TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013"

Transkriptio

1 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto

2 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2.

3 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia, joka jakautuu markkinointi- ja viestintästrategioiksi, on keinovalikoima brändistrategian toteuttamiseksi: kuinka Yritys-Suomi välittää valitun lupauksen ja brändin ainutlaatuisuuden valitsemilleen kohderyhmille (konkreettisesti käytännön keinoin) Strategia toimii suuntaa antavana ohjenuorana/muistilistana käytännön kommunikoinnin suunnittelulle Kommunikaatiostrategia ja siinä määritetyt toimenpiteet kytkeytyvät Yritys-Suomen strategisiin tavoitteisiin sekä aiemmin laadittuun brändistrategiaan Nykytila-analyysin perusteella Yritys-Suomen tunnettuutta tulee lisätä. Sisäiset toimijat eivät koe yhteenkuuluvuutta Yritys-Suomeen tai toisiinsa; lisäksi verkkopalvelun selkeydessä ja toimivuudessa havaittiin puutteita. Toisaalta palvelu on ainutlaatuinen, sen toteuttamisessa ovat mukana kaikki keskeiset toimijat ja se tukee käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta. Tässä kommunikaatiostrategiassa kuvataan keskeisimmät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet, joiden avulla lisätään Yritys-Suomen tunnettuutta ja houkuttelevuutta sekä parannetaan sisäisten toimijoiden yhtenäisyyttä 3.

4 MARKKINOINTISTRATEGIA

5 Kenelle? Mitä? Missä? 5.

6 Kohderyhmät Yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Kehittymishaluiset pk-yritykset Yritys-Suomen sisäiset toimijat Yhteiskunta 6. Media

7 Markkinoinnin pääkohderyhmät Ensimmäisen vaiheen pääkohderyhmäksi on valittu Suomessa yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Yritys-Suomen nykyinen palvelutarjonta vastaa parhaiten juuri heidän tarpeisiinsa Samalla palvelulle pyritään kasvattamaan uusia käyttäjiä palvelun kehittymisen myötä Segmentoidaan tarpeen mukaan vielä pienempiin alakohderyhmiin: ammattiin opiskelevat / kouluista valmistuvat, myöhemmän työuran aikana suuntaa vaihtavat, ns. pakkoyrittäjät jne. Palvelun ja sen toiminnallisuuden kehittyessä markkinointia suunnataan enenevissä määrin myös muille kohderyhmille: kehittymishaluiset pk-yrittäjät Yhdessä ulkoisten toimenpiteiden kanssa myös sisäisellä markkinoinnilla on tärkeä rooli alusta alkaen Näin luodaan yhtenäisyyttä ja eteenpäin vievää team spirit iä toimijoiden kesken Samoin sisäisten toimijoiden täytyy olla hyvin informoituja kaikesta Yritys-Suomeen liittyvästä, jotta he osaavat kertoa palvelusta eteenpäin yhtenäiseen ja innostavaan sävyyn 7.

8 Kenelle? Mitä? Missä? 8.

9 Mitä? Brändistrategian määrittelytyössä Yritys-Suomelle on tehty uusi asiakaslupaus Ensivaiheen markkinoinnin tehtävänä on kommunikoida se ja luoda lupaukselle sisältö potentiaalisten asiakkaiden mieliin Toisin sanoen markkinoinnin kattokonseptin perustana toimii Innosta menestykseen -lupaus Markkinoinnin avulla pyritään samalla luomaan Yritys-Suomelle uudenlaista brändiidentiteettiä: innostusta, positiivista ja asiakaslähtöistä energiaa, työskentelyä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen, ainutlaatuista ja uutta luovaa tekemistä, jolla on positiivinen vaikutus Suomen menestykseen 9.

10 Moderni, asiakasorientoitunut tapa tehdä töitä. Yrittäjyyteen innostaminen Sitoutuminen menestykseen myös sisäisesti Yrittäjien ja sellaisiksi aikovien tukeminen Innovaatioiden syntymisen ja toteutumisen tukeminen Innosta menestykseen - julkiset yrityspalvelut yhdessä Mukana valtakunnan vahvimmat toimijat. Koko Suomen tulevaisuus. Yhdessä tekeminen. Toimijat keskenään ja asiakas/yritys- Suomi. 10.

11 Mitä? Ensimmäisen vaiheen kampanjoinnissa pääosaan nousevat kiinnostavat yrittäjätarinat eri puolilta Suomea Kohderyhmän mielenkiinto Yritys-Suomea kohtaan herätetään tarinoilla, joissa valitut yrittäjät kertovat omasta inspiraatiostaan yrittämiseen ja siitä, kuinka he pääsivät alkuun ja saivat liikeideansa toimimaan Uusia ihmisiä pyritään innostamaan ja rohkaisemaan toteuttamaan haaveensa sekä madaltamaan kynnystä yrittämisen ensiaskeliin tuomalla esiin Yritys-Suomiverkoston palvelut 11.

12 Kenelle? Mitä? Missä? 12

13 Keinovalikko Yritys-Suomen ensivaiheen markkinoinnille on asetettu tavoitteeksi nostaa palvelun tunnettuutta, parantaa brändin mielikuvaa ja puhutella erityisesti yrittäjäksi aikovia Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, on tärkeää valita oikeat mediat ja roolittaa ne siten, että viesti voidaan kommunikoida kohderyhmälle mahdollisimman innostavasti ja kustannustehokkaasti Markkinoinnissa tavoitellaan hyvinkin sirpaleista joukkoa: tämän johdosta kampanjassa kannattaa hyödyntää välineitä, joiden avulla markkinointi voidaan kohdentaa juuri halutuille kohderyhmille ja saada mainonnalle riittävä määrä toistoja Valtakunnallisten massamedioiden avulla voidaan tämän lisäksi rakentaa tehokkaasti brändiä ja nostaa palvelun tunnettuutta 13.

14 Hyödynnettävä keinovalikko Televisio Radio Digitaalinen markkinointi Sosiaalinen media E-suora Printtimainonta Esitteet ja muu painettu materiaali Tilaisuudet, messut ja tapahtumat 14.

15 Televisio Television avulla voidaan saavuttaa helposti satoja tuhansia ihmisiä, siksi se on erittäin tehokas väline brändin rakennukseen ja tunnettuuden kasvattamiseen niin ensisijaisen kuin laajemman kohderyhmän keskuudessa Sen avulla voidaan nostaa Yritys-Suomi laajempaan tietoisuuteen keskustelun aiheeksi sekä esimerkiksi aktivoida katsojia hyödyntämään muita kampanjoinnin välineitä TV-mainonta toimii suoraan Innosta menestykseen -kattokonseptin alla Televisio tarjoaa tarvittaessa mahdollisuuden myös ohjelmayhteistyöhön jonkin tavoitteisiimme soveltuvan ohjelmakokonaisuuden kanssa 15. Tavoitteena tunnettuuden kasvattaminen, asiakaslupauksen lanseeraaminen ja brändin rakentaminen

16 Radio Radio tavoittaa kohderyhmän laajasti ja tarjoaa mahdollisuuden niin spottimainontaan kuin sisältöyhteistyöhön valitun kanavan kanssa Sisällöllinen radioyhteistyö valitun kanavan kanssa mahdollistaa viestin monisyisemmän ja syvemmälle ulottuvan käsittelyn sekä kaksisuuntaisen kommunikaation kuulijoiden kanssa Mainonnallisten osioiden avulla voidaan lisätä Yritys-Suomen ja sen uuden asiakaslupauksen tunnettuutta sekä kerätä kanavalla käyty keskustelu yhden nimittäjän alle 16. Tavoitteena tunnettuuden lisääminen, yrittäjätarinoiden syventäminen, kohderyhmän aktivoiminen ja dialogin luominen

17 Digitaalinen markkinointi / verkkomainonta Digitaalinen markkinointi mahdollistaa kampanjalle hyvän kohdennettavuuden, peiton ja seurattavuuden Samalla se tarjoaa mahdollisuuden linkittää viestin vastaanottaja suoraan joko palvelun pääsivustolle tai kulloisenkin kampanjaviestin mukaan vaihtuvalle kampanjasivustolle Erinomainen väylä syventää markkinoinnin kattokonseptin yrittäjätarinoita, lisätä kiinnostusta ja aktivoida kohderyhmää esimerkiksi kilpailujen avulla Hakukonemarkkinoinnin avulla helpotetaan Yritys-Suomen löydettävyyttä ja autetaan näin tunnettuuden kasvattamisessa Kampanjakohtaisesti aktivointi voi ulottua myös sosiaaliseen mediaan 17. Tavoitteena johtaa asiakas Yritys-Suomen sivustolle, josta hän löytää suoraan tarvitsemaansa tietoa sekä selkeät ohjeet myös muiden palvelumuotojen hyödyntämiseksi

18 Digitaalinen markkinointi / kampanjasivusto Yritys-Suomen verkkosivusto on hyvin asiapitoinen ja saattaa sellaisenaan tarjota liian suuren kontrastin markkinoinnin viestille Tämän johdosta palvelun ja mainonnan välille kannattaa toteuttaa kampanjakohtaisia sivustoja, joihin viestin vastaanottaja ensiksi ohjataan Samalla viestiä voidaan varioida ja kohdentaa eri kohderyhmille Aktivoivat ja innostavan sävyiset kampanjasivustot luovat asialle kiinnostavuutta ja kommunikoivat tehokkaasti Yritys-Suomen uusia brändiarvoja Erinomainen soveltuvuus erityisesti nuoremmalle kohderyhmälle 18. Tavoitteena syventää kampanjoiden viestiä kohderyhmä huomioiden ja luoda pehmentävä askel asiakkaan ja pääsivuston välille

19 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on parhaimmillaan nopeasti tapahtuvassa tiedonvälityksessä Somen avulla voidaan syventää kampanjan viestiä, aktivoida viestin vastaanottajia sekä tehdä tiedonvälityksestä kaksisuuntaista ja hengittävää Sosiaalinen media ohjaa kävijöitä Yritys-Suomen verkkosivustoille tai toisin päin Sosiaalinen media voisi toimia myös modernina rajapintana Yritys-Suomen palvelulle kyselytunnit jonkin päivänpolttavan aiheen parissa, twiittaukset ajankohtaisista aiheista jne. Kaikkien sosiaalisen median välineiden (esim. Facebook, Twitter, YouTube) on hyvä toimia yhtenäisen kattokonseptin alla tukien ja syventäen kulloisenkin kampanjan pääviestiä 19. Tavoitteena kohderyhmän aktivoiminen, dialogin luominen sekä liikenteen lisääminen Yritys-Suomen verkkosivustoilla

20 Uutiskirje Sähköinen uutiskirje on Yritys-Suomen oma kanava, jota tehokkaasti hyödyntäen voidaan tavoittaa niin sisäinen kohderyhmä, tärkeimmät sidosryhmät kuin osa halutusta asiakaskohderyhmästä E-suora on tärkeä tukimedia, joka varmistaa, että kaikilla sisäisillä toimijoilla on käytettävissään viimeisin tieto Yritys-Suomesta ja sen käynnissä olevista ja tulevista toimenpiteistä Sen avulla varmistetaan myös markkinointiviestinnän eri kampanjoiden laajentuminen alueelliselle tasolle 20. Tavoitteena tiedottaminen sekä sisäinen markkinointi

21 Printtimainonta Imagollinen printtimainonta toimii suoraan Innosta menestykseen -kattokonseptin alla Printtimainonnan avulla viesti voidaan kohdentaa erikseen määritellyille alakohderyhmille (esim. ammattilehdet) Samoin se antaa mahdollisuuden varioida viestiä alueellisesti esimerkiksi eri YStoimijoiden tarpeisiin: keskitetysti tehtyjä materiaaleja hyödyntämällä toimijat voivat tehdä helpommin brändin ohjeistusta noudattavaa mainontaa 21. Tavoitteena tunteen lisääminen, asiakaslupauksen lanseeraaminen ja brändin rakentaminen

22 Esitteet ja muu painettu materiaali Joissakin asiakaskohtaamisissa on tärkeä pystyä antamaan asiakkaalle jokin konkreettinen painotuote, jossa viesti on tiivistettynä selkeään ja muistettavaan muotoon Tyylikkäästi toteutetun esitteen tai flyerin avulla viestitään kattokonseptin keskeisiä viestejä, tuodaan esiin yrittäjätarinoita sekä ohjataan verkko- ja puhelinpalvelun pariin Erilaisissa tapahtumissa esitemateriaali toimii muistukkeena 22. Tavoitteena on hyödyntää median tarjoama mahdollisuus brändin rakentamiseen sekä muistuttaa asiakasta verkko- ja puhelinpalvelun yhteystiedoista

23 Tilaisuudet, messut, tapahtumat Erilaiset tapahtumat ovat hyvä keino tavoittaa kohderyhmä ja syventää vuorovaikutusta heidän kanssaan: paikalle saapuneet ovat jo valmiiksi kiinnostuneita asiasta ja heillä on alhainen kynnys lähestyä YS-asiantuntijoita Mahdollistaa sähköisten palveluiden demoamisen paikan päällä siten, että henkilö pääsee kokeilemaan niitä itse onnistumisen ilo Tapahtumille luotava yhtenäinen konsepti rakentaa tehokkaasti brändin tapaa esiintyä: innostus, asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus Potentiaalisia kohteita esimerkiksi opiskelija- ja yrittäjäjärjestöjen tilaisuudet, messut, kokoukset ja seminaarit Hyvin järjestetyt sisäiset seminaarit ja muut tilaisuudet ovat hyvä ja toimiva keino viestiä brändiarvoista, lähentää Yritys-Suomen toimijoita toisiinsa sekä rakentaa yhteistä innostusta asiaan 23. Tavoitteena jakaa tietoa ja innostaa aiheesta kiinnostuneet palvelun käyttäjiksi

24 Yhteenveto kanavien rooleista markkinointiviestinnässä Televisio tunnettuuden kasvattaminen, kattokonsepti Radio keskustelun herättäminen, tarinoiden jatkaminen Digitaalinen markkinointi kattokonsepti, yrittäjätarinoiden laajentaminen, ohjaus kampanja-/pääsivustolle Sosiaalinen media tarinoiden jatkaminen, aktivointi, vuorovaikutus Uutiskirje tiedottaminen, aktivointi, sisäinen markkinointi Printtimainonta kattokonsepti, yrittäjien esittely, kiinnostuksen herättäminen Esitteet ja muu painettu materiaali kattokonsepti, visuaalinen muistuke Tilaisuudet, messut ja tapahtumat kattokonsepti, kokemuksen syventäminen, yrittäjätapaamiset, sisäinen markkinointi 24.

25 VIESTINTÄSTRATEGIA

26 Tausta ja tavoitteet Viestintästrategia tukee Yritys-Suomen strategisten tavoitteiden saavuttamista; viestinnän avulla mm. kasvatetaan Yritys-Suomen valtakunnallista ja paikallista tunnettuutta sekä lisätään mukana olevien organisaatioiden yhteenkuuluvuutta. Viestintästrategia sisältää kolme avainaluetta: ansaittu media, oma media sekä sisäinen viestintä. Jaottelulla pyritään vastaamaan kattavasti ja kustannustehokkaasti Yritys-Suomen strategisiin tavoitteisiin. 26. Varsinaiset viestinnän toimenpiteet suunnitellaan erikseen esim. kanava- tai kampanjakohtaisesti.

27 Tausta ja tavoitteet Ansaittu media > tunnettuuden nostaminen ja asiakaskohderyhmien tavoittaminen perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa Oma media > tunnettuuden nostaminen, eri viestintävälineiden yhteen sovittaminen ja oman äänen vahvistaminen Sisäinen viestintä > tunnettuuden nostaminen ja sisäisen yhteenkuuluvuuden lisääminen Yritys-Suomi verkostossa. 27.

28 Kohderyhmät Yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Kehittymishaluiset pk-yritykset Yritys-Suomi-verkosto 28. Yhteiskunta Media

29 Viestintästrategian avainalueet 1. Ansaittu media Lähtökohdat Mediasuhteet Sosiaalinen media 2. Oma media Lähtökohdat Yritys-Suomi-blogi Yritys-Suomen Facebook-sivusto Yritys-Suomen kampanjasivusto 3. Sisäinen viestintä Lähtökohdat Uutiskirjeet Brändin sisäinen viestintä Alueiden mukaan kytkeminen Viestinnän työkalupakki 29.

30 1. ANSAITTU MEDIA

31 Ansaitun median lähtökohdat Ansaitulla medialla tarkoitetaan näkyvyyttä mediatilassa, jota ei ole ostettu ja jota ei itse omisteta eli tyypillisesti journalistinen tai sosiaalisen median näkyvyys. Yritys-Suomen tunnettuuden kasvattamiseksi on oleellista lanseerata Yritys-Suomi ansaitussa mediassa uudella voimalla sekä viestiä Yritys-Suomesta säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ansaitun median kautta. Näkyvyyden parantaminen ansaitussa mediassa suunnitellaan esim. kampanjakohtaisesti. Suunnitelmassa määritellään esille nostettavat aiheet, toimenpiteet, vastuut, aikataulut ja resurssit. Aiheina voivat olla esim. markkinointikampanjaa tukeva mediaviestintä, kuten yrittäjätarinoiden esille tuominen paikallisissa lehdissä. Paikalliset mediat ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi pyritään saamaan näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa. 31.

32 Mediasuhteet Mediasuhteiden avulla saadaan näkyvyyttä journalistisessa julkisuudessa. Journalistinen julkisuus on uskottavaa; se vaikuttaa voimakkaasti siihen, mistä asioista ihmiset keskustelevat ja mistä asioista heillä on mielipiteitä. Journalistista julkisuutta hyödynnetään Yritys-Suomen tunnettuuden kasvattamisessa sekä esimerkiksi yrittäjätarinoiden syventämisessä. Journalistisen julkisuuden avulla on mahdollista tavoittaa laajasti ihmisiä. Mediasuhteiden keinoina ovat esimerkiksi tiedotteiden, juttuaiheiden ja haastatteluehdotusten tarjoaminen sekä mielipide- ja asiantuntijakirjoitusten laatiminen Yritys-Suomen kannalta tärkeisiin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin medioihin. Lisäksi voidaan toteuttaa taustoittavia mediatapaamisia, jotka ylläpitävät suhteita sekä herättävät kiinnostusta Yritys-Suomea kohtaan. Tarkoituksena on, että Yritys-Suomen näkyvyys journalistisessa julkisuudessa tuodaan esille Yritys-Suomen kanavissa, kuten Facebookissa ja kampanjasivuilla. 32.

33 Sosiaalinen media Sosiaalisen median avulla Yritys-Suomi voi kasvattaa tunnettuuttaan relevanttien kohderyhmien keskuudessa sekä rakentaa tavoitteita tukevaa brändimielikuvaa; innostava, moderni ja asiakasorientoitunut Yritys-Suomi Sosiaalinen media toimii myös erinomaisena vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden rakentamisen kanavana. Alkuvaiheessa keskeisimmät omat kanavat ovat Yritys-Suomen Facebook-sivut ja Yritys-Suomi-blogi. Jatkossa laajennutaan mahdollisesti muihin kanaviin. Sosiaalisen median hyödyntämisessä tavoitellaan viraaliefektiä, eli Yritys-Suomen sisältöjen leviämistä nopeasti sivustojen käyttäjien linkitysten ja jatkolinkityksen avulla. Onnistumisen edellytyksinä ovat viestien ajankohtaisuus, idearikkaus ja omaperäisyys. 33.

34 2. OMA MEDIA

35 Oman median lähtökohdat Omalla medialla tarkoitetaan näkyvyyttä Yritys-Suomen omissa medioissa. Verkkosivusto on kaiken medianäkyvyyden kotipesä, joka on keskeisessä roolissa myös brändistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Verkkosivuston tulee olla yleisen ilmeen ja toiminnallisuuden puolesta brändistrategian mukainen: innostava ja asiakasorientoitunut sekä monipuolinen ja yhtenäinen. Yrityssuomi.fi sivusto sekä erikseen toteutettavat kampanjasivustot ovat keskeisessä roolissa ohjattaessa nettisivuilta sosiaalisen median kanaviin ja tuotaessa sosiaalisen median sisältöä nettisivuille. Tavoitteena on, että eri kanavat tukevat toisiaan ja niissä tapahtuu. Yritys-Suomen painoarvoa ja share of voicea tulee kasvattaa vahvistamalla omaa mediaa; huomioimalla yrityssuomi.fi rooli medianäkyvyydessä, laittamalla eri mediat paremmin pelaamaan yhteen ja vahvistamalla Yritys-Suomen omaa ääntä ja näkyvyyttä. 35.

36 Yritys-Suomi-blogi Yritys-Suomi-blogin tarkoituksena on tukea Yritys-Suomen uudistunutta brändimielikuvaa, joka on innostava, moderni ja asiakasorientoitunut. Lisäksi blogin avulla on mahdollista kasvattaa Yritys-Suomen löydettävyyttä sekä tunnettuutta relevanttien kohderyhmien keskuudessa. Tavoitteena on laajentaa blogia niin kirjoittajakunnan kuin näkökulmien ja teemojen osalta. Käsittelytapa on brändistrategian mukainen: innostava ja asiakaslähtöinen. Esittelemällä vierailevia kirjoittajia ja kiinnostavia puheenaiheita blogi niin vahvistaa Yritys-Suomen asiantuntijamielikuvaa kuin tukee yhteistä tekemistä ja keskustelua Kirjoittajakunnan laajentamisessa osallistetaan omaa verkostoa: asiakasraatilaiset, yritysneuvojat ja mukana olevien organisaatioiden edustajat kirjoittamaan Aiheiden käsittelyyn tuodaan enemmän näkemyksiä ja kokemuksia uutisten ohelle, ja samalla kehitetään visuaalisuutta Olennaista on, että blogi on linkitetty blogosfääriin ja muihin Yritys-Suomen sosiaalisen median kanaviin. 36.

37 Yritys-Suomen Facebook-sivusto Yritys-Suomen Facebook-sivuston tavoitteena on tukea valittua brändimielikuvaa (moderni, innostava, osallistuva Yritys-Suomi) sekä tarjota ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa, uutisia ja näkemyksiä Yritys-Suomesta. Facebook-läsnäolo myös mahdollistaa vuorovaikutuksen asiakkaiden ja Yritys- Suomen välillä Facebook-sivusto aktivoidaan osana markkinointikampanjaa. Facebookissa tuodaan esille kampanjan sisältöjä, kuten yrittäjätarinoita, videoita sekä muissa kanavissa ansaittua näkyvyyttä. Facebookista myös ohjataan kampanjan pääsivulle. Myös Yritys-Suomi-blogin ja Facebookin ristiin linkittämistä tehostetaan osana Facebookin päivittämistä ja blogisisältöjen laatimista. Viraaliefektin aikaansaamiseksi ja Facebook-tykkääjien määrän lisäämiseksi suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan riittävän mielenkiintoisia kampanjoita (esim. kilpailut), jotta Yritys-Suomen sisällöt lähtevät leviämään sosiaalisessa mediassa. 37.

38 Yritys-Suomen Facebook-sivusto Tavoitteita Hauska, mutta asiantunteva Lyhyet kiinnostavat tekstit Innosta yrittäjyyteen; kilpailut ja muu interaktiivinen materiaali (gallupit, kysymykset jne.) Visuaalisuuden lisääminen: kuvia ja videoita ihmisistä, tapahtumista ja tilanteista Yritysmyönteisyyttä edistävä

39 Yritys-Suomen kampanjasivusto Osana Yritys-Suomen markkinointia toteutetaan yrityssuomi.fi-palveluun kampanjakohtaisia sivuja, joihin kampanjasta kiinnostuneet ihmiset ohjataan. Kampanjasivuilla kävijät pääsevät tutustumaan kampanjan sisältöön sekä jakamaan sisältöä edelleen. Sivustolta on ohjauksia myös suoraan yrityssuomi.fi sivuston sisältöihin Kampanjasivustolle on hyvä lisätä myös ansaitun median sisältöjä, esim. mediaosumia lehtien www-sisällöistä ja oleellista Facebook-sisältöä. Tämä tekee sivustosta elävän ja ajankohtaisen sekä tuo kampanjalle uskottavuutta erityisesti journalistisen julkisuuden näkyvyyden myötä. 39.

40 3. SISÄINEN VIESTINTÄ 40

41 Sisäisen viestinnän lähtökohdat Sisäisen viestinnän tavoitteena on parantaa Yritys-Suomen toiminnassa mukana olevien organisaatioiden tietoisuutta ja ymmärrystä Yritys-Suomen toiminnasta ja tavoitteista. Tavoitteena on myös rakentaa Yritys-Suomen organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ja vahvistaa organisaatioiden sitoutumista Yritys- Suomi-brändiin. Sisäisen viestinnän toimenpiteet kytkeytyvät sekä uuteen brändistrategiaan että käynnissä olevaan muutosjohtamisen projektiin, ja tukevat niiden tavoitteiden toteutumista. Keskeistä on viestiä tehokkaasti uudesta brändistrategiasta ja sen tueksi toteuttavasta markkinointi- ja viestintäkampanjasta, jotta hankkeessa mukana olevilla organisaatioilla on tietoa ja taitoa viedä viestiä eteenpäin. 41.

42 Muutos Viestinnän tavoitteiden ja välineiden yhteensopivuus Yksi yhtenäinen Yritys-Suomi-brändi Tietoisuus Uutiskirjeet Tiedotteet Verkkosivut Ymmärrys Seminaarit Koulutus Ymmärryksen lisääminen ja osallistuminen Tuki Materiaalit Työpaja -työskentely Mukana oleminen Yritys-Suomiyhteenkuuluvuus Osallistuminen Palaverit ja muu omaan työhön liittyvä vuorovaikutus Sitoutuminen Yritys-Suomi osana päivittäistä työtä ja toimintaa 42

43 Uutiskirjeet Uutiskirjeiden tarkoituksena on ylläpitää säännöllistä viestintää, kertoa Yritys- Suomen ajankohtaisista asioista sekä lisätä yhteisöllisyyttä Yritys-Suomen organisaatioiden välillä. Uutiskirje on hyvä ja nykyaikainen tapa viestiä säännöllisesti Yritys-Suomen uusista tapahtumista. Uutiskirje on lyhyt ja ytimekäs, ja siksi myös helppo ja nopea tuottaa. Keskeistä on laatia suunnitelma, jolla lisätään uutiskirjeiden suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta esim. puolivuosi- tai vuositasolla. Suunnitelmassa määritellään kaikkien uutiskirjeiden (Yritys-Suomi-uutiskirje, Oma Yritys-Suomi-uutiskirje, Yhteinen tapa toimia -teemakirje) roolit, tavoitteet ja aikataulut sekä hahmotellaan tulevia teemoja ja sisältöjä. 43.

44 1. Yritys-Suomi-uutiskirje Tavoite: Kertoo kaikista Yritys-Suomi palveluista (verkko, puhelin, kasvokkain tarjottava palvelu) Kohderyhmä: Yritys-Suomi-verkoston toimijat Ilmestyminen: Joka toinen kuukausi 2. Oma Yritys-Suomi -uutiskirje Tavoite: Kertoo Oma Yritys-Suomi-palvelusta, tiedottaminen uusista toiminnallisuuksista, kehitystyön etenemisestä, tarjoaa ohjeita neuvojille Kohderyhmä: Yritysneuvojat ja heidän esimiehensä Ilmestyminen: Kerran kuukaudessa 3. Yhteinen tapa toimia -teemakirje Tavoite: Välittää syvällistä tietoa projekteista ja hankkeista Kohderyhmä: TEM-konsernin kvintetti-toimijat Ilmestyminen: Muutaman kerran vuodessa

45 Brändin sisäinen viestintä Yritys-Suomen palveluja käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat keskeisessä roolissa, jotta brändin lupaus toteutuisi. On oleellista, että he sisäistävät brändin lupauksen, koska ulkoisen viestinnän antama lupaus lunastetaan asiakaskohtaamisissa. Markkinointikampanjoiden sisäinen viestintä on osa brändilupauksen sisäistä viestintää. Toteutettavista markkinointikampanjoista tulee viestiä ennakkoon sisäisesti Yritys-Suomi verkostolle ennen kampanjoiden varsinaista lanseeraamista, jotta verkoston jäsenet ovat tietoisia tulevien kampanjoiden tavoitteista, sisällöistä ja aikatauluista sekä osaavat varautua kiinnostuksen lisääntymiseen kampanjoiden myötä. Lisäksi kampanjoista on hyvä viestiä säännöllisesti ja kattavasti koko niiden keston ajan. 45.

46 Alueiden mukaan kytkeminen Tavoitteena on, että Yritys-Suomen viestintää tehtäisiin yhdessä mukana olevien organisaatioiden viestinnän ammattilaisten kanssa. Alueiden mukaan kytkemisessä hyödynnetään muutoksen yhteyshenkilöitä, Elykeskusten asiakkuuspäälliköitä. Muutoksen yhteyshenkilöt toimivat soveltuvin osin viestintäyhteishenkilöinä alueiden suuntaan. Yhteistyö voi liittyä viestintämateriaalin laatimiseen (tarpeet, käyttö, olemassa oleva materiaali), eri organisaatioiden omien viestintävälineiden hyödyntämiseen, oppilaitosyhteistyöhön sekä muuhun mahdolliseen alueelliseen yhteistyöhön (muut paikallisesti merkittävät sidosryhmät, esim. media, yrittäjäjärjestöt yms.). 46.

47 Viestinnän työkalupakki Yritys-Suomen sisäisen viestinnän tehostamiseksi voidaan laatia sähköinen viestinnän työkalupakki Yritys-Suomen www-sivuille tai muuhun relevanttiin toimintaympäristöön. Viestinnän työkalupakin tarkoituksena on palvella koko Yritys-Suomen henkilöstöä viestintään liittyvissä asioissa. Ideana on tarjota konkreettista apua viestinnän tekemiseen materiaalien, pohjien ja ohjeistusten muodossa, sekä keskittää kaikki olennainen viestintämateriaali ja -tieto yhteen paikkaan. Viestinnän työkalupakin sisältöä voivat olla esimerkiksi sähköiset pohjat, yhteiset esittelyja markkinointimateriaalit, case-tarinat, tiedotepohjat, kuvapankki sekä erilaiset ohjeistukset (esim. hyvän blogitekstin ohjeet). Viestinnällisen tuen lisäksi työkalupakki mahdollistaa sen, että Yritys-Suomen brändistrategian mukainen ilme on yhdenmukainen ja laadukas kaikessa viestinnässä.. 47.

48 Yhteenveto kanavien rooleista viestinnässä Mediasuhteet tunnettuuden kasvattaminen, markkinoinnin tukeminen, kattokonsepti Sosiaalinen media tarinoiden jatkaminen, aktivointi, vuorovaikutus Yritys-Suomi-blogi vuorovaikutus, tunnettuus, oman äänen vahvistaminen, kattokonsepti Facebook aktivointi, yrittäjätarinoiden laajentaminen, ohjaus kampanja- /pääsivustolle Yritys-Suomen kampanjasivusto aktivointi, tiedottaminen, oman äänen vahvistaminen Uutiskirjeet tiedottaminen, sisäinen markkinointi, kattokonsepti Brändin sisäinen viestintä osallistuminen, tiedottaminen, yhteenkuuluvuus Alueiden mukaan kytkeminen konseptin luominen ja implementointi, vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus Viestinnän työkalupakki konseptin luominen ja implementointi, vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus, kattokonsepti 48.

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5.

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSFILMI Yritys-Suomi intro filmi YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSPUHEENVUORO Työministeri Lauri Ihalainen YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

REKRYTOINTIVIESTINNÄN LÄHITULEVAISUUS Toukokuu 2011

REKRYTOINTIVIESTINNÄN LÄHITULEVAISUUS Toukokuu 2011 Tero Pajunen Dagmar Digital CC: Balakov REKRYTOINTIVIESTINNÄN LÄHITULEVAISUUS Toukokuu 2011 Copyright Dagmar Oy. All rights reserved. www.dagmar.fi Rekrytointiviestinnän lähitulevaisuus - Toukokuu 2011

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot