Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex"

Transkriptio

1 2013 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

2 2 Gramexin tutkimuksen mukaan Chisu oli vuoden 2012 radiotähti. Gramexpress 2/2013

3 3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2013 * Gramex tekee hyvän musiikin käyttämisen helpoksi 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2013 lyhyesti - Oikeudenmukainen korvaus musiikista 6-7 Hallituksen toimintakertomus 2013 Tilitys 8-9 Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista 10 Äänitemusiikin julkinen esittäminen 11 Medialisensointi 12 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin toiminta järjestönä Yhteistyösopimukset Yhdistyksen talous Toimintakertomuksen liitteet ja tilinpäätöstiedot 21 Liite 1: Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty Liite 2 : Finnish Music Quarterly 24 Tuloslaskelma 25 Tase 25 Tilinpäätöksen liitetiedot 26 Allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 27 * Lisätietoa, joka ei sisälly hallituksen toimintakertomukseen Kuva: Warner Music Kuvat ja haastattelusitaatit: Gramexpress Layout: Lauri Kaira ja Sari Lindström

4 4 Gramexilla on yksi Euroopan ensimmäisistä musiikin julkisten käyttöoikeuksien verkkokaupoista Gramex tekee hyvän musiikin käyttämisen helpoksi Kun haluat käyttää äänitemusiikkia, Gramex auttaa sinua lain edellyttämien lupien ja korvausten hoitamisessa. KEHITTYVÄÄ PALVELUA MUSIIKIN HYVÄKSI. Tekijänoikeusjärjestö Gramex tekee työtä sen hyväksi, että musiikkia pystyään Suomessa tekemään huomennakin. Gramex myöntää käyttölupia sekä kerää esittäville taiteilijoille ja musiikkituottajille tekijänoikeuskorvauksia äänitemusiikin ja musiikkivideoiden käytöstä. Gramex edustaa yli suomalaista taiteilijaa ja tuottajaa. Lisäksi se edustaa sisarjärjestöverkostonsa kautta lukuisia ulkomaisia oikeudenomistajia ja tekee yhteistyötä yli musiikin käyttäjän kanssa. Gramex kehittää toimintaansa aktiivisesti, palvellakseen entistä paremmin kumpaakin asiakasryhmäänsä, sekä korvauksensaajia että niiden maksajia. Gramexilla on yksi Euroopan ensimmäisistä musiikin julkisten käyttöoikeuksien verkkokaupoista. ON REILUA MAKSAA KORVAUS KÄYTÖSTÄ. Jokaiseen äänilevyyn sisältyy monen ihmisen työpanos. Kun käyttää toisen työn ja yritystoiminnan tuloksia, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus. Se on palkkaa työstä ja yrittämisestä. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä suomalaiselle musiikkikulttuurille. Muusikoille, laulajille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex ry. Tekijänoikeusjärjestö ei itse päätä, millainen musiikin käyttö oikeuttaa korvaukseen. Se säädetään laissa. Lain mukaan Gramex-korvauksia kerätään, kun cdlevyä tai muuta kaupallista äänitettä esitetään julkisesti tai siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön. Nyrkkisääntö on, että äänilevyn kuluttajahinta sisältää oikeudet yksityiskäyttöön ja sitä laajemmasta käytöstä menee Gramex-korvaus. KORVAUKSET MENEVÄT MUSIIKILLE. Gramex ei kerää rahaa itselleen, vaan edustamilleen taiteilijoille ja tuottajille. Gramexin korvaushallinnointi on kustannustehokasta: liki yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta jaetaan eteenpäin. Gramex edistää kotimaista musiikkia monin tavoin. Gramex on toinen Musiikin edistämissäätiön perustajista, se tukee piratismin vastaista työtä tekevää Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta sekä luovan alan yhteistä edunvalvontaprojektia, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhtyä ja Finnish Music Quarterly-lehteä. Gramex on voittoa tuottamaton yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen, solistien ja äänitteiden tuottajien edustajat. Gramexilla ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuja. Gramexin lisäksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerää säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustava Teosto.

5 5 Toimitusjohtajan katsaus Jotta musiikki soi huomennakin Gramex ja muut tekijänoikeusjärjestöt eivät ole voittoa tuottavia. Toimintaamme ohjaa kuitenkin tehokkuustavoittelu. Gramexin, joka hallinnoi äänitemusiikin käyttämisestä maksettavia korvauksia, tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan kaikissa niissä tapauksissa, joissa laki sen edellyttää. Tämä on niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjienkin etu. Tasapuolinen kohtelu asiakkaiden kesken on keskeisiä periaatteita. Vuosi 2013 oli Gramexin toiminnassa erittäin hyvä. Korvauksia kerättiin ja tilitettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.gramex keräsi viime vuonna korvauksia yhteensä 20,0 miljoonaa euroa. Sähköisen median osalta korvaukset Yleisradiolta ja kaupallisilta radioasemilta kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Julkisen esittämisen korvaukset ovat edelleen kehittyneet hyvin. Kertymä viime vuonna oli 8,5 miljoonaa euroa. Korvausten keräämisen kattavuutta eri toimialoilla on pystytty entisestään nostamaan, vaikka uusia toimialoja ei ole enää tullut korvausten piiriin. Aikaisempaa merkittävämmäksi ovat nousseet yksinoikeuksien lisensioinnista saadut korvaukset. Näitä ovat esimerkiksi äänitteiden kopiointi tv-ohjelmiin tai taustamusiikiksi erilaisissa julkisen esittämisen tilanteissa kuten kuntosaleilla, ravintoloissa ja kaupoissa. Tämän lisäksi Gramex lisensoi myös TVohjelmien on-demand -palveluita ja nettiradiokäyttöä. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun kehitys on sen sijaan ollut epätyydyttävä. Korvauskertymä on romahtanut, koska valtiovalta ei ole ottanut teknisen kehityksen myötä markkinoille tulleita uusia tallennusalustoja maksun piiriin. Pudotus on saatu pysähtymään, mutta hyvitysmaksujen taso pitäisi saada selvästi nostetuksi, jotta niiden määrä täyttäisi lain vaatimat edellytykset oikeudenmukaisesta hyvityksestä. Kerättyjen korvausten tilittäminen on Gramexin keskeisin toiminto. Korvauksia maksettiin vuonna 2013 yhteensä 18,6 miljoona euroa. Kotimaisten äänitteiden soitoista kerätyt korvaukset on pystytty tilittämään lähes sataprosenttisesti. Myös ulkomaisten korvausten tilittämisen tehokkuus on noussut solmittuamme uusia vastavuoroisuussopimuksia sisarjärjestöjen kanssa. Ulkomaisten korvausten tilittämisessä on vielä kehittämisen varaa. Tähän tullaan jatkossa erityisesti panosta- maan. Ulkomaisten sisarjärjestöjen oman toiminnan kehitty- minen on tässä avainasemassa. Hallinnoinnin tehokkuus on järjestöjen keskeisiä tavoittei- ta. Vain noin 14 % kerätyistä korvauksista kului hallinnoin- tiin. Taso on myös kansainvälisesti verrattuna alhainen. Uusia toimintatapoja ja välineitä kehittämällä ja nykyisiä prosesse- ja tehostamalla on pystytty hallinnoimaan kasvaneen asiakaskunnan korvausten kerääminen ja tilitys. Keskeisessä roolissa tulosten saavuttamisessa on Gramexin ammattitaitoinen ja ko- kenut henkilöstö, joka ansaitsee tästä suuren kiitoksen. Hannu Marttila Keskeisessä roolissa tulosten saavuttamisessa on Gramexin ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Kuva: Saara Vuorjoki

6 6 Tämän kokoisella kielialueella aktiivinen musiikkikulttuuri on äärimmäisen tärkeä asia. Jonna Tervomaa Gramexpress 4/2013

7 7 Vuosi 2013 lyhyesti Oikeudenmukainen korvaus musiikista GRAMEXIN TEHTÄVÄ. Tekijänoikeusjärjestö Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, perii tekijänoikeuslain mukaiset korvaukset ja jakaa ne niihin oikeutetuille. Tilivuoden lopussa Gramexin kanssa oli tehnyt asiakassopimuksen yhteensä taiteilijaa ja tuottajaa. TOIMINTAKULUT. Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna ,8 milj. euroa. Ne ovat n. 14 % kerätyistä korvauksista. Tilinpäätöksen toimintakuluissa näkyvät tämän lisäksi myös Finnish Music Quarterlyn toimintakulut. KERÄTYT KORVAUKSET. Gramex keräsi tilivuonna korvauksia yhteensä 20,0 milj. euroa. Suurimmat korvauserät tulivat medialisensoinnista (yhteensä 10,3 milj. euroa), johon sisältyy äänitteiden esittäminen radiossa ja tv:ssä (7,3 milj. euroa) sekä verkkokäyttö ja tallentaminen (3,0 milj. euroa) ja äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (8,5 milj. euroa). Loput kertyivät ulkomaisista korvauksista sekä hyvitysmaksuista. Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten ne eivät ole tilinpäätöksessä Gramexin tuloa. MAKSETUT KORVAUKSET. Gramex maksoi vuonna 2013 korvauksia yhteensä 18,6 miljoonaa euroa. Kotimaiselle musiikille tästä meni noin 11,8 miljoonaa. Taiteilijat ja tuottajat saavat korvauksensa yksilöllisesti, kappaleittensa soitto- ja käyttömäärien mukaisesti. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappa- leiden soitot on selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille. Korvauksia maksettiin tilityksissä yhteensä taiteilijalle ja tuottajalle. Taiteilijoiden keskimääräinen korvaus oli 796 euroa ja tuottajien euroa. VARAUTUMINEN KORVAUSTEN MAKSUUN. Korvausten maksaminen pääosin seuraavalla tilikaudella näkyy Gramexin tilinpäätöksessä tilittämättömänä korvausvelkana 26,3 milj. euroa. Summa tilitetään oikeudenomistajille pääosin seuraavan vuoden aikana. KULTTUURIN EDISTÄMINEN. Gramex tukee Musiikin edistämissäätiön, Luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin (Lyhty), Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK ry) sekä Finnish Music Quarterlyn (FMQ) toimintaa. Gramex on osaltaan rahoittamassa myös Music Export Finlandin (Musex ry) ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMICin toimintaa jatkamaan perustetun Music Finland ry:n toimintaa. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin toimintaa jatkamaan on perustettu Musiikin edistämissäätiö, jonka toiminta on alkanut vuoden 2013 alusta. Gramex on lahjoittanut MES:n avustustoimintaan varoja, joita on kertynyt ulkomaisten tuottajien ja artistien tilittämättömistä korvauksista. Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa voimassa olleiden sopimusten mukaisesti ne käytetään esittävän säveltaiteen edistämiseen. Nämä varat (13,1 milj. euroa) näkyvät Gramexin tilinpäätöksessä erillisenä edistämistoiminnan rahastona. Gramex-korvausten kokonaiskertymä (tuhatta euroa) Medialisensointi Julkinen esittäminen Hyvitysmaksut Ulkomaiset korvaukset Yhteensä Kuva: Sanna Saastamoinen-Barrois

8 8 Hallituksen toimintakertomus Tilitys ORGANISAATIO JA TOIMINNOT. Gramexin Tilitys- ja IT-osastojen organisaatioita järjesteltiin kalenterivuoden aikana uudelleen. Gramexin hallitus käynnisti tammikuussa projektin, joka tähtää Gramexin nykyisen tilitysjärjestelmän uudistamiseen. Kalenterivuoden aikana suoritettiin projektiin liittyen tarkempaa järjestelmäkartoitusta, jonka aikana keskityttiin erityisesti ulkomaisten sisarjärjestöjen käytössä olevien tilitysjärjestelmien ja tilitystoimintojen selvittämiseen ja niihin perehtymiseen. Kyseisen projektin yhteydessä tullaan selvittämään myös Gramexin tilitystoiminnoissa jatkossa käytettävät toimintamallit ja prosessit sekä mahdolliset organisaatiomuutokset. OIKEUDENHALTIJAT JA VASTAVUOROISUUSSOPIMUKSET. Kalenterivuoden 2013 lopussa Gramexilla oli asiakassopimuksen tehneitä suomalaisia ja ulkomaisia oikeudenhaltija-asiakkaita seuraavasti: taiteilija-asiakkaita yhteensä kpl tuottaja-asiakkaita yhteensä kpl Tilitys on myös huolehtinut Gramexin solmimien vastavuoroisten sopimusten voimaansaattamisesta käytännön tasolla. Kalenterivuoden aikana solmittiin uudet A-sopimukset ukrainalaisen UMA-järjestön (tuottaja ja taiteilija) ja yhdysvaltalaisen SoundExchange-järjestön (tuottaja) kanssa. Taiteilijat Tuottajat Yhteensä Kotimaiset äänitteet: M M Ulkomaiset äänitteet: M M Musiikkivideot: M M M M Gramexilla oli kalenterivuoden lopussa vastavuoroinen A- sopimus seuraavien 23 ulkomaisten järjestöjen kanssa: ACTRA Kanada taiteilija Artisti Kanada taiteilija Credidam Romania taiteilija EFÜ Viro tuottaja Geidankyo Japani taiteilija Gramex DK Tanska tuottaja + taiteilija Grammo Kreikka tuottaja Gramo Norja tuottaja + taiteilija GVL Saksa taiteilija IFPI Sverige Ruotsi tuottaja Integram Tsekki tuottaja + taiteilija LaiPa Latvia tuottaja + taiteilija LSG Itävalta taiteilija PPL Englanti tuottaja + taiteilija Raap Irlanti taiteilija RPA Venäjä tuottaja SAMI Ruotsi taiteilija SAWP Puola taiteilija SENA Hollanti tuottaja + taiteilija SoundExchange Yhdysvallat tuottaja Stoart Puola taiteilija Swissperform Sveitsi taiteilija UMA Ukraina tuottaja + taiteilija TILITYS JA MAKSATUS. Gramexin tilitysosasto suoritti kalenterivuoden aikana ennätyksellisen suuren määrän maksatuksia eli äänitteistä ja musiikkivideoista maksettiin korvauksia oikeudenhaltijoille yhteensä milj. (vuonna 2012: 13,7 milj. ). Kalenterivuoden aikana suoritettiin äänitteiden osalta muusikoille ja tuottajille kolme päätilitystä ja maksatusta eli niin sanottu kotimainen tilitys kesäkuussa, tallennuskorvaustilitys joulukuussa sekä Major-tuottajien ulkomaantilitys joulukuussa. Näiden tilitysten ja maksatusten lisäksi suoritettiin muutamia erillismaksatuksia kuten tallennuskorvausmaksatuksia äänitteiden tuottajille ulkomaisten äänitteiden vanhoista lisensoinneista. Musiikkivideoiden osalta suoritettiin tuottajille kaksi maksatusta maaliskuussa ja joulukuussa. Kuva: Marek Sabogal

9 Jotain haasteellista pitää aina olla, ei aina pidä toimia saman sapluunan mukaan. 9 Olli Lindholm Gramexpress 4/2013

10 10 Gramex jakaa hyvitysmaksuvaroja esittäville taiteilijoille ja tuottajille Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista Gramexin kautta tuli jaettavaksi hyvitysmaksuja suorina korvauksina 1,0 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan Tekijänoikeuslakiin tuli hyvitysmaksua koskevia muutoksia vuoden 2007 alusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt hyvitysmaksun periväksi järjestöksi Teoston. Hyvitysmaksu käytetään korvauksina tekijöille ja muille tekijänoikeuslainsäädännössä säädettyjen oikeuksien haltijoille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. OKM päättää vuosittain hyvitysmaksun käyttösuunnitelmasta. Lain mukaan laitteista, joita käytetään merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin, tulee suorittaa hyvitysmaksu. Valtioneuvoston asetuksella säädetään liikenne- ja viestintäministeriön sekä työja elinkeinoministeriön annettua asiasta lausuntonsa, mitkä laitteet kuuluvat maksun piiriin ja mikä on maksun suuruus. Ennen asetuksen antamista opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee laitteiden valmistajia ja maahantuojia sekä tekijöitä edustavien järjestöjen ja kuluttajaviranomaisten kanssa. HYVITYSMAKSUN SUURUUS. Analogisten ääninauhojen hyvitysmaksun määrä oli vuonna ,50 senttiä/minuutti ja kuvanauhojen 0,76 senttiä/minuutti. Tallennettavan cd-, dvd- ja Blue-ray- levyn maksu on 0,20 1,80 euroa/levy riippuen sen tallennuskapasiteetista. Digitaalisten tallennuslaitteiden (tallentava televisio, videosoitin, mp3- tai vastaava audiosoitin sekä digisovitin) maksu on 4-36 euroa / laite riippuen sen tallennuskapasiteetista. Ulkoisista kiintolevyistä perittiin muistin määrästä riippuen 9, 12 tai 18. Maksua ei peritä matkapuhelimista, pelikonsoleista eikä tietokoneista ja kämmentietokoneista. Hyvitysmaksujen kokonaiskertymä 6,4 miljoonaa euroa pieneni edellisestä vuodesta, jolloin se oli 7,1 miljoonaa euroa. Oikeudenhaltijat ovat tehneet esityksiä hyvitysmaksun piiriin kuuluvan laitekannan laajentamiseksi matkapuhelimiin ja tietokoneisiin. Valtioneuvosto päätti jättää nämä laitteet edelleen maksun ulkopuolelle. Jos ESEKiä ei olisi ollut, ei olisi nykyistä Ondineakaan. Ondinen toimitusjohtaja Reijo Kiilunen Gramexpress 3/2013 VAROJEN KÄYTTÖ. OKM vahvisti vuonna 2012 perittyjen maksujen käyttösuunnitelman Gramexin tilitettäväksi suorina korvauksina tuli äänituotteista perittyjä varoja yhteensä ,21 euroa (ed.v ,06 euroa) sekä videotuotteista perittyjä varoja yhteensä ,64 euroa (ed.v ,68 euroa). Henkilökohtaiseen tilitykseen osoitetut hyvitysmaksut tilitetään oikeudenhaltijoille vuonna 2014 tehtävien tilitysten yhteydessä. Musiikille tulevat välilliset hyvitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin OKM ohjasi Musiikin edistämissäätiölle.

11 11 Äänitemusiikin julkinen esittäminen Gramex palvelee musiikkia käyttäviä asiakkaitaan asiantuntevasti, tehokkaasti ja modernein välinein. Gramex keräsi vuonna 2013 äänitemusiikin julkisen esittämisen esityskorvauksia 8,5 miljoonaa euroa, hieman alle viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Esityskorvauksia maksetaan musiikin käyttämisestä tausta- ja tanssimusiikkina sekä musiikkiliikunnassa. Voimassaolevia esityskorvaussopimuksia on noin toimipaikassa ja sopimuspeitto on %. Ravintolat ja vähittäiskaupat ovat suurimmat taustamusiikkia hyödyntävät toimialat. TAUSTAMUSIIKILLA ON MERKITYSTÄ. Taustamusiikki on hyvin tärkeä elementti niin ravintolassa, liikuntatunnilla, vaateliikkeessä kuin vähittäiskaupassakin. Musiikilla on merkitystä aina kassavirtaan saakka, se on osa yrityksen brändiä. Kenttätyö asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen, musiikin merkityksestä sekä äänitemusiikin käyttöön liittyvistä sopimuksista ja luvista kertominen - on edelleen tärkeä osa Gramex-tuotteiden markkinointia ja Gramexin hyvää asiakaspalvelua. Olemmehan yhtä hyvin korvauksia maksavan asiakkaan palveluksessa kuin korvausten saajienkin. PALVELEMME SEKÄ HENKILÖKOHTAISESTI ETTÄ VERKOSSA. Suurin osa sopimuksista solmitaan alue-edustajien asiakaskäyntien tuloksena. Tehokkaan tiedotustoiminnan ja uusiin yrityksiin suunnattujen kampanjoiden ansiosta asiakkaat osaavat olla jo itsekin meihin yhteydessä. Kaikista esityskorvaussopimuksista jo 20 % tulee nettipalvelun kautta. TOIMIALAJÄRJESTÖT OVAT MEILLE TÄRKEITÄ YHTEISTYÖKUMPPA- NEITA. Yhteistyö musiikkia käyttävien asiakkaiden omien toimialajärjestöjen kanssa on jatkunut erinomaisesti. Järjestöt ovat tiedottaneet kiitettävästi omissa viestimissään Gramex-asioista ja uusista lupatuotteista. Kuluneen vuoden vahvana yhteisenä teemana ovat olleet tallentamiseen ja nettikaupoista yksityiskäyttöön ostettujen musiikkikappaleiden julkiseen esittämiseen liittyvät lupa-asiat. GRAMEXIN JA TEOSTON YHTEISTYÖ SYVENEE ASIAKASRAJAPINNAS- SA. Gramexin ja Teoston yhteistyöprojektin (GT -yhteistyö) puitteissa on aloitettu useita projekteja, jotka tulevat mahdollistamaan musiikkia käyttävien asiakkaiden palvelemisen yhden luukun periaatteella. Projektien tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja, joilla esimerkiksi tapahtuma- ja taustamusiikkiasiakkaita palvellaan yhdessä entistä paremmin. Kuva: Matti Matikainen

12 12 Äänitemusiikki on edullista ja suosittua ohjelmaa Medialisensointi Kun äänitemusiikki käytetään radiossa tai televisiossa, Gramex kerää siitä korvaukset muusikoille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille. Se on korvausta heidän työnsä ja yritystoimintansa tulosten käytöstä. RADIO JA TV. Äänitteiden käyttömäärät radio- ja televisiotoiminnassa pysyivät edellisen vuoden tasolla, ja radio- ja televisiotoimijat suorittivat Gramexille kalenterivuoden aikana esitys- ja käyttökorvauksia yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa. Korvausmäärä on lähes samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin huolimatta siitä, että erityisesti yksityistä radiotoimintaa yleisesti vaikeutti yleisen taloustilanteen ennustamattomuus sekä radiomainonnan rahamääräinen lasku. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Suomessakin aloitti joitakin uusia yksityisiä radiotoimijoita. ÄÄNITTEIDEN TIETOVERKKO- JA TALLENNUSKÄYTTÖ. Äänitteiden tietoverkkokäytön osalta Gramex jatkoi äänitteiden lisensointia simulcasting-, webcasting- ja tiettyihin On Demandpalveluihin. Gramex on osallistunut erityisesti IFPI:n piirissä tehtävään yhteistyöhön kansainvälisen rajat ylittävän lisensoinnin parantamiseksi ja kehittämiseksi. Tallennuslisensoinnin osalta huolestuttavaa on ollut äänitteiden käytön väheneminen av-tuotannossa, johtuen pitkälti kotimaisten uusien av-tuotantojen vähentyneestä televisiokäytöstä. Gramex on käynyt aktiivista keskustelua ja valtuutustarvekartoitusta sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjäasiakkaiden kanssa Gramexin lisensointivaltuuksien kehitystarpeista, huomioiden erityisesti muuttuva mediaympäristö sekä loppukäyttäjien muuttuneet käyttötavat. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa on jatkettu yhteistyötä elinkeinotoiminnassa ja julkisen esittämisen yhteydessä tapahtuvaan äänitetallennukseen liittyen. Kalenterivuoden aikana organisoitiin julkiseen esittämiseen tapahtuva tallennuslisensointi osaksi Gramexin Julkinen esittäminen-osaston toimintoja. Gramex keräsi kalenterivuoden aikana korvauksia äänitteiden tietoverkko- ja tallennuskäytöstä yhteensä lähes 3 miljoonaa euroa. Gramex oli yhteistyökumppani UMK-kisassa, joissa valittiin Suomen edustaja euroviisuihin. Avointa viestintää Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramex jakaa avoimesti tietoa toiminnastaan ja palveluistaan, kertoo, miksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerätään sekä osallistuu tekijänoikeutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Gramex lanseerasi kotisivullaan Suomen ensimmäisen musiikkioikeuksien verkkokaupan ja otti käyttöön reaaliaikaisen nettichat-neuvontapalvelun. Gramex oli yhteistyökumppanina Uuden Musiikin Kilpailussa, Emma Gaalassa ja Radio Gaalassa sekä toteutti musiikin käytön tutkituista hyödyistä kertovan Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle - kampanjan. Gramex haluaa tehdä musiikin käytön helpommaksi. Järjestö hoitaa lain edellyttämiä korvaus- ja käyttölupa-asioita yli oikeudenomistajan ja yli musiikin käyttäjän välillä. Gramex kehittää asiakaspalveluaan jatkuvasti. Gramex tahtoo olla kumpaakin asiakasryhmäänsä palveleva linkki, jonka avulla tekijänoikeusasiat hoituvat vaivattomasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. KÄYTÄNNÖN TIEDOTUSTYÖ: MEDIAYHTEYDET. Kauden aikana hoidettiin normaalilla tavalla yhteyksiä toimittajiin, jotka käsittelevät tekijänoikeusasioita. Gramex julkisti seuraavat tiedotteet: Tekijänoikeusjärjestö Gramex ja kunto- ja terveysliikuntakeskukset sopivat yhteistyöstä Gramexilta vajaa 14 miljoonaa musiikille Gramexin vuosikokous valitsi hallituksen Euroviisuvoittaja Euphoria viime vuoden radiohitti Chisu viime vuoden radiotähti Talonpoika ja Ala-Hannula uusiin tehtäviin Gramex jakoi liki 10 miljoonaa muusikoille ja tuottajille Gramex kurssittaa kansainvälisiä tekijänoikeusammattilaisia Last Christmas ja Joulumaa viime joulun soitetuimmat GRAMEXPRESS. Uudistettu Gramexpress on merkittävä tiedotuskanava Gramexin kummankin asiakasryhmän suuntaan. Lehden jakelu painotettiin vuoron perään korvauksensaaja- että käyttäjäasiakkaihin. Lehti postitettiin asiakkaiden lisäksi kansanedustajille, päätoimittajille, kulttuuritoimitusten päälliköille ja muille avainvaikuttajille. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sen painos on kappaletta. Krista Siegfrids juhli UMK-voittoa. Gramexpress 1/2013

13 Kuva: Matti Matikainen 13

14 14 VERKKOPALVELUN KEHITTÄMINEN. Gramex kehittää jatkuvasti kotisivujaan ja niiden kautta tarjolla olevia sähköisiä palveluita. Toimintavuoden aikana Gramexin kotisivuilla otettiin käyttöön neuvonta-chatti. Kotisivulla vierailevat asiakkaat voivat kysyä chatissa reaaliajassa neuvoja ja lisätietoja. Gramexin epalvelun pohjalta lanseerattiin kotisivulla toimiva musiikkioikeuksien verkkokauppa, jonka kautta musiikin käyttäjien on entistä helpompi asioida ja hoitaa sopimukset. GRAMEX MUKANA MUSIIKKIALAN TAPAHTUMISSA. Gramex kohtasi musiikin käyttäjiä, ammattilaisia ja kuluttajia erilaisissa tapahtumissa. Gramex oli yhteistyökumppanina Uuden Musiikin Kilpailussa, Emma Gaalassa ja Radio Gaalassa. Gramex osallistui myös Helsingin Musiikkimessuille yhteisellä osastolla Muusikkojen Liiton ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa. MUU VIESTINTÄ. Gramexin vuosikertomus toimitettiin päättäjille ja medialle. Sen layout tehtiin Gramexin toimistossa. Vuosikertomus julkaistiin myös Gramexin kotisivulla. Sisäistä tiedotusta hoidettiin yhteistyöryhmän rinnalla muun muassa joka toinen viikko pidettävissä maanantaipalavereissa. SIDOSRYHMÄTOIMINTA JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUT- TAMINEN: YLEISTÄ. Gramex on hoitanut sidosryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista osin omana organisaationaan ja osin luovan alan yhteisen Lyhty-projektin jäsenenä. Gramexpress-lehti on tärkeä tiedotuskanava sekä oikeudenhaltija- että käyttäjä-asiakkaiden suuntaan. OSALLISTUMINEN LAINSÄÄDÄNTÖKESKUSTELUUN. Gramexin edustajat ovat yhteistyössä oikeudenhaltijajärjestöjen kanssa tavanneet päättäjiä ja olleet kuultavina eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Vuoden 2013 aikana keskustelussa olivat esillä muun muassa äänitteen suoja-ajan pidentäminen, hyvitysmaksun uudistaminen, Internet-piratismin torjuminen, EU:n kollektiivihallintodirektiivin käsittely ja Järkeä tekijänoikeuslakiin-kansalaisaloite. GRAMEXIN OMAT TILAISUUDET. Yhteistyössä Musiikkituottajat IFPI Finland ry:n, Suomen Muusikkojen Liiton ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa järjestettiin Talvikauden avajaiset, jossa esiintyi Jonna Tervomaa. Vieraana oli mm. musiikin käyttäjiä, taiteilijoita, tuottajia sekä poliittisia päättäjiä. MUSIIKKI TEKEE HYVÄÄ -KAMPANJA. Gramex toteutti kesä/heinäkuussa musiikin käytön tutkituista hyödyistä kertovan Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle - kampanjan. Kampanjaan kuuluvia mainoksia julkaistaan Kauppalehdessä, radiossa ja sanomalehtien verkkosivuilla. Mainoksissa kerrottiin musiikin käytön hyödyistä ja kutsuttiin tutustumaan tutkimusaineistoihin Gramexin kotisivulla. Tekijänoikeusjärjestö Sinun palveluksessasi Gramexin toiminta järjestönä Gramex on palveleva linkki, joka auttaa lakisääteisten korvausten ja lupien hoidossa sekä korvausten saajia että niiden maksajia. HALLITUS. Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi: puheenjohtaja: Ilmo Laevuo, varsinaiset jäsenet: Lauri Rechardt, Niko Nordström, Jarkko Nordlund, Ahti Vänttinen, Jouni Nieminen ja Matti Lappalainen. Varajäsenet: Tapio Korjus, Veikko Koivumäki, Kari Helenius, Lottaliina Lehtinen, Martti Metsäketo ja Sami Kuoppamäki. Kertomusvuonna yhdistyksen hallitus kokoontui yksitoista kertaa. Vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin Hannu T. Koskinen KHT ja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka samalla toimii myös varatilintarkastajana. Toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin HTM Lotta Kauppila. Gramexin varsinaisen toiminnan tehtävissä henkilökunnan yhteismäärä oli vuoden lopussa 31, joista 24 oli toimiston tehtävissä ja 7 alueedustajana. Toimiston vastuualueita järjestettiin uudelleen vuoden aikana. Tuomas Talonpoika vastaa johtajana medialisensoinnista, tilityksestä, IT:stä sekä lakiasioista. Apulaisjohtajina ovat toimineet Leena Pitkänen ja Lauri Kaira. Leena Pitkänen vastaa julkisen esittämisen sopimustoiminnasta ja käyttäjäasiakassuhteista. Vastuualueeseen kuuluu myös kopiointi julkiseen esittämiseen. Lauri Kaira vastaa sidosryhmäsuhteista ja tiedotuksesta sekä toimii projektijohtajana Lyhty-projektissa. Yhdistyksen toimitusjohtajana on toiminut Hannu Marttila. Tilitysryhmässä on asiakaspalvelupäällikön (kotimaiset asiakkaat) ja tilityspäällikön (ulkomainen tilitys) lisäksi viisi henkilöä. Ryhmän tehtäviä ovat asiakas- ja äänitetietojen ylläpito, soittotapahtumien käsittely, korvausten tilitys ja maksatus sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu. Kotimaisten asiakkaiden palveluita ovat hoitaneet asiakaspalvelupäällikkö Tarja Henriksson, Tuija Niemi, Taru Haapavuo ja Marjo Huuskonen saakka. Ulkomaista tilitystä ovat hoitaneet tilityspäällikkö Kari Niemelä, Pekka Purhonen ja Ilona Saarela ja hänen sijaisenaan Silja Sinnemäki. Radioraportoinnin käsittelyä on hoitanut Arttu Fagerlund. Lisäksi ryhmään kuuluu controllerina Jaripekka Koikkalainen. Gramexin IT-osastolla ovat osastopäällikkönä Kari Turpeinen ja sovellusasiantuntijana Sami Hiltunen. Median, uusmedian ja kopioinnin sopimushallinnoinnista vastaa Juhani Ala-Hannula. Asiakaspalvelu- ja sopimushallinnointitehtäviä on AV-tuotantojen osalta hoitanut Heidi Wilska-Lehtonen, YLE:n ja yksityisten radioiden korvaushallinnointia on puolestaan hoitanut Jaripekka Koikkalainen ja Pia Riihimäki on huolehtinut kopioinnin ja uusmedian korvaushallinnoinnista. Julkisen esityssuojan sopimushallinnointitehtäviä ovat hoitaneet toimistolla Heljä Juutilainen, Tarja Ylitalo ja Pirjo Salmela. Kentällä toimi- Kuva: Pertti Nisonen

15 15 vina alue-edustajina ovat toimineet Harri Franssi, Olli Hänninen, Tapio Nokkala sekä Carl-Johan Wolff ja Leo Vaara. Yhteisenä alue-edustajana Teoston kanssa on toiminut Lauri Ojala saakka ja hänen jälkeensä Taneli Salo ja Daniel Rifaat. Yhdistyksen talous- ja hallintotoiminnossa on Marja Hakkarainen hoitanut taloushallintovastaavana yhdistyksen kirjanpidon ja maksuliikenteen. Hän on hoitanut myös Kiinteistö Oy Pikku Yrjön kirjanpidon ja maksuliikenteen. Pia Riihimäki on toiminut talous- ja sopimuskoordinaattorina. Puhelinvaihteen hoitajana ja toimistopalvelutehtävissä on toiminut Heli Kosunen. Gramexpress-lehden päätoimittajana on toiminut Lauri Kaira ja toimitussihteerinä Anu Karlson saakka. Hallintosihteerinä on toiminut Sari Lindström. Gramexin talouspäällikkönä on aloittanut Marja Lempinen. Finnish Music Quarterly -lehden päätoimittajana on toiminut Merja Hottinen ja hänen jälkeensä 1.8. lähtien Anu Ahola. Toimitussihteerinä on Riikka Hiltunen. Kertomusvuoden aikana julkaistiin neljä numeroa. Luovan työn tekijän on saatava työstään korvaus. Puhemies Eero Heinäluoma Gramexpress 4/2013

16 16 Työtä kulttuurin hyväksi Yhteistyösopimukset Gramex tekee yhteistyötä edistääkseen kulttuuria ja palvellakseen korvausten maksaja- ja korvausten saaja-asiakkaitaan entistä paremmin. YHTEISTYÖ KOTIMAASSA MUSIIKIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ. Gramex on perustanut yhdessä Teoston kanssa Musiikin edistämissäätiön jatkamaan ESEKin ja LUSESin toimintaa. Vuosi 2013 oli säätiön ensimmäinen toimintavuosi. Säätiön hallituksessa Gramexin nimeäminä ovat olleet Ahti Vänttinen, Kari Helenius, Veikko Koivumäki ja Sami Kuoppamäki. LUOVAN TYÖN TEKIJÄT JA YRITTÄJÄT LYHTY. Gramex on jatkanut aktiivista rooliaan luovan toimialan yhteistyöprojektissa Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty). Gramexin apulaisjohtaja Lauri Kaira toimii sen osa-aikaisena projektinjohtajana. Hannu Marttila edustaa Gramexia Lyhdyn johtoryhmässä. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY on laajin luovan alan yhteistyöprojekti. Siinä on mukana 15 järjestöä, jotka edustavat omien alojensa taiteilijoita, yrittäjiä ja yrityksiä. Sen tavoitteena on edistää kulttuurialan toimintaedellytyksiä. Toimintavuoden aikana toteutettiin edunvalvontayhteistyötä, jonka osana järjestettiin päättäjätapaamisia, toteutettiin tekijänoikeusbarometri-mielipidetutkimus, organisoitiin Tekijänoikeuspäivä ja Musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumi, annettiin lausuntoja sekä koordinoitiin yleisesti luovan alan järjestöjen yhteydenpitoa päättäjiin mm. hyvitysmaksu-, kollektiivihallinnointidirektiivi- ja piratismikysymysten sekä Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteen suhteen. Osa työstä kohdistui kotimaiseen ja osa EU-tason lainsäädäntöön. TEKIJÄNOIKEUDEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS TTVK RY. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry jatkoi aktiivista toimintaansa. Keskuksen sijoituspaikka on edelleen ollut Gramexin toimitalossa. Hannu Marttila oli Gramexin edustajana TTVK ry:n hallituksessa. TTVK ry:n toimien johdosta musiikkipiratismi on jossain määrin vähentynyt. Positiivisen kehityksen taustalla ovat olleet eritoten kuluttajien löytämät hyvät lailliset palvelut sekä laitonta The Pirate Bay -palvelua vastaan tehdyt estomääräykset. KOPIOSTO RY. Gramex on yksi tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsenjärjestöistä ja Gramexin apulaisjohtaja Tuomas Talonpoika toimii jäsenenä Kopioston AV-jaostossa. Gramexin varapuheenjohtaja Ahti Vänttinen on Kopioston hallituksen jäsen. Kopiosto lisensoi muun muassa radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettämistä opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana sopimuslisenssijärjestönä. Kopiosto on valvonut myös Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden oikeuksia yleisradiolähetysten edelleen lähettämisen sekä tiettyjen radio- ja televisio-ohjelmien tallennekäyttöjen kuten esimerkiksi oppilaitostallentamisen tai ohjelmatallenteiden laitoskäytön osalta. JÄSENJÄRJESTÖYHTEISTYÖ. Gramexilla on läheiset yhteistoimintasuhteet Suomen Muusikkojen Liiton ja Musiikkituottajien kanssa. Yhteistoiminta koski aiempien vuosien tapaan mm. Gramexin edunvalvontapiiriin kuuluvaa tekijänoikeusolojen ja lainsäädännön kansainvälisen ja kotimaisen kehityksen seurantaa ja kehittämistyötä. MUSIC FINLAND RY. Joulukuussa 2011 Music Export Finland Musex ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC päättivät yhdistyä uudeksi Music Finland ry:ksi. Gramex on yksi sen perustajajäsenistä. Gramex on vuodesta 2005 lähtien ollut Musex ry:n jäsenenä. Gramexin mandaatilla Music Finlandin hallituksessa on ollut Sami Kuoppamäki ja hänen jälkeensä Matti Lappalainen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkivientiä sekä lisätä laaja-alaisesti suomalaisen musiikin tunnettuutta, saatavuutta ja käyttöä niin Suomessa kuin ulkomailla. TEKIJÄNOIKEUSAKATEMIA RY. Gramex on yhdessä Teoston ja Kopioston kanssa perustanut Tekijänoikeusakatemia ry:n. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi sille avustuksen vuoden 2013 Tekijänoikeuspäivän ja Musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumin järjestämiseen. Käytännön järjestelyt hoidetaan yhteistyössä Lyhty projektin kanssa. TEOSTO RY. Teoston kanssa on käynnistetty ns. GT-yhteistyöprojekti, jossa haetaan yhteistyömuotoja, joilla musiikinkäyttöasiakkaita voidaan palvella paremmin ja tehokkaammin. VAPAAKAPPALEIDEN KOPIOINTI. Gramex on osapuolena tehdyssä sopimuksessa, joka koskee käyttökopioiden valmistamista korvauksetta vapaakappaleina luovutetuista äänitteistä. Sopimus on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön, Teoston, Suomen Kirjailijaliiton, Musiikkituottajien, Suomen Muusikkojen Liiton ja Gramexin välillä. SUOMEN KANSALLISKIRJASTO. Gramex on mukana sopimuksessa, jossa muina osapuolina ovat Suomen kansalliskirjasto, Teosto, Suomen Kirjailijaliitto, Musiikkituottajat ja Suomen Muusikkojen Liitto. Sopimus kattaa luvan valmistaa kopioita Suomen kansalliskirjaston äänitekokoelmien täydentämiseen ja arkistointiin sekä tutkimuskäyttöön. SUOMEN TEKIJÄNOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY toimii tekijänoikeuden alan yleisenä keskustelufoorumina. Yhdistyksen piirissä toimii Tekijänoikeusinstituutti, joka julkaisee tekijänoikeutta koskevia selvityksiä ja muuta aineistoa. Tekijänoikeudellisen yhdistyksen alaisuudessa toimiva Tekijänoikeuden tietokeskus on tekijänoikeuden alan erikoiskirjasto, johon on koottuna keskeinen tekijänoikeuskirjallisuus. Gramex osallistuu tehdyn sopimuksen mukaisesti Tekijänoikeusinstituutin toimintaan. Yhdistys julkaisi vuoden 2013 aikana tutkimus- ja artikkelisarjassa Lotta Häkkisen menetelmävertailun Keeping Count of Culture, Creativity and Copyright, jossa esiteltiin kolme lähestymistapaa kulttuuri-, luovien tai tekijänoikeudellisten toimialojen taloudellisten vaikutusten arviointiin.

17 17 Taiteellinen johtaja tekee intohimoisia ratkaisuja. Lilli Paasikivi, Suomen Kansallisooppera Haastattelu ja kuva: Eeva Mehto Gramexpress >> 3/2013

18 18 Kuva: Anton Sucksdorff

19 19 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT. Kansainvälinen yhteydenpito ja vuorovaikutus Gramexin edustamalla tekijänoikeuden osaalueella on entisestään laajentunut. Tuottajien ja taiteilijoiden kannalta tärkeät kansainväliset sopimushankkeet, erityisesti EU:n ja WIPO:n piirissä, ovat Gramexissa jatkuvan seurannan kohteena. Kertomusvuoden aikana Gramex osallistui edelleen tuottajien tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän IFPI:n Performance Rights Committeen sekä taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän Societies Council for The Collective Management of Performers Rights -yhdistyksen (SCAPR) kokouksiin. SCAPR-ryhmään kuuluvien järjestöjen kesken on toiminut (International Performers Database Association - IPDA), joka on hallinnoinut individuaalitilittämistä palvelevaa artistien identifiointijärjestelmää. Sen toiminta yhdistettiin SCAPR:in kanssa. Hannu Marttila on toiminut tämän hallituksen jäsenenä. Gramex on lisäksi keskeisten eurooppalaisten esittävien taiteilijoiden oikeuksia valvovien tekijänoikeusjärjestöjen eurooppalaista yhteistyötä varten perustaman Association of European Performers Organization -nimisen (AEPO) yhteisön jäsen. Gramex on myös kansainvälisen IFPI:n liitännäisjäsen. JÄSENJÄRJESTÖT. Tuottajien ja taiteilijoiden oikeuksien kansainvälisen kehittämisen ja käytännön toteutuksen kannalta Gramexin yhteistyö Musiikkituottajien ja Muusikkojen Liiton kanssa on erityisen tärkeää. Keskeiset Gramexin jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Näin sekä tuottajien että taiteilijoiden pyrkimykset ja tarpeet voidaan edunvalvonnassa tasapainoisesti huomioida. Järjestely on myös Gramexin kannalta käytännöllinen. Gramexin edustamat näkemykset välittyvät kansainväliseen kanssakäymiseen ja Gramex saa sekä tuottajien että taiteilijoiden osalta toimintansa kannalta tärkeät tiedot. Yhteistyö kansainvälisen IFPI:n sekä toisaalta SCAPRin ja AEPOn puitteissa on Gramexille välttämätöntä. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ. Erityisesti yhteistyö ja tietojen vaihto pohjoismaisella tasolla on korostunut maiden lainsäädännön ja olosuhteiden samankaltaisuuden johdosta. Yhteistyö on säännöllistä. Porukallahan tätä tehdään. Ilman hyvää tiimiä on vaikea saavuttaa mitään. Robin Gramexpress 1/2013 Yhdistyksen talous KIRJANPITO. Tuloslaskelma ja tase vastaavat Gramexin toiminnan luonnetta korvausten välittäjänä. Korvaukset ja tilitykset on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kirjanpidossa on aikaisempien vuosien tapaan toteutettu kustannuspaikkaerittely. TILITYKSET. Vuoden 2013 kotimaiseen tilitykseen siirrettiin Yleisradion esityskorvauksia vuodelta ,36, kaupallisten radioiden korvauksia eri vuosilta yhteensä ,17 sekä julkisen esityssuojan korvauksia ,46. Kotimaisia kopiointikorvauksia siirrettiin tilitykseen arvonlisäveroineen yhteensä ,45 ja ulkomaisia ,36. Vuoden 2011 hyvitysmaksuja tilitettiin vuoden 2012 soittotapahtumien perusteella ,15 ja Musiikkituottajilta saadun markkinaosuustilaston mukaan ,89. Vuoden 2012 hyvitysmaksuja on siirretty muihin lyhytaikaisiin velkoihin ,53, jotka maksetaan vuoden 2014 tilityksissä. Pienin asiakkaalle maksettava korvaussumma on 10. Gramex tekee ennakonpidätyslain mukaiset pidätykset suorittamistaan korvauksista. Tilitysten maksaminen ja ennakonpidätykset on hoidettu Gramexin asiakashallintajärjestelmällä. Ulkomaisten korvausten maksaminen perustuu tuottajien osalta pääosin tuottajayhtiöiden välisiin lisenssisopimuksiin ja taiteilijoiden osalta järjestöjen välisiin vastavuoroisuussopimuksiin. Ulkomaiseen tilitykseen siirrettiin vuoden 2012 Yleisradio-korvauksia ,61, kaupallisten radioiden korvauksia ,80 sekä julkisen esityssuojan korvauksia ,53. Ulkomaisten äänitteiden käyttämisestä Suomessa maksettiin tilivuoden aikana korvauksia ulkomaisille taiteilijoille sekä tuottajille Tuottajakorvaukset maksetaan pääosin sopimusten perusteella kotimaisille yhtiöille. Tilivuoden aikana ulkomaisten järjestöjen keräämiä korvauksia on tullut Gramexin välityksellä maksettavaksi suomalaisille oikeudenhaltijoille suomalaisten äänitteiden käytöstä ulkomailla yhteensä ,25. Kotimaisten äänitteiden käytöstä maksettiin tilivuonna korvauksia taiteilijoille ja tuottajille VAROJEN SIJOITUS. Varoja oli tilikauden päättyessä sijoitettuna pankkien talletuksiin ja sijoitustodistuksiin ,80 sekä sijoitusrahastoihin, jvk-lainoihin ja osakkeisiin ,61. Kertomusvuonna tuotot sijoituksista olivat ,42. Myyntivoittoja ja arvonmuutoksia sijoituksista oli nettomääräisesti ,25. Sijoitustuotoista siirrettiin varojen suhteessa korvausten tilitykseen ,75 ja edistämistoiminnan rahastoon ,92. VELVOITTEET JA VARAUKSET. Pitkäaikaiset velvoitteet ,32 muodostuvat pääosin aikaisempina vuosina kertyneistä äänitteiden esityskorvauksista tehdyistä varauksista,

20 20 jotka on jätetty toistaiseksi keskeneräisten korvausselvitysten takia siirtämättä edistämistoiminnan rahastoon. Vuoden 2009 prosenttivarauksesta ,85 jaettiin tasan tuottajien ja taiteilijoiden kesken vuoden 2012 korvausten tilityksessä. Tuottajien hyvitysmaksuvarauksia vuodelta 2009 siirrettiin tilitykseen yhteensä ,41. Varauksia tehtiin hallituksen päätösten sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Taseen pakollisissa varauksissa on varaus edistämistoimintaan yhteensä ,57, joka sisältää ESEKille ja LUSESille audiovisuaalisen tuotannon edistämistoimenpiteisiin käytettäväksi osoitetut varat. Vaikka edistämistoiminta ESEKin nimissä on loppunut, viimeisiä nostamattomia apurahoja on tulossa vielä maksuun. Vanhentuneita kotimaisia esityskorvausvelkoja taiteilijoille vuosilta siirrettiin taiteilijoiden edistämistoiminnan rahastoon yhteensä ,49 ja vanhentuneita esityskorvausvelkoja tuottajille vuodelta 2009 siirrettiin tuottajien edistämistoiminnan rahastoon ,03. EDISTÄMISTOIMINNAN RAHASTOT. Edistämistoiminnan rahastossa oli vuoden päättyessä varoja yhteensä ,79. Sijoitustuotoista siirrettiin rahastoon ,92. Rahastosta katettiin annettuja lahjoituksia sekä muita edistämistoiminnan kuluja. Musiikin edistämissäätiölle lahjoitettiin yhteensä apurahojen antamiseen ja residenssitoimintaan sekä residenssihuoneisto Lontoossa. Liitetiedoista käy tarkemmin ilmi rahastojen muutokset tilikaudella. YHDISTYKSEN KULUT. Gramexin varsinaisen toiminnan kulut poistoineen olivat ,59. Tuloslaskelmaan on kirjattu vastaavansuuruinen tilityksistä vähennettävä hallinnointikulupidätys. Edellisenä toimintavuonna nämä kulut olivat ,59. Toiminnan kulut ovat yhteensä 14,0 % korvausten kertymästä. Edistämistoiminnan kuluja oli yhteensä ,74. Kyseessä olivat yhteistyökulut TTVK:n, Music Finlandin, Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen ja Gramexin jäsenjärjestöjen puitteissa yhteensä ,20 sekä Gramexin tekemät yhteensä ,54 :n lahjoitukset Musiikin edistämissäätiölle. Kulut katettiin edistämistoiminnan rahastoista. ESEKin avustuksia maksettiin vielä ja sen av-jaoston avustuksia Finnish Music Quarterly -lehden kulut olivat ,91. Näistä katettiin valtionavustuksella Lehden rahoittajina ovat myös Gramexin lisäksi Music Finland, Suomen Säveltäjät ja Sibelius-Akatemia. Tilaajatuotot olivat 5.060,02. Edellisenä vuonna kulut olivat ,91. Lyhty-projektin kulut olivat ,29. Nämä olivat edellisenä vuonna ,49. Yhdistyksen toiminnan kaikki kulut ennen varausten käyttöä olivat kertomusvuonna yhteensä ,53. Edellisenä toimintavuonna kulut olivat yhteensä ,56. Nämä kokonaismenoja koskevat summat sisältävät muun muassa kaikki edellä mainitut Gramexin erillistoimintojen menot sekä Lyhdyn ja Finnish Music Quarterly-lehden toimintakulut. Me tahdomme tehdä musiikin käytön helpommaksi

21 Toimintakertomuksen liitteet ja tilinpäätöstiedot 21

22 22 Toimintakertomuksen liitteet Liite 1 Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty Toimintakertomus 2013 YLEISTÄ. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY toimi vuonna 2013 aktiivisesti kotimaisen luovan alan toimintaedellytysten kehittämiseksi. Yhteistyössä oli vuoden lopussa mukana 15 järjestöä kulttuurin ja sisältötuotannon alalta. Luovan alan toimintaedellytysten kehittäminen vaikuttaa sekä kansallisen kulttuurin kilpailukykyyn että luovan alan mahdollisuuksiin luoda työpaikkoja. Vuonna 2013 Lyhtyprojekti osallistui seurasi lainsäädäntökehitystä Suomessa ja EU:ssa, järjesti valtakunnallisen Tekijänoikeuspäivän, teetti tekijänoikeusbarometri-mielipidetutkimuksen, koordinoi luovan alan vaikuttamisyhteistyötä, tuotti tausta-aineistoja antoi lausuntoja sekä järjesti päättäjätapaamisia. Vuoden aikana esillä olivat mm. hyvitysmaksun uudistaminen ja Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite. TOIMINNAN ORGANISOINTI: JOHTORYHMÄ. Lyhdyn päätökset tehdään johtoryhmässä, jossa on edustaja kaikista 15 jäsenorganisaatiosta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Rislakki ja sihteerinä projektinjohtaja Lauri Kaira. VALTUUSKUNTA. Lyhdyn valtuuskunta vahvistaa projektin yhteyksiä taiteilija- ja tuottajajärjestöjen sekä luovan alan ammattilaisten kanssa, antaen tärkeän panoksen sekä tiedonkululle että vaikuttamistoimintaan. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Kimmo Hakola ja varapuheenjohtajina Jussi Chydenius, Lasse Saarinen ja Gugi Kokljuschkin. PROJEKTIT JA TYÖRYHMÄT. Lyhdyn toiminta jakaantui valtaosin kuuteen projektiin. Näiden toteutusta koordinoitiin projekti- ja työryhmissä, joihin jäsenjärjestöt voivat nimetä edustajansa: Työryhmä Puheenjohtaja EU- työryhmä Kirsi Niittyinperä lausuntoryhmä Jukka-Pekka Timonen viestintäryhmä Anna Storm hyvitysmaksuryhmä Hannu Marttila tulevaisuustyöryhmä Arto Tamminen tekijänoikeuspäivätoimikunta Lauri Kaira VUODEN 2013 TOIMINTA. Toiminnan painopisteitä olivat hyvitysmaksun uudistuskeskusteluun osallistuminen, nykyistä pehmeämpien ja tehokkaampien piratismintorjuntakeinojen ajaminen lainsäädäntöömme, tekijänoikeuspäivän ja musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumin järjestäminen, EU-vaikuttaminen ja Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloite. Lyhty teki yhteistyötä mm. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Tekijänoikeusakatemia ry:n kanssa. HALLITUSOHJELMAN SEURANTA. Lyhty seurasi hallitusohjelman toteuttamista ja osallistui sitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyväksymänsä hallitusohjelmatavoitteiston Kasvua kulttuurista - keinot hyvinvoinnin, talouskasvun ja elämisen laadun edistämiseen Suomessa pohjalta. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma sisältää mm. seuraavat luovaa alaa koskevat kirjaukset: Kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä tuetaan. Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään. Hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan turvaamaan alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa. Luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään tiedotuksen keinoin sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla sen täytäntöönpanoa. Tekijänoikeuslainsäädäntö säilyy opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisessä huomioidaan eri jakelukanavat. Lisätään alan koulutusta, tutkimusta ja neuvontaa. Luovilla aloilla toimivien aseman parantamiseksi selvitetään poikkihallinnollisesti työ-, sosiaaliturva- ja verolainsäädännön uudistustarve. Selkeytetään lyhyiden apurahojen asema sosiaaliturvalainsäädännössä. Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin. Edistetään kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamista kansalaisten vapaaseen käyttöön. EU-VAIKUTTAMINEN. Tekijänoikeudet ja niihin perustuvat liiketoimet ovat enenevässä määrin EU:n sisämarkkinakysymyksiä. EU-tason direktiivivalmistelu ja vallitseva harmonisointitahto ohjaavat kansallisten lakien säätämistä. Lyhty seurasi luovaa alaa koskevaa EU-valmistelua sekä koordinoi järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä.

23 23 EU-työryhmän valmistelulla on luotu pohjaa sekä Lyhdyn että sen jäsenjärjestöjen EU-asioissa antamiin lausuntoihin. Asialistalla on ollut mm. tekijänoikeuksien kollektiivihallinnointia koskeva direktiivi. TULEVAISUUS-ASIAT. Tietoyhteiskunnan uudet liiketoimintamallit perustuvat suurelta osaltaan luovien sisältöjen käytölle. Lyhty seurasi ja analysoi uusien jakeluteiden ja -tekniikoiden ja niihin liittyvien liiketoimintamallien kehitystä. Asiaa käsiteltiin johtoryhmän joulukuun kokouksessa, jossa tulevaisuustyöryhmä esitteli raporttinsa. VIESTINTÄ- JA MEDIASUHTEET. Viestinnän painopisteenä olivat hyvitysmaksukysymykset, piratismi ja järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloite. Viestintäryhmä valmisteli Lyhdyn yhteistä viestintää ja jäsenjärjestöt hoitivat omia mediayhteyksiään itsenäisesti. Lisäksi käynnistettiin kotisivujen uudistamishanke, joka valmistuu vuonna 2014 alussa. LAUSUNNOT JA ASIANTUNTIJAVAIKUTTAMINEN. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY kutsuttiin vuoden aikana useita kertoja asiantuntijakuulemisiin eduskunnan sivistysvaliokuntaan. Lausuntotyöryhmä toimi pääosin sähköpostiverkostona, valmistellen lausunnot verkkokäsittelyssä. HYVITYSMAKSUASIAT. Lyhty osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvitysmaksun uudistamisesta. Vuoden aikana tavattiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia että kansanedustajia, ministereitä ja virkamiehiä. Hyvitysmaksutyöryhmässä käsiteltiin monipuolisesti erilaisia hyvitysmaksuun liittyviä strategisia sekä operatiivisia kysymyksiä ja toimittiin yhteistyössä Teoston hyvitysmaksuyksikön sekä viestintä- ja lausuntoryhmien kanssa. TEKIJÄNOIKEUSPÄIVÄN JÄRJESTÄMINEN. Lyhty koordinoi Tekijänoikeuspäivän järjestämisen yhteistyössä Tekijänoikeusakatemia ry:n ja IPR-Instituutin kanssa. Projektia valmisteli tekijänoikeuspäivätoimikunta. Tekijänoikeuspäivän pääelementit olivat seuraavat: Koululaisille suunnattu elokuvanäytös-kiertue toteutettiin 17 paikkakunnalla yhteensä vajaalle koululaiselle Elokuvateatteri-tietoiskuja, joissa tunnetut taiteilijat kertoivat tekijänoikeuden merkityksestä heidän työlleen ja yritystoiminnalleen Radiotietoiskuja, joissa tunnetut taiteilijat kertoivat tekijänoikeuden merkityksestä heidän työlleen ja yritystoiminnalleen Suurelle yleisölle suunnattu elokuva-etukampanja, jossa jaettiin noin tekijänoikeutta esittelevää etukuponkia. Kuponkeja jaettiin koululuokkien ja urheiluseurojen toimesta Helsingissä, Vantaalla, Jyväskylässä, Turussa, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Joensuussa, Iisalmessa, Varkaudessa, Kiteellä, Kajaanissa, Porvoossa ja Hämeenlinnassa. Tennispalatsissa järjestettiin Maailman Henkisen Omaisuuden Päivän pääjuhla, yhteistyössä IPR-instituutin ja Suomen keksijöiden tukiyhdistyksen kanssa. Seminaarissa käsiteltiin sekä tekijänoikeuteen että teollisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. MUSIIKINOPETUKSEN TEKIJÄNOIKEUSFOORUMI. Lyhty järjesti yhteistyössä Tekijänoikeusakatemia ry:n, opetus- ja kulttuuriministeriön, musiikkialan oppilaitoksien, opetusalan järjestöjen ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa musiikin opettajille ja oppilaitosten rehtoreille suunnatun Musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumin Foorumi liittyi Tekijänoikeuspäivähankkeeseen. Foorumin teemana oli musiikin käyttö opetustilanteissa. Päivän mittaiseen seminaariin osallistui 78 henkeä. TUTKIMUS. Lyhty teetti edellisvuosien tapaan Taloustutkimuksella tekijänoikeusbarometrin, jossa selvitettiin noin 1000 henkilön haastatteluilla tekijänoikeusasenteiden kehitystä. Tutkimuksen mukaan kansalaiset valtaosin tuomitsevat piratismin sekä mieltävät tekijänoikeudet ja tekijänoikeusjärjestöt selvästi oikealla asialla oleviksi ja tarpeellisiksi. TOIMINTARESURSSIT. Lyhdyn budjetti vuonna 2013 oli euroa. Projektinjohtaja Lauri Kaira käytti Lyhty-projektiin työajastaan vajaan kolmanneksen. Lyhdyn taloushallinto hoidettiin Gramexissa. JÄRJESTÖPOHJA. Lyhty-yhteistyössä oli toimintavuoden alussa 14 järjestöä ja vuoden aikana 15. jäseneksi liittyi Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Forum Artis - Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry Kopiosto ry Musiikkituottajat IFPI Finland ry Sanasto ry Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry Suomen elokuvatoimistojen liitto ry Suomen Musiikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen peliohjelmisto ja multimediatallenneyhdistys FIGMA ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Tekijänoikeusjärjestö Gramex

VUOSIKERTOMUS 2007. Tekijänoikeusjärjestö Gramex VUOSIKERTOMUS 2007 Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2007 * Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y.

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Hallituksen puheenjohtajalta Teoston ensimmäistä henkilökuntaa 1930-luvulla. 85 vuotta rakkaudesta musiikkiin K evättalvella 1928 Suomen

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Gramexpress. Sam Huber. vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon

Gramexpress. Sam Huber. vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon Gramexpress EsittäviE n taite ilijoide n ja äänitte ide n tuottajie n te kijänoike usyhdistys GramE x 3/11 Sam Huber vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

Sanasto. vuosikertomus

Sanasto. vuosikertomus Sanasto vuosikertomus 2011 vuonna 2005 perustettu Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksia,

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

Gramexpress. Nyt sytytämme kynttilän. Jouluvirsi on vahva perinne. Viime joulun soitetuin 10. Kotimaiselle musiikille 10 miljoonaa 12

Gramexpress. Nyt sytytämme kynttilän. Jouluvirsi on vahva perinne. Viime joulun soitetuin 10. Kotimaiselle musiikille 10 miljoonaa 12 Gramexpress 4 2007 E S I T T Ä V I E N T A I T E I L I J O I D E N J A Ä Ä N I T T E I D E N T U O T T A J I E N T E K I J Ä N O I K E U S Y H D I S T Y S G R A M E X R Y : N A S I A K A S L E H T I Viime

Lisätiedot

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain muutosehdotuksia. Lakia ehdotetaan selvennettäväksi

Lisätiedot

Gramexpress. Marion. Tarkoitan mitä laulan. Jätti nimeltä Google Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle Chisu vuoden radiotähti

Gramexpress. Marion. Tarkoitan mitä laulan. Jätti nimeltä Google Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle Chisu vuoden radiotähti Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 2/13 Marion Tarkoitan mitä laulan Jätti nimeltä

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

Gramexpress. Naiset tähtien takana. Tekijänoikeuspäivä koko maassa Mikko Haapala luo elämyksiä 24/7 Jenni Vartiainen soi eniten

Gramexpress. Naiset tähtien takana. Tekijänoikeuspäivä koko maassa Mikko Haapala luo elämyksiä 24/7 Jenni Vartiainen soi eniten Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 2/12 Naiset tähtien takana Tekijänoikeuspäivä

Lisätiedot

Gramexpress. Karita Mattilan. joulu on lämmin. Keikka alkaa ripustamisesta s. 16. Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille s.

Gramexpress. Karita Mattilan. joulu on lämmin. Keikka alkaa ripustamisesta s. 16. Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille s. Gramexpress 4 2006 ESITTÄVIEN TAITEILIJOIDEN JA ÄÄNITTEIDEN TUOTTAJIEN TEKIJÄNOIKEUSYHDISTYS GRAMEX RY:N ASIAKASLEHTI Keikka alkaa ripustamisesta s. 16 Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Gramexpress. Olli Lindholm. teki oman joululevyn. Jonna Tervomaan uudet laulut Maaritin ensilevystä 40 vuotta He kilpailevat paikasta Euroviisuissa

Gramexpress. Olli Lindholm. teki oman joululevyn. Jonna Tervomaan uudet laulut Maaritin ensilevystä 40 vuotta He kilpailevat paikasta Euroviisuissa Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 4/13 Olli Lindholm teki oman joululevyn Jonna

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET

NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET Omien teosten luominen ja toisten teosten hyödyntäminen tekijänoikeuden näkökulmasta Maikki Kantola Videootit ry 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 03 OPPIMATERIAALISTA

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten VUOSIKERTOMUS 2013 TUOTOS PÄHKINÄNKUORESSA Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry hallinnoi elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia. Tuotos on yleishyödyllinen yhdistys,

Lisätiedot

Gramexpress. Lauri Tähkä villitsee. Yö soitetuin kotimainen 19. Musiikki tekee juhlan 10. Tekijänoikeus työnantajalle? 12

Gramexpress. Lauri Tähkä villitsee. Yö soitetuin kotimainen 19. Musiikki tekee juhlan 10. Tekijänoikeus työnantajalle? 12 Gramexpress 3 2009 E s i t t ä v i e n t a i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t t a j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x r y : n a s i a k a s l e h t i Yö

Lisätiedot

Gramexpress. Katri Helena. Päällimmäisenä on kiitollisuus

Gramexpress. Katri Helena. Päällimmäisenä on kiitollisuus Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 1/13 Krista vauhdilla Euroviisuihin Maria Kalaniemi

Lisätiedot

press Haloo Helsinki! on vuoden yhtye Anna Puu ja Arja Koriseva puhuvat laulamisesta Pink oli vuoden radiotähti Luova talous Suomen moottoriksi

press Haloo Helsinki! on vuoden yhtye Anna Puu ja Arja Koriseva puhuvat laulamisesta Pink oli vuoden radiotähti Luova talous Suomen moottoriksi ramex press Haloo Helsinki! on vuoden yhtye 12014 Anna Puu ja Arja Koriseva puhuvat laulamisesta Pink oli vuoden radiotähti Luova talous Suomen moottoriksi 1 hän Miten musiikki nykyisin liittyy sinun ja

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 68. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Tapio Tuomela Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Iskelmä muuttuu. Suvi Teräsniska elää ajassa. Eva & Manu laulavat elämästä Tuure Kilpeläinen kaihon matkassa 4Musiikin talo on täynnä toimintaa

Iskelmä muuttuu. Suvi Teräsniska elää ajassa. Eva & Manu laulavat elämästä Tuure Kilpeläinen kaihon matkassa 4Musiikin talo on täynnä toimintaa 2014 Iskelmä muuttuu Suvi Teräsniska elää ajassa Eva & Manu laulavat elämästä Tuure Kilpeläinen kaihon matkassa 4Musiikin talo on täynnä toimintaa 1 hän Montako levyä osimoilleen omistat? Fyysisiä äänitteitä

Lisätiedot