Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012"

Transkriptio

1 Kumpulantie Helsinki p TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Sisällys 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI OPETTAJAKOULUTUS JA OPPIMATERIAALI... 2 Maailmankoulu... 2 Globaalikasvatuksen matkalaukut osaksi Helsingin opetusviraston tarjontaa... 3 Rauhankasvatusfoorumit & muut kasvattajille suunnatut koulutukset... 3 Anne Frank Housen kanssa toteutettu rasisminvastainen oppimateriaali... 3 Kurkum roolipeli... 4 ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen -opas... 4 Virtuaalinen materiaalipankki RAUHAN- JA GLOBAALIKASVATUSTA LAPSILLE JA NUORILLE... 5 Anne Frank näyttely nuorille... 5 Foorumiteatteri... 5 Vaivaisukko ja -akka esitys- ja työpajakokonaisuus... 5 Rauhankoulu... 6 Rauhankirjastotapahtuma & muut työpajat KEHITTÄMISTYÖ... 7 Rauhankasvatuksen ja globaalikasvatuksen sisällönmäärittely... 7 Opetussuunnitelmien uudistaminen... 7 Verkkosivut TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ... 7 Yhteistyö sidosryhmien kanssa... 7 Kansainvälinen yhteistyö INSTITUUTIN JÄSENET, HALLINTO JA TOIMISTO TALOUS... 8 Liitteet

2 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin (RKI) toiminnan tavoitteena on sääntöjen mukaisesti tukea rauhan- ja kansainvälisyyskasvatusta maassamme ja edistää sellaisen kansalaismielipiteen kehittymistä maassamme, joka tukee pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymistä maailmassa. Tässä RKI tukeutuu rauhanpedagogiikkaan, joka rakentuu globaalieettiselle ajattelulle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja taiteen käytön mahdollisuuksille. Toimintatavoitteidensa saavuttamiseen RKI pyrkii tukemalla koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla opettajia ja oppilaita rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa. RKI pyrkii kaikella ohjelma- ja tiedotustoiminnallaan yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa vahvistamaan rauhanomaista kansalaismielipidettä ja asenteita. 2. VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI Toimintaa jatkettiin aiemmin tehdyn strategialinjauksen mukaisesti Suomessa. RKI:n ydinkohderyhmää ovat kasvattajat, vapaan sivistystyön ja nuorisotoimen edustajat sekä alan opiskelijat. Heille suunnattujen rauhankasvatuspalvelujen ja koulutusten lisäksi RKI järjesti toimintaa nuorille ja kaikille avoimia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Toimintavuonna verkostoiduttiin aiempaa laajemmin kansainvälisesti, uudistettiin verkkosivut ja tuotettiin uusi oppimateriaali rasisminvastaiseen työhön. Vuosille saatiin ulkoasiainministeriöltä kaksivuotista kehityskasvatustukea Maailmankouluhankkeelle. Hankkeen myötä laajennettiin maailmankoulutoiminta Osaavaan satakuntaan (14 kuntaa Porin lähialueella). Turussa aloitettiin Maailmankoulun toiminnot myös varhaiskasvattajille. Kokkolan Maailmankoulu jalkautettiin osaksi kuntaa ja aloitettiin Maailmankoulun ruotsinkielinen toiminta. Helsingin Kulttuurikeskuksen ja myöhemmin Helsingin opetusviraston kanssa järjestettiin pääkaupunkiseudun alueen matkalaukkutoiminta aiempaa kattavammaksi. Lapsille ja nuorille järjestettiin rauhankirjastopäiviä, foorumiteatteri esityksiä, Anne Frank-näyttely, Vaivaisukko ja -akka esityksiä sekä rauhankoulutoimintaa. 3. OPETTAJAKOULUTUS JA OPPIMATERIAALI Maailmankoulu Maailmankoulu-hanke vie koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa kehitys- ja globaalikasvatusmateriaalia, kouluttaa ja auttaa opettajia ja kasvattajia globaali- ja kehityskasvatuksen toteuttamisessa. Hankkeen avulla edistetään lasten ja nuorten kehitystä vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. Hanke toimi pääasiallisesti Ulkoasiainministeriön kehityskasvatustuella hankekoordinaattorien toteuttaessa sen toimintaa. Marianne Oksanen Helsingin yliopistolta teki harjoittelun Maailmankoululle. Maailmankoulun toimintamuotoja ovat koulutukset ja materiaalipalvelut, eli matkalaukkuihin kootut, lainattavat opetusmateriaalipaketit, käsikirjasto sekä materiaalipankki. Toimintavuonna 2012: o Maailmankouluhanke toimi viidellä paikkakunnalla (Oulu, Turku, Kokkola, Helsinki ja Satakunnan alue). 2

3 o Erilaisia koulutuksia (kasvattajat ja koululaiset) ja Maailmankoulun esittelyjä tehtiin toimintavuonna 34 kpl. o Pääkaupunkiseudulla aloitettiin uudenlainen matkalaukkuyhteistyö Helsingin Kulttuurikeskuksen kanssa. Matkalaukut olivat koko vuoden lainattavina Itäisen alueen kulttuurikeskusten (Stoa ja Vuotalo) auloissa. Laukkujen yhteydessä sijaitsevissa paneeleissa ja kulttuurikeskuksen esitteissä mainostettiin laukkuja ja RKI:a. o Turun toimintaa laajennettiin varhaiskasvatuksen puolelle. Hankkeesta tiedotettiin kaikille Turun alueen päiväkotien johtajille (82) sekä Monikulttuurisuus ryhmän (Moku-ryhmä) jäsenille (15). Toiminta otettiin tervetulleena vastaan ja pidetyt koulutukset sekä matkalaukut (8 kpl) ovat olleet erittäin suosittuja. o Turun hankekoordinaattori Maiju Hirviniemi (aiemmin Heino) tuki Maailmankoulun jalkautumista osaksi kuntien omaa toimintaa. Hirviniemi on ollut Kokkolan, Oulun ja Turun vastuuopettajien tukena ja järjestänyt mm. kehittämispäivät Helsinkiin o Kokkolassa toiminta siirtyi onnistuneesti osaksi sivistystoimea. Toiminta pyörii viiden vastuuopettajan voimin. Kokkolassa tuotettiin hankkeen materiaaleja myös ruotsinkielellä. o Maailmankoulutoiminta (matkalaukut, koulutukset) laajennettiin Osaavaan Satakuntaan (11 Porin lähialueen kuntaa). Globaalikasvatuksen matkalaukut osaksi Helsingin opetusviraston tarjontaa Helsingin opetusvirastolle toimitettiin ostopalveluna 12 Maailmankoulun matkalaukkua kierrätettäväksi 2013 helmikuusta alkaen Helsingin kouluissa. Laukkujen kokoamisesta vastasi Kaisa Thompson. Rauhankasvatusfoorumit & muut kasvattajille suunnatut koulutukset Rauhankasvatusfoorumit ovat RKI:n järjestämiä, opettajille ja nuorisotoimen työntekijöille suunnattuja ja kaikille avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan rauhankasvatuksen ajankohtaisia aiheita yhdessä. Vuoden 2012 foorumi järjestettiin osana Helsingin Sosiaalifoorumia Seminaarin aiheena oli Kasvaako koulussa kriittiseksi ja rohkeaksi rauhantekijäksi? Seminaarissa pohdittiin edistääkö koulumme nuorten kasvua itsenäiseen ja väkivallattomaan ajatteluun ja millaisia taitoja tarvitaan konfliktien luovaan ja väkivallattomaan ratkaisemiseen. Alustajina olivat VTT Sari Vesikansa, Verso-hankkeen Maija Gellin sekä luokanopettajaksi opiskeleva Jaakko Miettunen. Tilaisuudessa oli 26 osallistujaa. Lisäksi RKI järjesti helmikuussa Kertokaa siitä lapsillenne seminaarin Pasilan kirjastolla, jossa puhujina olivat pääsihteeri, Simo Muir, Malte Gasche ja Pia Mikander Helsingin yliopistolta. Pääsihteeri oli panelistina Loviisan rauhanfoorumissa 4.8. Irti aseiden mahdista miksi kasvatamme lapsemme uskomaan väkivaltaan. Kasvattajille järjestettiin Draamaa ja rauhaa! koulutus (6h, 14 osallistujaa). Lisäksi RKI:n työntekijät luennoivat monissa eri kasvatusalan ammattilaisten koulutuksissa, esimerkiksi Helsingin opetusviraston globaalikasvatuskoulutuksessa (tarkemmat tiedot liitteessä). RKI oli yhteistyökumppanina Unicefin koordinoimassa Compasito Lapsen oikeudet toiminnallisesti hankkeessa ja auttoi kehittämään toiminnallisia tehtäväkokonaisuuksia kasvattajien koulutuksiin. Anne Frank Housen kanssa toteutettu rasisminvastainen oppimateriaali RKI tuotti etenkin yläkoulun ja toisen asteen katsomusaineisiin suunnatun rasismin ja antisemitismin vastaisen oppimateriaalin. Materiaali toteutettiin yhteistyössä Anne Frank Housen, Helsingin yliopiston Hiljaisuuden kulttuurit tutkimushankkeen ja OSCE:n ODIHR:in kanssa. Suomenkielisen version toimitti RKI:n pääsihteeri Johanna Laaja. Materiaali sisältää kaksi 20-sivuista vihkoa tehtävineen: Vuosisatojen vaino ja Ennakkoluuloja minullako? Opetus- ja kulttuuriministeriön rasisminvastaisen työn tuella toteutettu 3

4 oppimateriaali ilmestyy vuoden 2013 alussa ja sitä jaetaan oppilaitoksiin painettuna (2 x 2000 kpl) ja pdfversiona. Saatu palaute: Aivan loistavaa! Teos, jota olen kaivannut. Mennään syvemmälle rasismiin ja opetetaan ymmärtämään sen alkuperää historian kautta. Hienoa! - Monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori, Oulu Materiaali luo syvällisen katsauksen rasismin ja antisemitismin historiaan, nykypäivään ja toimiin yhdenvertaisuuden puolesta. Materiaali sisältää paljon kuvamateriaalia ja itsenäiseen, kriittiseen ajatteluun ohjaavia teemoja ja toiminnallisia harjoituksia. Lisäksi materiaali korostaa, että väkivaltaisten konfliktien ehkäiseminen vaatii jatkuvaa työtä, myös Suomessa. Toisen osan tärkeimpänä aineistona olivat monista kulttuurisista taustoista tulevat yhdeksän nuorta, joiden kanssa materiaalin teemoja työstettiin tapaamisessa Materiaalia varten pääsihteeri matkusti heinäkuussa Anne Frank Houseen Amsterdamiin tapaamaan materiaalit kehittänyttä Karen Polakia ja elokuussa Tukholman Forum för Levande Historiaan haastattelemaan ruotsalaisia kollegoita materiaalista saaduista kokemuksista. Kurkum roolipeli Ulkoministeriö ja viestintätoimisto Ellun kanat tuottivat Ahtisaaripäiväksi konfliktinratkaisuroolipelin yläkoulun viimeisille luokille ja lukioon. Rauhankasvatusinstituutti osallistui Kurkum-roolipelin sisällön ideointiin ja tuottamiseen sekä pelin testaamiseen koululaisilla. Pelissä osallistujat pääsevät harjoittelemaan vaikeiden ristiriitatilanteiden hahmottamista ja erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja harjoittamaan neuvottelutaitoja. Pelin tavoitteena on löytää yhteinen ratkaisu kuvitteellisen Kurkumin ongelmiin, niin että kaikki osapuolet voivat hyväksyä lopputuloksen. 18-sivuinen, visuaalisesti korkeatasoinen roolipeli löytyy osoitteesta: ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen -opas RKI ja Ihmisoikeudet.net -hanke julkaisivat vuonna 2007 ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen -käsikirjan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön tiedotustuen avulla. Vuonna 2011 ilmestynyttä uusintapainosta, markkinoitiin ja jaettiin kasvattajille myös toimintavuonna Virtuaalinen materiaalipankki Järjestöt tuottavat valtavan määrän laadukasta globaalikasvatusmateriaalia. Maailmankoulun verkkosivut (www.maailmankoulu.fi) keräävät materiaalit helppokäyttöiseksi ja selkeäksi verkkopalvelukokonaisuudeksi. Laadun ja toimivuuden ylläpitämiseksi verkkosivut vaativat jatkuvaa päivittämistä. Verkkosivujen laajaa materiaaliosiota on ylläpidetty Helsingistä ja Turusta käsin. Verkkosivut toimivat virtuaalisena materiaalipankkina. Verkkomateriaalipankkiin kootaan ainoastaan pedagogisesti ja menetelmällisesti laadukkaita rauhan- ja globaalikasvatusmateriaaleja. Toimintavuonna verkkosivuille tuotettiin myös animoidut virtuaaliset matkalaukut kasvattajien rauhan- ja globaalikasvatusta edistämään, esimerkiksi 4

5 4. RAUHAN- JA GLOBAALIKASVATUSTA LAPSILLE JA NUORILLE Anne Frank näyttely nuorille Amsterdamin Anne Frank museo ja Helsingin kaupunginkirjasto toivat OKM:n tuella Suomeen Anne Frank History For Today kiertonäyttelyn. RKI ja Helsingin yliopisto toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Pääasiallisesti vuotiaille suunnattu näyttely kertoo Anne Frankin kokemuksista holokaustin aikana ja pyrkii lisäämään keskustelua edelleen ajankohtaisista suvaitsevaisuuden, monikulttuurisuuden ja tasavertaisuuden teemoista. Näyttelyn avajaiset olivat tammikuussa 2012 Pasilassa ja näyttely kiersi toimintavuonna 10 paikkakunnalla (Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Raahe, Vaasa, Kokkola, Kuopio, Mikkeli, Rovaniemi ja Espoo). RKI vastasi näyttelyoppaiden kouluttamisesta jokaiselle näyttelypaikkakunnalle. Näyttelyhanke maksoi kouluttajien matkakulut. Koulutukset olivat kaksipäiväisiä ja lisäksi nuoret työstivät opastuksiaan itsenäisesti. Yhteensä RKI koulutti 112 nuorta oppaaksi ja opastetun kierroksen sai yhteensä 3165 nuorta. Lisäksi näyttely tavoitti yli kymmenen tuhatta kirjastokävijää. Suurin osa oppaista liittyi osaksi erillistä Facebook-ryhmää, jonka avulla RKI voi edelleen pitää yhteyttä nuoriin eri kaupungeissa. Nuorten kommentteja opaskoulutuksesta: Aika menee tosi nopeasti kun on hauskaa ja kiinnostavaa. Lukiossa se historianopettaja vaan papattaa. Saatiin itse tehdä paljon, eikä kerrottu suoraan kaikkea. Hyvä kouluttaja, sait kaikki innostumaan ja kiinnostumaan asiasta. Opin paljon. Harjoittelija Saila Holm Humanistisesta ammattikorkeakoulusta kehitti opaskoulutuksen materiaaleista kouluttajamanuaalin, josta tuotettiin taitettu opas verkkokäyttöön. Lisäksi näyttelyn oheismateriaaleina on suomeksi tekstitetty video Anne Frankin elämästä ja kysymyspaperi näyttelyssä täytettäväksi. Foorumiteatteri Foorumiesityksen pohjalta ohjaaja-jokerihahmo keskustelee yleisön kanssa ja pyytää yleisöä ehdottamaan ratkaisua tai nousemaan lavalle näyttelemään ja kokeilemaan, miten ongelma voisi ratketa. Foorumiteatterimenetelmä vapauttaa katsojat käsittelemään teemaa uudesta näkökulmasta ja kokeilemaan vapaasti erilaisia toimintatapoja. RKI valmisteli vuonna 2013 ensi-iltansa saavaa esitystä. Esityksen teemana on ajankohtainen ja paljon puhuttava asenteiden koveneminen maahanmuuttajia ja muuta erilaisuutta kohtaan. Esityksen ohjaa ammattiohjaaja Risto Ruottunen ja esiintyjät ovat teatterialan opiskelijoita Työväen akatemiasta. Helsingin kulttuurikeskuksen itäiset aluetalot (tuottaja Ia Pellinen, lasten- ja nuortenkulttuuri ja taidekasvatus) toimivat yhteistyökumppanina esitykselle ja esityksen ostamisesta osaksi Stoan ja Vuotalon kevään 2013 ohjelmaa on sovittu (6 esitystä). Vuonna 2012 esitystä valmisteltiin järjestämällä KSL:n kanssa Tarinoita, teatteria ja suomea kurssi Suomeen muuttaneille. Kurssi sisälsi 40 opetustuntia ja sen aikana kerättiin materiaalia esitystä varten. Lisäksi kurssi toimi omana kokonaisuutenaan voimauttaen ja parantaen osallistujiensa suomen kielen taitoa. Kurssin ohjaajina toimivat Risto Ruottunen, Elina Lauttamäki ja Anna Saksman (palkat maksoi KSL). RKI (etenkin Saila Holm) oli vastuussa kurssin markkinoinnista, ohjaajien rekrytoinnista ja käytännön järjestelyistä. Vaivaisukko ja -akka esitys- ja työpajakokonaisuus RKI ja ammattitaiteilijat tuottivat Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella syksyllä 2011 esitys- ja työpajakokonaisuuden, joka käsittelee ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti monimutkaiseksi 5

6 osoittautunutta aihetta eli köyhyyttä ja Suomeen tulleita Itä- Euroopan romaneja. Yläkouluikäisille (yli 14- vuotiaille) suunnatun esityksen tarkoituksena on avata nuorille uusia väyliä käsitellä näitä arkaluontoisia kysymyksiä. Varjoteatterin, nukketeatterin, esineteatterin ja tarinankerronnan keinoja hyödyntävä esitys käsittää romanialaisen romanin ja suomalaisen syrjäytyneen ihmisen tarinan köyhyydestä. Esitystä kannattelee Yleisradiossa tuotettu kuunnelmapohja, sekä ammattimuusikon toteuttama elävä musiikki. Esityksen vierailevana muusikkona on romanialainen katumuusikko. Esitystä kierrätettiin OKM:n tuella toimintavuonna 2012 ympäri Suomea. Esitys vieraili Joensuussa, Turussa, Kokkolassa ja Porissa, yhteensä esityksiä oli 11 kappaletta sekä 4 avointa iltaesitystä. Esitykset toteutettiin yhteistyössä paikallisten teattereiden kanssa. Yhteensä esityksen näki 538 yläkoulu- ja lukioikäistä. Lisäksi kulttuurikeskuksen erillisellä avustuksella toteutettiin Vaivaisukkoesityksestä mukailtu Utopia onnesta itku menneille ajoille esitys Jakomäen vanhainkodissa. Projektin toteuttivat Elviira Davidow ja Tiina Meling. Rauhankoulu Rauhankoulu on ollut tammikuusta 2004 virallisesti Rauhanliiton ja RKI:n yhteinen rauhankasvatustyön muoto. Rauhankoulu sai ulkoasiainministeriön kehityskasvatus- ja tiedotustukea vuosiksi hankkeelle Rauhan ja kehityksen toimintakokonaisuudet Afrikan kysymysten äärellä. Hanketta hallinnoi Rauhanliitto. RKI:n pääsihteeri osallistui Rauhankoulutoiminnan kehittämiseen ja toimintaan esimerkiksi kouluttamalla uusia ohjaajia ja vaikuttamalla hankkeen ohjausryhmässä. Myös monia kasvatusalan ammattilaisten koulutuksia (yhteensä 12 eri koulutusta vuonna 2012) toteutettiin yhteistyössä. Vuonna 2012 Rauhankoulu järjesti pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Vaasan alueella (ruotsiksi) peruskoululaisille ja lukiolaisille 68 toimintapäivää, joilla saavutettiin 816 oppilasta. Kukin luokka osallistui kahteen kolmetuntiseen toimintapäivään, joiden välissä ryhmä syvensi harjoitusten ja materiaalien avulla tietämystään rauhan teemoista. Toimintavuonna kehitettiin lisäksi uusia draamatarinoita, jotka keskittyvät kehitysmaiden todellisuuteen ja globaaleihin kehityshaasteisiin etenkin Afrikassa. Rauhankirjastotapahtuma & muut työpajat RKI veti rauhankirjastotyöpajan Mikkolan koululla osana Mikkolan kirjaston monikulttuurisuusviikkoa. Ohjaajina Karita Blom, Saila Holm ja Johanna Laaja. YK-viikolla päätettiin kirjastotapahtuman sijaan toimia osana Ruutiexpo-tapahtumaa ja vetää nuorille rauhankasvatuksen työpaja kaupungintalolla (15 osallistujaa). Nuorille tarjottiin 4 työpajaa myös opetusviraston Ruuti Oppilaskuntapäivillä toimintakeskus Hapessa (26. ja ja 3. ja 4.10.), yhteensä 57 osallistujaa. Ohjaajina Saila Holm ja Saara Launio. Työväen akatemialla järjestettiin rauhantyön kurssi, mutta huonon ajankohdan vuoksi osallistujamäärä jäi vähäiseksi ja vain kaksi opetuskertaa toteutui. Osana Helsingin kulttuurikeskuksen En ole rasisti, mutta kulttuurikurssia pääsihteeri veti Rosa Parksista kertovan draamatarinan neljälle yläkoululaisryhmälle (yhteensä 98 osallistujaa). 6

7 5. KEHITTÄMISTYÖ Rauhankasvatuksen ja globaalikasvatuksen sisällönmäärittely Vuonna 2011 koottiin VTT Sari Vesikansan johdolla ryhmä pohtimaan rauhankasvatuksen tarkempaa sisällönmäärittelyä. Strategisia linjauksia ja rauhankasvatuksen määrittelyä jatkettiin myös vuonna Toimintavuonna päädyttiin työskentelemään etenkin rasisminvastaisten ja holokaustin ja kansanmurhien teemojen äärellä. RKI järjesti esimerkiksi rasisminvastaisen opintoryhmän tapaamisen ja kokosi asiantuntijoita kommentoimaan oppimateriaaliin sisällytettäviä teemoja. Toteutunutta enemmän olisi voitu tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia osallistua erilaisten toimintaryhmien kautta. Maailmankoulun kautta RKI pääsi osallistumaan globaalikasvatuksen sisällönmäärittelyyn. Kokkolassa Maailmankoulun koordinaattori kommentoi kaupungin kansainvälisyyskasvatusstrategiaa ja Helsingissä RKI oli puhujana monissa opetusviraston järjestämissä globaalikasvatuskoulutuksissa. Opetussuunnitelmien uudistaminen RKI otti kantaa perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman uudistamiseen ja lähetti monisivuiset kommentit suoraan ops:ia uudistaville virkamiehille. Lisäksi RKI kommentoi opetussuunnitelmien uudistustyötä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen koordinoiman ryhmän kautta. Verkkosivut RKI:n verkkosivut uudistettiin kokonaan. Uudet sivut rakennettiin Word pressillä ja ne ovat aiempaa helppokäyttöisemmät ja niiden visuaalinen ilme on moderni. Uudistus toteutettiin Metropolia-ammattikorkeakoulun oppilastyönä. Neljä digitaalisen viestinnän opiskelijaa työsti sivuja kokoaikaisena työnään kuukauden ajan ja perehdytti RKI:n työntekijät sivujen päivittämiseen. 6. TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ RKI:n toiminnasta tiedotettiin painettujen materiaalien avulla ja sähköisesti. RKI panosti erityisesti sähköiseen tiedottamiseen Maailmankoulu-hankkeen kuukausittaisen uutiskirjeen ja RKI:n jäsenkirjeen välityksellä. Lisäksi tiedotettiin RKI:n ja hankkeen verkkosivujen ja facebook-sivujen kautta. RKI:n uusille nettisivuille perustettiin blogi, jonka avulla olisi tarkoitus aktivoida jäsenistöä kirjoittamaan. Anne Frank näyttely ja vertaisoppaat huomioitiin eri medioissa (Turun sanomat, Savon sanomat, Raahen sanomat, Yle yms.). Toimintavuonna 2012 RKI osallistui Educa-messuille, Maailma kylässä -festivaaleille, YK:n aseistariisuntaviikon tapahtumiin, Turun Mahdollisuuksien torille, Underground Art -tapahtumaan, Cafe Rajan järjestämiseen Joensuussa, kansainvälisyyskasvatuksen kesäpäiville sekä Loviisan rauhanfoorumiin. Yhteistyö sidosryhmien kanssa RKI teki tiivistä yhteistyötä rauhan-, ihmisoikeus- ja globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, kuntien opetustoimien, vapaan sivistystyön ja muiden oppilaitosten kanssa. RKI osallistui kansalaisjärjestöjen yhteisiin, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen ja Maailmankoulun koordinoimiin, Maailma koulussa -tapahtumiin, jotka on suunnattu Turussa, Raumalla, Helsingissä ja Oulussa opettajaksi opiskeleville. Rauhanliiton, Sadankomitean ja AKL:n kanssa suunniteltiin lukiolaisille suunnattua rauhankasvatuksen kouluvierailukokonaisuutta luentomateriaaleineen. Materiaaleja kehiteltiin, mutta henkilövaihdosten ja muiden syiden johdosta viimeistelytyö on edelleen kesken. RKI otti harjoitteluun opiskelijoita 7

8 Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Saila Holm) ja Helsingin yliopistolta (Marianne Oksanen). Pääsihteeri on myös omalla ajallaan tehnyt draama ja monikulttuurisuus opintokokonaisuutta Metropolia ammattikorkeakoulussa ja tätä kautta verkostoitunut draamaosaajien ja globaalikasvatustoimijoiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen panostettiin aiempaa enemmän. RKI:n aiempi puheenjohtaja Reijo E. Heinonen edusti RKI:a Rion kestävän kehityksen varjokonferenssissa. Hallituksen jäsen Nuur Mohammed sai RKI:lta pienen matka-avustuksen osallistuakseen Lundissa kesäkuussa 2012 järjestettyyn 11. Afrikan sarven rauhankonferenssiin. Saila Holm oli RKI:n edustajana Tukholmassa rasisminvastaisessa verkostoitumistapahtumassa, Youth in Action seminaarissa Pääsihteeri osallistui: o Berliinissä tammikuussa järjestettyyn 'Engaging youth in learning about the Holocaust and Human Rights in the 21st century seminaariin o huhtikuussa Kööpenhaminassa Euroopan komission järjestämään ja rahoittamaan Remembering for the future verkostoitumistapaamiseen o elokuussa Amsterdamissa järjestettyyn Anne Frank Housen Educational Summer Training - viikkoon o Helsingin yliopiston kutsumana Pariisissa järjestettyyn tutustumistapaamiseen Memorial de la Shoah:ssa. Tapaamisessa oli asiantuntija-alustajia liittyen holokaustiin ja muihin kansanmurhiin sekä ihmisoikeuskasvatuksen linkittymisestä osaksi näitä teemoja. o marrakuussa kansainvälisen rasismin vastaisen UNITED-verkoston Suomessa järjestämään rasismin vastaiseen seminaariin, jossa RKI piti myös foorumiteatterityöpajan What can be done when witnessing racist attacks. Kansainvälisten kontaktien solmiminen on tuottanut toimintaa myös seuraavalle vuodelle, esimerkiksi elokuussa 2013 järjestettävän Free2Choose-seminaarin Pohjoismaisille nuorille. Ruotsalaisessa Forum för Levande historiassa pääsihteeri löysi paljon laadukasta rauhankasvatusmateriaalia, jota tulevaisuudessa voitaisiin suomentaa ja hyödyntää. 7. INSTITUUTIN JÄSENET, HALLINTO JA TOIMISTO RKI:lla oli toimintavuonna 14 jäsenjärjestöä ja noin 25 henkilö- ja kannatusjäsentä. RKI:n hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä (liite). Hallituksen kokoukset (6 kpl + vuosikokoukset) olivat 11.1., 16.2., 3.4., (kevätkokous), 23.5., 24.9., , (syyskokous). Toimintavuoden alussa päätettiin perustaa työvaliokunta pääsihteerin hallinnolliseksi avuksi. Työvaliokunta kokoontui viidesti: 19.3., 23.4., 21.8., , ja siihen kuuluivat puheenjohtaja Aarni Tuominen, varapuheenjohtaja Rosa Puhakainen-Mattila, Tuomas Urho ja Claus Montonen. RKI:n toiminnasta vastasivat päätoiminen pääsihteeri Johanna Laaja, osa-aikainen koulutusassistentti Saila Holm ja Maailmankoulusta päätoiminen hankekoordinaattori Maiju Hirviniemi (os. Heino) ja osa-aikaiset hankekoordinaattorit Maria Kojola ja Kaisa Thompson. Kirjanpidosta huolehti Osuuskunta Eko-osuusraha. Toimintaan osallistuivat myös harjoittelijat ja vapaaehtoiset. Toimisto sijaitsi Kumpulantie 7:ssä Taksvärkki ry:n alivuokralaisena. 8. TALOUS RKI toimi pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksilla sekä Maailmankoulu-hankkeelle myönnetyllä ulkoministeriön kehityskasvatustuella. Lisäksi yleistoiminnan tuotot olivat vuonna 2012 aiempia vuosia suuremmat. Muut varainhankintamuodot toimintavuonna 2012 olivat jäsenjärjestöjen ja henkilö- tai kannatusjäsenmaksut. Hallituksen hyväksymän reaalitalousarvion ja toimintasuunnitelman tavoitteet vastasivat melko hyvin toteutunutta. 8

9 Vuosi oli taloudellisesti tasapainoinen ja ylijäämäinen. Kuluneena vuonna RKI on selvitellyt ulkoministeriön kanssa vanhoja taseessa näkyviä epäselvyyksiä vanhoista kehitysyhteistyöhankkeista. RKI on lähettänyt helmikuussa 2013 selvityksen ulkoministeriölle ja pyytänyt tapaamista neuvotellakseen maksujen realisoitumisesta ja maksuaikataulusta. Ylijäämää olisi mahdollisesti tarkoitus käyttää näihin maksuihin. Tilintarkastajina toimivat Risto Ekholm (KHT) ja Ulla Räsänen-Virtanen (HTM). Tilikauden 2012 kokonaistulot olivat ,91 euroa. Tulevalla tilikaudella RKI jatkaa monia vuonna 2012 pyörineitä toimintoja. Vuonna 2013 foorumiteatteriesitys saa ensi-iltansa, Anne Frank näyttely jatkaa kiertämistään ja Maailmankoulun ja Rauhankoulun toiminta jatkuu edelleen ulkoministeriön tuella. Tavoitteena on jatkaa aktiivista toimintaa kasvatusalalla ja vahvistaa maailmankouluopettajien verkostoa. Talouden rakenne noudattaa pitkälti edellisvuosien linjaa. Liitteet Liite 1. Hallituksen jäsenet 2012 Aarni Tuominen puheenjohtaja Rosa Puhakainen-Mattila varapuheenjohtaja Alejandro Lorenzo (henkilöjäsen) Anna Kirstinä (Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry) Claus Montonen (Tekniikka Elämää Palvelemaan ry) Eini Nykvist (henkilöjäsen) Elviira Davidow (PAND) Emma Luode (Suomen Rauhanliitto YK-yhdistys) Esa Ylikoski (Suomen Rauhanpuolustajat) Hanna Niittymäki (Kasvattajat Rauhan Puolesta) Kaisa Thompson (henkilöjäsen) Katri Astala (CISV-liitto) Katri Söder (Työväen Sivistysliitto TSL ry) Lauri Kojo (henkilöjäsen) Maarit Kohonen (Tekniikka Elämää Palvelemaan ry) Nur Mahamed Mahamud (Somali Forum for Progress Finland) Tuomas Urho (Sadankomitea) Liite 2. Toiminta päiväkohtaisena listana RKI:n asiantuntijajäsenenä Suomen ITF (The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research) työryhmässä ulkoministeriössä Maailmankoulun matkalaukut Stoassa ja Vuotalossa kasvattajien vapaasti lainattavina pääsihteeri Berliinissä 'Engaging youth in learning about the Holocaust and Human Rights in the 21st century seminaarissa Tapaaminen opetushallituksessa Pekka Elon kanssa rasisminvastaisen oppimateriaalin yhteistyöhön liittyen Kepan järjestämä globaalikasvatusverkoston tapaaminen, HKI Educa-messut Helsingissä. Esittelypöytä Rauhankoulun kanssa. Tavoitettiin suoraan n.150 opettajaa 28. ja Helsingin Anne Frank-oppaiden koulutus klo Anne Frank näyttelyn avajaiset Pasilan kirjastolla Maailmankoulu-hankkeen esittely varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Anna Karlssonille sekä hankkeen 9

10 käynnistäminen varhaiskasvatuksessa Turun kv-tiimin ja Maailmankoulu-hankkeen esittely/verkostoituminen Helsingin kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Björkmanin kanssa. (Yhdessä Turun kv-tiimiläisten kanssa) "Kertokaa siitä lapsillenne" seminaari klo , Pasilan kirjaston auditorio 6.2. Yhteistyö/verkostoitumistapaaminen uuden yhteistyökumppanin -nukketeatteriryhmä Taigamaton kanssa Globaalia ympäristökasvatusta -koulutus Maanystävien ja Valonian kanssa kanssa yhteistyössä. Kouluttajat: Riika Huittimalka (Maanystävät), Meija Peltonen (Turun globaalikasvatuksen ohjaava opettaja sekä Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Maailmankoulu-esittely neljän hankkeesta kiinnostuneen päiväkodin johtajan kanssa sekä laukkujen pilotoinnin suunnittelu ko.päiväkodeissa 1.3. RKI esittelee Maailmankoulua Opetusviraston Maailma koulussa hankkeelle Pääsihteeri neuvottelemassa Kokkolan maailmankoulun järjestämisestä 7.3. Maailmankoulu-esittely/koulutus Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry:n jäsenille. Osallistujia: 10, joista suurin osa opettajia alueen kouluissa Ohjaavien opettajien palaveri Osana Mikkolan kirjaston monikulttuurisuusviikkoa: RKI:n draamatyöpaja koululaisille Helsingin Anne Frank-oppaiden tapaaminen klo Globaalikasvatuskoulutus Halisten päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajat: Annukka Tuominen (Rauhankoulu) ja Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Stoan nukketeatterikatselmuksessa Vaivaisukko ja akka esitys Rasismin vastaisessa konsertissa Gloriassa RKI:n ja Rauhankoulun instant-teatterityöpaja ja järjestöesittelyjä Rauhankoulun ohjaajakoulutus Helsingissä (pääsihteeri yksi kouluttajista) Turun yliopistolla Maailma koulussa -seminaari. RKI:n pääsihteeri luento-osuuden puhuja + Rauhankoulun ja Maailmankoulun työpajat Anne Frank -näyttelyn vertaisohjaajien koulutus Hämeenlinnan pääkirjastolla klo Globaalikasvatuskoulutus Hannunniitun päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajana: Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Maailmankoulu-esittely päiväkotien aluejohtajille ja Työväen akatemialla rauhantyön kurssi Nukketeatteriryhmä Taigamaton esitys ja Maailmankoulun työpaja Ilpoisten koulun oppilaille Globaalia ympäristökasvatusta koulutus Turun AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoille. Kouluttajat: Karel Keiramo (Maanystävät) ja Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Globaalikasvatuskoulutus Portsan päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajana: Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Sadutusta yli kulttuurirajojen koulutus. Taksvärkki ry:n ja Turun Maailmankoulun järjestämään koulutus, jossa tutustuttiin sadutuksen käyttöön opetuksessa! Kouluttajana: Kasvatustieteen dosentti Liisa Karlsson. Osallistujia: Globaalikasvatuskoulutus Varissuon päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajana: Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: 3 esikoulun opettajaa Rauhankasvatusfoorumi osana Sosiaalifoorumia: "Kasvaako koulussa kriittiseksi ja rohkeaksi rauhantekijäksi?" Turun kv-tiimin tapaaminen RKI:n kevätkokous toimistolla klo RKI:n pääsihteeri Kööpenhaminassa Euroopan komission järjestämässä ja rahoittamassa Remembering for the future -verkostoitumistapaamisessa 2.5. Globaalikasvatusta varhaiskasvatukseen koulutus Rauman OKL:ssä Raahen (ja Kokkolan) Anne Frank opaskoulutus. Kouluttajat: Heini Vahtera (Rauhankoulu) ja Maiju Heino 10

11 (Maailmankoulu). Opiskelijoita: Yhteistyö/verkostointitapaaminen varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Anna Karlssonin kanssa 7.5. Yhteistyö/verkostointitapaaminen Osaava Satakunta hankkeen koordinaattorin Johanna Siitarin kanssa Porissa. Tavoitteena hankkeen jalkauttaminen Satakuntaan syksystä 2012 lähtien Ohjaavien opettajien palaveri Undergound Art tapahtumassa Maailmankoulun työpaja Turun mahdollisuuksien tori. Rauhankylä -teltat yhdessä muiden rauhanjärjestöjen kanssa Nukketeatteriryhmä Taigamaton esitys ja Maailmankoulun työpaja Puolalan koulun oppilaille Nukketeatteriryhmä Taigamaton esitys ja Maailmankoulun työpaja Aunelan koulun oppilaille Maailma kylässä festivaalit Cafe Raja Joensuun taidemuseo ONNI:ssa: Vaivaisukko ja -akka -esitys Kansainvälisyyskasvatuksen kesäpäivät Nummelassa (koko RKI henkilökunta osallistuu) 7.6. Maailmankoulun kehittämispäivä Stansvikin kartanolla hallituksen jäsen Nuur Mohammed Afrikan sarven rauhankonferenssissa Lundissa Rasisminvastaisen oppimateriaalin kehittämistapaaminen juutalaisella koululla (Simo Muir, Daniel Weintraub, Aarni Tuominen, Milla Toivanen, Johanna Laaja) Compasito-materiaalien kehittämispäivä pääsihteeri Anne Frank Housessa Amsterdamissa suunnittelemassa rasisminvastaisen materiaalin toteutusta 2.8. Reijo Heinonen RKI:n edustajana Joensuun rauhanakatemian vierailijapuhujana 4.8. Loviisan rauhanfoorumi, paneelikeskustelu otsikolla "Irti aseiden mahdista miksi kasvatamme lapsemme uskomaan väkivaltaan?" Paneelikeskustelussa mukana RKI:n pääsihteerin lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun professori Juha Mäkinen ja SaferGlobe Finlandin verkostokoordinaattori Jarmo Pykälä Unicefin järjestämän Lanuke-hankkeen yhteistyöpalaveri, Compasito kehittämispäivä HKI Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Anna Karllssonin tapaaminen, jossa sovittiin syksyn suunnitelmista Pääsihteerin vierailu Tukholman Forum för Levande Historiaan Turun kv-tiimin kokous Pääsihteeri Amsterdamissa Anne Frank Housen Educational Summer Training Globaalikasvatuksen koordinaattorien tapaaminen, Turku Kuopion Anne Frank oppaiden koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus: Matkalaukku maailmalle. Kouluttajat: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) ja Marianne Oksanen (hankkeen harjoittelija). Osallistujat: Maailmankoulu-esittely Turun varhaiskasvatuksen Moku-yhteysopettajille. Osallistujia: Rasisminvastaiseen oppimateriaaliin liittyvä nuorten tapaaminen klo Maailmankoulu- esittely Porissa sekä uuden Osaava Satakunnan koordinaattorin perehdytys. Lisäksi alustavat neuvottelut Kotisatama II hankkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä hankkeen loppukatena Rauhanpäivänä Mäntyniemessä luovuttamassa origamikurkia tasavallan presidentti Sauli Niinistölle Maailmankoulu-esittely Rauhankasvatusinstituutin hallitukselle sekä suunnitelmien läpikäyntiä ja Oppilaskuntapäivillä Hapessa RKI:n työpajoja, kaikki Helsingin koulut. ABC-kirjojen jakoa, Maailmankoulun esittelyä paikalla olleille opettajille Maailmankoulu-esittely Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkostolle (Allu). Osallistujia: KSL:n kanssa toteutettu Tarinoita, teatteria ja suomea kurssi Suomeen muuttaneille (yhteensä 40 opetustuntia). Kurssi taustoittaa nuorille suunnattuja foorumiteatteriesityksiä vuodelle Vaivaisukko ja vaivaisakka -esitys Steinerkoulussa 1., 10., 15., ja RKI:n vetämä työpaja Kulttuurikeskuksen "En ole rasisti, mutta..." -kurssilla Rauhankoulun työpaja Klassikon koulun oppilaille sekä varhaiskasvatuksen koulutus: Draamaa ja muita elämyksellisiä menetelmiä globaalikasvatukseen. Kouluttajat: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) sekä Tuomas Urho (LTO). Osallistujia: Globaalikasvatuskoordinaattorien tapaaminen Maailma koulussa seminaari,, Rauman OKL. Seminaarin koordinaattoreina: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) 11

12 ja Sanna Rekola (Kepa). Osallistujia: Mikkelin nuorten Anne Frank-oppaiden koulutus Rauman OKL opiskelijoiden koulutus: Draamaa ja materiaaleja globaalikasvatukseen. Kouluttajat: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) ja Annukka Toivonen (Rauhankoulu). Osallistujia: Rauhankoulun ohjaajakoulutus Helsingissä Saila Holm esittelee Maailmankoulua Seinäjoella 1., 10., 15., ja kolmetuntinen draamatyöpaja osana Kulttuurikeskuksen "En ole rasisti, mutta..." -kurssia Avoin työpaja HY:n kehyviikoilla Kaisa-kirjaston 7. krs, luentosalissa klo Maailmankoulun koulutus Satakunnassa: Globaalikasvatuksen pedagoginen iltapäivä. Kouluttajat: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu), Kaisa Thompson (Maailmankoulu), Kirsi Paavilainen (Kotisatama II). Osallistujat: Uuden ohjaavan opettajan perehdyttäminen ja syksyn suunnittelu yleissivistävään opetukseen, TKU Uuden ohjaavan opettajan perehdyttäminen ja syksyn suunnittelu perusopetuksen ylemmille luokille, TKU Turun Vaivaisukko- ja akka esitykset. Esiintyjänä Elviira Davidow Opettajakoulutus Draamaa ja rauhaa! Rauhanasemalla klo Ruutiexpossa RKI:n työpajat nuorille YK-päivä: Elokuva ja keskustelu rauhanturvaamisesta Kino Engelissä pääsihteeri Pariisissa tutustumassa Memorial de la Shoah:iin osana Helsingin yliopiston vierailuryhmää Rauman OKL opiskelijoiden koulutus: Draamaa ja materiaaleja globaalikasvatukseen Kouluttajat: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) ja Annukka Toivonen (Rauhankoulu). Osallistujia: Maailmankoulu-esittely Turun varhaiskasvatuksen kaikille johtajille. Osallistujia: n Turun Kv-opettajien iltamat. Kouluttajina: Turun globaalikasvatuksen koordinaattorit.osallistujat: Anne Frank -oppaiden koulutus Rovaniemellä Compasito-oppaan koulutus lasten oikeuksista Rovaniemellä, vetäjänä Johanna Laaja, peruuntui Turun Compasito-koulutus, vetäjänä Maiju Hirviniemi Unicefin järjestämän Lanuke-hankkeen Compasito-koulutus, Turku. Kouluttajina: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) ja Ari Paloniemi (Unicef). Osallistujat: Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkon tapaaminen (Allu) Porin Maailmankoulu-koulutus opettajille Maailmankoulun koulutus Satakunnassa: Maahanmuuttajaoppilaan opetus ja arviointi, Maailmankoulu osana globaalikasvatusta. Kouluttajina: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) ja Maisa uusivuori (luokanopettaja, Kaarisillankoulu). Osallistujat: pääsihteeri UNITEDin rasisminvastaisessa seminaarissa. RKI:n työpaja klo 13-15, 15 osallistujaa Kansainväliset kv-päivät Turussa. Maailmankoululla esittely koko yleisölle sekä ständi aulassa. Osallistujia: pääsihteeri puhujana Helsingin opetusviraston koulutuksessa Unicefin järjestämän Lanuke-hankkeen Compasito-koulutus, Kokkola. Kouluttajina: Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu) ja Jouni Piekkari (Draamapedagogi, Metropolia). Osallistujia: Maailma koulussa seminaari Helsingin yliopistolla, Maailmankoulun ja Rauhankoulun työpajat pääsihteeri alustaa globaaleista teemoista Meilahden yläasteella, matkalaukkujen maalaus Maailmankoulu-esittely Turun varhaiskasvatuksen uudelle johtajalle Maija-Liisa Rantalalle sekä Vesa Kulmalalle, Anna Karlssonille ja Helena Mikkolalle sekä seuraavan syksyn suunnittelua Espoon Anne Frank oppaiden koulutus klo Globaalikasvatuskoordinaattorien palaveri, TKU Anne Frank näyttelyn avajaiset Espoon kaupungin kulttuuripalveluissa. Pääsihteeri avajaisten pääpuhujana Maailmankoulu-hankkeen kehittämispäivä Helsingissä Saila Holm Tukholmassa rasisminvastaisessa verkostoitumistapahtumassa, Youth in Action seminaarissa Globaaliopettajien päivät, HKI. Kouluttajat: Johanna Laaja (RKI) ja Maiju Hirviniemi (Maailmankoulu). Lisäksi luennoimassa Sanna Rekola, (Kepa). Osallistujia: RKI:n henkilökunnan pikkujoulut 12

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Tampereen luontokoulu Korento Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Luontokoulu Korennossa oli lukuvuonna 2014 2015 koulu- ja varhaiskasvatusryhmiä 4 5 päivänä viikossa. Muuta toimintaa oli mm. Vihreä lippu-toiminta,

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie Helsinki Puh VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie Helsinki Puh VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS Rauhankasvatusinstituutti RKI ry Kumpulantie 7 00520 Helsinki Puh 044 302 2042 johanna.laaja@rauhankasvatus.fi VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 2015-2016 Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Verkostossa on voimaa Omnian koordinoimassa kehittämishankkeessa oli mukana 14 koulutuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen tuen keskus - 2008 Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Hankkeen taustaa Luonnossa liikkuminen ja toimiminen ovat herättäneet yhä enemmän kiinnostusta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

Taidetestaajat Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi

Taidetestaajat Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Taidetestaajat 2017-2020 Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 24.11.2016 Anu-Maarit Moilanen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto Veli-Markus Tapio, Suomen Kulttuurirahasto Taide lähtee kasista!

Lisätiedot

Globaalikasvatusta aineenopettajille

Globaalikasvatusta aineenopettajille Globaalikasvatusta aineenopettajille Maailmankoulu Opettajien ja kasvattajien globaalikasvatuksen tukipalvelu Globaalikasvatuksen tehtävänä on Avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.20 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 23.2.2016 STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu HYOL syyspäivät 29.10 Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Samaa vai eri mieltä? Maailmaa voi muuttaa koulussa Samaa vai eri mieltä? Minä voin vaikuttaa

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2008 2010 Visio ja tavoiteet Visio Yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa arkea ja opetusopiskelu-oppimisympäristöä.

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila

Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila Pöytäkirja 14/2012 TIIMIKOKOUS 14 Aika: 7.11.2012, klo 8:00-9:00 Vaasan ammattiopisto, Ruutikellarintie 2, Ulkuniemi -neuvottelutila Läsnä: Marika Syväluoma OPEDA-hankkeen perusasteen edustaja Hans Kankkonen

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto VGK-tuki: myönnöt 2014 1-/2 -v. Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi 1 Attac ry Suomalaisten eläkeyhtiöiden rooli globaalissa veroparatiisitaloudessa 51 680 89892325 1 CRASH - Tutkimusta ja toimintaa

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot