Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010"

Transkriptio

1 Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 Raportti Kuulas Millward Brown

2 Tekniikka&Talous uutiskirje

3 Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne. Uutiskirjeen seuraaminen ja lukijasuhde 4. Kävijäprofiili 5. Muut kysymykset 6. Tulosten yhteenveto 7. Avoimet vastaukset 8. Vertailu uutiskirjeiden välillä

4 Tutkimuksen toteutus ja tavoite Tutkimuksen toteutti Talentum Median toimeksiannosta Kuulas Millward Brown. Tutkimuksen kohderyhmä muodostui uutiskirjeen tilanneista henkilöistä Tiedonkeruumenetelmänä web-kysely Vastaajia oli kaikkiaan 0. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa perusprofiilitiedot sekä laadullista tietoa Talentumin uutiskirjeistä ja palautetta uutiskirjeiden toimivuudesta Tutkimuksen avulla tuotettavia tietoja käytetään mediamyynnin asiakastyöhön sekä sivustojen tuotekehitykseen. Tutkimuksen tehtävänä on toimia säännöllisenä työvälineenä keskeisten ominaisuuksien kehittymisen sekä profiilien seuraamisessa. Edellisellä tutkimuskerralla v N = 258. Aineistoa käytetään vertailutietona soveltuvin osin 4

5 2. Otoksen rakenne 1. Johdanto 5

6 Taustatiedot 25 alle 20 vuotta 0 Nainen vuotta 1 1 Kaikki vuotta 11 Mies vuotta vuotta Kaikki yli 65-vuotias

7 Taustatiedot Perus-/kansakoulu Ammatti-/kauppakoulu, ammatillinen opisto Johtavassa asemassa oleva Ylempi toimihenkilö Lukio, ylioppilas Ammattikorkeakoulu Kaikki 2009 Alempi toimihenkilö Yrittäjä Työntekijä Kaikki 2009 Yliopisto/korkeakoulu Eläkeläinen

8 . Uutiskirjeen seuraaminen ja 1. lukijasuhde Johdanto 8

9 Selvä enemmistö vastaajista on tyytyväisiä uutiskirjeen ilmestymistiheyteen Tekniikka&Talous uutiskirje ilmestyy arkipäivisin. Mitä mieltä olet kirjeen ilmestymistiheydestä? Ilmestymistiheys on sopiva Voisi ilmestyä harvemmin kuin nyt 2 29 Kaikki, N= N=266 Voisi ilmestyä useammin kuin nyt (aamuisin ja iltapäivisin)

10 Suuri osa vastaajista lukee kirjettä hyvin aktiivisesti, vain noin joka kymmenes lukee harvemmin kuin kerran viikossa Kuinka usein luet kirjeen? Viisi kertaa viikossa 40 Kaksi-neljä kertaa viikossa 44 Kerran viikossa 5 Kaikki, N=0 Satunnaisesti En koskaan

11 Vanhempien ikäluokkien edustajat lukevat uutiskirjettä nuorempia aktiivisemmin Kuinka usein luet kirjeen? * alle 0 vuotta, N=4 0-9 vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Viisi kertaa viikossa Kaksi-neljä kertaa viikossa Kerran viikossa Satunnaisesti En koskaan * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 11

12 Hieman yli puolet vastaajista pitää uutiskirjettä itselleen tärkeänä. Kuinka tärkeänä pidät itsellesi Tekniikka&Talous uutiskirjettä. Palvelu on minulle Kaikki, N= Mies, N= Nainen, N= Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa 12

13 Kirje on erityisen tärkeä vuotiaille vastaajille Kuinka tärkeänä pidät itsellesi Tekniikka&Talous uutiskirjettä. Palvelu on minulle * alle 0 vuotta, N=4 0-9 vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 1

14 Uutiskirjeen tärkeys Kuinka tärkeänä pidät itsellesi Tekniikka&Talous uutiskirjettä. Palvelu on minulle Johtavassa asemassa oleva, N= Ylempi toimihenkilö, N= Alempi toimihenkilö, N= Yrittäjä, N= Työntekijä, N= Eläkeläinen, N= * Opiskelija, N=1 * Kotiäiti/-isä, N=0 * Työtön, N=4 Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 14

15 Lähes kolme neljästä vastaajasta voisi suositella uutiskirjettä läheisilleen Suosittelisitko Tekniikka&Talous uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? Kaikki, N= Mies, N= Nainen, N= Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa 15

16 Suositteluvalmius mukailee tärkeyskokemusta ikäryhmittäin katsottuna Suosittelisitko Tekniikka&Talous uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? * alle 0 vuotta, N=4 0-9 vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 16

17 Suosittelu Suosittelisitko Tekniikka&Talous uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? Johtavassa asemassa oleva, N= Ylempi toimihenkilö, N= Alempi toimihenkilö, N= Yrittäjä, N= Työntekijä, N= Eläkeläinen, N= Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa 17

18 Tyytyväisyys uutiskirjeeseen on hieman laskenut viime vuodesta Arvioi Tekniikka&Talous uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Kaikki, N=0 2009, N=258 5,06 5,2 Mies, N=226 Nainen, N=77 4,91 5,11 * alle 0 vuotta, N=4 0-9 vuotta, N=1 4,97 Arvioi Tekniikka&Talouden uutiskirjettä asteikolla vuotta, N=71 50-vuotta tai 5,20 5, * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 18

19 Tyytyväisyys uutiskirjeeseen Arvioi Tekniikka&Talous uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Perus-/kansakoulu, N=11 Ammatti-/kauppakoulu, ammatillinen opisto, Lukio, ylioppilas, N=2 Ammattikorkeakoulu, N=72 Yliopisto/korkeakoulu, N=17 5,18 4,97 5,57 5,06 5,00 Johtavassa asemassa oleva, N=45 Ylempi toimihenkilö, N=127 Alempi toimihenkilö, N=41 Yrittäjä, N=5 Työntekijä, N=15 Eläkeläinen, N=5 * Opiskelija, N=1 * Kotiäiti/-isä, N=0 * Työtön, N=4 5,07 5,04 5, 5,09 4,9 5, Arvioi Tekniikka&T alouden uutiskirjettä asteikolla 1-7 * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 19

20 Tyytyväisyys uutiskirjeeseen Arvioi Tekniikka&Talous uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Yksityisellä sektorilla, N=211 5,01 Julkisella sektorilla, N=52 5,21 Osallistuu / vastaa hankinnoista, N=164 5,04 Arvioi Tekniikka&T alouden uutiskirjettä asteikolla 1-7 En vastaa/osallistu hankintapäätöksiin, N=99 5,

21 Aihealueiden kiinnostavuus Yrityksiä käsittelevät aiheet kiinnostavat vastaajia eniten Minkälaiset aiheet kiinnostavat Sinua eniten? Yrityksiä käsittelevät aiheet Työelämän ilmiöitä käsittelevät aiheet Johtamiseen liittyvät aiheet Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät aiheet Ilmastonmuutokseen liittyvät aiheet Vapaa-aikaan liittyvät aiheet Eri toimialojen muutostrendeihin liittyvät aiheet Eri ammattiryhmien muutostrendeihin liittyvät aiheet Kaikki, N=0 2009, N=258 Mies, N=226 Nainen, N=

22 Aihealueiden kiinnostavuus Minkälaiset aiheet kiinnostavat Sinua eniten? Yrityksiä käsittelevät aiheet Työelämän ilmiöitä käsittelevät aiheet Johtamiseen liittyvät aiheet Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät aiheet Ilmastonmuutokseen liittyvät aiheet Vapaa-aikaan liittyvät aiheet Eri toimialojen muutostrendeihin liittyvät aiheet Eri ammattiryhmien muutostrendeihin liittyvät aiheet Jokin muu, mikä alle 0 vuotta, N=4 0-9 vuotta, N= vuotta, N=71 50-vuotta tai enemmän, N=197 * * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 22

23 Tärkeimmät syyt uutiskirjeen lukemiseen Mitkä ovat tärkeimpiä syitä miksi luet Tekniikka&Talous uutiskirjettä? Jutut käsittelevät päivän tärkeimpiä uutisaiheita Haluan seurata oman alani tapahtumia Näen yhdellä silmäyksellä tärkeimmät uutiset Haluan kehittyä ammatillisesti Seuraan kirjeissä olevaa mainontaa Jutut tarjoavat yllättäviä näkökulmia Jutut viihdyttävät Muuten, miksi? Kaikki, N= N=266 2

24 Enemmistöä vastaajista ei häiritse vaikka kirjeessä oleva juttu olisi ollut jo aiemmin luettavissa jostain Häiritseekö jos uutiskirjeessä oleva juttu on jo aiemmin ollut luettavissa joko lehdessä tai lehden verkkosivuilla? Kyllä 7 8 Ei Kaikki, N= N=266 En osaa sanoa

25 Miehet lukevat selvästi naisia säännöllisemmin painettua lehteä Luetko Tekniikka&Talous uutiskirjeen lisäksi säännöllisesti myös painettua Tekniikka&Talous-lehteä? Kaikki, N= , N= Mies, N= Nainen, N= Kyllä En 25

26 4 uutiskirjeen lukijoista vierailee verkkopalvelussa vähintään viikoittain Kuinka usein vierailet Tekniikka&Talous.fi verkkopalvelussa? Useita kertoja päivässä 1 Päivittäin tai lähes päivittäin 1-4 päivänä viikossa päivänä viikossa 1- päivänä kuukaudessa Kaikki, N=0 Harvemmin En osaa sanoa

27 Puolet vastaajista suhtautuu positiivisesti verkkopalveluun rekisteröitymiseen, naisten suhtautuminen hieman negatiivisempaa Olisitko valmis rekisteröitymään Tekniikka&Talous verkkopalveluun saadaksesi uutiskirjeen ja muita lisäpalveluita? Kaikki, N= N= Mies, N= Nainen, N= Kyllä En 27

28 4. Lukijaprofiili 1. Johdanto 28

29 Lukijaprofiili Lukijat pääosin miehiä (75) 88 kävijöistä on yli 40-vuotiaita ja 69 korkeasti koulutettuja 62 lukijoista on päättäjiä: suurimmat hankintapäätösalueet tietoliikenne ja tietekniikka Lähes neljännes on tehtävänalueeltaan markkinoinnissa/myynnissä 80 työskentelee yksityisellä sektorilla 29

30 Yrityksesi/työnantajasi toimiala on? Energia Henkilöstön vuokraus- ja/tai Julkishallinto Kemian teollisuus Kuljetus, liikenne ja logistiikka Liike-elämän asiantuntijapalvelut Lääketeollisuus Matkailu- ja ravintola-ala Media- ja kustannustoimiala Metalliteollisuus Metsäteollisuus Oppilaitokset ja korkeakoulut Pankit, rahoitusyritykset Päivittäistavara/elintarviketeollisuus Rakentaminen Suunnittelu- ja tutkimusyritykset Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Telekommunikaatioyritykset Terveydenhuolto Tietotekniikka/IT Tukku- ja vähittäiskauppa Vaate- ja tekstiiliteollisuus Vakuutus Jokin muu, mikä Kaikki

31 Erittelisitkö toimialaasi vielä vähän tarkemmin? IT-laitteet 0 IT-palvelut 4 9 Konsultointi 6 17 Koulutus Ohjelmistot Kaikki 2009 N=266 Tietoliikennelaitteet 0 Jokin muu, mikä

32 Toimitko yksityisellä vai julkisella sektorilla? 80 Yksityisellä sektorilla 77 Kaikki Julkisella sektorilla

33 Mikä seuraavista vastaa keskeisintä tehtäväaluettasi? Markkinointi/myynti Tutkimus/tuotekehitys Koulutus/opetus Talous- tai henkilöstöhallinto Tietotekniikka Tuotanto-tai materiaalihallinto Laki, juridiikka Jokin muu, mikä Kaikki 2009

34 Vastaatko työorganisaatiossasi joistakin seuraavista hankinnoista tai osallistutko päätöksentekoon, kun niiden hankinnasta päätetään? Toimistokalusteet- ja tarvikkeet Tietoliikenne- ja Tietotekniikka 29 0 Henkilöstön hankinta, koulutus ja Rahoitus, sijoitus, taloushallinto ja Vakuutuspalvelut Toimitilojen hankinta ja ylläpito Henkilöautot Kuljetusvälineet 6 11 Kuljetus- ja logistiikkapalvelut, 15 Tuotannon hankinnat Markkinointi/tiedotustoiminta Majoitus ja matkustus 16 Rakentaminen Kaikki

35 Minkä kokoisessa yrityksessä työskentelet? 1-9 työntekijää -49 työntekijää työntekijää työntekijää 9 15 Kaikki työntekijää työntekijää työntekijää

36 Mikä on asuinpaikkasi? Pääkaupunkiseutu 4 9 Turku Tampere Jyväskylä Lahti Oulu Muu asukkaan Muu asukkaan Alle asukkaan kaupunki Maalaiskunta Asun ulkomailla Kaikki

37 Mitkä ovat kotitaloutesi vuosittaiset bruttotulot? Alle /v /v /v Kaikki /v 27 1 Yli /v

38 Entä henkilökohtaiset vuosittaiset bruttotulosi? Alle /v /v /v 26 4 Kaikki /v 25 1 Yli /v

39 Onko Sinulla itselläsi seuraavia sijoituksia? Pörssiosakkeet Sijoitusrahasto-osuudet 4 40 Muut arvopaperit 11 1 Säästö-/sijoitusvakuutukset Kaikki 2009 Vapaaehtoiset eläkevakuutukset 0 40 Kiinteistöt tai asunto-osakkeet :lla ei ole sijoituksia 9

40 Entä aiotko hankkia joitakin seuraavista sijoituskohteista seuraavan 12 kuukauden aikana? Pörssiosakkeet 2 4 Sijoitusrahasto-osuudet Muut arvopaperit 4 6 Säästö-/sijoitusvakuutukset Vapaaehtoiset eläkevakuutukset Kiinteistöt tai asunto-osakkeet Kaikki ei aio sijoittaa mihinkään alla olevista 40

41 Oletko varainhoidon asiakas? 14 vastaajista oli varainhoidon asiakkaita 2009 Olen 16 En ole 5 En ole, mutta olen kiinnostunut 2 Kaikki En ole, enkä ole kiinnostunut 26 En osaa sanoa

42 Mikäli Sinulla on sijoitussalkku, kuinka suuri se on arvoltaan? Alle euroa euroa euroa euroa 1 Kaikki 2009 Yli euroa 0 0 Minulla ei ole sijoitussalkkua En halua kertoa/ En osaa sanoa

43 Harrastukset Lopuksi vielä kysymys harrastuksiin liittyen, mitä seuraavista harrastat jokseenkin säännöllisesti? Laskettelu tai lumilautailu Jääkiekko, salibandy tai jalkapallo Tennis Lenkkeily Golf Kuntosaliharjoittelu Jumppa, aerobic Veneily Muoti / pukeutuminen Kalastus, metsästys Moottoriajoneuvot Tietokoneet Tietokone-/konsolipelit Lemmikkieläimet Ruuanlaitto Viinit Sisustaminen ja kodin kunnostaminen Ulkomaan matkailu Kotimaan matkailu Musiikki Elokuvat Teatteri/ooppera Kirjallisuus Nettisurffailu Television katselu Puutarhan hoito Opiskelu Elokuvissa käynti Valokuvaus Pilates, jooga Jokin muu, mikä Kaikki 4

44 5. Muut kysymykset 1. Johdanto 44

45 Syötepalvelu on tuttu vajaalle viidennekselle Tekniikka&Talous tarjoaa uutisia myös otsikkolistana eli uutissyötteenä. Oletko käyttänyt sitä? Kaikki, N= N= Kyllä En En osaa sanoa/en tiedä 45

46 Syötepalvelut Tekniikka&Talous tarjoaa uutisia myös otsikkolistana eli uutissyötteenä. Oletko käyttänyt sitä? * alle 0 vuotta, N=4 0-9 vuotta, N= vuotta, N= vuotta tai enemmän, N= Kyllä En En osaa sanoa/en tiedä * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 46

47 Uutiskirjeen lukeminen mobiililaitteella Luen Tekniikka&Talous uutiskirjeitä myös kännykällä tai muulla mobiililaitteella: Kaikki, N=0 2009, N= Kyllä En 47

48 Koostepalveluista etenkin Google, Ampparit ja Taloussanomien uutismoottori ovat vastaajien mieleen Käytätkö verkossa olevia koostepalveluita jotka kokoavat otsikkolistoja uutisista? ri/ Kaikki, N= N=266 Mikä on koostepalvelu? 8 4 Jokin muu, mikä

49 Koostepalvelut Käytätkö verkossa olevia koostepalveluita jotka kokoavat otsikkolistoja uutisista? alle 0 vuotta, N=2 * ri/ vuotta, N= vuotta, N=46 Mikä on koostepalvelu? Jokin muu, mikä vuotta tai enemmän, N=146 * Taustaryhmässä pieni vastaajamäärä, ei voida tarkastella tuloksena 49

50 Suurimmalla osalla kirje näkyy ongelmitta Näkyykö kirje ongelmitta vai rikkoutuuko se lukukelvottomaksi? Näkyy ongelmitta Kirje rikkoutuu 5 7 Kaikki, N=0 2009, N=266 En osaa sanoa

51 Sähköpostiohjelma Mitä sähköpostiohjelmaa käytät? Microsoft Outlook Microsoft Outlook 200 tai vanhempi 14 2 Microsoft Outlook Express Lotus Notes Kaikki, N= N=266 Käytän selainsähköpostia 8 14 Jokin muu, mikä

52 Kauppalehden, Talouselämän ja Duuniauton uutiskirjeet ovat muista uutiskirjeistä luetuimpia tässä vastaajajoukossa Luetko Tekniikka&Talous uutiskirjeen lisäksi säännöllisesti myös muita uutiskirjeitä? Jos luet niin mitä?(mainitse myös ulkomaiset uutiskirjeet) Arvopaperin aamukirje Blogikulma Juristikirje Markkinointi&Mainonnan uutiskirje MediUutiset MikroPC.netin uutiskirje Tietoviikko / Kehittäjän kirje Talouselämän päiväkirje Tietoviikon uutiskirje Duuniauto.fi:n uutiskirje Digitoday-uutiskirje It-viikon uutiskirje Kauppalehden uutiskirje Taloussanomien uutiskirje Jokin muu, mikä Kaikki, N= N=266

53 6. Yhteenveto tuloksista 1. Johdanto 5

54 Tekniikka&Talous uutiskirjeen yhteenveto 1/2 T&T:n uutiskirjeen lukijaprofiilissa korostuu miehet (75 ), vuotiaat (56 ) ja korkeasti koulutetut (69 ) 84 vastaajista lukee kirjettä ainakin kaksi kertaa viikossa, 40 lukee kirjeen joka päivä ja vain noin lukee harvemmin kuin kerran viikossa Selvä enemmistö on tyytyväisiä uutiskirjeen ilmestymistiheyteen Hieman yli puolet vastaajista pitää uutiskirjettä itselleen tärkeänä. Miehille ja vuotiaille vastaajille kirje on erityisen tärkeä Lähes kolme neljästä vastaajasta voisi suositella uutiskirjettä läheisilleen. Suositteluvalmius mukailee tärkeyskokemusta ikäryhmittäin katsottuna Tyytyväisyys uutiskirjeeseen on laskenut viime vuodesta (5,2 5,06). 75 vastaajista on tyytyväisiä uutiskirjeeseen vuotiaat ja miehet ovat tyytyväisempiä kuin muut 54

55 Tekniikka&Talous uutiskirjeen yhteenveto 2/2 Yrityksiä käsittelevät aiheet kiinnostavat vastaajia eniten Enemmistöä vastaajista ei häiritse vaikka kirjeessä oleva juttu olisi ollut jo aiemmin luettavissa jostain muualta. Uutiskirjeen lukijoista 4 vierailee verkkopalvelussa vähintään viikoittain. Puolet vastaajista suhtautuu positiivisesti verkkopalveluun rekisteröitymiseen, miesten suhtautuminen hieman positiivisempaa Painettua lehteä luetaan kirjeen lisäksi useammin kuin vuosi sitten. Aktiivikäyttäjät (lukevat ainakin kaksi kirjettä viikossa) vierailevat verkkopalvelussa useammin, ovat valmiimpia rekisteröitymään verkkopalveluun ja suosittelemaan kirjettä. He ovat tyytyväisempiä kirjeeseen ja pitävät kirjettä tärkeämpänä kuin kokonaisporukka. 55

56 7. Terveiset uutiskirjeen 1. Johdanto kehittäjille 56

57 Poimintoja terveisistä ja palautteista Kirje olisi kiva saada suoraan näkyville, ei rikkoutuneena. Isot mainokset pois, haluaisin nähdä nopeasti yhdellä silmäyksellä jutut. Mainokset voivat olla pienempiä. Toivoisin, että vanhat jutut olisivat selvästi jossain vahojen juttujen loodassa! Jatkakaa vain samalla tavalla useita ulkomaisia elektroniikka alan uutiskirjeitä; Uutiset esim Toimiala ryhmiteltynä - jonka alla otsikoita Kaipaisin enemmän talousuutisointeja sekä enemmän IT-alaa koskevia uutisia ja juttuja, koska tekniikkaa nekin ovat -vieläpä Suomen nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta tärkeintä tekniikkaa. Kaikki Tekniikka & Talouden lukijat eivät Talentumin tutkimusten ja empiiristen kyselyjeni mukaan lue TiViä, jolloin he jäävät tyystin IT-alan uutisista paitsi. Tarkempia ja syvällisempiö analyysejä trendeistä ja ilmiöistä. uutisten ryhmittelyä voisi miettiä. Nyt joutuu selaileen uutista ensin, jotta näkee mitä uutta on nyt. Alussa voisi olla kooste ja kuva kaikista uutisista. Luettavuutta lisää Ihan hyvät juttupoiminnat monelta alueelta. Monipuolisuus on hyvä tuollaisessa uutiskirjeessä, mielestäni. 2 kertaa viikossa riittäisi, voisi oll hiukan laajempikin. Vähän enemmän uteliaisuutta etsiä kiinnostavia uutisia maailmalta. Uutisia joilla voi olla merkitystä jonkin alan/toiminnon tulevaisuuden näkymille etc. En nyt osaa sanoa, ehkä minua kiinnostaisi nykyistä enemmän lukea juttuja myös kotimaisesta teollisuudesta myös ihan metalli, ja puujalostus. Nykyisin tuntuu, että keskitytään aika tavalla ilmastokysymyksiin ja siihin liittyviin innovaatioihin. Kuvareportaasit ovat ollet mielestäni todella mielenkiintoisia ja taitavasti toteutettuja. kuvajuttuja on todella mielenkiintoista katsoa, koska ne ovat informatiivisia ja kuvat kertovat enemmän kuin tuhat... Luen uutiskirjeen työn lomassa melko pikaisesti, mielenkiintoiset aiheet tarkemmin. Veijon pakinat ovat yleensä hyviä. Pääotsikot vain"ranskalaisilla viivoilla" josta ne mahdollista avata kiinnostuksen mukaisesti. Nyt turhan tarkka kuvaus lopullisesta uutisesta. Enemmän kirjoituksia konepaja, perusmetalli ja kaivosteollisuudesta. ei tarvita paljoa Nokia uutisia. Naisnäkökulmaa joskus Artikkeleita kotimaisen työn ja yrittäjyyden eteenpäin viemiseksi. Toivoisin, että aiheet pysyttelisivät tekniikan ja talouden ydinalueilla, ei yleisuutisissa. Joskus juttujen taso on liian kevyt. 57

58 8. Vertailu uutiskirjeiden välillä 1. Johdanto Tekniikka & Talous uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=0 58

59 Koettu tärkeys Kuinka tärkeänä pidät itsellesi uutiskirjettä Arvopaperi 20, N= Juristikirje 20, N= Markkinointi ja mainonta 20, N= MikroPC 20, N= Mediuutiset lääkeala 20, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N= Tekniikka ja Talous 20, N= Talouselämä 20, N= TiVi 20, N= Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 59

60 Suositteluvalmius Suosittelisitko uutiskirjettä kollegoillesi/tuttavillesi? Arvopaperi 20, N= Juristikirje 20, N= Markkinointi ja mainonta 20, N= MikroPC 20, N= Mediuutiset lääkeala 20, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N= Tekniikka ja Talous 20, N= Talouselämä 20, N= TiVi 20, N= Erittäin todennäköisesti Melko todennäköisesti En kovin todennäköisesti En suosittelisi palvelua En osaa sanoa MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 60

61 Kokonaisarvosana Arvioi uutiskirjettä kokonaisuutena asteikolla 1-7 Arvopaperi 20, N=74 Arvopaperi 2009, N=4 Juristikirje 20, N=220 Juristikirje 2009, N=175 Markkinointi ja mainonta 20, N=1 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 20, N=400 MikroPC 2009, N=76 Mediuutiset lääkeala 20, N=247 Mediuutiset lääkeala 2009, N=262 Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N=266 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 20, N=0 Tekniikka ja Talous 2009 N=266 Talouselämä 20, N=626 Talouselämä 2009 N=446 TiVi 20, N=228 TiVi 2009, N=211 5,02 4,99 4,92 4,65 4,8 4,6 5,12 5,02 5,07 4,87 5,09 5,12 5,06 5,2 5,01 5,1 4,98 4,86 Arvioi Arvop aperin uutiskirjettä kokonaisuut ena asteikolla MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 61

62 Haittaako jos uutiskirje aiemmin lehdessä tai verkkosivuilla Häiritseekö jos uutiskirjeessä oleva juttu on jo aiemmin ollut luettavissa joko lehdessä tai lehden verkkosivuilla? Arvopaperi 20, N= Arvopaperi 2009 N= Markkinointi ja mainonta 20, N= Markkinointi ja mainonta 2009 N= MikroPC 20, N= MikroPC 2009, N= Mediuutiset lääkeala 20, N= Mediuutiset lääkeala 2009, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N= Tekniikka ja Talous 20, N= Tekniikka ja Talous 2009 N= Talouselämä 20, N= Talouselämä 2009 N= TiVi 20, N= TiVi 2009, N= Kyllä Ei En osaa sanoa MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 62

63 Painetun lehden lukeminen Luetko uutiskirjeen lisäksi säännöllisesti myös painettua lehteä? Arvopaperi 20, N= Markkinointi ja mainonta 20, N= MikroPC 20, N=400 Mediuutiset lääkeala 20, N=247 Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N=266 Tekniikka ja Talous 20, N=0 Talouselämä 20, N= TiVi 20, N= Kyllä En MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 6

64 Vierailu-useus verkkosivuilla Kuinka usein vierailet lehden verkkopalvelussa? Arvopaperi 20, N= Markkinointi ja mainonta 20, N= MikroPC 20, N= Mediuutiset lääkeala 20, N= Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N= Tekniikka ja Talous 20, N= Talouselämä 20, N= TiVi 20, N= Useita kertoja päivässä Päivittäin tai lähes päivittäin -4 päivänä viikossa 1-2 päivänä viikossa 1- päivänä kuukaudessa Harvemmin En osaa sanoa MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 64

65 Uutissyötteen lukeminen Lehti tarjoaa uutisia myös otsikkolistana eli uutissyötteenä. Oletko käyttänyt sitä? Arvopaperi 20, N=74 Arvopaperi 2009 N=41 Markkinointi ja mainonta 20, N=1 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 20, N=400 MikroPC 2009, N=76 Mediuutiset lääkeala 20, N=247 Mediuutiset lääkeala 2009, N=262 Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N=266 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 20, N=0 Tekniikka ja Talous 2009 N=266 Talouselämä 20, N=626 Talouselämä 2009 N=446 TiVi 20, N=228 TiVi 2009, N= Kyllä En En osaa sanoa/en tiedä MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 65

66 Kirjeen lukeminen kännykällä tai mobiililaitteella Luen uutiskirjeitä myös kännykällä tai muulla mobiililaitteella Arvopaperi 20, N= Juristikirje 20, N= Markkinointi ja mainonta 20, N=1 MikroPC 20, N=400 Mediuutiset lääkeala 20, N=247 Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N=266 Tekniikka ja Talous 20, N=0 Talouselämä 20, N= TiVi 20, N= Kyllä En MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 66

67 Kirjeen luettavuus Näkyykö kirje ongelmitta vai rikkoutuuko se lukukelvottomaksi? Arvopaperi 20, N=74 Arvopaperi 2009 N=41 Juristikirje 20, N=220 Juristikirje 2009 N=180 Markkinointi ja mainonta 20, N=1 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 20, N=400 MikroPC 2009, N=76 Mediuutiset lääkeala 20, N=247 Mediuutiset lääkeala 2009, N=262 Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N=266 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 20, N=0 Tekniikka ja Talous 2009 N=266 Talouselämä 20, N=626 Talouselämä 2009 N=446 TiVi 20, N=228 TiVi 2009, N= Näkyy ongelmitta Kirje rikkoutuu En osaa sanoa MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 67

68 Valmius rekisteröitymiseen Olisitko valmis rekisteröitymään verkkopalveluun saadaksesi uutiskirjeen ja muita lisäpalveluita? Arvopaperi 20, N=74 Arvopaperi 2009 N=41 Markkinointi ja mainonta 20, N=1 Markkinointi ja mainonta 2009 N=225 MikroPC 20, N=400 MikroPC 2009, N=76 Mediuutiset lääkeala 20, N=247 Mediuutiset lääkeala 2009, N=262 Mediuutiset Terveydenhuolto 20, N=266 Mediuutiset Terveydenhuolto 2009, N=251 Tekniikka ja Talous 20, N=0 Tekniikka ja Talous 2009 N=266 Talouselämä 20, N=626 Talouselämä 2009 N=446 TiVi 20, N=228 TiVi 2009, N= Kyllä En MikroPC uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 N=400 68

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi.fi Arvopaperi.fi kävijäprofiili Tyypillinen verkkosivustolla vieraileva on yli 40-vuotias

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Havaintoja tutkimusaineistosta

Havaintoja tutkimusaineistosta 1 Tutkimuksen tausta: Yhteiso llistyva media -tutkimus tehtiin Aikakausmedian, Itellan ja Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. 15/30 Research toteutti tutkimuksen. Tutkimukseen vastasi 998 ihmistä. Otos

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK Työantajamielikuvatutkimus Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Vastaajakannan rakenne 3. Työnantajamielikuvatutkimuksen

Lisätiedot

Verkon profiilimittaus 2010. Plaza.fi/Moottori

Verkon profiilimittaus 2010. Plaza.fi/Moottori Verkon profiilimittaus 2010 Plaza.fi/Moottori (2) Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Moottori sivun profiilitutkimus 20.5. - 2.6.2010 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Muutamme unelmat todeksi

Muutamme unelmat todeksi Kysy, ota yhteyttä olemme Sinua varten. Yhteystiedot s. 48 50 Muutamme unelmat todeksi Massamarkkinoinnin aika on ohi. Tämä klisee on tosi: kun resurssit (raha, aika, voimavarat) ovat rajalliset, kannattaa

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tutkimusraportti 3..006 KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA SAATTEEKSI Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Boligejere med overskud A Geodemografinen luokitus Apua myynnin ja markkinoinnin optimointiin Suomi 1 conzoom luokitus conzoom luokitus julkaisija: Geomatic a/s Geoinformatiikan keskus Ny Kongensgade 9

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot