Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisten palvelualojen suhdanteet"

Transkriptio

1 Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004

2 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset Palvelutyönantajat ry/postitus Eteläranta 10, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti Internet 2

3 Palvelualojen suhdanteet paranemassa * Suhdanneodotukset kohonneet * Palveluyritysten myynti kasvaa runsaat kolme prosenttia vuonna 2004 * Toimialakohtaisissa odotuksissa suuria eroja * Alueelliset näkymät entistä lähempänä toisiaan * Henkilöstöään vähentäviä ja lisääviä yrityksiä yhtä paljon Myynti kasvaa edelleen kaikilla palvelualoilla. Palvelutyönantajien suhdannetiedustelun mukaan kasvua ennakoivia yrityksiä on yhtä paljon kuin vuosi sitten ja selvästi enemmän kuin viime kesänä. Myynnin kasvuvauhdiksi yritykset odottavat vuodelle 2004 runsasta kolmea prosenttia. Ennakoitu kasvuvauhti on jonkin verran hitaampi kuin vuosi sitten. Kasvun odotuksissa on suuria eroja eri toimialojen välillä: kasvuennuste vaihtelee yhdestä kahdeksaan prosenttiin. Alueelliset erot ovat sen sijaan aiempaa pienemmät. Vaihteluväli on puolestatoista reiluun neljään prosenttiin. Työvoimaa vähentäviä ja lisääviä yrityksiä on lähes yhtä paljon, joten yksityisen palvelusektorin työllisyyden voi tällä perusteella odottaa pysyvän ennallaan. Palveluyritysten arviot oman toimialansa toimintaympäristön kehityksestä ovat parantuneet viime kesästä: 17 prosenttia odottaa alansa suhdanteiden paranevan. Noin 62 prosenttia yrityksistä arvioi alansa suhdanteiden pysyvän ennallaan, ja suhdanteiden heikkenemistä seuraavan puolen vuoden aikana ennakoi enää 21 prosenttia yrityksistä. Suhdanneennusteen kehityksen mittaamiseksi laskettu tunnusluku, jossa pitkän ajan keskiarvoa on merkitty luvulla 100, on nyt 117. Yksityisten palvelujen myynnin, kannattavuuden ja työllistämisen odotukset vaihtelevat toimialoittain. Voimakkainta myynnin kasvua odottavat henkilöstöpalvelut, tietoalojen palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, kiinteistöpalvelut ja tukkukauppa. Heikoimmat kasvun odotukset ovat autoliikenteessä, apteekeissa ja matkatoimistoissa. Kasvua odottavat toimialat arvioivat myös voivansa työllistää aikaisempaa enemmän tai ainakin pitää henkilöstönsä määrän ennallaan. Hitaan kasvun alat joutunevat vähentämään henkilöstöään. Sisällysluettelo Palvelualojen suhdanteet paranemassa...1 Palveluyritykset jäivät vuoden 2003 myyntitavoitteistaan...2 Suhdanneodotukset kohonneet...3 Palvelujen myynti kasvaa...5 Työllisyys ennallaan...7 Taulukot

4 Palveluyritykset jäivät vuoden 2003 myyntitavoitteistaan Palveluyritysten myynti kehittyi vuoden 2003 loppupuolella keskimäärin jonkin verran odotettua huonommin. Yli neljäsosassa yrityksistä myynti jäi tavoitteen alapuolelle. Joka toisessa yrityksessä myynti kehittyi täsmälleen odotetusti. Viidesosa yrityksistä ylitti myyntitavoitteensa. Myynnin määrän odotettua heikompaan kasvuun olivat pettyneitä varsinkin tietoalojen yritykset ja matkatoimistot. Kaksi kolmasosaa näistä jäi tavoitteestaan. Kiinteistöpalveluissa ja hotelli- ja ravintola-alalla sekä linja-autoliikenteessä yli kolmasosa yrityksistä oli odottanut parempaa myynnin kehitystä. Myös osa vähittäiskaupoista myi odotettua vähemmän. Tukkukaupan myynti sitä vastoin toteutui ennakkoarvioiden mukaisesti. Tavoitteiden mukaista myynnin kasvu oli apteekeissa, opetusalalla ja huolinta-alalla. Henkilöstöpalveluissa myyntitavoitteet ylitettiin joka neljännessä yrityksessä. Rahoitusalalla lainaustoiminta oli ennakoitua vilkkaampaa joka kolmannessa pankissa. Vakuutusyhtiöiden maksutulon kasvu oli odotettua parempi niinikään joka kolmannessa yhtiössä. Palvelualojen yritysten mielestä toimintaympäristö kehittyi ennakoitua huonommin lähes kaikilla palvelualoilla. Kaikkein huonoimmin suhdanteet kehittyivät kiinteistöpalvelualan, hotelli- ja ravintola-alan, matkatoimistojen, tietoalojen ja linja-autoliikenteen kannalta. Yritysten kannattavuuskehitys vaihteli toimialoittain. Ennakoitua huonompi se oli varsinkin hotelli- ja ravintola-alalla, matkatoimistoissa ja autoliikenteessä. Hieman odotettua parempi kannattavuuskehitys oli vakuutusalalla, tietoaloilla ja huolinta-alalla. Palveluyritysten henkilöstön määrän kehitys oli vuoden loppupuolella jonkin verran ennakoitua huonompi. Runsas neljäsosa ilmoittaa, että henkilöstön määrän muutos on ollut ennakoitua heikompi, ja vajaan neljäsosan mukaan se on ollut ennakoitua parempi. Työllisyyskehitys oli odotettua heikompi varsinkin tietoaloilla, matkatoimistoissa ja rahoitusalalla. Ennakoitua paremmin kehittyi varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä vakuutusalan työllisyys. 2

5 Suhdanneodotukset kohonneet Suurin osa yksityisistä palveluyrityksistä odottaa suhdanteiden pysyvän ennallaan vuoden 2004 alkupuolella. Vain viidesosa yrityksistä arvelee suhdanteiden heikkenevän. Lähes viidesosa odottaa suhdanteiden kääntyvän parempaan ennen kesää. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien yritysten määrä on vähentynyt selvästi viimevuotisesta. Suhdanneodotukset ovat parantuneet kaikilla palvelualoilla. Merkittävin muutos parempaan suuntaan on tapahtunut rahoitus- ja vakuutusalalla, majoitus- ja ravitsemisalalla ja matkatoimistoissa. Myös kaupan, huolinta-alan ja tietoalojen palveluyritysten odotukset ovat kohonneet selvästi viimekesäisestä arviosta. Vähiten ovat muuttuneet opetusalan ja apteekkien odotukset. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien yritysten määrä ylittää paranemista ennakoivien määrän vain muutamalla alalla. Nämä ovat apteekkiala, kuljetusala, kiinteistöpalvelut ja opetusala, mutta niidenkin ennuste on viimekesäistä myönteisempi. Yksityisten palvelualojen suhdanne-ennusteen kehityksestä laskettu kuvaaja, jossa pitkän ajan keskiarvoa on merkitty luvulla 100, on nyt pisteluvussa 117. Viime elokuussa se oli 67 ja tammikuussa vuosi sitten 94. Nyt ollaan siis jälleen melko selkeästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Oheinen kuvio kertoo palvelualojen suhdanne-ennusteen kehityksen 1990-luvun alusta. Siinä on luvulla 100 merkitty aikaisempien vuosien ( ) vastausten saldolukujen keskiarvoa. Kunkin vuoden saldoluku on suhteutettu pitkän ajan keskiarvoon. Näin saatu kuvaaja kertoo, kuinka paljon ennuste on keskimääräisen ylätai alapuolella. Saldoluku on suhdanteiden paranemista tai heikkenemistä ennakoineiden yritysten vastausten erotus. Yritysten vastaukset on painotettu yrityksen henkilömäärällä. 3

6 Puolen vuoden takaiseen ennusteeseen verrattuna arviot palvelualojen toimintaympäristön muutoksista ovat siis muuttuneet myönteisemmiksi. Arviot ovat nyt jopa jonkin verran toiveikkaammat kuin vuosi sitten tammikuussa. Viime kesällä lähes kaikilla palvelualoilla vallinnut pessimismi ja loppuvuoden huonot näkymät näyttävät nyt olevan ohitse. Suurin osa palvelualojen yrityksistä arvioi nyt suhdanteiden pysyvän ennallaan vuoden 2004 alkupuolella. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien määrä on vähentynyt selvästi. Palvelutyönantajien suhdanteen saldoluku, joka kertoo paranemista tai heikkenemistä ennakoivien yritysten enemmyyden, on nyt 4. Viime kesänä saldoluku oli 53. Suhdanteiden paranemista ennakoivia yrityksiä on etenkin it-alalla, huolinta-alalla, henkilöstöpalvelualalla, tukkukaupassa sekä rahoitus- ja vakuutusalalla. Tukkukaupan odotukset ovat selvästi vähittäiskauppaa korkeammalla. Matkatoimistoissa ja hotelli- ja ravintola-alalla ennakoi neljäsosa yrityksistä suhdanteiden paranevan ja neljäsosa suhdanteiden heikkenevän. Kaikkein heikoimmat suhdanneodotukset ovat apteekeissa, kiinteistöpalveluissa, autoliikenteessä ja opetusalalla. Myös vähittäiskaupan suhdanneodotukset ovat edelleen miinuksella, vaikka ne ovatkin parantuneet viime kesästä. Viidesosa vähittäiskauppiaista arvioi suhdanteiden heikkenevän. Autoliikenteen heikkoihin näkymiin vaikuttaa eniten linjaautoliikenteen tilanne; yli puolet alan yrityksistä ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Kannattavuusodotukset vaihtelevat toimialoittain Yksityiset palveluyritykset odottavat kannattavuuden paranevan vuoden 2004 alkupuolella. Odotukset ovat kohonneet viime kesästä. Paranemista ennakoi nyt keskimäärin lähes joka kolmas yritys. Suhteellisesti eniten kannattavuuden paranemista odottavia on tietoaloilla. Myös kiinteistöpalveluissa, tukkukaupassa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilöstöpalveluissa sekä matkatoimistoissa ovat kannattavuuden kehitysnäkymät muita aloja paremmat. Vakuutusalalla, huolinta-alalla ja autoliikenteessä noin kolmasosa odottaa paranemista, mutta näillä aloilla on myös kannattavuuden heikkenemistä ennakoivia yrityksiä. Kannattavuuden heikkenemistä on odotettavissa varsinaisesti vain apteekeissa. Opetusalalla viidesosa yrityksistä arvelee kannattavuuden paranevan ja viidesosa sen heikkenevän. Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset lähes isojen tasolla Palveluyritysten luottamus suhdanteiden kehitykseen lähimmän puolen vuoden aikana on parantunut kaikissa kokoluokissa. Suurten yritysten odotukset ovat muuttuneet eniten ja ovat hieman muita myönteisemmät. Suhdanteen saldoluku on isoilla yrityksillä +2, keskisuurilla 7 ja pienillä, alle 10 työntekijän yrityksillä 10. Palveluyritysten arviot toimintaympäristön kehityksestä ovat kaikissa kokoluokissa nyt myös selvästi toiveikkaammat kuin vuosi sitten. Myynnin määrän ja kannattavuuden kehityksen ennakoinnissa eri kokoisten yritysten ennusteet poikkeavat toisistaan. Suurten odotukset ovat positiivisemmat kuin pienten. Myynnin kasvua ennakoi lähes 60 prosenttia suurista yrityksistä, runsas 40 prosenttia keskisuurista ja vajaa 40 prosenttia pienistä palveluyrityksistä. Odotukset ovat kaikissa kokoluokissa jonkin korkeammalla kuin vuosi sitten ja selvästi korkeammalla kuin viime kesänä. Kannattavuuden paranemista odottaa kolmasosa suurista yrityksistä ja runsas neljäsosa pienistä ja keskisuurista. 4

7 Palvelujen myynti kasvaa Yksityisten palvelualojen myynnin kasvu jatkuu. Myynti kasvaa kaikilla palvelualoilla. Kasvuvauhdiksi yritykset odottavat tänä vuonna runsasta kolmea prosenttia. Ennakoitu kasvuvauhti on noin puoli prosenttiyksikköä hitaampi kuin vuosi sitten. Kasvun odotukset vaihtelevat maan eri alueiden välillä puolestatoista runsaaseen neljään prosenttiin. Voimakkainta kasvua ennakoidaan edelleen henkilöstöpalveluissa. Myynnin määrän arvioidaan kasvavan kahdeksan prosenttia vuonna Kasvuodotukset ovat kuitenkin jonkin verran pienemmät kuin viime vuonna. Tietoalojen kasvuvauhdiksi ennakoidaan lähes seitsemän prosenttia. Ennuste on vain hieman vuoden takaista varovaisempi. Palvelutyönantajien tiedusteluun vastanneista it-alan yrityksistä yli 90 prosenttia odottaa myynnin kasvavan ja muut sen pysyvän viimevuotisella tasolla vuoden alkupuolella. Muut keskimääräistä nopeamman kasvun alat ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, kiinteistöpalvelut ja tukkukauppa. Niiden kasvuksi odotetaan noin viittä prosenttia. Kiinteistöpalveluissa lähes kaikki yritykset odottavat myynnin kasvavan. Alan kasvuvauhdin odotetaan olevan suunnilleen sama kuin viime vuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukkukaupan kasvu sitä vastoin nopeutuu. Näiden alojen yrityksistä noin 60 prosenttia arvioi myynnin kasvavan alkaneena vuonna. Suurimpien palvelualojen kasvuvauhti on jonkin verran keskimääräistä hitaampaa. Kaupan kasvuksi vuonna 2004 ennakoidaan keskimäärin 3,7 prosenttia. Vähittäiskauppa kasvaa selvästi tukkukauppaa hitaammin. Majoitus- ja ravitsemisalan kasvuksi ennakoidaan niinikään 3,3 prosenttia. Palvelusektorin kasvuvauhti on alkaneena vuonna hitainta autoliikenteessä, apteekeissa ja matkatoimistoissa. Apteekkarit arvioivat myynnin kasvavan 2,4 prosenttia ja matkatoimistojen toimitusjohtajat 2,7 prosenttia. Autoliikenteen kasvuksi arvioidaan keskimäärin vain 0,8 prosenttia, mikä johtuu linja-autoliikenteen heikoista odotuksista. 5

8 Erot myynnin kasvussa tasoittuvat eri kokoisten yritysten välillä Pienyritysten odotukset myynnin kehityksestä ovat kohonneet selvästi viime vuodesta. Ne odottavat myynnin kasvavan yli kolme prosenttia. Suurten ja keskisuurten odotukset ovat pudonneet jonkin verran. Suuret palveluyritykset odottavat kuitenkin edelleen myynnin kasvavan muita enemmän vuonna Erot kasvun odotuksissa ovat kaventuneet selvästi viime vuodesta. Alle 10 työntekijän yrityksissä kasvunopeudeksi ennakoidaan 3,1 prosenttia, työntekijän yrityksissä 2,2 prosenttia, työntekijän 3,4 prosenttia, työntekijän yrityksissä 3,0 prosenttia ja yli 250 työntekijän 3,4 prosenttia. Nopein kasvu Tampereen ja Kuopion alueilla Palvelualojen myynnin kasvuennuste eroaa alueittain. Voimakkainta kasvua yli neljää prosenttia ennakoidaan Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa. Keskimääräistä nopeampaa kasvua odotetaan myös Hämeessä, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Uudenmaan kasvu on samaa luokkaa kuin koko maan keskimäärin. Hitainta kasvua ennakoidaan Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi alueiden yritysrakenne. 6

9 Työllisyys ennallaan Yksityisten palvelualojen työllisyyden kasvu jäi viime vuonna vähäiseksi. Se oli hidastunut selvästi jo toissa vuonna. Palvelualojen työllisyys ei juuri parane jos ei heikkenekään alkaneena vuonna. Joillakin aloilla työvoimaa palkataan lisää, mutta toisilla työvoimaa vähennetään. Kaikkiaan vajaa viidesosa palveluyrityksistä ottaa lisää väkeä ja vajaa viidesosa vähentää. Runsas 60 prosenttia yrityksistä pitää henkilöstönsä määrän entisen suuruisena. Lisää henkilökuntaa ovat palkkaamassa etenkin sosiaali- ja terveyspalvelualan ja henkilöstöpalvelualan yritykset sekä vakuutusyhtiöt. Myös joissakin tietoalojen yrityksissä, hotelleissa ja ravintoloissa, tukkukaupoissa ja yksityisissä oppilaitoksissa on työvoiman lisätarvetta. Työvoiman kysyntä vähenee varsinkin rahoitusalalla, huolinta- ja kuljetusalalla, matkatoimistoissa ja apteekeissa. Kiinteistöpalvelualalla ja vähittäiskaupassa työllisten määrä säilyy näillä näkymin ennallaan. Tarkempia tietoja palvelualojen työvoiman määrän kehityksestä julkaistaan Palvelutyönantajien työvoimatarvetutkimuksessa helmikuussa. Ammattityövoiman saatavuus vaihtelee aloittain Työvoiman hankinta vaikeutuu jonkin verran. Näin arvioi neljäsosa palveluyrityksistä. Yli kaksi kolmasosaa uskoo saavansa tarvitsemansa ammattitaitoisen työvoiman yhtä helposti kuin ennenkin. Vain viisi prosenttia yrityksistä arvelee työvoiman hankinnan helpottuvan. Tilanne on hyvin samankaltainen kuin vuosi sitten tehdyssä ennusteessa. Ammattityövoiman saatavuus vaikeutuu muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa, apteekeissa ja autoliikenteessä. Tietoalojen palveluyrityksissä ja rahoitusalalla uskotaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden säilyvän ennallaan. Työvoiman hankinnan arvellaan helpottuvan varsinkin matkatoimistoissa, vakuutusyhtiöissä ja huolinta-alalla. 7

10 Palvelualojen suhdanteet vuoden 2003 loppupuolella Toteutuneet vs. odotukset Toteutunut suhdanteiden kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut Toteutunut myynnin kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut

11 Toteutunut kannattavuuden kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut Toteutunut työllisyyden kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut

12 Palvelualojen suhdanne-ennuste toimialoittain alkuvuodelle 2004 Palvelutyönantajat yhteensä (1257) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Koko kauppa (363) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Tukkukauppa (118) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Hotelli- ja ravintola-ala (190) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Rahoitusala (115) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

13 Vakuutusala (24) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Huolinta-ala (17) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Matkatoimistot (9) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Kiinteistöpalvelut (8) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Apteekkiala (110) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

14 Tietoalojen palvelut (19) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Terveyspalvelut (27) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Sosiaalipalvelut (70) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Opetusala (77) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Autoliikenne (59) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Henkilöstöpalvelut (22) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

15 Palvelutyönantajat on kartoittanut jäsenyritystensä suhdanneodotuksia yritystiedustelulla vuodesta 1980 lähtien. Tiedustelussa ovat mukana kaikki vähintään 50 työntekijää työllistävät yritykset sekä edustava otos tätä pienemmistä yrityksistä. Vuodesta 1999 alkaen näkymiä on kysytty kaksi kertaa vuodessa. Tiedusteltava ajanjakso on puoli vuotta. Nyt käsillä oleva joulukuussa tehty tiedustelu koskee vuoden 2004 alkupuolta. Siihen vastasi yritystä, joista 104 toimii usealla palvelualalla. Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät henkilöä. Vastausprosentti oli yritysten määrällä mitattuna 37 % ja henkilömäärällä mitattuna 56 %. Suhdannetiedustelun vastaukset painotetaan yrityksen henkilömäärällä. Myynnin määrän asemesta pankeilta kysytään lainauksen määrää ja vakuutusyhtiöiltä ensivakuutusmaksutuloa. 3

Myynnin kasvu hidastuu

Myynnin kasvu hidastuu Myynnin kasvu hidastuu * Suhdanneodotuksissa epävarmuutta * Yksityisten palveluyritysten myynti kasvaa vajaat neljä prosenttia * Toimialoittain suuria eroja myynnin kasvussa * Kasvua myös ruuhkasuomen

Lisätiedot

Palvelualojen odotukset heikkenemässä

Palvelualojen odotukset heikkenemässä Palvelualojen odotukset heikkenemässä * Yksityisten palvelualojen suhdanneodotuksissa heikkenemisen merkkejä * Palveluyritysten myynnin kasvu jatkuu hidastuen * Kannattavuusodotukset ennallaan * Työvoiman

Lisätiedot

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002...

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002... Keskeiset tulokset 1. Yksityisten palveluyritysten työllisyys pysyy ennallaan vuonna 2002. Vuoden 2002 aikana Palvelutyönantajien jäsenyritysten ennakoidaan lisäävän työvoiman määrää 2 190 henkilöllä.

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Tiivistelmä keskeisistä tuloksista

Tiivistelmä keskeisistä tuloksista Tiivistelmä keskeisistä tuloksista 1. Palvelutyönantajien jäsenyritykset ennakoivat työvoiman määrän kasvavan hiukan. Vuonna 2003 työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan runsaalla 4 600 henkilöllä. Kasvua

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualat? Yksityiset palvelualat Yksityisten palvelualojen piiriin sisältyy useita erilaisia toimialoja. Suuria

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Selvityksen keskeiset tulokset

Selvityksen keskeiset tulokset Selvityksen keskeiset tulokset Ammattitaidon riittämättömyys tärkein syy työvoiman saatavuusongelmiin Lähes 60 prosenttia Palvelutyönantajien jäsenyrityksistä pitää ammattitaidon riittämättömyyttä keskeisenä

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Monipuoliset osaajat palvelualojen voima

Monipuoliset osaajat palvelualojen voima Monipuoliset osaajat palvelualojen voima Yksityisten palvelualojen koulutustarveselvitys 1999 Mikko Martikainen Tarja Tuominen Esipuhe Sisällys 1. Koulutustarveselvityksen toteutus... 5 2. Yritysten henkilöstön

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta

Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta Palveluyritysten työntekijöillä poissaoloihin kului keskimäärin viidesosa teoreettisesta säännöllisestä työajasta vuonna 2002. Osuus sisältää myös

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen Pääkaupunkiseutu, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen ICT-toimialat Lähde:

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa nyt selvästi paremmat

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa 10.6.2010 klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa 10.6.2010 klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski- Suomen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Jaakko Pesola Yksikön päällikkö Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän kokous 22.10.2010

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Osuuspankit Toimitus Eurofacts Oy 1. JOHDANTO

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 11-12 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan työlliset 1 298 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 55 % 31 % Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista PK-YRITYSBAROMETRI Suhdanne 2/2 Tiivistelmä tuloksista Suhdanneodotukset ovat myönteiset Pk-yritysten arviot sekä oman toimialan, että oman yrityksen suhdannenäkymistä tukevat yleistä käsitystä siitä,

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2/2010

Kaupan näkymät 2/2010 Kaupan näkymät 2/2010 Myynti- ja työllisyysnäkymät vähittäiskaupassa, autokaupassa ja tukkukaupassa Kaupan työlliset 2009 296 000 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 56 % 30 % Vähittäiskauppa

Lisätiedot

Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin

Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin Mikko Martikainen Helmikuu 2003 Toimenpiteet työttömien työnhakijoiden työllistämiseksi Vuoden 2003 työvoimatiedustelun yhteydessä Palvelutyönantajat

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2008 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 6 Tietoja ansioista ja työttömyydestä... 8 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

AKL:n Suhdannebarometri Kevät 2017 Puheenjohtaja Heikki Häggkvist

AKL:n Suhdannebarometri Kevät 2017 Puheenjohtaja Heikki Häggkvist AKL:n Suhdannebarometri Kevät 2017 Puheenjohtaja Heikki Häggkvist AKL:n suhdannebarometri autoliikkeiden suhdannekysely kohderyhmänä AKL:n autoliikejäsenet kysely lähetettiin 126 yritykselle, vastauksia

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS joulukuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn joulukuussa 28

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013 Pk-yritysbarometri Kevät 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot