Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tietohallintostrategia vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tietohallintostrategia vuosille 2012-2015"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Tietohallintostrategia vuosille Versio: 0.2 Laatinut: Hannu Pikkarainen Tarkastus: Johtoryhmä

2 Sisältö 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto Dokumentin tarkoitus Terminologia 4 Tietojärjestelmien osien kokonaisuutta johdetaan ja kehitetään kokonaisarkkitehtuurisuunnitelmalla Suunnitelma kuvaa toimintaprosessien osien liittymistä toisiinsa ja sitä, miten huolehditaan kokonaisuudesta. Suunnitelma ohjaa toimintatapoja, prosesseja, suunnittelua ja yhteen toimivuutta Strategiset viitekehykset kuntayhtymän strateginen viitekehys ulkoiset muutostekijät kuntayhtymän ydintoiminnan muutostekijät Tietohallinnon toimintaympäristön muutostekijät ATK-toiminnan sisäiset tehostamis- ja kehittämistekijät 8 4. Tietohallintostrategian ydinkohdat 9 5. Keskeiset Strategiset painoalueet ja linjaukset Kuntayhtymän näkökulma ATK-toiminnan näkökulma Tietohallinnon toiminnan organisointi, johtaminen ja vastuut vuoteen 2015 mennessä (tavoitetila) Tietohallinnon organisointi Budjetin suunnittelu Tietohallinnon työryhmät Tietojärjestelmien testaus ja kehittäminen Tietohallintolain mukainen kokonaisarkkitehtuuri Tietosuoja ja -turva Tilastot Tiedotus ja markkinointi Sovellustuki Henkilöstö 14 2

3 Dokumentin tila Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus Hannu Pikkarainen Luonnos johtoryhmälle Hannu Pikkarainen Johtoryhmän tarkastuksen korjaukset 3

4 1. Tiivistelmä Vuoden 2011 aikana käynnistynyt tietohallintostrategian uudistustyö on edistynyt tämän uuden strategian myötä. Silloin asetetut tavoitteet vuodelle 2014 ovat jo hyvässä toteutusvaiheessa, mutta paljon vielä tehtävää varsinkin henkilöstöresurssien jatkuvan vajauksen myötä. Tämän strategian päätavoitteena ovat tietotekniikkaa hyödyntäen saadaan laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti asiakasnäkökulman huomioon ottaminen yhteistyön lisääminen Menetelminä ovat kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen prosessien kehittäminen osaamisen kehittäminen kilpailuttaminen 2. Johdanto Tietohallinnon haasteena on kustannustehokkaan toimintamallin kehittäminen taloudellisten paineiden kasvaessa. Uusia toimintamalleja kustannusten hillitsemiseksi haetaan mallintamalla kokonaisarkkitehtuuri, prosesseja kehittämällä, kilpailuttamalla ja yhteistyöllä, joka on tosin vasta aluillaan tätä kirjoitettaessa. 1. Dokumentin tarkoitus Tämän dokumentin tarkoitus on määritellä kuntayhtymän tietohallinto ja sen käyttämä strategia vuosille Terminologia Asiakas Asiakkaalla (tai substanssiasiakkaalla) tarkoitetaan tässä yhteydessä tietohallinnon asiakasta eli yksikköä, osastoa tai toimintoa, joka tarvitsee tietoteknisiä palveluita oman toimintansa tueksi. Tietohallinnon tehtävänä on hankkia sellaisia palveluita, että ne mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti auttaisivat asiakasta tuottamaan sen varsinaisia palveluita. Tietojärjestelmä Tietojärjestelmät ovat eri tarkoituksiin rakennettuja tiedonhallintastruktuureja, jotka mahdollistavat niihin tallennettujen ja tallennettavien perustietojen hyväksikäytön Tietohallinnon toiminta Tietohallinto on organisaation tietoresurssien hyväksikäytön suunnittelua, johtamista, toteutusta ja valvontaa. Toiminta pitää sisällään myös; hallinnon kehittäminen ja ATK-toiminnan yhteensovittaminen organisaation ydin- ja tukitoimintojen prosessien suunnittelun tuki 4

5 käsitteet ja tietosisällöt kokonaisarkkitehtuurit ja menetelmät tietojärjestelmät tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus ATK-infrastruktuuri ATK-palvelutuotanto asiakastuki tietoturvallisuus ATK-hankinnat ja -sopimukset yhteydenpito ATK-toimittajiin sekä tietotekniikan mahdollisuuksien sisäinen markkinointi. Tietohallintostrategia Tietohallintostrategialla tarkoitetaan edellä kuvatun johdon ja tietohallinnon avainhenkilöiden hyväksymää ATK-toiminnan näkemystä, joka linjaa pitkäjänteisesti -toiminnan painopisteitä, jotka puolestaan pohjautuvat substanssitoiminnan, ATK-toiminnan ja teknologiaympäristön muutostekijöihin. Tietohallintostrategia ottaa kantaa sekä tietohallinnon että ATK-palveluntuottajan roolien tehtävien linjauksiin. Tietohallintostrategia sisältää tietotekniikka- ja tietojärjestelmästrategioiden lisäksi myös johtamisen, taloudelliset kysymykset sekä organisoinnin. Kokonaisarkkitehtuuri Tietojärjestelmien osien kokonaisuutta johdetaan ja kehitetään kokonaisarkkitehtuurisuunnitelmalla Suunnitelma kuvaa toimintaprosessien osien liittymistä toisiinsa ja sitä, miten huolehditaan kokonaisuudesta. Suunnitelma ohjaa toimintatapoja, prosesseja, suunnittelua ja yhteen toimivuutta. 3. 5

6 Strategiset viitekehykset Asiakkaan ydintoiminnon sisäiset muutostekijät Asiakkaan toimintaympäristön muutostekijät Tietohallintotoiminnan strategiset muutostekijät ATK-toiminnan ydintoiminnon sisäiset muutostekijät ATK-toiminnan toimintaympäristön muutostekijät ATK-palvelujen tuottamista ja niiden johtamista ohjaavat sekä kuntayhtymän sisäiset tarpeet että erityisesti asiakkaiden tarpeet. Näiden lisäksi on olemassa ulkopuolisia tekijöitä, joilla on vaikutus ATK-palvelujen tuottamiseen, tietohallinnon toimintaan ja ohjauksen kehittämiseen. Nämä ohjaustekijät voidaan jäsentää oheisen nelikentän mukaisesti. Oikein organisoituna, johdettuna ja jäsennettynä tietohallinto-organisaatio pystyy vastaamaan tasapainoisesti kunkin neljän lohkon strategisiin muutostekijöihin. Tietohallinto-organisaation arvo perustuu puhtaasti siihen, miten tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti se onnistuu palvelemaan asiakkaidensa varsinaista substanssitoimintaa ja sen kehittämistä. Tietotekniikka on vain väline vaikkakin aina vain merkityksellisempi tämän varsinaisen tehtävän toteuttamiseksi. Tietohallinnon varsinainen tehtävä ei siis ole tietotekniikkapalvelujen järjestäminen mahdollisimman halvalla vaan varsinaisten ydintehtävien ja palvelujen tukeminen mahdollisimman tehokkaasti ennalta sovitulla laadulla erilaisia työkaluja, kuten tietotekniikkaa hyödyntäen. Tietotekniikkapalveluja tuleekin arvioida tämän päätehtävän kautta, ei itsenäisenä muusta toiminnasta irrallisena toimintana. Tietohallinnon ja ATK-palveluntarjoajan tulisi pyrkiä toiminnassaan tuottamaan palveluita asiakaslähtöisesti, mutta kuitenkin yhtenäisesti ja tehokkaasti. Tietotekniikkapalvelujen ensisijainen arvo on siinä, miten sen palvelut palvelevat aitoja asiakastarpeita. Palvelujen 6

7 määritys tehdään aktiivisesti kerättyjen asiakastarpeiden perusteella, asiakkaan tarpeet pyritään jäsentämään huolellisesti ennen palvelujen tuotteistamista ja asiakkaan palvelujen hyödyntäminen pyritään varmistamaan. Tietohallinnon läheinen tuntemus asiakkaidensa substanssitoiminnasta ja siinä käsiteltävästä tiedosta muodostaa selkeän tuottavuusedun. Tietotekniikan rooli on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tietotekniikan avulla yksiköt ovat tehostaneet toimintaansa, luoneet uusia palveluja ja parantaneet palveluidensa laatua merkittävästi. Investoinnit tietotekniikkaan ovat luoneet säästöjä muualla toiminnassa. Usein, kun toimintaa on laajennettu tai otettu käyttöön uusia palveluja, on selvitty suhteellisesti pienemmin lisäinvestoinnein varsinaisessa toiminnassa, esimerkiksi yksittäinen työntekijä pystyy palvelemaan useampia loppuasiakkaita kuin aikaisemmin tai työntekijä kykenee tekemään työnsä tehokkaammin. 1. kuntayhtymän strateginen viitekehys Tunnistetut avainmuutostekijät Yhteinen näkemys alueen toimijoiden kesken Osaavan henkilökunnan onnistunut rekrytointi Toimivat tietojärjestelmät Vaikuttava ennaltaehkäisy Sujuvat ja laadukkaat palvelut Toiminnan vaikuttavuus, taloudellisuus ja kilpailukyky Vaikuttava ja kannustava johtaminen 2. ulkoiset muutostekijät Yleiskuvaus ydintoiminnan merkittävimmistä ulkoisista muutostrendeistä Tunnistetut avainmuutostekijät Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Rahoituksen heikkeneminen Kilpailuasetelman muutos 3. kuntayhtymän ydintoiminnan muutostekijät Yleiskuvaus ydintoiminnan kehityslinjoista Tunnistetut avainmuutostekijät Henkilöstöön ja osaamiseen kohdistuvat tavoitteet Onnistunut rekrytointi ja pysyvä henkilökunta Osaamisen jatkuva kehittäminen Alueen yhteinen näkemys Vaikuttava ja kannustava johtaminen Prosesseihin kohdistuvat tavoitteet Sujuvat hoitoketjut Toimivat tietojärjestelmät Hyvä riskien hallinta Vaikuttava ennaltaehkäisy Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Käyttäjäystävällisyys 7

8 Palvelujen sujuvuus Korkea laatu ja hyvä asiakastyytyväisyys Hyväksi koettu hyvinvointi ja terveys Talouteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet Korkea tuottavuus Hyvä kilpailukyky Kokonaistaloudellinen toiminta Vaikuttava toiminta 4. Tietohallinnon toimintaympäristön muutostekijät Tietohallinnonalan tulee sopeutua sitä koskeviin toiminta- ja teknologiaympäristön muutoksiin. Toimintaympäristön merkittävimpiin muutoksiin kuuluvat myös teknologiaympäristön muutokset, uudet teknologiat ja niiden tuomat mahdollisuudet sekä kaupallisen ATK-palveluntarjoajakentän merkittävät muutokset ja konsolidoinnit. Tietohallintoalan keskeisimmät muutostekijät Toiminnan keskittyminen Osaajien puute, osaaminen keskittyy Resurssien niukkuus Ohjelmistoalan hyötysuhteen heikkeneminen Sopimusten uudistaminen keskeisten toimijoiden kanssa Merkittävimmät muutostekijät Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen Asiakkaan tarpeiden määrittely Tässä määrittelyllä tarkoitetaan substanssiasiakkaan tarpeiden tunnistamista ja muovaamista tietoteknisen ratkaisun edellyttämälle tasolle Tuotantopalvelujen hankinta Talouden suunnittelu Hankinnat Kustannusten seuranta Johtaminen IT-strategian ja arkkitehtuurin määrittäminen Yhteisten linjausten ja päätösten laatiminen ja seuranta/valvonta Esim. tietoturva ja sen noudattaminen 5. ATK-toiminnan sisäiset tehostamis- ja kehittämistekijät Sen lisäksi, että tietohallinnon tulee tehdä asiakkaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia asioita ja tukea mahdollisimman hyvin asiakkaan toiminnan muutosta (ks. edelliset yhteistyön kehittämisen ohjaustekijät) sen tulee pystyä tuottamaan nämä palvelut mahdollisimman tehokkaasti sovitulla laadulla. Asiakasrajapinnassa toteutettavien tehtävien lisäksi tietohallinnon tuottavuuden keskeisenä komponenttina ovat sujuvat prosessit ja toimintatavat sekä käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen täysimääräisesti. 8

9 Tietohallinnon tulee ottaa vastuu omassa toiminnassaan osaamisen ylläpidosta, asiakasvuorovaikutuksen kehittämisestä, ostamisen osaamisesta ja toimintansa jatkuvasta kehittämisestä. Keskeisimmät sisäiset muutostekijät Työn määrän lisääntyminen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin Ostopalveluiden laadun takaaminen Rakennemuutoksen vaikutus toimintaan Sähköisten palveluiden lisääntyminen Merkittävimmät muutostekijät DRG laskutusjärjestelmä ereseptin ja earkiston käyttöönotto Verkkoarkkitehtuurin muutos 4. Tietohallintostrategian ydinkohdat Tietohallinnon toiminnan tehtävänä on varmistaa tietojärjestelmien yhteensopivuus, turvallisuus ja joustavuus sekä tietojen hallittu yhteiskäyttöisyys organisaatiorajat ylittävien prosessien näkökulmasta. Tämän lisäksi hallinnonalan tietohallinto kehittää ja ohjaa yhteisiä hallinnonalatasoisia teknologiaratkaisuja ja toimintamalleja. Toiminta-ajatus Tietohallinto tukee asiakkaiden toimintoprosesseja ja edesauttaa prosessien jatkuvaa kehittämistä yhteisesti määritellyillä tavoilla. Visio Tietohallinto on asiakaslähtöinen, hyvin johdettu kokonaisuus, joka on mukana kuntayhtymän strategisessa kehittämisessä ja on vakiintunut osa kuntayhtymän toimintaa. 5. 9

10 Keskeiset Strategiset painoalueet ja linjaukset 1. Kuntayhtymän näkökulma Johtaminen Tietohallinnon vastuualueet on määritelty. Kustannusten seuranta Budjetissa pysytään annettujen raamien mukaisesti Talouden suunnittelu Tietohallinnon kustannussuunnittelua on voitava tehdä useamman vuoden aikavälillä Yhteisten linjausten ja päätösten laatiminen ja seuranta/valvonta Kuntayhtymän strategisia tavoitteita noudatetaan ja tietohallintoon liittyvien päätösten on tuettava noudatettava näitä tavoitteita. 2. ATK-toiminnan näkökulma Palvelut Asiakkaan tarpeet tunnistetaan ja määritellään. Palveluita kehitetään määrittelyistä käsin. Prosessit ja menetelmät Kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma ohjaa kokonaisuutta kehittämistä. Tietohallinnon prosessien kehittäminen ja hallinnointi tapahtuu pääasiassa suunnitelmallisten hankkeiden kautta ohjaamalla riittävästi resursseja niiden tarpeisiin. Osaaminen, henkilöstö ja kumppanit Osaamisen tasoa on kartoitettu. Henkilöstö osallistuu ammatillisiin jatkokoulutuksiin ja pyrkii näin vähentämään ostopalveluiden tarvetta ja nostamaan palveluiden laatua. Teknologia ja arkkitehtuuri Käytettävissä on riittävä tietoteknologinen varusteisto kuntayhtymän tarpeisiin. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun perustana ovat toimivat prosessit Kokkolan terveyskeskuksen ja OYS Erva alueen toimijoiden kanssa. Varautuminen ja tietoturvallisuus Tietoturvapolitiikka ja -strategia ovat määritelty, tarkistettu ja hyväksytty kuntayhtymälle vuosittain. 10

11 6. Tietohallinnon toiminnan organisointi, johtaminen ja vastuut vuoteen 2015 mennessä (tavoitetila) 1. Tietohallinnon organisointi Tietohallinnon johtajuus on ollut hajautettua ja tämä ei ole ollut välttämättä paras ratkaisu toiminnan kannalta. Tietohallinto-organisaatiota kehitetään seuraavan kaavion mukaiseksi. Suurimmat muutokset ovat Tietohallinto-osio on eritelty tukipalveluissa omaksi informaatio-osastokseen, joka vastaa karkean jaon mukaisesti kaikista immateriaalisista tukipalveluista Tietohallinnosta vastaa suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Tietohallinnon vastuualuetta on laajennettu kattamaan myös tilastot ja tiedotus Kehittäminen on siirretty kokonaan kuntayhtymän vastuulle, asiantuntijapalveluna voidaan ostaa osaamista kehittämisen tueksi. 2. Budjetin suunnittelu Budjettia laadittaessa otetaan huomioon investointimaksut ohjelmistojen tukimaksut laitteiston päivitysmaksut 11

12 mahdollisten asiantuntijapalveluiden käytön aiheuttamat kustannukset Investointien osalta esitykset tuodaan suunnittelu- ja kehittämispäällikölle, joka huolehtii, että käyttävissä on lausuntoja eri osapuolilta hankintaesityksen kokonaisvaikutuksen arvioimiseksi. Arviointiin vaikuttaa käytettävissä olevat henkilöstöresurssit, ts. voidaanko tarvittava työ hoitaa omilla resursseilla ja millä aikataululla. Usein investointiin liittyy myös hankintoja, joita on vaikea ottaa huomioon budjetinlaadintavaiheessa. Tällaisia ovat mm. palvelin-, ohjelmistoinvestoinnit ja ulkopuolisen työn ostopalvelut. 3. Tietohallinnon työryhmät Työryhmät ovat toimineet pääasiassa itsenäisesti ilman niiden toimintaa ohjaavaa elintä. Työryhmien koordinoinnista vastaa suunnittelu- ja kehittämispäällikkö, jolle työryhmien hankintaesitykset toimitetaan ja joka peilaa hankintaesityksiä kuntayhtymän muuhun toimintaan ja strategiaan. Hankintapäätökset ja sopimukset tehdään keskitetysti hallinnossa. 4. Tietojärjestelmien testaus ja kehittäminen Tietojärjestelmien häiriötilanteiden simulointia ja testausta suoritetaan suunnitelmallisesti testiympäristössä aina ennen toimintaympäristöön siirtymistä. Testaustilanteesta laaditaan raportti, johon kirjataan havainnot ja korjaustoimenpiteet. Testauksesta vastaa ATK-yksikkö. Tietojärjestelmiä kehitetään muuttuvia asiakkaiden tarpeita varten, joten joudumme aika-ajoin kehittämään myös tietojärjestelmiä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Lisäksi tietojärjestelmien elinkaari on rajallinen kehitystyöhön on varattava resursseja. Kehitystyöstä vastaa ATK-yksikkö yhteistyössä suunnittelupäällikön kanssa. 5. Tietohallintolain mukainen kokonaisarkkitehtuuri Suunnittelupäällikkö ja ATK yksikkö laativat kokonaisarkkitehtuurisuunnitelman. 6. Tietosuoja ja -turva Kuntayhtymän tietosuojasta vastaa suunnittelu- ja kehittämispäällikkö yhdessä tarkoitusta varten perustetun työryhmän kanssa. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän tietoturvaorganisaatio koostuu atk-henkilöstöstä, sairaanhoitopiirin käyttöoikeustyöryhmästä ja muista tietoturvan vastuuhenkilöstä Kuntayhtymän tietoturvan toteutumisesta vastaa kuntayhtymän johto. 7. Tilastot Tietohallinto toimittaa tilastoja potilastietojärjestelmästä, väestöstä, ennusteista ja muusta alueen toiminnasta tarvitsijoiden käyttöön. Talous, henkilöstö ja täydennyskoulutus 12

13 tietojärjestelmien tilastoista vastaavat pääkäyttäjät. Tietohallinto toimittaa kuntayhtymän tilastoja asiakkaille säännöllisesti sovittujen käytänteiden mukaisesti. Suoraan potilastietojärjestelmästä saadun tiedon toimittaminen järjestetään pääasiassa siten, että asiakas saa itse käydä hakemassa tiedon haluamallaan ajanhetkellä haluamillaan raja-arvoilla. Toimitus on pitkälle automatisoitu ja strukturoitu. Toimituksessa pyritään välttämään räätälöityjä raportteja, jotta saavutettaisiin yhtenäiset käytänteet raporttien teossa ja varahenkilöjärjestelmä toimisi. 8. Tiedotus ja markkinointi Kuntayhtymän tiedottamisvastuu on sairaalan johdolla, mutta käytännön järjestelyistä vastaa tietohallinto. Ulkoinen tiedottaminen on osin hajautettu siten, että sairaanhoitopiirin lääketieteellisestä tiedottamisesta vastaa johtajaylilääkäri ja hoitotoiminnasta hallintoylihoitaja. Jytan osalta tiedottamisesta vastaa peruspalvelujohtaja. Kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen sekä Jytan osalta peruspalvelulautakunnan toiminnasta antavat tietoja kuntayhtymän johtaja, johtavat viranhaltijat, peruspalvelujohtaja ja toimielinten puheenjohtajat valtuuston, hallituksen ja peruspalvelulautakunnan esityslistat ja päätökset julkaistaan Internetissä, josta ne ovat julkisten tiedotusvälineiden saatavilla. Tästä huolehtivat toimielinten sihteerit. Sairaanhoitopiirin tulosyksiköiden tiedottamisesta vastaa tulosyksikköjen johto ja peruspalveluiden toimintalinjojen johto. Ulkoisen tiedottamisen pääkanavat ovat edelleenkin www-sivut, sanomalehdet, lehdistötilaisuudet ja -tiedotteet, sähköposti, sekä sairaalan tiedotuslehti medi-lehti. Sähköpostin suhteellinen osuus pienenee kuntayhtymän www-sivujen tiedotearkiston myötä. Kuntayhtymän www-sivut on uudistettu siten, että koko kuntayhtymän sivusto on samalla sivustolla. Uutena tiedottamisen osa-alueena on kuntayhtymässä otettu käyttöön markkinointi. Markkinoinnilla pyritään vahvistamaan kuntayhtymän strategian visiota olla alueen ihmisten hyvinvoinnin taitava, aikaansaava ja ketterä luotsi. Tavoitteena on, että alueen ihmiset kokevat kuntayhtymän toiminnan. Kuntayhtymään laaditaan markkinointistrategia vuoden 2012 loppuun mennessä 9. Sovellustuki Kuntayhtymällä on runsaasti erilaisia sovelluksia käytössään, joiden pääkäyttäjä on pyritty nimeämään sovelluksen käyttäjäryhmästä. Effica-pääkäyttäjät ovat ATK-yksikkön alaisuudessa Microsoft Office sovellustuesta vastaa samoin ATK yksikkö, muutoin sovellustuki on hajautettu pääkäyttäjille. 13

14 10. Henkilöstö Tietohallinnosta vastaa suunnittelu- ja kehittämispäällikkö, jonka vastuulla on tilastot tiedotus tietotekniikkahankintojen kilpailutus tilauksista sopiminen hanketoiminta, projektit Yhteistyö Suunnittelu- ja kehittämispäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä viestintäsihteerin, tilastojen tekijöiden ja ATK-yksikön kanssa. Suunnittelu- ja kehittämispäällikkö huolehtii tietohallintoon liittyvästä strategisesta suunnittelusta ja kehityksestä. Tietoteknisten tilausten suhteen käytetään asiantuntijapalveluja ATK-yksiköstä tai ulkopuoliselta kolmannelta osapuolelta. ATK-yksikkö vastaa tietojärjestelmien kehittämisestä, tietoliikenteestä ja palvelinten ylläpidosta, mikro- ja sovellustuesta, lääkintälaitteista ja tietoturvasta. ATK-yksikkö huolehtii, että osaamista on tarjolla riittävästi kutakin osa-aluetta varten. Tarvittaessa asiantuntemusta voidaan ostaa ulkopuolelta. Tilastojen toimittamisesta vastaa suunnittelu- ja kehittämispäällikkö. Tilastoja toimitetaan asiakkaille säännöllisesti sovittujen käytänteiden mukaisesti. Sisällöntuottajia ovat kaikki, jotka luovat julkaistavan materiaalin. Periaatteena on, että sisällöntuottaja julkaisee myös itse materiaalin. Internet ja Intranet julkaisuihin käytetään helppokäyttöistä julkaisujärjestelmää, jonka avulla sisällöntuottajat voivat itse viedä materiaalin verkkoon. Viestintäsihteeri vastaa www-sivujen tietojen oikeakielisyydestä ja ulkoasun yhdenmukaisuudesta. Sivustojen kehittämisestä vastaa tietohallintojohtaja. Tulostettavan materiaalin tuotannossa pyritään samoin järjestelmään, jossa taittotyötä tarvitaan mahdollisimman vähän. ATK-yksikköä johtaa ATK-päällikkö, joka toimii esimiehenä muulle henkilökunnalle. Henkilökunta on palvelee koko kuntayhtymää. Tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijapalvelua. ATK-yksikkö voi myös myydä osaamistaan talon ulkopuolelle. 14

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Luotsaa hyvinvointia. Strategia 2015

Luotsaa hyvinvointia. Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset sote-palvelut Uudistetaan organisaatioita ja vastuunjakoa (järjestämislaki) Uudistetaan monikanavaista rahoitusjärjestelmää X Uudistetaan palvelurakenteita, palveluiden

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Sisältö Toimialan rakennemuutos Tietojärjestelmät Haasteita ja ratkaisuja? Yhteenveto TOIMIALAN

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

HUS hallitus 3.5.2004

HUS hallitus 3.5.2004 HUS Tietohallinto -o r g a n i s a a t i o j a s u u n n i t e l m a t HUS / C i s c o Sy s t e m s y h t e i s t y öt a p a a m i n e n 6. 1 0. 2 0 0 4 Risto Laakkonen V er kkoinsinö ö r i H U S 1 HUS

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Sähköisten palveluiden ARKKITEHTUURI- JA RAKENNUSTOIMISTO Terhi Vesanen, johtava konsultti Carita Savin, palveluarkkitehti Muutokset

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot