LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16. Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B."

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos AIKA klo 17:00-20:54 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Turku Roger jäsen Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Holmström Eeva varapuheenjohtaja Wasenius Ninni Vainion varajäsen Bäcklund Lars Turun varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Anja Järvinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa SESTI NÄHTÄVILLÄ Kenneth Hoffman Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Esityslistan hyväksyminen Alavesisäiliön urakoitsijan valinta Sähkölaskujen massahyväksyntä Talouskatsaus, osavuosiraportti Vesilaskun tarkistaminen vesivuodon johdosta,haddomin vesiosuuskunta Rahoituserien sisäinen korkokanta Tiedoksi Muut asiat 32

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 11 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 12 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Anja Järvinen ja Kenneth Hoffman.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Esityslistan hyväksyminen LOVESI 13 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Alavesisäiliön urakoitsijan valinta 418/ /2013 LOVESI 14 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Panimonmäelle suunnitellun alavesisäiliön urakkatarjouskilpailu on käyty. Tarjouksia pyydettiin yhdeksältä alan toimijalta (liite 1). Viisi urakoitsijaa kävi tutustumassa kohteeseen ja kolme antoi tarjouksen. Tarjoukset piti toimittaa alun perin viimeistään klo mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin siten, että lopullinen palautusaika oli klo Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 2. Tarjousten avausten jälkeen konsultti suoritti tarjousten teknisen läpikäynnin ja tässä yhteydessä todettiin, että kaikilta tarjoajilta joudutaan pyytämään täydennyksiä tarjousasiakirjoihin. Täydennykset saatiin ja läpikäyntiä jatkettiin. Kahden halvimman tarjoajan kanssa pidettiin urakkaneuvottelu Lemminkäinen Infra Oy:n urakkaneuvottelupöytäkirja on liitteenä 3 ja Rakennusliike Mättölä Oy:n urakkaneuvottelupöytäkirja on liitteenä 4. Urakkaneuvotteluissa ei tullut esiin mitään urakkahintaa nostavia asioita. Urakkaneuvotteluissa tarkennettiin vielä tarjousten ja tarjousliitteiden tarjouspyynnönmukaisuutta ja tilaisuuksien jälkeen käydyssä yhteenvetopalaverissa tilaajan ja konsultin edustajien välillä päädyttiin siihen, että kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja sillä perusteella halvin tarjous menee jatkoon. Vesiliikelaitoksen talousarviossa on varattu tälle vuodelle investointirahaa Urakka-ajaksi on tarjouspyynnössä esitetty 9 kk, mutta urakkaneuvottelussa Lemminkäinen Infra Oy on ilmoittanut, että hanke voi mennä hieman nopeamminkin. Pykälä on julkinen, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkistettu. Liite 5 (4 kpl) Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää valita Lemminkäinen Infra Oy:n Panimonmäen alavesisäiliön kokonaisurakan urakoitsijaksi hintaan (alv0%).

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Samalla johtokunta antaa vesihuoltopäällikölle ja taloussuunnittelijalle tehtäväksi huolehtia tarvittavista rahoitusjärjestelyistä kaupungin taloustoimiston kanssa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkistettiin välittömästi.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Sähkölaskujen massahyväksyntä 338/ /2014 LOVESI 15 Valmistelija: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Loviisan kaupungin teknisessä keskuksessa on käytössä energialaskujen massahyväksyntä (tekn.ltk / 153). Sähköyhtiöiltä tuli aikaisemmin noin 400 kpl finnvoice-laskua kuukaudessa. Laskut kiersivät kaupungilla tarkastajan ja hyväksyjän kautta. Näiden laskujen kulutusseurantaa pitää Energiakolmio OY ja heidän kauttaan laskuille kirjautuu keskuksen antama tiliöinti sisältäen kirjanpitotilin ja kustannuspaikan sekä vaaditun alv-käsittelyn. Massahyväksynnällä laskunkierto nopeutui ja työaika tehostui. Loma-ajat ja muut poissaolot eivät rajoita maksujen suoritusta. Laskujen tarkastus- ja hyväksymistoimenpide tehdään annettujen lähtötietojen mukaan taloustoimistossa massahyväksyntänä sen reskontranhoitajan toimesta, joka hakee finnvoice-laskut kaupungin järjestelmään. Menettely on hyvän kirjanpitotavan mukaista ja sillä on tilintarkastajan puolto, myös vesiliikelaitoksen kohdalla. Vesiliikelaitoksella oli 605 sähkölaskua vuonna 2013; määrä hiukan vaihtelee vuosittain riippuen m.m. kulloisestakin sähköntoimittajasopimuksesta. Tiliöintimalli/-avaimet tulee tarkistaa ja päivittää vuosittain. Mikäli uusia seurantakohteita tulee vuoden aikana, ne ilmoitetaan viipymättä Energiakolmiolle, jotta uusi lasku saadaan lisättyä massahyväksynnän piiriin. Mahdollinen muu muutos ilmoitetaan luonnollisesti myös. Vesiliikelaitos teki esityksen menettelyyn siirtymiseksi mutta asia ei edennyt. Alunperin tarkoitus oli konsernitasolla päättää massahyväksynnästä koko kaupunkia koskevana. Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy sähkölaskujen massahyväksynnän Energiakolmio OY:lle lähetettävän tiliöintiavaimen mukaan. Toimenpide suoritetaan taloustoimistossa reskontranhoitajan toimesta. Tiliöintimalli on tarkastettava vuosittain ja mahdollisia muutostarpeita kohteina on seurattava vuoden mittaan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Talouskatsaus, osavuosiraportti 1-4 LOVESI 16 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Liitteinä juoksevat raportit päivämäärällä sekä käyttötalous että investoinnit sekä osavuosiraportti maaliskuun loppuun päivämäärällä Liite 6 Johtokunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Merkittiin.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Vesiliikelaitos Vesilaskun tarkistaminen vesivuodon johdosta,haddomin vesiosuuskunta 114/02.00/2014 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Haddomin vesiosuuskunnan hallitus on lähestynyt vesiliikelaitoksen johtokuntaa liitteenä olevalla kirjeellä. Kysymyksessä on vesivuodosta johtunut normaalista korkeampi vuosikulutus, jonka laskusta osuuskunta haluaa hyvitystä. Osuuskunta on valmis maksamaan laskennallisen normaalikulutuksen mukaisen laskun. Vesihuoltopäällikkö on jo aikaisemmin asiaa kysyttäessä ilmoittanut, että hyvitystä ei voida antaa. Samalla on kuitenkin sovittu, että vesiliikelaitos voi antaa maksuaikaan helpotusta niin, että laskennallisen kulutuksen suuruinen osuus laskusta maksetaan laskun eräpäivänä ja loppu vuoden 2014 loppuun mennessä. Samalla sovittiin, että osuuskunnan edustaja saa tarvittavan avaimen mittaritilaan ja että osuuskunta voi valvoa itse kulutustaan tarpeen mukaan. Perimätieto Pernajasta tietää kertoa, että Haddomin osuuskunnalle on jo Pernajan aikana mainittu avain annettu. Tilanne vesiosuuskuntien mittausten kohdalla on sellainen, että yhtäkään osuuskuntaa ei ole valvottu sillä tarkkuudella, että pystytään lyhyellä aikavälillä huomaamaan mahdolliset vuodot tai muut kulutuspoikkeamat. Mittarit ovat pääsääntöisesti tiloissa, joissa ei juurikaan käydä normaalitilanteissa muuten kuin mittarinluvun yhteydessä. Mikäli vuoto on suuri, havaitaan se verkoston paineenlaskuna tai verkoston päämittausten tarkkailun yhteydessä. Osuuskunnat ovat kuitenkin vastuussa verkostoistaan ja näin ollen myös vuototilanteissa kuluneesta vedestä. Käytäntönä on ollut, että vesivuotojen osalta mahdollista hyvitystä on voinut hakea ja sitä on myös harkittu jätevesimaksun osalta, mikäli on voitu osoittaa, että vuotovesi ei ole mennyt viemäriin. Varsinaiseen veden käyttömaksuun ei hyvitystä ole myönnetty. Liite 4 Haddomin vesiosuuskunnalle ei myönnetä hyvitystä laskuun nro

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Maksuaikaa laskun maksamiseen annetaan vuoden 2014 loppuun asti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. LOVESI 17 OIKAISUVAATIMUS Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Haddomin vesiosuuskunta on toimittanut säädetyssä ajassa oikaisuvaatimuksen johtokunnan päätökseen, liite. Oikaisuvaatimuksessa osuuskunta vetoaa siihen, että vesiliikelaitoksen henkilökunta on käynyt kyseisessä mittaritilassa ja kirjannut mittarilukemia säännöllisesti. Osuuskunnan käsityksen mukaan normaalista poikkeava kulutus olisi tullut havaita jo toukokuussa eikä vasta syyskuussa Liitteenä olevasta seurantaraportista voidaan todeta, että vedenkulutus on kasvanut tasaisesti alkuvuoden 2013 aikana ja noussut huomattavasti 12.8 luennassa. On myös normaalia, että veden kulutus kesää kohti kasvaa talven kulutuksesta, joten kohtalainen kulutuksen kasvu ei välttämättä aiheuta toimenpiteitä. Tässä tapauksessa olisi vesiliikelaitoksen henkilökunnan kuitenkin pitänyt reagoida kulutuksen kasvuun ja tehdä ilmoitus osuuskunnalle huomattavasti ennen Liite 7 Haddomin vesiosuuskunnan oikaisuvaatimus hyväksytään. Vuoden 2013 lopullinen laskutettava vesimäärä on 9157 m3. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Jatketaan asiaselvittelyä vesiosuuskuntien mittauspoikkeamien ilmoitusmenettelystä.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Vesiliikelaitos Rahoituserien sisäinen korkokanta 115/02.00/2014 LOVESI 8 Valmistelija: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Vuoden 2012 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on maininta että, vesiliikelaitoksen ja kaupungin välisten rahaliikkeiden tapahtumiin pitää olla toimivaltaisten toimielinten periaatepäätökset, mukaan lukien perittävästä korkokannasta. Vesiliikelaitokslle suositellaan myös harkittavaksi asettaa peruspääoman tuottovaatimus kaupungille. Vesiliikelaitos on antanut vastineen kaupunginvaltuustolle ja siinä todetaan m.m., että asiaa valmistellaan taloustoimiston kanssa siten, että esitys menee vesiiikelatoksen johtokunnan kautta kaupunginhallitukseen. Esitys on tarkoitus saada 3. maaliskuuta kaupunginhallitukseen. Taloustoimistossa on laadittu alustava esitys. Vesiliikelaitoksen johtokunnalle ei ole valmista pohjaa esitettävissä mutta johtokunta voi esittää kantansa huomioitavaksi lopullisessa ehdotuksessa. Johtokunta keskustelee asiasta ja näkee pääperiaatteina, että ehdotukseen sisältyvä: - kahden prosentin suuruinen sisäinen korkokanta on nähtävä suurena (sellaista korkoa ei ole saatavissa kaupungin kassavarojen lyhytaikaiselle sijoittamiselle eikä sitä myöskään makseta lyhytaikaisesta lainauksesta (kuntatodistusohjelma) - korko pitkäaikaisille lainoille tulisi olla se mikä maksetaan kaupungin kulloinkin ottamalle lainalle (kaupunki ottaa lainat myös liikelaitoksen tarpeisiin) - kahden yhdystilin tarpeellisuuden käyttöä on harkittava (sisäinen ja ulkoinen rahaliikenne) - korkopäätösten ja periaatteiden tulee olla joustavia ja päätösten tulee olla määräaikaisia ja tarkistettavissa tilanteen muuttumisen myötä - koron laskemisen ajankohta tulee määritellä - perittävät korot eivät saa aiheuttaa aiheetonta rasitusta liikelaitokselle. Johtokunta esittää edellä olevat periaatteet ja näkökannat

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ huomioitavaksi asian valmistelussa kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin. Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lopullisen ehdotuksen esittämistä vesiliikelaitoksen johtokunnalle ennen sen viemistä päätöksen tekoa varten. LOVESI 18 Valmistelija: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Kaupunginhallitus on käsitellyt ja päättänyt asian pykälässä 56, Loviisan Vesiliikelaitoksen ja kaupungin väliset siirrot ja rahoitus. Liite 8 Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Tiedoksi LOVESI 19 -Pernajan tilanne (suullinen kooste) Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa -Vesihuoltoavustuspäätös /30% Lausunto Uudenmaan ELY:lle , M.Laivolan tarkkailuohjelmaesitys -Puhdistamotarkkailu , Vårdö -Vesitutkimus , Semilax ja satamakahvila -Verkostovesi , Liljendal, Ruotsinpyhtää, Lapinjärvi -Raakavedet , LSV -Lähtevä vesi , LSV -Talousveden laadun käyttötarkkailu 2013, LSV -Vesistötarkkailu , Isnäs -Vesistötarkkailu , Pernaja kk -Vesistötarkkailu , Koskenkylä -Vesitutkimus , Taasiakoti -Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu 2013, LSV -Vesitutkimus , Isnäs päiväkoti -Vesitutkimus , Koskenkylä päiväkoti -Vesitutkimus , Leikkis -Vesitutkimus , Kuggomin päiväkoti -Kompostitutkimus Dödensdal Pohjavesiputkien tarkkailu , Isnäs -Vesistötarkkailu , Liljendal -Vesitutkimus , Panimonmäki lähtevä -Vesitutkimus , Valko lähtevä -Vesitutkimus , Panimonmäki raakavedet -Päätös M.Laivolan päivitetyn tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, ELY -Raakavesitarkkailut Puhdistamotarkkailu , Vårdö -Puhdistamotarkkailu , Isnäs -Puhdistamotarkkailu , Pernaja kk -Vesitutkimus , Liljendal -Vesitutkimus , Koskenkylä uusi ja vanha -Vesitutkimus , Isnäs -Vesitutkimus , Hagaböle -Vesitutkimus , Köpbacka -Vesitutkimus , Petjärvi -Vesitutkimus , Fantsnäs -Vesitutkimus , Neste ja keskuskeittiö -Vesitutkimus , Tesjoki päiväkoti, Valko päiväkoti -Vesitutkimus , Haddom skola -Puhdistamotarkkailu , Liljendal

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Puhdistamotarkkailu , Koskenkylä Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin kuten myös suullinen info lieteasiassa.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Loviisan Vesiliikelaitos Muut asiat LOVESI 20 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Merkittiin tiedoksi T:mi Joakim Hällforsilta saatu kirje ja asiasta käyty keskustelu. Seuraava kokous pidetään kello

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. PAIKKA Tekninen keskus, 3.kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. PAIKKA Tekninen keskus, 3.kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 19.02.2014 klo 17:00-19:43 PAIKKA Tekninen keskus, 3.kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 83. Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 83. Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 83 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 11.12.2014 klo 17:00-20:24 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 29.02.2012 klo 17:00-20:13 PAIKKA Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1. Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1. Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 Luettelo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 463. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 463. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 463 Kaupunginhallitus AIKA 01.09.2014 klo 17:30-20:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 17:30-21:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät MUUT OSALLISTUJAT 5.9.2012 klo 15.00 17.10 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 7/2009 74. Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 7/2009 74. Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 7/2009 74 KOKOUSAIKA 15.12.2009 klo 18.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/205 206 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.205 klo 7:30-20:2 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 8/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/9

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 8/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/9 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 8/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/9 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 26.10.2011 klo 17.00 18.15 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/2014 1 Konsernihallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot