Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5"

Transkriptio

1 1 Sisältö Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 Tiivistelmä 4 Abstract 5 I Yritysten kehitys ja odotukset Tiedustelun kattavuus Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannenäkymien muuttuminen Henkilöstömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen saakka 14 II Toimialakohtainen tarkastelu Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialoittain Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Henkilöstömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet Ennusteet ja tapahtunut kehitys Teknologiayritysten kehitys Pankkiryhmittymien ennusteet 3 III Vertailu muihin tiedusteluihin 31 IV Artikkelit 32 TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ TULEVAAN - Barometrit ennakoinnin apuna 33 OULUSEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA PÄIVITETTY 36 PK-TEKNOLOGIAYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN 39 LIITE 1 44 LIITE 2 45 Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1996 ISSN

2 2 Esipuhe Ouluseudun aluetalouden tilaa kuvaava raportti on jälleen valmistunut. Raportin tiedusteluajankohtana valtakunnassa käytiin keskustelua Suomen talouden kasvunäkymistä. Taloudellinen tutkimuslaitos toisensa jälkeen on korjannut vuoden 1996 kasvulukuja alaspäin. Ennusteiden erot ovat pääsääntöisesti olleet kymmenysosaprosenttien suuruisia. Tätä taustaa vasten Ouluseudun yritysten vastaukset ovat erittäin mielenkiintoisia. Onko viime syksynä nähtävissä ollut kasvuodotusten pienentyminen jatkunut edelleen vai onko näkyvissä muita tuulia? Tiedustelun tulokset osoittavat, että Ouluseudulla usko tulevaisuuteen on ainakin näillä näkymillä palautunut. Myynnin oletetaan edelleen kasvavan kaikilla sektoreilla. Teollisilla toimialoilla kannattavuuden oletetaan edelleen kasvavan. Kaupan piirissä ollaan kannattavuuden kehityksen suhteen varovaisempia. Hintatasoon odotetaan laskua tai pysyvän nykyisellään lähes kaikilla sektoreilla. Työllisyyden kohdalla nouseva suunta on edelleen vallitseva lähes kaikilla sektoreilla. Tekonologiayritysten raju kasvu viime vuoden loppupuolella on tasaantunut. Kehitysarvio v. mennessä on säilynyt suurin piirtein ennallaan. Myös muilla teollisilla toimialoilla on odotettavissa lievää työpaikkojen lisääntymistä. Merkittävin muutos kaupan piirissä on, että myös vähittäiskaupassa odotetaan lievää työpaikkojen lisäystä. Kaikkiaan työpaikkojen lisäys vuoteen mennessä olisi noin 7. Tämä on suurin piirtein sama luku mikä on saatu Ouluseudun elinkeinostrategian päivityksen yhteydessä. Mainittu lisäys johtaisi kuitenkin vain 5 % yksikön laskuun työttömyydessä. Ts. vaikka Ouluseudun yritykset näkevät positiivista kehitystä työllisyydessä vauhti ei ole riittävä työttömyyden merkittävään alentamiseen. Siihen tarvitaan huomattavasti vauhdikkaampaa kotimarkkinoiden elpymistä. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

3 3 Alkulause Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuoda ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja teollisuustalouden laboratorio. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.) Oulun kaupunki, professori Esa Jutila, Oulun yliopiston teollisuustalouden laboratorio ja koulutuspäällikkö Martti Hyry, professori Kari Mannermaa sekä Pekka Räsänen, Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Tiedustelun vastaajajoukon muodostavat alueen teknologia-, muut teollisuus-, kauppa-, talonrakennus-, kuljetus- ja palvelualan yritykset sekä pankit. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat tehneet yrityshaastattelut ja puhelinkyselyt. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneita yrityksiä ja toimipaikkoja. Johtoryhmä

4 4 Tiivistelmä Ouluseudun yritysten myynnin kasvun odotukset lisääntyvät seuraavan puolen vuoden aikana. Myynnin ennustetta kuvaava on kyseisenä aikana koko yritysjoukon osalta +65, kun toteutuneen myynnin kuuden kuukauden oli +. Yritykset odottavat liiketoiminnan kannattavuuden säilyvän nykyisellä tasolla. Tuotteiden ja palvelujen hintason arvioidaan koko yritysjoukon osalta pysyvän lähes ennallaan tulevan kuuden kuukauden aikana. Teknologiayritykset odottavat tuotteitensa hintojen edelleen laskevan. Investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon sekä markkinointiin ovat edelleen kasvamassa, mutta eivät yhtä voimakkaasti kuin tiedustelua edeltävän kuuden kuukauden aikana. Vuoden aikana (maaliskuun maaliskuun 1996) henkilöstömäärä on vastanneilla yrityksillä lisääntynyt 979 henkilöllä eli henkilöstömäärän kokonaiskasvu on ollut 6,4 prosenttia. Henkilöstömäärä on kasvanut nopeimmin teknologiayrityksissä, joihin on vuoden aikana syntynyt lähes 1 uutta työpaikkaa. Teknologiayritysten uusien työpaikkojen lisääntyminen on kuitenkin hidastunut kuluneen 6 kuukauden aikana. Kokonaishenkilöstömäärä on lisääntynyt myös tukkuja vähittäiskaupoilla sekä palveluilla liike-elämälle. Työpaikkojen määrä on pysynyt ennallaan muilla teollisuusyrityksillä, teknisillä palveluilla ja talonrakennuksessa. Henkilöstömäärän vähenemistä tapahtui edelleen kuljetustoimialan yrityksillä sekä pankeilla. Viiden vuoden henkilöstömääräennusteessa henkilöstömäärä kasvaa kaikilla muilla toimialoilla paitsi kuljetus- ja pankkisektorilla. Kun vastanneiden yritysten kasvu suhteutetaan tiedustelussa mukana olevien Ouluseudun alojen henkilöstömäärään, työpaikat tulisivat lisääntymään 7:lla vuoteen 1 mennessä. Vastanneiden (n=228) yritysten liikevaihto on kasvamassa yli 2,6 miljardilla markalla vuonna 1996 edellisestä vuodesta. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan kaikilla muilla aloilla paitsi kuljetussektoril-la. Muut teollisuusyritykset ennakoivat vuoden 1996 kokonaisliikevaihdon olevan edeltävän vuoden tasolla. Teknologiayrityksissä liikevaihdon kasvu jatkuu erittäin voimakkaana. Vienti- ja kotimarkkinayritysten myynnin kehitys oli viime talven aikana odotettua heikompaa. Yritysten lähiajan odotukset myynnin kasvusta ovat selvästi lisääntyneet. Vientiyritysten suhdannenäkymät myynnin ja tilauskannan suhteen ovat edelleen saldoluvulla mitaten kotimarkkinayrityksiä toiveikkaammat.

5 5 Abstract The Business Review of Oulu Region trend cycle barometer for spring 1996 was compiled at the turn of March and April. An inquiry was sent to 388 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki and Muhos. In all, 266 companies responded. The total turnover of those companies in 1995 was 19.6 milliard FIM. For the following six months, the companies in the Oulu Region expect growth in their sales, as indicated by the +65 balance figure for sales prognosis concerning all the companies investigated and as compared to the + of the realized sales of the previous six months. Likewise the companies estimate that during the next six months the price level of their products and services will remain close to the current level. Investments in machinery, equipment and marketing are still in the increase, although not as strongly as during the six months prior to the inquiry. The balance figure presented in the chart below is derived by subtracting the number of companies expecting a drop in sales (-) from the number of those expecting growth (+). When the balance figure is positive, a growth is expected, and accordingly, when negative, a decline is expected. When the figure is at zero, no change should occur. Chart 1 presents the balance figures of sales, profitability and price level of products of all the companies which responded to the inquiry. Trend prognosis: Increasing expectations for growth Balance figure Sales Profitability Price level of products -7 the previous 6 months the next 6 months the next 12 months

6 6 Chart 1. Recent development and the near future prospects of the balance figures of all the companies in the business review data. In a year, between March 1995 and March 1996, the number of personnel in the companies that responded to the inquiry has risen by 979 persons, giving a personnel growth of 6.4 per cent in total. The number of personnel has increased the most in high tech companies, in which nearly 1 new jobs have been created. The growth has, nevertheless, slowed down as compared to the previous six-month period. There is a growth in the number of personnel also in wholesale and retail trade and in business services. The number of jobs has remained the same in other industrial companies, technical services and housing construction. A further decrease in the number of personnel occurred in transport and banking. According to a fiveyear prognosis, the number of personnel will increase in all sectors but transport and banking. When the growth of the companies which took part in the inquiry is proportioned to the total employment in those business branches in the Oulu Region, an increase of 7 employees should take place by the year 1. The companies were requested to give a long-term estimate of the growth of the number of their personnel to the year. In the table are included all companies which responded to the inquiry with data on all the years in question. Table 1. Prognosis for the development of the total number of personnel in various sectors of business from the year 1995 to the year. Included are all companies which responded to the inquiry with their estimates on all the years in question p1997 p Change of personnel High tech companies, n= Other industrial companies, n= Wholesale trade, n= Retail trade, n= Technical services, n= Business services, n= Housing construction, n= Transport, n= Banking, n= Total, n=

7 7 In 1996, the turnover of the 228 companies that responded is going to grow by 2.6 milliard FIM as compared to the previous year. The turnover is expected to grow in all branches of business but transport. Other industrial companies expect their turnover in 1996 to remain at the level of the previous year. In high tech companies, a very strong growth still continues. Table 2. Prognoses for the turnover in 1996 in main branches of business p1996 change change million FIM million FIM million FIM % High tech companies, n= ,5 Other industrial companies, n= ,2 Wholesale trade, n= ,8 Retail trade, n= ,3 Technical services, n= ,7 Business services, n= , Housing construction, n= ,7 Transport, n= ,2 Total, n= ,3% Of the companies which responded to the inquiry 95 export their products. Included in this category is any company which exported in 1995 or will export in In March 1996, those companies employed a total of 9548 persons, and their total turnover in 1995 amounted to 9. milliard FIM, 5.3 milliard of which coming from exports. For the current year the companies expect exports of 6.6 milliard FIM. Exporting companies, the following 6 months Balance figure Domestic companies, the following 6 months Balance figure sales orders on hand sales orders on hand 3/95 1/95 3/96 3/95 1/95 3/96 Chart 2. Trend prospects of exporting and domestic companies for sales and orders on hand during the following six months. During the last winter season the development of the sales of exporting and domestic companies was slower than expected. However, their expectations for growth have now markedly increased. The trend prospects of the exporting companies for their

8 8 sales and orders on hand are, as measured by the balance figure, more optimistic than those of the domestic companies. The banking sector in the Oulu Region employed a total of 564 persons in March In the course of the year the number has reduced by 5 persons, and at the turn of the millennium a total employment of 451 persons in banking is expected. The total credits of banks in the Oulu Region amounted to 8.41 milliard FIM last year as compared to 8.77 milliard FIM the year before. A continuing decline in bank credits is expected also in Borrowing is estimated to reach 7.21 milliard FIM this year, whereas in 1995 it totalled 6.95 milliard FIM. Thus, in borrowing, a growth of approximately million FIM is expected.

9 9 I Yritysten kehitys ja odotukset 1.1 Tiedustelun kattavuus Kevään 1996 suhdannebarometri Business Review of Oulu Region tehtiin maalis- ja huhtikuun vaihteessa. Tiedustelun kysely lähetettiin 388 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 266 yritystä. Tiedustelussa mukana olevat yritykset on jaettu toimialoittain seuraavasti ja toimialan jäljessä on esitetty kunkin alan vastausaktiivisuus: teknologiayritykset, 71,1% muut teollisuusyritykset, 7,1% tukkukauppa, 77,8% vähittäiskauppa, 5,% tekniset palvelut (sis. arkkitehti- ja insinööritoimistot), 76,% palvelut liike-elämälle (sis. konsultti-, tili- ja mainostoimistot), 75,% talonrakennus, 91,7% kuljetus (sis. henkilö- ja tavaraliikenne), 71,4% pankit, kaikki Ouluseudulla toimivat pankkiryhmät Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden (n=26) yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna ,6 miljardia markkaa. Ouluseudulla sijaitsi keväällä 1995 kaikkiaan 6724 toimipaikkaa (sisältää myös ammatinharjoittajat), joista vähintään viiden hengen yrityksiä on Tiedusteluun valittuilla aloilla on toimipaikkarekisterin mukaan 472 toimipaikkaa ja näistä vähintään viiden hengen yrityksiä on 78. Tilastojen mukaan tiedusteluun valittujen alojen kokonaisliikevaihto vuonna 1992 oli 22,1 miljardia markkaa. 2 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialoittain vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä maaliskuussa 1996 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri Tilastokeskus, Suomen yritykset, Toimipaikat ja aputoimipaikat kunnittain ja toimialoittain v. 1992

10 1 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannekysymykset koskettavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla ja tapahtunutta kehitystä edeltävän kuuden kuukauden aikana. Annettu vastausasteikko on kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, minkä suuntaista muutosta on tapahtumassa yritysten kehityksessä seuraavan kuuden kuukauden aikajaksolla. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Myynti on kasvanut edelleen lähes puolella kaikista vastannneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Myynti on vähentynyt 28%:lla yrityksistä, mikä on selvästi enemmän kuin aikaisemmissa tiedusteluissa. Yritysten ennusteet myynnin kasvusta seuraavan kuuden kuukauden ja vuoden aikana osoittavat kuitenkin selvästi kasvun voimistumista. Kuuden kuukauden ennusteessa 69% yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan peräti 78% yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa on esitetty koko yritysjoukon vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. % Myynti: Kasvun odotukset lisääntyvät 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Pysyy ennallaan Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Toteutunut 6 kk 7 Tuotteiden hintataso: Lasku hidastuu Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 1. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys koko yritysjoukon osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana ja ennuste tulevalle 6 kuukaudelle sekä myynnin osalta myös 12 kuukaudelle.

11 11 Kannattavuus on parantunut 33%:lla vastanneista yrityksistä ja heikentynyt 29%:lla yrityksistä talven aikana. Suurin osa yrityksistä (57%) uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan tulevan kuuden kuukauden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on edelleen laskenut ja lasku on ollut ennustettua suurempi kysyttynä aikajaksona. Ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason laskun uskotaan vihdoin taittuvan ja hintatason vakiintuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Seuraavissa kuvissa esiintyvä saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, odotetaan kasvua. Saldoluvun ollessa negatiivinen odotetaan laskua. Kun on nolla, tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu yrityksen viimeisen tilivuoden liikevaihdolla. Seuraavassa kuvassa on esitetty myynnin, kannattavuuden ja hintatason yritysten vuoden 1995 liikevaihdolla painotetut saldoluvut kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset lisääntyvät Myynti Kannattavuus Tuotteiden hintataso -7 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 2. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut koko yritysjoukon osalta. Tiedustelun mukaan yritykset odottavat myynnin määrän kasvan nykyisestä tasosta ja odotukset paranevat jopa hieman seuraavan vuoden aikana. Kannattavuuden odotetaan niinikään edelleen paranevan. Tuotteiden hintataso on laskenut talven

12 12 aikana useilla eri toimialoilla sangen voimakkaasti, mutta ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason lasku hidastuisi ennustusjakson aikana. Investoinnit Seuraavassa kuvassa on esitetty investointien saldoluvut jaettuna kone-, laite- ja kalustoinvestointeihin, tilainvestointeihin sekä markkinointi-investointeihin. Investoinnit tilainvestoinnit 8 22 kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 3. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle koko yritysjoukon osalta. Investointeja koskevan ennusteen mukaan yritysten investointipanostukset ovat tasaantumassa ja markkinointi- sekä kone- ja kalustoinvestoinnit jopa vähenevät edeltäneeseen kuuden kuukauden aikajaksoon verrattuna. 1.3 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudun yritysten kehitysnäkymien muutosta voidaan tarkastella vertaamalla puolivuosittain tehtyjen tiedustelujen vastausten ja toisiinsa. Tiedustelun toimialat ovat samoja eri vertailuaikajaksoina. Kuvassa 4 on esitetty näiden tiedustelujen myynnin, kannattavuuden ja hintason 6 kuukauden ennusteiden saldoluvut.

13 13 Suhdannenäkymien muuttuminen, ennuste 6 kk myynti kannattavuus hintataso - 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 4. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1994 maaliskuuhun Myynnin kuuden kuukauden ennusteen on nyt tehdyssä tiedustelussa selvästi korkempi kuin syksyn 1995 ennusteessa. Ennustevertailun perusteella yritykset odottavat, että myynti kasvaa jälleen voimakkaammin lievän tasaantumisjakson jälkeen. Yritysten kannattavuuden uskotaan paranevan edelleen ja sen on sama kuin syksyn tiedustelussa. Tuotteiden ja palvelujen hintatason on nyt lievästi negatiivinen eli hintojen ennakoidaan laskevan. Hintatason lasku on ollut tosin selvästi voimakkaampaa kuin yritykset ovat tiedusteluissa ennakoineet. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialat ovat olleet tiedustelussa mukana vuodesta 1993 alkaen, joten kyseisten alojen jen kehittymistä Ouluseudulla voidaan tarkastella pitemmällä aikajaksolla Teknologia- ja muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 5. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialojen myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennustesaldoluvut puolivuosittain syksystä 1993 maaliskuuhun 1996.

14 14 Teollisuuden ja teknologiayritysten myynnin ennusteen (+6) seuraavalle kuudelle kuukaudelle on selvästi suurempi kuin lokakuussa Kannattavuuden on myös suurempi kuin syksyn tiedustelussa. Tuotteiden hintatason odotukset ovat vaihdelleet saldoluvun nolla molemmilla puolilla ja on viimeisessä tiedustelussa negatiivinen eli hintatason odotetaan laskevan. 1.4 Henkilöstömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen saakka Henkilöstömäärän kehitys 3 Henkilöä viiden vuoden henkilöstömääräennusteisiin vastanneet, n= 23 Ouluseudun tiedustelussa mukanaolevien alojen kokonaishenkilöstömäärän ennuste e1997 e Kuva 6. Vastanneiden yritysten henkilöstömäärän kehitys ja ennusteet niiltä yrityksiltä, jotka ovat antaneet vastauksen kaikilta ennustevuosilta, sekä arvio tiedustelussa mukanaolevien Ouluseudun toimialojen henkilöstömäärän kehittymisestä. Ennusteen mukaan Ouluseudun yritysten kokonaishenkilömäärä kasvaa tasaisesti. Viiden vuoden henkilöstöennusteisiin vastanneiden yritysten (n=23) henkilömäärä kasvaa yli 3 henkilöllä ja on vuonna henkilöä. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään 7 seuraavan vajaan viiden vuoden aikana. Toimialasta riippuen uudet työpaikat lisäävät työllisyyttä myös muissa elinkeinoissa.

15 15 Liikevaihdon kehitys 35, 3, 25, Arvioitu liikevaihdon ennuste tiedustelussa mukanaoleville yrityksille lähtöarvona v kokonaisliikevaihto, n=239 Mrd mk, 15, 1, 13,7 14,2 16,1 21, liikevaihdon ilmoittaneiden liikevaihtoennusteet, n= 5,, 1995 e1996 e1997 e Kuva 7. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihdon ennustettu kehiys vuosina Tiedusteluun vastanneiden yritysten ennustettu kokonaisliikevaihto kasvaa noin 8 miljardia markkaa viiden vuoden aikana ja on vuonna 21 mrd markkaa. Eräissä tapauksissa tiedustelussa mukana olevat yritykset eivät ole ilmoittaneet ennusteita epävarmuustekijöiden vuoksi, minkä vuoksi kuvassa vain vuoden 1995 liikevaihtotietonsa ilmoittaneiden ennusteet on laskettu oman toimialansa ennusteiden perusteella. Tällöin toimialojen yritysten kokonaisliikevaihto olisi vuonna noin 3 mrd markkaa.

16 16 II Toimialakohtainen tarkastelu 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialoittain Seuraavassa tiedusteluun osallistuneiden yritysten 6 kuukauden ennusteiden ja on tarkasteltu alussa esitetyn toimialajaon perusteella. Kuvien vaakaakselilla ovat tiedusteluajankohdat eli maalis- ja lokakuu. Teknologiayritykset Teknologiayritysten myynnin ennusteen seuraavan kuuden kuukauden aikajaksolle on edelleen hyvin korkealla tasolla. Tilauskannan ennuste on nyt selvästi pienempi kuin viime syksyn tiedustelussa vielä ennakoitiin. Siis tilauskannan kasvuodotukset ovat heikentyneet edeltävän vuoden aikana. Kannattavuuden teknologiayritykset ennakoivat paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävän kuuden kuukauden kehitykseen. Tuotteiden hintatason odotetaan edelleen laskevan. Seuraavissa kuvissa on esitetty teknologiayritysten lyhyen aikajakson myynnin ja tilauskannan sekä kannattavuuden ja hintatason suhdanne-ennusteet. Teknologiayritykset, ennuste 6 kk Teknologiayritykset, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 4 kannattavuus hintataso -4 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96-8 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 8. Teknologiayritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

17 17 Muut teollisuusyritykset Muut teollisuusyritykset odottavat sekä myynnin että tilauskannan kehittyvän lyhyellä aikavälillä selvästi suotuisammin kuin edeltävän vuoden aikana. Kannattavuuden odotetaan kehittyvän hyvin suotuisasti. Tuotteiden hintatason ennakoidaan nousevan, mutta kasvua ennakoiva on pienempi kuin syksyn tiedustelussa ennustettiin. Seuraavissa kuvissa on esitetty muiden teollisuuyritysten puolen vuoden suhdanne-ennusteet. Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk myynti tilauskanta kannattavuus hintataso 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 9. Muiden teollisuusyritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tukkukaupat Tukkukauppojen myynnin odotetaan edelleen kasvavan ja kasvua ennakoiva on hieman korkeampi kuin edellisessä tiedustelussa. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan. Tuotteiden hintojen ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla. 8 Tukkukauppa, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 1. Tukkukauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

18 18 Vähittäiskaupat Vähittäiskauppojen myynnin odotukset ovat hyvin korkealla tasolla ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan, mutta sen kehitystä ennakoiva on pienempi kuin edellisessä tiedustelussa. Vähittäiskaupoissa tuotteiden hintatason odotetaan kasvavan lievästi myös tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. 8 Vähittäiskauppa, ennuste 6kk 6 4 myynti kannattavuus hintataso /94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 11. Vähittäiskauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut Teknisiä palveluja tarjoavat yritykset odottavat myynin kasvavan kun syksyllä ennustetiin vielä myynnin laskua. Tilauskannan odotetaan myös edelleen kasvavan. Yritysten kannattavuuden ja palvelujen hintojen odotetaan pysyvän lähes ennallaan. Seuraavissa kuvissa ovat tekniset palvelut toimialan yritysten suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut, ennuste 6 kk Tekniset palvelut, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 3 kannattavuus hintataso /94 1/94 3/95 1/95 3/96 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 12. Tekniset palvelut toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

19 19 Palvelut liike-elämälle Liike-elämän palveluita myyvien yritysten (mainos-, tili- ja konsulttitoimistot) odotukset myynnin, tilauskannan, kannattavuuden ja hintatason kehityksestä ovat saldoluvulla mitattuna lievästi positiiviset. Myynnin ja tilauskannan kuuden kuukauden ennusteen on selkeästi pienempi kuin viime syksyn tiedustelussa. Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 4 kannattavuus hintataso 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96-3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 13. Palvelut liike-elämälle toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Talonrakennus Talonrakennusala ennustaa myynnin ja tilauskannan kasvavan voimakkaasti seuraavan 6 kuukauden aikana. Kaikkien kysyttyjen ennusteiden on suurempi kuin lokakuun 1995 ennusteessa. Talonrakennus, ennuste 6 kk Talonrakennus, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti tilauskanta /94 1/94 3/95 1/95 3/96 kannattavuus hintataso Kuva 14. Talonrakennustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

20 Kuljetus Kuljetusalalla odotetaan myynnin ja tilauskannan sekä hintatason pysyvän nykyisellä tasolla. Kannattavuuden ennakoidaan kasvavan, ennusteen on tosin selvästi pienempi kuin syksyn 1995 tiedustelussa. Kuvassa 15 on esitetty kuljetussektorin ennusteet eri tiedusteluaikoina. Kuljetus, ennuste 6 kk Kuljetus, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti tilauskanta /94 1/94 3/95 1/95 3/96 kannattavuus hintataso Kuva 15. Kuljetustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Ennusteiden saldoluvut seuraavalle kuudelle kuukaudelle tarkemman toimialajaottelun mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason, myynnin sekä kannattavuuden osalta on esitetty liitteessä 2. Myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys tiedusteluajankohtaa edeltävän kuuden kuukauden aikana on esitetty toimialoittain liitteessä 3. Tiedustelussa on kysytty, miten yrityksen myynti/tilauskanta on kehittynyt edeltävän kuuden kuukauden aikana sitä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Toimialakohtaisten investointien ennusteiden saldoluvut Tiedustelussa kysytyt yritysten investoiteihin liittyvät saldoluvut on esitetty liitteessä 4. Kaikkien yritysten osalta investointien ennustetaan edelleen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

21 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoittain myynnin 12 kuukauden ennuste sekä kevään että syksyn tiedustelun mukaan. Taulukko 1. Myyntiennusteiden toimialoittain tulevalle 12 kuukaudelle syksyn 1994, kevään ja syksyn 1995 sekä kevään 1996 tiedusteluissa. Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk syksy 1994 kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 Teknologiayritykset Muut teollisuusyritykset Tukkukaupat Vähittäiskaupat Tekniset palvelut Palvelut liike-elämälle Talonrakennus Kuljetus Seuraavan vuoden myynnin ennustetta kuvaava on hyvin suuri kaikilla kyselyssä mukana olleilla toimialoilla. Teknologia- ja teollisuusyritystoimialoilla myynnin kasvua ennustava on suurempi kuin aikaisemmassa tiedustelussa. Tukku- ja vähittäiskaupoilla myynnin vuoden saldoluvut ovat hieman pienemmät kuin syksyllä. Teknisillä palveluilla myynnin ennuste on kasvanut merkittävästi syksyn laskua ennakoivasta saldoluvun arvosta. Talonrakennuksessa ja kuljetuksessa myynnin on selkeästi korkeammalla tasolla kuin syksyn tiedustelussa.

22 Henkilöstömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Henkilöstö Seuraavassa taulukossa on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys kuluvan vuoden aikana. Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilöstömäärän kehitys päätoimialoittain vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat maaliskuu 1995 ja maaliskuu /1995 3/1996 muutos kommentit henkilöä henkilöä % Teknologiayritykset, n= , vuodessa 1 työpaikkaa lisää Muut teollisuusyritykset, n= ,5 tilanne vakaa Tukkukaupat, n= ,7 lievää kasvua Vähittäiskaupat, n= ,9 lievää kasvua Tekniset palvelut, n= ,5 tilanne vakaa Palvelut liike-elämälle, n= , työpaikkojen määrä lisääntynyt Talonrakennus, n= ,3 lievää laskua Kuljetus, n= ,8 työpaikkojen määrä vähentynyt Pankkiryhmittymät, n= ,9 rakennemuutos jatkuu Yhteensä, n= ,4% työpaikkojen määrä lisääntynyt Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=255) henkilömäärä lisääntyi 979 henkilöllä eli 6,4 prosenttia. Syksyllä 1995 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 7,4%. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on kyseisenä aikana ollut 979 henkilöä. Henkilömäärä on vähentynyt talonrakennuksen, kuljetuksen ja pankkitoiminnan aloilla. Työntekijämäärä on lisääntynyt hieman tukku- ja vähittäiskaupan, teknisten palvelujen ja palvelut liike-elämälle toimialoilla.

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 4 TIIVISTELMÄ 5 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET Tiedustelun kattavuus 11

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 4 TIIVISTELMÄ 5 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET Tiedustelun kattavuus 11 1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 4 TIIVISTELMÄ 5 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET 11 1.1 Tiedustelun kattavuus 11 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 12 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki 1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 TIIVISTELMÄ 4 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET 12 1.1 Tiedustelun kattavuus 12 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 13 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999 1 SISÄLTÖ Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 1 Ouluseudun suhdannebarometri 4 2 Suhdannekatsaus pääpiirteissään 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos

Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos 11.5.29 1 8 Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos 8, 6 6, suhdannenäkymien saldoluku 4 2-2 -4 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin lokakuu toukokuu joulukuu 4, 2,, -2, -4, bkt:n määrän muutos, -6-6,

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS joulukuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn joulukuussa 28

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Hämeenlinna 12.05.2010 2010 Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot