OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013"

Transkriptio

1 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS (KH )

2 Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen

3 Leppävirran kunta YLEISKATSAUS 1 (5) YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TULOSLASKELMA 1. Toimintakulut Kokonaismenot lähes viimevuoden tasossa, kasvu 0,4 %. Toimintakulut ovat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden 0,4 % korkeammat. Talousarviossa vuodelle 2013 on toimintakulujen osalta toteutuneeseen tilinpäätökseen 2012 nähden 0,6 % kasvua. Kuluvan vuoden talousarviosta on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 32,1 %, mikä on 0,1 % edellisvuotta enemmän. Yleiseen kustannustasoon liittyen kuntien toimintamenojen vuosimuutoksen ennuste on 3,5 % ja kuluttajahintojen vuosimuutosennuste on 2,1 % vuodelle Hallintokunnille asetettiin talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa 1 % säästövelvoite toimintakuluista. Henkilöstömenojen lasku huhtikuun lopussa oli 1,3 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarviosta on käytetty 31,5 %. Vuotta aiemmin käyttö huhtikuun lopussa oli 32,4 %. KVTES: n alaisiin palkkoihin tuli lukien 1,46 %:n suuruinen yleiskorotus sekä lisäksi jaettiin 0,6 prosentin paikallinen järjestelyerä. Henkilöstömenot näyttäisivät pysyvän budjetoidussa. Palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutokseksi on arvioitu 2,4 % vuonna Palvelujen ostot yhteensä olivat 11,216 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 2,3 %. Ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (sis. erikoissairaanhoidon ja ensihoidon) ovat 2 % alle edellisvuoden vastaavan ajankohdan, 3,428 milj. euroa. Ostoihin sairaanhoitopiiriltä varatusta talousarviosta on käytetty 29 %. Varkauden sairaalalta on ostettu palveluja 17,1 % viimevuotista enemmän. Talousarviosta on käytetty 41,1 %. Sairaanhoitopalveluihin kokonaisuudessaan on huhtikuun loppuun mennessä kulunut täsmälleen saman verran, 4,191 milj. euroa, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Palvelujen ostoihin varatusta määrärahasta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 0,4 % viimevuotista enemmän, 32,2 %. Palveluostoissa merkittävää kasvua oli mm. pesula-, turva-, rakennusten ja alueiden rakentamisja kunnossapitopalveluissa, mikä näkyy teknisen toimen palveluostoissa 21,4 % kasvuna edellisvuoteen nähden. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menot ovat laskeneet 2,5 % (0,031 milj. euroa). Tarvikeostojen budjetti kuitenkin pieneni tälle vuodelle. Budjetista on käytetty jo 37 %. Tarvikeostojen kasvua on eniten koulutoimessa (42,9 %). Perusturvalautakunnan, teknisen ja Keski-Savon ympäristölautakunnan vastuualueet ovat käyttäneet tarvikeostoihin huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Kuitenkin perusturva on käyttänyt tälle vuodelle pienentyneestä tarvikebudjetistaan jo 34,1 % ja tekninen lautakunta 36,9 %. Kunnanhallituksen vastuualueet ovat käyttäneet budjetistaan 35,7 %. Kasvu kunnanhallituksen tarvikeostoissa edellisvuoteen nähden on 1,7 %. Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta on käyttänyt budjetistaan 38,6 %. Kasvu edellisvuoteen nähden on 3,4 %.

4 2 (5) Avustusmenojen määrä on laskenut 4,8 %, yhteensä 0,050 milj. euroa. Avustusten myöntämistä on keskitetty sivistystoimeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on jakanut huhtikuulle mennessä noin puolet vuoden 2013 avustusmäärärahoista. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys, sisältää osastopäälliköiden kommentit 1 % - säästövelvoitteen toteutumisesta mennessä Kunnanhallituksen menoissa on kokonaisuudessaan 0,7 %:n lasku. Yleishallinnon, talous- ja toimistopalvelujen menot kasvoivat 3,8 % edellisvuoteen nähden. Määrärahoista on käytetty 34,4 %. Ravintopalvelujen tulosalueella kokonaismenojen vähennys on 1,6 % ja budjetista on käytetty 33,1 %. Elinkeinotoimen määrärahakäyttö on 16,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja budjetista on käytetty 19,6 %. Henkilöstöhallinnon- ja palvelujen menot olivat 2,1 % viime vuoden vastaavaa aikaa alemmat. Määrärahoista on käytetty 25,9 %. Määrärahavarausta luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin joudutaan nostamaan, mikä on otettu huomioon talousarvion käyttösuunnitelmassa. 1 % säästövelvoite on kohdistettu tasaisesti kaikille kustannuspaikoille. Kaikki kustannussäästömahdollisuudet pyritään huomioimaan. Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston sekä tilintarkastuksen yhteinen säästövelvoite on euroa alkuperäisestä talousarviosta ( eurosta). Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat 0,2 % edellisvuoden tasoa suuremmat. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvua on vajaakuntoisten palveluissa 12,8 % ja hoivapalveluissa 2,3 %. Sairaanhoitopalvelujen käyttö on täsmälleen sama viime vuoteen verrattuna. Tukipalveluissa, sosiaali- ja perhetyössä sekä varhaiskasvatuksessa määrärahakäyttö on alle viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Sosiaali- ja perhetyön talousarvio on tilinpäätöksen suuruinen. Lisäksi perusturvalautakunta on käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan asettanut sosiaali- ja perhetyölle säästötavoitteen , joka huomioiden talousarvio on 1,3 % tilinpäätöstä pienempi. Sosiaali- ja perhetyön menot ovat laskeneet 7,6 %. eli talous neljän kuukauden toteutuman pohjalta toteutuu suunniteltua alemmalla tasolla. Alkuvuoden aikana erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelun ostopalvelut ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Perustoimeentulotuen menot ovat kasvaneet 4,3 % ja kelan työmarkkinatuen kuntaosuus laskenut 2,7 %. Varhaiskasvatuksen talousarvio on menojen osalta 0,18 % edellisen vuoden tilinpäätöstä pienempi. Lisäksi käyttösuunnitelmassa on asetettu varhaiskasvatukselle säästötavoite, joka huomioiden käytössä olevat varat ovat 1,7 % edellisvuoden tilinpäätöstä pienemmät. Menot ovat varhaiskasvatuksessa pienentyneet alkuvuodesta 2,4 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vajaakuntoisten palveluissa on varauduttu 1,1 % menojen kasvuun ja lisäksi käyttösuunnitelmassa vahvistettu säästötavoite , joka huomioiden menojen tulisi laskea tilinpäätökseen verrattuna 0,4 %. Alkuvuoden aikana menot ovat kasvaneet 12,8 %. Hoivapalvelujen kuluvan vuoden talousarvioon lisättiin määräraha lisähenkilökunnan palkkaamiseen Leivolaan. Neljä lähihoitajaa otettiin alkaen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin yöhoidon tarpeisiin ja henkilövahvuuteen. Hoitajamitoitus on lisäyksen jälkeen 0,52 työntekijää hoidettavaa kohden, kun työllistämistuella palkatut lasketaan mukaan vahvuuteen. Mitoitus on valtakunnallisen suosituksen mukainen, joskin alarajalla.

5 3 (5) Asumispalvelujen ostoja ei ole voitu vähentää suunnitellusti. Asiakkaita on jouduttu ottamaan palvelun piiriin kiireellisen hoidon tarpeen vuoksi tilanteissa, joissa kotiin annettavaa hoitoa ja palvelua lisäämälläkään ei ole enää voitu asiakkaan hoitoa järjestää. Ateriapalvelun hinta nostetaan 30 sentillä alkaen. Talous on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes suunnitellusti. Menot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 prosenttia, tulojen kasvu on 28,2 prosenttia. Koululautakunnan menot olivat 1,1 % alle edellisvuoden. Määrärahoista on käytetty 32,4 %. Koululautakunnan talousarvio vuodelle 2013 perustuu 1 %:n kasvulle. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on kasvua edellisvuoteen 42,9 % (0,045 milj. euroa). Viime vuonna vastaavana ajankohtana oli kasvua 46,5 %. Henkilöstökuluissa on laskua edellisvuoteen 3,5 %. (0,079 milj. euroa). Koululautakunnan menot yhteensä olivat huhtikuun lopussa 3,360 milj. euroa. Koulutoimen 1 %: n säästövelvoite vastaa suuruudeltaan talousarvion 2013 toimintamenojen kasvua edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Tilanteen mukaan em. säästövelvoite tulisi toteutumaan. Osaltaan tähän vaikuttaa, että tuntikehyksen määrä pienenee 1.8. alkaen 40 tunnilla (-2 %). Osa tulee säästymään myös koulukuljetuksista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menoissa on 4 %:n kasvu. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen myönnettävistä avustuksista on lähes puolet myönnetty jo alkuvuodesta, mikä poikkeaa edellisistä vuosista. Henkilöstömenoissa on mukana Etsivän nuorisotyön projektihenkilön palkkakulut, joita vastaava tuotto on toimintatuotoissa. Kokonaismenot yhteensä huhtikuun lopussa olivat 0,555 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 1 %:n säästövelvoite on toteutumassa. Teknisen lautakunnan menot ovat 4,5 %:n kasvussa. Toimintamenot yhteensä huhtikuun lopussa olivat 2,378 milj. euroa (+0,102 milj. euroa). Tekninen lautakunta on käyttänyt määrärahoistaan täsmälleen kolmanneksen. Kokonaisuutena teknisten palveluiden taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hieman talousarviota ylittäen. Sekä tulot että menot ovat arvioitua suurempia ja toimintakate ylittyy siten 2,4 %. Vesi- ja viemärilaitoksen osalla menot ovat ylittyneet jätevesimaksujen osalta. Huhtikuun lopun tilanteessa tilannetta vääristää ennakkoon maksettu toukokuun jätevesien puhdistusmaksu. Toiminnallisesti vesilaitosta on kehitetty liittymien rakentamista ja vuotovesien korjauksia lisäämällä, jotka lisäävät vesilaitoksen tuottoja. Rakennusvalvonnan menot ovat talousarvion mukaiset ja tuottoja on ollut arvioitua enemmän. Muu tekninen toimi kokonaisuutena on toteutunut talousarvion mukaisena ja toimintakate alittaa talousarvion 1,2 %. Vuoden alkuosan perusteella sitovissa taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Teknisten palveluiden tulee kiinnittää huomiota kunnallistekniikan ja tilapalvelujen kulukehitykseen, joissa on ylityksiä. Kunnallistekniset palvelujen kulut ylittävät talousarvion. Ylityksiä on henkilöstö menoissa sekä alueiden hoidossa. Tilapalveluiden osalta ylityksiä on palveluiden ostoissa, joita on muodostunut sisäilmatutkimusten sekä yllättävien korjausten (lämmönvaihtimien) myötä. Keski-Savon ympäristölautakunta on ylittänyt kulut 3,7 % ja alittanut tuotot 1,1 %. Ylityksiä on tullut henkilöstömenoista.

6 4 (5) 3. Talousarviomäärärahojen riittävyyden arviointi Talousarviossa oli varauduttu 0,6 %:n toimintamenojen kasvuun vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista laskettuna. Huhtikuun toteutuminen osoittaa 0,4 %:n muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ennusteen mukaan, mikäli menokehitys jatkuu alkuvuoden tapaan maltillisena, toimintamenot voisivat toteutua alkuperäisen talousarvion mukaisina. Asetettu 1 %:n säästövelvoite talousarviosta on toteutumassa osassa hallintokunnista mutta ei näillä näkymin saavuteta kokonaisuudessaan mennessä palvelujen ostot ovat kehittyneet maltillisesti, kasvu on viime vuoteen 2,3 % ja talousarvion käyttö- % 32,2. Henkilöstömenot ovat myös 1,3 % alle budjetoidun, 0,9 % alle vastaavan ajan viime vuonna. Mikäli kehitys jatkuu alkuvuoden tapaan maltillisena, menokehitys pysyy alkuperäisessä talousarviossa. On kuitenkin varauduttava siihen että palvelujen ostoihin, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoitopalveluihin kuluu loppuvuonna alkuvuotta enemmän rahaa ja se tulee todennäköisesti heikentämään käyttötalousmenojen toteumaa loppuvuoden aikana merkittävästi. 4. Toimintatuottoja on kertynyt budjetoidun mukaisesti Toimintatuottoja tilanteessa on kertynyt yhteensä 4,195 milj. euroa (+5,3 %). Talousarvio on - 4,3 % edellisvuotta pienempi. Myyntivoittoja on kertynyt maa-alueiden, tehdaskiinteistön ja asuntoosakkeiden myynnistä 0,074 milj. euroa. Toimintatuottoja neljän kuukauden toteutumisen perusteella voidaan arvioida kertyvän tänä vuonna budjetoidun mukaisesti. 5. Verotulot Tuloverot kasvavat tulovero %:n korotuksen avustamana. Myös yhteisöverot kasvavat hieman edellisvuodesta Verotuloja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 10,685 milj. euroa, mikä on 0,4 % edellisvuotta vähemmän, tulovero %:n 1 %:n korotuksesta huolimatta. Tuloverokertymässä on 0,6 %:n vähennys viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverokertymä on 5 % edellisvuotta parempi. Verotuksen ennakkotietojen perusteella yhteisöverojen kertymä kasvaa edellisvuodesta 8 %, mutta on silti jäämässä budjetoidusta n. 0,100 milj. euroa pienemmäksi. Verotulot ovat toistaiseksi kertyneet budjetoidun mukaisesti. Tulevan marraskuun oikaisutilityksen määrästä riippuu, kuinka paljon verotulot lopulta jäävät alle budjetoidun 31,150 milj. euron. 6. Valtionosuuskertymä on budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 8,158 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. Kasvu edellisvuoteen on 3,2 %. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kasvoi tälle vuodelle 0,481 milj. euroa.

7 5 (5) RAHOITUSLASKELMA 7. Lainanhoitokulut kasvavat, muutoin rahoituserissä myönteinen kehitys jatkuu Rahoitustuottoja vuonna mennessä on kertynyt 0,021 milj. euroa rahoituskuluja vähemmän. Viimevuotisen lainanoton seurauksena korkokulut ovat kasvaneet. Rahoitustuottojen kertymä tulee kuitenkin olemaan huomattavasti budjetoitua parempi Savon Energiaholding Oy:ltä saatavan osinkotuotto-osuuden myötä. 8. Vuosikate Kuluvan vuoden vuosikate edellä esitetyin perustein arvioituna toteutuu 0,500 1,000 milj. euroa budjetoitua (2,971 milj. euroa) heikompana. 9. Investointimenoissa käyttöaste 15,6 % Investointeihin on käytetty budjetoidusta 6,4 milj. eurosta 0,998 milj. euroa, 15,6 %. Investointituloja on kertynyt puolet budjetoidusta, 0,372 milj. euroa eli nettoinvestoinnit ovat 0,626 milj. euroa ja nettokäyttöaste näin ollen 11 %. Lainanottoa on vuodelle 2013 budjetoitu 5,0 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei nostettu pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikainen 0,600 milj. euron luotto on ollut käytössä tammikuulta saakka. Investointiohjelman toteutuessa suunnitellusti vuoden loppupuolella tullaan nostamaan vuodelle 2013 budjetoitu lainamäärä 5,000 milj. euroa kokonaisuudessaan. YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2013 oli laadittu 1,019 milj. euroa alijäämäiseksi. Huhtikuun toteutumisen perusteella, tulo- ja menokehityksen jatkuessa alkuvuoden kaltaisena, on mahdollista päätyä budjetin mukaiseen alijäämään -1,000 milj. euroon. On kuitenkin todennäköistä että verotulokehitys jää ennusteista ja käyttötalouden menokehitykseen tulee kustannuspaineita jotka heikentävät tuloksen - 1,500 2,000 milj. euroa alijäämäiseksi.

8 Leppävirran kunta LASKELMAT /2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos käyttö EUROA % % TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,3 % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,2 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,4 % Henkilöstökulut ,3 % Palkat ja palkkiot ,9 % -henkilöstökorvaukset #JAKO/0! Henkilösivukulut ,3 % Asiakaspalv.ostot ,5 % Muiden palv.ostot ,5 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate , ,7 % Verotulot , ,4 % Valtionosuudet , ,2 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot , ,5 % Muut rahoitustuotot , ,3 % Korkokulut , ,0 % Muut rahoituskulut , ,6 % Vuosikate , ,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 % Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) ,

9 2/2 LASKELMAT (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos käyttö EUROA % % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ,7 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) Investointien rahavirta Investointimenot ,2 % Rahoitusosuudet investointimenoihin ,7 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot ,8 % Investoinnit netto ,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos 0 0 Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen ,1 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+) Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat TA Rahat ja pankkisaamiset ,6 % Rahoitusarvopaperit ,7 % Jvk:t +rahastot yhteensä ,0 % Rahavarat TA Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit Jvk:t +rahastot yhteensä rahavarojen muutos

10 Leppävirran kunta TASE /2 TASE VASTAAVAA muutos PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,81 Aineettomat hyödykkeet , , ,01 Aineettomat oikeudet , , ,43 Muut Ennakkomaksut pitkävaikutteiset menot , , ,58 0,00 Aineelliset hyödykkeet , , ,43 Maa-ja vesialueet , , ,02 Rakennukset , , ,87 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,30 Koneet ja kalusto , , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,98 Sijoitukset , , ,37 Osakkeet ja osuudet , , ,73 Muut lainasaamiset , , ,64 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,00 0,00 0,00 Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,19 Vaihto-omaisuus , , ,32 Aineet ja tarvikkeet , , ,32 Saamiset , , ,14 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,98 Muut saamiset , , ,78 Siirtosaamiset , , ,38 Rahoitusarvopaperit , ,32 0,00 Osakkeet ja osuudet , ,32 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,00

11 2/2 TASE VASTATTAVAA muutos OMA PÄÄOMA , , ,72 Peruspääoma , ,34 0,00 Muut omat rahastot , ,43 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,15 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,87 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset , ,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,86 Valtion toimeksiannot , , ,78 Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat , , ,84 VIERAS PÄÄOMA , , ,58 Pitkäaikainen , , ,97 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 0,00 Liittymismaksut ja muut velat , , ,97 Siirtovelat , ,33 0,00 Lyhytaikainen , , ,55 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 0, , ,00 Ostovelat , , ,06 Liittymismaksut ja muut velat , , ,81 Siirtovelat , , , , , ,00 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 79,2 % 77,1 % Rahoitusvarallisuus / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 55,2 % 21,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 523,9 475,4 Lainat, / asukas Lainakanta euroa Lainasaamiset euroa Asukasmäärä

12 KÄYTTÖTALOUS /6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Huhtikuu Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Tuotot ulkoiset ,60 % 140,4 Kulut ulkoiset ,73 % 104,2 Netto ulkoiset ,11 % 103,1 Tuotot sisäiset ,17 % 80,7 Kulut sisäiset ,79 % 67,8 Netto sisäiset ,25 % 92,5 Tuotot kaikki ,17 % 113,9 Kulut kaikki ,39 % 103,8 Netto kaikki ,46 % 103,2 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset ,0 Kulut ulkoiset ,62 % 83,4 Netto ulkoiset ,61 % 83,4 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset ,93 % 84,9 Netto sisäiset ,93 % 84,9 Tuotot kaikki ,0 Kulut kaikki ,60 % 83,4 Netto kaikki ,59 % 83,4 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,58 % 121,0 Kulut ulkoiset ,12 % 98,1 Netto ulkoiset ,19 % 86,9 Tuotot sisäiset ,98 % 101,6 Kulut sisäiset ,41 % 102,0 Netto sisäiset ,34 % 101,6 Tuotot kaikki ,16 % 107,3 Kulut kaikki ,14 % 98,4 Netto kaikki ,88 % 258,5 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,21 % 107,6 Kulut ,92 % 99,3 Netto ,57 % 90,6

13 2/6 KÄYTTÖTALOUS KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA - PALVELU Tuotot ulkoiset ,25 % -50,3 Kulut ulkoiset ,92 % 97,9 Netto ulkoiset ,85 % 94,9 Tuotot sisäiset ,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,60 % 82,5 Netto sisäiset ,60 % 82,5 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot ,25 % -50,3 Kulut ,92 % 97,9 Netto ,83 % 94,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset ,00 % 0,0 Kulut ulkoiset ,03 % 91,8 Netto ulkoiset ,03 % 91,8 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset ,59 % 527,9 Netto sisäiset ,59 % 527,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut ,31 % 93,3 Netto ,31 % 93,3 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset #JAKO/0! #JAKO/0! Kulut ulkoiset #JAKO/0! 0,7 Netto ulkoiset #JAKO/0! 0,7 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset #JAKO/0! 0,0 Netto sisäiset #JAKO/0! 0,0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Kulut #JAKO/0! 0,7 Netto #JAKO/0! 0,7

14 KÄYTTÖTALOUS /6 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset #JAKO/0! 1322,3 Kulut ulkoiset ,40 % 96,6 Netto ulkoiset ,58 % 94,4 Tuotot sisäiset ,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,92 % 99,3 Netto sisäiset ,92 % 99,3 Tuotot kaikki #JAKO/0! 1322,3 Kulut kaikki ,68 % 96,8 Netto kaikki ,94 % 94,7 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset ,82 % 112,9 Kulut ulkoiset ,07 % 100,4 Netto ulkoiset ,51 % 98,0 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset ,85 % 102,9 Netto sisäiset ,85 % 104,2 Tuotot kaikki ,82 % 112,3 Kulut kaikki ,23 % 100,6 Netto kaikki ,75 % 98,4 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV Tuotot ulkoiset ,86 % 113,7 Kulut ulkoiset ,80 % 100,0 Netto ulkoiset ,79 % 100,0 Tuotot sisäiset ,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset ,00 % 0,0 Netto sisäiset ,00 % 0,0 Tuotot kaikki ,86 % 113,7 Kulut kaikki ,80 % 100,0 Netto kaikki ,79 % 100,0 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,87 % 112,5 Kulut ,99 % 100,2 Netto ,78 % 99,3

15 4/6 KÄYTTÖTALOUS KOULULAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset ,02 % 41,7 Kulut ulkoiset ,91 % 99,3 Netto ulkoiset ,98 % 101,7 Tuotot sisäiset ,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,77 % 97,4 Netto sisäiset ,77 % 97,4 Tuotot kaikki ,02 % 41,7 Kulut kaikki ,43 % 98,9 Netto kaikki ,50 % 100,8 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,02 % 41,7 Kulut ,43 % 98,9 Netto ,50 % 100,8 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset ,25 % 191,1 Kulut ulkoiset ,42 % 105,0 Netto ulkoiset ,99 % 102,4 Tuotot sisäiset ,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset ,24 % 96,4 Netto sisäiset ,75 % 96,4 Tuotot kaikki ,07 % 191,1 Kulut kaikki ,70 % 104,0 Netto kaikki ,47 % 101,7 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot ,07 % 191,1 Kulut ,70 % 104,0 Netto ,47 % 101,7

16 KÄYTTÖTALOUS /6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset ,11 % 108,7 Kulut ulkoiset ,19 % 102,2 Netto ulkoiset ,41 % 97,5 Tuotot sisäiset ,95 % 98,0 Kulut sisäiset ,34 % 115,6 Netto sisäiset ,38 % 96,5 Tuotot kaikki ,65 % 103,8 Kulut kaikki ,66 % 102,6 Netto kaikki ,19 % 98,8 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset ,66 % 130,5 Kulut ulkoiset ,61 % 100,3 Netto ulkoiset ,51 % 84,9 Tuotot sisäiset ,2 Kulut sisäiset ,50 % 111,6 Netto sisäiset ,46 % -1172,9 Tuotot kaikki ,11 % 145,7 Kulut kaikki ,59 % 100,4 Netto kaikki ,91 % 77,2 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset ,90 % 106,0 Kulut ulkoiset ,42 % 127,5 Netto ulkoiset ,08 % 82,5 Tuotot sisäiset ,09 % 122,4 Kulut sisäiset ,15 % 64,2 Netto sisäiset ,37 % 134,7 Tuotot kaikki ,35 % 107,2 Kulut kaikki ,53 % 125,9 Netto kaikki ,37 % 88,7 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,04 % 104,9 Kulut ,31 % 104,5 Netto ,24 % 102,4

17 6/6 KÄYTTÖTALOUS KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset ,89 % 99,0 Kulut ulkoiset ,90 % 104,0 Netto ulkoiset ,38 % 176,4 Tuotot sisäiset #JAKO/0! 87,9 Kulut sisäiset ,24 % 86,1 Netto sisäiset ,36 % 85,6 Tuotot kaikki ,00 % 98,9 Kulut kaikki ,92 % 103,7 Netto kaikki ,79 % 162,4 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot ,00 % 98,9 Kulut ,92 % 103,7 Netto ,79 % 162,4 KUNTA YHTEENSÄ Tuotot ,37 % 105,2 Kulut ,08 % 100,4 Netto ,53 % 99,3

18 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 Koko organisaatio Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet ,61% Menot ,0% Tulot MUUT INVESTOINNIT yhteensä ,61% Menot ,0% Tulot YLEISHALLINTO IRTAIN Muut laite- ja kal.hank,lähive ,0% Menot ,0% Tulot YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä ,0% Menot ,0% Tulot PERUSTURVA IRTAIN Perusturvan atk-ohjelmat ja la ,32% Menot ,32% Tulot VOS,palv.as.hoitov. ja irtaimi ,0% Menot ,0% Tulot Muu perusturvan kalusto ,28% Menot ,28% Tulot PERUSTURVA IRTAIN yhteensä ,2% Menot ,2% Tulot INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

19 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli ,11% Menot ,11% Tulot Liikuntatoimen kalustohankinna ,0% Menot ,0% Tulot SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä ,09% Menot ,09% Tulot TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j ,23% Menot ,23% Tulot Tekninen toimi,kuljetusväl Menot Tulot TEKNINEN IRTAIN yhteensä ,23% Menot ,23% Tulot KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso KV KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet ,73% Menot ,57% Tulot ,46% 6665 Tehdas- ja tuotantorakenn Menot Tulot KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä ,96% Menot ,57% Tulot ,59%

20 670 TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama 6702 Sorsak.harrastustalo,päiväkodi ,0% Menot ,0% Tulot Tot-% 6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha Menot Tulot Kivelän koulu ,48% Menot ,48% Tulot Alapihan koulu ,08% Menot ,08% Tulot Konnuslahden uusi koulu ,0% Menot ,0% Tulot Vesileppis/vuosikorjaukset ,48% Menot ,48% Tulot Linja-autoasema matkah.pintare ,0% Menot ,0% Tulot Farkkula ,0% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,0% Tulot Ruukintien halli korj ja muuto ,29% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,81% Tulot ,82% 6743 Metos Menot Tulot INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

21 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 6744 YIT halli pk ja vesikate ,2% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,2% Tulot Sorsak.koulu,peruskorjaukset ,68% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,64% Tulot ,3% 6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj ,6% Menot ,6% Tulot Kirjasto ,24% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,24% Tulot Seutuvalvomo,useat rakennukset ,18% Menot ,89% Tulot ,0% 6792 Suunnittelumr, useat hankkeet ,53% Menot ,53% Tulot Käyttövaraus ,68% Menot ,68% Tulot TALONRAKENNUS yhteensä ,55% Menot ,83% Tulot ,3%

22 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% MUUT ALUEET Pohjakarttojen tuotanto ,0% Menot ,0% Tulot Asemakaavojen laatiminen (erit ,13% Menot ,13% Tulot Laajakaista kaikille-hanke ,0% Menot ,0% Tulot Riikinnevan jätelaitos Menot Tulot Leikkikentät ,0% Menot ,0% Tulot MUUT ALUEET yhteensä ,16% Menot ,16% Tulot #LUKU! KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Teollisuusalueen useat kohteet ,26% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,35% Tulot ,96% 8031 Kaavateiden peruskorjaus ,3% Menot ,3% Tulot KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä ,45% Menot ,33% Tulot ,96% INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

23 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen ,19% Menot ,19% Tulot KAAVATIET VALAISTUS yhteensä ,19% Menot ,19% Tulot LIIKUNTAPAIKAT Jääkiekkokaukaloiden kunnost Menot Tulot Ulkoilureitt kehitt ja kunnost ,22% Menot ,22% Tulot LIIKUNTAPAIKAT yhteensä ,99% Menot ,99% Tulot VESIHUOLTO Vh-verkoston pk ,0% Menot ,0% Tulot Taloliittymät ,37% Menot ,37% Tulot Pumppaamoiden rakentaminen Menot Tulot

24 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 9005 Savonniemen vh Menot Tulot P:lahti,Ahvenlahti vh-suunnitt ,0% Menot ,0% Tulot Teoll alueiden vesihuolto ,49% Menot ,0% Tulot ,49% 9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt ,38% Menot ,38% Tulot Mansikkam.tien viemär. Timola Menot Tulot Oravik-Paukarl siirtoviemäri Menot Tulot VESIHUOLTO yhteensä ,14% Menot ,73% Tulot ,61% INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,0% Menot ,62% Tulot ,36% INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

25 1/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN Tuotot/kulut ( sisäiset ja ulkoiset yht.) Tammikuu-Huhtikuu 2013 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 1001 YLEISHALLINTO Tuotot ,7 12,9 Kulut ,4 97,9 Netto ,3 99, ELINKEINOTOIMI Tuotot ***** 1326,8 Kulut ,6 83,4 Netto ,6 83, TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot ,8 133,8 Kulut ,4 112 Netto ,2 109, HENKILÖSTÖHALLINTO JA YHTEISTY Tuotot Kulut ,6 95,3 Netto ,2 95, HENKILÖSTÖPALVELUT Tuotot ***** ***** Kulut ,4 Netto ,9 248, TYÖSUOJELU Tuotot ,3-28,1 Kulut ,9 103,8 Netto ,2 91, TYÖLLISYYSVARAT Tuotot Kulut ,1 79,2 Netto ,8 85, RAVINTOPALVELUT Tuotot ,2 107,3 Kulut ,1 98,4 Netto ,9 258, TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut ,3 93,3 Netto ,3 93, VAALIT Tuotot Kulut ***** 0,7 Netto ***** 0, JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ***** 1323,8 Kulut ,7 96,8 Netto ,9 94,7

26 2/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Tuotot ,8 98,7 Kulut ,6 92,6 Netto ,7 91, VARHAISKASVATUS Tuotot ,3 111,2 Kulut ,9 97,6 Netto ,6 95, VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT Tuotot ,6 60,3 Kulut ,5 112,8 Netto ,2 118, TERVEYSPALVELUT Tuotot Kulut ,5 99,9 Netto ,5 99, HOIVAPALVELUT Tuotot ,8 129 Kulut ,4 102,3 Netto ,9 94, SAIRAANHOITOPALVELUT Tuotot ,9 114,9 Kulut ,7 100 Netto , KOULUTOIMEN HALLINTO Tuotot Kulut Netto OPETUSTOIMI Tuotot ,7 Kulut ,5 98,9 Netto ,5 100, SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Tuotot ***** ***** Kulut ,5 6770,1 Netto ,4 6750, KULTTUURITOIMI Tuotot Kulut ,7 37,7 Netto , KIRJASTOTOIMI Tuotot ,9 65,2 Kulut ,9 93,7 Netto ,5 95, SOISALO-OPISTO Tuotot Kulut ,7 104,2 Netto ,7 104,2

27 3/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 4803 NUORISOTOIMI Tuotot ,7 2224,1 Kulut ,5 114,7 Netto ,3 88, LIIKUNTATOIMI Tuotot ,9 70,3 Kulut ,7 Netto ,7 75, YHDISTYS-JA KYLÄTOIMINTA Tuotot Kulut ,7 715,2 Netto ,7 760, HALLINTO Tuotot ,1 100,9 Kulut ,9 112,1 Netto ,4 112, OSTOPALVELUT Tuotot ,7 ***** Kulut ,2 106,1 Netto , VARIKKO JA KONEKESKUS Tuotot ,2 114,9 Kulut ,9 105,8 Netto ,8 100, MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT Tuotot ,6 106,5 Kulut ,1 72,8 Netto ,8 2637, KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Tuotot ,9 21 Kulut ,5 125,8 Netto ,5 128, TILAPALVELUT Tuotot ,8 104,3 Kulut ,3 101,1 Netto ,7 170, MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT Tuotot Kulut Netto RAKENNUSVALVONTA Tuotot ,1 145,7 Kulut ,6 100,4 Netto ,9 77, HALLINTO JA YHT. KUST. Tuotot ,3 99,8 Kulut ,6 98,9 Netto ,7 99,9

28 4/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotot ,6 45,5 Kulut ,7 103,9 Netto ,8 111, TERVEYSOLOJEN VALVONTA Tuotot ,8 98,5 Kulut ,9 97 Netto ,2 96, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Tuotot ,3 122,3 Kulut ,5 110,3 Netto ,6 109, VESILAITOS Tuotot ,6 105,4 Kulut ,3 64,7 Netto , VIEMÄRILAITOS Tuotot ,2 108,6 Kulut ,7 194,4 Netto , TUKIPALVELUT JA YHTEISET KUSTA Tuotot Kulut ,3 129,9 Netto ,3 129,9 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,4 105,2 Kulut ,1 100,4 Netto ,5 99,3

29 SISÄLTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT...1 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET...3 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS...3 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT...3 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI...7 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT...9 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO...12 TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT...12 TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA...15 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS...15 TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...16 TULOSALUE: 160 VAALIT...16 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA...17 TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT...17 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT...18 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö...20 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus...23 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut...26 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut...29 TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT...33 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut...34 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut...35 TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA...37 TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI...37 Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto...39 Vastuualue 3120 Opetustoimi...39 TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...42 TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI...42 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto...42 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi...44 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi...47 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto...50 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi...52 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi...55 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta...58 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...59 TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI...59 VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus...59 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut...64 VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut...68 VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut...72 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...75 TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS...75 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...79 TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA...79 TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...82 TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI...82

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI Osa I (sivut 1 62) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleinen osa ja laskelmat Osa II (sivut 1 115) Käyttötalouden hallinnonalakohtainen

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi leppävirran kunta LOUSARVIO 2015 LOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2014 Sisältö 1 KUNNAN LOUSARVION

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 Kv 21.6.2010 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 3 OLENNAISET MUUTOKSET JA

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Liitteet Liikelaitokset Kaupunginhallitus 31.3.2014 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tilinpäätös Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.2.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot