TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013"

Transkriptio

1 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto

2 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2.

3 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia, joka jakautuu markkinointi- ja viestintästrategioiksi, on keinovalikoima brändistrategian toteuttamiseksi: kuinka Yritys-Suomi välittää valitun lupauksen ja brändin ainutlaatuisuuden valitsemilleen kohderyhmille (konkreettisesti käytännön keinoin) Strategia toimii suuntaa antavana ohjenuorana/muistilistana käytännön kommunikoinnin suunnittelulle Kommunikaatiostrategia ja siinä määritetyt toimenpiteet kytkeytyvät Yritys-Suomen strategisiin tavoitteisiin sekä aiemmin laadittuun brändistrategiaan Nykytila-analyysin perusteella Yritys-Suomen tunnettuutta tulee lisätä. Sisäiset toimijat eivät koe yhteenkuuluvuutta Yritys-Suomeen tai toisiinsa; lisäksi verkkopalvelun selkeydessä ja toimivuudessa havaittiin puutteita. Toisaalta palvelu on ainutlaatuinen, sen toteuttamisessa ovat mukana kaikki keskeiset toimijat ja se tukee käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta. Tässä kommunikaatiostrategiassa kuvataan keskeisimmät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet, joiden avulla lisätään Yritys-Suomen tunnettuutta ja houkuttelevuutta sekä parannetaan sisäisten toimijoiden yhtenäisyyttä 3.

4 MARKKINOINTISTRATEGIA

5 Kenelle? Mitä? Missä? 5.

6 Kohderyhmät Yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Kehittymishaluiset pk-yritykset Yritys-Suomen sisäiset toimijat Yhteiskunta 6. Media

7 Markkinoinnin pääkohderyhmät Ensimmäisen vaiheen pääkohderyhmäksi on valittu Suomessa yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Yritys-Suomen nykyinen palvelutarjonta vastaa parhaiten juuri heidän tarpeisiinsa Samalla palvelulle pyritään kasvattamaan uusia käyttäjiä palvelun kehittymisen myötä Segmentoidaan tarpeen mukaan vielä pienempiin alakohderyhmiin: ammattiin opiskelevat / kouluista valmistuvat, myöhemmän työuran aikana suuntaa vaihtavat, ns. pakkoyrittäjät jne. Palvelun ja sen toiminnallisuuden kehittyessä markkinointia suunnataan enenevissä määrin myös muille kohderyhmille: kehittymishaluiset pk-yrittäjät Yhdessä ulkoisten toimenpiteiden kanssa myös sisäisellä markkinoinnilla on tärkeä rooli alusta alkaen Näin luodaan yhtenäisyyttä ja eteenpäin vievää team spirit iä toimijoiden kesken Samoin sisäisten toimijoiden täytyy olla hyvin informoituja kaikesta Yritys-Suomeen liittyvästä, jotta he osaavat kertoa palvelusta eteenpäin yhtenäiseen ja innostavaan sävyyn 7.

8 Kenelle? Mitä? Missä? 8.

9 Mitä? Brändistrategian määrittelytyössä Yritys-Suomelle on tehty uusi asiakaslupaus Ensivaiheen markkinoinnin tehtävänä on kommunikoida se ja luoda lupaukselle sisältö potentiaalisten asiakkaiden mieliin Toisin sanoen markkinoinnin kattokonseptin perustana toimii Innosta menestykseen -lupaus Markkinoinnin avulla pyritään samalla luomaan Yritys-Suomelle uudenlaista brändiidentiteettiä: innostusta, positiivista ja asiakaslähtöistä energiaa, työskentelyä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen, ainutlaatuista ja uutta luovaa tekemistä, jolla on positiivinen vaikutus Suomen menestykseen 9.

10 Moderni, asiakasorientoitunut tapa tehdä töitä. Yrittäjyyteen innostaminen Sitoutuminen menestykseen myös sisäisesti Yrittäjien ja sellaisiksi aikovien tukeminen Innovaatioiden syntymisen ja toteutumisen tukeminen Innosta menestykseen - julkiset yrityspalvelut yhdessä Mukana valtakunnan vahvimmat toimijat. Koko Suomen tulevaisuus. Yhdessä tekeminen. Toimijat keskenään ja asiakas/yritys- Suomi. 10.

11 Mitä? Ensimmäisen vaiheen kampanjoinnissa pääosaan nousevat kiinnostavat yrittäjätarinat eri puolilta Suomea Kohderyhmän mielenkiinto Yritys-Suomea kohtaan herätetään tarinoilla, joissa valitut yrittäjät kertovat omasta inspiraatiostaan yrittämiseen ja siitä, kuinka he pääsivät alkuun ja saivat liikeideansa toimimaan Uusia ihmisiä pyritään innostamaan ja rohkaisemaan toteuttamaan haaveensa sekä madaltamaan kynnystä yrittämisen ensiaskeliin tuomalla esiin Yritys-Suomiverkoston palvelut 11.

12 Kenelle? Mitä? Missä? 12

13 Keinovalikko Yritys-Suomen ensivaiheen markkinoinnille on asetettu tavoitteeksi nostaa palvelun tunnettuutta, parantaa brändin mielikuvaa ja puhutella erityisesti yrittäjäksi aikovia Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, on tärkeää valita oikeat mediat ja roolittaa ne siten, että viesti voidaan kommunikoida kohderyhmälle mahdollisimman innostavasti ja kustannustehokkaasti Markkinoinnissa tavoitellaan hyvinkin sirpaleista joukkoa: tämän johdosta kampanjassa kannattaa hyödyntää välineitä, joiden avulla markkinointi voidaan kohdentaa juuri halutuille kohderyhmille ja saada mainonnalle riittävä määrä toistoja Valtakunnallisten massamedioiden avulla voidaan tämän lisäksi rakentaa tehokkaasti brändiä ja nostaa palvelun tunnettuutta 13.

14 Hyödynnettävä keinovalikko Televisio Radio Digitaalinen markkinointi Sosiaalinen media E-suora Printtimainonta Esitteet ja muu painettu materiaali Tilaisuudet, messut ja tapahtumat 14.

15 Televisio Television avulla voidaan saavuttaa helposti satoja tuhansia ihmisiä, siksi se on erittäin tehokas väline brändin rakennukseen ja tunnettuuden kasvattamiseen niin ensisijaisen kuin laajemman kohderyhmän keskuudessa Sen avulla voidaan nostaa Yritys-Suomi laajempaan tietoisuuteen keskustelun aiheeksi sekä esimerkiksi aktivoida katsojia hyödyntämään muita kampanjoinnin välineitä TV-mainonta toimii suoraan Innosta menestykseen -kattokonseptin alla Televisio tarjoaa tarvittaessa mahdollisuuden myös ohjelmayhteistyöhön jonkin tavoitteisiimme soveltuvan ohjelmakokonaisuuden kanssa 15. Tavoitteena tunnettuuden kasvattaminen, asiakaslupauksen lanseeraaminen ja brändin rakentaminen

16 Radio Radio tavoittaa kohderyhmän laajasti ja tarjoaa mahdollisuuden niin spottimainontaan kuin sisältöyhteistyöhön valitun kanavan kanssa Sisällöllinen radioyhteistyö valitun kanavan kanssa mahdollistaa viestin monisyisemmän ja syvemmälle ulottuvan käsittelyn sekä kaksisuuntaisen kommunikaation kuulijoiden kanssa Mainonnallisten osioiden avulla voidaan lisätä Yritys-Suomen ja sen uuden asiakaslupauksen tunnettuutta sekä kerätä kanavalla käyty keskustelu yhden nimittäjän alle 16. Tavoitteena tunnettuuden lisääminen, yrittäjätarinoiden syventäminen, kohderyhmän aktivoiminen ja dialogin luominen

17 Digitaalinen markkinointi / verkkomainonta Digitaalinen markkinointi mahdollistaa kampanjalle hyvän kohdennettavuuden, peiton ja seurattavuuden Samalla se tarjoaa mahdollisuuden linkittää viestin vastaanottaja suoraan joko palvelun pääsivustolle tai kulloisenkin kampanjaviestin mukaan vaihtuvalle kampanjasivustolle Erinomainen väylä syventää markkinoinnin kattokonseptin yrittäjätarinoita, lisätä kiinnostusta ja aktivoida kohderyhmää esimerkiksi kilpailujen avulla Hakukonemarkkinoinnin avulla helpotetaan Yritys-Suomen löydettävyyttä ja autetaan näin tunnettuuden kasvattamisessa Kampanjakohtaisesti aktivointi voi ulottua myös sosiaaliseen mediaan 17. Tavoitteena johtaa asiakas Yritys-Suomen sivustolle, josta hän löytää suoraan tarvitsemaansa tietoa sekä selkeät ohjeet myös muiden palvelumuotojen hyödyntämiseksi

18 Digitaalinen markkinointi / kampanjasivusto Yritys-Suomen verkkosivusto on hyvin asiapitoinen ja saattaa sellaisenaan tarjota liian suuren kontrastin markkinoinnin viestille Tämän johdosta palvelun ja mainonnan välille kannattaa toteuttaa kampanjakohtaisia sivustoja, joihin viestin vastaanottaja ensiksi ohjataan Samalla viestiä voidaan varioida ja kohdentaa eri kohderyhmille Aktivoivat ja innostavan sävyiset kampanjasivustot luovat asialle kiinnostavuutta ja kommunikoivat tehokkaasti Yritys-Suomen uusia brändiarvoja Erinomainen soveltuvuus erityisesti nuoremmalle kohderyhmälle 18. Tavoitteena syventää kampanjoiden viestiä kohderyhmä huomioiden ja luoda pehmentävä askel asiakkaan ja pääsivuston välille

19 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on parhaimmillaan nopeasti tapahtuvassa tiedonvälityksessä Somen avulla voidaan syventää kampanjan viestiä, aktivoida viestin vastaanottajia sekä tehdä tiedonvälityksestä kaksisuuntaista ja hengittävää Sosiaalinen media ohjaa kävijöitä Yritys-Suomen verkkosivustoille tai toisin päin Sosiaalinen media voisi toimia myös modernina rajapintana Yritys-Suomen palvelulle kyselytunnit jonkin päivänpolttavan aiheen parissa, twiittaukset ajankohtaisista aiheista jne. Kaikkien sosiaalisen median välineiden (esim. Facebook, Twitter, YouTube) on hyvä toimia yhtenäisen kattokonseptin alla tukien ja syventäen kulloisenkin kampanjan pääviestiä 19. Tavoitteena kohderyhmän aktivoiminen, dialogin luominen sekä liikenteen lisääminen Yritys-Suomen verkkosivustoilla

20 Uutiskirje Sähköinen uutiskirje on Yritys-Suomen oma kanava, jota tehokkaasti hyödyntäen voidaan tavoittaa niin sisäinen kohderyhmä, tärkeimmät sidosryhmät kuin osa halutusta asiakaskohderyhmästä E-suora on tärkeä tukimedia, joka varmistaa, että kaikilla sisäisillä toimijoilla on käytettävissään viimeisin tieto Yritys-Suomesta ja sen käynnissä olevista ja tulevista toimenpiteistä Sen avulla varmistetaan myös markkinointiviestinnän eri kampanjoiden laajentuminen alueelliselle tasolle 20. Tavoitteena tiedottaminen sekä sisäinen markkinointi

21 Printtimainonta Imagollinen printtimainonta toimii suoraan Innosta menestykseen -kattokonseptin alla Printtimainonnan avulla viesti voidaan kohdentaa erikseen määritellyille alakohderyhmille (esim. ammattilehdet) Samoin se antaa mahdollisuuden varioida viestiä alueellisesti esimerkiksi eri YStoimijoiden tarpeisiin: keskitetysti tehtyjä materiaaleja hyödyntämällä toimijat voivat tehdä helpommin brändin ohjeistusta noudattavaa mainontaa 21. Tavoitteena tunteen lisääminen, asiakaslupauksen lanseeraaminen ja brändin rakentaminen

22 Esitteet ja muu painettu materiaali Joissakin asiakaskohtaamisissa on tärkeä pystyä antamaan asiakkaalle jokin konkreettinen painotuote, jossa viesti on tiivistettynä selkeään ja muistettavaan muotoon Tyylikkäästi toteutetun esitteen tai flyerin avulla viestitään kattokonseptin keskeisiä viestejä, tuodaan esiin yrittäjätarinoita sekä ohjataan verkko- ja puhelinpalvelun pariin Erilaisissa tapahtumissa esitemateriaali toimii muistukkeena 22. Tavoitteena on hyödyntää median tarjoama mahdollisuus brändin rakentamiseen sekä muistuttaa asiakasta verkko- ja puhelinpalvelun yhteystiedoista

23 Tilaisuudet, messut, tapahtumat Erilaiset tapahtumat ovat hyvä keino tavoittaa kohderyhmä ja syventää vuorovaikutusta heidän kanssaan: paikalle saapuneet ovat jo valmiiksi kiinnostuneita asiasta ja heillä on alhainen kynnys lähestyä YS-asiantuntijoita Mahdollistaa sähköisten palveluiden demoamisen paikan päällä siten, että henkilö pääsee kokeilemaan niitä itse onnistumisen ilo Tapahtumille luotava yhtenäinen konsepti rakentaa tehokkaasti brändin tapaa esiintyä: innostus, asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus Potentiaalisia kohteita esimerkiksi opiskelija- ja yrittäjäjärjestöjen tilaisuudet, messut, kokoukset ja seminaarit Hyvin järjestetyt sisäiset seminaarit ja muut tilaisuudet ovat hyvä ja toimiva keino viestiä brändiarvoista, lähentää Yritys-Suomen toimijoita toisiinsa sekä rakentaa yhteistä innostusta asiaan 23. Tavoitteena jakaa tietoa ja innostaa aiheesta kiinnostuneet palvelun käyttäjiksi

24 Yhteenveto kanavien rooleista markkinointiviestinnässä Televisio tunnettuuden kasvattaminen, kattokonsepti Radio keskustelun herättäminen, tarinoiden jatkaminen Digitaalinen markkinointi kattokonsepti, yrittäjätarinoiden laajentaminen, ohjaus kampanja-/pääsivustolle Sosiaalinen media tarinoiden jatkaminen, aktivointi, vuorovaikutus Uutiskirje tiedottaminen, aktivointi, sisäinen markkinointi Printtimainonta kattokonsepti, yrittäjien esittely, kiinnostuksen herättäminen Esitteet ja muu painettu materiaali kattokonsepti, visuaalinen muistuke Tilaisuudet, messut ja tapahtumat kattokonsepti, kokemuksen syventäminen, yrittäjätapaamiset, sisäinen markkinointi 24.

25 VIESTINTÄSTRATEGIA

26 Tausta ja tavoitteet Viestintästrategia tukee Yritys-Suomen strategisten tavoitteiden saavuttamista; viestinnän avulla mm. kasvatetaan Yritys-Suomen valtakunnallista ja paikallista tunnettuutta sekä lisätään mukana olevien organisaatioiden yhteenkuuluvuutta. Viestintästrategia sisältää kolme avainaluetta: ansaittu media, oma media sekä sisäinen viestintä. Jaottelulla pyritään vastaamaan kattavasti ja kustannustehokkaasti Yritys-Suomen strategisiin tavoitteisiin. 26. Varsinaiset viestinnän toimenpiteet suunnitellaan erikseen esim. kanava- tai kampanjakohtaisesti.

27 Tausta ja tavoitteet Ansaittu media > tunnettuuden nostaminen ja asiakaskohderyhmien tavoittaminen perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa Oma media > tunnettuuden nostaminen, eri viestintävälineiden yhteen sovittaminen ja oman äänen vahvistaminen Sisäinen viestintä > tunnettuuden nostaminen ja sisäisen yhteenkuuluvuuden lisääminen Yritys-Suomi verkostossa. 27.

28 Kohderyhmät Yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Kehittymishaluiset pk-yritykset Yritys-Suomi-verkosto 28. Yhteiskunta Media

29 Viestintästrategian avainalueet 1. Ansaittu media Lähtökohdat Mediasuhteet Sosiaalinen media 2. Oma media Lähtökohdat Yritys-Suomi-blogi Yritys-Suomen Facebook-sivusto Yritys-Suomen kampanjasivusto 3. Sisäinen viestintä Lähtökohdat Uutiskirjeet Brändin sisäinen viestintä Alueiden mukaan kytkeminen Viestinnän työkalupakki 29.

30 1. ANSAITTU MEDIA

31 Ansaitun median lähtökohdat Ansaitulla medialla tarkoitetaan näkyvyyttä mediatilassa, jota ei ole ostettu ja jota ei itse omisteta eli tyypillisesti journalistinen tai sosiaalisen median näkyvyys. Yritys-Suomen tunnettuuden kasvattamiseksi on oleellista lanseerata Yritys-Suomi ansaitussa mediassa uudella voimalla sekä viestiä Yritys-Suomesta säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ansaitun median kautta. Näkyvyyden parantaminen ansaitussa mediassa suunnitellaan esim. kampanjakohtaisesti. Suunnitelmassa määritellään esille nostettavat aiheet, toimenpiteet, vastuut, aikataulut ja resurssit. Aiheina voivat olla esim. markkinointikampanjaa tukeva mediaviestintä, kuten yrittäjätarinoiden esille tuominen paikallisissa lehdissä. Paikalliset mediat ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi pyritään saamaan näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa. 31.

32 Mediasuhteet Mediasuhteiden avulla saadaan näkyvyyttä journalistisessa julkisuudessa. Journalistinen julkisuus on uskottavaa; se vaikuttaa voimakkaasti siihen, mistä asioista ihmiset keskustelevat ja mistä asioista heillä on mielipiteitä. Journalistista julkisuutta hyödynnetään Yritys-Suomen tunnettuuden kasvattamisessa sekä esimerkiksi yrittäjätarinoiden syventämisessä. Journalistisen julkisuuden avulla on mahdollista tavoittaa laajasti ihmisiä. Mediasuhteiden keinoina ovat esimerkiksi tiedotteiden, juttuaiheiden ja haastatteluehdotusten tarjoaminen sekä mielipide- ja asiantuntijakirjoitusten laatiminen Yritys-Suomen kannalta tärkeisiin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin medioihin. Lisäksi voidaan toteuttaa taustoittavia mediatapaamisia, jotka ylläpitävät suhteita sekä herättävät kiinnostusta Yritys-Suomea kohtaan. Tarkoituksena on, että Yritys-Suomen näkyvyys journalistisessa julkisuudessa tuodaan esille Yritys-Suomen kanavissa, kuten Facebookissa ja kampanjasivuilla. 32.

33 Sosiaalinen media Sosiaalisen median avulla Yritys-Suomi voi kasvattaa tunnettuuttaan relevanttien kohderyhmien keskuudessa sekä rakentaa tavoitteita tukevaa brändimielikuvaa; innostava, moderni ja asiakasorientoitunut Yritys-Suomi Sosiaalinen media toimii myös erinomaisena vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden rakentamisen kanavana. Alkuvaiheessa keskeisimmät omat kanavat ovat Yritys-Suomen Facebook-sivut ja Yritys-Suomi-blogi. Jatkossa laajennutaan mahdollisesti muihin kanaviin. Sosiaalisen median hyödyntämisessä tavoitellaan viraaliefektiä, eli Yritys-Suomen sisältöjen leviämistä nopeasti sivustojen käyttäjien linkitysten ja jatkolinkityksen avulla. Onnistumisen edellytyksinä ovat viestien ajankohtaisuus, idearikkaus ja omaperäisyys. 33.

34 2. OMA MEDIA

35 Oman median lähtökohdat Omalla medialla tarkoitetaan näkyvyyttä Yritys-Suomen omissa medioissa. Verkkosivusto on kaiken medianäkyvyyden kotipesä, joka on keskeisessä roolissa myös brändistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Verkkosivuston tulee olla yleisen ilmeen ja toiminnallisuuden puolesta brändistrategian mukainen: innostava ja asiakasorientoitunut sekä monipuolinen ja yhtenäinen. Yrityssuomi.fi sivusto sekä erikseen toteutettavat kampanjasivustot ovat keskeisessä roolissa ohjattaessa nettisivuilta sosiaalisen median kanaviin ja tuotaessa sosiaalisen median sisältöä nettisivuille. Tavoitteena on, että eri kanavat tukevat toisiaan ja niissä tapahtuu. Yritys-Suomen painoarvoa ja share of voicea tulee kasvattaa vahvistamalla omaa mediaa; huomioimalla yrityssuomi.fi rooli medianäkyvyydessä, laittamalla eri mediat paremmin pelaamaan yhteen ja vahvistamalla Yritys-Suomen omaa ääntä ja näkyvyyttä. 35.

36 Yritys-Suomi-blogi Yritys-Suomi-blogin tarkoituksena on tukea Yritys-Suomen uudistunutta brändimielikuvaa, joka on innostava, moderni ja asiakasorientoitunut. Lisäksi blogin avulla on mahdollista kasvattaa Yritys-Suomen löydettävyyttä sekä tunnettuutta relevanttien kohderyhmien keskuudessa. Tavoitteena on laajentaa blogia niin kirjoittajakunnan kuin näkökulmien ja teemojen osalta. Käsittelytapa on brändistrategian mukainen: innostava ja asiakaslähtöinen. Esittelemällä vierailevia kirjoittajia ja kiinnostavia puheenaiheita blogi niin vahvistaa Yritys-Suomen asiantuntijamielikuvaa kuin tukee yhteistä tekemistä ja keskustelua Kirjoittajakunnan laajentamisessa osallistetaan omaa verkostoa: asiakasraatilaiset, yritysneuvojat ja mukana olevien organisaatioiden edustajat kirjoittamaan Aiheiden käsittelyyn tuodaan enemmän näkemyksiä ja kokemuksia uutisten ohelle, ja samalla kehitetään visuaalisuutta Olennaista on, että blogi on linkitetty blogosfääriin ja muihin Yritys-Suomen sosiaalisen median kanaviin. 36.

37 Yritys-Suomen Facebook-sivusto Yritys-Suomen Facebook-sivuston tavoitteena on tukea valittua brändimielikuvaa (moderni, innostava, osallistuva Yritys-Suomi) sekä tarjota ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa, uutisia ja näkemyksiä Yritys-Suomesta. Facebook-läsnäolo myös mahdollistaa vuorovaikutuksen asiakkaiden ja Yritys- Suomen välillä Facebook-sivusto aktivoidaan osana markkinointikampanjaa. Facebookissa tuodaan esille kampanjan sisältöjä, kuten yrittäjätarinoita, videoita sekä muissa kanavissa ansaittua näkyvyyttä. Facebookista myös ohjataan kampanjan pääsivulle. Myös Yritys-Suomi-blogin ja Facebookin ristiin linkittämistä tehostetaan osana Facebookin päivittämistä ja blogisisältöjen laatimista. Viraaliefektin aikaansaamiseksi ja Facebook-tykkääjien määrän lisäämiseksi suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan riittävän mielenkiintoisia kampanjoita (esim. kilpailut), jotta Yritys-Suomen sisällöt lähtevät leviämään sosiaalisessa mediassa. 37.

38 Yritys-Suomen Facebook-sivusto Tavoitteita Hauska, mutta asiantunteva Lyhyet kiinnostavat tekstit Innosta yrittäjyyteen; kilpailut ja muu interaktiivinen materiaali (gallupit, kysymykset jne.) Visuaalisuuden lisääminen: kuvia ja videoita ihmisistä, tapahtumista ja tilanteista Yritysmyönteisyyttä edistävä

39 Yritys-Suomen kampanjasivusto Osana Yritys-Suomen markkinointia toteutetaan yrityssuomi.fi-palveluun kampanjakohtaisia sivuja, joihin kampanjasta kiinnostuneet ihmiset ohjataan. Kampanjasivuilla kävijät pääsevät tutustumaan kampanjan sisältöön sekä jakamaan sisältöä edelleen. Sivustolta on ohjauksia myös suoraan yrityssuomi.fi sivuston sisältöihin Kampanjasivustolle on hyvä lisätä myös ansaitun median sisältöjä, esim. mediaosumia lehtien www-sisällöistä ja oleellista Facebook-sisältöä. Tämä tekee sivustosta elävän ja ajankohtaisen sekä tuo kampanjalle uskottavuutta erityisesti journalistisen julkisuuden näkyvyyden myötä. 39.

40 3. SISÄINEN VIESTINTÄ 40

41 Sisäisen viestinnän lähtökohdat Sisäisen viestinnän tavoitteena on parantaa Yritys-Suomen toiminnassa mukana olevien organisaatioiden tietoisuutta ja ymmärrystä Yritys-Suomen toiminnasta ja tavoitteista. Tavoitteena on myös rakentaa Yritys-Suomen organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ja vahvistaa organisaatioiden sitoutumista Yritys- Suomi-brändiin. Sisäisen viestinnän toimenpiteet kytkeytyvät sekä uuteen brändistrategiaan että käynnissä olevaan muutosjohtamisen projektiin, ja tukevat niiden tavoitteiden toteutumista. Keskeistä on viestiä tehokkaasti uudesta brändistrategiasta ja sen tueksi toteuttavasta markkinointi- ja viestintäkampanjasta, jotta hankkeessa mukana olevilla organisaatioilla on tietoa ja taitoa viedä viestiä eteenpäin. 41.

42 Muutos Viestinnän tavoitteiden ja välineiden yhteensopivuus Yksi yhtenäinen Yritys-Suomi-brändi Tietoisuus Uutiskirjeet Tiedotteet Verkkosivut Ymmärrys Seminaarit Koulutus Ymmärryksen lisääminen ja osallistuminen Tuki Materiaalit Työpaja -työskentely Mukana oleminen Yritys-Suomiyhteenkuuluvuus Osallistuminen Palaverit ja muu omaan työhön liittyvä vuorovaikutus Sitoutuminen Yritys-Suomi osana päivittäistä työtä ja toimintaa 42

43 Uutiskirjeet Uutiskirjeiden tarkoituksena on ylläpitää säännöllistä viestintää, kertoa Yritys- Suomen ajankohtaisista asioista sekä lisätä yhteisöllisyyttä Yritys-Suomen organisaatioiden välillä. Uutiskirje on hyvä ja nykyaikainen tapa viestiä säännöllisesti Yritys-Suomen uusista tapahtumista. Uutiskirje on lyhyt ja ytimekäs, ja siksi myös helppo ja nopea tuottaa. Keskeistä on laatia suunnitelma, jolla lisätään uutiskirjeiden suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta esim. puolivuosi- tai vuositasolla. Suunnitelmassa määritellään kaikkien uutiskirjeiden (Yritys-Suomi-uutiskirje, Oma Yritys-Suomi-uutiskirje, Yhteinen tapa toimia -teemakirje) roolit, tavoitteet ja aikataulut sekä hahmotellaan tulevia teemoja ja sisältöjä. 43.

44 1. Yritys-Suomi-uutiskirje Tavoite: Kertoo kaikista Yritys-Suomi palveluista (verkko, puhelin, kasvokkain tarjottava palvelu) Kohderyhmä: Yritys-Suomi-verkoston toimijat Ilmestyminen: Joka toinen kuukausi 2. Oma Yritys-Suomi -uutiskirje Tavoite: Kertoo Oma Yritys-Suomi-palvelusta, tiedottaminen uusista toiminnallisuuksista, kehitystyön etenemisestä, tarjoaa ohjeita neuvojille Kohderyhmä: Yritysneuvojat ja heidän esimiehensä Ilmestyminen: Kerran kuukaudessa 3. Yhteinen tapa toimia -teemakirje Tavoite: Välittää syvällistä tietoa projekteista ja hankkeista Kohderyhmä: TEM-konsernin kvintetti-toimijat Ilmestyminen: Muutaman kerran vuodessa

45 Brändin sisäinen viestintä Yritys-Suomen palveluja käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat keskeisessä roolissa, jotta brändin lupaus toteutuisi. On oleellista, että he sisäistävät brändin lupauksen, koska ulkoisen viestinnän antama lupaus lunastetaan asiakaskohtaamisissa. Markkinointikampanjoiden sisäinen viestintä on osa brändilupauksen sisäistä viestintää. Toteutettavista markkinointikampanjoista tulee viestiä ennakkoon sisäisesti Yritys-Suomi verkostolle ennen kampanjoiden varsinaista lanseeraamista, jotta verkoston jäsenet ovat tietoisia tulevien kampanjoiden tavoitteista, sisällöistä ja aikatauluista sekä osaavat varautua kiinnostuksen lisääntymiseen kampanjoiden myötä. Lisäksi kampanjoista on hyvä viestiä säännöllisesti ja kattavasti koko niiden keston ajan. 45.

46 Alueiden mukaan kytkeminen Tavoitteena on, että Yritys-Suomen viestintää tehtäisiin yhdessä mukana olevien organisaatioiden viestinnän ammattilaisten kanssa. Alueiden mukaan kytkemisessä hyödynnetään muutoksen yhteyshenkilöitä, Elykeskusten asiakkuuspäälliköitä. Muutoksen yhteyshenkilöt toimivat soveltuvin osin viestintäyhteishenkilöinä alueiden suuntaan. Yhteistyö voi liittyä viestintämateriaalin laatimiseen (tarpeet, käyttö, olemassa oleva materiaali), eri organisaatioiden omien viestintävälineiden hyödyntämiseen, oppilaitosyhteistyöhön sekä muuhun mahdolliseen alueelliseen yhteistyöhön (muut paikallisesti merkittävät sidosryhmät, esim. media, yrittäjäjärjestöt yms.). 46.

47 Viestinnän työkalupakki Yritys-Suomen sisäisen viestinnän tehostamiseksi voidaan laatia sähköinen viestinnän työkalupakki Yritys-Suomen www-sivuille tai muuhun relevanttiin toimintaympäristöön. Viestinnän työkalupakin tarkoituksena on palvella koko Yritys-Suomen henkilöstöä viestintään liittyvissä asioissa. Ideana on tarjota konkreettista apua viestinnän tekemiseen materiaalien, pohjien ja ohjeistusten muodossa, sekä keskittää kaikki olennainen viestintämateriaali ja -tieto yhteen paikkaan. Viestinnän työkalupakin sisältöä voivat olla esimerkiksi sähköiset pohjat, yhteiset esittelyja markkinointimateriaalit, case-tarinat, tiedotepohjat, kuvapankki sekä erilaiset ohjeistukset (esim. hyvän blogitekstin ohjeet). Viestinnällisen tuen lisäksi työkalupakki mahdollistaa sen, että Yritys-Suomen brändistrategian mukainen ilme on yhdenmukainen ja laadukas kaikessa viestinnässä.. 47.

48 Yhteenveto kanavien rooleista viestinnässä Mediasuhteet tunnettuuden kasvattaminen, markkinoinnin tukeminen, kattokonsepti Sosiaalinen media tarinoiden jatkaminen, aktivointi, vuorovaikutus Yritys-Suomi-blogi vuorovaikutus, tunnettuus, oman äänen vahvistaminen, kattokonsepti Facebook aktivointi, yrittäjätarinoiden laajentaminen, ohjaus kampanja- /pääsivustolle Yritys-Suomen kampanjasivusto aktivointi, tiedottaminen, oman äänen vahvistaminen Uutiskirjeet tiedottaminen, sisäinen markkinointi, kattokonsepti Brändin sisäinen viestintä osallistuminen, tiedottaminen, yhteenkuuluvuus Alueiden mukaan kytkeminen konseptin luominen ja implementointi, vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus Viestinnän työkalupakki konseptin luominen ja implementointi, vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus, kattokonsepti 48.

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot