PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen esityslistan mukaiset asiat Yhtymähallituksen saapuvilla olleet ( ), poissa olleet (-) Yhtymähallitus Jäsen Varajäsen Rantanen Mika, pj., saapui klo 17.16, kokouksen pj Aro Pekka, varapj., kokouksen pj 1-9 Kiukainen Susanna Lindell-Luukkonen Maria - Mattsson Kaj - Karlsson Sverker - Rautanen Hannu Kurkilahti Tomi Toivola Kirsi Muut osallistujat Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. Suominen Heikki, yhtymävaltuuston 1.vpj., poistui klo aikana Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä - Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Laurén Anne, henkilöstöedustaja Pekka Aro Mika Rantanen Ulla Hiiri kokouksen puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 2 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspaikka ja -aika / 2015 Allekirjoitukset Maria Lindell-Luukkonen Kirsi Toivola Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen.

3 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 3 ASIALISTA Käsiteltävä asia 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA 6 YHTYMÄVALTUUSTON JA -HALLITUKSEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄ- KIRJOJEN JAKELU V PALKKATOIMIKUNTA 8 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 9 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUS- TANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2015 VALTIONOSUUDEN PERUSTEENA KÄYTETTÄVIEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN MÄÄRÄN VAH- VISTAMINEN 12 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUS- TANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN KOULUTUK- SEN KOULUTUSTEHTÄVÄN HAKEMINEN 14 AIKUISTEN OSAAMISPERUSTAN VAHVISTAMISEN VALTIONAVUSTUK- SEN HAKU 15 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN TÄYDENTÄVÄ HAKU 16 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄ- PÄISYN TEHOSTAMINEN VARSINAIS-SUOMESSA, VALMIS IV- HANKKEELLE 17 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS TUTKE2 UUDISTETTUJEN PERUSTUTKIN- TOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO, TUTKE 2 HANKKEELLE 18 TAVOITTEISTA TOTTA -HANKKEEN TOTEUTUKSEN KESKEYTTÄMINEN 19 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS HYVIN TEKEMISTÄ LÄNTEEN 2015 HANKKEELLE 20 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ HYLJEDETEKTORI INTERNET SELVITYS HANKKEELLE 21 KUROTTAJAN HANKINTA (Julkinen päätöksenteon jälkeen) 22 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ 23 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 24 ILMOITUSASIAT 25 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

4 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Maria Lindell-Luukkonen ja Kirsi Toivola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Lindell-Luukkonen ja Kirsi Toivola. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan (Tuorlan Majatalo) ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä 5 25.

5 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA Yhtymähallitus 5 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Tarpeen vaatiessa ilmoitukset saatetaan tiedoksi muullakin tavalla. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän kuulutukset julkaistaan vuonna 2015 seuraavasti: Virkojen täyttämistä koskevat ilmoitukset sekä työsopimussuhteisten työpaikkailmoitukset julkaistaan vähintään ilmoitustaululla ja kuntayhtymän kotisivuilla (internet) sekä lisäksi harkinnan mukaan Työ- ja elinkeinoministeriön/ työvoimahallinnon sivustolla (te-palvelut.fi), sanomalehdissä ja alan ammattilehdissä. Muut kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun lisäksi säännöllisesti Kaarinan, Paraisten ja Paimion alueen kuntien paikallislehdissä, Kunnallislehdessä, Kaarina-lehdessä ja Pargas Kungörelser -lehdessä sekä harkinnan mukaan myös muissa sanomalehdissä ja alan ammattilehdissä.

6 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 6 YHTYMÄVALTUUSTON JA -HALLITUKSEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JA- KELU V Yhtymähallitus 6 Yhtymähallitus päätti /180 vuoden 2015 varsinaisten kokousten ajan ja paikan. Kokouksia on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja kokouspäivä tiistai, kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavan viikon maanantaihin mennessä. Yhtymähallituksen kokousten kokouskutsut ja asialistat / esityslistat asetetaan nähtäville viikkoa ennen kokousta ja yhtymävaltuuston 10 päivää ennen kokousta ja pöytäkirjat kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina kuntayhtymän julkiselle ilmoitustaululle osoitteessa Tuorlantie 1, Piikkiö. Yhtymähallitus päätti siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön /94 kuitenkin niin, että jäsenillä on halutessaan mahdollisuus saada kokousasiakirjat edelleen paperipostina. Esityslista liitteineen toimitetaankin jo lähes kaikille yhtymähallituksen pöytäkunnan jäsenille intran välityksellä ja/tai sähköpostilla. Myös omistajakunnille, tarkastuslautakunnalle ja tiedotusvälineille toimitetaan esityslistat / päätöskoosteet / pöytäkirjat sähköisessä muodossa. Koska kuntayhtymällä ei ole käytössä ns. asiakirjanhallintaohjelmistoa, pöytäkirjat tulostetaan ja allekirjoitetaan paperimuodossa toistaiseksi. Esityslista sekä pöytäkirja liitteineen julkaistaan kuntayhtymän intrassa ja lisäksi esityslista ja pöytäkirja (ilman liitteitä) ovat nähtävillä myös kuntayhtymän internetsivustolla. Esityslista sekä tarvittaessa myös liitteet toimitetaan jäsenkunnille sähköisenä. Kokouskutsut/asialistat/esityslistat lähetetään tiedotusvälineiden oman pyynnön perusteella seuraaville sähköisessä muodossa: Kaarina-lehteen, Kunnallislehteen, Turun Sanomiin ja Salon Seudun Sanomiin sekä päätöspöytäkirjat (tiedotteet) Kaarina-lehteen, Kunnallislehteen, Turun Sanomiin ja Salon Seudun Sanomiin. Esityslistan ja liitteiden jakelun tarkempi selvitys liitteenä (liite n:o 1). Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä (liite n:o 1) olevan jakelun koskien vuoden 2015 yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja.

7 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 7 PALKKATOIMIKUNTA Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 5 mukaisesti yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu ottaa kuntayhtymän johtaja, oppilaitosten rehtorit ja talousjohtaja. Yhtymähallitus päättää ottamansa henkilöstön osalta seuraavista henkilöasioista: - viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijaisten ottamisesta - palkkauksesta palkkojen harkinnanvaraisilta osin - eron myöntämisestä, irtisanomisesta ja virkasuhteen päättämisestä - sopimuspalkkaiseksi nimettyjen viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden palkasta. Edellä mainittujen tehtävien yhtymähallituskäsittelyn valmistelua varten perusti yhtymähallitus /69 palkkatoimikunnan, johon on kuulunut kuntayhtymän palkka-asiamiehenä toimivan talousjohtajan lisäksi yhtymähallituksen edustajia. Ko. yhtymähallituksen toimikausi on päättynyt ja yhtymävaltuusto on valinnut yhtymähallituksen toimikaudeksi , joten myös palkkatoimikunnan kokoonpano tulee päätettäväksi. Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus valitsee palkkatoimikuntaan talousjohtajan lisäksi keskuudestaan kolme edustajaa. OTE Yhtymähallitus päätti valita palkkatoimikuntaan talousjohtajan lisäksi Pekka Aron, Kirsi Toivolan sekä Pia Triipposen. Talousjohtaja Ulla Hiiri Pekka Aro Kirsi Toivola Pia Triipponen palkkatoimisto. Yhtymähallitus 7 Yhtymävaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Pia Triipposelle eron Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä, joten palkkatoimikuntaan tulee valita Pia Triipposen tilalle uusi edustaja. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

8 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 8 Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan palkkatoimikuntaan uuden edustajan Pia Triipposen tilalle. Yhtymähallitus valitsi palkkatoimikuntaan Pia Triipposen tilalle Hannu Rautasen. OTE Hannu Rautanen kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta

9 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 9 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Yhtymähallitus 8 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt (päätös 82/531/ , saapunut liite n:o 2) muuttaa tekemäänsä päätöstä (138/531/2013) Peimarin koulutuskuntayhtymän järjestämisluvasta siten, että koulutuksen järjestäjän ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2014 on 966 opiskelijaa. Päätöksen mukaan koulutuksen järjestäjän vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on enintään 955 vuonna 2015 ja enintään 955 vuonna Ministeriö on näin ollen päättänyt nostaa tilapäisesti opiskelijakiintiötä 11 opiskelijalla. Koulutuskuntayhtymän toteutunut kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2014 oli 965,5 opiskelijaa. Päätös merkitsee sitä, että koulutuskuntayhtymä saa vuodelta 2014 lisää rahoitusta 10,5 perustutkinto-opiskelijasta. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus 1) merkitsee tiedokseen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 82/531/2014, (saapunut ) ja 2) päättää tyytyä tehtyyn päätökseen.

10 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 10 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen (80/221/ , saapunut ) (liite n:o 5) mukaan Peimarin koulutuskuntayhtymän ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,64 euroa/opiskelija 955 opiskelijan mukaan eli yhteensä euroa. Eriin sisältyy yksikköhintaan laskettu 1,5 % :n harkinnanvarainen korotus Taitaja 2015 kisojen järjestelyjä varten ja kalatalous- ja ympäristöopiston erityistarpeisiin sekä tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastus (89 pisteen mukaan). Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,92 euroa/opiskelija, josta summasta rahoitusprosentti on 86 % (á 8.894,91 e) 165,0 opiskelijatyövuoden mukaan, yhteensä euroa sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) 8.653,22 euroa, josta summasta rahoitusprosentti on 47 % (á 4.067,01 e) 2,4 opiskelijatyövuoden mukaan yhteensä euroa; ammatilliseen lisäkoulutukseen yhteensä euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää määrärahan talousarviovuotta edeltävän vuoden laskentapäivien painotetun opiskelijamäärän perusteella, lopullinen rahoitus määräytyy vuoden 2014 laskentapäivien (7/12) ja (5/12) painotetun keskiarvon mukaan, kuitenkin enintään vahvistetun kiintiön mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Peimarin koulutuskuntayhtymän nuorisoasteen perustutkinnon opiskelijakiintiöksi 955 opiskelijaa. Koska tilivuoden toteutunut opiskelijamäärä vahvistetaan syyskuun laskentapäivän jälkeen, tullaan laskennassa huomioimaan ennakkorahoitusta vastaava euromäärä tilikaudella 2014, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen, laskentapäivien mukainen rahoituspäätös saadaan (toteutunut opiskelijamäärä, kuitenkin enintään kiintiö). Talousarvio 2014 laadittiin ilman harkinnanvaraista erää, mutta tuloksellisuusporrastuksen vaikutukseksi arvioitiin euroa. Ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus arvioitiin 955 oppilaan ja euron yksikköhinnan mukaan euroksi (sisältäen tuloksellisuusrahoituserän). Lisäkoulutuksen valtionosuus arvioitiin talousarviossa euroksi 145 otv:n mukaan sekä käyttäen keskimääräisenä yksikköhintana euroa. Vuodelle 2014 myönnetty ennakkorahoitus on yhteensä euroa. Talousarviossa valtionosuusrahoitus arvioitiin yhteensä euroksi. Ennakon ja talousarvion vertailu liitteenä n:o 6. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

11 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 11 Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus 1) tutkii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen Dnro 80/221/2013, (saapunut ) koskien valtionosuuden ennakkorahoituspäätöstä vuodelle 2014 ja päättää 2) tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään päätökseen ja 3) että vuoden 2014 aikana valtionosuus kirjataan ennakkorahoituspäätöksen mukaisesti ja tarkistetaan, kun lopullinen rahoituspäätös vuoden 2014 osalta saadaan. OTE tiedoksi: taloustoimisto opetustiimit.. Yhtymähallitus 9 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt edellä 8 :ssä käsitellyn päätöksen 11 lisäpaikan myöntämisestä koskien vuoden 2014 opiskelijakiintiötä (tilapäinen kiintiön korotus, vuoden 2014 kiintiö 966 opiskelijaa). Käytännössä tämä merkitsee siis sitä, että rahoitus saadaan toteutuneen opiskelijamäärän mukaan, joka oli 965,5 opiskelijaa.. OPH:n internetsivulla olevan rahoitusraportin mukaan (liite n:o 3) Peimarin koulutuskuntayhtymän lopulliseksi valtionosuusrahoitukseksi vuodelle 2014 ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,64 euroa/opiskelija 965,5 opiskelijan mukaan eli yhteensä euroa. Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,92 euroa/opiskelija, josta summasta rahoitusprosentti on 86 % eli 8.853,54 euroa/otv 165,0 opiskelijatyövuoden mukaan sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on 8.653,22 euroa, josta summasta rahoitusprosentti on 47 % eli 4.087,08 euroa/otv 2,4 opiskelijatyövuoden mukaan; ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus yhteensä euroa. Vuodelle 2014 myönnetty, tilinpäätökseen 2014 tuleva lopullinen rahoitus on yhteensä euroa. Valtionosuus yhteensä oli talousarvioon ( euroa) verrattuna euroa suurempi (nuorisoasteen perustutkinnon yksikköhintarahoitus euroa ja ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus euroa) ja ennakkorahoitukseen ( euroa) verrattuna euroa. Talousarvio oli laadittu ilman harkinnanvaraisen korotuksen osuutta sekä tuloksellisuuserää ja ennakkorahoitukseen verrattuna suurempi rahoitus johtuu em. kiintiön lisäyksestä (liitteenä lopullisen rahoituksen vertailu talousarvioon ja ennakkorahoitukseen, liite n:o 4 )

12 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 12 Koska lopullista rahoituspäätöstä ei ole vielä saatavilla esityslistaa lähetettäessä, se tullaan esittämään kokouksessa liitteenä n:o 5. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus tutkii opetus- ja kulttuuriministeriön lopullisen valtionosuusrahoituspäätöksen vuodelle 2014 (liite n:o 5) ja päättää tyytyä tehtyyn päätökseen. Käsittely: Esittelijä täydensi valmisteluaan siten, että opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 80/221/ (saapunut ) koskien vuoden 2014 lopullista rahoitusta on saatu ja merkitään liitteeksi n:o 5. Yhtymähallitus 1) tutki opetus- ja kulttuuriministeriön lopullisen valtionosuusrahoituspäätöksen 80/221/ (saapunut ) vuodelle 2014 (liite n:o 5) ja 2) päätti tyytyä tehtyyn päätökseen.

13 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 13 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE 2015 Yhtymähallitus 10 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 45/221/ (saapunut ) (liite n:o 6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 :n 2 mom.:n nojalla päättänyt määrätä opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 :ssä tarkoitetuiksi ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtaisiksi yksikköhinnoiksi Peimarin koulutuskuntayhtymälle vuodelle ,56 euroa sisältäen koulutusalakohtaiset ja erityisopetuksen perusteella laskettavat porrastukset, majoituksen aiheuttaman korotuksen, tuloksellisuuden perusteella tehdyn porrastuksen sekä 0,70 %:n suuruisen harkinnanvaraisen korotuksen, jota haettiin Taitaja2015 kisojen järjestämiseen. Kalatalous- ja ympäristöopiston erityistarpeisiin haettua harkinnanvaraista korotusta sen sijaan ei myönnetty. Talousarvioperusteena käytettiin yksikköhintaa, joka oli euroa; arvioituna ilman harkinnanvaraista korotusta. Arviossa oli mukana sen sijaan tuloksellisuuden osuus e, jonka vaikutus yksikköhintaan on n. 314 e/opiskelija. Vuoden 2015 ennakkorahoitus määräytyy em. yksikköhinnan ja vahvistetun opiskelijakiintiön perusteella. Kiintiön eli 955 opiskelijamäärän mukaan laskettuna rahoitus on euroa; talousarvioon arvioitu euromäärä oli euroa eli yksikköhintaperusteista rahoitusta saataneen n euroa enemmän kuin talousarvioon arvioitu. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus tutkii opetusministeriön päätöksen Dnro 45/221/ (saapunut ) koskien ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintapäätöstä Peimarin koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2015 (11.917,56 euroa) ja päättää tyytyä tehtyyn päätökseen.

14 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 14 AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2015 VALTIONOSUUDEN PERUSTEENA KÄYTETTÄVIEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN MÄÄRÄN VAHVISTAMINEN Yhtymähallitus 11 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 33/221/ (saapunut ) (liite n:o 7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 49 :n nojalla vahvistanut ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien sekä määrännyt järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat vuodelle Peimarin koulutuskuntayhtymälle vahvistettu opiskelijatyövuosien määrä on 156,1 josta omaehtoisen koulutuksen (OE) osuus 147,8 otv ja yksikköhinta ,63 e, (josta rahoitus-% = 85,6 % eli 9.037,33 e) sekä henkilöstökoulutuksen (HK) osuus 8,3 otv ja yksikköhinta 7.848,39 e (josta rahoitus-% = 47,23 % eli 3.706,80 e). Tämän päätöksen perusteella laskettu valtionosuus on euroa, mikä vastaa euron yksikköhintaa. Talousarvio on valmisteltu 150 otv:n mukaisesti ja euron yksikköhinnalla ( e). Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus tutkii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 33/221/ (saapunut ) koskien ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien (156,1 otv) ja yksikköhintojen vahvistamista Peimarin koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2015 ja päättää tyytyä tehtyyn päätökseen.

15 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 15 OKM PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2015 Yhtymähallitus 12 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen (56/221/ , saapunut ) (liite n:o 8) mukaan Peimarin koulutuskuntayhtymän ammatilliseen peruskoulutukseen on myönnetty ,56 euroa/opiskelija 955 opiskelijan mukaan eli yhteensä euroa. Eriin sisältyy yksikköhintaan laskettu 0,7 % :n harkinnanvarainen korotus Taitaja 2015 kisojen järjestelyjä varten sekä tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastus (92 pisteen mukaan). Ammatilliseen lisäkoulutukseen (omaehtoinen koulutus) myönnetty laskennallinen yksikköhintaperuste on ,63 e, (josta rahoitus-% = 85,6 % eli á 9.037,33 e) 147,8 opiskelijatyövuoden mukaan, yhteensä euroa sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen (henkilöstökoulutus) 7.848,39 e (josta rahoitus-% = 47,23 % eli á 3.706,80 e) 8,3 opiskelijatyövuoden mukaan yhteensä euroa; ammatilliseen lisäkoulutukseen yhteensä euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää lopullisen rahoituksen vuoden 2015 laskentapäivien (7/12) ja (5/12) painotetun keskiarvon mukaan, kuitenkin enintään vahvistetun kiintiön mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Peimarin koulutuskuntayhtymän nuorisoasteen perustutkinnon opiskelijakiintiöksi 955 opiskelijaa. Koska tilivuoden toteutunut opiskelijamäärä vahvistetaan siis syyskuun laskentapäivän jälkeen, tullaan laskennassa huomioimaan ennakkorahoitusta vastaava euromäärä tilikaudella 2015, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen, laskentapäivien mukainen rahoituspäätös saadaan (toteutunut opiskelijamäärä, kuitenkin enintään kiintiö). Talousarvio 2015 laadittiin ilman harkinnanvaraista erää, mutta tuloksellisuusporrastuksen vaikutukseksi arvioitiin euroa. Ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus arvioitiin 955 oppilaan ja euron yksikköhinnan mukaan euroksi (sisältäen tuloksellisuusrahoituserän). Lisäkoulutuksen valtionosuus arvioitiin talousarviossa euroksi 150 otv:n mukaan sekä käyttäen keskimääräisenä yksikköhintana euroa. Vuodelle 2015 myönnetty ennakkorahoitus on yhteensä euroa. Talousarviossa valtionosuusrahoitus arvioitiin yhteensä euroksi. Rahoitusvertailu v liitteessä 9. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

16 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 16 Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus 1) tutkii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen Dnro 56/221/ (saapunut ) koskien valtionosuuden ennakkorahoituspäätöstä vuodelle 2015 ja päättää 2) tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään päätökseen ja 3) että vuoden 2015 aikana valtionosuus kirjataan ennakkorahoituspäätöksen mukaisesti ja tarkistetaan, kun lopullinen rahoituspäätös vuoden 2015 osalta saadaan. OTE tiedoksi: taloustoimisto opetustiimit

17 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 17 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN KOULU- TUSTEHTÄVÄN HAKEMINEN Yhtymähallitus 13 Nivelvaiheen koulutusten järjestämisluvat päättyvät Uuden ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen koulutustehtävän haku päättyy Ammattiopisto Livia hakee koulutustehtäväkseen valmentavan koulutuksen järjestämislupaa. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat ovat osa koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärää eikä siihen saada erillistä kiintiötä. Hakemus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa (liite n:o 10). Valmistelija: rehtori Maria Luoma-aho Yhtymähallitus päättää hyväksyä Peimarin koulutuskuntayhtymän hakemuksen ammatillisen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen koulutustehtävän hakuun.

18 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 18 AIKUISTEN OSAAMISPERUSTAN VAHVISTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN HAKU. Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään OKM/49/592/2014 julistanut haettavaksi vuosille määrärahan haun aikuisten osaamisperustan vahvistamiseksi. Valtioneuvosto on päättänyt osoittaa 20 miljoonaa euroa vuosille aikuisten osaamisperustan vahvistamiseksi. Tavoitteena on edistää vailla toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten työmarkkinatilannetta. Kohderyhmänä ovat vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai perusasteen jälkeistä tutkintoa. Määrärahaa voidaan käyttää oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen lisäkoulutukseen, näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen lisäkoulutukseen. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää, että koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä liitteen n:o 61 mukaisesti rahoitusta aikuisten osaamisperustaa vahvistavaa valtionavustusta. Yhtymähallitus 14 Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen OKM/133/522/2014, koskien Aikuisten osaamisperustan vahvistamista. Peimarin koulutuskuntayhtymälle ei ole myönnetty avustusta Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen OKM/150/522/2014, koskien Aikuisten osaamisperustan vahvistamista - hakeva ja tukevaa toiminta. Peimarin koulutuskuntayhtymälle ei ole myönnetty avustusta koskien Aikuisten osaamisperustan vahvistamista hakeva ja tukeva toiminta. Päätökset liitteessä n:o 11. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

19 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 19 Yhtymähallitus 1) merkitsee tiedokseen päätökset: OKM/133/522/2014; OKM/150/522/2014 koskien avustuksia Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen - hakeva ja tukeva toiminta, joiden mukaan Peimarin kuntayhtymälle ei ole myönnetty ko. avustuksia ja 2) päättää tyytyä tehtyihin päätöksiin.

20 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 20 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN TÄYDENTÄVÄ HAKU Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään OKM/49/592/2014 julistanut haettavaksi täydentävän haun nuorten aikuisten osaamisohjelmaan vuodelle Osana nuorisotakuuta hallitus on käynnistänyt määräaikaisen ohjelman, jolla lisätään koulutusmahdollisuuksia aikaisemmin perusopetuksen päättäneille ja ilman toisen asteen tutkintoa jääneille nuorille aikuisille. Tavoitteena on vahvistaa koulutuksella näiden henkilöiden työmarkkina-asemaa. Kohderyhmään kuuluvia, vuotiaita ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevia on kaikkiaan noin Määrärahalla voidaan toteuttaa oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista peruskoulutusta oppilaitosmuotoista, ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja oppilaitosmuotoista, erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluja Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää, että koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä liitteen n:o 62 mukaisesti rahoitusta nuorten aikuisten osaamisohjelmasta... Yhtymähallitus 15 Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen OKM/124/522/2014, koskien määräraha-avustusten hakua Nuorten aikuisten osaamisohjelma (Vuoden 2015 haku). Peimarin koulutuskuntayhtymälle ei ole myönnetty avustusta koskien Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa (Vuoden 2015 haku). Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen OKM/159/522/2014, koskien Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa- hakeva ja tukeva toiminta. Peimarin koulutuskuntayhtymälle ei ole myönnetty avustusta koskien Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa- hakeva ja tukeva toiminta. Päätökset liitteessä n:o 12. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri

21 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 21 Yhtymähallitus 1) merkitsee tiedokseen päätökset: OKM/124/522/2014; OKM/159/522/2014 koskien avustuksia Nuorten aikuisten osaamisohjelma Vuoden 2015 haku ja Nuoretn aikuisten osaamisohjelma- hakeva ja tukeva toiminta, joiden mukaan Peimarin kuntayhtymälle ei ole myönnetty ko. avustuksia ja 2) päättää tyytyä tehtyihin päätöksiin.

22 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 22 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOS- TAMINEN VARSINAIS-SUOMESSA, VALMIS IV-HANKKEELLE Yhtymähallitus 16 Opetushallitus on päätöksellään myöntänyt avustusta Turun kaupungin sivistystoimialalle Ammatillisen koulutuksen tehostaminen Varsinais-Suomessa, Valmis IV -hankkeen toteuttamiseen. Kyseessä on VALMIS hankkeen viimeinen toimintavuosi, jonka aikana keskitytään kehitettyjen toimenpiteiden juurruttamiseen ja levittämiseen hankeverkostossa ja omassa organisaatiossa. Hankkeen toteutusaika on Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten verkostoyhteistyönä. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitusosuus hankkeessa on euroa, josta omarahoitusosuus 10 % eli yhteensä 1 984,5 euroa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Opetushallituksen päätöksen valtionavustuksen myöntämisestä VALMIS IV-hankkeelle.

23 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 23 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS TUTKE2 UUDISTETTUJEN PERUSTUTKINTOJEN PE- RUSTEIDEN TOIMEENPANO, TUTKE 2 HANKKEELLE Yhtymähallitus 17 Opetushallitus on päätöksellään myöntänyt avustusta Turun kaupungin sivistystoimialalle TUTKE2 Uudistettujen perustutkintojen perusteiden toimeenpano, TUTKE 2 hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on osaamisperusteisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden toimeenpanon, opetussuunnitelmien sekä yksilöllisten, joustavien henkilökohtaisten opetussuunnitelmien valmistelu ja siirtymävaiheen toimenpiteiden toteuttaminen. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen ammatillisten koulutustenjärjestäjien verkostoyhteistyönä. Peimarin koulutuskuntayhtymän kokonaisbudjetti hankkeessa on euroa, josta omarahoitusosuus 25,42 % eli yhteensä 3037,69 euroa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Opetushallituksen päätöksen valtionavustuksen myöntämisestä TUTKE 2 hankkeelle.

24 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 24 TAVOITTEISTA TOTTA -HANKKEEN TOTEUTUKSEN KESKEYTTÄMINEN Yhtymähallitus 18 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt valtionavustusta Raision Seudun koulutuskuntayhtymälle ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, Tavoitteista Totta -hankkeelle. Peimarin koulutuskuntayhtymälle myönnetty Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimilupa päättyi vuoden 2014 loppuun eikä jatkoaikaa vuoden 2015 loppuun ole mahdollista hakea. Peimarin koulutuskuntayhtymän budjetoitu rahoitusosuus Tavoitteista Totta -hankkeessa on euroa, josta omarahoitus 25 % eli yhteensä euroa. Tavoitteista Totta -hankkeelle myönnettyä hankerahoitusta ei voida käyttää enää vuonna 2015, joten hankkeen kustannuksiksi hyväksytään vain vuonna 2014 syntyneet kustannukset 4 813,35euroa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen TAVOITTEISTA TOTTA hankkeen selvityksen ja toteaa hankkeen Peimarin koulutuskuntayhtymän osalta päätetyksi.

25 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 25 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS HYVIN TEKEMISTÄ LÄNTEEN 2015 HANKKEELLE Yhtymähallitus 19 Opetushallitus on päätöksellään myöntänyt Länsirannikon koulutus Oy WinNova:lle valtionavustusta Hyvin Tekemistä Länteen hankkeelle. Hanke toteutetaan ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkosto hankkeena. Hyvin tekemistä länteen hanke jatkaa aiempina vuosina toteutettujen hankkeiden toimintaa jo vakiintuneena verkostona, mukaan uusina jäseninä tulevat Kankaanpään Opisto ja vuoden tauon jälkeen Raision seudun koulutuskuntayhtymä, RASEKO. Ammattiopisto Livian tavoitteena hankkeessa on syventää henkilöstön laatuosaamista sekä peilata vuonna 2014 toteutetun itsearvioinnin tuloksia opiston toimintaan ja sen kehittämiseen. Hankkeen toteutusaika on Peimarin koulutuskuntayhtymän kokonaisbudjetti on euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 25 % kokonaiskustannuksista. Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitusosuus hankkeessa on euroa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Opetushallituksen päätöksen valtionavustuksen myöntämisestä HYVIN TEKEMISTÄ LÄNTEEN hankkeelle.

26 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 26 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ HYLJEDETEKTORI INTERNET SELVITYS HANKKEELLE Yhtymähallitus 20 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on myöntänyt päätöksellään, , euron suuruisen rahoituksen myöntämisestä Hyljedetektori Internetselvitys-hankkeelle Euroopan kalatalousrahastosta. Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava internetselvitys siitä, mitä tekniikkaa maailmalla on keksitty / käytössä hylkeen (tai muiden merinisäkkäiden) havaitsemiseksi vedessä, tai mikä olemassa oleva tekniikka saattaisi mahdollisesti tähän soveltua. Jos toimivia tai sovellettavissa olevia detektoritekniikoita ilmenee, pyritään tarkastelemaan näiden kustannustehokkuutta. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa ja avustus on 100 % hyväksyttyjen kokonaiskustannusten määrästä. Hankkeen toteutusaika on Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituspäätöksen Hyljedetektori Internetselvitys -hankkeelle.

27 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 27 KUROTTAJAN HANKINTA (Julkinen päätöksenteon jälkeen) Yhtymähallitus 21 Talousarviossa on maataloustiimin investointeihin varattu euroa kurottajan hankintaan. Kurottajan hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa Määräaikaan klo mennessä saatiin 10 tarjousta, joista tarjousten avausvaiheessa yksi hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Lisäksi yksi tarjous saapui myöhässä. Avauspöytäkirja on liitteenä (liite n:o 13). Tarjousten vertailu esitellään kokouksessa. Valmistelija: Tiiminvetäjä Timo Teinilä, talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää hankkia tarjousvertailun perusteella kokonaisedullisimman tarjouksen jättäneeltä Konekesko OY:ltä Weidemann kurottajan hintaan e (alv 0) sekä yleiskauhan hintaan e (alv 0), yhteensä e. OTE tarjouksen jättäneet maataloustiimi taloustoimisto

28 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 28 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ Yhtymähallitus 22 Luottamusmiesten asettamisesta, määrästä sekä heille maksettavista korvauksista määrätään KVTES luvussa VII mm. seuraavasti: 1 Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus/luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoitus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. 2 Luottamusmies/1 mom. Pääluottamusmiehellä ja luottamusmiehellä tarkoitetaan ao. kunnan viranhaltijaa/ työntekijää, jonka pääsopijajärjestö tai sen rekisteröity alayhdistys on nimennyt edustajakseen hoitamaan tässä luvussa tarkoitettuja tehtäviä. Mitä tässä luvussa on sanottu kunnasta, koskee myös kuntayhtymiä. 3 Luottamusmiesten asettaminen/1 mom. Pääsopijajärjestö voi asettaa kuntaan yhden pääluottamusmiehen, ellei paikallisesti muuta sovita. Soveltamisohje/Luottamusmiehen/pääluottamusmiehen asettaminen edellyttää, että kunnan palveluksessa on ainakin yksi ao. pääsopijajärjestöön kuuluva viranhaltija/työntekijä, jonka edustajana luottamusmies/pääluottamusmies toimii. 2 mom. Luottamusmiesten lukumäärästä ja tehtäväjaosta sekä siitä, mihin hallintokuntiin, laitoksiin tai muihin toimintayksiköihin heidät asetetaan sovitaan tarvittaessa tämän luvun 13 :n mukaisella paikallisella sopimuksella. Lukumäärästä ja toimialueesta sovittaessa otetaan huomioon kunnan tai muun yksikön koko, niissä harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus, sovellettavien virka- ja työehtosopimusten lukumäärä, käytössä olevat palkkausjärjestelmät ja palvelussuhdelajit, niistä aiheutuva neuvottelujen tarve sekä yhdistysten ja yhdistyksiin kuuluvien viranhaltijoiden/ työntekijöiden lukumäärä. 3 mom. Kunnissa/kuntayhtymissä voi olla yhteisiä pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä, joiden toimintapiiri käsittää kaksi kuntaa tai useampia kuntia tai kuntayhtymiä. Edellytyksenä on, että asianomaiset kunnat ja kuntayhtymät ovat sopineet järjestelystä ja että asianomainen pääsopijajärjestö tai sen alayhdistys nimeää edellä mainitun sopimuksen mukaisesti kunnille ja kuntayhtymille yhteisen pääluottamusmiehen ja/tai luottamusmiehen. 4 Luottamusmiehen valinta ja toimikausi/ 1 mom. Luottamusmiehen vaali voidaan pitää työaikana ja -paikalla siten kuin siitä paikallisesti sovitaan. Vaalin järjestämisestä huolehtii asianomainen järjestö. 2 mom. Luottamusmiehen toimikausi alkaa ja vanhan luottamusmiehen toimikausi päättyy, kun uuden luottamusmiehen valitsemisesta on tehty kunnalle kirjallinen ilmoitus. Soveltamisohje/Luottamusmies nauttii tässä sopimuksessa mainittuja etuja kunnan saatua edellä mainitun ilmoituksen.

29 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 29 Luottamusmiesjärjestelmästä sovittiin /40 siten, että JUKOlla on toimikaudella 3 luottamusmiestä ja sen jälkeen oli sovittu jatkoneuvotteluista tarkoituksena siirtyä 2 luottamusmiehen malliin JUKOn osalta. JUKON osalta tuli kuitenkin ilmoitus, että : JUKO ry:n ja KTN ry:n käymien neuvottelujen johdosta on päätetty jatkaa JUKOn luottamusmiesten toimikautta saakka. Näin ollen luottamusmiesvaalit siirtyvät pidettäväksi keväällä Kuntayhtymän palveluksessa olevia työntekijöitä edustavien paikallisjärjestöjen edustajien kanssa neuvoteltiin luottamusmiesten määrästä , jolloin asiasta ei päästy yksimielisyyteen. Neuvotteluja jatkettiin (liitteenä muistio käydystä neuvottelusta, liite n:o 14), jossa saavutettiin yksimielisyys luottamusmiesten määrästä. Luottamusmiesten resursseista sekä maksettavista korvauksista pidetään erillisneuvottelu. Neuvottelussa sovittiin yksimielisesti, että alkaen Peimarin koulutuskuntayhtymässä on luottamusmiesjärjestelmä, jossa JUKOlla on 2 luottamusmiestä (joista toinen pääluottamusmies) ja JYTYllä ja JHL:llä kummallakin 1 luottamusmies. Valmistelija: talousjohtaja, KT:n yhteyshenkilö Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää hyväksyä paikallisneuvotteluissa sovitun luottamusmiesjärjestelmän liitteen n:o 14 mukaisesti. OTE kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta luottamusmiehet

30 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 30 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 23 Kuntayhtymän johtajan päätökset 3/2015 koskien kalan mainospaketin hankintaa Panic Marketing Oy:ltä yhteishintaan ,34 (alv 0 %) 5/2015 koskien pikkubussin hankintaa PP-Auto Oy:stä hintaan ,06 (alv 0 %) 7/2015 koskien 20 tietokoneen hankintaa Kiesikadun atk-luokkaan PC- Pinukselta yhteishintaan (alv 0 %) 8/2015 koskien 80 opiskelijan hyväksymistä erityisopiskelijaksi Maseen kevätlukukaudeksi /2015 koskien homesiivouksen hankintaa Soten muuton yhteydessä (Poistoa Oy e, alv 0) 12/2015 koskien Soten muuton palveluiden hankkimista Niemi Palvelut Oy:ltä (n e) 13/2015 koskien eläinhoitolan hinnaston päivitystä alkaen Talousjohtajan päätökset Ei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä. Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto 65/2014 koskien pakettiosaston tilaamista GoExpo - Outdoor messuille Helsingin Messukeskuksessa hintaan euroa, alv 0 % 66/2014 koskien opiskelijavalintaa kalastusoppaan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen /2014 koskien Hyljedetektori-internetselvitys hankkeen ohjausryhmän nimeämistä.. 2/2015 koskien 15 opiskelijan hyväksymistä erityisopiskelijaksi Kalaan kevätlukukaudeksi 2015 Sosiaali- ja terveysopisto 86/2014 koskien Kiesikadun tilojen valkotaulujen hankintaa Suomen Opetuskaluste Oy:ltä asennettuna hintaan (alv 0 %) Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan

31 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 31 ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 24 OPH/Kirje 13/591/ AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN LAADUN- HALLINTAJÄRJESTELMIEN (TOIMINTAJÄRJESTELMIEN) ARVIOINTI Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille asetettiin tavoitteeksi, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi opetusministeriö käynnistää kaikkia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjiä koskevan laadunhallintajärjestelmien kriteeriperustaisen arvioinnin, joka toteutetaan itsearviointina. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa ja laa dun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän tilasta ja toimivuudesta. Tuloksia käy tetään ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä kansallisella ja pai kallisella/koulutuksenjärjestäjätasolla. Arvioinnin tuloksia käytetään myös yhtenä tausta-aineistona ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uusimisprosessissa. Lähtökohtana on, että kaikki ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjät tekevät laadunhallintajärjestelmänsä kriteeriperustaisen itsearvioinnin omaan toimintaansa sopivalla tavalla siten, että eri arviointikohtien arviointiin osallistuvat tarkoituksen mukaisella tavalla ko. kohdan kannalta keskeisten toimijoiden edustajat. Keskeisiä toimijoita ovat mm. johto, henkilöstö, opiskelijat, asiakkaat ja sidosryhmät. Itsearvi ointi perustuu ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteereihin, jotka on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmässä, joka toimii myös arvioinnin ohjausryhmänä. Ryhmässä ovat edustettuina ammatillisen koulutuksen järjestäjät (kunnalliset, kun tayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät sekä kaikki koulutuksen järjestämismuodot), opiskelijat, opettajat, työmarkkinajärjestöt, Opetushallitus ja arvioinnin asiantuntijat mukaan lukien Koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Kriteeristössä on otettu huomioon kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot, tutkinnon suo rittamismuodot ja erityisopetus. Kriteerit ja itsearviointiopas: Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit ovat Opetushallituksen nettisivuilla osoitteessa: ia ohieet/laadunhallinnan tuki. Opas ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin on Opetus hallituksen nettisivuilla osoitteessa: ja ohjeet / laadunhal linnan tuki. HANKKEET IKTYONOMIKOULUTUKSEN SUUNNITTELU -HANKKEEN JATKOAJAN JA LISÄRAHOITUKSEN HAKU Peimarin koulutuskuntayhtymä on hakenut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Euroopan kalatalousrahastosta avustusta Iktyonomikoulutuksen suunnittelu - hankkeelle.

32 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 32 Hankkeessa selvitetään, missä ammattikorkeakoulussa iktyonomikoulutusta voitaisiin jatkaa yhteistyössä Kalatalous- ja ympäristöopiston kanssa sekä laaditaan suunnitelma koulutuksen toteuttamistavasta. Hankkeen toteutusaikaan haetaan viiden kuukauden jatkoaikaa. Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli Hankkeen toteutusaika jatkoajan jälkeen päättyy Toteutusajalle haetaan lisärahoitusta yhteensä 1780 euroa, josta omarahoitusosuus 10 % eli yhteensä 178 euroa. Lisärahoituksen jälkeen hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta ELY - keskuksen rahoituksen osuus yhteensä 14998,5 euroa. Peimarin koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus on 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista, yhteensä 1666,5 euroa. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

33 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 33 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 25 Ei ollut muita asioita.

KOKOUSKUTSU. Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00

KOKOUSKUTSU. Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.00

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Taatilantie 110 21530 Paimio

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo 17.00 17.42 1 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1511/2011 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 16.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 16.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 16.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

esityslistan mukaiset asiat Yhtymähallituksen saapuvilla olleet ( ), poissa olleet (-) Yhtymähallitus

esityslistan mukaiset asiat Yhtymähallituksen saapuvilla olleet ( ), poissa olleet (-) Yhtymähallitus 58 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 4/2012 Yhtymähallitus Kokouksen klo 17.00-18.25 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/73/592/2016 14.10.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustushaku maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkava haku Valtionavustusten ja valtionosuuksien

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika klo 17.00 18.50 1 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 1/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lindell- Luukkonen Maria

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lindell- Luukkonen Maria PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 2/2014 Koulurakennuksen

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo 17.00-18.21 1 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

- Gustafsson Åsa x Mattsson Kaj (yhtymähallituksen jäsen)

- Gustafsson Åsa x Mattsson Kaj (yhtymähallituksen jäsen) PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA N:O 1/2012 Aika Tiistai klo 18.00 18.53 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Koulurakennuksen

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2017 Kokousaika 24. tammikuuta 2017 klo 15.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2014 YHTYMÄVALTUUSTO

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2014 YHTYMÄVALTUUSTO PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA N:O 2/2014 Aika Tiistai klo 17.30 18.35 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Koulurakennuksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallituksen päätökset Kokous 1/

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallituksen päätökset Kokous 1/ 1 Kokous 1/2015 27.1.2015 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN TAR 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA 6 YHTYMÄVALTUUSTON

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Kokous 1/2016 26.1.2016 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR- 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 3 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 23.11.2009 klo 13.00 13.48 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot