Serve Innovatiiviset palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Serve Innovatiiviset palvelut"

Transkriptio

1 Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Projektikatsaus 2007 ONE Oyj Myllykoski Paper Oy Elematic Oy Ab Halton Oy Teleste Oyj ABB Oy orelase Oy Makron Oy Empower Oy Kemppi Oy M-real Oyj SGN Sportia Oy H än Mielen Apteekit Oy Itella Oyj Comma Image Oy Consilium Marine Oy Elomat y Ramse Consulting Oy Empower Oy Global Intelligence Alliance Group Oy Gyllin ccounting Oy Histola Research Oy Oy Integro Finland Ab Insinööritoimisto Mikk ahanen Oy Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Net Effect Oy Norfello Oy Priorite Oy rocess Flow Ltd Oy Psykologipalvelu FOKKA Oy Realite Technologies Oy Sarac &M Oy Smartum Oy Spinverse Oy Stratura Group Oy Talentor Group Oy TIEKE r

2 2 Sisällysluettelo Serve-ohjelmassa rahoitetut yritys- ja tutkimushankkeet 2007 YRITYSHANKKEET Teollisuuden palveluliiketoiminta ABB Oy ITS-liiketoiminnan konseptointi... 8 Corelase Oy Innovatiivisia palveluja lasertoimialalle, CoreCare... 9 Elematic Oy Ab Elematicin palveluliiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen Halton Oy Indoor Environment Management Solutions Kone Oyj KILPA-project Myllykoski Paper Oy KäyPä - Käynnissäpitoyhteistyön päätöksenteko- ja kehittämismenetelmät Teleste Oyj OSS-palvelut Kauppa SGN Sportia Oy Sportia-ketjun verkottumisalusta Logistiikka HUB Industrial Oy PURO - PURchasing Operations as a service... 17

3 3 Itella Oyj Mobiili Posti -hanke Liike-elämän palvelut Adeptus Partners Oy Adeptus Liidigeneraattori Aike Oy Ketjumaisen palvelukonseptin kehittäminen ammatilliseen koulutukseen Alekstra Oy Price Management Aspectum Oy Asiakkuuksien analyysipalvelu Citec Engineering Oy Ab Comos and Expert services Comma Image Oy RF-tuotannon kehittäminen ja kansainvälistyminen Culminatum Ltd Oy KIBS-forum - Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten foorumi Empower Oy Developing and Globalizing Energy Data Management Business Concept VEETI Global Intelligence Alliance Group Oy Palvelukonsepti Histola Research Oy InVita -palvelulaboratoriohanke Net Effect Oy Kohti integroitua, dynaamista arviointikonseptia Norfello Oy NORPALKO - Uusiin teknologioihin perustuva selainpohjainen palvelukonsepti pienyritysten liiketoimintaprosessien tehostamiseen Priorite Oy ASSI-palvelutuotteen kehitys... 32

4 4 Process Flow Ltd Oy Tuotantoprosessien simulointi Realite Technologies Oy Value Innovation Platform (VIP) -service concept Saraco D&M Oy Development partnering Smartum Oy Työsuhde-etujen hallintajärjestelmä Talentor Group Oy Talentor-Matching-järjestelmä ja prosessiohjeistus Tutor Partners Oy Pk-yritysten omistaja-arvon kasvattaminen Vahanen Yhtiöt & Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy IKE - Palvelumallit asukaslähtöiseen perusparantamiseen Verso Finland Oy VERSO - FOODinBOX, Kilpailukykyä innovatiivisista käyttäjälähtöisistä elintarvikepakkauksista Kiinteistöliiketoiminta ISS Palvelut Oy Asiakasrajapintainnovaatiot asiakkuuksien kehittämisessä - ServISS KJ-Kiinteistöjohto Oy KIIKKU-Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen kunnallisessa ympäristössä Senaatti-kiinteistöt Näköismallit TUTKIMUSHANKKEET Helsinki University of Technology, BIT Research Centre BeSel II - Value model in service development, phase II: Value and performance factors of the value model Helsinki University of Technology, Innovation Management Institute (IMI) Innovation integrated in service operations (ISO)... 46

5 5 Helsinki University of Technology, Software Business and Engineering Institute Cosmos - Customer-oriented systematically managed service offerings Lappeenranta University of Technology Complexity Management in Life Cycle Business, LCB Svenska handelshögskolan, Vasa Desire - Creating innovation through market-oriented service design VTT Technical Research Centre of Finland BeSeL II Business Models in Services VTT Technical Research Centre of Finland Fleet Asset Management VTT Technical Research Centre of Finland InSert - Innovative Service Solutions for the Refurbishment of Technical Installations... 55

6 6 Saatesanat Tulevaisuuden kilpailuetu löytyy palveluinnovaatioista Serve Innovatiiviset palvelut -ohjelma edistää uusien ja kansainvälisesti kilpailukykyisten palvelukonseptien ja niihin perustuvan liiketoiminnan kehittymistä suomalaisissa yrityksissä. Ohjelmassa rahoitetaan yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden lopputuloksena syntyy uudenlaista palveluliiketoimintaa. Serve lisää osaamista palveluinnovaatioista ja palveluliiketoiminnasta myös rahoittamalla alan akateemista tutkimusta ja tarjoamalla yrityksille ja tutkijoille erilaisia mahdollisuuksia verkottumiseen ja oppimiseen. Tekes käynnisti viisivuotisen Serve-ohjelman maaliskuussa Ohjelman kohdetoimialoilla teollisuudessa, osaamisintensiivisissä liike-elämän palveluissa (KIBS), kiinteistöliiketoiminnassa, kaupan alalla ja logistiikan palveluissa on ollut paljon kiinnostusta ja potentiaalia uusien ja haastavien palvelukonseptien kehittämiseen. Kesäkuuhun 2008 mennessä ohjelmassa on rahoitettu 117 yritysten palvelukehityshanketta ja 40 tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen hanketta. Tähän mennessä hankkeita on rahoitettu eniten KIBS-toimialoilla ja teollisuudessa. Palveluinnovaatiot ovat luonteeltaan moniulotteisia ja edellyttävät yrityksiltä kokonaisvaltaista toimintatapojen ja organisaation kehittämistä. Ohjelman ensimmäisinä vuosina rahoitettujen hankkeiden painopiste on ollut uusien palvelukonseptien kehittämisessä ja palvelujen tuotteistamisessa, mutta myös muita palveluinnovaation ulottuvuuksia on ollut mukana monissa eri hankkeissa. Organisatoriset innovaatiot, esimerkiksi innovatiiviset liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat, korostuvat erityisesti teollisuuden palvelukehityshankkeissa. Myös uudet tavat asiakkaan kohtaamiseen ja palvelun toimittamiseen asiakkaalle sekä innovatiiviset ratkaisut verkostomaiseen palveluliiketoimintaan ovat nousemassa keskeiseen asemaan palveluja kehittävissä yrityksissä.

7 7 Tässä projektikatsauksessa esitellään Serven toisen toimintavuoden hankesatoa. Kyseessä on ohjelman toinen projektikatsaus. Kuten edeltäjänsäkin, myös tämän katsauksen tavoitteena on lisätä palveluliiketoimintaosaamistamme hyvien esimerkkien ja käytäntöjen avulla. Projektikatsauksessa esitellään 34 yritysten ja kahdeksan tutkimusryhmien hanketta, jotka ovat saaneet Tekesiltä rahoituspäätöksen vuonna Tekesin ohjelmissa rahoitetut yrityshankkeet ovat sisällöltään aina luottamuksellisia, eikä yrityksellä ole velvollisuutta esitellä hankkeen tuloksia laajasti julkisuudessa. Tässä yhteydessä julkaistavat katsaukset ovat yritysten itsensä laatimia ja hyväksymiä. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Kiitos kuuluu myös tutkimusryhmille, jotka ovat laatineet kuvaukset julkisen tutkimuksen hankkeistaan. Katsauksen esimerkit näyttävät edelläkävijöiden tavoin tietä muille palvelujen kehittäjille ja auttavat Tekesiä palvelujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa koskevan osaamisen levittämisessä. Katsauksen kokoamisesta on vastannut Serven ohjelmakoordinoinnin puolesta Hanna Koskela Advansis Oy:stä. Helsingissä Minna Suutari Serve-ohjelman päällikkö Tekes

8 8 YRITYSHANKKEET Teollisuuden palveluliiketoiminta ABB Oy ITS-liiketoiminnan konseptointi ABB jatkokehittää pk-teollisuudelle suunnattua kunnossapidon palvelukonseptia, joka systematisoi tuotantokoneiden kokonaistehokkuuden parantamisen aina mittaustavasta lähtien. Konseptia kehitetään parhaat käytännöt -periaatteella hyödyntäen muun muassa mittavaa kunnossapitoa, mobiiliteknologiaa, osaamisen hallintaa, verkottumista, etävalvontaa ja etädiagnostiikkaa. Tämä mahdollistaa oikea-aikaiset kunnossapitotoimenpiteet ja osaamisen laajemman hyödyntämisen. Konsepti on helposti monistettavissa, verkottuneiden kumppaneiden käyttöön otettavissa, toimialariippumaton ja myös globaalisti ohjattavissa. ABB Oy Servicen pk-teollisuudelle suunnattu kunnossapitokonsepti palvelee tehdas- ja konepajakunnossapitoa joustavilla palvelusopimuksilla sekä yksittäispalveluilla. Konseptiin kehitetty Operations Mobility -palvelu hoitaa tuotantokoneiden ja -linjojen sekä tuotantolaitosten maantieteellisiä siirtoja, layout-muutoksia ja niiden modernisointeja kaikkialle maailmaan. Palveluvalikoimaa tukevat teollisuus- ja satamanostureiden kokonaisratkaisut, uusinnat ja modernisoinnit. Palvelukonsepti tuottaa arvoa koko suomalaiselle pk-teollisuudelle sekä sitä palvelevalle kunnossapitosektorille. Huolto- ja korjaustöiden sopimuslaskutuksen lisäksi erilaiset tehokkuuteen perustuvat ansainta- ja palkitsemisjärjestelmät tulee saada hyödyntämään sekä asiakasta että palveluntuottajaa. Verkottumisessa pyritään osaamisen hallintaan muun muassa keräämällä tietoa siitä, kuka yrittäjä milläkin alueella hallitsee tietyn työn. Verkottumisen ansiosta ei ole olennaista monta toimipistettä on eri paikkakunnilla, vaan perustellusti voidaan todeta toimittavan asiakkaan lähellä koko maassa. Tällöin varmistetaan hyöty kaikille, jolloin asiakas saa lisäarvoa, henkilöstö turvallisen ja monipuolisen työpaikan sekä palveluntuottaja kumppaneineen kannattavaa liiketoimintaa. Palvelukonseptissa asiakkaan ja palveluntuottajan osaamiset yhdistämällä parannetaan tuotantolaitteiden käytettävyyttä, korotetaan tuotantonopeutta ja varmistetaan halutun laadun tekeminen oikeaan aikaan. Konseptilla asiakkaan saama arvo on osoitettavissa niin euroina kuin aineettominakin hyötyinä. ABB Oy, Ari Alanen

9 9 Corelase Oy Innovatiivisia palveluja lasertoimialalle, CoreCare Corelase Oy on vuonna 2003 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut laserlaitteiden kehitykseen ja valmistukseen erilaisien materiaalien työstösovelluksiin. Laitteemme on suunniteltu teollisuuskäyttöön ja ne tarjoavat ratkaisuja mikro- ja makrotyöstöön. Corelase on hankkinut ja hankkii avainsoveltajia kullekin materiaalin prosessoinnin sovellusalueelle ja eri materiaaleille. Näiden avainsoveltajien kanssa pyritään luomaan uusia prosesseja ja sovelluksia Corelasen tuotteille sekä kehittämään tuotteita yhteistyössä. Tämä mahdollistaa tuotteiden spesifikaatioiden soveltuvuuden ja optimoinnin sovelluksiin jo tuotekehitysvaiheessa. Tämä myöskin mahdollistaa sovellus- ja prosessitietämyksen keräämisen Corelaselle. Corelasen brändi perustuu innovatiivisen, joustavan, nopealiikkeisen ja luotettavan partnerin imagoon. Corelase pyrkii löytämään sovelluksia, prosessiparametrejä ja tuoteominaisuuksia, jotka yhdessä yrityksen tuoteteknologian kanssa tuovat selkeää etua asiakkaille. Näin Corelase pyrkii erottautumaan kilpailijoista ja olemaan markkinoiden edelläkävijä. Esimerkiksi makrotyöstössä kuitulaserin hyvä säteenlaatu sekä sen yhdistäminen puolijohdelaseriin tuovat aivan uuden ulottuvuuden teräksen työstöön. Markkinoilla ei ole vastaavaa laitetta, jolla voidaan tehdä sekä leikkausta että hitsausta. Mikrotyöstössä Corelasen muotolukittu kuitulaser puolestaan mahdollistaa minimaalisen lämmöntuoton työstettävään kappaleeseen. Sen lisäksi se pystyy työstämään kappaletta teollisuuden vaatimalla prosessinopeudella. Tämä yhdistelmä on avainsoveltajiemme kannalta erittäin houkutteleva, koska kilpailevat Excimer-, YAG- ja muut kidelaserit ovat paljon kalliimpia (käyttää), hitaampia ja isompia, eikä niitä yleensä voida kytkeä kuituun. Voidakseen kilpailla kansainvälisillä markkinoilla pitkällä tähtäimellä, Corelasen on pystyttävä luomaan ylivoimaisia kilpailuetuja. Teknisillä tuoteominaisuuksilla voidaan luoda kilpailuetuja tietyksi aikaa, mutta kilpailijoiden on mahdollista kopioida näitä ominaisuuksia ja jopa kehittää parempia tuotteita. Ylivoimaista kilpailuetua voidaan saavuttaa, jos tuoteinnovaatioiden lisäksi pystytään tarjoamaan palveluinnovaatioita, jotka sitouttavat asiakkaan koko asiakkuuden elinkaaren ajaksi. Tuote- ja palveluinnovaatioiden yhdistelmää on huomattavasti vaikeampi kopioida, koska se vaatii teknisen laserosaamisen lisäksi asiakkaiden bisneksen ja jopa tuotantoprosessien ymmärtämistä. Lasermarkkinoilla uudenlaiset tuoteinnovaatiot ovat varsin yleisiä ja tekninen puoli kehittyy hurjaa vauhtia, verrattuna moneen muuhun teollisuuden alaan. Palveluinnovaatiot ovat kuitenkin varsin uusi käsite lasermarkkinoilla. Palvelut ovat lähinnä rajoittuneet perinteisiin myytyihin laitteisiin liittyviin varaosa- ja huoltopalveluihin. Corelaselle palvelut loisivat aivan uuden tuoteperheen sekä synnyttäisivät aivan uuden businessalueen. Projektissa Corelasen tarkoituksena on kehittää ja tuotteistaa palvelutuotteita seuraavien pääkategorioiden alle: 1. Demo- ja sovelluspalvelut 2. Koulutus 3. Ylläpito ja huolto Asiakkaiden kehittäessä uusia tuotteita ja valmistusprosesseja sekä mahdollisuuksia parantaa valmistusta on hyvin tyypillistä, että laservalmistajan pitää tehdä prosessikokeiluja sekä toimittaa demolaitteita asiakkaalle. Tällainen palvelun toimittaminen on perusta sille, että yleensä siirrytään neuvotteluihin laiteostoista. Asiakkaiden erilaisen kokemus- ja osaamistaustan takia koulutus on hyvin olennainen osa palvelua, joka määrittää asiakkaan tyytyväisyyden lasertuotteeseen ja prosessiin. Täten erilaisten koulutuspakettien tarjoaminen on olennainen osa laservalmistajan palvelutarjontaa. Koulutus pitää jakautua laitekoulutukseen, huoltokoulutukseen ja lasersovelluskoulutukseen. Tämä koulutus pitää olla helposti konfiguroitavissa asiakkaan kokemustaustan, laitteen ja mahdollisen prosessin mukaan.

10 10 After sales -toiminnoissa laitteiden ylläpito ja huolto on hyvin olennainen osa. Jälleen asiakkaiden kokemusja osaamistausta tekevät tästä osuudesta haasteellisen. Yrityksen pitää miettiä tarkkaan minkälaisia palveluja tällä alueella tarjotaan. Onko palveluna vain varaosien myyminen vai tarjotaanko avaimet käteen -tyylisiä kokonaispalveluja? Näistäkin palveluista on kehitettävä konfiguroitavissa olevia osioita. Projekti aloitettiin keväällä 2007 ja sen on tarkoitus kestää 18 kuukautta. Corelase Oy, Jari Sillanpää Elematic Oy Ab Elematicin palveluliiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen Elematicissa nähdään palveluliiketoimintaan keskittyminen keskeisenä tulevaisuuden kilpailutekijänä. Tavoitteena on jatkossa tuottaa entistä monipuolisempia ja laadukkaampia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Nykyisten palvelumuotojen rinnalle on kehitettävä kokonaan uudenlaisia asiakkaiden liiketoimintaa ja tuotantoprosessin tehokkaaseen käyttöön ja elinkaareen räätälöityjä palvelumuotoja. Elematicin roolia on pystyttävä muuttamaan projektilaitetoimittajasta entistä enemmän asiakkaan tuotantoa ja kilpailukykyä auttavaksi yhteistyökumppaniksi. Suuntaa antavana tavoitteena voidaan pitää, että tulevaisuudessa Elematicin kokonaisliikevaihdosta kymmeniä prosentteja tulisi kannattavasta palveluliiketoiminnasta. Palveluliiketoiminnan kehittämisessä on päästävä asiakkaalle tuotetun arvon myymiseen. Elematicin kokonaisvaltainen palveluliiketoiminnan uudistaminen edellyttää elementtitehtaiden prosesseihin liittyvän osaamisen kehittämistä. Osaamista ei ole muun muassa elementtitehtaiden kunnossapidosta, siitä näkökulmasta katsottuna, miten ja missä vaiheessa tehdasprosesseiden käyttöasteen ja tuottavuuden parantamiseen pystytään vaikuttamaan. Palveluiden kehittäminen edellyttää niiden vaikutusmekanismien tunnistamista, joihin Elematic pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan ja joilla se pystyy tuottamaan asiakkailleen lisäarvoa. Elementtiteollisuus on hyvin konservatiivista ja monin paikoin uusien palvelumallien lanseeraaminen vaatii aikaa ja voimavaroja. Elematic on ensimmäinen toimija markkinoilla, joka tarjoaa laajempaa palvelukokonaisuutta toimittamiensa ratkaisujen tueksi. Asiakkaat ovat perinteisessä mallissa hoitaneet kaikki toiminnot omalla organisaatiolla. Tällaisen toimintamallin purkaminen vaatii asiakkailta oman liiketoimintansa analysointia ja ydinosaamisensa tunnistamista. Asiakkaiden tarpeet ja kiinnostus erilaisia palveluita kohtaan eri markkina-alueilla vaihtelee. Tavoitteena on kuitenkin löytää sellaisia toimintamalleja, mitä voidaan käyttää useammilla markkina-alueilla. Kunkin alueen erityispiirteet joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon palveluita räätälöimällä. Palvelutoiminnan pohjaksi on kehitetty kolmitasoinen ratkaisu, missä asiakas voi omien tarpeidensa pohjalta valita millaisen palvelutason haluaa. Palvelutasoa nostamalla asiakas voi saada erilaisia liiketoimintaansa tukevia toimintoja oman organisaationsa tueksi. Myös erilaiset koulutuspaketit voidaan liittää laajempiin palvelukokonaisuuksiin. Hankkeen tärkeimpänä resurssina oman henkilöstön lisäksi on VTT. VTT:n asiantuntijat osallistuvat palvelu-

11 11 tuotteiden ideointiin ja implementointiin. VTT tarjoaa pitkällisen kokemuksen kautta sellaista osaamista, mitä Elematicin omassa organisaatiossa ei ole. Erilaiset kehittämistyökalut ovat käytössä, jotta voidaan ratkaista matkan varrella tulevia ongelmia ja välttää pahimmat sudenkuopat. Elematic Oy Ab, Petteri Laitinen Halton Oy Indoor Environment Management Solutions The objective of this project is to develop new solutions based on human wellbeing in occupied buildings, indoor climate knowledge and end users and facility owners increased need for better working environments. This requires new: Services to analyse, develop and manage the indoor environment in existing buildings Competencies in indoor environment and the core business of focus customers International supply networks both for knowledge-based and labour-intensive services Products that create new opportunities to offer better indoor environments and intelligent services Partner networks to offer total solutions to customers and develop competencies Tools to analyse and manage the indoor environment Measures and measurement devices for human wellbeing. In this project we are developing solutions that consist of both knowledge-based services and products or solely of services. These solutions will add measurable value to the customer s business in a profitable way throughout the whole lifecycle of the customer s facility. It is important from both the customer s point of view and internally to productise services. Then the content and price of each service is predefined, which makes the selling and buying easier. It also helps to internationalise services. In this way the content of the service is same, regardless of where it is offered and who will carry out the work. The Halton service products are being built from various standardised service tools.

12 12 The Halton service offering will differ from existing service suppliers. These companies mainly focus on solving some specific indoor environment problems in buildings where there are problems with the indoor air quality. The Halton scope is more holistic, focusing on the indoor environment as a whole and managing the entire building portfolio. We will help our customers to systematically develop the indoor environment and user satisfaction in all their buildings by recognising which buildings they have problems in and what these problems are. After the problem buildings have been recognised, we will introduce a comprehensive process to solve these problems. The process should start by evaluating the indoor environment as a whole and then focusing on the specific problem areas, like indoor air quality or thermal comfort. Implementation of services within the Halton business scope is going to mean a major strategic shift from a product-oriented company to a solution provider. This service development not only requires a better understanding of the customer s business but it is also a challenge internally to build both international service sales and service supply networks. Service sales are to be carried through the existing Halton sales network, but the competence of the people will be different to today. A service supply network does not exist and needs to be developed. The development is to be carried out with our own resources and in co-operation projects with leading universities and research institutes. The total project will take 2 years, from to Contact person Halton Oy, Maija Virta

13 13 KONE Oyj KILPA-project Background Approximately 70% of the elevators in KONE s service portfolio have been manufactured by someone other than KONE. This means that KONE needs to have knowledge and processes to collect, manage and develop information and knowledge related to the maintenance of all kinds of equipment, from its own models to this foreign equipment. Such competence has a significant effect in the overall operational excellence, which is a prerequisite for competitive service business in global markets. The aging of existing elevators, as well as new and more demanding safety legislation, causes an increasing demand for modernisation, especially in European markets. A competitive service offering is required to become successful in this growing market. Besides increasing the competitiveness of existing services, additional revenues can be found in new and innovative services that provide added value for the customer. Innovative new services also play an important role in differentiation from competitors. The goals The goal of the KILPA project is to study and develop solutions that will improve KONE s service business competitiveness through Improvements in the service offering Enhancements in operational excellence Innovative new concepts to create service business. Together with these goals, the project is systematically improving the safety level of elevators under KONE maintenance. The outcomes will help KONE s customers across the world to meet the continuously tightening elevator safety legislation. Successful service business development requires the development process to take account of the specific characteristics of the service business. For example, customer cooperation and real-life testing are required in the very early phases of the development. As part of this project, KONE is also evaluating and further developing its existing service development procedures. The KILPA project is divided into three separate work packages: 1. The development of maintenance services targeted at foreign equipment 2. A service offering for the modernisation markets 3. New innovative service concepts. To ensure best possible results from this project, the resources from universities and several subcontractors will be utilised in different stages of the project. Contact Person Kone Oyj, Jukka Salmikuukka

14 14 Myllykoski Paper Oy KäyPä - Käynnissäpitoyhteistyön päätöksenteko- ja kehittämismenetelmät Hankkeessa on tarkoitus tukea uudelleen organisoinnin yhteydessä tapahtuvaa käynnissäpitoyhteistyön kehittämistä luomalla menetelmiä ja menettelytapoja kahdella osa-alueella: 1) käynnissäpidon, erityisesti operatiivisten korvausinvestointien suunnittelu- ja päätöksentekomenetelmiin liittyen ja 2) käynnissäpitoyhteistyön ja käynnissäpitoprosessien sujuvuuteen, tehokkuuteen ja parantamiseen liittyen, erityisesti käyttö- ja kunnossapito-organisaatioiden työnjakoa ja yhteistyötä kehittämällä ja optimoimalla. Yritykset ovat pyrkineet kehittämään ja tehostamaan toimintojaan ottamalla käyttöön uusia organisaatiomuotoja ja etsimällä optimaalista vertikaalisen integraation tasoa. Tämä sama kehitys koskee myös teollisuuden kunnossapitoa. Integraation purkamiseen ja palvelun kehittämiseen liittyvää potentiaalia ei saada hyödynnettyä pelkästään toimintoja ulkoistamalla, vaan onnistunut uudelleen organisointi vaatii tuekseen huolellisesti suunniteltuja, koeteltuja ja analyyttisiä menetelmiä sekä välineitä yhteistyön tueksi. Käynnissäja kunnossapitopalvelujen käyttöön siirryttäessä muutosprosessien hallinta on tärkeää, koska mm. muutoshankkeiden ja uuden organisaatiorakenteen tavoitekombinaatiot saattavat olla vaikeasti hallittavissa ja ulkoistustilanne luo myös erityisiä haasteita etenkin yhteistyölle. Käynnissäpitoprosessit kattavat sekä käytön että kunnossapidon toiminnot. Selkeä kehitystrendi prosessiteollisuudessa on korostaa käytön ja kunnossapidon yhteisvastuuta laitteiston käyttövarmuudesta. Ulkoistaminen kuitenkin luo käyttö- ja kunnossapito-organisaatioiden välille entistä selkeämmän organisatorisen rajapinnan, jolla on taipumusta lähtökohtaisesti heikentää yhteistyötä. Eri organisaatioilla on myös omat erilaiset toimintamallinsa ja tavoitteensa ja näiden yhteensovittaminen etenkin ulkoistustilanteessa on erityisen haasteellista. Organisaatioiden saumakohdan aiheuttamien haittojen minimointiin tulee näin ollen kiinnittää erityistä huomiota. Hanke tuottaa kunnossapidon ulkoistuksen jälkeiseen tilanteeseen uusia välineitä ja toimintamalleja, jotka tukevat ja tehostavat käyttö- ja kunnossapito-organisaatioiden yhdessä tekemää käynnissäpitoa ja sen kehittämistä. Hankkeessa kehittettyjä yhteistyön rakentamisen toimintamalleja voivat käyttää sekä kunnossapitopalvelujen tuottaja että ostaja myös muissa kohteissa, kuten ulkoistustilanteissa, mutta myös silloin, kun kunnossapito on jo aiemmin hoidettu palveluna. Kehitetyt käynnissäpitoyhteistyön toimintamallit ja välineet ovat sovellettavissa myös muihin kohteisiin. KäyPä-kehityshanke alkoi ja se päättyy Hankkeen toteutukseen osallistuvat Myllykoski Paper Oy, ABB Oy ja VTT. Hanke toteutetaan kaikkien osapuolten aktiivisena yhteisenä kehitystyönä siten, että hankkeen toteutustapa jo sinänsä tukee yhteistyön kehittymistä. Hankkeessa hyödynnetään kaikkien osapuolten kokemusta ja tietämystä sekä julkaistuja aihepiirin tutkimuksen ja kehitystyön tuloksia. Hankkeen vastuullinen johtaja on Timo Eriksson, Myllykoski Paper Oy. Myllykoski Paper Oy, Jari Neejärvi +358 (0)

15 15 Teleste Oyj OSS-palvelut Kaapelioperaattorimarkkinoilla ympäristö ja kilpailutilanne ovat voimakkaassa murroksessa. Operaattorien prosessit ja vastaavat tukijärjestelmät (Operations and Support Systems, OSS) ovat tyypillisesti epäyhtenäisiä ja jääneet muun kehitystyön varjoon. Näiden merkitys on kuitenkin kilpailukyvyn kannalta oleellinen. Kehitettävällä palvelulla on tarkoitus ennenkaikkea tukea asiakkaiden prosesseja ja niitä tukevia järjestelmiä. Tutkimus- ja kehitystyön kohteena ovat pääasiassa operaattorien verkkotiedon, resurssien sekä palvelujen laadun hallinta. Aikaisemmin suoritettu asiakkaiden prosessianalyyseihin keskittynyt kehitys- ja tutkimustyö sekä ylätason referenssimallien käyttö ovat tarjonneet projektille hyvän teoreettisen lähtökohdan. Kaapeliverkkoympäristössä näin kokonaisvaltainen lähestymismalli on uusi, joten hanke on voimakkaasti tutkimuspainotteinen. Projektin vaiheistus: Prosessianalyysit OSS-referenssiarkkitehtuurin suunnittelu OSS-partnerianalyysit OSS-markkinatutkimus Palvelumallin suunnittelu Kaupallistaminen Tutkimus- ja kehitystyötä on alkuvaiheessa tehty pilottiasiakkaille. Suoritettujen markkinatutkimusten perusteella asiakastarpeissa on havaittu merkittävää synergiaa, erityisesti Euroopan markkinoilla. Palvelumallia on kehitetty modulaariseksi ja kaapeliverkkoihin monistettavaksi. Lisäksi Telesten verkkoteknologian erityisosaaminen ja globaali toimipiste- ja parneriverkosto luovat perustan palvelujen merkittävälle mittakaavaedulle. Projektiin on osallistunut oman henkilöstön lisäksi avainasiakkaita, konsulttiyrityksiä sekä OSS-toimittajia ja -integraattoreita. Liiketoiminnan skenaariotyyppinen mallintaminen ja markkinatutkimus on tehty yliopisto- ja korkeakoulutahojen toimesta. Projekti käynnistettiin ja sen on tarkoitus valmistua mennessä. Teleste Oyj, Tapani Mattila

16 16 Kauppa SGN Sportia Oy Sportia-ketjun verkottumisalusta SGN Sportia on kehittänyt uuden verkosto-ohjausmallin ja sitä tukevan tietojärjestelmäratkaisun, joka kantaa nimeä Sportia Aitiot. Sportia Aitioiden painopiste on tavarantoimittajien tiedon hyödyntämisessä ja jalostamisessa yhteistyössä ketjun kauppiaiden kanssa. Uudentyyppinen ketjunohjaus-filosofia perustuu yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä sen tukemiseen uudella innovatiivisella tietojärjestelmäratkaisulla, joka on yhdistettynä voimakkaaseen verkostossa toteutettavaan toimintaoppimisohjelmaan. Tuloksena on parantunut tiedonkulku sekä tiedon oikea allokoiminen ja hyödyntäminen verkoston eri osissa. Sportia Aitioiden tehtävä on kaksijakoinen. Se on ensisijaisesti väline, jolla SGN Sportia pyrkii tehostamaan omaa toimintaansa ja sitä kautta paremmin palvelemaan Sportia-kauppiaita sekä parantamaan heidän kilpailukykyään. Toissijaisesti koko verkottumisalusta-hanke toimii myös verkoston toimintaoppimisvälineenä. Sen tavoitteena on ollut lisätä verkoston yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä verkoston yhtenäisyyttä. Sportia Aitioita on tarkoitus kehittää ja laajentaa myös jatkossa. Pilotointivaiheen aikana saadut palautteet verkottumisalustasta ja uusista prosesseista tullaan hyödyntämään jatkokehityksessä. Pyrkimyksenä on, että yksittäisten kauppiaiden oman liiketoiminnan kehittäminen ja verkosto-ohjauksen kehittämistoimenpiteet nivoutuvat yhdeksi kokonaisvaltaiseksi liiketoiminnan kehittämishankkeeksi. Sportia Aitioiden tavoitteena on myös tulevaisuudessa lisätä voimakkaasti kauppiaiden omaa aktiivisuutta koko verkottumisprosessin kehittämisessä. Hankkeen suurin hyöty koituu yksittäisten kauppiaiden eduksi, joten hanke palvelee nimenomaan pk-sektoria. Hankkeessa kehitettyä mallia, joka poikkeaa perinteisestä ketjunohjausstrategiasta, jossa pyritään enemmän sopimusteitse pakottamaan jäseniä ruotuun, voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa ketjuorganisaatioissa. Malli ei rajoitu ainoastaan urheiluvälinekauppaan, vaan sitä voidaan myös hyödyntää kansainvälisesti esimerkiksi silloin, kun ketjun omistaja on suomalainen yritys, jolla on globaaleja myyntipisteitä. Tällä tavalla uuden verkottumisalustan rakentaminen voi tulevaisuudessa toimia myös benchmarkina muille suomalaisille yrityksille. Hanke on koostunut viidestä osasta, johon on kuulunut mm. prosessin ja järjestelmän yksityiskohtainen määrittely, tiedonkeruurutiinien pystyttäminen, sovelluskokonaisuuden rakentaminen sekä kauppiasverkoston aktivointi ja pilotointi. SGN Sportian verkottumisalusta -projekti kesti kokonaisuudessaan 14 kuukautta alkaen ja päättyen Projektista on vastannut SGN Sportian ylin johto. Projektin resursointi on koostunut kolmesta osasta: SGN Sportian henkilökunnan osallistuminen, kauppiaiden osallistuminen ja ulkopuolinen alihankintatyö. SGN Sportia Oy, Veli-Pekka Erkkilä +358 (0)

17 17 Logistiikka HUB Industrial Oy PURO PURchasing Operations as a service Company introduction HUB logistics was founded in 1992 and offers logistics service solutions that provide clients with agreed action plans and implementation based on client strategy. Following the recent acquisition of Laatusuhde Suomi Oy and Vimelco Pakkaus Oy, net sales of HUB logistics services are expected to be more than 20 million with a staff of 200 employees in HUB logistics enhances its customers supply chain by controlling material flows, managing information and optimising capital, while offering logistics service solutions that add value to company supply chains. Background For manufacturing companies, a trend has been to tier their supplier chain so that they buy modules from their 1st tier suppliers, who, in turn, buy the reguired materials from 2nd tier suppliers. The aim is to simplify their own procurement process and direct the raw material and component inventories to their suppliers. For labour-intensive subassemblies, low-cost country suppliers can be utilised to reduce costs. Problems may arise if the suppliers are not prepared to handle the required procurement operations for critical commercial components, lack volume to gain preferred prices, or simply do not have the working capital to keep the required raw material and component inventory. A solution being developed by HUB logistics is for the logistics partner to handle the procurement and financing of components for several suppliers. Globally, Procurement Service Providers have emerged as a new business process outsourcing concept. These organisations mainly concentrate on managing the indirect spend of their customer companies. The advantages of using their services, as stated by these companies, include: Access to modern procurement technology Scaled benefits in supply contracts being aggregated between several clients Keeping increasing spend under control. A key success factor in outsourcing procurement is automating the procure-to-pay process. Managing documents that come in many formats, as well as the IT-enabled matching of invoices to purchase orders, are challenging to accomplish and require cooperation between the buyer and supplier as well as the use of information systems. Service concept The aim of the PURO project is to develop a service concept and ICT infrastructure that will enable the combining of procurement transaction volumes from several principals. The resulting scale benefits will advance the competitiveness of both the service provider and the principals. The concept at its most complete will offer the client company a strategic partner in the systematic management of materials and related information and capital flows.

18 18 The ICT infrastructure to be developed will enable the service provider to offer outsourced procurement, warehousing and working capital financing services to several customers. The system will require efficient reporting and analysis tools, as well as easy integration with client systems. The planned service concept will support the following modes of operation: Clients send their requisitions to the provider s system, where the requisitions of multiple clients are handled through the same process elements and the procured materials are routed to their required recipients. The material management system follows client inventory levels and produces requisitions to be handled through the procurement system. Materials are routed to client warehouse locations. The material handling transactions will automatically be followed by the monetary transactions; accounts receivable and accounts payable handling. Whereas existing Procurement Service Providers concentrate on indirect spend, the PURO project focuses on direct materials. The value to the customer comes from flexible resources in handling the transactional work, systems integration capabilities and innovative working capital financing. Figure 1 Outline of ICT infrastructure.

19 19 Project outline The project started in July 2007 and will carry on until the end of The project is divided into 3 parts: 1. Developing the service concept, which has consisted of market analysis and internal development, and is scheduled to be finalised in May Developing the IT infrastructure that will enable the efficient management of the service. Negotiations with potential systems partners was initiated in the autumn of 2007 and implementation is meant to start in Q Piloting the service concept with existing customers and founding a purchase centre to run the service. A pilot was initiated in December 2007 and will continue throughout the implementation of the ICT system. The three parts of the project are advancing concurrently. The main resources are internal to HUB logistics. With regard to the ICT infrastructure, several companies have participated in the concept building and negotiations, but a definitive choice is pending final negotiation. An integration platform pilot has been conducted between HUB logistics existing operational systems. Contact person HUB Industrial Oy, Taija Rajala Itella Oyj Mobiili Posti -hanke Itella Oyj:n MobiiliPosti -hankkeessa kehitetään maailman mittakaavassa ainutlaatuisia mobiiliteknologian sovelluksia. TaskuPosti -sovelluksen avulla mm. paketin kulun seuranta, postitoimipaikan haku ja postin jakelun keskeytys onnistuu matkapuhelimen kautta. Tulevaisuudessa myös lähetysten vastaanottopaikka on valittavissa kännykästä. Kun asiakas on saamassa paketin, hän saa ilmoituksen kännykkäänsä. Ilmoitukseen vastaamalla asiakas voi valita mihin paikkaan hän haluaa lähetyksen toimitettavan. Asiakkaalla voi olla erilliset vastaanottoprofiilit kotiin, mökille, kaupunkiasunnolle, työpaikalle jne. Järjestelmää on tarkoitus testata vuonna Perinteisesti avainten järjestäminen postinjakelijoille lukittuihin jakelukohteisiin pääsemiseksi on hankaloittanut jakeluprosessia. Jakeluprosessin tehostamiseksi on kehitteillä Mobiiliavain-järjestelmä, joka toimii oviin kiinnitettävillä bluetooth-tunnisteilla ja kännyköillä. Kännykällä tapahtuvaa oven avaamista on testattu 300 rakennuksessa Helsingin keskustassa. Projektin jatkosta päätetään testauksen tulosten evaluoinnin jälkeen. Mobiili Posti -hankkeeseen osallistuu useita suomalaisia teknologiayrityksiä. Yrityskumppaneille yhteistyö Itellan kanssa tarjoaa merkittävän referenssin sekä potentiaalisen markkinan kehittäville teknologioille. Itella Oyj, Tomi Pienimäki

20 20 Liike-elämän palvelut Adeptus Partners Oy Adeptus Liidigeneraattori Grip by Adeptus on uusi ja asiakkaalle mahdollisimman riskitön tapa myynnin kasvattamiseen. Kartoitamme yrityksen tarpeet, etsimme tekijät ja täsmäkoulutamme heistä innostuneita myynnin ammattilaisia puhaltamaan lisää pontta asiakasyrityksen myyntiin. Koulutuksen lisäksi myyjä on valmiiksi varusteltu myyntityössä tarvittavilla välineillä. Koeajan jälkeen asiakas voi halutessaan rekrytoida myyjän pysyväksi osaksi myyntiorganisaatiota. Grip by Adeptus -palvelukokonaisuus tulee vastaamaan toimitusjohtajan ja myyntijohtajan keskeiseen kysymykseen Miten kasvatan yritykseni myyntiä?. Adeptuksen uusi palvelu tulee tarjoamaan asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisemman ratkaisun myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen. Palvelukokonaisuus tulee sisältämään useita eri palvelumoduleita, joista koostetaan asiakkaan tarpeiden mukainen palvelu. Palvelukokonaisuutta tukee kehitettävä ohjelmistotuote, joka teknisesti nivoo yhteen palvelun tuottajat sekä asiakkaan myyntijoukkueen. Palvelukokonaisuus on kehitetty helposti monistettavaan muotoon. Palvelua tukeva ohjelmisto voidaan tarjota sovellusvuokrauspalveluna. Suoraa samoja palveluita sisältävää kilpailua ei hankkeessa esitetyn kaltainen palvelukokonaisuus kohtaa markkinoilla. Kuitenkin viimeisen puolen vuoden aikana usealla yrityksellä on omissa viesteissään alkanut esiintyä samankaltaisia palveluita sekä lupauksia kuin Adeptuksella. Kilpailu myynnin ulkoistamisen palveluissa sekä uusissa palvelumalleissa tulee jatkossa lisääntymään merkittävästi. Tulemme kohtaamaan kilpailua sekä perinteisten henkilöstövuokrausyritysten että ohjelmistoyritysten puolelta. Projektissa on mukana useita ulkopuolisia tahoja, joiden avulla uutta palveluinnovaatiota ollaan rakennettu. Ulkopuolista osaamista on hyödynnetty palvelun tuotteistamisessa, palveluprosessin kehittämisessä, myynnin valmennuksen valmisteluissa, sopimustekniikassa sekä ohjelmistoteknisessä suunnittelussa. Adeptus Partners Oy, Ari Pajula Aike Oy Ketjumaisen palvelukonseptin kehittäminen ammatilliseen koulutukseen Yhä useammin suomalaisten yritysten kasvua jarruttaa puute osaavasta työvoimasta. Tulevaisuudessa ongelma vain pahenee, kun nuorten ikäluokat pienenevät ja väestö ikääntyy. Tarvitaan siis tehokasta aikuiskoulutusjärjestelmää osaamisen kasvattamiseen ja päivittämiseen. Koulutuksella voidaan vaikuttaa myös siihen, että työntekijät jaksavat työssä pidempään ja motivoituneempina.

21 21 Hankkeessa luodaan valtakunnallinen aikuiskoulutuksen palvelumalli, jossa aikuiskoulutuspalveluita konseptoidaan ja monistetaan valtakunnallisessa verkostossa, mutta niiden tarjonta tapahtuu paikallisten toimipisteiden kautta ja paikalliset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on rakentaa aikuiskoulutusorganisaatioista elinkeinoelämän tarpeita vastaavia työelämän kehittäjiä tuottaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä kohottaa kysyntälähtöisyyttä ja laatua kehittää aikuiskoulutuksen palvelutuotteista vientikelpoisia konsepteja. Valtakunnallisesti ketjumaisesti toimiva koulutusverkosto on uusi palveluinnovaatio. Se pystyy vastaamaan laajempiin koulutus- ja kehittämistarpeisiin kuin yksittäiset koulutusorganisaatiot. Sitä voivat siten paremmin hyödyntää suuret valtakunnalliset toimijat, kuten useilla paikkakunnilla toimivat yritykset/toimittajaketjut sekä työ-, elinkeino- tai aluepolitiikkaa toteuttavat viranomaistahot. Verkoston palvelumallin kehittämisprosessi on monistettavissa vastaaviin muihin verkostoihin. Projektin aikataulu on lokakuu 2006 joulukuu Käytännön toimenpiteet projektin tulosten käyttöönottamiseksi jatkuvat vuosina Projektia hallinnoi Aike Oy ja siihen osallistuu 45 ammatillista aikuiskoulutusta antavaa yksikköä ympäri Suomen. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii konsulttitoimisto Eera Finland Oy. Aike Oy, Pirkko Takatalo Alekstra Oy Price Management Alekstra Oy kehittää sekä toimittaa palveluja ja ohjelmistoja yritysten telekommunikaatiokustannusten (puhelinlaskun datayhteydet) hallintaan ja tehostamiseen. Tekesin tuella tehtävän projektin kohteena on kehittää järjestelmä, jolla yritykset voivat alentaa merkittävästi telekommunikaatiokustannuksiaan, ennen kaikkea matkaviestimistä aiheutuvia kustannuksiaan. Suomessa yksittäinen yrityksen työntekijä aiheuttaa vuosittain keskimäärin noin 1000 euron suuruisen puhelinlaskun. Alekstran tekemän markkinatutkimuksen mukaan, verrattuna parhaaseen tarjolla olevaan markkinahintaan, yritysten maksamat yksikköhinnat ovat jopa 30 % optimaalisen hinnan yläpuolella. Tutkimusyhtiö Gartner on arvioinut, että telekommunikaatiopalveluita tarjoavien operaattoreiden laskutuksessa virheellisiä tai aiheettomia laskuja on keskimäärin 13 % operaattoreiden laskutuksesta. Suomessa on noin miljoona yritysten tai julkishallinnon käytössä olevaa matkapuhelinliittymää. Näin voidaan karkeasti arvioida, että kansantalouden näkökulmasta kehitettävän palvelun yrityksille tuoman hyödyn potentiaali voi vuositasolla nousta jopa 430 miljoonaan euroon. Virallisten EU-lähteiden mukaan operaattorimarkkinan koko on globaalisti huomattavasti yli 1000 miljardia euroa. Esitetty luku pitää sisällään myös kuluttajien matkapuhelinkäytön. Koska Alekstran kehittämä järjestelmä voidaan mukauttaa myös kuluttajamarkkinaan, järjestelmän kautta käyttäjille vuosittain syntyvän lisäarvon on arvioitu globaalisti olevan yli 400 miljardia euroa. Konseptin uutuusarvo on suuri, koska se poikkeaa täysin kaikista niin kaupallisesti kuin vastikkeettomas-

22 22 ti tarjolla olevista ratkaisuista. Tämänhetkiset ratkaisut perustuvat käyttäjän omaan aktiivisuuteen käytön, kulujen ja markkinahintojen seurannassa. Alentaakseen kustannuksiaan käyttäjän tulee tällä hetkellä ensin kerätä itse kaikki tarvittava tieto puhelinlaskuiltaan ja syöttää tämä tarjolla oleviin www-pohjaisiin tms. palveluihin. Lopputulos tällä hetkellä tarjolla olevissa palveluissa on epäluotettava kolmesta syystä. Käyttäjä ei voi mitenkään ennustaa omaa käyttöään. Vaikka käyttäjä onnistuisi ennustuksessaan, puheluiden kohteena olevat henkilöt vaihtavat liittymiensä toimittajia, joka puolestaan muuttaa puhelun hinnan. Kolmas syy on, että operaattoreiden laskutus koostuu sadoista komponenteista. Tarjolla olevat palvelut eivät ota laskelmassa huomioon kuin muutamia tästä laskutuskomponenttien suuresta määrästä. Mitä kansainvälisempää käyttäjän toiminta on, sitä vaikeammaksi yhtälö tulee. Suurin ero nykyisin tarjolla oleviin ratkaisuihin on edelleen se, että muissa ratkaisuissa pyritään myymään tiettyjen operaattoreiden liittymiä ansaintalogiikan perustuessa korvaukseen, jonka palveluntarjoaja saa operaattorilta. Tämä puolestaan vaarantaa asiakkaan luottamuksen puolueettomaan arvioon. Konsepti on monistettavissa kaikkiin markkinoihin. Kysyntä tämän tyyppiselle toiminnalle on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa ja jopa operaattorit itse ovat alkaneet tarjota vastaavaa palvelua. Tämä tekee hankkeesta houkuttelevan myös kansainvälisille sijoittajille. Aleksta Oy, Toni Toikka Aspectum Oy Asiakkuuksien analyysipalvelu Aspectum Oy on suomalainen asiakkuuksien johtamiseen erikoistunut asiantuntijayritys, joka on yli kymmenen vuoden ajan vaikuttanut asiakkuusajattelun kehittymiseen paitsi teoreettisesti, mutta erityisesti sen soveltamiseen asiakkaidensa kilpailuedun konkreettisena lähteenä. Aspectum tunnetaan eräänä keskeisimpänä ja varhaisimpana asiakkuusajattelun edistäjänä ja maastouttajana Suomessa. Serven puitteissa toteutettava kehityshanke täydentää Aspectumin palvelutarjoomaa innovatiivisella, asiakasyritysten tarpeita aidosti tukevalla palvelukonseptilla. Kansainvälistyvillä markkinoilla asiakkuuksien johtamisen merkitys kilpailuedun lähteenä korostuu. Yritykset vastaavat kovenevaan hintakilpailuun kehittämällä kokonaisvaltaisia, asiakaskeskeisiä, koko asiakkuuden elinkaaren huomioivia palvelutarjoomia. Aspectumin kokemuksen mukaan yksi asiakkuuksien johtamisen keskeisistä haasteista liittyy kuitenkin asiakkuusperusteisen analyysi- ja raportointitiedon saatavuuteen. Tiedon merkittävyys päätöksenteon tukena on tiedostettu, mutta yrityksillä itsellään on usein rajalliset tekniset, tiedolliset ja/tai taloudelliset valmiudet sen tuottamiseen. Serven puitteissa toteutettavan kehityshankkeen tavoitteena on kehittää palvelu, joka mahdollistaa yrityksille asiakkuusperusteisen raportoinnin tuottamisen kustannustehokkaasti ja ulkoista palveluntarjoajaa hyödyntäen. Asiakkuuksien analyysipalvelu on verkkopohjainen palveluinnovaatio, jonka tavoitteena on tuottaa liikkeenjohdolle analyyttista tietoa asiakkuuksien arvon aktiivisen johtamisen tueksi. Palvelun innovatiivisuus

23 23 perustuu yrityksen sisäisen asiakkuustiedon sekä yrityksen asiakkailta ja toimintaympäristöstä kerättävän tiedon yhdistämiseen kokonaisvaltaiseksi, asiakkuuksien johtamista aidosti tukevaksi, analyyttiseksi näkymäksi. Palvelu nivoutuu kiinteäksi osaksi Aspectumin tarjoamaa kokonaisvaltaista, yrityksen asiakkuuskeskeisen strategian suunnittelua, jalkautusta ja toteutuksen seurantaa tukevaa asiantuntijapalvelukokonaisuutta. Hanke tuottaa teknologiaa monipuolisesti hyödyntävän innovatiivisen palvelukonseptin, joka uudistaa konsultatiivisia asiantuntijapalvelumarkkinoita niin sisällöllisesti kuin jakelukanavienkin osalta. Se mahdollistaa perinteisen, projektiluontoisen asiantuntijapalvelun täydentämisen jatkuvan kassavirran ansaintamallilla. Kehityshankkeen sisällöllisestä suunnittelusta ja projektin johdosta vastaavat Aspectumin hankkeeseen nimeämät omat asiantuntijat. Palvelun tekninen toteutus ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. Myös Aspectumin asiakkaat osallistuvat kehitystyöhön antaen toiveita ja palautetta kehitystyön tueksi. Kehityshanke on käynnistynyt huhtikuussa 2007 ja se päättyy lokakuussa Aspectum Oy, Olli-Pekka Pohjanmäki Citec Engineering Oy Ab Comos and Expert services Citec Engineering tarjoaa monialaisia suunnittelupalveluita ja konsultointia teollisuudelle. Painopisteitä ovat voimalaitosteollisuus, kulkuvälineet sekä teollisuusrakennukset. Pääasiakkaamme ovat Euroopassa ja heidän kanssaan teemme projekteja ympäri maailmaa. Myös Citec Engineeringin toimipisteitä on eri puolilla maailmaa, mm. Suomessa, Ranskassa, Intiassa ja Ruotsissa. Asiakkaamme keskittyvät yhä vahvemmin omiin pääosaamisalueisiinsa eivätkä he enää ylläpidä suunnittelupalveluihin liittyvää osaamista ja ohjeistusta. He odottavat yhä kokonaisvaltaisempia palveluita sekä tehokasta ja kokonaisvaltaista osaamista, joka on kaikkien asiakkaiden ja kaikkien projektien käytettävissä. Perinteinen suunnittelutoimiston toimintatapa, jossa jokaiselle asiakkaalle on omat työkalut ja oma erillinen ohjeistuksensa, ei ole tulevaisuuden tapa toimia. Tarvitaan uusia innovatiivisia järjestelmiä ja toimintatapoja, joilla voidaan yhdistellä ja hallinnoida samanaikaisesti eri asiakkaiden sekä omaa ohjeistusta ja tietokantoja kenenkään liikesalaisuuksia vaarantamatta. Tämän projektin tavoitteena on kehittää näitä järjestelmiä ja toimintatapoja sekä tuottaa niiden avulla asiakkaille lisäarvoa, myös uusia palveluita tarjoamalla. Koska konkreettiset palvelut voivat olla eri osa-alueillamme hyvinkin erilaisia, projektin tavoitteena ei ole keskittyä niihin, vaan sellaisen toimintatavan ja olosuhteiden luomiseen, joka mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittämisen ja tarjoamisen. Jotta tähän päästäisiin, on yrityksessä olevan tiedon, sekä hiljaisen että eksplisiittisen, tallentamiseen ja hyödyntämiseen kehitettävä tehokkaita tapoja. Projektiin liittyykin useita erilaisia osa-alueita, mm. työ Comos-järjestelmän parissa, osaamisen dokumentoinnin kehittäminen, uusien asiantuntijoiden kasvattaminen sekä koulutus (Kuva 1).

24 24 Kuva 1. Nykypäivän toimintamalli ja visio uudesta toimintatavasta. Työtä tehdään lähinnä Citec Engineeringin omin voimin, mutta mukana on myös Vaasan yliopisto sekä alueen pk-yrityksiä. Projekti on aloitettu marraskuussa 2006 ja sen on tarkoitus päättyä vuoden 2009 alussa. Citec Oy, Päivi Haapalainen Comma Image Oy RF-tuotannon kehittäminen ja kansainvälistyminen Yrityksen kuvaus Comma Image on uudenlainen kuvapalvelu, joka yhdistää uniikin skandinaavisen mainoskuvatuotannon ja maailman tehokkaimmat kuvien käsittely- ja jalostusyhtiöt. Lopputuloksena on ensimmäinen todellinen väylä tuoda suomalaisuus kuvina suurimpien markkina-alueiden mainosteollisuudelle. Comma Imagen aineisto ja kohderyhmä poikkeavat merkittävästi esim. Internetistä halvalla saatavista kuvista. Comma Imagen asiakkaat ovat tyypillisesti mainostoimistoja tai isojen yritysten markkinointiosastoja. Tausta Comma Image oli ensimmäinen suomalainen paikallista mainoskuvaa tuottava toimisto ja todennäköisesti ensimmäinen eurooppalainen kuvatoimisto Internetissä jo yli 10 vuotta sitten. Laadukkaita kuvia tuottavaksi profiloituneen toimiston innovatiivinen toimintatapa on tuonut jo vuosia sitten sopimus-asiakkaiksi eri alojen suurimmat suomalaiset yhtiöt. Vuonna 2005 yritys aloitti toteuttaa kunnianhimoista kansainvälistymissuunnitelmaa, joka takaa ainoan todellisen tien kasvuun ja kehitykseen. Kehityskaari Ensin aloimme itse tuottaa ainutlaatuisen raikasta ja luonnollista skandinaavista mainoskuvaa. Lisäksi valitsimme lahjakkaiden paikallisten kuvaajien upeimpia kuvakokoelmia. Kohtasimme uuden digikuvauksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Kävimme läpi, testasimme ja löysimme yritysten ja erehdysten kautta maailman parhaat ja tehokkaimmat digikuvien käsittelijät, sävyttäjät ja hakusanoittajat. Neuvottelimme laatukriteerit ja suurasiakashinnat. Rakensimme linjayhteydet ja tilavat palvelimet. Tapasimme kansainväliset kollegamme ja opimme heidän kuvatarpeistaan ja markkinointi-ideoistaan. Solmimme kymmeniä jälleen-

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Skaalatehokkuudesta korkeaan vaikuttavuuteen Esa Viitamo BIT Serve Brunch 8.5.2013 A) Pakkaus metsäklusterin veturina toimialatason näkökulma, teollinen evoluutio

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

VTT innovaatiokumppanina

VTT innovaatiokumppanina VTT innovaatiokumppanina 16.4.2007 Jouko Suokas, Executive Vice President, Business Solutions VTT as an Innovation Partner 2 VTT S STATUS AS PERFORMER OF R&D WORK Basic research Applied research UNIVERSITIES

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Mikko Kulmala, IT päällikkö & Jouko Poranen, Kehitysjohtaja 3 Step IT Group Oy 22.10.2008 Sisältö 3 Step IT Group

Lisätiedot

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Pikkaralan rautatieasema, Wikipedia 2 Tuotepohjaisuus, yksinkertaisuus, kvantitatiivisuus, kvantifioitavuus Hinta

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma

EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma Kansainvälisyyttä logistiikan kehittämiseen Ismo Mäkinen ohjelmapäällikkö 1 EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall.

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. We live in unpredictable times where the rules are Muokkaa changing perustyylejä so fast that formulas naps. for success are disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. Muokkaa Innovations

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer

From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer Hannu Saarijärvi Johdanto Yritykset ovat perinteisesti keskittyneet asiakasdatan hyödyntämisessä (CRM) omiin, yrityksen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot