Julkisivujen uudis- ja korjausrakentaminen. Terttu Vainio Erkki Lehtinen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisivujen uudis- ja korjausrakentaminen. Terttu Vainio Erkki Lehtinen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA"

Transkriptio

1 Julkisivujen uudis- ja korjausrakentaminen Terttu Vainio Erkki Lehtinen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 25

2 14 3. Julkisivumarkkinat Julkisivut uusiin rakennuksiin - koko maa Uusia julkisivuja on rakennettu vuosittain 7,5-8 miljoonaa neliömetriä. Uudisrakentaminen kasvattaisi julkisivukantaa 2 prosentilla vuosittain ellei samaan aikaan rakennuskannasta poistuisi rakennuksia. Valitulla talotyyppijaolla tarkasteltuna eniten julkisivuja rakennetaan muihin rakennuksiin (talousrakennukset, maatalouden rakennukset, vapaaajan asuinrakennukset), jotka ovat tyypillisesti pieniä ja sisältävät suhteessa kerrosalaan paljon julkisivualaa (osuus ollut keskimäärin 35 % vuosina ). Toiseksi eniten (25 %) julkisivupintaa rakennetaan erillisiin pientaloihin. Uusien rakennusten julkisivut keskimäärin 7,8 milj.m2 / vuosi Lähde: Tilastokeskus, VTT Muu 263 Erilliset pientalot % Rivitalot 27 Teollisuus ja varasto % Julkiset 37 5 % Asuinkerrostalot 7 9 % Liike ja toimisto 73 9 % Rakennushankeilmoituksissa ilmoittamaan kohteiden pääasiallinen julkisivumateriaali. Ilmoitettujen tietojen perusteella laaditaan tilastot uudisrakennusten pääasiallisesta julkisivumateriaalista. Tilastotiedot (kokomaan taso, julkisivujen pinta-ala) löytyvät tämän raportin liitteestä 2. Tilastojen määritelmä "betonielementti" tarkoittaa sitä, että runkomateriaali on betonia ja toteutustapa on rakentaminen elementeistä. Betonitiedon jäsentilastojen mukaan vuonna 23 tuotettiin betonielementtejä yhteensä 1,2 milj. m 2. Poikkeama liitteessä esitettyyn lukuun (1,33 milj.m 2 ) voi johtua joko siitä, ettei betonitiedon tilasto ole jostakin syystä kattava tai ajoittunut samalla tavalla tilastoidun rakentamisen kanssa. Betonielementeissä varsinainen julkisivumateriaali voi olla myös muuta kuin betonia. Liitteen luvut sisältävät elementit, joiden julkisivumateriaaliksi on ilmoitettu betoni (85 m 2 ) tai tiili (48 m 2 ). Tiili voi olla suoraan elementtibetoniin kiinnitetty laatta tai sitten kysymyksessä betonikuorielementin vuoraus muuratulla tiilellä. Betonitiedon mukaan betonisista julkisivuelementeistä 145 m 2 oli kuorielementtejä, joten tiililaattojen osuudeksi jää 335 m 2. Tilastojen tiilijulkisivuihin (86 m 2 ) on siis lisättävä mainittu määrä betonielementtien yhteydessä muurattuja julkisivuja, jolloin yhteismäärä nousee noin 1 milj. neliömetriin. Uusista rakennuksista rapataan 24 m 2, joka on enemmän kuin betoni- ja harkkotalojen yhteismäärä. Rapatuista taloista osa on tilastoitunut ryhmään "muut julkisivumateriaalit" tai "kivijulkisivuiksi". Urakoitsijaotannan mukaan uudiskohteiden rappauksista

3 15 15 % on tehty lämmöneristeen päälle ja 85 % tavallisia rapppauksia. Perinteisten paksujen (kolmikerrosrappausten) osuus on noin 2 % ja ohuempien rappausten loput 8 %. Tämän sivun kuvassa metallielementeillä (kotimaan toimitukset valmistajien mukaan 7 m 2 ) tarkoitetaan kevytsandwich-elementtejä, joissa ei tarvita erillistä runkoa. Muut metallirakenteiset elementit kuten termoelementit, C-kasettiseinät ja metalliorsiseiniä ovat osa muita metalliverhouksia. Talonrakennustilastojen (liitteessä 2 esitetty tarkastelukehikko) mukaan metallielementtirakenteisia rakennetaan kuitenkin enemmän, 85 m 2. Muita metalliverhouksia ovat kasetit, lamellit, poimulevyt, design-levyt, komposiitit ja suorat levyt. Termoelementtiseiniä käytetään myös muiden materiaalien kuten lasi, puu, tiili, keraamiset laatat ja erilaisten rappausmenetelmien taustarakenteena. Uudisrakentamisen määrässä ei ole tapahtumassa suuria muutoksia, mutta sisältö tulee muuttumaan ja muutamaan samalla julkisivumateriaalien markkinaosuuksia kokonaismarkkinoista. Toteutuva rakentaminen suosii metalli- ja puujulkisivuja. Tässä tarkastelussa ei ole otettu kantaa markkinaosuusmuutoksiin. 3 5 Uusien julkisivujen rakentaminen Lähde: Tilastokeskus, VTT (tarkennukset ja ennuste) 5 % % -14 % 6 % 7 % 5 4 % Muu betoni 4 % Rapatut julkisivut Betonielementti Tiilijulkisivut Metallielementti % 25 % Muu metalliverhous Puujulkisivut Lasijulkisivut Kivijulkisivut Muut levy tms. julkisivut 23: 7,7 milj.m : 7,8 milj.m

4 18 Julkisivujen korjaaminen VTT:n Korjausrakentaminen tutkimuksen mukaan korjaustoimenpiteiden (pintakäsittelyt, paikkauskorjaukset, julkisivujen uusiminen) kohteena on vuosittain 4 prosenttia julkisivukannasta eli 15 miljoonaa neliömetriä. Korjauksia tehdään talotyypeistä eniten erillisiin pientaloihin. Kuten julkisivuistakin, korjauksista suuria kohderyhmä ovat ryhmät muut rakennukset (talous-, maatalous- ja vapaa-ajan asuinrakennukset) ja asuinkerrostalot. Julkisivukorjaukset 15 milj.m 2 / vuosi Muut % Lähde: VTT Teollisuus ja varasto % Erilliset pientalot % Julkiset 9 6 % Liike ja toimisto 15 7 % Asuinkerrostalot % Rivitalot 12 8 % Korjausten kohdistuminen eri-ikäisiin rakennuksiin sekä eri-ikäisten julkisivujen määrä on kuvattu pylväskuvassa. Pylväillä on eri skaalat siten, että skaalojen suhde on sama kuin korjausten suhde rakennuskannan laajuuteen. Mikäli korjausten määrä pylväs on korkeampi kuin rakennuskanta pylväs, niin ikäluokan julkisivujen korjaaminen on keskimääräistä aktiivisempaa. Mikäli korjauspylväs on puolestaan matalampi kanta pylvästä, on korjaustoiminta keskimääräistä vähäisempää. Korjausaktiivisuuden taite tällä tavoin tarkasteltuna osuu 196- ja 197-lukujen taitteeseen. Julkisivukanta Julkisivukorjausten määrä ja julkisivukanta (1 m 2 ) Lähde: Tilastokeskus (rakennusrekisteri), VTT Julkisivukanta Julkisivujen uusiminen Muu korjaaminen Julkisivukorjaukset

5 19 Julkisivujen uusiminen Julkisivukorjauksista (korjattu pinta-ala) kolmannes sisältää julkisivumateriaalin uusimisen. Uusimiskorjausten osuus kaikista korjauksista on yli puolet ennen vuotta 196 rakennetuissa taloissa ja alle puolet korjauksista tätä nuoremmissa rakennuksissa lukujen taite on siis korjausten perusteellisuudella mitattuna toinen taitekohta. Huomattava, että myös julkisivujen uusimisen yhteydessä tehdään pintakäsittelyjä, joten näiden osuus menee osittain uusimiskorjausten kanssa "päällekkäin" (osuus on siis pylväskuvan vaaleata osuutta suurempi). Julkisivukannan ikääntymisen ja volyymiltaan suurien julkisivumassojen tulo korjausikään kasvattaa julkisivukorjausten määrää seuraavan viiden vuoden aikana yhteensä 12 % (2 % per vuosi). Koska julkisivukannasta suurin osa on puisia, niitä myös uusitaan enemmän kuin muita julkisivumateriaaleja. Toinen merkittävä uusimiskorjausten kohde ovat rapatut julkisivut. Uusimisen yhteydessä julkisivumateriaali säilyy yleensä entisenä. Vanhoihin rakennuksiin asennettavista uusista julkisivuista (6 milj.m 2 ) suurin osa (lähes 7 %) on puujulkisivuja. Rappauksilla, tiilellä ja teräksellä on keskenään suurin piirtein saman, vajaan kymmenen prosentin markkinaosuus. Betoni- ja levyverhousten osuus on pieni muihin materiaaleihin verrattuna. Seuraavan viiden vuoden aikana julkisivujen uusimiskorjaukset tulevat lisääntymään yhteensä 15 % (+ per vuosi). Julkisivujen pintakorjauksia tehdään 12 milj. m 2, joista osa on uusien julkisivupinnoitteiden käsittelyä. Pintakorjausten yhteydessä paikataan 25 m 2. Pintakorjausten määrä tulee lisääntymään samaan tahtiin kuin koko julkisivukorjausrakentaminen (2 % per vuosi), viiden vuoden aikana noin 1. Julkisivujen uusiminen vuonna 23, yhteensä 6 milj.m2 Lähde: VTT Uusi julkisivumateriaali Metalli 55 9 % Betoni 19 Levyverhous 13 2 % Vanha julkisivumateriaali Tiili 46 8 % Rappaus 57 1 % Eriste + kolmikerrosrappaus 13 Eriste + ohutrappaus 15 Puu % Tiili 11 % Metalli 8 % Betoni Levyverhous 5 % Puu 59 % Kolmikerrosrappaukset Ohutrappaus Rappaus 14 %

6 21 Vuonna 23 oli korjausten kohteena 2,3 miljoonaa neliömetriä asuinkerrostalojen julkisivuja. Näistä lähes 7 % oli 196-luvulla tai sen jälkeen rakennettuja eli todennäköisimmin elementtijulkisivuja. Betonielementtisten asuinkerrostalojen korjaukset, yhteensä 1 6 m 2 Lähde: VTT urakoitsijakysely 12/24 Muu julkisivukorjaus % Eriste + 3-kerrosrappaus 9 4 % Maalauskorjaus % Eriste+ohutrappaus 7 4 % Parvekekorjaukset Parvekekorjauksia tehdään vuosittain 5 prosenttiin parvekkeista, vuonna 23 korjausten kohteena oli 4 parveketta. Parvekkeiden ikä- ja määräjakauman johdosta korjaustahti on kiihtymässä. Seuraavan viiden vuoden aikana korjaukset lisääntyvät + 2,5% - vuodessa, viiden vuoden aikana + 14 %. Parvekekorjauksia tehdään sekä muiden julkisivukorjausten yhteydessä että myös erillisinä toimenpiteinä. Erilliset toimenpiteet ovat näistä kahdesta korjaustavasta yleisempi. Parvekekanta ja parvekekorjaukset Lähde: Tilastokeskus (asuntorekisteri), VTT Parvekekanta 3 Parvekekanta 2: 9 kpl Parvekekorjaukset 23: 4 kpl Parvekekorjaukset 28: 45 kpl Parvekekorjaukset

7 22 Parvekekorjaukset yhteensä 4 vuonna 23 Lähde: VTT Vakiintuneen kehityksen alueet % Muuttotappioalueet Oulun seutukunta 1 4 Jyväskylän seutukunta 1 3 Helsingin sautukunta 13 5 Turun seutukunta % Tampereen seutukunta 3 7 % Uudet parvekkeet vanhoihin rakennuksiin Vuoden 24 aikana rakennettiin 4 5 uutta parveketta olemassa oleviin rakennuksiin. Näistä Helsingin kaupungin alueelle rakennettiin. Helsingin kaupungin parvekekorjaukset painottuivat 5-luvun rakennuskantaan ja olivat tästä syystä sekä vanhalta että uudelta rakenteeltaan ulokeparvekkeita. Muualla Suomessa korjaukset kohdistuivat enemmän 7-luvun rakennuskantaan ja olivat tästä syystä "parveketorneja". Uudet parvekkeet vanhoihin rakennuksiin vuonna 24 - kohteiden ikäluokkajakauma 7 % 6 % 5 % Lähteet: Helsingin rakennusvalvonta, myönnetyt korjausluvat & rakennesuunnittelijat kohteet muualla Suomessa Helsinki 1 2 kpl Muu Suomi 3 3 kpl Kokomaa 4 5 kpl 4 % 37 % 2 % 1 % % 2 % 8 % 1 % Kaikissa Helsingin kaupungin alueelle vuonna 24 haetuissa parvekekorjausluvissa, jotka koskivat 197-luvulla rakennettuja taloja, haettiin lupaa rakentaa kokonaan uudet

8 23 parvekkeet pieniin asuntoihin. Samoin oli asianlaita kaikissa ARA-rahoitusta hakeneissa vuokrataloissa, joissa yhtenä korjaustoimenpiteenä mainittiin parvekekorjaukset. Suunnittelija-aineisto poikkesi oleellisesti näistä kahdesta aineistosta. Siinä "vanhojen uusimista" oli jopa 7 % parvekkeista. Onko mahdollista, ettei kaikkiin Helsingin kaupungin alueelle tehtyihin parvekkeiden uusimiskorjauksiin ole haettu korjauslupaa? Kaikki ikäluokat (kaiken ikäiset parvekekorjauskohteet) huomioituna sekä Helsingissä että muualla Suomessa parvekkeiden uusimisten osuus oli noin 85 % ja kokonaan uusien parvekkeiden rakentamisen osuus noin 15 %. Helsingissä vuokratalojen osuus oli jonkin verran suurempi (14 %) kuin muualla Suomessa (5 %). Parvekekorjaukset, jakaumat aineistoissa Kohteen hallintamuoto Parvekkeen rakenne As Oy Vuokra Uusiminen Ensiasennus Uloke Torni Helsinki (korjausluvat) 86 % 14 % 84 % 16 % 8 17 % Muu Suomi (suunnittelijat) 95 % 5 % 85 % 15 % 15 % 85 % Koko maa 9 7 % 85 % 15 % 35 % 65 % Parvekkeet uusitaan rakenteiltaan samanlaisina kuin ne olivat aiemminkin. Tyypillistä parvekerakentamisessa on useiden eri materiaalien yhdistäminen, esim. kantavat rakenteet betonia, kaiderungot terästä ja kaidelevytys tms. puuta, lasia tai levyä. Parvekelisäyksissä pieniin asuntoihin käytetään myös metallirunkorakenteita ja nämä parvekelinjat tehdään suosiolla erilaisiksi kuin ovat olleet vanhat, isojen asuntojen parvekkeet. Kaiken kaikkiaan parveketorniratkaisuina rakennetaan noin 3 parveketta, joista 85 % on betonirakenteisia ja 15 % metallirakenteisia. Ulkoparvekkeista 85 % rakennetaan samankokoisina kuin ne olivat aikaisemminkin ja vain 15 % laajennetaan. Parveketorniratkaisuissa 25 % säilyttää alkuperäisen kokonsa ja 75 % laajennetaan suuremmiksi. Uusien parvekkeiden rakentaminen vanhoihin rakennuksiin on duopolinen markkina, jossa painottuvat toisaalta 5-luvun, toisaalta 7-luvun rakennukset. Molempiin rakennetaan tällä hetkellä yhtä paljon uusia parvekkeita, vaikka 195-luvun rakennuksissa parvekkeita on vain kymmenesosa siitä, mitä niitä on 197-luvulla rakennetuissa rakennuksissa. Jatkossa parvekkeiden uusimismarkkina tulee kehittymään siten, että iästä johtuva parvekkeiden uusiminen (painopiste) siirtyy 5-luvun rakennuksista 6-luvun rakennuksiin. Uusiminen tulee väistämättä lisääntymään merkittävästi, koska 6-luvun parvekekanta on nelinkertainen verrattuna 5-luvun parvekekantaan. Samaan aikaan aletaan korjata myös 197-luvun parvekkeita, joten aktiivisimman korjaustoiminnan piiriin on tulossa yhtä aikaa monikertainen määrä parvekkeita. Parvekkeiden uusimisen määrä voi kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana 1,4 kertaiseksi, jolloin parvekkeita uusittaisiin jo 6 3 kpl vuodessa.

9 24 4. Yhteenveto Julkisivumarkkinoiden laajuus oli vuonna 23 yhteensä 25 miljoonaa neliötä, josta 45 % oli vanhojen rakennusten julkisivujen pinnoituskorjauksia, 25 % vanhojen julkisivupintojen uusimista (purkavat/peittävät korjaukset) ja kokonaan uusien julkisivujen rakentamista uusiin rakennuksiin. Julkimarkkinat ovat 4 prosenttisesti keskittyneet Suomen viiteen kasvuseutukuntaan. Puolet tästä eli parikymmentä prosenttia koko markkinoista on keskittynyt Helsingin välittömään läheisyyteen ns. Helsingin seutukuntaan. Julkisivujen rakentaminen vuonna 23 yht. 25 milj. m2 Lähde: VTT Julkisivut uusiin rakennuksiin 7,7 milj. m2 Uudet julkisivut vanhoihin rakennuksiin 6 milj. m2 Maalaus- tai pintakäsittelyt vanhoihin rakennuksiin 12 milj. m Helsingin yht. 5 7 m2 Turun yht. 1 4 m2 Tampereen yht. 1 4 m2 Jyväskylän yht. 9 m2 Oulun yht. 9 m2 Vaki yht. 84 m2 Muuttotappio yht. 6 4 m2 Seuraavan viiden vuoden aikana uudisrakentaminen tulee säilyttämään tasonsa, mutta rakentamisen rakenne vaikuttaa julkisivumateriaalien osuuksiin. Muun muassa lisääntyvä teollisuusrakentaminen tulee kasvattamaan metallijulkisivujen osuutta. Korjausrakentaminen tulee lisääntymään 2 - vuodessa: milj.m 2 milj.m 2 - julkisivut uusiin rakennuksiin 7,7 7,9 + - uudet julkisivut vanhoihin rakennuksiin % - maalaus-tai muut pintakorjaukset 12 13, parvekkeet uusiin rakennuksiin 13 5 kpl 13 kpl - % - uudet parvekkeet vanhoihin rakennuksiin 4 5 kpl 6 3 kpl + 4% - muut parvekekorjaukset 35 5 kpl 38 kpl + 7 %

10 25 Julkisivumarkkinat vuonna 23 yhteensä 25 milj.m2 Lähde: VTT 4 milj.m 2 48 % 32 % 3 46 % 2 26 % 27 % 1 2 % Omakotitalot Teollisuus ja muut rakennukset Asuinkerrostalot ja kytketyt pientalot, liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset Julkisivut uusiin rakennuksiin 7,7 milj. m2 (yht. 1 % kuvassa) Uudet julkisivut vanhoihin rakennuksiin 6 milj. m2 (yht. 1 % kuvassa) Maalaus-tai muut pintakäsittelyt vanhoihin rakennuksiin 12 milj.m2 (yht. 1 % kuvassa) UUSIEN JULKISIVUJEN RAKENTAMINEN JA PURKAVAT/PEITTÄVÄT JULKISIVUKORJAUKSET Julkisivut uusiin Uudet julkisivut rakennuksiin vanhioihin rakennuksiin Yhteensä 1 m 2 1 m 2 1 m 2 Betonielementti Muu betoni Rapatut julkisivut eriste + 3-kerrosrappaus eriste + ohutrappaus kerrosrappaus ohutrappaus ( - paikkaukset ) Tiilijulkisivut Metallielementti 7 7 Muu metalliverhous Puujulkisivut Lasijulkisivut 7 7 Kivijulkisivut 4 4 Muut levy tms. julkisivut Yhteensä

ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2154. Terttu Vainio, Liisa Jaakkonen, Eero Nippala, Erkki Lehtinen & Kaj Isaksson

ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2154. Terttu Vainio, Liisa Jaakkonen, Eero Nippala, Erkki Lehtinen & Kaj Isaksson ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2154 Terttu Vainio, Liisa Jaakkonen, Eero Nippala, Erkki Lehtinen & Kaj Isaksson Korjausrakentaminen 2000 2010 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2154 Korjausrakentaminen 2000 2010

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä

Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä 1 Rakennustekniikan laitos Juhani Heljo, Jaakko Vihola Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä Osaselvitys liittyen Helsingin kaupungin asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2011

Rakennukset ja kesämökit 2011 Asuminen 2012 Rakennukset ja kesämökit 2011 Uusia mökkejä eniten Etelä-Savoon ja Lappiin 2011 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 493 000 kesämökkiä. Eniten uusia mökkejä rakennettiin

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2012

Rakennukset ja kesämökit 2012 Asuminen 2013 Rakennukset ja kesämökit 2012 Mikkeli oli mökkivaltaisin kunta 2012 Kesämökkejä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa yhteensä 496 200. Kuntaliitokset muuttavat mökkivaltaisimpien

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2013

Rakennukset ja kesämökit 2013 Asuminen 2014 Rakennukset ja kesämökit 2013 Uusmaalaisilla kolminkertainen mökkimatka kaikkiin mökinomistajiin verrattuna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 499 000 kesämökkiä.

Lisätiedot

Kerrostalon julkisivukorjaus

Kerrostalon julkisivukorjaus SUOMEN YMPÄRISTÖ 37 2009 Kerrostalon julkisivukorjaus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta Petri Neuvonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 37 2009 Kerrostalon julkisivukorjaus

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2014

Rakennukset ja kesämökit 2014 Asuminen 2015 Rakennukset ja kesämökit 2014 Kesämökeistä lähimpänä vesistöä 1960 ja 1970 luvun mökit Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 500 400 kesämökkiä. Puolella kesämökeistä matka

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Arja Rytkönen ja Anna-Maija Kirkkari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti, erikoistutkija Jukka Lahdensivu Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus Asuminen 2012 Asunnot ja asuinolot 2011, yleiskatsaus Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 24 prosenttia väestöstä asui vuokralla vuoden 2011 lopussa. Vuokralla

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAAMINEN

ENERGIATEHOKAS KORJAAMINEN ENERGIATEHOKAS KORJAAMINEN Jussi Mattila, tekniikan tohtori, varatoimitusjohtaja, Suomen Betoniyhdistys r.y. 1 Korjaustoimin energiatehokkuutta on lisätty kuvan rivitalokohteessa Saksassa. Jussi Mattila

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus Asuminen 2014 Asunnot ja asuinolot 2013, yleiskatsaus Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 asuntoväestöön kuului 20 718 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (50) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys TIIVISTELMÄ Kiinteistötoimialan merkitys yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansanvarallisuuden ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

TYHJÄT ASUNNOT SUOMESSA 1980-2000*

TYHJÄT ASUNNOT SUOMESSA 1980-2000* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 51 (tammikuu 2002) TYHJÄT ASUNNOT SUOMESSA 1980-2000* Kirsi Mukkala Helsinki, tammikuu 2002

Lisätiedot

VTT-R-10398-10. KORJAUSRAKENTAMINEN 2030 esitutkimus. Luottamuksellisuus:

VTT-R-10398-10. KORJAUSRAKENTAMINEN 2030 esitutkimus. Luottamuksellisuus: VTT-R-10398-10 KORJAUSRAKENTAMINEN 2030 esitutkimus Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Terttu Vainio Julkinen 1 (16) Raportin nimi Korjausrakentaminen 2030 - esitutkimus Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Suomessa

Korjausrakentaminen Suomessa Tietoa työstä Korjausrakentaminen Suomessa RAKENNUSTEKNISET KUSTANNUKSET Olavi Holmijoki Korjausrakentaminen Suomessa RAKENNUSTEKNISET KUSTANNUKSET Olavi Holmijoki Työterveyslaitos Helsinki 2013 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 0 3 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Terttu Vainio, Markku Riihimäki & Pekka Mäkelä Rakennuskustannusindeksi 2000 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1999 VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot