On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 TUOTOS PÄHKINÄNKUORESSA Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry hallinnoi elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia. Tuotos on yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenjärjestöjä ovat Finnanimation ry, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry ja Suomen elokuvatuottajien keskusliitto. On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. Edustaa lähes ulkomaista av-tuotantoyhtiötä Suomessa edelleen lähettämisen ja opetustallentamisen alueella. Edustaa n. 250 Suomessa toimivaa avtuotantoyhtiötä. TUOTOS Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten parantamiseen. Osallistuu aktiivisesti digitaalisten markkinoiden kehittämiseen. Sopii av-teosten käytöstä ja tilittää käyttökorvaukset tuotantoyhtiöille.

3 TOIMINTAVUODEN SATOA Toimintavuoden 2013 aikana tekijänoikeuksiin kohdistui yhä voimakkaampia Suomen ja maailmanlaajuisia muutos- ja kehityspaineita. Elokuva- ja av-sisältöjen internet-tarjonnan parantaminen oli kaikkien alan toimijoiden, kuluttajien, lainsäätäjien ja poliitikkojen suuren kiinnostuksen kohteena. Tuotoksen vastaus tiukentuneisiin vaatimuksiin oli olemassa olevien palvelujen parantaminen ja uusien kehittäminen, mikä mahdollistaa entistä paremman palvelun sekä käyttäjille että tuotantoyhtiöille. Palvelujen kehittämiselle rakennettiin pohjaa tehostamalla taloushallintoa, uudistamalla tilityskäytäntöjä ja uusimalla tilitysohjelmisto. Kansallisen lisensoinnin parantamiseksi tiivistettiin verkostoyhteistyötä eri sidosryhmien kuten tv-yhtiöiden, operaattorien ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Näkyvin saavutus yhteistyöstä oli vuoden aikana neuvoteltu esitys kokonaisratkaisuksi verkkotallennuspalvelujen lisensoimisesta. Ehdotus sopimuslisenssillä täydennettävästä suoraan sopimiseen perustuvasta ratkaisusta esitettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden lopussa. Kilpailuasiat olivat kiinnostuksen kohteena aiempaa useammin Tuotoksen käymissä tekijänoikeuskeskusteluissa. Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvitti tekijänoikeusjärjestöjen asemaa kilpailupoliittiselta kannalta. Tuotos kiinnitti KKV:n huomiota muun muassa siihen, miten tekijänoikeusjärjestöjen positiivista kilpailuasemaa voitaisiin parantaa. Vuonna 2013 Tuotokselta pyydettiin aiempaa useammin juridista konsultaatiota. Tekijänoikeutta koskevien lainsäädäntöhankkeiden lisääntyminen johti enenevästi niin kotimaisiin kuin EU:n av- ja tekijänoikeusalan oikeudellisiin selvityksiin ja lausuntoihin. Korvaukset Korvaustuotot toimintavuonna olivat yhteensä euroa. Opetustallennus Tuotoksen ja OKM:n välisen sopimuksen mukaisesti valtio maksoi Tuotokselle euroa oppilaitosten tekemästä tv-ohjelmien tallentamisesta vuonna Sopimus salli ohjelmien tallentamisen Yle1, Yle Teema ja FST sekä MTV3 kanavilta. Ohjelmia sai esittää myös Yle Areenasta ja Ylen Elävästä arkistosta. AGICOA:n kanssa solmittuun opetustallennusta koskevaan vastavuoroisuussopimukseen perustuen ulkomaisille tuotantoyhtiöille tilitettiin euroa. Edelleen lähetys Tuotantoyhtiöiden osuus Kopioston keräämistä vuoden 2012 edelleenlähetyskorvauksista oli 26 %. Osuus kattoi kotimaisten ja ulkomaisten tuotantoyhtiöiden korvauksen ollen euroa. Kotimaisille tuotantoyhtiöille maksettiin korvauksia euroa. Tilitys täydennetään vuoden 2014 aikana tehtävällä toisella tilityksellä. Ulkomaisten tuotantoyhtiöiden korvaukset euroa Tuotos maksoi AGICOA:lle, joka puolestaan tilitti ne oikeudenomistajille.

4 Hyvitysmaksu Vuoden 2012 videotuotteista perittyjen hyvitysmaksujen kertymä oli 4,3 miljoonaa euroa, josta tuotantoyhtiöille osoitettiin euroa. Kotimaisten elokuvien opetuskäyttölupa Lupia kotimaisten elokuvien esittämiseen myönnettiin eurolla. Opetuskäytöt ja julkinen esittäminen laajan kiinnostuksen kohteina Av-aineistojen opetuskäytön maksuttomuudesta keskusteltiin eri sidosryhmien kanssa, ja aihe oli esillä myös julkisuudessa. Tekijänoikeuden rajoituksia koskevissa lainsäädäntöhankkeissa sekä Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteessa nostettiin esiin mahdollisuus käyttää av-teoksia korvauksetta opetuskäytössä. Tuotos korosti kannanotoissaan, että elokuva- ja av-teosten käytöstä oppilaitoksissa kuuluu maksaa niiden tuottajille samoin kuin maksetaan muidenkin koulu- ja opiskelutarvikkeiden valmistajille. Elokuvien julkisen esittämisen lisensointia päätettiin kehittää saattamalla se kattamaan paremmin oppilaitosten ja muun opetuskäytön tarpeita. Tätä varten valmisteltiin vuoden 2014 alusta käynnistyvä pilottihanke, jolla on tarkoitus kartoittaa myös käyttäjäkokemuksia. Tuotokseen tuli huomattavasti aiempaa runsaammin tiedusteluja koskien julkisen esittämisen lupia. Myös lakimiehen antamasta neuvonnasta valtaosa koski elokuvaesityksiä mm. kahviloissa, tapahtumissa sekä kirjastoissa. Tekijänoikeusneuvostolle annettiin sen pyynnöstä julkista esittämistä koskeva lausunto. Verkkotallennuspalvelut Av-sisältöjen verkkojakelun laajuus ja lisensointimallien puute johti uudenlaiseen alan toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Keskustelut verkkotallennuspalvelujen lisensoimisesta aloitettiin operaattorien, tv-yhtiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen kesken maaliskuun alussa, ja ehdotus sopimuslisenssillä täydennettävästä suoraan sopimiseen perustuvasta ratkaisusta esitettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa Esitetty toimintamalli on rakennettu niin, että se tekee mahdolliseksi palvelujen jatkuvuuden sekä käytöstä ja sen ehdoista sopimisen. Ratkaisu tukee kotimaista sisällöntuotantoa ja työllisyyttä, ja vastaa kuluttajien tarpeeseen katsoa televisiosisältöjä myös ei-lineaarisesti. Sen on tarkoitus parantaa kotimaisten toimijoiden kykyä tuottaa uutta sisältöä sekä edistää kotimaisten sisältöjen saatavuutta nopeasti kansainvälistyvässä tarjoamakentässä.

5 AKTIIVISTA YHTEISTYÖTÄ Tuotos osallistui Luovan alan yhteistyöprojektin Lyhdyn toimintaan, ja sillä oli edustus johtoryhmässä, viestintä- ja lausuntoryhmissä sekä puheenjohtajuus EU-työryhmässä. Tuotos oli toimintavuonna myös Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen hallituksen ja työryhmien jäsen. Av-alan vientiorganisaatio Favexin hallituksessa Tuotoksen edustajat olivat vaikuttamassa ja edistämässä av-tuotantoalan kansainvälistymistä. Tuotos osallistui myös Hyvitysmaksun neuvottelukunnan ja sen tutkimusryhmän toimintaan. Neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä tekijänoikeusjärjestöjen ja laitevalmistajien sekä maahantuojien välillä. Toimintavuonna 2013 Tuotos tiivisti yhteistyötä, tiedon- ja kokemustenvaihtoa av-alan eri kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälisen kattojärjestön AGICOA:n kanssa tehtiin kattavasti yhteistyötä niin tilitysten ja talouden kuin lakiasioiden ja edunvalvonnankin alueilla. Myös Eurocopyan kanssa vaihdettiin tietoja ja näkemyksiä sekä tehtiin edunvalvontayhteistyötä. Sekä kansallisessa että EU-valmistelussa annettiin lukuisia lausuntoja ja tehostettiin edunvalvontaa tapaamalla lainvalmistelijoita koskien mm. kollektiivihallintoa säätelevän EU-direktiivin valmistelua. TEM:ön EU-sisämarkkinajaoston jäsenenä Tuotoksen lakimies otti aktiivisesti osaa Suomen kannan muodostukseen neuvostossa. Tuotos antoi useita kirjallisia kannanottoja digitaalisista sisämarkkinoista, kollektiivihallintodirektiivistä, hyvitysmaksusta ja av-alaa koskevasta sääntelystä. Tuotos osallistui Animatrics:in nettikirjaston luomiseen antamalla oikeudellista konsultaatiota ja luennoimalla nettiympäristön erityispiirteistä alan koulutuspäivillä. Tuotos oli mukana myös useissa opetuskäyttöä koskevissa koulutustilaisuuksissa kuten elokuvakasvatusseminaarissa Tampereen elokuvajuhlilla, av-sisältöjen käyttöä koskevassa opettajien tekijänoikeuspäivässä ja Mediakasvatusseuran paneelissa. Alkusyksystä Tuotos järjesti tuotantoyhtiöille aamukahvitilaisuuden edelleen lähettämisestä ja siihen liittyvistä sopimuskysymyksistä. Sen lisäksi sekä av-alan toimijoita että opiskelijoita koulutettiin erilaisissa tilaisuuksissa.

6 TALOUS JA HALLINTO Toimintavuosi 2013 oli Tuotokselle taloudellisesti vakaa. Kokonaistuotot toimintavuonna olivat yhteensä euroa. Korvaustuotot kasvoivat 4 % edellisestä vuodesta. Tuotoksen hallintokulut olivat euroa. Toiminnan kulut katettiin korvausvaroista. Suurin yksittäinen kuluerä oli henkilöstökulut. Muita merkittäviä kuluja aiheutui taloushallinnon prosessien uudelleen järjestämisestä ja it-järjestelmien uusimisesta. Toimintavuonna 2013 Tuotos uusi tekijänoikeuskorvausten tilitysperiaatteita. Pohjana uudistukselle käytettiin viimeisimpiä tutkimuksia ja tietoa. Tilitysperiaatteiden uudistus sekä uuden it-ohjelmiston rakentaminen aiheuttivat sen, että hyvitysmaksun ja opetustallennus-korvausten osalta tilitykset viivästyivät totutusta joulukuusta vuoden 2014 tammikuulle. Molemmat uudistusprosessit takaavat jatkossa Tuotoksen entistä läpinäkyvämmän ja luotettavamman tilitystoiminnan. Tuotoksen korvausprosessissa kulupidätyksen jälkeen jäävä osuus korvausvaroista tilitetään Tuotoksen edustamille oikeudenomistajille. Tilitysvaroista tehdään varaus myöhempiä vaateita varten. Tehdyt varaussummat säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen ne tilitetään neljännen vuoden tilityksen yhteydessä tuotantoyhtiöille. Tilitystä edeltäväksi ajaksi Tuotos sijoittaa kerätyt korvaustuotot riskittömästi. Talouden hyvän läpinäkyvyyden vuoksi Tuotos ry:n kirjanpito on ulkoistettu. Yhdistyksen tilintarkastaja oli vuonna 2013 KHT Tom A. Turja (Nexia Oy). KORVAUSTEN KOKONAISKERTYMÄ VUOSINA Hyvitysmaksu Opetustallennuskorvaus Edelleenlähetyskorvaus * Opetuskäyttökorvaus * sisältää myös ulkomailta maksettuja edelleenlähetyskorvauksia Tuotos ry:n varsinaisen toiminnan kulut

7 Yhdistyksen jäsenet ja hallitus Tuotoksen jäsenjärjestöjä olivat Finnanimation ry, Suomen Audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry ja Suomen Elokuvatuottajien keskusliitto ry (SEK). Yhdistyskokouksia oli sääntömääräisesti 2 vuonna Vuonna 2013 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Seija-Liisa Eskola (vj. Jukka Helle), Ilmo Laevuo (vj. Tarja Pääkkönen), Timo Lampinen (vj. Pekka Koli), Ville Rousu (vj. Anttu Harlin), Risto Salomaa (vj. Jarkko Hentula), Pertti Veijalainen (vj. Kaarle Aho), Liisa Vähäkylä (vj. Maria Björklund) ja Sari Väänänen (vj. Liisa Penttilä). Puheenjohtajana toimi Stiina Laakso (vj. Laura Rislakki) ja varapuheenjohtajana Sari Väänänen. Hallitus kokoontui 13 kertaa. Tuotoksen toiminnanjohtaja toimi hallituksen sihteerinä. Hallitus nimesi keskuudestaan työjaoksen, joka kokoontui 2 kertaa toimintavuonna. Tuotoksen toimisto Tuotoksen toimistossa työskenteli vuonna 2013 neljä henkilöä. Toiminnanjohtajan lisäksi yhdistyksen henkilökunnassa oli niin talouden, viestinnän kuin lakiasioidenkin osaajia.

8

Sanasto. vuosikertomus

Sanasto. vuosikertomus Sanasto vuosikertomus 2011 vuonna 2005 perustettu Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksia,

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lausuntomme pääkohdat EU-tutkimuksen mukaan tekijänoikeuden merkitys työllisyydelle on Suomessa toiseksi merkittävin koko EU-alueella. Siksi on myönteistä että tekijänoikeus

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintakertomus 2011 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö... 2 Poliittiset tavoitteet 2010 2015 -asiakirja... 3 Lainsäädäntötyö ja ihmisoikeudet... 3 Edunvalvonta

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

toimintakertomus 2006

toimintakertomus 2006 toimintakertomus 2006 toimintaperiaatteet Mainostajien Liiton tehtävä on antaa mainostajille taloudellista hyötyä, vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

Jäsenet. Members. Fabianinkatu 4 B 14 FIN-00130 Helsinki Finland tel. +358 (0)9 6840 610 fax +358 (0)9 6221 860 www.satu.fi stiina.laakso@satu.

Jäsenet. Members. Fabianinkatu 4 B 14 FIN-00130 Helsinki Finland tel. +358 (0)9 6840 610 fax +358 (0)9 6221 860 www.satu.fi stiina.laakso@satu. Jäsenet Members 2012 Fabianinkatu 4 B 14 FIN-00130 Helsinki Finland tel. +358 (0)9 6840 610 fax +358 (0)9 6221 860 www.satu.fi stiina.laakso@satu.fi 1 2 Sisällys Ilmoitukset... 7!NOOB Films... 32 3D Arts

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot