Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Janne Silvonen Media Clever Lokakuu 2013

2 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Kirjoittaja Media Clever Oy on vuonna 2002 perustettu tutkimus- ja konsultointiyritys, joka toteuttaa erilaisia asiakas-, henkilöstö- sekä markkinakartoituksia. Toiminnan lähtökohtana on tarjota asiakkaille hyvin suunniteltuja ja tehokkaasti toteutettuja tutkimuksia. Music Finland -yhteistyöstä vastaa Media Clever Oy:n toimitusjohtaja Janne Silvonen (VTM). ISSN Graafinen suunnittelu: L E R O Y Taitto: Music Finland Painopaikka: Why Print Oy

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 5 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Tausta ja käsitteet Tutkimusmenetelmä... 7 Musiikkiviennin markkina-arvo... 8 Tavaroiden myynti... 9 Palveluiden myynti... 9 Tekijänoikeuskorvaukset...10 Elävä musiikki ja tallenteet...11 Tärkeimmät vientimarkkinat...12 Johtopäätökset

4 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 5 Tiivistelmä Tutkimuksessa selvitettiin musiikkiviennin markkina-arvo vuosille Vuonna 2011 musiikkivienti toi Suomeen 33,1 miljoonaa euroa ja vuonna ,8 miljoonaa euroa. Vuosien 2011 ja 2012 välillä kasvua oli 8 % ja vuodesta 2010 vuoteen 2012 yhteensä 4 %. Musiikkivienti jaetaan tutkimuksessa tavaroiden myyntiin, palveluihin ja tekijänoikeuskorvauksiin. Tavaroiden myynti oli tulonlähteistä suurin, ja sen arvo oli vuonna ,6 miljoonaa euroa (vuonna ,1 miljoonaa). Palveluiden myynti tuotti vuonna ,1 miljoonaa euroa (vuonna ,8 miljoonaa). Tekijänoikeuskorvausten osuus oli 5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012 (vuonna ,3 miljoonaa). Keskeisimmät vientimarkkinat ovat Pohjoismaat (22 %), saksankielinen Eurooppa (17 %), Iso-Britannia ja Irlanti (11 %), Ranska ja Benelux (11 %) sekä Pohjois-Amerikka (9 %). Tutkimukseen vastanneiden mukaan keskeisimmät syyt bruttovientitulojen kasvuun ovat olleet strategiset panostukset vientitoimintaan sekä osaamisen kasvaminen. Muita merkittäviä tekijöitä bruttotulojen nousun takana ovat olleet yritysten saama julkinen rahoitus sekä tuotekehitykseen tehdyt panostukset. 5

5 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Johdanto TAUSTA JA KÄSITTEET Ensimmäinen kattava suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvon määrittävä tutkimus julkaistiin vuonna Tämän jälkeen tutkimus on toteutettu vuosittain, lukuun ottamatta vuotta 2012, jolloin tutkimuksen kohteena olisivat olleet vuoden 2011 vientitulot. Käsillä olevassa tutkimuksessa on nyt kerätty luvut kahdelta vuodelta peräkkäin, eli vuosilta 2011 sekä Musiikkiviennin markkina-arvolla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaa suomalaisten henkilöiden tai organisaatioiden harjoittamaa musiikkiteollisuuteen liittyvää toimintaa sekä tästä toiminnasta Suomeen palautuvan rahavirran määrää. Tutkimuksen tehtävänä on siten selvittää ulkomailta Suomeen suuntautuvat rahavirrat/tulot, jotka suomalaiset musiikkiteollisuudessa toimivat tai siihen sidoksissa olevat yritykset/yhteisöt ovat toiminnallaan aikaansaaneet tutkimuksen tarkasteluajanjaksona vuosina 2011 ja Tutkimuksessa musiikkivienti on jaoteltu kolmeen osaan: tavaroiden myynti, palveluiden myynti ja tekijänoikeuskorvaukset. Seuraaviin tutkimuksiin rahavirtojen jaottelua ollaan uudistamassa siten, että luvut olisivat vertailukelpoisia Music Finlandin julkaiseman Musiikkialan talous Suomessa -tutkimuksen kanssa. Tällöin voidaan paremmin vertailla esimerkiksi elävän musiikin ja äänitemyynnin suhteellista keskinäistä osuutta kotimaassa ja ulkomailla. Rahavirrat määritellään seuraavasti: TAVAROIDEN MYYNNILLÄ tarkoitetaan musiikkituotantoyhtiöiden tai musiikki toimialalla toimivien yritysten tuottamien tavaroiden kauppaa kotimaassa sekä ulkomailla. PALVELUIDEN MYYNNILLÄ tarkoitetaan musiikkiteollisuuteen sidoksissa olevien tahojen tarjoamien palveluiden kauppaa. Tällaisia palveluita ovat mm. artistien live-esiintymiset, äänitysstudioiden palvelut, manageritoiminnan ja markkinoinnin palvelut, lainopilliset palvelut ja musiikkivideoiden tuotannon palvelut. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSILLA tarkoitetaan musiikkiteoksen tekijän ja esittäjän oikeutta saada korvausta tekemänsä teoksen julkisesta esittämisestä. Julkiseksi esittämiseksi luetaan kaikki yksityisen perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella 6

6 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 5 tapahtuva musiikin esittäminen. Tutkimuksessa keskityttiin Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvan suomalaisten musiikkiteosten julkiseen esittämiseen liittyvän arvon määrittämiseen. Alan keskeisiä kaupallisia toimijoita ovat agentit, artistiyhtiöt, managerit, liveesiintymisten myyjät, promoottorit, levy-yhtiöt, kustantajat, säveltäjät, laite- ja instrumenttivalmistajat, studiot sekä tuottajat. Osa toimijoiden vientiluvuista kerätään vuosittain kootusti ja näitä tahoja ovat Musiikkituottajat IFPI Finland ry, Suomen musiikkikustantajat ry, Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry sekä Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. TUTKIMUSMENETELMÄ Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena. Musiikki alan noin 600 eri toimijalle lähetettiin web-kysymyslomake, jossa pyydettiin ilmoittamaan ulkomailta Suomeen tuloutuneet rahavirrat esitettyjen kategorioiden mukaisesti. Lisäksi kysymyslomakkeessa tiedusteltiin keskeisiä syitä bruttotulojen nousuun tai laskuun, näkymiä musiikin viennin tulevaisuudesta sekä tärkeimmistä vientimarkkinoista. Kaikkiaan vastauksia saatiin 77 toimijalta, joista osan vastaukset koskivat suurempaa koostettua kokonaisuutta. Vientiluvut perustuvat vastanneiden yritysten ja organisaatioiden esittämiin lukuihin. Kokonaisvientiluvut sisältävät noin 7 % arvio-osuuden. Vientilukujen selvittäminen oli edellisvuosien tapaan hyvin haastavaa. Osittain syy johtuu musiikkialan pirstoutuneisuudesta useaan yritykseen sekä yksittäisiin toimijoihin, jotka eivät ole laajamittaisesti järjestäytyneet alan organisaatioihin. Yksi syy voi olla vastaajien haluttomuus vastata esimerkiksi siksi, että lukujen selvittäminen on työlästä ja vie paljon aikaa. Jotkut voivat myös olla haluttomia luovuttamaan liikesalaisuuksien piiriin katsomiaan tietoja.näistä ja muista inhimillisistä syistä vientilukujen täydellinen selvittäminen on lähes mahdoton tehtävä. Luvut sisältävät kuitenkin kattavan osan huomattavimmista vientiä harjoittavista tahoista. 7

7 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Musiikkiviennin markkina-arvo Tavaroiden ja palveluiden myynnistä sekä tekijänoikeuskorvauksista kertyvä musiikkiviennin markkina-arvo vuodelle 2012 on euroa. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 musiikkiviennin kokonaismarkkina-arvo on kehittynyt 8 %. (Ks. kuva 1.) TAULUKKO 1. KOKONAISVIENTILUKU: SUMMA JA MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN ARVO, MUUTOS, % % % % % % % % % % % % % % 8

8 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 5 TAVAROIDEN MYYNTI Tavaroiden myynnin vientiluvut kerättiin levy-yhtiöiltä sekä yrityksiltä, jotka valmistavat myytäviä tavaroita. Tiedonkeruussa levy-yhtiöiden osalta tehtiin yhteistyötä Musiikkituottajat IFPI Finland ry:n kanssa, joka keräsi tiedot jäsenyhtiöiltään. Tavaroiden myynnin osuus vuoden 2012 kokonaisvientiluvusta on noin 21,6 miljoonaa euroa. TAULUKKO 2. TAVAROIDEN MYYNTI: SUMMA JA MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN ARVO, MUUTOS, % % % % PALVELUIDEN MYYNTI Palveluiden myynnin osalta keskeisimmät vientitulot kertyvät suomalaisten artistien sekä yhtyeiden ulkomaiden esiintymisistä. Aiempien vuosien mukaisesti vuosien 2011 ja 2012 luvut kerättiin pääasiassa suoraan yhtyeiltä itseltään tai heitä edustavilta yrityksiltä. Yhteenlaskettu palveluiden myynnin vientiluku vuodelta 2012 on 9,1 miljoonaa euroa. TAULUKKO 3. PALVELUIDEN MYYNTI: SUMMA JA MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN. ARVO, MUUTOS, % % % % Palveluiden osalta vientiluvut sisältävät kaikki eri musiikkigenret. Genrekohtainen erittely ei kuitenkaan ole mahdollista, koska osa tiedoista tulee kootusti ja vastaajille on luvattu luvattu lukujen käsittävän vain kokonaissummia. Suurin osa tunnetuista suomalaisista klassisen musiikin artisteista oli edellisvuosien tapaan ulkomaisten agenttitoimistojen palkkalistoilla tai he olivat kirjoilla ulkomailla. Näin ollen huomattavan suuri osa heidän tuottamistaan tuloista ei suuntaudu Suomeen tarkasteluajanjaksona. Klassisen musiikin osalta lopullisen vientiluvun arvioiminen on hyvin hankalaa ja luvut ovat vaillinaisia. 9

9 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO KUVA 1. MUSIIKKIVIENNIN ARVO Markkinoinnin ja lainopillisten palvelujen tarjoaminen ulkomaille on hyvin vähäistä, ja niistä koostuvat vientitulot ovat kokonaisuuden kannalta hyvin pieni osa. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Tekijänoikeuskorvausten vientiluku koostuu Säveltäjäin Tekijän oikeus toimisto Teosto ry:n, Nordisk Copyright Bureaun (NCB), Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusryhdityksen Gramex ry:n ja Musiikkikustantajat ry:n toimittamista luvuista. 1 Tekijänoikeusmaksuissa ulkomailta on ollut jonkin verran laskua vuodesta 2009 lähtien. Tekijänoikeusmaksujen vuosittaisessa tilastoinnissa on se ongelma, että niitä tilitetään joiltakin osin runsaasti myöhässä ja siksi vuosittainen tilastointi ei kaikilta osin pidä paikkaansa. Tekijänoikeuskorvausten kokonaissumma vuoden 2012 osalta on noin 5 miljoonaa euroa. 1 Lähteet: Teosto ry (vuosikertomukset), Gramex ry (haastattelu), NCB (haastattelu) ja Musiikkikustantajat ry (haastattelu). 10

10 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 5 TAULUKKO 4. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET: SUMMA JA MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN ARVO, MUUTOS, % % % % ELÄVÄ MUSIIKKI JA TALLENTEET Tutkimuksessa selvitettiin vientiä myös suhteessa musiikkialan ytimen keskeisiin sektoreihin: elävään musiikkiin ja tallenteisiin. Vuosien 2011 ja 2012 välillä kasvua oli tapahtunut sekä elävässä musiikissa että tallennesektorilla. Elävän musiikin arvo oli kasvanut jopa 32 % suhteessa edelliseen vuoteen, tallennetun musiikin kohdalla kasvua oli 11 prosenttia. KUVA 2. VIENTITULOJEN JAKAUTUMINEN LÄHTEITTÄIN ,4 6,8 9,1 5,9 34,5 33,1 35,8 5,3 5,1 20,2 21,1 21,6 TAVARAT PALVELUT TEKIJÄNOIKEUDET YHTEENSÄ MILJOONA 11

11 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tärkeimmät vientimarkkinat Pääasiallisissa vientimarkkinoissa ei ole tapahtunut kovin merkittäviä muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Keskeisimmät vientimarkkinat ovat Pohjoismaat (22 %), saksankielinen Eurooppa (17 %), Iso-Britannia ja Irlanti (11 %), Ranska ja Benelux (11 %) sekä Pohjois-Amerikka (9 %). Tekijänoikeuskorvausten osalta musiikki soi ja näkyy selvästi eniten Pohjoismaissa (30 %) ja varsinkin Ruotsissa. Ranskan ja Hollannin osuus (15 %) tekijänoikeuskorvausten osalta on noussut vuoden 2012 osalta jonkin verran ja saksankielisen Euroopan osuus (13 %) on pysynyt huomattavana, mutta laskenut huippuvuodesta 2007, jolloin sen osuus oli 20 %. KUVA 3. TÄRKEIMMÄT VIENTIMARKKINAT Yhteenveto Muut alueet Etelä-Eurooppa Pohjoismaat 14 % Itä- Eurooppa 3 % 6 % 22 % Aasian maat 7 % 9 % 17 % Pohjois- Amerikka 11 % 11 % Saksankielinen Eurooppa Ranska & Iso-Britannia & Benelux Irlanti 12

12 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 5 Johtopäätökset Tutkimukseen vastanneiden mukaan keskeisimmät syyt bruttovientitulojen kasvuun ovat olleet strategiset panostukset vientitoimintaan sekä osaamisen kasvaminen. Jälkimmäisellä viitataan kokemuksen tuoman opin lisääntymiseen, verkostojen kehittymiseen ja ylipäätänsä henkilöstön tietotaidon parantumiseen mm. yhteisvientihankkeiden kautta. Muita merkittäviä tekijöitä bruttotulojen nousun takana ovat olleet yritysten saama julkinen rahoitus sekä tuotekehitykseen tehdyt panostukset. Vaikka tavaroiden myynnistä koituvat tulot ovat yhä selvästi suuremmat kuin palveluiden myynnistä koituvat, on jälkimmäisen kasvuvauhti ollut viimeiseltä tarkasteluajanjaksolta erittäin merkittävää. Palveluiden jyrkästi kasvanut osuus kertoo myös vientipohjan laajenemisesta ja siten hyvin tervetulleesta suunnasta musiikinviennissämme. Aiemmin suomalaisen musiikin esittäminen ulkomailla on ollut muutaman kotimaisen ison vientiveturin vastuulla, mutta nyt maailmalla kiertää laajempi kirjo eri musiikkigenrejä edustavia artisteja sekä yhtyeitä kasvattamassa fanipohjaa. Suurempi määrä ulkomailla keikkailevia artisteja ja yhtyeitä merkitsee myös aiempia parempia mahdollisuuksia todellisten läpimurtojen tapahtumiseen lähitulevaisuudessa. Vientitutkimusta ollaankin kehittämässä siihen suuntaan, että kyettäisiin paremmin pureutumaan live-keikkailun tuomiin mahdollisuuksiin sekä merkityksen kasvuun kokonaisviennin arvossa. 13

13 Music Finland T +358 (0) Lauttasaarentie 1 FI-00200, Helsinki

14 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä Tutkimuksen tilaaja, tuottaja ja julkaisija: Kierrätystehdas ry, Helsinki

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU Toim. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU 1 C:48 Julkaisusarja C:48 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, sivuntaitto Kansikuva YTT, dos.

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa Muistio Brief 30 24.3.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 30 24.3.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot