VUOSIKERTOMUS Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007. Tekijänoikeusjärjestö Gramex"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 Tekijänoikeusjärjestö Gramex

2 2

3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2007 * Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2007 lyhyesti - Oikeudenmukainen korvaus musiikista 6 Hallituksen toimintakertomus 2007 Rekisteröintitoimet ja tilitys 7-8 Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista 9 Osaavaa asiakaspalvelua Sähköinen media 12 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin toiminta järjestönä 15 Yhteistyösopimukset Liite 1: Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Liite 2: Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK Liite 2 A: Jaostojen kokoonpanot 22 Liite 3: Finnish Music Quarterly 23 Hallituksen tilikertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 31 * Lisätietoa, joka ei sisälly hallituksen toimintakertomukseen Piirrokset: Jouko Innanen, valokuva Saara Vuorjoki. Layout: Lauri Kaira ja Sari Lindström Painopaikka: Speedmaster,

4 Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus Musiikki ei synny itsestään. Jokaiseen äänilevyyn sisältyy monien ihmisten työpanosta. Kun käyttää toisen työn ja yritystoiminnan tuloksia, on reilua maksaa siitä näille korvaus. Se on palkkaa työstä ja yrittämisestä. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä suomalaiselle kulttuurille. Muusikoille, laulajille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex ry. Tekijänoikeusjärjestö ei itse päätä, millainen musiikin käyttö oikeuttaa korvaukseen. Se säädetään laissa. Lain mukaan Gramex-korvauksia kerätään, kun cd-levyä tai muuta kaupallista äänitettä esitetään julkisesti tai siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön. Nyrkkisääntö on, että äänilevyn kuluttajahinta sisältää oikeudet yksityiskäyttöön ja sitä laajemmasta käytöstä menee Gramex-korvaus. Korvaukset menevät musiikille Gramex ei kerää rahaa itselleen, vaan edustamilleen taiteilijoille ja tuottajille. Gramexin korvaushallinnointi on kustannustehokasta: vajaa yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta jaetaan eteenpäin. Lisäksi Gramexin osana toimiva Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK) tukee vuosittain yli 250 kotimaista cd-levyä ja elävän musiikin tilaisuutta, runsasta sataa musiikkivideota tai muuta av-tuotantoa, musiikkivientiä sekä taiteilijoiden työskentelyä. Gramex tukee myös piratismin vastaista työtä tekevää Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta. Musiikkialan suurin tekijänoikeusjärjestö Gramex on voittoa tuottamaton yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen, solistien ja äänitteiden tuottajien edustajat. Sen tärkein tehtävä on myöntää käyttölupia sekä kerätä ja tilittää asiakkainaan oleville esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset. Gramexilla ei ole liittymis- tai jäsenmaksuja. Koska Gramex edustaa yli suomalaista taiteilijaa ja tuottajaa, se on asiakasmäärältään Suomen suurin musiikkialan tekijänoikeusjärjestö. Lisäksi se edustaa lukuisia ulkomaisia oikeudenomistajia ja tekee yhteistyötä yli musiikin käyttäjän kanssa. Gramexin lisäksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerää säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustava Teosto. 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Gramex ja muut tekijänoikeusjärjestöt eivät ole voittoa tuottavia. Kuitenkin niiden toimintaa ohjaa tietty tehokkuustavoittelu. Gramexin, joka hallinnoi äänitemusiikin käyttämisestä maksettavia korvauksia, tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan kaikissa niissä tapauksissa, joissa laki sen edellyttää. Tämä on niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjienkin etu. Tasapuolinen kohtelu asiakkaiden kesken on keskeisiä periaatteita. Gramexin keräämät korvaukset eivät ole erityisesti kasvaneet viime vuosina, vaikka musiikin käyttö on kasvanut. Syynä on ollut edelleen jatkuva epäselvä tilanne sähköisen median tariffien osalta. Kaupalliset radioasemat ovat maksaneet korvauksia oman harkintansa mukaisesti, kun tariffiasia on ollut pitkään oikeuden käsiteltävänä. Käräjäoikeuden joulukuussa antama tariffipäätös on saatettu hovioikeuden ratkaistavaksi. Lisäksi kun hovioikeus alensi Yleisradion tariffia, Yleisradiolta on kertynyt aikaisempaa vähemmän korvauksia. Myös Yleisradion tariffiasia on vielä kesken. Julkisen esittämisen korvaukset ovat sitä vastoin kehittyneet hyvin. Tämä johtuu ensi sijassa siitä, että korvausten keräämisen kattavuutta eri toimialoilla on pystytty entisestään nostamaan, vaikka uusia toimialoja ei ole enää tullut korvausten piiriin. Hannu Marttila Kerättyjen korvausten tilittäminen on Gramexin keskeisin toiminto. Kotimaisten äänitteiden soitoista kerätyt korvaukset on pystytty tilittämään lähes sataprosenttisesti. Myös ulkomaisten korvausten tilittämisen tehokkuus on noussut solmittuamme uusia vastavuoroisuussopimuksia sisarjärjestöjen kanssa. Ulkomaisten korvausten tilittämisessä on toki vielä kehittämisen varaa. Tähän tullaan jatkossa erityisesti panostamaan. Ulkomaisten sisarjärjestöjen oman toiminnan kehittyminen on tässä avainasemassa. Hallinnoinnin tehokkuus on järjestöjen keskeisiä tavoitteita. Tässä suhteessa Gramexin tilivuosi oli tyydyttävä. Vain vajaa 15 % kerätyistä korvauksista kului hallinnointiin. Luku on samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Taso on kansainvälisesti verrattuna alhainen. Tässä on keskeisessä roolissa ollut ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Uusia toimintatapoja ja välineitä kehittämällä ja nykyisiä prosesseja tehostamalla on pystytty hallinnoimaan kasvaneen asiakaskunnan korvausten kerääminen ja tilitys. Tästä kuuluu Gramexin henkilöstölle parhain kiitos. 5

6 Vuosi 2007 lyhyesti Oikeudenmukainen korvaus musiikista Gramexin tehtävä. Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, perii tekijänoikeuslain mukaiset korvaukset ja jakaa ne niihin oikeutetuille. Tilivuoden lopussa Gramexin kanssa oli tehnyt asiakassopimuksen yhteensä taiteilijaa ja tuottajaa. Toimintakulut. Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna ,5 milj.. Ne ovat n. 15 % kerätyistä korvauksista. Tilinpäätöksen toimintakuluissa näkyvät tämän lisäksi myös ESEKin sekä Finnish Music Quarterlyn toimintakulut. Kerätyt korvaukset. Gramex keräsi tilivuonna korvauksia yhteensä 16,5 milj.. Suurimmat korvauserät tulivat edellisvuosien tapaan sähköisestä mediasta (6,5 milj. ) ja äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (5,8 milj. ). Loput kertyivät kopiointi-, verkkokäyttö- ja ulkomaisista korvauksista sekä hyvitysmaksuista. Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten ne eivät ole tilinpäätöksessä Gramexin tuloa. Maksetut korvaukset. Gramex maksoi vuonna 2007 korvauksia yhteensä 12,7 milj.. Tästä kotimaiset artistit ja tuottajat saivat 9,8 milj. äänitteiden esittämisestä kotimaassa ja 0,4 milj. niiden esittämisestä ulkomailla. Loput korvaukset menivät ulkomaisille artisteille ja tuottajille. Suurin osa ulkomaisista tuottajakorvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille. Taiteilijat ja tuottajat saavat korvauksensa yksilöllisesti, kappaleittensa soitto- määrän mukaisesti laskettuna. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappaleiden soitot on selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille. Siten vuonna 2007 tilitettiin oikeudenomistajille pääosin vuodelta 2006 kertyneitä korvauksia. Varautuminen korvausten maksuun. Korvausten maksaminen pääosin seuraavalla tilikaudella näkyy Gramexin tilinpäätöksessä tilittämättömänä korvausvelkana, joka on samaa suuruusluokkaa kuin koko vuoden korvausten kertymä (18,4 milj. ). Summa tilitetään oikeudenomistajille seuraavan vuoden aikana. Lisäksi taseen pitkäaikaisiin velvoitteisiin on varattu tulevina vuosina tapahtuvaan ulkomaisten korvausten maksamiseen 8,8 milj.. Kulttuurin edistäminen. Tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen mukaisesti Gramex tukee Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK), Luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin (Lyhty), Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Finnish Music Quarterlyn toimintaa. Gramex on osaltaan rahoittamassa myös Musix Export Finlandin ja European Music Officen toimintaa. Gramex on siirtänyt vuosittain ESE- Kin hallinnoitaviksi varoja, joita kertyy ulkomaisten tuottajien ja artistien tilittämättömistä korvauksista. Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti ne käytetään esittävän säveltaiteen edistämiseen. Nämä varat (18,2 milj. ) näkyvät Gramexin tilinpäätöksessä varauksena. ESEK on kirjanpidollisesti osa Gramex ry:tä. Gramex-korvausten kokonaiskertymä (tuhatta ) Sähköinen media 6.548, , ,6 Julkinen esittäminen 5.793, , ,0 Verkkokäyttö 110,2 30,1 59,0 Kopiointi 1.444, ,8 875,8 Hyvitysmaksut 1.915, , ,9 Ulkomaiset korvaukset 444,9 555,0 175,7 Muut 290,1 61,4 75,0 Yhteensä , , ,0 6

7 Hallituksen toimintakertomus s Rekisteröintitoimet ja tilitys Rekisteröinti- ja tilitystoimi käsittää kotimaisten ja ulkomaisten taiteilija- ja tuottaja-asiakkaiden perustietojen rekis te röinnin sekä asiakaspalvelun, äänite- ja soittotietojen rekisteröinnin sekä tilitykset ja maksatukset oikeudenhaltijoille. Taiteilija- ja tuottajatiedot Sopimuksen tehneitä kotimaisia taiteilija-asiakkaita oli vuoden 2007 lopussa ja tuottaja-asiakkaita Kaik kiaan oikeudenhaltijoita Gramexin asiakasrekisterissä oli noin kappaletta. Gramex on pyrkinyt saamaan äänitteillä esiintyvät kotimaiset taiteilijat ja äänitteiden tuottajat asiakkaikseen, koska edel lytys korvausten maksamiseen on, että oikeudenhaltija on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Asiakassopimukset lähetettiin kaikille uusilla äänitteillä esiintyneille uusille taiteilijoille sekä uusille tuottajille. Jo asiakas rekisterissä oleville taiteilijoille ja tuottajille lähetettiin uudelleen sopimukset, mikäli maksamatonta saldoa oli ker ty nyt yhteensä vähintään 10 euroa kolmelta edelliseltä tilitysvuodelta ( ). Soittotapahtumien käsittely Yleisradio toimitti vuoden 2006 valtakunnallisten ja alueradioiden soittotapahtumia noin ja kaupalliset ra diot yli 4 miljoonaa tapahtumaa. Näiden lisäksi taustamusiikin, kopioinnin ym. tapahtumia toimitettiin muutamia tuhansia kappaleita. Näistä tapahtumista kohdistettiin Gramexin ääniterekisteriin kaikki Yleisradion ja 31 kaupallisen radion tai radioketjun kotimaiset soittotapahtumat sekä taustamusiikin ja kopioinnin tapahtumat. Ulkomaisista soittotapahtumista kohdistettiin Yleisradion ja neljän kaupallisen radion tapahtumat. Yleisradion vuoden 2006 kotimaisista soittotapahtumista kohdistui automaatti- sesti Gramexin ääniterekisteriin yli 78 % ja kaupallisilla radioilla hieman yli 65 %. Muiden tapahtumien osalta automaattinen kohdistumis-% on selvästi alhai sempi. Alhainen kohdistuminen johtuu siitä, että tiedoissa on paljon puutteita ja raportointimuodot ovat hyvin vaih te le via. Manuaalisesti kohdistettavia kotimaisia tapahtumia oli noin kappaletta. Ulkomaisten soittotapahtumien automaattikohdistusprosentti oli Yleisradion osalta n 55 % ja kaupallisten radioiden osal ta yli 56 %. Ulkomaisia tapahtumia kohdistettiin manuaalisesti yli kappaletta. Äänitetietojen käsittely Kotimaisia kappaleita rekisteröitiin vuoden 2007 aikana lähes kpl ja kaikkiaan kotimaisia kappaleita on rekiste röi ty yli kpl. Ulkomaisia kappaleita rekisteröitiin vastaavasti yli kappaletta ja koko rekisteri sisältää lähes kap paletta. >> 7

8 >> Kotimaiset äänitetiedot saadaan tuottajilta pääosin Gramexin ääniteilmoituslo mak keella, mutta myös tuottajien itse kehittämillä sähköisillä lomakkeilla. Tiedot sisältävät äänitteen tiedot sekä kappalekohtaisesti tunnistetiedot sekä tiedot kap paleella esiintyvistä taiteilijoista, heidän rooleistaan ja osuuksistaan. Tuottajilta saadut äänitetiedot tallennetaan Gramexissa kotimaiseen ääniterekisteriin. Ulkomaisten äänitteiden ja kappaleiden perustiedot rekisteröidään Gramexissa cd-levyiltä ja tarvittaessa muista lähteistä. Taiteilijatiedot saadaan järjestöjen välisten tilitysten yhteydessä. Kotimainen tilitys ja maksatukset Kotimainen tilitys tehtiin syys-lokakuun aikana ja maksatus lokakuun lopussa. Erillisiä maksatuksia tehtiin lisäksi 5 kappaletta: , , , ja Ennen varsinaista maksatusta korvauksia saaville asiakkaille lähetettiin e-kirje, jossa ilmoitettiin korvauksen määrä sekä kysyttiin tiedot pankki- ja verotietojen muutoksista. Korvausten maksamisen jälkeen asiakkaille lähetettiin korvauserittely e-kirjeenä. Tuottajille lähetettiin postitse tai sähköpostilla tilastot korvauksista radioittain/kappaleittain. Taiteilijalle vastaavat tie dot lähetettiin pyydettäessä. Ulkomainen tilitys ja maksatus Ulkomainen tilityslaskenta tehtiin marraskuussa. Laskennassa selvitettiin radiokohtaiset minuuttihinnat, joiden perusteella varsinaiset maksatukset ulkomaisille tuottajille ja taiteilijoille tapahtuivat. Tilityksen työvaiheita olivat soittotapahtumien manuaalikohdistus, tilitysajot ja niihin liittyvä käsittely, korvausten selvit täminen erittelyineen ja maksatustietojen tallennus järjestelmään sekä maksatus. Käsin kohdistettiin lähinnä independent-yhtiöiden ja asiakkaiksi liittyneiden taiteilijoiden soittoja. Major-tuottajayhtiöiden korvaukset selvitettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa toteutetulla otantatutkimuksella. Tutkimuksessa selvitetään major-yhtiöiden suojattujen ulkomaisten äänitteiden käyttö Yleisradion, Radio Novan, NRJ: n, Voicen ja Iskelmäradioiden radiolähetyksissä ja sen työvaiheita olivat aineiston muodostaminen, soittojen oikeudenhaltijoiden tunnistaminen ja korvausten laskeminen erittelyineen ja yhteenvetojen laatiminen. Järjestöjen välisissä vastavuoroisissa tilityksissä lähetettiin ko. maan soittotiedot järjestölle käsiteltäväksi ja saatiin vas - taavasti tiedot suomalaisista soitoista ko. maassa. Soittotiedot kohdistettiin paikalliseen ääniterekisteriin, täydennettiin soittotietoihin tuottaja- ja taiteilijatiedot ja lähetettiin tiedot tilittävään järjestöön. Tilittävä järjestö teki tietojen pohjalta omas sa järjestelmässään tilityksen tuottajille ja taiteilijoille sekä toimitti listat oikeudenhaltijakohtaisista korvaus summis ta vastaanottavalle järjestölle, joka maksaa korvaukset oikeudenhaltijoille. Gramexilla on vastavuoroista tilittämistä edellyttävä sopimus seuraavien järjestöjen kanssa: - SAMI Ruotsi, taiteilijat - IFPI Ruotsi, tuottajat - Gramex Tanska, taiteilijat ja tuottajat - SENA Hollanti, taiteilijat - AIE Espanja, taiteilijat - RAAP Irlanti, taiteilijat - LSG, Itävalta, taiteilijat - PPL Englanti taiteilijat ja tuottajat - GRAMO, Norja, taiteilijat - INTERGRAM, Tšekki, taiteilijat - LAIPA, Latvia, taiteilijat ja tuottajat - GRAMMO, Kreikka, tuottajat - RPA, Venäjä, tuottajat Lisäksi on C-sopimus GVL:n kanssa. Tämän sopimuksen perusteella GVL tilittää taiteilijakorvauksia suomalaisille asiakkaan erillisellä hakemuksella Gramexin kautta. 8

9 Gramex jakaa hyvitysmaksuvaroja esittäville taiteilijoille ja tuottajille Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista Gramex jakoi hyvitysmaksuja suorina korvauksina 1,9 miljoonaa ja ESEK sai niitä edistämistoiminnassaan käytettäväksi 1,25 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan Opetusministeriö on ni men nyt hyvitysmaksun periväksi järjestöksi Teoston. Hyvitysmaksu käytetään korvauksina tekijöille ja muille tekijänoi keuslainsäädännössä säädettyjen oikeuksien haltijoille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. Opetusministeriö päättää vuosittain hyvitysmaksun käyttösuunnitelmasta. Uudessa tekijänoikeuslaissa hyvitysmaksua koskeviin säännöksiin tuli muutoksia. Nämä muutokset tuli vat voimaan vuo den 2007 alusta. Lain mukaan laitteista, joita käytetään merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin, tulee suorittaa hyvitysmaksu. Ope tus ministeriö määrää hyvitysmaksun piiriin kuuluvat laitteet Liikenne- ja viestintäministeriön ja Kauppa- ja teolli suus ministeriön (nyk. Työ- ja elinkeinoministeriö) annettua asiasta lausuntonsa. Opetusministeriö määrää maksun suuruuden. Hyvitysmaksun suuruus Ääninauhojen hyvitysmaksun määrä oli vuonna ,50 senttiä/minuut ti ja kuvanauhojen 0,76 senttiä/minuutti. Tallennettavan cd-, dvd- ja MiniDisclevyn maksu on 0,20 1,80 euroa/levy riippuen sen tallennuskapasiteetista. Digitaalisten tallennuslaitteiden (audio- ja videotallentimet sekä digisovittimet) maksu on 4-18 euroa / laite riippuen sen tallennuskapasiteetista. Hyvitysmaksut pääosin muuttuivat vuonna 2007 tallennusaikaperusteisista muistikapasiteettiperusteisiksi. Varojen käyttö Opetusministeriö vahvisti vuonna 2006 perittyjen maksujen käyttösuun nitelman Tämän mukaan ESEKin kautta tuli käy tettäväksi äänituotteista perityistä korvauksista sekä vi deo tuotteis ta perityistä korvauksista Videotuotteista peri tyt korvaukset käytetään edistämis toimintaan yhteistyössä LUSESin kanssa. Käytännössä hallinnoin- nin hoitaa ESEKin yhteydessä toimiva AV-jaosto. Gramexin tilitettäväksi suorina korvauk sina tuli äänituotteista perittyjä varoja yhteensä ,75 sekä videotuotteista perittyjä varoja yhteensä ,42. Henkilökohtaiseen tilitykseen osoi tetut hyvitysmaksut tilitettiin oikeu den haltijoille vuonna 2007 tehdyn tili tyksen yhtey dessä. ESEKille osoitetut varat ohjattiin käytettäväksi edist ämistoimintaan. 9

10 Korvauksia julkisesta esittämisestä Osaavaa asiakaspalvelua Julkisen esittämisen osaston tärkeimpänä tehtävänä on palvella kaikkia musiikkia käyttäviä tahoja hyvin ja kerätä esityskorvaukset mahdollisimman kattavasti. Esityskorvauksia maksavia asiakkaita on n ja korvauskertymä oli vuonna 2007 n. 5,8 milj.. Korvaus ker ty män kasvu jatkui myönteisenä, edelliseen vuoteen kasvua oli 5,8 %. Vaikkakin katsomme sopimuspeiton Suomessa olevan jo niin kattavan kuin se käytännössä on mahdollista, kor vauskertymä kuitenkin kasvoi edelleen yli indeksikorotusprosentin. Tämä johtuu siitä, että uusien sopimusten perustana ole va musiikin käyttö on pääsääntöisesti laajempaa kuin aikaisemmissa sopimuksissa ja kauan voimassa olleita sopi muksia on aktiivisesti päivitetty vastaamaan tämän päivän musiikin käyttöä. Asiakaspalvelun parantamiseksi ja työskentelyn tehostamiseksi hankittu asiakkuudenhallintajärjestelmä otettiin kai kes sa laajuudessaan käyttöön loppuvuodesta. Tehokkuuden lisäämiseen ja kustannushyötyjen saavuttamiseen tähtäävää yhteistyötä on jatkettu Teoston kanssa yhdessä sovitun strategiasuunnitelman mukaisesti. Puitesopimukset ja hinnastouudistukset vuosille 2008 ja 2009 Kesäkuussa Gramexin ja majoitus- ja ravintola-alaa edustavan MaRa ry:n välille syntyi puitesopimus, jossa sovittiin ma joitus- ja ravintola-alan uudet hinnat. Taustamusiikkikorvaukseen tuli noin 20 %:n tasokorotus vuodelle 2008 ja tans simusiikkiin noin 30 %:n korotus toteutettavaksi vuosien aikana. Kesä-heinäkuun vaihteessa sovittiin kaupan alan järjestöjen kanssa yhteensä noin 20 %:n tasokorotuksesta toteu tettavaksi vähittäis- ja erikois kaupan ja asiakaspalvelutilojen hinnastoihin vuosien 2008 ja 2009 aikana. Projektityöskentely Projektiluonteinen työskentely on tullut osaksi julkisen esittämisen toimintaa ja se sopii hyvin päivittäisen sopimus hallinnoinnin rinnalle. Edellisenä vuonna käynnistynyt työpaikkamusiikkiprojekti saatiin valmiiksi ja projektille asetettu 20 %:n kertymäkasvu tavoite ylitettiin muutamalla prosentilla. Uusia tapoja tehdä sopimuksia Alue-edustajat tekevät edelleen huomattavan osan uusista sopimuksista perinteisesti asiakaskäynnin yhteydessä, mutta yhä enenevässä määrin asiakkaat ottavat meihin yhteyttä oma-aloitteisesti. Näin yhä suurempi osa hinnastoista ja sopimuslomakkeista lähetetään asiakkaille säh köpostilla tai asiakas etsii tarvittavat lomakkeet Internet sivuiltamme. Loppuvuodesta käynnistettiin nettipohjaisen itsepalvelujärjestelmän toteuttaminen. Kuvalliset musiikkitallenteet eli musiikkivideot Musiikkivideoiden julkinen esittäminen on voimakkaassa kasvussa. Tuottajien ja esittäjien yhteenlaskettu kertymä kas voi vuonna 2007 yli 100 % edelliseen vuoteen verrattuna. 10

11 Musiikin julkisen esittämisen sopimusten kappalemääräinen jakautuminen toimialoittain sekä esityskorvauskertymän kehitys viimeisten kuuden vuoden aikana. Julkisen esittämisen korvauskertymän kehitys milj. euroa ,8 4,7 4,8 5,2 5,4 4,2 v v v v v v Sopimusten kappalemääräinen jakautuminen toimialoittain (yhteensä n kpl) Muut 21 % Ravintolat 22 % Terv.hoito 6 % Kampaamot 15 % Kaupat 19 % Taksit 17 % 11

12 Sähköinen media Yleisradio Gramexin ja Yleisradion välillä vireillä olevassa tariffioikeudenkäynnissä saatiin marraskuussa 2007 Helsingin hovioikeuden tuomio. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioiden perusteella Yleisradion kokonaiskorvaus laski ennen oi keudenkäyntiä noudatettuun korvaustasoon nähden noin 35 %. Gramex on hakenut tuomioon valituslupaa korkeim mal ta oikeudelta. Yleisradio on suorittanut jo käräjäoikeuden tuomion jälkeen aikaisempaa alhaisempaa korvausmäärää, mikä näkyy vuoden 2007 kokonaiskertymässä siten, että kokonaiskorvausmäärä jää yhteensä noin 4 miljoonaan eu roon. Kaupalliset radiot Kaupallisilta radioilta kertyi tilivuoden aikana korvauksia yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Summa koostuu tili kau den ennakkomaksuista ja edellisen vuoden tarkistusmaksuista. Gramexin ja Radio Novan välillä vireillä olevassa tariffioikeudenkäynnissä saatiin vuoden lopussa Helsingin kä rä jä oi - keuden tuomio. Tuomion mukaan kaupallisten radioiden tariffi laskee vuoden 2004 alusta lukien noin 17 %. Kä rä jä oikeus hylkäsi Radio Novan alennusvaatimuksen vuotta 2004 edeltäneeltä ajalta. Äänitteiden käyttö tietoverkossa Äänitteiden tietoverkkokäytössä Gramex hallinnoi simulcasting- ja webcasting-toimintaa sekä pienimuotoisesti äänit teiden muuta käyttöä tietoverkossa. Kevään 2007 aikana sai Gramex valtuudet lisensoida äänitemusiikkia tilan tei siin, joissa radio- ja televisio-ohjelmia esitetään tilausperusteisesti radio- ja televisioyhtiöiden Internet-palveluissa. Uu sien valtuuksien perusteella Gramex solmi Yleisradion kanssa kesäkuussa sopimuksen, joka mahdollistaa äänitemusiikin käytön Internetissä Yleisradion Areena- ja Elävä Arkisto -palveluissa. Äänitteiden kopiointi Gramexin tallennuslisensointi keskit- tyi edellisvuosien tapaan pääsääntöisesti televisio- ja radiotoimintaan sekä taustamusiikkipalveluihin. Tallennuslisensointi laajeni tietyiltä osin myös televisio- ja radio-ohjelmien tietoverkkokäyttöön. Taustamusiikkipalveluiden tallennus, välitys- ja vuokrauslupien lisensointi jatkui kehittymistään myös vuonna Edellisvuosien tapaan Gramex on osallistunut yhteistyöhön kansainvälisten taustamusiikkipalveluiden lisensointimallien kehittämiseksi. Gramex jatkoi erillisvaltuuksien perusteella tiettyjen televisio-ohjelmien lisensointia kuluttajajakeluun DVD-tallenteina. Gramex keräsi tallennuskorvauksia tilikauden aikana 1,44 miljoonaa euroa. Kuvalliset musiikkitallenteet Tilikauden aikana solmittiin lisää korvaussopimuksia TV-kanavien kanssa kuvallisten musiikkitallenteiden käytöstä. 12

13 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin viestinnän tehtävänä on jakaa asiakkaille ja medialle faktatietoa Gramexin toiminnasta sekä kertoa siitä, miksi ja kenelle tekijänoikeuskorvauksia kerätään. Viestintätoiminnan painopisteitä oli vat Gramexin 40-vuotisjuhla, Gramexpressin jatkuva kehittäminen palveluna sekä kor vauksensaajaettä korvauksenmaksaja -asiak kaille sekä Gramexin tunnettuuden li sää minen. Suomen suurimpana musiikki alan tekijänoikeusjärjestönä Gramex hoitaa lain edellyttämiä korvaus- ja käyttölupaasioita yli oikeudenomistajan ja musiikin käyttäjän välillä. Gramex kehittää aktiivisesti toi mintaansa ollak seen kum paakin asiakasryhmäänsä mahdollisimman hy vin palveleva linkki, jonka avulla tekijänoikeusasiat hoituvat vaivattomasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Käytännön tiedotustyö Gramex tiedotti säännönmukaisesti oman vuo sikiertonsa mukaisista toimenpiteistä ja päätöksistä alla olevilla tiedotteilla: GramexRaati tuo musiikin ammattilaisten arviot suositulle nettisivulle Gramexin 40-vuotisjuhlavuoden ohjelma Gramexin 40-vuotishistoriikki Jotta musiikki soi listasi studiotyön sankarit Mikä Gramex on - ja muita hyviä kysymyksiä 40-vuotiaasta päi- vänsankarista ESEKin jakama tuki kasvoi kolmanneksella Shakiralla vuoden 2006 radiohitti Madonna vuoden 2006 radiotähti Gramexin hallitukseen ei muutoksia Gramexin vuosikertomus Gramex ja YLE sopivat mobiili-tv:stä Tekijänoikeusjärjestöt pyytävät komission kannanottoa korvausoikeuden poistoon Korvausten tilitysaikataulu tänä vuonna Gramex ja RAL tekivät sopimuksen Hovioikeudelta päätös Ylen korvauksista Gramexilta 10 miljoonaa euroa kotimaiselle musiikille Gramexille ei valituslupaa Kauden aikana hoidettiin normaalilla tavalla suhteita toimittajiin, joiden toimenkuvaan kuuluu tekijänoikeusasioista kirjoittaminen. Päätoimittajille, kult tuuritoimitusten päälliköille ja median muille avainhenkilöille lähetettiin Gramexin toimintakertomus. Mukana tapahtumissa. Gramex kohtasi musiikin käyttäjiä, ammattilaisia ja kuluttajia vuoden aikana ammattilaismessuilla ja -tapahtumissa. Tampereen Musiikki & Media -tapahtumassa Gramex oli yhteistyökump pa nina tukemassa omal la panoksellaan ta pahtuman kehitystä. Gramexpress. Uudistettu Gramexpress ilmestyi vuoden aikana neljästi. Sen painos oli runsas kappaletta. Leh teä postitetaan sekä korvauksensaajaettä käyttäjäasiakkaille, joten Gramexilla on toimiva viestintäkanava koko asia kas - kuntaansa. Lehdissä jaettiin tietoa tekijänoikeudesta, Gramexin toiminnasta sekä laajalti mu siikkialan arjesta. Gramexin asiakkaiden lisäksi lehti postitettiin kansanedustajille, päätoimittajille, kulttuuritoimitusten päälliköille ja median muille avainvaikuttajille. Uusi esite. Gramex uudisti vuoden aikana yleisesitteensä. Yhteensä 24-sivuisen esitteen tekstit on tehnyt Lauri Kaira, layoutin graafikko Helena Kajander ja kuvituksen piirtäjä Jouko Innanen. Esite jakaantuu kahteen, noin yhtä laajaan osaan. Alussa kerrotaan kansantajuisesti miksi ja kenelle tekijänoikeuskorvauksia kerätään. Lopun liiteosiossa jaetaan tarkem paa tietoa ammattilaisten tarpeisiin. >> 13

14 >> Vuosikertomus. Vuosikertomus toimitettiin avainsidos ryhmille ja julkaistiin pdf-muodossa Gramexin kotisivulla. Sen kuvituksesta vastasi Jouko Innanen. Sen layoutin toteuttivat Gramexin toimistossa Lauri Kaira ja Sari Lindström. Sisäinen viestintä ja koulutus. Sisäistä tie dotusta on hoidettu yhteis työryhmän rinnalla säännöllisten henkilökuntapalavereiden kautta. 40-vuotisjuhlat Gramexin täytti toimintavuonna 40- vuottta. Vuosijuhlaa varten toteutettiin seuraavat hankkeet: Juhlavuoden konserttikiertue. Gramexin juhlavuoden päätapahtuma oli Espoon Kulttuurikeskuksessa. Noin 350 vie rasta osallistui Tapiola Sinfoniettan SF- Sinfonisia Fantasioita - konserttiin ja sen jälkeen Gramexin juhlavastaanotolle. Vastaavat tilaisuudet järjestettiin neljässä muussa kaupungissa: Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä Kuopion Musiikkikeskuksessa Tampere-talolla Lahden Sibelius-talolla Kaikissa tapahtumissa kuultiin ESEKin juhlavuosiproduktio SF- Sinfonisia Fantasioita. Jotta musiikki soi -historiikki ja vuosijuhlalevy. Toimittaja Heimo Hatakan kirjoittama 40-vuotishistoriikki Jotta mu siikki soi julkistettiin Historiikin liitteenä julkaistaan levy liki- ja ikivihreitä Gramexin perustamisvuodelta. Historiikki ja sen liitteenä oleva vuosijuhlalevy jaettiin konserttitapahtumiin osallistuneille sekä postitettiin kansanedus tajille, ministereille ja tärkeimmille asiakkaille. GramexRaati Mikser.netissä. Gramex toteutti yhteistyössä suositun musiikkisivuston kanssa ammattilaisraadin, joka kom mentoi sivustolla julkaistuja musiikkikappaleita ja antaa kehittämisideoita. Juhlavuosipalkinto. Gramexin juhlavuoden kunniaksi päätettiin jakaa euron juhlapalkinto. Palkinnosta ja sen ehdok kaiden asettamisesta päättämään muodostettiin raati, jossa olivat jäseninä Gramexin hallituksen puheenjohtaja Risto Ryti (pj), Esittävän säveltaiteen edistämiskeskuksen ESEKin ja Taiteen Keskustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Saha, kulttuuritoimittajat Antti Eerola, Pirkko Kotirinta ja Minna Lindgren sekä sihteerinä Gramexin apulaisjohtaja Lauri Kaira. Palkinto jaettiin vuoden 2008 tammikuussa. Sidosryhmäsuhteet Gramexin sidosryhmätoimintaa jatkettiin käyttäen osin hyväksi Lyhty-yhteistyön tarjoamia mah dollisuuksia. Vuoden painopisteitä olivat uuden hallituksen ohjelmaan kuulunut selvitys tekijänoikeuksien hallinnointi- ja val miste lu paikasta, musiikkia käyttävien yrittäjien ta paaminen sekä Gramexpressin edelleen kehit täminen viestintä ka navak si kor vauksen maksajille. Gramexin edustajat osallistuivat usei siin tapahtumiin, joissa tavattiin mu - siikkialan ammattilaisia, kuluttajia ja korvauksen maksajia. Gramex järjesti yhteistyössä ÄKT:n ja Muusikkojen Liiton kanssa sidosryhmille vastaanoton Talvikauden ava jaiset, joissa esiintyi Katri Ylander. Vieraana oli mm. musiikin käyttäjiä, taiteilijoita, tuottajia sekä poliittisia päättäjiä. Gramex on ollut edel leen merkittävässä roolissa Luovan työn te kijöiden ja yrittäjien yhteistyöpro jekti Lyh dyssä, koska Gramexin apulais joh taja Lauri Kaira toimii Lyhdyn pro jek tinjohta ja na käyttäen siihen noin kol manneksen työajastaan. Projekti koordinoi ja organisoi luovan alan vaikuttamista. 14

15 Gramexin toiminta järjestönä Hallitus Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi: Puheenjohtaja: Risto Ryti Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Arto Alaspää Kari Helenius Vasilij Kokljuschkin Veikko Koivumäki Marita Kaasalainen Kimmo Valtanen Ahti Vänttinen Lottaliina Lehtinen Jouni Nieminen Martti Metsäketo Janne Murto Leevi Leppänen Kertomusvuon na yhdistyksen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Marita Kaasalainen erosi hallituksen jäse nyy destä Vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin KHT Hannu T. Koskinen ja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka samalla toimii myös varatilintarkastajana. Toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin HTM Kauko Hotti. Hallitus valitsi kokouksessaan varapuheen johtajiksi Arto Alaspään ja Ahti Vänttisen. Hallituksen oikeudelliseen työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Ryti ja jäseninä Arto Alaspää, Ahti Vänt tinen ja Hannu Marttila. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti hallituksen kokousten välillä. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin johtokunnassa ovat Gramexin nimeäminä toimineet esittävien taiteilijoiden edustajana Ahti Vänttinen ja äänitteiden tuottajien edustajana Arto Alaspää. Risto Ryti on valittu Gramexin esittämänä tekijänoikeusneuvoston jäseneksi. Henkilöstö Gramexin varsinaisen toiminnan tehtävissä henkilökunnan yhteismäärä oli vuoden lopussa 31, joista 24 oli toi mis ton teh tävissä ja 7 alue-edustajana. Henkilökunnan lukumäärä pysyi vuoden aikana ennallaan. Yhdistyksen toimitusjohtajana on toimi nut Hannu Marttila. Apulaisjohtajina ovat toimineet Jorma Härkki, Tuomas Talon poika, Leena Pitkänen ja Lauri Kaira. Jorma Härkin vastuualueena ovat re kisteröinti- ja tilitystoiminnot, niihin liit tyvä asiakaspalvelu sekä järjestelmien kehittäminen. Tuomas Talonpoika vastaa säh köisen median ja kopioinnin lisensioinnista sekä yhdistyksen lakiasioista. He ovat myös omilla erityisaloillaan edustaneet Gramexia kansainvälisissä työryhmissä. Leena Pitkänen vastaa julkisen esittä misen sopimustoiminnasta ja käyttäjäasiakassuhteista. Lauri Kaira vastaa sidosryhmäsuhteista ja tiedotuksesta sekä toimii projektijohtajana Lyhty-projektissa. Yhdistyksen taloushallinto on suoraan toimitusjohtajan vastuualueena. Rekisteröinti- ja tilitystoiminnossa, jossa hoidetaan kotimaisen asiakas- ja ääniterekisterin ylläpito, soitto tapah tu mien käsittely, korvausten tilitys ja maksatus sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu, ovat toimineet asiakaspalvelupäällikkö Tarja Henriksson, Riitta Pelli, Taru Tuovinen ja Pirjo Peltonen. Ulkomaisten soittotapahtumien käsitte lyä ja ulkomaista tilitystä on hoitanut pro jektipäällikkö Kari Niemelä ja Pekka Purhonen. Radioraportoinnin käsittelyä on hoitanut Arttu Rokka. Ulkomaisten äänit teiden rekisteröintiä on hoitanut Ilona Öster man, joka osallistuu myös kotimaiseen tilitysvalmisteluun. Sami Hiltunen on toiminut IT-asiantuntijana. Yhdistyksen lakiasioita ja uusmedian lisensi ointia on hoitanut Taina Kämäräinen ja hänen jälkeensä lähtien Sami Kokljuschkin. Äänitteiden kopioinnin asiakaspalvelu- ja sopimushallinnointitehtäviä ovat hoi taneet Heidi Wilska-Lehtonen ja Jari pek ka Koikkalainen, jotka vastaavat myös laskutuksesta. Julkisen esityssuojan sopimushallinnointitehtäviä hoitavat Heljä Juutilainen, Tarja Ylitalo ja Minna Auvinen. Ken täl lä toi mivina alue-edustajina ovat olleet Harri Franssi, Jarmo Hänninen, Jari Luomi, Tapio Nokkala, Matti Nummiaro, Hannu Virkkala ja Carl-Johan Wolff. Yhdistyksen talous- ja hallintotoiminnossa on Marja Hakkarainen hoitanut yh dis tyksen kirjanpidon ja maksu liikenteen. Hän on hoitanut myös Kiinteistö Oy Pikku-Yrjön kirjanpidon ja maksuliikenteen. Puhelinvaihteen hoitajana ja toimistopalvelutehtävissä on Tuija Niemi. Gramexpress-lehteä on toimittanut osapäiväisenä Anu Karlson. Hallintosihteerinä toimii Sari Lindström. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin pääsihteerinä ja ESEKin ja LUSESin yhteisen AV-jaoston esitte li jäsih tee rinä on toiminut Leena Hirvonen sekä toi mistosihteerinä Ulla Lahdensuo. Finnish Music Quarterly -lehden päätoimittajana on toiminut vuoden 2007 loppuun asti Aarne Toivonen ja toimit taja na Anu Ahola. Kerto musvuoden aikana julkaistiin neljä nume roa. 15

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y.

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Hallituksen puheenjohtajalta Teoston ensimmäistä henkilökuntaa 1930-luvulla. 85 vuotta rakkaudesta musiikkiin K evättalvella 1928 Suomen

Lisätiedot

Gramexpress. Nyt sytytämme kynttilän. Jouluvirsi on vahva perinne. Viime joulun soitetuin 10. Kotimaiselle musiikille 10 miljoonaa 12

Gramexpress. Nyt sytytämme kynttilän. Jouluvirsi on vahva perinne. Viime joulun soitetuin 10. Kotimaiselle musiikille 10 miljoonaa 12 Gramexpress 4 2007 E S I T T Ä V I E N T A I T E I L I J O I D E N J A Ä Ä N I T T E I D E N T U O T T A J I E N T E K I J Ä N O I K E U S Y H D I S T Y S G R A M E X R Y : N A S I A K A S L E H T I Viime

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Gramexpress. Karita Mattilan. joulu on lämmin. Keikka alkaa ripustamisesta s. 16. Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille s.

Gramexpress. Karita Mattilan. joulu on lämmin. Keikka alkaa ripustamisesta s. 16. Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille s. Gramexpress 4 2006 ESITTÄVIEN TAITEILIJOIDEN JA ÄÄNITTEIDEN TUOTTAJIEN TEKIJÄNOIKEUSYHDISTYS GRAMEX RY:N ASIAKASLEHTI Keikka alkaa ripustamisesta s. 16 Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 68. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Tapio Tuomela Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Gramexpress. Katri Helena. Päällimmäisenä on kiitollisuus

Gramexpress. Katri Helena. Päällimmäisenä on kiitollisuus Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 1/13 Krista vauhdilla Euroviisuihin Maria Kalaniemi

Lisätiedot

Gramexpress. Sam Huber. vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon

Gramexpress. Sam Huber. vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon Gramexpress EsittäviE n taite ilijoide n ja äänitte ide n tuottajie n te kijänoike usyhdistys GramE x 3/11 Sam Huber vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon

Lisätiedot

Sanasto. vuosikertomus

Sanasto. vuosikertomus Sanasto vuosikertomus 2011 vuonna 2005 perustettu Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksia,

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 69. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Antti Auvinen Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola 30.6.2014 asti Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

press Haloo Helsinki! on vuoden yhtye Anna Puu ja Arja Koriseva puhuvat laulamisesta Pink oli vuoden radiotähti Luova talous Suomen moottoriksi

press Haloo Helsinki! on vuoden yhtye Anna Puu ja Arja Koriseva puhuvat laulamisesta Pink oli vuoden radiotähti Luova talous Suomen moottoriksi ramex press Haloo Helsinki! on vuoden yhtye 12014 Anna Puu ja Arja Koriseva puhuvat laulamisesta Pink oli vuoden radiotähti Luova talous Suomen moottoriksi 1 hän Miten musiikki nykyisin liittyy sinun ja

Lisätiedot

Gramexpress. Jake Nyman uskoo radioon ja ääneen. Musapelissä kuluttaja on tähti 16. Tekijänoikeus suojaa sisällönviljelijää 12

Gramexpress. Jake Nyman uskoo radioon ja ääneen. Musapelissä kuluttaja on tähti 16. Tekijänoikeus suojaa sisällönviljelijää 12 Gramexpress 2 2009 E s i t t ä v i e n t a i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t t a j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x r y : n a s i a k a s l e h t i Musapelissä

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

Gramexpress. Pariisin muuttolintu. Laura Mikkola kesäksi Suomeen. Eppu Normaali soitetuin suomalainen 10. Tietoa puuttuu tiedon valtatieltä 14

Gramexpress. Pariisin muuttolintu. Laura Mikkola kesäksi Suomeen. Eppu Normaali soitetuin suomalainen 10. Tietoa puuttuu tiedon valtatieltä 14 Gramexpress 2 2008 E S I T T Ä V I E N T A I T E I L I J O I D E N J A Ä Ä N I T T E I D E N T U O T T A J I E N T E K I J Ä N O I K E U S Y H D I S T Y S G R A M E X R Y : N A S I A K A S L E H T I Eppu

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Gramexpress. Naiset tähtien takana. Tekijänoikeuspäivä koko maassa Mikko Haapala luo elämyksiä 24/7 Jenni Vartiainen soi eniten

Gramexpress. Naiset tähtien takana. Tekijänoikeuspäivä koko maassa Mikko Haapala luo elämyksiä 24/7 Jenni Vartiainen soi eniten Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 2/12 Naiset tähtien takana Tekijänoikeuspäivä

Lisätiedot

Gramexpress. Emma Salokoski. muusikko ja ääni

Gramexpress. Emma Salokoski. muusikko ja ääni Gramexpress EsittäviE n taite ilijoide n ja äänitte ide n tuottajie n te kijänoike usyhdistys GramE x 4/11 Emma Salokoski muusikko ja ääni Pääministeri Jyrki Katainen: Tekijänoikeuksien pitää olla kohdallaan

Lisätiedot

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain muutosehdotuksia. Lakia ehdotetaan selvennettäväksi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

Iskelmä muuttuu. Suvi Teräsniska elää ajassa. Eva & Manu laulavat elämästä Tuure Kilpeläinen kaihon matkassa 4Musiikin talo on täynnä toimintaa

Iskelmä muuttuu. Suvi Teräsniska elää ajassa. Eva & Manu laulavat elämästä Tuure Kilpeläinen kaihon matkassa 4Musiikin talo on täynnä toimintaa 2014 Iskelmä muuttuu Suvi Teräsniska elää ajassa Eva & Manu laulavat elämästä Tuure Kilpeläinen kaihon matkassa 4Musiikin talo on täynnä toimintaa 1 hän Montako levyä osimoilleen omistat? Fyysisiä äänitteitä

Lisätiedot

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta Teosmyyntiä opettelemassa Musiikki elävöittää yritystapahtumaakin TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2008 sai Teostopalkinnon AsanLoppuasukas Pääkirjoitus Säästöjä

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

Gramexpress. Olli Lindholm. teki oman joululevyn. Jonna Tervomaan uudet laulut Maaritin ensilevystä 40 vuotta He kilpailevat paikasta Euroviisuissa

Gramexpress. Olli Lindholm. teki oman joululevyn. Jonna Tervomaan uudet laulut Maaritin ensilevystä 40 vuotta He kilpailevat paikasta Euroviisuissa Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 4/13 Olli Lindholm teki oman joululevyn Jonna

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET

NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET NETIN LAILLISET JA LAITTOMAT LÄHTEET Omien teosten luominen ja toisten teosten hyödyntäminen tekijänoikeuden näkökulmasta Maikki Kantola Videootit ry 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 03 OPPIMATERIAALISTA

Lisätiedot