Alkoholin kulutuksen kasvu lisää maksasairauksien riskiä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholin kulutuksen kasvu lisää maksasairauksien riskiä"

Transkriptio

1 Katsaus Kalle Jokelainen dosentti HUS, Meilahden sairaala, gastroenterologian klinikka Alkoholin kulutuksen kasvu lisää maksasairauksien riskiä Alkoholin kulutus Suomessa on noin kaksinkertaistunut kolmen viime vuosikymmenen aikana. Kokonaiskulutus sataprosenttisena etanolina on nykyään keskimäärin 10 litraa jokaista suomalaista kohti. Vuonna 2004 alkoholiveroa alennettiin, ja kulutus kasvoi lähes 10 %. Sen jälkeen on kuolleisuus maksasairauksiin kasvanut noin kolmanneksella. Kulutuksen kasvaessa myös alkoholihaitat ovat merkittävästi lisääntyneet. Alkoholisairaudet ovat tällä hetkellä työikäisen väestön tärkein kuolinsyy maassamme. Valtaosa alkoholiperäisistä kuolemista johtuu alkoholimaksasairauksista, jotka Suomessa muodostavat ylivoimaisesti suurimman yksittäisen maksasairauksien ryhmän. Maksavaurion kehittymisen todennäköisyyttä lisäävät kulutetun alkoholin määrä ja tietyt juomatavat sekä metaboliseen oireyhtymään liittyvä maksan rasvoittuminen. Vertaisarvioitu VV Alkoholin arvioidaan maailmanlaajuisesti aiheuttavan noin 2,5 miljoonaa kuolemaa vuosittain. Alkoholin ongelmakäyttö lisää merkittävästi sairastuvuutta maksasairauksiin, sydän- ja verisuonitauteihin ja moniin syöpiin. Se myös suurentaa riskiä sairastua infektiotauteihin, kuten HIV:iin, tuberkuloosiin ja sukupuolitauteihin. Vaikka alkoholin keskimääräinen kulutus EU:n alueella on nykyään noin kolmanneksen pienempi kuin 1970-luvun puolivälissä, on liiallisen alkoholinkäytön arvioitu aiheuttavan EU:ssa vuosittain edelleenkin noin kuolemaa. Alkoholi onkin kolmantena EU:n sairastuvuutta aiheuttavien vaaratekijöiden listalla, jossa se näyttää sellaisena olevan pahempi kuin jopa liikalihavuus häviten siten vain tupakalle ja korkealle verenpaineelle (1). Alkoholin kulutus ja alkoholimaksasairaudet Alkoholin kokonaiskulutuksen vähennyttyä ovat EU:n eri jäsenmaiden kulutustasot lähentyneet toisiaan. Alkoholijuomien käyttö on lisääntynyt Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta vähentynyt vastaavasti eteläisessä Euroopassa eli ns. viinimaissa. Tuoreen WHO-raportin mukaan ranskalainen juo nykyään keskimäärin 12,7 litraa alkoholia (absoluuttiseksi etanoliksi muutettuna) vuodessa, espanjalainen 13,1 litraa, saksalainen 12,8 litraa ja italialainen 9,6 litraa vuodessa (2). Muista Pohjoismaista poiketen on alkoholin kokonaiskulutus Suomessa aivan viime vuosia lukuun ottamatta tasaisesti kasvanut ja siten yli kaksinkertaistunut kolmen vuosikymmenen aikana. WHO:n raportin mukaan alkoholia käyttävä, yli 15-vuotias suomalainen juo keskimäärin 12,3 litraa alkoholia vuodessa (2). Vaikka arviolta 90 % suomalaisesta aikuisväestöstä käyttää alkoholia, suomalaisten alkoholinkulutus jakautuu erittäin epätasaisesti, sillä väestön kymmenesosa juo noin puolet kaikesta kulutetusta alkoholista. Naisista täysin raittiita on noin 14 % ja miehistä vastaavasti noin 9 %. Alkoholin riskikäyttäjiä arvioidaan Suomessa olevan noin Suomalaisista aikuisista alkoholiriippuvaisia on jopa 8 % miehistä ja 2 % naisista. Yhteiskunnalle alkoholin käytöstä aiheutuvien epäsuorien kustannusten arvioidaan nykyään olevan noin 3 5 miljardia euroa vuodessa. Välittömät vuosittaiset kulut ovat lähes miljardi euroa, josta noin puolet menee terveydenhoitoon ja sosiaalihuoltoon (3). Kulutuksen kasvaessa ovat myös alkoholihaitat merkittävästi lisääntyneet, ja alkoholisairaudet ovatkin tällä hetkellä työikäisen väestön tärkein kuolinsyy maassamme. Valtaosa alkoholiperäisistä kuolemista johtuu alkoholimaksasairauksista, jotka Suomessa muodostavat suurimman yksittäisen maksasairauksien ryhmän. On arvioitu, että meillä noin 90 % maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia. Merkittävin lisäys suomalaisten alkoholinkäytössä tapahtui vuonna 1969, kun keskiolut tuli elintarvikeliikkeisiin, mutta myös vuonna 2004, 1880

2 tieteessä Kirjallisuutta 1 OECD. Health at a glance: Europe OECD Publishing. doi: / en 2 Anderson P, Møller L, Galea G. Alcohol in the European Union consumption, harm and policy approaches. WHO 2012; Hämäläinen P, Heino A, Häkkinen P ym. Päihdetilastollinen vuosikirja 2012, Alkoholi ja huumeet. THL 2012; Hämäläinen P, Heino A, Häkkinen P ym. Päihdetilastollinen vuosikirja 2012, Alkoholi ja huumeet. THL 2012; Hart CL, Morrison DS, Batty GD, Mitchell RJ, Smith GD. Effect of body mass index and alcohol consumption on liver disease: analysis of data from two prospective cohort studies. BMJ 2010;340:c Sillanaukee P, Kiianmaa K, Roine R, Seppä K. Alkoholin suurkulutuksen kriteerit. Suom Lääkäril 1992;47: Corrao G, Bagnardi V, Zambon A, La Vecchia C. A meta-analysis of alcohol consumption and the risk of 15 diseases. Prev Med 2004;38: kuvio 1. jolloin alkoholiveroa alennettiin ja alkoholinkulutus kasvoi lähes 10 % (4). Vuoden 2004 jälkeen kuolleisuus alkoholimaksasairauksiin onkin Suomessa kasvanut noin kolmanneksella. Kun kuolleisuus alkoholimaksakirroosiin on ns. viinimaissa tasaisesti vähentynyt, on se meillä ollut jatkuvassa kasvussa (kuvio 1). Alkoholimaksakirroosi näyttäisi myös olevan merkittävästi yleisempi kuolinsyy Suomessa kuin niissä maissa, joissa keskimääräinen alkoholinkulutus on vastaavalla tasolla kuin meillä (kuvio 2). Lisääntyneen alkoholimaksakirroosin riskin katsotaan olevan seurausta alkoholinkäytön epätasaisesta jakautumisesta sekä mahdollisesti myös ylipainon (5) merkittävästä lisääntymisestä suomalaisessa väestössä. Alkoholin riskikulutuksen rajat Alkoholin riskikulutuksen rajaksi Suomessa on miehille määritelty 24 annosta tai enemmän Standardoitu kuolleisuus maksakirroosiin :ta alle 64-vuotiasta asukasta kohden Euroopan eri maissa 30 viime vuoden aikana. Kuvio on julkaistu artikkelissa: Sheron N, Olsen N, Gilmore I. An evidence-based alcohol policy. Gut 2008;57: Kuvio julkaistaan BMJ Publishing Group Ltd.:n luvalla. (yksi annos on 12 g etanolia) viikossa tai yli 7 annosta kerralla. Naisten vastaavat rajat ovat 16 ja 5 annosta (6). On kuitenkin tärkeä huomata, että esitetyt riskikäytön rajat perustuvat epidemiologisiin tutkimuksiin, joihin on osallistunut vain terveitä, normaalipainoisia ja lääkkeitä käyttämättömiä aikuisia. Riskikulutuksen rajat eivät siis määrittele turvallista juomisen määrää, koska elimistön reagointi alkoholiin on yksilöllistä, ja alkoholin aiheuttamia haittoja voi esiintyä selkeästi riskirajoja vähäisemmälläkin alkoholinkäytöllä. Useita tutkimuksia käsittävässä meta-analyysissa jo yli 25 g:n päivittäisen alkoholigramman nauttimisen osoitettiin merkittävästi lisäävän alkoholimaksakirroosin kehittymisen riskiä. Suhteellinen riski näytti edelleen kaksinkertaistuvan, kun alkoholinkäyttö oli yli 50 g/vrk ja peräti viisinkertaistuvan, kun alkoholinkulutus oli 100 g/vrk (7). Kulutetun alkoholin määrän lisäksi maksavaurion kehittymisen todennäköisyyteen näyttäisivät vaikuttavan myös juomatavat, sillä alkoholimaksasairauden riskiä lisäävät juominen ilman samanaikaista ateriointia, useiden alkoholijuomalaatujen nauttiminen samanaikaisesti sekä säännöllinen päivittäinen alkoholinkäyttö (8). Kuolleisuus maksakirroosiin / Itävalta Tanska Suomi Ranska Irlanti Italia Espanja Britannia Alkoholimaksasairaudet Alkoholimaksasairauksiin kuuluvat alkoholirasvamaksa, -hepatiitti ja -maksakirroosi. Rasvamaksaa on totuttu pitämään alkoholimaksasairauden ensimmäisenä morfologisena muutoksena, mutta histologisesti raja eri alkoholimaksasairauksien välillä on liukuva. Myös morfologisten muutosten ja kliinisten oireiden korrelaatio on tavallisesti huono (9) Aika, v Alkoholirasvamaksa Rasvamaksa eli steatoosi on tavallisin alkoholin aiheuttama histologinen muutos maksassa. On arvioitu, että rasvamaksa kehittyy noin 90 %:lle alkoholin riskikäyttäjistä. Histologisesti rasvoittuminen on voimakkainta sentrilobulaarisesti, mutta rasvaa voidaan yleensä nähdä tavallisesti kaikissa maksasoluissa. Hepatosyyttien solulimassa rasva nähdään aluksi mikrovesikulaarisina kertyminä, jotka vähitellen yhdistyvät suuremmiksi, makrovesikulaarisiksi rasvapisaroiksi. Maksakudoksen rasvoittumiseen liittyy usein myös lieviä tulehdusmuutoksia ja hentoa sidekudoslisää. 1881

3 Katsaus Alkoholimaksavaurion patogeneettiset mekanismit Alkoholiaineenvaihdunnan toksiset metaboliitit Alkoholimaksavaurion patogeneesin yksityiskohtia ei täysin tunneta (8). Vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että alkoholin aiheuttama maksasoluvaurio on seurausta etanolin aikaansaamiskuvio 2. Standardoitu kuolleisuus maksakirroosiin :ta alle 64-vuotiasta asukasta kohden suhteutettuna keskimääräiseen alkoholin kulutukseen Euroopan eri maissa. Kuvio on julkaistu artikkelissa: Sheron N, Olsen N, Gilmore I. An evidence-based alcohol policy. Gut 2008;57: Kuvio julkaistaan BMJ Publishing Group Ltd.:n luvalla. Kuolleisuus maksakirroosiin / ,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 8 Seth D, Haber PS, Syn WK, Diehl AM, Day CP. Pathogenesis of alcohol-induced liver disease: Classical concepts and recent advances. J Gastroenterol Hepatol 2011;26: O Shea R, Srinivasan D, McCullough AJ. Alcoholic liver disease. Am J Gastroenterol 2010;105: Szabo G, Bala S. Alcoholic liver disease and the gut-liver axis. World J Gastroenterol 2010;16: Stickel F, Hampe J. Genetic determinants of alcoholic liver disease. Gut 2011;61: Seth D, Daly AK, Haber PS, Day CP. PNPLA3 a case in point linking genetic susceptibility for alcoholic and non-alcoholic liver disease. Hepatol 2010;51: sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Kalle Jokelainen: Ei sidonnaisuuksia. Alkoholin kulutus, litraa/henkilö Itävalta Tanska Suomi Ranska Irlanti Italia Espanja Britannia Yhteensovitetut havainnot Alkoholirasvamaksan kliininen kuva voi vaihdella oireettomasta hepatomegaliasta maksan toimintahäiriön aiheuttamiin oireisiin. Alkoholin liikakäytön aiheuttama rasvamaksa korjaantuu yleensä itsestään muutaman kuukauden täysraittiudella, mutta alkoholinkäytön jatkuessa arviolta kolmannekselle alkoholirasvamaksapotilaista kehittyy kirroositasoinen maksavaurio. Alkoholihepatiitti Alkoholihepatiitti voidaan todeta arviolta %:lla sairaalahoitoon joutuneista, runsaasti alkoholia käyttäneistä potilaista. Alkoholihepatiittia sairastava potilas on tyypillisesti keski-ikäinen mies, jolla on takanaan usein kymmeniä vuosia alkoholin riskikäyttöä. Histologisina löydöksinä nähdään neutrofiilivaltainen lobulaarinen tulehdus, hepatosyyttien turpoaminen ja nekroosi sekä usein myös rasvamaksa ja sidekudoslisä. Maksasolut voivat sisältää ns. Malloryn kappaleita eli alkoholihyaliinia, joka on hepatosyyttien solulimassa karkea rakenteista, eosinofiilisesti värjäytyvää mate riaalia. Lievemmissä tapauksissa potilaalla esiintyy pahoinvoinnin, ruokahaluttomuuden ja kuumeen lisäksi usein ylävatsakipuja sekä aristava ja suurentunut maksa. Keltaisuus, askites ja enkefalopatia ilmaantuvat sairauden edetessä. Usein tällöin on kyseessä kroonisen alkoholihepatiitin muuttuminen akuutiksi, ns. acuteon-chronic-tilanne. Vaikea alkoholihepatiitti vaatii aina sairaalahoitoa ja maksimaalisesta hoidostakin huolimatta tilaan liittyy edelleen korkea kuolleisuus (ks. Färkkilä M. Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus, s ). Alkoholimaksakirroosi Alkoholimaksakirroosi kehittyy miehille useimmiten yli kymmenen ja naisille noin kymmenen vuoden runsaan ja säännöllisen juomisen jälkeen. Alkoholimaksakirroosille on tyypillistä sidekudoksen ympäröimien uudissolukertymien eli regeneraationodulusten syntyminen. Normaaleja porttilaskimoalueita ja keskuslaskimoita on vaikea löytää. Sidekudoksen määrä kasvaa ja lisäksi esiintyy usein samanaikaisia tulehdusmuutoksia. Maksan normaalin rakenteen tuhoutuminen johtaa mikroverenkierron häiriintymiseen ja virtausvastuksen lisääntymiseen maksakudoksessa. Seurauksena on porttilaskimopaineen kohoaminen, joka johtaa askitesnesteen kertymiseen vatsaonteloon, pernan suurentumiseen sekä laskimolaajentumien eli variksien kehittymiseen ruokatorven alaosaan ja mahalaukun fundukseen. Maksan verenkierron huonontuessa hepatosyyttien toiminta heikkenee, mikä edetessään johtaa häiriöihin hyytymistekijöiden synteesissä sekä proteiini-, bilirubiini- ja ammoniakkiaineenvaihdunnassa. Potilaan lihasmassa on usein vähentynyt ja potilaalla esiintyy verenvuotoherkkyyttä, keltaisuutta sekä enkefalopatian oireita. 1882

4 tieteessä Väestön kymmenesosa juo noin puolet kaikesta kulutetusta alkoholista. ta muutoksista hepatosyyttien metaboliassa ja etanolista elimistössä syntyvistä aineenvaihduntatuotteista. Valtaosa juodusta etanolista metaboloituu hepatosyyttien soluliman alkoholidehydrogenaasi (ADH) -entsyymin katalysoimassa reaktiossa asetaldehydiksi. Tämä hapetetaan nopeasti edelleen etikkahapoksi mitokondrioiden aldehydidehydrogenaasin (ALDH) vaikutuksesta. Merkittävästi pienempi osa nautitusta etanolista hapettuu maksan mikrosomaalisen etanolia hapettavan järjestelmän (MEOS) kautta johtaen mm. reaktiivisten happiradikaalien syntyyn. Etanolin oksidaation aikaansaama tärkein aineenvaihdunnallinen muutos maksasoluissa on NADH/NAD-suhteen suurentuminen. Tämän solunsisäisen hapetus-pelkistystasapainon muutoksen on osoitettu johtavan mm. lisääntyneeseen rasvahapposynteesiin ja vähentyneeseen rasvahappojen b-oksidaatioon sekä edelleen lipidien kertymiseen hepatosyyttien solulimaan. Oksidatiivisen stressin lisääntyminen johtaa lipidiperoksidaatioon, tulehdusta ylläpitävien sytokiinien tuotantoon ja kiihtyneeseen sidekudoksen muodostukseen maksassa. Etanoli ja sen aineenvaihduntatuotteet myös lisäävät suolen limakalvon läpäisevyyttä ja johtavat endotoksiinipitoisuuksien kasvuun porttilaskimokierrossa. Bakteeriperäiset lipopolysakkaridit (LPS) sitoutuvat maksakudoksessa Kupfferin soluihin, ja lisäävät edelleen reaktiivisten happiradikaalien sekä tulehdusta ylläpitävien sytokiinien tuotantoa. Runsaasta alkoholinkäytöstä johtuvaa suoliston lisääntyvää läpäisevyyttä ja normaaliflooran bakteerien lipopolysakkaridien aiheuttamaa Kupfferin solujen aktivaatiosta johtuvaa tulehdusta sekä kollageenisynteesin lisääntymistä pidetäänkin nykyään keskeisenä tekijänä alkoholimaksavaurion synnyssä (10). Yksilölliset erot alkoholiaineenvaihdunnassa Yksilöiden alttius alkoholimaksavauriolle vaihtelee suuresti (11). Vaikka alkoholirasvamaksa on melko yleinen löydös, maksakirroosi näyttäisi kehittyvän vain noin %:lle alkoholin ongelmakäyttäjistä. Perimän merkitystä alkoholimaksasairauden kehittymisessä onkin tutkittu runsaasti. Vaikuttaa siltä, että naisten alttius saada alkoholiperäinen maksasairaus on suurempi kuin miesten. Tämän on arveltu johtuvan mm. siitä, että estrogeeneilla on alkoholin toksisuutta vahvistavia vaikutuksia sekä siitä, että naisilla on pienempi etanolin ensikierron metabolia kuin miehillä. Geneettisen alttiuden merkitykseen viittaisivat myös havaitut rodulliset erot alkoholimaksavaurion kehittymisen riskissä sekä kaksostutkimuksissa todettu samanmunaisten kaksosten suurempi riski sairastua alkoholimaksakirroosiin kuin erimunaisten kaksosten. Huolimatta intensiivisestä tutkimuksesta ei selkeää yhteyttä minkään yksittäisen etanoliaineenvaihduntaan osallistuvan entsyymin geeniä koodaavien alleelien ja alkoholimaksasairauden kehittymisen riskin välillä ole havaittu. Koska rasvamaksa on käytännössä ensimmäinen alkoholimaksavaurion ilmentymä, ovat myös maksan rasva-aineenvaihduntaa säätelevät geenit olleet viimeaikaisen mielenkiinnon kohteina. PNPLA3-geeni koodaa adiponutriiniproteiinia, jota on erityisesti rasvakudoksessa. Hiljattain on osoitettu, että tietty PNPLA3 geenivariaatio kolminkertaistaa ei-alkoholiperäisen rasvamaksan kehittymisen riskin sekä suurentaa merkittävästi todennäköisyyttä sairastua alkoholimaksakirroosiin (12). Myös erot suoliston bakteeriflooran koostumuksessa ja limakalvon läpäisevyydessä saattavat selittää osan yksilöiden välisistä eroista sairastua alkoholimaksasairauteen. Alkoholin liikakäyttö saattaa nopeuttaa maksasairauden etenemistä mm. autoimmuunihepatiitissa, hemakromatoosissa, kroonisissa virushepatiiteissa ja a-1-antitrypsiinin puutteessa. Liiallinen alkoholinkäyttö voi myös nopeuttaa metaboliseen oireyhtymään liittyvän ei-alkoholiperäisen maksatulehduksen etenemistä maksakirroosiksi. Alkoholimaksasairauksien ehkäiseminen Alkoholimaksasairauden riski näyttäisi olevan suoraan verrannollinen juotuun alkoholimäärään, eikä sen osalta ole pystytty osoittamaan ns. turvallisen käytön rajaa. Suuri osa yhteiskuntaa kuormittavista alkoholihaitoista syntyy valtaväestön alkoholinkulutuksesta, vaikka sosiaaliset ongelmat ja vakavat terveyshaitat kasautuvatkin alkoholia keskimääräistä enemmän käyttäville riskikäyttäjille. Tästä syystä alkoholihaittojen tehokas ehkäiseminen yhteiskunnassa edellyttää toimenpiteitä, jotka vähentävät haittariskiä koko väestön tasolla, eli kohdennetut toi 1883

5 Katsaus Yleinen ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi siihen, miten alkoholiin tai humalaan suhtaudutaan. met tulisi suunnata ennalta ehkäisevästi suuremmalle määrälle ihmisiä jo ennen kuin vakavia haittoja on ehtinyt ilmetä. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei tule onnistumaan yksinomaan terveydenhuollossa käyttöön otettujen lyhytneuvonnan ja mini-interventioiden avulla, vaan tarvitaan yhteiskunnan kaikkien sektorien yhteistoimintaa. Kaikkein tehokkaimmiksi keinoiksi vähentää alkoholin kokonaiskulutusta väestössä ovat osoittautuneet alkoholin hintaan ja saatavuuteen kohdistettavat toimenpiteet. Keinoina ovat tällöin esimerkiksi korkea alkoholivero, myyntiikärajat ja vähittäismyyntimonopoli. Alkoholimainonnan rajoituksilla ja valistuksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan koko väestön alkoholinkäyttötapoihin. Nämä keinot eivät kuitenkaan yksinään riitä alkoholihaittojen vähentämiseen. Haittojen synnyn ja niiden vähentämisen kannalta oleellista on, miten kulttuurissa suhtaudutaan päihtyneenä käyttäytymiseen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja miten alkoholihaittoja siedetään. Humalajuominen on eräs keskeinen suomalaisen kulttuurin erityispiirre ja meillä vaikuttaisi olevan tekijöitä, jotka altistavat käyttämään alkoholia ja luovat hyväksytyn perustan humalajuomiselle. Alkoholin ja humalan paikka kulttuurissa voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. Yleinen ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä alkoholista tai humalasta ajatellaan, kuinka siihen asennoidutaan ja miten sitä siedetään. Tämä alkoholinkäyttöä koskeva kollektiivinen muutosprosessi on kuitenkin hidas. Se vaatii todella pitkä jänteistä työtä ja monipuolista keinovalikoimaa, jossa ovat osallisina yhtä lailla kunnan toimijat, kuntalaiset, alkoholielinkeino, terveydenhuolto, valvontaviranomaiset, ns. kolmas sektori sekä myös maamme hallitus ja eduskunta. n English summary > in english Alcohol consumption and risk of liver disease Sinulle, medisiinari! Syvenny, kertaa tai palaa asiaan uudelleen. Lääkärilehden opiskelijalle olennaisimman sisällön löydät helposti Medisiinarin uutiskirjeestä. Seuraava Medisiinarin uutiskirje ilmestyy sähköpostiisi keskiviikkona Uutiskirje tulee perille, kun sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla Tietonipalvelussa ( PS. Kollega jakaa arjen kanssasi! laakarilehti.fi/ blogi 1884

6 tieteessä english summary Kalle Jokelainen M.D., Ph.D., Docent Helsinki University Central Hospital, Meilahti Hospital, Department of Gastroenterology Alcohol consumption and risk of liver disease As alcohol consumption has approximately doubled during the last two decades, alcohol-related diseases have become one of the main causes of morbidity and mortality in Finland. Not surprisingly, since the liver is the site for the bulk of ethanol metabolism, most of the alcohol-related deaths are due to alcoholic liver diseases. Although a dose-effect relationship between alcohol intake and hepatic damage has been reported, a number of risk factors such as non-alcoholic steatohepatitis and chronic HCV-infection may influence the development and progression of alcoholic liver disease. In addition to environmental factors, genetic factors may also predispose to alcoholic liver damage. New strategies are needed to set out a clear commitment to address the harms of excessive drinking and encourage responsible behaviour. Individuals, com-munities, local agencies, local premise and national industries all have a role to play in this process. 1884a

ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET. Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2.

ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET. Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2. ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2.2010 ALKOHOLINKULUTUS SUOMESSA Lähde: THL ALKOHOLINKULUTUS SUOMESSA

Lisätiedot

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Helena Isoniemi ylilääkäri, professori Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka Martti Färkkilä ylilääkäri, professori Gastroenterologia HYKS 13.3.2014 Alkoholi

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Maksakokeiden viiterajat

Maksakokeiden viiterajat Maksakokeiden viiterajat - ovatko ne kohdallaan? Päivikki Kangastupa erikoistuva kemisti, tutkija Mistä tulen? Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kliinisen kemian laboratorio Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen. Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto

RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen. Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12 Litraa 100 % alkoholia asukasta kohti 2004 10 8 Tilastoimaton 1995 6 4 1969 Vähittäismyynti

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Alkoholi ja maksa Alkoholin vaikutukset elimistössä näkyvät herkästi maksan transaminaasiarvojen lievänä kohoamisena (n.10%:lla väestöstä)

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA?

MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA? MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA? JUOMATAVALLA ON MERKITYSTÄ Suomessa viitataan usein eurooppalaiseen juomatapaan, kun puhutaan suomalaisesta alkoholikulttuurista ja sen muutoksesta.

Lisätiedot

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Esityksen sisältö Haittaavatko ne pienet kopsut mitään? Millaisia haittoja alkoholinkäytöstä

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016 Janne Härkönen, Jenni Savonen, Esa Virtala & Pia Mäkelä 19.10.2017 Suomalaisten alkoholinkäyttötavat / Härkönen, Savonen, Virtala, Mäkelä 1 Juomatapatutkimuksen

Lisätiedot

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) THL 2010 Perusteos alan

Lisätiedot

Päihdehaitat Suomessa

Päihdehaitat Suomessa Päihdehaitat Suomessa syynä suomalainen viinapää, kieltolain tenho ja Viron viinat? Pia Mäkelä 13.3.2014 ALHU 1 Rakenne Päihdehaitat Suomessa > perustaustoja syynä suomalainen viinapää > suomalaisten juomatapojen

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Hallituksen esityksellä uudeksi alkoholilaiksi on positiivinen kansantaloudellinen vaikutus koko panimoalan arvoketjuun

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Suurkuluttaja. havaita alkoholin riskikäyttö varhain, ennen siitä aiheutuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Suurkuluttaja. havaita alkoholin riskikäyttö varhain, ennen siitä aiheutuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Luennon sisältö Milloin alkoholinkulutus on ongelma Alkoholin käytön epidemiologiaa Alkoholin riskikäyttö Mini-interventio Suomalainen juomiskulttuuri Alkoholiriippuvuuden diagnostiikka Solja Niemelä Päihdelääketieteen

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Alkoholi ja työkyky helppo yhtälö?

Alkoholi ja työkyky helppo yhtälö? Alkoholi ja työkyky helppo yhtälö? 13.3.2014 Harri Vainio Kuka minä olen? Sidonnaisuudet LKT, professori Harri Vainio Työterveyslaitoksen pääjohtaja (2003 -) Alkon hallitus (varapuheenjohtaja 2013 -) Suomen

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

ALKOHOLIONGELMAN TOTEAMINEN JA HOITO. Hannu Alho

ALKOHOLIONGELMAN TOTEAMINEN JA HOITO. Hannu Alho ALKOHOLIONGELMAN TOTEAMINEN JA HOITO Hannu Alho Professori, Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, HY; Ylilääkäri, HUS; Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Päihdelääketiede 14.11.2013

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Alkoholia, terveydeksi?

Alkoholia, terveydeksi? Alkoholia, terveydeksi? Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute of Public Health* Chief Physician, Unit of Substance Abuse,

Lisätiedot

Pidä huolta. maksasta

Pidä huolta. maksasta Pidä huolta maksasta Perinnöllisistä tekijöistä huolimatta, rasvamaksaa voi ehkäistä painon hallinnalla, alkoholin kohtuukäytöllä ja keventämällä ruokavaliota. Älä kasvata vatsaa, se rasvoittaa maksaa

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Mitä suomalainen työelämä menettää alkoholinkäytön myötä?

Mitä suomalainen työelämä menettää alkoholinkäytön myötä? Mitä suomalainen työelämä menettää alkoholinkäytön myötä? Timo Leino, dos. ylilääkäri Eläke-Fennia ratkaisutoiminta ja työkyvyttömyysriskinhallinta palvelut 31.5.2012, Päihdetiedotusseminaari 2012 2 Alkoholin

Lisätiedot

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI apulaisylilääkäri Sari Leinonen P-KSSK, riippuvuuspoliklinikka 25.4.2013 1 Alkoholi ja mielialan säätely yleisesti käytössä iloisen mielialan saavuttaminen harmituksen

Lisätiedot

Laboratoriomarkkereiden käyttö alkoholin suurkulutuksen tunnistamisessa. FT Johanna Hietala 6.9.2007

Laboratoriomarkkereiden käyttö alkoholin suurkulutuksen tunnistamisessa. FT Johanna Hietala 6.9.2007 Laboratoriomarkkereiden käyttö alkoholin suurkulutuksen tunnistamisessa FT Johanna Hietala 6.9.2007 Alkoholi suomalaisessa yhteiskunnassa Alkoholi on kansanterveydellinen uhka Arviolta 15 30 %:lla kaikista

Lisätiedot

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. - 3:na vuotena peräkkäin suotuisa kehitys ( 2009-2011) Alkoholia kulutettiin

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkolan kaupungintalo 19.11.2007 Kansanedustaja Jutta Urpilainen Alkoholin kulutuksen historia ja nykypäivä Alkoholin kokonaiskulutus on Suomessa pitkällä aikavälillä jatkuvasti

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015 Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Taustaa Hyvinvointiaatteen peruskivi on uskomus, että kun ihmisen perustarpeet tyydytetään ja hänelle

Lisätiedot

Tekemättömän ehkäisevän työn hinta

Tekemättömän ehkäisevän työn hinta Tekemättömän ehkäisevän työn hinta Ehkäisevä työ kuuluu kaikille 19.6.2017, Lahti kehittämispäällikkö Jaana Markkula Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö 19.6.2017 Markkula 1 Tekemätön työ näkyy haittoina

Lisätiedot

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholin ongelmakäytön toteaminen Tavoitteena on havaita alkoholin ongelmakäyttö varhain, ennen kuin siitä aiheutuu fyysisiä, psyykkisiä

Lisätiedot

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä?

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Pia Mäkelä 18.9.2012 Vain pieni vähemmistö? 1 Esityksen kulku Tutkimustuloksia alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen jakautumisesta yleensä. Koskevatko

Lisätiedot

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B on HB-viruksen (HBV) aiheuttama tulehdus maksassa. Virus tarttuu ihmisestä toiseen syljen, muiden kehon eritteiden tai infektoituneen veren kautta. Hepatiitti

Lisätiedot

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Alkoholi ja syöpä Maarit Rautio Matti Rautalahti Alkoholin kulutus 10 l/vuodessa Suomessa ja Tanskassa 9 l/vuodessa Ruotsissa 6,5 l/vuodessa Norjassa Alkoholi on Suomessa

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

Alkoholi ja sen yhteys syöpään

Alkoholi ja sen yhteys syöpään Alkoholi ja sen yhteys syöpään Taustaa Vaikka alkoholin kulutuksen merkityksestä syövän syynä oli riittävästi näyttöä jo yli kaksi vuosikymmentä sitten (IARC, 1988), yleisön tietoisuus alkoholista syöpäriskitekijänä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013 Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi HEAT-työkalun käyttö Riikka Kallio 17.4.2013 16.4.2013 Liikunnan terveysvaikutuksista ja liikkumattomuudesta Liikkumattomuus (physical inactivity) on suurin

Lisätiedot

Alkoholin juomatapa ja sen merkitys sydän ja verisuonisairauksille. Laura Sundell LT 5.4.2012 A-klinikkasäätiö. Esityksen sisältö

Alkoholin juomatapa ja sen merkitys sydän ja verisuonisairauksille. Laura Sundell LT 5.4.2012 A-klinikkasäätiö. Esityksen sisältö Alkoholin juomatapa ja sen merkitys sydän ja verisuonisairauksille Laura Sundell LT 5.4.2012 A-klinikkasäätiö Esityksen sisältö Taustaa alkoholin kulutuksen yhteydestä sydän ja verisuonisairauksiin Alkoholin

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

ALKOHOLIN VAIKUTUS MAKSAN AIN E ENVAIH DUNTAAN

ALKOHOLIN VAIKUTUS MAKSAN AIN E ENVAIH DUNTAAN ALKOHOLPOLTKKA 71 PE KKA MAE N PAA ALKOHOLN VAKUTUS MAKSAN AN E ENVAH DUNTAAN Joutuessaan elimistöön vaikuttaa alkoholi kahdella periaatteessa toisistaan eroavalla tavalla. Ensinnäkin sillä on keskushermostoon

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

Maksasairaudet ja niiden hoito. 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala

Maksasairaudet ja niiden hoito. 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala Maksasairaudet ja niiden hoito 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala Luennon sisältö Maksa ja sen tehtävät Maksasairaudet ja niiden hoito Alkoholimaksasairaudet Ei-alkoholiperäinen

Lisätiedot

Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin

Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin 9.11.2017 Tomi Lintonen 1 Suomalaisten nuorten alkoholin käyttö 1977-2017

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin?

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Tiedosta hyvinvointia 1 Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Pia Mäkelä Stakes, Alkoholi- ja huumetutkimuksen ryhmä Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test)

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Alkoholin puheeksi ottaminen Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Yksilönvapauden ihanne, joka on liberaalin länsimaisen yhteiskunnanperusta, edellyttää toteutuakseen tietoa yksilön

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen mihin, miksi, milloin? Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Varhainen puuttuminen mihin, miksi, milloin? Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto Varhainen puuttuminen mihin, miksi, milloin? Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto Mitä varhainen puuttuminen on?..varhainen avoin yhteistoiminta, Varhainen dialogi, Aktiivinen

Lisätiedot

Alkoholin suurkuluttajasta riskikäyttäjäksi muuttuvatko neuvontarajat?

Alkoholin suurkuluttajasta riskikäyttäjäksi muuttuvatko neuvontarajat? Katsaus tieteessä Kaija Seppä professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö ja Tampereen yliopistollinen sairaala, psykiatrian tulosalue kaija-liisa.seppa@uta.fi Mauri Aalto dosentti,

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Alkoholi ja ikääntyvät Suomessa. Salme Ahlström ja Pia Mäkelä

Alkoholi ja ikääntyvät Suomessa. Salme Ahlström ja Pia Mäkelä Alkoholi ja ikääntyvät Suomessa Salme Ahlström ja Pia Mäkelä Esityksen sisältö Johdanto Juomatapojen muutokset vuosina 1968-2008 Alkoholihaittojen trendejä vuosina 1998-2007 Alkoholikuolemat Päihdehuoltolaitoksissa

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle Asia: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kannanotto alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukseen Hallitusohjelman mukaan hallitus tehostaa toimia koko väestön erityisesti

Lisätiedot

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää

Lisätiedot

Alkoholi ja iäkkäät Suomessa

Alkoholi ja iäkkäät Suomessa Alkoholi ja iäkkäät Suomessa Salme Ahlström & Pia Mäkelä Ikääntyvien alkoholin käyttö on viime aikoina ollut paljon esillä julkisuudessa. Omaiset ovat olleet huolissaan ja kaivanneet ohjeita, miten iäkkäiden

Lisätiedot

Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä

Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä Mitä mikrobilääkkeiden kulutusluvut kertovat? Antibioottipäivä 9.11.2010 Katariina Kivilahti-Mäntylä 1. Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille Suomessa 2010-10-09 Antibioottipäivä KKM 2 Kokonaiskulutus Suomessa

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus

Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus Katsaus tieteessä Martti Färkkilä professori, ylilääkäri HY, kliininen laitos HYKS, medisiininen tulosyksikkö, gastroenterologian klinikka martti.farkkila@hus.fi Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Maksaentsyymit eripainoisilla alkoholin käyttäjillä

Maksaentsyymit eripainoisilla alkoholin käyttäjillä Maksaentsyymit eripainoisilla alkoholin käyttäjillä Päivikki Kangastupa (o.s. Alatalo) 6.9.12 Väitöstutkimus Tiivistelmä PÄLY:n sivuilta: Esityksessä käsitellään alkoholinkulutuksen (painottaen kohtuukulutusta)

Lisätiedot

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta Tiedosta hyvinvointia 1 Vuoden 24 veronmuutos ja väkivalta Esa Österberg Alkoholi- ja huumetutkimus Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Vuonna 24 Suomen alkoholioloissa tapahtui kolme merkittävää muutosta:

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle Vähennä vähäsen Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 Sisältö Tee tilannearvio 4 Mittayksikkönä annos 6 Riskirajat 8 Vähentää vai lopettaa? 12 Kun haluat vähentää 16 Annospäiväkirja 18 Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään?

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Ismo Tuominen 11/2014 PM Kataisen hallitusohjelma Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa, jonka

Lisätiedot

Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi

Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi Toksikologia Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi Pekka Rauhala 2012 Oppi vieraiden aineiden haitallisista vaikutuksista eläviin organismeihin Paracelsus (1493-1541): Ei ole myrkytöntä ainetta,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kuultavana stv:ssä HE 13/2016 vp

Kuultavana stv:ssä HE 13/2016 vp Kuultavana stv:ssä 05.04.2016 HE 13/2016 vp Hannu Syrjälä, osastonylilääkäri PPSHP:n tartuntataudeista vastaava lääkäri Tartuntatautilakia uudistavan työryhmän jäsen Tartuntatautilain tulee olla selkeä

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa

WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa Erkki Vartiainen, professori, Terveysosaston johtaja 11.10.2016 1 WHO:n globaalit tavoitteet 1. 25% lasku kuolleisuudessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat Tommi Vasankari UKK-instituutti Sisältö Liikkumattomuuskäsite laajenee Väestötulokset objektiivisen fyysisen aktiivisuuden mittauksesta Liikkumattomuuden

Lisätiedot

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Johanna Uittamo HLT, LK Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö Biomedicum Helsinki 4.3.213 Ruuansulatuskanavan syöpiä runsaasti maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Valmiita koulutuspaketteja

Valmiita koulutuspaketteja Mistä lisää koulutusta Leea Järvi 2011 Valmiita koulutuspaketteja Duodecimin 2010 julkaisema, alkoholi-ongelmaisen käypä hoito suositukseen pohjautuva diasarja http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ Verkkokurssi

Lisätiedot