IKÄIHMISILLE MYÖNNETTÄVÄT TUET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISILLE MYÖNNETTÄVÄT TUET"

Transkriptio

1 IKÄIHMISILLE MYÖNNETTÄVÄT TUET Annette Wiksten Kotihoidon ohjaaja

2 Luennon sisältö Kelan Hoitotuki Asumistuki Matkakorvaus Kuljetuspalvelutuki Sosiaalihuoltolain mukainen Vammaispalvelulain mukainen Omaishoidon tuki Kaupungin palvelut Muistipoliklinikka Edunvalvonta valtuutus Lisätietoa

3 ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuen voi saada vain eläkkeensaaja, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

4 Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua) tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa sinulle säännöllistä avuntarvetta ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia.

5 Kustannuksina hyväksytään yleensä vain jatkuvat kustannukset, jolloin niitä tulee olla vähintään 6 kuukauden ajalta. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut (mitä Kela ei vielä ole korvannut) ylimääräiset matkakustannukset kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset ylimääräiset vaatekustannukset (erityisjalkineita, erityisvaatteita pyörätuolissa istuville erityisruokavalion kustannukset (esim. keliakia) Erityiskustannuksiksi ei lueta esimerkiksi normaaleja ruokatai vaatekuluja, harrastustoiminnan, laitteiden hankinnan tai auton kuluja.

6 voimaan tuleva lakimuutos Vammaisetuuksia ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Tukien myöntäminen edellyttää aina vammasta ja sairaudesta aiheutuvaa haittaa tai avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta. Erityiskustannukset voivat sen sijaan korottaa tuen määrän perustuesta korotetuksi tueksi. Erityiskustannuksia voivat olla esimerkiksi kotipalvelu-, lääkäri-, lääkeja kuntoutuskuluja, jotka hakija maksaa itse. Muutoksen koskevat 1.6. tai sen jälkeen alkavia uusia vammaisetuuspäätöksiä. Ennen lainmuutosta myönnettyjen vammaisetuuksien maksu jatkuu annetun päätöksen mukaisena seuraavan tarkistukseen asti. Lakimuutoksen vaikutuksesta Kela voi myöntää vammaisetuudet nykyistä pitemmäksi ajaksi ja entistä useammin toistaiseksi.

7 Hoitotuen määrä (2015) Perushoitotuki 62,48 euroa/kk Viikoittainen apu henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä Korotettu hoitotuki 155,53 euroa/kk Joka päivä tarvitsee apua useissa päivittäisissä toiminnoissa tai jos tarvitsee säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Ylin hoitotuki 328,47 euroa/kk Avun ja valvonnan tarve on ympärivuorokautista. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus.

8 Hakeminen Lomake EV 256, joka toimitetaan Kelaan. Liitä hakemukseen mahdollisimman tuore lääkärinlausunto C (ei puolta vuotta vanhempi) tai B- lääkärinlausunto, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavat tiedot. selvityksen avuntarpeestasi, käyttämistäsi palveluista ja erityiskustannuksista. Voit hakea tukea takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta.

9 ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUKI Kela korvaa pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille eläkkeensaajan asumistukea. Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa olet pienituloinen eläkeläinen ja saat vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä

10 Eläkkeensaajan asumistuen määräytymiseen vaikuttavat asumismenot perhesuhteet sekä eläkkeensaajan ja puolison bruttotulot ja omaisuus.

11 Asumistuen määrä Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % kohtuullisista asumismenoista Kohtuulliset asumismenot vahvistetaan joka vuosi Valtioneuvostossa. Vuonna ,58 euroa/kk Perusomavastuu on kaikille sama 617,97 euroa/vuosi (noin 51,50 euroa/kk) Lisäomavastuu on 40 % siitä perheen tulojen osasta, joka ylittää tulorajat. Yksinasuvalla tuloraja euroa /vuosi Avio- tai avoliitossa oleva, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen euroa/vuosi Avio- tai avoliitossa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen euroa/vuosi

12 Asumistuesta ei mene veroa. Eläkkeensaajan asumistuki lasketaan seuraavan kaavan mukaan: 0,85 (asumismenot (perusomavastuu + mahdollinen lisäomavastuu)) https://easiointi.kela.fi/aelaskenta_app/aelaskenta Application?&lang=fi

13 Lomake AE1. Liitä hakemukseen Hakeminen selvitys asumismenoista: vuokrasopimus, vuokran tai vastikkeen maksukuitti tai muu maksutosite selvitys omista ja puolison tuloista ja omaisuudesta selvitykset veloista ja velkojen koroista. Voit jättää hakemuksen mihin tahansa Kelan toimistoon.

14 MATKAKORVAUS Korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon Kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen Korvaa yleensä matkan lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkäriin tai hoitolaitokseen. Matka yksityiseen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka silloin, kun annettu hoito tai tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Taksin käyttöön tulee olla terveydenhuollon antama todistus sen tarpeellisuudesta

15 Hakemus 2015 Täyttää matkakorvaushakemuksen (SV4). Lähetä hakemuslomake postitse tai jätä se Kelan toimistoon Liitteeksi selvitys erityiskulkuneuvon tarpeellisuudesta esim. lääkärintodistus terveydentilasta kuitti suoritetusta maksusta Selvitys (B-lausunto, C-lausunto) pitkäaikaisesta erityisajoneuvon tarpeesta, ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta hakiessasi korvausta matkoista Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa matkasta

16 Korvaus Suorakorvausjärjestelmä koko Suomeen Taksimatkat tilataan yhdestä numerosta Helsinki ja Uusimaa (suomi) (ruotsi) Omavastuu 16 /matka Vuotuinen omavastuuosuus 272

17 KULJETUSPALVELUTUKI Kuljetuspalvelutuki on kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää tukea hakevan henkilön toimintamahdollisuuksia. Se on tarkoitettu asioimiseen ja virkistäytymiseen taksia käyttäen. Kela korvaa lääkärimatkat matkakorvausta vastaan. Kuljetuspalvelutukea on mahdollisuus saada sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella.

18 Kuljetuspalvelutukea sosiaalihuoltolain perusteella Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona sekä vahvistaa pitkäaikaishoidossa olevien ihmisten sosiaalisten verkostojen säilymistä. Kuljetuspalvelu voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisen asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun bruttotuloraja vuonna 2014: Yksinäisellä asiakkaalla bruttotuloraja on 1689,00 ja pariskunnalla 3117,00 (Espoo) Yksinäisellä asiakkaalla bruttotuloraja on 1 820,00 ja pariskunnalla 3 357,00 (Kauniainen)

19 Espoossa myönnetään enintään 10 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Palvelutalossa tai pitkäaikaishoidossa asuville asiakkaille myönnetään 4 yhdensuuntaista taksimatkaa (Espoo). Kauniaisissa myönnetään enintään 16 yhdensuuntaista matkaa Taksimatkoista korvataan enintään 21 /matka. Tämän ylimenevän osan asiakas maksaa itse. Omavastuu 3,00 Kuljetuspalveluja myönnetään määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Kuljetuspalveluasiakkaan mukana maksutta kulkea yksi henkilö, joka itse ei ole kuljetuspalvelutuen saaja.

20 Hakeminen Lomake Kuljetuspalvelutukihakemus Liitä hakemukseen Lääkärin tai muun terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilön kirjoittama lausunto hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumis- tai muuhun toimintakykyyn. Tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista Hakemukset osoitteeseen: Yli 65-vuotiaat asiakkaat: Vanhusten palvelut, kotihoidon keskitetyt palvelut Asemakuja 2C, PL 2308, Espoon kaupunki Kauniaisten kotihoito, Asematie 19, Kauniainen

21 Kuljetuspalvelutukea vammaispalvelulain perusteella Vammaispalvelulain mukaisesti myönnetään kuljetuspalvelutukea henkilöille joilla vaikeavammaisuutensa johdosta erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa takia voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomaan suuria vaikeuksia.

22 Kunnan on järjestettävä kuljetuspalvelua vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaisesti yhdensuuntaisen vapaaajanmatkojen määrä on vähintään 18 matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalveluja myönnetään määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Päätöstä tarkistetaan aina kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat tai vähintään viiden vuoden välein. Kuljetuspalveluasiakkaan mukana maksutta kulkea yksi henkilö, joka itse ei ole kuljetuspalvelutuen saaja.

23 Hakeminen Lomake Kuljetuspalvelutukihakemus Liitä hakemukseen Lääkärinlausunto, jossa on yksityiskohtainen kuvaus hakijan liikunta- ja toimintakyvystä Hakemukset osoitteeseen: Vammaispalvelujen palvelukeskus, Kuljetuspalvelutuki Kamreerintie 3B, PL 2513, Espoon kaupunki Kauniaisten kaupunki, Vammaispalvelu, PL 52, Kauniainen

24 Kuljetuspalvelu tarpeen arviointi Kuljetuspalvelun tarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvan toimintarajoitteet. Huomioidaan asiakkaan mahdollisuus käyttää yleisiä joukkoliikennevälineitä Arvioidaan sairauden/vammaisuuden aiheuttama haitta suhteessa: Vuodenaikoihin, vuorokaudenaikoihin (esim. näkövammaiset), säätilaan Tarpeen vaatiessa järjestetään koematka Lääkärin lausuntoa käytetään apuna kuljetuspalvelutukipäätöksen tekemiseen

25 Invataksin käyttö Asiakkaalla on oikeus käyttää invataksia, jos hän ei toimintakykynsä tai vammansa vuoksi kykene käyttämään tavallista taksia. Invataksin käyttöoikeudesta tehdään kirjallinen päätös

26 OMAISHOIDONTUKI Laki omaishoidon tuesta /937 Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa, jota järjestetään tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunta tulee olla Espoo tai Kauniainen. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa tarvittaessa hoitajan sosiaali- ja eläketurvamaksut.

27 Myöntämisedellytykset Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset selviävät Omaishoitolain 3. pykälästä. Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

28 Omaishoidontuen arviointi Omaishoidon tuen myöntämisestä päättäminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuoliseen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Avuksi voidaan käyttää toimintakyky mittareita esim. RAVA, RAI tai MMSE Omaishoidon tukipäätöstä tehtäessä arvioidaan asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja -kokonaisuus. Arviota tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, selviytyykö hoitaja omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä. Arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan: fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito toimintakyky ja voimavarat, kuten kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista sosiaaliset verkostot

29 Omaishoidontuen määrä Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Vuonna 2014 hoitopalkkiot ja luokat: 1 Hoitoisuusryhmä on 1666,40 2 Hoitoisuusryhmä on 769,31 3 Hoitoisuusryhmä on 423,05 Omaishoitajalla on oikeus 3 vapaapäivään kuukaudessa. Kunta järjestää vapaapäivät eri tavoilla: lyhytaikaishoito, palveluseteli tai toinen hoitaja.

30 Hakeminen Lomake Omaishoidon tuen hakemus Liitä hakemukseen Lääkärinlausunto hoidettavan terveydentilasta Tarvittaessa hoitajan lääkärinlausunto Hakemukset osoitteeseen: Espoo yli 50-vuotiaat asiakkaat Kotihoito, keskitetyt palvelut, omaishoidontuki Maapallonkuja 2, PL Espoon kaupunki puh arkisin klo 9 15 alle 50-vuotiaat asiakkaat Vammaispalvelun palvelukeskus, omaishoidontuki Kamreerintie 2 A, PL Espoon kaupunki puh arkisin ma-ke ja pe klo 9 11 sekä to klo Kauniainen Kotihoito, asiakkaat yli 65vuotta Asematie 19, Kauniainen kotihoidon ohjaaja, puh klo Kauniaisten kaupunki, Sosiaalitoimisto, asiakkaat alle 65 vuotta PL 52, Kauniainen sosiaalityöntekijä puh

31 Kaupungin palvelut Kotihoidon ensipalvelutarpeenarviointi ja palveluohjaus puh Kokonaisvaltaisesti arvioidaan toimintakyky ja voimavarat yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa Yhteys 7 arkipäivän sisällä Kotihoito Tukipalvelut Turvapalvelu Kauppapalvelu Ateriapalvelu Saunapalvelu

32 Päivätoiminta 3kk jakso Lyhytaikaishoito 4krt/vuosi Palvelukeskukset Ryhmätoiminnot Liikuntaa Ruokailua Muistipalvelukeskus Viherlaaksossa Lyhytaikaishoitoa Päivätoimintaa

33 Muistipoliklinikka Muistipoliklinikalla tutkitaan yli 75-vuotiaita espoolaisia, joilla epäillään muistihäiriötä. Poliklinikalle tarvitaan lähete. Vastaanotolle pyydetään mukaan haastattelua varten henkilö, joka tuntee asiakkaan elämäntilanteen. Asiakas käy muistipoliklinikalla 1 3 kertaa. Jatkohoito ja seuranta tapahtuvat omalla terveysasemalla. Muistineuvoja tekee kotikäyntejä, antaa puhelinneuvontaa ja omainen voi tulla keskustelemaan vastaanottokäynnille. Kauniaisissa muistitutkimuksen hoidetaan terveysasemalla

34 Edunvalvonta valtuutus Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään

35 Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua oikeusaputoimistosta tai asianajajalta. Valtakirjan laadinnalle on asetettu selkeät muotovaatimukset Kun valtakirjan laatija on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, valtuutettu pyytää maistraattia vahvistamaan valtakirjan. Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti sen vahvistaa Maistraatti valvoo valtuutettuja

36 Lisätietoa Toimivakoti Ruskeasuolla Muistiliitto Muistikoti (sivut ei auki tällä hetkellä) Kela Omaiset ja Läheiset liitto Lomia Kuntoutuspalveluita

37 LÄHDELUETTELO Kansaneläkelaitos Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759 Sosiaalihuoltolaki 1982/710 Sosiaalihuoltoasetus 1983/607 Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta 950/2006

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA Perusturvaltk. 24.3.2014 32 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.4.2015 30 2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Voimaantulo 1.1.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJEET

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja määritelmät...3 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset...3 3. Omaishoitajaa koskevat ohjeet...4

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi...

Lisätiedot