Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus Kokouksen aika: 25.3.2014 klo 17.00"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa MERK. MIKA RANTANEN Mika Rantanen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ulla Hiiri yhtymähallituksen sihteeri Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Aro Pekka, varapj. Lindell Maria Mattsson Kaj Rautanen Hannu Toivola Kirsi Triipponen Pia Varajäsen Helttula Jukka Turpeinen Marja Koskinen Christina Karlsson Sverker Kurkilahti Tomi Kuparinen Heikki Elo Kirsti Muut osallistujat Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. Suominen Heikki, yhtymävaltuuston 1.vpj. Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Polviander Marjut, henkilöstöedustaja.. vaihde Esittelijä Ilkka Harkkila: gsm , Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Ulla Hiiri: gsm ,

2 2 Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka asiat: esityslistan mukaiset asiat ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 35 KOKOUKSEN AVAAMINEN 36 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 38 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 39 YHTYMÄVALTUUSTON ( ) TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 40 TUORLAN MAJATALON VUOKRASOPIMUS 41 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 42 TILINPÄÄTÖS INVESTOINTIOHJELMA AS OY PEIMARIN PIIKA MYYNTITARJOUS 45 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA/ HAKEMUS METSÄKONEENKULJET- TAJAKOULUTUKSEEN 46 PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN LEHTORI JOHANNA KARTIOLLE 47 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 48 ILMOITUSASIAT 49 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

3 36 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Kaj Mattsson ja Hannu Rautanen Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan (Tuorlan Majatalo) ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 38 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä

4 4 YHTYMÄVALTUUSTON ( ) TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄN- TÖÖNPANO Yhtymähallitus 39 Yhtymävaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla (Tuorla/Kaarina) alkaen ja päätökset saavuttavat lainvoiman , jos niistä ei sitä ennen ole valitettu. Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja saavuttavat lainvoiman ja ovat toimeenpantavissa, jos niistä ei ole sitä ennen valitettu.

5 5 TUORLAN MAJATALON VUOKRASOPIMUS. Yhtymähallitus Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän ja Tuorlan Majatalo Oy:n kesken solmittu vuokrasopimus koskien Voutila- ja asuntola B-rakennuksia pihaalueineen päättyy Koska matkailu-, ruoka- ja kokouspalveluja myyvän yrityksen toiminta perustuu ennakkomyyntiin 1-3 vuotta eteenpäin, on Tuorlan Majatalo Oy esittänyt, että vuokrasopimus tiloista uudistettaisiin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi (vuokrasopimus, liite n:o 27). Tuorlan Majatalon toiminta koulun tilojen vuokraajana on kuntayhtymän kannalta ollut kaikin puolin hyödyllistä, mikä arvio on voitu tehdä voimassaolevaan vuokrasopimukseen viitaten ja sen perusteella vuokrasuhteen jatkaminen indeksitarkistetuin ehdoin Tuorlan Majatalo Oy:n kanssa on täysin perusteltua. Valmistelija: Rehtori Matti Korhonen Rehtorin päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen Tuorlan Majatalo Oy:n ja Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän kesken OTE Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tuorlan Majatalo Oy/Marja Vaiste taloustoimistot. Yhtymähallitus 40 Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän ja Tuorlan Majatalo Oy:n kesken solmittu vuokrasopimus koskien Voutila- ja asuntola B-rakennuksia pihaalueineen päättyy Sopimuksen mukaan on vähintään yhtä (1) vuotta ennen kulloinkin kuluvan vuokrakauden päättymistä selvitettävä, onko edellytyksiä vuokrasuhteen jatkamiselle. Tuorlan Majatalo Oy:n kanssa käydyn neuvottelun mukaisesti vuokrasopimusta esitetään jatkettavaksi vuoden 2017 loppuun asti. Sopimukseen on lisäksi tehty pieniä päivityksiä ja uusi sopimus tehdään Peimarin koulutuskuntayhtymän nimissä. Liitteenä n:o19 uusi sopimus. Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen n:o 19 mukaisen vuokrasopimuksen Tuorlan Majatalo Oy:n ja Peimarin koulutuskuntayhtymän kesken OTE Tuorlan Majatalo Oy/Marja Vaiste

6 6 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Yhtymähallitus 41 Kuntalakiin (325/2012) vuonna 2012 tehdyt muutokset sisältävät säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain 50 :n kohdan 15 mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta pitää järjestää kuntalain uusien säännösten mukaisesti vuoden 2014 aikana. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ovat osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Kuntalain säännös sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta koskee myös kuntayhtymiä. Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 17 koskee sisäisen valvonnan järjestämistä: 17 SISÄINEN VALVONTA Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Yhtymähallitus antaa sisäistä valvontaa koskevat yleiset ohjeet. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta, raportoinnista ja tiedottamisesta vastaa toimialueen vastuuhenkilö. Riskien hallinnasta säädetään hallintosäännön 18 seuraavasti: 18 RISKIEN HALLINTA Yhtymähallitus vastaa riskien hallinnasta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisia ja muita riskejä välttäen. Vastuiden valvonnasta huolehtii se henkilö, jonka tekemiin sopimuksiin vastuut liittyvät. Kuntaliitto on ohjeistanut, että valtuustojen tulisi päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista mahdollisimman pian, jotta tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi ehditään laatia niin, että ne voidaan toimeenpanna vuoden 2014 aikana. Valtuuston hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet voivat olla melko yleisluonteiset ja tiiviit (2-4 sivua) ja hallituksen tehtävänä on ohjeistaa tarkemmin koko sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

7 7 Kuntaliiton mallin pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä (liite n: 20) oleva ohje yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Peimarin koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (liite n:o 20) esitettäväksi edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäviksi.

8 TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymähallitus Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava. Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2013 on esitelty kokouksessa Tilinpäätös vuodelta 2013 on viimeistelty tasekirjaksi. Tämän esityslistan liitteenä ovat tilinpäätös/tasekirja 2013 (liite n:o 21) sekä henkilöstötilinpäätös (liite n:o 22). Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on ,58 euroa, suunnitelman mukaiset poistot ,84 euroa, vuosikate ,42 euroa ja toimintakate ,98 euroa. Vuoden 2013 investointien brutto-/nettomäärä on ,03 euroa, rahoitusosuuksia ei ollut v Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila/ talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen Yhtymähallitus päättää 1) allekirjoittaa liitteen (liite n:o 21) mukaisen vuoden 2013 tilinpäätöksen yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa, 2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä ,58 euroa kirjataan ylijäämätilille. OTE tilintarkastaja, JHTT Anne Arvola, BDO Audiator Oy tarkastuslautakunta

9 INVESTOINTIOHJELMA 2014 Yhtymähallitus 43 9 Kuntayhtymän talousarvion investointiosan määrärahat vuodelle 2014 on hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa /7. Vuoden 2014 talousarvion investointiosan perusteella johtoryhmä, tiiminvetäjät, tietohallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö ovat valmistelleet osaltaan alustavan investointisuunnitelman/-ohjelman vuodelle 2014 (liite n:o 23). Kuntayhtymän investointiraja on euroa ja hallintosäännön 2.luvun 5 kohdan 12 mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista. Edelleen hallintosäännön em. luvun 5 kohtien19-20 mukaan yhtymähallituksen tulee hyväksyä yhtymävaltuuston päättämissä rajoissa viranomaisten edellyttämät rakentamisasiakirjat ja päättää kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta urakoitsijan valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä sekä tilitysten hyväksymisestä. Yhtymähallitus on kokouksessaan /151 päättänyt hankintavaltuuksista siten, että hankintaoikeudet ovat tiiminvetäjillä ja ruokapalveluesimiehillä euroon asti, tietohallintopäälliköllä ja kiinteistöpäälliköllä euroon asti, rehtoreilla euroon asti ja kuntayhtymän johtajalla ja talousjohtajalla euroon asti. Em. hankintavaltuudet ovat voimassa myös talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen n:o 23 mukaisen alustavan investointiohjelman vuodelle OTE Ilkka Harkkila, Ulla Hiiri, Mailis Kuuppo, Maria Luoma-aho, Lauri Vaura, Atte Kajanen toimistot

10 AS OY PEIMARIN PIIKA MYYNTITARJOUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus Kuntayhtymän omistuksessa on testamenttilahjoituksena saatu osakehuoneisto, joka sijaitsee Paimiossa (kaksio: 57 m2, rakennettu vuonna 1971). Ko. huoneisto on ollut vuokrattuna henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle ja vuokrasopimus päättyy Kuntayhtymän toiminnan kannalta ei ole järkevää jatkaa vuokraustoimintaa, koska huoneistoon tulisi tehtäväksi myös kunnostustoimenpiteitä. Nykytilanteessa järkevintä olisi laittaa huoneistoon liittyvät osakkeet myyntiin. Lahjoitus on saatu valtion omistuksen aikana, joten myynnistä saatavat varat kuuluvat rahoituslain mukaan palautusvelvollisuuden piirin, joten niiden käytöstä mahdollisena rahoitusosuutena tulee neuvotella OKM:n kanssa. Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä ei jatka vuokraustoimintaa As Oy Peimarin Piika sijaitsevassa osakehuoneistossaan, vaan nykyisen vuokrasopimuksen päätyttyä ( ) valmistellaan osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ( ) myynti ja käydään tarvittavat neuvottelut OKM:n kanssa. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn ja hyväksyä kuntayhtymän johtajan tekemän päätösehdotuksen... Yhtymähallitus 44 Rakennustoimikunta on käsitellyt osakehuoneiston myyntiä kokouksessaan ja päättänyt kilpailutuksen jälkeen valita kohteen välittäjäksi Lounais- Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy:n. Kohteen myyntihinnaksi arvioitiin euroa. Kohde on ollut myynnissä noin 4 kuukautta ja siellä on ollut useita yleis- ja yksityisnäyttöjä. Tarjouksia ei kuitenkaan ole aiemmin saatu. Kohteesta on nyt saatu euron tarjous Anne Ahtiaiselta. Valmistelu: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää myydä As Oy Peimarin Piian (Katajatie 2 C Paimio) osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ( ) hintaan euroa Anne Ahtiaiselle. OTE Anne Ahtiainen Lounais-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy/Matti Bastman Kuntayhtymäpalvelut/taloustoimisto

11 11 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA/ HAKEMUS METSÄKONEENKULJETTAJAKOULU- TUKSEEN Yhtymähallitus 45 Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee muutosta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen (Dnro 217/531/2013) mukaiseen koulutuksen järjestämislupaan metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelman osalta. Peimarin koulutuskuntayhtymä sijaitsee maamme parhailla tuotantoaluilla. Koulutuskuntayhtymän luonnonvara-alan opetus on maassamme ainutlaatuinen kokonaisuus opiskelijamäärien ja tutkintojen monipuolisuuden perusteella. Vain metsäopetuksessa järjestämislupa ei mahdollista alueen työelämän kaikkien tarpeiden tyydyttämistä. Liitteessä (liite n:o 24) perustellaan maakuntamme metsäkoneenkuljettajakoulutuksen tarpeellisuus. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä (liite n:o 24) Peimarin koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan oikeutta metsäkoneen kuljettajan koulutukseen. OTE opetus- ja kulttuuriministeriö

12 PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN LEHTORI JOHANNA KARTIOLLE Yhtymähallitus Sosiaali- ja terveysopiston äidinkielen lehtori Johanna Kartio on ollut palkattomalla virkavapaalla (kuntayhtymän johtajan päätös 105/2013) toimiakseen äidinkielen opettajan sijaisena Helsingin diakoniaopistossa. Diakoniaopistolla on pitkä perinteet erityisryhmien suomen kielen opetuksessa ja tästä opetuksesta Johanna Kartio saa runsaasti kokemusta sijaisuutensa aikana. Sijaisuus jatkuu vielä vuoden. Johanna Kartio on hakenut jatkoa palkattomalle virkavapaalle ajalle samoin perustein. Valmistelija: Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Maria Luoma-aho Yhtymähallitus päättää myöntää lehtori Johanna Kartiolle palkattoman virkavapaan ajalle OTE Johanna Kartio Kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta

13 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan päätökset Talousjohtajan päätökset 10/2014 koskien näyttöpäätetyöskentelylasien hankintaa 11/2014 koskien käytetyn hautomakonelaitteiston myyntiä (Minkkinen, 500 e) Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto Sosiaali- ja terveysopisto Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan

14 14 ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 48 HANKKEET KALAMARATON (eri kalalajien pyyntikisa) Peimarin koulutuskuntayhtymä on hakenut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kalatalouden edistämismäärärahoista rahoitusta Kalamaratonin järjestämiselle toukokuussa Hankkeessa järjestetään eri kalalajien pyyntikisa yhteistyössä Suomen kalastusmatkailun edistämisseuran kanssa. Tapahtuman toiminta-alueena Turun vesialueet ja kilpailukeskuksena toimii Halistenkosken Myllärintalo. Vuorokauden kestävä tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Turussa ja se on kaikille avoin. Toteutusaika Kokonaisbudjetti euroa, josta ELY keskuksen rahoitus yhteensä euroa. Peimarin koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus, euroa, koostuu talkootyöstä. Osallistumismaksujen osuus rahoituksesta on 500 euroa. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Kalatalous- ja ympäristöopiston kalastusopasopiskelijat. VALTAKUNNALLISET IKTYONOMIPÄIVÄT 2014 Peimarin koulutuskuntayhtymä on hakenut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kalatalouden edistämismäärärahoista rahoitusta Valtakunnallisten iktyonomipäivien toteuttamiselle Hankkeessa järjestetään valtakunnalliset iktyonomipäivät. Ensimmäinen ohjelmapäivä toteutetaan Kalatalous- ja ympäristöopiston tiloissa Paraisilla, toisen päivän ohjelma perustuu kalatalousalan yritysvierailuihin Uudessakaupungissa. Rahoitusta on haettu ohjelman suunnittelutyöhön, ruokailu- ja majoituskuluihin sekä yhteiskuljetuksille kohteisiin. Iktyonomipäivien sateenvarjoteemana on Kalatalous Suomessa vuonna 2030, kohderyhmänä ovat kaikki kalatalousalan toimijat, yrittäjät, järjestöt, tutkimuslaitokset, kalatalousalan opiskelijat ja jo valmistuneet opiskelijat. Toteutusaika Hankkeen kokonaisbudjetti on , josta ELY keskuksen rahoitusosuus euroa, osallistumismaksujen osuus euroa. OPH/Kysely /2014 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN ILMOITTA- MINEN VUODELTA 2013 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 2l :n mukaan valtionosuuden saajan tulee ilmoittaa valtionapuviranomaiselle rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Valtionosuusjärjestelmän toimeenpano ja seuranta edellyttävät kustannuksia ja suoritteita koskevien tietojen keräämistä koulutuksenjärjestäjiltä, oppilaitoksilta, ammattikorkeakouluilta sekä taide- ja kulttuurilaitoksilta. Samassa yhteydessä kerätään lisäksi rahoitusjärjestelmän kehittämisen ja sen toimivuuden seurannan kannalta tarpeellisia kustannus- ja suoritetietoja. Tiedot pyydetään antamaan internetissä välisenä aikana. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

15 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 49 15

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 17.00 17.17 88 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU ASIALISTA Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 tutustuminen Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin klo 17.15 esityslistan mukaiset kokousasiat paikka:

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 17.00 18.52 34 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 15.45 16.29 219 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto/Paimio Taatilantie

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 17.6.2014 klo 16.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 17.6.2014 klo 16.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 16.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 13.11.2012 MIKA RANTANEN puh 02 588 5520 gsm 050 3039 822 Yhtymähallitus

esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 13.11.2012 MIKA RANTANEN puh 02 588 5520 gsm 050 3039 822 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä KOKOUSKUTSU ASIALISTA

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 16.00 17.17 101 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 17.00 18.21 1 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

Jalli Veli-Matti, maataloustiimin tiiminvetäjä, kutsuttuna asiantuntijana 150 Kuusvuori Jaakko, lehtori, kutsuttuna asiantuntijana 150

Jalli Veli-Matti, maataloustiimin tiiminvetäjä, kutsuttuna asiantuntijana 150 Kuusvuori Jaakko, lehtori, kutsuttuna asiantuntijana 150 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Päivä KOKOUSKUTSU ASIALISTA klo 14.30 Joululounas sekä henkilöstön palvelusvuosihuomionosoitukset Maaseutuopiston Paimion toimipaikka/tammitupa Kokous Paikka

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2012 24.1.2012 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAPA 2012 6 YHTYMÄVALTUUSTON

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 9/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo 17.00 18.55 156 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (20) Yhtymävaltuusto 05.06.2015. AIKA 05.06.2015 klo 13:00-15:15

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (20) Yhtymävaltuusto 05.06.2015. AIKA 05.06.2015 klo 13:00-15:15 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (20) Yhtymävaltuusto 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 13:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, auditorio KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Tiistai 16.4.2013 kello 16.00 19.44 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot