Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex"

Transkriptio

1 2013 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

2 2 Gramexin tutkimuksen mukaan Chisu oli vuoden 2012 radiotähti. Gramexpress 2/2013

3 3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2013 * Gramex tekee hyvän musiikin käyttämisen helpoksi 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2013 lyhyesti - Oikeudenmukainen korvaus musiikista 6-7 Hallituksen toimintakertomus 2013 Tilitys 8-9 Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista 10 Äänitemusiikin julkinen esittäminen 11 Medialisensointi 12 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin toiminta järjestönä Yhteistyösopimukset Yhdistyksen talous Toimintakertomuksen liitteet ja tilinpäätöstiedot 21 Liite 1: Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty Liite 2 : Finnish Music Quarterly 24 Tuloslaskelma 25 Tase 25 Tilinpäätöksen liitetiedot 26 Allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 27 * Lisätietoa, joka ei sisälly hallituksen toimintakertomukseen Kuva: Warner Music Kuvat ja haastattelusitaatit: Gramexpress Layout: Lauri Kaira ja Sari Lindström

4 4 Gramexilla on yksi Euroopan ensimmäisistä musiikin julkisten käyttöoikeuksien verkkokaupoista Gramex tekee hyvän musiikin käyttämisen helpoksi Kun haluat käyttää äänitemusiikkia, Gramex auttaa sinua lain edellyttämien lupien ja korvausten hoitamisessa. KEHITTYVÄÄ PALVELUA MUSIIKIN HYVÄKSI. Tekijänoikeusjärjestö Gramex tekee työtä sen hyväksi, että musiikkia pystyään Suomessa tekemään huomennakin. Gramex myöntää käyttölupia sekä kerää esittäville taiteilijoille ja musiikkituottajille tekijänoikeuskorvauksia äänitemusiikin ja musiikkivideoiden käytöstä. Gramex edustaa yli suomalaista taiteilijaa ja tuottajaa. Lisäksi se edustaa sisarjärjestöverkostonsa kautta lukuisia ulkomaisia oikeudenomistajia ja tekee yhteistyötä yli musiikin käyttäjän kanssa. Gramex kehittää toimintaansa aktiivisesti, palvellakseen entistä paremmin kumpaakin asiakasryhmäänsä, sekä korvauksensaajia että niiden maksajia. Gramexilla on yksi Euroopan ensimmäisistä musiikin julkisten käyttöoikeuksien verkkokaupoista. ON REILUA MAKSAA KORVAUS KÄYTÖSTÄ. Jokaiseen äänilevyyn sisältyy monen ihmisen työpanos. Kun käyttää toisen työn ja yritystoiminnan tuloksia, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus. Se on palkkaa työstä ja yrittämisestä. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä suomalaiselle musiikkikulttuurille. Muusikoille, laulajille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex ry. Tekijänoikeusjärjestö ei itse päätä, millainen musiikin käyttö oikeuttaa korvaukseen. Se säädetään laissa. Lain mukaan Gramex-korvauksia kerätään, kun cdlevyä tai muuta kaupallista äänitettä esitetään julkisesti tai siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön. Nyrkkisääntö on, että äänilevyn kuluttajahinta sisältää oikeudet yksityiskäyttöön ja sitä laajemmasta käytöstä menee Gramex-korvaus. KORVAUKSET MENEVÄT MUSIIKILLE. Gramex ei kerää rahaa itselleen, vaan edustamilleen taiteilijoille ja tuottajille. Gramexin korvaushallinnointi on kustannustehokasta: liki yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta jaetaan eteenpäin. Gramex edistää kotimaista musiikkia monin tavoin. Gramex on toinen Musiikin edistämissäätiön perustajista, se tukee piratismin vastaista työtä tekevää Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta sekä luovan alan yhteistä edunvalvontaprojektia, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhtyä ja Finnish Music Quarterly-lehteä. Gramex on voittoa tuottamaton yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen, solistien ja äänitteiden tuottajien edustajat. Gramexilla ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuja. Gramexin lisäksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerää säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustava Teosto.

5 5 Toimitusjohtajan katsaus Jotta musiikki soi huomennakin Gramex ja muut tekijänoikeusjärjestöt eivät ole voittoa tuottavia. Toimintaamme ohjaa kuitenkin tehokkuustavoittelu. Gramexin, joka hallinnoi äänitemusiikin käyttämisestä maksettavia korvauksia, tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan kaikissa niissä tapauksissa, joissa laki sen edellyttää. Tämä on niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjienkin etu. Tasapuolinen kohtelu asiakkaiden kesken on keskeisiä periaatteita. Vuosi 2013 oli Gramexin toiminnassa erittäin hyvä. Korvauksia kerättiin ja tilitettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.gramex keräsi viime vuonna korvauksia yhteensä 20,0 miljoonaa euroa. Sähköisen median osalta korvaukset Yleisradiolta ja kaupallisilta radioasemilta kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Julkisen esittämisen korvaukset ovat edelleen kehittyneet hyvin. Kertymä viime vuonna oli 8,5 miljoonaa euroa. Korvausten keräämisen kattavuutta eri toimialoilla on pystytty entisestään nostamaan, vaikka uusia toimialoja ei ole enää tullut korvausten piiriin. Aikaisempaa merkittävämmäksi ovat nousseet yksinoikeuksien lisensioinnista saadut korvaukset. Näitä ovat esimerkiksi äänitteiden kopiointi tv-ohjelmiin tai taustamusiikiksi erilaisissa julkisen esittämisen tilanteissa kuten kuntosaleilla, ravintoloissa ja kaupoissa. Tämän lisäksi Gramex lisensoi myös TVohjelmien on-demand -palveluita ja nettiradiokäyttöä. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun kehitys on sen sijaan ollut epätyydyttävä. Korvauskertymä on romahtanut, koska valtiovalta ei ole ottanut teknisen kehityksen myötä markkinoille tulleita uusia tallennusalustoja maksun piiriin. Pudotus on saatu pysähtymään, mutta hyvitysmaksujen taso pitäisi saada selvästi nostetuksi, jotta niiden määrä täyttäisi lain vaatimat edellytykset oikeudenmukaisesta hyvityksestä. Kerättyjen korvausten tilittäminen on Gramexin keskeisin toiminto. Korvauksia maksettiin vuonna 2013 yhteensä 18,6 miljoona euroa. Kotimaisten äänitteiden soitoista kerätyt korvaukset on pystytty tilittämään lähes sataprosenttisesti. Myös ulkomaisten korvausten tilittämisen tehokkuus on noussut solmittuamme uusia vastavuoroisuussopimuksia sisarjärjestöjen kanssa. Ulkomaisten korvausten tilittämisessä on vielä kehittämisen varaa. Tähän tullaan jatkossa erityisesti panosta- maan. Ulkomaisten sisarjärjestöjen oman toiminnan kehitty- minen on tässä avainasemassa. Hallinnoinnin tehokkuus on järjestöjen keskeisiä tavoittei- ta. Vain noin 14 % kerätyistä korvauksista kului hallinnoin- tiin. Taso on myös kansainvälisesti verrattuna alhainen. Uusia toimintatapoja ja välineitä kehittämällä ja nykyisiä prosesse- ja tehostamalla on pystytty hallinnoimaan kasvaneen asiakaskunnan korvausten kerääminen ja tilitys. Keskeisessä roolissa tulosten saavuttamisessa on Gramexin ammattitaitoinen ja ko- kenut henkilöstö, joka ansaitsee tästä suuren kiitoksen. Hannu Marttila Keskeisessä roolissa tulosten saavuttamisessa on Gramexin ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Kuva: Saara Vuorjoki

6 6 Tämän kokoisella kielialueella aktiivinen musiikkikulttuuri on äärimmäisen tärkeä asia. Jonna Tervomaa Gramexpress 4/2013

7 7 Vuosi 2013 lyhyesti Oikeudenmukainen korvaus musiikista GRAMEXIN TEHTÄVÄ. Tekijänoikeusjärjestö Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, perii tekijänoikeuslain mukaiset korvaukset ja jakaa ne niihin oikeutetuille. Tilivuoden lopussa Gramexin kanssa oli tehnyt asiakassopimuksen yhteensä taiteilijaa ja tuottajaa. TOIMINTAKULUT. Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna ,8 milj. euroa. Ne ovat n. 14 % kerätyistä korvauksista. Tilinpäätöksen toimintakuluissa näkyvät tämän lisäksi myös Finnish Music Quarterlyn toimintakulut. KERÄTYT KORVAUKSET. Gramex keräsi tilivuonna korvauksia yhteensä 20,0 milj. euroa. Suurimmat korvauserät tulivat medialisensoinnista (yhteensä 10,3 milj. euroa), johon sisältyy äänitteiden esittäminen radiossa ja tv:ssä (7,3 milj. euroa) sekä verkkokäyttö ja tallentaminen (3,0 milj. euroa) ja äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (8,5 milj. euroa). Loput kertyivät ulkomaisista korvauksista sekä hyvitysmaksuista. Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten ne eivät ole tilinpäätöksessä Gramexin tuloa. MAKSETUT KORVAUKSET. Gramex maksoi vuonna 2013 korvauksia yhteensä 18,6 miljoonaa euroa. Kotimaiselle musiikille tästä meni noin 11,8 miljoonaa. Taiteilijat ja tuottajat saavat korvauksensa yksilöllisesti, kappaleittensa soitto- ja käyttömäärien mukaisesti. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappa- leiden soitot on selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille. Korvauksia maksettiin tilityksissä yhteensä taiteilijalle ja tuottajalle. Taiteilijoiden keskimääräinen korvaus oli 796 euroa ja tuottajien euroa. VARAUTUMINEN KORVAUSTEN MAKSUUN. Korvausten maksaminen pääosin seuraavalla tilikaudella näkyy Gramexin tilinpäätöksessä tilittämättömänä korvausvelkana 26,3 milj. euroa. Summa tilitetään oikeudenomistajille pääosin seuraavan vuoden aikana. KULTTUURIN EDISTÄMINEN. Gramex tukee Musiikin edistämissäätiön, Luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin (Lyhty), Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK ry) sekä Finnish Music Quarterlyn (FMQ) toimintaa. Gramex on osaltaan rahoittamassa myös Music Export Finlandin (Musex ry) ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMICin toimintaa jatkamaan perustetun Music Finland ry:n toimintaa. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin toimintaa jatkamaan on perustettu Musiikin edistämissäätiö, jonka toiminta on alkanut vuoden 2013 alusta. Gramex on lahjoittanut MES:n avustustoimintaan varoja, joita on kertynyt ulkomaisten tuottajien ja artistien tilittämättömistä korvauksista. Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa voimassa olleiden sopimusten mukaisesti ne käytetään esittävän säveltaiteen edistämiseen. Nämä varat (13,1 milj. euroa) näkyvät Gramexin tilinpäätöksessä erillisenä edistämistoiminnan rahastona. Gramex-korvausten kokonaiskertymä (tuhatta euroa) Medialisensointi Julkinen esittäminen Hyvitysmaksut Ulkomaiset korvaukset Yhteensä Kuva: Sanna Saastamoinen-Barrois

8 8 Hallituksen toimintakertomus Tilitys ORGANISAATIO JA TOIMINNOT. Gramexin Tilitys- ja IT-osastojen organisaatioita järjesteltiin kalenterivuoden aikana uudelleen. Gramexin hallitus käynnisti tammikuussa projektin, joka tähtää Gramexin nykyisen tilitysjärjestelmän uudistamiseen. Kalenterivuoden aikana suoritettiin projektiin liittyen tarkempaa järjestelmäkartoitusta, jonka aikana keskityttiin erityisesti ulkomaisten sisarjärjestöjen käytössä olevien tilitysjärjestelmien ja tilitystoimintojen selvittämiseen ja niihin perehtymiseen. Kyseisen projektin yhteydessä tullaan selvittämään myös Gramexin tilitystoiminnoissa jatkossa käytettävät toimintamallit ja prosessit sekä mahdolliset organisaatiomuutokset. OIKEUDENHALTIJAT JA VASTAVUOROISUUSSOPIMUKSET. Kalenterivuoden 2013 lopussa Gramexilla oli asiakassopimuksen tehneitä suomalaisia ja ulkomaisia oikeudenhaltija-asiakkaita seuraavasti: taiteilija-asiakkaita yhteensä kpl tuottaja-asiakkaita yhteensä kpl Tilitys on myös huolehtinut Gramexin solmimien vastavuoroisten sopimusten voimaansaattamisesta käytännön tasolla. Kalenterivuoden aikana solmittiin uudet A-sopimukset ukrainalaisen UMA-järjestön (tuottaja ja taiteilija) ja yhdysvaltalaisen SoundExchange-järjestön (tuottaja) kanssa. Taiteilijat Tuottajat Yhteensä Kotimaiset äänitteet: M M Ulkomaiset äänitteet: M M Musiikkivideot: M M M M Gramexilla oli kalenterivuoden lopussa vastavuoroinen A- sopimus seuraavien 23 ulkomaisten järjestöjen kanssa: ACTRA Kanada taiteilija Artisti Kanada taiteilija Credidam Romania taiteilija EFÜ Viro tuottaja Geidankyo Japani taiteilija Gramex DK Tanska tuottaja + taiteilija Grammo Kreikka tuottaja Gramo Norja tuottaja + taiteilija GVL Saksa taiteilija IFPI Sverige Ruotsi tuottaja Integram Tsekki tuottaja + taiteilija LaiPa Latvia tuottaja + taiteilija LSG Itävalta taiteilija PPL Englanti tuottaja + taiteilija Raap Irlanti taiteilija RPA Venäjä tuottaja SAMI Ruotsi taiteilija SAWP Puola taiteilija SENA Hollanti tuottaja + taiteilija SoundExchange Yhdysvallat tuottaja Stoart Puola taiteilija Swissperform Sveitsi taiteilija UMA Ukraina tuottaja + taiteilija TILITYS JA MAKSATUS. Gramexin tilitysosasto suoritti kalenterivuoden aikana ennätyksellisen suuren määrän maksatuksia eli äänitteistä ja musiikkivideoista maksettiin korvauksia oikeudenhaltijoille yhteensä milj. (vuonna 2012: 13,7 milj. ). Kalenterivuoden aikana suoritettiin äänitteiden osalta muusikoille ja tuottajille kolme päätilitystä ja maksatusta eli niin sanottu kotimainen tilitys kesäkuussa, tallennuskorvaustilitys joulukuussa sekä Major-tuottajien ulkomaantilitys joulukuussa. Näiden tilitysten ja maksatusten lisäksi suoritettiin muutamia erillismaksatuksia kuten tallennuskorvausmaksatuksia äänitteiden tuottajille ulkomaisten äänitteiden vanhoista lisensoinneista. Musiikkivideoiden osalta suoritettiin tuottajille kaksi maksatusta maaliskuussa ja joulukuussa. Kuva: Marek Sabogal

9 Jotain haasteellista pitää aina olla, ei aina pidä toimia saman sapluunan mukaan. 9 Olli Lindholm Gramexpress 4/2013

10 10 Gramex jakaa hyvitysmaksuvaroja esittäville taiteilijoille ja tuottajille Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista Gramexin kautta tuli jaettavaksi hyvitysmaksuja suorina korvauksina 1,0 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan Tekijänoikeuslakiin tuli hyvitysmaksua koskevia muutoksia vuoden 2007 alusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt hyvitysmaksun periväksi järjestöksi Teoston. Hyvitysmaksu käytetään korvauksina tekijöille ja muille tekijänoikeuslainsäädännössä säädettyjen oikeuksien haltijoille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. OKM päättää vuosittain hyvitysmaksun käyttösuunnitelmasta. Lain mukaan laitteista, joita käytetään merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin, tulee suorittaa hyvitysmaksu. Valtioneuvoston asetuksella säädetään liikenne- ja viestintäministeriön sekä työja elinkeinoministeriön annettua asiasta lausuntonsa, mitkä laitteet kuuluvat maksun piiriin ja mikä on maksun suuruus. Ennen asetuksen antamista opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee laitteiden valmistajia ja maahantuojia sekä tekijöitä edustavien järjestöjen ja kuluttajaviranomaisten kanssa. HYVITYSMAKSUN SUURUUS. Analogisten ääninauhojen hyvitysmaksun määrä oli vuonna ,50 senttiä/minuutti ja kuvanauhojen 0,76 senttiä/minuutti. Tallennettavan cd-, dvd- ja Blue-ray- levyn maksu on 0,20 1,80 euroa/levy riippuen sen tallennuskapasiteetista. Digitaalisten tallennuslaitteiden (tallentava televisio, videosoitin, mp3- tai vastaava audiosoitin sekä digisovitin) maksu on 4-36 euroa / laite riippuen sen tallennuskapasiteetista. Ulkoisista kiintolevyistä perittiin muistin määrästä riippuen 9, 12 tai 18. Maksua ei peritä matkapuhelimista, pelikonsoleista eikä tietokoneista ja kämmentietokoneista. Hyvitysmaksujen kokonaiskertymä 6,4 miljoonaa euroa pieneni edellisestä vuodesta, jolloin se oli 7,1 miljoonaa euroa. Oikeudenhaltijat ovat tehneet esityksiä hyvitysmaksun piiriin kuuluvan laitekannan laajentamiseksi matkapuhelimiin ja tietokoneisiin. Valtioneuvosto päätti jättää nämä laitteet edelleen maksun ulkopuolelle. Jos ESEKiä ei olisi ollut, ei olisi nykyistä Ondineakaan. Ondinen toimitusjohtaja Reijo Kiilunen Gramexpress 3/2013 VAROJEN KÄYTTÖ. OKM vahvisti vuonna 2012 perittyjen maksujen käyttösuunnitelman Gramexin tilitettäväksi suorina korvauksina tuli äänituotteista perittyjä varoja yhteensä ,21 euroa (ed.v ,06 euroa) sekä videotuotteista perittyjä varoja yhteensä ,64 euroa (ed.v ,68 euroa). Henkilökohtaiseen tilitykseen osoitetut hyvitysmaksut tilitetään oikeudenhaltijoille vuonna 2014 tehtävien tilitysten yhteydessä. Musiikille tulevat välilliset hyvitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin OKM ohjasi Musiikin edistämissäätiölle.

11 11 Äänitemusiikin julkinen esittäminen Gramex palvelee musiikkia käyttäviä asiakkaitaan asiantuntevasti, tehokkaasti ja modernein välinein. Gramex keräsi vuonna 2013 äänitemusiikin julkisen esittämisen esityskorvauksia 8,5 miljoonaa euroa, hieman alle viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Esityskorvauksia maksetaan musiikin käyttämisestä tausta- ja tanssimusiikkina sekä musiikkiliikunnassa. Voimassaolevia esityskorvaussopimuksia on noin toimipaikassa ja sopimuspeitto on %. Ravintolat ja vähittäiskaupat ovat suurimmat taustamusiikkia hyödyntävät toimialat. TAUSTAMUSIIKILLA ON MERKITYSTÄ. Taustamusiikki on hyvin tärkeä elementti niin ravintolassa, liikuntatunnilla, vaateliikkeessä kuin vähittäiskaupassakin. Musiikilla on merkitystä aina kassavirtaan saakka, se on osa yrityksen brändiä. Kenttätyö asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen, musiikin merkityksestä sekä äänitemusiikin käyttöön liittyvistä sopimuksista ja luvista kertominen - on edelleen tärkeä osa Gramex-tuotteiden markkinointia ja Gramexin hyvää asiakaspalvelua. Olemmehan yhtä hyvin korvauksia maksavan asiakkaan palveluksessa kuin korvausten saajienkin. PALVELEMME SEKÄ HENKILÖKOHTAISESTI ETTÄ VERKOSSA. Suurin osa sopimuksista solmitaan alue-edustajien asiakaskäyntien tuloksena. Tehokkaan tiedotustoiminnan ja uusiin yrityksiin suunnattujen kampanjoiden ansiosta asiakkaat osaavat olla jo itsekin meihin yhteydessä. Kaikista esityskorvaussopimuksista jo 20 % tulee nettipalvelun kautta. TOIMIALAJÄRJESTÖT OVAT MEILLE TÄRKEITÄ YHTEISTYÖKUMPPA- NEITA. Yhteistyö musiikkia käyttävien asiakkaiden omien toimialajärjestöjen kanssa on jatkunut erinomaisesti. Järjestöt ovat tiedottaneet kiitettävästi omissa viestimissään Gramex-asioista ja uusista lupatuotteista. Kuluneen vuoden vahvana yhteisenä teemana ovat olleet tallentamiseen ja nettikaupoista yksityiskäyttöön ostettujen musiikkikappaleiden julkiseen esittämiseen liittyvät lupa-asiat. GRAMEXIN JA TEOSTON YHTEISTYÖ SYVENEE ASIAKASRAJAPINNAS- SA. Gramexin ja Teoston yhteistyöprojektin (GT -yhteistyö) puitteissa on aloitettu useita projekteja, jotka tulevat mahdollistamaan musiikkia käyttävien asiakkaiden palvelemisen yhden luukun periaatteella. Projektien tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja, joilla esimerkiksi tapahtuma- ja taustamusiikkiasiakkaita palvellaan yhdessä entistä paremmin. Kuva: Matti Matikainen

12 12 Äänitemusiikki on edullista ja suosittua ohjelmaa Medialisensointi Kun äänitemusiikki käytetään radiossa tai televisiossa, Gramex kerää siitä korvaukset muusikoille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille. Se on korvausta heidän työnsä ja yritystoimintansa tulosten käytöstä. RADIO JA TV. Äänitteiden käyttömäärät radio- ja televisiotoiminnassa pysyivät edellisen vuoden tasolla, ja radio- ja televisiotoimijat suorittivat Gramexille kalenterivuoden aikana esitys- ja käyttökorvauksia yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa. Korvausmäärä on lähes samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin huolimatta siitä, että erityisesti yksityistä radiotoimintaa yleisesti vaikeutti yleisen taloustilanteen ennustamattomuus sekä radiomainonnan rahamääräinen lasku. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Suomessakin aloitti joitakin uusia yksityisiä radiotoimijoita. ÄÄNITTEIDEN TIETOVERKKO- JA TALLENNUSKÄYTTÖ. Äänitteiden tietoverkkokäytön osalta Gramex jatkoi äänitteiden lisensointia simulcasting-, webcasting- ja tiettyihin On Demandpalveluihin. Gramex on osallistunut erityisesti IFPI:n piirissä tehtävään yhteistyöhön kansainvälisen rajat ylittävän lisensoinnin parantamiseksi ja kehittämiseksi. Tallennuslisensoinnin osalta huolestuttavaa on ollut äänitteiden käytön väheneminen av-tuotannossa, johtuen pitkälti kotimaisten uusien av-tuotantojen vähentyneestä televisiokäytöstä. Gramex on käynyt aktiivista keskustelua ja valtuutustarvekartoitusta sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjäasiakkaiden kanssa Gramexin lisensointivaltuuksien kehitystarpeista, huomioiden erityisesti muuttuva mediaympäristö sekä loppukäyttäjien muuttuneet käyttötavat. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa on jatkettu yhteistyötä elinkeinotoiminnassa ja julkisen esittämisen yhteydessä tapahtuvaan äänitetallennukseen liittyen. Kalenterivuoden aikana organisoitiin julkiseen esittämiseen tapahtuva tallennuslisensointi osaksi Gramexin Julkinen esittäminen-osaston toimintoja. Gramex keräsi kalenterivuoden aikana korvauksia äänitteiden tietoverkko- ja tallennuskäytöstä yhteensä lähes 3 miljoonaa euroa. Gramex oli yhteistyökumppani UMK-kisassa, joissa valittiin Suomen edustaja euroviisuihin. Avointa viestintää Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramex jakaa avoimesti tietoa toiminnastaan ja palveluistaan, kertoo, miksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerätään sekä osallistuu tekijänoikeutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Gramex lanseerasi kotisivullaan Suomen ensimmäisen musiikkioikeuksien verkkokaupan ja otti käyttöön reaaliaikaisen nettichat-neuvontapalvelun. Gramex oli yhteistyökumppanina Uuden Musiikin Kilpailussa, Emma Gaalassa ja Radio Gaalassa sekä toteutti musiikin käytön tutkituista hyödyistä kertovan Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle - kampanjan. Gramex haluaa tehdä musiikin käytön helpommaksi. Järjestö hoitaa lain edellyttämiä korvaus- ja käyttölupa-asioita yli oikeudenomistajan ja yli musiikin käyttäjän välillä. Gramex kehittää asiakaspalveluaan jatkuvasti. Gramex tahtoo olla kumpaakin asiakasryhmäänsä palveleva linkki, jonka avulla tekijänoikeusasiat hoituvat vaivattomasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. KÄYTÄNNÖN TIEDOTUSTYÖ: MEDIAYHTEYDET. Kauden aikana hoidettiin normaalilla tavalla yhteyksiä toimittajiin, jotka käsittelevät tekijänoikeusasioita. Gramex julkisti seuraavat tiedotteet: Tekijänoikeusjärjestö Gramex ja kunto- ja terveysliikuntakeskukset sopivat yhteistyöstä Gramexilta vajaa 14 miljoonaa musiikille Gramexin vuosikokous valitsi hallituksen Euroviisuvoittaja Euphoria viime vuoden radiohitti Chisu viime vuoden radiotähti Talonpoika ja Ala-Hannula uusiin tehtäviin Gramex jakoi liki 10 miljoonaa muusikoille ja tuottajille Gramex kurssittaa kansainvälisiä tekijänoikeusammattilaisia Last Christmas ja Joulumaa viime joulun soitetuimmat GRAMEXPRESS. Uudistettu Gramexpress on merkittävä tiedotuskanava Gramexin kummankin asiakasryhmän suuntaan. Lehden jakelu painotettiin vuoron perään korvauksensaaja- että käyttäjäasiakkaihin. Lehti postitettiin asiakkaiden lisäksi kansanedustajille, päätoimittajille, kulttuuritoimitusten päälliköille ja muille avainvaikuttajille. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sen painos on kappaletta. Krista Siegfrids juhli UMK-voittoa. Gramexpress 1/2013

13 Kuva: Matti Matikainen 13

14 14 VERKKOPALVELUN KEHITTÄMINEN. Gramex kehittää jatkuvasti kotisivujaan ja niiden kautta tarjolla olevia sähköisiä palveluita. Toimintavuoden aikana Gramexin kotisivuilla otettiin käyttöön neuvonta-chatti. Kotisivulla vierailevat asiakkaat voivat kysyä chatissa reaaliajassa neuvoja ja lisätietoja. Gramexin epalvelun pohjalta lanseerattiin kotisivulla toimiva musiikkioikeuksien verkkokauppa, jonka kautta musiikin käyttäjien on entistä helpompi asioida ja hoitaa sopimukset. GRAMEX MUKANA MUSIIKKIALAN TAPAHTUMISSA. Gramex kohtasi musiikin käyttäjiä, ammattilaisia ja kuluttajia erilaisissa tapahtumissa. Gramex oli yhteistyökumppanina Uuden Musiikin Kilpailussa, Emma Gaalassa ja Radio Gaalassa. Gramex osallistui myös Helsingin Musiikkimessuille yhteisellä osastolla Muusikkojen Liiton ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa. MUU VIESTINTÄ. Gramexin vuosikertomus toimitettiin päättäjille ja medialle. Sen layout tehtiin Gramexin toimistossa. Vuosikertomus julkaistiin myös Gramexin kotisivulla. Sisäistä tiedotusta hoidettiin yhteistyöryhmän rinnalla muun muassa joka toinen viikko pidettävissä maanantaipalavereissa. SIDOSRYHMÄTOIMINTA JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUT- TAMINEN: YLEISTÄ. Gramex on hoitanut sidosryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista osin omana organisaationaan ja osin luovan alan yhteisen Lyhty-projektin jäsenenä. Gramexpress-lehti on tärkeä tiedotuskanava sekä oikeudenhaltija- että käyttäjä-asiakkaiden suuntaan. OSALLISTUMINEN LAINSÄÄDÄNTÖKESKUSTELUUN. Gramexin edustajat ovat yhteistyössä oikeudenhaltijajärjestöjen kanssa tavanneet päättäjiä ja olleet kuultavina eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Vuoden 2013 aikana keskustelussa olivat esillä muun muassa äänitteen suoja-ajan pidentäminen, hyvitysmaksun uudistaminen, Internet-piratismin torjuminen, EU:n kollektiivihallintodirektiivin käsittely ja Järkeä tekijänoikeuslakiin-kansalaisaloite. GRAMEXIN OMAT TILAISUUDET. Yhteistyössä Musiikkituottajat IFPI Finland ry:n, Suomen Muusikkojen Liiton ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa järjestettiin Talvikauden avajaiset, jossa esiintyi Jonna Tervomaa. Vieraana oli mm. musiikin käyttäjiä, taiteilijoita, tuottajia sekä poliittisia päättäjiä. MUSIIKKI TEKEE HYVÄÄ -KAMPANJA. Gramex toteutti kesä/heinäkuussa musiikin käytön tutkituista hyödyistä kertovan Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle - kampanjan. Kampanjaan kuuluvia mainoksia julkaistaan Kauppalehdessä, radiossa ja sanomalehtien verkkosivuilla. Mainoksissa kerrottiin musiikin käytön hyödyistä ja kutsuttiin tutustumaan tutkimusaineistoihin Gramexin kotisivulla. Tekijänoikeusjärjestö Sinun palveluksessasi Gramexin toiminta järjestönä Gramex on palveleva linkki, joka auttaa lakisääteisten korvausten ja lupien hoidossa sekä korvausten saajia että niiden maksajia. HALLITUS. Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi: puheenjohtaja: Ilmo Laevuo, varsinaiset jäsenet: Lauri Rechardt, Niko Nordström, Jarkko Nordlund, Ahti Vänttinen, Jouni Nieminen ja Matti Lappalainen. Varajäsenet: Tapio Korjus, Veikko Koivumäki, Kari Helenius, Lottaliina Lehtinen, Martti Metsäketo ja Sami Kuoppamäki. Kertomusvuonna yhdistyksen hallitus kokoontui yksitoista kertaa. Vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin Hannu T. Koskinen KHT ja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka samalla toimii myös varatilintarkastajana. Toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin HTM Lotta Kauppila. Gramexin varsinaisen toiminnan tehtävissä henkilökunnan yhteismäärä oli vuoden lopussa 31, joista 24 oli toimiston tehtävissä ja 7 alueedustajana. Toimiston vastuualueita järjestettiin uudelleen vuoden aikana. Tuomas Talonpoika vastaa johtajana medialisensoinnista, tilityksestä, IT:stä sekä lakiasioista. Apulaisjohtajina ovat toimineet Leena Pitkänen ja Lauri Kaira. Leena Pitkänen vastaa julkisen esittämisen sopimustoiminnasta ja käyttäjäasiakassuhteista. Vastuualueeseen kuuluu myös kopiointi julkiseen esittämiseen. Lauri Kaira vastaa sidosryhmäsuhteista ja tiedotuksesta sekä toimii projektijohtajana Lyhty-projektissa. Yhdistyksen toimitusjohtajana on toiminut Hannu Marttila. Tilitysryhmässä on asiakaspalvelupäällikön (kotimaiset asiakkaat) ja tilityspäällikön (ulkomainen tilitys) lisäksi viisi henkilöä. Ryhmän tehtäviä ovat asiakas- ja äänitetietojen ylläpito, soittotapahtumien käsittely, korvausten tilitys ja maksatus sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu. Kotimaisten asiakkaiden palveluita ovat hoitaneet asiakaspalvelupäällikkö Tarja Henriksson, Tuija Niemi, Taru Haapavuo ja Marjo Huuskonen saakka. Ulkomaista tilitystä ovat hoitaneet tilityspäällikkö Kari Niemelä, Pekka Purhonen ja Ilona Saarela ja hänen sijaisenaan Silja Sinnemäki. Radioraportoinnin käsittelyä on hoitanut Arttu Fagerlund. Lisäksi ryhmään kuuluu controllerina Jaripekka Koikkalainen. Gramexin IT-osastolla ovat osastopäällikkönä Kari Turpeinen ja sovellusasiantuntijana Sami Hiltunen. Median, uusmedian ja kopioinnin sopimushallinnoinnista vastaa Juhani Ala-Hannula. Asiakaspalvelu- ja sopimushallinnointitehtäviä on AV-tuotantojen osalta hoitanut Heidi Wilska-Lehtonen, YLE:n ja yksityisten radioiden korvaushallinnointia on puolestaan hoitanut Jaripekka Koikkalainen ja Pia Riihimäki on huolehtinut kopioinnin ja uusmedian korvaushallinnoinnista. Julkisen esityssuojan sopimushallinnointitehtäviä ovat hoitaneet toimistolla Heljä Juutilainen, Tarja Ylitalo ja Pirjo Salmela. Kentällä toimi- Kuva: Pertti Nisonen

15 15 vina alue-edustajina ovat toimineet Harri Franssi, Olli Hänninen, Tapio Nokkala sekä Carl-Johan Wolff ja Leo Vaara. Yhteisenä alue-edustajana Teoston kanssa on toiminut Lauri Ojala saakka ja hänen jälkeensä Taneli Salo ja Daniel Rifaat. Yhdistyksen talous- ja hallintotoiminnossa on Marja Hakkarainen hoitanut taloushallintovastaavana yhdistyksen kirjanpidon ja maksuliikenteen. Hän on hoitanut myös Kiinteistö Oy Pikku Yrjön kirjanpidon ja maksuliikenteen. Pia Riihimäki on toiminut talous- ja sopimuskoordinaattorina. Puhelinvaihteen hoitajana ja toimistopalvelutehtävissä on toiminut Heli Kosunen. Gramexpress-lehden päätoimittajana on toiminut Lauri Kaira ja toimitussihteerinä Anu Karlson saakka. Hallintosihteerinä on toiminut Sari Lindström. Gramexin talouspäällikkönä on aloittanut Marja Lempinen. Finnish Music Quarterly -lehden päätoimittajana on toiminut Merja Hottinen ja hänen jälkeensä 1.8. lähtien Anu Ahola. Toimitussihteerinä on Riikka Hiltunen. Kertomusvuoden aikana julkaistiin neljä numeroa. Luovan työn tekijän on saatava työstään korvaus. Puhemies Eero Heinäluoma Gramexpress 4/2013

16 16 Työtä kulttuurin hyväksi Yhteistyösopimukset Gramex tekee yhteistyötä edistääkseen kulttuuria ja palvellakseen korvausten maksaja- ja korvausten saaja-asiakkaitaan entistä paremmin. YHTEISTYÖ KOTIMAASSA MUSIIKIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ. Gramex on perustanut yhdessä Teoston kanssa Musiikin edistämissäätiön jatkamaan ESEKin ja LUSESin toimintaa. Vuosi 2013 oli säätiön ensimmäinen toimintavuosi. Säätiön hallituksessa Gramexin nimeäminä ovat olleet Ahti Vänttinen, Kari Helenius, Veikko Koivumäki ja Sami Kuoppamäki. LUOVAN TYÖN TEKIJÄT JA YRITTÄJÄT LYHTY. Gramex on jatkanut aktiivista rooliaan luovan toimialan yhteistyöprojektissa Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty). Gramexin apulaisjohtaja Lauri Kaira toimii sen osa-aikaisena projektinjohtajana. Hannu Marttila edustaa Gramexia Lyhdyn johtoryhmässä. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY on laajin luovan alan yhteistyöprojekti. Siinä on mukana 15 järjestöä, jotka edustavat omien alojensa taiteilijoita, yrittäjiä ja yrityksiä. Sen tavoitteena on edistää kulttuurialan toimintaedellytyksiä. Toimintavuoden aikana toteutettiin edunvalvontayhteistyötä, jonka osana järjestettiin päättäjätapaamisia, toteutettiin tekijänoikeusbarometri-mielipidetutkimus, organisoitiin Tekijänoikeuspäivä ja Musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumi, annettiin lausuntoja sekä koordinoitiin yleisesti luovan alan järjestöjen yhteydenpitoa päättäjiin mm. hyvitysmaksu-, kollektiivihallinnointidirektiivi- ja piratismikysymysten sekä Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteen suhteen. Osa työstä kohdistui kotimaiseen ja osa EU-tason lainsäädäntöön. TEKIJÄNOIKEUDEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS TTVK RY. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry jatkoi aktiivista toimintaansa. Keskuksen sijoituspaikka on edelleen ollut Gramexin toimitalossa. Hannu Marttila oli Gramexin edustajana TTVK ry:n hallituksessa. TTVK ry:n toimien johdosta musiikkipiratismi on jossain määrin vähentynyt. Positiivisen kehityksen taustalla ovat olleet eritoten kuluttajien löytämät hyvät lailliset palvelut sekä laitonta The Pirate Bay -palvelua vastaan tehdyt estomääräykset. KOPIOSTO RY. Gramex on yksi tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsenjärjestöistä ja Gramexin apulaisjohtaja Tuomas Talonpoika toimii jäsenenä Kopioston AV-jaostossa. Gramexin varapuheenjohtaja Ahti Vänttinen on Kopioston hallituksen jäsen. Kopiosto lisensoi muun muassa radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettämistä opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana sopimuslisenssijärjestönä. Kopiosto on valvonut myös Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden oikeuksia yleisradiolähetysten edelleen lähettämisen sekä tiettyjen radio- ja televisio-ohjelmien tallennekäyttöjen kuten esimerkiksi oppilaitostallentamisen tai ohjelmatallenteiden laitoskäytön osalta. JÄSENJÄRJESTÖYHTEISTYÖ. Gramexilla on läheiset yhteistoimintasuhteet Suomen Muusikkojen Liiton ja Musiikkituottajien kanssa. Yhteistoiminta koski aiempien vuosien tapaan mm. Gramexin edunvalvontapiiriin kuuluvaa tekijänoikeusolojen ja lainsäädännön kansainvälisen ja kotimaisen kehityksen seurantaa ja kehittämistyötä. MUSIC FINLAND RY. Joulukuussa 2011 Music Export Finland Musex ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC päättivät yhdistyä uudeksi Music Finland ry:ksi. Gramex on yksi sen perustajajäsenistä. Gramex on vuodesta 2005 lähtien ollut Musex ry:n jäsenenä. Gramexin mandaatilla Music Finlandin hallituksessa on ollut Sami Kuoppamäki ja hänen jälkeensä Matti Lappalainen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkivientiä sekä lisätä laaja-alaisesti suomalaisen musiikin tunnettuutta, saatavuutta ja käyttöä niin Suomessa kuin ulkomailla. TEKIJÄNOIKEUSAKATEMIA RY. Gramex on yhdessä Teoston ja Kopioston kanssa perustanut Tekijänoikeusakatemia ry:n. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi sille avustuksen vuoden 2013 Tekijänoikeuspäivän ja Musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumin järjestämiseen. Käytännön järjestelyt hoidetaan yhteistyössä Lyhty projektin kanssa. TEOSTO RY. Teoston kanssa on käynnistetty ns. GT-yhteistyöprojekti, jossa haetaan yhteistyömuotoja, joilla musiikinkäyttöasiakkaita voidaan palvella paremmin ja tehokkaammin. VAPAAKAPPALEIDEN KOPIOINTI. Gramex on osapuolena tehdyssä sopimuksessa, joka koskee käyttökopioiden valmistamista korvauksetta vapaakappaleina luovutetuista äänitteistä. Sopimus on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön, Teoston, Suomen Kirjailijaliiton, Musiikkituottajien, Suomen Muusikkojen Liiton ja Gramexin välillä. SUOMEN KANSALLISKIRJASTO. Gramex on mukana sopimuksessa, jossa muina osapuolina ovat Suomen kansalliskirjasto, Teosto, Suomen Kirjailijaliitto, Musiikkituottajat ja Suomen Muusikkojen Liitto. Sopimus kattaa luvan valmistaa kopioita Suomen kansalliskirjaston äänitekokoelmien täydentämiseen ja arkistointiin sekä tutkimuskäyttöön. SUOMEN TEKIJÄNOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY toimii tekijänoikeuden alan yleisenä keskustelufoorumina. Yhdistyksen piirissä toimii Tekijänoikeusinstituutti, joka julkaisee tekijänoikeutta koskevia selvityksiä ja muuta aineistoa. Tekijänoikeudellisen yhdistyksen alaisuudessa toimiva Tekijänoikeuden tietokeskus on tekijänoikeuden alan erikoiskirjasto, johon on koottuna keskeinen tekijänoikeuskirjallisuus. Gramex osallistuu tehdyn sopimuksen mukaisesti Tekijänoikeusinstituutin toimintaan. Yhdistys julkaisi vuoden 2013 aikana tutkimus- ja artikkelisarjassa Lotta Häkkisen menetelmävertailun Keeping Count of Culture, Creativity and Copyright, jossa esiteltiin kolme lähestymistapaa kulttuuri-, luovien tai tekijänoikeudellisten toimialojen taloudellisten vaikutusten arviointiin.

17 17 Taiteellinen johtaja tekee intohimoisia ratkaisuja. Lilli Paasikivi, Suomen Kansallisooppera Haastattelu ja kuva: Eeva Mehto Gramexpress >> 3/2013

18 18 Kuva: Anton Sucksdorff

19 19 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT. Kansainvälinen yhteydenpito ja vuorovaikutus Gramexin edustamalla tekijänoikeuden osaalueella on entisestään laajentunut. Tuottajien ja taiteilijoiden kannalta tärkeät kansainväliset sopimushankkeet, erityisesti EU:n ja WIPO:n piirissä, ovat Gramexissa jatkuvan seurannan kohteena. Kertomusvuoden aikana Gramex osallistui edelleen tuottajien tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän IFPI:n Performance Rights Committeen sekä taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän Societies Council for The Collective Management of Performers Rights -yhdistyksen (SCAPR) kokouksiin. SCAPR-ryhmään kuuluvien järjestöjen kesken on toiminut (International Performers Database Association - IPDA), joka on hallinnoinut individuaalitilittämistä palvelevaa artistien identifiointijärjestelmää. Sen toiminta yhdistettiin SCAPR:in kanssa. Hannu Marttila on toiminut tämän hallituksen jäsenenä. Gramex on lisäksi keskeisten eurooppalaisten esittävien taiteilijoiden oikeuksia valvovien tekijänoikeusjärjestöjen eurooppalaista yhteistyötä varten perustaman Association of European Performers Organization -nimisen (AEPO) yhteisön jäsen. Gramex on myös kansainvälisen IFPI:n liitännäisjäsen. JÄSENJÄRJESTÖT. Tuottajien ja taiteilijoiden oikeuksien kansainvälisen kehittämisen ja käytännön toteutuksen kannalta Gramexin yhteistyö Musiikkituottajien ja Muusikkojen Liiton kanssa on erityisen tärkeää. Keskeiset Gramexin jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Näin sekä tuottajien että taiteilijoiden pyrkimykset ja tarpeet voidaan edunvalvonnassa tasapainoisesti huomioida. Järjestely on myös Gramexin kannalta käytännöllinen. Gramexin edustamat näkemykset välittyvät kansainväliseen kanssakäymiseen ja Gramex saa sekä tuottajien että taiteilijoiden osalta toimintansa kannalta tärkeät tiedot. Yhteistyö kansainvälisen IFPI:n sekä toisaalta SCAPRin ja AEPOn puitteissa on Gramexille välttämätöntä. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ. Erityisesti yhteistyö ja tietojen vaihto pohjoismaisella tasolla on korostunut maiden lainsäädännön ja olosuhteiden samankaltaisuuden johdosta. Yhteistyö on säännöllistä. Porukallahan tätä tehdään. Ilman hyvää tiimiä on vaikea saavuttaa mitään. Robin Gramexpress 1/2013 Yhdistyksen talous KIRJANPITO. Tuloslaskelma ja tase vastaavat Gramexin toiminnan luonnetta korvausten välittäjänä. Korvaukset ja tilitykset on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kirjanpidossa on aikaisempien vuosien tapaan toteutettu kustannuspaikkaerittely. TILITYKSET. Vuoden 2013 kotimaiseen tilitykseen siirrettiin Yleisradion esityskorvauksia vuodelta ,36, kaupallisten radioiden korvauksia eri vuosilta yhteensä ,17 sekä julkisen esityssuojan korvauksia ,46. Kotimaisia kopiointikorvauksia siirrettiin tilitykseen arvonlisäveroineen yhteensä ,45 ja ulkomaisia ,36. Vuoden 2011 hyvitysmaksuja tilitettiin vuoden 2012 soittotapahtumien perusteella ,15 ja Musiikkituottajilta saadun markkinaosuustilaston mukaan ,89. Vuoden 2012 hyvitysmaksuja on siirretty muihin lyhytaikaisiin velkoihin ,53, jotka maksetaan vuoden 2014 tilityksissä. Pienin asiakkaalle maksettava korvaussumma on 10. Gramex tekee ennakonpidätyslain mukaiset pidätykset suorittamistaan korvauksista. Tilitysten maksaminen ja ennakonpidätykset on hoidettu Gramexin asiakashallintajärjestelmällä. Ulkomaisten korvausten maksaminen perustuu tuottajien osalta pääosin tuottajayhtiöiden välisiin lisenssisopimuksiin ja taiteilijoiden osalta järjestöjen välisiin vastavuoroisuussopimuksiin. Ulkomaiseen tilitykseen siirrettiin vuoden 2012 Yleisradio-korvauksia ,61, kaupallisten radioiden korvauksia ,80 sekä julkisen esityssuojan korvauksia ,53. Ulkomaisten äänitteiden käyttämisestä Suomessa maksettiin tilivuoden aikana korvauksia ulkomaisille taiteilijoille sekä tuottajille Tuottajakorvaukset maksetaan pääosin sopimusten perusteella kotimaisille yhtiöille. Tilivuoden aikana ulkomaisten järjestöjen keräämiä korvauksia on tullut Gramexin välityksellä maksettavaksi suomalaisille oikeudenhaltijoille suomalaisten äänitteiden käytöstä ulkomailla yhteensä ,25. Kotimaisten äänitteiden käytöstä maksettiin tilivuonna korvauksia taiteilijoille ja tuottajille VAROJEN SIJOITUS. Varoja oli tilikauden päättyessä sijoitettuna pankkien talletuksiin ja sijoitustodistuksiin ,80 sekä sijoitusrahastoihin, jvk-lainoihin ja osakkeisiin ,61. Kertomusvuonna tuotot sijoituksista olivat ,42. Myyntivoittoja ja arvonmuutoksia sijoituksista oli nettomääräisesti ,25. Sijoitustuotoista siirrettiin varojen suhteessa korvausten tilitykseen ,75 ja edistämistoiminnan rahastoon ,92. VELVOITTEET JA VARAUKSET. Pitkäaikaiset velvoitteet ,32 muodostuvat pääosin aikaisempina vuosina kertyneistä äänitteiden esityskorvauksista tehdyistä varauksista,

20 20 jotka on jätetty toistaiseksi keskeneräisten korvausselvitysten takia siirtämättä edistämistoiminnan rahastoon. Vuoden 2009 prosenttivarauksesta ,85 jaettiin tasan tuottajien ja taiteilijoiden kesken vuoden 2012 korvausten tilityksessä. Tuottajien hyvitysmaksuvarauksia vuodelta 2009 siirrettiin tilitykseen yhteensä ,41. Varauksia tehtiin hallituksen päätösten sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Taseen pakollisissa varauksissa on varaus edistämistoimintaan yhteensä ,57, joka sisältää ESEKille ja LUSESille audiovisuaalisen tuotannon edistämistoimenpiteisiin käytettäväksi osoitetut varat. Vaikka edistämistoiminta ESEKin nimissä on loppunut, viimeisiä nostamattomia apurahoja on tulossa vielä maksuun. Vanhentuneita kotimaisia esityskorvausvelkoja taiteilijoille vuosilta siirrettiin taiteilijoiden edistämistoiminnan rahastoon yhteensä ,49 ja vanhentuneita esityskorvausvelkoja tuottajille vuodelta 2009 siirrettiin tuottajien edistämistoiminnan rahastoon ,03. EDISTÄMISTOIMINNAN RAHASTOT. Edistämistoiminnan rahastossa oli vuoden päättyessä varoja yhteensä ,79. Sijoitustuotoista siirrettiin rahastoon ,92. Rahastosta katettiin annettuja lahjoituksia sekä muita edistämistoiminnan kuluja. Musiikin edistämissäätiölle lahjoitettiin yhteensä apurahojen antamiseen ja residenssitoimintaan sekä residenssihuoneisto Lontoossa. Liitetiedoista käy tarkemmin ilmi rahastojen muutokset tilikaudella. YHDISTYKSEN KULUT. Gramexin varsinaisen toiminnan kulut poistoineen olivat ,59. Tuloslaskelmaan on kirjattu vastaavansuuruinen tilityksistä vähennettävä hallinnointikulupidätys. Edellisenä toimintavuonna nämä kulut olivat ,59. Toiminnan kulut ovat yhteensä 14,0 % korvausten kertymästä. Edistämistoiminnan kuluja oli yhteensä ,74. Kyseessä olivat yhteistyökulut TTVK:n, Music Finlandin, Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen ja Gramexin jäsenjärjestöjen puitteissa yhteensä ,20 sekä Gramexin tekemät yhteensä ,54 :n lahjoitukset Musiikin edistämissäätiölle. Kulut katettiin edistämistoiminnan rahastoista. ESEKin avustuksia maksettiin vielä ja sen av-jaoston avustuksia Finnish Music Quarterly -lehden kulut olivat ,91. Näistä katettiin valtionavustuksella Lehden rahoittajina ovat myös Gramexin lisäksi Music Finland, Suomen Säveltäjät ja Sibelius-Akatemia. Tilaajatuotot olivat 5.060,02. Edellisenä vuonna kulut olivat ,91. Lyhty-projektin kulut olivat ,29. Nämä olivat edellisenä vuonna ,49. Yhdistyksen toiminnan kaikki kulut ennen varausten käyttöä olivat kertomusvuonna yhteensä ,53. Edellisenä toimintavuonna kulut olivat yhteensä ,56. Nämä kokonaismenoja koskevat summat sisältävät muun muassa kaikki edellä mainitut Gramexin erillistoimintojen menot sekä Lyhdyn ja Finnish Music Quarterly-lehden toimintakulut. Me tahdomme tehdä musiikin käytön helpommaksi

21 Toimintakertomuksen liitteet ja tilinpäätöstiedot 21

22 22 Toimintakertomuksen liitteet Liite 1 Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty Toimintakertomus 2013 YLEISTÄ. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY toimi vuonna 2013 aktiivisesti kotimaisen luovan alan toimintaedellytysten kehittämiseksi. Yhteistyössä oli vuoden lopussa mukana 15 järjestöä kulttuurin ja sisältötuotannon alalta. Luovan alan toimintaedellytysten kehittäminen vaikuttaa sekä kansallisen kulttuurin kilpailukykyyn että luovan alan mahdollisuuksiin luoda työpaikkoja. Vuonna 2013 Lyhtyprojekti osallistui seurasi lainsäädäntökehitystä Suomessa ja EU:ssa, järjesti valtakunnallisen Tekijänoikeuspäivän, teetti tekijänoikeusbarometri-mielipidetutkimuksen, koordinoi luovan alan vaikuttamisyhteistyötä, tuotti tausta-aineistoja antoi lausuntoja sekä järjesti päättäjätapaamisia. Vuoden aikana esillä olivat mm. hyvitysmaksun uudistaminen ja Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite. TOIMINNAN ORGANISOINTI: JOHTORYHMÄ. Lyhdyn päätökset tehdään johtoryhmässä, jossa on edustaja kaikista 15 jäsenorganisaatiosta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Rislakki ja sihteerinä projektinjohtaja Lauri Kaira. VALTUUSKUNTA. Lyhdyn valtuuskunta vahvistaa projektin yhteyksiä taiteilija- ja tuottajajärjestöjen sekä luovan alan ammattilaisten kanssa, antaen tärkeän panoksen sekä tiedonkululle että vaikuttamistoimintaan. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Kimmo Hakola ja varapuheenjohtajina Jussi Chydenius, Lasse Saarinen ja Gugi Kokljuschkin. PROJEKTIT JA TYÖRYHMÄT. Lyhdyn toiminta jakaantui valtaosin kuuteen projektiin. Näiden toteutusta koordinoitiin projekti- ja työryhmissä, joihin jäsenjärjestöt voivat nimetä edustajansa: Työryhmä Puheenjohtaja EU- työryhmä Kirsi Niittyinperä lausuntoryhmä Jukka-Pekka Timonen viestintäryhmä Anna Storm hyvitysmaksuryhmä Hannu Marttila tulevaisuustyöryhmä Arto Tamminen tekijänoikeuspäivätoimikunta Lauri Kaira VUODEN 2013 TOIMINTA. Toiminnan painopisteitä olivat hyvitysmaksun uudistuskeskusteluun osallistuminen, nykyistä pehmeämpien ja tehokkaampien piratismintorjuntakeinojen ajaminen lainsäädäntöömme, tekijänoikeuspäivän ja musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumin järjestäminen, EU-vaikuttaminen ja Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloite. Lyhty teki yhteistyötä mm. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Tekijänoikeusakatemia ry:n kanssa. HALLITUSOHJELMAN SEURANTA. Lyhty seurasi hallitusohjelman toteuttamista ja osallistui sitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyväksymänsä hallitusohjelmatavoitteiston Kasvua kulttuurista - keinot hyvinvoinnin, talouskasvun ja elämisen laadun edistämiseen Suomessa pohjalta. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma sisältää mm. seuraavat luovaa alaa koskevat kirjaukset: Kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä tuetaan. Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään. Hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan turvaamaan alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa. Luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään tiedotuksen keinoin sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla sen täytäntöönpanoa. Tekijänoikeuslainsäädäntö säilyy opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisessä huomioidaan eri jakelukanavat. Lisätään alan koulutusta, tutkimusta ja neuvontaa. Luovilla aloilla toimivien aseman parantamiseksi selvitetään poikkihallinnollisesti työ-, sosiaaliturva- ja verolainsäädännön uudistustarve. Selkeytetään lyhyiden apurahojen asema sosiaaliturvalainsäädännössä. Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin. Edistetään kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamista kansalaisten vapaaseen käyttöön. EU-VAIKUTTAMINEN. Tekijänoikeudet ja niihin perustuvat liiketoimet ovat enenevässä määrin EU:n sisämarkkinakysymyksiä. EU-tason direktiivivalmistelu ja vallitseva harmonisointitahto ohjaavat kansallisten lakien säätämistä. Lyhty seurasi luovaa alaa koskevaa EU-valmistelua sekä koordinoi järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä.

23 23 EU-työryhmän valmistelulla on luotu pohjaa sekä Lyhdyn että sen jäsenjärjestöjen EU-asioissa antamiin lausuntoihin. Asialistalla on ollut mm. tekijänoikeuksien kollektiivihallinnointia koskeva direktiivi. TULEVAISUUS-ASIAT. Tietoyhteiskunnan uudet liiketoimintamallit perustuvat suurelta osaltaan luovien sisältöjen käytölle. Lyhty seurasi ja analysoi uusien jakeluteiden ja -tekniikoiden ja niihin liittyvien liiketoimintamallien kehitystä. Asiaa käsiteltiin johtoryhmän joulukuun kokouksessa, jossa tulevaisuustyöryhmä esitteli raporttinsa. VIESTINTÄ- JA MEDIASUHTEET. Viestinnän painopisteenä olivat hyvitysmaksukysymykset, piratismi ja järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloite. Viestintäryhmä valmisteli Lyhdyn yhteistä viestintää ja jäsenjärjestöt hoitivat omia mediayhteyksiään itsenäisesti. Lisäksi käynnistettiin kotisivujen uudistamishanke, joka valmistuu vuonna 2014 alussa. LAUSUNNOT JA ASIANTUNTIJAVAIKUTTAMINEN. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY kutsuttiin vuoden aikana useita kertoja asiantuntijakuulemisiin eduskunnan sivistysvaliokuntaan. Lausuntotyöryhmä toimi pääosin sähköpostiverkostona, valmistellen lausunnot verkkokäsittelyssä. HYVITYSMAKSUASIAT. Lyhty osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvitysmaksun uudistamisesta. Vuoden aikana tavattiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia että kansanedustajia, ministereitä ja virkamiehiä. Hyvitysmaksutyöryhmässä käsiteltiin monipuolisesti erilaisia hyvitysmaksuun liittyviä strategisia sekä operatiivisia kysymyksiä ja toimittiin yhteistyössä Teoston hyvitysmaksuyksikön sekä viestintä- ja lausuntoryhmien kanssa. TEKIJÄNOIKEUSPÄIVÄN JÄRJESTÄMINEN. Lyhty koordinoi Tekijänoikeuspäivän järjestämisen yhteistyössä Tekijänoikeusakatemia ry:n ja IPR-Instituutin kanssa. Projektia valmisteli tekijänoikeuspäivätoimikunta. Tekijänoikeuspäivän pääelementit olivat seuraavat: Koululaisille suunnattu elokuvanäytös-kiertue toteutettiin 17 paikkakunnalla yhteensä vajaalle koululaiselle Elokuvateatteri-tietoiskuja, joissa tunnetut taiteilijat kertoivat tekijänoikeuden merkityksestä heidän työlleen ja yritystoiminnalleen Radiotietoiskuja, joissa tunnetut taiteilijat kertoivat tekijänoikeuden merkityksestä heidän työlleen ja yritystoiminnalleen Suurelle yleisölle suunnattu elokuva-etukampanja, jossa jaettiin noin tekijänoikeutta esittelevää etukuponkia. Kuponkeja jaettiin koululuokkien ja urheiluseurojen toimesta Helsingissä, Vantaalla, Jyväskylässä, Turussa, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Joensuussa, Iisalmessa, Varkaudessa, Kiteellä, Kajaanissa, Porvoossa ja Hämeenlinnassa. Tennispalatsissa järjestettiin Maailman Henkisen Omaisuuden Päivän pääjuhla, yhteistyössä IPR-instituutin ja Suomen keksijöiden tukiyhdistyksen kanssa. Seminaarissa käsiteltiin sekä tekijänoikeuteen että teollisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. MUSIIKINOPETUKSEN TEKIJÄNOIKEUSFOORUMI. Lyhty järjesti yhteistyössä Tekijänoikeusakatemia ry:n, opetus- ja kulttuuriministeriön, musiikkialan oppilaitoksien, opetusalan järjestöjen ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa musiikin opettajille ja oppilaitosten rehtoreille suunnatun Musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumin Foorumi liittyi Tekijänoikeuspäivähankkeeseen. Foorumin teemana oli musiikin käyttö opetustilanteissa. Päivän mittaiseen seminaariin osallistui 78 henkeä. TUTKIMUS. Lyhty teetti edellisvuosien tapaan Taloustutkimuksella tekijänoikeusbarometrin, jossa selvitettiin noin 1000 henkilön haastatteluilla tekijänoikeusasenteiden kehitystä. Tutkimuksen mukaan kansalaiset valtaosin tuomitsevat piratismin sekä mieltävät tekijänoikeudet ja tekijänoikeusjärjestöt selvästi oikealla asialla oleviksi ja tarpeellisiksi. TOIMINTARESURSSIT. Lyhdyn budjetti vuonna 2013 oli euroa. Projektinjohtaja Lauri Kaira käytti Lyhty-projektiin työajastaan vajaan kolmanneksen. Lyhdyn taloushallinto hoidettiin Gramexissa. JÄRJESTÖPOHJA. Lyhty-yhteistyössä oli toimintavuoden alussa 14 järjestöä ja vuoden aikana 15. jäseneksi liittyi Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Forum Artis - Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry Kopiosto ry Musiikkituottajat IFPI Finland ry Sanasto ry Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry Suomen elokuvatoimistojen liitto ry Suomen Musiikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen peliohjelmisto ja multimediatallenneyhdistys FIGMA ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4 TEOSTO TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TULOSLASKELMA 3 TASE 4 LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 6 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 10 4 Taseen

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Jaana Pihkala

toiminnanjohtaja Jaana Pihkala toiminnanjohtaja Jaana Pihkala 23.11.2016 Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) Organisaatio Jäsenistön yhteistyöelin Perustettu 1979, yhdistys vuodesta 2005 Edustaa nykyään laajasti oikeudenhaltijoita

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteamme kohteliaimmin seuraavaa:

Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteamme kohteliaimmin seuraavaa: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Asiantuntijalausunto Asia: E 13/2016 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen, EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntökehys

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Sähköposti: SiV@eduskunta.fi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 119/2016 VP) Suomen

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS

ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS ASIAKASSOPIMUS GRAMEX NUMEROT: (Gramex täyttää) taiteilija: tuottaja: Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2015 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenesensimmäinen toimintavuosi.

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot