Kotihoitoa uhkaavat tekijät t ja teknologian mahdollisuudet. Tampere Raimo Sulkava, geriatrian professori Kuopion yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoitoa uhkaavat tekijät t ja teknologian mahdollisuudet. Tampere 20.2.07 Raimo Sulkava, geriatrian professori Kuopion yliopisto"

Transkriptio

1 Kotihoitoa uhkaavat tekijät t ja teknologian mahdollisuudet Tampere Raimo Sulkava, geriatrian professori Kuopion yliopisto

2 Muistisairautta vai dementiaa? Suurin osa muistiongelmista kärsivistk rsivistä potilaista diagnoosihetkellä ei ole dementoituneita Dementia pelottava sana jota ei tarkalleen ymmärret rretä Leimaa kantajansa Puhuttaisiinko muistisairauksista ja muistipotilaista?

3 Muistisairaudet Alzheimerin tauti (60%) Lewyn kappale -tauti (15%) Vaskulaarinen dementia (15%) Frontotemporaalinen dementia (2%) Potentiaalisesti hoidettava (kilpirauhasen vajaatoiminta, B12-vitamiinin puutos jne)10%

4 Keskivaikeasta ja vaikeasta dementiasta kärsivien k potilaiden arvioitu lukumää äärä eräin inä vuosina olettaen, että dementian ikäryhmitt ryhmittäinen inen esiintyvyys ei muutu. Vuosi Ikä (v) Kaikki

5 KESKIVAIKEAN JA VAIKEAN DEMENTIAN ESIINTYVYYS(%) ERI IKÄRYHMISS RYHMISSÄ (Sulkava ym 2000) ,70 4,20 0, v 65-74v 75-84v 85- v

6 Kotona asuvat muistipotilaat Kotona asuvia Yksin asuvia

7 Muistipotilaan ura (keskimää äärin) Kokonaiskesto vuotta Kotona ilman apua vuotta Kotona avun turvin vuotta Ympärivuorokautisessa valvonnassa 4-54 vuotta

8 Dementian hoidosta aiheutuneet suorat kustannukset (miljoonaa euroa) (Sulkava2006) Vuosi Avohoito Laitoshoito Yhteensä

9 Jos muistipotilas on kotona teknologian tms avulla 2 kuukautta pitempää ään n kotona niin sääs äästö on 22 miljoonaa euroa vuodessa

10

11 Mitä palveluja kotona asuvat dementiapotilaat tarvitsevat? turvallisuutta hoitavat omaiset omaa aikaa molemmat hyvää hoitoa ja kuntoutusta tarpeet hyvin erilaisia verrattuna somaattisista sairauksista kärsiviin k potilaisiin dementiapotilaan kotihoidon tukeminen erittäin in vaativa tehtävä tarvitaan dementiapotilaiden kotihoitoon erikoistuneita työntekij ntekijöitä tarvitaan tiimityöskentely skentelyä tarvitaan valvontaa

12 Kotona asuminen Dementoituneen toive Omaisen toive, erityisesti puolisohoitajat sitoutuneita (Hope Hope et al. 1998, Pot et al. 2001, Eloniemi-Sulkava et al. 2001, Thomas ym. 2003) Yhteiskunnan ja päättäjien toive?

13 Kotona asumisen pääp äättymistä ennakoivat tekijät 1. Dementoituneeseen ihmiseen liittyvät tekijät 2. Omaishoitajaan liittyvät t tekijät 3. Perheen psykososiaaliset tekijät 4. Hoito- ja palvelujärjestelm rjestelmään n liittyvät tekijät

14 Dementoituneeseen ihmiseen liittyvät t tekijät Antikolinesteraasilää ääkkeen käyttämättömyys (AT sairastavat henkilöt) Yksin asuminen Käytösoireet Päivittäisen isen toimintakyvyn vaikeudet pidätyskyvytt tyskyvyttömyys kävelyvaikeudet lisää ääntynyt avuntarve pukeutumisessa ja peseytymisessä Heikko kognitiivinen toimintakyky (dementian vaikeusaste) (Severson ym , Juva et al. 1997, Hope et al. 1998, Smith ym , Eloniemi-Sulkava et al. 2001, Smith ym , Spruytte ym. 2001, Strain ym. 2003, Thomas ym. 2004, Gilley ym. 2004)

15 Omaishoitajaan liittyvät t tekijät Omaishoitaja ei ole puoliso Kuormittuneisuuden kokemukset Koettu hoidon sitovuus Omaishoitajan oman terveydentilan ongelmat (Dunkin & Anderson-Hanley 1998, Connell ym. 2001, Strain ym. 2003, Thomas ym. 2004)

16 Perheen psykososiaaliset tekijät Parisuhteen huono elämänaikainen laatu Perheen negatiiviset tunnesuhteet Perheenjäsenten huonot keskinäiset iset välitv (Wright 1994, Fisher ja Lieberman 1999, Spruytte ym. 2001, Eloniemi- Sulkava ym. 2002, Heru ym. 2004)

17 Hoito- ja palvelujärjestelm rjestelmään liittyvät t tekijät Riittämätt ttömät t palvelut Tuet eivät t vastaa dementoituneiden/ perheiden tarpeisiin Epäonnistunut lyhytaikaishoito Järjestelmän n toimintatavat monimutkaisuus palveluista ei jaeta tietoa järjestelmälähtöisyys (MaloneBeach 1992, Larkin ja Hopcroft 1993, Shope ym , Jette ym. 1995, Philp ym , Cohen ja Pushkar 1999, Toseland ym , Zarit ym , Eloniemi-Sulkava et al. 2002, Gaugler ym , Saarenheimo ja Pietilä 2005)

18 Muistipotilas tarvitsee oman teknologiansa

19 Tyypillisen dementiapotilaan ominaisuuksia Lähimuisti huono tai olematon Vaikeuksia tulokseen tähtt htäävissä toiminnoissa, monia vaiheita sisält ltävät t toiminnot eivät t onnistu Hahmottaminen heikentynyt (eksymistaipumus), samoin esineiden tunnistaminen Kätevyys heikentynyt Desorientaatio (aikaan ja myöhemmin hemmin myös s paikkaan) Kömpelyyden vuoksi kaatumistaipumus lisää ääntynyt Usein sanojen löytl ytämisvaikeutta ja ymmärt rtääää abstraktia puhetta Kyky lukea säilyy s ilyy pitkää ään Potilas sairaudentunnoton Vuorokausirytmi voi mennä sekaisin Virtsan pidätyskyvyn heikentyminen usein Ei osaa itse hälytth lyttää apua jos tulee vahinko (turvapuhelin ei

20 Valvontaa vaativia asioita Ulos jääj ääminen (avaimet jäivj ivät t kotiin) itsensä vahingoittaminen Tulipalo (kynttilä,, tupakka, hella) Vesivahinko Eksyminen (hahmottaminen heikentynyt) Lääkemyrkytys, vajaalää ääkitys Aliravitsemus Kaatumiset (ruumiillinen kömpelk mpelöityminen, lonkkamurtuman vaara) Levottomuus, ahdistuneisuus Hyväksik ksikäytön n estäminen (vieraat henkilöt t tulevat asuntoon)

21 Dementiapotilaiden tarpeet Avuntarvetta aiheuttavia asioita Lääkkeiden ottaminen ajallaan Ruokailu asianmukaisesti ja ajallaan Yhteydenpito omaisiin Kaupassa käyntik Ruoan laitto ja syöminen minen Television katselu (avaaminen, sääs äätäminen, sulkeminen) Peseytyminen WC:ssä käynti Asunnon valaistus (hämärä altistaa sekavuudelle ja kaatumisille) Tarvitsee usein asianmukaisessa pukeutumisessa apua

22 Eettiset näkökohdat n kohdat käytettk ytettäessä teknologiaa kotona Valvonnassa otettava huomioon intimiteetti EI KAMERAVALVONTAA Hälytys vain omaiselle tai terveys- ja sosiaalialan ammattilaiselle EI VARTIOINTILIIKKEESEEN Lupa: potilas ja omainen / edunvalvoja

23 Eettiset näkökohdat n kohdat käytettäessä teknologiaa palveluasumisessa/laitoksesa laitoksesa millainen valvonta on asianmukaista? - kameravalvonta yleisissä tiloissa? - kameravalvonta asuinhuoneessa? - kurkistusikkuna huoneeseen? - kulunvalvonta?

24 Pitää ääkö dementoituneen ymmärt rtää,, mistä on kyse Pitää ääkö dementoituneen tietää ää,, mitä hänen ympärist ristössään n on tekeillä? Vaikka selitetää ään n ei muista asiaa Dementoitunutta voi ahdistaa jos hän h n ei ymmärr rrä mistä on kyse (kuvapuhelin, hälytykset) Olisiko parempi että teknologiset ratkaisut olisivat jo ennestää ään n tuttuja?

25 Kotihoidon jatkumista uhkaavia tekijöit itä Monilää ääkitys Väärä psyykenlää ääkitys Alzheimerin taudin hoitoon käytettk ytettävät t lääl ääkkeiden puuttuminen tai niiden vääv äärä käyttö Hoitamattomat fyysiset sairaudet ja oireet (mm. kipu, matala verenpaine) Kävelyn huononeminen Virtsan pidätyskyvytt tyskyvyttömyys Omaisen kunto Lyhytaikaishoidot

26 Nousevia trendejä Asuminen omassa kodissa, tarvittava apu sinne palveluasunto ei ole koti Kaikki asunnot alunperinkin INVA-asuntoja kelpaavat edelleen vaikka toimintakyvyssä muutoksia Laitoshoidon muuttuminen inhimillisemmäksi yksilölliset lliset tarpeet otetaan huomioon itsemää ääräämisoikeuden säilyminens ihmisen, ei pelkäst stään n järjestelmj rjestelmän n ehdoilla

27 Nousevia trendejä Lyhytaikaishoitojen uudelleen järjestelyj kohdentaminen, järjestettj rjestettävä oikeissa paikoissa avo- ja laitoshoidon rajan hävih viäminen Erikoistuminen koulutetumpi henkilökunta, kunta, dementiayksiköt/keskukset t/keskukset työntekij ntekijä ei huolehdi vauvasta vaariin myös s lääl ääkärit erikoistuvat omaan alueeseensa

28 Nousevia trendejä Taloudellinen tuki potilaalle/omaiselle oikeisiin kohteisiin riittävänä byrokraattisten kiemuroiden oikominen palvelusetelit

29 Nousevia trendejä Teknologia passiiviset hälytysjh lytysjärjestelmät teknologia mahdollistamassa kotona asumisen turvallisesti

30 Valvonnan mahdollisuuksia ulospoistumisen ilmaisin (kulun valvonta, oven avaus) palo- ja häkävaroitinh sähkölaitevalvonta vuotavan veden valvonta pakastinvahti kaatumisvahti levottomuuden ilmaisin murtohälytin lääkkeen otto (muistuttava dosetti,

31 Paikannin GSM-puhelimella käyttk yttäen GPS-tekniikkaa (Global Positioning System) Ongelmat: -onko laite mukana - onko laite satelliitien tavoitettavissa Tulevaisuus: älyvaatteet

32 Ongelmia joita teknologialla vaikea ratkaista Yksinäisyys isyys Ahdistuneisuus Käytösoireet Fyysisen kunnon ylläpito

33 Epäonnistuneita tai vähemmv hemmän hyviä kokeiluja dementoituneilla Ruokinta-automaatti automaatti Kameravalvonta Turvaranneke Paikantava kännykkk nnykkä Myösk skään n oven avaamiseen perustuva valvonta ei erityisen hyvä Nykyiset lääkedosetit

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen edellytykset

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen edellytykset Muistisairaan ihmisen kotona asumisen edellytykset TERVE-SOS 2010: Toimiva arki IKÄÄNTYVÄN ARKI Ulla Eloniemi-Sulkava Gerontologian dosentti, FT, esh Vanhustyön keskusliitto ry, Tampereen yliopisto Yhteistyö,

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta

TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta Sirkku Hildén TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta hyvinvointiteknologiasta ja sen käytettävyydestä muistisairaan kotona asumisen turvaamiseen sekä yksityisen ja kolmannen

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin

Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin YMPÄRISTÖOPAS Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin Liisa Sievänen Markku Sievänen Katariina Välikangas Ulla Eloniemi-Sulkava YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS Opas ikääntyneen muistioireisen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Anu Salpakoski TIIVISTELMÄ Väestön ikääntymisen myötä on tullut tarve kiinnittää entistä enemmän

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Muistisairauden vaikutuksista arkeen -auttaako muistinkuntoutus

Muistisairauden vaikutuksista arkeen -auttaako muistinkuntoutus Muistisairauden vaikutuksista arkeen -auttaako muistinkuntoutus Kaisa Karhu Kuntoutusohjaaja 3.10.2013 Kaisa Karhu KSKS Sisältö Yleistä muistisairauksista Kuntoutus Käytösoireet Käytösoireiden hoito Muistisairaan

Lisätiedot

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti

Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti Merja Hedberg, Hannu Salo, Sami Perälä Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti Diaarinumero 2602/3514-2004 Toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan Telelääketieteen Palvelukeskus ry Koskenalantie

Lisätiedot

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA Bao Zhenqi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana Asiakirja-analyysi Elisa Pessi PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA Hannele Patjas PRO GRADU - TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2010 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot