Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ"

Transkriptio

1 Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi 2012 HKa

2 Taustaa: STM:n työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Asiakkaan aseman vahvistaminen Ehkäisyn ja edistämisen painottaminen Palvelujen integroiminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ikäryhmät huomioiden Ohjauskeinojen tehostaminen YTHS:n Tampereen päihde ja mieli-pilotissa muodostuneet käytännöt

3 Tampereen pilotti Ohjausryhmässä edustajat YTHS:stä, A-klinikkasäätiöstä, Tampereen Yliopistosta ja Nyyti ry:stä Tavoitteena: Edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja päihteetöntä elämäntapaa Puuttua runsaaseen päihteiden käyttöön ja niiden kanssa samanaikaisesti esiintyviin mielenterveysongelmiin varhaisessa vaiheessa Pilotissa kokeiltua: 1.Yhteistoiminta opiskelijajärjestöjen ja muiden tahojen kanssa 2.Terveyden edistämismateriaalin esilläpito 3. Sähköisen terveyskyselyn palautteissa ja vastaanotoilla varhainen puuttuminen päihteiden käyttöön 4. Työnjako ja toimintamalli Mielenterveyden ja Yleisterveyden sekä päihdehuollon toimijoiden kanssa

4 1. Kulttuuriappro = YTHS:n, Tampereen Yliopiston ylioppilaskunnan sekä kaupungin kulttuurituottajien yhteistyössä pyritään tarjoamaan päihteetön ja yhteisöllisyyttä edistävä vaihtoehto opiskelijoiden vapaa-ajan viettoon. Hyviä kokemuksia ja toivotaan vakiintuvan osaksi Ylioppilaskuntien kulttuuri- sekä sosiaalipoliittista toimintaa. 2. YTHS:n itsehoitopisteissä ja odotustiloissa AUDIT-kyselylomakkeita, sosiaalisen vastuun AUDIT-kyselylomakkeita sekä alkoholin käytön seurantalomakkeita 3. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetään sähköinen terveyskysely, johon kuuluu AUDIT ja kysymys huumeiden käytöstä. Tarvittaessa opiskelijalle annetaan palauteviestissä terveysneuvontaa ja ohjataan terveystapaamiseen Terveystapaamisissa ja vastaanotoilla otettiin käyttöön mini-interventiomalli, jossa sovitut toimintatavat eri tilanteissa Motivoivan haastattelun työtapa vastaanotoilla = päihdekäytöstä puhuttaessa aktiivinen, riskikäytön tunnistava ja siihen puuttuva, neutraali työote

5 4. Toimintamalli: MT-häiriö LIEVÄ-KESKIVAIKEA: 23 vuotiaat arviointi ja alkuvaiheen hoito toteutetaan ensisijaisesti Yleisterveydessä, Mielenterveyden konsultointi tarvittaessa (mm. psykoterapia tarpeen arviointi) ja viimeistään 3 kk:n jälkeen, jos toipuminen ei etene odotetulla tavalla. 23 vuotiaat alkuvaiheen arviointi ja hoito toteutetaan ensisijaisesti Mielenterveydessä VAKAVA: Psykoosihäiriöt (skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, muu psykoosi), vakava masennus, itsetuhoisuus: kiireelliset päivystyspalveluihin, ei kiireelliset Mielenterveyteen Päihdekäyttö Matalan riskin käyttäjät, Audit <11: VAHVISTAMINEN Kohonneen riskin käyttäjät, Audit 11-15: NEUVONTA, MOTIVOIVA HAASTATATTELU Korkean riskin käyttäjät, Audit 16-19: MOTIVOIVA HAASTATTELU, OHJAUS. Jos hoito ei tuota tulosta, A-klinikan (tai muun päihdehuollon) konsultointi tai hoitoneuvottelu Todennäköinen päihderiippuvuus, Audit >20: MOTIVOIVA HAASTATTELU,HOITOON OHJAUS. A-klinikan konsultointi tai hoitoneuvottelu Toimintakyky TOIMINTAKYKY LIEVÄSTI TAI KESKIVAIKEASTI ALENTUNUT, SOFAS >50: jos hoito on toteutettu Yleisterveydessä ( 23 vuotiaat), Mielenterveyden konsultaatio tarvittaessa (mm. psykoterapia tarpeen arviointi) ja viimeistään 3 kk:n jälkeen, jos toipuminen ei etene odotetulla tavalla. TOIMINTAKYKY VAIKEASTI ALENTUNUT, SOFAS <50: Hoito ensisijaisesti Mielenterveydessä

6 MT-häiriö Kiireellistä (1-7vrk) tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat sekä 23vuotiaat kiireetöntä hoitoa tarvitsevat ohjautuvat alkuvaiheen tutkimus- ja hoitojaksolle yleisterveyden sektorille. Jos lievän tai keskivaikean päihdeongelman ja/tai mielenterveysongelman hoito yleisterveyden sektorilla ei ole tuottanut tulosta kolmessa kuukaudessa konsultoidaan mielenterveyden sektorin työntekijää ja / tai ohjataan opiskelija eteenpäin (mielenterveyden sektorille, A-klinikalle / muu päihdehuolto). Alle 23-vuotiaat kiireetöntä hoitoa tarvitsevat ohjautuvat alkuvaiheen tutkimus- ja hoitojaksolle ensisijaisesti mielenterveyden sektorille, ja hoito toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Vaikean mielenterveysongelman hoito toteutetaan alkuarvioinnin jälkeen joko mielenterveyden sektorilla tai psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, riippumatta päihdeongelman mukanaolosta. Säännöllinen konsultaatiotiimityö (mm. terveydenhoitajat, yleislääkärit, psykologit, psykiatrit) selkeyttämään hoitolinjoja.

7 Päihdekäyttö SÄTKY Ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetään sähköinen terveyskysely, SÄTKY, johon sisältyy Audit-kysely sekä kysymys huumeiden käytöstä. Jos Auditissa 8 pistettä, opiskelijalle lähtee SÄTKY-ohjelmasta automaattisesti kehotus kiinnittää huomiota alkoholin käyttöön. Jos Audit-kyselyssä yli 11 pistettä tai huumeiden käyttöä, kutsutaan terveystapaamisen MINI-INTERVENTIO Päihdekäytön puheeksiotossa terveystapaamisissa ja vastaanottokäynneillä käytetään Imatran kaupungin päihdeohjelmasta sovellettua Mini-interventiomallia, jossa kuvataan toimintatavat eri tilanteissa: Vahvistaminen matalan riskin käyttäjille (Audit 8-11) Neuvonta riskikäyttäjille (11-15) Ohjaus korkean riskin käyttäjille (16-19) Hoitoon ohjaus todennäköisesti alkoholiriippuvaisille (yli 20) YTHS Mini-interventio Opas turvalliseen alkoholinkäyttöön Nyyti ry kouluttaa YTHS:n terveydenhoitajat elämäntaitokurssin ohjaajiksi aikana ja kurssi/ryhmätoiminta jatkuvana toimintana käynnistetään vastaanottotoiminnan rinnalle. SÄTKYstä ja vastaanotoilta voidaan ohjata opiskelija elämäntaitokurssille. HOITONEUVOTTELU A-klinikan (tai muun päihdehuollon toimijan) kanssa järjestetään tarvittaessa hoitoneuvottelu YTHS:llä. Pelkkä kehotus hakeutua A-klinikalle on usein riittämätön. KIRJAAMINEN Tehdään Medicukseen merkintä P45.2 päihdekäytön puheeksiotosta. Koodista voi tarvittaessa poistaa tekstiosan päihde- ja mielenterveysneuvonta

8 Toimintakyky SOFAS-toimintakyvyn arviointi arvioidaan toimintakykyä monipuolisesti vapaa-aikaan, työhön, opiskeluun, perhe-elämään ja ihmissuhteisiin ja itsestä huolehtimiseen liittyen. ohjaa keskustelua vastaanotolla toimintakyvyn kannalta keskeisille alueille, voidaan seurata potilaiden toipumista ja hoidon tuloksellisuutta sekä yksilöettä yksikkötasolla. SOFAS >50: jos hoito on toteutettu Yleisterveydessä ( 23 vuotiaat), Mielenterveyden konsultaatio tarvittaessa (mm. psykoterapia tarpeen arviointi) ja viimeistään 3 kk:n jälkeen, jos toipuminen ei etene odotetulla tavalla. SOFAS <50: Hoito ensisijaisesti Mielenterveydensektorilla, ja tarpeen mukaan ohjaus psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin Toimintakyvyn arviointi SOFAS-asteikon avulla: X:\YHTEINEN\TSH\HOITOKAYTANNOT\SOFAS\sofas.ppt

9 O P I S K E L I J A Yhteydenotto ja ensikontakti Mielenterveysasioissa yhteydenotto ja hoitoonohjaus Yhteisöllinen mielenterveystyö opiskeluympäristössä Sähköinen terveyskysely 1. vuoden opiskelijoille YLEISTERVEYDEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI JA AJANVARAUS: - Kiireellistä (1-7vrk) tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat - Kiireetön hoito 23vuotiaat MIELENTERVEYDEN ERITYISPALVELUJEN NEUVONTA JA HOIDON TARPEEN ARVIOINTI: - Kiireetön hoito alle 23-vuotiaat VASTAANOTTOKÄYNNILLÄ ALKUARVION POHJALTA HOITOSUUNNITELMA Opiskelijan itsehoito Yleisterveyden terveydenhoitajan ja yleislääkärin vastaanotto: - akuuttihoito (samana päivänä) - kiireellinen hoito (1-7 vrk) - terveydenhoitajan vastaanotto - yleislääkärin vastaanotto Psykiatrinen/psykologinen konsultaatio ja arvio (mm. diagnostiikka, lääkehoidon tarve, psykoterapiatarpeen arviointi, ohjaus kunnallisten palvelujen piiriin, Kelan kuntoutuspsykoterapian edellyttämät tutkimukset ja lausunnot Psykologinen neuvontajakso/ tutkimusjakso (1-5 käyntiä) Alkuvaiheen psykoterapeuttiset hoitojaksot (kriisiterapia, lyhyet psykoterapeuttiset interventiot) Ohjaus Kelan kuntoutuspsykoterapiaan Pidempi kertaviikkoinen psykoterapia (1-2v) ENNALTAEHKÄISY O P I S K E L I J A

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä Vuosikatsaus 2012 Opiskelijan parempaa terveyttä 1 Opiskelijat twiittaavat Sisällys 4 Puheenjohtajan katsaus 2012 19 Hoidon laatu ja potilasturvallisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 2012 19 Ekologinen YTHS

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2 1.JOHDANTO 2.STRATEGIASSA KÄYTETYT KÄSITTEET Päihdehuolto ja päihteet Mielenterveys Strategia Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA

LÄÄKETIETEEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA LÄÄKETIETEEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA Ohjeistoa päihteiden käytön aiheuttamiin tilanteisiin opiskelijan ja opetushenkilökunnan kannalta 16.6.2010 Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Depressio ja työterveyshuolto - ajankohtaista hoitosuosituksista Perjantai-meeting Teija Kivekäs LT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri Päivitetyt hoitosuositukset Depression Käypä hoito

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA

OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA Malliohjelma päihteiden käytön aiheuttamiin tilanteisiin opiskelijan ja opetushenkilökunnan kannalta 30.5.2013 Turun yliopisto, hyvinvointijaos Työryhmä:

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Turun tilannekatsaus. Halko seminaari 7.4.2011

Turun tilannekatsaus. Halko seminaari 7.4.2011 Turun tilannekatsaus Halko seminaari 7.4.2011 Uuden ohjelman tausta asiakirjat Turku sopimus ja hyvinvointiohjelma: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Työikäisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 1 Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 2 Sisällys 1. Opiskeluterveydenhuolto 2. Terveystarkastukset 3. Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI VANTAALAISEN HYVÄ MIELI Vantaan kaupungin ja Hyks-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma 2008-2010 SISÄLLYS 1. Vantaan mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma... 1 2. Avohoidon

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 Työryhmä: Rauni Kujala, terveyskeskuslääkäri Marja Leskelä, mielenterveyshoitaja, perheterapeutti Mirja Maksimainen, työterveyshoitaja Juha Niemelä, vanhempi konstaapeli

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot