TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2014. Kh 06.10.2014 224 Kv 06.10.2014 33"

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2014, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kaustisen seutukunta Kannus Kokkola Kokkolan seutukunta Keski- Pohjanmaa K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,261 1,262 1,262 1,261 1,258 KOKO MAA Muut alueet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Kalajoki Pietarsaari Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3362, jolloin vähennystä on 23 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3385 ja 44 henkilöä elokuun 2013 lopusta. Kunnan väkiluku on vähentynyt vuodenvaihteesta 0,7 %. Muissa Keski-Pohjanmaan kunnissa väkiluku on vastaavana aikana muuttunut -0,6 - +0,4 %. 2

3 Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset Toholammin työttömyysaste elokuussa 2014 oli 6,6 % (v ,8 %) ja Keski-Pohjanmaan työttömyysaste oli 9,6 % (8,7 %). Koko maan työttömyysaste oli 12,2 % (11,1 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä, 24 henkilöä, on kohonnut kahdella henkilöllä vuoden alusta ja neljällä henkilöllä vuoden takaisesta 20:sta. 3

4 TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , Valmistus omaan käyttöön , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää euroa, mutta kun huomioidaan elokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma enää euron ylijäämää. 4

5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionsouus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet , OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen 6 uutta yritystä. Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Talouden tiedotus on toteutunut. Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Toiminnallisia muutoksia ei ole syntynyt, jotka alentaisivat kustannuksia. Jytan toiminnan tehostaminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Talousarviossa pysyminen on toteutunut. 5

6 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot , * Tuet ja avustukset ,52 0 * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , Mistä: JYTA ,66 66,66 Erikoissairaanhoito ,82 70,82 * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana Toteutuneet lomitukset Siirtyviä lomituksia enintään 10 % Arvion mukaan siirtyviä vlpäiviä tulee olemaan alle 10 % Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua Tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2013 Tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä on tiedossa vasta jälkeen 6

7 Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan: - vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä - kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia Asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen ja tiedonsaannin riittävyyteen Tilakohtaiset palvelusuunnitel -mat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2014 loppuun mennessä Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet Lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 Lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,0 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 Palvelusuunnitelmia tehty mennessä 31 kpl Tilakäynnin tekeminen ja palvelusuunnitelman tarkistus 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet, ei ole toteutunut kaikilla tiloilla Asiakastyytyväisyyskysely tehdään marrasjoulukuussa Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään Lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään Lomituspäivän nettohinta Lomitusnetin käyttö Lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10 % Vähintään 40 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä Vähintään 70 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun vuoden 2014 kirjanpito valmistuu Vuosilomien hakuaika marras-joulukuussa 65 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Mobiilijärjestelmän käyttö Vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä 98 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä 7

8 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot ,00 0 ** Toimintatuotot yht. ulk , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus euroa euroa euroa Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle. Lomituspalvelujen tulevaisuuden näkymistä Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitusjärjestelmiä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Työryhmän toimikausi on EU:n maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat Uudet valtiontukisäädökset - ns. ryhmäpoikkeusasetus sekä suuntaviivat - ovat edellisiä täsmällisemmät. Myös lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee sopeuttaa nykyiset tukijärjestelmänsä uusien säädösten mukaisiksi. Tällä hetkellä STM:ssä selvitetään, millaisia muutostarpeita uusi lainsäädäntö asettaa Suomen lomitusjärjestelmille ja millä aikataululla. Muutoksia olisi mahdollisesti tulossa lomituspalvelujen enimmäismäärään/yrittäjä/vuosi, itsejärjestetyn lomituksen toimintamalliin sekä myös lomituskustannusten korvattavuuteen (ainakin arvonlisäveron osalta) ja mahdollisesti koko lomitusjärjestelmän toimeenpanon organisointimalliin. Mikäli lomituspalvelujen kokonaiskesto rajattaisiin kolmeen kuukauteen vuodessa yrittäjää kohden (poikkeuksena äitiys- 8

9 loma ja hoitovapaa enintään 6 kk/yrittäjä/vuosi), lomituspalvelujen tarve vähenisi huomattavasti, mikä aiheuttaisi tarvetta vähentää myös lomituspalveluhenkilöstöä. III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen Oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Kuntalaisten tyytyväisyys Kaksi kertaa kuukaudessa Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Toimenpiteiden toteutuminen Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Katujen ja puistojen hyvä taso Ei kirjattuja valituksia Päivitystiheys Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä Toimenpide-ehdotus Kustannusten optimointi Sähköisen tiedon lisäämisen paikka/tapa vielä ratkaisematta Toteutunut Jälkilaskenta tekemättä Organisaation muutokset osittain vielä ratkaisematta Ei isompia uusia palveluhankintoja alkuvuodesta 9

10 Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Riittävät kunnossapitomäärä rahat Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , * ,00 0 ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset ,00 0 * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto , Tekninen osasto pääsee elokuun tilanteen perusteella suunniteltuun tulokseen. Myyntituotot eivät loppuvuodesta ehkä toteudu suunnitellun mukaisesti. Myös organisaatiomuutokset loppuvuodesta tulevat todennäköisesti vaikuttamaan jonkin verran tulokseen. 10

11 IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 21 lasta. Kaksi tarvitsee aamupäivähoitoa ja se järjestetään päiväkodissa. Kerhoavustusta riittää 3 kerhotuntiin joka koululla. Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhano pettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamuja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Erityislastentarhanopettajaa haettu, ei hakemuksia. Esikoululaiset tavattu ennen esikoulun alkamista. Sivistysjohtaja toimii kunnanhallituksen päätöksellä kunnan joukkoliikennevastaavana. Ely-keskus ja kuntien joukkoliikennevastaavat työskentelevät tiiviisti ja tuovat kuntiin marraskuussa esityksen joukkoliikenteen järjestämisestä jokilaaksoilla. Jyta:n tilaajajohtaja kutsuttiin kesäkuussa työryhmään. Laadunarvioinnit on tehty keväällä Tulokset on käsitelty sivistyslautakunnassa ja arvioinnin kohteissa. 11

12 Oppilaanohjauksen henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstö suunnitelma vuoteen 2020 Tiedonhaun opetus, verkkokirjaston, e- kirjojen ja kirjaston laitteiden, kuten tablettien, käyttöopastus Opetussuunnitelmi en uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Laadittu henkilöstösuunnitelma Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä (stj,siv.ltk:n jäsenet,kh:n edustus) Yksittäiset opastukset ja järjestetyt tilaisuudet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Tavoite 1 2 hanketta Työryhmän esitys Perusopetuksen ja lukion oppilaat ja kirjaston vakituiset asiakkaat osaavat käyttää verkkokirjastoa ja laitteita Opetussuunnitelmatyöryhmät asetettu ja työskentely alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yläkoululla ja lukiolla tulee olemaan yhteinen oppilaanohjaaja silloin, kun asia tulee ajankohtaiseksi. Kannukselle on annettu kaksi verkkokurssia. Keskipohjalainen tarjotin ei ole käytössä. Kaksi kuntien yhteistä hanketta Kokkolan hallinnoimina (Osaava ja ICT-pedagogiikka). Ryhmäkokojen pienentäminen ja kerhohanke oman kunnan hankkeena. Nordplus liikkuvuushanke lukiossa. Ohjelmisto- ja laitehankeavustuksiin saatiin kielteinen päätös. Kirjastossa omiin ja Kannuksen ja Kaustisen yhteishankkeisiin saatu Suunnitelmaa on valmisteltu työryhmässä. Kouluverkkopäätöksiä odotetaan. Järjestetty tilaisuuksia ja henkilökohtaista opastusta Kannuksen kanssa yhteisellä hankerahoituksella palkatun henkilön toimesta. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki voimaan 1.8. Opetussuunnitelmat uudistettu tältä osin lukion osalta, perusopetuksessa uudistus kesken. Kulttuuripalvelujen Facebook-sivut on toteutettu ja tilaisuuksista on tiedotettu. 12

13 Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kunnan taloudellinen sitoutuminen kulttuuripalveluiden järjestämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Kulttuuritoimen määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti Tilaisuuksia järjestetty runsaasti. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen keväälle 2014 saakka. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. Konservatorion oppilaspaikat. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen kansalaisopiston ryhmänä. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen määrärahat sivistyslautakunnassa turvanneet opetuksen. Huomioidaan ikääntyvä väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointipalveluje n tuottamisessa (liikunta ja virkistys) Tarjottujen toimintojen määrä. Varataan ohjaustunteja 2 4 viranhaltijan viikkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Liikuntasihteeri järjestää ohjausta Lylyn Pisarassa ja Jussinpirtillä ja on mukana SenioriKaste- hankkeessa. Liikunta-alueiden kunnossapito. Urheiluhallin peruskorjaus. Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopimustyöntekijä / seura avustaa tavoitteessa. Urheiluhallin peruskorjaus alkaa lokamarraskuun vaihteessa. 13

14 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/ SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

15 Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , ** Toimintatuotot yht. ulk , * ,00 0 ** Sisäiset tuotot yht , *** Sis ja ulk tuotot yhteensä , * Palkat ja palkkiot , * Eläkekulut , * Muut henkilösivukulut , * Palvelujen ostot , * Aineet, tarvikkeet, tavarat , * Avustukset , * Muut toimintakulut , ** Toimintamenot yht. ulk , ** Sisäiset kulut yhteensä , *** Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , * Poistot yht , Netto ,

16 YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2014 TA + muutos TOT08/2014 TOT08/2013 HALLINTO-OSASTO Tulot yht Menot yht Netto LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto TEKNINEN OSASTO Tulot yht Menot yht Netto SIVISTYSOSASTO Tulot yht Menot yht Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht Menot yht Netto TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINTIOSA Investointihankinnat Rahoitusosuudet -41 Luovutustulot RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

17 INVESTOINNIT TA2014 TOT 08/2014 HALLINTO 703 Maa-alueet * Hankinnat yht * Myynnit yht Investoinnit netto Osakkeet ja osuudet * Hankinnat yht Investoinnit netto Seutuverkko Kalustohankinnat, ergonomia TEKNINEN 771 ATK-investoinnit tekninen Kaavateiden rakentaminen MR Teollisuusalueen tiet * Hankinnat yht * Avustukset yht Katokset Pysäkkien katokset Terminaali Hautakankaan kaatopaikka Kiinteistöjen korjaukset MR Kuusiston kiinteisön korjaus Kleemolan koulukiinteisön korjaus Herman O:n koulun korjaus Päiväkodin kiinteisön korjaus Paloaseman korjaus Terveyskeskus Männistö 2013 ensihoito Kerttulanrivin remontti Kirjasto jätekatos Kultavieri Kunnantalo Herman O:n keittiö Teknisen kalusto Liikutettava varavoima Sulolan saneeraus Energiansäästöohjelma EH Herman Ojalan koulu EH Kuusiston koulu EH Toimintakeskus EH Terveyskeskus SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli Sykäräisen koulukiinteisön korjaus INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat yht * Avustukset yht * Myynnit yht Investoinnit netto

18 KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,30 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilik.aikana ,29 % Palvelujen ostot ,74 % ,45 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,57 % Muut henkilösivukulut ,09 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,63 % Liiketoiminnan muut kulut ,00 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,75 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maks.korkokulut ,80 % Muut rahoituskulut ,31 % -71 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,26 % Elokuun tilanteen tuloista puuttuu heinä- ja elokuun yksityisten jätevesitulot noin , johtuen 3 kk laskutusjaksoista. Viemärilaitoksen tulos tulee olemaan huonompi kuin suunniteltu. Investoinneissa ei vielä näy meneillään olevien saneerausten kustannukset. 18

19 Viemäriliikelaitos investoinnit TP2013 TA2014 TOT 08/2014 TOT 08/2013 Puhdistamon suunn/saneeraus kk Verkoston saneeraus kk Verkosto Kopsalan alue Verkosto Ronkaisenpuron alue Verkoston saneeraus Sykäräinen Verkosto Juustotie Rahoitusosuudet Investoinnit netto Kk:n verkoston vuotovedet Verkosto Sievintien suuntaan Kompostointialueen kunnostus Sykäräisen verkoston saneeraus ja puhdistamon toiminnan tehostaminen Investoinnit yhteensä Investoinnit Rahoitusosuudet Investoinnit netto Talousarvion toteutuminen TA TP2013 muutos TOT08/2014 TOT08/2013 KÄYTTÖTALOUS Tuotot Kulut Netto ennen poistoja Poistot yht Netto TULOSLASKELMAOSA Rahoitus- ja korkotuotot Rahoitus- ja korkokulut TULOSLASKELMAOSA NETTO INVESTOINTIOSA Investointihankinnat Rahoitusosuudet investointeihin Investoinnit netto RAHOITUS Lainojen lisäys Lainojen lyhennys Rahoitus netto Yhteensä

20 KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso Vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso. Uusi laitos on ollut maaliskuun lopusta seisokissa ja sitä ei voi verkoston kunnossapito Uuden laitoksen viimeistely (tämä tavoite on lisätty kesken kauden) vuodot/katkokset takuuvikojen korjaukset, omat kehityshankkeet ei asiakkaita haittaavia katkoksia Reklamoidut takuukorjaukset saatetaan loppuun. Takuun ulkopuoliset parannushankkeet saadaan toteutettua arvioida Ei katkoksia. Yksi vuoto (4-5 m3/vrk) vaivannut jo useita kuukausia, ei ole etsinnöistä huolimatta löytynyt Parannushankkeet on toteutettu. Takuukorjaukset on suurimmaksi osaksi tehty. Laitosta ajetaan parhaillaan ylös. Liikevaihto tulee olemaan 2014 noin 1,3 miljoonaa euroa. Tulos tulee olemaan kuitenkin voimakkaasti tappiollinen (noin euroa), tämä johtuu enimmäkseen suurista poistoista (noin euroa). Tulosta on rasittanut öljyn käyttö polttoaineena koska vanhan KPA-laitoksen kapasiteetti ei ole riittänyt. Tilanne paranee kun ORC-laitoksen teho saadaan talvikaudeksi käyttöön. Tase oli heinäkuun lopussa noin 7,7 miljoonaa euroa. Tappion jatkuessa Toholammin Energia tarvitsee lisää pääomaa jo vuoden 2015 aikana. Toholammin Energia Oy TP 2013 TOT 07/2014 TOT 07/2013 LIIKEVAIHTO , , ,53 Liiketoiminnan muut tuotot ,70 Materiaalit ja palvelut , , ,48 Henkilöstökulut , , ,94 Poistot ja arvonalentumiset , , ,07 Liiketoiminnan muut kulut , , ,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,36 Rahoitustuotot ja kulut , , ,07 Tuloverot -349,06 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , , ,49 20

21 KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Hyvän ja turvallisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden Muuttoja on tapahtunut asumisen edellytykset tyytyväisyys Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Vuokrataso on kohtuullinen Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla. KOY Vuokratalot TP2013 TA2014 TOT 08/2014 Tot-% TOT 08/2013 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat , Käyttökorvaukset , Muut kiinteistön tuotot , , LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT , KIINTEISTÖN HOITOKULUT , KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Rahoitustuotot ja kulut , , VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINP.S , Tilinpäätössiirrot ,00 0 TILIKAUDEN TULOS ,

22 TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Uudet yritykset Uudet työpaikat 20 6 uutta yritystä. Toholammille Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat olemassa oleviin yrityksiin työpaikoissa vaihteluja; uusia työntekijöitä palkattu määräaikaisin sopimuksin. Määrää vaikea sanoa. Rakennettavat neliöt Varastohalli 1500 neliötä valmistui tammikuussa Toholammin kehityksen tulos on elokuun lopussa euroa positiivinen. Toholammin kehitys Oy TP 2013 TOT 08/2014 TOT 08/2013 LIIKEVAIHTO , , ,84 Muuttuvat kulut 0,00-201,69 0,00 Muuttuvat henkilöstökulut 0,00-661,65 0,00 MYYNTIKATE , , ,84 Kiinteät henkilöstökulut , , ,58 Liiketoiminnan muut kulut , , ,58 KÄYTTÖKATE , , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , , ,65 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,03 Rahoitustuotot ja kulut 4 334, , ,98 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , , ,01 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011. Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011. Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75

Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot