Hybridilaboratorio Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hybridilaboratorio Tampere"

Transkriptio

1 Hybridilaboratorio Tampere Helsingin yliopisto Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö

2 Hybridiorganisaatiot tutkimuskohteena hybridi = uudenlainen toimintamalli, joka muuntaa tuttuja ja tunnustettuja organisaatiorajoja uuden toimintamallin erityspiirteiden tunnistaminen käytännöllisen työn näkökulmasta (mm. vastuukysymysten muotoutuminen, arvioinnin ja seurannan toteuttaminen, sopimusten tekeminen, neuvottelukäytänteet ), koska vaikutukset eivät rajaudu taloudellisin arviointivälinein punnittaviksi, on pyrittävä huomioimaan sosiaaliset, kulttuuriset ja psykologiset seuraukset, jotka vaikuttavat henkilöstön työtoimintaan J.Pirkkalainen HYToiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö 2007

3 Hybridiorganisaatioiden kehittäminen Lähtökohtana on: toiminnan moniäänisyyden huomioiminen toimijoiden välisten suhteiden muuntumiseen keskittyminen uuden toimintamallin muovaamien rajojen ja uudenlaisten toimintaympäristöjen tutkiminen käytännöllisen kommunikaatio- ja viestintäympäristön edellyttämien välineiden tuottaminen uuden toimintamallin kriittinen arviointi / kehittäminen J.Pirkkalainen HYToiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö 2007

4 TAMPERE Peiliaineisto Istunnot I-IV Istunnot V-VII Päätössemina ari Henkilöstö 9 10 ( ) 8 (6+6+6) Hallinto 4-6 (1 +6+1) Yksityiset päiväkodit Poliittiset luottamushenkilöt Ammattiliittoj en edustajat (3+2+1) (1+2+2) Yhteensä

5 Peiliaineisto 1. istunto / I vaihe Tutkijoiden analyysi Käytetyt välineet Osallistujien tuotos Haastatteluaineiston analyysi (=kehittämistoiminnan ulottuvuudet), niistä tehty kooste sekä kirjallinen peiliaineisto työpajatyöskentely ja yleinen yhteenvetokeskustelu kutsulistan laatimisen aloittaminen Työnjako uudessa Tekninen työnjako Asiakaslähtöisyys Johtaminen Toimintakulttuuri Kehittämistoiminnan ulottuvuudet Tampere Kehittäminen ja arviointi Kehittämistoiminnan ulottuvuudet peiliaineiston pohjalta: a) työnjako uudessa b) sopimusympäristössä toimiminen c) ammatilliset kysymykset uudessa Sopimusympäristössä toimiminen Päätösvalta Arviointi Ostopalvelut Tukipalvelut Taloudelliset näkökohdat Ammatilliset kysymykset uudessa Vastuu Lainsäädäntö Päiväkodin ja koulun yhteistyö Taloudelliset näkökohdat Helsingin Yliopisto Pirkkalainen & Kaatrakoski 2007

6 Kehittämistoiminnan ulottuvuudet Tampere Työnjako uudessa Sopimusympäristössä toimiminen Ammatilliset kysymykset uudessa Tekninen työnjako Päätösvalta Vastuu Asiakaslähtöisyys Arviointi Lainsäädäntö Johtaminen Toimintakulttuuri Kehittäminen ja arviointi Ostopalvelut Tukipalvelut Taloudelliset näkökohdat Päiväkodin ja koulun yhteistyö Taloudelliset näkökohdat

7 2. istunto Tutkijoiden analyysi Kehittämistoiminnan teemojen syventäminen: a) kehittäminen b) arviointi ja toiminnan ohjaus c) taloudelliset tekijät d) tietotekniikka e) ammattiryhmien välinen toiminta uudessa Käytetyt välineet Osallistujien tuotos Videopeiliaineisto edellisestä istunnosta sekä kirjallinen peiliaineisto, työpajatyöskentely (päätöksentekohierarkia), keskustelu, kutsulistan työstäminen sopimusympäristössä toimiminen: a) tilaajan ja tuottajan vastuut b )esi- ja alkuopetuksen työnjakojärjestelyt (esim. case yhteisen työntekijän palkkaaminen ) c) lainsäädäntö I Työnjako uudessa Tekninen työnjako Asiakaslähtöisyys Johtaminen Toimintakulttuuri Kehittäminen ja arviointi II Sopimusympäristössä toimiminen Valta Arviointi Kilpailuttaminen Ostopalvelut Tukipalvelut Taloudelliset näkökohdat III Ammatilliset kysymykset uudessa Vastuu Lainsäädäntö Päiväkodin ja koulun yhteistyö Taloudelliset näkökohdat työpaikkatason päätöksenteko virkamiespäätökset esimiestyö kunnallinen päätöksenteko valtakunnallinen päätöksenteko Helsingin Yliopisto Pirkkalainen & Kaatrakoski 2007

8 I Työnjako uudessa työpaikkatason päätöksenteko virkamiespäätökset esimiestyö kunnallinen päätöksenteko valtakunnallinen päätöksenteko Tekninen työnjako Asiakaslähtöisyys Johtaminen Toimintakulttuuri Kehittäminen ja arviointi II Sopimusympäristössä toimiminen Valta Arviointi Kilpailuttaminen Ostopalvelut Tukipalvelut Taloudelliset näkökohdat III Ammatilliset kysymykset uudessa Vastuu Lainsäädäntö Päiväkodin ja koulun yhteistyö Taloudelliset näkökohdat

9 3. istunto Tiivistelmä ed. istunnosta: 1) päivähoidon rahoitusmalli, budjetointi 2) vastuukysymykset ammatillisessa yhteistyössä 3)asiakaslähtöisyys poliittisen päätöksen-teon, kuntalaisten sekä henkilöstön näkökulmasta Tutkijoiden analyysi Käytetyt välineet Osallistujien tuotos työpajatyöskentely ja yhteenvetokeskustelu Tilaajatuottajamallin tuomia muutoksia: tiukka tulostavoite, käsityömäisyys; kustannustietoisuuden lisääntyminen -> Keittämiskohteet: seurantajärjestelmän reaaliaikaisuus, osaamisen kohdentaminen talouteen, työpanoksen huomioiminen, tulospalkkauksen vaikutukset. Prosessiajatteluun liittyviä kehittämiskohteita : esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä vastuukysymykset eivät keskustele keskenään, onko tilaajalla tarpeeksi substanssiosaamista laaja-alaisesta kentästä? Helsingin Yliopisto Pirkkalainen & Kaatrakoski 2007 Valtuuston painoarvo ja kuntalaisten osallisuus: Asiakasnäkölähtöisyys: kuntalaiselle ainutkertainen tapahtuma, alueellinen tasaarvo tärkeää, poliittisella päätöksentekijällä oltava hyvä substanssiosaaminen; työntekijä edustaa kaupunkia, työn pitkäjänteisyys puuttuu, luo epävarmuutta.

10 4. istunto Tutkijoiden analyysi 1) yhteistyön esteet prosessiajattelussa ja tilaaja-tuottajanmallissa 2) toimijajoukko: vanhemmat, lapsi, budjetti, lainsäädäntö, henkilöstö, tilaajapäällikkö, päätöksentekijät 3) millä välineillä yhteistyötä tehdään PÄIVÄHOITO ESIOPETUS PERUSOPETUS Omat tuotteet Omat tuotteet Omat tuotteet Vanhemmat Käytetyt välineet Osallistujien tuotos työpajatyöskentely ja yhteenvetokeskustelu Lapsi kohtaa päättäjät lähinnä resurssien kautta. Päätöksentekijän suhde henkilöstöön vähäistä. Tilaajan ja tuottajan vuorovaikutus riittämätöntä (kyselyt eivät riitä, henkilöstö voi huonosti), pitäisi kehittää yhteinen foorumi. Aluejohtaja- ja rehtori järjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen henkilöstön ja luottamushenkilöiden suuntaan -> lisää dialogia. Päiväkodin ja koulun yhteistyön edellytykset selvitettävä (vastuukysymykset). Lapsi Budjetti Lainsäädäntö Henkilöstö Tilaajapäällikkö Valtuusto ja lautakunta Kaatrakoski & Pirkkalainen HY Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö 2006 Erillinen budjetti Erillinen lainsäädäntö Erilliset virkaehtosopim ukset

11 PÄIVÄHOITO Omat tuotteet ESIOPETUS Omat tuotteet PERUSOPETUS Omat tuotteet Vanhemmat Lapsi Budjetti Lainsäädäntö Henkilöstö Tilaajapäällikkö Erillinen budjetti Erillinen lainsäädäntö Erilliset virkaehtosopim ukset Valtuusto ja lautakunta Kaatrakoski & Pirkkalainen HY Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö 2006

12 5. istunto / II vaihe Tilaajan ja tuottajan kohtaaminen Prosessiajattelun mukanaan tuoma yhteistyö Tutkijoiden analyysi Käytetyt välineet Osallistujien tuotos Haastatteluaineiston analyysi, niistä tehty kooste sekä kirjallinen peiliaineisto, työpajatyöskentely ja yhteenvetokeskustelu 1.Tilaajan ja tuottajan kohtaaminen: -uuden tyyppisen strategiapäivät ja seminaarit (enemmän suorittavaa tasoa mukana), -aluejohtaja- ja rehtorijärjestelmän hyödyntäminen -luottamushenkilöiden työpäivä kentällä, kummijärjestelmä. 2. Prosessiajattelun mukaisen yhteistyön tukeminen ongelmien kartoituksella ja ratkomisella (laki-/henkilöstöosasto, ammattiyhdistykset); lainsäädännön muutosehdotus eduskunnalle yhteistyön mahdollistamiseksi

13 6. istunto Työnjaon ja ammatillisten kysymysten kompleksi päätöksenteon näkökulmasta Tutkijoiden analyysi Käytetyt välineet Osallistujien tuotos Yhteenveto edellisen istunnon tuotoksista työpajatyöskentely ja yleinen yhteenvetokeskustelu Alustava toimintasuunnitelma: 1. Tilaajan/luottamushenkilöiden kohtaaminen tuottajan kanssa -yhteisiä kokoontumisia, osanotto eri tasoilta; kenttäkahvila -alueellinen kehittäminen aluerehtori ja johtajajärjestelmän kautta (henkilöstön suuntaankin) -luottamushenkilöiden omalle asuinalueelle jalkautuminen / kummijärjestelmä - vastuuhenkilö: apulaispormestari 2. Prosessiajattelu: -ongelmien kartoitus, ratkaiseminen ja suunnitelman kirjaaminen (kuntatason tehtäväkuvat ja vastuut; mukana tuotannon johto, lakiosasto, ammattiyhdistykset;) -oppia muilta kunnilta

14 7. istunto Tutkijoiden analyysi Käytetyt välineet Osallistujien tuotos Yhteenvetoa kehittämishaasteista: -tilaajan ja tuottajan kohtaamisen kehittäminen -palvelujen tasalaatuisuus koko kaupungin alueelle -osaamisen kehittäminen sekä tilaaja että tuottaja organisaatiossa -sopimusympäristössä toimiminen kehittäminen ja arviointi vastuukysymykset esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä esi- ja alkuopetuksen mahdolliset työnjakojärjestelyt Kirjallinen peiliaineisto, avoin keskustelu sopimuksiin liittyvä tulkinnallisuus ja epätarkkuus; toimintapäivien muutos eri vuosina muuttaa tuloja, menot pysyvät samana;. sopimusten myötä toimintakulttuuri ei muutu, tehdään edelleenkin A:sta Ö:hön; julkisen sektorin eetos mittarihuumassa tehdään liian hankalia kyselyitä, ei ohjeisteta tulosten tulkintaan; henkilöstöä mukaan mittarien laadintaan miten mitataan osallisuutta ja vaikuttavuutta (tulospalkkaus)? jääkö tämäkin vain rakenteen uudistukseksi? Päivähoidossa hyvin toimivat rakenteet? väliportaan johto (mm. aluejohtajat- ja rehtorit) kahden tulen välissä, kansalaismielipiteen kanavoiminen systeemiin iso asia taloudellisen resurssin puute ei tarkoita henkilöstön vastarintaa -> tuotantoyksiköiden esimiehille ja heistä seuraaville talouskoulutusta (mm. hintojen avausta, ymmärrystä prosessista); reaaliaikainen taloudenseuranta mahdollistettava

15 Sopimuksiin liittyvä tulkinnan varaisuus ja epätarkkuus SOPIMUSYM- PÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN - päätösvalta -arviointi 8. istunto Päätösseminaari Sopimusten myötä toimintakulttuuri ei muutu, tehdään edelleenkin A:sta Ö:hön; julkisen sektorin eetos TYÖNJAKO UUDESSA TOIMINTAMAL- LISSA -tekninen työnjako -johtaminen -toimintakulttuuri Miten mitataan osallisuutta ja vaikuttavuutta (tulospalkkau s)? Mittarihuumassa tehdään liian hankalia kyselyitä, ei ohjeisteta tulosten tulkintaan; henkilöstöä mukaan mittarien laadintaan TYÖNJAKO UUDESSA TOIMINTAMALLISSA: Kehittäminen ja arviointi Toimintakulttuuri -Väliportaan johto kahden tulen välissä > epäselvä tehtäväkuvaus - budjettivastuun valuttaminen > koulutus? - ammattiryhmi en vastuut?> lainsäädäntö AMMATILLISET KYSYMYKSET UUDESSA TOIMINTA- MALLISSA -vastuu -lainsäädäntö -päiväkodin ja koulun yhteistyö -taloudelliset näkökohdat Kansalaismielipiteen kanavoiminen systeemiin iso asia TYÖNJAKO UUDESSA MALLISSA TOIMINTA- Asiakaslähtöisyys

16 Uuden toimintamallin kriittiset pisteet Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen / asiakasnäkökulma (paikallinen vaikuttaminen tuotantoyksikkö tasolla (asiakas); kuntalaisena vaikuttaminen (demokratia) > tieto toimintamallin vaikutuksista vastuisiin, päätöksentekoon jne. Tilaajan ja tuottajan dialogi palvelujen tuottamisessa; tilaajan substanssi osaaminen; tuottajan vastuut; paikallinen keskustelevuus (tuotantoyksikkö ja aluetasolla; henkilöstön asema); tilaajan sopimusosaaminen; arviointi Ammattiryhmien välinen yhteistyö ja vastuut prosessiajattelun toteuttamisessa (virkaehtosopimukset, lainsäädäntö); sopimusosaaminen tuotannossa, arviointi J.Pirkkalainen HY Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö 2007

raportteja 66 Organisaatioiden kehittäminen yhteiskunnallisen työnjaon muutoksessa Organisaatioiden kehittäminen yhteiskunnallisen työnjaon

raportteja 66 Organisaatioiden kehittäminen yhteiskunnallisen työnjaon muutoksessa Organisaatioiden kehittäminen yhteiskunnallisen työnjaon Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2009 Jaana Pirkkalainen Heli Kaatrakoski Organisaatioiden kehittäminen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Tampereen toimintamallin arviointi - väliraportti 29.9.2014

Tampereen toimintamallin arviointi - väliraportti 29.9.2014 Tampereen toimintamallin arviointi - väliraportti 29.9.2014 Tutkijaryhmä: Pasi-Heikki Rannisto, Jari Stenvall, Petri Virtanen, Pentti Meklin, Jenni Airaksinen, Risto Harisalo, Sanna Tuurnas, Anna Kork,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Työyhteisöviestintä Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuksessa 2002 2007

Työyhteisöviestintä Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuksessa 2002 2007 Viestinnän keskus CRC Helsingin yliopisto Työyhteisöviestintä Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuksessa 2002 2007 Heidi Lavento Julkaisija: Viestinnän keskus CRC Helsingin yliopisto, viestinnän

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI TILAAJARYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli

Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli Kuka moninaisuutta johtaa? Yhteistyöstä monialaisen työn johtamiseen ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishanke Torstai 14.3.2013 Seija

Lisätiedot

Verkostojen mahdollisuudet ja rajat nivel- ja siirtymävaiheissa. Seija Nykänen, tutkijatohtori Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Verkostojen mahdollisuudet ja rajat nivel- ja siirtymävaiheissa. Seija Nykänen, tutkijatohtori Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Verkostojen mahdollisuudet ja rajat nivel- ja siirtymävaiheissa Seija Nykänen, tutkijatohtori Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos/ KTL - verkostoituminen - eri hallinnon

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Palveluiden asiakaslähtöinen yhteiskehittely Kuntaliitto 2.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet (2002) 1. Poliittisen päätöksenteon

Lisätiedot

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen Case Koivujärvi Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen SISÄLLYS Case 1. Strategian onnistumisen arviointi Koivujärven kaupungissa 3 Case 2. Kaupunginteatterin kehittämisprosessi uusien tavoitteiden ja

Lisätiedot