Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex"

Transkriptio

1 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

2 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin tuesta, Gramexpress 1/2011

3 3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2011 * Jokaisella on oikeus saada korvaus työstään 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2011 lyhyesti - Oikeudenmukainen korvaus musiikista 6-7 Hallituksen toimintakertomus 2011 Rekisteröintitoimet ja tilitys 8-10 Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista Äänitemusiikin julkinen esittäminen 11 Sähköinen media 12 Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramexin toiminta järjestönä Yhteistyösopimukset Yhdistyksen talous Liite 1: Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty Liite 2: Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK Liite 2 A: Jaostojen kokoonpanot 24 Liite 3: Finnish Music Quarterly 24 Tuloslaskelma 25 Tase 25 Tilinpäätöksen liitetiedot 26 Allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 27 * Lisätietoa, joka ei sisälly hallituksen toimintakertomukseen Kuva: Ville Juurikkala

4 4 Jokaisella on oikeus saada korvaus työstään Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus. MUSIIKKI EI SYNNY ITSESTÄÄN. Jokaiseen äänilevyyn sisältyy monen ihmisen työpanos. Kun käyttää toisen työn ja yritystoiminnan tuloksia, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus. Se on palkkaa työstä ja yrittämisestä. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä suomalaiselle musiikkikulttuurille. Muusikoille, laulajille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex ry. Tekijänoikeusjärjestö ei itse päätä, millainen musiikin käyttö oikeuttaa korvaukseen. Se säädetään laissa. Lain mukaan Gramex-korvauksia kerätään, kun cdlevyä tai muuta kaupallista äänitettä esitetään julkisesti tai siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön. Nyrkkisääntö on, että äänilevyn kuluttajahinta sisältää oikeudet yksityiskäyttöön ja sitä laajemmasta käytöstä menee Gramex-korvaus. KORVAUKSET MENEVÄT MUSIIKILLE. Gramex ei kerää rahaa itselleen, vaan edustamilleen taiteilijoille ja tuottajille. Gramexin korvaushallinnointi on kustannustehokasta: liki yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta jaetaan eteenpäin. Gramex edistää kotimaista musiikkia monin tavoin. Gramexin osana toimiva Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK) myönsi vuonna 2011 noin 2 miljoonaa euroa kotimaisen äänitetuotannon, elävän musiikin tilaisuuksien, musiikkivideoiden ja muun av-tuotannon, taiteilijoiden työskentelyn ja erilaisten markkinointi- ja vientiponnistelujen tukemiseen. Tukea sai yli tuhat hanketta. Gramex tukee myös piratismin vastaista työtä tekevää Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta sekä luovan alan yhteistä edunvalvontaprojektia, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty:ä. MUSIIKKIALAN SUURIN TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ. Gramex on voittoa tuottamaton yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen, solistien ja äänitteiden tuottajien edustajat. Se myöntää käyttölupia sekä kerää ja tilittää esittäville taiteilijoille ja tuottajille tekijänoikeuskorvauksia äänitemusiikin ja musiikkivideoiden käytöstä. Gramexilla ei ole liittymis- tai jäsenmaksuja. Koska Gramex edustaa yli suomalaista taiteilijaa ja tuottajaa, se on Suomen suurin musiikkialan tekijänoikeusjärjestö. Lisäksi se edustaa lukuisia ulkomaisia oikeudenomistajia ja tekee yhteistyötä yli musiikin käyttäjän kanssa. Gramexin lisäksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerää säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustava Teosto.

5 5 Toimitusjohtajan katsaus Jotta musiikki soi huomennakin Gramex ja muut tekijänoikeusjärjestöt eivät ole voittoa tuottavia. Toimintaamme ohjaa kuitenkin tehokkuustavoittelu. Gramexin, joka hallinnoi äänitemusiikin käyttämisestä maksettavia korvauksia, tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan kaikissa niissä tapauksissa, joissa laki sen edellyttää. Tämä on niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjienkin etu. Tasapuolinen kohtelu asiakkaiden kesken on keskeisiä periaatteita. Gramex keräsi viime vuonna korvauksia yhteensä 19,2 miljoonaa euroa. Määrä ei kasvanut edellisvuodesta, vaan jopa väheni johtuen hyvitysmaksukertymän putoamisesta. Sähköisen median osalta korvaukset Yleisradiolta ja kaupallisilta radioasemilta olivat samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna. Julkisen esittämisen korvaukset ovat edelleen kehittyneet hyvin. Tämä johtuu siitä, että korvausten keräämisen kattavuutta eri toimialoilla on pystytty entisestään nostamaan, vaikka uusia toimialoja ei ole enää tullut korvausten piiriin. Myös korvaustasoja on saatu eri toimialoja edustavien järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten nojalla tarkistetuiksi vastaamaan paremmin äänitemusiikin käytön arvoa. Aikaisempaa merkittävämmäksi ovat nousseet yksinoikeuksien lisensioinnista saadut korvaukset. Näitä ovat esimerkiksi äänitteiden kopiointi tv-ohjelmiin tai taustamusiikiksi erilaisissa julkisen esittämisen tilanteissa kuten ravintoloissa, kaupoissa tai kuntosaleilla. Tämän lisäksi Gramex lisensoi myös TV-ohjelmien on-demand -palveluita ja nettiradiokäyttöä. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun kehitys on sen sijaan ollut epätyydyttävä. Korvauskertymä on romahtanut, koska valtiovalta ei ole ottanut teknisen kehityksen myötä markkinoille tulleita uusia tallennusalustoja maksun piiriin. Kerättyjen korvausten tilittäminen on Gramexin keskeisin toiminto. Kotimaisten äänitteiden soitoista kerätyt korvaukset on pystytty tilittämään lähes sataprosenttisesti. Myös ulkomaisten korvausten tilittämisen tehokkuus on noussut solmittuamme uusia vastavuoroisuussopimuksia sisarjärjestöjen kanssa. Ulkomaisten korvausten tilittämisessä on toki vielä kehittämisen varaa. Tähän tullaan jatkossa erityisesti panostamaan. Ulkomaisten sisarjärjestöjen oman toiminnan kehittyminen on tässä avainasemassa. Hallinnoinnin tehokkuus on järjestöjen keskeisiä tavoitteita. Tässä suhteessa Gramexin tilivuosi oli hyvä. Vain noin 13 % kerätyistä korvauksista kului hallinnointiin. Taso on myös kansainvälisesti verrattuna alhainen. Uusia toimintatapoja ja välineitä kehittämällä ja nykyisiä prosesseja tehostamalla on pystytty hallinnoimaan kasvaneen asiakaskunnan korvausten kerääminen ja tilitys. Keskeisessä roolissa tulosten saavuttamisessa on Gramexin ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, joka ansaitsee tästä suuren kiitoksen. Hannu Marttila Kuva: Saara Vuorjoki

6 86 Monelle niistä, jotka suhtautuvat nuivasti tekijänoikeuksiin, on ollut yllätys kuulla, kuinka suuri merkitys tekijänoikeustuloilla voi muusikolle olla. Nettikeskusteluja lukiessa tuntuu, että tieto on täysin tuulesta temmattua ja ennakkoluuloista. Luulen että tavallinen musiikin kuuntelija ymmärtää, mistä tekijän tulot koostuvat, kun se hänelle konkreettisesti kerrotaan. Kaija Kärkinen nettikeskustelusta piraattien kanssa, Gramexpress 1/2011

7 7 Vuosi 2011 lyhyesti Oikeudenmukainen korvaus musiikista GRAMEXIN TEHTÄVÄ. Tekijänoikeusjärjestö Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, perii tekijänoikeuslain mukaiset korvaukset ja jakaa ne niihin oikeutetuille. Tilivuoden lopussa Gramexin kanssa oli tehnyt asiakassopimuksen yhteensä taiteilijaa ja tuottajaa. TOIMINTAKULUT. Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna ,5 milj.. Ne ovat n. 13 % kerätyistä korvauksista. Tilinpäätöksen toimintakuluissa näkyvät tämän lisäksi myös ESEKin sekä Finnish Music Quarterlyn toimintakulut. KERÄTYT KORVAUKSET. Gramex keräsi tilivuonna korvauksia yhteensä 19,2 milj.. Suurimmat korvauserät tulivat sähköisestä mediasta (yhteensä 9,9 milj. ), johon sisältyy äänitteiden esittäminen radiossa ja tv:ssä (6,8 milj. ) sekä verkkokäyttö ja tallentaminen (3,1 milj. ) ja äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (7,8 milj. ). Loput kertyivät ulkomaisista korvauksista sekä hyvitysmaksuista. Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten ne eivät ole tilinpäätöksessä Gramexin tuloa. MAKSETUT KORVAUKSET. Gramex jakoi vuonna 2011 korvauksia yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Kotimaiselle musiikille tästä meni noin 11,5 miljoonaa ja ulkomaiselle 5,8 miljoonaa euroa. Suurin osa ulkomaisista tuottajakorvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille. Taiteilijat ja tuottajat saavat korvauksensa yksilöllisesti, kappaleittensa soitto- ja käyttömäärien mukaisesti. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappaleiden soitot on selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille. Siten vuonna 2011 tilitettiin oikeudenomistajille pääosin vuodelta 2010 kertyneitä korvauksia. VARAUTUMINEN KORVAUSTEN MAKSUUN. Korvausten maksaminen pääosin seuraavalla tilikaudella näkyy Gramexin tilinpäätöksessä tilittämättömänä korvausvelkana 24,2 milj.. Summa tilitetään oikeudenomistajille seuraavan vuoden aikana. Lisäksi taseen pitkäaikaisiin velvoitteisiin on varattu tulevina vuosina tapahtuvaan ulkomaisten korvausten maksamiseen 7,8 milj.. KULTTUURIN EDISTÄMINEN. Tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen mukaisesti Gramex tukee Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK), Luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin (Lyhty), Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK ry) sekä Finnish Music Quarterlyn (FMQ) toimintaa. Gramex on osaltaan rahoittamassa myös Music Export Finlandin (Musex ry) ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMICin toimintaa. Gramex on siirtänyt vuosittain ESEKin hallinnoitaviksi varoja, joita kertyy ulkomaisten tuottajien ja artistien tilittämättömistä korvauksista. Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti ne käytetään esittävän säveltaiteen edistämiseen. Nämä varat (17,4 milj. ) näkyvät Gramexin tilinpäätöksessä varauksena. ESEK on kirjanpidollisesti osa Gramex ry:tä. Gramex-korvausten kokonaiskertymä (tuhatta ) Sähköinen media Julkinen esittäminen Hyvitysmaksut Ulkomaiset korvaukset Yhteensä Kuva: Mikko Harma

8 8 Hallituksen toimintakertomus Rekisteritoimet ja tilitys Gramexilla oli vuoden 2011 lopussa asiakassopimus kotimaisen taiteilijan ja tuottajan kanssa. Rekisteröinti- ja tilitystoimi käsittää kotimaisten ja ulkomaisten taiteilija- ja tuottaja-asiakkaiden perustietojen rekisteröinnin sekä asiakaspalvelun, äänite- ja soittotietojen rekisteröinnin sekä tilitykset ja maksatukset oikeudenhaltijoille. TAITEILIJA- JA TUOTTAJATIEDOT. Sopimuksen tehneitä kotimaisia taiteilija-asiakkaita oli vuoden 2011 lopussa ja tuottaja-asiakkaita Kaikkiaan oikeudenhaltijoita Gramexin asiakasrekisterissä oli yli kappaletta. Gramex on pyrkinyt saamaan äänitteillä esiintyvät kotimaiset taiteilijat ja äänitteiden tuottajat asiakkaikseen, koska edellytys korvausten maksamiseen on, että oikeudenhaltija on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Asiakassopimukset lähetettiin kaikille uusilla äänitteillä esiintyneille uusille taiteilijoille sekä uusille tuottajille. Jo asiakasrekisterissä oleville taiteilijoille ja tuottajille lähetettiin uudelleen sopimukset, mikäli maksamatonta saldoa oli kertynyt yhteensä vähintään 10 euroa kolmelta edelliseltä tilitysvuodelta ( ). Internet-yhteyden kautta oikeudenhaltijat ovat voineet katsella asiakas-, äänite- ja korvaustietojaan sekä tehdä muutoksia yhteystietoihinsa, mikäli ovat tehneet Gramexin kanssa Internet-käyttösopimuksen. Näitä sopimuksia taiteilija- ja tuottaja asiakkaat ovat tehneet yli kpl vuoden 2011 loppuun mennessä. SOITTOTAPAHTUMIEN KÄSITTELY. Yleisradio toimitti Gramexille valtakunnallisten kanavien ja alueradioiden vuoden 2010 soittotapahtumia yli kappaletta ja kaupalliset radiot n. 4,0 miljoonaa. Näiden lisäksi taustamusiikin, kopioinnin ym. tapahtumia toimitettiin yli kappaletta. Näistä tapahtumista kohdistettiin Gramexin ääniterekisteriin kaikki Yleisradion ja 31 kaupallisen radion tai radioketjun kotimaiset soittotapahtumat sekä taustamusiikin ja kopioinnin tapahtumat. Ulkomaisista soittotapahtumista kohdistettiin Yleisradion ja isompien kaupallisten radioiden tapahtumat. Yleisradion tapahtumien kohdistumisprosentit olivat Yleisradion kotimaisilla soittotapahtumilla 97,1 % ja tv-tapahtumilla 90,4 %, kaupallisten radioiden tapahtumilla 96,6 % ja muilla tapahtumilla 93,5 %. Osa kohdistumattomista voi vielä myöhemmin kohdistua, jos syynä on ollut äänitetietojen puuttuminen. Kohdistumattomien määrä koko kotimaisten soittotapahtumien määrästä oli 3,3 %. Ulkomaisten soittotapahtumien kohdistusprosentti oli Yleisradion osalta 78,2 % ja kaupallisten radioiden osalta 91,0 %. Kohdistumattomia oli noin 21,4 % koko ulkomaisten soittotapahtumien määrästä. ÄÄNITETIETOJEN KÄSITTELY. Kotimaisia kappaleita rekisteröitiin vuoden 2011 aikana yli kpl ja kaikkiaan kotimaisia kappaleita on rekisterissä yli kpl. Ulkomaisia kappaleita rekisteröitiin vastaavasti lähes kappaletta ja koko rekisteri sisältää yli kappaletta. Kotimaiset äänitetiedot saadaan tuottajilta pääosin Gramexin ääniteilmoituslomakkeella, mutta myös tuottajien itse kehittämillä sähköisillä lomakkeilla. Tiedot sisältävät äänitteen tiedot, kappalekohtaisesti tunnistetiedot sekä tiedot kappaleella esiintyvistä taiteilijoista, heidän rooleistaan ja osuuksistaan. Tuottajilta saadut äänitetiedot tallennetaan Gramexissa kotimaiseen ääniterekisteriin. Ulkomaisten äänitteiden ja kappaleiden perustiedot rekisteröidään Gramexissa cd-levyiltä ja tarvittaessa muista lähteistä. Taiteilijatiedot saadaan järjestöjen välisten tilitysten yhteydessä. KOTIMAINEN TILITYS JA MAKSATUKSET. Varsinainen kotimainen tilitys tehtiin keväällä huhti-toukokuussa. Maksut lähtivät Gramexista Toinen tilitys, joka käsitti kopiointi-, taustamusiikki- ja on-demand-korvauksia, tehtiin lokakuussa >> Kuva: Saara Vuorjoki

9 9 Gramex-korvaukset ovat ammattimuusikon elinehto. Niiden avulla esimerkiksi minä pystyn täysipäiväisesti keskittymään ammattini harjoittamiseen. Sen lisäksi että niillä ostetaan soittimia ja esiintymisvaatteita sekä maksetaan treenikämpän vuokria, niillä ostetaan myös ruokaa ja maksetaan asuntolainaa. Gramex-korvaukset ovat meidän palkkaamme. Laura Närhi Gramexpress 3/2011

10 10 >> VAROJEN KÄYTTÖ. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisja maksut lähtivät maksettiin tuottajille ulkomaiset markkinaosuuskorvaukset ja ulkomaisille taiteilijoille kertyneitä soittokorvauksia. Ennen varsinaista maksatusta, korvauksia saaville asiakkaille lähetettiin e-kirje, jossa ilmoitettiin korvauksen määrä sekä kysyttiin pankki- ja verotietojen muutoksista. Korvausten maksamisen jälkeen asiakkaille lähetettiin korvauserittely e-kirjeenä. Web-sopimuksen tehneillä on mahdollisuus katsella tarkemmin korvaustietojaan Gramexin e-palvelun kautta tai pyytää erittelyjä asiakaspalvelun kautta. ULKOMAINEN TILITYS JA MAKSATUS. Ulkomainen tilityslaskenta tehtiin joulukuussa. Laskennassa selvitettiin radiokohtaiset minuuttihinnat, joiden perusteella tehtiin varsinaiset maksatukset ulkomaisille tuottajille ja taiteilijoille. Tilityksen työvaiheita olivat soittotapahtumien manuaalikohdistus, tilitysajot ja niihin liittyvä käsittely, korvausten selvittäminen erittelyineen ja maksatustietojen tallennus järjestelmään sekä maksatus. Käsin kohdistettiin lähinnä independent-yhtiöiden ja suoraan asiakkaiksi liittyneiden taiteilijoiden soittoja. Major-tuottajayhtiöiden korvaukset selvitettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa toteutetulla otantatutkimuksella. Tutkimuksessa selvitetään major-yhtiöiden suojattujen ulkomaisten äänitteiden käyttö radiolähetyksissä. Sen työvaiheita olivat aineiston muodostaminen, soittojen oikeudenhaltijoiden tunnistaminen ja korvausten laskeminen erittelyineen ja yhteenvetojen laatiminen. Järjestöjen välisissä vastavuoroisissa tilityksissä lähetettiin ko. maan soittotiedot järjestölle käsiteltäväksi. Vastaavasti saimme tiedot suomalaisista soitoista ko. maassa, jotka kohdistettiin ääniterekisteriin, täydennettiin soittotietoihin tuottajaja taiteilijatiedot ja lähetettiin tiedot tilittävään järjestöön. Tilittävä järjestö tekee tietojen pohjalta omassa järjestelmässään tilityksen tuottajille ja taiteilijoille sekä toimittaa listat oikeudenhaltijakohtaisista korvaussummista vastaanottavalle järjestölle, joka maksaa korvaukset oikeudenhaltijoille. Gramexilla on vastavuoroista tilittämistä edellyttävä sopimus seuraavien järjestöjen kanssa: ACTRA/Artisti Kanada taiteilijatilitys AIE Espanja taiteilijatilitys Credidam Romania taiteilijatilitys EFÜ Eesti tuottajatilitys Geidankyo/CPRA Japani taiteilijatilitys Gramex Tanska tuottaja- ja taiteilijatilitys Grammo Kreikka tuottajatilitys Gramo Norja tuottaja- ja taiteilijatilitys GVL Saksa taiteilijatilitys IFPI Ruotsi tuottajatilitys Intergram Tsekki tuottaja- ja taiteilijatilitys LaiPa Latvia tuottaja- ja taiteilijatilitys LSG Itävalta taiteilijatilitys PPL Englanti taiteilija- ja tuottajatilitys RAAP Irlanti taiteilijatilitys RPA Venäjä tuottajatilitys SAMI Ruotsi taiteilijatilitys SENA Hollanti tuottaja- ja taiteilijatilitys STOART ja SAWP Puola taiteilijatilitys Swissperform Sveitsi taiteilijatilitys Gramex jakaa hyvitysmaksuvaroja esittäville taiteilijoille ja tuottajille Hyvitysmaksu on korvausta kotikopioinnista Gramexin kautta tuli jaettavaksi hyvitysmaksuja suorina korvauksina 1,1 miljoona euroa ja ESEK sai niitä käytettäväksi edistämistoiminnassaan 0,6 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan Tekijänoikeuslakiin tuli hyvitysmaksua koskevia muutoksia vuoden 2007 alusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt hyvitysmaksun periväksi järjestöksi Teoston. Hyvitysmaksu käytetään korvauksina tekijöille ja muille tekijänoikeuslainsäädännössä säädettyjen oikeuksien haltijoille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. OKM päättää vuosittain hyvitysmaksun käyttösuunnitelmasta. Lain mukaan laitteista, joita käytetään merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin, tulee suorittaa hyvitysmaksu. Valtioneuvoston asetuksella säädetään liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön annettua asiasta lausuntonsa, mitkä laitteet kuuluvat maksun piiriin ja mikä on maksun suuruus. Ennen asetuksen antamista opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee laitteiden valmistajia ja maahantuojia sekä tekijöitä edustavien järjestöjen ja kuluttajaviranomaisten kanssa. HYVITYSMAKSUN SUURUUS. Ääninauhojen hyvitysmaksun määrä oli vuonna ,50 senttiä/minuutti ja kuvanauhojen 0,76 senttiä/minuutti. Tallennettavan cd-, dvd-, Blue-ray- ja MiniDisc-levyn maksu on 0,20 1,80 euroa/levy riippuen sen tallennuskapasiteetista. Digitaalisten tallennuslaitteiden (audio- ja videotallentimet sekä digisovittimet) maksu on 4-21 euroa / laite riippuen sen tallennuskapasiteetista. Uutena maksuna ulkoisista kiintolevyistä perittiin muistin määrästä riippuen 5 tai 10. Maksua ei peritä matkapuhelimista eikä tietokoneista. Maksujen kokonaiskertymä 6,4 miljoonaa euroa pysyi vuonna 2011 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Oikeudenhaltijat ovat tehneet esityksiä hyvitysmaksun piiriin kuuluvan laitekannan laajentamiseksi matkapuhelimiin ja tietokoneisiin. Valtioneuvosto päätti jättää nämä laitteet edelleen maksun ulkopuolelle. Arvion mukaan kuitenkin digitaalisiin tallennuslaitteisiin ja ulkoisiin kiintolevyihin tulleet uudet kapasiteettiluokat ja uudet maksut nostavat hyvitysmaksukertymää edellisestä vuodesta.

11 11 ti vuonna 2010 perittyjen maksujen käyttösuunnitelman Tämän mukaan ESEKin kautta tuli käytettäväksi äänituotteista perityistä maksuista (ed. v ) sekä videotuotteista perityistä maksuista (ed. v ). Videotuotteista perityt korvaukset käytetään edistämistoimintaan yhteistyössä LUSESin kanssa. Gramexin tilitettäväksi suorina korvauksina tuli äänituotteista perittyjä varoja yhteensä ,57 (ed. v ,01 ) sekä videotuotteista perittyjä varoja yhteensä ,87 (ed. v ,54 ). Henkilökohtaiseen tilitykseen osoitetut hyvitysmaksut tilitetään oikeudenhaltijoille vuonna tehtävien tilitysten yhteydessä. ESEKille osoitetut varat ohjattiin käytettäväksi edistämistoimintaan. ja luvista kertominen - on edelleen tärkeä osa Gramex-tuotteiden markkinointia. Tehokkaan tiedotustoiminnan ja uusiin yrityksiin suunnattujen kampanjoiden ansiosta asiakkaat osaavat olla jo itsekin meihin yhteydessä ja epalvelun ja toimiston rooli sopimustoiminnassa on kasvanut vuosittain. Sopimusten kappalemääräinen jakautuminen toimialoittain v Äänitemusiikin julkinen esittäminen Gramex palvelee musiikkia käyttäviä asiakkaitaan asiantuntevasti, tehokkaasti ja modernein välinein. Muut 18 % 17 % Taksit 15 % Kauneudenhoito 26 % 24 % Kaupat ja asiakastilat Ravintolat ja hotellit Gramex keräsi vuonna 2011 musiikin esityskorvauksia 7,8 miljoonaa euroa eli vajaa neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Varsinkin kampaamoiden, kuntokeskusten ja kauppojen kertymät kasvoivat hyvin. Ravintola- ja majoitusalan kasvu oli yli 2 %. Edellä mainittujen toimialojen kertymä oli yhteensä noin 5.6 miljoonaa euroa, joka on n. 70 % kokonaiskertymästä. Voimassaolevia esityskorvaussopimuksia on noin toimipaikassa ja sopimuspeitto on %. JÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Yhteistyö Teoston kanssa on jatkunut jo vakiintuneissa puitteissa. Kentällä toimii yhteinen alue-edustaja ja asiakasrajapinnassa tehdään monipuolista yhteistyötä. Kuluneen vuoden markkinointikampanjoinnin vahvana yhteisenä teemana ovat olleet tallentamiseen ja nettikaupoista yksityiskäyttöön ostettujen musiikkikappaleiden julkiseen esittämiseen liittyvät lupa-asiat. Myös yhteistyö musiikkia käyttävien asiakkaiden omien toimialajärjestöjen kanssa on jatkunut erinomaisesti. Varsinkin liikunta-alan järjestöt ovat tiedottaneet kiitettävästi omissa viestimissään Gramexin uusista tallentamisen lupatuotteista. KOHTI MONIPUOLISEMPAA JA TEHOKKAAMPAA ASIAKASPAL- VELUA. Alue-edustajat tekivät edelleenkin suurimman osan uusista sopimuksista mutta enää vain noin 20 % enemmän kuin toimisto tai asiakkaat itse epalvelun kautta. Kenttätyö - asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen, musiikin merkityksestä sekä äänitemusiikin käyttöön liittyvistä sopimuksista Eniten esityskorvauksia maksavat toimialat v KPL Ravintolat Kaupat ja asiakastilat Kauneudenhoito Kuntokeskukset Toimiala Kunnat Muut

12 12 Äänitemusiikki on edullista ja suosittua ohjelmaa Sähköinen media Kun äänitemusiikkia käytetään sähköisessä mediassa, Gramex kerää siitä korvaukset muusikoille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille. Se on korvausta heidän työnsä ja yritystoimintansa tulosten käytöstä. RADIO JA TV. Yleisradion äänitekäyttö radiokanavilla on ollut suojattujen äänitteiden osalta pienessä laskussa. Tämä näkyy vastaavasti myös radiokanavilta suoritettavien esityskorvauksien ja ennakkokorvauksien pienenemisenä. Kaupallisten radiokanavien suorittamat korvausmäärät ovat olleet pienessä nousussa, johtuen käytännössä kaupallisen radiotoimialan kokonaisliikevaihdon kasvusta epävakaasta taloustilanteesta huolimatta. Radio- ja TV-toimijat suorittivat Gramexille kalenterivuoden aikana esitys- ja käyttökorvauksia yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa. Summa koostuu sekä kalenterivuoden aikana suoritettavista ennakkokorvauksista että edellisen vuoden lopullisista korvauksista. Vuoden 2011 alusta lukien on Gramex huolehtinut uutena palvelumuotona myös musiikkituottajien musiikkivideo-oikeuksien lisensoinnin laskutuksesta ja asiakashallinnoinnista sähköisen median käyttäjäasiakkaille sekä operaattoripalveluihin Musiikkituottajat IFPI Finland ry:n toimeksiannosta. ÄÄNITTEIDEN TIETOVERKKO- JA TALLENNUSKÄYTTÖ. Äänitteiden tietoverkkokäytön osalta Gramex jatkoi edellisten vuosien tapaan äänitteiden lisensointia simulcasting-, webcasting- ja On Demand-käyttöihin. Gramexin tallennuslisensointi keskittyi kuluneen vuoden aikana erityisesti taustamusiikkipalveluihin sekä yksittäisten erityistoimialojen kuten liikunnanohjaukseen ja DJ-toimintaan liittyvien tallennuslisenssien kehittämiseen. Taustamusiikkipalveluiden osalta Gramex on osallistunut kansainväliseen yhteistyöhön kansainvälisten Rajat ylittävien -palvelumuotojen kehittämiseksi. Tähän liittyen Gramex on solminut useita uusia yhteistyö- ja lisensointisopimuksia ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa. Vuoden aikana on jatkettu yhteistyötä ja neuvontapalveluiden kehittämistä itsenäisten av-tuotantoyhtiöiden kanssa, samoin kuin aktiivista keskustelua Gramexin oikeudenhaltijoiden kanssa Gramexin lisensointivaltuuksien kehitystarpeista muuttuvassa mediakentässä. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa on jatkettu edellisvuosien tapaan yhteistyötä elinkeinotoiminnassa ja äänitteiden julkisen esittämisen alueella tapahtuvaan äänitetallennukseen sekä siihen kuuluvaan valvontaan liittyen. Gramex keräsi kalenterivuoden aikana korvauksia äänitteiden tietoverkko- ja tallennuskäytöistä yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Tietoa Gramexista ja tekijänoikeuksista Viestintä ja sidosryhmäsuhteet Gramex jakaa asiakkailleen ja medialle faktatietoa Gramexin toiminnasta ja palveluista sekä kertoo, miksi musiikin tekijänoikeuskorvauksia kerätään. Viestinnän painopisteitä olivat toimintavuonna Gramexpress-lehden ja Gramexin kotisivujen uudistaminen, tiedon jakaminen asiakkaille, tiedottaminen uusista palveluista sekä osallistuminen tekijänoikeutta koskevaan yhteiskunnalliseen lainsäädäntökeskusteluun. Suomen suurimpana musiikkialan tekijänoikeusjärjestönä Gramex hoitaa lain edellyttämiä korvaus- ja käyttölupa-asioita yli oikeudenomistajan ja musiikin käyttäjän välillä. Gramex pyrkii olemaan kumpaakin asiakasryhmäänsä palveleva linkki, jonka avulla tekijänoikeusasiat hoituvat vaivattomasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. KÄYTÄNNÖN TIEDOTUSTYÖ: MEDIAYHTEYDET. Kauden aikana hoidettiin normaalilla tavalla suhteita toimittajiin, joiden toimenkuvaan kuuluu tekijänoikeusasioista kirjoittaminen. Gramex julkisti seuraavat tiedotteet: Uusi lupa tallentamiseen ja biisikaupan musiikkiin Gramex ja Teosto yhdessä sporttimessuille Tampereelle Gramex jakoi vajaa 15 miljoonaa korvauksia Eppu Normaali kaupallisten radioiden soitetuin Gramexin vuosi 2010 lyhyesti Gramex-palkinto Oy Carlssonille EU päätti pidentää äänitteiden tekijänoikeussuoja-aikaa Gramex tarkasti noin sata ravintolaa Turussa Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus täyttää 30 vuotta Gramex-palkinto Audio Riders Oy:lle/Arvo Laitiselle Whamin Last Christmas viime joulun soitetuin GRAMEXPRESS. Gramexpress uudistettiin sekä sisällöltään että ulkoasultaan entistä enemmän musiikkilehdeksi. Lehden jakelu painotettiin vuoron perään korvauksensaaja- että käyttäjäasiakkaihin. Uudistettu Gramexpress on merkittävä tiedotuskanava Gramexin kummankin asiakassektorin suuntaan. Lehti postitettiin asiakkaiden lisäksi kansanedustajille, päätoimittajille, kulttuuritoimitusten päälliköille ja muille avainvaikuttajille. GRAMEX MUKANA MUSIIKKIALAN TAPAHTUMISSA. Gramex kohtasi musiikin käyttäjiä, ammattilaisia ja kuluttajia vuoden aikana useissa tapahtumissa. Gramex oli yksi pääsponsoreista Musiikki & Media-tapahtumassa, osallistui Helsingin Mu- >> Kuva: Saara Vuorjoki

13 13 Itse olen sikäli vanhanaikainen, että ostan levyt yhä joko kaupasta tai itunesista. En esimerkiksi omista Spotify-tiliä. Emilin syntymän jälkeen olin pari kolme kuukautta tekemättä mitään ja aloin miettiä, onko minua enää muusikkona olemassa. Siitä syntyi tavallaan entistä kovempi draivi tehdä musaa. Emma Salokoski Gramexpress 4/2011

14 14 >> siikkimessuille yhteisellä osastolla Muusikkojen Liiton ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa sekä oli mukana järjestämässä musiikkialan opettajille suunnattua Musiikinopetuksen tekijänoikeusfoorumia. MUU VIESTINTÄ. Toteutettiin erityiset viestintäprojektit Gramexin tallennus- ja biisikauppamusiikin käyttöluvasta tiedottamiseksi käyttäjien suuntaan sekä Gramexin ulkomaankorvaus-palveluista kertomiseksi tilitysasiakkaiden suuntaan. Gramexin vuosikertomus toimitettiin päättäjille ja medialle. Sen kuvituksena käytettiin edellisvuosien tapaan Jouko Innasen piirroksia ja sen layout tehtiin Gramexin toimistossa. Vuosikertomus julkaistiin pdf-muodossa myös Gramexin kotisivulla. Sisäistä tiedotusta hoidettiin yhteistyöryhmän rinnalla mm. joka toinen viikko pidettävissä maanantaipalavereissa. 45 VUOTTA MUSIIKIN HYVÄKSI. Koska Gramex täyttää 45 vuotta toukokuussa 2012, vuosittain tehtävä sidosryhmälahja-cdlevy toteutettiin tuplalevynä ja se sisältää suosittua musiikkia 45 vuodelta. GRAMEX-PALKINTO MUSIIKIN KÄYTTÄJILLE. Liittyen tulevaan 45-vuotispäivään jaettiin kaksi Gramex-palkintoa musiikin käyttäjille. Palkinnon saivat tavarataloyhtiö Oy Carlson sekä taustamusiikkiyritys Audio Riders/Arvo Laitinen. SIDOSRYHMÄTOIMINTA JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMI- NEN: YLEISTÄ. Gramex on hoitanut sidosryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista osin omana organisaationaan ja osin luovan alan yhteisen Lyhty-projektin jäsenenä. Gramexpress-lehti on tärkeä tiedotuskanava sekä oikeudenhaltija- että käyttäjä-asiakkaiden suuntaan. AVAINTEEMAT. Vuoden 2011 aikana painopisteenä olivat hyvitysmaksu-asiat, verkkopiratismi, EU:n digitaalinen agenda ja osallistuminen luovan alan hallitusohjelmatavoitteita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. OSALLISTUMINEN LAINSÄÄDÄNTÖKESKUSTELUUN. Gramexin edustajat ovat yhteistyössä oikeudenhaltijajärjestöjen kanssa tavanneet päättäjiä ja olleet kuultavina eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Ahti Vänttinen, Lauri Rechardt ja Lauri Kaira olivat jäseninä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa tekijänoikeustoimikunnassa. GRAMEXIN OMAT TILAISUUDET. Yhteistyössä Musiikkituottajat IFPI Finland ry:n ja Suomen Muusikkojen Liiton kanssa järjestettiin Talvikauden avajaiset, jossa esiintyi Koop Arponen & Flute of Shame. Vieraana oli mm. musiikin käyttäjiä, taiteilijoita, tuottajia sekä poliittisia päättäjiä. Tekijänoikeusjärjestö Sinun palveluksessasi Gramexin toiminta järjestönä Gramex on palveleva linkki, joka auttaa lakisääteisten korvausten ja lupien hoidossa sekä korvausten saajia että niiden maksajia. HALLITUS. Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi: puheenjohtaja: Risto Ryti, varsinaiset jäsenet: Lauri Rechardt, Niko Nordström, Kimmo Valtanen, Ahti Vänttinen, Jouni Nieminen ja Matti Lappalainen. Varajäsenet: Tapio Korjus, Markku Takkunen, Jarkko Nordlund, Lottaliina Lehtinen, Martti Metsäketo ja Sami Kuoppamäki. Kertomusvuonna yhdistyksen hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin KHT Hannu T. Koskinen ja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka samalla toimii myös varatilintarkastajana. Toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin HTM Lotta Kärki. Hallitus valitsi kokouksessaan varapuheenjohtajiksi Lauri Rechardtin ja Ahti Vänttisen. Hallituksen oikeudelliseen työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Ryti ja jäseninä Lauri Rechardt, Ahti Vänttinen ja Hannu Marttila. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti hallituksen kokousten välillä. Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin johtokuntaan on Gramexin nimeäminä valittu vuosiksi esittävien taiteilijoiden edustajana Ahti Vänttinen ja äänitteiden tuottajien edustajana Kimmo Valtanen. Risto Ryti on valittu Gramexin esittämänä tekijänoikeusneuvoston jäseneksi. HENKILÖSTÖ. Gramexin varsinaisen toiminnan tehtävissä henkilökunnan yhteismäärä oli vuoden lopussa 32, joista 27 oli toimiston tehtävissä ja 5 alue-edustajana. Yhdistyksen toimitusjohtajana on toiminut Hannu Marttila. Apulaisjohtajina ovat toimineet Jorma Härkki, Tuomas Talonpoika, Leena Pitkänen ja Lauri Kaira. Jorma Härkin vastuualueena ovat rekisteröinti- ja tilitystoiminnot, niihin liittyvä asiakaspalvelu sekä järjestelmien kehittäminen. Tuomas Talonpoika vastaa sähköisen median ja kopioinnin lisensoinnista sekä yhdistyksen lakiasioista. He ovat myös omilla erityisaloillaan edustaneet Gramexia kansainvälisissä työryhmissä. Leena Pitkänen vastaa julkisen esittämisen sopimustoiminnasta ja käyttäjäasiakassuhteista. Lauri Kaira vastaa sidosryhmäsuhteista ja tiedotuksesta sekä toimii projektijohtajana Lyhty-projektissa. Yhdistyksen taloushallinto on suoraan toimitusjohtajan vastuualueena. Rekisteröinti- ja tilitystoiminnossa, jossa hoidetaan kotimaisen asiakas- ja ääniterekisterin ylläpito, soittotapahtumi-

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Gramexpress. Sam Huber. vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon

Gramexpress. Sam Huber. vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon Gramexpress EsittäviE n taite ilijoide n ja äänitte ide n tuottajie n te kijänoike usyhdistys GramE x 3/11 Sam Huber vai Rick Lover? Laura Närhi palasi kotiin Suoja-aika 70 vuoteen Hallitus lupaa paljon

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

Sanasto. vuosikertomus

Sanasto. vuosikertomus Sanasto vuosikertomus 2011 vuonna 2005 perustettu Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksia,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Äänitteen tuottajan opas

Äänitteen tuottajan opas J J Äänitteen tuottajan opas Sisällysluettelo Johdanto 3 1. Tuotannon yhteistyötahot 5 2. Tallennettavat teokset 9 3. Äänitteen julkaiseminen ja jakelu 13 4. Gramex-ilmoitus 17 5. Äänitteen muu käyttö

Lisätiedot

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys RAPORTTEJA 76 2012 Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys MATTI SANTALAHTI JARI HANDELBERG PERTTI KIURU Musiikkialan ennakointija osaamistarveselvitys SANTALA MATTI HANDELBERG JARI KIURU PERTTI

Lisätiedot

Gramexpress. Jake Nyman uskoo radioon ja ääneen. Musapelissä kuluttaja on tähti 16. Tekijänoikeus suojaa sisällönviljelijää 12

Gramexpress. Jake Nyman uskoo radioon ja ääneen. Musapelissä kuluttaja on tähti 16. Tekijänoikeus suojaa sisällönviljelijää 12 Gramexpress 2 2009 E s i t t ä v i e n t a i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t t a j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x r y : n a s i a k a s l e h t i Musapelissä

Lisätiedot

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta Teosmyyntiä opettelemassa Musiikki elävöittää yritystapahtumaakin TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2008 sai Teostopalkinnon AsanLoppuasukas Pääkirjoitus Säästöjä

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Gramexpress. Marion. Tarkoitan mitä laulan. Jätti nimeltä Google Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle Chisu vuoden radiotähti

Gramexpress. Marion. Tarkoitan mitä laulan. Jätti nimeltä Google Musiikki tekee hyvää myös kassavirralle Chisu vuoden radiotähti Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 2/13 Marion Tarkoitan mitä laulan Jätti nimeltä

Lisätiedot

Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä

Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä 1 Suomen Musiikkikustantajat ry 4 Musiikin lähteellä 65 Kustantaminen on yhteispeliä 7 Resursseja luomiseen 8 Teokset vaativat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Gramexpress. Olli Lindholm. teki oman joululevyn. Jonna Tervomaan uudet laulut Maaritin ensilevystä 40 vuotta He kilpailevat paikasta Euroviisuissa

Gramexpress. Olli Lindholm. teki oman joululevyn. Jonna Tervomaan uudet laulut Maaritin ensilevystä 40 vuotta He kilpailevat paikasta Euroviisuissa Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 4/13 Olli Lindholm teki oman joululevyn Jonna

Lisätiedot

Gramexpress. Pariisin muuttolintu. Laura Mikkola kesäksi Suomeen. Eppu Normaali soitetuin suomalainen 10. Tietoa puuttuu tiedon valtatieltä 14

Gramexpress. Pariisin muuttolintu. Laura Mikkola kesäksi Suomeen. Eppu Normaali soitetuin suomalainen 10. Tietoa puuttuu tiedon valtatieltä 14 Gramexpress 2 2008 E S I T T Ä V I E N T A I T E I L I J O I D E N J A Ä Ä N I T T E I D E N T U O T T A J I E N T E K I J Ä N O I K E U S Y H D I S T Y S G R A M E X R Y : N A S I A K A S L E H T I Eppu

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10 Opetusministeriölle Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) on laaja-alaisin kotimaista luovaa alaa edustava yhteistyöelin. Sen

Lisätiedot

Tekijänoikeuspolitiikka 2012

Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet Selvitys nykyisen hyvitysmaksujärjestelmän toimivuudesta, näköpiirissä olevista haasteista ja kehittämistarpeista Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot