esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa MIKA RANTANEN puh gsm Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 13.11.2012 MIKA RANTANEN puh 02 588 5520 gsm 050 3039 822 Yhtymähallitus"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Tuulenpesä KOKOUSKUTSU ASIALISTA asiat: esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa MERK. MIKA RANTANEN Mika Rantanen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ulla Hiiri yhtymähallituksen sihteeri puh gsm Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Lahti Tapani, vpj. Järvinen Hanna Kurkilahti Tomi Mattsson Kaj Toivola Kirsi Triipponen Pia Varajäsen Korvensyrjä Kalervo Virta Timo Björklöf Alice Uusitupa Kai Penttinen Kari Vuontela Tarja Ailanto Pirjo Muut osallistujat Suominen Heikki, yhtymävaltuuston pj. Turpeinen Marja, yhtymävaltuuston 1. vpj. Tahvonen Risto, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Jakonen Helinä, henkilöstöedustaja Kavalto Heli, yhtymähallituksen kutsumana asiantuntijana Kajanen Atte, kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna asiantuntijana

2 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä 2 Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Tuulenpesä asiat: esityslistan mukaiset asiat ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 132 KOKOUKSEN AVAAMINEN 133 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 134 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 135 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 136 ENERGIARAPORTTI 137 TYÖTERVEYSHUOLTO VUOSINA YHTYMÄVALTUUSTON ( ) TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 139 YHTYMÄVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 140 METSÄTYÖNTEKIJÄN AMMATILLINEN KOULUTUS FORSSASSA 141 TAITAJA PALAUTEPYYNTÖ KOSKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONTAA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRIÄ KOSKEVAA SUUNNITELMAA VUOSILLE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 144 ILMOITUSASIAT 145 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

3 133 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanna Järvinen ja Tomi Kurkilahti. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 135 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä

4 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ENERGIARAPORTTI Yhtymähallitus 136 Kokouspäivä 4 Peimarin koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksessa on asetettu tavoitteeksi, että Maaseutuopiston käyttämästä energiasta 70 % on uusiutuvaa vuoteen 2015 ja 90 % vuoteen 2020 mennessä. Koko koulutuskuntayhtymän energiankäytöstä 80 % tulisi olla uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Paraisten toimipaikka on liittynyt kaukolämpöverkkoon 2011, Tuorlaan on valmistunut uusi viljankuivaamo 2011 ja biokaasulaitos Vuoden 2013 alusta alkaen koko koulutuskuntayhtymän sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Maaseutuopiston kokonaisenergiankulutuksesta lähes 60 % on uusiutuvaan energiaan perustuvaa. Energia muodostaa merkittävän menoerän koulutuskuntayhtymälle. Paimion, Paraisten ja Tuorlan toimipaikoissa energiakulut (hake, polttoaineet, sähkö, öljy) olivat vuonna 2011 yli euroa (alv 0). Lisäksi Sosiaali- ja terveysopiston vuokrakuluissa on energian osuus mukana. Energiatavoitteisiin pääsemiseksi ja tiukkenevaan talouteen varautumiseksi ensisijainen keino on energian säästäminen. Säästöjä voidaan toteuttaa valistuksella, toimintatapoja muuttamalla ja tekemällä energiaa säästäviä investointeja. Tuorlassa on investoitu vuosina yhteensä euroa vaihtamalla lämminvesivaraajia lämmönvaihtimiksi ja patteriveden kiertovesipumppuja on muutettu taajuusmuuttajasäätöisiksi. Tuorlan alueen energiankulutus (hake + öljy) on vastaavana ajanjaksona pudonnut reilusta 7000 MWh:sta noin 3500 MWh:iin. Jos ko. säästetty energiamäärä tuotettaisiin hakkeella, maksaisi se euroa vuosittain. Koska hakelaitoksen teho ei riitä nykyiseen kulutukseen, tulisi lisäenergiatarve täyttää öljyllä. Nykyhinnoilla siitä koituisi euron lisäkustannukset vuosittain. Tästä energiamäärästä Tuorlan toimipaikka kuluttaa 83 % ja energiaa on myyty 17 % (vuonna 2011 Tuorlan Majatalon kulutus 284 MWh, Tuorlan observatorio 239 MWh ja As. Oy. Tuorlanhelmi 136 MWh). Koulutuskuntayhtymän Paimion toimipaikassa on uusi tehokas hakelaitos ja Paraisten toimipaikka on liitetty kaukolämpöverkkoon. Sen sijaan Tuorlan hakelaitos on vanha (valmistunut 1985), eikä sen teho riitä nykyiselle energian tarpeelle. Näin ollen Tuorlassa on kulunut vuosina vuosittain noin litraa öljyä hakkeen käytön lisäksi. Öljyn kulutus maksaa vuodessa noin euroa enemmän kuin hakkeella tuotettu energia maksaisi, joten Tuorlan hakelaitos kannattaa uudistaa nopeasti. Energiansäästöinvestoinnit ovat erittäin kannattavia, niiden takaisinmaksuaika on lyhyt. Kaikkien toimipaikkojen rakennusten energiakulutus pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti, jotta energiasäästöinvestointeja voidaan jatkaa ja kohdentaa toimenpiteet kannattavimpiin kohteisiin.

5 5 Liitteessä 58 kiinteistöpäällikkö Atte Kajasen koostama Tuorlan alueen energiankulutustaulukko vuosilta ja liitteessä 59 selvitys Paimion ja Tuorlan toimipaikoissa tehdyistä energiansäästöinvestoinneista sekä luettelo rakennuksista, joissa muutoksia ei vielä ole tehty. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus merkitsee energiaselvityksen tiedokseen.

6 6 TYÖTERVEYSHUOLTO VUOSINA Yhtymähallitus 137 Kuntayhtymän fuusion yhteydessä oli kalatalous- ja ympäristöopistolla Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin/kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön sopimaa työterveyshuollon sopimusta Paraisten kaupungin terveyskeskuksen kanssa jäljellä kaksi vuotta eli asti. Harmonisoinnin yhteydessä sovittiin jatkettavaksi Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksella voimassa olleiden sopimusten jatkamista kahdella vuodella siten, että sopimusten ehdot harmonisoitiin ja sosiaali- ja terveysopiston henkilöstö tuli sopimuksen piiriin. Käytännössä em. menettely on tarkoittanut sitä, että kalatalous- ja ympäristöopiston henkilöstön työterveyspalvelut on tuottanut Paraisten terveyskeskus, maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan ja sosiaali- ja terveysopiston henkilöstön työterveyspalvelut on tuottanut Kaarinan kaupungin terveyspalvelut ja maaseutuopiston Paimion toimipaikan henkilöstön työterveyspalvelut on tuottanut Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymän terveyskeskus. Työterveyshuollon palvelut on nyt kilpailutettu siten, että sopimuskausi on kolme (3) vuotta ajalla Lisäksi varataan oikeus jatkaa sopimusta yhden (1) + yhden (1) vuoden optioilla yhteensä kahden (2) vuoden ajaksi molempien osapuolten niin halutessa. Option käytöstä tehdään päätös viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen umpeutumista. Tarjoukset on pyydetty kuntayhtymän nykyisen työterveyshuollon tasoisena siten, että työterveyspalvelut sisältävät hyvän työterveyskäytännön mukaiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyshuollollisesti painotetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut (LK1 ja LK2). Nykyisestä käytännöstä on jätetty pois työnantajan korvaamat fysikaaliset hoitojaksot. Ilmoitus hankinnasta on julkaistu HILMA-kanavalla ja tarjoukset on pyydetty klo mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta: Terveystalo, Kaarinan kaupungin terveyspalvelut, Aava, Paraisten terveyskeskus. Aikataulusyistä vertailua ja esitystä valinnaksi ei ole ehditty tehdä esityslistan postitusvaiheeseen mennessä, joten päätösesitys tarkennetaan kokouksessa. Kiinteistöpäällikkö/työsuojelupäällikkö Atte Kajanen on kokouksessa esittelemässä tarjoukset. Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö/työsuojelupäällikkö Atte Kajanen, talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää valita työterveyshuollon palvelujen toimittajan kokouksessa esitettävän päätösehdotuksen pohjalta. OTE tarjouksen jättäneet

7 7 YHTYMÄVALTUUSTON ( ) TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄN- TÖÖNPANO Yhtymähallitus 138 Yhtymävaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla (Tuorla/Kaarina) alkaen ja päätökset saavuttavat lainvoiman , jos niistä ei sitä ennen ole valitettu. Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja saavuttavat lainvoiman ja ovat toimeenpantavissa, mikäli niistä ei ole sitä ennen valitettu.

8 YHTYMÄVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN Yhtymähallitus Perussopimuksen 2 LUKU HALLINTO 6 : n mukaan ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä. Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. 7. Yhtymävaltuuston tehtävät: Yhtymävaltuusto - hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää toiminnan ja talouden tavoitteista 11 Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Yhtymähallituksen ehdotus kuntayhtymän talousarvioksi ja suunnitelmaksi on toimitettava yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi lokakuun loppuun mennessä. Yhtymähallitus on toimittanut ehdotuksen talousarvioksi ja suunnitelmaksi yhtymävaltuuston kokoukseen Kokouksessa asian käsittely on jätetty pöydälle, joten talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyä ja hyväksymistä varten on yhtymävaltuusto kutsuttava koolle ylimääräiseen kokoukseen. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää kutsua yhtymävaltuuston kokouksen koolle tiistaina klo Tuorlan koulurakennuksen auditorioon.

9 METSÄTYÖNTEKIJÄN AMMATILLINEN KOULUTUS FORSSASSA Yhtymähallitus Hämeen ELY-keskus kilpailutti työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävän metsätyöntekijäkoulutuksen (metsuri). Tarjousten jättöaikana 5.10 mennessä tuli kaksi tarjousta, joista Hämeen ELY-keskus on hyväksynyt Peimarin koulutuskuntayhtymän tarjouksen, euroa. Koulutuksen kesto on yksi vuosi ja koulutus alkaa tammikuussa Tarjouspyynnön mukaisesti koulutus tulisi toteuttaa pääosin Forssassa. Koulutuksen toteutuminen edellyttää opiskelijaryhmän löytymistä. Opiskelijaryhmän koko on 12 ja opiskelijahankinnasta vastaa pääosin työvoimaviranomainen. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää hyväksyä metsätyöntekijäkoulutuksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hankintasopimuksen.

10 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAITAJA2015 Yhtymähallitus 141 Kokouspäivä 10 Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset ovat jo kauan tehneet yhteistyötä useissa eri työryhmissä ja hankkeissa, lisäksi koulutuksen järjestäjien kesken on allekirjoitettu yhteistyösopimus Tämän sopimuksen keskeisenä tavoitteena on yhteistyössä varmistaa varsinaissuomalaisille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua laadukkaaseen, tehokkaaseen ja tulokselliseen ammatilliseen perus-, lisä- ja täydennyskoulutukseen. Osana yhteistyötään ovat Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset vuoden 2012 alkupuolella tehneet aiesopimuksen sitoumuksesta hakea ja toteuttaa yhteisvoimin Taitaja 2015 kisat Turussa. Aiesopimuksessa on mainittu seuraavat ehdot: - Kilpailussa on lajeja tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti 40 varsinaista lajia, 4 TaitajaPLUS lajia sekä Taitaja 9 -kilpailu. Kilpailujärjestäjä varaa kilpailupaikkoja myös kansainvälisille kilpailijoille. - Lajivastuuseen kuuluu vuoden 2015 semifinaalien järjestämisen organisointi sekä myös päävastuu vuoden 2014 kisojen semifinaalien järjestelyistä. - Yhteisten kustannusten taloudellinen vastuu jakautuu lajien toteuttamisen suhteessa jäljempänä olevan budjettirakenteen mukaan. - Koulutuksen järjestäjä vastaa kaikista budjetinrakenteen ulkopuolelle jäävistä lajikohtaista kuluista, jotka syntyvät lajin järjestämisestä. - Näytöslajien ja ammattinäytösten kustannuksista vastaa toteuttava koulutuksen järjestäjä kokonaisuudessaan. Tilan tarjoaa Taitaja organisaatio. Lopullinen määrä sovitaan lajien järjestämissopimuksissa. Skills Finland ry:n hallitus päätti kokouksessaan myöntää vuoden 2015 Taitaja-tapahtuman järjestämisoikeudet Turun kaupungille / Turun ammattiinstituutille. Tapahtumapaikkana toimii Turun Messu- ja Kongressikeskus ja tapahtuma järjestetään Taitaja Ammattitaidon SM-kilpailu on Suomen suurin ja näkyvin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, johon osallistuu 20 vuotta täyttäviä tai sitä nuorempia ammattioppilaitosten opiskelijoita. Lisätietoja sivustolla Taitaja tapahtumassa on mukana noin 40 kilpailulajia, Taitaja PLUS -kilpailut sekä valtakunnallinen Taitaja 9 -loppukilpailu. Keskeisenä uutena innovaationa on Ammattitori-rekrytapahtuma. Kilpailuun osallistuu noin 1500 ammattiin opiskelevaa nuorta, minkä lisäksi tapahtuman arvioitu katsojamäärä on noin päiväkävijää. Taitaja tapahtuman järjestäminen liittyy kiinteästi alueen koulutuksen kehittämiseen. Turun kaupungilla/ammatti-instituutilla ja yhteistyöoppilaitoksilla on vahva kokemus kilpailujen järjestämisestä, sillä Turku isännöi Taitaja-kilpailuja myös vuonna Tällöin Ammattiopisto Livian maaseutuopisto (silloinen Varsinais-Suomen

11 11 maaseutuoppilaitos) oli mukana kukkasidonnan ja viherrakentamisen varsinaisten lajien sekä näytöslajina olleen metsäkoneen kuljettaja lajin järjestäjänä. Lisäksi kuntayhtymä oli päävastuullisena toteuttamassa kukkasidontalajin järjestelyjä WorldSkills Helsinki 2005 kilpailuissa. Taitaja järjestelyissä ovat mukana seuraavat oppilaitokset: Turun ammattiinstituutti Åbo yrkesinstitut, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä/ammattiopisto Livia, Axxell Utbildning Ab (Axxell), Turun ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän sitoumuksen Taitaja2015-kisojen järjestämiseen aiesopimuksessa mainituin ehdoin.

12 12 PALAUTEPYYNTÖ KOSKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTAR- JONTAA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRIÄ KOSKEVAA SUUNNITELMAA VUOSILLE Yhtymähallitus 142 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt koulutuksenjärjestäjille kirjeen (OKM/4/500/2012; ) koskien ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääräsuunnitelmaa vuosille (liite n:o 60). Kirjeessä on esitelty ehdotukset ammatillisen peruskoulutuksen suuralue- ja maakuntakohtaisiksi koulutustarjonnan tavoitteiksi vuosille sekä alueen järjestämislupien kokonaisopiskelijamääriksi vuosille Suunnitelmat ja niiden pohjana olevat laskelmat sekä käytetyt tilastotiedot ja indikaattorit ovat ministeriön sivuilla osoitteessa: itus/opiskelijamaarat.html Ministeriön suunnitelmasta on pyydetty antamaan palaute vastaamalla Webropolkyselyyn mennessä. Kysely avataan Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ehdotuksensa koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä maaliskuun 2013 aikana. Päätökset opiskelijamääristä on tarkoitus tehdä touko-kesäkuussa Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen OKM/4/500/2012 ja päättää, että johtoryhmä valmistelee pyydetyn palautteen siten, että kuntayhtymän johtaja hoitaa palautteen nettitallennuksen sekä tuo palautteen tiedoksi yhtymähallituksen joulukuun kokoukseen.

13 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 143 Kokouspäivä 13 Kuntayhtymän johtajan päätökset 129/2012 koskien Tuorlan hakelämpölaitoksen suunnitteluun asiantuntijapalveluiden hankintaa Pekka Vihervuorelta hintaan 70,00 EUR/h + matkakulut 130/2012 koskien Livian konesali 2:n palvelimen ja aktiivilaitteiden hankintaa PC Pinus Oy:ltä hintaan ,00, alv 0%, puitesopimuksen mukaisesti 131/2012 koskien maanrakennustöiden ja massojen kuljetuspalvelujen hankintaa Väinö Sauhulalta yhteishintaan ,50, alv 0% Talousjohtajan päätökset 22/2012 koskien korvauksen maksamista Tilayhtymä Isotalo-Välikankaalle opiskelijan aiheuttaman vahingon omavastuuosuuden 500,00 EUR Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto 75/2012 koskien KEHRA hankkeen raportin Vedenalaiskuvausten tulokset vuosina 2010 ja 2011 ruotsinkielisen käännöksen tilaamista Guy Svanbäckilta hintaan 45,00 euroa/sivu (n.1560 merkkiä/sivu), yhteensä 22 sivua 76/2012 koskien Kalatalous- ja ympäristöopiston Erityisopetuksen toimintasuunnitelman hyväksymistä 77/2012 koskien työtuolien ja pöytien hankintaa Kalatalous- ja ympäristöopistoon Isku Interior Oy:ltä yhteishintaan ,00 alv 0 % Sosiaali- ja terveysopisto Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan

14 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 144 Kuntaliitto YLEISKIRJE 20/80/ Kuntayhtymän toimielinten valinta Kokouspäivä 14 YLEISKIRJE 19/80/ Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus KALASTAJIEN TIEDOTUS- JA KOULUTUSRISTEILY HANKE Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Peimarin koulutuskuntayhtymälle euron avustuksen Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2013 hankkeelle Vakka-Suomen kalastuspuisto kalatalousryhmän toimintaan myönnetystä määrärahasta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa oman rahoitusosuuden ollessa 1486 euroa OPH/RAHOITUSTIEDOT/TULOSINDEKSIT Opetushallituksen nettisivuilla on luettavissa vuoden 2013 tulosrahoitukseen vaikuttavat tulosindeksiluvut. Peimarin koulutuskuntayhtymän tulosindeksiluku on 1040; vuoden 2012 vastaava indeksiluku oli Euromääräistä vaikutusta ei ole vielä tiedossa, mutta yksikköhintarahoituksen tulosrahoitusosuus määräytyy alarajan ylittävien pisteiden ja pisteelle määriteltävän hinnan tuloksena. Vuoden 2012 alarajapistemäärä oli 925, vuodelle 2013 määritelty alaraja ei vielä ole tiedossa. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

15 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 145 Kokouspäivä 15

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 16.00 17.17 101 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 17.00 17.17 88 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU ASIALISTA Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 tutustuminen Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin klo 17.15 esityslistan mukaiset kokousasiat paikka:

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012 24.1.2012 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA 2012 6 YHTYMÄVALTUUSTON

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 15.45 16.29 219 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto/Paimio Taatilantie

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo 17.00 18.55 156 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 21.5.2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai 21.5.2014 klo

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 / 2013 179 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot