Yhteinen työmaa kadunrakennushankkeissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen työmaa kadunrakennushankkeissa"

Transkriptio

1 Usean tilaajan Yhteinen työmaa kadunrakennushankkeissa Esimerkkityömaana Rantakatu 2008

2 Koulutus Jouko Tolvanen Insinööri, tie- ja vesirakennustekniikka 1971 Insinööri, talonrakennustekniikka RAPS-koulutus 2000 (kurssi 22) Työhistoria Suunnitteluinsinööri , Joensuun kaupunki Kadunsuunnittelupäällikkö , Joensuun kaupunki Kadunrakennuspäällikkö 1986-, Joensuun kaupunki Kuntatekniikan investointiprosessin omistaja Suunnittelun valmistelu Suunnittelun ohjaus Rakentamisen valmistelu Rakentamisen ohjaus Vastaanotto Takuuajan valvonta

3

4 Miksi usean tilaajan yhteisen työmaan toimintamalli jouduttiin kehittämään? Pitkä perinne ja hyvät kokemukset yhteisrakentamisesta kaikki hyötyvät taloudellisesti, ulkopuolinen palaute hyvää Kaikkien tilaajien omien rakentamisresurssien raju leikkaus ja ulkoistaminen ja 2000 luvuilla kaupunki, Fortum sähkö, Elisa, Fortum kaukolämpö yhteisellä työmaalla työskenteli omien rakentajien sijasta eri tilaajiin sopimussuhteessa olevat urakoitsijat Eri toimijoiden yhteinen tahto sopia pysväisluonteisesti tilaajien väliset vastuut ja velvollisuudet sekä käskysuhteet yhteisellä työmaalla (= tilaajien keskeinen yse ) sopia eri tilaajiin sopimussuhteessa olevien urakoitsijoiden vastuut toisiin urakoitsijoihin sekä eri tilaajien itsensä tekemiin töihin Päätoteuttaja (työturvallisuuden näkökulma) Pääurakoitsija, sivu-urakoitsijat, alistamiset Työmaanjohtovelvollisuudet Työmaapalvelut Urakoitsijoiden suoritusvelvollisuudet, urakkarajat Periaatteet korvauksista päärakennuttajalle (tekninen virasto)

5 Toimintaympäristö (1) Investointibudjetti (kaupunki) 2009 Katu, puisto, liikunta-alueet, satamat n. 9 9,5 M Joensuun vesi, verkostot n. 3 3,5 M Toimintatapa (kaupunki) Suunnittelijat toimivat sisäisen konsultin roolissa (= pääsuunnittelijoina) Omat rakentajat toimivat sisäisen urakoitsijan roolissa Omajohtoisesti toteutetaan noin 1/3 osa kohteista korkealla aliurakointiasteella Toimii omajohtoisissa hankkeissa päätoteuttajana, jolle alistetaan sivuurakoitsijat Joensuun vesi ei itse rakennuta eikä valvo urakoita. Osallistuu hankkeisiin laadun seuraajana ja on mukana rakennushankkeiden vastaanottossa Vuosiurakoitsijoita Päällystystyöt 3+2 vuotta, maksuperuste yksikköhinnat Katuvalaistus 3+2 vuotta, maksuperuste yksikköhinnat Vuosiurakoitsijat toimivat investointihankkeissa alistettuna sivu-urakoitsijana Investointeja ohjaa ja rakennuttaa investointiyksikkö (= investointiprosessi) Yhteistoiminta johtoyhtiöiden kanssa Pitkä perinne investointihankkeiden samanaikaissuunnittelussa ja yhteisrakentamisessa. Yhteistyö on ollut riidatonta

6 Toimintaympäristö (2) Sähkönjakelu Fortum (vanha Joensuu) Suunnittelee itse Teettää kaikki kunnossa- ja rakentamistyöt urakoitsijoilla Vuosiurakoitsija: Empower Oy, maksuperuste yksikköhinnat Hyvä yhteistyökumppani Pohjois-Karjalan sähkö (liitoskunnat) Toimii yhteishankkeissa kuten Fortum Hyvä yhteistyökumppani Kaukolämpö Fortum (vanha Joensuu) Suunnittelee itse Harvemmin mukana yhteishankkeissa Tekee putkityöt itse Urakoittaa maarakentamisen osuuden vuosiurakoitsijallaan erilliskohteissa Yhteishankkeissa maanrakennustyöt tekee kadunrakennusurakoitsija Hieman ongelmallinen yhteistyökumppani

7 Toimintaympäristö (3) Teleyhtiöt Elisa (vanha Joensuu) Vain hyvin ohut rakennuttajaorganisaatio Tilaa suunnittelun Relacomilta (valtakunnallinen sopimus) Televerkon rakentaa vuosiurakoitsijat: Relacom tai Empower Hyvä yhteistyökumppani Sonera (vanha Joensuu ja liitoskunnat) Vain hyvin ohut rakennuttajaorganisaatio suunnittelee itse (aikatauluviiveitä) Rakennuttaa urakoitsijoilla oman verkostonsa Ongelmallinen yhteistyökumppani (liian pieni rakennuttajaorganisaatio) Telekarelia (vanha Joensuu ja liitoskunnat) Laajentaa toiminta-aluettaan erittäin agressiivisesti Suunnittelee ja rakentaa itse Ongelmallinen yhteistyökumppani (liian pienet resurssit, aikatauluviiveitä)

8

9 Yhteisen työmaan osapuolet (1) Rantakatu 2008 Tekninen virasto / kadunpitäjän rakenteet Kadun poikkileikkausmuutokset ja katurakenteiden täydellinen uusiminen (- 2,0 metriä tasausviivasta) Uudet pinnoitteet, liikenteenohjausjärjestelmä (myös liikennevalot) Katuvalaistuksen uusiminen Istutukset, puut Osuus kaapelikanaalista Kaukolämpölinjojen siirto (kadunpitäjän kustannuksella) Liiketoimintayksikkö ( Joensuun Vesi) Vesihuoltoverkoston täydellinen uusiminen Kiinteistöjen tonttijohtojen uusiminen / Joensuun Vesi, kiinteistöt

10 Yhteisen työmaan osapuolet (2) Rantakatu 2008 Elisa Oyj Olemassa olevan televerkoston uudelleen sijoitus Uuden tele- ja kaapeliputkiverkoston rakentaminen Osakkuus kaapelikanaalista Sonera Oyj Olemassa olevan televerkoston uudelleen sijoitus Uuden tele- ja kaapeliputkiverkoston rakentaminen Osakkuus kaapelikanaalista Telekarelia Oyj Olemassa olevan televerkoston uudelleen sijoitus Uuden tele- ja kaapeliputkiverkoston rakentaminen Osakkuus kaapelikanaalista

11 Yhteisen työmaan osapuolet (3) Rantakatu 2008 Kiinteistö 1 Katuun rajoittuvien kellarin seinien ja holvin vesieristeiden uusiminen Katuun rajoittuvan piha-alueen pohjaus ja uudet pinnoitteet Salaojien uusiminen ja pumppaamon rakentaminen katualueelle Kiinteistö 2 Katuun rajoittuvan piha-alueen pohjaus ja uudet pinnoitteet Kiinteistö 3 Katuun rajoittuvien kellarin seinien vesieristäminen Salaojien rakentaminen ja pumppaamon rakentaminen katualueelle

12 Hankkeen muodostaminen ja suunnitteluvaiheen ohjaus Tarveselvitys (= hankkeen sisällön määrittäminen) Eri osapuolten tarpeiden selvittäminen ja päätös kaapelikanaalin rakentamisesta Myös kiinteistöjen peruskorjaustarpeet selvitettiin ja otettiin mukaan hankkeeseen Päätöksen tekivät tilaajatahot ( omistajat ) Rakennussuunnittelu Suunnitelmat laadittiin samanaikaissuunnittelun periaatteella Tekninen virasto (katu ja vesihuolto) Johtoyhtiöt Kiinteistöjen palkkaamat konsultit Hankkeen rakennuttajat ohjasivat rakennussuunnittelua ja sopivat jo luonnosvaiheissa kustannuslinjaukset (johtojen siirrot yms..) sekä urakkajaon Suunnitteluryhmää johti teknisen viraston suunnittelija ( pääsuunnittelija ) Suunnitteluvaiheen lopputuloksena Yhteen sovitetut suunnitelmat (kaupunki, johtoyhtiöt ja kiinteistöt) Yhteen sovitetut työselostukset (useita) Turvallisuusasiakirja koko hankkeelle (vain yksi) Kokemuksia suunnitteluvaiheen toiminnasta Eri osapuolten suunnitelmien laadinnan aikataulupitävyydessä ongelmia Ongelmia etenkin kiinteistöjen suunnitteluosuudessa

13 Rantakadun yhteinen työmaa 2008 Katu Vesi Fortum Sähkö Fortum kaukolämpö Elisa Sonera KOY 1 KOY 2 KOY 3 Telekarelia Yleissopimus yhteisrakentamisesta Sopimus kaapelikaanalista Hankekohtainen sopimus (liitteenä yhteisrakentamissopimus) Tekninen virasto Fortum Sähkö Elisa Sonera Telekarelia KOY 1 KOY 2 KOY 3 Kadunrakennus urakoitsija (KTK) Pääurakoitsija Alistettu Su Alist. Su Katu-ja liikennevalourakoitsija Päällystysurakoitsija Kaukolämpöurakoit -sija Fortum Kauko lämpö Sähköurakoitsija Alistettu Su Tele 1 urakoitsija Alistettu Su Tele 2 urakoitsija Alistettu Su Alistettu Su Tele 3 urakoitsija Pihaurakoitsija (KTK) Vesieristysurakoitsija Alistettu Su Pihaurakoitsija (KTK) Vesieristysurakoit- Sija (KTK) Yhteinen urakkaohjelma kaikkin urakoihin, turvallisuusasiakirja ja tekniset asiakairjat Kaikki tilaajat ja kaikki urakoitsijat allekirjoittavat alistamissopimuksen

14 Rakentamisen valmistelu (1) Rakentamisen valmisteluja johti päärakennuttaja (=tekninen virasto) laati kadunrakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjat sekä kaikissa urakoissa noudatettavan yhteisen työmaan urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan urakkaohjelmassa välitavoitteita eri urakoihin Kaikki tilaajat osallistuivat Mitä jouduttiin kilpailuttamaan? Kadunrakennusurakka (kilpailuttaja tekninen virasto) Sisälsi myös kiinteistöjen tilaamia urakkasuorituksia; salaojien ja pumppaamoiden rakentamista, piha-alueiden rakentamista, vesieristysurakoiden työmaapalvelut Vesieristysurakat 1 ja 2 (kilpailuttaja kiinteistöt) Muut urakat? Päällystysurakoitsija, vuosisopimus, Lemminkäinen Oyj tilaaja tevi Katu- ja liikennevalourakoitsija, vuosisopimus, Empower Oyj tilaaja tevi Kaukolämpölinjojen muutostyöt, neuvottelu-urakka, Fortum tilaaja tevi Sähköurakoitsija, vuosisopimus, Empower Oyj tilaaja Fortum Tele 1 urakka, vuosisopimus, Empower Oyj tilaaja Elisa Tele 2 urakka, vuosisopimus, Empower Oyj tilaaja Sonera Tele 3 urakka, vuosisopimus, Empower Oyj - tilaaja Telekarelia

15 Rakentamisen valmistelu (2) Kadunrakennusurakan urakkahinta pyydettiin erittelemään Kadunrakennustyöt - tevi Vesihuoltotyöt Joensuun vesi Vesihuollon tonttijohtojen uusiminen Joensuun Vesi / kiinteistöt Kaukolämpöurakasta tulevat velvoitteet - tevi Kaapelikanaalin rakentaminen johtoyhtiöt ja tevi Katu-ja liikennevalourakasta tulevat velvoitteet - tevi Sähköurakasta tulevat velvoitteet - Fortum Oyj Tele 1 urakasta tulevat velvoitteet Elisa Oyj Tele 2 urakasta tulevat velvoitteet Sonera Oyj Tele 3 urakasta tulevat velvoitteet Telekarelia Oyj Kiinteistö1 vesieristysurasta tulevat velvoitteet ja piha-alueen rakentaminen (sisältää myös salaojat ja pumppaamon) Kiinteistö 1 Kiinteistö 2 piha-alueen rakentaminen Kiinteistö 2 Kiinteistö 3 vesieristysurakasta tulevat velvoitteet sekä salaojien ja pumppaamon rakentaminen Kiinteistö 3

16 Rakentamisen valmistelu (3) Kadunrakennusurakan velvoitteet johtoyhtiöiden urakoihin päätoteuttaja ja työmaan johtovelvollisuus työmaapalvelut olemassa olevien kaapeleiden ja kaapeliputkien esille kaivu sekä niiden työnaikainen tuenta uusien asennusarinoiden teko johtojen ja kaapeliputkien siirto uusille asennusarinoille uusien kaapeliputkien ja katujakokaappien asennus (ei materiaalihankinta) kaikki mittaus- ja jälkikartoitustyöt Sähkö- ja teleurakoitsijoiden suoritusvelvollisuudet kadunrakennusurakoitsijan uusille asennusarinoille siirtämien (vanhojen) kaapeleiden kunnon tarkistaminen ja uudelleen asentaminen sekä kourutus kaapeliputkien hankinta ja luovutus kadunrakennusurakoitsijallle uusien kaapeleiden asentaminen ja kouruttaminen materiaaleineen omien työmäärien mittaus (yksikköhintojen mukaisesti)

17 Rakentamisen valmistelu (4) Urakkaneuvottelut (kadunrakennusurakka) Kaikilla mahdollisuus osallistua Tilaajat hyväksyvät urakoitsijan urakkahinnan erittelyn ilman muutoksia vaikkakin muilla tarjoajilla olisi halvempiakin osahintoja pitkässä juoksussa (+) ja ( ) poikkeamat kumoavat toisensa Urakoitsijan valinta (kadunrakennusurakka) urakoitsijan tuli täyttää tilaajan määrittelemät pätevyys- ja kokemuskriteerit valintaperuste - hinnaltaan halvin (koko urakkahinta) hankintapäätöksen teki tekninen virasto Sopimuksien valmistelu Yhteisen työmaan sopimuksen valmistelee tekninen virasto Jokainen tilaaja vastaa omien urakoidensa sopimustoiminnasta Kadunrakennusurakan maksuerät suoraan eri tilaajille

18 Rakentamisen ohjaus Tekninen virasto päärakennuttajana koordinoi rakennuttamistoimintaa, kutsuu koolle katselmukset ja yhteisen työmaan työmaakokoukset sekä toimii niiden puheenjohtajana sekä vastaa pöytäkirjojen laadinnasta Teknisen viraston päävalvoja koordinoi valvojien toimintaa Pääperiaate: Jokainen rakennuttaa ja valvoo oman urakkansa mahdollisuus pitää erillisiä omaa urakkaansa koskevia katselmuksia ja työmaakokuksia Lisä- ja muutostöiden sopimisen periaate (kadunrakennusurakka) normaalisti (rakennuttaja urakoitsija) muiden maksettavaksi tulevista lisä- ja muutostöistä tekninen virasto kuulee maksavaa tilaajaa ennen sopimista Maksuerien laskutuslupa kunkin urakan valvoja antaa kadunrakennusurakassa muiden tilaajien maksettavaksi tulevien maksuerien laskutuslupia myöntäessään päävalvoja on yhteydessä maksavan tilaajan valvojaan ennen kuin laskutusluvan myöntämistä

19 Pääperiaate Urakoiden vastaanotto jokainen tilaaja ottaa vastaan oman urakkansa Vastaanottojärjestys Teknisen viraston urakat (mm. kadunrakennusurakka) otetaan vastaan sen jälkeen kun johtoyhtiöt ja muut tilaajat ovat ottaneet omat urakkansa Teknisen viraston urakoiden vastaanotossa kirjataan kaikkien tilaajien ja urakoitsijoiden vaateet (= vaateettomuus) muita yhteisen työmaan toimijoita (tilaajat + urakoitsijat) kohtaan Tekninen virasto hyväksyy kadunrakennusurakan taloudellisen loppuselvityksen kuultuaan ennen hyväksymistä muita maksavia tilaajia

20 Omajohtoiset hankkeet? Toimintatapa ja laadittavat asiakirjat ei eroa hankkeista, joissa päätoteuttajana ja pääurakoitsijana on kadunrakennusurakoitsija poikkeus: kaupunki ei tee itsensä kanssa pääurakasta urakkasopimusta Oma rakennusyksikkö ottaa kadunrakennusurakoitsijan roolin päätoteuttajana ja pääurakoitsijana, jolle alistetaan kaikki sivu-urakoitsijat Toisille tilaajille tehtävät työsuoritukset sovitaan ennakkoon yksikköhintaperusteisina Investointiyksikkö vastaanottaa sivu-urakat ja oman työyksikön työsuoritukset kuten urakkakohteissa. Muut tilaajat osallistuvat vastaanottoon

21 Toimintamallin kriittiset menestystekijät Toimintamallin tuntemus ja eri roolien sisäistäminen Tilaajien keskeinen yhteistyökyky ja luottamus Aikataulupitävyys Suunnitelmien valmius ja yhteensovitus Ammatillinen osaaminen koko substanssi sopimustekniikka ja rakennuttamisosaaminen urakoitsijoiden roolit Valmiiksi kilpailutetut vuosiurakat (yksikköhintaiset) Sopimusmallit eri tilanteisiin Rakennuttajien toiminta- ja sopimisvaltuudet

22 Lisätietoja Puhelin Puhelin

Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt

Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Esimerkkejä liikenneväylien, vesihuoltoverkon sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden yhteensovitetusta toteutuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE

RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN Julkaisija Kustantaja Energiateollisuus ry p. 09 530 520, f. 09 5305 2900 PL 100, 00101 HELSINKI Fredrikinkatu 51-53 B, 00100 HELSINKI Adato Energia Oy p. 09 5305 2700,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot