TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013"

Transkriptio

1 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto

2 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2.

3 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia, joka jakautuu markkinointi- ja viestintästrategioiksi, on keinovalikoima brändistrategian toteuttamiseksi: kuinka Yritys-Suomi välittää valitun lupauksen ja brändin ainutlaatuisuuden valitsemilleen kohderyhmille (konkreettisesti käytännön keinoin) Strategia toimii suuntaa antavana ohjenuorana/muistilistana käytännön kommunikoinnin suunnittelulle Kommunikaatiostrategia ja siinä määritetyt toimenpiteet kytkeytyvät Yritys-Suomen strategisiin tavoitteisiin sekä aiemmin laadittuun brändistrategiaan Nykytila-analyysin perusteella Yritys-Suomen tunnettuutta tulee lisätä. Sisäiset toimijat eivät koe yhteenkuuluvuutta Yritys-Suomeen tai toisiinsa; lisäksi verkkopalvelun selkeydessä ja toimivuudessa havaittiin puutteita. Toisaalta palvelu on ainutlaatuinen, sen toteuttamisessa ovat mukana kaikki keskeiset toimijat ja se tukee käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta. Tässä kommunikaatiostrategiassa kuvataan keskeisimmät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet, joiden avulla lisätään Yritys-Suomen tunnettuutta ja houkuttelevuutta sekä parannetaan sisäisten toimijoiden yhtenäisyyttä 3.

4 MARKKINOINTISTRATEGIA

5 Kenelle? Mitä? Missä? 5.

6 Kohderyhmät Yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Kehittymishaluiset pk-yritykset Yritys-Suomen sisäiset toimijat Yhteiskunta 6. Media

7 Markkinoinnin pääkohderyhmät Ensimmäisen vaiheen pääkohderyhmäksi on valittu Suomessa yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Yritys-Suomen nykyinen palvelutarjonta vastaa parhaiten juuri heidän tarpeisiinsa Samalla palvelulle pyritään kasvattamaan uusia käyttäjiä palvelun kehittymisen myötä Segmentoidaan tarpeen mukaan vielä pienempiin alakohderyhmiin: ammattiin opiskelevat / kouluista valmistuvat, myöhemmän työuran aikana suuntaa vaihtavat, ns. pakkoyrittäjät jne. Palvelun ja sen toiminnallisuuden kehittyessä markkinointia suunnataan enenevissä määrin myös muille kohderyhmille: kehittymishaluiset pk-yrittäjät Yhdessä ulkoisten toimenpiteiden kanssa myös sisäisellä markkinoinnilla on tärkeä rooli alusta alkaen Näin luodaan yhtenäisyyttä ja eteenpäin vievää team spirit iä toimijoiden kesken Samoin sisäisten toimijoiden täytyy olla hyvin informoituja kaikesta Yritys-Suomeen liittyvästä, jotta he osaavat kertoa palvelusta eteenpäin yhtenäiseen ja innostavaan sävyyn 7.

8 Kenelle? Mitä? Missä? 8.

9 Mitä? Brändistrategian määrittelytyössä Yritys-Suomelle on tehty uusi asiakaslupaus Ensivaiheen markkinoinnin tehtävänä on kommunikoida se ja luoda lupaukselle sisältö potentiaalisten asiakkaiden mieliin Toisin sanoen markkinoinnin kattokonseptin perustana toimii Innosta menestykseen -lupaus Markkinoinnin avulla pyritään samalla luomaan Yritys-Suomelle uudenlaista brändiidentiteettiä: innostusta, positiivista ja asiakaslähtöistä energiaa, työskentelyä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen, ainutlaatuista ja uutta luovaa tekemistä, jolla on positiivinen vaikutus Suomen menestykseen 9.

10 Moderni, asiakasorientoitunut tapa tehdä töitä. Yrittäjyyteen innostaminen Sitoutuminen menestykseen myös sisäisesti Yrittäjien ja sellaisiksi aikovien tukeminen Innovaatioiden syntymisen ja toteutumisen tukeminen Innosta menestykseen - julkiset yrityspalvelut yhdessä Mukana valtakunnan vahvimmat toimijat. Koko Suomen tulevaisuus. Yhdessä tekeminen. Toimijat keskenään ja asiakas/yritys- Suomi. 10.

11 Mitä? Ensimmäisen vaiheen kampanjoinnissa pääosaan nousevat kiinnostavat yrittäjätarinat eri puolilta Suomea Kohderyhmän mielenkiinto Yritys-Suomea kohtaan herätetään tarinoilla, joissa valitut yrittäjät kertovat omasta inspiraatiostaan yrittämiseen ja siitä, kuinka he pääsivät alkuun ja saivat liikeideansa toimimaan Uusia ihmisiä pyritään innostamaan ja rohkaisemaan toteuttamaan haaveensa sekä madaltamaan kynnystä yrittämisen ensiaskeliin tuomalla esiin Yritys-Suomiverkoston palvelut 11.

12 Kenelle? Mitä? Missä? 12

13 Keinovalikko Yritys-Suomen ensivaiheen markkinoinnille on asetettu tavoitteeksi nostaa palvelun tunnettuutta, parantaa brändin mielikuvaa ja puhutella erityisesti yrittäjäksi aikovia Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, on tärkeää valita oikeat mediat ja roolittaa ne siten, että viesti voidaan kommunikoida kohderyhmälle mahdollisimman innostavasti ja kustannustehokkaasti Markkinoinnissa tavoitellaan hyvinkin sirpaleista joukkoa: tämän johdosta kampanjassa kannattaa hyödyntää välineitä, joiden avulla markkinointi voidaan kohdentaa juuri halutuille kohderyhmille ja saada mainonnalle riittävä määrä toistoja Valtakunnallisten massamedioiden avulla voidaan tämän lisäksi rakentaa tehokkaasti brändiä ja nostaa palvelun tunnettuutta 13.

14 Hyödynnettävä keinovalikko Televisio Radio Digitaalinen markkinointi Sosiaalinen media E-suora Printtimainonta Esitteet ja muu painettu materiaali Tilaisuudet, messut ja tapahtumat 14.

15 Televisio Television avulla voidaan saavuttaa helposti satoja tuhansia ihmisiä, siksi se on erittäin tehokas väline brändin rakennukseen ja tunnettuuden kasvattamiseen niin ensisijaisen kuin laajemman kohderyhmän keskuudessa Sen avulla voidaan nostaa Yritys-Suomi laajempaan tietoisuuteen keskustelun aiheeksi sekä esimerkiksi aktivoida katsojia hyödyntämään muita kampanjoinnin välineitä TV-mainonta toimii suoraan Innosta menestykseen -kattokonseptin alla Televisio tarjoaa tarvittaessa mahdollisuuden myös ohjelmayhteistyöhön jonkin tavoitteisiimme soveltuvan ohjelmakokonaisuuden kanssa 15. Tavoitteena tunnettuuden kasvattaminen, asiakaslupauksen lanseeraaminen ja brändin rakentaminen

16 Radio Radio tavoittaa kohderyhmän laajasti ja tarjoaa mahdollisuuden niin spottimainontaan kuin sisältöyhteistyöhön valitun kanavan kanssa Sisällöllinen radioyhteistyö valitun kanavan kanssa mahdollistaa viestin monisyisemmän ja syvemmälle ulottuvan käsittelyn sekä kaksisuuntaisen kommunikaation kuulijoiden kanssa Mainonnallisten osioiden avulla voidaan lisätä Yritys-Suomen ja sen uuden asiakaslupauksen tunnettuutta sekä kerätä kanavalla käyty keskustelu yhden nimittäjän alle 16. Tavoitteena tunnettuuden lisääminen, yrittäjätarinoiden syventäminen, kohderyhmän aktivoiminen ja dialogin luominen

17 Digitaalinen markkinointi / verkkomainonta Digitaalinen markkinointi mahdollistaa kampanjalle hyvän kohdennettavuuden, peiton ja seurattavuuden Samalla se tarjoaa mahdollisuuden linkittää viestin vastaanottaja suoraan joko palvelun pääsivustolle tai kulloisenkin kampanjaviestin mukaan vaihtuvalle kampanjasivustolle Erinomainen väylä syventää markkinoinnin kattokonseptin yrittäjätarinoita, lisätä kiinnostusta ja aktivoida kohderyhmää esimerkiksi kilpailujen avulla Hakukonemarkkinoinnin avulla helpotetaan Yritys-Suomen löydettävyyttä ja autetaan näin tunnettuuden kasvattamisessa Kampanjakohtaisesti aktivointi voi ulottua myös sosiaaliseen mediaan 17. Tavoitteena johtaa asiakas Yritys-Suomen sivustolle, josta hän löytää suoraan tarvitsemaansa tietoa sekä selkeät ohjeet myös muiden palvelumuotojen hyödyntämiseksi

18 Digitaalinen markkinointi / kampanjasivusto Yritys-Suomen verkkosivusto on hyvin asiapitoinen ja saattaa sellaisenaan tarjota liian suuren kontrastin markkinoinnin viestille Tämän johdosta palvelun ja mainonnan välille kannattaa toteuttaa kampanjakohtaisia sivustoja, joihin viestin vastaanottaja ensiksi ohjataan Samalla viestiä voidaan varioida ja kohdentaa eri kohderyhmille Aktivoivat ja innostavan sävyiset kampanjasivustot luovat asialle kiinnostavuutta ja kommunikoivat tehokkaasti Yritys-Suomen uusia brändiarvoja Erinomainen soveltuvuus erityisesti nuoremmalle kohderyhmälle 18. Tavoitteena syventää kampanjoiden viestiä kohderyhmä huomioiden ja luoda pehmentävä askel asiakkaan ja pääsivuston välille

19 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on parhaimmillaan nopeasti tapahtuvassa tiedonvälityksessä Somen avulla voidaan syventää kampanjan viestiä, aktivoida viestin vastaanottajia sekä tehdä tiedonvälityksestä kaksisuuntaista ja hengittävää Sosiaalinen media ohjaa kävijöitä Yritys-Suomen verkkosivustoille tai toisin päin Sosiaalinen media voisi toimia myös modernina rajapintana Yritys-Suomen palvelulle kyselytunnit jonkin päivänpolttavan aiheen parissa, twiittaukset ajankohtaisista aiheista jne. Kaikkien sosiaalisen median välineiden (esim. Facebook, Twitter, YouTube) on hyvä toimia yhtenäisen kattokonseptin alla tukien ja syventäen kulloisenkin kampanjan pääviestiä 19. Tavoitteena kohderyhmän aktivoiminen, dialogin luominen sekä liikenteen lisääminen Yritys-Suomen verkkosivustoilla

20 Uutiskirje Sähköinen uutiskirje on Yritys-Suomen oma kanava, jota tehokkaasti hyödyntäen voidaan tavoittaa niin sisäinen kohderyhmä, tärkeimmät sidosryhmät kuin osa halutusta asiakaskohderyhmästä E-suora on tärkeä tukimedia, joka varmistaa, että kaikilla sisäisillä toimijoilla on käytettävissään viimeisin tieto Yritys-Suomesta ja sen käynnissä olevista ja tulevista toimenpiteistä Sen avulla varmistetaan myös markkinointiviestinnän eri kampanjoiden laajentuminen alueelliselle tasolle 20. Tavoitteena tiedottaminen sekä sisäinen markkinointi

21 Printtimainonta Imagollinen printtimainonta toimii suoraan Innosta menestykseen -kattokonseptin alla Printtimainonnan avulla viesti voidaan kohdentaa erikseen määritellyille alakohderyhmille (esim. ammattilehdet) Samoin se antaa mahdollisuuden varioida viestiä alueellisesti esimerkiksi eri YStoimijoiden tarpeisiin: keskitetysti tehtyjä materiaaleja hyödyntämällä toimijat voivat tehdä helpommin brändin ohjeistusta noudattavaa mainontaa 21. Tavoitteena tunteen lisääminen, asiakaslupauksen lanseeraaminen ja brändin rakentaminen

22 Esitteet ja muu painettu materiaali Joissakin asiakaskohtaamisissa on tärkeä pystyä antamaan asiakkaalle jokin konkreettinen painotuote, jossa viesti on tiivistettynä selkeään ja muistettavaan muotoon Tyylikkäästi toteutetun esitteen tai flyerin avulla viestitään kattokonseptin keskeisiä viestejä, tuodaan esiin yrittäjätarinoita sekä ohjataan verkko- ja puhelinpalvelun pariin Erilaisissa tapahtumissa esitemateriaali toimii muistukkeena 22. Tavoitteena on hyödyntää median tarjoama mahdollisuus brändin rakentamiseen sekä muistuttaa asiakasta verkko- ja puhelinpalvelun yhteystiedoista

23 Tilaisuudet, messut, tapahtumat Erilaiset tapahtumat ovat hyvä keino tavoittaa kohderyhmä ja syventää vuorovaikutusta heidän kanssaan: paikalle saapuneet ovat jo valmiiksi kiinnostuneita asiasta ja heillä on alhainen kynnys lähestyä YS-asiantuntijoita Mahdollistaa sähköisten palveluiden demoamisen paikan päällä siten, että henkilö pääsee kokeilemaan niitä itse onnistumisen ilo Tapahtumille luotava yhtenäinen konsepti rakentaa tehokkaasti brändin tapaa esiintyä: innostus, asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus Potentiaalisia kohteita esimerkiksi opiskelija- ja yrittäjäjärjestöjen tilaisuudet, messut, kokoukset ja seminaarit Hyvin järjestetyt sisäiset seminaarit ja muut tilaisuudet ovat hyvä ja toimiva keino viestiä brändiarvoista, lähentää Yritys-Suomen toimijoita toisiinsa sekä rakentaa yhteistä innostusta asiaan 23. Tavoitteena jakaa tietoa ja innostaa aiheesta kiinnostuneet palvelun käyttäjiksi

24 Yhteenveto kanavien rooleista markkinointiviestinnässä Televisio tunnettuuden kasvattaminen, kattokonsepti Radio keskustelun herättäminen, tarinoiden jatkaminen Digitaalinen markkinointi kattokonsepti, yrittäjätarinoiden laajentaminen, ohjaus kampanja-/pääsivustolle Sosiaalinen media tarinoiden jatkaminen, aktivointi, vuorovaikutus Uutiskirje tiedottaminen, aktivointi, sisäinen markkinointi Printtimainonta kattokonsepti, yrittäjien esittely, kiinnostuksen herättäminen Esitteet ja muu painettu materiaali kattokonsepti, visuaalinen muistuke Tilaisuudet, messut ja tapahtumat kattokonsepti, kokemuksen syventäminen, yrittäjätapaamiset, sisäinen markkinointi 24.

25 VIESTINTÄSTRATEGIA

26 Tausta ja tavoitteet Viestintästrategia tukee Yritys-Suomen strategisten tavoitteiden saavuttamista; viestinnän avulla mm. kasvatetaan Yritys-Suomen valtakunnallista ja paikallista tunnettuutta sekä lisätään mukana olevien organisaatioiden yhteenkuuluvuutta. Viestintästrategia sisältää kolme avainaluetta: ansaittu media, oma media sekä sisäinen viestintä. Jaottelulla pyritään vastaamaan kattavasti ja kustannustehokkaasti Yritys-Suomen strategisiin tavoitteisiin. 26. Varsinaiset viestinnän toimenpiteet suunnitellaan erikseen esim. kanava- tai kampanjakohtaisesti.

27 Tausta ja tavoitteet Ansaittu media > tunnettuuden nostaminen ja asiakaskohderyhmien tavoittaminen perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa Oma media > tunnettuuden nostaminen, eri viestintävälineiden yhteen sovittaminen ja oman äänen vahvistaminen Sisäinen viestintä > tunnettuuden nostaminen ja sisäisen yhteenkuuluvuuden lisääminen Yritys-Suomi verkostossa. 27.

28 Kohderyhmät Yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Kehittymishaluiset pk-yritykset Yritys-Suomi-verkosto 28. Yhteiskunta Media

29 Viestintästrategian avainalueet 1. Ansaittu media Lähtökohdat Mediasuhteet Sosiaalinen media 2. Oma media Lähtökohdat Yritys-Suomi-blogi Yritys-Suomen Facebook-sivusto Yritys-Suomen kampanjasivusto 3. Sisäinen viestintä Lähtökohdat Uutiskirjeet Brändin sisäinen viestintä Alueiden mukaan kytkeminen Viestinnän työkalupakki 29.

30 1. ANSAITTU MEDIA

31 Ansaitun median lähtökohdat Ansaitulla medialla tarkoitetaan näkyvyyttä mediatilassa, jota ei ole ostettu ja jota ei itse omisteta eli tyypillisesti journalistinen tai sosiaalisen median näkyvyys. Yritys-Suomen tunnettuuden kasvattamiseksi on oleellista lanseerata Yritys-Suomi ansaitussa mediassa uudella voimalla sekä viestiä Yritys-Suomesta säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ansaitun median kautta. Näkyvyyden parantaminen ansaitussa mediassa suunnitellaan esim. kampanjakohtaisesti. Suunnitelmassa määritellään esille nostettavat aiheet, toimenpiteet, vastuut, aikataulut ja resurssit. Aiheina voivat olla esim. markkinointikampanjaa tukeva mediaviestintä, kuten yrittäjätarinoiden esille tuominen paikallisissa lehdissä. Paikalliset mediat ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi pyritään saamaan näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa. 31.

32 Mediasuhteet Mediasuhteiden avulla saadaan näkyvyyttä journalistisessa julkisuudessa. Journalistinen julkisuus on uskottavaa; se vaikuttaa voimakkaasti siihen, mistä asioista ihmiset keskustelevat ja mistä asioista heillä on mielipiteitä. Journalistista julkisuutta hyödynnetään Yritys-Suomen tunnettuuden kasvattamisessa sekä esimerkiksi yrittäjätarinoiden syventämisessä. Journalistisen julkisuuden avulla on mahdollista tavoittaa laajasti ihmisiä. Mediasuhteiden keinoina ovat esimerkiksi tiedotteiden, juttuaiheiden ja haastatteluehdotusten tarjoaminen sekä mielipide- ja asiantuntijakirjoitusten laatiminen Yritys-Suomen kannalta tärkeisiin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin medioihin. Lisäksi voidaan toteuttaa taustoittavia mediatapaamisia, jotka ylläpitävät suhteita sekä herättävät kiinnostusta Yritys-Suomea kohtaan. Tarkoituksena on, että Yritys-Suomen näkyvyys journalistisessa julkisuudessa tuodaan esille Yritys-Suomen kanavissa, kuten Facebookissa ja kampanjasivuilla. 32.

33 Sosiaalinen media Sosiaalisen median avulla Yritys-Suomi voi kasvattaa tunnettuuttaan relevanttien kohderyhmien keskuudessa sekä rakentaa tavoitteita tukevaa brändimielikuvaa; innostava, moderni ja asiakasorientoitunut Yritys-Suomi Sosiaalinen media toimii myös erinomaisena vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden rakentamisen kanavana. Alkuvaiheessa keskeisimmät omat kanavat ovat Yritys-Suomen Facebook-sivut ja Yritys-Suomi-blogi. Jatkossa laajennutaan mahdollisesti muihin kanaviin. Sosiaalisen median hyödyntämisessä tavoitellaan viraaliefektiä, eli Yritys-Suomen sisältöjen leviämistä nopeasti sivustojen käyttäjien linkitysten ja jatkolinkityksen avulla. Onnistumisen edellytyksinä ovat viestien ajankohtaisuus, idearikkaus ja omaperäisyys. 33.

34 2. OMA MEDIA

35 Oman median lähtökohdat Omalla medialla tarkoitetaan näkyvyyttä Yritys-Suomen omissa medioissa. Verkkosivusto on kaiken medianäkyvyyden kotipesä, joka on keskeisessä roolissa myös brändistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Verkkosivuston tulee olla yleisen ilmeen ja toiminnallisuuden puolesta brändistrategian mukainen: innostava ja asiakasorientoitunut sekä monipuolinen ja yhtenäinen. Yrityssuomi.fi sivusto sekä erikseen toteutettavat kampanjasivustot ovat keskeisessä roolissa ohjattaessa nettisivuilta sosiaalisen median kanaviin ja tuotaessa sosiaalisen median sisältöä nettisivuille. Tavoitteena on, että eri kanavat tukevat toisiaan ja niissä tapahtuu. Yritys-Suomen painoarvoa ja share of voicea tulee kasvattaa vahvistamalla omaa mediaa; huomioimalla yrityssuomi.fi rooli medianäkyvyydessä, laittamalla eri mediat paremmin pelaamaan yhteen ja vahvistamalla Yritys-Suomen omaa ääntä ja näkyvyyttä. 35.

36 Yritys-Suomi-blogi Yritys-Suomi-blogin tarkoituksena on tukea Yritys-Suomen uudistunutta brändimielikuvaa, joka on innostava, moderni ja asiakasorientoitunut. Lisäksi blogin avulla on mahdollista kasvattaa Yritys-Suomen löydettävyyttä sekä tunnettuutta relevanttien kohderyhmien keskuudessa. Tavoitteena on laajentaa blogia niin kirjoittajakunnan kuin näkökulmien ja teemojen osalta. Käsittelytapa on brändistrategian mukainen: innostava ja asiakaslähtöinen. Esittelemällä vierailevia kirjoittajia ja kiinnostavia puheenaiheita blogi niin vahvistaa Yritys-Suomen asiantuntijamielikuvaa kuin tukee yhteistä tekemistä ja keskustelua Kirjoittajakunnan laajentamisessa osallistetaan omaa verkostoa: asiakasraatilaiset, yritysneuvojat ja mukana olevien organisaatioiden edustajat kirjoittamaan Aiheiden käsittelyyn tuodaan enemmän näkemyksiä ja kokemuksia uutisten ohelle, ja samalla kehitetään visuaalisuutta Olennaista on, että blogi on linkitetty blogosfääriin ja muihin Yritys-Suomen sosiaalisen median kanaviin. 36.

37 Yritys-Suomen Facebook-sivusto Yritys-Suomen Facebook-sivuston tavoitteena on tukea valittua brändimielikuvaa (moderni, innostava, osallistuva Yritys-Suomi) sekä tarjota ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa, uutisia ja näkemyksiä Yritys-Suomesta. Facebook-läsnäolo myös mahdollistaa vuorovaikutuksen asiakkaiden ja Yritys- Suomen välillä Facebook-sivusto aktivoidaan osana markkinointikampanjaa. Facebookissa tuodaan esille kampanjan sisältöjä, kuten yrittäjätarinoita, videoita sekä muissa kanavissa ansaittua näkyvyyttä. Facebookista myös ohjataan kampanjan pääsivulle. Myös Yritys-Suomi-blogin ja Facebookin ristiin linkittämistä tehostetaan osana Facebookin päivittämistä ja blogisisältöjen laatimista. Viraaliefektin aikaansaamiseksi ja Facebook-tykkääjien määrän lisäämiseksi suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan riittävän mielenkiintoisia kampanjoita (esim. kilpailut), jotta Yritys-Suomen sisällöt lähtevät leviämään sosiaalisessa mediassa. 37.

38 Yritys-Suomen Facebook-sivusto Tavoitteita Hauska, mutta asiantunteva Lyhyet kiinnostavat tekstit Innosta yrittäjyyteen; kilpailut ja muu interaktiivinen materiaali (gallupit, kysymykset jne.) Visuaalisuuden lisääminen: kuvia ja videoita ihmisistä, tapahtumista ja tilanteista Yritysmyönteisyyttä edistävä

39 Yritys-Suomen kampanjasivusto Osana Yritys-Suomen markkinointia toteutetaan yrityssuomi.fi-palveluun kampanjakohtaisia sivuja, joihin kampanjasta kiinnostuneet ihmiset ohjataan. Kampanjasivuilla kävijät pääsevät tutustumaan kampanjan sisältöön sekä jakamaan sisältöä edelleen. Sivustolta on ohjauksia myös suoraan yrityssuomi.fi sivuston sisältöihin Kampanjasivustolle on hyvä lisätä myös ansaitun median sisältöjä, esim. mediaosumia lehtien www-sisällöistä ja oleellista Facebook-sisältöä. Tämä tekee sivustosta elävän ja ajankohtaisen sekä tuo kampanjalle uskottavuutta erityisesti journalistisen julkisuuden näkyvyyden myötä. 39.

40 3. SISÄINEN VIESTINTÄ 40

41 Sisäisen viestinnän lähtökohdat Sisäisen viestinnän tavoitteena on parantaa Yritys-Suomen toiminnassa mukana olevien organisaatioiden tietoisuutta ja ymmärrystä Yritys-Suomen toiminnasta ja tavoitteista. Tavoitteena on myös rakentaa Yritys-Suomen organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ja vahvistaa organisaatioiden sitoutumista Yritys- Suomi-brändiin. Sisäisen viestinnän toimenpiteet kytkeytyvät sekä uuteen brändistrategiaan että käynnissä olevaan muutosjohtamisen projektiin, ja tukevat niiden tavoitteiden toteutumista. Keskeistä on viestiä tehokkaasti uudesta brändistrategiasta ja sen tueksi toteuttavasta markkinointi- ja viestintäkampanjasta, jotta hankkeessa mukana olevilla organisaatioilla on tietoa ja taitoa viedä viestiä eteenpäin. 41.

42 Muutos Viestinnän tavoitteiden ja välineiden yhteensopivuus Yksi yhtenäinen Yritys-Suomi-brändi Tietoisuus Uutiskirjeet Tiedotteet Verkkosivut Ymmärrys Seminaarit Koulutus Ymmärryksen lisääminen ja osallistuminen Tuki Materiaalit Työpaja -työskentely Mukana oleminen Yritys-Suomiyhteenkuuluvuus Osallistuminen Palaverit ja muu omaan työhön liittyvä vuorovaikutus Sitoutuminen Yritys-Suomi osana päivittäistä työtä ja toimintaa 42

43 Uutiskirjeet Uutiskirjeiden tarkoituksena on ylläpitää säännöllistä viestintää, kertoa Yritys- Suomen ajankohtaisista asioista sekä lisätä yhteisöllisyyttä Yritys-Suomen organisaatioiden välillä. Uutiskirje on hyvä ja nykyaikainen tapa viestiä säännöllisesti Yritys-Suomen uusista tapahtumista. Uutiskirje on lyhyt ja ytimekäs, ja siksi myös helppo ja nopea tuottaa. Keskeistä on laatia suunnitelma, jolla lisätään uutiskirjeiden suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta esim. puolivuosi- tai vuositasolla. Suunnitelmassa määritellään kaikkien uutiskirjeiden (Yritys-Suomi-uutiskirje, Oma Yritys-Suomi-uutiskirje, Yhteinen tapa toimia -teemakirje) roolit, tavoitteet ja aikataulut sekä hahmotellaan tulevia teemoja ja sisältöjä. 43.

44 1. Yritys-Suomi-uutiskirje Tavoite: Kertoo kaikista Yritys-Suomi palveluista (verkko, puhelin, kasvokkain tarjottava palvelu) Kohderyhmä: Yritys-Suomi-verkoston toimijat Ilmestyminen: Joka toinen kuukausi 2. Oma Yritys-Suomi -uutiskirje Tavoite: Kertoo Oma Yritys-Suomi-palvelusta, tiedottaminen uusista toiminnallisuuksista, kehitystyön etenemisestä, tarjoaa ohjeita neuvojille Kohderyhmä: Yritysneuvojat ja heidän esimiehensä Ilmestyminen: Kerran kuukaudessa 3. Yhteinen tapa toimia -teemakirje Tavoite: Välittää syvällistä tietoa projekteista ja hankkeista Kohderyhmä: TEM-konsernin kvintetti-toimijat Ilmestyminen: Muutaman kerran vuodessa

45 Brändin sisäinen viestintä Yritys-Suomen palveluja käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat keskeisessä roolissa, jotta brändin lupaus toteutuisi. On oleellista, että he sisäistävät brändin lupauksen, koska ulkoisen viestinnän antama lupaus lunastetaan asiakaskohtaamisissa. Markkinointikampanjoiden sisäinen viestintä on osa brändilupauksen sisäistä viestintää. Toteutettavista markkinointikampanjoista tulee viestiä ennakkoon sisäisesti Yritys-Suomi verkostolle ennen kampanjoiden varsinaista lanseeraamista, jotta verkoston jäsenet ovat tietoisia tulevien kampanjoiden tavoitteista, sisällöistä ja aikatauluista sekä osaavat varautua kiinnostuksen lisääntymiseen kampanjoiden myötä. Lisäksi kampanjoista on hyvä viestiä säännöllisesti ja kattavasti koko niiden keston ajan. 45.

46 Alueiden mukaan kytkeminen Tavoitteena on, että Yritys-Suomen viestintää tehtäisiin yhdessä mukana olevien organisaatioiden viestinnän ammattilaisten kanssa. Alueiden mukaan kytkemisessä hyödynnetään muutoksen yhteyshenkilöitä, Elykeskusten asiakkuuspäälliköitä. Muutoksen yhteyshenkilöt toimivat soveltuvin osin viestintäyhteishenkilöinä alueiden suuntaan. Yhteistyö voi liittyä viestintämateriaalin laatimiseen (tarpeet, käyttö, olemassa oleva materiaali), eri organisaatioiden omien viestintävälineiden hyödyntämiseen, oppilaitosyhteistyöhön sekä muuhun mahdolliseen alueelliseen yhteistyöhön (muut paikallisesti merkittävät sidosryhmät, esim. media, yrittäjäjärjestöt yms.). 46.

47 Viestinnän työkalupakki Yritys-Suomen sisäisen viestinnän tehostamiseksi voidaan laatia sähköinen viestinnän työkalupakki Yritys-Suomen www-sivuille tai muuhun relevanttiin toimintaympäristöön. Viestinnän työkalupakin tarkoituksena on palvella koko Yritys-Suomen henkilöstöä viestintään liittyvissä asioissa. Ideana on tarjota konkreettista apua viestinnän tekemiseen materiaalien, pohjien ja ohjeistusten muodossa, sekä keskittää kaikki olennainen viestintämateriaali ja -tieto yhteen paikkaan. Viestinnän työkalupakin sisältöä voivat olla esimerkiksi sähköiset pohjat, yhteiset esittelyja markkinointimateriaalit, case-tarinat, tiedotepohjat, kuvapankki sekä erilaiset ohjeistukset (esim. hyvän blogitekstin ohjeet). Viestinnällisen tuen lisäksi työkalupakki mahdollistaa sen, että Yritys-Suomen brändistrategian mukainen ilme on yhdenmukainen ja laadukas kaikessa viestinnässä.. 47.

48 Yhteenveto kanavien rooleista viestinnässä Mediasuhteet tunnettuuden kasvattaminen, markkinoinnin tukeminen, kattokonsepti Sosiaalinen media tarinoiden jatkaminen, aktivointi, vuorovaikutus Yritys-Suomi-blogi vuorovaikutus, tunnettuus, oman äänen vahvistaminen, kattokonsepti Facebook aktivointi, yrittäjätarinoiden laajentaminen, ohjaus kampanja- /pääsivustolle Yritys-Suomen kampanjasivusto aktivointi, tiedottaminen, oman äänen vahvistaminen Uutiskirjeet tiedottaminen, sisäinen markkinointi, kattokonsepti Brändin sisäinen viestintä osallistuminen, tiedottaminen, yhteenkuuluvuus Alueiden mukaan kytkeminen konseptin luominen ja implementointi, vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus Viestinnän työkalupakki konseptin luominen ja implementointi, vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus, kattokonsepti 48.

YRITYS-SUOMI. Brändistrategia

YRITYS-SUOMI. Brändistrategia YRITYS-SUOMI Brändistrategia Brändistrategiasta Brändistrategiassa on kysymys asiakkaan uskollisuuden voittamisesta. Se on tiekartta, joka ohjaa kohti tulevaa menestystä: miten toimimalla ja minkälaisella

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2 Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 OHJAAMO- TOIMINNAN VIESTINNÄN VUOSIKELLO 2017 v. 2 Kausityöt Korkeakouluvalinnat

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5.

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSFILMI Yritys-Suomi intro filmi YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSPUHEENVUORO Työministeri Lauri Ihalainen YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Sisältöstrategia viestinnän ja markkinoinnin tukena - mitä tietoa ja millaista sisältöä eri kanavissa kannattaa kertoa?

Sisältöstrategia viestinnän ja markkinoinnin tukena - mitä tietoa ja millaista sisältöä eri kanavissa kannattaa kertoa? Sisältömarkkinointia toisen asteen koulutusmarkkinoinnin näkökulmasta: Sisältöstrategia viestinnän ja markkinoinnin tukena - mitä tietoa ja millaista sisältöä eri kanavissa kannattaa kertoa? 3.6. klo 13:30-14:15

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus

SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus Keinovalikoima lisääntyy - miten rakentaa mahdollisimman optimaalinen kokonaisuus yrityksen consumer insight tarpeisiin 23.4.2015 Hanna Hiekkamies Sisältö

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Julkaisun jälkeen maailma valmiina?

Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Ylläpitoon siirtymisen ABC Kela-seminaari 22.1.2014 Päivi Bergman Kehittämispäällikkö, Viestinnän verkkotiimi Saitin jatkuvan kehittämisen periaate Määrittele strategia,

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia 25.10.2013 Okimo Clinic Oy 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen

Lisätiedot

SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013. Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen MicroMedia 2010

SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013. Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen MicroMedia 2010 SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013 Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen PROSESSI Markkinoinnin suunnitteluprosessi KARTOITUS SUUNNITTELU TOTEUTUS VIESTINTÄ MARKKINOINTI

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Miten rakentuu ison infrahankkeen viestintä

Miten rakentuu ison infrahankkeen viestintä Miten rakentuu ison infrahankkeen viestintä Hanna Ackley 4.5.2017 Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta. - Osmo A. Wiio 4.5.2017 Hanna Ackley 2 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja -

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja - Lisää asiakkaita - Näin ohjaat kävijävirtoja - Theodor Arhio Sisältöjohtaja, TBWA\Helsinki Pari sanaa dinosauruksista MUUTOS. (on hyväksi jos sen hyödyntää) Tietokoneet Sisällön organisointi Uutiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot