KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS. NECL II hankkeen osaselvitys 3.4 Tiivistelmä tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS. NECL II hankkeen osaselvitys 3.4 Tiivistelmä tuloksista"

Transkriptio

1 KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS NECL II hankkeen osaselvitys 3.4 Tiivistelmä tuloksista

2 Kuljetusselvityksen tausta ja tavoitteet Osa EU:n Itämeri-ohjelmasta rahoitettua Midnordic Green Transport Corridor -hanketta (NECL II) Hankkeessa kehitetään toimenpiteitä keskisestä Norjasta Ruotsin kautta Suomeen ja edelleen Venäjälle ulottuvan kuljetuskäytävän puutteiden parantamiseksi Tässä kuljetusselvityksessä tarkastellaan erityisesti Keski-Suomen kautta kulkevien itä-länsisuuntaisten kuljetusketjujen kilpailukykyä ja kehittämistarvetta

3 Keskipohjolan kuljetusverkko

4 Venäjän tuonnin ennuste (pl. raakaöljy, kivihiili ja raaka-aineet) Venäjän tuonnin ennustetaan kasvavan huomattavasti sellaisissa tuoteryhmissä, joissa Keskipohjolan pohjoismaisilla alueilla on merkittävää omaa tuotantoa Ko. tuoteryhmät soveltuvat hyvin kontti- ja rorokuljetuksiin, joissa pieniäkin tavaravirtoja voidaan yhdistää kustannustehokkaasti Venäjän tuonti 211 (1 t) Venäjän tuonti 22 (1 t) Suomi Muu EU Muu maailma Suomi Muu EU Muu maailma Lähde: LVM 213

5 Suomen satamien kuljetusreittivertailut Varsinkin rautatiekuljetusten kuljetusajoissa länsirannikon satamat kilpailukykyisiä HaminaKotkaan nähden Satamat - Jyväskylä (h, B) Maantie Rautatie Kuljetuskustannuksissa erot kuljetusmuotojen välillä pienet. Sähköistetty Rauman ratayhteys kilpailukykyisin Satamat - Jyväskylä (, A) Satamien linjaliikennefrekvenssit keskeisin kilpailutekijä useille tavaralajeille Maantie Rautatie

6 REITTI VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHAT Kokkola - Keski-Suomi Vaasa- Keski-Suomi Kaskinen- Keski-Suomi Pori- Keski-Suomi Rauma- Keski-Suomi Turku- Keski-Suomi Hamina-Kotka- Keski-Suomi Kokkolan sataman konttiliikenne ja kemikaalikuljetukset Sataman roro-yhteydet Ruotsiin Vahva sahatavarakuljetuksissa Satama vahva high&heavyssä Rauman sataman overseas-yhteydet Keski-Suomen tärkein lännen vientisatama Tiheät roro-yhteydet Tiheät alusyhteydet StoraEnson pääsatama Kemin rinnalla Keski-Suomen metsäteollisuus suosii muita satamia Vähän yhteyksiä feedersatamiin Laivalinjaliikenteen puute Sataman vaikutusalue paikallinen Ratayhteyden loppuosa sähköistämätön Ei kovin vahva logistiikkasektori Hitaimmat kuljetusajat sekä maanteitse että rautateitse Ratayhteyden ruuhkaisuus Pohjanmaan radan perusparannus valmistumassa Vaasa-Seinäjoki -alueen kehitys lisää poikittaisyhteyksien tarvetta Sopiva tieyhteys erikoiskuljetuksille Satamakentän laajennus ja uusi konttilaituri Mahdollinen biodieseltehdas Tampere-Turku-yhteysväliselvitys käynnissä Vt 4 -tie osa Euroopan ydinverkkoa Kokkola-Ykspihlaja raidehankkeiden viivästyminen Uusien laivayhteyksien mahdolliset kannattavuusongelmat Rahoituksen saatavuus rautatien suurelle perus parannustarpeelle Ratayhteyden ruuhkautuminen Alusliikenteen frekvenssi perustuu lähinnä UPM:n paperitehtaaseen Konttilaivafrekvenssin riittämättömyys Transiton vähentyminen nostaa vientikonttihintoja

7 Idän raja-asemien kuljetusreittivertailut Eteläisimmät raja-asemat nopeimmin saavutettavissa maanteitse ja ko. asemilta tasokkaimmat tieyhteydet Venäjän puolella Jyväskylä - Raja-asemat (h, B) Maantie Rautatie Venäjä suunnittelee raiderahtikuljetusten siirtoa osin Vainikkalan reitiltä Imatrankosken reitille Jyväskylä - Raja-asemat (, A) Maantie Rautatie

8 REITTI VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHAT Keski-Suomi- Metsäteollisuuden Suurimmalta osalta rata Niiralan logistiikka-alue Niirala hankinta-alue sähköistämätön Keski-Suomi- Parikkala Keski-Suomi- Imatra/Imatrankoski Keski-Suomi- Nuijamaa/ Vainikkala Ratakapasiteetin loppuminen Imatra Imatrankoski Svetogorsk Ratakapasiteetti Luumäki-Imatra, jos hanke viivästyy Tavaraliikenteen siirtäminen osittain Imatrankosken reitille Nopean henkilöliikenteen merkittävä kasvu (esim. viisumivapaus) Liikenteen suuri kasvu lisää ruuhkaisuutta Keski-Suomi- Vaalimaa Tavaraliikenteen kannalta ruuhkaton reitti Logistiikan palvelu tarjonta lähellä raja-asemaa Nopeimmin Jyväskylästä saavutettava rajaasema Ratayhteys sähköistetty Tärkein rautatieviennin reitti Merkittävin viennin raja-asema Nyt vain väliaikainen rajanylityspaikka tuonnille Venäjältä Suomessa rata suurimmalta osalta sähköistämätön Logistiikkapalveluiden puute Liikenne Savonlinnan kautta vaatii dieselvetoa Ratakapasiteetti Parikkala-Imatra Kouvolan kilpaileva rooli rautatiehubina Keski- Suomelle Reitin ruuhkaisuus Ratayhteyden pituus Raja-aseman ruuhkaisuus Lyhin raideyhteys rajalle, mikäli rata yhteys Elisenvaaraan palautetaan Junarahtiliikenteen siirtäminen Vainikkalan reitiltä Sopimus Venäjän kanssa viennistä rautateitse Suomen raideyhteyksien kehittämishankkeet Yhdistettyjen junaautokuljetusten käynnistyminen Suomen ja Moskovan välillä Vainikkalan ratapihan perus parannus ja kehittäminen E18-tien kehittämishankkeet Ratayhteys vaatii valtioiden välistä sopimusta

9 Kansainvälisten reittien vertailut 1 Keskipohjolan reittiä verrattiin valittuihin reitteihin Aasian/Pohjois-Amerikan ja Pietarin välillä Vertailu kohdistettiin konttikuljetuksiin, joissa jälleenlastaukset ovat yleisiä ja pieniäkin tavaravirtoja voidaan yhdistää suuremmiksi volyymeiksi

10 Kansainvälisten reittien vertailut 2 New York - Pietari (km) Keskipohjolan reitti kuljetusmatkaltaan kilpailukykyinen Pohjois-Amerikan ja Venäjän välisissä kuljetuksissa Keskipohjolan suurimpana haasteena Trondheimin vähäinen kontti- ja reittiliikennetarjonta New York - Pietari (pv, A) Maantie Lähiliikenne Valtameri Maantie Lähiliikenne Valtameri

11 Johtopäätökset (1/2) Keskipohjolan kuljetukset Käytävän merkittävin potentiaali Venäjälle suuntautuvassa viennissä (elintarvikkeet, koneet ja laitteet, kemikaalit) Trondheimin logistiikkakeskuksen vaikutusalue jäänee Norjaan ja Ruotsiin Suomen länsirannikon ja Keski-Suomen väliset kuljetukset Ei näkyvissä merkittävää kuljetussiirtymää nykyisiltä satamareiteiltä länsirannikon satamien reiteille Rauman (metsä) ja Porin (koneet ja laitteet) satamat ovat kuljetusreiteiltään ja alusfrekvenssitarjonnaltaan kilpailukykyisimmät satamat Keski-Suomen kannalta

12 Johtopäätökset (2/2) Idän raja-asemien ja Keski-Suomen väliset kuljetukset Metsäteollisuuden tuonnissa Niiralan ja Imatran reittien toimivuus tärkeää maantie- ja rautatiekuljetuksissa. Parikkalan roolia maantietuonnissa mahdollisuus kehittää kohtuullisilla kustannuksilla. Rautatierahdin osittainen siirtäminen Vainikkalasta Imatrankoskelle lisää tarvetta parantaa Imatrankosken reitin kustannustehokkuutta Vaalimaan ja Nuijamaan ruuhkien välttämiseksi viennin maantiekuljetuksille tulee olla toimivat vaihtoehtoiset reitit

13 Keskipohjolan kuljetusreitin kehittämistavoitteita vuodelle 22 TAVOITETILA Tavoite 1 KESKIPOHJOLA ON IDÄN LOGISTIIKAN LAATUKÄYTÄVÄ Alueelta on toimivat ja turvalliset kuljetusyhteydet keskeisille viennin ja tuonnin raja-asemille ja kohdealueille Venäjällä MITTARI Kuljetusaika h Kuljetuskust. Vientivolyymi t/v Tavoite 2 Tavoite 3 Tavoite 4 Keskipohjola muodostaa eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvan, kilpailukykyisen kuljetusketjun Venäjän vienti markkinoille KESKIPOHJOLA ON LOGISTISESTI OMAVARAINEN Keskipohjolan maakuntien oma logistiikkapalvelutarjonta on riittävää, laadukasta ja paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin sopivaa RAUTATIEKULJETUKSET OVAT MERKITTÄVÄ OSA KESKIPOHJOLAN LOGISTIIKKAA Rautatiekuljetusten osuuden nostaminen vähentää liikenteen ruuhkia ja ympäristövaikutuksia Rautatierahdille sopivat terminaalitoiminnot mahdollistavat kilpailukykyiset rautatiekuljetukset maiden sisäisessäkin liikenteessä KESKIPOHJOLA ON KILPAILUKYKYINEN SIJAINTIPAIKKA VIENTITEOLLISUUDELLE Keskipohjola on kilpailukykyinen sijaintipaikka vientiteollisuudelle - Metsä, koneet ja laitteet, elintarvike, kemia Kuljetus- ja varastoalan tuotannon arvo Tyytyväisyys yrityskyselyissä % Osuus t/tkm % Terminaalien lkm ja t/v tuotannon ja viennin arvo

14 Keskipohjolan itä-länsisuuntaisten kuljetusreittien kehitystoimenpiteiden ehdotuksia Nro KUVAUS 1a Parannetaan Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen toimivuutta Tieyhteyksien nopeuden ja turvallisuuden kehittäminen varsinkin Venäjällä Rajanylitysten nopeuttaminen ja asemien hallinnollisen aseman parantaminen 1b Venäjän vientiyhteistyön ja vientikonseptien kehittäminen yhdessä Keskipohjola-kumppaneiden kanssa Muodostetaan pohjoismaisia vientirenkaita. Hyödynnetään logistiikka keskuksia pk-yritysten vientivirtojen yhdistämisessä. Kartoitetaan tarkemmat logistiikan synergiamahdollisuudet 2 Logistisen palvelumarkkinan edistäminen Selvitykset palvelutarjonnan riittävyydestä Logistiikan palveluyritysten toimintaedellytysten varmistaminen 3a 3b 4a Varautuminen tavarakuljetusten osittaiseen siirtymiseen Vainikkalasta Imatrankoskelle Imatran ja Imatrankosken välisen rataosuuden tason nostaminen Liikenteen selvästi kasvettua Pieksämäki-Parikkala -radan tason nostaminen Uusien rautatielogistiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen Mahdollinen yhdistettyjen kuljetusten käynnistyminen Venäjälle, pääradan lisäkapasiteetin tuoma potentiaali junakuljetusten kehittämiselle, konttijunaliikenteen konseptit ja terminaalit, rautatiekuljetusten kilpailun lisääntyminen Keskipohjolan vientiteollisuuden toimintaedellytysten seuranta ja edistäminen 4b Muut logistiikan pullonkauloja poistavat toimenpiteet

15 LISÄTIETOJA Keski-Suomen liitto Liikenneinsinööri Pekka Kokki S-posti Puh Raportin internet-sivu NECL II -hankkeen kotisivu

KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS 6/2013. NECL II -hankkeen osaselvitys 3.4. MIDNORDIC TRANSPORT STUDY NECL II Project Report 3.4

KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS 6/2013. NECL II -hankkeen osaselvitys 3.4. MIDNORDIC TRANSPORT STUDY NECL II Project Report 3.4 KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS 6/2013 NECL II -hankkeen osaselvitys 3.4 MIDNORDIC TRANSPORT STUDY NECL II Project Report 3.4 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

VARTIUKSEN KONTTILIIKEN- NESELVITYS

VARTIUKSEN KONTTILIIKEN- NESELVITYS Document type Muistio Date Marraskuu 2014 VARTIUKSEN KONTTILIIKEN- NESELVITYS KONTTILIIKENTEEN EDELLYTYKSET VARTIUKSEN REITILLÄ VARTIUKSEN KONTTILIIKENNESELVITYS KONTTILIIKENTEEN EDELLYTYKSET VARTIUKSEN

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaaminen. Esiselvitys

Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaaminen. Esiselvitys Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaaminen Esiselvitys 21.5.2013 2 Selvityksen kaksi päätavoitetta Pori Parkano Haapamäki-ratayhteys suljettiin liikenteeltä 1980-luvulla Tavoitteena on selvittää,

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Alueellisten vaikutusten ja vaiheittain toteuttamisen selvitys 2012 www.midnordictc.net i ESIPUHE Selvitys on laadittu Kaskinen Seinäjoki-radan vaikutusalueen kuntien,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

5.1 Reittien vertailu ja Suomen reitin näkymät

5.1 Reittien vertailu ja Suomen reitin näkymät 68 5 REITTIEN ROOLIEN ARVIOINTI Tässä luvussa vertaillaan kuljetusreittien heikkouksia ja vahvuuksia sekä toimintaympäristön muutosten ja toimenpiteiden (infrastruktuurin kehittämisen) vaikutuksia reittien

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi 2 2011 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA PEKKA IIKKANEN MIKKO MUKULA Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi VERTAILUVAIHTOEHTOINA RADAN TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO JA RADAN LIIKENTEEN LAKKAAMINEN

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

Tavaraliikenne ja logistiikka. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008

Tavaraliikenne ja logistiikka. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 Tavaraliikenne ja logistiikka Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin kesällä 2007. Suunnittelu on luonteeltaan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt?

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt? VASTAAJAT Kirjallisesti tehtyyn puolueille ja keskeisille organisaatioille suunnattuun kyselyyn vastasivat vain puolueet: Vastanneet Puolueet (vastaukset esitetty jatkossa nimiä vastaavan värisillä pohjilla)

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

RAPORTTEJA 2014. Kauhajoki Kauhava palvelutasoselvitys

RAPORTTEJA 2014. Kauhajoki Kauhava palvelutasoselvitys RAPORTTEJA 2014 Kauhajoki Kauhava palvelutasoselvitys KAUHAJOKI-KAUHAVA PALVELUTASOSELVITYS 2014 Tiivistelmä Kauhajoki-Kauhava kehityskäytävä on Etelä-Pohjanmaan valtasuoni, jonka muodostuu valtatiestä

Lisätiedot

reitin kansainvälisen kehittämisyhteistyön vaikeus

reitin kansainvälisen kehittämisyhteistyön vaikeus 51 4 EU:N JA VENÄJÄN VÄLISET PÄÄKULJETUSREITIT Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän käyttöön jäivät Itämerellä Suomenlahden pohjukan ja Kaliningradin satamat. Suomenlahden itäosan ongelmana on vaikeat

Lisätiedot

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: ( VR Group) Liikennevirasto PL

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011

Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011 Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011 Kokousaika Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Osanottajat Scandic Simonkenttä, kokoustila Mansku Simonkatu 9, 00100 Helsinki Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa

intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa KombiSuomi Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa tutkija Tommi Mäkelä 2 Viitekehys ja lähtökohdat Yleisen Teollisuusliiton toimeksiannosta osana KombiSuomi-hanketta

Lisätiedot