KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika klo Paikka Wegelius-kokoustila, Kunnantalo, Asemantie 1 Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj Jarmo Haapaniemi, saapui klo Sari Janatuinen, poistui klo Kimmo Kylmäluoma Pekka Kälkäjä Jussi Mäkäräinen Teuvo Räihä Päivi Tarakkamäki Antti Ollikainen, khall pj Janne Heikkinen, kvalt pj Muut kutsutut Stina Mattila, talousjohtaja Sirpa Soikkeli, sihteeri Jussi Jalonen, työllisyyspäällikkö, poistui klo Hannu Kuusela, sivistysjohtaja, paikalla klo Sami Tuohimaa, ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, poistui klo Hannu Hietala, controller, poistui klo Mari Kuukasjärvi, arkkitehti, paikalla klo Resurssivaliokunnassa käsitellyt asiat: 1. Muistion tarkastajan valitseminen Muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Päivi Tarakkamäki. 2. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat 3. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat Talous- ja henkilöstöpalveluiden yt -neuvotteluissa on päästy loppusuoralle. Tietohallintopalveluissa on riskienkartoitus aloitettu. 4. Työllistämisen esittely Asiaa esitteli työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen. Resurssivaliokunta on kokouksessaan ohjannut maaliskuun toteumaa mm. seuraavasti Tulisi selvittää ovatko työllisyyden lakimuutosten vaikutukset arvioitu talousarviossa riittäviksi. Lisäksi Palveluvaliokunta on käsitellyt työllistämisen uusi kokonaisuus asiaa.

2 Resurssivaliokunta on pyytänyt esittelemään tehtyjä toimenpiteitä, palveluvaliokunnan ohjauksessa ollutta työllistämisen uusi kokonaisuus asiaa sekä vastaamaan onko työllisyyden lakimuutokset arvioitu talousarviossa riittäviksi. Resurssivaliokunnan mielestä työllisyysyksikössä on tehty hyviä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi. Resurssivaliokunta ehdottaa, että työllistämisen määrärahoihin tulee tehdä muutos vuodelle Talousarviossa 2016 tulee myös huomioida paremmin työllisyyden lakimuutoksen aiheuttamat kustannukset. 5. Koulujen- ja päiväkotitilojen, keittiöiden ja ruokasalien sekä museon käyttömaksujen tarkastus Asiaa esitteli sivistysjohtaja Hannu Kuusela. Kunnanhallitus on / 88 hyväksynyt nykyiset käyttömaksut. Peruspalveluissa on valmisteltu uudet koulu- ja päiväkotitilojen sekä museon käyttömaksut. Keittiöiden ja ruokasalien käyttömaksut sekä palveluiden taksat on valmisteltu yhdessä tietohallinnon sekä ateria- ja puhdistuspalveluiden kanssa. Käyttömaksut koskevat keittiön ja ruokasalin osalta myös terveyskeskusta ja palvelukeskusta. Tilojen vuokraamisen prosessikuvauksen yhteydessä ilmeni tarve käyttömaksujen tarkentamiseen ja palvelumaksujen määrittämiseen. Prosessikuvauksen tavoitteena on ollut yhtenäistää kunnan omistamien tilojen vuokraamisen periaatteita ja helpottaa yksiköissä tehtävää hallinnollista työtä. Prosessikuvaukseen ovat osallistuneet rehtori Pentti Rautakoski prosessikuvaajana, sivistysjohtaja ja liikuntasihteeri sekä erillisissä kuvauksissa myös ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, talousjohtaja, kulttuurituotantopäällikkö, liikuntapaikkamestari, kiinteistöpäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja sekä laskuttamisesta vastaavia henkilöitä. Käyttömaksujen tarkistamisen yhteydessä on hakemus-/päätöslomaketta päivitetty, tarkennettu käyttöehtoja ja määritelty yhdessä palkanlaskennan kanssa yhtenäiset taksat mahdollisille palveluille, joita ulkopuolisesta käytöstä aiheutuu.

3 Resurssivaliokunta ohjaa, että koulujen- ja päiväkotitilojen, keittiöiden ja ruokasalien sekä museon käyttömaksujen tarkastus voidaan viedä kunnanhallituksen käsittelyyn alla olevan taulukon mukaisina. KÄYTETTÄVÄ TILA KEMPELEEN ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ KEMPELELÄINEN KÄYTTÖ KAUPALLINEN KÄYTTÖ MUU KÄYTTÖ KAUPALLINEN KÄYTTÖ MUU KÄYTTÖ /PÄIVÄ /TUNTI /PÄIVÄ /TUNTI /PÄIVÄ /TUNTI /PÄIVÄ /TUNTI Perusopetustila tai muu tila (60m2) 84,00 18,00 42,00 12,00 42,00 12,00 17,50 2,50 ATK-luokka, auditorio tai muu tila sisältäen laitteiden käyttöoikeuden(60-80m2) 329,00 47,00 164,50 23,50 164,50 23,50 77,00 11,00 Liikuntasali yli 250 m2 231,00 33,00 115,50 16,50 115,50 16,50 17,50 2,50 Liikuntasali alle 250 m2 224,00 32,00 112,00 16,00 112,00 16,00 17,50 2,50 Ruokasali 224,00 32,00 112,00 16,00 112,00 16,00 21,00 3,00 Keittiö 329,00 47,00 164,50 23,50 164,50 23,50 77,00 11,00 Useita tiloja samanaikaisesti käytössä:esim. häät, messut tms. 711,77 142,79 475,24 94,83 475,24 94,83 237,07 47,41 Museoalueella sijaitsevat rakennukset 56,80 9,50 28,40 4,70 28,40 4, Museon piha-alueen käyttö 151,40 26,50 75,70 13,20 75,70 13, Tähdelounas Resurssivaliokunta on kokouksessaan ohjannut tähdelounas kokeilua. Joulukuun resurssivaliokunnan ohjauksen mukaan valmisteltu Kokeilu tähdelounaan myymiseksi aloitetaan Kirkonkylän yhtenäiskoulun ja Ylikylän yhtenäiskoulun keskuskeittiöiden ruokasaleissa viikoilla henkilöstölle. Kokeilun perusteella päätetään jatkosta laajennetaanko käytänne koskemaan kaikkia Kempeleen koulukohteita. Tähdelounaana myydään ainoastaan ruokalinjastoon jäänyttä ruokaa mitä ei pystytä hyödyntämään omassa toiminnassa. Ateriapalvelut eivät vastaa ruoan pääraaka-aineen riittävyydestä. Kuumana tarjottua ruokaa, jonka lämpötila on laskenut alle 60 celsius-esteen, ei myydä. Kylmänä tarjottavaa ruokaa, jonka lämpötila on noussut yli 12 celsius-esteen, ei myydä. Tähdelounaan myyntiä suoritetaan ruokailun päätyttyä noin 15 minuutin ajan klo Keittiöhenkilökunta ei varaa, pakkaa, jäähdytä tai varastoi asiakkaalle tähdelounasta. Ruoan pakkaaminen myyntiastiaan tapahtuu asiakkaan toimesta, samoin vastuu jatkosäilyttämisestä on asiakkaalla. Uuden asetuksen (elintarvikelaki 23/2006), jota sovelletaan pakkaamattomana luovutettavista elintarvikkeista loppukuluttajille annettavista elintarviketiedoista. Asetusta sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu loppukuluttajille, mukaan lukien suurtalouksien toimittamat elintarvikkeet sekä elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu luovutettavaksi suurtalouksille. Asiakkaan pakatessa ruoan itse, riittää tiedoksi ruokasalissa oleva ruokalista ja siinä olevat erikoisruokavalio merkinnät. Tarvittaessa keittiöhenkilökunta voi selvittää raaka-ainekoostumuksen asiakkaalle. (tämä menee vielä lausunnolle ympäristövirastoon kokonaisuudessaaan, onko mahdollista.) Tähdelounasta myydään 0,5 l kertakäyttöastioihin 2,50 hintaan. Maksu tapahtuu ruokalipukkeella. Kansi luovutetaan astiaan maksun merkiksi ruokalippua vastaan. Lipukkeita voi ostaa kunnantalon neuvonnasta tai Zeppeliinin pääkirjastosta hintaan 25 / 10 kpl.

4 Resurssivaliokunnan mielestä tähdelounas on hyvä kokeilu. Kokeilun tulosten perusteella katsotaan jatketaanko kokeilua ja millä tavalla. Kokeilu toteutetaan siten, että tähdelounasta myydään 0,5 l kertakäyttöastioissa 2,50 hintaan. Ajanjaksolle on tähdelounas kokeilun tuotto ollut 550. Tuotto vastaa 220 kpl lippua. Ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö Sami Tuohimaa esitteli kokeilun tulokset. Resurssivaliokunta ohjaa että tähdelounaan myyntiä jatketaan nykyisellä tavalla ja hinnalla vuoden 2015 jouluun asti. Myyntiä suoritetaan keskuskeittiöistä ja jakelukeittiöistä. Resurssivaliokunta palaa asiaan kokeilun jälkeen, jolloin katsotaan millä tavalla tähdelounasta jatketaan. 7. Sisäisen valvonnan riskienarviointi Valtuusto on / 79 päättänyt kuntalain 13 :n 3a kohdan perusteisesti kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteista päättäessään valtuusto ohjaa sitovasti kunnanhallitusta sen hoitaessa hallinnon ja talouden vastuutehtävää sekä toiminnan johtotehtävää; keskeinen ohjausväline on Kempeleen kunnan toimintasääntö, joka toimii kuntalain 50 :n mukaisena hallintosääntönä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskien arviointi on osa kunnan operatiivista kokonaisriskienhallintaa. Kunnassa on huhtikuun 2015 loppuun mennessä suoritettu riskienarviointi kahdeksassa eri prosessissa. Arvioinnin perusteella prosessien keskeisimmät riskit priorisoidaan, niille laaditaan korjaavat tai ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä arvioidaan toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset seuraavan vuoden talousarvioon. Riskien arvioinnissa edetään jatkossa toimintoihin ja yksiköihin. Asiakohdan esitteli controller Hannu Hietala. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn sisäisen valvonnan riskienarvioinnista tiedoksi ja tukee sisäisen valvonnan työn jatkamista. 8. Asemakaavoitus Asemakaavahankkeiden valmisteluvaiheen kuuleminen ja toisen vireille tulo: Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 :n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta laatii kahta asemakaavamuutosta Kempeleen keskustaajaman alueelle.

5 - Eteläsuomentien ja Komeetantien risteys sekä korttelit : Asemakaavan vireille tuleva muutos koskee korttelia 1044 ja siihen liittyvää kevyen liikenteen väylää sekä yleisen tien alueen (Mt 847) viereistä lähivirkistysaluetta. Muutos sijoittuu tilojen RN:ot 5:98, 5:99, 5:342, 14:442, 14:527, 14:536 ja 14:607 alueille. Asemakaavalla muodostuu korttelin 1034 laajennus, siihen liittyvät katu- ja viheralueet sekä yleisen tiealueen laajennus. Kaavamuutoksella mahdollistetaan pääradan alittavan Komeetantien ja Eteläsuomentien (Mt 847) risteysalueen uudet liikennejärjestelyt sekä liitetään kunnan hallussa oleva kevyen liikenteen aluevaraus jo rakentuneeseen paritalotonttiin korttelissa Kirkonkylän koulukeskus, Vihiluodontie ja Koulutie: Asemakaavan muutosluonnos koskee Kirkonseudun kortteleita 9001, 9010 ja korttelin 9000 tonttia 1 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita. Kaavamuutoksessa Vihiluodontien osa liitetään koulukeskuksen korttelialueeseen ja Vihiluodontien katualuetta laajennetaan etelään vanhan kirkon kohdalla sekä Koulutien katualue muutetaan laaditun yleissuunnitelman mukaiseksi. Asiakohtaa esitteli kaavoittaja Mari Kuukasjärvi. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi ja asia voidaan viedä sellaisenaan eteenpäin. 9. Talousarviomuutokset Henkilösivukulut / tapaturmavakuutusmaksu Talousarvion laadinnan yhteydessä ohjaustietojen osalta tapahtunut virhe oikaistaan. Oikeat sivukuluprosentit ovat tapaturmavakuutusmaksulle 0,3 % ja ryhmähenkivakuutusmaksulle 0,07 %. Talousarviossa sivukuluprosentti on ollut liian pieni ja tästä syystä talousarviota tulisi korjata. Kustannusvaikutus on n euroa. Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot Valtuusto on kokouksessaan / 80 hyväksynyt uuden pysyvien vastaavien poistosuunnitelman. Talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu vuoden 2014 poistosuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa poistot ovat kokonaisuudessaan 5,4 miljoonaa euroa ja uuden laskennan mukaan poistot toteutuvat 5,1 miljoonan euron edestä. Poistoja voi näin ollen voi pienentää yhteensä euroa. Tili Tilin nimi Talousarvio 2015 Kasperi Erotus 7110 Poistot tietokoneohjelmista Poistot muista pitkävaikutteis Poistot rakennuksista Poistot kiinteistä rakenteista Poistot koneista ja kalustosta Yhteensä

6 Erääntyneet myyntisaatavat Vuoden 2011 avoinna olevia myyntilaskuja on yhteensä Perintätoimista huolimatta myyntilaskut ovat edelleen avoinna reskontrassa. Osa laskuista on edelleen ulosottoviranomaisen toimenpiteen kohteena. Myyntilasku johon ei perustellusta syystä saada suoritusta tulee poistaa taseesta (alas kirjaus). Talousarviossa ei ole varauduttu myyntisaatavien alas kirjaukseen. Talousarviomuutos toteutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Yksikkö Avoinna olevat myyntisaatavat 2011 Terveyskeskussairaala 3.319,10 Perusturva 615,03 Terveyskeskusmaksut 5.148,80 Hammashuolto 4.779,20 Fysioterpia 112,50 Koulutoimi 707,41 Kirjasto 946,95 Kansalaisopisto 431,00 Päivähoito 6.967,70 Kotipalvelu 4.282,20 Resurssivaliokunta ohjaa, että tapaturmavakuutusmaksujen, poistojen ja saatavien poistojen osalta tehdään talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon talousjohtajan esityksen mukaisesti. Tapaturmavakuutuksen sekä saatavien poiston talousarviomuutos katetaan korottamalla talousarvion tulovero-kohtaa. 10. Talousarviovalmistelu 2016 Valtuustoseminaarissa käsitellään alustavasti vuoden 2016 talousarvioon liittyviä päälinjauksia. Talousjohtaja Stina Mattila esitteli vuoden 2016 talousarvion työraamia. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn vuoden 2016 talousarvion työraamista tiedoksi. 11. Muut mahdolliset asiat Syksyn kokousaikataulusta tiedotetaan juhannukseen mennessä. Merk. AHTI TAHKOLA puheenjohtaja SIRPA SOIKKELI sihteeri PÄIVI TARAKKAMÄKI muistiontarkastaja

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät Kuntatiedote 3 2015 29.4.2015 Terveyskeskuksen uudisrakentaminen Kempele aloittaa alkukesällä 2015 suuren terveyskeskusta koskevan rakennus- ja peruskorjaushankkeen. Hanke toteutuu vaiheittain ja kokonaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot