KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 8/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 8/2015"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 8/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika klo Paikka Linnakangastalo Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj Jarmo Haapaniemi Sari Janatuinen Kimmo Kylmäluoma Jussi Mäkäräinen Teuvo Räihä Janne Mäenpää, vj Antti Ollikainen, khall pj Poissa Muut kutsutut Pekka Kälkäjä Janne Heikkinen, kvalt pj Stina Mattila, talousjohtaja Sirpa Arola, sihteeri Timo Kalermo, rehtori, poistui klo Marja-Leena Meriläinen, peruspalvelujohtaja, poistui klo Jouko Koskela, johtava lääkäri, poistui klo Tuula Männikkö, varhaiskasvatusjohtaja, paikalla klo Antti Peuralahti, paikalla klo Resurssivaliokunnan käsitellyt asiat: 1. Tutustuminen Linnakangastalon kouluun Resurssivaliokunta tutustui Linnakangastalon kouluun. Tilaisuudessa esiteltiin myös tulevat Linnakangastalon investointisuunnitelmat. Esittelijänä toimi koulun rehtori Timo Kalermo. 2. Muistion tarkastajan valitseminen Puheenjohtajan lisäksi muistion tarkastaa Jarmo Haapaniemi. 3. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat 4. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat 5. Talousarvion seuranta / Heinäkuu Resurssivaliokunnalle annettiin tiedoksi kunnan kirjanpidon tilanne Heinäkuun (kumulatiivinen) ylijäämä on 2.8 miljoonaa euroa. Talousarvion mukainen tasainen käyttö- % on 58,3 %. Toimintatuottojen käyttö- % on 58,8 % ja toimintakulujen osalta käyttö- % on 58,9 %. Verotulokertymä on 62,7 % ja valtionosuudet ovat 58,3 %. Toiminnan ja investointien rahavirta on miljoonaa euroa. Investointimenot ovat heinäkuussa toteutuneet 3,8 milj. euroa.

2 Toimintatuotot sisältävät kertaluontoisia eriä esim. maankäytön ja kehittämiskorvauksia sekä hanketuloja jotka vuoden 2015 osalta mukavasti nostavat toimintatuotot yli talousarvion tasaisen kertymän. Talousarvion pitävyyden suhteen on haasteita mm. varhaiskasvatuksen, erikoissairaanhoidon, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä työllistämisen suhteen. Lomapalkkavelan suhteen on tehty paljon töitä. Alkuvuodesta yleensä ansaitaan enemmän lomia kuin pidetään ja vastaavasti kesällä lomia pidetään enemmän kuin ansaitaan. Tämä tasoittaa alkuvuoden velan kasvua ja vastaavasti käyttömenojen kasvua. Valitettavasti sijais- ja määräaikaisten palkkamenot ovat vuoden aikaan nähden korkeammat. Lisäsi on sairauspäivien määrä lisääntynyt. Lomapalkkavelan kirjauskäytäntö on organisaatiolle uutta ja vaatii sen osalta uuden oppimista. Lisäksi organisaatio talousosaamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tilaisuuteen oli asiakohtaan liittyviin kysymyksiin vastaamassa peruspalvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen, johtava lääkäri Jouko Koskela ja varhaiskasvatusjohtaja Tuula Männikkö. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyt peruspalveluiden, erikoissairaanhoidon sekä varhaiskasvatuksen nykytilanteesta tiedoksi. Talousarvion 2015 riittävyys tulee varmistaa ja tarvittavat talousarviomuutokset on tuotava pikaisesti päätöksentekoon. 6. Talousarviomuutos / rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyö Kempeleen kunnan rakennus- ja huoneistotiedoissa on paljon virheitä, jotka aiheuttavat jatkuvasti, etenkin rakennusvalvonnassa, ylimääräistä työtä ja tahattomasti virheellisen tiedon välittämistä. Virheet tulevat esiin mm. rakennuksien laajennusten, asuntojen vuokrauksien, asunto- ja kiinteistökauppojen ja kiinteistöveroasioiden yhteydessä. Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitäminen on valtakunnallisesti siirtymässä kuntien vastuulle, kun aiemmin tietoja on ylläpidetty VRK:n (maistraatti) toimesta. VRK:n uudistus on aiheuttanut ja aiheuttaa välttämättömiä versiopäivityksiä kunnan ja rakennusvalvonnan käyttämään ohjelmaan (Facta), joita ollaan toteuttamassa lokakuussa Rekisteritietojen virheellisyydestä, niiden aiheuttamasta suuresta selvitystyöstä päivittäisten lupakäsittelyjen yhteydessä ja rekistereiden ylläpidon siirtymisestä kuntien vastuulle johtuen, tulee rakennusvalvonnan aloittaa rekistereiden perusparannustyö. Rakennus- ja kiinteistötietojen korjaamisen perusparannusprosessi on työmäärältään arviolta noin 1-2 henkilötyövuotta. Kyseisen työn tekemiseen tarvitaan projektityöntekijää, koska nykyisen rakennusvalvonnan henkilökunnan (3 hlö) työaika ei nykyisten töiden lisäksi mahdollista perusparannuksen toteuttamista asian tärkeyden vaatimassa aikataulussa. Tavoitteena on, että rakennus- ja huoneistorekisteri perusparannustyö käynnistetään lokakuun alussa palkkaamalla toimistoapulainen 3 kk. Toimistoapulaisen keskeisenä tehtävänä on rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyö sekä käynnistää RaKi-hankkeen käyttöönottoa.

3 Perusparannusprojektin käynnistäminen tänä vuonna edellyttää rakennusvalvonnan palkkojen ja palkkioiden määrärahan lisäystä. Kustannusten kattamiseksi tarvitaan lisämääräraha (n ). Lisämääräraha katetaan maankäyttö, valvonta ja suojelu palvelualueella tänä vuonna toteutuvalla maankäyttö- ja kehittämiskorvaus tulojen ylityksellä, joka tulee olemaan n (määrärahan muutos). Tämän lisäksi projektityöntekijälle tulisi varata määrärahaa v.2016 budjetin laadinnan yhteydessä. Lisämääräraha koskien toimistoapulaisen palkkaamista katetaan korottamalla vastaavalla summalla maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia yhteensä Lisämääräraha katetaan talousarvion sisältä eikä näin ollen vaadi lisää lainanottovaltuutta. Resurssivaliokunta ehdottaa lisämäärärahaa ympäristöpalveluiden toimistoapulaisen palkkaamiseen. Lisämääräraha katetaan korottamalla vastaavalla summalla maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia yhteensä Lisämääräraha katetaan talousarvion sisältä eikä näin ollen vaadi lisää lainanottovaltuutta. 7. Talousarviomuutos / investointiohjelman kokonaistarkastelu Vuoden 2015 investointiohjelmaan kohdistuu useita muutospaineita. Muutokset on esitetty tarkemmin liitteenä olevasta Investoinnit taulukosta. Merkittävimmät muutokset ovat: 1. Investointikohteiden tulorahoja on saatu joita ei ole huomioita talousarvion laadinnan yhteydessä. 2. Kirkonkylän yhtenäiskoulun (yläkoulun) liikuntasalin peruskunnostuksen lisämääräraha. Hankkeen avulla on toteutettu myös valmiudet lukion sähköiseen ylioppilaskirjoituksiin. 3. Vuoden 2014 kustannuksia on kirjaantunut vuodelle Määrärahavaraus puuttuu. 4. Uutena kohteena toteutetaan Zimmarin äänentoisto. Määräraha katetaan pienentämällä terveyskeskus röntgenin sekä koulujen kalustamiseen varattua määrärahaa 5. Kunnanhallitus käsittelee Terveyskeskuksen leasingrahoituksen kokouksessaan Mikäli hanke toteutetaan leasingrahoituksella, voidaan hanke kokonaisuudessaan poistaa investointiohjelmasta. 6. Elinvoimavaliokunta on kokouksessaan kohdassa Merisaran asemakaava-alueen katujen rakentamiseen ohjannut, että talousarvioasiakirjassa liikenneväylien rakentamiseen varattuja määrärahoja Muonamiehentielle ( ) siirrettäisiin Merisaran eteläosan katurakentamiseen. Talousarviomuutos koskee vain investointikohteen liikenneväylien rakentamisen tarkempaa kohdentamista. Resurssivaliokunta ohjaa, että ehdotetut muutokset tehdään vuoden 2015 investointiohjelmaan. Esitetyt investointiohjelman muutokset lisäävät lainanottovaltuutta n Mikäli kunnanhallitus hyväksyy Terveyskeskuksen uudisosan leasingrahoituksen, voidaan hanke poistaa investointiohjelmasta kokonaan. Tällöin lainanottovaltuutta voidaan vähentää yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla.

4 8. Rahoitusleasingsopimus / Terveyskeskus uudis- ja peruskunnostushanke Valtuusto on kokouksessaan / 12 hyväksynyt periaatteet terveyskeskuksen uudis- ja peruskunnostusosan leasingrahoitukseen. Valtuusto päätti, että kunnanhallitus käynnistää ja hyväksyy kilpailutuksen sekä hyväksyy rahoitukseen liittyvät sopimuksen. Kunnanhallitus on kokouksessaan / 127 päättänyt kilpailutuksen perusteella kohteen leasingrahoituksen siten että peruskunnostuksesta päätetään erikseen (optio). Kunnanhallitus päätti, että Kuntarahoituksen kanssa jatketaan sopimusneuvotteluita leasingrahoituksesta. Terveyskeskuksen uudisrakennuksen ja peruskunnostuksen ns. allianssisopimus on saatu neuvoteltua valmiiksi. Samalla on myös neuvoteltu Kuntarahoituksen kanssa mm. määräalan vuokrasopimuksesta, rakennuttamissopimuksesta sekä kiinteistöleasingsopimuksesta. Valiokunnan esityslistan valmistuttua rahoituksen sopimuskokonaisuus ei ole vielä valmis. Sopimukset esitellään kokouksessa siten, että tavoitteena on kunnanhallituksen käsittely Resurssivaliokunta ohjaa, että terveyskeskuksen rahoitusleasingsopimus voidaan viedä kunnanhallituksen käsittelyyn. 9. Talousarvio 2016 Talousarvion ensimmäinen kierros valmistuu aikataulun mukaisesti Kokouksessa esitettiin koko kuntaa koskeva investointiohjelma. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn vuoden 2016 investointiohjelmasta tiedoksi. 10. Talousarviomuutos 2015 / Sähköinen oppimisympäristön käyttöönotto Talousjohtaja Stina Mattila esitteli asiaa. KHALL Edison on kuntien yhteistyössä kehittämä ja käyttöönottama uusi sähköinen oppimisalusta, joka yhdistää opettajien ja oppilaiden sovellukset ja sisällöt samaan palveluun, ja josta ne avautuvat helposti kertakirjautumisella. Edison on Kuntien Tiera Oy kehittämä järjestelmä. Tieran Edison-oppimisalusta on suunniteltu tukemaan koulujen opetusta ja oppimista. Sähköisen oppimisalustan etusivulla on personoitava ja muokattava työpöytä, joka kokoaa käyttäjän sovellukset ja dokumentit yhteen näkymään. Pedagogiset toiminnallisuudet on koottu kurssi- ja oppituntityökalujen taakse. Helppokäyttöinen palvelu on modulaarinen ja sen toiminnallisuuksia voidaan laajentaa asiakkaiden tarpeiden mukaan rajattomasti. Päätelaiteriippumaton oppimisalusta on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja se soveltuu käytettäväksi aina esiopetuksesta lukioon asti.

5 Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin toiveena on Edisonin mahdollisimman pikainen käyttöönotto. Tietotekniikkapalvelut vastaavat Edisonin teknisestä käyttöönotosta. Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii aina järjestelmäkohtaisen pääkäyttäjän. Pääkäyttäjä voi olla henkilö tietotekniikkapalveluista tai vastaavasti pääkäyttäjä voi olla järjestelmän ns. substanssiosaaja. Opetuksella ei ole osoittaa Edisonin käyttöönottoon pääkäyttäjää ja he ovat ilmoittaneet, että tietotekniikkapalvelut vastaisivat järjestelmän pääkäyttäjyydestä. Edisonin käyttöönotto vaatii merkittävää työpanosta, jota tietotekniikkapalveluilla ei ole antaa nykyisellään Edisonin käyttöönottoon. Pääkäyttäjyys toteutetaan määräaikaisena toimena tietotekniikkapalveluissa ja esimiehenä toimii talousjohtaja. Pääkäyttäjän palkkamenoista 50 % kirjataan suoraan opetuksen ICT-koulutus (projekti 4026) hankkeelle ja 50 % palkkamenoista tietotekniikkaan kohteelle 237. Tietotekniikalla ei ole kattaa palkkamenoja talousarvon sisältä vaan esitetään lisämäärärahana valtuustolle. Pääkäyttäjä tehtäviin siirtyy henkilö tietotekniikkapalveluista ja tehtävä on määräaikainen 6 kuukautta. Tietotekniikkapalvelut rekrytoi vastaavalle ajalle ITtukihenkilön. Tietoteknistä suunnittelijan tointa ei täytetä määräajaksi. Henkilöstömenot sivukuluineen loppuvuodelle ovat , josta esitetään lisämäärärahana tietotekniikkapalveluihin kohtaan 237 koulujen tietojärjestelmät. Lisämääräraha katetaan korottamalla ansiotuloveroa. Resurssivaliokunta ohjaa, että vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha (7 750 e) IT-tukihenkilön palkkaamiseen, joka mahdollistaa sähköisen oppimisympäristön käyttöönoton. Lisämääräraha katetaan korottamalla ansiotuloveroa. 11. Muut asiat Seuraava kokous on Talousarvio raami vuodelle sovittu kokous siirretään pidettäväksi eri ajankohtana, koska samana päivänä kokoontuu myös kunnanhallitus. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Merk. AHTI TAHKOLA puheenjohtaja SIRPA SOIKKELI sihteeri JARMO HAAPANIEMI muistion tarkastaja

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika 2.6.2015 klo 16.00 20.00 Paikka Wegelius-kokoustila, Kunnantalo, Asemantie 1 Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj Jarmo Haapaniemi, saapui

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Khall 24.11.2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 3 1.2. KEMPELEEN

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 1.2 KUNNANHALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Khall 24.11.2014 Kvalt 08.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 16/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika ke 29.10.2014 klo 16:30 19:33 Paikka Kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 Läsnä Kutsutut asiantuntijat Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009 PALVELUVALIOKUNTA Aika 4.11.2009 klo17:00-20.55 Paikka Läsnä Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa, poistui

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2008 65 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.10.2008 klo 18.00 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät MUUT OSALLISTUJAT 5.9.2012 klo 15.00 17.10 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi VASTINEET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2012 Sivistyskeskuksen vastine Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi sivu 4: Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikilta

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot