Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5"

Transkriptio

1 1 Sisältö Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 Tiivistelmä 4 Abstract 5 I Yritysten kehitys ja odotukset Tiedustelun kattavuus Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannenäkymien muuttuminen Henkilöstömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen saakka 14 II Toimialakohtainen tarkastelu Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialoittain Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Henkilöstömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet Ennusteet ja tapahtunut kehitys Teknologiayritysten kehitys Pankkiryhmittymien ennusteet 3 III Vertailu muihin tiedusteluihin 31 IV Artikkelit 32 TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ TULEVAAN - Barometrit ennakoinnin apuna 33 OULUSEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA PÄIVITETTY 36 PK-TEKNOLOGIAYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN 39 LIITE 1 44 LIITE 2 45 Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1996 ISSN

2 2 Esipuhe Ouluseudun aluetalouden tilaa kuvaava raportti on jälleen valmistunut. Raportin tiedusteluajankohtana valtakunnassa käytiin keskustelua Suomen talouden kasvunäkymistä. Taloudellinen tutkimuslaitos toisensa jälkeen on korjannut vuoden 1996 kasvulukuja alaspäin. Ennusteiden erot ovat pääsääntöisesti olleet kymmenysosaprosenttien suuruisia. Tätä taustaa vasten Ouluseudun yritysten vastaukset ovat erittäin mielenkiintoisia. Onko viime syksynä nähtävissä ollut kasvuodotusten pienentyminen jatkunut edelleen vai onko näkyvissä muita tuulia? Tiedustelun tulokset osoittavat, että Ouluseudulla usko tulevaisuuteen on ainakin näillä näkymillä palautunut. Myynnin oletetaan edelleen kasvavan kaikilla sektoreilla. Teollisilla toimialoilla kannattavuuden oletetaan edelleen kasvavan. Kaupan piirissä ollaan kannattavuuden kehityksen suhteen varovaisempia. Hintatasoon odotetaan laskua tai pysyvän nykyisellään lähes kaikilla sektoreilla. Työllisyyden kohdalla nouseva suunta on edelleen vallitseva lähes kaikilla sektoreilla. Tekonologiayritysten raju kasvu viime vuoden loppupuolella on tasaantunut. Kehitysarvio v. mennessä on säilynyt suurin piirtein ennallaan. Myös muilla teollisilla toimialoilla on odotettavissa lievää työpaikkojen lisääntymistä. Merkittävin muutos kaupan piirissä on, että myös vähittäiskaupassa odotetaan lievää työpaikkojen lisäystä. Kaikkiaan työpaikkojen lisäys vuoteen mennessä olisi noin 7. Tämä on suurin piirtein sama luku mikä on saatu Ouluseudun elinkeinostrategian päivityksen yhteydessä. Mainittu lisäys johtaisi kuitenkin vain 5 % yksikön laskuun työttömyydessä. Ts. vaikka Ouluseudun yritykset näkevät positiivista kehitystä työllisyydessä vauhti ei ole riittävä työttömyyden merkittävään alentamiseen. Siihen tarvitaan huomattavasti vauhdikkaampaa kotimarkkinoiden elpymistä. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

3 3 Alkulause Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuoda ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja teollisuustalouden laboratorio. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.) Oulun kaupunki, professori Esa Jutila, Oulun yliopiston teollisuustalouden laboratorio ja koulutuspäällikkö Martti Hyry, professori Kari Mannermaa sekä Pekka Räsänen, Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Tiedustelun vastaajajoukon muodostavat alueen teknologia-, muut teollisuus-, kauppa-, talonrakennus-, kuljetus- ja palvelualan yritykset sekä pankit. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat tehneet yrityshaastattelut ja puhelinkyselyt. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneita yrityksiä ja toimipaikkoja. Johtoryhmä

4 4 Tiivistelmä Ouluseudun yritysten myynnin kasvun odotukset lisääntyvät seuraavan puolen vuoden aikana. Myynnin ennustetta kuvaava on kyseisenä aikana koko yritysjoukon osalta +65, kun toteutuneen myynnin kuuden kuukauden oli +. Yritykset odottavat liiketoiminnan kannattavuuden säilyvän nykyisellä tasolla. Tuotteiden ja palvelujen hintason arvioidaan koko yritysjoukon osalta pysyvän lähes ennallaan tulevan kuuden kuukauden aikana. Teknologiayritykset odottavat tuotteitensa hintojen edelleen laskevan. Investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon sekä markkinointiin ovat edelleen kasvamassa, mutta eivät yhtä voimakkaasti kuin tiedustelua edeltävän kuuden kuukauden aikana. Vuoden aikana (maaliskuun maaliskuun 1996) henkilöstömäärä on vastanneilla yrityksillä lisääntynyt 979 henkilöllä eli henkilöstömäärän kokonaiskasvu on ollut 6,4 prosenttia. Henkilöstömäärä on kasvanut nopeimmin teknologiayrityksissä, joihin on vuoden aikana syntynyt lähes 1 uutta työpaikkaa. Teknologiayritysten uusien työpaikkojen lisääntyminen on kuitenkin hidastunut kuluneen 6 kuukauden aikana. Kokonaishenkilöstömäärä on lisääntynyt myös tukkuja vähittäiskaupoilla sekä palveluilla liike-elämälle. Työpaikkojen määrä on pysynyt ennallaan muilla teollisuusyrityksillä, teknisillä palveluilla ja talonrakennuksessa. Henkilöstömäärän vähenemistä tapahtui edelleen kuljetustoimialan yrityksillä sekä pankeilla. Viiden vuoden henkilöstömääräennusteessa henkilöstömäärä kasvaa kaikilla muilla toimialoilla paitsi kuljetus- ja pankkisektorilla. Kun vastanneiden yritysten kasvu suhteutetaan tiedustelussa mukana olevien Ouluseudun alojen henkilöstömäärään, työpaikat tulisivat lisääntymään 7:lla vuoteen 1 mennessä. Vastanneiden (n=228) yritysten liikevaihto on kasvamassa yli 2,6 miljardilla markalla vuonna 1996 edellisestä vuodesta. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan kaikilla muilla aloilla paitsi kuljetussektoril-la. Muut teollisuusyritykset ennakoivat vuoden 1996 kokonaisliikevaihdon olevan edeltävän vuoden tasolla. Teknologiayrityksissä liikevaihdon kasvu jatkuu erittäin voimakkaana. Vienti- ja kotimarkkinayritysten myynnin kehitys oli viime talven aikana odotettua heikompaa. Yritysten lähiajan odotukset myynnin kasvusta ovat selvästi lisääntyneet. Vientiyritysten suhdannenäkymät myynnin ja tilauskannan suhteen ovat edelleen saldoluvulla mitaten kotimarkkinayrityksiä toiveikkaammat.

5 5 Abstract The Business Review of Oulu Region trend cycle barometer for spring 1996 was compiled at the turn of March and April. An inquiry was sent to 388 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki and Muhos. In all, 266 companies responded. The total turnover of those companies in 1995 was 19.6 milliard FIM. For the following six months, the companies in the Oulu Region expect growth in their sales, as indicated by the +65 balance figure for sales prognosis concerning all the companies investigated and as compared to the + of the realized sales of the previous six months. Likewise the companies estimate that during the next six months the price level of their products and services will remain close to the current level. Investments in machinery, equipment and marketing are still in the increase, although not as strongly as during the six months prior to the inquiry. The balance figure presented in the chart below is derived by subtracting the number of companies expecting a drop in sales (-) from the number of those expecting growth (+). When the balance figure is positive, a growth is expected, and accordingly, when negative, a decline is expected. When the figure is at zero, no change should occur. Chart 1 presents the balance figures of sales, profitability and price level of products of all the companies which responded to the inquiry. Trend prognosis: Increasing expectations for growth Balance figure Sales Profitability Price level of products -7 the previous 6 months the next 6 months the next 12 months

6 6 Chart 1. Recent development and the near future prospects of the balance figures of all the companies in the business review data. In a year, between March 1995 and March 1996, the number of personnel in the companies that responded to the inquiry has risen by 979 persons, giving a personnel growth of 6.4 per cent in total. The number of personnel has increased the most in high tech companies, in which nearly 1 new jobs have been created. The growth has, nevertheless, slowed down as compared to the previous six-month period. There is a growth in the number of personnel also in wholesale and retail trade and in business services. The number of jobs has remained the same in other industrial companies, technical services and housing construction. A further decrease in the number of personnel occurred in transport and banking. According to a fiveyear prognosis, the number of personnel will increase in all sectors but transport and banking. When the growth of the companies which took part in the inquiry is proportioned to the total employment in those business branches in the Oulu Region, an increase of 7 employees should take place by the year 1. The companies were requested to give a long-term estimate of the growth of the number of their personnel to the year. In the table are included all companies which responded to the inquiry with data on all the years in question. Table 1. Prognosis for the development of the total number of personnel in various sectors of business from the year 1995 to the year. Included are all companies which responded to the inquiry with their estimates on all the years in question p1997 p Change of personnel High tech companies, n= Other industrial companies, n= Wholesale trade, n= Retail trade, n= Technical services, n= Business services, n= Housing construction, n= Transport, n= Banking, n= Total, n=

7 7 In 1996, the turnover of the 228 companies that responded is going to grow by 2.6 milliard FIM as compared to the previous year. The turnover is expected to grow in all branches of business but transport. Other industrial companies expect their turnover in 1996 to remain at the level of the previous year. In high tech companies, a very strong growth still continues. Table 2. Prognoses for the turnover in 1996 in main branches of business p1996 change change million FIM million FIM million FIM % High tech companies, n= ,5 Other industrial companies, n= ,2 Wholesale trade, n= ,8 Retail trade, n= ,3 Technical services, n= ,7 Business services, n= , Housing construction, n= ,7 Transport, n= ,2 Total, n= ,3% Of the companies which responded to the inquiry 95 export their products. Included in this category is any company which exported in 1995 or will export in In March 1996, those companies employed a total of 9548 persons, and their total turnover in 1995 amounted to 9. milliard FIM, 5.3 milliard of which coming from exports. For the current year the companies expect exports of 6.6 milliard FIM. Exporting companies, the following 6 months Balance figure Domestic companies, the following 6 months Balance figure sales orders on hand sales orders on hand 3/95 1/95 3/96 3/95 1/95 3/96 Chart 2. Trend prospects of exporting and domestic companies for sales and orders on hand during the following six months. During the last winter season the development of the sales of exporting and domestic companies was slower than expected. However, their expectations for growth have now markedly increased. The trend prospects of the exporting companies for their

8 8 sales and orders on hand are, as measured by the balance figure, more optimistic than those of the domestic companies. The banking sector in the Oulu Region employed a total of 564 persons in March In the course of the year the number has reduced by 5 persons, and at the turn of the millennium a total employment of 451 persons in banking is expected. The total credits of banks in the Oulu Region amounted to 8.41 milliard FIM last year as compared to 8.77 milliard FIM the year before. A continuing decline in bank credits is expected also in Borrowing is estimated to reach 7.21 milliard FIM this year, whereas in 1995 it totalled 6.95 milliard FIM. Thus, in borrowing, a growth of approximately million FIM is expected.

9 9 I Yritysten kehitys ja odotukset 1.1 Tiedustelun kattavuus Kevään 1996 suhdannebarometri Business Review of Oulu Region tehtiin maalis- ja huhtikuun vaihteessa. Tiedustelun kysely lähetettiin 388 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 266 yritystä. Tiedustelussa mukana olevat yritykset on jaettu toimialoittain seuraavasti ja toimialan jäljessä on esitetty kunkin alan vastausaktiivisuus: teknologiayritykset, 71,1% muut teollisuusyritykset, 7,1% tukkukauppa, 77,8% vähittäiskauppa, 5,% tekniset palvelut (sis. arkkitehti- ja insinööritoimistot), 76,% palvelut liike-elämälle (sis. konsultti-, tili- ja mainostoimistot), 75,% talonrakennus, 91,7% kuljetus (sis. henkilö- ja tavaraliikenne), 71,4% pankit, kaikki Ouluseudulla toimivat pankkiryhmät Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden (n=26) yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna ,6 miljardia markkaa. Ouluseudulla sijaitsi keväällä 1995 kaikkiaan 6724 toimipaikkaa (sisältää myös ammatinharjoittajat), joista vähintään viiden hengen yrityksiä on Tiedusteluun valittuilla aloilla on toimipaikkarekisterin mukaan 472 toimipaikkaa ja näistä vähintään viiden hengen yrityksiä on 78. Tilastojen mukaan tiedusteluun valittujen alojen kokonaisliikevaihto vuonna 1992 oli 22,1 miljardia markkaa. 2 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialoittain vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä maaliskuussa 1996 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri Tilastokeskus, Suomen yritykset, Toimipaikat ja aputoimipaikat kunnittain ja toimialoittain v. 1992

10 1 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannekysymykset koskettavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla ja tapahtunutta kehitystä edeltävän kuuden kuukauden aikana. Annettu vastausasteikko on kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, minkä suuntaista muutosta on tapahtumassa yritysten kehityksessä seuraavan kuuden kuukauden aikajaksolla. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Myynti on kasvanut edelleen lähes puolella kaikista vastannneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Myynti on vähentynyt 28%:lla yrityksistä, mikä on selvästi enemmän kuin aikaisemmissa tiedusteluissa. Yritysten ennusteet myynnin kasvusta seuraavan kuuden kuukauden ja vuoden aikana osoittavat kuitenkin selvästi kasvun voimistumista. Kuuden kuukauden ennusteessa 69% yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan peräti 78% yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa on esitetty koko yritysjoukon vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. % Myynti: Kasvun odotukset lisääntyvät 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Pysyy ennallaan Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Toteutunut 6 kk 7 Tuotteiden hintataso: Lasku hidastuu Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 1. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys koko yritysjoukon osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana ja ennuste tulevalle 6 kuukaudelle sekä myynnin osalta myös 12 kuukaudelle.

11 11 Kannattavuus on parantunut 33%:lla vastanneista yrityksistä ja heikentynyt 29%:lla yrityksistä talven aikana. Suurin osa yrityksistä (57%) uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan tulevan kuuden kuukauden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on edelleen laskenut ja lasku on ollut ennustettua suurempi kysyttynä aikajaksona. Ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason laskun uskotaan vihdoin taittuvan ja hintatason vakiintuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Seuraavissa kuvissa esiintyvä saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, odotetaan kasvua. Saldoluvun ollessa negatiivinen odotetaan laskua. Kun on nolla, tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu yrityksen viimeisen tilivuoden liikevaihdolla. Seuraavassa kuvassa on esitetty myynnin, kannattavuuden ja hintatason yritysten vuoden 1995 liikevaihdolla painotetut saldoluvut kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset lisääntyvät Myynti Kannattavuus Tuotteiden hintataso -7 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 2. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut koko yritysjoukon osalta. Tiedustelun mukaan yritykset odottavat myynnin määrän kasvan nykyisestä tasosta ja odotukset paranevat jopa hieman seuraavan vuoden aikana. Kannattavuuden odotetaan niinikään edelleen paranevan. Tuotteiden hintataso on laskenut talven

12 12 aikana useilla eri toimialoilla sangen voimakkaasti, mutta ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason lasku hidastuisi ennustusjakson aikana. Investoinnit Seuraavassa kuvassa on esitetty investointien saldoluvut jaettuna kone-, laite- ja kalustoinvestointeihin, tilainvestointeihin sekä markkinointi-investointeihin. Investoinnit tilainvestoinnit 8 22 kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 3. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle koko yritysjoukon osalta. Investointeja koskevan ennusteen mukaan yritysten investointipanostukset ovat tasaantumassa ja markkinointi- sekä kone- ja kalustoinvestoinnit jopa vähenevät edeltäneeseen kuuden kuukauden aikajaksoon verrattuna. 1.3 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudun yritysten kehitysnäkymien muutosta voidaan tarkastella vertaamalla puolivuosittain tehtyjen tiedustelujen vastausten ja toisiinsa. Tiedustelun toimialat ovat samoja eri vertailuaikajaksoina. Kuvassa 4 on esitetty näiden tiedustelujen myynnin, kannattavuuden ja hintason 6 kuukauden ennusteiden saldoluvut.

13 13 Suhdannenäkymien muuttuminen, ennuste 6 kk myynti kannattavuus hintataso - 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 4. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1994 maaliskuuhun Myynnin kuuden kuukauden ennusteen on nyt tehdyssä tiedustelussa selvästi korkempi kuin syksyn 1995 ennusteessa. Ennustevertailun perusteella yritykset odottavat, että myynti kasvaa jälleen voimakkaammin lievän tasaantumisjakson jälkeen. Yritysten kannattavuuden uskotaan paranevan edelleen ja sen on sama kuin syksyn tiedustelussa. Tuotteiden ja palvelujen hintatason on nyt lievästi negatiivinen eli hintojen ennakoidaan laskevan. Hintatason lasku on ollut tosin selvästi voimakkaampaa kuin yritykset ovat tiedusteluissa ennakoineet. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialat ovat olleet tiedustelussa mukana vuodesta 1993 alkaen, joten kyseisten alojen jen kehittymistä Ouluseudulla voidaan tarkastella pitemmällä aikajaksolla Teknologia- ja muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 5. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialojen myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennustesaldoluvut puolivuosittain syksystä 1993 maaliskuuhun 1996.

14 14 Teollisuuden ja teknologiayritysten myynnin ennusteen (+6) seuraavalle kuudelle kuukaudelle on selvästi suurempi kuin lokakuussa Kannattavuuden on myös suurempi kuin syksyn tiedustelussa. Tuotteiden hintatason odotukset ovat vaihdelleet saldoluvun nolla molemmilla puolilla ja on viimeisessä tiedustelussa negatiivinen eli hintatason odotetaan laskevan. 1.4 Henkilöstömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen saakka Henkilöstömäärän kehitys 3 Henkilöä viiden vuoden henkilöstömääräennusteisiin vastanneet, n= 23 Ouluseudun tiedustelussa mukanaolevien alojen kokonaishenkilöstömäärän ennuste e1997 e Kuva 6. Vastanneiden yritysten henkilöstömäärän kehitys ja ennusteet niiltä yrityksiltä, jotka ovat antaneet vastauksen kaikilta ennustevuosilta, sekä arvio tiedustelussa mukanaolevien Ouluseudun toimialojen henkilöstömäärän kehittymisestä. Ennusteen mukaan Ouluseudun yritysten kokonaishenkilömäärä kasvaa tasaisesti. Viiden vuoden henkilöstöennusteisiin vastanneiden yritysten (n=23) henkilömäärä kasvaa yli 3 henkilöllä ja on vuonna henkilöä. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään 7 seuraavan vajaan viiden vuoden aikana. Toimialasta riippuen uudet työpaikat lisäävät työllisyyttä myös muissa elinkeinoissa.

15 15 Liikevaihdon kehitys 35, 3, 25, Arvioitu liikevaihdon ennuste tiedustelussa mukanaoleville yrityksille lähtöarvona v kokonaisliikevaihto, n=239 Mrd mk, 15, 1, 13,7 14,2 16,1 21, liikevaihdon ilmoittaneiden liikevaihtoennusteet, n= 5,, 1995 e1996 e1997 e Kuva 7. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihdon ennustettu kehiys vuosina Tiedusteluun vastanneiden yritysten ennustettu kokonaisliikevaihto kasvaa noin 8 miljardia markkaa viiden vuoden aikana ja on vuonna 21 mrd markkaa. Eräissä tapauksissa tiedustelussa mukana olevat yritykset eivät ole ilmoittaneet ennusteita epävarmuustekijöiden vuoksi, minkä vuoksi kuvassa vain vuoden 1995 liikevaihtotietonsa ilmoittaneiden ennusteet on laskettu oman toimialansa ennusteiden perusteella. Tällöin toimialojen yritysten kokonaisliikevaihto olisi vuonna noin 3 mrd markkaa.

16 16 II Toimialakohtainen tarkastelu 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialoittain Seuraavassa tiedusteluun osallistuneiden yritysten 6 kuukauden ennusteiden ja on tarkasteltu alussa esitetyn toimialajaon perusteella. Kuvien vaakaakselilla ovat tiedusteluajankohdat eli maalis- ja lokakuu. Teknologiayritykset Teknologiayritysten myynnin ennusteen seuraavan kuuden kuukauden aikajaksolle on edelleen hyvin korkealla tasolla. Tilauskannan ennuste on nyt selvästi pienempi kuin viime syksyn tiedustelussa vielä ennakoitiin. Siis tilauskannan kasvuodotukset ovat heikentyneet edeltävän vuoden aikana. Kannattavuuden teknologiayritykset ennakoivat paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävän kuuden kuukauden kehitykseen. Tuotteiden hintatason odotetaan edelleen laskevan. Seuraavissa kuvissa on esitetty teknologiayritysten lyhyen aikajakson myynnin ja tilauskannan sekä kannattavuuden ja hintatason suhdanne-ennusteet. Teknologiayritykset, ennuste 6 kk Teknologiayritykset, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 4 kannattavuus hintataso -4 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96-8 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 8. Teknologiayritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

17 17 Muut teollisuusyritykset Muut teollisuusyritykset odottavat sekä myynnin että tilauskannan kehittyvän lyhyellä aikavälillä selvästi suotuisammin kuin edeltävän vuoden aikana. Kannattavuuden odotetaan kehittyvän hyvin suotuisasti. Tuotteiden hintatason ennakoidaan nousevan, mutta kasvua ennakoiva on pienempi kuin syksyn tiedustelussa ennustettiin. Seuraavissa kuvissa on esitetty muiden teollisuuyritysten puolen vuoden suhdanne-ennusteet. Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk myynti tilauskanta kannattavuus hintataso 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 9. Muiden teollisuusyritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tukkukaupat Tukkukauppojen myynnin odotetaan edelleen kasvavan ja kasvua ennakoiva on hieman korkeampi kuin edellisessä tiedustelussa. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan. Tuotteiden hintojen ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla. 8 Tukkukauppa, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 1. Tukkukauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

18 18 Vähittäiskaupat Vähittäiskauppojen myynnin odotukset ovat hyvin korkealla tasolla ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan, mutta sen kehitystä ennakoiva on pienempi kuin edellisessä tiedustelussa. Vähittäiskaupoissa tuotteiden hintatason odotetaan kasvavan lievästi myös tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. 8 Vähittäiskauppa, ennuste 6kk 6 4 myynti kannattavuus hintataso /94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 11. Vähittäiskauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut Teknisiä palveluja tarjoavat yritykset odottavat myynin kasvavan kun syksyllä ennustetiin vielä myynnin laskua. Tilauskannan odotetaan myös edelleen kasvavan. Yritysten kannattavuuden ja palvelujen hintojen odotetaan pysyvän lähes ennallaan. Seuraavissa kuvissa ovat tekniset palvelut toimialan yritysten suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut, ennuste 6 kk Tekniset palvelut, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 3 kannattavuus hintataso /94 1/94 3/95 1/95 3/96 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 12. Tekniset palvelut toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

19 19 Palvelut liike-elämälle Liike-elämän palveluita myyvien yritysten (mainos-, tili- ja konsulttitoimistot) odotukset myynnin, tilauskannan, kannattavuuden ja hintatason kehityksestä ovat saldoluvulla mitattuna lievästi positiiviset. Myynnin ja tilauskannan kuuden kuukauden ennusteen on selkeästi pienempi kuin viime syksyn tiedustelussa. Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 4 kannattavuus hintataso 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96-3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 13. Palvelut liike-elämälle toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Talonrakennus Talonrakennusala ennustaa myynnin ja tilauskannan kasvavan voimakkaasti seuraavan 6 kuukauden aikana. Kaikkien kysyttyjen ennusteiden on suurempi kuin lokakuun 1995 ennusteessa. Talonrakennus, ennuste 6 kk Talonrakennus, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti tilauskanta /94 1/94 3/95 1/95 3/96 kannattavuus hintataso Kuva 14. Talonrakennustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

20 Kuljetus Kuljetusalalla odotetaan myynnin ja tilauskannan sekä hintatason pysyvän nykyisellä tasolla. Kannattavuuden ennakoidaan kasvavan, ennusteen on tosin selvästi pienempi kuin syksyn 1995 tiedustelussa. Kuvassa 15 on esitetty kuljetussektorin ennusteet eri tiedusteluaikoina. Kuljetus, ennuste 6 kk Kuljetus, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti tilauskanta /94 1/94 3/95 1/95 3/96 kannattavuus hintataso Kuva 15. Kuljetustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Ennusteiden saldoluvut seuraavalle kuudelle kuukaudelle tarkemman toimialajaottelun mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason, myynnin sekä kannattavuuden osalta on esitetty liitteessä 2. Myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys tiedusteluajankohtaa edeltävän kuuden kuukauden aikana on esitetty toimialoittain liitteessä 3. Tiedustelussa on kysytty, miten yrityksen myynti/tilauskanta on kehittynyt edeltävän kuuden kuukauden aikana sitä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Toimialakohtaisten investointien ennusteiden saldoluvut Tiedustelussa kysytyt yritysten investoiteihin liittyvät saldoluvut on esitetty liitteessä 4. Kaikkien yritysten osalta investointien ennustetaan edelleen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

21 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoittain myynnin 12 kuukauden ennuste sekä kevään että syksyn tiedustelun mukaan. Taulukko 1. Myyntiennusteiden toimialoittain tulevalle 12 kuukaudelle syksyn 1994, kevään ja syksyn 1995 sekä kevään 1996 tiedusteluissa. Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk syksy 1994 kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 Teknologiayritykset Muut teollisuusyritykset Tukkukaupat Vähittäiskaupat Tekniset palvelut Palvelut liike-elämälle Talonrakennus Kuljetus Seuraavan vuoden myynnin ennustetta kuvaava on hyvin suuri kaikilla kyselyssä mukana olleilla toimialoilla. Teknologia- ja teollisuusyritystoimialoilla myynnin kasvua ennustava on suurempi kuin aikaisemmassa tiedustelussa. Tukku- ja vähittäiskaupoilla myynnin vuoden saldoluvut ovat hieman pienemmät kuin syksyllä. Teknisillä palveluilla myynnin ennuste on kasvanut merkittävästi syksyn laskua ennakoivasta saldoluvun arvosta. Talonrakennuksessa ja kuljetuksessa myynnin on selkeästi korkeammalla tasolla kuin syksyn tiedustelussa.

22 Henkilöstömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Henkilöstö Seuraavassa taulukossa on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys kuluvan vuoden aikana. Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilöstömäärän kehitys päätoimialoittain vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat maaliskuu 1995 ja maaliskuu /1995 3/1996 muutos kommentit henkilöä henkilöä % Teknologiayritykset, n= , vuodessa 1 työpaikkaa lisää Muut teollisuusyritykset, n= ,5 tilanne vakaa Tukkukaupat, n= ,7 lievää kasvua Vähittäiskaupat, n= ,9 lievää kasvua Tekniset palvelut, n= ,5 tilanne vakaa Palvelut liike-elämälle, n= , työpaikkojen määrä lisääntynyt Talonrakennus, n= ,3 lievää laskua Kuljetus, n= ,8 työpaikkojen määrä vähentynyt Pankkiryhmittymät, n= ,9 rakennemuutos jatkuu Yhteensä, n= ,4% työpaikkojen määrä lisääntynyt Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=255) henkilömäärä lisääntyi 979 henkilöllä eli 6,4 prosenttia. Syksyllä 1995 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 7,4%. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on kyseisenä aikana ollut 979 henkilöä. Henkilömäärä on vähentynyt talonrakennuksen, kuljetuksen ja pankkitoiminnan aloilla. Työntekijämäärä on lisääntynyt hieman tukku- ja vähittäiskaupan, teknisten palvelujen ja palvelut liike-elämälle toimialoilla.

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Kalatalousbarometri puntarissa. Lari Veneranta, Asmo Honkanen, Anssi Ahvonen

Kalatalousbarometri puntarissa. Lari Veneranta, Asmo Honkanen, Anssi Ahvonen Kalatalousbarometri puntarissa Lari Veneranta, Asmo Honkanen, Anssi Ahvonen R I I S T A - J A K A L A T A L O U S T U T K I M U K S I A 1 / 2 0 0 7 RIISTA- JA KALATALOUS T U T K I M U K S I A 1 / 2 0

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

21.12.2009 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLLJNING SUOMI - FINLAND

21.12.2009 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLLJNING SUOMI - FINLAND 21.12.2009 KANSALLINEN STRATEGINEN RAPORTTI NATIONELL STRATEGISK UPPFÖLLJNING 2009 SUOMI - FINLAND 2 Sisältö - Innehåll I MANNER-SUOMI... 3 YHTEENVETO... 3 ENGLISH SUMMARY... 5 1. TAUSTA... 7 2.1 GLOBAALIN

Lisätiedot

Working Paper Kuluttajat ja yritykset rahoitusmarkkinariisissä: Reaktioita ja näkemyskiä tulevasta

Working Paper Kuluttajat ja yritykset rahoitusmarkkinariisissä: Reaktioita ja näkemyskiä tulevasta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 917

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 917 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lindström,

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 Pekka Salmi Marko Torkkeli Jukka Hallikas Ville Ojanen TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu Tuotantotalouden

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1052

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1052 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Pajarinen,

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot