Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki"

Transkriptio

1 1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 TIIVISTELMÄ 4 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET Tiedustelun kattavuus Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannenäkymien muuttuminen Ennusteet ja tapahtunut kehitys 22 II TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialaryhmien mukaan Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Henkilömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet Teknologiayritysten kehitys Pankkiryhmittymien ennusteet 37 III VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN 38 IV ARTIKKELIT 40 COME TO AMERICA 41 Näkökohtia suomalaisen Pk-yrityksen Kaliforniaan tulemiselle 49 Pohjois-Suomen sähköteknisen teollisuuden osaamistarpeet 52 LIITE 1 58 LIITE 2 59

2 2 Esipuhe Ouluseudun myönteinen kehitys jatkuu. Yritysten myynti on kasvanut ja työpaikkoja on tullut lisää. Yritykset odottavat kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myönteinen kehitys on alentanut alueen työttömyysastetta niin, että on päästy jo nyt alle v enimmäistavoitetason. Toivottavasti tässä suhteessa kehitys on pysyvää. Vuoden 1997 aikana on saavutettu työpaikkojen kasvussa v keskimääräinen nettokasvutavoite (1600 työpaikkaa / vuosi). Luvut osoittavat jälleen kerran, että suhdanteet lämpenevät Pohjois-Suomessa viiveellä koko maahan verrattuna. Toivoa sopii, että Suomen kansantalous kehittyy myönteisesti myös tulevina vuosina, sillä kotimarkkinayritysten merkitys Oulun työllisyyskehitykselle on erittäin merkittävä. Yritysten pitkän aikavälin odotukset tulevasta kehityksestä ovat vahvistuneet viime kevään tasosta. Lokakuun näkymien mukaan olisi Oulun alueella odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana noin 8000 uutta työpaikkaa niillä toimialoilla, joita tiedustelu koskee. Noin 80 % uusista työpaikoista olisi tulossa teknologiayrityksiin. Näiden toteutuminen on kiinni kuitenkin siitä saavatko yritykset riittävästi osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Tässä prosessissa tarvitaan koko Pohjois-Suomen osaavia oppilaitoksia. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

3 3 Alkulause Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuoda ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajajina toimivat Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus sekä taloustieteen osasto. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat Oulun kaupungin elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.), Oulun Teknologiakylän toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, Oulun yliopiston taloustieteen osastolta professori Rauli Svento sekä täydennyskoulutuskeskuksesta johtaja Pekka Kess, kehityspäällikkö Martti Hyry ja projektipäällikkö Pekka Räsänen. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat edellisten kyselyjen tapaan alueen teknologia-, muut teollisuus-, kauppa-, talonrakennus-, kuljetus-, ja palvelualan yritykset sekä pankit. Uutena kohderyhmänä ovat nyt mukana kyselyssä matkailualan yritykset. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut ja puhelinkyselyt. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

4 4 Tiivistelmä Ouluseudulla teollisuuden ja teknisen palvelualan yritykset odottavat myynnin kasvun vahvistuvan lyhyellä aikavälillä. Kasvua ennakoiva on +42 ja vuoden ennusteen on tätäkin korkempi, +68. Kyselyä edeltävän ajanjakson myynnin kasvua kuvaava oli teollisuus- ja teknisillä palveluyrityksillä +56. Yritykset odottavat myös tilauskannan kasvavan seuraavan 6 kk aikana ja sitä osoittava on +40. Kaupan alan yrityksillä myynnin kasvu on ollut erittäin voimakasta, sillä kaupan yrityksistä 70 % ilmoitti myynnin kasvaneen viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kaupat ennustavat myynnin kasvun jatkuvan myös seuraavan vuoden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa 53 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 75 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Suhdanne-ennusteessa on nyt mukana ensimmäistä kertaa kohderyhmänä matkailualan yritykset. Niiden myynti on kasvanut 49 % ja pysynyt ennallaan 51 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa lähes kaikki eli 98 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 82 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=379) henkilömäärä lisääntyi 1750 henkilöllä eli 19,9 prosenttia. Keväällä 1997 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 6,5 % eli työpaikkojen määrän kasvu on nopeutunut selvästi viimeisen vuoden aikana. Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla muilla sektoreilla paitsi pankkitoiminnan alalla. Työpaikkojen muutosennusteessa on verrattu lokakuun 1997 ja vuoden 2002 ennusteen tietoja. Sen mukaan kyselyyn vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 5300 seuraavan viiden vuoden aikana. Nyt tehdyn tiedustelun ennusteessa työpaikkojen määrän kasvuennuste on palannut syksyn 1996 tiedustelussa todetun pienen tasaantumisvaiheen jälkeen taantumaa edeltävälle kasvu-uralle tai on jopa hieman nopeutunut siitä. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan kokonaisuudessaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään lähes 8000 seuraavan viiden vuoden aikana. Ouluseudulla yritysten lähitulevaisuuden odotukset ja toteutunut kehitys on ollut aikaisemmissa tiedusteluissa selvästi korkeammalla tasolla kuin muiden tiedustelujen tuloksissa. Nyt tehdyssä tiedustelussa Ouluseudun yritykset kasvun odotukset ovat

5 5 edelleen korkeammalla tasolla kuin muissa koko maan kattavissa tiedusteluissa, mutta saldoluvulla mitatut odotusarvojen erotus on pienentynyt.

6 6 Abstract The trend cycle barometer for the 2/1997 issue of the Business Review of Oulu Region was compiled in October. An inquiry was sent to 487 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki and Muhos. In all, 379 companies, that is 77.8 per cent of them responded. Measuring by their number of employees and turnover, those companies represent all important branches of business, and most of them employ more than 5 persons. In 1996, the turnover of those companies totalled at 23.3 milliard FIM. The companies involved were grouped as follows: High tech companies Other industrial companies Wholesale trade Retail trade Technical services (including engineers offices) Business services (including planning architects offices, consulting, accounting and advertising agencies) Touring offices Housing construction Transport (including passenger traffic and transportation of goods) and Banking In the Oulu Region the profitability of companies in industry and technical services has improved and their short-term expectations for growth will continue to improve further In sales, the growth has continuously been very strong, and the expectations for growth are in the increase. Of the companies that responded to the inquiry, 66 per cent announced their sales had grown during the past six months. The companies expect the growth of sales to continue also next year. Increasing sales in the next 6-month period in comparison to the former is expected by 54 per cent of the companies, and in the corresponding 12-month prognosis, respectively, as many as 72 per cent of the companies have expectations for growing sales. The balance figure of sales in the short-term prognosis is +42 per cent, and 68 percent in the 12-month prognosis. Profitability is expected by the companies to be in steady growth. During the past six months, profitability has improved in 44 per cent of the companies, while in 46 per cent of

7 7 them it has remained stable. Weakening profitability was met in 10 per cent of the companies. 36 per cent of the companies believe their profitability to improve further, another 48 per cent expect it to stay on the same level, and only 5 per cent of them expect weakening profitability. The short-term balance figure anticipating improving profitability is +31 per cent. The price level of products and services has become stable, and the prices have stayed the same in 62 per cent of the companies. According to the prognosis, 57 per cent of the companies believe the prices of their products and services to remain the same also during the next six months. Chart 1, below, presents the distribution of responses given by industrial and technical services companies concerning their sales, profitability and price level development. 0 % Sales: Optimistic espectations for growth 100 % Past 6 months Forecast 6 months Forecast 12 months Profitability: Expectations for stable Past 6 months Forecast 6 months Past 6 months Price level of products: Decline has been broken Forecast 6 months has increased/w ill increase has decreased/w ill decrease has remained/w ill remain stable Chart 1. Recent development and the near future prospects of the balance figures for sales, profitability and price level of products of the industrial companies and the companies selling their services to them. The investigated period is the next 6 months, and with sales also the 12-month period has been forecast. Quickened growth in the number of personnel in 1997 The personnel in the 379 companies that responded to the inquiry grew by 1750 persons in one year, giving a growth rate of 19.9 per cent. In the spring of 1997, the corresponding inquiry gave a total growth of 6.5 per cent, which means that during the past six months

8 8 the growth of the number of jobs has quickened markedly. Already for long, the growth has been fastest in high tech companies. In the past 12 months the growth in them has been 1163 persons, which indicates that the growth has been even faster than earlier. It is to be noted that new jobs have been created in the group of other industrial companies in which the number has been in steady growth, now by 4.4 per cent as compared to 5.1 per cent shown in the previous inquiry. Earlier on the number of jobs had been in decline for several years until 1996, whereas now the companies of this group expect new jobs to emerge even in the long-term, 5-year prognosis. In retail and wholesale trade the growth of job opportunities is stable. Particularly in retail trade the new jobs are often part-time. In the retail companies that now sent their responses, the share of parttime workers is more than one in four. In housing construction in the Oulu Region the number of jobs has continued to increase rapidly, being now 23.6 per cent. A falling number of jobs has been met in transport and particularly in the banking sector. In table 1 below, the companies own estimates on the long-term development of their number of personnel until the year 2002 is presented. Table 1. Prognosis for the development of the total number of personnel in various sectors of business from the year 1996 to the year The data from 1996 and 1997 are from the moment of inquiry, that is, October p1998 p2002 Change of personnel High tech companies, n= Other industrial companies, n= Wholesale trade, n= Retail trade, n= Technical services, n= Business services, n= Touring offices, n= Housing construction, n= Transport, n= Banking, n= Total, n=

9 9 In a long term, the number of jobs will increase in all branches of business but banking. The prognosis for the change in the number of jobs is made by comparing the October 1997 figures to the prognoses for 2002, giving an estimate of 5300 new jobs during the next five years. In this inquiry the prognosis for the growth of the number of jobs has returned to the level of rapid growth that prevailed prior to a slight levelling met in the 1996 inquiry, or has even slightly quickened since then. Development of personnel number in high tech companies The long-term development as well as prognoses of high tech companies have been extremely positive. In the following, the personnel, turnover and export of those companies are discussed separately. The following chart presents the development of personnel number in high tech companies until October Development of personnel number in high tech companies /94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Chart 2. Development of personnel number in high tech companies until October During the past 12 months, the growth rate of personnel number in high tech companies has increased markedly. In October 1997, when the inquiry was made, a total of 6996 persons were employed by those companies. Turnover or market value of production In the table below, prognoses for the turnover in 1997 in each business branch included in the inquiry have been presented: Table 2. Prognoses for the turnover in 1997 in main branches of business.

10 p1997 change (p) change (p) million FIM million FIM million FIM % High tech companies, n= ,5% Other industrial companies, n= ,4% Wholesale trade, n= ,0% Retail trade, n= ,9% Technical services, n= ,1% Business services, n= ,6% Touring offices, n= ,9% Housing construction, n= ,8% Transport, n= ,9% Total, n= ,9% According to this prognosis, a total turnover growth of 12.9 per cent in 1997 is expected. The fastest turnover growth is expected in high tech and other industrial companies, as well as in housing construction and in retail trade and services. Oulu Region trend cycle barometer and other inquiries In the following, the results of the Oulu Region trend cycle barometer are compared with other domestic inquiries. The inquiries compared to are: TT, trend cycle barometer of the Confederation of Finnish Industry and Employers Entrepreneurs barometer, Finnish Entrepreneurs Association In tables 3, the barometers are compared with respect to some important economic measures as balance figures. The period covered by each inquiry is marked in brackets next to the balance figure. The TT barometer is made quarterly, and its target group, the member companies represent all fields of industry in Finland, including construction. The barometer of the Finnish Entrepreneurs Association was published in April Those included in this inquiry are principally owners of small or middle-sized (less than 200 employees) companies that are members of the association. Table 3. Oulu Region trend cycle barometer in comparison to other inquiries. The scope of the other inquiries is nationwide. Balance figure Sales/production Profitability Orders on hand Business Review 2/1997, (all companies) +55 (6 months) +38 (6 months) - Business Review 2/1997, (industrial companies) +42 (6 months) +31 (6 months) +40 (6 months) Business Review 2/1997, (trade) +35 (6 months) +25 (6 months) - TT: trend cycle barometer, October (3 months) +24 (3 months) +14 (3 months)

11 11 Entrepreneurs barometer 2/1997, (all companies) +5,1 (12 months) +22,2 (12 months) - Entrepreneurs barometer 2/1997, (industry) +4,3 (12 months) +19,8 (12 months) - Entrepreneurs barometer 2/1997, (trade) +10,3 (12 months) +22,0 (12 months) - In the following table, the realized sales in the above-mentioned companies is compared: In the Oulu Region, the near future prospects and the realized sales have in the earlier inquiries been on a markedly higher level than in the results of the other inquiries. In this inquiry the companies expectations for growth are still higher than in other inquiries, but according to the balance figure the difference between the expectation values has diminished. When comparing the results, it is to be noted that they are not similarly targeted. In the Oulu Region the main stress is on the answers given by high tech companies.

12 12 I Yritysten kehitys ja odotukset 1.1 Tiedustelun kattavuus Syksyn 1997 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin lokakuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 487 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 379 yritystä. Tiedustelussa mukana olevat yritykset on ryhmitelty seuraavasti. teknologiayritykset muut teollisuusyritykset tukkukauppa vähittäiskauppa tekniset palvelut (sis. suunnittelutoimistot) palvelut liike-elämälle (sis. arkkitehti-, konsultti-, tili- ja mainostoimistot) matkailualan yritykset talonrakennus kuljetus (sis. henkilö- ja tavaraliikenne) pankit Suhdannekyselyn vastausaktiivisuus kokonaisuudessaan oli 77,8 %. Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden (n=379) yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 1996 noin 23,3 miljardia markkaa ja ne työllistivät lokakuussa henkilöä. Ouluseudulla sijaitsi tiedusteluun valittuilla aloilla toukokuussa 1997 kaikkiaan 4279 toimipaikkaa (sisältää myös ammatinharjoittajat), joista vähintään viiden hengen yrityksiä on 691 kappaletta. 1 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialaryhmittäin vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä lokakuussa 1997 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna Tilastokeskus, Ouluseudun kuntien toimipaikkaluettelo 1997 ja yritysrekisterin tiedot toukokuussa 1997

13 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannekysymykset ennustavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailuaikajakso on kyselyhetkeä edeltävä kuuden kuukauden kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Seuraavissa suhdanne-ennusteiden tulkinnoissa esiintyy termi, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, odotetaan kasvua. Saldoluvun ollessa negatiivinen odotetaan laskua. Kun on nolla, tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu yrityksen vuoden 1996 liikevaihdolla Teollisuus- ja teknisten palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, hintatason ja tilauskannan kehitysnäkymät Seuraavassa kuvassa 1a on esitetty teollisuus- ja teknisten palveluyritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. 0 % Myynti: Kasvun odotukset edelleen vahvat 100 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Odotukset vakaat Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Toteutunut 6 kk Tuotteiden hintataso: Lasku taittunut Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee

14 14 Kuva 1a. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys teollisuusyritysten ja niile palvelujaan myyvien yritysten osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana sekä ennusteet tulevalle 6 kuukaudelle ja myynnin osalta myös tulevan 12 kuukauden ajalle. Myynnin kasvu on jatkunut edelleen hyvin voimakkaana ja sen ennustetaan myös kasvavan lähitulevaisuuden aikana. Myynti on kasvanut 66 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Yritykset ennustavat myynnin kasvun jatkuvan myös seuraavan vuoden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa 54 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vastaavan vuoden aikajakson ennusteen mukaan peräti 72 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Myynnin lyhyen ajan ennusteen on +42 % ja vuoden ennusteen +68 %. Kannattavuuden kehittymisen yritykset odottavat olevan vakaan. Kannattavuus on parantunut 44 %, pysynyt ennallaan 46 % ja heikentynyt 10 % yrityksistä kyselyä edeltäneen 6 kk aikana. Yrityksistä 36 % uskoo kannattavuuden edelleen paranevan, 48 % uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden aikana ja vain 5 % uskoo kannattavuuden heikkenevän. Kannattavuuden paranemista lyhyellä aikavälillä ennakoivan saldoluvun arvo on +31 %. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on vakiintunut ja hinnat ovat pysyneet ennallaan 62 % yrityksistä. Ennusteen mukaan yrityksistä 57 % uskoo tuotteiden ja palvelujen hintatason pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kun tuotteiden hintatason kehitystä arvioidaan saldoluvulla havaitaan, että tarkasteltavien yritysten tuotteiden hintataso on noussut 6 kk aikana ( +17) ja hintatason ennakoidaan edelleen lievästi nousevan ( +7). Tilauskanta on kasvanut yrityksillä kesän ja alku syksyn aikana ja tilauskannan kasvun ennakoidaan nyt nopeutuvan seuraavan 6 kk aikana ( +40). Seuraavassa kuvassa 1b on esitetty teollisuus- ja teknisten palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja hintatason toteutuneen kehityksen sekä ennusteiden saldoluvut.

15 15 Suhdanne-ennusteet: kasvu vaimenee Myynti Kannattavuus Tilauskanta Tuotteiden hintataso 7 17 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 1b. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut koko yritysjoukon osalta. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan Ouluseudun teollisuus- ja tekniset palveluyritykset odottavat niin myynnin, kannattavuuden kuin tilauskannankin kehityksen jatkuvan edelleen hyvin suotuisasti, vaikka ennuste ei ole nyt niin korkealla tasolla kuin edeltävä kehitys on ollut. Tuotteiden ja palvelujen hintojen odotetaan nousevan, mutta odotukset ovat varsin maltilliset. Teollisuus ja teknisten palveluyritysten investointien kehittyminen Seuraavassa kuvassa on esitetty teollisuus- ja sitä palvelevien yritysten investointien saldoluvut jaettuna kone-, tila- sekä markkinointi- ja tuotekehitysinvestointeihin. Teollisuus ja palveluyritysten investoinnit t&k -investoinnit kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit tilainvestoinnit toteutunut 6 kk ennuste 6 kk

16 16 Kuva 1c. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden ajalle. Teollisuus- ja sitä lähellä olevien palveluyritysten investoinnit ovat lisääntyneet edeltävän 6 kk aikana ja investointien ennakoidaan myös edelleen kasvavan. Tarkemmat toimialaryhmien investointeja kuvaavat saldoluvut on esitetty liitteellä Kaupan alan yritysten myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Myynnin kasvu on ollut erittäin voimakasta, sillä kaupan yrityksistä 70 % ilmoitti myynnin kasvaneen viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kaupat ennustavat myynnin kasvun jatkuvan myös seuraavan vuoden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa 53 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 75 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa 2a on esitetty kaupan alan yritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. 0 % Myynti: Kasvun odotukset erittäin suuret 100 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Odotetaan paranevan Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Tuotteiden hintataso: Odotukset vaihtelevat Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennallallaan laskenut/laskee Kuva 2a. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys kaupan alan yritysten osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana sekä ennusteet tulevalle 6 kuukaudelle ja myynnin osalta myös tulevan 12 kuukauden ajalle. Kannattavuus on parantunut alle puolessa yrityksistä, pysynyt ennallaan 41 % ja heikentynyt alle viidenneksellä kaupan yrityksistä kyselyä edeltäneen 6 kk aikana. Yrityksistä 35 % uskoo kannattavuuden paranevan ja 48 % uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden aikana.

17 17 Kaupan tuotteiden ja palvelujen hintataso on pysynyt ennallaan 52 % yrityksistä. Ennusteen mukaan kaupan yritysten tuotteiden ja palvelujen hintatason odotukset ovat hyvin vaihtelevat Tiedustelun mukaan kaupan yritykset odottavat myynnin kasvavan edelleen ja kasvun odotukset ovat jopa suuremmat vuoden aikajakson ennusteessa. Kannattavuuden kaupan yritykset odottavat paranevan ja tuotteiden hintojen ennakoidaan nousevan lievästi. Seuraavassa kuvassa 2b on esitetty kaupan yritysten myynnin, kannattavuuden, ja hintatason toteutuneen kehityksen sekä ennusteiden saldoluvut. Myynnin ennustetaan edelleen kasvavan. Ennusteissa lyhyen aikavälin on nyt pienempi kuin toteutunut kehitys on ollut, mutta vastaavasti 12 kk ennuste on nyt +60 % eli myynnin ennustetaan lisääntyvän ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla nykyiseen kehitykseen verrattuna. Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset voimakkaat Myynti Kannattavuus Tuotteiden hintataso 6 14 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 2b. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut kaupan alan yritysten osalta. Kaupan alan yritysten investointien kehittyminen Seuraavassa kuvassa on esitetty kaupan alan yritysten investointien saldoluvut jaettuna laite-, tila- sekä markkinointi-investointeihin.

18 18 Kaupan yritysten investoinnit markkinointiinvestoinnit tilainvestoinnit laite- ja kalustoinvestoinnit toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 2c. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle. Kaupan yritysten investoinnit ovat lisääntyneet edeltävän 6 kk aikana ja investointien ennakoidaan myös edelleen kasvavan. Erikseen sekä tukku- että vähittäiskaupan investointeja kuvaavat saldoluvut on esitetty liitteellä Matkailualan yritysten myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Ouluseudun suhdannekyselyssä oli nyt ensimmäistä kertaa mukana matkailualan yritysten ryhmä. Se sisältää majoituspalveluja ja matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset sekä merkittäviä matkailutapahtumia toteuttavat organisaatiot. Matkailualan yritysten myynti on kasvanut 49 % ja pysynyt ennallaan 51 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa lähes kaikki eli 98 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 82 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa 3a on esitetty matkailualan yritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä.

19 19 0 % Myynti: Kasvun odotukset vahvistuvat 100 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk 98 2 Ennuste 12 kk Kannattavuus: Odotetaan paranevan Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Tuotteiden hintataso: Odotetaan nousevan Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennallallaan laskenut/laskee Kuva 3a. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys matkailualan yritysten osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana sekä ennusteet tulevalle 6 kuukaudelle ja myynnin osalta myös tulevan 12 kuukauden ajalle. Kannattavuus on parantunut 53 %, pysynyt ennallaan 26 % ja heikentynyt 21 % yrityksistä kyselyä edeltäneen 6 kk aikana. Yrityksistä 61 % uskoo kannattavuuden paranevan, 17 % uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on pysynyt ennallaan 72 % yrityksistä. Ennusteen mukaan yrityksistä peräti 82 % uskoo matkailusektorin tuotteiden ja palvelujen hintatason kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tiedustelun mukaan matkailualan yritykset odottavat myynnin kasvun voimistuvan seuraavan vuoden aikana. Tuotteiden hintatason nousu on ollut varsin maltillista, mutta 6 kk ennusteessa hintojen odotetaan nousevan selvästi. Seuraavassa kuvassa 3b on esitetty myynnin, kannattavuuden ja hintatason toteutuneen kehityksen ja ennusteen saldoluvut.

20 20 Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset voimakkaat Myynti Kannattavuus Tuotteiden hintataso toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 3b. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut matkailualan yritysten osalta. Matkailualan yritysten investointien kehittyminen Seuraavassa kuvassa on esitetty matkailualan yritysten investointien saldoluvut jaettuna laite-, tila- sekä markkinointi-investointeihin. Matkailualan yritysten investoinnit markkinointiinvestoinnit 9 21 tilainvestoinnit laiteinvestoinnit toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 3c. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle. Matkailualan yritykset ennakoivat investointien kasvua ja erityisesti lisäpanostukset kohdistuvat markkinointi- sekä laite- ja kalustoinvestointeihin tulevan 6 kk aikana.

21 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudun yritysten kehitysennusteiden muutosta voidaan tarkastella vertaamalla puolivuosittain tehtyjen tiedustelujen vastausten ja toisiinsa. Kuvassa 4 on esitetty näiden tiedustelujen myynnin, kannattavuuden ja hintason kuuden kuukauden ennusteiden saldoluvut Suhdannenäkymien kehittyminen, ennuste 6 kk 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti kannattavuus hintataso Kuva 4. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1994 lokakuuhun Myynnin kuuden kuukauden ennusteen on nyt tehdyssä tiedustelussa on jonkin verran alempi kuin kevään ennusteessa. Ennustevertailun perusteella yritykset odottavat, että myynnin kasvu jatkuu edelleen hyvin suotuisana koko yritysjoukon osalta Ouluseudulla. Yritysten kannattavuuden uskotaan paranevan ja sitä kuvaava on samalla tasolla kuin kolmessa edellisessä tiedustelussa. Tuotteiden ja palvelujen hintatason on jo kolmannen kerran peräkkäin positiivinen eli hinnoissa on edelleen lieviä nousupaineita. Muu teollisuus- ja teknologiaryhmän yritykset ovat olleet tiedustelussa mukana vuodesta 1993 alkaen, joten kyseisten alojen jen kehittymistä Ouluseudulla voidaan tarkastella pitemmällä aikajaksolla. Teollisuuden ja teknologiayritysten myynnin ennusteen seuraavalle kuudelle kuukaudelle on samalla tasolla kuin kolmessa edellisessä kyselyssä. Kannattavuuden ennustetta kuvaava on alhaisempi kuin viime kevään tiedustelussa. Tuotteiden hintatason odotukset ovat vaihdelleet saldoluvun arvon nolla molemmilla puolilla. Hintojen

22 22 muuttumista kuvaava on nyt tehdyn tiedustelun mukaan negatiivinen eli tuotteiden hintojen odotetaan pysyvän ennallaan tai ehkä hieman laskevan. Seuraavassa kuvassa 5 on esitetty näiden ryhmien myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden muuttuminen Teknologia ja muut teollisuusyritykset ennuste 6 kk, myynti kannattavuus hintataso /94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 5. Muu teollisuus- ja teknologiaryhmän yritysten myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennustesaldoluvut puolivuosittain keväästä 1994 lokakuuhun Ennusteet ja tapahtunut kehitys Seuraavassa kuvassa 6 on tarkasteltu yritysten antamia ennusteita ja sittemmin toteutunutta kehitystä. Yritysten myynnin ja tilauskannan kehitystä mittaava on jonkin verran pienempi kuin viime kevään tiedustelussa ennakoitiin. Tuotteiden hintatason ja kannattavuuden kehitys on toteutunut varsin hyvin ennusteiden mukaisesti.

23 23 Ennuste ja toteutunut kehitys Myynti Kannattavuus Tilauskanta Tuotteiden hintataso ennuste 6 kk kevät -97 toteutunut 6 kk syksy -97 Kuva 6. Vertailu kevään 1997 tiedustelun ennusteiden ja syksyn 1997 tiedustelussa mitatun toteutuneen kehityksen välillä. Tarkastelujakso on siten edeltävän maalis-lokakuun välinen aika. Kuvasta 6 voidaan todeta, että ennuste ja toteutunut kehitys lyhyellä aikavälillä varsin hyvin vastaavat toisiaan. Seuraavassa kuvassa 7 on tarkasteltu teknologia- ja muiden teollisuusyritysten myynnin ennusteen ja vastaavan aikajakson toteutuneen kehityksen ja. Kuvasta nähdään, että ennusteet ovat toteutunnet varsin hyvin ja ennusteet ovat antaneet toimialan lähiajan kehityksen suunnan ja tason k94- s94 s94- k95 Ennustettu ja toteutunut 6 kk kehitys k95- s95 s95- k96 k96- s96 s96- k97 k97- s97 ennuste toteutunut Kuva 7. Teknologia- ja muiden teollisuusyritysten myynnin ennusteen ja toteutuneen kehityksen vertailu pitkällä aikavalillä.

24 24 II Toimialakohtainen tarkastelu 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialaryhmien mukaan Seuraavassa tiedusteluun osallistuneiden yritysten 6 kuukauden ennusteiden ja on tarkasteltu alussa esitetyn toimialajaon mukaisesti. Teknologia-, muiden teollisuus- ja palveluyritysten sekä kuljetuksen ja talonrakennusryhmien myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys kyselyä edeltävän kuuden kuukauden aikana on esitetty graafisesti liitteellä 3. Teknologiayritykset Teknologiayritysten seuraavan kuuden kuukauden myynnin ennusteen aikajaksolle on edelleen selvästi positiivinen. Myynnin ennakoidaan siis edelleen kasvavan ja odotukset ovat lähes samalla tasolla kuin viime kevään tiedustelussa. Tilauskannan ennustetaan myös edelleen paranevan. Kannattavuuden on syksyn tiedustelun tasolla ja sen ennakoidaan siis paranevan. Tuotteiden hintatason odotetaan edelleen laskevan, mutta negatiivinen on selvästi suurempi kuin edellisessä tiedustelussa. Teknologiayritykset, ennuste 6 kk, Teknologiayritykset, ennuste 6 kk myynti tilauskanta kannattavuus hintataso /94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 8. Teknologiayritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Teknologiayritysten myynnin kasvu on ollut edelleen hyvin voimakasta ja kasvua ku vaava on +68. Tuotteiden tilauskannan kehittymisen oli negatiivinen viime syksyn tiedustelussa ja lähes nolla kevään tiedustelussa. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan teknologian yritysten tilauskanta on kasvanut nopeasti, +60. Myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys on esitetty liitteessä 3.

25 25 Muut teollisuusyritykset Muut teollisuusyritykset odottavat myynnin edelleen kasvavan ja odotukset ovat voimakkaammat kuin viime kevään tiedustelussa. Tuotteiden tilauskannan ennustetaan myös kasvavan. Lyhyen aikavälin ennusteen on nyt +58. Kannattavuuden odotetaan pysyvän ennallaan tai lievästi paranevan. Tuotteiden hintojen ennakoidaan sitä vastoin laskevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty muiden teollisuuyritysten puolen vuoden suhdanne-ennusteet Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 0 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 kannattavuus hintataso Kuva 9. Muiden teollisuusyritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Muiden teollisuusyritysten myynnin ja tilauskannan kehitys on ollut edeltävän 6 kk aikana hyvin suotuisaa (liite 3). Tukkukaupat Tukkukauppojen myynnin odotetaan edelleen kasvavan. Kasvua ennakoiva on nyt jonkin verran pienempi kuin edellisessä tiedustelussa. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan. Tuotteiden hintatason ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Tukkukauppa, ennuste 6 kk /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti kannattavuus hintataso Kuva 10. Tukkukauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

26 26 Vähittäiskaupat Vähittäiskauppojen myynnin odotukset ovat edelleen korkealla tasolla ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kannattavuuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vähittäiskaupoissa tuotteiden hintatason odotetaan kasvavan lievästi myös tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. 100 Vähittäiskauppa, ennuste 6 kk /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti kannattavuus hintataso Kuva 11. Vähittäiskauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut Teknisiä palveluja teollisuudelle tarjoavat yritykset odottavat myynnin ja tilauskannan kasvavan edelleen. Yritysten odottavat niin ikään kannattavuuden paranevan ja palvelujen hintatason nousevan. Tekniset palvelut, ennuste 6 kk Tekniset palvelut, ennuste 6 kk myynti tilauskanta kannattavuus hintataso /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 12. Tekniset palvelut toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut ryhmän yritysten myynti on kasvanut suotuisasti ja tilauskanta on pysynyt ennallaan edeltävän kuuden kuukauden aikana (liite 3).

27 27 Palvelut liike-elämälle Liike-elämän palveluita myyvien yritysten (mainos-, tili- ja konsulttitoimistot) odotukset myynnin ja tilauskannan kehityksestä ovat saldoluvulla mitattuna edelleen hyvin vahvat. Palveluiden hintatason yritykset uskovat kasvavan ja kannattavuus kehityksen säilyvän hyvänä. Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 kannattavuus hintataso Kuva 13. Palvelut liike-elämälle toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Palvelujen myynnin ja tilauskannan kehitys lyhyellä aikavälillä on ollut erittäin suotuisaa edeltävän kuuden kuukauden aikana saldoluvulla mitaten (liite 3). Talonrakennus Talonrakennusala ennustaa toimialansa kehityksen Ouluseudulla paranevan kaikilla mittareilla mitaten seuraavan 6 kuukauden aikana. Myynnin ja tilauskannan on laskenut sitten viime kevään tiedustelun kausivaihtelun vuoksi. Talonrakennus, ennuste 6 kk Talonrakennus, ennuste 6 kk /94 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta /94 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 kannattavuus hintataso Kuva 14. Talonrakennustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Talonrakennusalan myynnin on kasvanut voimakkaasti edeltävän kuuden kuukauden aikana. Tilauskanta on pysynyt nykyisellä tasolla (liite 3).

28 28 Kuljetus Kuljetusalalla odotetaan myynnin ja tilauskannan kasvun ennusteet ovat samalla tasolla kuin kevään tiedustelussa ja niiden ennustetaan siis edelleen kasvavan. Kannattavuuden ennakoidaan edelleen paranevan. Kuljetusten hintatason ennakoidaan pysyvän lähes nykyisellä tasollaan tai lievästi kasvavan. Kuvassa 15 on esitetty kuljetussektorin ennusteet eri tiedusteluajankohtina. Kuljetus, ennuste 6 kk Kuljetus, ennuste 6 kk myynti tilauskanta kannattavuus hintataso /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 15. Kuljetussektorin 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Kuljetusalan myynnin ja tilauskannan kehitystä edeltävän aikajakson kuluessa kuvaava on selvästi positiivinen eli myynti ja tilauskanta on kasvanut usealla alan yrityksellä (liite 3). Ennusteiden saldoluvut seuraavalle kuudelle kuukaudelle tarkemman toimialajaottelun mukaan tuotteiden ja palvelujen hinnan, myynnin sekä kannattavuuden osalta on esitetty liitteessä 2. Toimialakohtaisten investointien ennusteiden saldoluvut Tiedustelussa kysytyt toimialan investointeihin liittyvät saldoluvut on esitetty liitteellä 4. Yritysten investointien ennustetaan kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Erityisesti muut teollisuusyrityksen ryhmän investointien ennustetaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa.

29 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoittain myynnin 12 kuukauden ennuste vuosittain sekä kevään että syksyn tiedustelun mukaan. Myynti (e) kevät kk Myynti (e) syksy kk Myynti (e) kevät kk Myynti (e) syksy kk Myynti (e) kevät kk Myynti (e) syksy kk Teknologiayritykset Muut teollisuusyritykset Tukkukaupat Vähittäiskaupat Kuljetus Talonrakennus Tekniset palvelut Palvelut liike-elämälle Matkailualan yritykset Taulukko 1. Myyntiennusteiden toimialoittain tulevan 12 kuukauden aikajaksolle. Seuraavan 12 kuukauden myynnin ennustetta kuvaava on selvästi positiivinen kaikilla kyselyssä mukana olevilla toimialoilla. Teknologiayritysten myynnin kasvua ennustava on nyt +90 eli myynnin kasvun odotukset ovat hyvin voimakkaat. Muut teollisuusyritykset -ryhmän myynnin kasvua ennustava on tehdyn tiedutelun mukaan jonkin verran korkeampi kuin kevään tiedustelussa vastaava luku. Tukku- ja vähittäiskaupojen myynnin saldoluvut ennakoivat myynnin kasvavan Ouluseudulla myös seuraavan vuoden aikana. Teknisillä palveluilla myynnin ennusteen +36 on samalla tasolla kuin edellisessäkin tiedustelussa. Palvelut liike-elämälle ryhmän yritykset ennakoivat myynnin kasvavan hyvin myös tulevan vuoden aikana. Talonrakennuksessa ja kuljetussektorilla myynnin vuoden aikajaksoa kuvaava on edelleen hyvin korkea ja siten myynnin kehittymisen ennakoidaan jatkuvan hyvin suotuisasti. Matkailuyritykset ennustavat myynnin kasvavan seuraavan vuoden aikana, saldoluvun olessa +72. Kun ennusteita vertaa myöhemmin toteutuneeseen kehitykseen, on ennusteiden ollut hyvin usein jonkin verran suurempi kuin sittemmin toteutunut kehitys.

30 Henkilömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Henkilömäärän kehitys vuoden aikana Seuraavassa taulukossa on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys kuluneen vuoden aikana muutos kommentit lokakuu lokakuu % Teknologiayritykset, n= ,9% kasvu nopeutunut Muut teollisuusyritykset, n= ,4% kasvu jatkuu tasaísesti Tukkukaupat, n= ,3% kehitys vakaata Vähittäiskaupat, n= ,3% osa-aikaisten osuus kasvaa Tekniset palvelut, n= ,8% yritysten määrä lisääntynyt Palvelut liike-elämälle, n= ,0% palvelusektori kasvaa Matkailualan yritykset, n= ,3% syntyy uutta kapasiteettia ja yrityksiä Talonrakennus, n= ,6% kasvu erittäin voimakasta Kuljetus, n= ,7% lievä lasku jatkunut Pankit, n= ,1% rakennemuutos jatkuu Yhteensä, n= ,9% KASVU NOPEUTUNUT Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat lokakuu 1996 ja lokakuu Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=379) henkilömäärä lisääntyi 1750 henkilöllä eli 19,9 prosenttia. Keväällä 1997 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 6,5 % eli työpaikkojen määrän kasvu on nopeutunut selvästi viimeisen vuoden aikana. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut pitkään nopeinta teknologiayrityksissä. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on nyt vuoden aikana ollut 1163 henkilöä ja se osoittaa, että kasvu on jopa entisestään nopeutunut. Erityisesti on huomioitava muut teollisuusyritykset -ryhmän yritysten työpaikkojen tasainen lisääntyminen. Tehdyn tiedustelun mukaan kyseisten yritysten työpaikkojen lisäys oli nyt 4,4 % kun kevään tiedustelussa se oli 5,1 %. Kyseisen ryhmän yritysten työpaikat ovat vähentyneet vuoteen 1996 saakka usean vuoden ajan ja nyt odotetaan, että työpaikat lisääntyvät myös viiden vuoden ennusteessa kyseisen ryhmän yrityksissä. Kaupan yrityksissä työpaikkojen kasvu on vakaata. Erityisesti vähittäiskaupassa syntyvät uudet työpaikat ovat usein osa-aikaisia tehtäviä. Nyt vastanneista vähittäiskaupan yrityksistä osa-aikaisten osuus kaikista työntekijöistä oli yli neljännes.

31 31 Talonrakennussektorilla työpaikkojen määrä on lisääntynyt Ouluseudulla 23,6 %, eli kasvu on jatkunut hyvin ripeänä. Henkilömäärä on sitävastoin vähentynyt kuljetussektorilla ja merkittävästi pankkitoiminnan alalla. Henkilömääräennusteet vuoteen 2002 saakka Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty yritykset arviot henkilömäärän kehityksestä pitkällä aikavälillä vuoteen 2002 saakka. Taulukko 3. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ennustettu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 1996 vuoteen Vuosien 1996 ja -97 tiedot ovat kyselyhetkeltä eli lokakuulta e1998 e2002 Muutos (e) hlöä Teknologiayritykset, n= Muut teollisuusyritykset, n= Tukkukaupat, n= Vähittäiskaupat, n= Tekniset palvelut, n= Palvelut liike-elämälle, n= Matkailualan yritykset, n= Talonrakennus, n= Kuljetus, n= Pankit, n= Yhteensä, n= Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla muilla sektoreilla paitsi pankkitoiminnan alalla. Työpaikkojen muutosennusteessa on verrattu lokakuun 1997 ja vuoden 2002 ennusteen tietoja. Sen mukaan kyselyyn vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 5300 seuraavan viiden vuoden aikana. Nyt tehdyn tiedustelun ennusteessa työpaikkojen määrän kasvuodotukset ovat palanneet syksyn 1996 tiedustelussa todetun pienen tasaantumisvaiheen jälkeen taantumaa edeltäneelle kasvu-uralle.

32 32 Seuraavassa kuvassa 16 on ennustettu tiedustelussa mukana olevien yritysten kasvun perusteella edustamiensa toimialojen kokonaiskasvua. Näin on saatu ennuste Ouluseudun työllisyyden kehittymisestä tarkastelussa mukana olevilla toimialoilla Henkilöä e1998 e2002 viiden vuoden henkilöstömääräennusteisiin vastanneet, n=379 Ouluseudun tiedustelussa mukana olevien alojen kokonaishenkilöstömäärän ennuste Kuva 16. Vastanneiden yritysten henkilömäärän kehittyminen vuoteen 2002 saakka sekä arvio tiedustelussa mukanaolevien Ouluseudun toimialojen henkilömäärän kehittymisestä. Viiden vuoden henkilöstöennusteisiin vastanneiden yritysten (n=379) henkilömäärä kasvaa yhteensä keskimäärin yli 1000 työntekijällä vuodessa. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan kokonaisuudessaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään lähes 8000 seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihto tai tuotannon myyntiarvo Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ennuste vuodelle 1997 tiedustelun yritysten ryhmäjaon mukaisesti. Taulukko 4. Vastanneiden yritysten liikevaihdon ennusteet vuodelle 1997 toimialaryhmien jaon mukaisesti e1997 muutos (e) muutos (e) mmk mmk mmk % Teknologiayritykset, n= ,5% Muut teollisuusyritykset, n= ,4% Tukkukaupat, n= ,0% Vähittäiskaupat, n= ,9% Tekniset palvelut, n= ,1% Palvelut liike-elämälle, n= ,6%

33 33 Matkailualan yritykset, n= ,9% Talonrakennus, n= ,8% Kuljetus, n= ,9% Yhteensä, n= ,9% Liikevaihdon kokonaiskasvuennuste vuodelle 1997 on tiedustelun mukaan 12,9 %. Liikevaihdon kasvu on nopeinta teknologia- ja muilla teollisuusyrityksillä, talonrakennuksessa sekä vähittäiskaupan ja palvelualan yrityksillä. Yrityksiltä pyydettiin myös liikevaihdon / tuotannon myyntiarvon (tai laskutuksen) kehitysennustetta vuoteen 2002 saakka. Kaikkien vastanneiden (n=357) yritysten osalta liikevaihdon lisäys yhteensä on noin 12 mrd markkaa. Taulukko 5. Liikevaihdon ennuste vuosille päätoimialoittain e1997 e1998 e2002 mrd mk mrd mk mrd mk mrd mk Teknologiayritykset, n=62 3,05 3,77 4,45 7,67 Muut teollisuusyritykset, n=95 6,31 7,28 8,23 10,14 Tukkukaupat, n=49 6,70 7,04 7,24 8,08 Vähittäiskaupat, n=59 1,61 1,79 1,96 2,34 Tekniset palvelut, n=33 0,18 0,20 0,22 0,29 Palvelut liike-elämälle, n=10 0,03 0,04 0,05 0,15 Matkailualan yritykset, n=12 0,18 0,19 0,20 0,24 Talonrakennus, n=22 1,01 1,25 1,37 1,74 Kuljetus, n=15 0,53 0,58 0,60 0,93 Yhteensä, n=357 19,60 22,14 24,31 31,57 Kannattavuuden kehittyminen Kannattavuuden kehittymistä on tiedustelussa seurattu yritysten käyttökateprosentin avulla. Käyttökateprosentin kehittystä ja ennusteita viidelle seuraavalle vuodelle tarkastellaan teollisuus- ja teknisten palveluyritysten osalta. Seuraavassa kuvassa on näiden toimialojen yhteinen ennuste käyttökateprosentin kehittymisestä.

34 34 Yritysten suhteellinen määrä eri käyttökate%-luokissa 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % e e e2002 Käyttökate % -luokka: alle 10 % % yli 20 % Kuva 17. Teollisuus- ja teknisten palveluyritysten käyttökateprosentin ennuste viidelle seuraavalle vuodelle. Teollisuus- ja teknisten palveluyritysten ennakoivat käyttökateprosentinsa paranevan vuoden 1997 aikana. Seuraavassa kuvassa on esitetty tukku- ja vähittäiskaupan käyttökateprosenttien ennusteiden mediaanit. Käyttökateprosentin ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla kaupan yrityksissä. 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 käyttökate% 4,0 2,0 3,0 4,0 4,0 0, e1997 e1998 e2002 Vähittäiskauppa (md) Tukkukauppa (md) Kuva 18. Tukku- ja vähittäiskaupan kannattavuuden ennusteet käyttökateprosentin mediaaniarvoilla mitattuna eri vuosina.

35 Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet Vientiyritykseksi on luettu kaikki sellaiset yritykset, joilla oli vientiä vuonna 1996 tai on vientiä vuonna Yritysten yhteenlaskettu suoran viennin määrä oli 7,7 miljardia markkaa vuonna Vientiyritysten myynnin ja tilauskannan määrä on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana yritysten odotusten mukaisesti ja yritykset ennustavat niiden kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Vientiyritysten myynnin ja tilauskannan kasvuodotukset ovat nyt samalla tasolla kuin kevään tiedustelussa. Kotimarkkinayrityksillä myynnin ja tilauskannan määrä on kasvanut edeltävän kuuden kuukauden aikana, kuten yritykset keväällä ennustivat. Nyt kotimarkkinayritykset uskovat myynnin ja tilauskannan edelleen paranevan ja kasvun odotukset ovat parantuneet sitten kevään tiedustelun. Kuvassa 19 on esitetty suoraa vientiä harjoittavien ja kotimarkkinoilla toimivien teollisuusja palveluyritysten myynnin ja tilauskannan ennusteiden saldoluvut seuraavalle 6 kuukaudelle. Vastaavan jaon mukaisesti vienti- ja kotimarkkinayritysten myynnin ja tilauskannan toteutunut lyhyen ajan kehitys on esitetty liitteellä 3. Vientiyritykset, ennuste 6 kk /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta Kotimarkkinayritykset, ennuste 6 kk /95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta Kuva 19. Vientiyritysten ja kotimarkkinayritysten (ei kauppa) myynnin ja tilauskannan ennustettu seuraavan 6 kk kehitys.

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 4 TIIVISTELMÄ 5 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET Tiedustelun kattavuus 11

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 4 TIIVISTELMÄ 5 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET Tiedustelun kattavuus 11 1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 4 TIIVISTELMÄ 5 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET 11 1.1 Tiedustelun kattavuus 11 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 12 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999 1 SISÄLTÖ Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 1 Ouluseudun suhdannebarometri 4 2 Suhdannekatsaus pääpiirteissään 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5 1 Sisältö Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 Tiivistelmä 4 Abstract 5 I Yritysten kehitys ja odotukset 9 1.1 Tiedustelun kattavuus 9 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 1 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

RAKLI KTI Barometer Survey. Autumn 2012

RAKLI KTI Barometer Survey. Autumn 2012 RAKLI KTI Barometer Survey Autumn Market rents 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (autumn 2013) eur/sqm/ month 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Market rents Retail in Helsinki

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Viimeinen havainto lokakuu 211 / Last observation October 211. Lähde/Source: Markit, Eurostat Euroalueen

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial production development by year 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 1998=1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26e 27e 28e Kiina/China Etelä-Korea/Korea

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year Lähde/Source: Consensus Economics R:\kvtalous\jpkv7af.ppt 28.12.29/jp Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year 48 46 44 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Economic situation and outlook

Economic situation and outlook Economic situation and outlook 3th July 29 Graphs Yritysten kiinteät investoinnit Business Investment 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29e 21e Ranska/France USA Japani/Japan

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Yksityisten palvelualojen suhdanteet Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21e211e Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e Maailmantalouden kasvun jakautuminen 211e Breakdown of World Economic Growth in 211e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 211 / GDP growth in 211, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +4,4 % Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2/2010

Kaupan näkymät 2/2010 Kaupan näkymät 2/2010 Myynti- ja työllisyysnäkymät vähittäiskaupassa, autokaupassa ja tukkukaupassa Kaupan työlliset 2009 296 000 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 56 % 30 % Vähittäiskauppa

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Myynnin kasvu hidastuu

Myynnin kasvu hidastuu Myynnin kasvu hidastuu * Suhdanneodotuksissa epävarmuutta * Yksityisten palveluyritysten myynti kasvaa vajaat neljä prosenttia * Toimialoittain suuria eroja myynnin kasvussa * Kasvua myös ruuhkasuomen

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen Katsaus Venäjänkauppaan n 01 barometri Jaana Rekolainen.11.01 Miltä nyt näyttää? % Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat, 0 - - - Ruplan eurokurssi RUB.1 Lähde: Venäjän keskuspankki Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 11-12 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan työlliset 1 298 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 55 % 31 % Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 Maailmantalouden kasvuennusteet 214 World Economic Growth Forecasts in 214 1 BKT:n kasvu 214 / GDP growth in 214, % 9 8 Kiina China 7 6 5 4 3 2 1 Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average

Lisätiedot