MikroPC Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MikroPC Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010"

Transkriptio

1 MikroPC Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 Raportti Kuulas Millward Brown

2 MikroPC uutiskirje

3 Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Uutiskirjeen seuraaminen ja lukijasuhde. Kävijäprofiili 5. Muut kysymykset. Tulosten yhteenveto 7. Avoimet vastaukset. Vertailu uutiskirjeiden välillä

4 Tutkimuksen toteutus ja tavoite Tutkimuksen toteutti Talentum Median toimeksiannosta Kuulas Millward Brown. Tutkimuksen kohderyhmä muodostui uutiskirjeen tilaajista Tiedonkeruumenetelmänä web-kysely Vastaajia oli kaikkiaan 00. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa perusprofiilitiedot sekä laadullista tietoa Talentumin uutiskirjeiden lukijoista ja palautetta uutiskirjeiden toimivuudesta Tutkimuksen avulla tuotettavia tietoja käytetään mediamyynnin asiakastyöhön sekä uutiskirjeiden tuotekehitykseen. Tutkimuksen tehtävänä on toimia säännöllisenä työvälineenä keskeisten ominaisuuksien kehittymisen sekä profiilien seuraamisessa. Edellisellä tutkimuskerralla v N = 370. Aineistoa käytetään vertailutietona soveltuvin osin

5 2. Otoksen rakenne 1. Johdanto 5

6 Taustatiedot alle 20 vuotta 2 1 Nainen vuotta vuotta Kaikki vuotta 2 30 Kaikki 2009 Mies vuotta yli 5-vuotias

7 Taustatiedot Perus-/kansakoulu 5 Johtavassa asemassa oleva 11 Ammatti-/kauppakoulu, ammatillinen opisto Lukio, ylioppilas Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Kaikki 2009 Yrittäjä Kaikki 2009 Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Työntekijä Eläkeläinen Opiskelija

8 3. Uutiskirjeen seuraaminen ja 1. lukijasuhde Johdanto

9 Selvä enemmistö vastaajista on tyytyväisiä uutiskirjeen ilmestymistiheyteen MikroPC uutiskirje ilmestyy arkipäivisin. Mitä mieltä olet kirjeen ilmestymistiheydestä? Ilmestymistiheys on sopiva 70 Voisi ilmestyä harvemmin kuin nyt Kaikki, N= N=37 Voisi ilmestyä useammin kuin nyt (aamuisin ja iltapäivisin)

10 Suuri osa vastaajista lukee kirjettä hyvin aktiivisesti, vain noin joka kahdeksas lukee harvemmin kuin kerran viikossa Kuinka usein luet kirjeen? Viisi kertaa viikossa 50 Kaksi-neljä kertaa viikossa 32 Kerran viikossa Kaikki, N=00 Satunnaisesti 10 En koskaan

11 Yli 50-vuotiaat ja nuoret lukevat uutiskirjettä hieman muita aktiivisemmin Kuinka usein luet kirjeen? alle 30 vuotta, N= vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Viisi kertaa viikossa Kaksi-neljä kertaa viikossa Kerran viikossa Satunnaisesti En koskaan 11

12 Hieman yli puolet vastaajista pitää uutiskirjettä itselleen tärkeänä. Kuinka tärkeänä pidät itsellesi MikroPC uutiskirjettä. Palvelu on minulle Kaikki, N= Mies, N= Nainen, N= Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa 12

13 Kirje on tärkeämpi vanhemmille ikäluokille Kuinka tärkeänä pidät itsellesi MikroPC uutiskirjettä. Palvelu on minulle alle 30 vuotta, N= vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa 13

14 Uutiskirjeen tärkeys Kuinka tärkeänä pidät itsellesi MikroPC uutiskirjettä. Palvelu on minulle Johtavassa asemassa oleva, N= Ylempi toimihenkilö, N= Alempi toimihenkilö, N= Yrittäjä, N= Työntekijä, N= Eläkeläinen, N= Opiskelija, N= * Kotiäiti/-isä, N=0 Työtön, N= Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 1

15 Selvä enemmistö voisi suositella uutiskirjettä läheisilleen Suosittelisitko MikroPC uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? Kaikki, N= Mies, N= Nainen, N= Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa 15

16 Suosittelu Suosittelisitko MikroPC uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? alle 30 vuotta, N= vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa 1

17 Suosittelu Suosittelisitko MikroPC uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? Johtavassa asemassa oleva, N= Ylempi toimihenkilö, N= Alempi toimihenkilö, N= Yrittäjä, N= Työntekijä, N= Eläkeläinen, N= Opiskelija, N= * Kotiäiti/-isä, N=0 Työtön, N=19 1 Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 17

18 Tyytyväisyys uutiskirjeeseen on hieman noussut viime vuodesta. Ikäryhmistä yli 50-vuotiaat ovat tyytyväisimpiä Arvioi MikroPC uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Kaikki, N= , N=370 5,12 5,02 Mies, N=355 Nainen, N=5 alle 30 vuotta, N= vuotta, N= vuotta, N=10 50-vuotta tai 5,12 5,1 5,00,9 5,07 5,20 Arvioi Mikro PC.netin uutiskirjettä kokonaisuutt a asteikolla

19 Tyytyväisyys uutiskirjeeseen Arvioi MikroPC uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Perus-/kansakoulu, N=23 Ammatti- Lukio, ylioppilas, N=7 Ammattikorkeakoulu, Yliopisto/korkeakoulu, 5, 5,1 5,02 5,10 5,07 Johtavassa asemassa Ylempi toimihenkilö, Alempi toimihenkilö, Yrittäjä, N=32 Työntekijä, N=5 Eläkeläinen, N=7 Opiskelija, N=12 * Kotiäiti/-isä, N=0 Työtön, N=19 5,15 5,05 5,17 5,19 5,02 5,29,7 5, Arvioi Mikro PC.netin uutiskirjettä kokonaisuutt a asteikolla 1-7 * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 19

20 Tyytyväisyys uutiskirjeeseen Arvioi MikroPC uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Yksityisellä sektorilla, N=219 Julkisella sektorilla, N=75 5,01 5,33 Osallistuu / vastaa hankinnoista, N=201 En vastaa/osallistu hankintapäätöksiin, N= /v tai väh., N= 5,12 5,0 Arvioi Mikro PC.netin uutiskirjettä kokonaisuutt a asteikolla /v, N= 5,0 Yli /v, N=,

21 Aihealueiden kiinnostavuus Minkälaiset aiheet kiinnostavat Sinua eniten? Uutiskommentit Yrityksiä käsittelevät uutiset Omaan käyttöön hankittavia laitteita koskevat jutut Yrityskäyttöön hankittavia laitteita koskevat jutut Pieniä digilaitteita, kuten soittimia ja kameroita, käsittelevät jutut Ohjelmistoja käsittelevät jutut It-maailman ilmiöitä koskevat uutiset Työelämän ilmiöitä käsittelevät uutiset Kaikki, N= , N=370 Mies, N=355 Nainen, N=5 21

22 Aihealueiden kiinnostavuus Minkälaiset aiheet kiinnostavat Sinua eniten? Uutiskommentit Yrityksiä käsittelevät uutiset Omaan käyttöön hankittavia laitteita koskevat jutut Yrityskäyttöön hankittavia laitteita koskevat jutut Pieniä digilaitteita, kuten soittimia ja kameroita, käsittelevät jutut Ohjelmistoja käsittelevät jutut It-maailman ilmiöitä koskevat uutiset Työelämän ilmiöitä käsittelevät uutiset Jokin muu, mikä alle 30 vuotta, N= vuotta, N= vuotta, N=10 50-vuotta tai enemmän, N=22 22

23 Tärkeimmät syyt uutiskirjeen lukemiseen Mitkä ovat tärkeimpiä syitä miksi luet MikroPC uutiskirjettä? Jutut käsittelevät päivän tärkeimpiä uutisaiheita Haluan seurata oman alani tapahtumia Näen yhdellä silmäyksellä tärkeimmät uutiset Haluan kehittyä ammatillisesti Seuraan kirjeissä olevaa mainontaa Jutut tarjoavat yllättäviä näkökulmia Jutut viihdyttävät Muuten, miksi? Kaikki, N= N=37 23

24 Enemmistöä vastaajista ei häiritse vaikka kirjeessä oleva juttu olisi ollut jo aiemmin luettavissa jostain Häiritseekö jos uutiskirjeessä oleva juttu on jo aiemmin ollut luettavissa joko lehdessä tai lehden verkkosivuilla? Kyllä 10 Ei 0 5 Kaikki, N= N=37 En osaa sanoa

25 Miehet lukevat selvästi naisia säännölisemmin painettua lehteä Luetko MikroPC uutiskirjeen lisäksi säännöllisesti myös painettua MikroPC-lehteä? Kaikki, N= , N= Mies, N=355 5 Nainen, N= Kyllä En 25

26 3 uutiskirjeen lukijoista vierailee verkkopalvelussa vähintään viikoittain. Kuinka usein vierailet MikroPC.fi verkkopalvelussa? Useita kertoja päivässä 1 Päivittäin tai lähes päivittäin päivänä viikossa 1-2 päivänä viikossa 1 Kaikki, N= päivänä kuukaudessa 27 Harvemmin 30 En osaa sanoa

27 Enemmistö vastaajista suhtautuu positiivisesti verkkopalveluun rekisteröitymiseen, miesten suhtautuminen positiivisempaa Olisitko valmis rekisteröitymään MikroPC verkkopalveluun saadaksesi uutiskirjeen ja muita lisäpalveluita? Kaikki, N= N= Mies, N= Nainen, N=5 5 Kyllä En 27

28 . Lukijaprofiili 1. Johdanto 2

29 Lukijaprofiili Lukijat pääosin miehiä (9) vastaajista on 50--vuotiaita 3 kävijöistä on yli 0-vuotiaita 5 korkeasti koulutettuja 7 lukijoista on päättäjiä: suurin hankintapäätösalue tietotekniikka Lähes kolmannes on tehtävänalueeltaan tietotekniikassa Suurin osa työskentelee yksityisellä sektorilla 29

30 Yrityksesi/työnantajasi toimiala on? Energia Henkilöstön vuokraus- ja/tai Julkishallinto Kemian teollisuus Kuljetus, liikenne ja logistiikka Liike-elämän asiantuntijapalvelut Lääketeollisuus Matkailu- ja ravintola-ala Media- ja kustannustoimiala Metalliteollisuus Metsäteollisuus Oppilaitokset ja korkeakoulut Pankit, rahoitusyritykset Päivittäistavara/elintarviketeollisuus Rakentaminen Suunnittelu- ja tutkimusyritykset Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Telekommunikaatioyritykset Terveydenhuolto Tietotekniikka/IT Tukku- ja vähittäiskauppa Vaate- ja tekstiiliteollisuus Vakuutus Jokin muu, mikä Kaikki

31 Erittelisitkö toimialaasi vielä vähän tarkemmin? IT-laitteet 10 IT-palvelut Konsultointi Koulutus Ohjelmistot Kaikki 2009 N=37 Tietoliikennelaitteet 9 Jokin muu, mikä

32 Toimitko yksityisellä vai julkisella sektorilla? 7 Yksityisellä sektorilla 70 Kaikki Julkisella sektorilla

33 Mikä seuraavista vastaa keskeisintä tehtäväaluettasi? Markkinointi/myynti Tutkimus/tuotekehitys Koulutus/opetus Talous- tai henkilöstöhallinto Tietotekniikka Tuotanto-tai materiaalihallinto Laki, juridiikka Jokin muu, mikä Kaikki

34 Vastaatko työorganisaatiossasi joistakin seuraavista hankinnoista tai osallistutko päätöksentekoon, kun niiden hankinnasta päätetään? Toimistokalusteet- ja tarvikkeet Tietoliikenne- ja Tietotekniikka Henkilöstön hankinta, koulutus ja Rahoitus, sijoitus, taloushallinto ja Vakuutuspalvelut Toimitilojen hankinta ja ylläpito Henkilöautot Kuljetusvälineet Kuljetus- ja logistiikkapalvelut, Tuotannon hankinnat Markkinointi/tiedotustoiminta Majoitus ja matkustus Rakentaminen Kaikki

35 Minkä kokoisessa yrityksessä työskentelet? 1-9 työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää Kaikki työntekijää työntekijää työntekijää

36 Mikä on asuinpaikkasi? Pääkaupunkiseutu Turku Tampere Jyväskylä Lahti Oulu Muu asukkaan Muu asukkaan Alle asukkaan kaupunki Maalaiskunta Asun ulkomailla Kaikki

37 Mitkä ovat kotitaloutesi vuosittaiset bruttotulot? Alle /v /v /v 2 2 Kaikki /v Yli /v

38 Entä henkilökohtaiset vuosittaiset bruttotulosi? Alle /v /v /v Kaikki /v 1 21 Yli /v

39 Onko Sinulla itselläsi seuraavia sijoituksia? Pörssiosakkeet Sijoitusrahasto-osuudet Muut arvopaperit 10 Säästö-/sijoitusvakuutukset 15 1 Kaikki 2009 Vapaaehtoiset eläkevakuutukset Kiinteistöt tai asunto-osakkeet :lla ei ole sijoituksia 39

40 Entä aiotko hankkia joitakin seuraavista sijoituskohteista seuraavan 12 kuukauden aikana? Pörssiosakkeet 19 Sijoitusrahasto-osuudet 15 Muut arvopaperit 2 Säästö-/sijoitusvakuutukset 2 Kaikki 2009 Vapaaehtoiset eläkevakuutukset 3 Kiinteistöt tai asunto-osakkeet ei aio sijoittaa mihinkään alla olevista 0

41 Oletko varainhoidon asiakas? 11 vastaajista oli varainhoidon asiakkaita 2009 Olen 1 En ole 52 En ole, mutta olen kiinnostunut 3 Kaikki En ole, enkä ole kiinnostunut 22 En osaa sanoa

42 Mikäli Sinulla on sijoitussalkku, kuinka suuri se on arvoltaan? Alle euroa euroa euroa euroa Yli euroa Minulla ei ole sijoitussalkkua Kaikki

43 Harrastukset Lopuksi vielä kysymys harrastuksiin liittyen, mitä seuraavista harrastat jokseenkin säännöllisesti? Laskettelu tai lumilautailu Jääkiekko, salibandy tai jalkapallo Tennis Lenkkeily Golf Kuntosaliharjoittelu Jumppa, aerobic Veneily Muoti / pukeutuminen Kalastus, metsästys Moottoriajoneuvot Tietokoneet Tietokone-/konsolipelit Lemmikkieläimet Ruuanlaitto Viinit Sisustaminen ja kodin kunnostaminen Ulkomaan matkailu Kotimaan matkailu Musiikki Elokuvat Teatteri/ooppera Kirjallisuus Nettisurffailu Television katselu Puutarhan hoito Opiskelu Elokuvissa käynti Valokuvaus Pilates, jooga Jokin muu, mikä Kaikki 3

44 5. Muut kysymykset 1. Johdanto

45 Syötepalvelu on tuttu seitsemännelle MikroPC tarjoaa uutisia myös otsikkolistana eli uutissyötteenä. Oletko käyttänyt sitä? Kaikki, N= N= Kyllä En En osaa sanoa/en tiedä 5

46 Yli 50-vuotiaat ovat käyttäneet syötepalvelua selvästi ahkerammin kuin nuoremmat vastaajat MikroPC tarjoaa uutisia myös otsikkolistana eli uutissyötteenä. Oletko käyttänyt sitä? alle 30 vuotta, N= vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Kyllä En En osaa sanoa/en tiedä

47 Mobiililaitteilla luetaan uutiskirjeitä vuoden takaista ahkerammin Luen MikroPC uutiskirjeitä myös kännykällä tai muulla mobiililaitteella: Kaikki, N= , N= Kyllä En 7

48 Koostepalveluista etenkin Google.fi, Taloussanomien uutismoottori ja Ampparit ovat vastaajien mieleen Käytätkö verkossa olevia koostepalveluita jotka kokoavat otsikkolistoja uutisista? ri/ Kaikki, N= N=37 Mikä on koostepalvelu? 2 32 Jokin muu, mikä

49 Käytätkö verkossa olevia koostepalveluita jotka kokoavat otsikkolistoja uutisista? ri/ Mikä on koostepalvelu? Jokin muu, mikä alle 30 vuotta, N= vuotta, N= vuotta, N=57 50-vuotta tai enemmän, N=10 9

50 Suurimmalla osalla kirje näkyy ongelmitta Näkyykö kirje ongelmitta vai rikkoutuuko se lukukelvottomaksi? Näkyy ongelmitta 90 9 Kirje rikkoutuu Kaikki, N= N=37 En osaa sanoa

51 Sähköpostiohjelma Mitä sähköpostiohjelmaa käytät? Microsoft Outlook Microsoft Outlook 2003 tai vanhempi 21 Microsoft Outlook Express Lotus Notes Kaikki, N= N=37 Käytän selainsähköpostia 19 2 Jokin muu, mikä

52 Tietoviikko ja Tietoviikon Kehittäjän kirje ovat muista uutiskirjeistä luetuimpia tässä vastaajajoukossa Luetko MikroPC uutiskirjeen lisäksi säännöllisesti myös muita uutiskirjeitä? Jos luet niin mitä?(mainitse myös ulkomaiset uutiskirjeet) Arvopaperin uutiskirje Blogikulma Tietoviikko / Kehittäjän kirje Juristikirje Markkinointi&Mainonnan uutiskirje MediUutiset Talouselämän uutiskirje Tekniikka&Talouden uutiskirje Tietoviikon uutiskirje Duuniauto.fi:n uutiskirje Digitoday-uutiskirje It-viikon uutiskirje Kauppalehden uutiskirje Taloussanomien uutiskirje Jokin muu, mikä Kaikki, N= N=37

53 . Yhteenveto tuloksista 1. Johdanto 53

54 MikroPC uutiskirjeen yhteenveto 1/2 MikroPC:n uutiskirjeen lukijaprofiilissa korostuvat miehet (9 ), 50--vuotiaat ( ) ja korkeasti koulutetut (5 ) 2 vastaajista lukee kirjettä ainakin kaksi kertaa viikossa, vain noin joka kahdeksas lukee harvemmin kuin kerran viikossa Selvä enemmistö on tyytyväisiä uutiskirjeen ilmestymistiheyteen Hieman yli puolet vastaajista pitää uutiskirjettä itselleen tärkeänä, miehet pitävät tärkeämpänä kuin naiset Vanhempien ikäluokkien edustajat lukevat uutiskirjettä ja myös kokevat sen itselleen tärkeämmäksi kuin nuorempien ikäluokkien edustajat Selvä enemmistö voisi suositella uutiskirjettä läheisilleen Yli 0-vuotiaat ovat innokkaimpia suosittelijoita Tyytyväisyys uutiskirjeeseen on hieman noussut vuodessa. Naiset ja yli 50- vuotiaat ovat tyytyväisimpiä 5

55 MikroPC uutiskirjeen yhteenveto 2/2 Enemmistöä vastaajista ei häiritse vaikka kirjeessä oleva juttu olisi ollut jo aiemmin luettavissa jostain muualta. Uutiskirjeen lukijoista 3 vierailee verkkopalvelussa vähintään viikoittain. Enemmistö vastaajista suhtautuu positiivisesti verkkopalveluun rekisteröitymiseen, miesten suhtautuminen positiivisempaa Kävijät antavat korkeamman arvosanan kirjeelle vuonna 2010 (5,12) kuin vuonna 2009 (5,02) (asteikolla 1-7). Painetun lehden lukeminen on pudonnut vuodesta 2009 kymmenellä prosenttiyksiköllä (2 vuonna 2009 vr. 52 vuonna 2010). Aktiivikäyttäjät, jotka lukevat kirjeen vähintään kaksi kertaa viikossa pitävät ilmestymistiheyttä sopivampana, lukevat hieman ahkerammin painettua lehteä, käyvät useammin verkkopalvelussa, olisivat halukkaampia rekisteröitymään verkkopalveluun sekä antavat korkeammat arvosanat tärkeydelle, suosittelulle ja tyytyväisyydelle kuin kokonaisvastausryhmä. 55

56 7. Terveiset uutiskirjeen 1. Johdanto kehittäjille 5

57 Poimintoja terveisistä ja palautteista Jäsentelyä voisi hieman siistiä palstojen osalta. Muutoin kaikki on hienosti. Toivoisin, että aiheissa joissa käsitellään ohjelmia ja sovelluksia, keskityisitte myös ratkaisuihin käyttäjätasolla, eli mitä tavallinen pc-käyttäjä voisi tehdä välttääkseen tai ratkaistakseen ohjelma/sovellusongelman. Yleisiä, yksinkertaisia neuvoja. Ei kaikkia laiteuutisia tarvitse niin yksityiskohtaisesti ja nippelitasolla käsitellä. Eri uutiset kuin websivuilla, mobiilialustoille yhteenkäyvä uutiskirje, ja verkkosivut, ei millään jaksaisi zoomailla joka linkin painalluksen jälkeen, ainakaan iphoneni ei siirry mobiili sivuille, jos sellaiset teillä on. Onko mikropc-lehden kuumalinjan kysymys/vastaus palstat saatavissa koosteina netissä jaettuna OSmukaan? ulkoasu on selkeä, tekniikka tuntuu toimivan. En nyt keksi mitään erityisiä vaatimuksia :-) Kuvien korkeuden voisi pitää maltillisena, niin ei tarvitse vierittää ikkunaa paljoa. Uutisten anti on vähän liian otsikkotasoa (ja tällä tarkoitan myös mpcnettiin johtavien linkkien takaa löytyviä 'juttuja'. Minusta ihan hyvä näinkin, mutta voisi olla myös mukana vihje jostakin toimituksen tiedossa olevasta hyödyllisestä ja netistä ladattavasta pikku ohjelmasta. Tietoturvallisuuteen liittyviä juttuja voisi olla enemmän! Minusta kirje on ollut sopiva nykyisellään. Ajasta on aina puute, joten olisi hyvä, että kirje ei olisi kovin laaja. Eudora-ohjelmaa ei ole kehitelty enää vuosiin, ja ääkköset näkyvät ruutuina, mutta teksti on kuitenkin lukukelpoista. Erittäin hyvä ominaisuus on linkki selainversioon, ja siellä ääkkösetkin näkyvät ja samalla kirje skaalautuu suuremmaksi eli sitä on helpompi lukea. Ettei herjaisi,että verkkotunnukset vanhenee kun pääsääntöisesti lukee meilissä tekstit ja vaikka avaaa linkin silti jostain syystä herjaa ettei ole muka käyttänyt palveluita. parempi luettavuus mobiililaitteilla Kirjeestä voisi olla suora linkki aikaisemmin julkaistujen freeware ja shareware -ohjelmien arkistoon. Lisää mielenkiintoisia Gadged-uutisia & viimeistä tekniikkaa Uutiskirjeen linkit menevät mainoksia täynnä olevalle hitaasti latautuvalle sivulle, josta itse uutiskirjeen otsikoita vastaavia juttuja joutuu etsimään. Uutiset voisivat olla kokonaan luettavissa uutiskirjessä. Nykyinen uutiskirje tuntuu lähinnä ärsyttävältä houkutustempulta jotta lukija saadaan mainossivulle. Alkuperäinen uutiskirje oli parempi. 57

58 . Vertailu uutiskirjeiden välillä 1. Johdanto Tekniikka & Talous uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 N=303 5

59 Koettu tärkeys Kuinka tärkeänä pidät itsellesi uutiskirjettä Arvopaperi 2010, N= Juristikirje 2010, N= Markkinointi ja mainonta 2010, N= MikroPC 2010, N= Mediuutiset lääkeala 2010, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N= Tekniikka ja Talous 2010, N= Talouselämä 2010, N=2 2 TiVi 2010, N= Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa 59

60 Suositteluvalmius Suosittelisitko uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? Arvopaperi 2010, N= Juristikirje 2010, N= Markkinointi ja mainonta 2010, N= MikroPC 2010, N= Mediuutiset lääkeala 2010, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N= Tekniikka ja Talous 2010, N= Talouselämä 2010, N= TiVi 2010, N= Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa 0

61 Kokonaisarvosana Arvioi uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Arvopaperi 2010, N=37 Arvopaperi 2009, N=33 Juristikirje 2010, N=220 Juristikirje 2009, N=175 Markkinointi ja mainonta 2010, N=313 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 2010, N=00 MikroPC 2009, N=37 Mediuutiset lääkeala 2010, N=27 Mediuutiset lääkeala 2009, N=22 Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N=2 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 2010, N=303 Tekniikka ja Talous 2009 N=2 Talouselämä 2010, N=2 Talouselämä 2009 N= TiVi 2010, N=22 TiVi 2009, N=211 5,02,99,92,5,3,3 5,12 5,02 5,07,7 5,09 5,12 5,0 5,23 5,01 5,13,9, Arvioi Arvop aperin uutiskirjettä kokonaisuut ena asteikolla

62 Haittaako jos uutiskirje aiemmin lehdessä tai verkkosivuilla Häiritseekö jos uutiskirjeessä oleva juttu on jo aiemmin ollut luettavissa joko lehdessä tai lehden verkkosivuilla? Arvopaperi 2010, N=37 Arvopaperi 2009 N= Markkinointi ja mainonta 2010, N= Markkinointi ja mainonta 2009 N= MikroPC 2010, N= MikroPC 2009, N= Mediuutiset lääkeala 2010, N= Mediuutiset lääkeala 2009, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N=2 7 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N= Tekniikka ja Talous 2010, N=303 7 Tekniikka ja Talous 2009 N=2 Talouselämä 2010, N= Talouselämä 2009 N= TiVi 2010, N= TiVi 2009, N= Kyllä Ei En osaa sanoa 2

63 Painetun lehden lukeminen Luetko uutiskirjeen lisäksi säännöllisesti myös painettua lehteä? Arvopaperi 2010, N= Markkinointi ja mainonta 2010, N= MikroPC 2010, N=00 Mediuutiset lääkeala 2010, N=27 Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N=2 Tekniikka ja Talous 2010, N=303 Talouselämä 2010, N= TiVi 2010, N= Kyllä En 3

64 Vierailu-useus verkkosivuilla Kuinka usein vierailet lehden verkkopalvelussa? Arvopaperi 2010, N= Markkinointi ja mainonta 2010, N= MikroPC 2010, N= Mediuutiset lääkeala 2010, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N= Tekniikka ja Talous 2010, N= Talouselämä 2010, N= TiVi 2010, N= Useita kertoja päivässä Päivittäin tai lähes päivittäin 3- päivänä viikossa 1-2 päivänä viikossa 1-3 päivänä kuukaudessa Harvemmin En osaa sanoa

65 Uutissyötteen lukeminen Lehti tarjoaa uutisia myös otsikkolistana eli uutissyötteenä. Oletko käyttänyt sitä? Arvopaperi 2010, N=37 Arvopaperi 2009 N=31 Markkinointi ja mainonta 2010, N=313 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 2010, N=00 MikroPC 2009, N=37 Mediuutiset lääkeala 2010, N=27 Mediuutiset lääkeala 2009, N=22 Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N=2 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 2010, N=303 Tekniikka ja Talous 2009 N=2 Talouselämä 2010, N=2 Talouselämä 2009 N= TiVi 2010, N=22 TiVi 2009, N= Kyllä En En osaa sanoa/en tiedä 5

66 Kirjeen lukeminen kännykällä tai mobiililaitteella Luen uutiskirjeitä myös kännykällä tai muulla mobiililaitteella Arvopaperi 2010, N= Juristikirje 2010, N=220 9 Markkinointi ja mainonta 2010, N=313 MikroPC 2010, N=00 Mediuutiset lääkeala 2010, N=27 Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N=2 Tekniikka ja Talous 2010, N=303 Talouselämä 2010, N= TiVi 2010, N=22 1 Kyllä En

67 Kirjeen luettavuus Näkyykö kirje ongelmitta vai rikkoutuuko se lukukelvottomaksi? Arvopaperi 2010, N=37 Arvopaperi 2009 N=31 Juristikirje 2010, N=220 Juristikirje 2009 N=10 Markkinointi ja mainonta 2010, N=313 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 2010, N=00 MikroPC 2009, N=37 Mediuutiset lääkeala 2010, N=27 Mediuutiset lääkeala 2009, N=22 Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N=2 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 2010, N=303 Tekniikka ja Talous 2009 N=2 Talouselämä 2010, N=2 Talouselämä 2009 N= TiVi 2010, N=22 TiVi 2009, N= Näkyy ongelmitta Kirje rikkoutuu En osaa sanoa 7

68 Valmius rekisteröitymiseen Olisitko valmis rekisteröitymään verkkopalveluun saadaksesi uutiskirjeen ja muita lisäpalveluita? Arvopaperi 2010, N=37 Arvopaperi 2009 N=31 Markkinointi ja mainonta 2010, N=313 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 2010, N=00 MikroPC 2009, N=37 Mediuutiset lääkeala 2010, N=27 Mediuutiset lääkeala 2009, N=22 Mediuutiset Terveydenhuolto 2010, N=2 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 2010, N=303 Tekniikka ja Talous 2009 N=2 Talouselämä 2010, N=2 Talouselämä 2009 N= TiVi 2010, N=22 TiVi 2009, N= Kyllä En

Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 Raportti 1.1.2011 Kuulas Millward Brown Tekniikka&Talous uutiskirje Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne.

Lisätiedot

Mediuutiset Lääkeala Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

Mediuutiset Lääkeala Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 Mediuutiset Lääkeala Uutiskirjeen tilaajaprofiili 21 Raportti.1.211 Kuulas Millward Brown Mediuutisten uutiskirje Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne.

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010 Talouselämä Verkon kävijäprofiili Raportti 4.10. Kuulas Millward Brown Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili 4. Sivustolla

Lisätiedot

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Marmai.fi Verkon kävijäprofiili Raportti 2.12. Kuulas Millward Brown Marmai.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne. Kävijäprofiili 4. Sivustolla vieraileminen

Lisätiedot

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010 Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili Raportti 5.10. Kuulas Millward Brown Tekniikkatalous.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili

Lisätiedot

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 21 Raportti 22.11.21 Kuulas Millward Brown Mediuutiset.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili.

Lisätiedot

MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Mikropc.net Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili 3. Sivustolla

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili

Lisätiedot

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 2.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tietoviikko.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili 3. Sivustolla

Lisätiedot

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi.fi Arvopaperi.fi kävijäprofiili Tyypillinen verkkosivustolla vieraileva on yli 40-vuotias

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Havaintoja tutkimusaineistosta

Havaintoja tutkimusaineistosta 1 Tutkimuksen tausta: Yhteiso llistyva media -tutkimus tehtiin Aikakausmedian, Itellan ja Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. 15/30 Research toteutti tutkimuksen. Tutkimukseen vastasi 998 ihmistä. Otos

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkon profiilimittaus 2010. Plaza.fi/Moottori

Verkon profiilimittaus 2010. Plaza.fi/Moottori Verkon profiilimittaus 2010 Plaza.fi/Moottori (2) Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Moottori sivun profiilitutkimus 20.5. - 2.6.2010 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Kumppani Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 17.6.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi S&A toimiston ammattilehti Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 6.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2

Lisätiedot

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tutkimusraportti 3..006 KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA SAATTEEKSI Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot