Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa MERK. MIKA RANTANEN Mika Rantanen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ulla Hiiri yhtymähallituksen sihteeri Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Aro Pekka, varapj. Kiukainen Susanna Lindell-Luukkonen Maria Mattsson Kaj Rautanen Hannu Toivola Kirsi Varajäsen Helttula Jukka Astola-Turpeinen Marja Elo Kirsti Koskinen Christina Karlsson Sverker Kurkilahti Tomi Kuparinen Heikki Muut osallistujat Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. Suominen Heikki, yhtymävaltuuston 1.vpj. Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Laurén Anne, henkilöstöedustaja Kajanen Atte, kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna asiantuntijana vaihde Esittelijä Ilkka Harkkila: gsm , Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Ulla Hiiri: gsm ,

2 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouksen aika: tiistai klo Kokouspäivä 2 paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen esityslistan mukaiset asiat ASIALISTA Käsiteltävä asia 57 KOKOUKSEN AVAAMINEN 58 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 59 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR- KASTAJIEN VALINTA 60 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 61 ENERGIANSÄÄSTÖINVESTOINTI KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTOS- SA 62 KUNTAYHTYMÄN LUOTTOKORTTIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄ- MINEN 63 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMAT 64 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS SYVÄNVEDENRYSIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA- HANKKEEN KUSTANNUSJAON MUUTOKSEEN 65 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS SYVÄNVEDENRYSIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA- HANKKEEN LISÄRAHOITUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ SEKÄ TOTEUTUSAJAN JATKAMI- SESTA 66 RAPORTTI SUORITETUSTA SISÄISESTÄ AUDITOINNISTA 67 RAPORTTI AMMATTIOPISTO LIVIAN ITSEARVIOINNISTA 68 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 69 ILMOITUSASIAT 70 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

3 58 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJI- EN VALINTA Pöytäkirjan tarkastusaikaja nähtävillä pito: Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. Tarkastusmenettely: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen: Viestin aiheeksi merkitään: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan tarkastus ja viestiksi: Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: pöytäkirjantarkastaja. Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen sekä Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle. Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Kirsi Toivola ja Pekka Aro 60 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä

4 ENERGIANSÄÄSTÖINVESTOINTI KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTOSSA Yhtymähallitus 61 4 Peimarin koulutuskuntayhtymä on jo vuosien ajan tehnyt työtä omistamiensa kiinteistöjenenergiakulutuksen alentamiseksi. Tuorlan ja Paimion toimipaikoissa energiansäästöinvestointeja on tehty 2000-luvun alusta lukien. Kuntayhtymän kiinteistöjen rakennusautomaatiovalvomon on toteuttanut Schneider Electric Finland Oy. Kirjalassa (Paraisilla) energiansäästöinvestoinnit on aloitettu fuusioitumisen jälkeen. Myös Kiesikadun toimipisteen energiankulutuksen alentamiseen tullaan muutostöiden yhteydessä panostamaan parannetun talotekniikan avulla. Säästötoimenpiteinä ovat olleet mm. lämmitysjärjestelmien muuttaminen todellista kulutustarvetta vastaavaksi, rakennusautomaatiojärjestelmien lisääminen sekä lämmöntalteenottolaitteistojen (LTO) rakentaminen. Kalatalous- ja ympäristöopiston käyttämä lämpöenergia ostetaan kaukolämpönä Paraisten Kaukolämpö Oy:ltä. Kaukolämpöyhtiö on heinäkuussa 2013 huomauttanut koulutuskuntayhtymää kaukolämmön liian pienestä jäähtymästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät kiinteistön lämmönjakolaitteet pysty hyödyntämään kaukolämpöenergiaa riittävän tehokkaasti. Toimitusehtojen mukaista jäähtymän astelukua (50 O C) ei ole kalatalous- ja ympäristöopistossa saavutettu, jonka johdosta kaukolämpöyhtiö voi korottaa kuntayhtymän lämmön perusmaksua. Määräaika korjausten aloittamiselle oli vuoden 2014 alkuun mennessä. Edellä mainittujen puutteiden sekä kiinteistön suurehkon energiankulutuksen vuoksi päädyttiin hakemaan ELY-keskuksen energia-avustusta korjaustoimenpiteisiin. Hankkeessa on käytetty konsulttina Insinööritoimisto Energianhallinta IEH Oy:tä. Peimarin koulutuskuntayhtymälle on myönnetty V-S ELY-keskuksen myöntämänä energia-avustusta ko. toimenpiteiden suorittamiseen. ELY-keskus on myöntänyt tukea myös kalatalous- ja ympäristöopiston osalta seuraavasti: -ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät muutetaan massavirtasäädöille ja automatiikka ajanmukaistetaan, IV-koneiden säätö muutetaan tarpeenmukaiseen ohjaukseen (CO 2 ) ja LTO-laitteisto tehostetaan. Kokonaiskustannusarvio hankkeelle on päätöksen mukaan euroa. Myönnetty avustus on enintään 20 %, eli euroa. Avustuspäätöksen mukaan hankkeet on toteutettava ajalla Kireästä aikataulusta johtuen hanke laitettiin välittömästi vireille. Lisäksi ELYkeskukselta tullaan anomaan lisäaikaa hankkeen loppuunsaattamiseksi alkuvuoden 2016 aikana. Samassa yhteydessä keskitetään energiatietojen keruuta reaaliaikaisemman datan saavuttamiseksi. Koulutuskuntayhtymän talousarviossa oli varattuna euroa ja euroa Paraisten energiansäästöinvestoinneille. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteillä on jo saatu opiston sähkönkulutusta laskettua n. 11 % vuodesta 2013 vuoteen 2014, joka on kustannusvaikutukseltaan n euroa. Alkuvuosi 2015 näyttää suunnan pysyneen laskussa. Lämmönkulutuksen osalta säästöt syntyvät, kun poistoilmalämpöpumppujärjestelmä

5 5 sekä ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmä saadaan toimintakuntoon sekä liitettyä kiinteistövalvomoon. Näiden lisäksi säästöä tullaan saamaan kaukolämmön perusmaksun alenemisella tarvittavan lämpöenergiamäärän pienentyessä. Tähän asti hankkeet on pystytty toteuttamaan kuntayhtymän johtajan päätösvaltuuksilla. Schneider Electric Finlandin rakennusautomaatio- ja lämpöpumppuasennusten loppuunsaattaminen ylittää kuitenkin kuntayhtymän johtajan päätösvaltuudet. Tulevaan talousarvioon määrärahan tarve vuodelle 2016 tulee töiden loppuun saattamisen osalta olemaan n euroa. Saatujen urakkatarjousten mukainen hankkeen kokonaiskustannus on suunnitteluineen yhteensä euroa jakautuen kolmelle talousarviokaudelle ( ). Sähköurakoitsijaksi on kilpailutuksen perusteella valikoitunut JVE.Sähkö Ky urakkahinnalla euroa. Näistä kustannuksista vuodelle 2014 on jo kirjautunut euroa ja vuodelle 2015 suunnitellusti euroa. Putkiurakoitsijaksi on kilpailutuksen perusteella valittu Ismo Puolamäki Oy urakkahinnalla euroa. Kustannuksista vuodelle 2014 on kirjattu euroa ja vuodelle euroa. Rakennusautomaatio- ja lämpöpumppuasennusten osalta on päädytty kuntayhtymän kiinteistöjen automaatiotoimittajan Schneider Electric Finland Oy:n Naavatar-järjestelmään urakkahinnalla euroa. Näistä kustannuksista on kirjattu vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Tarve vuodelle 2016 on siis JVE-sähkön osalta euroa, Ismo Puolamäki Oy:n osalta euroa ja Schneider Electric Finlandin osalta euroa. Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä yllä esitetyn kustannusjakauman ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset.

6 KUNTAYHTYMÄN LUOTTOKORTTIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN Yhtymähallitus 62 6 Kuntayhtymän yhtymähallitus on /10 vahvistanut luottokorttien käyttösäännöt sekä käyttöoikeudet. Luottokorttia käytetään ainoastaan kuntayhtymälle hankittavien tavaroiden ja palveluiden maksamiseen. Luottokortti on henkilökohtainen ja sitä saa käyttää vain työtehtävissä. Luottokortin käytön osoittavat kuitit on säilytettävä kirjanpitotositteena. Luottokorttilaskuun tulee liittää tositteet korttimaksusta. Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin Mailis Kuupon käytössä ollut luottokortti on luovutettu ja tuhottu Ao. kortin käyttöoikeudet tulee myös lakkauttaa. Taloushallinnon tehtävämuutosten takia Sisko Nurmion käytössä oleva luottokortti ei ole enää tarpeen, joten ko. luottokortin käyttöoikeudet lakkautetaan myös. Luottokorttien käyttöoikeudet ovat näin ollen jatkossa seuraavilla: kuntayhtymän johtaja /rehtori Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, rehtori Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg, taloussihteeri Arja Kuusniemi- Ruokonen, toimistosihteeri Anne Laurén ja tietohallintopäällikkö Lauri Vaura. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) todeta rehtori Mailis Kuupon luottokortin käyttöoikeudet päättyneiksi ja 2) lakkauttaa toimistosihteeri Sisko Nurmion luottokortin käyttöoikeudet päättyviksi alkaen. OTE Mailis Kuuppo Sisko Nurmio toimistot Eurocard/SEB Kort Bank

7 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMAT Yhtymähallitus Kokouspäivä 7 Kuntayhtymän johtajan/rehtorin vuosiloma määräytyy OVTES:n OSIO A/ IV luvun 33 ja KVTES:n IV luvun mukaisesti. Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila on esittänyt, että hän viettäisi lomanmääräytymisvuodelta kertyneen vuosilomansa (38 pv) seuraavasti: (23 pv); (5 pv); (6 pv) ; (1 pv); (2 pv); (1 pv). Valmistelija: Talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkilan vuosilomaajat seuraavasti: pv pv pv pv pv pv OTE Ilkka Harkkila Kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta

8 8 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS SYVÄNVEDENRYSIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA- HANKKEEN KUSTANNUSJAON MUUTOKSEEN Yhtymähallitus 64 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt rahoitusta Syvänveden rysien suunnittelu ja hankinta -hankkeelle euroa Euroopan kalatalousrahastosta. Hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan kaksi eri harvuisilla havaksilla varustettua Huron järven siikarysää. Rysät suunnitellaan ja modifioidaan Selkämeren olosuhteisiin sopiviksi. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään hyväksynyt hankkeen sisäisen kustannusjaon muutoksen jossa pyydysten hankinnasta jäljelle jäävä osuus käytetään projektipäällikön palkkakustannuksiin sekä kuljetusta varten hankittuihin vanerilaatikoihin. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen Syvänveden rysien suunnittelu ja hankinta -hankkeen kustannusjaon muutoksesta.

9 9 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS SYVÄNVEDENRYSIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA- HANKKEEN LISÄRAHOITUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ SEKÄ TOTEUTUSAJAN JATKAMISESTA Yhtymähallitus 65 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt rahoitusta Syvänveden rysien suunnittelu ja hankinta -hankkeelle euroa Euroopan kalatalousrahastosta. Hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan kaksi eri harvuisilla havaksilla varustettua Huron järven siikarysää. Rysät suunnitellaan ja modifioidaan Selkämeren olosuhteisiin sopiviksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt hankkeelle euron lisäavustuksen sekä jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen asti. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen Syvänveden rysien suunnittelu ja hankinta -hankkeen lisärahoituksen myöntämisestä sekä hankkeen toteutusajan jatkamisesta.

10 RAPORTTI SUORITETUSTA SISÄISESTÄ AUDITOINNISTA Yhtymähallitus Auditointikohde: Tukitoiminnot, koulutuksen markkinointi, opintotoimistopalvelut, tukitoimintojen palautejärjestelmä Auditoijat: Tarja Virtanen, Maria Axberg, Maria Saarinen, Kirsi Kiuru, Markku Hirvonen, Essi Erävesi;Raija Salmi, Mia Jokinen (dokumenttitarkastukset) Auditoinnin ajankohta: Auditoinnin tavoitteet: Tutkia ja edistää laatujärjestelmän toimivuutta sekä löytää vahvuudet ja kehittämisalueet. Haastateltavat: Opettajat, opintotoimistohenkilöstö, opinto-ohjaajat, markkinointityöryhmän jäsenet, rehtori Ammattiopisto Livian markkinoinnissa avoimet ovet, tutustumispäivät sekä koulutusinfot ovat tärkeä osa näkyvyyttä. Internet -sivujen ja Facebook -sivuja hyödynnetään markkinointikanavia, joskin päivitysvastuita tulee vielä tarkentaa ja nettisivujen toimivuutta kehittää edelleen. Opinto-ohjaajien yhteistyö peruskoulujen opintoohjaajien kanssa sekä käynnit kouluissa ovat tärkeitä markkinoinnissa. Livian graafista ulkoasua sekä esittely DVD:tä pidettiin onnistuneina. Markkinoinnin toimivuuden kannalta tulee selvittää markkinoinnin oikea kohdentuminen sekä varmistaa markkinointiin varattujen resurssien tehokas hyödyntäminen. Lisäksi toivottiin parannusta markkinointityöryhmän toiminnasta tiedottamiseen. Opintotoimistojen henkilöstö sai auditoinnissa pelkästään hyvää palautetta ja palvelun todettiin toimivan. Opintotoimiston henkilöstön välisiä yhteistyömuotoja tulee kehittää esimerkiksi mentoroinnin ja vastuualueiden jaon kautta. Lisäksi toivottiin opintotoimistojen yhteisten käytänteiden luomista järjestelmän toimivuuden edistämiseksi. Opintosihteereiden suuntaan tapahtuvassa tiedottamisessa on myös parannettavaa. Tukitoiminnoista on kerätty palautetta vähintään kerran vuodessa. Tavoitteena on pyytää tukitoimintojen palautetta opiskelijoilta kerran tai kaksi kertaa vuodessa ja käydä se johtoryhmässä läpi kerran vuodessa. Opinto-ohjaajat ja opintotoimisto saavat hyvän arvosanan kaikissa opistoissa. Muiden palveluiden osalta on vaihtelevuutta opistoittain. Palautteiden systemaattista hyödyntämistä tulee kehittää ja palautteen käsittelyä asianosaisten kanssa lisätä. Tukitoimintojen palautekyselyä uudistetaan ja tiedotusta tuloksista parannetaan myös opiskelijoiden suuntaan. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen kehittämistoiminnan koordinaattorin laatiman raportin auditoinnin toteuttamisesta.

11 RAPORTTI AMMATTIOPISTO LIVIAN ITSEARVIOINNISTA Yhtymähallitus Livian laatujärjestelmän itsearviointityö on suoritettu. Se toteutettiin yhden viikon aikana erilaisilla kokoonpanoilla, joissa olivat edustettuna henkilöstö, työelämä ja opiskelijat. Arvioinnin kohteena olivat laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus, strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus, henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat, perustehtävien ja niitä tukevien toimintojen laadunhallinta, arviointi ja tulosten käyttö, parantaminen. Näitä kaikkia arvioitiin periaatteella, onko Livian toiminta puuttuvaa, alkavaa, kehittyvää vai vakiintunutta. Suurimmassa osassa kriteereitä olemme kehittyvällä tasolla. Laatujärjestelmän itsearvioinnin perusteella on laadittu kehittämissuunnitelma, josta ammattiopisto Livian johtoryhmä on valinnut ensimmäisenä toteutettaviksi kehittämistoimenpiteiksi palautejärjestelmien kokonaisvaltainen kehittäminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja osana ennakointityötä sekä opiskelijoiden osallisuuden lisääminen opetuksen suunnittelussa. Kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta laaditaan tarkempi toteutussuunnitelma ja aikataulu kevään 2015 aikana. Toteutussuunnitelman laatii kehittämistoiminnan koordinaattori yhteistyössä laatutyöryhmän ja johtoryhmän kanssa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen kehittämistoiminnan koordinaattorin laatiman raportin itsearvioinnin toteuttamisesta.

12 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 68 Kokouspäivä 12 Kuntayhtymän johtajan päätökset 31/2015 koskien käytetyn Tempo-hakekärryn hankintaa Antti Kopsalta hintaan e Talousjohtajan päätökset Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto Sosiaali- ja terveysopisto 18/2015 koskien Sosiaali- ja terveysopiston luokkiin ja työhuoneisiin hankittavia ilmoitustauluja (55 kpl) sekä valkotauluja (2 kpl), Suomen Opetuskaluste Oy:ltä kokonaishintaan asennettuna 3.264,62 euroa (alv 0 %). Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan

13 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 69 Kokouspäivä 13 HANKKEET SYVÄNVEDENRYSIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA- HANKKEEN TOTEU- TUSAJAN JATKAMINEN JA LISÄRAHOITUKSEN HAKEMINEN Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt rahoitusta Syvänveden rysien suunnittelu ja hankinta -hankkeelle euroa Euroopan kalatalousrahastosta. Hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan kaksi eri harvuisilla havaksilla varustettua Huron järven siikarysää. Rysät suunnitellaan ja modifioidaan Selkämeren olosuhteisiin sopiviksi. Hankkeen alkuperäinen toteutusaika on Peimarin koulutuskuntayhtymä on hakenut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta jatkoaikaa hankkeen toteutukselle asti sekä lisärahoitusta euroa. Lisärahoituksella toteutetaan USA:n kalastajien ja Huron -järvellä hankeryhmän oppaana toimineen oppaan matka Suomeen, hankkeessa mukana olevien suomalaisten kalastajien opastus rysien virittämiseen ja koentaan. Lisärahoituksella järjestetään seminaari jossa ulkomaiset vieraat kertovat kalastuksesta, tutkimustyöstä ja projekteista USA:ssa. Hankkeen lisäosan toteuttaminen edellyttää jatkoaikaa saakka. DIGIHAUKI Turun kaupungin sivistystoimiala on hakenut Opetushallitukselta ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustuksista, virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen rahoitusta Digihauki -hankkeelle. Hankkeessa toteutetaan kalanviljelyn ja kalanjalostuksen oppimateriaalien digitalisointia (esim. kalojen lääkitsemiseen ja ruokintaan liittyvät tiedot) jotta aineisto olisi koostettu ja paremmin opetuksen hyödynnettävissä esimerkiksi Moodlessa. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan opistoon hankittujen Ipadien jatkokäyttöä sekä pilotoidaan verkkoluentojen toteutusta. Hankkeen arvioitu toteutusaika on Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti on n euroa, josta omarahoitus 25 % eli yhteensä euroa. OSUVA OHJAUS Turun kaupungin sivistystoimiala on hakenut Opetushallitukselta ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustuksista, osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen uudistusten toimeenpanon tukemiseen rahoitusta Osaava ohjaus -hankkeelle. Hankkeessa toteutetaan tehostetun ohjauksen pilotti lisätuutoroinnin mallin avulla. Pilottiryhmänä toimii maatalouden perustutkinnon aikuisryhmä. Lisätuutoroinnin mal-

14 14 li perustuu aloittavien opiskelijoiden opiskelumotivaation mittaamiseen ja riskitekijöiden kartoittamiseen ja sen pohjalta toteutettaviin ennakoiviin tehostetun ohjauksen toimenpiteisiin. Tavoitteena on ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä. Pilottitutkinnolle määritetään opintojen ns. kriittisiin pisteisiin tarkistuspisteet joille suunnitellaan ohjaavat toimenpiteet ja menetelmät. Lisäksi hankeverkoston opintojen ohjaajat käyvät läpi hyvän ohjauksen kriteereitä ja niiden käyttöönottoa/toteutumista. Hankkeen arvioitu toteutusaika on Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti on josta omarahoitus n. 10 % eli euroa BIODIESELVERTAILU Peimarin koulutuskuntayhtymä on hakenut Henry Fordin säätiöltä apurahaa biodieselvertailu hankkeelle. Hankkeessa verrataan hapotetusta kalamassasta valmistetun biodieselin ja grillirasvoista valmistetun biodieselin energiatiheyksiä raskaissa maataloustöissä. Apurahasta osa käytetään harjoittelijan palkkakustannuksiin (tutkimustyön suunnittelu, valmistelu ja toteutus, mittaukset sekä tulosten yhteenveto) sekä maataloustiimin opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkakustannuksiin. Jäljellä jäävä rahoitus käytetään tarvittavien materiaalien hankintaan sekä hankkeen tuloksista tehtävän esitteen laadintaan. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa josta apurahan suuruus euroa. Hankkeen arvioitu toteutusaika EVÄSTÄ RAVINTEEKSI Peimarin koulutuskuntayhtymä on hakenut Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta rahoitusta Evästä Ravinteeksi -hankkeelle. Hankkeessa selvitetään hapotetusta kalajätteestä jalostetun biodieselin valmistuksen sekä biokaasulaitoksen prosessissa syntyvien neste ja kuivajakeiden käyttömahdollisuuksia peltoviljelyssä, avomaa- ja kasvihuoneviljelyssä. Jakeiden ravinnepitoisuuksia verrataan ennen kalajätteen käyttöä prosessista saatuihin ravinteisiin sekä ostolannoitteiden ravinnepitoisuuksiin. Hankkeessa yhteistyökumppanina toimii Hämeen ammattikorkeakoulu, joka osallistuu viljelykokeiden suorittamiseen sekä biokaasusyötteiden testaamiseen laboratorio-olosuhteissa.. Hankkeen arvioitu toteutusaika on Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti on euroa josta omarahoitusosuus 20 % eli yhteensä euroa JÄRKILANNOITE Baltic Sea Action Group on hakenut Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta rahoitusta Järkilannoite -hankkeelle. Hankkeessa tavoitteena on edistää ravinteiden kierrättämistä kokoamalla ja välittämällä tietoa kierrätysraaka-ainepohjaisista lannoitevalmisteista, niiden markkinoista, käytöstä ja käyttökokemuksista sekä alan säädöstön kehittämistarpeista. Peimarin koulutuskuntayhtymän osuus hankkeessa on koota eri lannoitteiden hyötykäyttöön liittyvät toimintamallit sika-, nauta-, lammas-, ja siipikarjatiloilla oppimateriaaliksi. Maatalousalan opiskelijat koostavat materiaalia tilakäyntien yhteydessä. Lisäksi hankkeessa järjestetään 4 koulutustilaisuutta viljelijöille ja maatalousyrittäjille Tuorlassa.

15 15 Hankkeen arvioitu toteutusaika on ja Peimarin koulutuskuntayhtymän arvioitu kokonaisbudjetti on euroa, josta omarahoitusosuus n. 12 % eli yhteensä euroa. KUNTOA, KIERTOA, KASVIPEITTEISYYTTÄ RANTALOHKOILLE Luonnonvarakeskus LUKE on hakenut Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta rahoitusta Kuntoa, kiertoa ja kasvipeitteisyyttä rantalohkoille -hankkeeseen. Peimarin koulutuskuntayhtymän osuus hankkeessa on toteuttaa siemennurmien, myyntiheinän ja kuminan viljelyn esittelykasvustot ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteessä. Esittelykasvustojen viljelyssä havainnollistetaan ravinteiden kierrätystä perustamisessa (lanta & mädätysjäännös) ja tuotantovuosina (lietelanta & rejektivesi). Esittelykasvustoilla tuotetaan tietoa viljelyn ympäristövaikutuksista suhteessa ohran viljelyyn. Hankkeen arvioitu toteutusaika on Peimarin koulutuskuntayhtymän arvioitu kokonaisbudjetti hankkeessa on euroa josta omarahoitusosuus 23 % eli euroa. GETTING INVOLVED IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT HANKE ERASMUS + Legta de laval oppilaitos Ranskassa on hakenut rahoitusta Erasmus + ohjelmasta kansainväliseen liikkuvuushankkeeseen. Hankkeessa on mukana oppilaitoksia kolmesta eri maasta, Ranskasta Legta de Lava, Puolasta Liceum Ogolnoksztalcace sekä Suomesta ammattiopisto Livia. Hankkeessa toteutetaan opiskelijaryhmien sekä opettajien liikkuvuusjaksoja aikavälillä Liikkuvuusjaksoilla opiskelijat ja opettajat tutustuvat ja osallistuvat kumppaniorganisaation kestävän kehityksen opetukseen sekä opiskeluun. Peimarin koulutuskuntayhtymän osuus hankkeessa on yhteensä euroa josta ulkoisen rahoituksen osuus 100 %. Tukisumma määräytyy suoritettavien liikkuvuusjaksojen määrän, kohdemaan sekä liikkuvuusjaksoilla liikkuvien henkilöiden määrän mukaan. Tukisummasta korvataan matka- ja majoituskulut, elinkustannukset kohteessa sekä toteutukseen kuluva työaika. Hankkeen liikkuvuusjaksojen teemat suunnitellaan ja toteutetaan osana opetusta. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

16 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 70 Kokouspäivä 16

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Tiistai 20.5.2014 kello 16.00 19.18 PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Ammattiopisto Livian laatukäsikirja A-OSA

Ammattiopisto Livian laatukäsikirja A-OSA Ammattiopisto Livian laatukäsikirja A-OSA 1 SISÄLLYS 1. Ammattiopisto Livian kuvaus... 3 2. Ammattiopisto Livian toiminta-ajatus ja strategia... 4 3. Ammattiopisto Livian laatupolitiikka... 9 4. Ammattiopisto

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot