Mitä? Miten? Milloin? helsinginyrittajat.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä? Miten? Milloin? helsinginyrittajat.fi"

Transkriptio

1 helsinginyrittajat.fi Mitä? Miten? Milloin? KOULUTUSTA YRITTÄJILLE KASVUA YRITYKSIIN ELI KyKyä! Yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutuksen tarpeen ja tarjonnan kohtaannosta

2 Alkusanat Koulutuksen ja työelämän myös yrittämisen rajapinta on kiehtova. Koulutuksen ja työnteon rajapintaa voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. On totta, että esimerkiksi itsensä sivistämisellä on sinänsä arvokas itseisarvo. Tilastollisesti ja keskimääräisesti voimme olla maailman huippua koulutuksen saralla. Sitä en kiistä. Paikoin kolikon toinen puoli on siinä, että kouluja kyllä käydään, mutta ei niin, että pärjättäisiin töissä. Totta kai on niin, että suoraan koulun penkiltä töihin tullut ei voi olla heti expertti sitä on joskus vaikeaa olla pitkänkin työhistorian jälkeen mutta olen huolissani siitä, että koulutustason noustessa käytännön osaaminen on voinut jäädä taustalle. Koulutukseen liittyy myös osaamisen hankkiminen ja päivittäminen matkan varrella. Erilaisen aikuiskoulutuksen pitäisi pystyä suhteellisen ketterästi vastaamaan kulloisinkiin tarpeisiin. Näin on myös yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen suhteen. Ollaksemme pääkaupungin yrittäjän asialla myös koulutuspuolen asioiden kanssa, päätimme kysyä, mitä liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta jäsenemme tarvitsevat, ja miten tuohon tarpeeseen vastataan. Näiden kyselyjen tulosten pohjalta syntyi tämä julkaisu. Mukana on myös yritysten ja oppilaitosten yhteistyövalmiutta koskevaa aineistoa. Kaiken a ja o kun on siinä, että yritysten ja oppialaitosten on puolin ja toisin tiedettävä, missä mennään. Johdanto Helsingin Yrittäjien Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin eli KyKy-hanke on yrittäjille suunnatun, liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen koordinointihanke. Hankkeen seurauksena yrittäjä löytää nykyistä paremmin tarvitsemaansa koulutusta. Hankkeen ydin on lisätä yrittäjien ja koulutusta tuottavien instanssien keskusteluyhteyttä niin, että koulutuksen tuottajat pystyvät niin halutessaan kohdentamaan tarjontaansa yrittäjien tarpeiden mukaisesti. KyKy-hanke käynnistyi selvitysvaiheella elokuussa Selvitysvaiheessa kartoitettiin yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutuksen tarvetta ja tarjontaa. Hankkeen yleisesitteessä vedotaankin Yrittäjä! Tarvitsemme tietoa liiketoimintaa tukevista koulutustarpeistasi ja Koulutuksen tuottaja! Tarvitsemme tietoa yrittäjien liiketoimintaa tukevasta koulutustarjonnastasi. Tässä julkaisussa kootaan näiden vetoomusten pohjalta tehtyjen kyselyjen tulokset yhteen ja kerrotaan johtopäätöksistä. Mikäli koulutuksen tuottajat hyödyntävät tätä tietoa, yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutusken kohtaanto paranee. KyKy-hankkeen selvitysvaihe päättyi kesällä Jo hyvin varhaisessa vaiheessa määriteltiin tavoitteeksi jatkovaihe: käytännönläheinen palvelu, johon kootaan yrittäjille suunnattua liiketoimintaa tukevaa koulutusta. Palvelusta on muotoutumassa internetiin hakukoneen omainen koulutusportaali toripalvelu josta yrittäjät löytävät nykyistä helpommin tarvitsemaansa liiketoimintakoulutusta, ja jonka avulla koulutuksen tuottajat tavoittavat yrittäjiä. Valmistelussa on siis nettipohjainen yrittäjän koulutustori, jonne koulutuksen tuottajat ovat enemmän kuin tervetulleita! Hankkeessa ei siis ole häviäjiä, koska Pietarin kalansaalis hyödyttää sekä yrittäjiä että koulutuksen tuottajia, kuten asia ilmaistaan KyKy-yleisesitteessä. Koulutustarjonnan kysyntävastaavuus on hankkeen punainen lanka. Näin tarjonta ja tarve kohtaavat nykyistä paremmin. Osa koulutuksen tarjoajista on jo nyt kertonut ottavansa hankkeen kyselyjen tuloksia huomioon. Uudenmaan liitto on Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen osarahoittaja. Näin on ollut hankkeen selvitysvaiheen ajan, ja näin on hankkeen jatkovaiheenkin ajan. Kaksivuotinen jatkohanke käynnistyi elokuussa Helsingin Yrittäjät ja sen KyKy-hanke toivovat kädessäsi olevasta julkaisusta olevan hyötyä muussakin kuin syksyisen saunan lämmityksessä. Selvitykset on nyt selvitetty. Hyödynnetään hankkeen tuloksia yrittäjille suunnatun liiketoimintakoulutuksen koh-taannon parantamisessa ja lähdetään joukolla perustettavaan yrittäjän koulutustorille! Pentti Rantala Puheenjohtaja Helsingin Yrittäjät ry:n ja sen Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Anssi Kujala Toimitusjohtaja Helsingin Yrittäjät ry Markus Kinkku Projektipäällikkö Helsingin Yrittäjät ry:n KyKy-hanke Lisätietoja Helsingin Yrittäjien Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin-hankkeesta: Projektipäällikkö Markus Kinkku >> gsm: sähköposti:

3 YHTEYSTIEDOT Helsingin Yrittäjien toimisto Lastenkodinkuja 1 A HELSINKI Vaihde p Pentti Rantala Anssi Kujala puheenjohtaja toimitusjohtaja p. (09) , p , Hanna Hietala Susanna Ypyä kehittämispäällikkö tapahtumasihteeri p , p , Pirjo Manninen Markus Kinkku järjestösihteeri projektipäällikkö, p , KyKy-hanke p , Jaana Tihtonen Sanna Meronen toimistosihteeri projektipäällikkö p , Palveleva Helsinki -hanke p , MITÄ? MITEN? MILLOIN? KOHTAAKO YRITTÄJIEN LIIKETOIMINTA- KOULUTUKSEN TARVE TARJONNAN? Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla on runsaasti koulutustarjontaa. Voi jopa sanoa, että koulutusta leimaa täälläpäin jonkinasteinen viidakkomaisuus. Kuntarajoista voi todeta, että niiden mukaan koulutustarjontaa on haastavaa jaotella, koska markkina-alueet eivät noudata kuntarajoja. Oma kysymyksensä on siinä, kohtaako yrittäjille suunnatun koulutuksen tarve tarjonnan? Koulutusta yrittäjille Kasvua yrityksiin-hankkeessa lähdettiin kartoittamaan nimenomaan liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarvetta ja tarjontaa. Kartoituksissa ryhmiteltiin liiketoimintakoulutus seuraavalla tavalla (aakkosjärjestys): Asiakaspalvelu, henkilöstön johtaminen, kansainvälistyminen, laatu, lakiasiat, markkinointi, myynti, rahoitus, suhdanteista selviäminen*, taloushallinto, tietotekniikka, tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit, tuotteistaminen, työsuhdeasiat, ulkomaankauppa, verotus, vuorovaikutus/ viestintä, yrityksen johtaminen sekä vaihtoehto: muu mikä? Helsingin Yrittäjien jäsenille suunnattu koulutustarvekysely toteutettiin vuoden 2008 lokakuussa. Kysely toteutettiin webropol-pohjaisena ja vastauksia saatiin 401 kpl. * Tätä vaihtoehtoa ei esitetty yrittäjille suunnatussa koulutustarvekyselyssä, vaan vasta koulutustarjontakyselyssä suhdannetilanteen huononnuttua. Koulutustarvekyselyn tulokset julkistettiin Kirjan juhlasalissa. Tapahtumaan osallistui 57 yrittäjien koulutustarpeista kiinnostunutta henkilöä. Helsingin Yrittäjien edustajien lisäksi tapahtumassa puhuivat Helsingin Sanomien toimittaja Marjukka Liiten, Uudenmaan liiton johtaja Pertti Rauhio sekä Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen. Koulutustarvekyselyn tuloksiin peilaten toteutettiin maaliskuussa 2009 koulutustarjontakysely. Koulutustarjontakyselyä lähetettiin sekä pienille että suurille koulutuksen tuottajille. Kysely lähetettiin 419 sellaiselle Helsingin Yrittäjien jäsenelle, jotka ilmoittavat toimialakseen koulutuksen/ konsultoinnin sekä 89 muulle koulutusorganisaatiolle: oppilaitoksille ja niiden erilaisille yksiköille. Vastauksia tuli yhteensä 120 kpl. Pääasiassa tai kokonaan julkisin varoin rahoitettujen tahojen vastauksia oli 32,5 % ja pääasiassa tai kokonaan yksityisin varoin rahoitettujen tahojen vastauksia oli 67,5 %. Myös koulutustarjontakysely toteutettiin webropol-pohjaisena. Koulutustarjontakyselyn tulokset julkistettiin Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin! -tapahtumassa Hotelli Presidentissä järjestetyssä KyKyhankkeen seminaarissa. Hankkeen tuloksia olivat kommentoimassa opetusministeriön valtiosihteeri Heljä Misukka ja Compleo Oy:n yrittäjä Kirsi vansol. Kyseisen seminaarin lisäksi KyKy-hanke oli esillä Yritystä Stadiin! -tapahtuman koulutustorilla. Anna Simolin tiedottaja p , Jussi Iipponen projektipäällikkö Yritysmentorointi.fi -palvelu p , ARTTU LAASONEN projektipäällikkö MetropoliAreena p ESKO HUHTA Yrittäjien vakauttamisneuvonta KyKy-hankkeen seminaariyleisöä 7.5. Yritystä Stadiin! -tapahtumassa Hotelli Presidentissä. Kuvassa etualalla valtiosihteeri Heljä Misukka sekä yrittäjät Kirsi vansol ja Kari Ehari. Kuva: Niina Stolt

4 Mitä? Koulutustarvekyselyn tulosten mukaan helsinkiläisyrittäjistä 44,7 prosenttia kertoo yrityksensä tarvitsevan liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta, kun vajaat kolmannes ei koe kyseistä koulutusta tarvitsevansa. Sukupuolinäkökulman kannalta on mielenkiintoista, että miehet ovat selvässä enemmistössä (yli 70 %) ryhmässä, joka ei koe tarvitsevansa liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta. Liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarpeesta yrittäjiä pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista korkeintaan viisi vaihtoehtoa. Koulutustarvekyselyn mukaan yrittäjien keskuudessa on eniten tarvetta markkinointikoulutukselle (43,2 %). Toiseksi eniten tarvetta on taloushallintokoulutukselle (36,6 %) ja kolmanneksi eniten verotukseen liittyvälle koulutukselle (33,7 %). Muiden koulutuskokonaisuuksien tarvejärjestys on seuraava: myynti (32,9 %), yrityksen johtaminen (30,5 %), tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit (30,0 %), tietotekniikka (28,8 %), tuotteistaminen (28,4 %), henkilöstön johtaminen (26,3 %), rahoitus (22,2 %), lakiasiat (21,4 %), vuorovaikutus/ viestintä (18,9 %), asiakaspalvelu (16,1 %), kansainvälistyminen (14 %) ja työsuhdeasiat (14 %) samalla sijalla, laatu (9,5 %) sekä ulkomaankauppa (7,8 %). Koulutustarjontakyselyssä koulutuksen tarjoajat saivat valita, mitä annetuista koulutuskokonaisuusvaihtoehdoista oli heidän valikoimassaan. Tarjontakyselyn mukaan tarjontavalikoimassa on eniten vuorovaikutusta/viestintää (64,2 %), henkilöstön johtamista (60 %) sekä yrityksen johtamista (52,5 %). Muun tarjonnan järjestys liiketoimintakoulutuksen sisällön suhteen on seuraava: myynti (50,8 %), asiakaspalvelu (50 %) ja markkinointi (50 %) samalla sijalla, ryhmä muu (44,2 %), tuotteistaminen (40 %), taloushallinto (37,5 %), tietotekniikka (32,5 %), laatu (31,7 %), kansainvälistyminen (30 %), työsuhdeasiat (25 %), rahoitus (24, 17 %), suhdanteista selviäminen (23,3 %), lakiasiat (22,5 %), tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit (20 %) ja verotus (20 %) samalla sijalla sekä ulkomaankauppa (19,2 %). Mitä liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta yrityksessänne tarvitaan jatkossa? Valitkaa alla olevista vastausvaihtoehdoista korkeintaan viisi vaihtoehtoa. Vastaajia yhteensä 243 Mitä seuraavista liiketoimintaosaamista tukevista koulutuskokonaisuuksista on valikoimassanne? Vastaajia yhteensä 120 Markkinointi 43.21% Taloushallinto 36.63% Verotus 33.74% Myynti 32.92% Yrityksen johtaminen 30.45% Tulevaisuuden liikeideat - Heikot signaalit 30.04% Tietotekniikka 28.81% Tuotteistaminen 28.40% Henkilöstön johtaminen 26.34% Rahoitus 22.22% Lakiasiat 21.40% Vuorovaikutus 18.93% Asiakaspalvelu 16.05% Työsuhdeasiat 13.99% Kansainvälistyminen 13.99% Laatu 9.47% Ulkomaankauppa 7.82% Muuhun- jos, niin mikä? 4.53% 0% 50% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarpeesta. Tulos on julkistettu Vuorovaikutus/ viestintä 64.17% Henkilöstön johtaminen 60.00% Yrityksen johtaminen 52.50% Myynti 50.83% Asiakaspalvelu 50.00% Markkinointi 50.00% Muu - mikä? 44.17% Tuotteistaminen 40.00% Taloushallinto 37.50% Tietotekniikka 32.50% Laatu 31.67% Kansainvälistyminen 30.00% Työsuhdeasiat 25.00% Rahoitus 24.17% Suhdanteista selviäminen 23.33% Lakiasiat 22.50% Tulevaisuuden liikeideat - Heikot signaalit 20.00% Verotus 20.00% Ulkomaankauppa 19.17% 0% 70% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarjonnasta. Tulos on julkistettu

5 Miten? Tarve- ja tarjontalistausta tarkastelemalla voi todeta, että markkinointikoulutuksen tarve on suurin, mutta markkinointikoulutusta ei tarjota eniten. Kun koulutuksen tarjoajilta pyydettiin arviota siihen, mikä on yritysten mielestä eniten kaivattu koulutuskokonaisuus, vastaukseksi tuli yleisimmin markkinointi ja myynti. Koulutuksen tarjoajat siis tietävät, että markkinointiopille on eniten kysyntää yrittäjien keskuudessa. Henkilöstön johtamisen sijoittuminen tarjonnassa näin korkealle saattaa kertoa siitä, että koulutuksen tarjoajat eivät ehkä ole hahmottaneet sitä, että puolet helsinkiläisyrittäjistä on yksinyrittäjiä. Voi myös olla niin, että koulutuksen tuottajien mukaan raha liikkuu ehkä muualla kuin henkilöstömääriltään aivan pienimmissä yrityksissä. Kun tarjontakyselyssä tiedusteltiin koulutuksen tuottajilta, Ovatko yritysten koulutustarpeet tarjontanne näkökulmasta oma erillinen ryhmänsä?, 58,3 % vastasi Kyllä, 31,7 % vastasi Ei ja 10 % ei osannut sanoa. Näiltä Kyllä - vastanneilta eli 70 henkilöltä kysyttiin erikseen mm. sitä, onko koulutustarjonnassa huomioitu henkilöstömääriltään erikokoisten yritysten tarpeita. 82,9 prosenttia näistä 70 henkilöstä vastasi Kyllä. Toisin sanoen kyselyyn vastanneista vajaat 60 henkilöä kertoi, että edustamansa koulutustahon tarjonnassa huomioidaan henkilöstömääriltään erikokoisten yritysten tarpeita. Kun vielä tarkastellaan, minkä kokoisten yritysten tarpeita mitenkin huomioidaan, vastaukseksi saadaan seuraava: 6-25 työntekijää työllistävien yrittäjien (84,2 %), 1-5 työntekijää työllistävien yrittäjien ja työntekijää työllistävien yrittäjien molempien (75,4 %), työntekijää työllistävien yrittäjien (61,4 %), yksinyrittäjien (56,1 %), työntekijää työllistävien yrittäjien (52,6 %) ja yli 250 työntekijää työllistävien yrittäjien (50,9 %) tarpeita. Suluissa olevat prosenttiosuudet kertovat siitä, millä osuudella kunkin ryhmän tarpeet huomioidaan. Hyvä kysymys koulutuksen suunnittelun näkökulmasta on, mitä nuo tarpeet ovat? Huomionarvoista on myös se, että verotukseen liittyvää koulutusta on tarjontavalikoimassa yllättävän vähän, kun sen suhteuttaa tarpeeseen. Sama pätee tulevaisuuden liikeideat heikot signaalit -osion tarpeen ja tarjonnan suhteeseen. Sekä tarpeen että tarjonnan näkökulmasta perää pitää ulkomaankauppa. Muu mikä?-ryhmä sai koulutustarjontakyselyssä yllättävän korkean prosenttiosuuden (44,2 %). Tuohon ryhmään koulutustarjontakyselyyn vastanneet kirjasivat seuraavia kokonaisuuksia: Alv, ääni, business, turvallisuus, riippuvuus, esiintyminen, ohjaus, julkiset hankinnat, kielikoulutus, osaaminen, perheyritykset, yrityksen perustaminen, Venäjä, verkkopuoli, projektijohtaminen, strategia, tuottavuus, toiminnan ohjaaminen jne. Osa näistä muu-ryhmän maininnoista olisi ollut sijoitettavissa aiemmin mainittuihin kokonaisuuksiin. Koulutustarvekyselyyn vastanneista yrittäjistä alle viisi prosenttia valitsi tarvitsemakseen koulutussisällöksi muu-ryhmän. Helsinkiläinen yrittäjä tarvitsee liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta eniten lyhytkestoisena koulutuksena (76,3 %), josta hän kokee etsivänsä ja saavansa tietoa yleisimmin internetistä (61,1 %), henkilökohtaiselta verkostoltaan (36,6 %), lehdistä (29,7 %) tai sähköpostilla (20 %). Kaiken kaikkiaan välineistä siis juuri edellä mainituilla on suurempaa merkitystä koulutuksen etsimisessä ja löytämisessä. Puhelimen merkitys näyttää olevan vähäinen (3,4 %) sekä television (0,6 %) ja radion (0 %) olematon. Tarjontakyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 75,8 prosenttia välittää koulutustietoa netissä. Koulutuksen tarjoajien välinelistaus koulutustiedon jakamisessa on netin jälkeen seuraava: sähköposti (71,7 %), henkilökohtainen verkosto (65,8 %), puhelin (40,8 %), lehdet (31,7 %), radio (5,8 %) ja televisio (4,2 %). Eri välineiden merkitystä sen kummemmin arvioimatta on kuitenkin todettava, että internetin merkitys on kovin suuri. Toisena johtopäätöksenä voisi todeta, että ns. puskaradion merkitys on listauksissa yllättävänkin suuri: hyvä ja huono maine leviävät nykyäänkin. Akselilla lyhytkestoinen koulutus pitkäkestoinen koulutus, yrittäjien keskuudessa on selvästi yleisintä siis lyhytkestoisen koulutuksen tarve, kuten aiemmin kerrottiin. Onkin hyvä, että koulutuksen järjestäjien valikoimassa on eniten lyhytkestoista koulutusta: 34,2 prosenttia kyselyyn vastanneista koulutuksen tuottajista kertoi, että heidän koulutustarjontaansa yrittäjille kuvaa parhaiten lyhytkestoinen koulutus. Koulutuksen tuottajista puolestaan 24,2 prosenttia kertoi, että heidän koulutustarjontaansa kuvaa parhaiten pitkäkestoinen koulutus, kun päiväkurssien kertoo kuvaavan parhaiten koulutustarjontaansa 16,7 prosenttia kyselyyn vastanneista koulutuksen tuottajista. 25 prosentille kyselyyn vastanneista koulutuksen tuottajista parhaiten kuvaavaksi määreeksi ei kelvannut sen paremmin lyhytkestoisuus, pitkäkestoisuus kuin päiväkurssimaisuuskaan, vaan ryhmä muu, johon kyselyyn vastanneet kirjasivat esimerkiksi seuraavanlaisia koulutuksen ominaisuuksia: 1-19, räätälöity, kaikenlaista, kaikkea näitä, monimuoto, sekä lyhyt- että pitkäkestoista, sopimuksen mukaan jne. Yrittäjien tarvejärjestys koulutuksen keston suhteen on lyhytkestoisen koulutuksen jälkeen päiväkurssit (47 %) ja vasta sitten pitkäkestoisuus (23,3 %). Voi siis tulkita niin, että lyhytkestoista koulutusta tarvitaan ja tarjotaan eniten, mutta pitkäkestoisuutta tarjotaan suhteellisesti ottaen enemmän kuin yrittäjät sellaista tarvitsevat, kun taas päiväkurssikoulutusta yrittäjät tarvitsevat suhteellisesti ottaen enemmän kuin heille sitä tarjotaan. Tästä näkökulmasta yrittäjien koulutustarpeeseen pystyvät vastaamaan paremmin yksityisrahoitteiset kuin julkisrahoitteiset koulutuksen järjestäjät, koska: 1. Pääasiassa tai kokonaan yksityisrahoitteisten koulutuksen tuottajien tarjonnasta on a. 38,3 % lyhytkestoista b. 22,2 % päiväkurssikoulutusta c. 13,6 % pitkäkestoista d. 25,9 % muuta 2. Pääasiassa tai kokonaan julkisrahoitteisten koulutuksen tuottajien tarjonnasta on a. 46,2 % pitkäkestoista b. 25,6 % lyhytkestoista c. 5,1 % päiväkurssikoulutusta d. 23,1 % muuta

6 MiLLOIN? Vuorokaudenajoista tarvekyselyyn vastanneille yrittäjille näyttää sopivan parhaiten ilta (47 %) ja viikonpäivistä arkipäivät (47,8 %). Toki on mainittava, että osalle yrittäjistä sopii muukin ajankohta vuorokaudesta kuin ilta ja arkipäivien lisäksi osalle sopii viikonloput: Koulutuksen ajankohta Vastaajia yhteensä 253 Viikonpäivän suhteen parhaiten yrittäjille suunnatun koulutuksen tarjontaa kuvaa arkipäivä (78,3 %): Mikä seuraavista ominaisuuksista kuvaa parhaiten yrityksille suunnattua liiketoimintakoulutustanne? Vastaajia yhteensä % 78.33% 60% 47.83% 47.04% 0% Arkisin 32.02% Viikonloppuisin Illalla 28.46% Aamupäivällä Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarpeesta yrittäjien koulutusajankohtatoiveiden suhteen. Tulos on julkistettu Koulutuksen järjestäjien yrittäjille suunnattua liiketoimintakoulutusta kuvaa parhaiten vuorokaudenajan suhteen pääasiassa päiväsaikaan (55, 8 %) järjestettävä koulutus: 25.30% 23.32% Päivällä Iltapäivällä 0% Pääasiassa arkisin järjestettävä koulutus 3.33% 0.83% Pääasiassa viikonloppuisin järjestettävä koulutus En osaa sanoa Huolimatta osin erilaisista kysymyksenasetteluista, johtopäätöksenä voinee todeta, että koulutuksen ajankohdassa on eniten ns. klappia tarpeen ja tarjonnan suhteen vuorokauden ajassa: yrittäjät tarvitsevat koulutusta enemmän illalla kuin mitä heille tarjotaan. Yrittäjillä näyttäisi olevan selkeästi enemmän valmiutta osallistua viikonloppuisin kuin mitä heille tarjotaan % Ei mikään näistä Taulukko 5. Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarjonnasta viikonpäivän suhteen. Tulos on julkistettu Mikä seuraavista ajankohtamääreistä kuvaa parhaiten yrityksille suunnattua liiketoimintakoulutustanne? Vastaajia yhteensä % 55.83% 29.17% 10.83% 0% Pääasiassa päivällä Pääasiassa illalla 2.50% 1.67% Pääasiassa aamupäivällä Pääasiassa iltapäivällä Ei mikään näistä Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutuksen tarjonnasta vuorokaudenajan suhteen. Tulos on julkistettu

7 Palvelukanava koulutuksen löytämiseksi Tarvekyselyyn vastanneista Helsingin Yrittäjien jäsenistä 26,7 prosenttia kokee, että tietoa liiketoimintaosaamista tukevasta koulutuksesta on vaikea löytää. En osaa sanoa -ryhmään kuuluu noin 30 prosenttia vastaajista, joten petrattavaa on, vaikka 42,4 prosenttia vastaajista kokee, että koulutuksesta saa tietoa helposti. Erityisesti nykyisenkaltaisessa suhdannetilanteessa on huolestuttavaa, jos sopivaa liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta ei löydetä. Koulutustarjontakyselyyn vastanneista 48,3 prosenttia arvioi, että yrittäjien mielestä sopivaa liiketoimintaosaamista tukevaa koulutusta on vaikeaa löytää. Tämä koulutuksen järjestäjien arvio on siis yrittäjien tarvekyselyn tulosten näkökulmasta liian pessimistinen: koulutuksen järjestäjien mielestä yrittäjien on vaikeampaa löytää sopivaa koulutusta kuin mitä yrittäjät itse kokevat. Tästä huolimatta sekä koulutuksen tarjoajat että yrittäjät ovat hyvin samaa mieltä siitä, että koulutuksesta olisi hyvä olla tietoa yhdessä paikassa, esimerkiksi www-sivustolla. Yrittäjät kannattavat tätä 85,6 prosentin voimalla ja koulutuksen tarjoajat peräti 90 prosenttisesti. Tätä asiaa vastustavat ovat erittäin pienessä marginaalissa. Koulutuksesta pitäisi/olisi hyvä olla tietoa yhdessä paikassa, esimerkiksi www-sivustolla Yritys-oppilaitosyhteistyölle on tarvetta puolin ja toisin Koulutustarvekyselyssä tiedusteltiin myös Helsingin Yrittäjien jäsenten näkemyksiä sopivista malleista oppilaitosyhteistyömuodoiksi. Vastaavasti koulutustarjontakyselyssä tiedusteltiin tarkoituksenmukaisista yritysyhteistyömuodoista. Näillä kyselyillä ja koko KyKy-hankkeella on siis selkeä yrittäjyyskasvatuksen ulottuvuus. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys on yhä suurempi, koska sukupolvenvaihdostilanteissa tarvitaan yritysten jatkajia ja työelämä on palkkasuhteessakin työskentelevien osalta muuttunut yhä enemmän siihen suuntaan, että työntekijöiltä odotetaan entistä enemmän yrittäjämäistä asennetta. Kaikista ei kuitenkaan tarvitse tulla yrittäjiä, mutta suuri osa työikäisistä vuorottelee työuransa aikana palkkatyön ja yrittäjämäisen/ free lance -tyyppisen työskentelyn välillä. Yrittäjien keskuudessa suosiota saavuttivat seuraavat oppilaitosyhteistyön muodot: työharjoittelu-/ työssäoppimispaikkojen tarjoaminen (57,1 %), osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (39,9 %) sekä opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen (39,4 %). Vähäisempää kiinnostusta yrittäjät osoittivat seuraavia yhteistyömuotoja kohtaan: kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen (23,7 %), osallistuminen oppilaitosten koulutustarjonnan suunnitteluun (21,3 %), tutustumiskäyntien tar- joaminen oppilaitoksille (14,5 %) sekä opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen (7,7 %). 100% 85.54% 90.00% Mitä oppilaitosyhteistyömuotoja pidätte sopivina yrityksellenne (voitte valita useita vaihtoehtoja) Vastaajia yhteensä 338 0% 12.47% 8.33% 2.00% 1.67% Kyllä Ei En osaa sanoa Työharjoittelu-/työssäoppimispaikkojen tarjoaminen Osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin Opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen 57.10% 39.94% 39.35% Yrittäjien tarve, vastaajia yhteensä 401 Koulutuksen tuottajien tarjonta, vastaajia yhteensä 120 Kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen Osallistuminen oppilaitosten koulutustarjonnan suunnitteluun Tutustumiskäyntien tarjoaminen oppilaitoksille 23.67% 21.30% 14.50% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien liiketoimintaosaamista Opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen 7.69% tukevan koulutuksen tarpeesta ja -tarjonnasta. Tulos on julkistettu yrittäjien osalta ja koulutuksen tuottajien osalta % 50% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos yrittäjien näkemyksistä oppilaitosyhteistyöksi. Tulos on julkistettu

8 Koulutustarjontakyselyyn vastanneiden keskuudessa pidetään tarkoituksenmukaisina seuraavia yritysyhteistyömuotoja suluissa olevilla prosenttiosuuksilla: yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (65 %), yrittäjien osallistuminen koulutustarjonnan suunnitteluun (63,3 %), työssäoppimis- ja työharjoittelupaikat opiskelijoille yrityksissä (58,3 %), yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn (57,5 %), tutustumiskäynnit yrityksiin (49,2 %), yrittäjien osallistuminen opiskelijoiden opinnäytetöiden tukemiseen (39,2 %), yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin (32,5 %) sekä työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen opettajille ja muulle henkilökunnalle (30 %). Mitä yritysyhteistyömuotoja pidätte tarkoituksenmukaisina? Voitte valita useita vaihtoehtoja. Vastaajia yhteensä 120 Yrittäjien osallistuminen koulutuksentarjoajan yrittäjäinfoihin/ oppilaitoksessa luennointiin Yrittäjien osallistuminen koulutuksentarjoajan/ oppilaitoksen koulutustarjonnan suunnitteluun 65.00% 63.33% Näihin yhteistyömuotoihin on todettava se, että yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin tuli kysymyspatteristoon vasta koulutustarjontakyselyn yhteydessä. Sinänsä tuonkin yhteistyömallin yli 30 prosentin kannatusprosenttia koulutuksen tarjoajien keskuudessa voi pitää suhteellisen korkeana. Huomionarvoista näissä tuloksissa on esimerkiksi se, että sekä yrittäjien että koulutuksen tuottajien keskuudessa on vähiten valmiutta tai kannatusta sille, että työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkoja tarjotaan yrityksissä opettajille ja muulle henkilökunnalle. Yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyön lisäämiseksi Helsingin Yrittäjät on tehnyt yhdessä yrittäjyyskasvatusvaliokuntansa ja paikallisyhdistystensä kanssa paljon. Helsingin Yrittäjät ideoi syksyllä 2008 yrittäjyyskasvatustoimijoiden verkoston niin, että verkosto kokoontuu säännöllisesti. Tapaamisissa nousi esiin mm. se, että pääkaupunkiseudulla ei ollut konkreettista yrittäjyyskasvatuspalveluita tarjoavaa YES-keskusta (http://www.yes-keskus.fi). Muutos parempaan käynnistyi noissa tapaamisissa: YESkeskus on tätä kirjoitettaessa löytänyt pääkaupunkiseudullakin oman paikkansa. Yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyökuvioihin vaikuttaa väistämättä myös yrittäjien koulutusprofiili: Työssäoppimis-/ työharjoittelupaikat opiskelijoille yrityksissä Yrittäjien osallistuminen koulutuksentarjo-ajan/ oppilaitoksen kehittämishankkeiden tai vastaavien ohjausryhmätyöskentelyyn Tutustumiskäynnit yrityksiin 58.33% 57.50% 49.17% Jäsenyrittäjien koulutusjakauma 6/ % 31% 30% 31% 28% Yrittäjien osallistuminen opiskelijoille annettavaan tukeen/ apuun opinnäytetöissä Yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin Työssäoppimis-/ työharjoittelupaikat opettajille ja muulle henkilökunnalle yrityksissä 39.17% 32.50% 30.00% 0% 16% Ammattikoulu tai vastaava Opistotasoinen tutkinto 13% Yliopisto- tai korkeakoulu 9% 4% Kansa- tai kansalaiskoulu 7% 7% 5% 7% 4% Keski- tai peruskoulu Ammattikorkeakoulu 9% Ylioppilas 0% 70% Suomi Helsinki Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos koulutuksen tarjoajien näkemyksistä yritysyhteistyöksi. Tulos on julkistettu Jäsenyrittäjien koulutustaustajakauma Suomessa ja Helsingissä. Lähde: Suomen Yrittäjien jäsenrekisteri.

9 Johtopäätökset/ toimenpide-ehdotukset Koulutuksen tuottajan kannattaisi pohtia, mitä etuja sekä koulutuksen tuottajalle että yrittäjälle koituu siitä, että yrittäjät ovat/olisivat koulutustarjonnan näkökulmasta oma erillinen ryhmänsä. Vastaavaa pohdintaa kannattaa harkita esimerkiksi yrityksen toimialan ja koon suhteen. Yrittäjien liiketoimintaosaamisen tukemiseksi olisi huomioitava, että ne tarpeet, joita yrityksillä on koulutuksen substanssin suhteen, otettaisiin huomioon nykyistä paremmin. Konkreettisia teemoja ovat esimerkiksi markkinointi- ja verotuskoulutuksen tarpeen ja tarjonnan kohtaamattomus. Kuitenkin on hyvä muistaa, että jos yrittäjät ilmoittavat tarvitsevansa eniten markkinointikoulutusta, kenenkään ei kannata siirtyä vain markkinoinnin tarjoamiseen. On muistettava myös se, että marginaaliryhmänkin koulutustarpeet kannattaa huomioida, koska marginaalin kouluttaminen voi olla jonkin koulutuksen tuottajan business. Yrittäjät eivät niinkään ole kiinnostuneet muodollisen pätevyyden tuottamasta pitkäkestoisesta koulutuksesta. Toki on poikkeuksia. Oleellista on suunnata yrittäjille lyhytkestoista ja päiväkurssikoulutusta jonkin kohtuullisen konkreettisen asian tiimoille. Yrittäjien koulutustarjonnassa kannattaa muistaa, että monilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta osallistua päiväsaikaan. Illat ovat sopivampia ja yllättävän monille sopii myös viikonloppu. Tässäkin on muistettava se, että koulutuksen tuottajien ei kannata kokonaan siirtää koulutustaan ilta-aikaan, koska aina on sellaisiakin yrittäjiä, joilla on mahdollisuus osallistua päivällä. Sekä yrittäjät että koulutuksen tuottajat kokevat, että www-pohjainen koulutustori on tarpeen. Muistathan tätä lukiessasi, että olet erittäin tervetullut tuolle torille yrittäjille suunnatun liiketoimintaosaamista tukevan koulutustarjontasi kanssa. Helsingin Yrittäjien koulutustorin rakentaminen on valmisteilla syksyllä Erityisesti yrittäjät kokevat niin, että aika on rahaa. Yrittäjien kanssa kannattaa puhua asioista niiden oikeilla nimillä: yrittäjyysyhteydet eivät ole salatiedettä vaan normaalia toimintaa arkipäivän haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa. Oppilaitoksissa ja yrityksissä on hyvä tietää missä mennään puolin ja toisin. Valmiutta tuolle yhteistyölle löytyy niin oppilaitoksissa kuin yrittäjien keskuudessa. Helsingin Yrittäjillä on kuusi paikallisyhdistystä. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä olisi tarkoituksenmukaista edetä paikallisyhteistyön periaatteella.

10

11 Mentorointi avaa ajatuksia ja ovia Mentoroinnissa kokeneempi yrittäjä auttaa nuorempaa kollegansa kehittymään; ihmisenä, johtajana ja yrittäjänä. Mentori inspiroi, kannustaa ja antaa puolueetonta palautetta. Tutustu yrittäjien kertomuksiin: Espoon Yrittäjät Vantaan Yrittäjät Kilpailukykyinen metropoli Kehittyäkseen Suomi tarvitsee kansainvälisellä tasolla kilpailukykyisen metropolialueen pääkaupunkiseudun kehyskuntineen. Menestyvä metropolialue on edellytys koko maan menestykselle. Metropolialue herättää kuitenkin paljon keskustelua: esimerkiksi millä tavalla alueelle seuraavan 20 vuoden aikana muuttavat ihmistä löytävät kohtuuhintaisen asunnon, työpaikan ja ennen kaikkea viihtyvät Suomen ainoalla metropolialueella. MetropoliAreena mielipiteille MetropoliAreena on näkyvä keskustelufoormi, joka tekee omia avauksia erilaisten tilaisuuksien ja tutkimuksien muodossa. Areena ei pelkästään reagoi muualla ja muiden toimesta käytävään keskusteluun, vaan tekee rohkeita avauksia. Ensimmäinen MetropoliAreena Lasipalatsin aukiolla Helsingissä Areenalla tavataan! Lisätiedot: projektipäällikkö Arttu Laasonen GSM : MetropoliAreena on MTV3:n, Lehtiyhtymän ja Helsingin, Espoon, Vantaan ja Uudenmaan yrittäjien ideoima ja vetämä pääkaupunkiseudun kehittämisfoorumi. MetropoliAreenan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kansallista metropolipolitiikkaa herättämällä yhteiskunnallista keskustelua erilaisten tilaisuuksien, tutkimusten ja muiden avausten muodossa. EspoonYrittäjät VantaanYrittäjät

12 Lukuisia syitä liittyä yrittäjäjärjestöön lähde mukaan Liittymällä jäseneksi Helsingin Yrittäjiin ja alueellisiin yhdistyksiimme, kuulut isoon joukkoon omiesi joukkoon. Lähtemällä nyt mukaan saat koko yrittäjäjärjestöketjun jäsenedut, koulutukset, palvelut ja verkostoitumismahdollisuudet muiden yrittäjien kanssa. HELSINKILÄINEN YRITTÄJÄ! Tee päätös, Tee päätös josta on hyötyä! Jäsenenä pääset mukaan vaikuttamaan ja nauttimaan koko järjestöketjun palveluista. Helsingin Yrittäjät ry on myös kanava yrittäjien verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Katso lisää ja lähde mukaan: josta on hyötyä JA LIITY JOUKKOON MEITÄ ON JO Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hanke on tarkoitettu erityisesti kaikille sosiaali- ja terveysalan yrittäjille, toimijoille ja alan kehityksestä kiinnostuneille. Palveleva Helsinki -hanke on yrittäjälähtöinen, kaupungin ja yrittäjien välistä hankintatoimintaa ja avointa vuoropuhelua parantava projekti. Hanke korostaa asiakaslähtöisyyttä ja monipuolisten palveluiden kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on saada sosiaali- ja terveysalan yrityksiä tuottamaan enemmän verovaroin tuotettavia palveluita, ratkaista palvelujen hankinnan ongelmakohtia, siirtää ratkaisuja soveltuvin osin myös muille hankintatoiminnan sektoreille sekä luoda monistettava keskustelumalli ja yhteinen kieli kaupunkien ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseen. Samalla etsitään toimivia tapoja sosiaali- ja terveysalan yritysten verkostoitumiseen. Hanke tarjoaa sosiaali- ja terveysalan yrittäjille mahdollisuuden vaikuttaa, osallistua, verkostoitua ja tehostaa palveluitaan. Ennemmän tietoa hankkeesta nettisivuillla Sivuilta löytyy tietoa mm. hankkeesta, tulevista ja menneistä tapahtumista, uuden yrittäjille suunnatun verkostoitumiskanavan, Verkostopankin. Rahanarvoista tietoa yhdellä puhelinsoitolla! Jäsenille maksuttomasta puhelinneuvonnasta saat monipuolista opastusta ja neuvontaa. Omien asiantuntijoiden lisäksi jäsenten käytössä on lähes 100 valtakunnan eturivin asiantuntijaa. Soita arkisin 9-16 (09) Puhelusi yhdistetään asiantuntijalle. Helsingin Yrittäjien jäsenenä saat myös: Lukuisia rahanarvoisia jäsenetuja ja palveluja Jäsenportaalin käyttöösi; sisältää mm. palkkataulukot, työsuhdelomakkeet ja lakipalstan Jäsenalennuksen yrityksesi ilmoituksiin Helsingin Yrittäjien medioissa, esimerkiksi FIRMAssa alennus -40% Koulutusta tämän päivän tarpeisiin Vertaistukea muilta yrittäjiltä, mm. Yritysmentorointipalvelu Hankkeen yhteistyökumppanit ja osarahoittajat ovat Uudenmaan TE-keskus sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja terveyskeskus Lisätietoa hankkeesta ja osallistumismahdollisuuksista: Palveleva Helsinki -hankkeen projektipäällikkö Sanna Meronen / p helsinginyrittajat.fi

13 KOULUTUSTA YRITTÄJILLE KASVUA YRITYKSIIN Helsingin Yrittäjät ry Lastenkodinkuja 1 A 4, HELSINKI Vaihde puh Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin! -tapahtuma Helsingin Yrittäjät on helsinkiläisten yrittäjien etu- ja palvelujärjestö, jossa on jäsentä. Helsingin Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä. Helsingin Yrittäjillä on kuusi paikallisyhdistystä.

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen Tekoja yrittäjyyden puolesta Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia EUROSTUDENT VI - SEMINAARI Petri Haltia 1.3.2016 Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014 Relevanssi kansalliselle koulutuspolitiikalle, Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin Suomen osuus Eurostudent

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

- Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa

- Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa Välityömarkkinat osana työelämää projekti (2014-2015) - Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa Petri Puroaho Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa PUHEENI SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot