Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Tuulenpesä esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa MERK. MIKA RANTANEN Mika Rantanen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ulla Hiiri yhtymähallituksen sihteeri puh gsm Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Lahti Tapani, vpj. Järvinen Hanna Kurkilahti Tomi Mattsson Kaj Toivola Kirsi Triipponen Pia Varajäsen Korvensyrjä Kalervo Virta Timo Björklöf Alice Uusitupa Kai Penttinen Kari Vuontela Tarja Ailanto Pirjo Muut osallistujat Suominen Heikki, yhtymävaltuuston pj. Turpeinen Marja, yhtymävaltuuston 1. vpj. Tahvonen Risto, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Jakonen Helinä, henkilöstöedustaja Kavalto Heli, yhtymähallituksen kutsumana asiantuntijana

2 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä 2 Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Tuulenpesä asiat: esityslistan mukaiset asiat ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA YHTYMÄVALTUUSTON JA HALLITUKSEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄ- KIRJOJEN JAKELU 7 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 8 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUS- TANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2012 VALTIONOSUUDEN PERUSTEENA KÄYTETTÄVIEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN MÄÄRÄN VAH- VISTAMINEN 11 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUS- TANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE HYVÄKSYJÄT/TARKASTAJAT JA HANKINTARAJAT 13 STUDENTS WORKING ABROAD LEONARDO DA VINCI LIIK- KUVUUSHANKE 14 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 15 ILMOITUSASIAT 16 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

3 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Kirsi Toivola ja Pia Triipponen. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä 5-15.

4 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA Yhtymähallitus 5 4 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Tarpeen vaatiessa ilmoitukset saatetaan tiedoksi muullakin tavalla. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän kuulutukset julkaistaan vuonna 2012 seuraavasti: Virkojen täyttämistä koskevat ilmoitukset sekä työsopimussuhteisten työpaikkailmoitukset ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun ja kuntayhtymän kotisivujen (internet) lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön/ työvoimahallinnon sivustolla (mol.fi) ja harkinnan mukaan sanomalehdissä ja alan ammattilehdissä. Muut kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun lisäksi säännöllisesti Kaarinan, Paraisten ja Paimion alueen kuntien paikallislehdissä, Kunnallislehdessä, Kaarina-lehdessä ja Pargas Kungörelser -lehdessä sekä harkinnan mukaan myös muissa sanomalehdissä ja alan ammattilehdissä.

5 YHTYMÄVALTUUSTON JA -HALLITUKSEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JA- KELU Yhtymähallitus 6 5 Yhtymähallitus päätti pidetyssä kokouksessaan kevätkauden 2012 varsinaisten kokousten ajan ja paikan. Kokouksia on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja kokouspäivä tiistai, kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavan viikon maanantaihin mennessä. Yhtymähallituksen kokousten kokouskutsut ja asialistat / esityslistat asetetaan nähtäville viikkoa ennen kokousta ja yhtymävaltuuston 10 päivää ennen kokosta ja pöytäkirjat kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina kuntayhtymän julkiselle ilmoitustaululle osoitteessa Tuorlantie 1, Piikkiö. Kokouskutsujen toimittamistavan eri vaihtoehtoja on pohdittu. Tähän asti kokouskutsut on pöytäkunnalle toimitettu paperiversioina ja lisäksi esityslista liitteineen on julkaistu myös kuntayhtymän intrassa. Jäsenkunnille esityslista on toimitettu joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa ao. kunnan toiveiden mukaisesti. Lisäksi kokouskutsut on yleensä lähetetty tiedotusvälineiden oman pyynnön perusteella seuraaville sähköisessä muodossa: Kaarina-lehteen, Kunnallislehteen, Turun Sanomiin ja Salon Seudun Sanomiin sekä päätöspöytäkirjat (tiedotteet) Kaarina-lehteen, Kunnallislehteen, Turun Sanomiin ja Salon Seudun Sanomiin. Tiedote päätöksistä on toimitettu yhtymähallituksen pöytäkunnalle sekä tiedotusvälineille sähköisessä muodossa. Yhtenä vaihtoehtona on pohdittu siirtymistä käytäntöön, jossa esityslistat liitteineen toimitettaisiin pelkästään sähköisessä muodossa myös yhtymähallituksen pöytäkunnalle. Asiasta on käyty yhtymähallituksessa alustavaa keskustelua ja toimittamistavasta on ollut yhtymähallituksen jäsenten keskuudessa erilaisia toiveita, mm. on esitetty, että mikäli asiakirjat toimitettaisiin vain sähköisesti, tulisi suurimmalle osalle yhtymähallituksen pöytäkuntaa hankkia kuntayhtymän toimesta kannettavat tietokoneet; lisäksi osalle tulisi mahdollistaa myös adsl- liittymien ja tulostimien käyttömahdollisuus. On myös esitetty toive kokousten siirtämisestä esim. atk-luokkaan, jolloin esityslistaa voisi seurata atk-luokan koneilta. Asiassa on konsultoitu tietohallintoa ja tällä hetkellä tietohallinnolla käytettävissä olevilla resursseilla ei ole mahdollisuuksia eikä riittävästi perusteita toteuttaa esitettyjä sähköisiä käytänteitä ja hankintoja. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi viraston toimintaresurssien kohdistamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta, että esityslistat liitteineen toimitettaisiin ainakin vielä kuluvan vuoden ajan (tai mahdollisesti nykyisen yhtymähallituksen jäljellä olevan toimikauden ajan) aiemman käytännön mukaisesti paperipostina. Muutosesityksenä aiempaan käytäntöön on kuitenkin, että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kuntayhtymän internet sivustolla. Aiemman käytännön mukaisesti esityslista liitteineen sekä pöytäkirja julkaistaan myös intrassa. Esityslistan ja liitteiden jakelusta on tarkempi esitys liitteenä (liite n:o 1). Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

6 6 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä (liite n:o 1) olevan jakelun koskien vuoden 2012 yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja.

7 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Yhtymähallitus 7 Kokouspäivä 7 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt (päätös 116/531/2011, liite n:o 2) muuttaa tekemäänsä päätöstä (231/530/2010) Peimarin koulutuskuntayhtymän järjestämisluvasta siten, että koulutuksen järjestäjän ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2011 on 976 opiskelijaa. Päätöksen mukaan lukien koulutuksen järjestäjän vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on 955, eli sama kuin päätöksessä. Ministeriö on näin ollen päättänyt nostaa tilapäisesti opiskelijakiintiötä 21 opiskelijalla. Koulutuskuntayhtymän toteutunut kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2011 oli 1007 opiskelijaa. Päätös merkitsee sitä, että koulutuskuntayhtymä saa vuodelle 2011 lisää rahoitusta 21 perustutkinto-opiskelijasta. Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

8 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä 8 OPM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE Yhtymähallitus Opetusministeriö on päätöksellään (saapunut ) Dnro 42/221/2010 (liite n:o 5) päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 :n nojalla myöntää Peimarin koulutuskuntayhtymälle ennakkorahoitusta vuodelle 2011 siten, että ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,67 euroa euroa/opiskelija 955 opiskelijan mukaan ( euroa). Eriin sisältyy yksikköhintaan laskettu harkinnanvarainen osuus (4,9 %) sekä tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastus (25 pisteen mukaan). Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,75 euroa/opiskelija, josta summasta rahoitusprosentti on 86 % (9.884,49 euroa/otv) 146,5 opiskelijatyövuoden mukaan, yhteensä euroa sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) 8.244,40 euroa, josta summasta rahoitusprosentti on 47 %, yhteensä euroa. Vuodelle 2011 myönnetty ennakkorahoitus on yhteensä euroa. Opetusministeriö myöntää määrärahan talousarviovuotta edeltävän vuoden laskentapäivien painotetun opiskelijamäärän perusteella, lopullinen rahoitus määräytyy vuoden 2010 laskentapäivien (7/12) ja (5/12) painotetun keskiarvon mukaan, kuitenkin enintään vahvistetun kiintiön mukaisesti. Opetusministeriö on vahvistanut Peimarin koulutuskuntayhtymän nuorisoasteen perustutkinnon opiskelijakiintiöksi 955 opiskelijaa. Koska tilivuoden toteutunut opiskelijamäärä vahvistetaan syyskuun laskentapäivän jälkeen, tullaan laskennassa huomioimaan ennakkorahoitusta vastaava euromäärä tilikaudella 2011, kunnes opetusministeriön lopullinen, laskentapäivien (toteutunut opiskelijamäärä, kuitenkin enintään kiintiö) mukainen rahoituspäätös saadaan. Talousarvio 2011 laadittiin ilman harkinnanvaraista erää sekä tuloksellisuuserää eli ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus arvioitiin 955 oppilaan ja euron yksikköhinnan mukaan euroksi. Lisäkoulutuksen valtionosuus arvioitiin talousarviossa euroksi 120 otv:n mukaan sekä käyttäen keskimääräisenä yksikköhintana euroa. Talousarviossa valtionosuusrahoitus arvioitiin yhteensä euroksi. (Ennakon ja talousarvion vertailu liitteenä n:o 6) Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus 1) tutkii opetusministeriön päätöksen Dnro 42/221/ (saapunut ) koskien valtionosuuden ennakkorahoituspäätöstä vuodelle 2011 ja

9 9 päättää 2) tyytyä opetusministeriön tekemiin päätöksiin ja 3) että vuoden 2011 aikana valtionosuus kirjataan ennakkorahoituspäätöksen mukaisesti ja tarkistetaan, kun lopullinen rahoituspäätös vuoden 2011 osalta saadaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. OTE tiedoksi: taloustoimisto opetustiimit.. Yhtymähallitus 8 Opetusministeriö on tehnyt edellä 7 :ssä käsitellyn päätöksen 21 lisäpaikan myöntämisestä koskien vuoden 2011 opiskelijakiintiötä. Ko. päätöstä vastaava rahoitustieto on nähtävillä myös Opetushallituksen rahoitussivustolla. Koska opetusministeriön päätös ei esityslistan valmisteluvaiheessa ole vielä tullut kirjallisena, on valmistelu tehty internet-sivustolla olevan vuoden 2011 rahoitusta koskevan tiedon perusteella ja kokoukseen tuodaan opetusministeriön varsinainen päätös, mikäli se on siihen mennessä saapunut. OPH:n internet sivustolla olevan tiedon mukaan (liite n:o 3) Peimarin koulutuskuntayhtymän lopulliseksi valtionosuusrahoitukseksi vuodelle 2011 ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,67 euroa/opiskelija 976 opiskelijan mukaan eli yhteensä euroa. Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,75 euroa/opiskelija, josta summasta rahoitusprosentti on 86 % eli 9.885,49 euroa/otv 146,5 opiskelijatyövuoden mukaan sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on 8.244,40 euroa, josta summasta rahoitusprosentti on 47 % eli 3.874,87 euroa/otv 0,7 opiskelijatyövuoden mukaan; ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus yhteensä euroa. Näin ollen vuodelle 2011 myönnetty lopullinen rahoitus on yhteensä euroa. Valtionosuus yhteensä oli talousarvioon ( euroa) verrattuna euroa suurempi (nuorisoasteen perustutkinnon yksikköhintarahoitus euroa ja ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus euroa) ja ennakkorahoitukseen ( euroa) verrattuna euroa. Talousarvio oli laadittu ilman harkinnanvaraisen korotuksen osuutta sekä tuloksellisuuserää ja ennakkorahoitukseen verrattuna suurempi rahoitus johtuu em. kiintiön lisäyksestä (liitteenä lopullisen rahoituksen vertailu talousarvioon ja ennakkorahoitukseen, liite n:o 4) Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus tutkii opetusministeriön lopullisen valtionosuusrahoituspäätöksen vuodelle 2011 ja päättää tyytyä tehtyyn päätökseen.

10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE 2012 Yhtymähallitus 9 10 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 42/221/ (saapunut ) (liite n:o 5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 :n 2 mom.:n nojalla päättänyt määrätä opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 :ssä tarkoitetuiksi ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtaisiksi yksikköhinnoiksi Peimarin koulutuskuntayhtymälle vuodelle ,63 euroa (sisältäen koulutusalakohtaiset ja erityisopetuksen perusteella laskettavat porrastukset, majoituksen aiheuttama korotus, tuloksellisuuden perusteella tehty porrastus sekä harkinnanvarainen korotus järjestäjäverkon kokoamiseen, suuruudeltaan 3,0 %). Talousarvioperusteena käytettiin yksikköhintaa, joka oli euroa, arvioituna ilman harkinnanvaraista korotusta sekä tuloksellisuuden perusteella tehtyä porrastusta). Vuoden 2012 ennakkorahoitus määräytyy em. yksikköhinnan ja vahvistetun opiskelijakiintiön (955) perusteella. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus tutkii opetusministeriön päätöksen Dnro 42/221/2011 koskien ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintapäätöstä Peimarin koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2012 (12.489,63 euroa) ja päättää tyytyä tehtyyn päätökseen..

11 11 AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2012 VALTIONOSUUDEN PERUSTEENA KÄYTETTÄVIEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN MÄÄRÄN VAHVISTAMINEN Yhtymähallitus 10 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 4/221/ (saapunut ) (liite n:o 6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 49 :n nojalla vahvistanut ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien sekä määrännyt järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat vuodelle Peimarin koulutuskuntayhtymälle vahvistettu opiskelijatyövuosien määrä on 149,9, josta omaehtoisen koulutuksen (OE) osuus 149,4 otv ja yksikköhinta ,60 e, (rahoitus-% 86 % ) sekä henkilöstökoulutuksen (HK) osuus 0,5 otv ja yksikköhinta 8.637,79 e (rahoitus-% 47 %). Päätöksessä mainittu yksikköhinta on ilmoitettu ilman ns. tasauskerrointa. Opetushallituksen internet-sivustolla kuntayhtymän vuoden 2012 ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintarahoitukseksi on ilmoitettu yhteensä euroa., mikä vastaa n euron yksikköhintaa. Talousarvio on valmisteltu 140 otv:n mukaisesti ja euron yksikköhinnalla. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus tutkii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 4/221/2011 koskien ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien (149,9 otv) ja yksikköhintojen vahvistamista Peimarin koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2012 ja päättää tyytyä tehtyyn päätökseen.

12 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2012 Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 652/221/2011, , saapunut (liite n:o 7)) päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 :n nojalla myöntää Peimarin koulutuskuntayhtymälle ennakkorahoitusta vuodelle 2012 siten, että ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,63 euroa euroa/opiskelija 955 opiskelijan mukaan ( euroa). Eriin sisältyy yksikköhintaan laskettu harkinnanvarainen osuus (3,0 %) sekä tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastus (92 pisteen mukaan). Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,60 euroa/opiskelija, josta summasta rahoitusprosentti on 86 % (á 9.796,78 e) 149,4 opiskelijatyövuoden mukaan, yhteensä euroa sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) 8.637,79 euroa, josta summasta rahoitusprosentti on 47 % (á 4.059,76 e), yhteensä euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää määrärahan talousarviovuotta edeltävän vuoden laskentapäivien painotetun opiskelijamäärän perusteella, lopullinen rahoitus määräytyy vuoden 2012 laskentapäivien (7/12) ja (5/12) painotetun keskiarvon mukaan, kuitenkin enintään vahvistetun kiintiön mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Peimarin koulutuskuntayhtymän nuorisoasteen perustutkinnon opiskelijakiintiöksi 955 opiskelijaa. Koska tilivuoden toteutunut opiskelijamäärä vahvistetaan syyskuun laskentapäivän jälkeen, tullaan laskennassa huomioimaan ennakkorahoitusta vastaava euromäärä tilikaudella 2012, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen, laskentapäivien mukainen rahoituspäätös saadaan (toteutunut opiskelijamäärä, kuitenkin enintään kiintiö). Talousarvio 2012 laadittiin ilman harkinnanvaraista erää sekä tuloksellisuuserää eli ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus arvioitiin 955 oppilaan ja euron yksikköhinnan mukaan euroksi. Lisäkoulutuksen valtionosuus arvioitiin talousarviossa euroksi 140 otv:n mukaan sekä käyttäen keskimääräisenä yksikköhintana euroa. Vuodelle 2012 myönnetty ennakkorahoitus on yhteensä euroa. Talousarviossa valtionosuusrahoitus arvioitiin yhteensä euroksi. Ennakon ja talousarvion vertailu liitteenä n:o 8. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

13 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä 13 Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus 1) tutkii opetusministeriön päätöksen Dnro 65/221/ (saapunut ) koskien valtionosuuden ennakkorahoituspäätöstä vuodelle 2012 ja päättää 2) tyytyä opetusministeriön tekemiin päätöksiin ja 3) että vuoden 2012 aikana valtionosuus kirjataan ennakkorahoituspäätöksen mukaisesti ja tarkistetaan, kun lopullinen rahoituspäätös vuoden 2012 osalta saadaan. OTE tiedoksi: taloustoimisto opetustiimit

14 HYVÄKSYJÄT/TARKASTAJAT JA HANKINTARAJAT Yhtymähallitus Hallintosäännössä ja tehtäväluettelossa määritellään talousarviovastuista ja hankintavastuista. Hankinnoista 7 LUKU 19 :Kuntayhtymän hankinnoissa on noudatettava julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja kuntayhtymän hallituksen hyväksymää hankintaohjetta. Hankintaohjeessa määritellään kuntayhtymän toimielinten ja virkamiesten toimivalta. Yhtymähallituksen tulee hyväksyä hankintarajat hankintoihin oikeutetuille sekä hyväksyä valtuudet laskujen hyväksyjille ja tarkastajille Hallintosääntö: * Kuntayhtymän johtaja: 3.LUKU 10 Ratkaisuvalta, kohta 3: hyväksyy vastuualueensa laskut * Talousjohtaja 3 LUKU 12 - Tehtävät, kohta 4: vastaa talousarvion ja suunnitelman laatimisesta ja tukee opistojen taloussuunnittelua --kohta 5: vastaa kuntayhtymän kirjanpidosta ja tilinpäätösprosessista -- kohta 6: koordinoi kuntayhtymän hankintatointa sekä valvoo kuntayhtymän vakuutuksia ja riskienhallintaa - Ratkaisuvalta, kohta 9: hyväksyy vastuualueensa laskut -- kohta 11 käyttää ratkaisuvaltaa koko kuntayhtymässä taloushallinnon kehittämisen ja koordinoinnin toteuttamiseksi * Rehtori : 3 LUKU 11 - Tehtävät kohta 3: vastaa opiston talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta - Ratkaisuvalta, kohta 13: hyväksyy opiston laskut, mikäli hyväksymisoikeutta ei ole delegoitu Tehtäväkuvaukset: * Tietohallintopäällikkö: - kohta 6: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 7: valmistelee tietojärjestelmien ja laitteiden hankinnat ja vastaa niiden ylläpidosta - kohta 9: vastaa tietohallinnon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta - kohta 10: hyväksyy vastuualueensa laskut

15 15 * Kiinteistöpäällikkö: - kohta 2: vastaa rakennusprojektien talouden seurannasta, raportoinnista, tilityksistä sekä rahoituksesta yhteistyössä talousjohtajan kanssa - kohta 5: vastaa kiinteistönhoidon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta - kohta 6: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 7: hyväksyy vastuualueensa laskut * Tiiminvetäjä/luonnonvara-ala: - kohta 10: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 12: vastaa tiiminsä tuotantotoiminnasta - kohta 13: vastaa tiiminsä talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta tulosalueensa tilivelvolliselle * Ruokapalveluesimies: - kohta 3: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 5: vastaa ruokapalvelujen talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta talousjohtajalle Aiemmin on tositteiden käsittelystä ja hyväksymis- ja tarkastusmerkinnöistä ohjeistettu taloussäännössä, mutta ko. säännöstä on useimmissa koulutuskuntayhtymissä luovuttu sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja laatujärjestelmien myötä. Peimarin koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmää ollaan parhaillaan kehittämässä ja koska se myös taloustoimen käytänteiden osalta on vielä valmisteilla, on kuitenkin syytä yhtymähallituksen päätöksellä vahvistaa maaseutuopiston aiemman taloussäännön mukaiset käytänteet noudatettaviksi, kunnes uudet käytänteet ja ohjeet on saatu vahvistettua. Hankintoja tehtäessä on noudatettava hankintalain, kuntayhtymän yleisen hankintaohjeen ja muiden sisäisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisia menettelyjä. Liitteenä on lisäksi tositteiden käsittelyyn, tarkastukseen ja hyväksymiseen liittyvät toimintaperiaatteet (liite n:o 9). Hankintarajat on yhtymähallitus vahvistanut vuodelle 2011 siten, että kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan hankintavaltuudet ovat euroa, rehtorien euroa; kiinteistöpäällikön ja tietohallintopäällikön euroa sekä tiiminvetäjien ja ruokapalveluesimiesten euroa. Liitteenä (liite n:o 10) on esitys hyväksyjistä varahenkilöineen sekä tarkastajista varahenkilöineen alkaen. Mahdolliset vuoden 2012 aikana tapahtuvat muutokset tuodaan erikseen yhtymähallituksen hyväksyttäviksi.

16 16 Konekielisten tositteiden osalta ei tarvita käsialanäytettä toimistoon, vaan käyttäjätunnus sekä salasana ja ohjelmasta saatavat käsittelyvaihetiedot toimivat yksilöivinä seurantatietoina tarvittaessa. Sen sijaan manuaalisesti käsiteltävien tositteiden vuoksi käsialanäyte on edelleen tarpeen. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Peimarin koulutuskuntayhtymän hankintarajoiksi alkaen seuraavat: - kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja euroa - rehtori euroa - kiinteistöpäällikkö ja tietohallintopäällikkö euroa - tiiminvetäjät ja ruokapalveluesimiehet euroa 2) myöntää liitteen (liite n:o 10) mukaisesti hyväksymisoikeudet nimetyille johtoryhmän jäsenille, kiinteistöpäällikölle, tietohallintopäällikölle, ruokapalveluesimiehille, tiiminvetäjille sekä varahenkilöille alkaen 3) hyväksyä em. liitteen mukaiset tarkastajat ja varahenkilöt, 4) että kuntayhtymän johtajan/maaseutuopiston rehtorin laskujen hyväksyjänä toimii yhtymähallituksen puheenjohtaja, 5) että hyväksyjien ja tarkastajien sekä varahenkilöiden tulee toimittaa käsialanäyte nimenselvennyksineen taloustoimistoon ja että 6) toiminnassa tulee noudattaa liitteen n:o 9 mukaisia periaatteita. OTE hyväksyjät/tarkastajat toimistot

17 STUDENTS WORKING ABROAD LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUSHANKE Yhtymähallitus Students working abroad - hankkeen tarkoituksena on auttaa opiskelijoita kansainvälistymään ja rohkaista heitä toteuttamaan työssäoppimista ulkomailla. Peimarin koulutuskuntayhtymä toimii koordinaattorina hankkeessa, jossa edistetään toisen asteen opiskelijoiden liikkuvuutta EU:n alueella yhteistyössä kuuden varsinaissuomalaisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Hankkeen toteutusaika on Liikkuvuutta hankkeessa harjoittaa yhteensä noin 100 opiskelijaa mukaan lukien erityisopiskelijoiden mukana matkustavat opettajat. Partnerimaita ovat mm. Espanja, Englanti, Viro, Latvia, Ruotsi, Norja ja Ranska. Hankkeelle haettavan rahoituksen määrä on noin euroa. Hankerahoitus kattaa osallistuvien opiskelijoiden ja opettajien matkustus- ja elinkustannukset, opiskelijoiden valmennuksen ja suurimman osan hallintokuluista. Valmistelijat: hankesuunnittelija Essi Erävesi ja rehtori Mailis Kuuppo Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Students working abroad -liikkuvuushankkeen tukihakemuksen jättämisen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:lle.

18 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 14 Kokouspäivä 18 Kuntayhtymän johtajan päätökset 2/2012 koskien tiiminvetäjän nimittämistä ajalle (maataloustiimi, Veli-Matti Jalli) Talousjohtajan päätökset 10/2011 koskien Tuorlan keittiön vihannesleikkurin hankintaa Metos Oy:ltä hintaan 2818,00, alv 0% 11/2011 koskien verkkolaskusopimusta Basware Oy:n kanssa tarjouksen mukaisesti, aloitusmaksu 870,00, kuukausimaksu 100,00/kk, transaktiomaksu 0,32/lasku ja toimittajaportaalin aloitusmaksu 2000,00, kuukausimaksu 100,00/kk, transaktiomaksu normaalin verkkolaskuhinnoittelun mukaisesti ja käyttöönottokoulutus noin 1 pv hintaan 190,00/h Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto ei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä Sosiaali- ja terveysopisto 38/2011 koskien kokonaistyöaikaa kevätlukukaudella 2012 (Autio Minna) Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

19 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 15 SOPIMUKSET Kokouspäivä 19 RUOKAPALVELUSOPIMUS KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOPALVE- LUT/RUOKAPALVELUT YKSIKÖN KANSSA Sopimus koskee ruokapalvelujen tuottamista sosiaali- ja terveysopiston opiskelijoille ja henkilöstölle. Sopimus on sisällöllisesti vuodelle 2011 tehdyn sopimuksen mukainen sisältäen kuitenkin ateriasuoritteen hinnan korottamisen 0,02 e/ateria. Sopimus on voimassa KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON JA RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN VÄLINEN VUOKRA- JA PALVELUSOPIMUS Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on vuokrannut Kalatalous- ja ympäristöopistolta tiloja päärakennuksesta ja kalanviljelyhallista sekä kylmätilasta. Vuokrasopimus on uusittu alkaen ja siihen on lisätty palvelusopimus koskien lakisääteistä kalojen viikonlopputarkkailua ja siihen liittyviä toimenpiteitä, arvioiduista hälytyksistä aiheutuvia työkustannuksia sekä tilapäisiä tutkimuksen tukitehtäviä. RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN JA KALATALO- US- JA YMPÄRISTÖOPISTON JA VÄLINEN VUOKRASOPIMUS KALAN- KASVATUS-KAPASITEETIN KÄYTTÖOIKEUDESTA Kalatalous- ja ympäristöopisto on neuvotellut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa sopimuksen opiston kalankasvatuksesta RKTL:n Rymättylän kalantutkimusasemalla vuodeksi Sopimuksen nojalla RKTL vuokraa ja luovuttaa osan omasta ympäristölupaansa kuuluvasta tuotantokapasiteetista Kalatalous- ja ympäristöopiston käyttöön ja tarjoaa kassialueen verkkokassien kiinnittämiseen, rehun varastointitilan ja siirtovälineistön Kalatalous- ja ympäristöopiston käyttöön. HANKKEET PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSALLISTUMINEN HYVIN TE- KEMISTÄ LÄNTEEN - LAATUVERKOSTOHANKKEESEEN Opetushallitus on myöntänyt Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimelle euron valtionavustuksen Hyvin tekemistä länteen -laatuverkostohankkeelle ajalle Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisen verkostohankkeen tavoitteena on henkilöstön laadunhallintaosaamisen lisääminen, laadunhallinnan hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja niiden siirron tukeminen, laatutyön alkuvaiheessa olevien tukeminen ja kokonaisvaltaisen ja järjestelmällisen laadunhallinnan parantaminen. Peimarin koulutuskuntayhtymä on hankkeessa yhteistyökumppani, jolle ei kohdistu rahoitusta.

20 20 COMENIUS-HANKEHAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN PEIMARIN KOULUTUS- KUNTA-YHTYMÄN OSALLISTUMISEKSI IMPACT OF HUMAN ACTIVITY ON WATER QUALITY HANKKEESEEN Kalatalous- ja ympäristöopisto on valmistellut kolmen eurooppalaisen yhteistyöoppilaitoksen kanssa Comenius Multilateral school partnerships hankkeen Impact of human activity on water quality, jonka aikana oppilaitosten opiskelijaryhmät ja opettajat kokoontuvat vuorotellen kussakin osallistujamaassa ja työskentelevät vesistötutkimukseen, vesien käsittelyyn ja jätevesiin liittyvien teemojen puitteissa. Hanke toteutetaan ajalla , ja hankkeen koordinaattorina toimii ranskalainen maatalousalan oppilaitos. Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee hankkeeseen tukea euroa, mikä kattaa Ammattiopisto Livian opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudesta aiheutuvat kustannukset ja osan Suomessa syksyllä 2012 järjestettävän työskentelyjakson kustannuksista. COMENIUS-HANKEHAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN PEIMARIN KOULUTUS- KUNTA-YHTYMÄN OSALLISTUMISEKSI MENUSTORMING HANKKEESEEN Kalatalous- ja ympäristöopisto on valmistellut seitsemän eurooppalaisen yhteistyöoppilaitoksen kanssa Comenius Multilateral school partnerships hankkeen Menustorming, jonka aikana kukin oppilaitos vuorollaan järjestää elintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon tai ruokakulttuuriin liittyvän teeman puitteissa tapaamisen opiskelijaryhmille ja opettajille. Hanke toteutetaan ajalla , ja sen koordinaattorina toimii ranskalainen monialainen oppilaitos. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Ammattiopisto Livian opistot. Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee hankkeeseen tukea euroa, mikä kattaa Livian opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudesta aiheutuvat kustannukset sekä osan Suomessa keväällä 2013 järjestettävän tapaamisen kustannuksista. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU ASIALISTA Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 tutustuminen Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin klo 17.15 esityslistan mukaiset kokousasiat paikka:

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot