OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013"

Transkriptio

1 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS (KH )

2 Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen

3 Leppävirran kunta YLEISKATSAUS 1 (5) YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TULOSLASKELMA 1. Toimintakulut Kokonaismenot lähes viimevuoden tasossa, kasvu 0,4 %. Toimintakulut ovat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden 0,4 % korkeammat. Talousarviossa vuodelle 2013 on toimintakulujen osalta toteutuneeseen tilinpäätökseen 2012 nähden 0,6 % kasvua. Kuluvan vuoden talousarviosta on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 32,1 %, mikä on 0,1 % edellisvuotta enemmän. Yleiseen kustannustasoon liittyen kuntien toimintamenojen vuosimuutoksen ennuste on 3,5 % ja kuluttajahintojen vuosimuutosennuste on 2,1 % vuodelle Hallintokunnille asetettiin talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa 1 % säästövelvoite toimintakuluista. Henkilöstömenojen lasku huhtikuun lopussa oli 1,3 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarviosta on käytetty 31,5 %. Vuotta aiemmin käyttö huhtikuun lopussa oli 32,4 %. KVTES: n alaisiin palkkoihin tuli lukien 1,46 %:n suuruinen yleiskorotus sekä lisäksi jaettiin 0,6 prosentin paikallinen järjestelyerä. Henkilöstömenot näyttäisivät pysyvän budjetoidussa. Palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutokseksi on arvioitu 2,4 % vuonna Palvelujen ostot yhteensä olivat 11,216 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 2,3 %. Ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (sis. erikoissairaanhoidon ja ensihoidon) ovat 2 % alle edellisvuoden vastaavan ajankohdan, 3,428 milj. euroa. Ostoihin sairaanhoitopiiriltä varatusta talousarviosta on käytetty 29 %. Varkauden sairaalalta on ostettu palveluja 17,1 % viimevuotista enemmän. Talousarviosta on käytetty 41,1 %. Sairaanhoitopalveluihin kokonaisuudessaan on huhtikuun loppuun mennessä kulunut täsmälleen saman verran, 4,191 milj. euroa, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Palvelujen ostoihin varatusta määrärahasta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 0,4 % viimevuotista enemmän, 32,2 %. Palveluostoissa merkittävää kasvua oli mm. pesula-, turva-, rakennusten ja alueiden rakentamisja kunnossapitopalveluissa, mikä näkyy teknisen toimen palveluostoissa 21,4 % kasvuna edellisvuoteen nähden. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menot ovat laskeneet 2,5 % (0,031 milj. euroa). Tarvikeostojen budjetti kuitenkin pieneni tälle vuodelle. Budjetista on käytetty jo 37 %. Tarvikeostojen kasvua on eniten koulutoimessa (42,9 %). Perusturvalautakunnan, teknisen ja Keski-Savon ympäristölautakunnan vastuualueet ovat käyttäneet tarvikeostoihin huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Kuitenkin perusturva on käyttänyt tälle vuodelle pienentyneestä tarvikebudjetistaan jo 34,1 % ja tekninen lautakunta 36,9 %. Kunnanhallituksen vastuualueet ovat käyttäneet budjetistaan 35,7 %. Kasvu kunnanhallituksen tarvikeostoissa edellisvuoteen nähden on 1,7 %. Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta on käyttänyt budjetistaan 38,6 %. Kasvu edellisvuoteen nähden on 3,4 %.

4 2 (5) Avustusmenojen määrä on laskenut 4,8 %, yhteensä 0,050 milj. euroa. Avustusten myöntämistä on keskitetty sivistystoimeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on jakanut huhtikuulle mennessä noin puolet vuoden 2013 avustusmäärärahoista. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys, sisältää osastopäälliköiden kommentit 1 % - säästövelvoitteen toteutumisesta mennessä Kunnanhallituksen menoissa on kokonaisuudessaan 0,7 %:n lasku. Yleishallinnon, talous- ja toimistopalvelujen menot kasvoivat 3,8 % edellisvuoteen nähden. Määrärahoista on käytetty 34,4 %. Ravintopalvelujen tulosalueella kokonaismenojen vähennys on 1,6 % ja budjetista on käytetty 33,1 %. Elinkeinotoimen määrärahakäyttö on 16,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja budjetista on käytetty 19,6 %. Henkilöstöhallinnon- ja palvelujen menot olivat 2,1 % viime vuoden vastaavaa aikaa alemmat. Määrärahoista on käytetty 25,9 %. Määrärahavarausta luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin joudutaan nostamaan, mikä on otettu huomioon talousarvion käyttösuunnitelmassa. 1 % säästövelvoite on kohdistettu tasaisesti kaikille kustannuspaikoille. Kaikki kustannussäästömahdollisuudet pyritään huomioimaan. Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston sekä tilintarkastuksen yhteinen säästövelvoite on euroa alkuperäisestä talousarviosta ( eurosta). Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat 0,2 % edellisvuoden tasoa suuremmat. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvua on vajaakuntoisten palveluissa 12,8 % ja hoivapalveluissa 2,3 %. Sairaanhoitopalvelujen käyttö on täsmälleen sama viime vuoteen verrattuna. Tukipalveluissa, sosiaali- ja perhetyössä sekä varhaiskasvatuksessa määrärahakäyttö on alle viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Sosiaali- ja perhetyön talousarvio on tilinpäätöksen suuruinen. Lisäksi perusturvalautakunta on käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan asettanut sosiaali- ja perhetyölle säästötavoitteen , joka huomioiden talousarvio on 1,3 % tilinpäätöstä pienempi. Sosiaali- ja perhetyön menot ovat laskeneet 7,6 %. eli talous neljän kuukauden toteutuman pohjalta toteutuu suunniteltua alemmalla tasolla. Alkuvuoden aikana erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelun ostopalvelut ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Perustoimeentulotuen menot ovat kasvaneet 4,3 % ja kelan työmarkkinatuen kuntaosuus laskenut 2,7 %. Varhaiskasvatuksen talousarvio on menojen osalta 0,18 % edellisen vuoden tilinpäätöstä pienempi. Lisäksi käyttösuunnitelmassa on asetettu varhaiskasvatukselle säästötavoite, joka huomioiden käytössä olevat varat ovat 1,7 % edellisvuoden tilinpäätöstä pienemmät. Menot ovat varhaiskasvatuksessa pienentyneet alkuvuodesta 2,4 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vajaakuntoisten palveluissa on varauduttu 1,1 % menojen kasvuun ja lisäksi käyttösuunnitelmassa vahvistettu säästötavoite , joka huomioiden menojen tulisi laskea tilinpäätökseen verrattuna 0,4 %. Alkuvuoden aikana menot ovat kasvaneet 12,8 %. Hoivapalvelujen kuluvan vuoden talousarvioon lisättiin määräraha lisähenkilökunnan palkkaamiseen Leivolaan. Neljä lähihoitajaa otettiin alkaen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin yöhoidon tarpeisiin ja henkilövahvuuteen. Hoitajamitoitus on lisäyksen jälkeen 0,52 työntekijää hoidettavaa kohden, kun työllistämistuella palkatut lasketaan mukaan vahvuuteen. Mitoitus on valtakunnallisen suosituksen mukainen, joskin alarajalla.

5 3 (5) Asumispalvelujen ostoja ei ole voitu vähentää suunnitellusti. Asiakkaita on jouduttu ottamaan palvelun piiriin kiireellisen hoidon tarpeen vuoksi tilanteissa, joissa kotiin annettavaa hoitoa ja palvelua lisäämälläkään ei ole enää voitu asiakkaan hoitoa järjestää. Ateriapalvelun hinta nostetaan 30 sentillä alkaen. Talous on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes suunnitellusti. Menot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 prosenttia, tulojen kasvu on 28,2 prosenttia. Koululautakunnan menot olivat 1,1 % alle edellisvuoden. Määrärahoista on käytetty 32,4 %. Koululautakunnan talousarvio vuodelle 2013 perustuu 1 %:n kasvulle. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on kasvua edellisvuoteen 42,9 % (0,045 milj. euroa). Viime vuonna vastaavana ajankohtana oli kasvua 46,5 %. Henkilöstökuluissa on laskua edellisvuoteen 3,5 %. (0,079 milj. euroa). Koululautakunnan menot yhteensä olivat huhtikuun lopussa 3,360 milj. euroa. Koulutoimen 1 %: n säästövelvoite vastaa suuruudeltaan talousarvion 2013 toimintamenojen kasvua edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Tilanteen mukaan em. säästövelvoite tulisi toteutumaan. Osaltaan tähän vaikuttaa, että tuntikehyksen määrä pienenee 1.8. alkaen 40 tunnilla (-2 %). Osa tulee säästymään myös koulukuljetuksista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menoissa on 4 %:n kasvu. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen myönnettävistä avustuksista on lähes puolet myönnetty jo alkuvuodesta, mikä poikkeaa edellisistä vuosista. Henkilöstömenoissa on mukana Etsivän nuorisotyön projektihenkilön palkkakulut, joita vastaava tuotto on toimintatuotoissa. Kokonaismenot yhteensä huhtikuun lopussa olivat 0,555 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 1 %:n säästövelvoite on toteutumassa. Teknisen lautakunnan menot ovat 4,5 %:n kasvussa. Toimintamenot yhteensä huhtikuun lopussa olivat 2,378 milj. euroa (+0,102 milj. euroa). Tekninen lautakunta on käyttänyt määrärahoistaan täsmälleen kolmanneksen. Kokonaisuutena teknisten palveluiden taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hieman talousarviota ylittäen. Sekä tulot että menot ovat arvioitua suurempia ja toimintakate ylittyy siten 2,4 %. Vesi- ja viemärilaitoksen osalla menot ovat ylittyneet jätevesimaksujen osalta. Huhtikuun lopun tilanteessa tilannetta vääristää ennakkoon maksettu toukokuun jätevesien puhdistusmaksu. Toiminnallisesti vesilaitosta on kehitetty liittymien rakentamista ja vuotovesien korjauksia lisäämällä, jotka lisäävät vesilaitoksen tuottoja. Rakennusvalvonnan menot ovat talousarvion mukaiset ja tuottoja on ollut arvioitua enemmän. Muu tekninen toimi kokonaisuutena on toteutunut talousarvion mukaisena ja toimintakate alittaa talousarvion 1,2 %. Vuoden alkuosan perusteella sitovissa taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Teknisten palveluiden tulee kiinnittää huomiota kunnallistekniikan ja tilapalvelujen kulukehitykseen, joissa on ylityksiä. Kunnallistekniset palvelujen kulut ylittävät talousarvion. Ylityksiä on henkilöstö menoissa sekä alueiden hoidossa. Tilapalveluiden osalta ylityksiä on palveluiden ostoissa, joita on muodostunut sisäilmatutkimusten sekä yllättävien korjausten (lämmönvaihtimien) myötä. Keski-Savon ympäristölautakunta on ylittänyt kulut 3,7 % ja alittanut tuotot 1,1 %. Ylityksiä on tullut henkilöstömenoista.

6 4 (5) 3. Talousarviomäärärahojen riittävyyden arviointi Talousarviossa oli varauduttu 0,6 %:n toimintamenojen kasvuun vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista laskettuna. Huhtikuun toteutuminen osoittaa 0,4 %:n muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ennusteen mukaan, mikäli menokehitys jatkuu alkuvuoden tapaan maltillisena, toimintamenot voisivat toteutua alkuperäisen talousarvion mukaisina. Asetettu 1 %:n säästövelvoite talousarviosta on toteutumassa osassa hallintokunnista mutta ei näillä näkymin saavuteta kokonaisuudessaan mennessä palvelujen ostot ovat kehittyneet maltillisesti, kasvu on viime vuoteen 2,3 % ja talousarvion käyttö- % 32,2. Henkilöstömenot ovat myös 1,3 % alle budjetoidun, 0,9 % alle vastaavan ajan viime vuonna. Mikäli kehitys jatkuu alkuvuoden tapaan maltillisena, menokehitys pysyy alkuperäisessä talousarviossa. On kuitenkin varauduttava siihen että palvelujen ostoihin, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoitopalveluihin kuluu loppuvuonna alkuvuotta enemmän rahaa ja se tulee todennäköisesti heikentämään käyttötalousmenojen toteumaa loppuvuoden aikana merkittävästi. 4. Toimintatuottoja on kertynyt budjetoidun mukaisesti Toimintatuottoja tilanteessa on kertynyt yhteensä 4,195 milj. euroa (+5,3 %). Talousarvio on - 4,3 % edellisvuotta pienempi. Myyntivoittoja on kertynyt maa-alueiden, tehdaskiinteistön ja asuntoosakkeiden myynnistä 0,074 milj. euroa. Toimintatuottoja neljän kuukauden toteutumisen perusteella voidaan arvioida kertyvän tänä vuonna budjetoidun mukaisesti. 5. Verotulot Tuloverot kasvavat tulovero %:n korotuksen avustamana. Myös yhteisöverot kasvavat hieman edellisvuodesta Verotuloja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 10,685 milj. euroa, mikä on 0,4 % edellisvuotta vähemmän, tulovero %:n 1 %:n korotuksesta huolimatta. Tuloverokertymässä on 0,6 %:n vähennys viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverokertymä on 5 % edellisvuotta parempi. Verotuksen ennakkotietojen perusteella yhteisöverojen kertymä kasvaa edellisvuodesta 8 %, mutta on silti jäämässä budjetoidusta n. 0,100 milj. euroa pienemmäksi. Verotulot ovat toistaiseksi kertyneet budjetoidun mukaisesti. Tulevan marraskuun oikaisutilityksen määrästä riippuu, kuinka paljon verotulot lopulta jäävät alle budjetoidun 31,150 milj. euron. 6. Valtionosuuskertymä on budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 8,158 milj. euroa, talousarvion mukaisesti. Kasvu edellisvuoteen on 3,2 %. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kasvoi tälle vuodelle 0,481 milj. euroa.

7 5 (5) RAHOITUSLASKELMA 7. Lainanhoitokulut kasvavat, muutoin rahoituserissä myönteinen kehitys jatkuu Rahoitustuottoja vuonna mennessä on kertynyt 0,021 milj. euroa rahoituskuluja vähemmän. Viimevuotisen lainanoton seurauksena korkokulut ovat kasvaneet. Rahoitustuottojen kertymä tulee kuitenkin olemaan huomattavasti budjetoitua parempi Savon Energiaholding Oy:ltä saatavan osinkotuotto-osuuden myötä. 8. Vuosikate Kuluvan vuoden vuosikate edellä esitetyin perustein arvioituna toteutuu 0,500 1,000 milj. euroa budjetoitua (2,971 milj. euroa) heikompana. 9. Investointimenoissa käyttöaste 15,6 % Investointeihin on käytetty budjetoidusta 6,4 milj. eurosta 0,998 milj. euroa, 15,6 %. Investointituloja on kertynyt puolet budjetoidusta, 0,372 milj. euroa eli nettoinvestoinnit ovat 0,626 milj. euroa ja nettokäyttöaste näin ollen 11 %. Lainanottoa on vuodelle 2013 budjetoitu 5,0 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei nostettu pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikainen 0,600 milj. euron luotto on ollut käytössä tammikuulta saakka. Investointiohjelman toteutuessa suunnitellusti vuoden loppupuolella tullaan nostamaan vuodelle 2013 budjetoitu lainamäärä 5,000 milj. euroa kokonaisuudessaan. YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2013 oli laadittu 1,019 milj. euroa alijäämäiseksi. Huhtikuun toteutumisen perusteella, tulo- ja menokehityksen jatkuessa alkuvuoden kaltaisena, on mahdollista päätyä budjetin mukaiseen alijäämään -1,000 milj. euroon. On kuitenkin todennäköistä että verotulokehitys jää ennusteista ja käyttötalouden menokehitykseen tulee kustannuspaineita jotka heikentävät tuloksen - 1,500 2,000 milj. euroa alijäämäiseksi.

8 Leppävirran kunta LASKELMAT /2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos käyttö EUROA % % TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,3 % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,2 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,4 % Henkilöstökulut ,3 % Palkat ja palkkiot ,9 % -henkilöstökorvaukset #JAKO/0! Henkilösivukulut ,3 % Asiakaspalv.ostot ,5 % Muiden palv.ostot ,5 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate , ,7 % Verotulot , ,4 % Valtionosuudet , ,2 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot , ,5 % Muut rahoitustuotot , ,3 % Korkokulut , ,0 % Muut rahoituskulut , ,6 % Vuosikate , ,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 % Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) ,

9 2/2 LASKELMAT (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 4 kk 4 kk muutos käyttö EUROA % % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ,7 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) Investointien rahavirta Investointimenot ,2 % Rahoitusosuudet investointimenoihin ,7 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot ,8 % Investoinnit netto ,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos 0 0 Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen ,1 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+) Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat TA Rahat ja pankkisaamiset ,6 % Rahoitusarvopaperit ,7 % Jvk:t +rahastot yhteensä ,0 % Rahavarat TA Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit Jvk:t +rahastot yhteensä rahavarojen muutos

10 Leppävirran kunta TASE /2 TASE VASTAAVAA muutos PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,81 Aineettomat hyödykkeet , , ,01 Aineettomat oikeudet , , ,43 Muut Ennakkomaksut pitkävaikutteiset menot , , ,58 0,00 Aineelliset hyödykkeet , , ,43 Maa-ja vesialueet , , ,02 Rakennukset , , ,87 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,30 Koneet ja kalusto , , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,98 Sijoitukset , , ,37 Osakkeet ja osuudet , , ,73 Muut lainasaamiset , , ,64 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,00 0,00 0,00 Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,19 Vaihto-omaisuus , , ,32 Aineet ja tarvikkeet , , ,32 Saamiset , , ,14 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,98 Muut saamiset , , ,78 Siirtosaamiset , , ,38 Rahoitusarvopaperit , ,32 0,00 Osakkeet ja osuudet , ,32 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,00

11 2/2 TASE VASTATTAVAA muutos OMA PÄÄOMA , , ,72 Peruspääoma , ,34 0,00 Muut omat rahastot , ,43 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,15 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,87 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset , ,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,86 Valtion toimeksiannot , , ,78 Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat , , ,84 VIERAS PÄÄOMA , , ,58 Pitkäaikainen , , ,97 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 0,00 Liittymismaksut ja muut velat , , ,97 Siirtovelat , ,33 0,00 Lyhytaikainen , , ,55 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 0, , ,00 Ostovelat , , ,06 Liittymismaksut ja muut velat , , ,81 Siirtovelat , , , , , ,00 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 79,2 % 77,1 % Rahoitusvarallisuus / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 55,2 % 21,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 523,9 475,4 Lainat, / asukas Lainakanta euroa Lainasaamiset euroa Asukasmäärä

12 KÄYTTÖTALOUS /6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Huhtikuu Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Tuotot ulkoiset ,60 % 140,4 Kulut ulkoiset ,73 % 104,2 Netto ulkoiset ,11 % 103,1 Tuotot sisäiset ,17 % 80,7 Kulut sisäiset ,79 % 67,8 Netto sisäiset ,25 % 92,5 Tuotot kaikki ,17 % 113,9 Kulut kaikki ,39 % 103,8 Netto kaikki ,46 % 103,2 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset ,0 Kulut ulkoiset ,62 % 83,4 Netto ulkoiset ,61 % 83,4 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset ,93 % 84,9 Netto sisäiset ,93 % 84,9 Tuotot kaikki ,0 Kulut kaikki ,60 % 83,4 Netto kaikki ,59 % 83,4 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,58 % 121,0 Kulut ulkoiset ,12 % 98,1 Netto ulkoiset ,19 % 86,9 Tuotot sisäiset ,98 % 101,6 Kulut sisäiset ,41 % 102,0 Netto sisäiset ,34 % 101,6 Tuotot kaikki ,16 % 107,3 Kulut kaikki ,14 % 98,4 Netto kaikki ,88 % 258,5 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,21 % 107,6 Kulut ,92 % 99,3 Netto ,57 % 90,6

13 2/6 KÄYTTÖTALOUS KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA - PALVELU Tuotot ulkoiset ,25 % -50,3 Kulut ulkoiset ,92 % 97,9 Netto ulkoiset ,85 % 94,9 Tuotot sisäiset ,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,60 % 82,5 Netto sisäiset ,60 % 82,5 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot ,25 % -50,3 Kulut ,92 % 97,9 Netto ,83 % 94,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset ,00 % 0,0 Kulut ulkoiset ,03 % 91,8 Netto ulkoiset ,03 % 91,8 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset ,59 % 527,9 Netto sisäiset ,59 % 527,9 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut ,31 % 93,3 Netto ,31 % 93,3 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset #JAKO/0! #JAKO/0! Kulut ulkoiset #JAKO/0! 0,7 Netto ulkoiset #JAKO/0! 0,7 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset #JAKO/0! 0,0 Netto sisäiset #JAKO/0! 0,0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Kulut #JAKO/0! 0,7 Netto #JAKO/0! 0,7

14 KÄYTTÖTALOUS /6 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset #JAKO/0! 1322,3 Kulut ulkoiset ,40 % 96,6 Netto ulkoiset ,58 % 94,4 Tuotot sisäiset ,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,92 % 99,3 Netto sisäiset ,92 % 99,3 Tuotot kaikki #JAKO/0! 1322,3 Kulut kaikki ,68 % 96,8 Netto kaikki ,94 % 94,7 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset ,82 % 112,9 Kulut ulkoiset ,07 % 100,4 Netto ulkoiset ,51 % 98,0 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset ,85 % 102,9 Netto sisäiset ,85 % 104,2 Tuotot kaikki ,82 % 112,3 Kulut kaikki ,23 % 100,6 Netto kaikki ,75 % 98,4 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV Tuotot ulkoiset ,86 % 113,7 Kulut ulkoiset ,80 % 100,0 Netto ulkoiset ,79 % 100,0 Tuotot sisäiset ,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset ,00 % 0,0 Netto sisäiset ,00 % 0,0 Tuotot kaikki ,86 % 113,7 Kulut kaikki ,80 % 100,0 Netto kaikki ,79 % 100,0 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,87 % 112,5 Kulut ,99 % 100,2 Netto ,78 % 99,3

15 4/6 KÄYTTÖTALOUS KOULULAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset ,02 % 41,7 Kulut ulkoiset ,91 % 99,3 Netto ulkoiset ,98 % 101,7 Tuotot sisäiset ,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,77 % 97,4 Netto sisäiset ,77 % 97,4 Tuotot kaikki ,02 % 41,7 Kulut kaikki ,43 % 98,9 Netto kaikki ,50 % 100,8 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,02 % 41,7 Kulut ,43 % 98,9 Netto ,50 % 100,8 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset ,25 % 191,1 Kulut ulkoiset ,42 % 105,0 Netto ulkoiset ,99 % 102,4 Tuotot sisäiset ,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset ,24 % 96,4 Netto sisäiset ,75 % 96,4 Tuotot kaikki ,07 % 191,1 Kulut kaikki ,70 % 104,0 Netto kaikki ,47 % 101,7 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot ,07 % 191,1 Kulut ,70 % 104,0 Netto ,47 % 101,7

16 KÄYTTÖTALOUS /6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset ,11 % 108,7 Kulut ulkoiset ,19 % 102,2 Netto ulkoiset ,41 % 97,5 Tuotot sisäiset ,95 % 98,0 Kulut sisäiset ,34 % 115,6 Netto sisäiset ,38 % 96,5 Tuotot kaikki ,65 % 103,8 Kulut kaikki ,66 % 102,6 Netto kaikki ,19 % 98,8 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset ,66 % 130,5 Kulut ulkoiset ,61 % 100,3 Netto ulkoiset ,51 % 84,9 Tuotot sisäiset ,2 Kulut sisäiset ,50 % 111,6 Netto sisäiset ,46 % -1172,9 Tuotot kaikki ,11 % 145,7 Kulut kaikki ,59 % 100,4 Netto kaikki ,91 % 77,2 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset ,90 % 106,0 Kulut ulkoiset ,42 % 127,5 Netto ulkoiset ,08 % 82,5 Tuotot sisäiset ,09 % 122,4 Kulut sisäiset ,15 % 64,2 Netto sisäiset ,37 % 134,7 Tuotot kaikki ,35 % 107,2 Kulut kaikki ,53 % 125,9 Netto kaikki ,37 % 88,7 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,04 % 104,9 Kulut ,31 % 104,5 Netto ,24 % 102,4

17 6/6 KÄYTTÖTALOUS KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset ,89 % 99,0 Kulut ulkoiset ,90 % 104,0 Netto ulkoiset ,38 % 176,4 Tuotot sisäiset #JAKO/0! 87,9 Kulut sisäiset ,24 % 86,1 Netto sisäiset ,36 % 85,6 Tuotot kaikki ,00 % 98,9 Kulut kaikki ,92 % 103,7 Netto kaikki ,79 % 162,4 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot ,00 % 98,9 Kulut ,92 % 103,7 Netto ,79 % 162,4 KUNTA YHTEENSÄ Tuotot ,37 % 105,2 Kulut ,08 % 100,4 Netto ,53 % 99,3

18 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2013 Koko organisaatio Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet ,61% Menot ,0% Tulot MUUT INVESTOINNIT yhteensä ,61% Menot ,0% Tulot YLEISHALLINTO IRTAIN Muut laite- ja kal.hank,lähive ,0% Menot ,0% Tulot YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä ,0% Menot ,0% Tulot PERUSTURVA IRTAIN Perusturvan atk-ohjelmat ja la ,32% Menot ,32% Tulot VOS,palv.as.hoitov. ja irtaimi ,0% Menot ,0% Tulot Muu perusturvan kalusto ,28% Menot ,28% Tulot PERUSTURVA IRTAIN yhteensä ,2% Menot ,2% Tulot INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

19 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli ,11% Menot ,11% Tulot Liikuntatoimen kalustohankinna ,0% Menot ,0% Tulot SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä ,09% Menot ,09% Tulot TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j ,23% Menot ,23% Tulot Tekninen toimi,kuljetusväl Menot Tulot TEKNINEN IRTAIN yhteensä ,23% Menot ,23% Tulot KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso KV KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet ,73% Menot ,57% Tulot ,46% 6665 Tehdas- ja tuotantorakenn Menot Tulot KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä ,96% Menot ,57% Tulot ,59%

20 670 TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama 6702 Sorsak.harrastustalo,päiväkodi ,0% Menot ,0% Tulot Tot-% 6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha Menot Tulot Kivelän koulu ,48% Menot ,48% Tulot Alapihan koulu ,08% Menot ,08% Tulot Konnuslahden uusi koulu ,0% Menot ,0% Tulot Vesileppis/vuosikorjaukset ,48% Menot ,48% Tulot Linja-autoasema matkah.pintare ,0% Menot ,0% Tulot Farkkula ,0% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,0% Tulot Ruukintien halli korj ja muuto ,29% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,81% Tulot ,82% 6743 Metos Menot Tulot INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

21 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 6744 YIT halli pk ja vesikate ,2% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,2% Tulot Sorsak.koulu,peruskorjaukset ,68% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,64% Tulot ,3% 6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj ,6% Menot ,6% Tulot Kirjasto ,24% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,24% Tulot Seutuvalvomo,useat rakennukset ,18% Menot ,89% Tulot ,0% 6792 Suunnittelumr, useat hankkeet ,53% Menot ,53% Tulot Käyttövaraus ,68% Menot ,68% Tulot TALONRAKENNUS yhteensä ,55% Menot ,83% Tulot ,3%

22 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% MUUT ALUEET Pohjakarttojen tuotanto ,0% Menot ,0% Tulot Asemakaavojen laatiminen (erit ,13% Menot ,13% Tulot Laajakaista kaikille-hanke ,0% Menot ,0% Tulot Riikinnevan jätelaitos Menot Tulot Leikkikentät ,0% Menot ,0% Tulot MUUT ALUEET yhteensä ,16% Menot ,16% Tulot #LUKU! KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Teollisuusalueen useat kohteet ,26% Menot Sitovuustaso KV, hanke yli ,35% Tulot ,96% 8031 Kaavateiden peruskorjaus ,3% Menot ,3% Tulot KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä ,45% Menot ,33% Tulot ,96% INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

23 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen ,19% Menot ,19% Tulot KAAVATIET VALAISTUS yhteensä ,19% Menot ,19% Tulot LIIKUNTAPAIKAT Jääkiekkokaukaloiden kunnost Menot Tulot Ulkoilureitt kehitt ja kunnost ,22% Menot ,22% Tulot LIIKUNTAPAIKAT yhteensä ,99% Menot ,99% Tulot VESIHUOLTO Vh-verkoston pk ,0% Menot ,0% Tulot Taloliittymät ,37% Menot ,37% Tulot Pumppaamoiden rakentaminen Menot Tulot

24 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% 9005 Savonniemen vh Menot Tulot P:lahti,Ahvenlahti vh-suunnitt ,0% Menot ,0% Tulot Teoll alueiden vesihuolto ,49% Menot ,0% Tulot ,49% 9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt ,38% Menot ,38% Tulot Mansikkam.tien viemär. Timola Menot Tulot Oravik-Paukarl siirtoviemäri Menot Tulot VESIHUOLTO yhteensä ,14% Menot ,73% Tulot ,61% INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,0% Menot ,62% Tulot ,36% INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / /7

25 1/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN Tuotot/kulut ( sisäiset ja ulkoiset yht.) Tammikuu-Huhtikuu 2013 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 1001 YLEISHALLINTO Tuotot ,7 12,9 Kulut ,4 97,9 Netto ,3 99, ELINKEINOTOIMI Tuotot ***** 1326,8 Kulut ,6 83,4 Netto ,6 83, TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot ,8 133,8 Kulut ,4 112 Netto ,2 109, HENKILÖSTÖHALLINTO JA YHTEISTY Tuotot Kulut ,6 95,3 Netto ,2 95, HENKILÖSTÖPALVELUT Tuotot ***** ***** Kulut ,4 Netto ,9 248, TYÖSUOJELU Tuotot ,3-28,1 Kulut ,9 103,8 Netto ,2 91, TYÖLLISYYSVARAT Tuotot Kulut ,1 79,2 Netto ,8 85, RAVINTOPALVELUT Tuotot ,2 107,3 Kulut ,1 98,4 Netto ,9 258, TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut ,3 93,3 Netto ,3 93, VAALIT Tuotot Kulut ***** 0,7 Netto ***** 0, JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ***** 1323,8 Kulut ,7 96,8 Netto ,9 94,7

26 2/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Tuotot ,8 98,7 Kulut ,6 92,6 Netto ,7 91, VARHAISKASVATUS Tuotot ,3 111,2 Kulut ,9 97,6 Netto ,6 95, VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT Tuotot ,6 60,3 Kulut ,5 112,8 Netto ,2 118, TERVEYSPALVELUT Tuotot Kulut ,5 99,9 Netto ,5 99, HOIVAPALVELUT Tuotot ,8 129 Kulut ,4 102,3 Netto ,9 94, SAIRAANHOITOPALVELUT Tuotot ,9 114,9 Kulut ,7 100 Netto , KOULUTOIMEN HALLINTO Tuotot Kulut Netto OPETUSTOIMI Tuotot ,7 Kulut ,5 98,9 Netto ,5 100, SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Tuotot ***** ***** Kulut ,5 6770,1 Netto ,4 6750, KULTTUURITOIMI Tuotot Kulut ,7 37,7 Netto , KIRJASTOTOIMI Tuotot ,9 65,2 Kulut ,9 93,7 Netto ,5 95, SOISALO-OPISTO Tuotot Kulut ,7 104,2 Netto ,7 104,2

27 3/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 4803 NUORISOTOIMI Tuotot ,7 2224,1 Kulut ,5 114,7 Netto ,3 88, LIIKUNTATOIMI Tuotot ,9 70,3 Kulut ,7 Netto ,7 75, YHDISTYS-JA KYLÄTOIMINTA Tuotot Kulut ,7 715,2 Netto ,7 760, HALLINTO Tuotot ,1 100,9 Kulut ,9 112,1 Netto ,4 112, OSTOPALVELUT Tuotot ,7 ***** Kulut ,2 106,1 Netto , VARIKKO JA KONEKESKUS Tuotot ,2 114,9 Kulut ,9 105,8 Netto ,8 100, MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT Tuotot ,6 106,5 Kulut ,1 72,8 Netto ,8 2637, KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Tuotot ,9 21 Kulut ,5 125,8 Netto ,5 128, TILAPALVELUT Tuotot ,8 104,3 Kulut ,3 101,1 Netto ,7 170, MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT Tuotot Kulut Netto RAKENNUSVALVONTA Tuotot ,1 145,7 Kulut ,6 100,4 Netto ,9 77, HALLINTO JA YHT. KUST. Tuotot ,3 99,8 Kulut ,6 98,9 Netto ,7 99,9

28 4/4 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VASTUUALUEITTAIN TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotot ,6 45,5 Kulut ,7 103,9 Netto ,8 111, TERVEYSOLOJEN VALVONTA Tuotot ,8 98,5 Kulut ,9 97 Netto ,2 96, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Tuotot ,3 122,3 Kulut ,5 110,3 Netto ,6 109, VESILAITOS Tuotot ,6 105,4 Kulut ,3 64,7 Netto , VIEMÄRILAITOS Tuotot ,2 108,6 Kulut ,7 194,4 Netto , TUKIPALVELUT JA YHTEISET KUSTA Tuotot Kulut ,3 129,9 Netto ,3 129,9 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,4 105,2 Kulut ,1 100,4 Netto ,5 99,3

29 SISÄLTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT...1 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET...3 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS...3 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT...3 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI...7 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT...9 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO...12 TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT...12 TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA...15 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS...15 TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...16 TULOSALUE: 160 VAALIT...16 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA...17 TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT...17 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT...18 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö...20 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus...23 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut...26 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut...29 TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT...33 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut...34 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut...35 TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA...37 TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI...37 Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto...39 Vastuualue 3120 Opetustoimi...39 TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...42 TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI...42 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto...42 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi...44 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi...47 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto...50 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi...52 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi...55 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta...58 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...59 TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI...59 VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus...59 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut...64 VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut...68 VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut...72 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...75 TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS...75 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...79 TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA...79 TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...82 TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI...82

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2013 (KH 7.10.2013) Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 (KH 9.6.2014) Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 (KH 6.10.2014) Yleiskatsaus Strategian mukaiset tunnusluvut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot