Valtuustojen yhteinen seminaari Yleisötilaisuudet Tervetuloa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustojen yhteinen seminaari 11.1.2012. Yleisötilaisuudet 12.1.2012. Tervetuloa!"

Transkriptio

1 Valtuustojen yhteinen seminaari Yleisötilaisuudet Tervetuloa!

2 Yhdistymistä ohjaavat säännökset ja ohjeet Kuntajakolaki 2 Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.

3 4 Kuntajaon muuttamisen edellytykset Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden (Valtioneuvosto voi päättää myös toisin erityisen Kuntajakoselvityksen perusteella)

4 Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuunottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Myöhemmin on kriteereihin mukaan otettu myös asiointialueet.

5 Elinvoimaisten kuntien rakentamiskriteerit (ei virallinen, julkisessa keskustelussa esille nousseet) Palvelutarpeen kehitys v 2030 Kuntatalouden kehitys v 2020 Alue ja yhdyskuntarakenteen kehitys Työssäkäynti ja asiointialueet Julkisten palveluiden järjestämisedellytykset Alueelliset erityispiirteet

6

7 Askelmerkit yhdistymiselle Hallitusten käsittely ja ehdotus esitykseksi Nähtävillä olo Hallitusten esitykset valtuustoille Lausunto VM:lle kuntarakennesuunnitelmasta Valtuustojen päätös

8 Päätöksenteon asiakirjat Yhdistymisselvitys Antaa taustatiedot kuntien nykytilasta ja tilanteesta yhdistyneenä kuntana Hahmottaa kuntien tulevaisuuskuvaa Arvioi yhdistymisen etuja ja haittoja Yhdistymissopimus Kuvaa miten yhdistyminen toteutetaan ja miten muutosprosessi viedään eteenpäin Määrittelee tarkemmin miten hallinto, talous ja palvelut järjestetään Määrittelee yhdistymisavustuksen käyttökohteet Määrittelee henkilöstön aseman Määrittelee Kiikoisten alueen kehittämisen osana Sastamalaa Perustelumuistio Perustelee Kuntajakolain 4 :n edellytysten täyttymisen

9 Tilanne tunnuslukujen 2010 valossa Väestö 1294 Kasvaa kohtuullisesti Kiikoinen Sastamala Kiik/Sast Huom! Kasvaa hieman Kasvaa lievästi Näkymä: Työikäisten määrä vähenee ja väestö vanhentuu. Kiikoinen +/ 0%, Sastamala 12 % Huoltosuhde % 71,8 63,1 63,5 Näkymä: Heikkenee edelleen Konsernin lainakanta /as 1167 (2,0 milj. ) 2387 (58,4 milj. ) 2342 (60,4 milj. ) Kiikoisissa lainat kohdistuvat yleiskatteisena investointeihin. Sastamalassa pääosin tila, vesi ja katuinvestointeihin Vero% 19,00 20,00 Kiikoinen nostanut v %:iin Vuosikate /as Sastamalan vuosikatteeseen vaikuttaa edellinen yhd. av. 77 /as Ylijäämät /as Sastamalan luvussa 4 milj. inv.varaus Verotulot /as Kiikoisen verontuottokyky on huomattavan pieni ja valtionosuusrippuvuus suuri

10 Työpaikat, pendelöinti ja asiointisuunnat Työpaikkaomavaraisuus % Omassa kunnassa työssäkäyvät % työllisistä Pendelöinti Sastamala 83/39 Pori 36/6 Lavia 20/17 Tre 17/2 Kokemäki 7/24 Asiointisuunnat (ei elintarvikeostot) V 2011 Kiikoinen Sastamala Huom 77,1 90,3 53,6 70,3 Oma kunta 61% (2005) Ei uutta tilastoa Saatavissa Tre 892/269 Nokia 398/208 Huittinen 303/277 Kiikoinen 39/83 Oma kunta 59,5 % 1.Muu asiointikeskus Tre 22,2% 2.Muu asiointikeskus Huittinen 5,9 Internet 5,9 % Pirkanmaan asiointien suuntautuminen ja vaikutusalueet 2011 Kooste Suuren Vaikutusaluetutkimuksen 2011 aineistosta

11 Vuosikate Tulevaisuuden kehitysnäkymiä Kiikoinen Sastamala Huom! V 2012 ( 0,24 milj. ) Sen jälkeen lievästi positiivinen Noin +5 milj. koko suunnittelujakson aikana Taseen ylijäämä kauden lopussa n. 0,3 milj. n. 17,3 milj. Nettoinvestoinnit 4,8 milj. 23,2 milj. Suunnitelma Lainamäärä Investointien tulorahoitusaste Kasvaa voimakkaasti. Jos investointien tulorahoitusaste jää alhaiseksi, on suunnitellut investoinnit toteutettava pääosin lainarahalla Lainamäärä v 2010 oli 0,5 milj. v 2012/ 47,3 % v 2013/ 5,6 % v 2014/5,2 % Kasvaa v , jonka jälkeen kääntyy laskuun Lainakanta v 2010 Oli 42,6 milj. Koko suunnitelmakauden keskimäärin 77 % Investointiohjelma ratkaisee

12 Tulovero % Kiikoinen Sastamala Huom! 19 (v2011) 20 (v2012) Yleinen kiinteistövero 0,70 0,75 Vakituisen asunnon vero 0,35 0,45 Muu kuin vak. asunnon. vero 0,80 0,98 Nuorisotoimen kerhotoiminnan maksut Ei ole 20 /lukukausi Koulukuljetukset alle 5 km 1 3 luokat 1 2 luokat Kotipalveluateriat (v2012) 5,80 /ateria Kiikoisissa käyttäjiä n Kiikoisten tulos alijäämäinen >nostopaineita? Koulujen kerhotoiminta molemmissa kunnissa maksutonta 7,30 /ateria Hinta sisältää kuljetuksen. Keliakiakorvaus 13 /henkilö/kk Ei ole Etuudensaajia vähän Opiskelija avustus 200 /opiskelija/v Stipendirahasto Hankkeenaikainen rahoitus 8000 /hanke Rahoituslaitokset hoitavat Veteraanien ateriatuki Ei ole 2 x viikossa Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä Ei ole On

13 Yhdistymisen yhteiset edut Väestö Yhdistymisen myötä väestöpohja hieman laajenee Kunnat rakenteeltaan samanlaisia, maaseutukulttuuri tuttua, yhteinen strategia löydettävissä helpommin Yhtenäiset palvelujen tuottamistavat ja standardit parantavat palvelujen laatua ja tuottamistehokkuutta Vanhuspalveluiden kasvun rahoitus leveimmille harteille Uusi toimintaympäristö ja uudet toimintatavat voivat aiheuttaa alkuun tyytymättömyyttä

14 Palvelutarpeet ja palveluiden järjestäminen Suurimmat synergiahyödyt koulupalvelujen osalta, koko toiminta kunnan omaa toimintaa yhtenäiset testatut toimintamallit Vesi ja jätevesi investoinneille laajempi maksajakunta (1:20) Sote palvelut tuotetaan omasta kunnasta, turhat väliportaat pois Pidentyneet asiointimatkat joissain palveluissa aiheuttavat kuluja ja tyytymättömyyttä

15 Talous Yhteinen talous lähtökohtaisesti kohtuullisella tasolla Yhteinen tase on ylijäämäinen ja lainataso maltillinen Vero % alueen keskimääräistä tasoa Maksut ja taksat ympäristöön nähden melko kilpailukykyiset Yhdistymisen myötä lisäresursseja talouden seurantaan

16 Henkilöstö Viiden vuoden irtisanomissuoja Mahdollisuus uusiin tehtäviin ja vastuisiin kasvaa Sotesi ratkaisut tehty jo aiemmin ja osa henkilöstöstä siirtynyt Sastamalan isäntäkuntaan Vaarana, että moniosaaminen kaventuu Määräaikaisuuksien myötä voidaan menettää osaavaa henkilöstöä

17 Suuntautuminen ja vetovoima Mahdollisuus rakentaa vetovoimainen kunta kahden kaupunkikeskuksen välimaastoon Edunvalvonnassa suurempi kunta on painoarvoltaan parempi Suuntautumista Pirkanmaalle ja Tampereen kaupunkiseudulle puoltavat maakunnan vetovoimaisuus, monimuotoiset palvelut, vahvat yliopistot ja muut koulutuslaitokset, kehittyvät yliopistotasoiset erikoissairaanhoidon palvelut => kasvu, kehitys, mahdollisuus Tyytymättömyyttä voivat aiheuttaa totuttujen palvelujen vaihtuminen uusiin palveluihin Pirkanmaalle, mm. erikoissairaanhoidon palvelut ja siihen läheisesti liittyvät päivystyspalvelut.

18 Demokratia Luottamushenkilöiden rooli ja merkitys korostuvat yhdistyvässä kunnassa, erityisesti sen alkuvaiheessa, jolloin päätöksentekoon tulee uudenlaista sisältöä Uusi hallinto voisi houkutella uusia päättäjiä sekä uusia tekijöitä Kuntien yhdistyessä luottamushenkilöiden paikat vähenevät Osa nykyisistä Kiikoislaisista luottamushenkilöistä voi kokea vaikutusmahdollisuuksien heikentyvän ja tämän vuoksi luopua ehdokkuudestaan

19 Elinvoimaisuus Elinvoimaisuus syntyy toimivista palveluista, hyvästä infrastruktuurista, hyvistä elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä, kestävästä taloudenpidosta ja vetovoimaisesta imagosta. Yhdistynyt Sastamala pystyy vastaamaan näihin asioihin paremmin, kuin yksinään toimiva, resursseiltaan pieni kunta.

20 Yhdistymisen hyödyt ja haitat Kiikoisten näkökulmasta Kuntademokratia Kuntayhteistyö Elinkeinotoiminta Edunvalvonta Kuntalaisen arki Sastamala Kiikoinen Keh. mahd. ja kuntadynamiikka Palveluiden järjestäminen Maankäytön suunnittelu Henkilöstö Talous Asema Pirkanmaalla

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI OHJAUSRYHMÄ 070514 1 ICT-ryhmän raportti Keskeisiä havaintoja työskentelyn pohjaksi Raportti julkaistaan 8.5.2014 2 Etelä-Karjala: ICT-ympäristön yleiskuvaus ICT-kehitystarpeet toimialoittain Palkka- ja

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

Kuntalaisten kuuleminen

Kuntalaisten kuuleminen Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntalaisten kuuleminen Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Jouko Luukkonen 7. - 9.1.2014 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Isokyrö Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Alavus VM Raimo Harjunen Jouko Luukkonen 27.1.2015 1 Yhyressä komiasti

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016 Kvalt liite 5 kv 10.12.2013 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2015-2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2013

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2013 2015 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.12.2012 Sisältö Matti Mulari ja

Lisätiedot

Kangasala. Kuhmalahti

Kangasala. Kuhmalahti Kangasala Kuhmalahti 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet

Lisätiedot

HOLLOLA-HÄMEENKOSKI-KÄRKÖLÄ KUNTALIITOKSEN ESISELVITYS

HOLLOLA-HÄMEENKOSKI-KÄRKÖLÄ KUNTALIITOKSEN ESISELVITYS 1 HOLLOLA-HÄMEENKOSKI-KÄRKÖLÄ KUNTALIITOKSEN ESISELVITYS 1. JOHDANTO 1.1 Hollola-Hämeenkoski-Kärkölä kuntaliitoksen esiselvitys/lähtökohdat 1.2 Esiselvitystyön toteutus 2. KUNTARAKENNEMUUTOKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Halsuan kunta Kaustisen kunta Kokkolan kaupunki Kruunupyyn kunta Lestijärven kunta Perhon kunta Toholammin kunta Vetelin kunta 17.12.2014 Jarmo Asikainen Anni Antila

Lisätiedot

Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A

Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A Selvitysmies Esko Riepula 27.09.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO I HANKKEEN

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Seutuneuvottelukunta 12.11.2014 Jarkko Majava FCG Konsultointi 10.11.2014 Page 1 Sisältö 1. Selvityksen lähtökohdat 2. Demokratia ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot