Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie Helsinki p Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällys 1 Rauhankasvatusinstituutin toimintaperiaatteet Vuoden 2015 toiminnan painopisteet Kasvattajille suunnattu toiminta Maailmankoulu-hanke... 2 Laajennus Tampereelle ja seutukuntiin... 3 Maailmankoulu-hanke laajenee ammatillisiin oppilaitoksiin... 4 Olemassa olevien toimintojen tukeminen valtakunnallisesti Oppimateriaalit... 5 Rasismin vastainen oppimateriaali... 5 Käännettävä oppimateriaali... 5 Teemapäivien oppimateriaalit... 5 Muut oppimateriaalit Koulutukset kasvatusalan ammattilaisille Nuoret ja lapset Anne Frank näyttely ja muut näyttelyt Rauhankoulu Esitykset Kansalaisvaikuttaminen ja järjestökehittäminen Tiedotus Opetussuunnitelmatyö Muu kotimainen ja kansainvälinen vaikuttamis- ja järjestöyhteistyö Järjestön toiminnan kehittäminen Hallinto ja talous

2 1 Rauhankasvatusinstituutin toimintaperiaatteet Rauhankasvatusinstituutti RKI ry:n toiminnan tavoitteena on sääntöjen mukaisesti tukea rauhan- ja kansainvälisyyskasvatusta maassamme ja edistää sellaisen kansalaismielipiteen kehittymistä maassamme, joka tukee pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymistä maailmassa. Tässä RKI tukeutuu rauhanpedagogiikkaan, joka rakentuu globaalieettiselle ajattelulle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja taiteen käytön mahdollisuuksille. RKI määrittelee rauhankasvatuksen tarkoittavan laajasti kasvamista globaaliin vastuuseen ja maailmankansalaisuuteen. Globaalikasvatuksen sisällöistä etenkin ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus- ja moninaisuusteemat linkittyvät ohittamattomasti myös rauhankasvatukseen. Toimintatavoitteidensa saavuttamiseen RKI tukee kasvattajia koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla ja sitä kautta myös lapsia ja nuoria rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa. RKI pyrkii kaikella ohjelma- ja tiedotustoiminnallaan yhdessä jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa vahvistamaan rauhanomaista kansalaismielipidettä ja asenteita. 2. Vuoden 2015 toiminnan painopisteet Rauhankasvatusinstituutti ry toimii valtakunnallisesti koulutuskentän asiantuntijajärjestönä rauhan- ja globaalikasvatuksen alalla. Viime vuosien toiminnan kehitystä kuvaa toiminnan keskittäminen erityisesti palvelemaan koulutuskenttää, opettajia ja kasvattajia. Tämä kehityssuunta on keskittänyt ja täsmentänyt toimintaa edelleen, ja tehnyt toiminnasta myös entistä kustannustehokkaampaa. Tulevana vuonna RKI keskittyy toimintojensa ja tehtävänsä ytimen kirkastamiseen voidakseen jatkossa tuottaa aiempaakin tarkoituksenmukaisempaa materiaalia, koulutuksia ja palveluja. Vuonna 2015 RKI palvelee eri asteiden oppilaitoksia ja opettajia tarjoten rauhan- ja globaalikasvatuksen koulutuksia ja materiaaleja. RKI tukee näin ollen opettajien rauhan- ja globaalikasvatustehtävää pyrkien vastaamaan opettajien ja kentän tarpeisiin. RKI toimii asiantuntijajärjestönä pyrkien tiiviissä yhteistyössä muiden globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa vakiinnuttamaan globaalikasvatuksen sisältöjen ja menetelmien asemaa yleissivistävässä koulutuksessa sekä opettajankoulutuksissa. Toimintavuonna tuotetaan uutta oppimateriaalia tukemaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita globaalikasvatuksen osalta. RKI tekee järjestön sisäistä kehittämistyötä parantaakseen toimintaedellytyksiään. Toimintaa tukevaksi työkaluksi tuotetaan rauhankasvatuksen opetussuunnitelma. 3 Kasvattajille suunnattu toiminta 3.1 Maailmankoulu-hanke Rauhankasvatusinstituutin hallinnoima opettajien globaalikasvatustyötä tukeva valtakunnallinen Maailmankoulu-hanke toimii Turussa, Helsingissä, Oulussa, Kokkolassa ja Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla. Kaikilla alueilla toimintaa on peruskoulu- ja lukioasteilla. Lisäksi varhaiskasvatuksen puolella toimintaa on Turussa ja Tampereella. Hanke toimii pääasiallisesti ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella, mutta toimintaa rahoitetaan osittain myös Rauhankasvatusinstituutin yleisavustuksesta. 2

3 Vuoden 2015 tavoitteet hankkeelle: Toimintakunnissa tarjotaan yhteensä n. 20 globaalikasvatusaiheista koulutusta kasvattajille Koordinaattorin työn päättyessä jalkautetaan Maailmankoulun toiminnot (varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio) Tampereelle ja sen lähikuntiin. Ylläpidetään jo lanseerattuja laadukkaita globaalikasvatuspalveluja (mm. materiaalipankkia ja koulutuksia) sekä jalkautetaan toimintaa yhä syvällisemmin osaksi jokaisen koulun ja luokan toimintaa niillä alueilla missä jo toimimme. Vastataan uusiin yhteistyöpyyntöihin etsimällä erilaisia rahoituskanavia. Sovelletaan menestyksekästä Maailmankoulu-toimintamallia ammattikoulu-tason opettajille OPHrahoitteisessa hankkeessa. Maailmankoulu-hanke tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa globaalikasvatusmateriaalia, kouluttaa ja auttaa opettajia ja kasvattajia globaalikasvatuksen toteuttamisessa sekä tukee kansalaisjärjestöjä verkostoitumisessa koulujen ja yliopistojen kanssa. Opettajat ja kasvattajat ovat hankkeen ensisijainen kohderyhmä ja tavoitteena on edistää heidän kauttaan lasten ja nuorten kehitystä vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. Vuoden 2015 Maailmankoulu-hanke toimii Ulkoasianministeriön tuella ( euroa). Toiminnoista vastaavat päätoiminen hankekoordinaattori Helsingissä, 80% hankekoordinaattori Tampereella (31.5. asti). Jos Opetushallitukselta haettava ammattikoulurahoitus toteutuu, niin lisäksi palkataan yksi osa-aikainen hankekoordinaattori Helsinkiin. Lisäksi Maailmankoulu tukee edelleen toimintojen pyörittämistä Oulussa, Kokkolassa, Helsingissä, Turussa ja Satakunnan alueella auttaen kuntien palkkaamia Maailmankoulun vastuuopettajia työssään. Maailmankoulun toimintamuotoja ovat koulutukset ja materiaalipalvelut, eli matkalaukkuihin kootut, lainattavat opetusmateriaalipaketit, materiaalipankit (joista löytyy kansalaisjärjestöjen tarjoamaa maksutonta materiaalia) sekä virtuaalinen materiaalipankki. Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin erityisesti Maailmankoulu-hankkeen uusia toimintoja. Laajennus Tampereelle ja seutukuntiin Toimintavuonna 2015 Tampereella ja sen lähikunnissa jatketaan Maailmankoulun toimintoja niin varhaiskasvatuksessa kuin yleissivistävälläkin puolella. Maailmankoulu on tuottanut Tampereen sekä sen lähikuntien käyttöön materiaalipaketit kaikille ko. asteille sekä järjestää useita opettajille suunnattuja koulutuksia yhteistyössä globaalikasvatuksen asiantuntijoiden (mm. kansalaisjärjestöjen edustajat, yhdistykset ja yliopistojen luennoitsijat) kanssa. Myös materiaalipaketteihin liittyen järjestetään käyttöönottokoulutusta. Yhteensä koulutuksia on 5 perusasteelle ja 2 varhaiskasvatukseen. Tampereen koordinaattori kierrättää materiaalipaketteja, tiedottaa kasvattajia Maailmankoulun palveluista ja luo rakenteita joilla toiminnot siirretään osaksi kunnan omia palveluita. Koordinaattori järjestää useita koulutuksia ja esittelytilaisuuksia sekä vierailee kouluilla kertomassa Maailmankoulusta samalla avartaen opettajien käsityksiä globaalikasvatuksen laajuudesta ja menetelmistä. Koordinaattori jakaa kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusosaamista kuuluen Tampereen kv- ja globaalikasvatusstrategia-ryhmään. Koordinaattorin tukena toimivat ohjausryhmät niin Tampereen Osaava -hankkeen puolelta kuin Maailmankoulustakin. 3

4 Yhteistyötahot: Kunnalliset yhteistyötahot: Turun sivistystoimi, Osaava Satakunta -hanke, Kokkolan sivistystoimi, Oulun sivistystoimi, Helsingin opetusvirasto, Tampereen kaupungin sivistystoimi Yhteistyötahot järjestökentällä: Plan Suomi Säätiö, Taksvärkki ry, Rauhankoulu / Suomen Rauhanliitto, KEPA ry, Eetti ry, Allianssi ry, Ihmisoikeudet.net / Ihmisoikeusliitto, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, Toisella katsomalla hanke / Kulttuurikameleontit ry, Nuorten Akatemia, Suomen pakolaisapu ry, Suomen Rauhanpuolustajat ry, Pakolaisneuvonta ry, UngInfo Yhteistyötahot yliopistoissa: Juli Aerila / Rauman OKL, Aija Ahtineva / Turun OKL, Hannele Cantell / Helsingin OKL Maailmankoulu-hanke laajenee ammatillisiin oppilaitoksiin Ammattikoulu-tasolle suunnataan vuonna 2015 Maailmankoulu-hankkeen toimintoja nyt ensi kertaa. Opetushallitukselta haettavalla rahoituksella toteutettavan hankkeen tavoitteena on fasilitoida oppilaitosten ja järjestökentän asiantuntemuksen kohtaamista. Lisäksi hanke luo verkoston oppilaitosten/opettajien välille, jolloin ideointia syntyy yli oppiaine- ja oppilaitosrajojen. Lisäksi Maailmankoulu kokoaa pedagogisesti parhaita materiaaleja kansalaisjärjestöjen valmiista ammattikouluopetukseen suunnatuista materiaaleista ja tuottaa niistä ammattikouluopetukseen soveltuvia materiaalipaketteja ja/tai oppaita. Lisäksi Maailmankoulun tarjontaan kuuluvat opettajien koulutukset globaalikasvatuksen teemoista. Ammattikouluille suunnatun hankkeen uutena työntekijänä aloittava koordinaattori toteuttaa sekä verkostojen luomisen että opetusmateriaalien ideoimisen ja kehittämisen kohderyhmälle sopiviksi oppilaitosten opettajien ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden tuella. Ko. yhteistyöllä materiaali sovelletaan suoraan sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmiin sopivaksi (Esim. yleisestä opetussuunnitelmasta löytyvät elinikäisen oppimisen kriteerit sekä aktiivinen kansalaisuus ja kulttuurit ja esim. lähihoitajille ensimmäisen vuoden kasvuun liittyvien opintojen aihekokonaisuuksiin.) Hankekoordinaattori kouluttaa opettajia globaalikasvatuksen tematiikkaan sekä monipuolisten ja toiminnallisten materiaalien käyttöön opetustyössä yhdessä globaalikasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Hanketta aloitettaessa koulutukset toteutuvat pienempinä esim. 10 hlöä/koulutus. (Painopiste koordinoinnissa, hankkeen kehittämisessä ammattikouluihin sopivaksi ja materiaalin tuottamistyössä). Myöhemmissä vaiheissa painopiste siirtyy enemmän opettajien koulutuksen järjestämiseen tuotettua materiaalia hyödyntäen. Koordinaattori kehittää hanketta yhdessä ammattikoulujen opettajien sekä Maailmankoulun ohjausryhmän kanssa. Tukena toimivat myös useat kansalaisjärjestöjen asiantuntijat. Olemassa olevien toimintojen tukeminen valtakunnallisesti Helsinkiin vanhempainvapaan sijaiseksi palkattava Maailmankoulun kokoaikainen koordinaattori toimii hankkeen valtakunnallisena koordinaattorina. Yhteistyötä, mentorointia ja monitorointia tehdään Oulussa, Helsingissä, Turussa, Kokkolassa, Satakunnan ja (loppuvuodesta 2015) Pirkanmaan alueilla, jossa maailmankoulutoiminta on siirtynyt jo kokonaan kaupunkien sivistystoimien vastuulle. Valtakunnallinen koordinaattori tukee verkoston opettajien työtä mm. järjestämällä skype-tapaamisia 1krt/2kk, auttaa kouluttajien hankkimisessa, koulutusten järjestelyissä sekä kouluttaa myös itse tarvittaessa globaalikasvatuksen teemoista. Koordinaattori vierailee kussakin kaupungissa ainakin kerran vuodessa, jolloin vastuuopettajien kanssa käydään läpi vuoden toimintaa ja kehitettään uusia toiminnanmuotoja. Lisäksi koordinaattori järjestää kaikille Maailmankoulun vastuuopettajille (n. 18 kpl) joulukuussa

5 täydennyskoulutus- ja kehittämispäivätapaaminen, jossa käydään läpi globaalikasvatuksen ajankohtaisia teemoja ja kehitetään Maailmankoulun toimintaa yhteistyössä sitä pyörittävien opettajien, kuntien ja koulujen kanssa. Koordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös laajojen verkkosivujen päivitys, uutiskirjeiden toimittaminen ja koko hankkeen mainostus ja markkinointi ympäri Suomea olevissa tilaisuuksissa. Lisäksi koordinaattori toimii kouluttajana yliopistojen opettajankoulutuslaitoksissa. Koordinaattori kehittää ja vie eteenpäin Maailmankoulua ohjausryhmän ja verkoston opettajien tuella. 3.2 Oppimateriaalit RKI tukee kasvattajia tuottamalla Suomeen uusia kansainvälisiä rauhankasvatuksen näkökulmia. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on oppimateriaalien tuotanto. Vuonna 2015 RKI jatkaa tuottamiensa oppimateriaalien levittämistä ja tuottaa/ kääntää toimintavuonna 2015 myös uutta oppimateriaalia 2014 tehdyn kansainvälistä rauhankasvatusmateriaalia kartoittavan selvityksen tulosten perusteella. Rasismin vastainen oppimateriaali Vuonna 2013 RKI julkaisi Helsingin yliopiston, Anne Frank Housen sekä ODIHR:in (OSCE) kanssa yhteistyössä rasismin- ja antisemitismin vastaisen opetusmateriaalin. Materiaali on julkaistu 13 muussakin maassa. Materiaali on kaksiosainen. Molempia osia painettiin 2000 kappaletta. Suomen kontekstiin adaptoitu materiaali on saanut opettajilta erinomaista palautetta. Opettajat ovat erityisesti kiittäneet materiaalin lähestyttävyyttä sekä käyttökelpoisuutta opetuksessa. Suuren kysynnän johdosta materiaalista otettiin 4000 kappaleen lisäpainos vuonna Ennakkoluuloja-vihon painos jaettiin loppuun neljässä kuukaudessa. Materiaalin postituskuluissa on ollut tukena SPR:n Ei rasismille! hanke. Vuonna 2015 toisesta vihosta otetaan 1000 kappaleen uusintapainos. Materiaalia saatetaan yhä laajemman opettajakunnan käyttöön jakamalla sitä Subject Aid palvelun kautta Materiaalille saadaan lisänäkyvyyttä yrityksen markkinoinnin kautta. Käännettävä oppimateriaali Yliopistoharjoittelija Tuomas Nieminen teki vuonna 2014 laajan selvityksen erilaisista rauhan- ja globaalikasvatusmateriaaleista joita löytyy ulkomaisilta verkkosivuilta. Selvityksen tai muiden löydösten perusteella käännetään ja adaptoidaan Suomen kontekstiin uusi ulkomainen rauhankasvatuksen oppimateriaali. Uusi oppimateriaali valitaan ottaen huomioon sen soveltuvuus uusien opetussuunnitelmien kanssa. Yksi varteenotettava, laadukkaita oppimateriaaleja tuottava taho on ruotsalainen, etenkin historian opettajia palvelevan Forum för Levande Historia. Organisaatioon on oltu yhteydessä ja alustavasti saatu lupa kääntää ja ottaa Suomessa käyttöön heiltä löytyviä oppimateriaaleja. Oppimateriaalista otetaan 2000 kappaleen painos ja tuotetaan myös verkkomateriaali. Teemapäivien oppimateriaalit Vuonna 2014 RKI:n varapuheenjohtaja Hanna Niittymäki loi Rauhanfudis -konseptin, joka innosti kymmenet koulut yhdessä pelaamaan jalkapalloa rauhan hengessä. Konseptin suosiosta innostuneena RKI tuottaa toimintavuonna 2015 oppimateriaalia keväällä rasisminvastaiseksi päiväksi ja syksyllä rauhanpäivään ja YK-päivään. Materiaalien avulla teemapäivistä tiedotetaan laajasti ja niitä jaetaan pääasiallisesti Maailmankoulun jakelukanavien kautta. Muut oppimateriaalit - Opetushallitukselta on tullut uudet, uskonnon harjoittamista koulussa koskevat ohjeet. Tähän liittyen Vapaa-ajattelijain liiton kokoamassa ryhmässä laaditaan uskonnonharjoitukselle 5

6 vaihtoehtoista ohjelmaa ja tuodaan RKI:n asiantuntemusta rauhankasvatuksen sisällöistä ja materiaaleista. - Maailmankoulun uudet Elämykselliset matkalaukut yläkouluille ja lukioille tuotettiin Niiden käyttöönottoa ja saamaa palautetta seurataan ja materiaaleja kehitetään tarpeen mukaan. Laukkujen sisällöt: 1. Historia opettaa (yläk. historia ja ET, lukion HI3, HI6, PS1, AI, ET3) 2. Tavat, arki ja yhteisöllisuus- suuret maailmanuskonnot (yläk. uskonto ja ET, lukion UE4, ET1, ET4) 3. Afrikan monet kasvot (yläk. maantieto ja historia, lukion GE2, GE3, GE4, HI6, HI8) 4. Musiikin sanoma - oikeudenmukaisempi maailma (yläk. musiikki, lukion MU3, MU4) - RKI:n ja Ihmisoikeudet.net hankkeen tuottaman menetelmäkäsikirjan ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen vuonna 2010 otettu uusintapainos on loppu. Käsikirjaa kysellään edelleen, ja se on saatavilla sähköisessä muodossa. - RKI:n hanke Maailmankoulu ylläpitää opettajille ja muille kasvattajille ilmaista, laadukasta ja helppokäyttöistä opetusmateriaalipankkia rauhan- ja globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Materiaalipankki löytyy osoitteesta Verkkomateriaalipankkiin kootaan ainoastaan pedagogisesti ja menetelmällisesti laadukkaita rauhan- ja globaalikasvatusmateriaaleja. Yhä laajempi opettajakunta on löytänyt verkkomateriaalipankin ja kävijöitä on ollut noin vuosittain. 3.3 Koulutukset kasvatusalan ammattilaisille RKI osallistuu aktiivisesti suomalaisen koulutuskentän tapahtumiin levittäen materiaalia sekä tarjoten ilmaisia koulutuspalveluja opettajille sekä kasvattajille. Pyrimme vastaamaan koulutuksen tarjoajina opettajakentän ajankohtaisiin tarpeisiin, joita kartoitamme mm. laajan opettajayhteistyöverkostomme kautta. Tarjoamamme koulutukset ovat sisällöllisesti ajankohtaisia ja pedagogisesti korkeatasoisia. Vuonna 2015 tarjontamme sisältää mm. ennakkoluuloihin, mediakasvatukseen, lapsen oikeuksiin ja hyvän kouluilmapiirin luomiseen liittyvät koulutukset. (ks. Liite: koulutustarjonta). Opettajien täydennyskoulutukset Maailmankoulun kautta RKI tuottaa kymmenittäin täydennyskoulutuksia vuosittain. RKI:n pääsihteeri toimii yhtenä asiantuntijakouluttajana näissä koulutuksissa. Opettajankoulutuslaitokset Vuonna 2015 RKI tiivistää yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa (mm. Helsinki ja Tampere) järjestäen työpajoja sekä käyden luennoimassa ajankohtaisista rauhan- ja globaalikasvatuksen aiheista. RKI osallistuu myös aktiivisesti Maailma koulussa globaalikasvatuskoulutusten järjestämiseen Suomen eri opettajankoulutuslaitoksilla. sekä tarjoaa koulujen tarpeisiin räätälöityjä opettajien täydennyskoulutuksia (vesopäivät). Rasismin vastaiseen materiaaliin liittyvät koulutukset Kentällä toimiville opettajille on tarjottu käyttöönottokoulutusta rasismin vastaiseen materiaaliin ja sen teemoihin liittyen. Kyseisissä koulutustilaisuuksissa materiaalia on jaettu osallistujille. Koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta RKI jatkaa kasvattajien koulutuksia materiaalin käyttöön. Tavoitteena on järjestää kasvattajille ja alan opiskelijoille 10 koulutusta materiaalin pohjalta. Yhteistyöstä on jo sovittu 6

7 esimerkiksi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Myös uuden oppimateriaalin käyttöönottokoulutuksia järjestetään. Rauhankoulun kanssa tehtävä koulutusyhteistyö Rauhankoulu järjestää opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille 12 koulutusta, jotka tavoittavat 180 hlöä. Suurin osa koulutuksista toteutetaan yhteistyössä RKI:n kanssa niin että toinen kouluttaja tulee RKI:lta. Koulutuksia on luvattu esimerkiksi jo Viikin normaalikoulun opettajaharjoittelijoille sekä Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoille. Vuosittain on järjestetty myös 1-2 avointa koulutusta draaman ja globaalikasvatuksen yhdistämisestä. Lisäksi RKI:n pääsihteeri toimii yhtenä kouluttajana Rauhankoulun ohjaajakoulutuksissa. 4 Nuoret ja lapset 4.1 Anne Frank näyttely ja muut näyttelyt Amsterdamin Anne Frank museo ja Helsingin kaupunginkirjasto toivat OKM:n tuella Suomeen Anne Frank History For Today kiertonäyttelyn vuonna RKI ja Helsingin yliopisto toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Näyttely kertoo Anne Frankin kokemuksista holokaustin aikana ja pyrkii lisäämään keskustelua edelleen ajankohtaisista suvaitsevaisuuden, monikulttuurisuuden ja tasavertaisuuden teemoista. Näyttely on suunnattu pääasiallisesti vuotiaille. Näyttely on kiertänyt yli neljässäkymmenessä maassa ympäri maailman ja tavoittanut miljoonia katsojia. Näyttelykonseptiin kuuluu nuorten vertaisoppaiden kouluttaminen. Oppaita on koulutettu Suomessa RKI:n toimesta vuodesta 2012 alkaen, ja palautteista päätellen koulutuksilla ja näyttelytoiminnalla on ollut vaikutusta nuorten ajatteluun. Myös kohderyhmänä olleet koululuokat opettajineen ovat olleet tyytyväisiä nuorten opastuksiin, jotka tuovat historialliset tapahtumat nykypäivään ja nuorten omalle kielelle. Näyttelyn yhteistyökumppanina toimii nuorten osallisuuteen keskittyvä ruotsinkielinen järjestö UngInfo. UngInfon kanssa tehdään yhteistyötä näyttelyn kierrättämisen ja järjestelyjen lisäksi myös koulutuksen tarjoamisessa. Vuonna 2015 näyttelyä tarjotaan edelleen postikuluja vastaan kirjastoille, kouluille, kulttuurikeskuksille ja nuorisotaloille ympäri Suomen. RKI ja UngInfo järjestävät näyttelypaikkakunnilla nuorten vertaisopaskoulutuksia. Opastusten tavoitteena on valmentaa nuoria näyttelyn opastamiseen, mutta myös laajemmin antaa välineitä toimia yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta. Vapaaehtoisille maksetaan työstä matka- ja majoituskorvaukset sekä päivärahat. Muut näyttelyt: Yhteistyössä Rauhanliiton kanssa kierrätetään tilauksesta Väkivallan kulttuurista rauhankulttuuriin ja Gandhi, King, Ikeda rauha on rohkeutta -näyttelyitä. Mahdollisuuksien mukaan näyttelymateriaaleja siirretään myös sähköiseen muotoon ja kehitetään näyttelyihin liittyviä pedagogisia verkkomateriaaleja. Yhteistyössä muiden rauhanjärjestöjen kanssa voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös muita näyttely-projekteja. 7

8 4.2 Rauhankoulu Rauhankoulu on ollut tammikuusta 2004 virallisesti Rauhanliiton ja RKI:n yhteinen rauhankasvatustyön muoto. Rauhankoulu tukee opettajien ja kasvattajien rauhan- ja globaalikasvatustehtävää erityisten toiminnallisten ja draamamenetelmiä hyödyntävien toimintapäivien kautta. Rauhankoulutoiminta sai ulkoasiainministeriöltä kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen hankerahoitusta vuosiksi Hanketta hallinnoi Rauhanliitto ja hankkeeseen palkattu koordinaattori Annukka Toivonen. Koordinaattori on palkattu hankkeeseen 30 tunniksi viikossa. RKI osallistuu Rauhankoulutoiminnan kehittämiseen ja toimintaan kouluttamalla uusia ohjaajia sekä osallistumalla hankkeen kehitys-, laadunvalvonta- ja arviointityöhön mm. ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Vuonna 2015 Rauhankoulu tarjoaa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Vaasan alueella (ruotsiksi) peruskoululaisille ja lukiolaisille 74 toimintapäivää, joilla saavutetaan noin 814 oppilasta. Kukin luokka osallistuu kahteen toimintapäivään, joiden välissä ryhmä syventää harjoitusten ja materiaalien avulla tietämystään rauhasta sekä globaalin vastuun teemoista. Erityisesti Rauhankoulutoimintaan ja menetelmiin perehtyneet ohjaajat suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa toimintapäivistä ja oppilaiden tavallisesta koulunkäynnistä rauhan- ja kehityskasvatusta tukevan kokonaisuuden. 4.3 Esitykset Kavioiden kopinaa RKI:n kautta on mahdollista tilata maksullista Kavioiden kopinat -esitystä, joka kertoo alkuperäiskansoista ja ihmisoikeuksista alakouluikäisille. Vaivaisukko ja vaivaisakka RKI:n kautta on mahdollista tilata maksullista Vaivaisukko ja vaivaisakka esitystä, jossa pohditaan äärimmäistä köyhyyttä eri aikoina sekä Itä-Euroopan romanien kohtaamia ihmisoikeusloukkauksia. Muut esitykset RKI toteuttaa tarvittaessa myös muita rauhankasvatuksellisia esityksiä, joissa hyödynnetään taidekasvatuksen kuten sirkuksen, klovnerian, foorumiteatterin tai musiikin keinoja. 5. Kansalaisvaikuttaminen ja järjestökehittäminen Toimintavuoden ja pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä dialogia järjestöjen ja oppilaitosten välillä. RKI jatkaa ja kehittää yhteistyötä rauhan-, ihmisoikeus- ja globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, vapaan sivistystyön ja muiden oppilaitosten kanssa Tiedotus RKI tiedottaa kiinnostuneita RKI:n jäsenkirjeen ja Maailmankoulu-hankkeen uutiskirjeen välityksellä. Lisäksi ihmisiä tavoitetaan RKI:n ja Maailmankoulun verkkosivujen ja facebook-sivujen kautta. Molemmille sivustoille pyritään saamaan 500 seuraajaa vuoden 2015 aikana. RKI:n vuonna 2013 uusittujen verkkosivujen käyttöjärjestelmää uusitaan ja sivujen käyttäjälähtöisyyttä parannetaan vuoden 2015 aikana. 8

9 RKI:n vapaaehtoisten ja jäsenten kolumneja, kirja-arvosteluja ja muita puheenvuoroja julkaistaan RKI:n blogisivulla toimintavuoden aikana. Toiminnasta tiedotetaan lehdistötiedottein etenkin kasvatusalan medioille. Lisäksi RKI osallistuu näkyvästi ainakin kasvatusalan Educa-messuille tammikuussa. 5.2 Opetussuunnitelmatyö RKI on kommentoinut vuonna 2016 käyttöön otettavia perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksia eri kommenttikierroksilla. Nyt luonnosten valmistuttua RKI näkee tärkeäksi pohtia miten rauhankasvatuksen teemat integroituvat arvoperustasta luokkahuoneisiin saakka RKI vetoaa ja ohjeistaa oppikirjavalmistajia siitä miten yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja rauha voitaisiin tuoda aiempaa paremmin esiin uusissa oppikirjoissa ja miten materiaaleja tuotettaisiin normikriittisesti. Tätä työtä tehdään yhteistyössä muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa (työ aloitettu jo 2014) ja oppikirjavalmistajille tuotetaan do s and dont s lista globaalikasvatuksen teemoista. Yhteistyössä muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa kommentoidaan lukioiden opetussuunnitelmauudistusta, jotta rauhankasvatuksen teemat tulisivat mahdollisimman kattavasti ja tarkoituksenmukaisesti esiin. 5.3 Muu kotimainen ja kansainvälinen vaikuttamis- ja järjestöyhteistyö Rauhankasvatusinstituutti tekee yhteistyötä muiden suomalaisten rauhanjärjestöjen kanssa tilaisuuksien ja tempausten järjestämisessä, kasvatusalaan liittyvässä lobbaustyössä ja kannanotoissa. Erityisesti RKI pyrkii toimimaan sen puolesta, että rauhan- ja globaalikasvatuksen sisällöt saavuttaisivat yhä laajemman ja vakiintuneemman aseman suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteissa. Tähän tavoitteeseen pyritään erityisesti osallistumalla valtakunnallisen opetussuunnitelman kommentoimiseen ja tiivistämällä yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa. RKI tekee myös muuta lobbaustyötä yhteistyössä muiden globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ulkomailla on paljon kiinnostusta suomalaista pedagogiikkaa kohtaan ja myös suomalainen rauhankasvatus on kiinnostuksen kohteena. RKI pohtii toimintavuonna 2015 kuinka esimerkiksi Maailmankoulussa ja Rauhankoulussa kertynyttä osaamista voidaan mallintaa ja mahdollisesti levittää myös ulkomaille. RKI toimii asiantuntijajärjestönä konsultoiden opettajien ja kasvattajien lisäksi myös muita globaalikasvatuksen parissa toimivia järjestöjä ja toisaalta muita rauhanjärjestöjä mm. tukemalla näitä materiaalin tuottamisessa sekä globaalikasvatuksen menetelmissä. RKI toimii myös lukuisissa ohjausryhmissä (Oph:n IHRA-työryhmä, SPR:n Ei rasismille!-hanke, Nuorten Akatemia, Rauhankoulu). Etenkin Maailmankoulu-hankkeen kautta RKI tekee laajasti yhteistyötä koko suomalaisen globaali- ja kehityskasvatuskentän sekä sivistystoimien kanssa niillä paikkakunnilla, missä hanke toimii. RKI:n muut yhteistyötahot: Plan Suomi Säätiö, Taksvärkki ry, KEPA ry, Suomen vertaissovittelufoorumi, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Rauhankoulu-hanke, Suomen Rauhanliitto, PAND, Sadankomitea, Suomen Rauhanpuolustajat ry, Nuorten Akatemia, Opetushallitus (kansallinen IHRA-työryhmä), Pakolaisneuvonta, Suomen pakolaisapu ry, UNDP Maailman tila, Pakolaisneuvonta ry, Vapaa-ajattelijain liitto, Ei rasismille! hanke (SPR), Kansan sivistystyön liitto, Anne Frank House (Amsterdam), Fredens Hus (Uppsala), Forum för Levande Historia (Tukholma) Kaikille avoimena toimintana RKI:n aktiivit järjestävät opintopiiritapaamisia liittyen rauhan ja rauhankasvatuksen tematiikkaan. Opintopiirien kirjareferaatteja tai muita tuotoksia tiedotetaan jäsenille. 9

10 5.4 Järjestön toiminnan kehittäminen Vuoden 2015 tavoitteena on uudistaa järjestön visio ja missio ja pohtia kehittämisryhmässä järjestön strategiaa tuleville vuosille. Tavoitteena on että toiminnan tavoitteiden kirkastamisen jälkeen pienet resurssit kyetään kohdentamaan entistä kustannustehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Kehittämistyö parantaa myös työntekijöiden työhyvinvointia, koska heidän työtehtäviään ja työmääriään selkeytetään. Vuonna 2014 aloitetussa kehittämistyössä koettiin tarvetta rauhankasvatuksen tarkemmalle määrittelylle ja eri ikäkaudet kattavalle rauhankasvatuksen opetussuunnitelmalle/ohjeelle. Opetussuunnitelmaa varten kootaan eri kasvatusalan ammattilaisista koostuva asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu 3 kertaa vuoden aikana. 6. Hallinto ja talous Hallinto RKI:lla oli vuonna jäsenjärjestöjä ja henkilö- ja kannatusjäseniä noin 60. Uudet säännöt tulivat voimaan vuonna RKI:lla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Varsinaisten kokousten edustajina ovat jäsenjärjestöjen valitsemat edustajat ja henkilöjäsenet. RKI:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokouksia valmistelee nelijäseninen työvaliokunta. RKI ottaa harjoitteluun opiskelijoita esimerkiksi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistolta. RKI:n toiminnasta vastaavat työntekijät: 1. osa-aikainen pääsihteeri (80% joustavan hoitovapaan vuoksi) 2. osa-aikainen toimistosihteeri (40%) 3. Maailmankoulu-hanketta koordinoi Helsinkiin vanhempainvapaan sijaiseksi palkattava päätoiminen hankekoordinaattori alkaen 4. Tampereen toimintaa koordinoi osa-aikainen (80 %) työntekijä toukokuun 2015 loppuun 5. (rahoituksen onnistuessa osa-aikainen hankekoordinaattori ammattikouluhankkeeseen) Kirjanpidosta huolehtii Osuuskunta Multiprofessio (Marika Lohi). Toimintaan osallistuvat myös harjoittelijat ja vapaaehtoiset. RKI luo strategian, jolla innostetaan toimintaan mukaan lisää yhteisö- ja henkilöjäseniä. Toimisto sijaitsee Kumpulantie 7:ssä Taksvärkki ry:n alivuokralaisena. Talous Vuonna 2014 RKI:n toiminnalle ei myönnetty korotusta yleisavustukseen, vaikka tarve rauhankasvatukselliselle työlle on yhä kasvanut. Yleisavustus onkin mennyt koulutusten järjestämiseen, materiaaleihin sekä yhden täyspäiväisen työntekijän palkkaamiseen. RKI toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella sekä Maailmankoulu-hankkeelle myönnetyllä kehityskasvatustuella (50 000). RKI hakee vuodeksi 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta euroa. RKI:n taloudellisesta yritteliäisyydestä kertoo se, että kokonaistoimintatulot ovat olleet viimeiset 5 vuotta kasvussa ilman yleisavustuksen korotuksiakin. RKI pohtii jatkuvasti uusia varainhankinnan muotoja, mutta toiminnan jatkuvuus, laajeneminen ja laadun ylläpitäminen edellyttävät kasvavaa valtionapua. 10

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Kumpulantie 7 00520 Helsinki p. 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Sisällys 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET... 2 2. VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI... 2

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry. Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS

Rauhankasvatusinstituutti ry. Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi Rauhankasvatusinstituutti ry VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisältö 1. YLEISTÄ... 4 2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012 2016... 5 2.1. Karjalainen Nuorisoliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008

Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry Toimintakertomus 2008 Setan valtuusto hyväksynyt 25.4.09 1 Sisällys: 1 Setan tehtävät 2 Organisaatio 2.1 Hallituksen toiminta 2.2 Työyhteisö

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 TAIKALAMPPU-VERKOSTON JÄSENYYS- JA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Toimintakaudelle 2009-2013 Hakija Oulun kaupunki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo sivu n:o 1. Yleistä 2 2. Keskustoimisto 3 3. Tiedotus ja koulutus 3 4. Aseidenriisunta ja asevalvonta 6 5. Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa

kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa kaiken maailman kasvatusta Hakemisto kansainvälisyyskasvattajista Suomessa aineistot julkaisija: Kehitysyhteistyön palvelukeskus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot