VUOSIKERTOMUS Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007. Tekijänoikeusjärjestö Gramex"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 Tekijänoikeusjärjestö Gramex

2 2

3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2007 * Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2007 lyhyesti - Oikeudenmukainen korvaus musiikista 6 Hallituksen toimintakertomus 2007 Rekisteröintitoimet ja tilitys 7-8 Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista 9 Osaavaa asiakaspalvelua Sähköinen media 12 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin toiminta järjestönä 15 Yhteistyösopimukset Liite 1: Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Liite 2: Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK Liite 2 A: Jaostojen kokoonpanot 22 Liite 3: Finnish Music Quarterly 23 Hallituksen tilikertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 31 * Lisätietoa, joka ei sisälly hallituksen toimintakertomukseen Piirrokset: Jouko Innanen, valokuva Saara Vuorjoki. Layout: Lauri Kaira ja Sari Lindström Painopaikka: Speedmaster,

4 Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus Musiikki ei synny itsestään. Jokaiseen äänilevyyn sisältyy monien ihmisten työpanosta. Kun käyttää toisen työn ja yritystoiminnan tuloksia, on reilua maksaa siitä näille korvaus. Se on palkkaa työstä ja yrittämisestä. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä suomalaiselle kulttuurille. Muusikoille, laulajille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex ry. Tekijänoikeusjärjestö ei itse päätä, millainen musiikin käyttö oikeuttaa korvaukseen. Se säädetään laissa. Lain mukaan Gramex-korvauksia kerätään, kun cd-levyä tai muuta kaupallista äänitettä esitetään julkisesti tai siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön. Nyrkkisääntö on, että äänilevyn kuluttajahinta sisältää oikeudet yksityiskäyttöön ja sitä laajemmasta käytöstä menee Gramex-korvaus. Korvaukset menevät musiikille Gramex ei kerää rahaa itselleen, vaan edustamilleen taiteilijoille ja tuottajille. Gramexin korvaushallinnointi on kustannustehokasta: vajaa yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta jaetaan eteenpäin. Lisäksi Gramexin osana toimiva Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK) tukee vuosittain yli 250 kotimaista cd-levyä ja elävän musiikin tilaisuutta, runsasta sataa musiikkivideota tai muuta av-tuotantoa, musiikkivientiä sekä taiteilijoiden työskentelyä. Gramex tukee myös piratismin vastaista työtä tekevää Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta. Musiikkialan suurin tekijänoikeusjärjestö Gramex on voittoa tuottamaton yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen, solistien ja äänitteiden tuottajien edustajat. Sen tärkein tehtävä on myöntää käyttölupia sekä kerätä ja tilittää asiakkainaan oleville esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset. Gramexilla ei ole liittymis- tai jäsenmaksuja. Koska Gramex edustaa yli suomalaista taiteilijaa ja tuottajaa, se on asiakasmäärältään Suomen suurin musiikkialan tekijänoikeusjärjestö. Lisäksi se edustaa lukuisia ulkomaisia oikeudenomistajia ja tekee yhteistyötä yli musiikin käyttäjän kanssa. Gramexin lisäksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerää säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustava Teosto. 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Gramex ja muut tekijänoikeusjärjestöt eivät ole voittoa tuottavia. Kuitenkin niiden toimintaa ohjaa tietty tehokkuustavoittelu. Gramexin, joka hallinnoi äänitemusiikin käyttämisestä maksettavia korvauksia, tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan kaikissa niissä tapauksissa, joissa laki sen edellyttää. Tämä on niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjienkin etu. Tasapuolinen kohtelu asiakkaiden kesken on keskeisiä periaatteita. Gramexin keräämät korvaukset eivät ole erityisesti kasvaneet viime vuosina, vaikka musiikin käyttö on kasvanut. Syynä on ollut edelleen jatkuva epäselvä tilanne sähköisen median tariffien osalta. Kaupalliset radioasemat ovat maksaneet korvauksia oman harkintansa mukaisesti, kun tariffiasia on ollut pitkään oikeuden käsiteltävänä. Käräjäoikeuden joulukuussa antama tariffipäätös on saatettu hovioikeuden ratkaistavaksi. Lisäksi kun hovioikeus alensi Yleisradion tariffia, Yleisradiolta on kertynyt aikaisempaa vähemmän korvauksia. Myös Yleisradion tariffiasia on vielä kesken. Julkisen esittämisen korvaukset ovat sitä vastoin kehittyneet hyvin. Tämä johtuu ensi sijassa siitä, että korvausten keräämisen kattavuutta eri toimialoilla on pystytty entisestään nostamaan, vaikka uusia toimialoja ei ole enää tullut korvausten piiriin. Hannu Marttila Kerättyjen korvausten tilittäminen on Gramexin keskeisin toiminto. Kotimaisten äänitteiden soitoista kerätyt korvaukset on pystytty tilittämään lähes sataprosenttisesti. Myös ulkomaisten korvausten tilittämisen tehokkuus on noussut solmittuamme uusia vastavuoroisuussopimuksia sisarjärjestöjen kanssa. Ulkomaisten korvausten tilittämisessä on toki vielä kehittämisen varaa. Tähän tullaan jatkossa erityisesti panostamaan. Ulkomaisten sisarjärjestöjen oman toiminnan kehittyminen on tässä avainasemassa. Hallinnoinnin tehokkuus on järjestöjen keskeisiä tavoitteita. Tässä suhteessa Gramexin tilivuosi oli tyydyttävä. Vain vajaa 15 % kerätyistä korvauksista kului hallinnointiin. Luku on samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Taso on kansainvälisesti verrattuna alhainen. Tässä on keskeisessä roolissa ollut ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Uusia toimintatapoja ja välineitä kehittämällä ja nykyisiä prosesseja tehostamalla on pystytty hallinnoimaan kasvaneen asiakaskunnan korvausten kerääminen ja tilitys. Tästä kuuluu Gramexin henkilöstölle parhain kiitos. 5

6 Vuosi 2007 lyhyesti Oikeudenmukainen korvaus musiikista Gramexin tehtävä. Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, perii tekijänoikeuslain mukaiset korvaukset ja jakaa ne niihin oikeutetuille. Tilivuoden lopussa Gramexin kanssa oli tehnyt asiakassopimuksen yhteensä taiteilijaa ja tuottajaa. Toimintakulut. Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna ,5 milj.. Ne ovat n. 15 % kerätyistä korvauksista. Tilinpäätöksen toimintakuluissa näkyvät tämän lisäksi myös ESEKin sekä Finnish Music Quarterlyn toimintakulut. Kerätyt korvaukset. Gramex keräsi tilivuonna korvauksia yhteensä 16,5 milj.. Suurimmat korvauserät tulivat edellisvuosien tapaan sähköisestä mediasta (6,5 milj. ) ja äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (5,8 milj. ). Loput kertyivät kopiointi-, verkkokäyttö- ja ulkomaisista korvauksista sekä hyvitysmaksuista. Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten ne eivät ole tilinpäätöksessä Gramexin tuloa. Maksetut korvaukset. Gramex maksoi vuonna 2007 korvauksia yhteensä 12,7 milj.. Tästä kotimaiset artistit ja tuottajat saivat 9,8 milj. äänitteiden esittämisestä kotimaassa ja 0,4 milj. niiden esittämisestä ulkomailla. Loput korvaukset menivät ulkomaisille artisteille ja tuottajille. Suurin osa ulkomaisista tuottajakorvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille. Taiteilijat ja tuottajat saavat korvauksensa yksilöllisesti, kappaleittensa soitto- määrän mukaisesti laskettuna. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappaleiden soitot on selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille. Siten vuonna 2007 tilitettiin oikeudenomistajille pääosin vuodelta 2006 kertyneitä korvauksia. Varautuminen korvausten maksuun. Korvausten maksaminen pääosin seuraavalla tilikaudella näkyy Gramexin tilinpäätöksessä tilittämättömänä korvausvelkana, joka on samaa suuruusluokkaa kuin koko vuoden korvausten kertymä (18,4 milj. ). Summa tilitetään oikeudenomistajille seuraavan vuoden aikana. Lisäksi taseen pitkäaikaisiin velvoitteisiin on varattu tulevina vuosina tapahtuvaan ulkomaisten korvausten maksamiseen 8,8 milj.. Kulttuurin edistäminen. Tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen mukaisesti Gramex tukee Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK), Luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin (Lyhty), Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Finnish Music Quarterlyn toimintaa. Gramex on osaltaan rahoittamassa myös Musix Export Finlandin ja European Music Officen toimintaa. Gramex on siirtänyt vuosittain ESE- Kin hallinnoitaviksi varoja, joita kertyy ulkomaisten tuottajien ja artistien tilittämättömistä korvauksista. Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti ne käytetään esittävän säveltaiteen edistämiseen. Nämä varat (18,2 milj. ) näkyvät Gramexin tilinpäätöksessä varauksena. ESEK on kirjanpidollisesti osa Gramex ry:tä. Gramex-korvausten kokonaiskertymä (tuhatta ) Sähköinen media 6.548, , ,6 Julkinen esittäminen 5.793, , ,0 Verkkokäyttö 110,2 30,1 59,0 Kopiointi 1.444, ,8 875,8 Hyvitysmaksut 1.915, , ,9 Ulkomaiset korvaukset 444,9 555,0 175,7 Muut 290,1 61,4 75,0 Yhteensä , , ,0 6

7 Hallituksen toimintakertomus s Rekisteröintitoimet ja tilitys Rekisteröinti- ja tilitystoimi käsittää kotimaisten ja ulkomaisten taiteilija- ja tuottaja-asiakkaiden perustietojen rekis te röinnin sekä asiakaspalvelun, äänite- ja soittotietojen rekisteröinnin sekä tilitykset ja maksatukset oikeudenhaltijoille. Taiteilija- ja tuottajatiedot Sopimuksen tehneitä kotimaisia taiteilija-asiakkaita oli vuoden 2007 lopussa ja tuottaja-asiakkaita Kaik kiaan oikeudenhaltijoita Gramexin asiakasrekisterissä oli noin kappaletta. Gramex on pyrkinyt saamaan äänitteillä esiintyvät kotimaiset taiteilijat ja äänitteiden tuottajat asiakkaikseen, koska edel lytys korvausten maksamiseen on, että oikeudenhaltija on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Asiakassopimukset lähetettiin kaikille uusilla äänitteillä esiintyneille uusille taiteilijoille sekä uusille tuottajille. Jo asiakas rekisterissä oleville taiteilijoille ja tuottajille lähetettiin uudelleen sopimukset, mikäli maksamatonta saldoa oli ker ty nyt yhteensä vähintään 10 euroa kolmelta edelliseltä tilitysvuodelta ( ). Soittotapahtumien käsittely Yleisradio toimitti vuoden 2006 valtakunnallisten ja alueradioiden soittotapahtumia noin ja kaupalliset ra diot yli 4 miljoonaa tapahtumaa. Näiden lisäksi taustamusiikin, kopioinnin ym. tapahtumia toimitettiin muutamia tuhansia kappaleita. Näistä tapahtumista kohdistettiin Gramexin ääniterekisteriin kaikki Yleisradion ja 31 kaupallisen radion tai radioketjun kotimaiset soittotapahtumat sekä taustamusiikin ja kopioinnin tapahtumat. Ulkomaisista soittotapahtumista kohdistettiin Yleisradion ja neljän kaupallisen radion tapahtumat. Yleisradion vuoden 2006 kotimaisista soittotapahtumista kohdistui automaatti- sesti Gramexin ääniterekisteriin yli 78 % ja kaupallisilla radioilla hieman yli 65 %. Muiden tapahtumien osalta automaattinen kohdistumis-% on selvästi alhai sempi. Alhainen kohdistuminen johtuu siitä, että tiedoissa on paljon puutteita ja raportointimuodot ovat hyvin vaih te le via. Manuaalisesti kohdistettavia kotimaisia tapahtumia oli noin kappaletta. Ulkomaisten soittotapahtumien automaattikohdistusprosentti oli Yleisradion osalta n 55 % ja kaupallisten radioiden osal ta yli 56 %. Ulkomaisia tapahtumia kohdistettiin manuaalisesti yli kappaletta. Äänitetietojen käsittely Kotimaisia kappaleita rekisteröitiin vuoden 2007 aikana lähes kpl ja kaikkiaan kotimaisia kappaleita on rekiste röi ty yli kpl. Ulkomaisia kappaleita rekisteröitiin vastaavasti yli kappaletta ja koko rekisteri sisältää lähes kap paletta. >> 7

8 >> Kotimaiset äänitetiedot saadaan tuottajilta pääosin Gramexin ääniteilmoituslo mak keella, mutta myös tuottajien itse kehittämillä sähköisillä lomakkeilla. Tiedot sisältävät äänitteen tiedot sekä kappalekohtaisesti tunnistetiedot sekä tiedot kap paleella esiintyvistä taiteilijoista, heidän rooleistaan ja osuuksistaan. Tuottajilta saadut äänitetiedot tallennetaan Gramexissa kotimaiseen ääniterekisteriin. Ulkomaisten äänitteiden ja kappaleiden perustiedot rekisteröidään Gramexissa cd-levyiltä ja tarvittaessa muista lähteistä. Taiteilijatiedot saadaan järjestöjen välisten tilitysten yhteydessä. Kotimainen tilitys ja maksatukset Kotimainen tilitys tehtiin syys-lokakuun aikana ja maksatus lokakuun lopussa. Erillisiä maksatuksia tehtiin lisäksi 5 kappaletta: , , , ja Ennen varsinaista maksatusta korvauksia saaville asiakkaille lähetettiin e-kirje, jossa ilmoitettiin korvauksen määrä sekä kysyttiin tiedot pankki- ja verotietojen muutoksista. Korvausten maksamisen jälkeen asiakkaille lähetettiin korvauserittely e-kirjeenä. Tuottajille lähetettiin postitse tai sähköpostilla tilastot korvauksista radioittain/kappaleittain. Taiteilijalle vastaavat tie dot lähetettiin pyydettäessä. Ulkomainen tilitys ja maksatus Ulkomainen tilityslaskenta tehtiin marraskuussa. Laskennassa selvitettiin radiokohtaiset minuuttihinnat, joiden perusteella varsinaiset maksatukset ulkomaisille tuottajille ja taiteilijoille tapahtuivat. Tilityksen työvaiheita olivat soittotapahtumien manuaalikohdistus, tilitysajot ja niihin liittyvä käsittely, korvausten selvit täminen erittelyineen ja maksatustietojen tallennus järjestelmään sekä maksatus. Käsin kohdistettiin lähinnä independent-yhtiöiden ja asiakkaiksi liittyneiden taiteilijoiden soittoja. Major-tuottajayhtiöiden korvaukset selvitettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa toteutetulla otantatutkimuksella. Tutkimuksessa selvitetään major-yhtiöiden suojattujen ulkomaisten äänitteiden käyttö Yleisradion, Radio Novan, NRJ: n, Voicen ja Iskelmäradioiden radiolähetyksissä ja sen työvaiheita olivat aineiston muodostaminen, soittojen oikeudenhaltijoiden tunnistaminen ja korvausten laskeminen erittelyineen ja yhteenvetojen laatiminen. Järjestöjen välisissä vastavuoroisissa tilityksissä lähetettiin ko. maan soittotiedot järjestölle käsiteltäväksi ja saatiin vas - taavasti tiedot suomalaisista soitoista ko. maassa. Soittotiedot kohdistettiin paikalliseen ääniterekisteriin, täydennettiin soittotietoihin tuottaja- ja taiteilijatiedot ja lähetettiin tiedot tilittävään järjestöön. Tilittävä järjestö teki tietojen pohjalta omas sa järjestelmässään tilityksen tuottajille ja taiteilijoille sekä toimitti listat oikeudenhaltijakohtaisista korvaus summis ta vastaanottavalle järjestölle, joka maksaa korvaukset oikeudenhaltijoille. Gramexilla on vastavuoroista tilittämistä edellyttävä sopimus seuraavien järjestöjen kanssa: - SAMI Ruotsi, taiteilijat - IFPI Ruotsi, tuottajat - Gramex Tanska, taiteilijat ja tuottajat - SENA Hollanti, taiteilijat - AIE Espanja, taiteilijat - RAAP Irlanti, taiteilijat - LSG, Itävalta, taiteilijat - PPL Englanti taiteilijat ja tuottajat - GRAMO, Norja, taiteilijat - INTERGRAM, Tšekki, taiteilijat - LAIPA, Latvia, taiteilijat ja tuottajat - GRAMMO, Kreikka, tuottajat - RPA, Venäjä, tuottajat Lisäksi on C-sopimus GVL:n kanssa. Tämän sopimuksen perusteella GVL tilittää taiteilijakorvauksia suomalaisille asiakkaan erillisellä hakemuksella Gramexin kautta. 8

9 Gramex jakaa hyvitysmaksuvaroja esittäville taiteilijoille ja tuottajille Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista Gramex jakoi hyvitysmaksuja suorina korvauksina 1,9 miljoonaa ja ESEK sai niitä edistämistoiminnassaan käytettäväksi 1,25 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan Opetusministeriö on ni men nyt hyvitysmaksun periväksi järjestöksi Teoston. Hyvitysmaksu käytetään korvauksina tekijöille ja muille tekijänoi keuslainsäädännössä säädettyjen oikeuksien haltijoille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. Opetusministeriö päättää vuosittain hyvitysmaksun käyttösuunnitelmasta. Uudessa tekijänoikeuslaissa hyvitysmaksua koskeviin säännöksiin tuli muutoksia. Nämä muutokset tuli vat voimaan vuo den 2007 alusta. Lain mukaan laitteista, joita käytetään merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin, tulee suorittaa hyvitysmaksu. Ope tus ministeriö määrää hyvitysmaksun piiriin kuuluvat laitteet Liikenne- ja viestintäministeriön ja Kauppa- ja teolli suus ministeriön (nyk. Työ- ja elinkeinoministeriö) annettua asiasta lausuntonsa. Opetusministeriö määrää maksun suuruuden. Hyvitysmaksun suuruus Ääninauhojen hyvitysmaksun määrä oli vuonna ,50 senttiä/minuut ti ja kuvanauhojen 0,76 senttiä/minuutti. Tallennettavan cd-, dvd- ja MiniDisclevyn maksu on 0,20 1,80 euroa/levy riippuen sen tallennuskapasiteetista. Digitaalisten tallennuslaitteiden (audio- ja videotallentimet sekä digisovittimet) maksu on 4-18 euroa / laite riippuen sen tallennuskapasiteetista. Hyvitysmaksut pääosin muuttuivat vuonna 2007 tallennusaikaperusteisista muistikapasiteettiperusteisiksi. Varojen käyttö Opetusministeriö vahvisti vuonna 2006 perittyjen maksujen käyttösuun nitelman Tämän mukaan ESEKin kautta tuli käy tettäväksi äänituotteista perityistä korvauksista sekä vi deo tuotteis ta perityistä korvauksista Videotuotteista peri tyt korvaukset käytetään edistämis toimintaan yhteistyössä LUSESin kanssa. Käytännössä hallinnoin- nin hoitaa ESEKin yhteydessä toimiva AV-jaosto. Gramexin tilitettäväksi suorina korvauk sina tuli äänituotteista perittyjä varoja yhteensä ,75 sekä videotuotteista perittyjä varoja yhteensä ,42. Henkilökohtaiseen tilitykseen osoi tetut hyvitysmaksut tilitettiin oikeu den haltijoille vuonna 2007 tehdyn tili tyksen yhtey dessä. ESEKille osoitetut varat ohjattiin käytettäväksi edist ämistoimintaan. 9

10 Korvauksia julkisesta esittämisestä Osaavaa asiakaspalvelua Julkisen esittämisen osaston tärkeimpänä tehtävänä on palvella kaikkia musiikkia käyttäviä tahoja hyvin ja kerätä esityskorvaukset mahdollisimman kattavasti. Esityskorvauksia maksavia asiakkaita on n ja korvauskertymä oli vuonna 2007 n. 5,8 milj.. Korvaus ker ty män kasvu jatkui myönteisenä, edelliseen vuoteen kasvua oli 5,8 %. Vaikkakin katsomme sopimuspeiton Suomessa olevan jo niin kattavan kuin se käytännössä on mahdollista, kor vauskertymä kuitenkin kasvoi edelleen yli indeksikorotusprosentin. Tämä johtuu siitä, että uusien sopimusten perustana ole va musiikin käyttö on pääsääntöisesti laajempaa kuin aikaisemmissa sopimuksissa ja kauan voimassa olleita sopi muksia on aktiivisesti päivitetty vastaamaan tämän päivän musiikin käyttöä. Asiakaspalvelun parantamiseksi ja työskentelyn tehostamiseksi hankittu asiakkuudenhallintajärjestelmä otettiin kai kes sa laajuudessaan käyttöön loppuvuodesta. Tehokkuuden lisäämiseen ja kustannushyötyjen saavuttamiseen tähtäävää yhteistyötä on jatkettu Teoston kanssa yhdessä sovitun strategiasuunnitelman mukaisesti. Puitesopimukset ja hinnastouudistukset vuosille 2008 ja 2009 Kesäkuussa Gramexin ja majoitus- ja ravintola-alaa edustavan MaRa ry:n välille syntyi puitesopimus, jossa sovittiin ma joitus- ja ravintola-alan uudet hinnat. Taustamusiikkikorvaukseen tuli noin 20 %:n tasokorotus vuodelle 2008 ja tans simusiikkiin noin 30 %:n korotus toteutettavaksi vuosien aikana. Kesä-heinäkuun vaihteessa sovittiin kaupan alan järjestöjen kanssa yhteensä noin 20 %:n tasokorotuksesta toteu tettavaksi vähittäis- ja erikois kaupan ja asiakaspalvelutilojen hinnastoihin vuosien 2008 ja 2009 aikana. Projektityöskentely Projektiluonteinen työskentely on tullut osaksi julkisen esittämisen toimintaa ja se sopii hyvin päivittäisen sopimus hallinnoinnin rinnalle. Edellisenä vuonna käynnistynyt työpaikkamusiikkiprojekti saatiin valmiiksi ja projektille asetettu 20 %:n kertymäkasvu tavoite ylitettiin muutamalla prosentilla. Uusia tapoja tehdä sopimuksia Alue-edustajat tekevät edelleen huomattavan osan uusista sopimuksista perinteisesti asiakaskäynnin yhteydessä, mutta yhä enenevässä määrin asiakkaat ottavat meihin yhteyttä oma-aloitteisesti. Näin yhä suurempi osa hinnastoista ja sopimuslomakkeista lähetetään asiakkaille säh köpostilla tai asiakas etsii tarvittavat lomakkeet Internet sivuiltamme. Loppuvuodesta käynnistettiin nettipohjaisen itsepalvelujärjestelmän toteuttaminen. Kuvalliset musiikkitallenteet eli musiikkivideot Musiikkivideoiden julkinen esittäminen on voimakkaassa kasvussa. Tuottajien ja esittäjien yhteenlaskettu kertymä kas voi vuonna 2007 yli 100 % edelliseen vuoteen verrattuna. 10

11 Musiikin julkisen esittämisen sopimusten kappalemääräinen jakautuminen toimialoittain sekä esityskorvauskertymän kehitys viimeisten kuuden vuoden aikana. Julkisen esittämisen korvauskertymän kehitys milj. euroa ,8 4,7 4,8 5,2 5,4 4,2 v v v v v v Sopimusten kappalemääräinen jakautuminen toimialoittain (yhteensä n kpl) Muut 21 % Ravintolat 22 % Terv.hoito 6 % Kampaamot 15 % Kaupat 19 % Taksit 17 % 11

12 Sähköinen media Yleisradio Gramexin ja Yleisradion välillä vireillä olevassa tariffioikeudenkäynnissä saatiin marraskuussa 2007 Helsingin hovioikeuden tuomio. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioiden perusteella Yleisradion kokonaiskorvaus laski ennen oi keudenkäyntiä noudatettuun korvaustasoon nähden noin 35 %. Gramex on hakenut tuomioon valituslupaa korkeim mal ta oikeudelta. Yleisradio on suorittanut jo käräjäoikeuden tuomion jälkeen aikaisempaa alhaisempaa korvausmäärää, mikä näkyy vuoden 2007 kokonaiskertymässä siten, että kokonaiskorvausmäärä jää yhteensä noin 4 miljoonaan eu roon. Kaupalliset radiot Kaupallisilta radioilta kertyi tilivuoden aikana korvauksia yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Summa koostuu tili kau den ennakkomaksuista ja edellisen vuoden tarkistusmaksuista. Gramexin ja Radio Novan välillä vireillä olevassa tariffioikeudenkäynnissä saatiin vuoden lopussa Helsingin kä rä jä oi - keuden tuomio. Tuomion mukaan kaupallisten radioiden tariffi laskee vuoden 2004 alusta lukien noin 17 %. Kä rä jä oikeus hylkäsi Radio Novan alennusvaatimuksen vuotta 2004 edeltäneeltä ajalta. Äänitteiden käyttö tietoverkossa Äänitteiden tietoverkkokäytössä Gramex hallinnoi simulcasting- ja webcasting-toimintaa sekä pienimuotoisesti äänit teiden muuta käyttöä tietoverkossa. Kevään 2007 aikana sai Gramex valtuudet lisensoida äänitemusiikkia tilan tei siin, joissa radio- ja televisio-ohjelmia esitetään tilausperusteisesti radio- ja televisioyhtiöiden Internet-palveluissa. Uu sien valtuuksien perusteella Gramex solmi Yleisradion kanssa kesäkuussa sopimuksen, joka mahdollistaa äänitemusiikin käytön Internetissä Yleisradion Areena- ja Elävä Arkisto -palveluissa. Äänitteiden kopiointi Gramexin tallennuslisensointi keskit- tyi edellisvuosien tapaan pääsääntöisesti televisio- ja radiotoimintaan sekä taustamusiikkipalveluihin. Tallennuslisensointi laajeni tietyiltä osin myös televisio- ja radio-ohjelmien tietoverkkokäyttöön. Taustamusiikkipalveluiden tallennus, välitys- ja vuokrauslupien lisensointi jatkui kehittymistään myös vuonna Edellisvuosien tapaan Gramex on osallistunut yhteistyöhön kansainvälisten taustamusiikkipalveluiden lisensointimallien kehittämiseksi. Gramex jatkoi erillisvaltuuksien perusteella tiettyjen televisio-ohjelmien lisensointia kuluttajajakeluun DVD-tallenteina. Gramex keräsi tallennuskorvauksia tilikauden aikana 1,44 miljoonaa euroa. Kuvalliset musiikkitallenteet Tilikauden aikana solmittiin lisää korvaussopimuksia TV-kanavien kanssa kuvallisten musiikkitallenteiden käytöstä. 12

13 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin viestinnän tehtävänä on jakaa asiakkaille ja medialle faktatietoa Gramexin toiminnasta sekä kertoa siitä, miksi ja kenelle tekijänoikeuskorvauksia kerätään. Viestintätoiminnan painopisteitä oli vat Gramexin 40-vuotisjuhla, Gramexpressin jatkuva kehittäminen palveluna sekä kor vauksensaajaettä korvauksenmaksaja -asiak kaille sekä Gramexin tunnettuuden li sää minen. Suomen suurimpana musiikki alan tekijänoikeusjärjestönä Gramex hoitaa lain edellyttämiä korvaus- ja käyttölupaasioita yli oikeudenomistajan ja musiikin käyttäjän välillä. Gramex kehittää aktiivisesti toi mintaansa ollak seen kum paakin asiakasryhmäänsä mahdollisimman hy vin palveleva linkki, jonka avulla tekijänoikeusasiat hoituvat vaivattomasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Käytännön tiedotustyö Gramex tiedotti säännönmukaisesti oman vuo sikiertonsa mukaisista toimenpiteistä ja päätöksistä alla olevilla tiedotteilla: GramexRaati tuo musiikin ammattilaisten arviot suositulle nettisivulle Gramexin 40-vuotisjuhlavuoden ohjelma Gramexin 40-vuotishistoriikki Jotta musiikki soi listasi studiotyön sankarit Mikä Gramex on - ja muita hyviä kysymyksiä 40-vuotiaasta päi- vänsankarista ESEKin jakama tuki kasvoi kolmanneksella Shakiralla vuoden 2006 radiohitti Madonna vuoden 2006 radiotähti Gramexin hallitukseen ei muutoksia Gramexin vuosikertomus Gramex ja YLE sopivat mobiili-tv:stä Tekijänoikeusjärjestöt pyytävät komission kannanottoa korvausoikeuden poistoon Korvausten tilitysaikataulu tänä vuonna Gramex ja RAL tekivät sopimuksen Hovioikeudelta päätös Ylen korvauksista Gramexilta 10 miljoonaa euroa kotimaiselle musiikille Gramexille ei valituslupaa Kauden aikana hoidettiin normaalilla tavalla suhteita toimittajiin, joiden toimenkuvaan kuuluu tekijänoikeusasioista kirjoittaminen. Päätoimittajille, kult tuuritoimitusten päälliköille ja median muille avainhenkilöille lähetettiin Gramexin toimintakertomus. Mukana tapahtumissa. Gramex kohtasi musiikin käyttäjiä, ammattilaisia ja kuluttajia vuoden aikana ammattilaismessuilla ja -tapahtumissa. Tampereen Musiikki & Media -tapahtumassa Gramex oli yhteistyökump pa nina tukemassa omal la panoksellaan ta pahtuman kehitystä. Gramexpress. Uudistettu Gramexpress ilmestyi vuoden aikana neljästi. Sen painos oli runsas kappaletta. Leh teä postitetaan sekä korvauksensaajaettä käyttäjäasiakkaille, joten Gramexilla on toimiva viestintäkanava koko asia kas - kuntaansa. Lehdissä jaettiin tietoa tekijänoikeudesta, Gramexin toiminnasta sekä laajalti mu siikkialan arjesta. Gramexin asiakkaiden lisäksi lehti postitettiin kansanedustajille, päätoimittajille, kulttuuritoimitusten päälliköille ja median muille avainvaikuttajille. Uusi esite. Gramex uudisti vuoden aikana yleisesitteensä. Yhteensä 24-sivuisen esitteen tekstit on tehnyt Lauri Kaira, layoutin graafikko Helena Kajander ja kuvituksen piirtäjä Jouko Innanen. Esite jakaantuu kahteen, noin yhtä laajaan osaan. Alussa kerrotaan kansantajuisesti miksi ja kenelle tekijänoikeuskorvauksia kerätään. Lopun liiteosiossa jaetaan tarkem paa tietoa ammattilaisten tarpeisiin. >> 13

14 >> Vuosikertomus. Vuosikertomus toimitettiin avainsidos ryhmille ja julkaistiin pdf-muodossa Gramexin kotisivulla. Sen kuvituksesta vastasi Jouko Innanen. Sen layoutin toteuttivat Gramexin toimistossa Lauri Kaira ja Sari Lindström. Sisäinen viestintä ja koulutus. Sisäistä tie dotusta on hoidettu yhteis työryhmän rinnalla säännöllisten henkilökuntapalavereiden kautta. 40-vuotisjuhlat Gramexin täytti toimintavuonna 40- vuottta. Vuosijuhlaa varten toteutettiin seuraavat hankkeet: Juhlavuoden konserttikiertue. Gramexin juhlavuoden päätapahtuma oli Espoon Kulttuurikeskuksessa. Noin 350 vie rasta osallistui Tapiola Sinfoniettan SF- Sinfonisia Fantasioita - konserttiin ja sen jälkeen Gramexin juhlavastaanotolle. Vastaavat tilaisuudet järjestettiin neljässä muussa kaupungissa: Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä Kuopion Musiikkikeskuksessa Tampere-talolla Lahden Sibelius-talolla Kaikissa tapahtumissa kuultiin ESEKin juhlavuosiproduktio SF- Sinfonisia Fantasioita. Jotta musiikki soi -historiikki ja vuosijuhlalevy. Toimittaja Heimo Hatakan kirjoittama 40-vuotishistoriikki Jotta mu siikki soi julkistettiin Historiikin liitteenä julkaistaan levy liki- ja ikivihreitä Gramexin perustamisvuodelta. Historiikki ja sen liitteenä oleva vuosijuhlalevy jaettiin konserttitapahtumiin osallistuneille sekä postitettiin kansanedus tajille, ministereille ja tärkeimmille asiakkaille. GramexRaati Mikser.netissä. Gramex toteutti yhteistyössä suositun musiikkisivuston kanssa ammattilaisraadin, joka kom mentoi sivustolla julkaistuja musiikkikappaleita ja antaa kehittämisideoita. Juhlavuosipalkinto. Gramexin juhlavuoden kunniaksi päätettiin jakaa euron juhlapalkinto. Palkinnosta ja sen ehdok kaiden asettamisesta päättämään muodostettiin raati, jossa olivat jäseninä Gramexin hallituksen puheenjohtaja Risto Ryti (pj), Esittävän säveltaiteen edistämiskeskuksen ESEKin ja Taiteen Keskustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Saha, kulttuuritoimittajat Antti Eerola, Pirkko Kotirinta ja Minna Lindgren sekä sihteerinä Gramexin apulaisjohtaja Lauri Kaira. Palkinto jaettiin vuoden 2008 tammikuussa. Sidosryhmäsuhteet Gramexin sidosryhmätoimintaa jatkettiin käyttäen osin hyväksi Lyhty-yhteistyön tarjoamia mah dollisuuksia. Vuoden painopisteitä olivat uuden hallituksen ohjelmaan kuulunut selvitys tekijänoikeuksien hallinnointi- ja val miste lu paikasta, musiikkia käyttävien yrittäjien ta paaminen sekä Gramexpressin edelleen kehit täminen viestintä ka navak si kor vauksen maksajille. Gramexin edustajat osallistuivat usei siin tapahtumiin, joissa tavattiin mu - siikkialan ammattilaisia, kuluttajia ja korvauksen maksajia. Gramex järjesti yhteistyössä ÄKT:n ja Muusikkojen Liiton kanssa sidosryhmille vastaanoton Talvikauden ava jaiset, joissa esiintyi Katri Ylander. Vieraana oli mm. musiikin käyttäjiä, taiteilijoita, tuottajia sekä poliittisia päättäjiä. Gramex on ollut edel leen merkittävässä roolissa Luovan työn te kijöiden ja yrittäjien yhteistyöpro jekti Lyh dyssä, koska Gramexin apulais joh taja Lauri Kaira toimii Lyhdyn pro jek tinjohta ja na käyttäen siihen noin kol manneksen työajastaan. Projekti koordinoi ja organisoi luovan alan vaikuttamista. 14

15 Gramexin toiminta järjestönä Hallitus Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi: Puheenjohtaja: Risto Ryti Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Arto Alaspää Kari Helenius Vasilij Kokljuschkin Veikko Koivumäki Marita Kaasalainen Kimmo Valtanen Ahti Vänttinen Lottaliina Lehtinen Jouni Nieminen Martti Metsäketo Janne Murto Leevi Leppänen Kertomusvuon na yhdistyksen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Marita Kaasalainen erosi hallituksen jäse nyy destä Vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin KHT Hannu T. Koskinen ja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka samalla toimii myös varatilintarkastajana. Toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin HTM Kauko Hotti. Hallitus valitsi kokouksessaan varapuheen johtajiksi Arto Alaspään ja Ahti Vänttisen. Hallituksen oikeudelliseen työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Ryti ja jäseninä Arto Alaspää, Ahti Vänt tinen ja Hannu Marttila. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti hallituksen kokousten välillä. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin johtokunnassa ovat Gramexin nimeäminä toimineet esittävien taiteilijoiden edustajana Ahti Vänttinen ja äänitteiden tuottajien edustajana Arto Alaspää. Risto Ryti on valittu Gramexin esittämänä tekijänoikeusneuvoston jäseneksi. Henkilöstö Gramexin varsinaisen toiminnan tehtävissä henkilökunnan yhteismäärä oli vuoden lopussa 31, joista 24 oli toi mis ton teh tävissä ja 7 alue-edustajana. Henkilökunnan lukumäärä pysyi vuoden aikana ennallaan. Yhdistyksen toimitusjohtajana on toimi nut Hannu Marttila. Apulaisjohtajina ovat toimineet Jorma Härkki, Tuomas Talon poika, Leena Pitkänen ja Lauri Kaira. Jorma Härkin vastuualueena ovat re kisteröinti- ja tilitystoiminnot, niihin liit tyvä asiakaspalvelu sekä järjestelmien kehittäminen. Tuomas Talonpoika vastaa säh köisen median ja kopioinnin lisensioinnista sekä yhdistyksen lakiasioista. He ovat myös omilla erityisaloillaan edustaneet Gramexia kansainvälisissä työryhmissä. Leena Pitkänen vastaa julkisen esittä misen sopimustoiminnasta ja käyttäjäasiakassuhteista. Lauri Kaira vastaa sidosryhmäsuhteista ja tiedotuksesta sekä toimii projektijohtajana Lyhty-projektissa. Yhdistyksen taloushallinto on suoraan toimitusjohtajan vastuualueena. Rekisteröinti- ja tilitystoiminnossa, jossa hoidetaan kotimaisen asiakas- ja ääniterekisterin ylläpito, soitto tapah tu mien käsittely, korvausten tilitys ja maksatus sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu, ovat toimineet asiakaspalvelupäällikkö Tarja Henriksson, Riitta Pelli, Taru Tuovinen ja Pirjo Peltonen. Ulkomaisten soittotapahtumien käsitte lyä ja ulkomaista tilitystä on hoitanut pro jektipäällikkö Kari Niemelä ja Pekka Purhonen. Radioraportoinnin käsittelyä on hoitanut Arttu Rokka. Ulkomaisten äänit teiden rekisteröintiä on hoitanut Ilona Öster man, joka osallistuu myös kotimaiseen tilitysvalmisteluun. Sami Hiltunen on toiminut IT-asiantuntijana. Yhdistyksen lakiasioita ja uusmedian lisensi ointia on hoitanut Taina Kämäräinen ja hänen jälkeensä lähtien Sami Kokljuschkin. Äänitteiden kopioinnin asiakaspalvelu- ja sopimushallinnointitehtäviä ovat hoi taneet Heidi Wilska-Lehtonen ja Jari pek ka Koikkalainen, jotka vastaavat myös laskutuksesta. Julkisen esityssuojan sopimushallinnointitehtäviä hoitavat Heljä Juutilainen, Tarja Ylitalo ja Minna Auvinen. Ken täl lä toi mivina alue-edustajina ovat olleet Harri Franssi, Jarmo Hänninen, Jari Luomi, Tapio Nokkala, Matti Nummiaro, Hannu Virkkala ja Carl-Johan Wolff. Yhdistyksen talous- ja hallintotoiminnossa on Marja Hakkarainen hoitanut yh dis tyksen kirjanpidon ja maksu liikenteen. Hän on hoitanut myös Kiinteistö Oy Pikku-Yrjön kirjanpidon ja maksuliikenteen. Puhelinvaihteen hoitajana ja toimistopalvelutehtävissä on Tuija Niemi. Gramexpress-lehteä on toimittanut osapäiväisenä Anu Karlson. Hallintosihteerinä toimii Sari Lindström. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin pääsihteerinä ja ESEKin ja LUSESin yhteisen AV-jaoston esitte li jäsih tee rinä on toiminut Leena Hirvonen sekä toi mistosihteerinä Ulla Lahdensuo. Finnish Music Quarterly -lehden päätoimittajana on toiminut vuoden 2007 loppuun asti Aarne Toivonen ja toimit taja na Anu Ahola. Kerto musvuoden aikana julkaistiin neljä nume roa. 15

16 Gramex tekee yhteistyötä edistääkseen kulttuuria ja palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Yhteistyösopimukset Yhteistyö kotimaassa Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Gramex on jatkanut aktiivista rooliaan luovan toimialan yhteistyöprojektissa Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty). Gramexin apulaisjohtaja Lauri Kaira toimii sen osaaikaisena projektinjohtajana. Kyseessä on laajin luovan alan yhteistyöprojekti. Siinä on mukana 13 järjestöä, jotka edustavat omien alojensa taiteilijoita, yrittäjiä ja yrityksiä. Sen tavoitteena on edistää kulttuuria ja alan toimintaedellytyksiä. Toimintavuoden aikana järjestettiin päättäjä- ja mediatapaamisia, tuotettiin fakta-aineistoa, annettiin asiantuntijaapua hallitusohjelmaneuvotteluihin osallistuville puolueille, teetettiin ja julkistettiin tekijänoikeusbarometri, annettiin lausuntoja, osallistuttiin koululaisvalistustyön toteutukseen ja suunnitteluun, koordinoitiin luovan alan järjestöjen vaikuttamistoimintaa ja osallistuttiin tekijänoikeusasioiden siirtohanketta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osa työstä kohdistui kotimaiseen ja osa EU-tason lainsäädäntöön. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvonta keskus ry. Keskuksen toiminta on siirtynyt vuoden 2005 alusta perustetun rekisteröidyn yhdistyksen toimesta tapahtuvaksi. Tekijän oikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry jatkoi aktiivista toimintaansa. Keskuksen sijoituspaikka on edelleen ollut Gra mexin yhtey dessä. Kopiosto. Tekijänoikeuslain ja opetusministeriön antaman valtuutuksen perusteella Kopiosto valvoi Gramexin asiakkaiden oikeuksia yleisradiolähetysten edelleen lähettämisen sekä radio- ja televisio-ohjelmien tallenteina tapahtuvan käytön osalta. Tallenteita on valmistettu pääasiallisesti Yleisradion ohjelmista yhtiön omaa tallennepalvelua sekä kirjastoissa tapahtuvaa käyttöä varten. Gramex ja Kopiosto ovat sopineet, että Gramex perii korvaukset kotimaisten radiolähetysten Suomessa tapahtuvasta edelleen lähettämisestä. Tuomas Talonpoika toimi jäsenenä Kopioston AV-jaostossa. Muu yhteistyö kotimaassa Vapaakappaleiden kopiointi. Gramex on osapuolena tehdyssä sopimuksessa, joka koskee käyttökopioiden val mistamista korvauksetta vapaakappaleina luovutetuista äänitteistä. Sopimus on tehty opetusministeriön, Teoston, Suo men Kirjailijaliiton, ÄKT:n, Suomen Muusikkojen Liiton ja Gramexin välillä. Suomen kansalliskirjasto. Gramex on mukana sopimuksessa, jossa muina osapuolina ovat Suomen kansalliskirjasto, Teosto, Suomen Kirjailijaliitto, ÄKT ja Suomen Muusikkojen Liitto. Sopimus kattaa luvan valmistaa kopioita Suomen kan salliskirjaston äänitekokoelmien täydentämiseen ja arkistointiin sekä tutkimuskäyttöön. Tekijänoikeusinstituutti. Gramex osallistui tehdyn sopimuksen mukaisesti Tekijänoikeusinstituutin toimin taan. Gramexin edustajana Instituutin johtoryhmässä oli Arto Alaspää. Jäsenjärjestöyhteistyö. Gramexil la on läheiset yhteistoimintasuhteet Suomen Muusikkojen Liiton ja ÄKT:n kanssa. Yhteis toiminta koski aiempien vuosien tapaan mm. Gramexin edunvalvontapiiriin kuuluvaa tekijänoikeusolojen ja lain sää dännön kansainvälisen ja kotimaisen kehityksen seurantaa ja kehittämistyötä. Music Export Finland. Gramex on vuodesta 2005 lähtien ollut Musex ry:n jäsenenä. Muita jäseniä ovat ÄKT, Muusikkojen Liitto, Teosto/FIMIC, Elvis, Mu siikkikustantajat ja Indie Co. Musex on organisaatio, joka tukee suomalaisen populaarimusiikin markkinointia ja myyntiä ulkomaille. Gramex on yksi Musexin rahoittajatahoista. Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen yhteydenpito ja vuorovaikutus Gramexin edustamalla tekijänoikeuden osa-alueella on entisestään laa jentunut. Suomen jäsenyys EU:ssa on kiihdyttänyt kansainvälisen yhteistyön tarvetta. Tuottajien ja taiteilijoiden kan nal ta tärkeät kansainväliset sopimushankkeet, erityisesti EU:n ja WIPO:n piirissä, ovat Gramexissa jatkuvan seurannan koh teena. Kertomusvuoden aikana Gramex osallis tui edelleen tuottajien tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän IFPI:n Performance Rights Committeen sekä taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän Societies Council for The Collective Management of Performers Rights -yhteisön (SCAPR) kokouksiin. SCAPR-ryhmään kuuluvien järjestöjen kesken on perustettu yhteisö (Internati onal Performers Database Association - IPDA) hallinnoimaan individuaalitilittämistä palvelevaa artistien identifiointijärjestelmää. Hannu Marttila toi mii IPDA:n hallituksen jäsenenä. Gramex on lisäksi keskeisten eurooppalaisten esittävien taiteilijoiden oikeuksia val vo vien tekijänoikeustoimistojen eurooppalaista yh teistyötä varten perustaman Association of European Performers Organization -nimisen (AEPO) yhteisön jäsenenä. Gramex on myös perustajajäsen pohjoismaisessa äänite tietokantahankkeessa (Virtual Recording Database), johon on nyt tullut mukaan myös muita eurooppa- 16

17 laisia järjestöjä. Gramex edustaa yhdessä Teoston kanssa suomalaisia musiikkialan oikeuden haltijoita European Music Office -nimisessä järjestössä, jonka tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan EU:n piirissä musiikkikulttuurin painoarvon nostamiseen. Tuottajien ja taiteilijoiden hyväksi. Tuottajien ja taiteilijoiden oikeuksien kansainvälisen kehittämisen ja käytännön toteu tuksen kannalta Gramexin yhteistyö ÄKT:n ja Muusikkojen liiton kanssa on erityisen tärkeää. Kes keiset Gramexin jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Näin sekä tuottajien että taiteilijoiden pyrkimykset ja tarpeet voidaan edunvalvonnassa tasapainoisesti huomioida. Järjestely on myös Gramexin kannalta käytännöllinen. Gramexin edustamat näkemykset välittyvät kansainväliseen kanssa käymiseen ja Gramex saa sekä tuottajien että taiteilijoiden osalta toimintansa kannalta tärkeät tiedot. Yhteistyö IFPI: n Performance Rights Committeen sekä toisaalta SCAPRin ja AEPOn puitteissa on Gramexille välttämätöntä. Pohjoismainen yhteistyö. Erityisesti yhteistyö ja tietojen vaihto pohjoismaisella tasolla on korostunut maiden lainsää dän nön ja olosuhteiden samankaltaisuuden johdosta. Vastavuoroisuussopimukset. Ruotsin, Tanskan, Espanjan, Hollannin, Iso- Britannian, Irlannin, Itävallan, Norjan, Tsekin Tasavallan ja Latvian järjestöjen kanssa on viime vuosina siirrytty korvausten vastavuoroiseen tilittämiseen. Saksan järjestön kanssa on tehty sopimus, jonka nojalla Gramexin kautta tilitetään suomalaisille taiteilijoille Sak sas sa kertyneet korvaukset. 17

18 Toimintakertomuksen liitteet s Liite 1 Toimintakertomus 2007 Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Yleistä Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projekti toimi vuonna 2007 aktiivisesti kotimaisen luovan alan toiminta edellytysten kehittämiseksi. Yhteistyössä oli mukana 13 järjestöä kulttuurin ja sisältötuotannon alalta. Kotimaisen luovan alan toimintaedellytysten turvaaminen on kansallisesti tärkeää. Luova toimiala on yksi maailman no peimmin kasvavista aloista. Alan toimintaedellytysten kehittäminen vaikuttaa sekä kansallisen kulttuurin kilpailu ky kyyn että luovan alan kykyyn luoda työpaikkoja. Vuonna 2007 Lyhty-projektin toimintaan kuului muun muassa lainsäädäntökehityksen seuraamista Suomessa ja EU:ssa, luovan alan vaikuttamisyhteistyön koordinointia ja toteutusta, faktaja argumentaatiomateriaalin tuottamista, lau suntojen antamista, tekijänoikeutta koskevan oppimateriaalin valmistamista sekä päättäjä- ja mediatapaamisten jär jestämistä. Vaikuttamishankkeet Hallitusohjelmatavoitteet. Toimintavuoden aikana olivat eduskuntavaalit ja muodostettiin uusi hallitus. Lyhdyn hallitusohjelmatavoitteet oli julkistettu Musiikki & Media -tapahtumassa Niiden pohjalta Lyhty antoi oman asiantuntijapanoksensa hallitusohjelmaneuvotteluihin osallistuville puolueille. Tekijänoikeusasioiden siirtohanke. Eräät elinkeinoelämän järjestöt ajoivat tekijänoikeusasioiden siirtoa opetusministe riöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Lyhty määritteli hallitusohjelmatavoitteissa yksimielisesti kantansa asiaan. Se kannatti mallia, jossa tekijän oi keusasiat säilyvät opetusministeriössä ja TEM antaa muilla sektoreilla vahvan panoksen luovan alan hyväksi. Lyhty antoi lausunnon asiaa selvittäneelle työryhmälle, tuotti materiaalia ja osallistui eri foorumeilla keskusteltuun. Hallitus päätti säilyttää tekijänoikeusasiat opetusministeriössä, mutta nosti samalla käsittelyagendalle useita kysy myk siä, jotka aiheuttavat luovalla alalla toimiville vakavaa huolta. Lainsäädäntö Suomessa. Lyhtyprojekti koordinoi järjestöjen lausuntoyhteistyötä sekä tapasi suurimpien puolueiden ja edus kuntaryhmien kulttuurivaikuttajia. Toimintavuoden aikana Lyhty oli aktiivinen muun muassa must carry- ja moni ka na va-jakelua koskevissa kysymyksissä. Tekijänoikeuspolitiikka-kysymykset. Lyhty osallistui kansallisen tekijänoikeuspolitiikan kehittämistä koskevaan kes kus teluun aktiivisesti. Lyhty antoi lausunnon opetusministeriön tekijänoikeuspolitiikan suunta-asiakirjasta ja osal lis tui sitä koskeviin keskustelutilaisuuksiin. EU-politiikka. Lyhty seurasi aktiivisesti kulttuurialaa ja tekijänoikeutta koskettavaa EU-valmistelua, koordinoi järjestöjen yhteis työtä lausuntojen kirjoittamista EU:lle ja piti yhteyttä suomalaisiin EU-parlamentin jäseniin. Vuoden aikana käsiteltiin mm. tekijänoikeusalaan, oikeuksien hallinnointiin ja seuraamusjärjestelmiin liittyviä kysymyk siä sekä palveludirektiiviä. Tekijänoikeusbarometri Lyhtyprojekti teetti edellisvuosien tapaan Taloustutkimuksella tekijänoikeusbarometrin, jossa selvitettiin noin 1000 hen kilön haastatteluilla tekijänoikeus- ja piratismiasenteiden kehitystä. Verrattuna vuoteen 2004 yhä useampi tuomitsee piratis min ja aiempaa harvempi kertoo tuoneensa maahan piraattitallenteita. Myös Internetpiratismin kasvu on tutkimuk sen mukaan taittunut. Tutkimuksen mukaan kansalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin ja korvauksiin on kehittynyt selvästi posi tiivisempaan suuntaan. Kun vuonna % kansalaisista katsoi korvausten ja järjestöjen olevan oikealla asialla, vuon na 2007 tätä mieltä oli 75 %. Koululaisprojektit Lyhty osallistui Tekijänoikeuden tiedo- 18

19 tus- ja valvontakeskuksen oppimateriaaliprojektiin, jossa tuotettiin alakouluille tekijänoikeutta koskeva aineisto. Yläkouluille suuntautuva Mikä tekijänoikeus -oppimateriaaliprojektin kotisivua yllä pidet tiin ja pidettiin ajan tasalla. Fakta- ja argumenttituotanto Argumenttityöryhmä valmisteli tekijänoikeutta koskevan Q&A-materiaalin sekä lausunnot tekijänoikeuspolitiikasta ope tusministeriölle ja tekijänoikeusasioiden hallintopaikasta valtioneuvoston kanslialle. Ryhmä osallistui mm. must carry-, hyvitysmaksu- ja mobiilitv-keskustelujen koordinointiin. Yhteydenpito päättäjiin ja mediaan Vuoden aikana tavattiin suurimpien puolueiden kulttuurivaikuttajia. Jäsenjärjestöt hoitivat mediayhteyksiä pää asiassa itsenäisesti, jonka lisäksi Lyhtyprojekti tapasi eräiden medioiden Helsingin toimituksia. Lyhdyn valtuuskunta Lyhdyn johtoryhmä päätti perustaa projektiin uuden elimen, Lyhty valtuuskunnan. Eri taiteilija- ja tuotta jajärjes töillä oli mahdollisuus esittää siihen jäseniä. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Kortekangas ja vara pu heenjohtajaksi Aleksi Bardy. Valtuuskunta vahvistaa projektin yhteyksiä taiteilijaja tuottajajärjestöjen sekä alan am mattilaisten kanssa. Valtuuskunta kokoontui kahden kuukauden välein, keskustellen toimialan kysymyksistä Lyhdyn agendaa kehittäen se kä osallistui vaikuttamisprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminnan organisointi Lyhdyn päätökset tehdään johtoryhmässä, jossa on edustaja jokaisesta jäsenorganisaatiosta. Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin vuoden alussa Tuotoksen toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä. Johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Lisäksi Lyhdyllä oli toimintavuonna seuraavat työryhmät: EU-työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Arto Alaspää Argumenttiryhmä, jonka puheenjohtaja toimi Martti Kivistö Viestintäryhmä, jonka puheenjohtaja toimi Pekka Rislakki Monikanava-työryhmä, jonka puheenjohtaja toimi Arto Tamminen Vuoden 2007 budjetti oli suuruudeltaan euroa ja toimintaan käytettiin euroa. Projektinjohtaja Lauri Kaira käytti Lyhtyprojektiin työajastaan vajaan kolmanneksen. Lyhdyn taloushallinto hoidettiin Gramexissa. JÄRJESTÖPOHJA Lyhty-yhteistyössä on mukana 13 järjestöä: AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Forum Artis - Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Kopiosto ry Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry Suomen elokuvatoimistojen liitto ry Suomen Muusikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen peliohjelmisto ja multimediatallenneyhdistys FIGMA ry Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 19

20 Liite 2 ESEK - Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus Gramexin yhteyteen 1980-luvun alus sa perustetun Esittävän säveltaiteen edis tämiskeskuksen (ESEK) toiminta jat kui ai kaisemmin omaksutun linjan mukaisena. ESEKin tehtävänä on erilaisin tukitoimenpitein edistää kotimaista esittävää säveltaidetta. Tukitoiminnan kohdealueet ovat äänitetuotanto, elävän musiikin hank keet, markkinointi ja vienti, työskentely esittävän säveltaiteen alalla ja alaan liittyvä jatko- ja täyden nys koulutus sekä yhteistyössä Luovan säveltaiteen edistämissäätiön (LUSES) kanssa audiovisuaalinen musiikkituotanto. Hallinto Toimistohenkilökunta oli kertomusvuonna edelleen kaksi henkilöä; pääsihteerinä toi mi Leena Hirvonen ja toimis to sih teerinä Ulla Lahdensuo. Johtokunnan kokoonpano 2007 oli seuraava: puheenjohtajana oli FT Hannu Saha ja varapuheenjohtajana toimitus johtaja Juhani Merimaa. Jäseninä olivat toiminnanjohtaja Arto Alaspää, toiminnanjohtaja Kai Amberla, toimittaja Minna Lindgren, toiminnanjohtaja Annamaija Saarela, sekä puheenjohtaja Ahti Vänttinen. Varajäseninä olivat Kari Helenius (Arto Alaspään varajäsen), Jouni Nieminen (Ahti Vänttisen varajäsen) sekä Aila Sauramo (muiden varajäsen, lähtien). Johtokunta piti kertomusvuoden aikana viisi kokousta. Johtokunnan sekä jaostojen paitsi työskentelytuen jaoston ja AV-jaoston esittelijäsihteerinä toimi pääsihteeri Leena Hir vonen. Työskentelytuen jaoston esittelijäsihteerinä toimi Pekka Nissilä ja AV-jaoston Jukka Takalo. Johtokunnan valmistelevina eliminä toi mivat äänitetuotantojaosto, esiintymisti laisuuksien jaosto, markkinointi- ja vientijaosto, työskentelytuen jaosto, koulutusjaosto, kuorojaosto sekä työjaosto. AV-jaosto toimii itsenäisesti ja tekee päätökset ilman johtokuntakäsittelyä. Jaosto jen kokoonpanot liitteessä 2 A. Rahoitus Toiminnan rahoituksesta on yhdessä Gramexin kanssa vastannut opetusministeriö. Valtionavustus ESEKille vuon na 2007 oli Lisäksi opetusministeriö siirsi euron erillisen määrärahan kuo rojen ulkomaisten esiintymismat kojen tukemiseen. Gramexin hallitus osoitti ulko maisten äänitteiden käytöstä perittyjä korvausvaroja koskevalla pää töksellään edis tämistoimintaan ,54. Opetusministeriön hyväksymän vuoden 2006 hyvitysmaksua koskevan käyttöpäätöksen mukaisesti ESEKin osuudeksi tuli äänituotevaroista Vuoden 2006 videotuoterahasta siirrettiin yhteisesti ESEKille ja LUSESille (AV-jaostolle) käytettäväksi kotimaisten audiovisuaalisten musiikkiohjel mien tuotannon edistämiseen. 20

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2012 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Halusimme tarjoilla levyllämme sekä vanhaa että uutta musiikkia. Pauliina Fred (oik.) muodostaa Hanna Kangasniemen, Hanna Haapamäen ja Sunniva Fagerlundin

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO Asia: Lausuntopyyntö Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS

ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS ASIAKASSOPIMUS GRAMEX NUMEROT: (Gramex täyttää) taiteilija: tuottaja: Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA Vuosi oli :n 34.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot