VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Valtuusto liite VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa Sairaanhoitopiirin valtuusto voi tarkistaa palvelutasopäätöstä sen voimassaolon aikana. 2. Ensihoitopalvelun järjestämistapa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun alueellaan monituottajamallilla aiempaa palvelumallia vastaten eli osin omana toimintanaan, osin yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa ja osin hankkimalla palvelua muilta palveluntuottajilta ostopalveluna. Lisäksi sairaanhoitopiiri voi sopia palvelun tuottamisesta toisen sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta päättää tuottamistavan eri osissa sairaanhoitopiiriä. Minkään tuottamistavan osuus ei voi olla yli 50 % ambulanssien kokonaismäärästä ja jokaista tuottamistapaa tulee hyödyntää vähintään 20 % osuudella ambulanssien kokonaismäärästä. Toisen sairaanhoitopiirin kanssa sovittu palvelun tuottaminen lasketaan tässä arvioinnissa osaksi sairaanhoitopiirin omaa tuotantoa. 3. Ensihoitopalvelun johtamisjärjestelmä Ensihoitopalvelua johtaa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ensihoidon ylilääkäri. Päivittäistä ympärivuorokautista operatiivista toimintaa johtaa päivystävä ensihoitolääkäri, jonka ohjauksessa toimivat ensihoidon kenttäjohtajat. 3.1 Koko sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohtaja T-sairaalassa sijaitsevassa ensihoidon tilannekeskuksessa työskentelevä kenttäjohtaja vastaa koko sairaanhoitopiirin kenttäjohtamisesta yhteistyössä alueellisten kenttäjohtajien kanssa ja koordinoi kiireellisten ensihoitotehtävien ja kiireettömien siirtokuljetustehtävien resursseja yhdessä ajojärjestelijän kanssa. 3.2 Alueelliset ensihoidon kenttäjohtajat Turun, Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin ensihoitoalueilla toimii alueellinen kenttäjohtoyksikkö vastaten vuoden 2014 tilannetta. Turun kenttäjohtoyksikön ajoneuvona on johtamiskäyttöön soveltuva ajoneuvo, jolla ei pääsääntöisesti kuljeteta potilaita. Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin kenttäjohtoajoneuvot ovat tavanomaisia ambulansseja, jotka kuljettavat potilaita kuten muutkin ensihoitoyksiköt ja jossa toinen ensihoitajista toimii alueellisen kenttäjohtajan roolissa. Yksiköiden asemapaikat ovat T-sairaalan ja aluesairaaloiden päivystysten yhteydessä, ja kenttäjohtoyksiköiden henkilöstö osallistuu päivystysten toimintaan muiden työtehtäviensä sallimissa rajoissa. Koko sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohtaja toimii Turun alueellisena kenttäjohtajana.

2 2 4. Ensihoitopalvelun riskialuejako ja palvelun saatavuus riskialueittain 4.1 Riskialuejako Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alue on jaettu kuvan 1 mukaisesti yhden neliökilometrin alueisiin, jotka on sijoitettu riskikartoitukseen perustuen viiteen eri riskialueluokkaan. VSSHP:n riskialueluokkien jakauma ja asukasluku on kuvattu taulukossa 1. Kuva 1. VSSHP jaettuna riskialueluokkiin vuoden 2013 väestörekisteritietojen perusteella. Värikoodaus: Riskialueluokka 1 punainen, riskialueluokka 2 oranssi, riskialueluokka 3 keltainen, riskialueluokka 4 sininen, riskialueluokka 5 värjäämätön.

3 3 Taulukko 1. Vuoden 2013 väestörekisteritietojen perusteella tehty VSSHP:n riskialueluokitus sekä vuonna 2013 olleet ensihoitotehtävät. Riskiluokka Lukumäärä Asukasluku Ensihoitotehtävät 2013 Lukumäärä Osuus % % % % % YHT % 4.2 Palvelun saatavuus riskialueittain Palvelun keskimääräinen saatavuustavoite riskialueittain päivittäistehtävissä on määritelty taulukossa 2. Taulukko 2. Ensihoitopalvelun keskimääräinen saatavuustavoite. AB C D Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotaso Ambulanssi Ambulanssi 8 min 15 min 30 min 30 min 120 min 1 85 % 95 % 85 % 95 % 90 % 2 65 % 90 % 85 % 90 % 90 % 3 45 % 80 % 80 % 85 % 90 % 4 20 % 60 % 80 % 75 % 90 % 5 5 % 20 % 60 % 30 % 75 % 5. Ensihoitopalvelun sisältö 5.1 Ensihoitolääkäri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella toimii FinnHEMS 20 lääkäriyksikkö, jonka lääkinnällisestä toiminnasta vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 5.2 Ensihoitoyksiköiden määrä, taso, sijainti ja valmius Taulukossa 3 on kuvattu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella käytössä olevat ensihoitoyksiköt, niiden sijainti ja valmiusaika uuden palvelutasopäätöskauden alkaessa. Mikäli seurannassa todetaan, että ensihoitopalvelun saatavuustavoite ei toteudu, lisätään ensihoitovalmiutta tarpeen mukaan. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnalla on oikeus tehdä kustannusvaikutukseltaan vähäisiä muutoksia ensihoitoyksiköiden sijoitteluun ja valmiuteen palvelun toteutumisen seurannassa saatujen havaintojen perusteella. Ensihoitovalmiutta voidaan lisätä tapauskohtaisen harkinnan mukaan sellaisina ajankohtina, jolloin ensihoitopalvelun tarpeen tiedetään kasvavan voimakkaasti. Tällaisia ajankohtia ovat mm. vappu, koulujen päätöspäivä, juhannus, mökkikauden päätösjuhla (ns. venetsialaiset) ja uusi

4 4 vuosi. Mikäli ulkopuolisen tahon järjestämän yleisötilaisuuden arvioidaan vaativan ylimääräisen ensihoitoyksikön käyttöönottoa, velvoitetaan pääsääntöisesti tilaisuuden järjestäjää hankkimaan tämä palvelu omalla kustannuksellaan. Taulukko 3. Ensihoitoyksiköiden taso, sijainti ja valmius. Yksiköt ovat toiminta-aikanaan välittömässä lähtövalmiudessa. Miehitys Valmius Sijoitus TURUN ENSIHOITOALUE Kejo H+H 24/7 Turku / T-sairaala H+P 24/7 Turku / Eerikinkatu H+P 24/7 Turku / Eerikinkatu H+P 24/7 Turku / Eerikinkatu P+P Ark 8-22 ja pe ja la 24/7 Turku / Eerikinkatu H+P 24/7 Jaani H+P 8-22 Jaani H+P 24/7 Kärsämäki H+P 24/7 Raisio H+P 24/7 Raisio H+P 24/7 Naantali H+P 8-22 Masku H+P 24/7 Kaarina H+P 24/7 Lieto H+P Arkisin klo Marttila H+P 24/7 Paimio H+P 24/7 Parainen H+P 24/7 Nauvo SALON ENSIHOITOALUE Kejo H+H 24/7 Salon aluesairaala H+P 24/7 Salo (taajama) H+P 24/7 Salo (taajama) H+P Salo (taajama) H+P 8-22 Perniö H+P 24/7 Kemiönsaari H+P 24/7 Somero LOIMAAN ENSIHOITOALUE Kejo H+H 24/7 Loimaan aluesair H+P 8-22 Loimaa / Hirvikoski H+P 24/7 Pöytyä / Riihikoski H+P 24/7 Punkalaidun UUDENKAUPUNGIN ENSIHOITOALUE Kejo H+H 24/7 Vakka-Suomen sair H+P 8-20 Uusikaupunki H+P 8-22 Laitila H+P 24/7 Taivassalo H+P 24/7 Mynämäki Kejo, kenttäjohtoyksikkö; H, hoitotason ensihoitaja; P, perustason ensihoitaja.

5 5 Hoitotason ensihoitoyksikössä työskentelevät yhdessä hoitotason ja perustason ensihoitaja (h+p). Pääasiallisesti hoitolaitossiirtoihin varatuissa ensihoitoyksiköissä työskentelevät perustason ensihoitajat (p+p). Kenttäjohtoyksiköissä työskentelee pääsääntöisesti kaksi hoitotason ensihoitajaa (h+h), joista toinen on kenttäjohtaja. 5.3 Ensivastetoiminta Sairaanhoitopiirillä tulee olla voimassa olevat sopimukset riittävästä ensivastetoiminnasta. Hätätilapotilaiden tavoittamisen parantamiseksi ensivastetoimintaa pyritään laajentamaan sellaisille alueille, joilla ensivastetoimintaa vielä ei ole ja joilla sen aloittamisesta katsotaan olevan hyötyä. Laajentamisen painopistealueita ovat ensisijaisesti Rymättylä ja Marttilan-Tarvasjoen alue sekä toissijaisesti Korppoo, Houtskari, Kemiönsaari ja Kakskerta. 6. Ensihoitohenkilöstön koulutus- ja pätevyysvaatimukset 6.1 Ensivasteyksikön henkilöstö Ensivasteyksikössä vähintään kahdella henkilöllä on oltava ensivastetoimintaan soveltuva koulutus. 6.2 Perustason ensihoitoyksikön henkilöstö Perustason yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus, ja toisen on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Henkilöt, jotka ensihoitoasetuksen voimaantullessa olivat suorittaneet pelastajatutkinnon ja toimineet säännöllisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voivat kahdestaan muodostaa perustason ensihoidon yksikön henkilöstön. 6.3 Hoitotason ensihoidon yksikkö Hoitotason ensihoitajan on oltava ensihoitaja-amk taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Velvoite 30 opintopisteen ensihoitoon suuntautuvista opinnoista ei kuitenkaan koske niitä sairaanhoitajia, joilla oli voimassa oleva hoitotason lupa. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan ensivasteyksiköiden, perustason ensihoidon yksiköiden sekä hoitotason ensihoidon yksiköiden henkilöstön koulutusvaatimuksista tilapäisesti poiketa. 6.4 Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja Kenttäjohtajan on täytettävä edellä kuvatut hoitotason ensihoitajan koulutusvaatimukset. Lisäksi hänellä on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.

6 6 6.5 Päivystävä ensihoitolääkäri Erikoislääkäreiden osalta pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla ja syvällinen perehtyminen ensihoitoon sekä riittävä anestesiologinen osaaminen. Erikoistuvien lääkäreiden osalta pätevyysvaatimuksena ovat laillistetun lääkärin oikeudet sekä riittävä kokemus eri erikoisalojen potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. FinnHEMS-yksikössä toimiminen edellyttää lisäksi lentotoiminnan ja FinnHEMS Oy:n asettamien kriteerien täyttymistä.

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Vuosiraportti Carean ensihoitopalvelun toiminnasta 2013

Vuosiraportti Carean ensihoitopalvelun toiminnasta 2013 Liite nro 1 Hallitus 23.5.2014 1/23 Vuosiraportti Carean ensihoitopalvelun toiminnasta 2013 29.04.2014 Petri Loikas Osastonylilääkäri 2/23 Sisältö: 1. Keskeisimmät järjestelmämuutokset 2013 alusta 2. Palvelutason

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot