JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002"

Transkriptio

1 JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kysymyksenasettelu Kohderyhmät JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT Rakennusten ikäjakauma Korjausten kokonaismäärät Betonielementtijulkisivujen korjausmäärät Rapattujen julkisivujen korjausmäärät PARVEKEKORJAUKSET TALVITOTEUTUKSESTA LOPUKSI

2 Kuvaluettelo Kuva 2.1 Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat... 6 Kuva 2.2. Kyselyyn vastanneiden yritysten toiminta-alueet Kuva 3.1 Korjattujen rakennusten ikäjakauma vuoden 2002 kyselyssä... 7 Kuva 3.2 Korjattujen rakennusten ikäjakaumat vuosien 1998, 2000 ja 2002 kyselyissä Kuva 3.3 Betonipintojen ja rappauskorjausten korjausmenetelmien suhteelliset osuudet korjausmäärästä Kuva 3.4 Suhteelliset korjausmäärät alusrakenteen mukaan... 9 Kuva 3.5 Korjattujen betonijulkisivujen suhteelliset kokonaismäärät korjaustavoittain Kuva 3.6 Betonijulkisivujen korjausten alueellinen jakauma Kuva 3.7 Betonialustalle tehdyt tuulettuvat verhoukset Kuva 3.8 Eristerappausten osuus betonipintojen korjauksessa Kuva 3.9 Betonialustan laastipaikkauskorjaukset Kuva 3.10 Betonijulkisivujen korjausarviot 2001 ja ennuste vuodelle Kuva 3.11 Rapattujen julkisivujen korjausten urakoitsijoiden ilmoittamat määrät Kuva 3.12 Rapattujen julkisivujen alueellinen jakauma menetelmäkohtaisesti Kuva 3.13 Rapattujen julkisivujen korjausarviot 2001 ja ennuste vuodelle Kuva 4.1 Parvekkeiden korjaustavan jakaantuminen vuoden 2002 kyselyssä (urakoitsijat) Kuva 4.2 Parvekekorjausten alueellinen jakauma Kuva 4.3 Vuosien 2000 ja 2002 selvitysten parvekekorjauksien vertailu Kuva 4.4 Parvekekorjaustenarviot 2001 ja ennuste vuodelle Kuva 4.5 Parvekkeisiin tehdyt erilliset toimenpiteet 2002 kyselyn perusteella (urakoitsijat) Kuva 4.6 Parvekkeisiin tehtyjen erillistoimenpiteiden korjausten arviot 2001 ja ennuste vuodelle

3 1 TIIVISTELMÄ Taustaa Julkisivuyhdistys ry. on teettänyt useana vuonna jäsenkuntaa palvelevan julkisivujen korjausmääräkartoituksen. Tutkimuksen kohderyhminä on ollut korjausmateriaalivalmistajia ja toimittajia sekä suurimpia urakoitsijoita paikkakunnittain. Kyselylomake lähetettiin myös yrityksille, jotka sijaitsevat kyselyn varsinaisten kohdepaikkakuntien lähialueilla. Selvitykseen käytettävien vastausten määrästä laskettuna palautusprosentti (13) jäi melko alhaiseksi. Vastauksissa ilmeni paikoin runsasta hajontaa pienen tilastoaineiston vuoksi. Rakennuskanta Vuoden 2002 kyselyssä ja 1970 lukujen rakennukset ovat suurin korjaustenalainen ryhmä. Korjaukset ovat siirtymässä 1980 luvun rakennuksiin. 1940/ 1950 tai sitä ennen valmistuneiden rakennusten osuus korjauksissa on myös kasvamassa. Tämä näkyy myöhemmin myös rappauskorjausten osuuden lisääntymisenä vuoden 2002 kyselyssä. Merkillepantavaa on, että korjauksia tehdään kyselyn mukaan myös 1990 luvun rakennuskannassa. Korjausmäärät Kaikkiaan korjauksia oli tehty urakoitsijoiden ilmoituksien mukaan vuonna 2002 betoni- ja rappausalustoille yhteensä m 2. Kuvaan on koottu vastausten mukaiset betoni- ja rapattujen pintojen korjaukset. Julkisivurappaus - korjaus 23 % Laastipaikkaus + pinnoitus 43 % Eristerappaus / ohutpinnoitus 23 % Tuulettuvat verhoukset 11 % Betonipintojen ja rappauskorjausten kokonaismäärän suhteelliset osuudet. Alusrakenteen mukaisesti jaoteltuna julkisivukorjaukset ovat keskittyneet betonisandwich julkisivuihin (65% korjauksista). Tämä on sidoksissa rakennuskannan ikäjakauman kanssa, koska valtaosa ja 1970-lukujen julkisivuista on betonisandwich -rakenteisia. Eriste-rappaus/ ohutpinnoitus 18 % Tuulettuvat verhoukset 17 % Laastipaikkaus + pinnoitus 65 % Korjattujen betonijulkisivujen suhteelliset kokonaismäärät korjaustavoittain. Betonialustoille eriasteiset laastipaikkauskorjaukset ovat käytetyimmät korjausmenetelmät korjausmäärien kokonaisuudesta. Niistä perusteelliset laastipaikkauskorjaukset ovat olleet yleisimmät. 3

4 Tuulettuvissa verhousrakenteissa betoni- ja rappausalustoilla levyjulkisivu ja betonielementtilevyjärjestelmä ovat käytetyimmät menetelmät. Vastaavasti puretuilla betonisandwich -elementtijulkisivuilla suosituin uusi pinnoitusmateriaali on tiilimuuraus. Betonisandwich -elementtien ulkokuori on purettu ennen uuden pinnoituksen asentamista 4 % betonielementtitalojen julkisivukorjauksien kokonaismäärästä. Rapattujen julkisivujen korjausmääristä ei voida tässä aineistomäärässä antaa samankaltaisia yksityiskohtaisia tulosteita kuin betonikorjauksissa urakoitsijoiden ja materiaalivalmistajien/ - toimittajien risteävien vastausten perusteella. Kolmikerrosrappaus lisälämmöneristeen päällä on ollut eristerappausmenetelmistä yleisempi korjausmenetelmä kuin ohutpinnoitus lisälämmöneristeen päällä. Parvekkeiden pääasiallinen korjaustapa on ollut laastipaikkauspinnoitukset. Kuvassa on korjausten menetelmäkohtainen jakauma. Parvekkeille tehdyistä erillistoimenpiteistä parvekelaattojen pinnoitus on osuudeltaan suurin parvekelasitusten ja parvekekaiteiden uusimiseen nähden. Parvekkeiden verhoilu uudella pinta - rakenteella 86 % Parvekkeiden uusiminen (kokonaan) 21 % Laasti - paikkaukset + pinnoitus 73 % Parvekkeiden korjaustavan jakaantuminen vuoden 2002 kyselyssä. Erillisinä parvekkeisiin tehtyinä toimenpiteinä käsiteltiin parvekelasituksia, parvekelattioiden pinnoituksia sekä parvekekaiteiden uusimista. Parvekelasitukset 26 % Parvekekaiteiden uusiminen (ilman parvekkeiden uusimista) 26 % Parvekelattioiden pinnoitus erillisenä toimenpiteenä 48 % Parvekkeisiin tehdyt erilliset toimenpiteet vuoden 2002 kyselyn perusteella. Vuoden 2002 kyselyyn sisällytettiin kysymykset tulevaisuuden näkymistä vuodelle Betonijulkisivujen ja rapattujen pintojen korjaukset lienevät kyselyn mukaan hyvin varovaisessa kasvussa. Parvekekorjaukset pysynevät nykyisen kaltaisissa luvuissa. Talvitoteutuksesta Kylmänä vuodenaikana julkisivukorjauksia tehdään hieman alle kymmenesosa (7 %) kaikista korjauksista. Parvekkeiden talvitoteutuksia on ollut hieman alle kuudesosan (14 %) korjausmäärästä. Suojausmenetelmät ovat kehittyneet ja talvitoteutustavat ovat tulossa tutuiksi julkisivukorjauksissa. Parvekekorjausten talvitoteutus on vastausten mukaan lisääntymässä. 4

5 2 YLEISTÄ KYSELYSTÄ Julkisivuyhdistys ry. on teettänyt useana vuonna jäsenkuntaa palvelevan julkisivujen korjausmääräkartoituksen. Kyselyn tarkoituksena on saada suuntaa antavaa tietoa alan kehityksestä. Aikaisemmat selvitykset julkisivukorjausten määristä Suomessa ovat koskeneet vuosia 1996, sekä Julkisivulla tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkoseiniä. Tässä raportissa käsitellään kyselyn tuottamia vuoden 2002 korjausmäärätietoja. Selvitystä ei ole tehty vuonna Vuoden tiedot ovat arvioita vuoteen 2002 nähden. Uutena ulottuvuutena kyselyyn on sisällytetty tulevaisuuden odotuksien kartoittaminen. Vuoden 2003 tiedot pyydettiin ennustamaan vertaamalla niitä vuoden 2002 määriin. Selvitykseen käytettävien vastausten määrästä laskettuna palautusprosentti (13) jäi melko alhaiseksi. Kokonaispalautusprosentin ollessa 22. Urakoitsijoiden ja materiaalintoimittajien ja valmistajien tuloksia käsitellään pääosin erillään, paitsi niiltä osin rinnakkain kuin niitä pystytään keskenään vertaamaan tai luontevasti käsittelemään samana kokonaisuutena. 2.1 Kysymyksenasettelu Vuosittain samankaltaisena toistuva kysely on pyritty laatimaan siten, että eri vuosien välinen vertailu olisi vastaisuudessa yksinkertainen toteuttaa. Kysymykset on tarkoitus pitää osin samoina jokaisena kyselyvuonna. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin osallistuvien yritysten toimialaa ja toiminta-aluetta sekä yrityksen julkisivukorjaustoiminnan laajuutta alueellaan. Korjattavista rakennuksista tiedusteltiin yleisiä piirteitä kuten, rakennustyyppi, ikärakenne ja julkisivujen seinärakenne. Rakennukset jaettiin ryhmiin aikakausien mukaan seuraavasti: ennen lukua ja ja 1950-luvuilla rakennetut sekä 1960-, ja sekä luvuilla rakennetut. Julkisivut jaettiin kahteen osa-alueeseen korjattavan julkisivun alustamateriaalin mukaan, betonielementti- ja rapattuihin julkisivuihin. Omana alueenaan käsiteltiin parvekekorjauksia sekä niille tehtyjä erillistoimenpiteitä. Tiedot kerättiin julkisivuista neliömetreinä ja parvekkeista kappalemäärinä. Korjausmenetelmiä ja määriä sekä niiden jakaantumista selvitettiin kohdistamalla kysely paikkakunnittain seuraavasti: pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa), Tampere, Turku, Oulu ja muu Suomi. 2.2 Kohderyhmät Tutkimuksen kohderyhminä olivat korjausmateriaalitoimittajat ja valmistajat toimitettujen materiaalien määrien selvittämiseksi sekä suurimpia urakoitsijoita paikkakunnittain, joilta selvitettiin vuonna 2002 tehtyjä julkisivukorjauksia. Kyselylomake lähetettiin paikkakuntajaon mukaisesti sekä myös yrityksille, jotka sijaitsivat kyselyn varsinaisten kohdepaikkakuntien lähialueilla. Selvitys toteutettiin kyselytutkimuksena (lomake liitteenä). Vastausmäärän kasvattamiseksi tehtiin vielä nk. jälkipyyntökierros noin 2 viikkoa ensimmäisen lähetyskerran määräpäivän jälkeen. 5

6 Lomakkeita lähetettiin 210 kappaletta. Jollainlailla täytettyjä lomakkeita palautui kaikkiaan 33 kappaletta. Palautuneista kyselylomakkeista selvityksen tekemiseen voitiin käyttää 28 (15 urakoitsijaa ja 13 materiaalitoimittajaa). Kaksi vastaajista oli luokitellut yrityksen molempiin luokkiin. Hylkäämisen syynä oli mm., ettei yritys ole harjoittanut ko. toimintaa edellisinä vuosina sekä materiaalintoimittajien lomakkeessa vastaamat vaikeudet saada kyselyn edellyttämiä eriteltyjä tietoja. Kuva 2.1 Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat Yritysten toiminta-alue Vuoden 2002 jakauma kyselyyn vastanneista noudattelee pääpiirteittäin vuonna 2001 tehdyn kyselyn linjoja. Seuraavassa kuvassa on esitetty kyselyyn lomakkeen palauttaneiden yritysten toiminta-alueet. Muu alue, 24 % Koko maa 14 % Oulun seutu 5 % Turun seutu Tampereen seutu 14 % Pääkaupunkiseutu 33 % Kuva 2.2. Kyselyyn vastanneiden yritysten toiminta-alueet. 6

7 3 JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT Tässä luvussa kyselyn tuloksia käsitellään päätason kokonaisuuksina. Yksityiskohtainen tieto on liitteenä olevissa kysymyskohtaisissa taulukoissa. Kuvaajien grafiikka on pääosin luotu urakoitsijoiden ilmoittamien tietojen mukaan, ellei muuta ole mainittu. Sekä materiaalivalmistajilta että urakoitsijoilta kyselyvastausten perusteella saatu tieto korjausten kokonaismääristä korjaustavoittain on esitetty suhteellisina osuuksina. Vuoden 2002 tuloksia on verrattu aikaisempien vuosien selvitystuloksiin, mikäli se on ollut mahdollista. Materiaalintoimittajien ja -valmistajien vastausosuudesta on otettava huomioon, että määrään kuuluvat sekä korjaus- että uudisrakentaminen. Vastauksissa ilmeni paikoin runsasta hajontaa pienen tilastoaineiston vuoksi. Arviot 2001 ja ennusteet vuodelle 2003 Vuoden 2002 kyselyyn sisällytettiin kysymykset vuoden 2001 arvioista (vuonna 2001 kyselyä ei tehty). Lisäksi kyselyyn vastanneet arvioivat ennusteita tulevaisuuden näkymiksi vuodelle Kyselyvastausten perusteella saadut vuoden 2001 korjausmäärien arvio-osuudet sekä tulevaisuusennusteiden tulokset on esitetty taulukoissa kunkin aihepiirin kohdalla. 3.1 Rakennusten ikäjakauma Vuoden 2002 kyselyssä ja 1970 lukujen rakennukset ovat suurin korjaustenalainen ryhmä. Korjaukset ovat siirtymässä 1980 luvun rakennuksiin. 1940/ 1950 tai sitä ennen valmistuneiden rakennusten osuus korjauksissa on myös kasvamassa. Tämä näkyy myöhemmin myös rappauskorjausten osuuden lisääntymisenä vuoden 2002 kyselyssä. Merkillepantavaa on, että korjauksia tehdään kyselyn mukaan myös 1990 luvun rakennuskannassa. Korjaustoimet jakaantuivat kyselyssä rakennuskannan kerrostumiin seuraavasti. Kuvassa on sekä urakoitsijoiden että materiaalitoimittajien/ -valmistajien arviot vuodelta % Korjattujen rakennusten ikäjakauma Urakoitsijat materiaalintoimittajat ja materiaalinvalmistajat Ennen lukua rakennetut ja 1950-luvuilla rakennetut 1960-luvulla rakennetut 1970-luvulla rakennetut 1980-luvulla rakennetut 1990-luvulla rakennetut Kuva 3.1 Korjattujen rakennusten ikäjakauma vuoden 2002 kyselyssä. Seuraavassa kuvassa verrataan kyselyn tuloksia aikaisempien vuosien vastaaviin. Vertailun mukaan 1960 luvun osuus olisi vähentymässä ja ja 1980 luku 7

8 olisivat trendiltään kasvavat. Eri vuosien kyselyissä aikajaottelu on ollut erilainen, minkä vuoksi osa arvoista puuttuu ennen lukua luvuilla ennen luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku Kuva 3.2 Korjattujen rakennusten ikäjakaumat vuosien 1998, 2000 ja 2002 kyselyissä. 3.2 Korjausten kokonaismäärät Kaikkiaan korjauksia oli tehty urakoitsijoiden ilmoituksien mukaan vuonna 2002 betoni- ja rappausalustoille yhteensä m 2. Kuvaan on koottu vastausten mukaiset betoni- ja rapattujen pintojen korjaukset. Eristerappaus/ ohutpinnoituksella tarkoitetaan jatkossa lisälämmöneristysverhouksia, jotka toteutetaan joko lisäeristys + kolmikerrosrappausmenetelmällä tai lisäeristys + ohutpinnoitusmenetelmällä. Julkisivurappauskorjaus 23 % Laastipaikkaus + pinnoitus 43 % Eristerappaus / ohutpinnoitus 23 % Tuulettuvat verhoukset 11 % Kuva 3.3 Betonipintojen ja rappauskorjausten korjausmenetelmien suhteelliset osuudet korjausmäärästä. Seuraavassa kuvassa on esitetty vertailu edellisiin kyselyihin. Siinä betonialustojen trendi on pysynyt samana tai vaikuttaa hieman laskevalta. Rappauskorjausten osuuden lisääntyminen on vuoden 2002 kyselyssä havaittava. Aikaisemmissa selvityksissä käytetty kohta muu alusrakenne sisältää lähinnä erilaisia levypintoja. 8

9 betonielementti rapatut pinnat puhtaaksimuurattu muu alusrakenne Kuva 3.4 Suhteelliset korjausmäärät alusrakenteen mukaan. 3.3 Betonielementtijulkisivujen korjausmäärät Alusrakenteen mukaisesti jaoteltuna julkisivukorjaukset ovat edelleen keskittyneet betonisandwich julkisivuihin (65% korjauksista). Tämä on sidoksissa rakennuskannan ikäjakauman kanssa, koska valtaosa ja 1970-lukujen julkisivuista on sandwich -elementtirakenteisia. Eriste-rappaus/ ohutpinnoitus 18 % Tuulettuvat verhoukset 17 % Laastipaikkaus + pinnoitus 65 % Kuva 3.5 Korjattujen betonijulkisivujen suhteelliset kokonaismäärät korjaustavoittain. Seuraavassa on esitetty vastaustenmukainen betonijulkisivujen menetelmäkohtainen alueellinen jakauma. Kuvassa on Oulun seutu yhdistetty muuhun Suomeen. 6 5 Tuulettuva verhous Eristerappaus/ ohutpinnoitus Laastipaikkaus + pinnoitus Pääkaupunkiseutu Tampere Turku Muu Suomi Kuva 3.6 Betonijulkisivujen korjausten alueellinen jakauma. 9

10 Tuulettuvissa verhousrakenteissa betoni- ja rappausalustoilla levyjulkisivu ja betonielementtilevyjärjestelmä ovat käytetyimmät menetelmät. Vastaavasti puretuilla betonisandwich -elementtijulkisivuilla suosituin uusi pinnoitusmateriaali on tiilimuuraus. Mielenkiintoisena lisänä on kyselyssä ilmoitettu puisen julkisivun käyttö puretun ulkokuoren tilalle asennettuna. Määrä on vähäinen ja viitannee esimerkiksi rakennuksen päätyjen lisälämmöneristyskorjaukseen. Lisäksi rapatulla julkisivulla oli yhdessä kohteessa ilmoitettu käytetyn keraamista suurlaattaa. Muutoin poikkeamia kyselyn vaihtoehtoihin ei ilmoitettu. Betonisandwich -elementtien ulkokuori on purettu ennen uuden pinnoituksen asentamista 4 % betonielementtitalojen julkisivukorjauksien kokonaismäärästä. 6 5 Vanha ulkokuori jätetty alle Vanha ulkokuori purettu Betonielementti Teräskasetti tai muu teräsmateriaali Muu, mikä? PUU Kuva 3.7 Betonialustalle tehdyt tuulettuvat verhoukset. Eristerappauksen osalla sekä urakoitsijoiden, että materiaalintoimittajien ja valmistajien ilmoittamat arvot ovat tältä osin samansuuntaiset. Kolmikerrosrappauksen käyttäminen on ollut yleisempää kuin ohutpinnoituksen Rappaus + lisälämmöneristys Vanha ulkokuori jätetty alle Vanha ulkokuori purettu Ohutpinnoitus + lisälämmöneristys Kuva 3.8 Eristerappausten osuus betonipintojen korjauksessa. Betonialustoille eriasteiset laastipaikkauskorjaukset ovat yleisimmät korjausmenetelmät korjausmäärien kokonaisuudesta. Perusteelliset laastipaikkauskorjaukset ovat olleet käytetyimmät. 10

11 5 45 % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 5 % Laaja laastipaikkaus + ylitasoitus + pinnoitus Jonkin verran laastipaikkauksia + pinnoitus Pinnoitus ilman merkittäviä muita korjauksia Kuva 3.9 Betonialustan laastipaikkauskorjaukset. Ennusteiden mukaan betonijulkisivujen korjaukset ovat kyselyn mukaan hyvin varovaisessa kasvussa. Vertailutasona tässä on 100% (vuosi 2002). % U 2001 T 2001 U2003 T Tuulettuvat verhoukset Eristerappaus/ohutpinnoitus Laastipaikkaus ja pinnoitus Kuva 3.10 Betonijulkisivujen korjausarviot 2001 ja ennuste vuodelle Rapattujen julkisivujen korjausmäärät Rapattujen pintojen julkisivukorjauksia tehtiin m 2 (urakoitsijat) sekä m 2 (materiaalitoimittajat/ -valmistajat). Rapattujen julkisivujen korjausmääristä ei voida tässä aineistomäärässä antaa samankaltaisia yksityiskohtaisia tulosteita kuin betonikorjauksissa urakoitsijoiden ja materiaalivalmistajien/ -toimittajien risteävien vastausten perusteella. Eristerappaus / ohutpinnoitus 33 % Tuulettuvat verhoukset 1 % Julkisivurappauskorjaus 66 % Kuva 3.11 Rapattujen julkisivujen korjausten urakoitsijoiden ilmoittamat määrät. 11

12 Seuraavassa on esitetty vastaustenmukainen rapattujen julkisivujen menetelmäkohtainen alueellinen jakauma % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 5 % Pääkaupunkiseutu Julkisivurappauskorjaus Tuulettuva verhous Eristerappaus / ohutpinnoitus Tampere Turku Oulu Muu Suomi Kuva 3.12 Rapattujen julkisivujen alueellinen jakauma menetelmäkohtaisesti. Ennustekysymyksen mukaan rapattujen pintojen korjaukset ovat kyselyn mukaan hyvin varovaisessa kasvussa. % U 2001 T 2001 U2003 T Tuulettuvat verhoukset eristerappaus/ohutpinnoitus Julkisivurappauskorjaus Kuva 3.13 Rapattujen julkisivujen korjausarviot 2001 ja ennuste vuodelle PARVEKEKORJAUKSET Parvekkeita korjattiin yhteensä 3812 kappaletta urakoitsijoiden ilmoituksen mukaan (materiaalitoimittajien/ -valmistajien ilmoitus oli 9878 kappaletta). Parvekkeiden laastipaikkauspinnoitukset ovat olleet parvekkeiden pääasiallinen korjaustapa. Seuraavassa kuvassa on korjausten menetelmäkohtainen jakauma urakoitsijoiden ilmoitusten mukaan. 12

13 Parvekkeiden verhoilu uudella pintarakenteella 6 % Parvekkeiden uusiminen (kokonaan) 21 % Laastipaikkaukset + pinnoitus 73 % Kuva 4.1 Parvekkeiden korjaustavan jakaantuminen vuoden 2002 kyselyssä (urakoitsijat). Seuraavassa on esitetty vastaustenmukainen parvekekorjausten menetelmäkohtainen alueellinen jakauma Parvekkeiden uusiminen Laastipaikkaukset + pinnoitukset Parvekkeiden verhoilu uudella pintamateriaalilla Pääkaupunkiseutu Turku Muu Suomi Kuva 4.2 Parvekekorjausten alueellinen jakauma Parvekkeiden uusiminen (kokonaan) Parvekkeiden verhoilu uudella pintarakenteella Laaja laastipaikkaus + ylitasoitus + pinnoitus Jonkin verran laastipaikkauksia + ylitasoitus + pinnoitus Maalaus / pinnoitus ilman laajoja korjauksia Kuva 4.3 Vuosien 2000 ja 2002 selvitysten parvekekorjauksien vertailu. 13

14 % U 2001 T 2001 U T Parvekkeiden uusiminen Laastipaikkaus + pinnoitus parvekkeiden verhoilu uudella pintarakenteella Kuva 4.4 Parvekekorjaustenarviot 2001 ja ennuste vuodelle Parvekekorjauksien ennusteissa pysytään kokonaisuutena nykytasossa. Erilliset toimenpiteet Erillisinä parvekkeisiin tehtyinä toimenpiteinä käsiteltiin parvekelasituksia, parvekelattioiden pinnoituksia sekä parvekekaiteiden uusimista. Kaikkiaan parvekkeita korjattiin urakoitsijoiden ilmoituksen mukaan nk. erillisillä toimenpiteiltä yhteensä 1452 kappaletta (materiaalitoimittajien/ -valmistajien ilmoitus oli kappaletta, josta suurin osa (14900) on parvekelasituksia. Näin merkittävä ero ilmoitusten välillä saattaa johtua siitä, että materiaalitoimittajat ovat ilmoittaneet tehdyksi kpl erillisiä parvekelasituksia. Määrässä on todennäköisesti mukana myös uudisrakentamista osuutta. Menetelmien välinen jakauma urakoitsijoiden ilmoitusten mukaan on esitetty alla olevassa kuvassa. Parvekelasitukset 26 % Parvekekaiteiden uusiminen (ilman parvekkeiden uusimista) 26 % Parvekelattioiden pinnoitus erillisenä toimenpiteenä 48 % Kuva 4.5 Parvekkeisiin tehdyt erilliset toimenpiteet 2002 kyselyn perusteella (urakoitsijat). 14

15 300 % U 2001 T 2001 U2003 T Parvekelattioiden pinnoitus erillisenä toimenpiteenä Parvekekaiteiden uusiminen (ilman parvekkeiden uusimista) parvekelasitukset Kuva 4.6 Parvekkeisiin tehtyjen erillistoimenpiteiden korjausten arviot 2001 ja ennuste vuodelle Kuten edellä, parvekekorjauksien ennusteissa pysytään kokonaisuutena nykytasossa. 5 TALVITOTEUTUKSESTA Kylmänä vuodenaikana julkisivukorjauksia tehdään hieman alle kymmenesosa (7 %) kaikista korjauksista. Parvekkeiden talvitoteutuksia on ollut hieman alle kuudesosan (14 %) korjausmäärästä. Suojausmenetelmät ovat kehittyneet ja talvitoteutustavat ovat tulossa tutuiksi julkisivukorjauksissa. Parvekekorjausten talvitoteutus on vastausten mukaan lisääntymässä. 6 LOPUKSI Yhä nuorempia rakennuksia korjataan. Korjausten alaisten rakennusten iän nuorentuminen on ollut havaittavaa eri vuosien selvityksiä vertaamalla. Korjauksia on jo 1990 luvun rakennuksissa. Myös 1940 ja 1950 lukujen rakennusten osuus korjatuista on lisääntynyt. Yleisimmät korjausmenetelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa. Julkisivukorjaukset ovat keskittyneet elementtijulkisivuihin, joille on pääasiallisesti tehty laastipaikkauskorjauksia. Erityyppisten rappausten osuus korjauksista on kohonnut. Tämän kyselyn vastauksissa tuli esiin kaksi nk. muuta vaihtoehtoa puu ja keraaminen suurlaatta, mikä antaa kuvan julkisivukorjausten pintamateriaalien moninaisesta käytöstä. Laastipaikkauskorjaukset ovat olleet parvekkeille ominainen korjausmenetelmä. Kylmän vuodenajan toteutukset ovat ilmoitusten mukaan lisääntymässä, erityisesti parvekekorjauksissa. Tämä tutkimusraportti on suuntaa-antava julkisivualan kehityksestä vuonna Liitteenä olevat tarkemmat määrätaulukot antavat alalla aktiivisesti toimiville tahoille taustatietoa, mikäli tätä pohdintaa halutaan jatkaa. Yksittäiset kyselyyn vastanneet suuret toimijat voivat aiheuttaa tässä aineistomäärässä huippuarvoja korjausmenetelmien käyttömäärissä. 15

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Julkisivujen uudis- ja korjausrakentaminen. Terttu Vainio Erkki Lehtinen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Julkisivujen uudis- ja korjausrakentaminen. Terttu Vainio Erkki Lehtinen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Julkisivujen uudis- ja korjausrakentaminen Terttu Vainio Erkki Lehtinen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 25 14 3. Julkisivumarkkinat Julkisivut uusiin rakennuksiin - koko maa

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN VAIKUTTAA JULKISIVUKORJAUKSILLA?

VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN VAIKUTTAA JULKISIVUKORJAUKSILLA? Ympäristö- ja yhdyskuntamessut Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut Messukeskus, Hki 11.10.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN

Lisätiedot

JUKO ON APUVÄLINE ONNISTUNEEN JULKISIVUKORJAUKSEN LÄPIVIEMISEEN

JUKO ON APUVÄLINE ONNISTUNEEN JULKISIVUKORJAUKSEN LÄPIVIEMISEEN JUKO ON APUVÄLINE ONNISTUNEEN JULKISIVUKORJAUKSEN LÄPIVIEMISEEN Betonin toimitus Oppaassa on esitelty myös erilaiset julkisivu- ja parvekerakenteet sekä niiden korjauksiin käytettävät menetelmät valintaedellytyksineen.

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16 Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit....

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015. Valtteri Vaarsalo, RI amk

Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015. Valtteri Vaarsalo, RI amk Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015 Valtteri Vaarsalo, RI amk Taustaa Saimaan AMK 2011, Lappeenranta YIT, työmaamestari, korjausrakennuskohteet Sweco Asiantuntijapalvelut Oy (ent. Finnmap

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kyselyn 1. vaiheen tulokset 1. Vaiheen kysely Kysely toteutettiin valtionhallinnon organisaatioille 20.6.- 25.8.2017 Maakuntahallinnoille siirtyvien tehtävien

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJATUN RAKENTEEN YLLÄPITO Julkisivukorjauksen käyttö- ja huolto-ohje päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kyselyn 1. vaiheen tulokset 1. Vaiheen kysely Kysely toteutettiin valtionhallinnon organisaatioille 20.6.- 25.8.2017 Maakuntahallinnoille siirtyvien tehtävien

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Korjaustavan valinta ja korjaustöiden laatu

Korjaustavan valinta ja korjaustöiden laatu Korjaustavan valinta ja korjaustöiden laatu Julkisivun korjaustavan valintaan vaikuttavat korjaukselle asetettavat tavoitteet ja erilaiset reunaehdot. Korjauksen tavoitteiden muodostumiseen vaikuttavat

Lisätiedot

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab Hankekoulu Sanomatalo 18. 19.9. Tuula Nordberg Paroc Oy Ab 1 Julkisivun lisäeristys 2 Sisältö Korjausrakentaminen Case Poppelipolku Julkisivukorjausten vaihtoehdot Lisäeristyksen vaikutukset 3 Korjausrakentaminen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa Julkisivukorjaamisen nykytila ja tulevat trendit Julkisivuyhdistyksen kevätseminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN

Lisätiedot

Teknillisen Korkeakoulun talonrakennustekniikan laboratorion julkaisu 132

Teknillisen Korkeakoulun talonrakennustekniikan laboratorion julkaisu 132 Teknillisen Korkeakoulun talonrakennustekniikan laboratorion julkaisu 132 Helsinki University of Technology Laboratory of Structural Engineering and Building Physics Publication Espoo 2007 TKK-TRT-132

Lisätiedot

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Julkisivuyhdistys 15-vuotisjuhlaseminaari Kalastajatorppa, Hki 18.11.2010 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Esimakua Eristerappauskirjasta

Lisätiedot

Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan. TkK Jaakko Koskinen

Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan. TkK Jaakko Koskinen Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan TkK Jaakko Koskinen Taustalla Tampereen teknillisessä yliopistossa vuosina 2010-2011 tehty diplomityö tutkimuksen tavoitteena oli selvittää raskaan

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Viranomaisohjaus julkisivukorjaushankkeessa päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio

Lisätiedot

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous KIMU työpaja VTT, 25.5.2010 Jussi Mattila, Julkisivuyhdistys Toimitusjohtaja, tekn. toht. Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous Jussi Mattila 1(13) Korjausprosessi 1. Korjaustarpeen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 As Oy Ristikukkula, julkisivut ja parvekkeet Tässä yhteenvedossa on esitetty julkisivu- ja parvekekorjaushankkeen

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Aktiivisen korroosioajan. hyödyntäminen betonijulkisivujen käyttöiässä

Aktiivisen korroosioajan. hyödyntäminen betonijulkisivujen käyttöiässä Aktiivisen korroosioajan 02.11.2016 hyödyntäminen betonijulkisivujen käyttöiässä TkT Arto Köliö Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Tutkimusalueet:

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA. DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA. DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Energiatavoitteet ja energiatehokkuusvaatimukset

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista

Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista RAKLI-KTI Toimitilabarometri 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (kevät

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN Talonrakennustekniikka URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 5 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

LHE Rakennus Oy. on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

LHE Rakennus Oy. on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla: Nro 255 voimassa 31.10.2015 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että LHE Rakennus Oy Y-tunnus 1936880-9 kotipaikka Lahti

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

MINERAALIVILLA ERISTERAPPAUKSISSA

MINERAALIVILLA ERISTERAPPAUKSISSA MINERAALIVILLA ERISTERAPPAUKSISSA Jukka Sevón JULKISIVU 2007 / Wanha Satama HELSINKI 2007 ERISTERAPPAUSRAKENNE A KOLMIKERROSRAPPAUS n. 25 mm rappaus, laastit kalkkisementtipohjaisia, kolmessa eri työvaiheessa

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

LHE Rakennus Oy. on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

LHE Rakennus Oy. on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla: Nro 255 voimassa 31.10.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että LHE Rakennus Oy Y-tunnus 1936880-9 kotipaikka Lahti

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä 21.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄRJESTELMÄKUVAUS 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Tavoite 4 2.2 Laadunvarmistus 4 2.4 Terveydelle

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT KOHDE TEHTÄVÄ VUOSI TILAAJA

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT KOHDE TEHTÄVÄ VUOSI TILAAJA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT KOHDE TEHTÄVÄ VUOSI TILAAJA Julkisivut ja parvekkeet: Koy Kampinmäki, Helsinki Päätyseinän korjaus 2014 Elo Koy Kampinmäki, Helsinki Sisäpihan peltiseinän korjaus 2014 Eläke-Fennia

Lisätiedot

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Metsä Group Tutkimuksen tavoite 1) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia puurakentamisen osuuden lisäämisellä olisi työllisyyteen? rakennustuotteiden

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT KOHDE TEHTÄVÄ VUOSI TILAAJA

RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT KOHDE TEHTÄVÄ VUOSI TILAAJA RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT KOHDE TEHTÄVÄ VUOSI TILAAJA Peruskorjaukset ja linjasaneeraukset: As Oy Satovalli, Kirkkonummi Linjasaneeraus 2014 Varma As Oy Unikkoketo, Vantaa Linjasaneeraus 2013-2014 As Oy Mikkolanpuisto,

Lisätiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Asianajotoimistojen taustatiedot... 2 2.1 Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot... 3 3. Asianajotoimistojen koko ja pääasiallinen asiakasryhmä... 6 4.

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Laadulla on tekijänsä Laadulla on tekijänsä

Laadulla on tekijänsä Laadulla on tekijänsä 1 REFERENSSEJÄMME Olemme julkisivu- ja parvekekorjauksiin erikoistunut maalaus- ja korjausrakentamisliike. Toimintamme on alkanut v. 1988, luottoluokituksemme on AAA (Dun & Bradstreet). Työmme laatu perustuu

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Matalaenergiatalon betonijulkisivut. 13.5.2009 Julkisivuyhdistys 2009 Arto Suikka

Matalaenergiatalon betonijulkisivut. 13.5.2009 Julkisivuyhdistys 2009 Arto Suikka Matalaenergiatalon betonijulkisivut Muutos aiempaan 30 %:n parannus seinän ja ikkunan U-arvoihin Oleellisesti parempi tiiveys Uusia eristevaihtoehtoja käyttöön Lisäkustannus esim. betonisessa ulkoseinärakenteessa

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Raskaan julkisivukorjauksen vaikutus betonielementtitalon ääneneristävyyteen. Tekn. yo Jaakko Koskinen

Raskaan julkisivukorjauksen vaikutus betonielementtitalon ääneneristävyyteen. Tekn. yo Jaakko Koskinen Raskaan julkisivukorjauksen vaikutus betonielementtitalon ääneneristävyyteen Tekn. yo Jaakko Koskinen Tutkimuksen tausta tutkimuksen tavoitteena oli selvittää raskaan julkisivukorjauksen vaikutusta rakenteiden

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

UUSI ILME & PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS. Peltosaaren asuinalue Riihimäellä

UUSI ILME & PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS. Peltosaaren asuinalue Riihimäellä UUSI ILME & PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS Peltosaaren asuinalue Riihimäellä Energiatehokkuus Peltosaaren asuinalue Riihimäellä on malliesimerkki korjausrakentamisesta, jossa yhdistetään uusi edustava ilme ja

Lisätiedot

Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta

Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta Sisältö: 1. Perustiedot (liitteet 1-7) - rakennetyypit ja määrätiedot - käytetyt raaka- aineet, materiaalit ja työtavat - työmaatoteutus 2. Käyttöikä ja kunnossapitojaksot

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n JULKISIVUKORJAUKSEN HAASTEET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjausrakentamisen teemailtapäivä 29.11.2007 RIL Talonrakennusjaosto Mikko Tarri / A-Insinöörit

Lisätiedot

MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980. Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi

MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980. Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi HENKILÖREFERENSSI 1(11) MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980 Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi KOULUTUS: 2004 Rakennusinsinööri (AMK), Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Monitorointihanke 2008

Monitorointihanke 2008 Monitorointihanke 2008 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Monitorointihanke 2008 Julkaisun tekijä ja julkaisija Reetta Honkanen, Lennart Wahlfors (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira)

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot