Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5"

Transkriptio

1 1 Sisältö Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 Tiivistelmä 4 Abstract 5 I Yritysten kehitys ja odotukset Tiedustelun kattavuus Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannenäkymien muuttuminen Henkilöstömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen saakka 14 II Toimialakohtainen tarkastelu Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialoittain Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Henkilöstömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet Ennusteet ja tapahtunut kehitys Teknologiayritysten kehitys Pankkiryhmittymien ennusteet 3 III Vertailu muihin tiedusteluihin 31 IV Artikkelit 32 TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ TULEVAAN - Barometrit ennakoinnin apuna 33 OULUSEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA PÄIVITETTY 36 PK-TEKNOLOGIAYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN 39 LIITE 1 44 LIITE 2 45 Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1996 ISSN

2 2 Esipuhe Ouluseudun aluetalouden tilaa kuvaava raportti on jälleen valmistunut. Raportin tiedusteluajankohtana valtakunnassa käytiin keskustelua Suomen talouden kasvunäkymistä. Taloudellinen tutkimuslaitos toisensa jälkeen on korjannut vuoden 1996 kasvulukuja alaspäin. Ennusteiden erot ovat pääsääntöisesti olleet kymmenysosaprosenttien suuruisia. Tätä taustaa vasten Ouluseudun yritysten vastaukset ovat erittäin mielenkiintoisia. Onko viime syksynä nähtävissä ollut kasvuodotusten pienentyminen jatkunut edelleen vai onko näkyvissä muita tuulia? Tiedustelun tulokset osoittavat, että Ouluseudulla usko tulevaisuuteen on ainakin näillä näkymillä palautunut. Myynnin oletetaan edelleen kasvavan kaikilla sektoreilla. Teollisilla toimialoilla kannattavuuden oletetaan edelleen kasvavan. Kaupan piirissä ollaan kannattavuuden kehityksen suhteen varovaisempia. Hintatasoon odotetaan laskua tai pysyvän nykyisellään lähes kaikilla sektoreilla. Työllisyyden kohdalla nouseva suunta on edelleen vallitseva lähes kaikilla sektoreilla. Tekonologiayritysten raju kasvu viime vuoden loppupuolella on tasaantunut. Kehitysarvio v. mennessä on säilynyt suurin piirtein ennallaan. Myös muilla teollisilla toimialoilla on odotettavissa lievää työpaikkojen lisääntymistä. Merkittävin muutos kaupan piirissä on, että myös vähittäiskaupassa odotetaan lievää työpaikkojen lisäystä. Kaikkiaan työpaikkojen lisäys vuoteen mennessä olisi noin 7. Tämä on suurin piirtein sama luku mikä on saatu Ouluseudun elinkeinostrategian päivityksen yhteydessä. Mainittu lisäys johtaisi kuitenkin vain 5 % yksikön laskuun työttömyydessä. Ts. vaikka Ouluseudun yritykset näkevät positiivista kehitystä työllisyydessä vauhti ei ole riittävä työttömyyden merkittävään alentamiseen. Siihen tarvitaan huomattavasti vauhdikkaampaa kotimarkkinoiden elpymistä. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

3 3 Alkulause Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuoda ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja teollisuustalouden laboratorio. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.) Oulun kaupunki, professori Esa Jutila, Oulun yliopiston teollisuustalouden laboratorio ja koulutuspäällikkö Martti Hyry, professori Kari Mannermaa sekä Pekka Räsänen, Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Tiedustelun vastaajajoukon muodostavat alueen teknologia-, muut teollisuus-, kauppa-, talonrakennus-, kuljetus- ja palvelualan yritykset sekä pankit. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat tehneet yrityshaastattelut ja puhelinkyselyt. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneita yrityksiä ja toimipaikkoja. Johtoryhmä

4 4 Tiivistelmä Ouluseudun yritysten myynnin kasvun odotukset lisääntyvät seuraavan puolen vuoden aikana. Myynnin ennustetta kuvaava on kyseisenä aikana koko yritysjoukon osalta +65, kun toteutuneen myynnin kuuden kuukauden oli +. Yritykset odottavat liiketoiminnan kannattavuuden säilyvän nykyisellä tasolla. Tuotteiden ja palvelujen hintason arvioidaan koko yritysjoukon osalta pysyvän lähes ennallaan tulevan kuuden kuukauden aikana. Teknologiayritykset odottavat tuotteitensa hintojen edelleen laskevan. Investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon sekä markkinointiin ovat edelleen kasvamassa, mutta eivät yhtä voimakkaasti kuin tiedustelua edeltävän kuuden kuukauden aikana. Vuoden aikana (maaliskuun maaliskuun 1996) henkilöstömäärä on vastanneilla yrityksillä lisääntynyt 979 henkilöllä eli henkilöstömäärän kokonaiskasvu on ollut 6,4 prosenttia. Henkilöstömäärä on kasvanut nopeimmin teknologiayrityksissä, joihin on vuoden aikana syntynyt lähes 1 uutta työpaikkaa. Teknologiayritysten uusien työpaikkojen lisääntyminen on kuitenkin hidastunut kuluneen 6 kuukauden aikana. Kokonaishenkilöstömäärä on lisääntynyt myös tukkuja vähittäiskaupoilla sekä palveluilla liike-elämälle. Työpaikkojen määrä on pysynyt ennallaan muilla teollisuusyrityksillä, teknisillä palveluilla ja talonrakennuksessa. Henkilöstömäärän vähenemistä tapahtui edelleen kuljetustoimialan yrityksillä sekä pankeilla. Viiden vuoden henkilöstömääräennusteessa henkilöstömäärä kasvaa kaikilla muilla toimialoilla paitsi kuljetus- ja pankkisektorilla. Kun vastanneiden yritysten kasvu suhteutetaan tiedustelussa mukana olevien Ouluseudun alojen henkilöstömäärään, työpaikat tulisivat lisääntymään 7:lla vuoteen 1 mennessä. Vastanneiden (n=228) yritysten liikevaihto on kasvamassa yli 2,6 miljardilla markalla vuonna 1996 edellisestä vuodesta. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan kaikilla muilla aloilla paitsi kuljetussektoril-la. Muut teollisuusyritykset ennakoivat vuoden 1996 kokonaisliikevaihdon olevan edeltävän vuoden tasolla. Teknologiayrityksissä liikevaihdon kasvu jatkuu erittäin voimakkaana. Vienti- ja kotimarkkinayritysten myynnin kehitys oli viime talven aikana odotettua heikompaa. Yritysten lähiajan odotukset myynnin kasvusta ovat selvästi lisääntyneet. Vientiyritysten suhdannenäkymät myynnin ja tilauskannan suhteen ovat edelleen saldoluvulla mitaten kotimarkkinayrityksiä toiveikkaammat.

5 5 Abstract The Business Review of Oulu Region trend cycle barometer for spring 1996 was compiled at the turn of March and April. An inquiry was sent to 388 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki and Muhos. In all, 266 companies responded. The total turnover of those companies in 1995 was 19.6 milliard FIM. For the following six months, the companies in the Oulu Region expect growth in their sales, as indicated by the +65 balance figure for sales prognosis concerning all the companies investigated and as compared to the + of the realized sales of the previous six months. Likewise the companies estimate that during the next six months the price level of their products and services will remain close to the current level. Investments in machinery, equipment and marketing are still in the increase, although not as strongly as during the six months prior to the inquiry. The balance figure presented in the chart below is derived by subtracting the number of companies expecting a drop in sales (-) from the number of those expecting growth (+). When the balance figure is positive, a growth is expected, and accordingly, when negative, a decline is expected. When the figure is at zero, no change should occur. Chart 1 presents the balance figures of sales, profitability and price level of products of all the companies which responded to the inquiry. Trend prognosis: Increasing expectations for growth Balance figure Sales Profitability Price level of products -7 the previous 6 months the next 6 months the next 12 months

6 6 Chart 1. Recent development and the near future prospects of the balance figures of all the companies in the business review data. In a year, between March 1995 and March 1996, the number of personnel in the companies that responded to the inquiry has risen by 979 persons, giving a personnel growth of 6.4 per cent in total. The number of personnel has increased the most in high tech companies, in which nearly 1 new jobs have been created. The growth has, nevertheless, slowed down as compared to the previous six-month period. There is a growth in the number of personnel also in wholesale and retail trade and in business services. The number of jobs has remained the same in other industrial companies, technical services and housing construction. A further decrease in the number of personnel occurred in transport and banking. According to a fiveyear prognosis, the number of personnel will increase in all sectors but transport and banking. When the growth of the companies which took part in the inquiry is proportioned to the total employment in those business branches in the Oulu Region, an increase of 7 employees should take place by the year 1. The companies were requested to give a long-term estimate of the growth of the number of their personnel to the year. In the table are included all companies which responded to the inquiry with data on all the years in question. Table 1. Prognosis for the development of the total number of personnel in various sectors of business from the year 1995 to the year. Included are all companies which responded to the inquiry with their estimates on all the years in question p1997 p Change of personnel High tech companies, n= Other industrial companies, n= Wholesale trade, n= Retail trade, n= Technical services, n= Business services, n= Housing construction, n= Transport, n= Banking, n= Total, n=

7 7 In 1996, the turnover of the 228 companies that responded is going to grow by 2.6 milliard FIM as compared to the previous year. The turnover is expected to grow in all branches of business but transport. Other industrial companies expect their turnover in 1996 to remain at the level of the previous year. In high tech companies, a very strong growth still continues. Table 2. Prognoses for the turnover in 1996 in main branches of business p1996 change change million FIM million FIM million FIM % High tech companies, n= ,5 Other industrial companies, n= ,2 Wholesale trade, n= ,8 Retail trade, n= ,3 Technical services, n= ,7 Business services, n= , Housing construction, n= ,7 Transport, n= ,2 Total, n= ,3% Of the companies which responded to the inquiry 95 export their products. Included in this category is any company which exported in 1995 or will export in In March 1996, those companies employed a total of 9548 persons, and their total turnover in 1995 amounted to 9. milliard FIM, 5.3 milliard of which coming from exports. For the current year the companies expect exports of 6.6 milliard FIM. Exporting companies, the following 6 months Balance figure Domestic companies, the following 6 months Balance figure sales orders on hand sales orders on hand 3/95 1/95 3/96 3/95 1/95 3/96 Chart 2. Trend prospects of exporting and domestic companies for sales and orders on hand during the following six months. During the last winter season the development of the sales of exporting and domestic companies was slower than expected. However, their expectations for growth have now markedly increased. The trend prospects of the exporting companies for their

8 8 sales and orders on hand are, as measured by the balance figure, more optimistic than those of the domestic companies. The banking sector in the Oulu Region employed a total of 564 persons in March In the course of the year the number has reduced by 5 persons, and at the turn of the millennium a total employment of 451 persons in banking is expected. The total credits of banks in the Oulu Region amounted to 8.41 milliard FIM last year as compared to 8.77 milliard FIM the year before. A continuing decline in bank credits is expected also in Borrowing is estimated to reach 7.21 milliard FIM this year, whereas in 1995 it totalled 6.95 milliard FIM. Thus, in borrowing, a growth of approximately million FIM is expected.

9 9 I Yritysten kehitys ja odotukset 1.1 Tiedustelun kattavuus Kevään 1996 suhdannebarometri Business Review of Oulu Region tehtiin maalis- ja huhtikuun vaihteessa. Tiedustelun kysely lähetettiin 388 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 266 yritystä. Tiedustelussa mukana olevat yritykset on jaettu toimialoittain seuraavasti ja toimialan jäljessä on esitetty kunkin alan vastausaktiivisuus: teknologiayritykset, 71,1% muut teollisuusyritykset, 7,1% tukkukauppa, 77,8% vähittäiskauppa, 5,% tekniset palvelut (sis. arkkitehti- ja insinööritoimistot), 76,% palvelut liike-elämälle (sis. konsultti-, tili- ja mainostoimistot), 75,% talonrakennus, 91,7% kuljetus (sis. henkilö- ja tavaraliikenne), 71,4% pankit, kaikki Ouluseudulla toimivat pankkiryhmät Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden (n=26) yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna ,6 miljardia markkaa. Ouluseudulla sijaitsi keväällä 1995 kaikkiaan 6724 toimipaikkaa (sisältää myös ammatinharjoittajat), joista vähintään viiden hengen yrityksiä on Tiedusteluun valittuilla aloilla on toimipaikkarekisterin mukaan 472 toimipaikkaa ja näistä vähintään viiden hengen yrityksiä on 78. Tilastojen mukaan tiedusteluun valittujen alojen kokonaisliikevaihto vuonna 1992 oli 22,1 miljardia markkaa. 2 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialoittain vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä maaliskuussa 1996 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri Tilastokeskus, Suomen yritykset, Toimipaikat ja aputoimipaikat kunnittain ja toimialoittain v. 1992

10 1 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannekysymykset koskettavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla ja tapahtunutta kehitystä edeltävän kuuden kuukauden aikana. Annettu vastausasteikko on kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, minkä suuntaista muutosta on tapahtumassa yritysten kehityksessä seuraavan kuuden kuukauden aikajaksolla. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Myynti on kasvanut edelleen lähes puolella kaikista vastannneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Myynti on vähentynyt 28%:lla yrityksistä, mikä on selvästi enemmän kuin aikaisemmissa tiedusteluissa. Yritysten ennusteet myynnin kasvusta seuraavan kuuden kuukauden ja vuoden aikana osoittavat kuitenkin selvästi kasvun voimistumista. Kuuden kuukauden ennusteessa 69% yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan peräti 78% yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa on esitetty koko yritysjoukon vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. % Myynti: Kasvun odotukset lisääntyvät 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Pysyy ennallaan Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Toteutunut 6 kk 7 Tuotteiden hintataso: Lasku hidastuu Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 1. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys koko yritysjoukon osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana ja ennuste tulevalle 6 kuukaudelle sekä myynnin osalta myös 12 kuukaudelle.

11 11 Kannattavuus on parantunut 33%:lla vastanneista yrityksistä ja heikentynyt 29%:lla yrityksistä talven aikana. Suurin osa yrityksistä (57%) uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan tulevan kuuden kuukauden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on edelleen laskenut ja lasku on ollut ennustettua suurempi kysyttynä aikajaksona. Ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason laskun uskotaan vihdoin taittuvan ja hintatason vakiintuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Seuraavissa kuvissa esiintyvä saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, odotetaan kasvua. Saldoluvun ollessa negatiivinen odotetaan laskua. Kun on nolla, tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu yrityksen viimeisen tilivuoden liikevaihdolla. Seuraavassa kuvassa on esitetty myynnin, kannattavuuden ja hintatason yritysten vuoden 1995 liikevaihdolla painotetut saldoluvut kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset lisääntyvät Myynti Kannattavuus Tuotteiden hintataso -7 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 2. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut koko yritysjoukon osalta. Tiedustelun mukaan yritykset odottavat myynnin määrän kasvan nykyisestä tasosta ja odotukset paranevat jopa hieman seuraavan vuoden aikana. Kannattavuuden odotetaan niinikään edelleen paranevan. Tuotteiden hintataso on laskenut talven

12 12 aikana useilla eri toimialoilla sangen voimakkaasti, mutta ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason lasku hidastuisi ennustusjakson aikana. Investoinnit Seuraavassa kuvassa on esitetty investointien saldoluvut jaettuna kone-, laite- ja kalustoinvestointeihin, tilainvestointeihin sekä markkinointi-investointeihin. Investoinnit tilainvestoinnit 8 22 kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 3. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle koko yritysjoukon osalta. Investointeja koskevan ennusteen mukaan yritysten investointipanostukset ovat tasaantumassa ja markkinointi- sekä kone- ja kalustoinvestoinnit jopa vähenevät edeltäneeseen kuuden kuukauden aikajaksoon verrattuna. 1.3 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudun yritysten kehitysnäkymien muutosta voidaan tarkastella vertaamalla puolivuosittain tehtyjen tiedustelujen vastausten ja toisiinsa. Tiedustelun toimialat ovat samoja eri vertailuaikajaksoina. Kuvassa 4 on esitetty näiden tiedustelujen myynnin, kannattavuuden ja hintason 6 kuukauden ennusteiden saldoluvut.

13 13 Suhdannenäkymien muuttuminen, ennuste 6 kk myynti kannattavuus hintataso - 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 4. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1994 maaliskuuhun Myynnin kuuden kuukauden ennusteen on nyt tehdyssä tiedustelussa selvästi korkempi kuin syksyn 1995 ennusteessa. Ennustevertailun perusteella yritykset odottavat, että myynti kasvaa jälleen voimakkaammin lievän tasaantumisjakson jälkeen. Yritysten kannattavuuden uskotaan paranevan edelleen ja sen on sama kuin syksyn tiedustelussa. Tuotteiden ja palvelujen hintatason on nyt lievästi negatiivinen eli hintojen ennakoidaan laskevan. Hintatason lasku on ollut tosin selvästi voimakkaampaa kuin yritykset ovat tiedusteluissa ennakoineet. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialat ovat olleet tiedustelussa mukana vuodesta 1993 alkaen, joten kyseisten alojen jen kehittymistä Ouluseudulla voidaan tarkastella pitemmällä aikajaksolla Teknologia- ja muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 5. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialojen myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennustesaldoluvut puolivuosittain syksystä 1993 maaliskuuhun 1996.

14 14 Teollisuuden ja teknologiayritysten myynnin ennusteen (+6) seuraavalle kuudelle kuukaudelle on selvästi suurempi kuin lokakuussa Kannattavuuden on myös suurempi kuin syksyn tiedustelussa. Tuotteiden hintatason odotukset ovat vaihdelleet saldoluvun nolla molemmilla puolilla ja on viimeisessä tiedustelussa negatiivinen eli hintatason odotetaan laskevan. 1.4 Henkilöstömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen saakka Henkilöstömäärän kehitys 3 Henkilöä viiden vuoden henkilöstömääräennusteisiin vastanneet, n= 23 Ouluseudun tiedustelussa mukanaolevien alojen kokonaishenkilöstömäärän ennuste e1997 e Kuva 6. Vastanneiden yritysten henkilöstömäärän kehitys ja ennusteet niiltä yrityksiltä, jotka ovat antaneet vastauksen kaikilta ennustevuosilta, sekä arvio tiedustelussa mukanaolevien Ouluseudun toimialojen henkilöstömäärän kehittymisestä. Ennusteen mukaan Ouluseudun yritysten kokonaishenkilömäärä kasvaa tasaisesti. Viiden vuoden henkilöstöennusteisiin vastanneiden yritysten (n=23) henkilömäärä kasvaa yli 3 henkilöllä ja on vuonna henkilöä. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään 7 seuraavan vajaan viiden vuoden aikana. Toimialasta riippuen uudet työpaikat lisäävät työllisyyttä myös muissa elinkeinoissa.

15 15 Liikevaihdon kehitys 35, 3, 25, Arvioitu liikevaihdon ennuste tiedustelussa mukanaoleville yrityksille lähtöarvona v kokonaisliikevaihto, n=239 Mrd mk, 15, 1, 13,7 14,2 16,1 21, liikevaihdon ilmoittaneiden liikevaihtoennusteet, n= 5,, 1995 e1996 e1997 e Kuva 7. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihdon ennustettu kehiys vuosina Tiedusteluun vastanneiden yritysten ennustettu kokonaisliikevaihto kasvaa noin 8 miljardia markkaa viiden vuoden aikana ja on vuonna 21 mrd markkaa. Eräissä tapauksissa tiedustelussa mukana olevat yritykset eivät ole ilmoittaneet ennusteita epävarmuustekijöiden vuoksi, minkä vuoksi kuvassa vain vuoden 1995 liikevaihtotietonsa ilmoittaneiden ennusteet on laskettu oman toimialansa ennusteiden perusteella. Tällöin toimialojen yritysten kokonaisliikevaihto olisi vuonna noin 3 mrd markkaa.

16 16 II Toimialakohtainen tarkastelu 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialoittain Seuraavassa tiedusteluun osallistuneiden yritysten 6 kuukauden ennusteiden ja on tarkasteltu alussa esitetyn toimialajaon perusteella. Kuvien vaakaakselilla ovat tiedusteluajankohdat eli maalis- ja lokakuu. Teknologiayritykset Teknologiayritysten myynnin ennusteen seuraavan kuuden kuukauden aikajaksolle on edelleen hyvin korkealla tasolla. Tilauskannan ennuste on nyt selvästi pienempi kuin viime syksyn tiedustelussa vielä ennakoitiin. Siis tilauskannan kasvuodotukset ovat heikentyneet edeltävän vuoden aikana. Kannattavuuden teknologiayritykset ennakoivat paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävän kuuden kuukauden kehitykseen. Tuotteiden hintatason odotetaan edelleen laskevan. Seuraavissa kuvissa on esitetty teknologiayritysten lyhyen aikajakson myynnin ja tilauskannan sekä kannattavuuden ja hintatason suhdanne-ennusteet. Teknologiayritykset, ennuste 6 kk Teknologiayritykset, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 4 kannattavuus hintataso -4 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96-8 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 8. Teknologiayritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

17 17 Muut teollisuusyritykset Muut teollisuusyritykset odottavat sekä myynnin että tilauskannan kehittyvän lyhyellä aikavälillä selvästi suotuisammin kuin edeltävän vuoden aikana. Kannattavuuden odotetaan kehittyvän hyvin suotuisasti. Tuotteiden hintatason ennakoidaan nousevan, mutta kasvua ennakoiva on pienempi kuin syksyn tiedustelussa ennustettiin. Seuraavissa kuvissa on esitetty muiden teollisuuyritysten puolen vuoden suhdanne-ennusteet. Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk myynti tilauskanta kannattavuus hintataso 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 1/93 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 9. Muiden teollisuusyritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tukkukaupat Tukkukauppojen myynnin odotetaan edelleen kasvavan ja kasvua ennakoiva on hieman korkeampi kuin edellisessä tiedustelussa. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan. Tuotteiden hintojen ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla. 8 Tukkukauppa, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 1. Tukkukauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

18 18 Vähittäiskaupat Vähittäiskauppojen myynnin odotukset ovat hyvin korkealla tasolla ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan, mutta sen kehitystä ennakoiva on pienempi kuin edellisessä tiedustelussa. Vähittäiskaupoissa tuotteiden hintatason odotetaan kasvavan lievästi myös tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. 8 Vähittäiskauppa, ennuste 6kk 6 4 myynti kannattavuus hintataso /94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 11. Vähittäiskauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut Teknisiä palveluja tarjoavat yritykset odottavat myynin kasvavan kun syksyllä ennustetiin vielä myynnin laskua. Tilauskannan odotetaan myös edelleen kasvavan. Yritysten kannattavuuden ja palvelujen hintojen odotetaan pysyvän lähes ennallaan. Seuraavissa kuvissa ovat tekniset palvelut toimialan yritysten suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut, ennuste 6 kk Tekniset palvelut, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 3 kannattavuus hintataso /94 1/94 3/95 1/95 3/96 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 12. Tekniset palvelut toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

19 19 Palvelut liike-elämälle Liike-elämän palveluita myyvien yritysten (mainos-, tili- ja konsulttitoimistot) odotukset myynnin, tilauskannan, kannattavuuden ja hintatason kehityksestä ovat saldoluvulla mitattuna lievästi positiiviset. Myynnin ja tilauskannan kuuden kuukauden ennusteen on selkeästi pienempi kuin viime syksyn tiedustelussa. Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk myynti tilauskanta 4 kannattavuus hintataso 3/94 1/94 3/95 1/95 3/96-3/94 1/94 3/95 1/95 3/96 Kuva 13. Palvelut liike-elämälle toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Talonrakennus Talonrakennusala ennustaa myynnin ja tilauskannan kasvavan voimakkaasti seuraavan 6 kuukauden aikana. Kaikkien kysyttyjen ennusteiden on suurempi kuin lokakuun 1995 ennusteessa. Talonrakennus, ennuste 6 kk Talonrakennus, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti tilauskanta /94 1/94 3/95 1/95 3/96 kannattavuus hintataso Kuva 14. Talonrakennustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.

20 Kuljetus Kuljetusalalla odotetaan myynnin ja tilauskannan sekä hintatason pysyvän nykyisellä tasolla. Kannattavuuden ennakoidaan kasvavan, ennusteen on tosin selvästi pienempi kuin syksyn 1995 tiedustelussa. Kuvassa 15 on esitetty kuljetussektorin ennusteet eri tiedusteluaikoina. Kuljetus, ennuste 6 kk Kuljetus, ennuste 6 kk /94 1/94 3/95 1/95 3/96 myynti tilauskanta /94 1/94 3/95 1/95 3/96 kannattavuus hintataso Kuva 15. Kuljetustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Ennusteiden saldoluvut seuraavalle kuudelle kuukaudelle tarkemman toimialajaottelun mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason, myynnin sekä kannattavuuden osalta on esitetty liitteessä 2. Myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys tiedusteluajankohtaa edeltävän kuuden kuukauden aikana on esitetty toimialoittain liitteessä 3. Tiedustelussa on kysytty, miten yrityksen myynti/tilauskanta on kehittynyt edeltävän kuuden kuukauden aikana sitä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Toimialakohtaisten investointien ennusteiden saldoluvut Tiedustelussa kysytyt yritysten investoiteihin liittyvät saldoluvut on esitetty liitteessä 4. Kaikkien yritysten osalta investointien ennustetaan edelleen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

21 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoittain myynnin 12 kuukauden ennuste sekä kevään että syksyn tiedustelun mukaan. Taulukko 1. Myyntiennusteiden toimialoittain tulevalle 12 kuukaudelle syksyn 1994, kevään ja syksyn 1995 sekä kevään 1996 tiedusteluissa. Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk Myynti (e), 12 kk syksy 1994 kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 Teknologiayritykset Muut teollisuusyritykset Tukkukaupat Vähittäiskaupat Tekniset palvelut Palvelut liike-elämälle Talonrakennus Kuljetus Seuraavan vuoden myynnin ennustetta kuvaava on hyvin suuri kaikilla kyselyssä mukana olleilla toimialoilla. Teknologia- ja teollisuusyritystoimialoilla myynnin kasvua ennustava on suurempi kuin aikaisemmassa tiedustelussa. Tukku- ja vähittäiskaupoilla myynnin vuoden saldoluvut ovat hieman pienemmät kuin syksyllä. Teknisillä palveluilla myynnin ennuste on kasvanut merkittävästi syksyn laskua ennakoivasta saldoluvun arvosta. Talonrakennuksessa ja kuljetuksessa myynnin on selkeästi korkeammalla tasolla kuin syksyn tiedustelussa.

22 Henkilöstömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Henkilöstö Seuraavassa taulukossa on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys kuluvan vuoden aikana. Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilöstömäärän kehitys päätoimialoittain vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat maaliskuu 1995 ja maaliskuu /1995 3/1996 muutos kommentit henkilöä henkilöä % Teknologiayritykset, n= , vuodessa 1 työpaikkaa lisää Muut teollisuusyritykset, n= ,5 tilanne vakaa Tukkukaupat, n= ,7 lievää kasvua Vähittäiskaupat, n= ,9 lievää kasvua Tekniset palvelut, n= ,5 tilanne vakaa Palvelut liike-elämälle, n= , työpaikkojen määrä lisääntynyt Talonrakennus, n= ,3 lievää laskua Kuljetus, n= ,8 työpaikkojen määrä vähentynyt Pankkiryhmittymät, n= ,9 rakennemuutos jatkuu Yhteensä, n= ,4% työpaikkojen määrä lisääntynyt Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=255) henkilömäärä lisääntyi 979 henkilöllä eli 6,4 prosenttia. Syksyllä 1995 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 7,4%. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on kyseisenä aikana ollut 979 henkilöä. Henkilömäärä on vähentynyt talonrakennuksen, kuljetuksen ja pankkitoiminnan aloilla. Työntekijämäärä on lisääntynyt hieman tukku- ja vähittäiskaupan, teknisten palvelujen ja palvelut liike-elämälle toimialoilla.

Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki 1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 TIIVISTELMÄ 4 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET 12 1.1 Tiedustelun kattavuus 12 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 13 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999 1 SISÄLTÖ Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 1 Ouluseudun suhdannebarometri 4 2 Suhdannekatsaus pääpiirteissään 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Yksityisten palvelualojen suhdanteet Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Myynnin kasvu hidastuu

Myynnin kasvu hidastuu Myynnin kasvu hidastuu * Suhdanneodotuksissa epävarmuutta * Yksityisten palveluyritysten myynti kasvaa vajaat neljä prosenttia * Toimialoittain suuria eroja myynnin kasvussa * Kasvua myös ruuhkasuomen

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2014

PANKKIBAROMETRI IV/2014 PANKKIBAROMETRI IV/2014 17.12.2014 1 Pankkibarometri IV/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2014

PANKKIBAROMETRI III/2014 PANKKIBAROMETRI III/2014 17.9.2014 1 Pankkibarometri III/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2015

PANKKIBAROMETRI II/2015 PANKKIBAROMETRI II/2015 15.6.2015 1 Pankkibarometri II/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 25.6.215 Suhdannenäkymät parantuneet hieman reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin 4 Päätoimialojen suhdannenäkymät,

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011 Pankkibarometri IV/2011 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2015

PANKKIBAROMETRI III/2015 PANKKIBAROMETRI III/2015 16.9.2015 1 Pankkibarometri III/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 2. vuosineljännes Kaupan varastot nousivat 7,8 prosenttia vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuun

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2010 Kaupan varastotilasto 2009, 4. neljännes Kaupan varastojen arvo laski edelleen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuun

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU 1 RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU Suomessa pilvipoutakin jo piristäisi 2015 Talven talouskehitys jäi odotettua heikommaksi Verkkainen käänne parempaan näköpiirissä Vielä ensi vuonnakin elämme hitaan

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 18.2.2010 Jenni Ruokonen Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö Strategia ja kumppanuudet ELY-YLIJOHTAJA Johtoryhmä

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Oulu 29.10.2009 2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot