MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN"

Transkriptio

1 MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

2 ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve ja taloudellinen asema vaikuttavat asumispalvelun, kotihoidon ja muun kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun määrään ja hintaan. Kannattaa huomioida, että joissain tapauksissa yksityiseltä palveluntarjoajalta hankitut palvelut tulevat edullisemmaksi kuin kunnalta hankittuna. Tähän oppaaseen on koottu neuvot, mitä etuuksia voit eläkkeensaajana hakea palveluasumiseen ja kotiin tuotaviin palveluihin. Löydät etuuksista myös esimerkkilaskelmia sekä nettilinkkejä lisätietoon. Opas on koottu vuoden 2015 hintojen ja maksujen perusteella. Eläkkeensaajan hoitotuki Kotitalousvähennys Eläkkeensaajan asumistuki Kunnan myöntämä palveluseteli Kunnan perimät palvelumaksut ja kotihoidon maksut Omaishoidon tuki Tuet, joita voit hakea palveluasumiseen ja kotiin tuotaviin palveluihin Alla oleva taulukko on suuntaa-antava. Tapauksissa, joissa kunta myöntää palvelusetelin, ei verottaja myönnä kotitalousvähennystä. Palveluseteli on kuntakohtainen ja kunnissa on erilaisia käytäntöjä sen myöntämiseen. Palvelut, joihin saa tukea on merkitty rastilla Hankittava palvelu Hoivapalvelut ja hyvinvointisoitto Turvapuhelinpalvelut, esim puhelin ja ranneke Eläkkeensaajan hoitotuki Kela Kotiin tai senioritaloon tuotavat palvelut Kotiateria ja kauppakassi * Siivouspalvelut Palveluasuminen Asuminen palvelutalossa Asuminen senioritalossa Asuminen senioritalossa ilman lisäpalveluja Kotitalousvähennys Vero Eläkkeensaajan asumistuki Kela Kunnan myöntämä palveluseteli Oma kunta * Kotiateriapalveluiden kuljetuksen voi vähentää verotuksessa.

3 ELÄKKEEN- SAAJAN HOITOTUKI Kela maksaa eläkettä saavan hoitotuen kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Hoitotuki on verotonta tuloa. Hoitotukea tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. Perushoitotuki 62,48 /kk Voit saada perushoitotukea, jos tarvitset vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissasi tai ohjausta ja valvontaa niissä. Jos sinulla on pelkästään avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, hoitotukea ei voida myöntää. Voit saada perushoitotukea myös erityiskustannusten perusteella, jos niitä on keskimäärin perushoitotuen verran kuukaudessa. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen. Korotettu hoitotuki 155,53 /kk Voit saada korotettua hoitotukea, jos tarvitset joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissasi (esim. syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä) tai jos tarvitset säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Voit saada korotettua tukea myös erityiskustannusten perusteella, jos sairaus tai vamma aiheuttaa niitä huomattavan määrän, vähintään tuen verran kuukausittain. Ylin hoitotuki 328,87 /kk Voit saada ylintä hoitotukea, jos tarvitset ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa etkä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa. Voit saada ylintä hoitotukea myös erityiskustannusten perusteella, jos niitä on vähintään ylimmän hoitotuen verran kuukausittain. Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Erityiskustannukset hoitotuessa Erityiskustannukset ovat tarpeellisia ylimääräisiä kustannuksia, jotka sairaus tai vamma aiheuttaa. Kustannuksina hyväksytään yleensä vain jatkuvat kustannukset, jolloin niitä tulee olla vähintään 6 kuukauden ajalta. Erityiskustannuksia ovat esim. sairaanhoito- ja lääkekulut ylimääräiset matkakustannukset kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisruokavalion noudattamisesta aiheutuvat kustannukset. Erityiskustannuksiksi ei lueta esim. harrastustoiminnan, laitteiden hankinnan ja auton kuluja tai ruoka- tai vaatekuluja. Tulojen ja muiden tukien vaikutus hoitotuen määrään Hoitotukeen eivät vaikuta sinun ja perheesi tulot eikä omaisuus. Jos kuitenkin saat saman sairauden tai vamman takia tapaturma- tai liikennevakuutusjärjestelmästä maksettavaa hoitotukea, haittalisää tai vammaistukea vastaavaa etuutta ulkomailta, vammaistuestasi voidaan vähentää toisen etuuden määrä. Hoitukea voit hakea kuusi kuukautta takautuvasti. Hoitotukea saa avuntarpeen ja kustannuksen perusteella.

4 KOTITALOUS- VÄHENNYS Kotitalousvähennystä voit saada kotiin tuotaviin palveluihin ja palveluasumiseen. Työ voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä, ulkoilua, auttamista henkilökohtaisissa toimissa ja siivousta. Myös ateriapalveluiden kuljetuksen voit vähentää verotuksessa. Omavastuun osuus kustannuksista on 100 euroa henkilöä kohden. Mikäli vähennyksen määrä ei ylitä yhden hengen enimmäismäärää (2 400 euroa), sitä ei kannata jakaa puolisoiden kesken, koska omavastuu vähennetään silloin kahteen kertaan. Jos haet vähennystä itse palkkaamastasi työntekijästä, on 15 % palkasta sekä palkan sivukulut kokonaisuudessaan vähennyskelpoista. Jos teetät työn ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrityksellä laskua vastaan, on vähennettävä määrä 45 % laskutetusta työstä. Vähennystä ei saa Terveyden- ja sairaudenhoitopalveluista, joista ei makseta arvonlisäveroa: mm. työt, jotka lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti tai hieroja tekee. Työstä, jota varten on saatu kunnan myöntämä sosiaalija terveydenhuollon palveluseteli. Samasta työstä, jota varten on saatu omaishoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Edellä mainitut tuet ja palveluseteli eivät estä vähennystä muissa kuin niissä töissä, joita varten tuki on saatu. kuntansa alueella harjoittamastaan toiminnasta. Kunnan järjestämät palvelut eivät oikeuta kotitalousvähennykseen. Vähennystä ei saa vaikka työn olisi tehnyt yksityinen palvelutalo tai palvelutalo, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä, jos maksu maksetaan kunnalle tai kaupungille. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2015 on 2400 euroa vuodessa ja sen voi tehdä ainoastaan työkustannuksista. Maksaja saa vähentää työn verotuksessa ja vähennys on henkilökohtainen. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä euroa vuodessa. Myös lapset voivat saada vähennyksen. Palveluasumisen vaikutus kotitalousvähennykseen Palvelutalossa, hoivakodissa, senioritalossa tai ryhmäkodissa asuva saa kotitalousvähennyksen kuten muutkin. Vähennykseen oikeuttava työ on tehtävä henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa. Laitoshoidon maksuista tai peruspalvelumaksuista ei saa vähennystä. Myöskään turvapalvelut eivät ole vähennyksen piirissä. Esimerkiksi illalla tapahtuva hoito oikeuttaa vähennykseen, jos palveluseteli on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten. Jos kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen tehtyyn työhön, ei kotitalousvähennystä saa edes maksetustakaan osasta. Tämä johtuu siitä, että kunnat eivät ole tuloverovelvollisia oman Kotitalousvähennyksen saa yksityisestä kotona tapahtuvasta hoivatyöstä.

5 ELÄKKEEN- SAAJAN ASUMISTUKI Asumistukea voi saada myös palvelutalossa asumiseen. Asumistukea voi hakea Kelalta asumiseen kotona tai palvelutalossa ja senioriasuntoon. Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa ja olet pienituloinen. Eläkkeensaajan asumistuki perustuu saamaasi eläkkeeseen, ei ikääsi. Jos saat pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai vapaaehtoista eläkettä, kuulut yleisen asumistuen piiriin. Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % kohtuullisista asumismenoista. Kohtuulliset asumismenot määrittyvät asuinpaikan mukaan vuonna 2015: I kuntaryhmä 662,60 /kk (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) II kuntaryhmä 609,40 /kk (mm. Lahti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Pori ja Oulu) III kuntaryhmä 534,60 /kk (pienemmät kunnat) Asumismenoista vähennetään perusomavastuu ja tulojen mukaan määräytyvä lisäomavastuu. ESIMERKIT ELÄKKEEN- SAAJAN ASUMISTUESTA I kuntaryhmän alueella asuvan henkilön bruttotulot (eläke ym. tulot) 1300 /kk Asiakkaan vuokra on 662,60 /kk, johon saa eläkkeensaajan asumistukea 85 % menoista Asiakas maksaa perusomavastuun 51,50 /kk ja lisäomavastuun 227,25 /kk Arvioitu eläkkeensaajan asumistuki on 326,26 /kk II kuntaryhmän alueella asuvan henkilön bruttotulot (eläke ym. tulot) 1100 /kk Asiakkaan vuokra on 609,40 /kk, johon saa eläkkeensaajan asumistukea 85 % menoista Asiakas maksaa perusomavastuun 51,50 /kk ja lisäomavastuun 147,25 /kk Arvioitu eläkkeensaajan asumistuki on 349,07 /kk

6 KUNNAN MYÖNTÄMÄ PALVELUSETELI Käytännöt palvelusetelin myöntämisestä vaihtelevat kunnittain. KUNNAN PERIMÄT PALVELUMAKSUT asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalvelujen käyttäjistä suurin osa on vanhuksia. Asumispalveluja voidaan järjestää myös kehitysvammaisille sekä mielenterveys- tai päihdekuntoutujille. Palvelusetelin avulla voi hankkia palveluja muualta kuin kunnan järjestämänä. Se on siis vaihtoehto kunnan itse tuottamalle palvelulle tai ostamille palveluille. Kunta arvioi asiakkaan hoitotason ja hyväksyy riittävän palvelutarpeen. Palveluseteli ei ole konkreettinen seteli, vaan se voi olla esimerkiksi viranhaltijapäätös (palvelupäätös). Palvelusetelin arvo on osuus, jonka kunta maksaa asiakkaan palvelusta palvelun tuottajalle. Arvo voi olla tulosidonnainen tai tasasuuruinen. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelusta on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. 1 Palvelusetelipäätöksen saatuasi (voi olla myös asiakkaan edustaja) ota yhteyttä palveluntuottajaan. Kunnalla on lista palveluntuottajista, jotka täyttävät kunnan hakukriteerit ja sitoutuvat palveluseteliin liittyviin sääntöihin. 2 Tee palveluntuottajan kanssa sopimus palveluun liittyvistä yksityiskohdista. 3 Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja sinulta omavastuuosuuden, joka määräytyy tulojesi perusteella. Mahdolliset lisäpalvelut maksat kokonaisuudessaan itse palveluntuottajalle. Kunta perii asiakkaalta maksun kunnan järjestämistä palveluista, kuten kotipalvelusta ja palveluasumisesta. Maksun suuruus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta ja kuntayhtymä voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea Kunnan tulee ottaa huomioon maksuja koskevat yleissäännökset: Asiakasmaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista. Asiakasmaksu voidaan määrätä asiakkaan maksukyvyn mukaan. (Asiakasmaksulaki 1,2 ja 12 ). Asiakkaan toimintakyky ja yksilölliset tarpeet vaikuttavat siihen, missä määrin hän käyttää asumista tukevia palveluja. Asiakasmaksun tulee olla kohtuullisessa suhteessa asiakkaan käyttämien palvelujen määrään.

7 Kunnan perimät kotihoidon maksut Säännöllisesti kotiin annettavan palvelun asiakasmaksuissa kolme alle 15 minuutin käyntiä yhdistetään laskutuksessa yhdeksi laskutettavaksi käynniksi. Alin laskutettava maksu on 5,05 euroa. Jos asiakkaan tulojen ja palvelun määrän mukainen maksu olisi enemmän kuin 45 euroa tunnilta, peritään asiakasmaksuna 45 euroa tunnilta. Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään asiakasmaksulaissa määritellyn maksuosuuden mukainen. Oheisessa taulukossa on esimerkkejä kotihoidon palvelumaksuista kunnan järjestämänä tai yksityiseltä hankittuna. Perheenjäsenten määrä 1 1 Vertaile, kannattaako palvelut hankkia kunnalta vai yksityiseltä. Palvelun tarve 30 h/kk (1 h/vrk ) 20 h/kk (5 h/vko ) Eläkkeensaajan kk-tulot (brutto) 1300 /kk + korotettu hoitotuki 155,53 /kk korotettu hoitotuki 155,53 /kk Asiakasmaksulaissa määritellyt kotihoidon maksuosuudet. Perheenjäsenten määrä 1 2 Eläkkeen suojaosan/maksuttomuuden yläraja Maksu-% ja palvelutuntien määrä kuukaudessa 1-4 h 5-10 h h h 41 h tai yli h I II III IV V 8 % 8 % 12,5% 12,5 % 20 % 15 % 27 % 17 % 35 % 22 % Huom! Asiakasmaksua laskettaessa otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös Kelalta saatava hoitotuki. Sen sijaan Kelalta saatava asumistuki ei vaikuta asiakasmaksuihin. Kunnan järjestämä palvelu Maksu 241 /kk Asiakasmaksukaava 27% * ( ) Maksu 322 /kk Asiakasmaksukaava 27% * ( ) Yksityiselta hankittu palvelu (hinta 35 /h) Hinta: 1050 /kk (35 * 30h) Maksu on 695 /kk mikäli asiakas saa korotetun hoitotuen 155,53 /kk sekä kotitalousvähennyksen 200 /kk Maksu 521 /kk, mikäli asiakas saa ylimmän hoitotuen 328,87 /kk Hinta: 7oo /kk (35 * 20 h) Maksu 345 /kk, mikäli asiakas saa korotetun hoitotuen 155,53 /kk sekä kotitalousvähennyksen 200 /kk Maksu 171 /kk, mikäli asiakas saa ylimmän hoitotuen 328,87 /kk 2 30 h/kk (7,5 h/vk ) yhteiset kk-tulot 3500 /kk + korotettu hoitotuki 155,53 /kk Maksu 445 /kk Asiakasmaksukaava 15% * ( ) Hinta 1050 /kk (35 * 30 h) Maksu 495 /kk, mikäli toinen perheenjäsen saa korotetun hoitotuen 155,53 /kk ja molemmat saavat kotitalousvähennyksen yht. 400 /kk Maksu 321 /kk, mikäli toinen perheenjäsen saa ylimmän hoitotuen 328,87 /kk ja molemmat saavat kotitalousvähennyksen yht. 400 /kk

8 OMAISHOIDON TUKI Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta. Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidon tuesta laaditaan hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tiedot myös omaishoitajan hoitotehtävää tukevista sosiaalipalveluista. Omaishoidon hoitopalkkio Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on lukien vähintään 384,67 /kk. Hoitopalkkio on kuitenkin vähintään 769,33 /kk, jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä. Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys. Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä. Omaishoitajan vapaat Hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunta voi harkintansa mukaan järjestää edellä mainituille sitovaa hoitotyötä tekeville omaishoitajille vapaapäiviä enemmän kuin kolme vapaapäivää kuukaudessa sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Kunta voi järjestää vapaapäiviä ja virkistysvapaita myös muille kuin sitovaa hoitotyötä tekeville omaishoitajille. Lakisääteisten vapaapäivien ja virkistysvapaiden pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaiden aikana. LISÄTIETOA NETISTÄ Eläkkeensaajan hoitotuki Kelan laskurit Kotitalousvähennys Kotitalousvahennys/Kotitalousvahennys_hoito_ja_ hoivatyosta(9220) Kunnan maksuryhmät enimmaisasumismenot Tampereen kaupungin asiakasmaksulaskuri Verohallinnon palvelut ja palvelunumerot Tarkista kotikuntasi iäkkäiden palvelusetelin suuruus ja myöntämiskäytöntö oman kunnan nettisivuilta.

9 3/2015 Hyvä ja turvallinen vanhuus. Mainio Vire Oy Ratapihantie 11, 7. krs, Helsinki vaihde fax

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot