Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012"

Transkriptio

1 Kumpulantie Helsinki p TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Sisällys 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI OPETTAJAKOULUTUS JA OPPIMATERIAALI... 2 Maailmankoulu... 2 Globaalikasvatuksen matkalaukut osaksi Helsingin opetusviraston tarjontaa... 3 Rauhankasvatusfoorumit & muut kasvattajille suunnatut koulutukset... 3 Anne Frank Housen kanssa toteutettu rasisminvastainen oppimateriaali... 3 Kurkum roolipeli... 4 ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen -opas... 4 Virtuaalinen materiaalipankki RAUHAN- JA GLOBAALIKASVATUSTA LAPSILLE JA NUORILLE... 5 Anne Frank näyttely nuorille... 5 Foorumiteatteri... 5 Vaivaisukko ja -akka esitys- ja työpajakokonaisuus... 5 Rauhankoulu... 6 Rauhankirjastotapahtuma & muut työpajat KEHITTÄMISTYÖ... 7 Rauhankasvatuksen ja globaalikasvatuksen sisällönmäärittely... 7 Opetussuunnitelmien uudistaminen... 7 Verkkosivut TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ... 7 Yhteistyö sidosryhmien kanssa... 7 Kansainvälinen yhteistyö INSTITUUTIN JÄSENET, HALLINTO JA TOIMISTO TALOUS... 8 Liitteet

2 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET Rauhankasvatusinstituutin (RKI) toiminnan tavoitteena on sääntöjen mukaisesti tukea rauhan- ja kansainvälisyyskasvatusta maassamme ja edistää sellaisen kansalaismielipiteen kehittymistä maassamme, joka tukee pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymistä maailmassa. Tässä RKI tukeutuu rauhanpedagogiikkaan, joka rakentuu globaalieettiselle ajattelulle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja taiteen käytön mahdollisuuksille. Toimintatavoitteidensa saavuttamiseen RKI pyrkii tukemalla koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla opettajia ja oppilaita rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa. RKI pyrkii kaikella ohjelma- ja tiedotustoiminnallaan yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa vahvistamaan rauhanomaista kansalaismielipidettä ja asenteita. 2. VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI Toimintaa jatkettiin aiemmin tehdyn strategialinjauksen mukaisesti Suomessa. RKI:n ydinkohderyhmää ovat kasvattajat, vapaan sivistystyön ja nuorisotoimen edustajat sekä alan opiskelijat. Heille suunnattujen rauhankasvatuspalvelujen ja koulutusten lisäksi RKI järjesti toimintaa nuorille ja kaikille avoimia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Toimintavuonna verkostoiduttiin aiempaa laajemmin kansainvälisesti, uudistettiin verkkosivut ja tuotettiin uusi oppimateriaali rasisminvastaiseen työhön. Vuosille saatiin ulkoasiainministeriöltä kaksivuotista kehityskasvatustukea Maailmankouluhankkeelle. Hankkeen myötä laajennettiin maailmankoulutoiminta Osaavaan satakuntaan (14 kuntaa Porin lähialueella). Turussa aloitettiin Maailmankoulun toiminnot myös varhaiskasvattajille. Kokkolan Maailmankoulu jalkautettiin osaksi kuntaa ja aloitettiin Maailmankoulun ruotsinkielinen toiminta. Helsingin Kulttuurikeskuksen ja myöhemmin Helsingin opetusviraston kanssa järjestettiin pääkaupunkiseudun alueen matkalaukkutoiminta aiempaa kattavammaksi. Lapsille ja nuorille järjestettiin rauhankirjastopäiviä, foorumiteatteri esityksiä, Anne Frank-näyttely, Vaivaisukko ja -akka esityksiä sekä rauhankoulutoimintaa. 3. OPETTAJAKOULUTUS JA OPPIMATERIAALI Maailmankoulu Maailmankoulu-hanke vie koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa kehitys- ja globaalikasvatusmateriaalia, kouluttaa ja auttaa opettajia ja kasvattajia globaali- ja kehityskasvatuksen toteuttamisessa. Hankkeen avulla edistetään lasten ja nuorten kehitystä vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. Hanke toimi pääasiallisesti Ulkoasiainministeriön kehityskasvatustuella hankekoordinaattorien toteuttaessa sen toimintaa. Marianne Oksanen Helsingin yliopistolta teki harjoittelun Maailmankoululle. Maailmankoulun toimintamuotoja ovat koulutukset ja materiaalipalvelut, eli matkalaukkuihin kootut, lainattavat opetusmateriaalipaketit, käsikirjasto sekä materiaalipankki. Toimintavuonna 2012: o Maailmankouluhanke toimi viidellä paikkakunnalla (Oulu, Turku, Kokkola, Helsinki ja Satakunnan alue). 2

3 o Erilaisia koulutuksia (kasvattajat ja koululaiset) ja Maailmankoulun esittelyjä tehtiin toimintavuonna 34 kpl. o Pääkaupunkiseudulla aloitettiin uudenlainen matkalaukkuyhteistyö Helsingin Kulttuurikeskuksen kanssa. Matkalaukut olivat koko vuoden lainattavina Itäisen alueen kulttuurikeskusten (Stoa ja Vuotalo) auloissa. Laukkujen yhteydessä sijaitsevissa paneeleissa ja kulttuurikeskuksen esitteissä mainostettiin laukkuja ja RKI:a. o Turun toimintaa laajennettiin varhaiskasvatuksen puolelle. Hankkeesta tiedotettiin kaikille Turun alueen päiväkotien johtajille (82) sekä Monikulttuurisuus ryhmän (Moku-ryhmä) jäsenille (15). Toiminta otettiin tervetulleena vastaan ja pidetyt koulutukset sekä matkalaukut (8 kpl) ovat olleet erittäin suosittuja. o Turun hankekoordinaattori Maiju Hirviniemi (aiemmin Heino) tuki Maailmankoulun jalkautumista osaksi kuntien omaa toimintaa. Hirviniemi on ollut Kokkolan, Oulun ja Turun vastuuopettajien tukena ja järjestänyt mm. kehittämispäivät Helsinkiin o Kokkolassa toiminta siirtyi onnistuneesti osaksi sivistystoimea. Toiminta pyörii viiden vastuuopettajan voimin. Kokkolassa tuotettiin hankkeen materiaaleja myös ruotsinkielellä. o Maailmankoulutoiminta (matkalaukut, koulutukset) laajennettiin Osaavaan Satakuntaan (11 Porin lähialueen kuntaa). Globaalikasvatuksen matkalaukut osaksi Helsingin opetusviraston tarjontaa Helsingin opetusvirastolle toimitettiin ostopalveluna 12 Maailmankoulun matkalaukkua kierrätettäväksi 2013 helmikuusta alkaen Helsingin kouluissa. Laukkujen kokoamisesta vastasi Kaisa Thompson. Rauhankasvatusfoorumit & muut kasvattajille suunnatut koulutukset Rauhankasvatusfoorumit ovat RKI:n järjestämiä, opettajille ja nuorisotoimen työntekijöille suunnattuja ja kaikille avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan rauhankasvatuksen ajankohtaisia aiheita yhdessä. Vuoden 2012 foorumi järjestettiin osana Helsingin Sosiaalifoorumia Seminaarin aiheena oli Kasvaako koulussa kriittiseksi ja rohkeaksi rauhantekijäksi? Seminaarissa pohdittiin edistääkö koulumme nuorten kasvua itsenäiseen ja väkivallattomaan ajatteluun ja millaisia taitoja tarvitaan konfliktien luovaan ja väkivallattomaan ratkaisemiseen. Alustajina olivat VTT Sari Vesikansa, Verso-hankkeen Maija Gellin sekä luokanopettajaksi opiskeleva Jaakko Miettunen. Tilaisuudessa oli 26 osallistujaa. Lisäksi RKI järjesti helmikuussa Kertokaa siitä lapsillenne seminaarin Pasilan kirjastolla, jossa puhujina olivat pääsihteeri, Simo Muir, Malte Gasche ja Pia Mikander Helsingin yliopistolta. Pääsihteeri oli panelistina Loviisan rauhanfoorumissa 4.8. Irti aseiden mahdista miksi kasvatamme lapsemme uskomaan väkivaltaan. Kasvattajille järjestettiin Draamaa ja rauhaa! koulutus (6h, 14 osallistujaa). Lisäksi RKI:n työntekijät luennoivat monissa eri kasvatusalan ammattilaisten koulutuksissa, esimerkiksi Helsingin opetusviraston globaalikasvatuskoulutuksessa (tarkemmat tiedot liitteessä). RKI oli yhteistyökumppanina Unicefin koordinoimassa Compasito Lapsen oikeudet toiminnallisesti hankkeessa ja auttoi kehittämään toiminnallisia tehtäväkokonaisuuksia kasvattajien koulutuksiin. Anne Frank Housen kanssa toteutettu rasisminvastainen oppimateriaali RKI tuotti etenkin yläkoulun ja toisen asteen katsomusaineisiin suunnatun rasismin ja antisemitismin vastaisen oppimateriaalin. Materiaali toteutettiin yhteistyössä Anne Frank Housen, Helsingin yliopiston Hiljaisuuden kulttuurit tutkimushankkeen ja OSCE:n ODIHR:in kanssa. Suomenkielisen version toimitti RKI:n pääsihteeri Johanna Laaja. Materiaali sisältää kaksi 20-sivuista vihkoa tehtävineen: Vuosisatojen vaino ja Ennakkoluuloja minullako? Opetus- ja kulttuuriministeriön rasisminvastaisen työn tuella toteutettu 3

4 oppimateriaali ilmestyy vuoden 2013 alussa ja sitä jaetaan oppilaitoksiin painettuna (2 x 2000 kpl) ja pdfversiona. Saatu palaute: Aivan loistavaa! Teos, jota olen kaivannut. Mennään syvemmälle rasismiin ja opetetaan ymmärtämään sen alkuperää historian kautta. Hienoa! - Monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori, Oulu Materiaali luo syvällisen katsauksen rasismin ja antisemitismin historiaan, nykypäivään ja toimiin yhdenvertaisuuden puolesta. Materiaali sisältää paljon kuvamateriaalia ja itsenäiseen, kriittiseen ajatteluun ohjaavia teemoja ja toiminnallisia harjoituksia. Lisäksi materiaali korostaa, että väkivaltaisten konfliktien ehkäiseminen vaatii jatkuvaa työtä, myös Suomessa. Toisen osan tärkeimpänä aineistona olivat monista kulttuurisista taustoista tulevat yhdeksän nuorta, joiden kanssa materiaalin teemoja työstettiin tapaamisessa Materiaalia varten pääsihteeri matkusti heinäkuussa Anne Frank Houseen Amsterdamiin tapaamaan materiaalit kehittänyttä Karen Polakia ja elokuussa Tukholman Forum för Levande Historiaan haastattelemaan ruotsalaisia kollegoita materiaalista saaduista kokemuksista. Kurkum roolipeli Ulkoministeriö ja viestintätoimisto Ellun kanat tuottivat Ahtisaaripäiväksi konfliktinratkaisuroolipelin yläkoulun viimeisille luokille ja lukioon. Rauhankasvatusinstituutti osallistui Kurkum-roolipelin sisällön ideointiin ja tuottamiseen sekä pelin testaamiseen koululaisilla. Pelissä osallistujat pääsevät harjoittelemaan vaikeiden ristiriitatilanteiden hahmottamista ja erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja harjoittamaan neuvottelutaitoja. Pelin tavoitteena on löytää yhteinen ratkaisu kuvitteellisen Kurkumin ongelmiin, niin että kaikki osapuolet voivat hyväksyä lopputuloksen. 18-sivuinen, visuaalisesti korkeatasoinen roolipeli löytyy osoitteesta: ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen -opas RKI ja Ihmisoikeudet.net -hanke julkaisivat vuonna 2007 ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen -käsikirjan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön tiedotustuen avulla. Vuonna 2011 ilmestynyttä uusintapainosta, markkinoitiin ja jaettiin kasvattajille myös toimintavuonna Virtuaalinen materiaalipankki Järjestöt tuottavat valtavan määrän laadukasta globaalikasvatusmateriaalia. Maailmankoulun verkkosivut (www.maailmankoulu.fi) keräävät materiaalit helppokäyttöiseksi ja selkeäksi verkkopalvelukokonaisuudeksi. Laadun ja toimivuuden ylläpitämiseksi verkkosivut vaativat jatkuvaa päivittämistä. Verkkosivujen laajaa materiaaliosiota on ylläpidetty Helsingistä ja Turusta käsin. Verkkosivut toimivat virtuaalisena materiaalipankkina. Verkkomateriaalipankkiin kootaan ainoastaan pedagogisesti ja menetelmällisesti laadukkaita rauhan- ja globaalikasvatusmateriaaleja. Toimintavuonna verkkosivuille tuotettiin myös animoidut virtuaaliset matkalaukut kasvattajien rauhan- ja globaalikasvatusta edistämään, esimerkiksi 4

5 4. RAUHAN- JA GLOBAALIKASVATUSTA LAPSILLE JA NUORILLE Anne Frank näyttely nuorille Amsterdamin Anne Frank museo ja Helsingin kaupunginkirjasto toivat OKM:n tuella Suomeen Anne Frank History For Today kiertonäyttelyn. RKI ja Helsingin yliopisto toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Pääasiallisesti vuotiaille suunnattu näyttely kertoo Anne Frankin kokemuksista holokaustin aikana ja pyrkii lisäämään keskustelua edelleen ajankohtaisista suvaitsevaisuuden, monikulttuurisuuden ja tasavertaisuuden teemoista. Näyttelyn avajaiset olivat tammikuussa 2012 Pasilassa ja näyttely kiersi toimintavuonna 10 paikkakunnalla (Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Raahe, Vaasa, Kokkola, Kuopio, Mikkeli, Rovaniemi ja Espoo). RKI vastasi näyttelyoppaiden kouluttamisesta jokaiselle näyttelypaikkakunnalle. Näyttelyhanke maksoi kouluttajien matkakulut. Koulutukset olivat kaksipäiväisiä ja lisäksi nuoret työstivät opastuksiaan itsenäisesti. Yhteensä RKI koulutti 112 nuorta oppaaksi ja opastetun kierroksen sai yhteensä 3165 nuorta. Lisäksi näyttely tavoitti yli kymmenen tuhatta kirjastokävijää. Suurin osa oppaista liittyi osaksi erillistä Facebook-ryhmää, jonka avulla RKI voi edelleen pitää yhteyttä nuoriin eri kaupungeissa. Nuorten kommentteja opaskoulutuksesta: Aika menee tosi nopeasti kun on hauskaa ja kiinnostavaa. Lukiossa se historianopettaja vaan papattaa. Saatiin itse tehdä paljon, eikä kerrottu suoraan kaikkea. Hyvä kouluttaja, sait kaikki innostumaan ja kiinnostumaan asiasta. Opin paljon. Harjoittelija Saila Holm Humanistisesta ammattikorkeakoulusta kehitti opaskoulutuksen materiaaleista kouluttajamanuaalin, josta tuotettiin taitettu opas verkkokäyttöön. Lisäksi näyttelyn oheismateriaaleina on suomeksi tekstitetty video Anne Frankin elämästä ja kysymyspaperi näyttelyssä täytettäväksi. Foorumiteatteri Foorumiesityksen pohjalta ohjaaja-jokerihahmo keskustelee yleisön kanssa ja pyytää yleisöä ehdottamaan ratkaisua tai nousemaan lavalle näyttelemään ja kokeilemaan, miten ongelma voisi ratketa. Foorumiteatterimenetelmä vapauttaa katsojat käsittelemään teemaa uudesta näkökulmasta ja kokeilemaan vapaasti erilaisia toimintatapoja. RKI valmisteli vuonna 2013 ensi-iltansa saavaa esitystä. Esityksen teemana on ajankohtainen ja paljon puhuttava asenteiden koveneminen maahanmuuttajia ja muuta erilaisuutta kohtaan. Esityksen ohjaa ammattiohjaaja Risto Ruottunen ja esiintyjät ovat teatterialan opiskelijoita Työväen akatemiasta. Helsingin kulttuurikeskuksen itäiset aluetalot (tuottaja Ia Pellinen, lasten- ja nuortenkulttuuri ja taidekasvatus) toimivat yhteistyökumppanina esitykselle ja esityksen ostamisesta osaksi Stoan ja Vuotalon kevään 2013 ohjelmaa on sovittu (6 esitystä). Vuonna 2012 esitystä valmisteltiin järjestämällä KSL:n kanssa Tarinoita, teatteria ja suomea kurssi Suomeen muuttaneille. Kurssi sisälsi 40 opetustuntia ja sen aikana kerättiin materiaalia esitystä varten. Lisäksi kurssi toimi omana kokonaisuutenaan voimauttaen ja parantaen osallistujiensa suomen kielen taitoa. Kurssin ohjaajina toimivat Risto Ruottunen, Elina Lauttamäki ja Anna Saksman (palkat maksoi KSL). RKI (etenkin Saila Holm) oli vastuussa kurssin markkinoinnista, ohjaajien rekrytoinnista ja käytännön järjestelyistä. Vaivaisukko ja -akka esitys- ja työpajakokonaisuus RKI ja ammattitaiteilijat tuottivat Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella syksyllä 2011 esitys- ja työpajakokonaisuuden, joka käsittelee ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti monimutkaiseksi 5

6 osoittautunutta aihetta eli köyhyyttä ja Suomeen tulleita Itä- Euroopan romaneja. Yläkouluikäisille (yli 14- vuotiaille) suunnatun esityksen tarkoituksena on avata nuorille uusia väyliä käsitellä näitä arkaluontoisia kysymyksiä. Varjoteatterin, nukketeatterin, esineteatterin ja tarinankerronnan keinoja hyödyntävä esitys käsittää romanialaisen romanin ja suomalaisen syrjäytyneen ihmisen tarinan köyhyydestä. Esitystä kannattelee Yleisradiossa tuotettu kuunnelmapohja, sekä ammattimuusikon toteuttama elävä musiikki. Esityksen vierailevana muusikkona on romanialainen katumuusikko. Esitystä kierrätettiin OKM:n tuella toimintavuonna 2012 ympäri Suomea. Esitys vieraili Joensuussa, Turussa, Kokkolassa ja Porissa, yhteensä esityksiä oli 11 kappaletta sekä 4 avointa iltaesitystä. Esitykset toteutettiin yhteistyössä paikallisten teattereiden kanssa. Yhteensä esityksen näki 538 yläkoulu- ja lukioikäistä. Lisäksi kulttuurikeskuksen erillisellä avustuksella toteutettiin Vaivaisukkoesityksestä mukailtu Utopia onnesta itku menneille ajoille esitys Jakomäen vanhainkodissa. Projektin toteuttivat Elviira Davidow ja Tiina Meling. Rauhankoulu Rauhankoulu on ollut tammikuusta 2004 virallisesti Rauhanliiton ja RKI:n yhteinen rauhankasvatustyön muoto. Rauhankoulu sai ulkoasiainministeriön kehityskasvatus- ja tiedotustukea vuosiksi hankkeelle Rauhan ja kehityksen toimintakokonaisuudet Afrikan kysymysten äärellä. Hanketta hallinnoi Rauhanliitto. RKI:n pääsihteeri osallistui Rauhankoulutoiminnan kehittämiseen ja toimintaan esimerkiksi kouluttamalla uusia ohjaajia ja vaikuttamalla hankkeen ohjausryhmässä. Myös monia kasvatusalan ammattilaisten koulutuksia (yhteensä 12 eri koulutusta vuonna 2012) toteutettiin yhteistyössä. Vuonna 2012 Rauhankoulu järjesti pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Vaasan alueella (ruotsiksi) peruskoululaisille ja lukiolaisille 68 toimintapäivää, joilla saavutettiin 816 oppilasta. Kukin luokka osallistui kahteen kolmetuntiseen toimintapäivään, joiden välissä ryhmä syvensi harjoitusten ja materiaalien avulla tietämystään rauhan teemoista. Toimintavuonna kehitettiin lisäksi uusia draamatarinoita, jotka keskittyvät kehitysmaiden todellisuuteen ja globaaleihin kehityshaasteisiin etenkin Afrikassa. Rauhankirjastotapahtuma & muut työpajat RKI veti rauhankirjastotyöpajan Mikkolan koululla osana Mikkolan kirjaston monikulttuurisuusviikkoa. Ohjaajina Karita Blom, Saila Holm ja Johanna Laaja. YK-viikolla päätettiin kirjastotapahtuman sijaan toimia osana Ruutiexpo-tapahtumaa ja vetää nuorille rauhankasvatuksen työpaja kaupungintalolla (15 osallistujaa). Nuorille tarjottiin 4 työpajaa myös opetusviraston Ruuti Oppilaskuntapäivillä toimintakeskus Hapessa (26. ja ja 3. ja 4.10.), yhteensä 57 osallistujaa. Ohjaajina Saila Holm ja Saara Launio. Työväen akatemialla järjestettiin rauhantyön kurssi, mutta huonon ajankohdan vuoksi osallistujamäärä jäi vähäiseksi ja vain kaksi opetuskertaa toteutui. Osana Helsingin kulttuurikeskuksen En ole rasisti, mutta kulttuurikurssia pääsihteeri veti Rosa Parksista kertovan draamatarinan neljälle yläkoululaisryhmälle (yhteensä 98 osallistujaa). 6

7 5. KEHITTÄMISTYÖ Rauhankasvatuksen ja globaalikasvatuksen sisällönmäärittely Vuonna 2011 koottiin VTT Sari Vesikansan johdolla ryhmä pohtimaan rauhankasvatuksen tarkempaa sisällönmäärittelyä. Strategisia linjauksia ja rauhankasvatuksen määrittelyä jatkettiin myös vuonna Toimintavuonna päädyttiin työskentelemään etenkin rasisminvastaisten ja holokaustin ja kansanmurhien teemojen äärellä. RKI järjesti esimerkiksi rasisminvastaisen opintoryhmän tapaamisen ja kokosi asiantuntijoita kommentoimaan oppimateriaaliin sisällytettäviä teemoja. Toteutunutta enemmän olisi voitu tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia osallistua erilaisten toimintaryhmien kautta. Maailmankoulun kautta RKI pääsi osallistumaan globaalikasvatuksen sisällönmäärittelyyn. Kokkolassa Maailmankoulun koordinaattori kommentoi kaupungin kansainvälisyyskasvatusstrategiaa ja Helsingissä RKI oli puhujana monissa opetusviraston järjestämissä globaalikasvatuskoulutuksissa. Opetussuunnitelmien uudistaminen RKI otti kantaa perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman uudistamiseen ja lähetti monisivuiset kommentit suoraan ops:ia uudistaville virkamiehille. Lisäksi RKI kommentoi opetussuunnitelmien uudistustyötä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen koordinoiman ryhmän kautta. Verkkosivut RKI:n verkkosivut uudistettiin kokonaan. Uudet sivut rakennettiin Word pressillä ja ne ovat aiempaa helppokäyttöisemmät ja niiden visuaalinen ilme on moderni. Uudistus toteutettiin Metropolia-ammattikorkeakoulun oppilastyönä. Neljä digitaalisen viestinnän opiskelijaa työsti sivuja kokoaikaisena työnään kuukauden ajan ja perehdytti RKI:n työntekijät sivujen päivittämiseen. 6. TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ RKI:n toiminnasta tiedotettiin painettujen materiaalien avulla ja sähköisesti. RKI panosti erityisesti sähköiseen tiedottamiseen Maailmankoulu-hankkeen kuukausittaisen uutiskirjeen ja RKI:n jäsenkirjeen välityksellä. Lisäksi tiedotettiin RKI:n ja hankkeen verkkosivujen ja facebook-sivujen kautta. RKI:n uusille nettisivuille perustettiin blogi, jonka avulla olisi tarkoitus aktivoida jäsenistöä kirjoittamaan. Anne Frank näyttely ja vertaisoppaat huomioitiin eri medioissa (Turun sanomat, Savon sanomat, Raahen sanomat, Yle yms.). Toimintavuonna 2012 RKI osallistui Educa-messuille, Maailma kylässä -festivaaleille, YK:n aseistariisuntaviikon tapahtumiin, Turun Mahdollisuuksien torille, Underground Art -tapahtumaan, Cafe Rajan järjestämiseen Joensuussa, kansainvälisyyskasvatuksen kesäpäiville sekä Loviisan rauhanfoorumiin. Yhteistyö sidosryhmien kanssa RKI teki tiivistä yhteistyötä rauhan-, ihmisoikeus- ja globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, kuntien opetustoimien, vapaan sivistystyön ja muiden oppilaitosten kanssa. RKI osallistui kansalaisjärjestöjen yhteisiin, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen ja Maailmankoulun koordinoimiin, Maailma koulussa -tapahtumiin, jotka on suunnattu Turussa, Raumalla, Helsingissä ja Oulussa opettajaksi opiskeleville. Rauhanliiton, Sadankomitean ja AKL:n kanssa suunniteltiin lukiolaisille suunnattua rauhankasvatuksen kouluvierailukokonaisuutta luentomateriaaleineen. Materiaaleja kehiteltiin, mutta henkilövaihdosten ja muiden syiden johdosta viimeistelytyö on edelleen kesken. RKI otti harjoitteluun opiskelijoita 7

8 Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Saila Holm) ja Helsingin yliopistolta (Marianne Oksanen). Pääsihteeri on myös omalla ajallaan tehnyt draama ja monikulttuurisuus opintokokonaisuutta Metropolia ammattikorkeakoulussa ja tätä kautta verkostoitunut draamaosaajien ja globaalikasvatustoimijoiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen panostettiin aiempaa enemmän. RKI:n aiempi puheenjohtaja Reijo E. Heinonen edusti RKI:a Rion kestävän kehityksen varjokonferenssissa. Hallituksen jäsen Nuur Mohammed sai RKI:lta pienen matka-avustuksen osallistuakseen Lundissa kesäkuussa 2012 järjestettyyn 11. Afrikan sarven rauhankonferenssiin. Saila Holm oli RKI:n edustajana Tukholmassa rasisminvastaisessa verkostoitumistapahtumassa, Youth in Action seminaarissa Pääsihteeri osallistui: o Berliinissä tammikuussa järjestettyyn 'Engaging youth in learning about the Holocaust and Human Rights in the 21st century seminaariin o huhtikuussa Kööpenhaminassa Euroopan komission järjestämään ja rahoittamaan Remembering for the future verkostoitumistapaamiseen o elokuussa Amsterdamissa järjestettyyn Anne Frank Housen Educational Summer Training - viikkoon o Helsingin yliopiston kutsumana Pariisissa järjestettyyn tutustumistapaamiseen Memorial de la Shoah:ssa. Tapaamisessa oli asiantuntija-alustajia liittyen holokaustiin ja muihin kansanmurhiin sekä ihmisoikeuskasvatuksen linkittymisestä osaksi näitä teemoja. o marrakuussa kansainvälisen rasismin vastaisen UNITED-verkoston Suomessa järjestämään rasismin vastaiseen seminaariin, jossa RKI piti myös foorumiteatterityöpajan What can be done when witnessing racist attacks. Kansainvälisten kontaktien solmiminen on tuottanut toimintaa myös seuraavalle vuodelle, esimerkiksi elokuussa 2013 järjestettävän Free2Choose-seminaarin Pohjoismaisille nuorille. Ruotsalaisessa Forum för Levande historiassa pääsihteeri löysi paljon laadukasta rauhankasvatusmateriaalia, jota tulevaisuudessa voitaisiin suomentaa ja hyödyntää. 7. INSTITUUTIN JÄSENET, HALLINTO JA TOIMISTO RKI:lla oli toimintavuonna 14 jäsenjärjestöä ja noin 25 henkilö- ja kannatusjäsentä. RKI:n hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä (liite). Hallituksen kokoukset (6 kpl + vuosikokoukset) olivat 11.1., 16.2., 3.4., (kevätkokous), 23.5., 24.9., , (syyskokous). Toimintavuoden alussa päätettiin perustaa työvaliokunta pääsihteerin hallinnolliseksi avuksi. Työvaliokunta kokoontui viidesti: 19.3., 23.4., 21.8., , ja siihen kuuluivat puheenjohtaja Aarni Tuominen, varapuheenjohtaja Rosa Puhakainen-Mattila, Tuomas Urho ja Claus Montonen. RKI:n toiminnasta vastasivat päätoiminen pääsihteeri Johanna Laaja, osa-aikainen koulutusassistentti Saila Holm ja Maailmankoulusta päätoiminen hankekoordinaattori Maiju Hirviniemi (os. Heino) ja osa-aikaiset hankekoordinaattorit Maria Kojola ja Kaisa Thompson. Kirjanpidosta huolehti Osuuskunta Eko-osuusraha. Toimintaan osallistuivat myös harjoittelijat ja vapaaehtoiset. Toimisto sijaitsi Kumpulantie 7:ssä Taksvärkki ry:n alivuokralaisena. 8. TALOUS RKI toimi pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksilla sekä Maailmankoulu-hankkeelle myönnetyllä ulkoministeriön kehityskasvatustuella. Lisäksi yleistoiminnan tuotot olivat vuonna 2012 aiempia vuosia suuremmat. Muut varainhankintamuodot toimintavuonna 2012 olivat jäsenjärjestöjen ja henkilö- tai kannatusjäsenmaksut. Hallituksen hyväksymän reaalitalousarvion ja toimintasuunnitelman tavoitteet vastasivat melko hyvin toteutunutta. 8

9 Vuosi oli taloudellisesti tasapainoinen ja ylijäämäinen. Kuluneena vuonna RKI on selvitellyt ulkoministeriön kanssa vanhoja taseessa näkyviä epäselvyyksiä vanhoista kehitysyhteistyöhankkeista. RKI on lähettänyt helmikuussa 2013 selvityksen ulkoministeriölle ja pyytänyt tapaamista neuvotellakseen maksujen realisoitumisesta ja maksuaikataulusta. Ylijäämää olisi mahdollisesti tarkoitus käyttää näihin maksuihin. Tilintarkastajina toimivat Risto Ekholm (KHT) ja Ulla Räsänen-Virtanen (HTM). Tilikauden 2012 kokonaistulot olivat ,91 euroa. Tulevalla tilikaudella RKI jatkaa monia vuonna 2012 pyörineitä toimintoja. Vuonna 2013 foorumiteatteriesitys saa ensi-iltansa, Anne Frank näyttely jatkaa kiertämistään ja Maailmankoulun ja Rauhankoulun toiminta jatkuu edelleen ulkoministeriön tuella. Tavoitteena on jatkaa aktiivista toimintaa kasvatusalalla ja vahvistaa maailmankouluopettajien verkostoa. Talouden rakenne noudattaa pitkälti edellisvuosien linjaa. Liitteet Liite 1. Hallituksen jäsenet 2012 Aarni Tuominen puheenjohtaja Rosa Puhakainen-Mattila varapuheenjohtaja Alejandro Lorenzo (henkilöjäsen) Anna Kirstinä (Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry) Claus Montonen (Tekniikka Elämää Palvelemaan ry) Eini Nykvist (henkilöjäsen) Elviira Davidow (PAND) Emma Luode (Suomen Rauhanliitto YK-yhdistys) Esa Ylikoski (Suomen Rauhanpuolustajat) Hanna Niittymäki (Kasvattajat Rauhan Puolesta) Kaisa Thompson (henkilöjäsen) Katri Astala (CISV-liitto) Katri Söder (Työväen Sivistysliitto TSL ry) Lauri Kojo (henkilöjäsen) Maarit Kohonen (Tekniikka Elämää Palvelemaan ry) Nur Mahamed Mahamud (Somali Forum for Progress Finland) Tuomas Urho (Sadankomitea) Liite 2. Toiminta päiväkohtaisena listana RKI:n asiantuntijajäsenenä Suomen ITF (The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research) työryhmässä ulkoministeriössä Maailmankoulun matkalaukut Stoassa ja Vuotalossa kasvattajien vapaasti lainattavina pääsihteeri Berliinissä 'Engaging youth in learning about the Holocaust and Human Rights in the 21st century seminaarissa Tapaaminen opetushallituksessa Pekka Elon kanssa rasisminvastaisen oppimateriaalin yhteistyöhön liittyen Kepan järjestämä globaalikasvatusverkoston tapaaminen, HKI Educa-messut Helsingissä. Esittelypöytä Rauhankoulun kanssa. Tavoitettiin suoraan n.150 opettajaa 28. ja Helsingin Anne Frank-oppaiden koulutus klo Anne Frank näyttelyn avajaiset Pasilan kirjastolla Maailmankoulu-hankkeen esittely varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Anna Karlssonille sekä hankkeen 9

10 käynnistäminen varhaiskasvatuksessa Turun kv-tiimin ja Maailmankoulu-hankkeen esittely/verkostoituminen Helsingin kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Björkmanin kanssa. (Yhdessä Turun kv-tiimiläisten kanssa) "Kertokaa siitä lapsillenne" seminaari klo , Pasilan kirjaston auditorio 6.2. Yhteistyö/verkostoitumistapaaminen uuden yhteistyökumppanin -nukketeatteriryhmä Taigamaton kanssa Globaalia ympäristökasvatusta -koulutus Maanystävien ja Valonian kanssa kanssa yhteistyössä. Kouluttajat: Riika Huittimalka (Maanystävät), Meija Peltonen (Turun globaalikasvatuksen ohjaava opettaja sekä Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Maailmankoulu-esittely neljän hankkeesta kiinnostuneen päiväkodin johtajan kanssa sekä laukkujen pilotoinnin suunnittelu ko.päiväkodeissa 1.3. RKI esittelee Maailmankoulua Opetusviraston Maailma koulussa hankkeelle Pääsihteeri neuvottelemassa Kokkolan maailmankoulun järjestämisestä 7.3. Maailmankoulu-esittely/koulutus Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry:n jäsenille. Osallistujia: 10, joista suurin osa opettajia alueen kouluissa Ohjaavien opettajien palaveri Osana Mikkolan kirjaston monikulttuurisuusviikkoa: RKI:n draamatyöpaja koululaisille Helsingin Anne Frank-oppaiden tapaaminen klo Globaalikasvatuskoulutus Halisten päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajat: Annukka Tuominen (Rauhankoulu) ja Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Stoan nukketeatterikatselmuksessa Vaivaisukko ja akka esitys Rasismin vastaisessa konsertissa Gloriassa RKI:n ja Rauhankoulun instant-teatterityöpaja ja järjestöesittelyjä Rauhankoulun ohjaajakoulutus Helsingissä (pääsihteeri yksi kouluttajista) Turun yliopistolla Maailma koulussa -seminaari. RKI:n pääsihteeri luento-osuuden puhuja + Rauhankoulun ja Maailmankoulun työpajat Anne Frank -näyttelyn vertaisohjaajien koulutus Hämeenlinnan pääkirjastolla klo Globaalikasvatuskoulutus Hannunniitun päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajana: Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Maailmankoulu-esittely päiväkotien aluejohtajille ja Työväen akatemialla rauhantyön kurssi Nukketeatteriryhmä Taigamaton esitys ja Maailmankoulun työpaja Ilpoisten koulun oppilaille Globaalia ympäristökasvatusta koulutus Turun AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoille. Kouluttajat: Karel Keiramo (Maanystävät) ja Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Globaalikasvatuskoulutus Portsan päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajana: Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: Sadutusta yli kulttuurirajojen koulutus. Taksvärkki ry:n ja Turun Maailmankoulun järjestämään koulutus, jossa tutustuttiin sadutuksen käyttöön opetuksessa! Kouluttajana: Kasvatustieteen dosentti Liisa Karlsson. Osallistujia: Globaalikasvatuskoulutus Varissuon päiväkodissa (pilottipäiväkoti). Tavoitteena perehtyminen sekä globaalikasvatukseen että uuden varhaiskasvatukseen suunnatun laukun sisältöön. Kouluttajana: Maiju Heino (Maailmankoulu). Osallistujia: 3 esikoulun opettajaa Rauhankasvatusfoorumi osana Sosiaalifoorumia: "Kasvaako koulussa kriittiseksi ja rohkeaksi rauhantekijäksi?" Turun kv-tiimin tapaaminen RKI:n kevätkokous toimistolla klo RKI:n pääsihteeri Kööpenhaminassa Euroopan komission järjestämässä ja rahoittamassa Remembering for the future -verkostoitumistapaamisessa 2.5. Globaalikasvatusta varhaiskasvatukseen koulutus Rauman OKL:ssä Raahen (ja Kokkolan) Anne Frank opaskoulutus. Kouluttajat: Heini Vahtera (Rauhankoulu) ja Maiju Heino 10

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Monikulttuurisen taidetyön keskus Kassandra ry TOIMINTAKERTOMUS 2009

Monikulttuurisen taidetyön keskus Kassandra ry TOIMINTAKERTOMUS 2009 Monikulttuurisen taidetyön keskus Kassandra ry TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kassandra ry, c/o Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51b, 00250 Helsinki puh. 010 4399 190, faksi 020 7417 001 kassandra@kassandra.fi

Lisätiedot

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuoden 2013 tavoitteena on ollut jatkaa edellisvuosien työtä sirkusharrastuksen saavutettavuuden edistämiseksi sekä järjestää ohjaajakoulutusta

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI

MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI 1 Sisällys Tehtävä materiaalitorin kävijälle 3 Mitä ihmeen globaalikasvatusta? 4 Ihmisoikeuskasvatus 6 Yhdenvertaisuuskasvatus 9 Rauhankasvatus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1 Lyhyesti...3 2 Organisaatio...3 2.1 Jäsenet...3 2.2 Yleiskokoukset...4 2.3 Hallitus...4 2.4 Työntekijät...4 3 Toiminnan tavoitteet vuonna 2009...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot