PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2015 Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2015 Yhtymähallitus"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen esityslistan mukaiset asiat Yhtymähallituksen saapuvilla olleet ( ), poissa olleet (-) Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Aro Pekka, varapj. Kiukainen Susanna Lindell-Luukkonen Maria Mattsson Kaj Rautanen Hannu Toivola Kirsi Varajäsen Muut osallistujat Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. Suominen Heikki, yhtymävaltuuston 1.vpj. Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Laurén Anne, henkilöstöedustaja Mika Rantanen kokouksen puheenjohtaja Ulla Hiiri pöytäkirjanpitäjä

2 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 35 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspaikka ja -aika / 2015 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen.

3 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 36 ASIALISTA Käsiteltävä asia 26 KOKOUKSEN AVAAMINEN 27 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 29 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 30 ENERGIARAPORTTI SÄHKÖNMYYJIEN KILPAILUTUS VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 33 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA 34 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS INVESTOINTIOHJELMA 2015 JA INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAMUU- TOSESITYKSET VUODELLE SOPIMUS PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ OPISKELEVIEN KU- RAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUJEN TOTEUTUKSESTA 37 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS PYYDYSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA SYVÄNVEDENRYSIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA- HANKKEESSA 38 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS IKTYONOMIKOULUTUKSEN SUUNNITTELU -HANKKEEN JATKO- AIKAAN, LISÄRAHOITUKSEEN, RAHOITUSTUEN MUUTOKSEEN SEKÄ KUSTANNUSARVION MUUTOKSEEN 39 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITUSPÄÄTÖS OTE - OSAAMISEN KASVATTAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ HANKKEELLE 40 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 41 ILMOITUSASIAT 42 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

4 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 28 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Susanna Kiukainen ja Kaj Mattsson. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Kiukainen ja Kaj Mattsson. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan (Tuorlan Majatalo) ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 29 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä

5 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 38 ENERGIARAPORTTI 2014 Yhtymähallitus 30 Peimarin koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksen tavoitteena oli, että Maaseutuopiston käyttämästä energiasta 70 % on uusiutuvaa vuoteen 2015 ja 90 % vuoteen 2020 mennessä. Koko koulutuskuntayhtymän energiankäytöstä 80 % tulisi olla uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä. Vuosien toiminta-ajatuksessa tavoitteita täydennettiin siten, että Maaseutuopiston energiaomavaraisuudelle asetettiin 20 % tavoite vuodelle Energia muodostaa merkittävän menoerän koulutuskuntayhtymälle. Paimion, Paraisten ja Tuorlan toimipaikoissa energiakulut (hake, kaukolämpö, polttoaineet, sähkö, öljy) olivat vuonna 2014 noin euroa (alv 0). Em. energiakustannukset laskivat vuoteen 2013 verrattuna eurolla, eli 3 %. Vuoteen 2012 verrattuna säästöä on jo euroa. Em. energiakustannuksien lisäksi Sosiaali- ja terveysopiston vuokrakuluissa on energian osuus mukana. Vuoden 2014 aikana Maaseutuopiston energiankulutuksessa saatiin vähennystä aikaan Tuorlan toimipaikan lämmitysöljyn ja ostetun sähkön kulutuksessa. Molemmissa kulutuksen vähennys oli merkittävä, litraa öljyä ja kwh sähköä. Myös kaukolämmön tuottamiseen kului Tuorlassa vuotta 2013 vähemmän energiaa (hake + öljy), eli säästöä tuli sekä kulutuksen vähenemisestä että öljyn korvautumisesta hakkeella uuden hakelaitoksen ansiosta. Paimion kaukolämmön kulutuksessa ei ollut muutosta. Paimiossa lämmitysöljyn kulutus väheni 4000 litraa kesäajan osalta ja se korvautui hakkeella. Kalatalous- ja ympäristöopiston kaukolämmön kulutus kasvoi 9 %. Kulutuksen kasvun syy ei ole selvinnyt, se tiedetään että syynä ei ollut vuoden kylmyys. Sähkön kulutus sen sijaan väheni merkittävästi, yli kwh eli 11 % vuodesta Sähkön kulutusta on saatu laskettua järjestelmällisellä kulutuspisteiden kartoituksella ja toimintojen tehostamisella. Opiston sähkön kulutus on edelleen suuri. Ostetun sähkön kulutus kasvoi lähes 2 % Paimiossa mutta väheni Tuorlassa 7 %. Tuorlan ostosähkönkulutuksen väheneminen johtuu biokaasulaitoksella tuotetusta sähköstä. Maaseutuopiston ja Kalatalous- ja ympäristöopiston yhteinen kokonaissähkönkulutus väheni kwh:lla. Kokonaisenergiankulutus pieneni Maaseutuopistolla 1 % mutta kasvoi Kalatalous- ja ympäristöopistossa 2,2 % kaukolämmön kulutuksen kasvun vuoksi. Talousarvion tavoite energiankulutuksen pienenemisestä toteutui siten vain Maaseutuopistossa. Uusiutuvan energian osuus oli vuonna 2014 Maaseutuopistossa 79 % ja Kalatalous- ja ympäristöopistossa peräti 96 % kaikesta kulutetusta energiasta. Uusiutuvan energian osuus kasvoi Maaseutuopistossa (vuonna %) mutta laski Kalatalous- ja ympäristöopistoissa. Uusiutuvan energian osuutta laskivat Tuorlan öljynkulutus sekä autojen ja traktorien polttoaineiden fossiilinen osuus. Koulutuskuntayhtymän toimintaajatuksen energiatavoite vuodelle 2015 saavutettiin kaksi vuotta etuajassa.

6 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 39 Maaseutuopiston maataloustiimi tuotti biokaasulaitoksella energiaa kaukolämpönä ja sähkönä 560 MWh ja biodieseliä litraa. Tuotetun biodieselin energiasisältö oli 197 MWh. Suuri osa biodieselistä ( l) käytettiin biokaasulaitoksella jolloin maataloustiimin nettoenergiantuotto oli 613 MWh. Oma tuotanto kasvoi maataloustiimissä 79 MWh edelliseen vuoteen verrattuna. Metsätiimi tuotti opetuksen yhteydessä Paimion hakelaitokselle 556 MWh:n edestä energiaa, mikä vastaa 50 % hakelaitoksen energiankulutuksesta. Tiimin oma energiantuotanto kasvoi yli 400 MWh:lla. Vuonna 2015 tavoitteena on tuottaa koko Paimion toimipaikan hake metsätiimin toimesta. Yhteensä vuonna 2014 Maaseutuopistossa tuotettiin itse energiaa 1169 MWh, kasvua edelliseen vuoteen oli 486 MWh. Energiaomavaraisuus kasvoi Maaseutuopistossa 9 %:sta 16 %:iin vuonna Koulutuskuntayhtymän Paimion toimipaikan hakelaitos ja Paraisten toimipaikan kaukolämpö ovat tuottaneet vuosittain merkittäviä kustannussäästöjä. Tuorlan hakelaitos valmistui syksyllä Uusi hakelaitos vähensi 2014 öljyn kulutusta Tuorlassa yli litraa. Vuodesta 2009 vuoteen 2014 maaseutuopiston öljynkulutus on vähentynyt litraa vuodessa. Kun hakkeella tuotettu MWh energiaa maksoi lokakuussa 2014 noin 21 e ja öljyllä tuotettu noin 84 e (Lähde: Bioenergialehti Pöyry 10/2014), syntyi vuonna 2014 laskennallista säästöä noin euroa. Rakennusten energiansäästöinvestointeja jatketaan energiankulutuksen vähentämiseksi. Sosiaali- ja terveysopistossa aloitetaan energiankulutuksen seuranta ja säästötoimet opiston siirtyessä uusiin tiloihin. Liitteessä n:o 15 energian kulutuksen seuranta Maaseutuopistossa vuodesta 2009 ja Kalatalous- ja ympäristöopistossa vuodesta 2012 alkaen. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus merkitsee energiaraportin vuodelta 2014 tiedokseen.

7 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 40 SÄHKÖNMYYJIEN KILPAILUTUS Yhtymähallitus 31 Skapat Energia Oy on kilpailuttanut Peimarin koulutuskuntayhtymän sähkönhankinnan siten, että puitesopimus sähkön ostoon on jaksolle Kilpailutuksessa vaatimuksena oli, että sähkö on 100 % uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa. Päätöksenteon perusteena tarjouspyynnössä oli edullisin hinta ottaen huomioon tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjouksia saatiin määräaikaan klo mennessä 6 kpl. Liitteessä numero 16 on tarjousten marginaalivertailu. Skapat Energia Oy suosittelee Peimarin koulutuskuntayhtymän sähköntoimittajaksi jaksolle Nordic Green Energyä. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää valita Peimarin koulutuskuntayhtymän sähköntoimittajaksi Nordic Green Energyn. Lisäksi yhtymähallitus päättää valtuuttaa Skapat Energia Oy:n neuvottelemaan sopimuksen Nordic Green Energyn kanssa sekä hoitamaan toimittajan vaihtamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet. OTE Skapat Energia Oy:n toimesta tarjonneille yhtiöille: Nordic Green Energy Kymenlaakson Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö Oy Keravan Energia Oy Sallila Energia Oy KSS Energia Oy

8 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 41 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA Yhtymähallitus 32 Vuoden 2014 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan n. 1,93 milj euroa. Talousarvion toimintakate oli 0,72 milj euroa, joten alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate on 1,21 milj euroa suurempi. talousarvio toteutunut ero Toimintatuotot e e e Toimintakulut e e e Toimintakate e e e Pääsääntöisesti nuorisoasteen perustutkinnon yksikköhintaperusteinen lopullinen valtionosuus myönnetään toteutuneen painotetun keskiarvon mukaisena, mutta kuitenkin enintään kiintiön määräisenä. Vuoden 2014 talousarvio oli laadittu 955 perustutkinnossa olevan opiskelijan määrään perustuen eli kiintiön mukaisena ja toteutunut oli 965,6 painotettuna keskiarvona. Vuodelle 2014 saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön joulukuussa 2014 tekemällä päätöksellä järjestämislupaan tilapäinen kiintiön korotus 11 opiskelijapaikan määrällä (966) ja lopullinen rahoitus saadaan näin ollen 965,6. Valtionosuusrahoitus oli 0,72 milj euroa talousarvioon verrattuna suurempi johtuen seuraavista seikoista: - Talousarvio oli laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti ilman harkinnanvaraista korotusta (vaikutus 0,17 milj ) - Tuloksellisuusrahoitusta oli arvioitu talousarvioon 0,13 milj e toteutunutta vähemmän - Tilapäinen 11 opiskelijan lisäkiintiö (955 -> 966, rahoitus 965,6), vaikutus 0,13 milj e - Porrastukset 0,07 milj e - Talousarvion lisäkoulutuksen talousarvio oli laadittu 145 otv:n mukaan, lopullinen rahoitus 167,4 otv:n mukaan, vaikutus 0,22 milj e. Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon verrattuna olivat 0,18 milj. euroa alhaisemmat - Henkilöstömenot alittuivat 0, 22 milj e - Palvelujen ostot alittuivat 0, 09 milj e - Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittuivat 0,11 milj e - Muut kulut ylittyivät 0,24 milj e Tarkemmat analyysit esitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen

9 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 42 Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvioon nähden syntyneen toimintakate-eron, joka johtuu harkinnanvaraisesta korotuksesta, tuloksellisuusrahoituserästä, porrastuksista, kiintiön tilapäisestä nostosta sekä lisäkoulutuksen arvioitua suuremmasta toteutumasta.

10 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 43 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA Yhtymähallitus 33 Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio 2014 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa /7. Investointiosaan hyväksytyt määrärahat (brutto) olivat yhteensä e (rakennukset ja rakennelmat , kiinteät rakennelmat e sekä koneet ja kalusto e). Yhtymähallituksen kokouksessa /28 ja yhtymävaltuuston ylimääräisessä kokouksessa /5 hyväksyttiin talousarvion investointiosan muutos, jossa Sosiaali- ja terveysopiston Kiesikadun korjaamotilojen muutostöihin ja irtaimiston hankintaan vuodelle 2014 varattiin euroa (katettavaksi aiempien vuosien ylijäämistä), joten talousarvion muutetun investointiosan loppusumma vuodelle 2014 oli e. Alustava investointiohjelma vuodelle 2014 käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa /43. Kiinteistöpäällikkö on tilivuoden aikana tuonut rakennustoimikunnalle tietoon muutostarpeita rakentamiseen liittyvien hankkeiden osalta ja tilannetta on seurattu rakennustoimikunnassa. Rakennustoimikunnan muistiot ovat olleet nähtävillä intrassa. Yhtymähallituksen kokouksissa käsiteltiin Sosiaali- ja terveysopiston Kiesikadun urakoihin ja kalustukseen liittyviä asioita seuraavasti: - tilaratkaisu ja urakoitsijavalintamenettely /27 - rakennusurakoitsijavalinta /93 - sähköurakoitsijavalinta /94 - LVI-urakoitsijavalinta /95 - keittiökalusteet ja -laitteet /172 - muut kalusteet (työhuoneet, luokkakalusteet) /183. Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen (rakennustoimikunta) Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2014 investointiosan muutokset sekä investointien toteutumisraportin (liite n:o 17).

11 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 44 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2014 Yhtymähallitus Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2014 esitellään kokouksessa alustavien tilinpäätösasiakirjojen pohjalta (alustava tilinpäätös, liite n:o 18 ja henkilöstökertomus, liite n:o 19). Valmistelu: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi- Ruokonen/kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila/ rehtorit Mailis Kuuppo ja Maria Luoma-aho Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen alustavat tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2014 (liite n:o 18 ja liite n:o 19).

12 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 45 INVESTOINTIOHJELMA 2015 JA INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET VUODELLE 2015 Yhtymähallitus 35 Kuntayhtymän talousarvion investointiosan määrärahat vuodelle 2015 on hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa /9. Vuoden 2015 talousarvion investointiosan perusteella johtoryhmä, tiiminvetäjät, tietohallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö ovat valmistelleet osaltaan alustavan investointisuunnitelman/-ohjelman vuodelle 2015 (liite n:o 20). Kuntayhtymän investointiraja on euroa ja hallintosäännön 2.luvun 5 kohdan 12 mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista. Edelleen hallintosäännön em. luvun 5 kohtien19-20 mukaan yhtymähallituksen tulee hyväksyä yhtymävaltuuston päättämissä rajoissa viranomaisten edellyttämät rakentamisasiakirjat ja päättää kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta urakoitsijan valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä sekä tilitysten hyväksymisestä. Yhtymähallitus on kokouksessaan /181 päättänyt hankintavaltuuksista siten, että hankintaoikeudet ovat tiiminvetäjillä, ruokapalveluesimiehillä ja kehittämistoiminnan koordinaattorilla euroon asti, tietohallintopäälliköllä ja kiinteistöpäälliköllä euroon asti, rehtoreilla euroon asti ja kuntayhtymän johtajalla ja talousjohtajalla euroon asti. Em. hankintavaltuudet ovat voimassa myös talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. Yhtymähallituksen päätösvallassa on määrärahojen siirto hankkeiden välillä investointiosan kokonaismäärärahojen puitteissa. Määrärahojen ylitykset (alitukset) sen sijaan edellyttävät yhtymävaltuuston käsittelyä ja hyväksyntää. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteen n:o 20 mukaisen alustavan investointiohjelman vuodelle 2015 sekä 2) esittää liitteessä esitetyt lisämäärärahatarpeet edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäviksi. OTE Johtoryhmä, tiiminvetäjät Mase ja Kala, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, toimistot

13 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 46 SOPIMUS PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ OPISKELEVIEN KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUJEN TOTEUTUKSESTA Yhtymähallitus 36 Kaarinan kaupungin ( ) ja omistajakuntien kaupunginjohtajien ( ) kanssa pidetyissä neuvotteluissa todettiin, että selkein tapa oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa (L 1287/2013) määriteltyjen psykologipalveluiden toteuttamiseksi olisi, jos Peimarin koulutuskuntayhtymä palkkaisi itse psykologin. Lain mukaan psykologipalveluista vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Tämän tyyppisissä palveluissa kunnat voivat laskuttaa toiselta paikkakunnalta tulevien asiakkaiden kotikuntia. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että koulutuskuntayhtymän oma psykologi voisi toimia kuraattorin tavoin toimipaikoissa kiertävänä ja samalla siirtyä kiireellisissä tapauksissa ao. toimipaikkaan. Psykologi sijoittuisi uudessa organisaatiossa kuntayhtymäpalveluiden opiskeluhuoltoyksikköön. Johtoryhmä päätti, että psykologin palkkaus toteutetaan ensivaiheessa määräaikaisena lukuvuodeksi Liitteessä (liite n:o 21) on sopimusluonnos koulutuskuntayhtymän ja omistajakuntien välille kuraattori- ja psykologipalveluista. Sopimusluonnos on laadittu Kaarinan kaupungissa ja sitä on käsitelty koulutuskuntayhtymän opiskeluhuollon ohjausryhmässä Sopimuksella Peimarin koulutuskuntayhtymä tuottaa itse psykologipalvelut ja laskuttaa suoraan opiskelijoiden kotikuntia opiskelijahuoltopalveluiden käyttämisestä. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteen numero 21 mukaisen sopimuksen kuraattori- ja psykologiapalveluiden toteutuksesta 2) esittää sopimusta omistajakuntien hyväksyttäväksi. OTE Kaarinan kaupunki Paimion kaupunki Paraisten kaupunki

14 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 47 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS PYYDYSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA SYVÄNVEDENRYSIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA- HANKKEESSA Yhtymähallitus 37 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt rahoitusta Syvänveden rysien suunnittelu ja hankinta -hankkeelle euroa Euroopan kalatalousrahastosta. Hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan kaksi eri harvuisilla havaksilla varustettua Huron järven siikarysää. Rysät suunnitellaan ja modifioidaan Selkämeren olosuhteisiin sopiviksi. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään hyväksynyt pyydyksiin liittyvien ankkureiden, johtoaitatarvikkeiden, köysien ja merirahdin tarjoukset ja hyväksyy hankinnan Kalatalous- ja ympäristöopiston alkuperäisen esityksen mukaisesti: Ankkurit Panelia Kone Oy hintaan euroa Johtoaitatarvikkeet ja köydet Scandi-Net Oy hintaan 2 965,95 euroa Merirahti DHL Global Forwarding Oy hintaan 1806,85 euroa Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen pyydystarvikkeiden hankinnasta Syvänveden rysien suunnittelu ja hankinta hankkeelle.

15 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 48 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS IKTYONOMIKOULUTUKSEN SUUNNITTELU -HANKKEEN JATKOAIKAAN, LISÄRAHOI- TUKSEEN, RAHOITUSTUEN MUUTOKSEEN SEKÄ KUSTANNUSARVION MUUTOKSEEN Yhtymähallitus 38 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt Iktyomikoulutuksen suunnittelu -hankkeelle jatkoaikaa asti. Lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt hankkeelle 115 euron lisäavustuksen, tukiprosentin korotuksen 90 %:sta 100 %:n. Hankkeen kokonaiskustannukset uudella päätöksellä euroa, hankkeen alkuperäinen kustannusarvio euroa. Hankkeessa selvitetään, missä ammattikorkeakoulussa iktyonomikoulutusta voitaisiin jatkaa yhteistyössä Kalatalous- ja ympäristöopiston kanssa sekä laaditaan suunnitelma koulutuksen toteuttamistavasta. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen Iktyonomikoulutuksen suunnittelu -hankkeen jatkoajasta ja lisärahoituksesta sekä rahoitustuen ja kustannusarvion muutoksesta.

16 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 49 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITUSPÄÄTÖS OTE -OSAAMISEN KAS- VATTAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ HANKKEELLE Yhtymähallitus 39 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään myöntänyt erityisavustusta Turun kaupungin sivistystoimialalle OTE Osaamisen kasvattaminen työelämässä - hankkeelle. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten verkostohankkeena. Peimarin koulutuskuntayhtymän tavoitteena hankkeessa on laatia osaamisperusteisten tutkintojen työssäoppimispaikoilla tapahtuvien osakokonaisuuksien toteutussuunnitelmia työpaikkaohjaajien kanssa, monipuolistaa työvaltaisten opintopolkujen mahdollisuuksia, sekä antaa työpaikkaohjaajille välineitä ja tukea työssäoppimisen osaamisen arviointiin. Hankkeen arvioitu toteutusaika on Hankkeen kokonaisbudjetti on ,57 euroa. Peimarin koulutuskuntayhtymän kokonaisbudjetti hankkeessa on yhteensä euroa. Avustus on 100 %, eli erillistä omarahoitusta ei tarvita. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen erityisavustuksen myöntämisestä Ote osaamisen kasvattaminen työelämässä hankkeelle.

17 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 50 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 40 Kuntayhtymän johtajan päätökset 17/2015 koskien Ammattiopisto Livian ohjaussuunnitelman yhteisen osan hyväksymistä 18/2015 koskien lannoitteiden hankintaa K-Maatalous Oy:ltä (11.957,70 e, alv 0) Talousjohtajan päätökset 1/2015 koskien ravitsemistyöntekijän työajan muuttamista kokoaikaiseksi 2/2015 koskien luottotappiokirjausta (yritysmyynti 1.343,26 euroa, Tuorlan puu tarhatilan tuotteita) 3/2015 koskien luottotappiokirjausta (yksityishenkilö 415,59 e vuokrasaatavia) 4-5/2015 koskien luottotappiokirjauksia (2 kpl á 60, yht 120,00 e; lukukausimaksusaatavia opiskelijoilta) Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto Sosiaali- ja terveysopisto 9/2015 koskien sosiaali- ja terveysopiston hoitotyön opetukseen Merivaara Oy:ltä hankittuja potilassänkyjä (6 kpl), potilaspöytiä (2 kpl) ja suihkupaari (yhteishintaan euroa, alv 0) 12/2015 koskien 6 hoitonuken hankintaa Oy Prolife Products Ab:ltä (yhteishintaan euroa, alv 0) Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan

18 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 51 ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 41 LASKENTAPÄIVÄ OPISKELIJAMÄÄRÄT Tutkintoon johtava Muu Yht Ta- Erityisop Majoitetut Opetuss. Näyttöper. kiint (sis ed) (sis ed) Kala Mase Sote Yht LASKENTAPÄIVÄ OPISKELIJAMÄÄRÄT Tutkintoon johtava Muu Yht Ta- Erityisop Majoitetut Opetuss. Näyttöper. kiint (sis ed) (sis ed) Kala Mase Sote Yht OPISKELIJAMÄÄRÄT KESKIARVO 2014 Tutkintoon johtava Muu Yht Ta- Erityisop Majoitetut Opetuss. Näyttöper. kiint (sis ed) (sis ed) Kala 61,4 48,7 110, ,2 43,2 Mase 346,1 132,4 478, ,78 125,6 Sote 214,2 127,5 35,3 377, ,1 Yht 621,7 308,6 35,3 965, ,0 168,8.. MASE MAASEUTUOPISTON PAIMION TOIMIPAIKAN AVOIMET OVET Avoimet ovet tapahtuma Maaseutuopiston Paimion toimipaikassa la klo Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

19 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 52 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 42 Ei ollut muita asioita.

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 15.45 16.29 219 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto/Paimio Taatilantie

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 17.00 18.21 1 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 17.00 17.17 88 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 13.11.2012 MIKA RANTANEN puh 02 588 5520 gsm 050 3039 822 Yhtymähallitus

esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 13.11.2012 MIKA RANTANEN puh 02 588 5520 gsm 050 3039 822 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä KOKOUSKUTSU ASIALISTA

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU ASIALISTA Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 tutustuminen Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin klo 17.15 esityslistan mukaiset kokousasiat paikka:

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo 17.00 18.55 156 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 16.00 17.17 101 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012 24.1.2012 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA 2012 6 YHTYMÄVALTUUSTON

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-18.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj.

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj. KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: 18.3.2015 klo 15.00 Paikka: Alvarium, kokoustila Aamu-Rusko Puutarhakatu 8 B, 20100 Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot