Laboratoriomarkkereiden käyttö alkoholin suurkulutuksen tunnistamisessa. FT Johanna Hietala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laboratoriomarkkereiden käyttö alkoholin suurkulutuksen tunnistamisessa. FT Johanna Hietala 6.9.2007"

Transkriptio

1 Laboratoriomarkkereiden käyttö alkoholin suurkulutuksen tunnistamisessa FT Johanna Hietala

2 Alkoholi suomalaisessa yhteiskunnassa Alkoholi on kansanterveydellinen uhka Arviolta %:lla kaikista terveydenhuoltoon tulevista potilaista hoitoon hakeutumisen varsinainen syy on alkoholin suurkulutus Potilaat ovat vaikeahoitoisia, kalliita hoidettavia, nuoria ja työikäisiä v alkoholisyyt nousivat työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi, naisilla alkoholisyyt toiseksi yleisimpiä heti rintasyövän jälkeen

3 Muutamia lukuja Alkoholinkulutus v ,5 litraa/asukas yli 55 pulloa koskenkorvaa vuodessa tai 3,3 miljoonaa pulloa olutta päivässä! Riskikulutuksen raja miehillä n. 280 g ja naisilla n. 190 g alkoholia viikossa Alkoholin suurkuluttajia Suomessa jopa Alkoholinkäytöstä aiheutuneet kustannukset yhteiskunnalle n milj. v.2005

4 Alkoholinkulutuksen vaikutus Alkoholihaitta terveyteen Absolutismi Kohtuujuominen Suurkulutus Maksasairaus 0 Syöpä 0 Hermostovauriot 0 Sikiövauriot 0 Immuunijärjestelmä 0 0 tai + Psykiatriset sairaudet 0 0 tai + Onnettomuudet 0 Sydän ja verisuonitaudit + 0, ei vaikutusta + suojaava vaikutus haittavaikutus

5 Alkoholin suurkulutuksen toteaminen terveydenhuollossa Arvioiden mukaan vain n % alkoholiongelmaisista tunnistetaan terveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää potilaan ennusteen kannalta Alkoholin käytön selvittäminen tulisi ottaa osaksi normaalia terveydenhuollon käytäntöä Henkilökunta tarvitsee työkaluja ja tietoa Valtakunnalliset ja paikalliset projektit

6 Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen Kliiniset havainnot, läheisten kertomukset Strukturoidut kyselytestit AUDIT ja sen variaatiot CAGE, MAST Laboratoriodiagnostiikka Alkoholinkäyttöön viittaavat löydökset Varsinaiset alkoholimarkkerit

7 Alkoholinkäytön laboratoriodiagnostiikka Puolueeton arvio potilaan alkoholinkäytöstä Laboratorioarvojen seuraaminen ongelman varhaisvaiheessa saattaa lisätä suurkuluttajan halukkuutta alkoholin käytön vähentämiseen ja mahdollisten kudosvaurioiden selvittämiseen Laboratoriokokeiden merkitys on viime aikoina korostunut esimerkiksi ajokykyarvioissa

8 Alkoholinkäytön laboratoriodiagnostiikka Alkoholinkäyttöön viittaavia laboratoriolöydöksiä: HDL ( ), trigly ( ), uraatti ( ), ferritiini ( ), trombosyytit ( ) Varsinaiset alkoholimarkkerit etanolipitoisuus maksaentsyymit (GT, ASAT, ALAT) punasolujen keskitilavuus (MCV) seerumin desialotransferriini (CDT) Uudet markkerit Yhdistelmämarkkerit

9 Etanolipitoisuus Sopiva menetelmä päivystystilanteisiin Voidaan määrittää verestä, virtsasta tai uloshengitysilmasta Alkoholiriippuvuuteen viittaava löydös on 1,5 ilman kliinisesti havaittavaa humalatilaa tai 3 ilman merkittävää toimintahäiriötä

10 GT (glutamyylitransferaasi) Maksaentsyymi, jota käytetään alkoholimarkkerina Suhteellisen herkkä alkoholille On arvioitu, että keski ikäisillä miehillä 75 % koholla olevista GT arvoista johtuu alkoholista Saattaa kohota hieman jo kohtuullisen (3 annosta/pv) alkoholinkäytön myötä, ylipaino potentoi (Puukka et al 2006) Laskee 2 3 viikossa, jos potilas pysyy raittiina Ellei GT normalisoidu, voi syynä olla potilaalle kehittynyt maksasairaus Puukka K, Hietala J, Koivisto H, Anttila P, Bloigu R, Niemelä O (2006) Additive effects of moderate drinking and obesity on serum gamma glutamyl transferase. Am J Clin Nutr 83:

11 GT pitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Jotkut lääkkeet sekä muut kuin alkoholiperäiset maksasairaudet saattavat nostaa GT arvoja Ylipainon lisäksi myös ikä nostaa GT arvoja (Puukka et al 2006) Kahvinjuonti laskee GT arvoja Mm. nämä tekijät tulisi ottaa huomioon käytettäessä GT:a alkoholimarkkerina sekä määriteltäessä normaaliarvoja Puukka K, Hietala J, Koivisto H, Anttila P, Bloigu R, Niemelä O (2006) Age related changes on serum GGT activity and the assessment of ethanol intake. Alcohol Alcohol 41:

12 CDT (desialotransferriini) CDT on transferriiniä, jossa on vain 0 2 sialihappo osaa normaalin 4 5 sijaan Herkkyys alkoholimarkkerina noin GT:n tasoa tai varsinkin miehillä hieman parempi Tämänhetkisistä alkoholimarkkereista spesifisin vääriä positiivisia voi löytyä mm. jos potilaalla on harvinainen geneettinen muunnos Normalisoituu 2 3 viikon raittiuden jälkeen

13 CDT menetelmät Aikaisemmin määritettiin absoluuttista CDTmäärää (U/l), nykyään prosenttiosuutta kokonaistransferriinistä (%CDT) Absoluuttinen CDT tulos saattoi olla virheellinen, jos potilaan kokonaistransferriinipitoisuus oli poikkeuksellisen suuri tai pieni Transferriinin geneettiset muunnokset saattavat häiritä joitain menetelmiä Uusimmat immunologiset menetelmät ovat automatisoituja eivätkä geneettiset muunnokset tutkimusten mukaan häiritse määritystä

14 E MCV (punasolujen keskitilavuus) MCV:n kohoaminen on tyypillistä alkoholin suurkuluttajalle, mutta lievää kohoamista saattaa tapahtua jo kohtuujuojilla (Koivisto et al 2006) Alkoholin suurkulutus on useimmiten syynä eianeemisen potilaan kohonneeseen MCV arvoon Pitkä normalisoitumisaika (2 4 kk), minkä takia sopii pitkäaikaisen alkoholinkäytön havaitsemiseen Koivisto H, Hietala J, Anttila P, Parkkila S, Niemelä O (2006) Long term ethanol consumption and macrocytosis: diagnostic and pathogenic implications. J Lab Clin Med 147:

15 E MCV alkoholimarkkerina Herkkyys alkoholinkäytölle on melko alhainen, yleensä naisilla parempi kuin miehillä Mm. jotkut veri ja maksasairaudet sekä B 12 vitamiinin tai foolihapon puute voivat myös aiheuttaa MCV:n kohoamisen Nämä tekijät rajoittavat MCV:n käyttöä alkoholimarkkerina

16 ASAT ja ALAT ASAT (aspartaattiaminotransferaasi) ALAT (alaniiniaminotransferaasi) Maksaentsyymejä, joiden kohoaminen johtuu lähinnä maksan vaurioitumisesta Normalisoituminen 2 3 viikossa Alkoholista johtuvan maksavaurion yhteydessä usein suhde ASAT/ALAT > 2

17 Maksasairauden markkerit Alkoholismiin liittyy valitettavan usein jonkinasteinen maksan vaurio Laboratoriokokeet voivat antaa viitteitä S IgA( ) S Alb ( ) bilirubiini ( ) hyytymistekijät ( ) S PIIINP ( ), S PINP ( ), S HA ( ) Voivat viitata myös muuhun kuin alkoholiperäiseen maksasairauteen

18 Uudet markkerit Soveltuvuus kliiniseen käyttöön tutkimuksen kohteena Toimivuus alkoholin kulutuksen markkerina Menetelmän soveltuvuus kliiniseen käyttöön Mahdollisuus havaita äskettäinen alkoholinkulutus, vaikka etanolia ei enää kehossa olisikaan Määritys muualtakin kuin verestä

19 Asetaldehydiadduktit Etanoli hajoaa elimistössä asetaldehydiksi, joka voi muodostaa sidoksia elimistön proteiinien ja makromolekyylien kanssa Muodostuneita proteiini asetaldehydiaddukteja on löydetty alkoholistien kudoksista ja verenkierrosta Voisi olla hyvä markkeri, koska asetaldehydi on nimenomaan etanolille spesifinen metaboliatuote Normalisoituminen 1 3 viikossa juomisen lopettamisesta

20 Asetaldehydiadduktit: Diagnostinen ja patogeneettinen merkitys Proteiini Ac Vaikutukset maksaan ja muihin kudoksiin Proteiinien toiminnan muutokset Fibrogeneesi Immuuni ja yliherkkyysreaktiot Diagnostiset sovellukset Määritys verestä tai kudosnäytteistä

21 Vasta aineet asetaldehydiaddukteille Asetaldehydiadduktit ovat elimistölle vieraita, ja ne saattavat käynnistää vasta ainetuotannon Syntynyt immuunivaste voi vaurioittaa kudoksia Toisaalta vasta aineet voivat myös neutraloida addukteja ja toimia näin suojaavana tekijänä Adduktivasta aineita voidaan määrittää verestä (mm. Latvala et al. 2005, Hietala et al 2006) Latvala J, Hietala J, Koivisto H, Järvi K, Anttila P, Niemelä O (2005) Immune responses to ethanol metabolites and cytokine profiles differentiate alcoholics with or without liver disease. Am J Gastroenterol 100: Hietala J, Koivisto H, Latvala J, Anttila P, Niemelä O (2006) IgAs against acetaldehydemodified red cell protein as a marker of ethanol consumption in male alcoholic subjects, moderate drinkers, and abstainers. Alcohol Clin Exp Res 30:

22 Vasta aineet asetaldehydiaddukteille IgA Alkoholistit, joilla maksasairaus Alkoholistit, joilla ei maksasairautta Kohtuujuojat IgA Absolutistit Antiaddukti IgA selkeimmin koholla alkoholisteilla ja maksasairailla alkoholisteilla 1.5 IgG 1.0 IgM IgG IgM Alkoholistit, joilla maksasairaus Alkoholistit, joilla ei maksasairautta Absolutistit 0.0 Alkoholistit, joilla maksasairaus Alkoholistit, joilla ei maksasairautta Kohtuujuojat Kohtuujuojat Absolutistit

23 Sytokiinit Sytokiinit ovat suuri ryhmä immuunivastetta ja solujen erilaistumista sääteleviä proteiineja Alkoholin suurkuluttajilla ja erityisesti maksasairailla alkoholisteilla normaali sytokiinitasapaino on häiriintynyt Asetaldehydiadduktivasta aineiden ja sytokiinien profiili verenkierrossa on erilainen alkoholisteilla, joilla on tai ei ole maksasairautta (Latvala et al. 2005) Latvala J, Hietala J, Koivisto H, Järvi K, Anttila P, Niemelä O (2005) Immune responses to ethanol metabolites and cytokine profiles differentiate alcoholics with or without liver disease. Am J Gastroenterol 100:

24 Sialihappo Sialihapon määrä seerumissa ja syljessä kohoaa alkoholinkäytön yhteydessä Monia epäspesifisyyslähteitä, ja absoluuttisten pitoisuuksien kohoaminen vähäistä Sialihapon pitoisuus korreloi viimeaikaiseen (kuukausi)kulutukseen Arvot normalisoituvat 3 5 viikon raittiuden aikana

25 5 HTOL ja 5 HIAA 5 hydroksitryptofoli (5 HTOL) ja 5 hydroksi indoli 3 etikkahappo (5 HIAA) ovat serotoniinin aineenvaihduntatuotteita Suurentunut 5 HTOL/5 HIAA suhde virtsassa viittaa äskettäiseen alkoholin suurkulutukseen Normalisoitumisaika 6 20 tuntia juomisen lopettamisesta

26 Etyyliglukuronidi (EtG) Suora etanolin aineenvaihduntatuote, jonka pitoisuus virtsassa nousee alkoholinkäytön myötä Mitattavissa virtsassa jopa 5 päivän ajan Löydetty myös seerumista, kudoksista ja hiuksista mahdollisia sovellutuksia pitempiaikaisena markkerina esim. oikeuslääketieteessä Erittäin herkkä menetelmä Bakteerikasvu (E.Coli) virtsassa saattaa aiheuttaa sekä vääriä negatiivisia että vääriä positiivisia tuloksia

27 Etyylisulfaatti (EtS) Suora etanolin aineenvaihduntatuote Samantyyppinen markkeri kuin EtG Mitattavissa jopa useita päiviä Etuna EtG:iin verrattuna on, että virtsan bakteerikasvu ei muuta EtS:n pitoisuuksia EtG ja EtS yhteiskäyttö?

28 Rasvahappoetyyliesterit (FAEE) Muodostuvat, kun etanoli reagoi rasvahappojen kanssa Saattavat myötävaikuttaa alkoholiperäisten kudosvaurioiden syntyyn Kudosten lisäksi näitä on löydetty seerumista ja hiuksista Pitoisuus normalisoituu seerumissa 24 h kuluessa alkoholin juomisen jälkeen

29 Fosfatidyylietanoli (PEth) Muodostuu etanolin reagoidessa fosfolipidien kanssa Korreloi juodun alkoholin määrään, mutta vaatii kohtuullisen korkean alkoholipitoisuuden, jotta voidaan havaita Normalisoituu parin viikon kuluessa juomisen lopettamisesta

30 Yhdistelmämarkkerit Kaksi tai useampi erityyppinen markkeri Esim. erilaiset mekanismit kohoamiselle Perinteisesti on katsottu, onko kahdesta markkerista jompikumpi koholla Yleensä herkkyys kasvaa, mutta spesifisyys laskee Uudempi lähestymistapa on yhdistää markkerit matemaattisesti Tavoite löytää optimaalinen yhdistämismalli, jolla herkkyys kasvaa ilman spesifisyyden huononemista Otettava huomioon kustannustehokkuus

31 GT CDT Mahdollisia yhdistelmiä Yhdistäminen matemaattisella kaavalla (Sillanaukee & Olsson 2001) Herkkyys nousee ilman että spesifisyys kärsii merkittävästi Käyttöönotto rutiiniin on helppoa Uusien markkereiden käyttö yhdistelmissä? IgA luokan adduktivasta aineet ja CDT (Hietala et al 2006) Sillanaukee P and Olsson U (2001) Improved diagnostic classification of alcohol abusers by combining carbohydrate deficient transferrin and gamma glutamyltransferase. Clin Chem 47: Hietala J, Koivisto H, Latvala J, Anttila P, Niemelä O (2006) IgAs against acetaldehydemodified red cell protein as a marker of ethanol consumption in male alcoholic subjects, moderate drinkers, and abstainers. Alcohol Clin Exp Res 30:

32 GT CDT Alkoholinkulutuksen markkereiden herkkyys (%) CDT GGT MCV AST ALT GGT CDT Hietala J, Koivisto H, Anttila P, Niemelä O (2006) Comparison of the combined marker GGT CDT and the conventional laboratory markers of alcohol abuse in heavy drinkers, moderate drinkers and abstainers. Alcohol Alcohol 41:

33 Alkoholimarkkerit hoidon seurannassa Hyvän seurantamarkkerin tulisi laskea tasaisesti raittiuden aikana ja myös nousta herkästi retkahtamisen seurauksena Perinteiset markkerit CDT yleisimmin käytetty, GT ja muut maksaentsyymit riippuvaisia maksan kunnosta Uusilla markkereilla mahdollisesti hyvä soveltuvuus seurantaan Erilaiset puoliintumisajat mahdollistavat tilanteeseen sopivan markkerin valinnan Yhdistelmämarkkerit

34 Alkoholinkäytön diagnostiikka tulevaisuudessa Tutkimus jatkuu, koska päihdeongelmia ei haluta myöntää tai niitä ei osata tunnistaa tarpeeksi hyvää markkeria ei ole vielä kehitetty Tarvittaisiin sekä alkoholinkäytön määrää kuvaavia markkereita alkoholin aiheuttamia kudosvaurioita kuvaavia markkereita Uutena suuntauksena geneettiset markkerit alkoholismia ja alkoholikudosvaurioita ennustava diagnostiikka

Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein

Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein Katsaus Johanna Hietala, Heidi Koivisto, Katri Puukka ja Onni Niemelä Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein Alkoholin suurkulutus on yksi suurimmista kansanterveytemme uhkista. Siksi tarvitaan

Lisätiedot

Alkoholin riskikäytön laboratoriomittarit

Alkoholin riskikäytön laboratoriomittarit Katsaus tieteessä Onni Niemelä LT, professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto ja Seinäjoen keskussairaala, laboratorio onni.niemela@epshp.fi Alkoholin riskikäytön laboratoriomittarit Alkoholin haitallisen

Lisätiedot

ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET

ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET Päivi Lakkisto, LT, EL Vs. kliininen opettaja Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Syksy 2012 SUURKULUTUS NAISET > 1-2 annosta päivässä MIEHET

Lisätiedot

Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena riskitekijänä

Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena riskitekijänä Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena riskitekijänä Matti Suistomaa Alkoholia säännöllisesti liikaa käyttävät potilaat ovat merkittävä ryhmä sekä elektiivisessä että päivystyskirurgiassa. Alkoholin

Lisätiedot

Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset

Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset Näin hoidan URPO NIEMINEN, JOHANNA HÖÖK-NIKANNE, PÄIVI KÄRKKÄINEN JA SEPPO NIEMELÄ Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset Milloin maksabiopsia on aiheellinen hoidon seurannassa? Metotreksaatti on yleisesti

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimukset 119 Esa Leppänen Johdanto... 119 S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)...120 S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit...120 S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)...120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT)...120

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Hyytymislaitteet ja reagenssit

Hyytymislaitteet ja reagenssit 4 2006 i Hyytymislaitteet ja reagenssit Automaattiset ja puoliautomaattiset hyytymisanalysaattorit ja hyytymisreagenssit Pikamittari INR-määrityksiin STA-R Evolution Thromboelastometriaan perustuva POC-järjestelmä

Lisätiedot

Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Yhdysvalloissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö Raskaus ja psyyke Erja Halmesmäki Alkoholin aiheuttamia raskaudenaikaisia lääketieteellisiä riskejä aliarvioidaan ilmeisesti osaksi siitä syystä, että alkoholiongelmaa pidetään edelleenkin virheellisesti

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus Alkoholi ja raskaus Sisällysluettelo Johdanto 3 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja kuukautiskierto 4 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja raskaus 5 Alkoholin suurkulutus 5 Oman alkoholinkäytön arviointi 6 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ

AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ Mitra Korpela Hanne Väyrynen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito Tieteessä katsaus Sari Castrén FT, tutkija, psykologi, psykoterapiakoulutuksessa Helsingin yliopisto, päihdelääketieteen yksikkö THL, Terveysosasto, tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö sari.castren@thl.fi

Lisätiedot

S100B-PROTEIINI LASTEN KUUMEKOURISTUKSISSA Lääketieteen koulutusohjelma

S100B-PROTEIINI LASTEN KUUMEKOURISTUKSISSA Lääketieteen koulutusohjelma S100B-PROTEIINI LASTEN KUUMEKOURISTUKSISSA Lääketieteen koulutusohjelma Pekkala, Niina Syventävien opintojen tutkielma Lastentautien klinikka Oulun yliopisto 09/2014 Ohjaaja: Heikki Rantala OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Mika Heikkinen Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Turun sosiaali- ja terveystoimi Luentomateriaali: Ilkka Helamo Alkoholi ja kansanterveys Alkoholi on yleisin

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset 2013-2014

Laboratoriotutkimukset 2013-2014 Tampereen yliopisto KELIAKIATUTKIMUSRYHMÄ Laboratoriotutkimukset 2013-2014 Lääketieteen yksikkö * Keliakialaboratorio 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO * Käyntiosoite: Biokatu 10 * Puhelin: 03-3551 8412 * Faksi:

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

LASTEN B- ja C-HEPATIITTI KYS:N ERVA-ALUEELLA VUOSINA 2000 2012

LASTEN B- ja C-HEPATIITTI KYS:N ERVA-ALUEELLA VUOSINA 2000 2012 LASTEN B- ja C-HEPATIITTI KYS:N ERVA-ALUEELLA VUOSINA 2000 2012 Jenna Kärkkäinen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta lääketieteen laitos / oppiaine maaliskuu

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI

ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI Puheeksiottoväline terveydenhoitajan ja lukioikäisen päihdekeskusteluun Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 18.4.2007 Eveliina Kotonen Kristiina Krauel HELSINGIN

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II Mikrobiologian toisen välitentin tärpit Cursus Peteri & DC Halonen 2009 Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II SISÄLLYS- LUETTELO 03 Virusten lisääntyminen 03 Th2-solujen aktivaatio ja toiminta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet Toimittanut: Tiina Pelkonen, Unionimedia Oy Kirjoittajat: Perttu Koskenvesa, LL, kliinisen hematologian erikoislääkäri, HYKS Satu Mustjoki, LT, kliinisen kemian erikoislääkäri, HYKS Sisällysluettelo Mikä

Lisätiedot

DOBERMANN JALOSTUKSELLISESTI MERKITTÄVÄT SAIRAUDET

DOBERMANN JALOSTUKSELLISESTI MERKITTÄVÄT SAIRAUDET DOBERMANN JALOSTUKSELLISESTI MERKITTÄVÄT SAIRAUDET 1 ALKUSANAT Tähän vihkoseen on pyritty keräämään mahdollisimman paljon tietoa rodussamme esiintyvistä sairauksista. Teos ei ole tarkoitettu omatoimiseen

Lisätiedot

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä KATSAUS Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito Esa Korpi ja Timo Seppälä Alkoholi on yhteiskunnan hyväksymänä riippuvuutta aiheuttavana nautintoaineena vahvasti mukana

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus ikääntyvän läheisen alkoholin liikakäytöstä

Narratiivinen tutkimus ikääntyvän läheisen alkoholin liikakäytöstä Narratiivinen tutkimus ikääntyvän läheisen alkoholin liikakäytöstä Sari Ketola Gerontologian ja kansanterveyden Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2010 TIIVISTELMÄ Narratiivinen

Lisätiedot