SEINÄJOEN KESKITTYMÄ 6 MAANTIETÄ 5 RAUTATIETÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄJOEN KESKITTYMÄ 6 MAANTIETÄ 5 RAUTATIETÄ"

Transkriptio

1 SEINÄJOEN KESKITTYMÄ 6 MNTIETÄ 5 RUTTIETÄ VR Group

2 NLC-Seinäjoki (Nordic Logistic City) on moderni vihreä intermodaalikeskus. Tulemme laajentamaan ja lisäämään palveluja alueelle seuraavan kahden vuoden aikana. lue laajenee nykyisestä 300 hehtaarista yli 600 hehtaariin ja tulee olemaan erittäin merkittävä logistinen keskus Suomessa. NLC-Seinäjoki tulee näyttämään suuntaviivoja vihreään kuljetukseen ja olemaan malliesimerkki kaikille muille Suomeen rakennettaville keskuksille. Etelä-Pohjanmaa on suomen elintarvikealan keskus ja NLC- Seinäjoki tulee tarjoamaan heille erityispalveluita, jotka takaavat elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen alueella. Teknologiateollisuuden palveluita parannetaan kaikin mahdollisin keinoin. NLC-Seinäjoki tulee olemaan kaikille avoin logistiikkakeskus, jossa palveluja tuotetaan kaikille kuljetusyrittäjille ja kuljetuksia tarvitseville tuotantoyrityksille. lueella jo toimivia yrityksiä: Kiitolinja, SchenkerCargo Oy, kaukokiito, HahkaWay, Järvimäki, VR-Transpoint, Itella, JH- Kuljetus, Pöytälaakso, Lumikko, tria, Valio, Ruukki Group jne.

3 intermodaalisten ratkaisujen kehittäminen käytävällä. Uusien ja olemassa olevien yhdistelmäterminaalien kehittäminen sopiville paikoille käytävää. KULJETUSTEN J LOGISTIIKN KEHITTÄMINEN Tukea kestävien ja kustannustehokkaiden kuljetusratkaisujen kehittämistä käytävällä. Edistää alueen elinkeinoja ja vientiä kehittämällä ja toteuttamalla tehokkaita kuljetusratkaisuja ja transito-liikennettä. Kehittää kokonaisvaltaisia tavarankuljetusratkaisuja, yhteyksillä niin asiaan ja Venäjälle kuin Euroopan muillekin markkinoille. Vihreä logistiikkakeskus, KULJETUSTEN ICT-RTKISUT jonka tavoitteita tulevaisuudessa on: Hankkeen toimenpiteet Olemassa olevan logistisen ICT-prototyypin Tiivis yhteistyö kansallisten liikenne- ja kehittäminen toimivaksi järjestelmäksi, ja INFRSTRUKTUURIN PRNTMINEN en Kuljetuskäytävän kuljetusviranomaisten, mahdollisuudet teollisuuden ja hyödyt sekä päivittäiseen käyttöön, mm. logistiikkakeskuksissa Pullonkaulojen poistaminen jälleenrakentamisten ja kuljetusalan yrityksissä sekä satamissa. Uskomme, muiden että Keskipohjolan hankkeiden itä-länsi ja -suuntainen kuljetuskäytävien kuljetuskäytävä kanssa. tarjoaa ja investointien kautta. keskittyy vähentämään nykyisten tyhjien ja ympäristöystävällisen NECL II (Midnordic ja kustannustehokkaan Green transport vaihtoehdon Corridor), kuljetusalan toimijoille. Rautateiden, maanteiden ja satamien sekä vajaiden kuljetusten suurta määrää. intermodaalisten ratkaisujen kehittäminen Elinkeinoelämä othnia ja teollisuus Corridor, ovat riippuvaisia altic ird, hyvin Transbaltic toimivista liikenneyhteyksistä, jne. käytävällä. lien niin Keskipohjolassa Ympäristönvaikutusten kuin koko Itämeren alueella. tiedostaminen, Vientiteollisuus kun tarvitsee siirretään Uusien tehokkaita ja olemassa olevien yhdistelmäterminaalien Tavoiteltavat tulokset kuljetusratkaisuja, ml. transito-liikenne, toimiakseen kansainvälisillä markkinoilla Euroopassa kehittäminen sopiville paikoille käytävää. ja alati kasvavilla kuljetuksia altian markkina-alueilla. maanteiltä rautateille Kuljetusverkkojen ja merelle. tehokkuutta pitää koordinoida Tiivis yhteistyö kansallisten liikenne- ja paremmin Parempia rajat ylittävän kuljetuspalveluja yhteistyön tasolla sekä ja verkkoja -ratkaisuja täydentävien alueellisten KULJETUSTEN J LOGISTIIKN KEHITTÄMINEN kuljetusviranomaisten, teollisuuden sekä muiden yhtymäkohtien alueen osalta. yrityksille. Tukea kestävien ja kustannustehokkaiden hankkeiden ja kuljetuskäytävien kanssa. Lisäksi pohjoisen Euroopan kuljetusreitit ovat ylikuormittuneet. Jatkuvasti kasvavat kuljetusratkaisujen kehittämistä käytävällä. Vaikuttaa eri maiden infrastruktuurin Kaupankäyntiä ja kuljetuksia estävien rajaesteiden kuljetusmäärät maanteillä vaikeuttavat nykyistä tilannetta mm. ruuhkien, saasteiden Edistää alueen elinkeinoja ja vientiä suunnitteluun, kehittämällä markkinoimalla Keskipohjolan ä poistaminen eri maiden välillä (Transito-liikenne) ja pitkien kuljetusaikojen muodossa, aiheuttaen kuljetusten myöhästymisiä ja ja toteuttamalla korkeita tehokkaita kuljetusratkaisuja kuljetuskäytävää ja kannattavana kustannuksia. transito-liikennettä. investointikohteena. Kehittää kokonaisvaltaisia Toimiva ICT-järjestelmä kuljetusalan toimijoiden Vähäpäästöisempiä NLC-Seinäjoki kuljetusratkaisuja palvelut: Keskipohjolan kuljetuskäytävällä pyritään tavarankuljetusratkaisuja, edistämään yhteyksillä käyttöön. niin asiaan an mm. kuljetusten siirtämisellä maanteiltä rautateille. maaliikennekeskus ja Venäjälle kuin Euroopan muillekin Kaupankäyntiä markkinoille. ja kuljetuksia estävien rajaesteiden lle. Tavoitteet lentoliikennekeskus poistaminen maiden väliltä. saavutamme KULJETUSTEN ICT-RTKISUT Tärkeitä tietoja ympäristövaikutuksista, kun konttiliikenne Olemassa olevan logistisen ICT-prototyypin osoittamalla Keskipohjolan kuljetuskäytävän mahdollisuudet, potentiaalin kehittäminen ja hyödyt kuljetuksia siirretään maanteiltä rautateille ja raskaankaluston toimivaksi järjestelmäksi, ja elinkeinoelämälle, kuljetusalan yrityksille, päättäjille ym. Trondheim merelle. ahdollisuudet ja hyödyt päivittäiseen käyttöön, mm. logistiikkakeskuksissa parantamalla huoltopalvelut käytävän teitä, rautateitä ja intermodaaleja ratkaisuja. Parempia kuljetuspalveluja ja -ratkaisuja alueiden ssa ja kuljetusalan yrityksissä sekä satamissa. jolan itä-länsi kehittämällä -suuntainen kylmälaitehuolto ICT-järjestelmää kuljetuskäytävä optimoimaan tarjoaa tavarankuljetuksia käytävällä. yrityksille. keskittyy vähentämään nykyisten tyhjien ja kustannustehokkaan vaihtoehdon kuljetusalan toimijoille. rautatieterminaali (tulossa) vajaiden kuljetusten suurta määrää. uus ovat riippuvaisia hyvin toimivista liikenneyhteyksistä, NLC Seinäjoki elintarviketerminaaleja koko Itämeren alueella. Vientiteollisuus tarvitsee tehokkaita Tavoiteltavat tulokset nsito-liikenne, toimiakseen teknologiayritysten kansainvälisillä markkinoilla palvelut Euroopassa markkina-alueilla. Kuljetusverkkojen tehokkuutta pitää koordinoida Tiivis yhteistyö kansallisten liikenne- ja yhteistyön tasolla sekä verkkoja täydentävien alueellisten kuljetusviranomaisten, teollisuuden sekä muiden hankkeiden ja kuljetuskäytävien kanssa. an n kuljetusreitit ovat ylikuormittuneet. Jatkuvasti kasvavat Vaikuttaa eri maiden infrastruktuurin lä vaikeuttavat nykyistä tilannetta mm. ruuhkien, saasteiden suunnitteluun, markkinoimalla Keskipohjolan muodossa, aiheuttaen kuljetusten myöhästymisiä ja korkeita kuljetuskäytävää kannattavana Helsinki investointikohteena. Toimiva ICT-järjestelmä kuljetusalan toimijoiden tusratkaisuja Keskipohjolan kuljetuskäytävällä pyritään edistämään Tukholma käyttöön. sellä maanteiltä rautateille. Kaupankäyntiä ja kuljetuksia estävien rajaesteiden poistaminen maiden väliltä. mme Tärkeitä tietoja ympäristövaikutuksista, kun en hjolan kuljetuskäytävän mahdollisuudet, potentiaalin ja hyödyt kuljetuksia siirretään maanteiltä rautateille ja ljetusalan yrityksille, päättäjille ym. merelle. n teitä, rautateitä ja intermodaaleja ratkaisuja. Parempia kuljetuspalveluja ja -ratkaisuja alueiden stelmää optimoimaan tavarankuljetuksia käytävällä. yrityksille. Eurooppa Venäjä asia Venäjä asia Pietari en

4 UUSI LOGISTIIKK-LUE KVOITETTUJ KUPN J TEOLLISUUDEN TONTTEJ UUSI OHITUSTIE SEINÄJOEN KESKUSTN ITÄPUOLELL UUSI OHITUSTIE SEINÄJOEN KESKUSTN ITÄPUOLELLE Seinäjoen keskustan itäpuolelle aloitetaan rakentamaan uutta ohitustietä vuonna Tie tulee lyhentämään kuljetusyritysten kuljetusaikaa merkittävästi. Tie yhdistää oivallisesti kaikki alueen logistiset keskukset toisiinsa. Nykyiset Roves ja Kapernaumin logistiset alueet yhdistetään ohikulkutiehen rekkaväylällä ja näin myös vanhat alueet pääsevät hyötymään uudesta NLC-Seinäjoki intermodaalikeskuksesta. Tien varteen eli keskustan itäpuolelle tulee useita erinomaisia kaupan ja teollisuuden laajentumisalueita. lueita otetaan käyttöön tien rakentamisen edetessä. lueita pystytään kaavoittamaan erikokoisiksi tonteiksi niin että kaikille halukkaille löytyy juuri heille sopiva alue. NLC Seinäjoki on uudenaikainen vihreä logistiikka-alue, joka valmistuu kahden vuoden aikana olemassa olevan logistiikkakeskittymän viereen. lueelle tulee monipuoliset logistiset palvelut ja NLC Cargo, rautatieterminaali. NLC Cargon yhteyteen tulee myös NLC Container konttiterminaali. NLC irport of Seinäjoki: Seinäjoen lentoaseman välittömässä läheisyydessä on kaavoitettuja kaupan ja teollisuuden tontteja. lueelle voi sijoittautua yrityksiä, jotka hyötyvät lentoliiketoiminnasta ja tukevat sitä. Yritykset, jotka haluavat suoran yhteyden maanteitse etelän suuntaan hyötyvät myös tämän alueen sijainnista. NLC Timber Terminal, Teräsmäki on puuraaka-aineen lastauksen terminaali, jota voidaan myös hyödyntää muun tavaran kuljetukseen. lue sijaitsee Vaasan radan varressa Teräsmäen kohdassa. Terminaaliin tulee sähköistetty rata. NLC Service tulee palvelemaan monipuolisesti kaikkia alueen yrityksiä ja takaa kilpailukyvyn säilymisen alueella.

5 22 partneria Keskipohjola-alueelta, Su NECL II hankkeen tavoitteena on tot teettämällä investointien esiselv kehittämällä kuljetusratkaisuja ja jatkokehittämällä logistiikan info Kehittämistoimenpiteet keskittyvät teiden ja rautateiden parantamis intermodaalisiin ratkaisuihin ICT-järjestelmän kehittämiseen t käytävällä ja kestävän kehityksen mukaisen, y kuljetuskäytävän luomiseen. Hankkeen partnereina on mm. liiken NORTH EST CRGO LINK II aluekehittä -HNKE LYH Suomesta sekä vastaavia Kehittämishanke Itämeren maiden ohjelmassa 20 kaupunkeja kaikista maista, Keski-Ru Kesto: komitea. johtaa Västernorr udjetti: n.hanketta 2,7 M. partneria Keskipohjola-alueelta, Suomesta, Ruo on22tärkeitä tukijäseniä, mm. kaikkien NECL II hankkeen tavoitteena on toteuttaa (aiem Ministerineuvosto ja North East Carg Saavutettavuus: ihmistä 1 tunnin ajomatkan sisällä ihmistä 2 tunnin ajomatkan sisällä Suomen neljänneksi paras saavutettavuus teettämällä investointien esiselvityksiä ja yle kehittämällä kuljetusratkaisuja ja jatkokehittämällä logistiikan informaatiotek TUST Seinäjoen lentoasema on Suomen ainoa yksityinen lentokenttä, jossa on myös henkilöliikennettä. Maapalvelut: check-in turvatarkastukset matkatavaroiden ja rahdin lastaus ja purku jätevesien tyhjäys ja raikkaan veden täyttö Kehittämistoimenpiteet keskittyvät North East Cargo Link (NECL) -yhteistyö alk teiden ja rautateiden parantamiseen Keskipohjola-alueen itä-länsi suuntaista ku intermodaalisiin osassa ( ) ratkaisuihin luotiin strategia käytäv ICT-järjestelmän kehittämiseen tavarankulje ehdotuksia käytävän pullonkaulojen poista käytävällä ja kombitermiaalien perustamista p kestävän kehityksen mukaisen, sopiville ympäristöys kuljetuskäytävän luomiseen. Hankkeen partnereina on mm. liikenneviranom Suomesta sekä vastaavia aluekehittäjiä Ruotsist kaupunkeja kaikista maista, Keski-Ruotsin yliop komitea. Hanketta johtaa Västernorrlannin lään sisäosien siivous on tärkeitä tukijäseniä, mm. kaikkien maiden lii tankkaus, lämmitys, Ministerineuvosto ja North East Cargo Link llia maavirta GPU TUST catering North East Cargo Link (NECL) -yhteistyö alkoi v tav jäänpoisto ja -esto Keskipohjola-alueen itä-länsi suuntaista kuljetuskäytävä (talvikaudella) osassa ( ) luotiin strategia käytävän kehittämis ehdotuksia käytävän pullonkaulojen poistamiseksi ja inf kombitermiaalien perustamista sopiville paikoille Keskip MEDIKETTU www. Yhteyst MEDIKETTU lavus Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki Pääpartn Västerno SE

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa VALTATIE 18 KESKELLÄ SUOMEA YHDISTÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄÄ VALTATIE 18 SEURANTATYÖRYHMÄ Keski-Suomen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto Jyväskylä-Vaasa

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE KAAVASELOSTUS, LUONNOS 24.8.2015 1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2 Keskustatoiminnot,

Lisätiedot

NORDIC LOGISTIC CORRIDOR

NORDIC LOGISTIC CORRIDOR ASIANTUNTEMUSTA JA RESURSSEJA Vaasan sataman sijainti on erittäin strateginen, ja sen kautta tuodaan ja viedään lähinnä polttoaineita, maataloustuotteita, puutuotteita sekä kemian teollisuuden tuotteita.

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

SEINÄJOEN MAAKUNNALLINEN LOGISTIIKKA-ALUE

SEINÄJOEN MAAKUNNALLINEN LOGISTIIKKA-ALUE SEINÄJOEN MAAKUNNALLINEN LOGISTIIKKA-ALUE 12.3.2012 SEEK, Etelä-Pohjanmaan liitto 27.2.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT...2 2. LOGISTIIKKA-ALUEEN SIJOITTUMINEN JA TOIMIJAT...3 3. LOGISTIIKKA-ALUEEN

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:17 HELSINGIN

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto Kuvat: Sito Oy ja Laura Syväoja Kartat: Karttakeskus, L4356 Julkaisu B:56 ISBN 978-951-766-208-6

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Yhdistetyt kuljetukset Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Julkaisuja 32/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys. Patrik Hellman

Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys. Patrik Hellman Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys 2015 Patrik Hellman Yhteenveto Tämän projektin tarkoitus on antaa näyttöä Kaskinen Seinäjoki-rataosuuden kehityspotentiaalista, joka toimisi perusteena

Lisätiedot

RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009

RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009 EFSI Logistics Marketing RENGONHARJUN LOGISTISESTI KIINNOSTAVA YRITYSALUE Loppuraportti 3.8.2009 Ouluun VT19 Seinäjoen lentosema Helsinkiin 2 (23) ESIPUHE Rengonharjun yritysalue sijaitsee Seinäjoen lentoaseman

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

Ilvesvuori pohjoinen Yritysalue Kehien keskellä

Ilvesvuori pohjoinen Yritysalue Kehien keskellä Kehä V NURMIJÄRVI Ilvesvuori Klaukkala Ilvesvuori pohjoinen ESPOO VANTAA Kehä III Kehä I HELSINKI KAUNIAINEN Ilvesvuoren yritysalue laajenee pohjoiseen. Kehä III 12 min Hyvinkää 20 min Helsinki 30 min

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys 2011 Julkaisu B:42 Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys Loppuraportti Etelä Pohjanmaan pääteiden logistiikka ja maankäyttöselvitys Julkaisu B:42 ISBN: 978 951 766 152 2 ISSN: 1239

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

KOUVOLANTIEN RISTEYSALUEEN KEHITTÄMINEN

KOUVOLANTIEN RISTEYSALUEEN KEHITTÄMINEN FCG Suunnittelukeskus Oy HEINOLAN KAUPUNKI KOUVOLANTIEN RISTEYSALUEEN KEHITTÄMINEN Ideointi ja alustava suunnitelma 30.11.2007 FCG Suunnittelukeskus Oy Raporttiluonnos I SISÄLTÖ 1 ARVIO KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA...

Lisätiedot

avautumisella ketteryydellä asenteella

avautumisella ketteryydellä asenteella Komiasti Tulevaisuuteen avautumisella ketteryydellä asenteella S e i n ä j o e n k a u p u n k i s e u t u Seinäjoen kaupunkiseutu Keskellä Suomen vahvinta kasvuvyöhykettä Elintarviketuotannon ja -talouden

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot