Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie Helsinki p Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällys 1 Rauhankasvatusinstituutin toimintaperiaatteet Vuoden 2015 toiminnan painopisteet Kasvattajille suunnattu toiminta Maailmankoulu-hanke... 2 Laajennus Tampereelle ja seutukuntiin... 3 Maailmankoulu-hanke laajenee ammatillisiin oppilaitoksiin... 4 Olemassa olevien toimintojen tukeminen valtakunnallisesti Oppimateriaalit... 5 Rasismin vastainen oppimateriaali... 5 Käännettävä oppimateriaali... 5 Teemapäivien oppimateriaalit... 5 Muut oppimateriaalit Koulutukset kasvatusalan ammattilaisille Nuoret ja lapset Anne Frank näyttely ja muut näyttelyt Rauhankoulu Esitykset Kansalaisvaikuttaminen ja järjestökehittäminen Tiedotus Opetussuunnitelmatyö Muu kotimainen ja kansainvälinen vaikuttamis- ja järjestöyhteistyö Järjestön toiminnan kehittäminen Hallinto ja talous

2 1 Rauhankasvatusinstituutin toimintaperiaatteet Rauhankasvatusinstituutti RKI ry:n toiminnan tavoitteena on sääntöjen mukaisesti tukea rauhan- ja kansainvälisyyskasvatusta maassamme ja edistää sellaisen kansalaismielipiteen kehittymistä maassamme, joka tukee pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymistä maailmassa. Tässä RKI tukeutuu rauhanpedagogiikkaan, joka rakentuu globaalieettiselle ajattelulle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja taiteen käytön mahdollisuuksille. RKI määrittelee rauhankasvatuksen tarkoittavan laajasti kasvamista globaaliin vastuuseen ja maailmankansalaisuuteen. Globaalikasvatuksen sisällöistä etenkin ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus- ja moninaisuusteemat linkittyvät ohittamattomasti myös rauhankasvatukseen. Toimintatavoitteidensa saavuttamiseen RKI tukee kasvattajia koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla ja sitä kautta myös lapsia ja nuoria rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa. RKI pyrkii kaikella ohjelma- ja tiedotustoiminnallaan yhdessä jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa vahvistamaan rauhanomaista kansalaismielipidettä ja asenteita. 2. Vuoden 2015 toiminnan painopisteet Rauhankasvatusinstituutti ry toimii valtakunnallisesti koulutuskentän asiantuntijajärjestönä rauhan- ja globaalikasvatuksen alalla. Viime vuosien toiminnan kehitystä kuvaa toiminnan keskittäminen erityisesti palvelemaan koulutuskenttää, opettajia ja kasvattajia. Tämä kehityssuunta on keskittänyt ja täsmentänyt toimintaa edelleen, ja tehnyt toiminnasta myös entistä kustannustehokkaampaa. Tulevana vuonna RKI keskittyy toimintojensa ja tehtävänsä ytimen kirkastamiseen voidakseen jatkossa tuottaa aiempaakin tarkoituksenmukaisempaa materiaalia, koulutuksia ja palveluja. Vuonna 2015 RKI palvelee eri asteiden oppilaitoksia ja opettajia tarjoten rauhan- ja globaalikasvatuksen koulutuksia ja materiaaleja. RKI tukee näin ollen opettajien rauhan- ja globaalikasvatustehtävää pyrkien vastaamaan opettajien ja kentän tarpeisiin. RKI toimii asiantuntijajärjestönä pyrkien tiiviissä yhteistyössä muiden globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa vakiinnuttamaan globaalikasvatuksen sisältöjen ja menetelmien asemaa yleissivistävässä koulutuksessa sekä opettajankoulutuksissa. Toimintavuonna tuotetaan uutta oppimateriaalia tukemaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita globaalikasvatuksen osalta. RKI tekee järjestön sisäistä kehittämistyötä parantaakseen toimintaedellytyksiään. Toimintaa tukevaksi työkaluksi tuotetaan rauhankasvatuksen opetussuunnitelma. 3 Kasvattajille suunnattu toiminta 3.1 Maailmankoulu-hanke Rauhankasvatusinstituutin hallinnoima opettajien globaalikasvatustyötä tukeva valtakunnallinen Maailmankoulu-hanke toimii Turussa, Helsingissä, Oulussa, Kokkolassa ja Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla. Kaikilla alueilla toimintaa on peruskoulu- ja lukioasteilla. Lisäksi varhaiskasvatuksen puolella toimintaa on Turussa ja Tampereella. Hanke toimii pääasiallisesti ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella, mutta toimintaa rahoitetaan osittain myös Rauhankasvatusinstituutin yleisavustuksesta. 2

3 Vuoden 2015 tavoitteet hankkeelle: Toimintakunnissa tarjotaan yhteensä n. 20 globaalikasvatusaiheista koulutusta kasvattajille Koordinaattorin työn päättyessä jalkautetaan Maailmankoulun toiminnot (varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio) Tampereelle ja sen lähikuntiin. Ylläpidetään jo lanseerattuja laadukkaita globaalikasvatuspalveluja (mm. materiaalipankkia ja koulutuksia) sekä jalkautetaan toimintaa yhä syvällisemmin osaksi jokaisen koulun ja luokan toimintaa niillä alueilla missä jo toimimme. Vastataan uusiin yhteistyöpyyntöihin etsimällä erilaisia rahoituskanavia. Sovelletaan menestyksekästä Maailmankoulu-toimintamallia ammattikoulu-tason opettajille OPHrahoitteisessa hankkeessa. Maailmankoulu-hanke tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa globaalikasvatusmateriaalia, kouluttaa ja auttaa opettajia ja kasvattajia globaalikasvatuksen toteuttamisessa sekä tukee kansalaisjärjestöjä verkostoitumisessa koulujen ja yliopistojen kanssa. Opettajat ja kasvattajat ovat hankkeen ensisijainen kohderyhmä ja tavoitteena on edistää heidän kauttaan lasten ja nuorten kehitystä vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. Vuoden 2015 Maailmankoulu-hanke toimii Ulkoasianministeriön tuella ( euroa). Toiminnoista vastaavat päätoiminen hankekoordinaattori Helsingissä, 80% hankekoordinaattori Tampereella (31.5. asti). Jos Opetushallitukselta haettava ammattikoulurahoitus toteutuu, niin lisäksi palkataan yksi osa-aikainen hankekoordinaattori Helsinkiin. Lisäksi Maailmankoulu tukee edelleen toimintojen pyörittämistä Oulussa, Kokkolassa, Helsingissä, Turussa ja Satakunnan alueella auttaen kuntien palkkaamia Maailmankoulun vastuuopettajia työssään. Maailmankoulun toimintamuotoja ovat koulutukset ja materiaalipalvelut, eli matkalaukkuihin kootut, lainattavat opetusmateriaalipaketit, materiaalipankit (joista löytyy kansalaisjärjestöjen tarjoamaa maksutonta materiaalia) sekä virtuaalinen materiaalipankki. Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin erityisesti Maailmankoulu-hankkeen uusia toimintoja. Laajennus Tampereelle ja seutukuntiin Toimintavuonna 2015 Tampereella ja sen lähikunnissa jatketaan Maailmankoulun toimintoja niin varhaiskasvatuksessa kuin yleissivistävälläkin puolella. Maailmankoulu on tuottanut Tampereen sekä sen lähikuntien käyttöön materiaalipaketit kaikille ko. asteille sekä järjestää useita opettajille suunnattuja koulutuksia yhteistyössä globaalikasvatuksen asiantuntijoiden (mm. kansalaisjärjestöjen edustajat, yhdistykset ja yliopistojen luennoitsijat) kanssa. Myös materiaalipaketteihin liittyen järjestetään käyttöönottokoulutusta. Yhteensä koulutuksia on 5 perusasteelle ja 2 varhaiskasvatukseen. Tampereen koordinaattori kierrättää materiaalipaketteja, tiedottaa kasvattajia Maailmankoulun palveluista ja luo rakenteita joilla toiminnot siirretään osaksi kunnan omia palveluita. Koordinaattori järjestää useita koulutuksia ja esittelytilaisuuksia sekä vierailee kouluilla kertomassa Maailmankoulusta samalla avartaen opettajien käsityksiä globaalikasvatuksen laajuudesta ja menetelmistä. Koordinaattori jakaa kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusosaamista kuuluen Tampereen kv- ja globaalikasvatusstrategia-ryhmään. Koordinaattorin tukena toimivat ohjausryhmät niin Tampereen Osaava -hankkeen puolelta kuin Maailmankoulustakin. 3

4 Yhteistyötahot: Kunnalliset yhteistyötahot: Turun sivistystoimi, Osaava Satakunta -hanke, Kokkolan sivistystoimi, Oulun sivistystoimi, Helsingin opetusvirasto, Tampereen kaupungin sivistystoimi Yhteistyötahot järjestökentällä: Plan Suomi Säätiö, Taksvärkki ry, Rauhankoulu / Suomen Rauhanliitto, KEPA ry, Eetti ry, Allianssi ry, Ihmisoikeudet.net / Ihmisoikeusliitto, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, Toisella katsomalla hanke / Kulttuurikameleontit ry, Nuorten Akatemia, Suomen pakolaisapu ry, Suomen Rauhanpuolustajat ry, Pakolaisneuvonta ry, UngInfo Yhteistyötahot yliopistoissa: Juli Aerila / Rauman OKL, Aija Ahtineva / Turun OKL, Hannele Cantell / Helsingin OKL Maailmankoulu-hanke laajenee ammatillisiin oppilaitoksiin Ammattikoulu-tasolle suunnataan vuonna 2015 Maailmankoulu-hankkeen toimintoja nyt ensi kertaa. Opetushallitukselta haettavalla rahoituksella toteutettavan hankkeen tavoitteena on fasilitoida oppilaitosten ja järjestökentän asiantuntemuksen kohtaamista. Lisäksi hanke luo verkoston oppilaitosten/opettajien välille, jolloin ideointia syntyy yli oppiaine- ja oppilaitosrajojen. Lisäksi Maailmankoulu kokoaa pedagogisesti parhaita materiaaleja kansalaisjärjestöjen valmiista ammattikouluopetukseen suunnatuista materiaaleista ja tuottaa niistä ammattikouluopetukseen soveltuvia materiaalipaketteja ja/tai oppaita. Lisäksi Maailmankoulun tarjontaan kuuluvat opettajien koulutukset globaalikasvatuksen teemoista. Ammattikouluille suunnatun hankkeen uutena työntekijänä aloittava koordinaattori toteuttaa sekä verkostojen luomisen että opetusmateriaalien ideoimisen ja kehittämisen kohderyhmälle sopiviksi oppilaitosten opettajien ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden tuella. Ko. yhteistyöllä materiaali sovelletaan suoraan sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmiin sopivaksi (Esim. yleisestä opetussuunnitelmasta löytyvät elinikäisen oppimisen kriteerit sekä aktiivinen kansalaisuus ja kulttuurit ja esim. lähihoitajille ensimmäisen vuoden kasvuun liittyvien opintojen aihekokonaisuuksiin.) Hankekoordinaattori kouluttaa opettajia globaalikasvatuksen tematiikkaan sekä monipuolisten ja toiminnallisten materiaalien käyttöön opetustyössä yhdessä globaalikasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Hanketta aloitettaessa koulutukset toteutuvat pienempinä esim. 10 hlöä/koulutus. (Painopiste koordinoinnissa, hankkeen kehittämisessä ammattikouluihin sopivaksi ja materiaalin tuottamistyössä). Myöhemmissä vaiheissa painopiste siirtyy enemmän opettajien koulutuksen järjestämiseen tuotettua materiaalia hyödyntäen. Koordinaattori kehittää hanketta yhdessä ammattikoulujen opettajien sekä Maailmankoulun ohjausryhmän kanssa. Tukena toimivat myös useat kansalaisjärjestöjen asiantuntijat. Olemassa olevien toimintojen tukeminen valtakunnallisesti Helsinkiin vanhempainvapaan sijaiseksi palkattava Maailmankoulun kokoaikainen koordinaattori toimii hankkeen valtakunnallisena koordinaattorina. Yhteistyötä, mentorointia ja monitorointia tehdään Oulussa, Helsingissä, Turussa, Kokkolassa, Satakunnan ja (loppuvuodesta 2015) Pirkanmaan alueilla, jossa maailmankoulutoiminta on siirtynyt jo kokonaan kaupunkien sivistystoimien vastuulle. Valtakunnallinen koordinaattori tukee verkoston opettajien työtä mm. järjestämällä skype-tapaamisia 1krt/2kk, auttaa kouluttajien hankkimisessa, koulutusten järjestelyissä sekä kouluttaa myös itse tarvittaessa globaalikasvatuksen teemoista. Koordinaattori vierailee kussakin kaupungissa ainakin kerran vuodessa, jolloin vastuuopettajien kanssa käydään läpi vuoden toimintaa ja kehitettään uusia toiminnanmuotoja. Lisäksi koordinaattori järjestää kaikille Maailmankoulun vastuuopettajille (n. 18 kpl) joulukuussa

5 täydennyskoulutus- ja kehittämispäivätapaaminen, jossa käydään läpi globaalikasvatuksen ajankohtaisia teemoja ja kehitetään Maailmankoulun toimintaa yhteistyössä sitä pyörittävien opettajien, kuntien ja koulujen kanssa. Koordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös laajojen verkkosivujen päivitys, uutiskirjeiden toimittaminen ja koko hankkeen mainostus ja markkinointi ympäri Suomea olevissa tilaisuuksissa. Lisäksi koordinaattori toimii kouluttajana yliopistojen opettajankoulutuslaitoksissa. Koordinaattori kehittää ja vie eteenpäin Maailmankoulua ohjausryhmän ja verkoston opettajien tuella. 3.2 Oppimateriaalit RKI tukee kasvattajia tuottamalla Suomeen uusia kansainvälisiä rauhankasvatuksen näkökulmia. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on oppimateriaalien tuotanto. Vuonna 2015 RKI jatkaa tuottamiensa oppimateriaalien levittämistä ja tuottaa/ kääntää toimintavuonna 2015 myös uutta oppimateriaalia 2014 tehdyn kansainvälistä rauhankasvatusmateriaalia kartoittavan selvityksen tulosten perusteella. Rasismin vastainen oppimateriaali Vuonna 2013 RKI julkaisi Helsingin yliopiston, Anne Frank Housen sekä ODIHR:in (OSCE) kanssa yhteistyössä rasismin- ja antisemitismin vastaisen opetusmateriaalin. Materiaali on julkaistu 13 muussakin maassa. Materiaali on kaksiosainen. Molempia osia painettiin 2000 kappaletta. Suomen kontekstiin adaptoitu materiaali on saanut opettajilta erinomaista palautetta. Opettajat ovat erityisesti kiittäneet materiaalin lähestyttävyyttä sekä käyttökelpoisuutta opetuksessa. Suuren kysynnän johdosta materiaalista otettiin 4000 kappaleen lisäpainos vuonna Ennakkoluuloja-vihon painos jaettiin loppuun neljässä kuukaudessa. Materiaalin postituskuluissa on ollut tukena SPR:n Ei rasismille! hanke. Vuonna 2015 toisesta vihosta otetaan 1000 kappaleen uusintapainos. Materiaalia saatetaan yhä laajemman opettajakunnan käyttöön jakamalla sitä Subject Aid palvelun kautta Materiaalille saadaan lisänäkyvyyttä yrityksen markkinoinnin kautta. Käännettävä oppimateriaali Yliopistoharjoittelija Tuomas Nieminen teki vuonna 2014 laajan selvityksen erilaisista rauhan- ja globaalikasvatusmateriaaleista joita löytyy ulkomaisilta verkkosivuilta. Selvityksen tai muiden löydösten perusteella käännetään ja adaptoidaan Suomen kontekstiin uusi ulkomainen rauhankasvatuksen oppimateriaali. Uusi oppimateriaali valitaan ottaen huomioon sen soveltuvuus uusien opetussuunnitelmien kanssa. Yksi varteenotettava, laadukkaita oppimateriaaleja tuottava taho on ruotsalainen, etenkin historian opettajia palvelevan Forum för Levande Historia. Organisaatioon on oltu yhteydessä ja alustavasti saatu lupa kääntää ja ottaa Suomessa käyttöön heiltä löytyviä oppimateriaaleja. Oppimateriaalista otetaan 2000 kappaleen painos ja tuotetaan myös verkkomateriaali. Teemapäivien oppimateriaalit Vuonna 2014 RKI:n varapuheenjohtaja Hanna Niittymäki loi Rauhanfudis -konseptin, joka innosti kymmenet koulut yhdessä pelaamaan jalkapalloa rauhan hengessä. Konseptin suosiosta innostuneena RKI tuottaa toimintavuonna 2015 oppimateriaalia keväällä rasisminvastaiseksi päiväksi ja syksyllä rauhanpäivään ja YK-päivään. Materiaalien avulla teemapäivistä tiedotetaan laajasti ja niitä jaetaan pääasiallisesti Maailmankoulun jakelukanavien kautta. Muut oppimateriaalit - Opetushallitukselta on tullut uudet, uskonnon harjoittamista koulussa koskevat ohjeet. Tähän liittyen Vapaa-ajattelijain liiton kokoamassa ryhmässä laaditaan uskonnonharjoitukselle 5

6 vaihtoehtoista ohjelmaa ja tuodaan RKI:n asiantuntemusta rauhankasvatuksen sisällöistä ja materiaaleista. - Maailmankoulun uudet Elämykselliset matkalaukut yläkouluille ja lukioille tuotettiin Niiden käyttöönottoa ja saamaa palautetta seurataan ja materiaaleja kehitetään tarpeen mukaan. Laukkujen sisällöt: 1. Historia opettaa (yläk. historia ja ET, lukion HI3, HI6, PS1, AI, ET3) 2. Tavat, arki ja yhteisöllisuus- suuret maailmanuskonnot (yläk. uskonto ja ET, lukion UE4, ET1, ET4) 3. Afrikan monet kasvot (yläk. maantieto ja historia, lukion GE2, GE3, GE4, HI6, HI8) 4. Musiikin sanoma - oikeudenmukaisempi maailma (yläk. musiikki, lukion MU3, MU4) - RKI:n ja Ihmisoikeudet.net hankkeen tuottaman menetelmäkäsikirjan ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen vuonna 2010 otettu uusintapainos on loppu. Käsikirjaa kysellään edelleen, ja se on saatavilla sähköisessä muodossa. - RKI:n hanke Maailmankoulu ylläpitää opettajille ja muille kasvattajille ilmaista, laadukasta ja helppokäyttöistä opetusmateriaalipankkia rauhan- ja globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Materiaalipankki löytyy osoitteesta Verkkomateriaalipankkiin kootaan ainoastaan pedagogisesti ja menetelmällisesti laadukkaita rauhan- ja globaalikasvatusmateriaaleja. Yhä laajempi opettajakunta on löytänyt verkkomateriaalipankin ja kävijöitä on ollut noin vuosittain. 3.3 Koulutukset kasvatusalan ammattilaisille RKI osallistuu aktiivisesti suomalaisen koulutuskentän tapahtumiin levittäen materiaalia sekä tarjoten ilmaisia koulutuspalveluja opettajille sekä kasvattajille. Pyrimme vastaamaan koulutuksen tarjoajina opettajakentän ajankohtaisiin tarpeisiin, joita kartoitamme mm. laajan opettajayhteistyöverkostomme kautta. Tarjoamamme koulutukset ovat sisällöllisesti ajankohtaisia ja pedagogisesti korkeatasoisia. Vuonna 2015 tarjontamme sisältää mm. ennakkoluuloihin, mediakasvatukseen, lapsen oikeuksiin ja hyvän kouluilmapiirin luomiseen liittyvät koulutukset. (ks. Liite: koulutustarjonta). Opettajien täydennyskoulutukset Maailmankoulun kautta RKI tuottaa kymmenittäin täydennyskoulutuksia vuosittain. RKI:n pääsihteeri toimii yhtenä asiantuntijakouluttajana näissä koulutuksissa. Opettajankoulutuslaitokset Vuonna 2015 RKI tiivistää yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa (mm. Helsinki ja Tampere) järjestäen työpajoja sekä käyden luennoimassa ajankohtaisista rauhan- ja globaalikasvatuksen aiheista. RKI osallistuu myös aktiivisesti Maailma koulussa globaalikasvatuskoulutusten järjestämiseen Suomen eri opettajankoulutuslaitoksilla. sekä tarjoaa koulujen tarpeisiin räätälöityjä opettajien täydennyskoulutuksia (vesopäivät). Rasismin vastaiseen materiaaliin liittyvät koulutukset Kentällä toimiville opettajille on tarjottu käyttöönottokoulutusta rasismin vastaiseen materiaaliin ja sen teemoihin liittyen. Kyseisissä koulutustilaisuuksissa materiaalia on jaettu osallistujille. Koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta RKI jatkaa kasvattajien koulutuksia materiaalin käyttöön. Tavoitteena on järjestää kasvattajille ja alan opiskelijoille 10 koulutusta materiaalin pohjalta. Yhteistyöstä on jo sovittu 6

7 esimerkiksi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Myös uuden oppimateriaalin käyttöönottokoulutuksia järjestetään. Rauhankoulun kanssa tehtävä koulutusyhteistyö Rauhankoulu järjestää opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille 12 koulutusta, jotka tavoittavat 180 hlöä. Suurin osa koulutuksista toteutetaan yhteistyössä RKI:n kanssa niin että toinen kouluttaja tulee RKI:lta. Koulutuksia on luvattu esimerkiksi jo Viikin normaalikoulun opettajaharjoittelijoille sekä Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoille. Vuosittain on järjestetty myös 1-2 avointa koulutusta draaman ja globaalikasvatuksen yhdistämisestä. Lisäksi RKI:n pääsihteeri toimii yhtenä kouluttajana Rauhankoulun ohjaajakoulutuksissa. 4 Nuoret ja lapset 4.1 Anne Frank näyttely ja muut näyttelyt Amsterdamin Anne Frank museo ja Helsingin kaupunginkirjasto toivat OKM:n tuella Suomeen Anne Frank History For Today kiertonäyttelyn vuonna RKI ja Helsingin yliopisto toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Näyttely kertoo Anne Frankin kokemuksista holokaustin aikana ja pyrkii lisäämään keskustelua edelleen ajankohtaisista suvaitsevaisuuden, monikulttuurisuuden ja tasavertaisuuden teemoista. Näyttely on suunnattu pääasiallisesti vuotiaille. Näyttely on kiertänyt yli neljässäkymmenessä maassa ympäri maailman ja tavoittanut miljoonia katsojia. Näyttelykonseptiin kuuluu nuorten vertaisoppaiden kouluttaminen. Oppaita on koulutettu Suomessa RKI:n toimesta vuodesta 2012 alkaen, ja palautteista päätellen koulutuksilla ja näyttelytoiminnalla on ollut vaikutusta nuorten ajatteluun. Myös kohderyhmänä olleet koululuokat opettajineen ovat olleet tyytyväisiä nuorten opastuksiin, jotka tuovat historialliset tapahtumat nykypäivään ja nuorten omalle kielelle. Näyttelyn yhteistyökumppanina toimii nuorten osallisuuteen keskittyvä ruotsinkielinen järjestö UngInfo. UngInfon kanssa tehdään yhteistyötä näyttelyn kierrättämisen ja järjestelyjen lisäksi myös koulutuksen tarjoamisessa. Vuonna 2015 näyttelyä tarjotaan edelleen postikuluja vastaan kirjastoille, kouluille, kulttuurikeskuksille ja nuorisotaloille ympäri Suomen. RKI ja UngInfo järjestävät näyttelypaikkakunnilla nuorten vertaisopaskoulutuksia. Opastusten tavoitteena on valmentaa nuoria näyttelyn opastamiseen, mutta myös laajemmin antaa välineitä toimia yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta. Vapaaehtoisille maksetaan työstä matka- ja majoituskorvaukset sekä päivärahat. Muut näyttelyt: Yhteistyössä Rauhanliiton kanssa kierrätetään tilauksesta Väkivallan kulttuurista rauhankulttuuriin ja Gandhi, King, Ikeda rauha on rohkeutta -näyttelyitä. Mahdollisuuksien mukaan näyttelymateriaaleja siirretään myös sähköiseen muotoon ja kehitetään näyttelyihin liittyviä pedagogisia verkkomateriaaleja. Yhteistyössä muiden rauhanjärjestöjen kanssa voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös muita näyttely-projekteja. 7

8 4.2 Rauhankoulu Rauhankoulu on ollut tammikuusta 2004 virallisesti Rauhanliiton ja RKI:n yhteinen rauhankasvatustyön muoto. Rauhankoulu tukee opettajien ja kasvattajien rauhan- ja globaalikasvatustehtävää erityisten toiminnallisten ja draamamenetelmiä hyödyntävien toimintapäivien kautta. Rauhankoulutoiminta sai ulkoasiainministeriöltä kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen hankerahoitusta vuosiksi Hanketta hallinnoi Rauhanliitto ja hankkeeseen palkattu koordinaattori Annukka Toivonen. Koordinaattori on palkattu hankkeeseen 30 tunniksi viikossa. RKI osallistuu Rauhankoulutoiminnan kehittämiseen ja toimintaan kouluttamalla uusia ohjaajia sekä osallistumalla hankkeen kehitys-, laadunvalvonta- ja arviointityöhön mm. ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Vuonna 2015 Rauhankoulu tarjoaa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Vaasan alueella (ruotsiksi) peruskoululaisille ja lukiolaisille 74 toimintapäivää, joilla saavutetaan noin 814 oppilasta. Kukin luokka osallistuu kahteen toimintapäivään, joiden välissä ryhmä syventää harjoitusten ja materiaalien avulla tietämystään rauhasta sekä globaalin vastuun teemoista. Erityisesti Rauhankoulutoimintaan ja menetelmiin perehtyneet ohjaajat suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa toimintapäivistä ja oppilaiden tavallisesta koulunkäynnistä rauhan- ja kehityskasvatusta tukevan kokonaisuuden. 4.3 Esitykset Kavioiden kopinaa RKI:n kautta on mahdollista tilata maksullista Kavioiden kopinat -esitystä, joka kertoo alkuperäiskansoista ja ihmisoikeuksista alakouluikäisille. Vaivaisukko ja vaivaisakka RKI:n kautta on mahdollista tilata maksullista Vaivaisukko ja vaivaisakka esitystä, jossa pohditaan äärimmäistä köyhyyttä eri aikoina sekä Itä-Euroopan romanien kohtaamia ihmisoikeusloukkauksia. Muut esitykset RKI toteuttaa tarvittaessa myös muita rauhankasvatuksellisia esityksiä, joissa hyödynnetään taidekasvatuksen kuten sirkuksen, klovnerian, foorumiteatterin tai musiikin keinoja. 5. Kansalaisvaikuttaminen ja järjestökehittäminen Toimintavuoden ja pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä dialogia järjestöjen ja oppilaitosten välillä. RKI jatkaa ja kehittää yhteistyötä rauhan-, ihmisoikeus- ja globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, vapaan sivistystyön ja muiden oppilaitosten kanssa Tiedotus RKI tiedottaa kiinnostuneita RKI:n jäsenkirjeen ja Maailmankoulu-hankkeen uutiskirjeen välityksellä. Lisäksi ihmisiä tavoitetaan RKI:n ja Maailmankoulun verkkosivujen ja facebook-sivujen kautta. Molemmille sivustoille pyritään saamaan 500 seuraajaa vuoden 2015 aikana. RKI:n vuonna 2013 uusittujen verkkosivujen käyttöjärjestelmää uusitaan ja sivujen käyttäjälähtöisyyttä parannetaan vuoden 2015 aikana. 8

9 RKI:n vapaaehtoisten ja jäsenten kolumneja, kirja-arvosteluja ja muita puheenvuoroja julkaistaan RKI:n blogisivulla toimintavuoden aikana. Toiminnasta tiedotetaan lehdistötiedottein etenkin kasvatusalan medioille. Lisäksi RKI osallistuu näkyvästi ainakin kasvatusalan Educa-messuille tammikuussa. 5.2 Opetussuunnitelmatyö RKI on kommentoinut vuonna 2016 käyttöön otettavia perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksia eri kommenttikierroksilla. Nyt luonnosten valmistuttua RKI näkee tärkeäksi pohtia miten rauhankasvatuksen teemat integroituvat arvoperustasta luokkahuoneisiin saakka RKI vetoaa ja ohjeistaa oppikirjavalmistajia siitä miten yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja rauha voitaisiin tuoda aiempaa paremmin esiin uusissa oppikirjoissa ja miten materiaaleja tuotettaisiin normikriittisesti. Tätä työtä tehdään yhteistyössä muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa (työ aloitettu jo 2014) ja oppikirjavalmistajille tuotetaan do s and dont s lista globaalikasvatuksen teemoista. Yhteistyössä muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa kommentoidaan lukioiden opetussuunnitelmauudistusta, jotta rauhankasvatuksen teemat tulisivat mahdollisimman kattavasti ja tarkoituksenmukaisesti esiin. 5.3 Muu kotimainen ja kansainvälinen vaikuttamis- ja järjestöyhteistyö Rauhankasvatusinstituutti tekee yhteistyötä muiden suomalaisten rauhanjärjestöjen kanssa tilaisuuksien ja tempausten järjestämisessä, kasvatusalaan liittyvässä lobbaustyössä ja kannanotoissa. Erityisesti RKI pyrkii toimimaan sen puolesta, että rauhan- ja globaalikasvatuksen sisällöt saavuttaisivat yhä laajemman ja vakiintuneemman aseman suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteissa. Tähän tavoitteeseen pyritään erityisesti osallistumalla valtakunnallisen opetussuunnitelman kommentoimiseen ja tiivistämällä yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa. RKI tekee myös muuta lobbaustyötä yhteistyössä muiden globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ulkomailla on paljon kiinnostusta suomalaista pedagogiikkaa kohtaan ja myös suomalainen rauhankasvatus on kiinnostuksen kohteena. RKI pohtii toimintavuonna 2015 kuinka esimerkiksi Maailmankoulussa ja Rauhankoulussa kertynyttä osaamista voidaan mallintaa ja mahdollisesti levittää myös ulkomaille. RKI toimii asiantuntijajärjestönä konsultoiden opettajien ja kasvattajien lisäksi myös muita globaalikasvatuksen parissa toimivia järjestöjä ja toisaalta muita rauhanjärjestöjä mm. tukemalla näitä materiaalin tuottamisessa sekä globaalikasvatuksen menetelmissä. RKI toimii myös lukuisissa ohjausryhmissä (Oph:n IHRA-työryhmä, SPR:n Ei rasismille!-hanke, Nuorten Akatemia, Rauhankoulu). Etenkin Maailmankoulu-hankkeen kautta RKI tekee laajasti yhteistyötä koko suomalaisen globaali- ja kehityskasvatuskentän sekä sivistystoimien kanssa niillä paikkakunnilla, missä hanke toimii. RKI:n muut yhteistyötahot: Plan Suomi Säätiö, Taksvärkki ry, KEPA ry, Suomen vertaissovittelufoorumi, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Rauhankoulu-hanke, Suomen Rauhanliitto, PAND, Sadankomitea, Suomen Rauhanpuolustajat ry, Nuorten Akatemia, Opetushallitus (kansallinen IHRA-työryhmä), Pakolaisneuvonta, Suomen pakolaisapu ry, UNDP Maailman tila, Pakolaisneuvonta ry, Vapaa-ajattelijain liitto, Ei rasismille! hanke (SPR), Kansan sivistystyön liitto, Anne Frank House (Amsterdam), Fredens Hus (Uppsala), Forum för Levande Historia (Tukholma) Kaikille avoimena toimintana RKI:n aktiivit järjestävät opintopiiritapaamisia liittyen rauhan ja rauhankasvatuksen tematiikkaan. Opintopiirien kirjareferaatteja tai muita tuotoksia tiedotetaan jäsenille. 9

10 5.4 Järjestön toiminnan kehittäminen Vuoden 2015 tavoitteena on uudistaa järjestön visio ja missio ja pohtia kehittämisryhmässä järjestön strategiaa tuleville vuosille. Tavoitteena on että toiminnan tavoitteiden kirkastamisen jälkeen pienet resurssit kyetään kohdentamaan entistä kustannustehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Kehittämistyö parantaa myös työntekijöiden työhyvinvointia, koska heidän työtehtäviään ja työmääriään selkeytetään. Vuonna 2014 aloitetussa kehittämistyössä koettiin tarvetta rauhankasvatuksen tarkemmalle määrittelylle ja eri ikäkaudet kattavalle rauhankasvatuksen opetussuunnitelmalle/ohjeelle. Opetussuunnitelmaa varten kootaan eri kasvatusalan ammattilaisista koostuva asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu 3 kertaa vuoden aikana. 6. Hallinto ja talous Hallinto RKI:lla oli vuonna jäsenjärjestöjä ja henkilö- ja kannatusjäseniä noin 60. Uudet säännöt tulivat voimaan vuonna RKI:lla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Varsinaisten kokousten edustajina ovat jäsenjärjestöjen valitsemat edustajat ja henkilöjäsenet. RKI:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokouksia valmistelee nelijäseninen työvaliokunta. RKI ottaa harjoitteluun opiskelijoita esimerkiksi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistolta. RKI:n toiminnasta vastaavat työntekijät: 1. osa-aikainen pääsihteeri (80% joustavan hoitovapaan vuoksi) 2. osa-aikainen toimistosihteeri (40%) 3. Maailmankoulu-hanketta koordinoi Helsinkiin vanhempainvapaan sijaiseksi palkattava päätoiminen hankekoordinaattori alkaen 4. Tampereen toimintaa koordinoi osa-aikainen (80 %) työntekijä toukokuun 2015 loppuun 5. (rahoituksen onnistuessa osa-aikainen hankekoordinaattori ammattikouluhankkeeseen) Kirjanpidosta huolehtii Osuuskunta Multiprofessio (Marika Lohi). Toimintaan osallistuvat myös harjoittelijat ja vapaaehtoiset. RKI luo strategian, jolla innostetaan toimintaan mukaan lisää yhteisö- ja henkilöjäseniä. Toimisto sijaitsee Kumpulantie 7:ssä Taksvärkki ry:n alivuokralaisena. Talous Vuonna 2014 RKI:n toiminnalle ei myönnetty korotusta yleisavustukseen, vaikka tarve rauhankasvatukselliselle työlle on yhä kasvanut. Yleisavustus onkin mennyt koulutusten järjestämiseen, materiaaleihin sekä yhden täyspäiväisen työntekijän palkkaamiseen. RKI toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella sekä Maailmankoulu-hankkeelle myönnetyllä kehityskasvatustuella (50 000). RKI hakee vuodeksi 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta euroa. RKI:n taloudellisesta yritteliäisyydestä kertoo se, että kokonaistoimintatulot ovat olleet viimeiset 5 vuotta kasvussa ilman yleisavustuksen korotuksiakin. RKI pohtii jatkuvasti uusia varainhankinnan muotoja, mutta toiminnan jatkuvuus, laajeneminen ja laadun ylläpitäminen edellyttävät kasvavaa valtionapua. 10

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie 7 00520 Helsinki p. 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1 Rauhankasvatusinstituutti RKI ry:n toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011 MAAILMANKOULU Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille Paula Hyväri 17.11.2011 MITÄ ON GLOBAALIKASVATUS? Kansainvälisyyskasvatus (KVK) = Globaalikasvatus = Kasvaminen maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry. Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS

Rauhankasvatusinstituutti ry. Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi Rauhankasvatusinstituutti ry VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin

Lisätiedot

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Kumpulantie 7 00520 Helsinki p. 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Sisällys 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET... 2 2. VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI... 2

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry. Döbelninkatu 2 00260 Helsinki Puh (09) 449 169 tai 044 302 204 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS

Rauhankasvatusinstituutti ry. Döbelninkatu 2 00260 Helsinki Puh (09) 449 169 tai 044 302 204 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS Rauhankasvatusinstituutti ry Döbelninkatu 2 00260 Helsinki Puh (09) 449 169 tai 044 302 204 info@rauhankasvatus.fi VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu HYOL syyspäivät 29.10 Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Samaa vai eri mieltä? Maailmaa voi muuttaa koulussa Samaa vai eri mieltä? Minä voin vaikuttaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on enorssin ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie Helsinki Puh VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie Helsinki Puh VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 johanna.laaja@rauhankasvatus.fi VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Globaalikasvatusta aineenopettajille

Globaalikasvatusta aineenopettajille Globaalikasvatusta aineenopettajille Maailmankoulu Opettajien ja kasvattajien globaalikasvatuksen tukipalvelu Globaalikasvatuksen tehtävänä on Avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Unesco-koulujen seminaari

Unesco-koulujen seminaari Unesco-koulujen seminaari Opetushallitus 7.9.2016 Uudet opsit ja uusi opettajuus globaalikasvatuksen näkökulmasta 1. Mitä on globaalikasvatus? 2. Mitä uudet opsit sanovat? 3. Mitä sitten? Mitä on globaalikasvatus?

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? VILLA ELFVIK 17.11.2011 HANNELE CANTELL AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN JOHTAJA DOSENTTI OKL, HY Oppimisympäristö 1. Fyysiset ja tekniset

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

Rauhankasvatus ja globaalikasvatus ja mitä niitä olikaan?

Rauhankasvatus ja globaalikasvatus ja mitä niitä olikaan? Rauhankasvatus ja globaalikasvatus ja mitä niitä olikaan? Johanna Laaja info@rauhankasvatus.fi Rauhanasema 5.-6.3.2013 Yksi näkökulma - Globaalikasvatuksen eri ikkunat: Globaalikasvatuksen tehtävänä on:...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN KOULUJEN KANSAINVÄLISYYDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2015 LOPPURAPORTTI

TAMPEREEN SEUDUN KOULUJEN KANSAINVÄLISYYDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2015 LOPPURAPORTTI TAMPEREEN SEUDUN KOULUJEN KANSAINVÄLISYYDEN KEHITTÄMISOHJELMA 204-205 LOPPURAPORTTI . Hankkeen nimi Tampereen seudun koulujen kansainvälisyyden kehittämisohjelma 2. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

OpenDigi toimijat. Taustalla SA:n PREP21-hanke 5 opettajankoulutusyliopistoa

OpenDigi toimijat. Taustalla SA:n PREP21-hanke 5 opettajankoulutusyliopistoa OpenDigi 18.12.2017 OpenDigi toimijat Taustalla SA:n PREP21-hanke 5 opettajankoulutusyliopistoa - Oulun yliopisto (koordinaatori) - Jyväskylän yliopisto - Itä-Suomen yliopisto - Turun yliopisto - Lapin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Helsingin kaupungin aineistopankki /Comma Image Oy VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Saila Nevanen, 1 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta.

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Pateniemen koulun kansainvälisyyssuunnitelma Motto: Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Periaatteet: Kansainvälinen toiminta koulullamme perustuu opetussuunnitelmiin

Lisätiedot