VUOSIKERTOMUS Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007. Tekijänoikeusjärjestö Gramex"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 Tekijänoikeusjärjestö Gramex

2 2

3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2007 * Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2007 lyhyesti - Oikeudenmukainen korvaus musiikista 6 Hallituksen toimintakertomus 2007 Rekisteröintitoimet ja tilitys 7-8 Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista 9 Osaavaa asiakaspalvelua Sähköinen media 12 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin toiminta järjestönä 15 Yhteistyösopimukset Liite 1: Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Liite 2: Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK Liite 2 A: Jaostojen kokoonpanot 22 Liite 3: Finnish Music Quarterly 23 Hallituksen tilikertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 31 * Lisätietoa, joka ei sisälly hallituksen toimintakertomukseen Piirrokset: Jouko Innanen, valokuva Saara Vuorjoki. Layout: Lauri Kaira ja Sari Lindström Painopaikka: Speedmaster,

4 Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus Musiikki ei synny itsestään. Jokaiseen äänilevyyn sisältyy monien ihmisten työpanosta. Kun käyttää toisen työn ja yritystoiminnan tuloksia, on reilua maksaa siitä näille korvaus. Se on palkkaa työstä ja yrittämisestä. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä suomalaiselle kulttuurille. Muusikoille, laulajille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex ry. Tekijänoikeusjärjestö ei itse päätä, millainen musiikin käyttö oikeuttaa korvaukseen. Se säädetään laissa. Lain mukaan Gramex-korvauksia kerätään, kun cd-levyä tai muuta kaupallista äänitettä esitetään julkisesti tai siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön. Nyrkkisääntö on, että äänilevyn kuluttajahinta sisältää oikeudet yksityiskäyttöön ja sitä laajemmasta käytöstä menee Gramex-korvaus. Korvaukset menevät musiikille Gramex ei kerää rahaa itselleen, vaan edustamilleen taiteilijoille ja tuottajille. Gramexin korvaushallinnointi on kustannustehokasta: vajaa yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta jaetaan eteenpäin. Lisäksi Gramexin osana toimiva Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK) tukee vuosittain yli 250 kotimaista cd-levyä ja elävän musiikin tilaisuutta, runsasta sataa musiikkivideota tai muuta av-tuotantoa, musiikkivientiä sekä taiteilijoiden työskentelyä. Gramex tukee myös piratismin vastaista työtä tekevää Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta. Musiikkialan suurin tekijänoikeusjärjestö Gramex on voittoa tuottamaton yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen, solistien ja äänitteiden tuottajien edustajat. Sen tärkein tehtävä on myöntää käyttölupia sekä kerätä ja tilittää asiakkainaan oleville esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset. Gramexilla ei ole liittymis- tai jäsenmaksuja. Koska Gramex edustaa yli suomalaista taiteilijaa ja tuottajaa, se on asiakasmäärältään Suomen suurin musiikkialan tekijänoikeusjärjestö. Lisäksi se edustaa lukuisia ulkomaisia oikeudenomistajia ja tekee yhteistyötä yli musiikin käyttäjän kanssa. Gramexin lisäksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerää säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustava Teosto. 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Gramex ja muut tekijänoikeusjärjestöt eivät ole voittoa tuottavia. Kuitenkin niiden toimintaa ohjaa tietty tehokkuustavoittelu. Gramexin, joka hallinnoi äänitemusiikin käyttämisestä maksettavia korvauksia, tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan kaikissa niissä tapauksissa, joissa laki sen edellyttää. Tämä on niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjienkin etu. Tasapuolinen kohtelu asiakkaiden kesken on keskeisiä periaatteita. Gramexin keräämät korvaukset eivät ole erityisesti kasvaneet viime vuosina, vaikka musiikin käyttö on kasvanut. Syynä on ollut edelleen jatkuva epäselvä tilanne sähköisen median tariffien osalta. Kaupalliset radioasemat ovat maksaneet korvauksia oman harkintansa mukaisesti, kun tariffiasia on ollut pitkään oikeuden käsiteltävänä. Käräjäoikeuden joulukuussa antama tariffipäätös on saatettu hovioikeuden ratkaistavaksi. Lisäksi kun hovioikeus alensi Yleisradion tariffia, Yleisradiolta on kertynyt aikaisempaa vähemmän korvauksia. Myös Yleisradion tariffiasia on vielä kesken. Julkisen esittämisen korvaukset ovat sitä vastoin kehittyneet hyvin. Tämä johtuu ensi sijassa siitä, että korvausten keräämisen kattavuutta eri toimialoilla on pystytty entisestään nostamaan, vaikka uusia toimialoja ei ole enää tullut korvausten piiriin. Hannu Marttila Kerättyjen korvausten tilittäminen on Gramexin keskeisin toiminto. Kotimaisten äänitteiden soitoista kerätyt korvaukset on pystytty tilittämään lähes sataprosenttisesti. Myös ulkomaisten korvausten tilittämisen tehokkuus on noussut solmittuamme uusia vastavuoroisuussopimuksia sisarjärjestöjen kanssa. Ulkomaisten korvausten tilittämisessä on toki vielä kehittämisen varaa. Tähän tullaan jatkossa erityisesti panostamaan. Ulkomaisten sisarjärjestöjen oman toiminnan kehittyminen on tässä avainasemassa. Hallinnoinnin tehokkuus on järjestöjen keskeisiä tavoitteita. Tässä suhteessa Gramexin tilivuosi oli tyydyttävä. Vain vajaa 15 % kerätyistä korvauksista kului hallinnointiin. Luku on samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Taso on kansainvälisesti verrattuna alhainen. Tässä on keskeisessä roolissa ollut ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Uusia toimintatapoja ja välineitä kehittämällä ja nykyisiä prosesseja tehostamalla on pystytty hallinnoimaan kasvaneen asiakaskunnan korvausten kerääminen ja tilitys. Tästä kuuluu Gramexin henkilöstölle parhain kiitos. 5

6 Vuosi 2007 lyhyesti Oikeudenmukainen korvaus musiikista Gramexin tehtävä. Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, perii tekijänoikeuslain mukaiset korvaukset ja jakaa ne niihin oikeutetuille. Tilivuoden lopussa Gramexin kanssa oli tehnyt asiakassopimuksen yhteensä taiteilijaa ja tuottajaa. Toimintakulut. Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna ,5 milj.. Ne ovat n. 15 % kerätyistä korvauksista. Tilinpäätöksen toimintakuluissa näkyvät tämän lisäksi myös ESEKin sekä Finnish Music Quarterlyn toimintakulut. Kerätyt korvaukset. Gramex keräsi tilivuonna korvauksia yhteensä 16,5 milj.. Suurimmat korvauserät tulivat edellisvuosien tapaan sähköisestä mediasta (6,5 milj. ) ja äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (5,8 milj. ). Loput kertyivät kopiointi-, verkkokäyttö- ja ulkomaisista korvauksista sekä hyvitysmaksuista. Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten ne eivät ole tilinpäätöksessä Gramexin tuloa. Maksetut korvaukset. Gramex maksoi vuonna 2007 korvauksia yhteensä 12,7 milj.. Tästä kotimaiset artistit ja tuottajat saivat 9,8 milj. äänitteiden esittämisestä kotimaassa ja 0,4 milj. niiden esittämisestä ulkomailla. Loput korvaukset menivät ulkomaisille artisteille ja tuottajille. Suurin osa ulkomaisista tuottajakorvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille. Taiteilijat ja tuottajat saavat korvauksensa yksilöllisesti, kappaleittensa soitto- määrän mukaisesti laskettuna. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappaleiden soitot on selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille. Siten vuonna 2007 tilitettiin oikeudenomistajille pääosin vuodelta 2006 kertyneitä korvauksia. Varautuminen korvausten maksuun. Korvausten maksaminen pääosin seuraavalla tilikaudella näkyy Gramexin tilinpäätöksessä tilittämättömänä korvausvelkana, joka on samaa suuruusluokkaa kuin koko vuoden korvausten kertymä (18,4 milj. ). Summa tilitetään oikeudenomistajille seuraavan vuoden aikana. Lisäksi taseen pitkäaikaisiin velvoitteisiin on varattu tulevina vuosina tapahtuvaan ulkomaisten korvausten maksamiseen 8,8 milj.. Kulttuurin edistäminen. Tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen mukaisesti Gramex tukee Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK), Luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin (Lyhty), Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Finnish Music Quarterlyn toimintaa. Gramex on osaltaan rahoittamassa myös Musix Export Finlandin ja European Music Officen toimintaa. Gramex on siirtänyt vuosittain ESE- Kin hallinnoitaviksi varoja, joita kertyy ulkomaisten tuottajien ja artistien tilittämättömistä korvauksista. Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti ne käytetään esittävän säveltaiteen edistämiseen. Nämä varat (18,2 milj. ) näkyvät Gramexin tilinpäätöksessä varauksena. ESEK on kirjanpidollisesti osa Gramex ry:tä. Gramex-korvausten kokonaiskertymä (tuhatta ) Sähköinen media 6.548, , ,6 Julkinen esittäminen 5.793, , ,0 Verkkokäyttö 110,2 30,1 59,0 Kopiointi 1.444, ,8 875,8 Hyvitysmaksut 1.915, , ,9 Ulkomaiset korvaukset 444,9 555,0 175,7 Muut 290,1 61,4 75,0 Yhteensä , , ,0 6

7 Hallituksen toimintakertomus s Rekisteröintitoimet ja tilitys Rekisteröinti- ja tilitystoimi käsittää kotimaisten ja ulkomaisten taiteilija- ja tuottaja-asiakkaiden perustietojen rekis te röinnin sekä asiakaspalvelun, äänite- ja soittotietojen rekisteröinnin sekä tilitykset ja maksatukset oikeudenhaltijoille. Taiteilija- ja tuottajatiedot Sopimuksen tehneitä kotimaisia taiteilija-asiakkaita oli vuoden 2007 lopussa ja tuottaja-asiakkaita Kaik kiaan oikeudenhaltijoita Gramexin asiakasrekisterissä oli noin kappaletta. Gramex on pyrkinyt saamaan äänitteillä esiintyvät kotimaiset taiteilijat ja äänitteiden tuottajat asiakkaikseen, koska edel lytys korvausten maksamiseen on, että oikeudenhaltija on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Asiakassopimukset lähetettiin kaikille uusilla äänitteillä esiintyneille uusille taiteilijoille sekä uusille tuottajille. Jo asiakas rekisterissä oleville taiteilijoille ja tuottajille lähetettiin uudelleen sopimukset, mikäli maksamatonta saldoa oli ker ty nyt yhteensä vähintään 10 euroa kolmelta edelliseltä tilitysvuodelta ( ). Soittotapahtumien käsittely Yleisradio toimitti vuoden 2006 valtakunnallisten ja alueradioiden soittotapahtumia noin ja kaupalliset ra diot yli 4 miljoonaa tapahtumaa. Näiden lisäksi taustamusiikin, kopioinnin ym. tapahtumia toimitettiin muutamia tuhansia kappaleita. Näistä tapahtumista kohdistettiin Gramexin ääniterekisteriin kaikki Yleisradion ja 31 kaupallisen radion tai radioketjun kotimaiset soittotapahtumat sekä taustamusiikin ja kopioinnin tapahtumat. Ulkomaisista soittotapahtumista kohdistettiin Yleisradion ja neljän kaupallisen radion tapahtumat. Yleisradion vuoden 2006 kotimaisista soittotapahtumista kohdistui automaatti- sesti Gramexin ääniterekisteriin yli 78 % ja kaupallisilla radioilla hieman yli 65 %. Muiden tapahtumien osalta automaattinen kohdistumis-% on selvästi alhai sempi. Alhainen kohdistuminen johtuu siitä, että tiedoissa on paljon puutteita ja raportointimuodot ovat hyvin vaih te le via. Manuaalisesti kohdistettavia kotimaisia tapahtumia oli noin kappaletta. Ulkomaisten soittotapahtumien automaattikohdistusprosentti oli Yleisradion osalta n 55 % ja kaupallisten radioiden osal ta yli 56 %. Ulkomaisia tapahtumia kohdistettiin manuaalisesti yli kappaletta. Äänitetietojen käsittely Kotimaisia kappaleita rekisteröitiin vuoden 2007 aikana lähes kpl ja kaikkiaan kotimaisia kappaleita on rekiste röi ty yli kpl. Ulkomaisia kappaleita rekisteröitiin vastaavasti yli kappaletta ja koko rekisteri sisältää lähes kap paletta. >> 7

8 >> Kotimaiset äänitetiedot saadaan tuottajilta pääosin Gramexin ääniteilmoituslo mak keella, mutta myös tuottajien itse kehittämillä sähköisillä lomakkeilla. Tiedot sisältävät äänitteen tiedot sekä kappalekohtaisesti tunnistetiedot sekä tiedot kap paleella esiintyvistä taiteilijoista, heidän rooleistaan ja osuuksistaan. Tuottajilta saadut äänitetiedot tallennetaan Gramexissa kotimaiseen ääniterekisteriin. Ulkomaisten äänitteiden ja kappaleiden perustiedot rekisteröidään Gramexissa cd-levyiltä ja tarvittaessa muista lähteistä. Taiteilijatiedot saadaan järjestöjen välisten tilitysten yhteydessä. Kotimainen tilitys ja maksatukset Kotimainen tilitys tehtiin syys-lokakuun aikana ja maksatus lokakuun lopussa. Erillisiä maksatuksia tehtiin lisäksi 5 kappaletta: , , , ja Ennen varsinaista maksatusta korvauksia saaville asiakkaille lähetettiin e-kirje, jossa ilmoitettiin korvauksen määrä sekä kysyttiin tiedot pankki- ja verotietojen muutoksista. Korvausten maksamisen jälkeen asiakkaille lähetettiin korvauserittely e-kirjeenä. Tuottajille lähetettiin postitse tai sähköpostilla tilastot korvauksista radioittain/kappaleittain. Taiteilijalle vastaavat tie dot lähetettiin pyydettäessä. Ulkomainen tilitys ja maksatus Ulkomainen tilityslaskenta tehtiin marraskuussa. Laskennassa selvitettiin radiokohtaiset minuuttihinnat, joiden perusteella varsinaiset maksatukset ulkomaisille tuottajille ja taiteilijoille tapahtuivat. Tilityksen työvaiheita olivat soittotapahtumien manuaalikohdistus, tilitysajot ja niihin liittyvä käsittely, korvausten selvit täminen erittelyineen ja maksatustietojen tallennus järjestelmään sekä maksatus. Käsin kohdistettiin lähinnä independent-yhtiöiden ja asiakkaiksi liittyneiden taiteilijoiden soittoja. Major-tuottajayhtiöiden korvaukset selvitettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa toteutetulla otantatutkimuksella. Tutkimuksessa selvitetään major-yhtiöiden suojattujen ulkomaisten äänitteiden käyttö Yleisradion, Radio Novan, NRJ: n, Voicen ja Iskelmäradioiden radiolähetyksissä ja sen työvaiheita olivat aineiston muodostaminen, soittojen oikeudenhaltijoiden tunnistaminen ja korvausten laskeminen erittelyineen ja yhteenvetojen laatiminen. Järjestöjen välisissä vastavuoroisissa tilityksissä lähetettiin ko. maan soittotiedot järjestölle käsiteltäväksi ja saatiin vas - taavasti tiedot suomalaisista soitoista ko. maassa. Soittotiedot kohdistettiin paikalliseen ääniterekisteriin, täydennettiin soittotietoihin tuottaja- ja taiteilijatiedot ja lähetettiin tiedot tilittävään järjestöön. Tilittävä järjestö teki tietojen pohjalta omas sa järjestelmässään tilityksen tuottajille ja taiteilijoille sekä toimitti listat oikeudenhaltijakohtaisista korvaus summis ta vastaanottavalle järjestölle, joka maksaa korvaukset oikeudenhaltijoille. Gramexilla on vastavuoroista tilittämistä edellyttävä sopimus seuraavien järjestöjen kanssa: - SAMI Ruotsi, taiteilijat - IFPI Ruotsi, tuottajat - Gramex Tanska, taiteilijat ja tuottajat - SENA Hollanti, taiteilijat - AIE Espanja, taiteilijat - RAAP Irlanti, taiteilijat - LSG, Itävalta, taiteilijat - PPL Englanti taiteilijat ja tuottajat - GRAMO, Norja, taiteilijat - INTERGRAM, Tšekki, taiteilijat - LAIPA, Latvia, taiteilijat ja tuottajat - GRAMMO, Kreikka, tuottajat - RPA, Venäjä, tuottajat Lisäksi on C-sopimus GVL:n kanssa. Tämän sopimuksen perusteella GVL tilittää taiteilijakorvauksia suomalaisille asiakkaan erillisellä hakemuksella Gramexin kautta. 8

9 Gramex jakaa hyvitysmaksuvaroja esittäville taiteilijoille ja tuottajille Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista Gramex jakoi hyvitysmaksuja suorina korvauksina 1,9 miljoonaa ja ESEK sai niitä edistämistoiminnassaan käytettäväksi 1,25 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan Opetusministeriö on ni men nyt hyvitysmaksun periväksi järjestöksi Teoston. Hyvitysmaksu käytetään korvauksina tekijöille ja muille tekijänoi keuslainsäädännössä säädettyjen oikeuksien haltijoille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. Opetusministeriö päättää vuosittain hyvitysmaksun käyttösuunnitelmasta. Uudessa tekijänoikeuslaissa hyvitysmaksua koskeviin säännöksiin tuli muutoksia. Nämä muutokset tuli vat voimaan vuo den 2007 alusta. Lain mukaan laitteista, joita käytetään merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin, tulee suorittaa hyvitysmaksu. Ope tus ministeriö määrää hyvitysmaksun piiriin kuuluvat laitteet Liikenne- ja viestintäministeriön ja Kauppa- ja teolli suus ministeriön (nyk. Työ- ja elinkeinoministeriö) annettua asiasta lausuntonsa. Opetusministeriö määrää maksun suuruuden. Hyvitysmaksun suuruus Ääninauhojen hyvitysmaksun määrä oli vuonna ,50 senttiä/minuut ti ja kuvanauhojen 0,76 senttiä/minuutti. Tallennettavan cd-, dvd- ja MiniDisclevyn maksu on 0,20 1,80 euroa/levy riippuen sen tallennuskapasiteetista. Digitaalisten tallennuslaitteiden (audio- ja videotallentimet sekä digisovittimet) maksu on 4-18 euroa / laite riippuen sen tallennuskapasiteetista. Hyvitysmaksut pääosin muuttuivat vuonna 2007 tallennusaikaperusteisista muistikapasiteettiperusteisiksi. Varojen käyttö Opetusministeriö vahvisti vuonna 2006 perittyjen maksujen käyttösuun nitelman Tämän mukaan ESEKin kautta tuli käy tettäväksi äänituotteista perityistä korvauksista sekä vi deo tuotteis ta perityistä korvauksista Videotuotteista peri tyt korvaukset käytetään edistämis toimintaan yhteistyössä LUSESin kanssa. Käytännössä hallinnoin- nin hoitaa ESEKin yhteydessä toimiva AV-jaosto. Gramexin tilitettäväksi suorina korvauk sina tuli äänituotteista perittyjä varoja yhteensä ,75 sekä videotuotteista perittyjä varoja yhteensä ,42. Henkilökohtaiseen tilitykseen osoi tetut hyvitysmaksut tilitettiin oikeu den haltijoille vuonna 2007 tehdyn tili tyksen yhtey dessä. ESEKille osoitetut varat ohjattiin käytettäväksi edist ämistoimintaan. 9

10 Korvauksia julkisesta esittämisestä Osaavaa asiakaspalvelua Julkisen esittämisen osaston tärkeimpänä tehtävänä on palvella kaikkia musiikkia käyttäviä tahoja hyvin ja kerätä esityskorvaukset mahdollisimman kattavasti. Esityskorvauksia maksavia asiakkaita on n ja korvauskertymä oli vuonna 2007 n. 5,8 milj.. Korvaus ker ty män kasvu jatkui myönteisenä, edelliseen vuoteen kasvua oli 5,8 %. Vaikkakin katsomme sopimuspeiton Suomessa olevan jo niin kattavan kuin se käytännössä on mahdollista, kor vauskertymä kuitenkin kasvoi edelleen yli indeksikorotusprosentin. Tämä johtuu siitä, että uusien sopimusten perustana ole va musiikin käyttö on pääsääntöisesti laajempaa kuin aikaisemmissa sopimuksissa ja kauan voimassa olleita sopi muksia on aktiivisesti päivitetty vastaamaan tämän päivän musiikin käyttöä. Asiakaspalvelun parantamiseksi ja työskentelyn tehostamiseksi hankittu asiakkuudenhallintajärjestelmä otettiin kai kes sa laajuudessaan käyttöön loppuvuodesta. Tehokkuuden lisäämiseen ja kustannushyötyjen saavuttamiseen tähtäävää yhteistyötä on jatkettu Teoston kanssa yhdessä sovitun strategiasuunnitelman mukaisesti. Puitesopimukset ja hinnastouudistukset vuosille 2008 ja 2009 Kesäkuussa Gramexin ja majoitus- ja ravintola-alaa edustavan MaRa ry:n välille syntyi puitesopimus, jossa sovittiin ma joitus- ja ravintola-alan uudet hinnat. Taustamusiikkikorvaukseen tuli noin 20 %:n tasokorotus vuodelle 2008 ja tans simusiikkiin noin 30 %:n korotus toteutettavaksi vuosien aikana. Kesä-heinäkuun vaihteessa sovittiin kaupan alan järjestöjen kanssa yhteensä noin 20 %:n tasokorotuksesta toteu tettavaksi vähittäis- ja erikois kaupan ja asiakaspalvelutilojen hinnastoihin vuosien 2008 ja 2009 aikana. Projektityöskentely Projektiluonteinen työskentely on tullut osaksi julkisen esittämisen toimintaa ja se sopii hyvin päivittäisen sopimus hallinnoinnin rinnalle. Edellisenä vuonna käynnistynyt työpaikkamusiikkiprojekti saatiin valmiiksi ja projektille asetettu 20 %:n kertymäkasvu tavoite ylitettiin muutamalla prosentilla. Uusia tapoja tehdä sopimuksia Alue-edustajat tekevät edelleen huomattavan osan uusista sopimuksista perinteisesti asiakaskäynnin yhteydessä, mutta yhä enenevässä määrin asiakkaat ottavat meihin yhteyttä oma-aloitteisesti. Näin yhä suurempi osa hinnastoista ja sopimuslomakkeista lähetetään asiakkaille säh köpostilla tai asiakas etsii tarvittavat lomakkeet Internet sivuiltamme. Loppuvuodesta käynnistettiin nettipohjaisen itsepalvelujärjestelmän toteuttaminen. Kuvalliset musiikkitallenteet eli musiikkivideot Musiikkivideoiden julkinen esittäminen on voimakkaassa kasvussa. Tuottajien ja esittäjien yhteenlaskettu kertymä kas voi vuonna 2007 yli 100 % edelliseen vuoteen verrattuna. 10

11 Musiikin julkisen esittämisen sopimusten kappalemääräinen jakautuminen toimialoittain sekä esityskorvauskertymän kehitys viimeisten kuuden vuoden aikana. Julkisen esittämisen korvauskertymän kehitys milj. euroa ,8 4,7 4,8 5,2 5,4 4,2 v v v v v v Sopimusten kappalemääräinen jakautuminen toimialoittain (yhteensä n kpl) Muut 21 % Ravintolat 22 % Terv.hoito 6 % Kampaamot 15 % Kaupat 19 % Taksit 17 % 11

12 Sähköinen media Yleisradio Gramexin ja Yleisradion välillä vireillä olevassa tariffioikeudenkäynnissä saatiin marraskuussa 2007 Helsingin hovioikeuden tuomio. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioiden perusteella Yleisradion kokonaiskorvaus laski ennen oi keudenkäyntiä noudatettuun korvaustasoon nähden noin 35 %. Gramex on hakenut tuomioon valituslupaa korkeim mal ta oikeudelta. Yleisradio on suorittanut jo käräjäoikeuden tuomion jälkeen aikaisempaa alhaisempaa korvausmäärää, mikä näkyy vuoden 2007 kokonaiskertymässä siten, että kokonaiskorvausmäärä jää yhteensä noin 4 miljoonaan eu roon. Kaupalliset radiot Kaupallisilta radioilta kertyi tilivuoden aikana korvauksia yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Summa koostuu tili kau den ennakkomaksuista ja edellisen vuoden tarkistusmaksuista. Gramexin ja Radio Novan välillä vireillä olevassa tariffioikeudenkäynnissä saatiin vuoden lopussa Helsingin kä rä jä oi - keuden tuomio. Tuomion mukaan kaupallisten radioiden tariffi laskee vuoden 2004 alusta lukien noin 17 %. Kä rä jä oikeus hylkäsi Radio Novan alennusvaatimuksen vuotta 2004 edeltäneeltä ajalta. Äänitteiden käyttö tietoverkossa Äänitteiden tietoverkkokäytössä Gramex hallinnoi simulcasting- ja webcasting-toimintaa sekä pienimuotoisesti äänit teiden muuta käyttöä tietoverkossa. Kevään 2007 aikana sai Gramex valtuudet lisensoida äänitemusiikkia tilan tei siin, joissa radio- ja televisio-ohjelmia esitetään tilausperusteisesti radio- ja televisioyhtiöiden Internet-palveluissa. Uu sien valtuuksien perusteella Gramex solmi Yleisradion kanssa kesäkuussa sopimuksen, joka mahdollistaa äänitemusiikin käytön Internetissä Yleisradion Areena- ja Elävä Arkisto -palveluissa. Äänitteiden kopiointi Gramexin tallennuslisensointi keskit- tyi edellisvuosien tapaan pääsääntöisesti televisio- ja radiotoimintaan sekä taustamusiikkipalveluihin. Tallennuslisensointi laajeni tietyiltä osin myös televisio- ja radio-ohjelmien tietoverkkokäyttöön. Taustamusiikkipalveluiden tallennus, välitys- ja vuokrauslupien lisensointi jatkui kehittymistään myös vuonna Edellisvuosien tapaan Gramex on osallistunut yhteistyöhön kansainvälisten taustamusiikkipalveluiden lisensointimallien kehittämiseksi. Gramex jatkoi erillisvaltuuksien perusteella tiettyjen televisio-ohjelmien lisensointia kuluttajajakeluun DVD-tallenteina. Gramex keräsi tallennuskorvauksia tilikauden aikana 1,44 miljoonaa euroa. Kuvalliset musiikkitallenteet Tilikauden aikana solmittiin lisää korvaussopimuksia TV-kanavien kanssa kuvallisten musiikkitallenteiden käytöstä. 12

13 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin viestinnän tehtävänä on jakaa asiakkaille ja medialle faktatietoa Gramexin toiminnasta sekä kertoa siitä, miksi ja kenelle tekijänoikeuskorvauksia kerätään. Viestintätoiminnan painopisteitä oli vat Gramexin 40-vuotisjuhla, Gramexpressin jatkuva kehittäminen palveluna sekä kor vauksensaajaettä korvauksenmaksaja -asiak kaille sekä Gramexin tunnettuuden li sää minen. Suomen suurimpana musiikki alan tekijänoikeusjärjestönä Gramex hoitaa lain edellyttämiä korvaus- ja käyttölupaasioita yli oikeudenomistajan ja musiikin käyttäjän välillä. Gramex kehittää aktiivisesti toi mintaansa ollak seen kum paakin asiakasryhmäänsä mahdollisimman hy vin palveleva linkki, jonka avulla tekijänoikeusasiat hoituvat vaivattomasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Käytännön tiedotustyö Gramex tiedotti säännönmukaisesti oman vuo sikiertonsa mukaisista toimenpiteistä ja päätöksistä alla olevilla tiedotteilla: GramexRaati tuo musiikin ammattilaisten arviot suositulle nettisivulle Gramexin 40-vuotisjuhlavuoden ohjelma Gramexin 40-vuotishistoriikki Jotta musiikki soi listasi studiotyön sankarit Mikä Gramex on - ja muita hyviä kysymyksiä 40-vuotiaasta päi- vänsankarista ESEKin jakama tuki kasvoi kolmanneksella Shakiralla vuoden 2006 radiohitti Madonna vuoden 2006 radiotähti Gramexin hallitukseen ei muutoksia Gramexin vuosikertomus Gramex ja YLE sopivat mobiili-tv:stä Tekijänoikeusjärjestöt pyytävät komission kannanottoa korvausoikeuden poistoon Korvausten tilitysaikataulu tänä vuonna Gramex ja RAL tekivät sopimuksen Hovioikeudelta päätös Ylen korvauksista Gramexilta 10 miljoonaa euroa kotimaiselle musiikille Gramexille ei valituslupaa Kauden aikana hoidettiin normaalilla tavalla suhteita toimittajiin, joiden toimenkuvaan kuuluu tekijänoikeusasioista kirjoittaminen. Päätoimittajille, kult tuuritoimitusten päälliköille ja median muille avainhenkilöille lähetettiin Gramexin toimintakertomus. Mukana tapahtumissa. Gramex kohtasi musiikin käyttäjiä, ammattilaisia ja kuluttajia vuoden aikana ammattilaismessuilla ja -tapahtumissa. Tampereen Musiikki & Media -tapahtumassa Gramex oli yhteistyökump pa nina tukemassa omal la panoksellaan ta pahtuman kehitystä. Gramexpress. Uudistettu Gramexpress ilmestyi vuoden aikana neljästi. Sen painos oli runsas kappaletta. Leh teä postitetaan sekä korvauksensaajaettä käyttäjäasiakkaille, joten Gramexilla on toimiva viestintäkanava koko asia kas - kuntaansa. Lehdissä jaettiin tietoa tekijänoikeudesta, Gramexin toiminnasta sekä laajalti mu siikkialan arjesta. Gramexin asiakkaiden lisäksi lehti postitettiin kansanedustajille, päätoimittajille, kulttuuritoimitusten päälliköille ja median muille avainvaikuttajille. Uusi esite. Gramex uudisti vuoden aikana yleisesitteensä. Yhteensä 24-sivuisen esitteen tekstit on tehnyt Lauri Kaira, layoutin graafikko Helena Kajander ja kuvituksen piirtäjä Jouko Innanen. Esite jakaantuu kahteen, noin yhtä laajaan osaan. Alussa kerrotaan kansantajuisesti miksi ja kenelle tekijänoikeuskorvauksia kerätään. Lopun liiteosiossa jaetaan tarkem paa tietoa ammattilaisten tarpeisiin. >> 13

14 >> Vuosikertomus. Vuosikertomus toimitettiin avainsidos ryhmille ja julkaistiin pdf-muodossa Gramexin kotisivulla. Sen kuvituksesta vastasi Jouko Innanen. Sen layoutin toteuttivat Gramexin toimistossa Lauri Kaira ja Sari Lindström. Sisäinen viestintä ja koulutus. Sisäistä tie dotusta on hoidettu yhteis työryhmän rinnalla säännöllisten henkilökuntapalavereiden kautta. 40-vuotisjuhlat Gramexin täytti toimintavuonna 40- vuottta. Vuosijuhlaa varten toteutettiin seuraavat hankkeet: Juhlavuoden konserttikiertue. Gramexin juhlavuoden päätapahtuma oli Espoon Kulttuurikeskuksessa. Noin 350 vie rasta osallistui Tapiola Sinfoniettan SF- Sinfonisia Fantasioita - konserttiin ja sen jälkeen Gramexin juhlavastaanotolle. Vastaavat tilaisuudet järjestettiin neljässä muussa kaupungissa: Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä Kuopion Musiikkikeskuksessa Tampere-talolla Lahden Sibelius-talolla Kaikissa tapahtumissa kuultiin ESEKin juhlavuosiproduktio SF- Sinfonisia Fantasioita. Jotta musiikki soi -historiikki ja vuosijuhlalevy. Toimittaja Heimo Hatakan kirjoittama 40-vuotishistoriikki Jotta mu siikki soi julkistettiin Historiikin liitteenä julkaistaan levy liki- ja ikivihreitä Gramexin perustamisvuodelta. Historiikki ja sen liitteenä oleva vuosijuhlalevy jaettiin konserttitapahtumiin osallistuneille sekä postitettiin kansanedus tajille, ministereille ja tärkeimmille asiakkaille. GramexRaati Mikser.netissä. Gramex toteutti yhteistyössä suositun musiikkisivuston kanssa ammattilaisraadin, joka kom mentoi sivustolla julkaistuja musiikkikappaleita ja antaa kehittämisideoita. Juhlavuosipalkinto. Gramexin juhlavuoden kunniaksi päätettiin jakaa euron juhlapalkinto. Palkinnosta ja sen ehdok kaiden asettamisesta päättämään muodostettiin raati, jossa olivat jäseninä Gramexin hallituksen puheenjohtaja Risto Ryti (pj), Esittävän säveltaiteen edistämiskeskuksen ESEKin ja Taiteen Keskustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Saha, kulttuuritoimittajat Antti Eerola, Pirkko Kotirinta ja Minna Lindgren sekä sihteerinä Gramexin apulaisjohtaja Lauri Kaira. Palkinto jaettiin vuoden 2008 tammikuussa. Sidosryhmäsuhteet Gramexin sidosryhmätoimintaa jatkettiin käyttäen osin hyväksi Lyhty-yhteistyön tarjoamia mah dollisuuksia. Vuoden painopisteitä olivat uuden hallituksen ohjelmaan kuulunut selvitys tekijänoikeuksien hallinnointi- ja val miste lu paikasta, musiikkia käyttävien yrittäjien ta paaminen sekä Gramexpressin edelleen kehit täminen viestintä ka navak si kor vauksen maksajille. Gramexin edustajat osallistuivat usei siin tapahtumiin, joissa tavattiin mu - siikkialan ammattilaisia, kuluttajia ja korvauksen maksajia. Gramex järjesti yhteistyössä ÄKT:n ja Muusikkojen Liiton kanssa sidosryhmille vastaanoton Talvikauden ava jaiset, joissa esiintyi Katri Ylander. Vieraana oli mm. musiikin käyttäjiä, taiteilijoita, tuottajia sekä poliittisia päättäjiä. Gramex on ollut edel leen merkittävässä roolissa Luovan työn te kijöiden ja yrittäjien yhteistyöpro jekti Lyh dyssä, koska Gramexin apulais joh taja Lauri Kaira toimii Lyhdyn pro jek tinjohta ja na käyttäen siihen noin kol manneksen työajastaan. Projekti koordinoi ja organisoi luovan alan vaikuttamista. 14

15 Gramexin toiminta järjestönä Hallitus Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi: Puheenjohtaja: Risto Ryti Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Arto Alaspää Kari Helenius Vasilij Kokljuschkin Veikko Koivumäki Marita Kaasalainen Kimmo Valtanen Ahti Vänttinen Lottaliina Lehtinen Jouni Nieminen Martti Metsäketo Janne Murto Leevi Leppänen Kertomusvuon na yhdistyksen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Marita Kaasalainen erosi hallituksen jäse nyy destä Vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin KHT Hannu T. Koskinen ja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka samalla toimii myös varatilintarkastajana. Toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin HTM Kauko Hotti. Hallitus valitsi kokouksessaan varapuheen johtajiksi Arto Alaspään ja Ahti Vänttisen. Hallituksen oikeudelliseen työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Ryti ja jäseninä Arto Alaspää, Ahti Vänt tinen ja Hannu Marttila. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti hallituksen kokousten välillä. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin johtokunnassa ovat Gramexin nimeäminä toimineet esittävien taiteilijoiden edustajana Ahti Vänttinen ja äänitteiden tuottajien edustajana Arto Alaspää. Risto Ryti on valittu Gramexin esittämänä tekijänoikeusneuvoston jäseneksi. Henkilöstö Gramexin varsinaisen toiminnan tehtävissä henkilökunnan yhteismäärä oli vuoden lopussa 31, joista 24 oli toi mis ton teh tävissä ja 7 alue-edustajana. Henkilökunnan lukumäärä pysyi vuoden aikana ennallaan. Yhdistyksen toimitusjohtajana on toimi nut Hannu Marttila. Apulaisjohtajina ovat toimineet Jorma Härkki, Tuomas Talon poika, Leena Pitkänen ja Lauri Kaira. Jorma Härkin vastuualueena ovat re kisteröinti- ja tilitystoiminnot, niihin liit tyvä asiakaspalvelu sekä järjestelmien kehittäminen. Tuomas Talonpoika vastaa säh köisen median ja kopioinnin lisensioinnista sekä yhdistyksen lakiasioista. He ovat myös omilla erityisaloillaan edustaneet Gramexia kansainvälisissä työryhmissä. Leena Pitkänen vastaa julkisen esittä misen sopimustoiminnasta ja käyttäjäasiakassuhteista. Lauri Kaira vastaa sidosryhmäsuhteista ja tiedotuksesta sekä toimii projektijohtajana Lyhty-projektissa. Yhdistyksen taloushallinto on suoraan toimitusjohtajan vastuualueena. Rekisteröinti- ja tilitystoiminnossa, jossa hoidetaan kotimaisen asiakas- ja ääniterekisterin ylläpito, soitto tapah tu mien käsittely, korvausten tilitys ja maksatus sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu, ovat toimineet asiakaspalvelupäällikkö Tarja Henriksson, Riitta Pelli, Taru Tuovinen ja Pirjo Peltonen. Ulkomaisten soittotapahtumien käsitte lyä ja ulkomaista tilitystä on hoitanut pro jektipäällikkö Kari Niemelä ja Pekka Purhonen. Radioraportoinnin käsittelyä on hoitanut Arttu Rokka. Ulkomaisten äänit teiden rekisteröintiä on hoitanut Ilona Öster man, joka osallistuu myös kotimaiseen tilitysvalmisteluun. Sami Hiltunen on toiminut IT-asiantuntijana. Yhdistyksen lakiasioita ja uusmedian lisensi ointia on hoitanut Taina Kämäräinen ja hänen jälkeensä lähtien Sami Kokljuschkin. Äänitteiden kopioinnin asiakaspalvelu- ja sopimushallinnointitehtäviä ovat hoi taneet Heidi Wilska-Lehtonen ja Jari pek ka Koikkalainen, jotka vastaavat myös laskutuksesta. Julkisen esityssuojan sopimushallinnointitehtäviä hoitavat Heljä Juutilainen, Tarja Ylitalo ja Minna Auvinen. Ken täl lä toi mivina alue-edustajina ovat olleet Harri Franssi, Jarmo Hänninen, Jari Luomi, Tapio Nokkala, Matti Nummiaro, Hannu Virkkala ja Carl-Johan Wolff. Yhdistyksen talous- ja hallintotoiminnossa on Marja Hakkarainen hoitanut yh dis tyksen kirjanpidon ja maksu liikenteen. Hän on hoitanut myös Kiinteistö Oy Pikku-Yrjön kirjanpidon ja maksuliikenteen. Puhelinvaihteen hoitajana ja toimistopalvelutehtävissä on Tuija Niemi. Gramexpress-lehteä on toimittanut osapäiväisenä Anu Karlson. Hallintosihteerinä toimii Sari Lindström. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin pääsihteerinä ja ESEKin ja LUSESin yhteisen AV-jaoston esitte li jäsih tee rinä on toiminut Leena Hirvonen sekä toi mistosihteerinä Ulla Lahdensuo. Finnish Music Quarterly -lehden päätoimittajana on toiminut vuoden 2007 loppuun asti Aarne Toivonen ja toimit taja na Anu Ahola. Kerto musvuoden aikana julkaistiin neljä nume roa. 15

16 Gramex tekee yhteistyötä edistääkseen kulttuuria ja palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Yhteistyösopimukset Yhteistyö kotimaassa Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Gramex on jatkanut aktiivista rooliaan luovan toimialan yhteistyöprojektissa Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty). Gramexin apulaisjohtaja Lauri Kaira toimii sen osaaikaisena projektinjohtajana. Kyseessä on laajin luovan alan yhteistyöprojekti. Siinä on mukana 13 järjestöä, jotka edustavat omien alojensa taiteilijoita, yrittäjiä ja yrityksiä. Sen tavoitteena on edistää kulttuuria ja alan toimintaedellytyksiä. Toimintavuoden aikana järjestettiin päättäjä- ja mediatapaamisia, tuotettiin fakta-aineistoa, annettiin asiantuntijaapua hallitusohjelmaneuvotteluihin osallistuville puolueille, teetettiin ja julkistettiin tekijänoikeusbarometri, annettiin lausuntoja, osallistuttiin koululaisvalistustyön toteutukseen ja suunnitteluun, koordinoitiin luovan alan järjestöjen vaikuttamistoimintaa ja osallistuttiin tekijänoikeusasioiden siirtohanketta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osa työstä kohdistui kotimaiseen ja osa EU-tason lainsäädäntöön. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvonta keskus ry. Keskuksen toiminta on siirtynyt vuoden 2005 alusta perustetun rekisteröidyn yhdistyksen toimesta tapahtuvaksi. Tekijän oikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry jatkoi aktiivista toimintaansa. Keskuksen sijoituspaikka on edelleen ollut Gra mexin yhtey dessä. Kopiosto. Tekijänoikeuslain ja opetusministeriön antaman valtuutuksen perusteella Kopiosto valvoi Gramexin asiakkaiden oikeuksia yleisradiolähetysten edelleen lähettämisen sekä radio- ja televisio-ohjelmien tallenteina tapahtuvan käytön osalta. Tallenteita on valmistettu pääasiallisesti Yleisradion ohjelmista yhtiön omaa tallennepalvelua sekä kirjastoissa tapahtuvaa käyttöä varten. Gramex ja Kopiosto ovat sopineet, että Gramex perii korvaukset kotimaisten radiolähetysten Suomessa tapahtuvasta edelleen lähettämisestä. Tuomas Talonpoika toimi jäsenenä Kopioston AV-jaostossa. Muu yhteistyö kotimaassa Vapaakappaleiden kopiointi. Gramex on osapuolena tehdyssä sopimuksessa, joka koskee käyttökopioiden val mistamista korvauksetta vapaakappaleina luovutetuista äänitteistä. Sopimus on tehty opetusministeriön, Teoston, Suo men Kirjailijaliiton, ÄKT:n, Suomen Muusikkojen Liiton ja Gramexin välillä. Suomen kansalliskirjasto. Gramex on mukana sopimuksessa, jossa muina osapuolina ovat Suomen kansalliskirjasto, Teosto, Suomen Kirjailijaliitto, ÄKT ja Suomen Muusikkojen Liitto. Sopimus kattaa luvan valmistaa kopioita Suomen kan salliskirjaston äänitekokoelmien täydentämiseen ja arkistointiin sekä tutkimuskäyttöön. Tekijänoikeusinstituutti. Gramex osallistui tehdyn sopimuksen mukaisesti Tekijänoikeusinstituutin toimin taan. Gramexin edustajana Instituutin johtoryhmässä oli Arto Alaspää. Jäsenjärjestöyhteistyö. Gramexil la on läheiset yhteistoimintasuhteet Suomen Muusikkojen Liiton ja ÄKT:n kanssa. Yhteis toiminta koski aiempien vuosien tapaan mm. Gramexin edunvalvontapiiriin kuuluvaa tekijänoikeusolojen ja lain sää dännön kansainvälisen ja kotimaisen kehityksen seurantaa ja kehittämistyötä. Music Export Finland. Gramex on vuodesta 2005 lähtien ollut Musex ry:n jäsenenä. Muita jäseniä ovat ÄKT, Muusikkojen Liitto, Teosto/FIMIC, Elvis, Mu siikkikustantajat ja Indie Co. Musex on organisaatio, joka tukee suomalaisen populaarimusiikin markkinointia ja myyntiä ulkomaille. Gramex on yksi Musexin rahoittajatahoista. Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen yhteydenpito ja vuorovaikutus Gramexin edustamalla tekijänoikeuden osa-alueella on entisestään laa jentunut. Suomen jäsenyys EU:ssa on kiihdyttänyt kansainvälisen yhteistyön tarvetta. Tuottajien ja taiteilijoiden kan nal ta tärkeät kansainväliset sopimushankkeet, erityisesti EU:n ja WIPO:n piirissä, ovat Gramexissa jatkuvan seurannan koh teena. Kertomusvuoden aikana Gramex osallis tui edelleen tuottajien tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän IFPI:n Performance Rights Committeen sekä taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän Societies Council for The Collective Management of Performers Rights -yhteisön (SCAPR) kokouksiin. SCAPR-ryhmään kuuluvien järjestöjen kesken on perustettu yhteisö (Internati onal Performers Database Association - IPDA) hallinnoimaan individuaalitilittämistä palvelevaa artistien identifiointijärjestelmää. Hannu Marttila toi mii IPDA:n hallituksen jäsenenä. Gramex on lisäksi keskeisten eurooppalaisten esittävien taiteilijoiden oikeuksia val vo vien tekijänoikeustoimistojen eurooppalaista yh teistyötä varten perustaman Association of European Performers Organization -nimisen (AEPO) yhteisön jäsenenä. Gramex on myös perustajajäsen pohjoismaisessa äänite tietokantahankkeessa (Virtual Recording Database), johon on nyt tullut mukaan myös muita eurooppa- 16

17 laisia järjestöjä. Gramex edustaa yhdessä Teoston kanssa suomalaisia musiikkialan oikeuden haltijoita European Music Office -nimisessä järjestössä, jonka tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan EU:n piirissä musiikkikulttuurin painoarvon nostamiseen. Tuottajien ja taiteilijoiden hyväksi. Tuottajien ja taiteilijoiden oikeuksien kansainvälisen kehittämisen ja käytännön toteu tuksen kannalta Gramexin yhteistyö ÄKT:n ja Muusikkojen liiton kanssa on erityisen tärkeää. Kes keiset Gramexin jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Näin sekä tuottajien että taiteilijoiden pyrkimykset ja tarpeet voidaan edunvalvonnassa tasapainoisesti huomioida. Järjestely on myös Gramexin kannalta käytännöllinen. Gramexin edustamat näkemykset välittyvät kansainväliseen kanssa käymiseen ja Gramex saa sekä tuottajien että taiteilijoiden osalta toimintansa kannalta tärkeät tiedot. Yhteistyö IFPI: n Performance Rights Committeen sekä toisaalta SCAPRin ja AEPOn puitteissa on Gramexille välttämätöntä. Pohjoismainen yhteistyö. Erityisesti yhteistyö ja tietojen vaihto pohjoismaisella tasolla on korostunut maiden lainsää dän nön ja olosuhteiden samankaltaisuuden johdosta. Vastavuoroisuussopimukset. Ruotsin, Tanskan, Espanjan, Hollannin, Iso- Britannian, Irlannin, Itävallan, Norjan, Tsekin Tasavallan ja Latvian järjestöjen kanssa on viime vuosina siirrytty korvausten vastavuoroiseen tilittämiseen. Saksan järjestön kanssa on tehty sopimus, jonka nojalla Gramexin kautta tilitetään suomalaisille taiteilijoille Sak sas sa kertyneet korvaukset. 17

18 Toimintakertomuksen liitteet s Liite 1 Toimintakertomus 2007 Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Yleistä Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projekti toimi vuonna 2007 aktiivisesti kotimaisen luovan alan toiminta edellytysten kehittämiseksi. Yhteistyössä oli mukana 13 järjestöä kulttuurin ja sisältötuotannon alalta. Kotimaisen luovan alan toimintaedellytysten turvaaminen on kansallisesti tärkeää. Luova toimiala on yksi maailman no peimmin kasvavista aloista. Alan toimintaedellytysten kehittäminen vaikuttaa sekä kansallisen kulttuurin kilpailu ky kyyn että luovan alan kykyyn luoda työpaikkoja. Vuonna 2007 Lyhty-projektin toimintaan kuului muun muassa lainsäädäntökehityksen seuraamista Suomessa ja EU:ssa, luovan alan vaikuttamisyhteistyön koordinointia ja toteutusta, faktaja argumentaatiomateriaalin tuottamista, lau suntojen antamista, tekijänoikeutta koskevan oppimateriaalin valmistamista sekä päättäjä- ja mediatapaamisten jär jestämistä. Vaikuttamishankkeet Hallitusohjelmatavoitteet. Toimintavuoden aikana olivat eduskuntavaalit ja muodostettiin uusi hallitus. Lyhdyn hallitusohjelmatavoitteet oli julkistettu Musiikki & Media -tapahtumassa Niiden pohjalta Lyhty antoi oman asiantuntijapanoksensa hallitusohjelmaneuvotteluihin osallistuville puolueille. Tekijänoikeusasioiden siirtohanke. Eräät elinkeinoelämän järjestöt ajoivat tekijänoikeusasioiden siirtoa opetusministe riöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Lyhty määritteli hallitusohjelmatavoitteissa yksimielisesti kantansa asiaan. Se kannatti mallia, jossa tekijän oi keusasiat säilyvät opetusministeriössä ja TEM antaa muilla sektoreilla vahvan panoksen luovan alan hyväksi. Lyhty antoi lausunnon asiaa selvittäneelle työryhmälle, tuotti materiaalia ja osallistui eri foorumeilla keskusteltuun. Hallitus päätti säilyttää tekijänoikeusasiat opetusministeriössä, mutta nosti samalla käsittelyagendalle useita kysy myk siä, jotka aiheuttavat luovalla alalla toimiville vakavaa huolta. Lainsäädäntö Suomessa. Lyhtyprojekti koordinoi järjestöjen lausuntoyhteistyötä sekä tapasi suurimpien puolueiden ja edus kuntaryhmien kulttuurivaikuttajia. Toimintavuoden aikana Lyhty oli aktiivinen muun muassa must carry- ja moni ka na va-jakelua koskevissa kysymyksissä. Tekijänoikeuspolitiikka-kysymykset. Lyhty osallistui kansallisen tekijänoikeuspolitiikan kehittämistä koskevaan kes kus teluun aktiivisesti. Lyhty antoi lausunnon opetusministeriön tekijänoikeuspolitiikan suunta-asiakirjasta ja osal lis tui sitä koskeviin keskustelutilaisuuksiin. EU-politiikka. Lyhty seurasi aktiivisesti kulttuurialaa ja tekijänoikeutta koskettavaa EU-valmistelua, koordinoi järjestöjen yhteis työtä lausuntojen kirjoittamista EU:lle ja piti yhteyttä suomalaisiin EU-parlamentin jäseniin. Vuoden aikana käsiteltiin mm. tekijänoikeusalaan, oikeuksien hallinnointiin ja seuraamusjärjestelmiin liittyviä kysymyk siä sekä palveludirektiiviä. Tekijänoikeusbarometri Lyhtyprojekti teetti edellisvuosien tapaan Taloustutkimuksella tekijänoikeusbarometrin, jossa selvitettiin noin 1000 hen kilön haastatteluilla tekijänoikeus- ja piratismiasenteiden kehitystä. Verrattuna vuoteen 2004 yhä useampi tuomitsee piratis min ja aiempaa harvempi kertoo tuoneensa maahan piraattitallenteita. Myös Internetpiratismin kasvu on tutkimuk sen mukaan taittunut. Tutkimuksen mukaan kansalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin ja korvauksiin on kehittynyt selvästi posi tiivisempaan suuntaan. Kun vuonna % kansalaisista katsoi korvausten ja järjestöjen olevan oikealla asialla, vuon na 2007 tätä mieltä oli 75 %. Koululaisprojektit Lyhty osallistui Tekijänoikeuden tiedo- 18

19 tus- ja valvontakeskuksen oppimateriaaliprojektiin, jossa tuotettiin alakouluille tekijänoikeutta koskeva aineisto. Yläkouluille suuntautuva Mikä tekijänoikeus -oppimateriaaliprojektin kotisivua yllä pidet tiin ja pidettiin ajan tasalla. Fakta- ja argumenttituotanto Argumenttityöryhmä valmisteli tekijänoikeutta koskevan Q&A-materiaalin sekä lausunnot tekijänoikeuspolitiikasta ope tusministeriölle ja tekijänoikeusasioiden hallintopaikasta valtioneuvoston kanslialle. Ryhmä osallistui mm. must carry-, hyvitysmaksu- ja mobiilitv-keskustelujen koordinointiin. Yhteydenpito päättäjiin ja mediaan Vuoden aikana tavattiin suurimpien puolueiden kulttuurivaikuttajia. Jäsenjärjestöt hoitivat mediayhteyksiä pää asiassa itsenäisesti, jonka lisäksi Lyhtyprojekti tapasi eräiden medioiden Helsingin toimituksia. Lyhdyn valtuuskunta Lyhdyn johtoryhmä päätti perustaa projektiin uuden elimen, Lyhty valtuuskunnan. Eri taiteilija- ja tuotta jajärjes töillä oli mahdollisuus esittää siihen jäseniä. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Kortekangas ja vara pu heenjohtajaksi Aleksi Bardy. Valtuuskunta vahvistaa projektin yhteyksiä taiteilijaja tuottajajärjestöjen sekä alan am mattilaisten kanssa. Valtuuskunta kokoontui kahden kuukauden välein, keskustellen toimialan kysymyksistä Lyhdyn agendaa kehittäen se kä osallistui vaikuttamisprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminnan organisointi Lyhdyn päätökset tehdään johtoryhmässä, jossa on edustaja jokaisesta jäsenorganisaatiosta. Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin vuoden alussa Tuotoksen toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä. Johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Lisäksi Lyhdyllä oli toimintavuonna seuraavat työryhmät: EU-työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Arto Alaspää Argumenttiryhmä, jonka puheenjohtaja toimi Martti Kivistö Viestintäryhmä, jonka puheenjohtaja toimi Pekka Rislakki Monikanava-työryhmä, jonka puheenjohtaja toimi Arto Tamminen Vuoden 2007 budjetti oli suuruudeltaan euroa ja toimintaan käytettiin euroa. Projektinjohtaja Lauri Kaira käytti Lyhtyprojektiin työajastaan vajaan kolmanneksen. Lyhdyn taloushallinto hoidettiin Gramexissa. JÄRJESTÖPOHJA Lyhty-yhteistyössä on mukana 13 järjestöä: AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Forum Artis - Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Kopiosto ry Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry Suomen elokuvatoimistojen liitto ry Suomen Muusikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen peliohjelmisto ja multimediatallenneyhdistys FIGMA ry Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 19

20 Liite 2 ESEK - Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus Gramexin yhteyteen 1980-luvun alus sa perustetun Esittävän säveltaiteen edis tämiskeskuksen (ESEK) toiminta jat kui ai kaisemmin omaksutun linjan mukaisena. ESEKin tehtävänä on erilaisin tukitoimenpitein edistää kotimaista esittävää säveltaidetta. Tukitoiminnan kohdealueet ovat äänitetuotanto, elävän musiikin hank keet, markkinointi ja vienti, työskentely esittävän säveltaiteen alalla ja alaan liittyvä jatko- ja täyden nys koulutus sekä yhteistyössä Luovan säveltaiteen edistämissäätiön (LUSES) kanssa audiovisuaalinen musiikkituotanto. Hallinto Toimistohenkilökunta oli kertomusvuonna edelleen kaksi henkilöä; pääsihteerinä toi mi Leena Hirvonen ja toimis to sih teerinä Ulla Lahdensuo. Johtokunnan kokoonpano 2007 oli seuraava: puheenjohtajana oli FT Hannu Saha ja varapuheenjohtajana toimitus johtaja Juhani Merimaa. Jäseninä olivat toiminnanjohtaja Arto Alaspää, toiminnanjohtaja Kai Amberla, toimittaja Minna Lindgren, toiminnanjohtaja Annamaija Saarela, sekä puheenjohtaja Ahti Vänttinen. Varajäseninä olivat Kari Helenius (Arto Alaspään varajäsen), Jouni Nieminen (Ahti Vänttisen varajäsen) sekä Aila Sauramo (muiden varajäsen, lähtien). Johtokunta piti kertomusvuoden aikana viisi kokousta. Johtokunnan sekä jaostojen paitsi työskentelytuen jaoston ja AV-jaoston esittelijäsihteerinä toimi pääsihteeri Leena Hir vonen. Työskentelytuen jaoston esittelijäsihteerinä toimi Pekka Nissilä ja AV-jaoston Jukka Takalo. Johtokunnan valmistelevina eliminä toi mivat äänitetuotantojaosto, esiintymisti laisuuksien jaosto, markkinointi- ja vientijaosto, työskentelytuen jaosto, koulutusjaosto, kuorojaosto sekä työjaosto. AV-jaosto toimii itsenäisesti ja tekee päätökset ilman johtokuntakäsittelyä. Jaosto jen kokoonpanot liitteessä 2 A. Rahoitus Toiminnan rahoituksesta on yhdessä Gramexin kanssa vastannut opetusministeriö. Valtionavustus ESEKille vuon na 2007 oli Lisäksi opetusministeriö siirsi euron erillisen määrärahan kuo rojen ulkomaisten esiintymismat kojen tukemiseen. Gramexin hallitus osoitti ulko maisten äänitteiden käytöstä perittyjä korvausvaroja koskevalla pää töksellään edis tämistoimintaan ,54. Opetusministeriön hyväksymän vuoden 2006 hyvitysmaksua koskevan käyttöpäätöksen mukaisesti ESEKin osuudeksi tuli äänituotevaroista Vuoden 2006 videotuoterahasta siirrettiin yhteisesti ESEKille ja LUSESille (AV-jaostolle) käytettäväksi kotimaisten audiovisuaalisten musiikkiohjel mien tuotannon edistämiseen. 20

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005. Tekijänoikeusjärjestö Gramex

VUOSIKERTOMUS 2005. Tekijänoikeusjärjestö Gramex VUOSIKERTOMUS 2005 Tekijänoikeusjärjestö Gramex Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2005 * Suomen suurin musiikkialan tekijänoikeusjärjestö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Oikeudenmukainen

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2012 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Halusimme tarjoilla levyllämme sekä vanhaa että uutta musiikkia. Pauliina Fred (oik.) muodostaa Hanna Kangasniemen, Hanna Haapamäen ja Sunniva Fagerlundin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Tekijänoikeusjärjestö Gramex

VUOSIKERTOMUS 2006. Tekijänoikeusjärjestö Gramex VUOSIKERTOMUS 2006 Tekijänoikeusjärjestö Gramex Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2006 * Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus 3 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2013 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Gramexin tutkimuksen mukaan Chisu oli vuoden 2012 radiotähti. Gramexpress 2/2013 3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2013 * Gramex tekee

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 Tutkimusraportti ja tiedotteet: TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Vuosikertomus 2006 Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Yleiskatsaus Nopea tekninen kehitys on av-tuottajille sekä haaste että mahdollisuus. Suomalaiset

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry Faktoja Teostosta säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry 2013 Tekijänoikeus lyhyesti Tekijä päättää teostensa käytöstä Teosto - yhdysside musiikin tekijöiden ja musiikin käyttäjien välillä. lakiin

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014 Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Teosto ja Gramex 27.11.2014 Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex)

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö GRAMEX U P P H O V S R A T T S O R G A N I S A T I O N 1 (5) Sopimus 1. Osapuolet Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Gramex ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistys

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010 Media Clever / Music Finland 2012 Tutkimuksen tausta Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY. ASIA Lausunto koskien luovien sisältöjen luvatonta verkkojakelua (Dnro 9/040/2009)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY. ASIA Lausunto koskien luovien sisältöjen luvatonta verkkojakelua (Dnro 9/040/2009) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUSMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto koskien luovien sisältöjen luvatonta verkkojakelua (Dnro 9/040/2009) LAUSUNNON ANTAJA Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY Luovan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu 14.6.2012 kesäkuun tilityksessä 14.6. maksamme kotimaisille oikeudenomistajille Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,3 miljoonaa euroa. Korvaukset koskevat pääosin

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta ja esitämme kantanamme

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS

ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS ASIAKASSOPIMUS JA ASIAKASTIETOLOMAKE/ YHTIÖ TAI YHDISTYS ASIAKASSOPIMUS GRAMEX NUMEROT: (Gramex täyttää) taiteilija: tuottaja: Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry (jäljempänä Gramex) ja

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry (jäljempänä Gramex) ja ASIAKASSOPIMUS GRAMEX NUMEROT: (Gramex täyttää) taiteilija: tuottaja: Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry (jäljempänä Gramex) ja (jäljempänä Asiakas) ovat

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Gramex kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO Asia: Lausuntopyyntö Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten VUOSIKERTOMUS 2013 TUOTOS PÄHKINÄNKUORESSA Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry hallinnoi elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia. Tuotos on yleishyödyllinen yhdistys,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot