Mitä? Miten? Milloin? helsinginyrittajat.fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä? Miten? Milloin? helsinginyrittajat.fi"

Transkriptio

1 helsinginyrittajat.fi Mitä? Miten? Milloin? KOULUTUSTA YRITTÄJILLE KASVUA YRITYKSIIN ELI KyKyä! Yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutuksen tarpeen ja tarjonnan kohtaannosta

2 Alkusanat Koulutuksen ja työelämän myös yrittämisen rajapinta on kiehtova. Koulutuksen ja työnteon rajapintaa voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. On totta, että esimerkiksi itsensä sivistämisellä on sinänsä arvokas itseisarvo. Tilastollisesti ja keskimääräisesti voimme olla maailman huippua koulutuksen saralla. Sitä en kiistä. Paikoin kolikon toinen puoli on siinä, että kouluja kyllä käydään, mutta ei niin, että pärjättäisiin töissä. Totta kai on niin, että suoraan koulun penkiltä töihin tullut ei voi olla heti expertti sitä on joskus vaikeaa olla pitkänkin työhistorian jälkeen mutta olen huolissani siitä, että koulutustason noustessa käytännön osaaminen on voinut jäädä taustalle. Koulutukseen liittyy myös osaamisen hankkiminen ja päivittäminen matkan varrella. Erilaisen aikuiskoulutuksen pitäisi pystyä suhteellisen ketterästi vastaamaan kulloisinkiin tarpeisiin. Näin on myös yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen suhteen. Ollaksemme pääkaupungin yrittäjän asialla myös koulutuspuolen asioiden kanssa, päätimme kysyä, mitä liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta jäsenemme tarvitsevat, ja miten tuohon tarpeeseen vastataan. Näiden kyselyjen tulosten pohjalta syntyi tämä julkaisu. Mukana on myös yritysten ja oppilaitosten yhteistyövalmiutta koskevaa aineistoa. Kaiken a ja o kun on siinä, että yritysten ja oppialaitosten on puolin ja toisin tiedettävä, missä mennään. Johdanto Helsingin Yrittäjien Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin eli KyKy-hanke on yrittäjille suunnatun, liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen koordinointihanke. Hankkeen seurauksena yrittäjä löytää nykyistä paremmin tarvitsemaansa koulutusta. Hankkeen ydin on lisätä yrittäjien ja koulutusta tuottavien instanssien keskusteluyhteyttä niin, että koulutuksen tuottajat pystyvät niin halutessaan kohdentamaan tarjontaansa yrittäjien tarpeiden mukaisesti. KyKy-hanke käynnistyi selvitysvaiheella elokuussa Selvitysvaiheessa kartoitettiin yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutuksen tarvetta ja tarjontaa. Hankkeen yleisesitteessä vedotaankin Yrittäjä! Tarvitsemme tietoa liiketoimintaa tukevista koulutustarpeistasi ja Koulutuksen tuottaja! Tarvitsemme tietoa yrittäjien liiketoimintaa tukevasta koulutustarjonnastasi. Tässä julkaisussa kootaan näiden vetoomusten pohjalta tehtyjen kyselyjen tulokset yhteen ja kerrotaan johtopäätöksistä. Mikäli koulutuksen tuottajat hyödyntävät tätä tietoa, yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutusken kohtaanto paranee. KyKy-hankkeen selvitysvaihe päättyi kesällä Jo hyvin varhaisessa vaiheessa määriteltiin tavoitteeksi jatkovaihe: käytännönläheinen palvelu, johon kootaan yrittäjille suunnattua liiketoimintaa tukevaa koulutusta. Palvelusta on muotoutumassa internetiin hakukoneen omainen koulutusportaali toripalvelu josta yrittäjät löytävät nykyistä helpommin tarvitsemaansa liiketoimintakoulutusta, ja jonka avulla koulutuksen tuottajat tavoittavat yrittäjiä. Valmistelussa on siis nettipohjainen yrittäjän koulutustori, jonne koulutuksen tuottajat ovat enemmän kuin tervetulleita! Hankkeessa ei siis ole häviäjiä, koska Pietarin kalansaalis hyödyttää sekä yrittäjiä että koulutuksen tuottajia, kuten asia ilmaistaan KyKy-yleisesitteessä. Koulutustarjonnan kysyntävastaavuus on hankkeen punainen lanka. Näin tarjonta ja tarve kohtaavat nykyistä paremmin. Osa koulutuksen tarjoajista on jo nyt kertonut ottavansa hankkeen kyselyjen tuloksia huomioon. Uudenmaan liitto on Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen osarahoittaja. Näin on ollut hankkeen selvitysvaiheen ajan, ja näin on hankkeen jatkovaiheenkin ajan. Kaksivuotinen jatkohanke käynnistyi elokuussa Helsingin Yrittäjät ja sen KyKy-hanke toivovat kädessäsi olevasta julkaisusta olevan hyötyä muussakin kuin syksyisen saunan lämmityksessä. Selvitykset on nyt selvitetty. Hyödynnetään hankkeen tuloksia yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutuksen koh-taannon parantamisessa ja lähdetään joukolla perustettavaan yrittäjän koulutustorille! Pentti Rantala Puheenjohtaja Helsingin Yrittäjät ry:n ja sen Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Anssi Kujala Toimitusjohtaja Helsingin Yrittäjät ry Markus Kinkku Projektipäällikkö Helsingin Yrittäjät ry:n KyKy-hanke Lisätietoja Helsingin Yrittäjien Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin-hankkeesta: Projektipäällikkö Markus Kinkku >> gsm: sähköposti:

3 YHTEYSTIEDOT Helsingin Yrittäjien toimisto Lastenkodinkuja 1 A HELSINKI Vaihde p Pentti Rantala Anssi Kujala puheenjohtaja toimitusjohtaja p. (09) , p , Hanna Hietala Susanna Ypyä kehittämispäällikkö tapahtumasihteeri p , p , Pirjo Manninen Markus Kinkku järjestösihteeri projektipäällikkö, p , KyKy-hanke p , Jaana Tihtonen Sanna Meronen toimistosihteeri projektipäällikkö p , Palveleva Helsinki -hanke p , MITÄ? MITEN? MILLOIN? KOHTAAKO YRITTÄJIEN LIIKETOIMINTA- KOULUTUKSEN TARVE TARJONNAN? Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla on runsaasti koulutustarjontaa. Voi jopa sanoa, että koulutusta leimaa täälläpäin jonkinasteinen viidakkomaisuus. Kuntarajoista voi todeta, että niiden mukaan koulutustarjontaa on haastavaa jaotella, koska markkina-alueet eivät noudata kuntarajoja. Oma kysymyksensä on siinä, kohtaako yrittäjille suunnatun koulutuksen tarve tarjonnan? Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin-hankkeessa lähdettiin kartoittamaan nimenomaan liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarvetta ja tarjontaa. Kartoituksissa ryhmiteltiin liiketoimintakoulutus seuraavalla tavalla (aakkosjärjestys): Asiakaspalvelu, henkilöstön johtaminen, kansainvälistyminen, laatu, lakiasiat, markkinointi, myynti, rahoitus, suhdanteista selviäminen*, taloushallinto, tietotekniikka, tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit, tuotteistaminen, työsuhdeasiat, ulkomaankauppa, verotus, vuorovaikutus/ viestintä, yrityksen johtaminen sekä vaihtoehto: muu mikä? Helsingin Yrittäjien jäsenille suunnattu koulutustarvekysely toteutettiin vuoden 2008 lokakuussa. Kysely toteutettiin webropol-pohjaisena ja vastauksia saatiin 401 kpl. * Tätä vaihtoehtoa ei esitetty yrittäjille suunnatussa koulutustarvekyselyssä, vaan vasta koulutustarjontakyselyssä suhdannetilanteen huononnuttua. Koulutustarvekyselyn tulokset julkistettiin Kirjan juhlasalissa. Tapahtumaan osallistui 57 yrittäjien koulutustarpeista kiinnostunutta henkilöä. Helsingin Yrittäjien edustajien lisäksi tapahtumassa puhuivat Helsingin Sanomien toimittaja Marjukka Liiten, Uudenmaan liiton johtaja Pertti Rauhio sekä Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen. Koulutustarvekyselyn tuloksiin peilaten toteutettiin maaliskuussa 2009 koulutustarjontakysely. Koulutustarjontakyselyä lähetettiin sekä pienille että suurille koulutuksen tuottajille. Kysely lähetettiin 419 sellaiselle Helsingin Yrittäjien jäsenelle, jotka ilmoittavat toimialakseen koulutuksen/ konsultoinnin sekä 89 muulle koulutusorganisaatiolle: oppilaitoksille ja niiden erilaisille yksiköille. Vastauksia tuli yhteensä 120 kpl. Pääasiassa tai kokonaan julkisin varoin rahoitettujen tahojen vastauksia oli 32,5 % ja pääasiassa tai kokonaan yksityisin varoin rahoitettujen tahojen vastauksia oli 67,5 %. Myös koulutustarjontakysely toteutettiin webropol-pohjaisena. Koulutustarjontakyselyn tulokset julkistettiin Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin! -tapahtumassa Hotelli Presidentissä järjestetyssä KyKyhankkeen seminaarissa. Hankkeen tuloksia olivat kommentoimassa opetusministeriön valtiosihteeri Heljä Misukka ja Compleo Oy:n yrittäjä Kirsi vansol. Kyseisen seminaarin lisäksi KyKy-hanke oli esillä Yritystä Stadiin! -tapahtuman koulutustorilla. Anna Simolin tiedottaja p , Jussi Iipponen projektipäällikkö Yritysmentorointi.fi -palvelu p , ARTTU LAASONEN projektipäällikkö MetropoliAreena p ESKO HUHTA Yrittäjien vakauttamisneuvonta KyKy-hankkeen seminaariyleisöä 7.5. Yritystä Stadiin! -tapahtumassa Hotelli Presidentissä. Kuvassa etualalla valtiosihteeri Heljä Misukka sekä yrittäjät Kirsi vansol ja Kari Ehari. Kuva: Niina Stolt

4 Mitä? Koulutustarvekyselyn tulosten mukaan helsinkiläisyrittäjistä 44,7 prosenttia kertoo yrityksensä tarvitsevan liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta, kun vajaat kolmannes ei koe kyseistä koulutusta tarvitsevansa. Sukupuolinäkökulman kannalta on mielenkiintoista, että miehet ovat selvässä enemmistössä (yli 70 %) ryhmässä, joka ei koe tarvitsevansa liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta. Liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarpeesta yrittäjiä pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista korkeintaan viisi vaihtoehtoa. Koulutustarvekyselyn mukaan yrittäjien keskuudessa on eniten tarvetta markkinointikoulutukselle (43,2 %). Toiseksi eniten tarvetta on taloushallintokoulutukselle (36,6 %) ja kolmanneksi eniten verotukseen liittyvälle koulutukselle (33,7 %). Muiden koulutuskokonaisuuksien tarvejärjestys on seuraava: myynti (32,9 %), yrityksen johtaminen (30,5 %), tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit (30,0 %), tietotekniikka (28,8 %), tuotteistaminen (28,4 %), henkilöstön johtaminen (26,3 %), rahoitus (22,2 %), lakiasiat (21,4 %), vuorovaikutus/ viestintä (18,9 %), asiakaspalvelu (16,1 %), kansainvälistyminen (14 %) ja työsuhdeasiat (14 %) samalla sijalla, laatu (9,5 %) sekä ulkomaankauppa (7,8 %). Koulutustarjontakyselyssä koulutuksen tarjoajat saivat valita, mitä annetuista koulutuskokonaisuusvaihtoehdoista oli heidän valikoimassaan. Tarjontakyselyn mukaan tarjontavalikoimassa on eniten vuorovaikutusta/viestintää (64,2 %), henkilöstön johtamista (60 %) sekä yrityksen johtamista (52,5 %). Muun tarjonnan järjestys liiketoimintakoulutuksen sisällön suhteen on seuraava: myynti (50,8 %), asiakaspalvelu (50 %) ja markkinointi (50 %) samalla sijalla, ryhmä muu (44,2 %), tuotteistaminen (40 %), taloushallinto (37,5 %), tietotekniikka (32,5 %), laatu (31,7 %), kansainvälistyminen (30 %), työsuhdeasiat (25 %), rahoitus (24, 17 %), suhdanteista selviäminen (23,3 %), lakiasiat (22,5 %), tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit (20 %) ja verotus (20 %) samalla sijalla sekä ulkomaankauppa (19,2 %). Mitä liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta yrityksessänne tarvitaan jatkossa? Valitkaa alla olevista vastausvaihtoehdoista korkeintaan viisi vaihtoehtoa. Vastaajia yhteensä 243 Mitä seuraavista liiketoimintaosaamista tukevista koulutuskokonaisuuksista on valikoimassanne? Vastaajia yhteensä 120 Markkinointi 43.21% Taloushallinto 36.63% Verotus 33.74% Myynti 32.92% Yrityksen johtaminen 30.45% Tulevaisuuden liikeideat - Heikot signaalit 30.04% Tietotekniikka 28.81% Tuotteistaminen 28.40% Henkilöstön johtaminen 26.34% Rahoitus 22.22% Lakiasiat 21.40% Vuorovaikutus 18.93% Asiakaspalvelu 16.05% Työsuhdeasiat 13.99% Kansainvälistyminen 13.99% Laatu 9.47% Ulkomaankauppa 7.82% Muuhun- jos, niin mikä? 4.53% 0% 50% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarpeesta. Tulos on julkistettu Vuorovaikutus/ viestintä 64.17% Henkilöstön johtaminen 60.00% Yrityksen johtaminen 52.50% Myynti 50.83% Asiakaspalvelu 50.00% Markkinointi 50.00% Muu - mikä? 44.17% Tuotteistaminen 40.00% Taloushallinto 37.50% Tietotekniikka 32.50% Laatu 31.67% Kansainvälistyminen 30.00% Työsuhdeasiat 25.00% Rahoitus 24.17% Suhdanteista selviäminen 23.33% Lakiasiat 22.50% Tulevaisuuden liikeideat - Heikot signaalit 20.00% Verotus 20.00% Ulkomaankauppa 19.17% 0% 70% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarjonnasta. Tulos on julkistettu

5 Miten? Tarve- ja tarjontalistausta tarkastelemalla voi todeta, että markkinointikoulutuksen tarve on suurin, mutta markkinointikoulutusta ei tarjota eniten. Kun koulutuksen tarjoajilta pyydettiin arviota siihen, mikä on yritysten mielestä eniten kaivattu koulutuskokonaisuus, vastaukseksi tuli yleisimmin markkinointi ja myynti. Koulutuksen tarjoajat siis tietävät, että markkinointiopille on eniten kysyntää yrittäjien keskuudessa. Henkilöstön johtamisen sijoittuminen tarjonnassa näin korkealle saattaa kertoa siitä, että koulutuksen tarjoajat eivät ehkä ole hahmottaneet sitä, että puolet helsinkiläisyrittäjistä on yksinyrittäjiä. Voi myös olla niin, että koulutuksen tuottajien mukaan raha liikkuu ehkä muualla kuin henkilöstömääriltään aivan pienimmissä yrityksissä. Kun tarjontakyselyssä tiedusteltiin koulutuksen tuottajilta, Ovatko yritysten koulutustarpeet tarjontanne näkökulmasta oma erillinen ryhmänsä?, 58,3 % vastasi Kyllä, 31,7 % vastasi Ei ja 10 % ei osannut sanoa. Näiltä Kyllä - vastanneilta eli 70 henkilöltä kysyttiin erikseen mm. sitä, onko koulutustarjonnassa huomioitu henkilöstömääriltään erikokoisten yritysten tarpeita. 82,9 prosenttia näistä 70 henkilöstä vastasi Kyllä. Toisin sanoen kyselyyn vastanneista vajaat 60 henkilöä kertoi, että edustamansa koulutustahon tarjonnassa huomioidaan henkilöstömääriltään erikokoisten yritysten tarpeita. Kun vielä tarkastellaan, minkä kokoisten yritysten tarpeita mitenkin huomioidaan, vastaukseksi saadaan seuraava: 6-25 työntekijää työllistävien yrittäjien (84,2 %), 1-5 työntekijää työllistävien yrittäjien ja työntekijää työllistävien yrittäjien molempien (75,4 %), työntekijää työllistävien yrittäjien (61,4 %), yksinyrittäjien (56,1 %), työntekijää työllistävien yrittäjien (52,6 %) ja yli 250 työntekijää työllistävien yrittäjien (50,9 %) tarpeita. Suluissa olevat prosenttiosuudet kertovat siitä, millä osuudella kunkin ryhmän tarpeet huomioidaan. Hyvä kysymys koulutuksen suunnittelun näkökulmasta on, mitä nuo tarpeet ovat? Huomionarvoista on myös se, että verotukseen liittyvää koulutusta on tarjontavalikoimassa yllättävän vähän, kun sen suhteuttaa tarpeeseen. Sama pätee tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit -osion tarpeen ja tarjonnan suhteeseen. Sekä tarpeen että tarjonnan näkökulmasta perää pitää ulkomaankauppa. Muu mikä?-ryhmä sai koulutustarjontakyselyssä yllättävän korkean prosenttiosuuden (44,2 %). Tuohon ryhmään koulutustarjontakyselyyn vastanneet kirjasivat seuraavia kokonaisuuksia: Alv, ääni, business, turvallisuus, riippuvuus, esiintyminen, ohjaus, julkiset hankinnat, kielikoulutus, osaaminen, perheyritykset, yrityksen perustaminen, Venäjä, verkkopuoli, projektijohtaminen, strategia, tuottavuus, toiminnan ohjaaminen jne. Osa näistä muu-ryhmän maininnoista olisi ollut sijoitettavissa aiemmin mainittuihin kokonaisuuksiin. Koulutustarvekyselyyn vastanneista yrittäjistä alle viisi prosenttia valitsi tarvitsemakseen koulutussisällöksi muu-ryhmän. Helsinkiläinen yrittäjä tarvitsee liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta eniten lyhytkestoisena koulutuksena (76,3 %), josta hän kokee etsivänsä ja saavansa tietoa yleisimmin internetistä (61,1 %), henkilökohtaiselta verkostoltaan (36,6 %), lehdistä (29,7 %) tai sähköpostilla (20 %). Kaiken kaikkiaan välineistä siis juuri edellä mainituilla on suurempaa merkitystä koulutuksen etsimisessä ja löytämisessä. Puhelimen merkitys näyttää olevan vähäinen (3,4 %) sekä television (0,6 %) ja radion (0 %) olematon. Tarjontakyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 75,8 prosenttia välittää koulutustietoa netissä. Koulutuksen tarjoajien välinelistaus koulutustiedon jakamisessa on netin jälkeen seuraava: sähköposti (71,7 %), henkilökohtainen verkosto (65,8 %), puhelin (40,8 %), lehdet (31,7 %), radio (5,8 %) ja televisio (4,2 %). Eri välineiden merkitystä sen kummemmin arvioimatta on kuitenkin todettava, että internetin merkitys on kovin suuri. Toisena johtopäätöksenä voisi todeta, että ns. puskaradion merkitys on listauksissa yllättävänkin suuri: hyvä ja huono maine leviävät nykyäänkin. Akselilla lyhytkestoinen koulutus pitkäkestoinen koulutus, yrittäjien keskuudessa on selvästi yleisintä siis lyhytkestoisen koulutuksen tarve, kuten aiemmin kerrottiin. Onkin hyvä, että koulutuksen järjestäjien valikoimassa on eniten lyhytkestoista koulutusta: 34,2 prosenttia kyselyyn vastanneista koulutuksen tuottajista kertoi, että heidän koulutustarjontaansa yrittäjille kuvaa parhaiten lyhytkestoinen koulutus. Koulutuksen tuottajista puolestaan 24,2 prosenttia kertoi, että heidän koulutustarjontaansa kuvaa parhaiten pitkäkestoinen koulutus, kun päiväkurssien kertoo kuvaavan parhaiten koulutustarjontaansa 16,7 prosenttia kyselyyn vastanneista koulutuksen tuottajista. 25 prosentille kyselyyn vastanneista koulutuksen tuottajista parhaiten kuvaavaksi määreeksi ei kelvannut sen paremmin lyhytkestoisuus, pitkäkestoisuus kuin päiväkurssimaisuuskaan, vaan ryhmä muu, johon kyselyyn vastanneet kirjasivat esimerkiksi seuraavanlaisia koulutuksen ominaisuuksia: 1-19, räätälöity, kaikenlaista, kaikkea näitä, monimuoto, sekä lyhyt- että pitkäkestoista, sopimuksen mukaan jne. Yrittäjien tarvejärjestys koulutuksen keston suhteen on lyhytkestoisen koulutuksen jälkeen päiväkurssit (47 %) ja vasta sitten pitkäkestoisuus (23,3 %). Voi siis tulkita niin, että lyhytkestoista koulutusta tarvitaan ja tarjotaan eniten, mutta pitkäkestoisuutta tarjotaan suhteellisesti ottaen enemmän kuin yrittäjät sellaista tarvitsevat, kun taas päiväkurssikoulutusta yrittäjät tarvitsevat suhteellisesti ottaen enemmän kuin heille sitä tarjotaan. Tästä näkökulmasta yrittäjien koulutustarpeeseen pystyvät vastaamaan paremmin yksityisrahoitteiset kuin julkisrahoitteiset koulutuksen järjestäjät, koska: 1. Pääasiassa tai kokonaan yksityisrahoitteisten koulutuksen tuottajien tarjonnasta on a. 38,3 % lyhytkestoista b. 22,2 % päiväkurssikoulutusta c. 13,6 % pitkäkestoista d. 25,9 % muuta 2. Pääasiassa tai kokonaan julkisrahoitteisten koulutuksen tuottajien tarjonnasta on a. 46,2 % pitkäkestoista b. 25,6 % lyhytkestoista c. 5,1 % päiväkurssikoulutusta d. 23,1 % muuta

6 MiLLOIN? Vuorokaudenajoista tarvekyselyyn vastanneille yrittäjille näyttää sopivan parhaiten ilta (47 %) ja viikonpäivistä arkipäivät (47,8 %). Toki on mainittava, että osalle yrittäjistä sopii muukin ajankohta vuorokaudesta kuin ilta ja arkipäivien lisäksi osalle sopii viikonloput: Koulutuksen ajankohta Vastaajia yhteensä 253 Viikonpäivän suhteen parhaiten yrittäjille suunnatun koulutuksen tarjontaa kuvaa arkipäivä (78,3 %): Mikä seuraavista ominaisuuksista kuvaa parhaiten yrityksille suunnattua liiketoimintakoulutustanne? Vastaajia yhteensä % 78.33% 60% 47.83% 47.04% 0% Arkisin 32.02% Viikonloppuisin Illalla 28.46% Aamupäivällä Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarpeesta yrittäjien koulutusajankohtatoiveiden suhteen. Tulos on julkistettu Koulutuksen järjestäjien yrittäjille suunnattua liiketoimintakoulutusta kuvaa parhaiten vuorokaudenajan suhteen pääasiassa päiväsaikaan (55, 8 %) järjestettävä koulutus: 25.30% 23.32% Päivällä Iltapäivällä 0% Pääasiassa arkisin järjestettävä koulutus 3.33% 0.83% Pääasiassa viikonloppuisin järjestettävä koulutus En osaa sanoa Huolimatta osin erilaisista kysymyksenasetteluista, johtopäätöksenä voinee todeta, että koulutuksen ajankohdassa on eniten ns. klappia tarpeen ja tarjonnan suhteen vuorokauden ajassa: yrittäjät tarvitsevat koulutusta enemmän illalla kuin mitä heille tarjotaan. Yrittäjillä näyttäisi olevan selkeästi enemmän valmiutta osallistua viikonloppuisin kuin mitä heille tarjotaan % Ei mikään näistä Taulukko 5. Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarjonnasta viikonpäivän suhteen. Tulos on julkistettu Mikä seuraavista ajankohtamääreistä kuvaa parhaiten yrityksille suunnattua liiketoimintakoulutustanne? Vastaajia yhteensä % 55.83% 29.17% 10.83% 0% Pääasiassa päivällä Pääasiassa illalla 2.50% 1.67% Pääasiassa aamupäivällä Pääasiassa iltapäivällä Ei mikään näistä Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarjonnasta vuorokaudenajan suhteen. Tulos on julkistettu

7 Palvelukanava koulutuksen löytämiseksi Tarvekyselyyn vastanneista Helsingin Yrittäjien jäsenistä 26,7 prosenttia kokee, että tietoa liiketoimintaosaamista tukevasta koulutuksesta on vaikea löytää. En osaa sanoa -ryhmään kuuluu noin 30 prosenttia vastaajista, joten petrattavaa on, vaikka 42,4 prosenttia vastaajista kokee, että koulutuksesta saa tietoa helposti. Erityisesti nykyisenkaltaisessa suhdannetilanteessa on huolestuttavaa, jos sopivaa liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta ei löydetä. Koulutustarjontakyselyyn vastanneista 48,3 prosenttia arvioi, että yrittäjien mielestä sopivaa liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta on vaikeaa löytää. Tämä koulutuksen järjestäjien arvio on siis yrittäjien tarvekyselyn tulosten näkökulmasta liian pessimistinen: koulutuksen järjestäjien mielestä yrittäjien on vaikeampaa löytää sopivaa koulutusta kuin mitä yrittäjät itse kokevat. Tästä huolimatta sekä koulutuksen tarjoajat että yrittäjät ovat hyvin samaa mieltä siitä, että koulutuksesta olisi hyvä olla tietoa yhdessä paikassa, esimerkiksi www-sivustolla. Yrittäjät kannattavat tätä 85,6 prosentin voimalla ja koulutuksen tarjoajat peräti 90 prosenttisesti. Tätä asiaa vastustavat ovat erittäin pienessä marginaalissa. Koulutuksesta pitäisi/olisi hyvä olla tietoa yhdessä paikassa, esimerkiksi www-sivustolla Yritys-oppilaitosyhteistyölle on tarvetta puolin ja toisin Koulutustarvekyselyssä tiedusteltiin myös Helsingin Yrittäjien jäsenten näkemyksiä sopivista malleista oppilaitosyhteistyömuodoiksi. Vastaavasti koulutustarjontakyselyssä tiedusteltiin tarkoituksenmukaisista yritysyhteistyömuodoista. Näillä kyselyillä ja koko KyKy-hankkeella on siis selkeä yrittäjyyskasvatuksen ulottuvuus. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys on yhä suurempi, koska sukupolvenvaihdostilanteissa tarvitaan yritysten jatkajia ja työelämä on palkkasuhteessakin työskentelevien osalta muuttunut yhä enemmän siihen suuntaan, että työntekijöiltä odotetaan entistä enemmän yrittäjämäistä asennetta. Kaikista ei kuitenkaan tarvitse tulla yrittäjiä, mutta suuri osa työikäisistä vuorottelee työuransa aikana palkkatyön ja yrittäjämäisen/ free lance -tyyppisen työskentelyn välillä. Yrittäjien keskuudessa suosiota saavuttivat seuraavat oppilaitosyhteistyön muodot: työharjoittelu-/ työssäoppimispaikkojen tarjoaminen (57,1 %), osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (39,9 %) sekä opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen (39,4 %). Vähäisempää kiinnostusta yrittäjät osoittivat seuraavia yhteistyömuotoja kohtaan: kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen (23,7 %), osallistuminen oppilaitosten koulutustarjonnan suunnitteluun (21,3 %), tutustumiskäyntien tar- joaminen oppilaitoksille (14,5 %) sekä opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen (7,7 %). 100% 85.54% 90.00% Mitä oppilaitosyhteistyömuotoja pidätte sopivina yrityksellenne (voitte valita useita vaihtoehtoja) Vastaajia yhteensä 338 0% 12.47% 8.33% 2.00% 1.67% Kyllä Ei En osaa sanoa Työharjoittelu-/työssäoppimispaikkojen tarjoaminen Osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin Opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen 57.10% 39.94% 39.35% Yrittäjien tarve, vastaajia yhteensä 401 Koulutuksen tuottajien tarjonta, vastaajia yhteensä 120 Kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen Osallistuminen oppilaitosten koulutustarjonnan suunnitteluun Tutustumiskäyntien tarjoaminen oppilaitoksille 23.67% 21.30% 14.50% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien liiketoimintaosaamista Opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen 7.69% tukevan koulutuksen tarpeesta ja -tarjonnasta. Tulos on julkistettu yrittäjien osalta ja koulutuksen tuottajien osalta % 50% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien näkemyksistä oppilaitosyhteistyöksi. Tulos on julkistettu

8 Koulutustarjontakyselyyn vastanneiden keskuudessa pidetään tarkoituksenmukaisina seuraavia yritysyhteistyömuotoja suluissa olevilla prosenttiosuuksilla: yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (65 %), yrittäjien osallistuminen koulutustarjonnan suunnitteluun (63,3 %), työssäoppimis- ja työharjoittelupaikat opiskelijoille yrityksissä (58,3 %), yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn (57,5 %), tutustumiskäynnit yrityksiin (49,2 %), yrittäjien osallistuminen opiskelijoiden opinnäytetöiden tukemiseen (39,2 %), yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin (32,5 %) sekä työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen opettajille ja muulle henkilökunnalle (30 %). Mitä yritysyhteistyömuotoja pidätte tarkoituksenmukaisina? Voitte valita useita vaihtoehtoja. Vastaajia yhteensä 120 Yrittäjien osallistuminen koulutuksentarjoajan yrittäjäinfoihin/ oppilaitoksessa luennointiin Yrittäjien osallistuminen koulutuksentarjoajan/ oppilaitoksen koulutustarjonnan suunnitteluun 65.00% 63.33% Näihin yhteistyömuotoihin on todettava se, että yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin tuli kysymyspatteristoon vasta koulutustarjontakyselyn yhteydessä. Sinänsä tuonkin yhteistyömallin yli 30 prosentin kannatusprosenttia koulutuksen tarjoajien keskuudessa voi pitää suhteellisen korkeana. Huomionarvoista näissä tuloksissa on esimerkiksi se, että sekä yrittäjien että koulutuksen tuottajien keskuudessa on vähiten valmiutta tai kannatusta sille, että työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkoja tarjotaan yrityksissä opettajille ja muulle henkilökunnalle. Yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyön lisäämiseksi Helsingin Yrittäjät on tehnyt yhdessä yrittäjyyskasvatusvaliokuntansa ja paikallisyhdistystensä kanssa paljon. Helsingin Yrittäjät ideoi syksyllä 2008 yrittäjyyskasvatustoimijoiden verkoston niin, että verkosto kokoontuu säännöllisesti. Tapaamisissa nousi esiin mm. se, että pääkaupunkiseudulla ei ollut konkreettista yrittäjyyskasvatuspalveluita tarjoavaa YES-keskusta (http://www.yes-keskus.fi). Muutos parempaan käynnistyi noissa tapaamisissa: YESkeskus on tätä kirjoitettaessa löytänyt pääkaupunkiseudullakin oman paikkansa. Yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyökuvioihin vaikuttaa väistämättä myös yrittäjien koulutusprofiili: Työssäoppimis-/ työharjoittelupaikat opiskelijoille yrityksissä Yrittäjien osallistuminen koulutuksentarjo-ajan/ oppilaitoksen kehittämishankkeiden tai vastaavien ohjausryhmätyöskentelyyn Tutustumiskäynnit yrityksiin 58.33% 57.50% 49.17% Jäsenyrittäjien koulutusjakauma 6/ % 31% 30% 31% 28% Yrittäjien osallistuminen opiskelijoille annettavaan tukeen/ apuun opinnäytetöissä Yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin Työssäoppimis-/ työharjoittelupaikat opettajille ja muulle henkilökunnalle yrityksissä 39.17% 32.50% 30.00% 0% 16% Ammattikoulu tai vastaava Opistotasoinen tutkinto 13% Yliopisto- tai korkeakoulu 9% 4% Kansa- tai kansalaiskoulu 7% 7% 5% 7% 4% Keski- tai peruskoulu Ammattikorkeakoulu 9% Ylioppilas 0% 70% Suomi Helsinki Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos koulutuksen tarjoajien näkemyksistä yritysyhteistyöksi. Tulos on julkistettu Jäsenyrittäjien koulutustaustajakauma Suomessa ja Helsingissä. Lähde: Suomen Yrittäjien jäsenrekisteri.

9 Johtopäätökset/ toimenpide-ehdotukset Koulutuksen tuottajan kannattaisi pohtia, mitä etuja sekä koulutuksen tuottajalle että yrittäjälle koituu siitä, että yrittäjät ovat/olisivat koulutustarjonnan näkökulmasta oma erillinen ryhmänsä. Vastaavaa pohdintaa kannattaa harkita esimerkiksi yrityksen toimialan ja koon suhteen. Yrittäjien liiketoimintaosaamisen tukemiseksi olisi huomioitava, että ne tarpeet, joita yrityksillä on koulutuksen substanssin suhteen, otettaisiin huomioon nykyistä paremmin. Konkreettisia teemoja ovat esimerkiksi markkinointi- ja verotuskoulutuksen tarpeen ja tarjonnan kohtaamattomus. Kuitenkin on hyvä muistaa, että jos yrittäjät ilmoittavat tarvitsevansa eniten markkinointikoulutusta, kenenkään ei kannata siirtyä vain markkinoinnin tarjoamiseen. On muistettava myös se, että marginaaliryhmänkin koulutustarpeet kannattaa huomioida, koska marginaalin kouluttaminen voi olla jonkin koulutuksen tuottajan business. Yrittäjät eivät niinkään ole kiinnostuneet muodollisen pätevyyden tuottamasta pitkäkestoisesta koulutuksesta. Toki on poikkeuksia. Oleellista on suunnata yrittäjille lyhytkestoista ja päiväkurssikoulutusta jonkin kohtuullisen konkreettisen asian tiimoille. Yrittäjien koulutustarjonnassa kannattaa muistaa, että monilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta osallistua päiväsaikaan. Illat ovat sopivampia ja yllättävän monille sopii myös viikonloppu. Tässäkin on muistettava se, että koulutuksen tuottajien ei kannata kokonaan siirtää koulutustaan ilta-aikaan, koska aina on sellaisiakin yrittäjiä, joilla on mahdollisuus osallistua päivällä. Sekä yrittäjät että koulutuksen tuottajat kokevat, että www-pohjainen koulutustori on tarpeen. Muistathan tätä lukiessasi, että olet erittäin tervetullut tuolle torille yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutustarjontasi kanssa. Helsingin Yrittäjien koulutustorin rakentaminen on valmisteilla syksyllä Erityisesti yrittäjät kokevat niin, että aika on rahaa. Yrittäjien kanssa kannattaa puhua asioista niiden oikeilla nimillä: yrittäjyysyhteydet eivät ole salatiedettä vaan normaalia toimintaa arkipäivän haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa. Oppilaitoksissa ja yrityksissä on hyvä tietää missä mennään puolin ja toisin. Valmiutta tuolle yhteistyölle löytyy niin oppilaitoksissa kuin yrittäjien keskuudessa. Helsingin Yrittäjillä on kuusi paikallisyhdistystä. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä olisi tarkoituksenmukaista edetä paikallisyhteistyön periaatteella.

10

11 Mentorointi avaa ajatuksia ja ovia Mentoroinnissa kokeneempi yrittäjä auttaa nuorempaa kollegansa kehittymään; ihmisenä, johtajana ja yrittäjänä. Mentori inspiroi, kannustaa ja antaa puolueetonta palautetta. Tutustu yrittäjien kertomuksiin: Espoon Yrittäjät Vantaan Yrittäjät Kilpailukykyinen metropoli Kehittyäkseen Suomi tarvitsee kansainvälisellä tasolla kilpailukykyisen metropolialueen pääkaupunkiseudun kehyskuntineen. Menestyvä metropolialue on edellytys koko maan menestykselle. Metropolialue herättää kuitenkin paljon keskustelua: esimerkiksi millä tavalla alueelle seuraavan 20 vuoden aikana muuttavat ihmistä löytävät kohtuuhintaisen asunnon, työpaikan ja ennen kaikkea viihtyvät Suomen ainoalla metropolialueella. MetropoliAreena mielipiteille MetropoliAreena on näkyvä keskustelufoormi, joka tekee omia avauksia erilaisten tilaisuuksien ja tutkimuksien muodossa. Areena ei pelkästään reagoi muualla ja muiden toimesta käytävään keskusteluun, vaan tekee rohkeita avauksia. Ensimmäinen MetropoliAreena Lasipalatsin aukiolla Helsingissä Areenalla tavataan! Lisätiedot: projektipäällikkö Arttu Laasonen GSM : MetropoliAreena on MTV3:n, Lehtiyhtymän ja Helsingin, Espoon, Vantaan ja Uudenmaan yrittäjien ideoima ja vetämä pääkaupunkiseudun kehittämisfoorumi. MetropoliAreenan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kansallista metropolipolitiikkaa herättämällä yhteiskunnallista keskustelua erilaisten tilaisuuksien, tutkimusten ja muiden avausten muodossa. EspoonYrittäjät VantaanYrittäjät

12 Lukuisia syitä liittyä yrittäjäjärjestöön lähde mukaan Liittymällä jäseneksi Helsingin Yrittäjiin ja alueellisiin yhdistyksiimme, kuulut isoon joukkoon omiesi joukkoon. Lähtemällä nyt mukaan saat koko yrittäjäjärjestöketjun jäsenedut, koulutukset, palvelut ja verkostoitumismahdollisuudet muiden yrittäjien kanssa. HELSINKILÄINEN YRITTÄJÄ! Tee päätös, Tee päätös josta on hyötyä! Jäsenenä pääset mukaan vaikuttamaan ja nauttimaan koko järjestöketjun palveluista. Helsingin Yrittäjät ry on myös kanava yrittäjien verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Katso lisää ja lähde mukaan: josta on hyötyä JA LIITY JOUKKOON MEITÄ ON JO Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hanke on tarkoitettu erityisesti kaikille sosiaali- ja terveysalan yrittäjille, toimijoille ja alan kehityksestä kiinnostuneille. Palveleva Helsinki -hanke on yrittäjälähtöinen, kaupungin ja yrittäjien välistä hankintatoimintaa ja avointa vuoropuhelua parantava projekti. Hanke korostaa asiakaslähtöisyyttä ja monipuolisten palveluiden kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on saada sosiaali- ja terveysalan yrityksiä tuottamaan enemmän verovaroin tuotettavia palveluita, ratkaista palvelujen hankinnan ongelmakohtia, siirtää ratkaisuja soveltuvin osin myös muille hankintatoiminnan sektoreille sekä luoda monistettava keskustelumalli ja yhteinen kieli kaupunkien ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseen. Samalla etsitään toimivia tapoja sosiaali- ja terveysalan yritysten verkostoitumiseen. Hanke tarjoaa sosiaali- ja terveysalan yrittäjille mahdollisuuden vaikuttaa, osallistua, verkostoitua ja tehostaa palveluitaan. Ennemmän tietoa hankkeesta nettisivuillla Sivuilta löytyy tietoa mm. hankkeesta, tulevista ja menneistä tapahtumista, uuden yrittäjille suunnatun verkostoitumiskanavan, Verkostopankin. Rahanarvoista tietoa yhdellä puhelinsoitolla! Jäsenille maksuttomasta puhelinneuvonnasta saat monipuolista opastusta ja neuvontaa. Omien asiantuntijoiden lisäksi jäsenten käytössä on lähes 100 valtakunnan eturivin asiantuntijaa. Soita arkisin 9-16 (09) Puhelusi yhdistetään asiantuntijalle. Helsingin Yrittäjien jäsenenä saat myös: Lukuisia rahanarvoisia jäsenetuja ja palveluja Jäsenportaalin käyttöösi; sisältää mm. palkkataulukot, työsuhdelomakkeet ja lakipalstan Jäsenalennuksen yrityksesi ilmoituksiin Helsingin Yrittäjien medioissa, esimerkiksi FIRMAssa alennus -40% Koulutusta tämän päivän tarpeisiin Vertaistukea muilta yrittäjiltä, mm. Yritysmentorointipalvelu Hankkeen yhteistyökumppanit ja osarahoittajat ovat Uudenmaan TE-keskus sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja terveyskeskus Lisätietoa hankkeesta ja osallistumismahdollisuuksista: Palveleva Helsinki -hankkeen projektipäällikkö Sanna Meronen / p helsinginyrittajat.fi

13 KOULUTUSTA YRITTÄJILLE KASVUA YRITYKSIIN Helsingin Yrittäjät ry Lastenkodinkuja 1 A 4, HELSINKI Vaihde puh Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin! -tapahtuma Helsingin Yrittäjät on helsinkiläisten yrittäjien etu- ja palvelujärjestö, jossa on jäsentä. Helsingin Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä. Helsingin Yrittäjillä on kuusi paikallisyhdistystä.

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi MITÄ MENTOROINTI TARKOITTAA Mentorointi keskittyy yrittäjien liiketoiminnan

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudenmaan osaamistarvekysely alueen yrityksille ja organisaatioille 2016 Oikeaa osaamista ja tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Edunvalvontaa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienyrittäjien työhyvinvointi Esimerkkinä Naisyrittäjien työhyvinvoíntihanke Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2012, Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Kokemuksia työssäoppimispaikkojen välityspalvelusta

Kokemuksia työssäoppimispaikkojen välityspalvelusta Kokemuksia työssäoppimispaikkojen välityspalvelusta Työssäoppimispaikkojen välityspalvelu - Lähtökohtana työpaikka Työnantaja haluaa tarjota opiskelijalle työssäoppimispaikan Välityspalvelu ilmoittaa avoimesta

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. KOULUTUKSEN AIKATAULU Aika:

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kaipaatko apua ja osaavia kumppaneita yrityksesi kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen? Ratkaisun tarjoaa ORDER liiketoiminnan kehityshanke Yhteistyössä Kainuun Etu Oy, Kainuun TE-keskus, Kajaanin

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely t Kysely toteutettu helmikuussa 2013, koonti Anne Bondaréw/Tapio Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tapahtuma 21.3.2013 Aalto Design Factory yli

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle 89/11 28 / 3,7 7071 / 49 120 000 VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE Taustalla mm.: PROJEKTIN TAUSTAA Sote-alan segregaatio, miesten

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot