30% lisää myyntiä heti!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30% lisää myyntiä heti!"

Transkriptio

1 30% lisää myyntiä heti! Opas menestyksekkään myyntikilpailun toteuttamiseksi. Sisältö 1. Myynnin muutos 2. Miksi myyntikilpailu? 3. Kenelle myyntikilpailu? 4. Ennen myyntikilpailua 5. Myyntikilpailun aloittaminen 6. Myyntikilpailun aikana 7. Myyntikilpailun lopettaminen 8. Saavutettuja tuloksia 9. Versioita ja tavoitteita 10. Miten ostan ja mitä maksaa?

2 1. Myynnin muutos Facebook uudisti tavan käyttää internetiä, Google teki ostajista kuninkaita ja keisareita. Applen ipad käveli paperiteollisuuden ja perinteisen median yli. Suurin muutos on asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos. Asiakkaat ottavat tarpeen tunnistettuaan selvää asioista ja toimijoista internetissä. Asiakas shoppaa itsenäisesti 60-90% ostoprosessista ja ilmiantaa itsensä yritykselle kiinnostuneena ostajana ostoprosessin viimeisillä metreillä. B2B -segmentissä 80% ostajista ei halua tavata myyjää ollenkaan. Asiakas odottaa tapaavansa asiantuntijan. Asiakkaiden odotukset, ostoprosessi ja erityisesti ostokäyttäytymisen muutos on syytä ymmärtää. Tästä syystä markkinointi- ja myyntiprosessi tulisi miettiä uusiksi joka organisaatiossa. Nopein ja kustannustehokkain keino on investoida moderneihin toimintoja automatisoiviin työkaluihin - mennään asiakasta vastaan sinne, missä asiakas ostoprosessiaan tekee eli pilveen. Näiden työkalujen sisäänajossa organisaatioiden kaikille tasoille myyntikilpailu on oiva sisäänajon väline. Myynnin kehittäminen myyntikilpailun keinoin Myynnin kehittäminen on tärkeää, kun yritys haluaa saada myynnistään kaiken mahdollisen irti. Myyntikilpailut ovatkin menekinedistämiskeino, joita käyttämällä saadaan helposti motivoitua myyjiä muutoksessa sekä lisättyä myyntiä. Myyntikilpailun avulla luodaan poikkeuksellisia elementtejä, joiden avulla saadaan organisaation top-of-mind -ajattelu hallintaan. Menetelmää on käytetty satoja vuosia menestyksekkäästi ja sen arvo kasvaa juuri silloin, kun pitäisi tehdä jotain ja äkkiä.

3 Kikkoja, käytäntöjä ja malleja myyntikilpailun toteuttamiseen. 2. Miksi myyntikilpailu? Myyntikilpailun ensisijainen tehtävä on kasvattaa myyntiä - selkeästi. Nykyaikaisilla menetelmillä toteutetuilla myyntikilpailumalleilla on kuitenkin jokseenkin outoa olla kytkemättä kilpailuun mukaan muitakin laadullisia tavoitteita. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos luo tällaisia esimerkiksi asiakaskyselyyn (inbound liidi) vastaamisen nopeus. Myyntikilpailun avulla näitä voidaan mitata. Myyntijohdon on aivan turha yrittää johtaa joukkoa, jos taustalla ei ole koneistoa, joka mittaa toimintoja. Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa. Motivaatio on se, mikä saa meidät saavuttamaan tavoitteemme. Motivoitunut myyjä yltää parempaan tulokseen ja parempaan myyntisuoritukseen. Motivaatiotekijät voidaan jakaa kahteen, vahvasti toisiinsa vaikuttavaan kategoriaan; sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, jolloin itse toiminta on tekijälle palkitsevaa. Eli sisäisestä motivaatiosta voidaan puhua silloin, kun myyjä kokee itse myyntitapahtuman olevan motivoivaa. Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat muun muassa vapauden tunne ja edistyksen ja henkilökohtaisen kasvun tunne. Ulkoiset motivaatiotekijät ovat usein näkyvämpi osa motivointia. Ulkoisilla motivaatiotekijöillä tarkoitetaan niitä, jotka vaikuttavat ihmiseen toimintaan ulkoapäin. Ulkoisiin motivaatiotekijöihin kuuluvat muun muassa raha, erilaiset edut sekä asema. Haluatko 30% lisää myyntiä? Jos kyllä, pystytä myyntikilpailu ja tee se!

4 3. Kenelle myyntikilpailu? 3.1. Tuotepäällikkö Tuotepäällikön arki on ajan ja resurssien kanssa taiteilua, oman tuotteen huomioarvon tavoitteellista kasvattamiseta myyjien sielunelämässä, unohtamatta myynnin kasvattamista. Tuotepäällikölle myyntikilpailu antaa metodin, jonka avulla myyjien top-of-mind saadaan ohjattua oikeaan uomaan. Käytäntöjä: Kauppiasomisteiselle myyntiketjulle on vuonna 2014 meneillään seitsemäs kilpailu. Ketjun eri tuoteryhmistä vastaavat tuotepäälliköt ovat ottaneet palvelun omakseen ja tätä on kehtitetty tuotepäälliköiden tarpeesta edelleen. Mukaan on tullut verkon yli kouluttaminen, pop-up kisat, yhteisöllisyys ja kilpailun linkittäminen tuotepäällikön arkeen. Tuotepäällikön ja myyntikilpailun yhteiseen kulttuuriin on syntynyt prosessi, joka alkaa koulutuksella (ns. lämmittely), jonka aikana myyjät keräävät kysymyksiin oikein vastaamalla pisteitä. Kysymyspatteristoja on pääsääntöisesti neljä, jotka vaihtuvat 1-2 viikon välein. Pisteet, jotka myyjät saavat osaamisesta eli oikein vastaamisesta, ovat lähtöpisteet tulevalle tuotemyyntikilpailulle. Johdannaisena tästä, jokainen myyjä hakee ja tutustuu tuotemateriaaleihin mahdollisimman hyvin, jotta saavat oikeat vastaukset kysymyksiin. Sivutuotteena myyjien osaamistaso asiakaskohtaamisissa tuotteiden kohdalla kasvaa olennaisesti. Varsinaisen myyntikilpailun alkaessa, kilpailevat samanaikaisesti sekä myyntiliikkeet että yksittäiset myyjät. Tämä luo liikkeisiin paineita saada mahdollisimman moni myyjä mukaan ja joka samanaikaisesti kasvattaa tiimihenkeä. Yksilötasolla käydään sitten oman myyntitaidon siivittämänä reilua myyntikilpailua koko ketjun kaikkien myyjien kesken. Tuotepäälliköllä tästä koko ruljanssista on pelkkää iloa. Positiivinen pöhinä kentällä on kuin 10 kättä enemmän tuotepäällikön arjessa. Jokainen käynti eri liikkeissä alkaa luontevasti myyntikilpailujuoruilla ja jatkuu täydentävänä tuotekoulutusräppinä ja henkilökohtaisena opastuksena tuotteen saloihin.

5 3.2. Myyntijohtaja, aluejohtaja, maajohtaja Johdon johdettava joukko saattaa olla hyvinkin kirjava - jälleenmyyjiä ja näiden esimiehiä - reppureita - omia myyjiä - yhteistyökumppaneita Esimerkki toimintamallista: Myyntijohtajan ohjatessa myyjille asiakastietokannasta (CRM tai muu) myyjille ns. soittolistoja, jäävät soittolistat hoitamatta tai niiden hallinnointi mihin on soitettu ja koska on työlästä. Myyjillä ei ole motivaatiota, eikä johdolla välineitä asian saattamiseksi kuntoon. CRM -järjestelmää vihaavat kaikki. Markkinointitoimenpiteiden tuottamat asiakasliidit jäävät hoitamatta samasta syystä. Rahaa palaa, tulosta ei synny, mitä teet? Kikka ja Ratkaisu: Ihan kaikki CRM -järjestelmät sisältävät paljon kuraa. Miten ja millä metodeilla se saadaan puhdistettua kuonasta. Jos ehdotat myynnille, että soitetaan tietokanta läpi, menee kiville aivan varmasti. Etkä pysty mittaamaan, onko asiakas kontaktoitu vai ei - kohtaat tuhat ja yksi valkoista valetta. Luodaan myyntikilpailu, jonka aluemyyntipäälliköt lanseeraavat jälleenmyyntiketjujen johdolle ja sitä kautta myyntiliikkeiden myyjille. Jokaisen myyntiliikkeen myyntijohtaja kirjaa jokaiselle myyjälle viikon ensimmäisenä päivänä 3 kpl asiakasliidiä CRM -kannasta jokaiselle myyjälle. Myyntijohtaja seuraa jokaisen myyjän toimenpiteitä asiakaskontaktoinnista ja tarjouksen tekemisestä aina kaupantekoon asti. Myyjä näkee oman suoritustasonsa suhteessa muihin alueensa myyjiin ja myyntijohtajat seuraavat oman liikkeensä suoritustasoa oman alueensa muihin liikkeisiin. Aluejohtajat näkevät oman alueensa suoritukset verrattuna muihin alueisiin. Älä lanseeraa CRM -järjestelmän läpikäyntiä, lanseeraa myyntikilpailu lisämyynnistä olemassaolevaan asiakaskantaan. Toteutetun myyntikilpailun tulokset: Yli asiakasliidiä käytiin läpi CRM tietokannasta 8 kuukauden aikana. Lisämyyntiä syntyi yli 500 uutta tuotetta ja yritys saavutti markkinajohtajuuden ensimmäistä kertaa historiansa aikana.

6 3.4. Myyjä, asiantuntija, asiakaspalvelija, asentaja, huoltaja, projektiohjaaja, toimittaja... Myyntikilpailun moottorit ja tuloksen tekijät. On savutettu tuloksia, jotka ylittävät sadoilla prosenteilla aikaisemmat suoritukset. Vaikka myyntikilpailu on päättynyt, myyjät kirjaavat suoritteita kilpailusivustolle ihan vain ollakseen parempia kuin muut. Koska seuraava kisa alkaa kysymys tuotepäällikölle ensimmäisen kisan jälkeen. Syntyy perinteitä ja ilmiöitä: kesäkisa, syksyn irroitus, tähtimyyjäkerho, pilottiklubi, jne. Huoltomiehestä myyntimies - käytännön esimerkki: Huoltoteknikon kiertäessä kenttää huoltokohteissa, tämä kohtaa lähes päivittäin tilanteen, jossa asiakkaalle pitäisi myydä uusi tuote huoltotoimenpiteen sijaan. Huoltoteknikoille oli toteutettu A4 lomake, johon teknikko kirjasi asiakkaan ja korvattavan tuotteen tiedot. Tarkoitus oli, että huoltoteknikko toimittaa A4 lomakkeen mahdollisimman nopeasti myynnille, jotta nämä pääsisivät tekemään kauppaa. Käytännössä lomaketta ei täytetty, eikä asiaa muistettu myyjää tavattaessa. Maajohtaja tunnisti ongelman ja haki tähän ratkaisua. Kikka: Toteutettiin myyntivinkkikilpailu. Huoltoteknikoille toteutettiin edealer -sovellus, jonne rakennettiin A4 lomakkeessa olleet kentät tietokannaksi. Kun huoltoteknikko kävi asiakkaan tiloissa ja totesi laitteen tarvitsevan uudistamista tai kokonaan uuden laitteen, tämä kirjasi tiedot ylös huoltoteknikolle hankittuun tablettiin, jossa edealer -sovellus toimi. Huoltoteknikko pystyi kuvaamaan huollettavan kohteen tabletilla, liittämään tämän asiakastietoon ja lähettämään kaiken datan myyntiin, jossa myyjillä oli vastaanottava edealer -sovellus käytössä. Huoltoteknikot järjestettiin tiimeihin ja jokaisella tiimillä oli oma myyntivinkkejä vastaanottava myyjä. Näin saatiin jännitettä arkiseen toimintaan ja reipasta kilpailuhenkeä tiimien kesken. Tulokset: Myynti sai päivittäin huoltoteknikoilta asiakasvinkkejä, joihin myyjä oli välittömästi yhteydessä. Huoltoteknikoiden toimittamista asiakasvinkeistä keskimäärin joka kolmas johti kauppaan.

7 3.5. Kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja Sisäiset myyntikilpailut versus kansainväliset myyntikilpailut edealer myyntikilpailu -alusta on skaalautuva. Samalla moottorilla on toteutettu sekä yrityksen organisaation sisäisiä ja yrityksen jälleenmyyntiverkostolle tarkoitettuja myyntikilpailuja. Menestyksekkäimpiä myyjiä innostavia myyntikilpailuja ovat olleet kansaninväliset myyntikilpailut. Se jotenkin kutkuttaa myyjää kansallisella tasolla kilpailla ulkomaisia kolleegoita vastaan. Uusasiakashankinnan aktivointi kansainvälisesti: Myyjien aktiivisuuden kasvattaminen uusien asiakkuuksien löytämiseen perinteisin excel/sähköposti/tavoiteasetanta -menetelmin ei tuottanut toivottuja tuloksia. Myyntikokouksissa asetetut tavoitteet ja puheet vesittyivät ja hautautuivat nopeasti arkirutiinien sekaan ja myynti kohdistui pitkälti helpoimpaan kohderyhmään eli olemassaoleviin asiakkuuksiin. Yrityksellä ei ollut myyjille tarkoitettua materiaalipankkia, vaan koko organisaatiolle toteutettu intranet hoiti materiaalipankin virkaa. Järjestelmä on jäykkä, sisältää paljon turhaa kaikille kaikkea kansainvälistä tietoa, myyjille olennaista materiaalia on vaikea löytää, eikä järjestelmä toiminut nykyaikaisissa kosketusnäytöllisissä älylaitteissa. Malli: Luotiin edealer -sovelluksen avulla myyntikilpailu, johon integroitiin Salesforce CRM -järjestelmän myynnit. Myyjä kirjasi myynnit Salesforce -järjestelmään siten, että edealer -sovellus integraatio tuotti oikein kirjatulle tuotemyynnille pisteitä automaattisesti. Myyjän tietoisuus siitä, että väärin kirjattu myynti CRM-järjestelmään ei tuottanut pisteitä, teki nopeasti myyjistä äärimmäisen huolellisia myynnin kirjaajia. Myyjät käyttävät asiakaskohtaamisissa pääasiallisesti kosketusnäytöllistä tablettia, josta myyjä pystyy nopeasti esittelemään asiakkaalle tuotetarjoamaa. Tulos: Salesforce CRM -järjestelmän käyttöaste- ja hyöty kasvoi merkittävästi ja tuotti tehdylle CRM -investoinnille lisäarvoa. Uusia asiakaskontakteja luotiin myyntikilpailun aikana lähes kaksinkertaisesti enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Uusia tuotteita myytiin lähes 600 kpl. Myyjät olivat selkeästi innostuneita uudesta toimintamallista, jossa merkittävää roolia esittää yhteisöllisyys ja läpinäkyvyys. Myyjillä on edealer -sovelluksessa yhteinen viestintäfoorumi ja myyjät näkevät kaikkien suoritukset reaaliaikaisesti. Syntyi ystävällishenkinen maaottelu, jossa jokaisen maan kaksi parasta palkittiin yhteismatkalla.

8 4. Ennen myyntikilpailua Jokainen myyntikilpailu lähtee liikkeelle tekemällä päätös. Päätöksen jälkeen lähdetään toteuttamaan projektia valitsemalla tähän työryhmä, jonka vastuulle myyntikilpailun järjestäminen annetaan. Yleensä päätöksen tekee yrityksen kehitysjohtaja, myyntijohtaja tai jopa hallituksen puheenjohtaja. Useimmiten nämä eivät kuitenkaan ole varsinaisen myyntikilpailun vetäjät, vaan tähän virkaan asettuu tuotepäällikkö, aluepäällikkö, myyntijohtaja tai myyntipäällikkö. On olennaisen tärkeää, että myyntikilpailulle saadaan äiti/isä, joka näkyvänä persoonana esiintyy ja viestii myyntikilpailun aikana pelaajille. To-do -lista ennen myyntikilpailua Osallistujista käytetään termejä: Ylin admin = kilpailun omistaja, ei välttämättä esiinny kilpailun aikana mitenkään Myynti/Tuotepäällikkö = isä/äiti, joka on näkyvänä esiintyjänä myyjille Pelaaja = myyjä, huolto, asennus tai muu kilpailuun osallistuva ja suorittava taso Nämä asiat pitäisi ensin käydä läpi: 1. Kenen on tarkoitus osallistua myyntikilpailuun - onko Pelaajilla tähän lupa - onko Pelaajilla mahdollisuus raportoida myyntejä työaikana - saadaanko myynnit siirrettyä automaattisesti jostakin järjestelmästä 2. Mitkä tuotteet ovat myyntikilpailussa mukana - keep-it-simple, liian paljon tuotteita tekee asioista vaikeita 3. Mikä on tuotteiden myyntikate ja mikä on myyntikilpailun tavoite, mallilaskelma - Asiakasohjauksia 1200 kpl 1 asiakasohjaus = kate 200 Lisämyynnin tavoite uutta asiakastoimenpidettä, 4 kk Kate Osallistumismäärä 20% Asentajissa (120 kpl), 10 asiakasohjausta / Projektipäällikkö Lanseeraustavoite 1200 asiakasohjausta / kampanja X 200 = Investointi , sisältää palkinnot Tuotto Ylläolevia asioita on hyvä pyöritellä talon sisällä ennen varsinaisen myyntikilpailu -projektin aloittamista. Ja kannattaa olla realisti laskelmien suhteen - ei ole kenenkään etu, jos tavoitellaan pilvilinnoja. Isolla pensselillä saadaan aikaiseksi investoinnin suuruusluokka. 4. Koska ja mille ajanjaksolle myyntikilpailu ajoitetaan - 3 kuukautta on optimaalisin pituus myyntikilpailulle - pidetäänkö myyntikilpailun tuotteet samana koko kisan ajan - onko tulossa uusia tuotteita, jotka vaativat oppimista - onko tulossa muita merkittäviä seikkoja, jotka vaikuttavat myyntiin (kampanjat)

9 4.2. Myyntikilpailu, excell ja sähköposti Huonosti suunnitelluista myyntikilpailuista on enemmän haittaa kuin hyötyä ja ne myös useimmiten epäonnistuvat ennen kuin ovat edes alkaneet. Monet yritykset uskovat myyntikilpailujen olevan ratkaisu myynnin lisäämiseen ja henkilöstön motivointiin, joten kilpailu suunnitellaan hätiköiden ja aloitetaan liian nopeasti. Tällaisissa tapauksissa tuloksiin ollaan usein tyytymättömiä ja johtajille jää huono maku myyntikilpailuista. Sähköposti-excell -yhdistelmä on varma tapa pilata myyntikilpailu. Myyntikilpailut tulee suunnitella huolellisesti, jotta ne saadaan mahdollisimman hyvin osaksi yrityksen myynninedistämis- ja markkinointistrategiaa. Myyntikilpailua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös se, sopivatko myyntikilpailut näihin strategioihin, ja jos sopivat niin missä vaiheessa niitä voi järjestää. Kilpailuja ei tule pitää sen takia, että kilpailijatkin järjestävät niitä. Kilpailun tavoitteet ja kohteet tulee kirjoittaa muistiin hyvissä ajoin ennen kilpailun aloittamista. Myyntikilpailujen suunnittelussa on hyvä muistaa muutama asia. Ensiksi kilpailusta voitettavan palkinnon on oltava tavoittelemisen arvoinen. Myyntikilpailut aiheuttavat ylimääräistä vaivaa myyjille, joten palkinnon tulee olla vaivan arvoinen. Toiseksi täytyy muistaa kilpailun aikaraja: koko vuoden kestävä kilpailu ei motivoi enää muutaman kuukauden jälkeen ja kilpaileminen unohtuu. Kaikkein tehokkaimpia myyntikilpailut ovat noin kolmen kuukauden pituisina. Kolmanneksi on muistettava tasapuolisuus. Kilpailulle tulee luoda realistiset ja yksinkertaiset säännöt, joita noudatetaan kilpailun alusta loppuun saakka. Liian monimutkaiset ja vaikeat kilpailut eivät motivoi myyjiä. Varmista myös, että tuotteita on saatavilla. On äärimmäisen noloa, mikäli tuotteet loppuvat kesken.

10 Kikkoja, käytäntöjä ja malleja myyntikilpailun toteuttamiseen Lanseeraus Myyntikilpailu ei ole myyntikilpailu, ellei siinä ole mukana Pelaajia. Myyntikilpailun lanseeraus on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin ennen kilpailun aloituspäivää. Kaikki mahdolliset tapaamiset, kokoukset, intrat, henkilöstölehdet jne. kannattaa täyttää hehkutuksella tulevasta myyntikilpailusta. Samalla Pelaajille on annettava mahdollisuus rekisteröityä Myyntikilpailualustalle, jonne luodaan valmiiksi kilpailua tukevia viestejä. Ken on Rooms laminaattitaitaja 2013? Myyntikilpailu alkaa osoitteessa varisilma.myyntikilpailu.fi Kilpailuaika Kaikki kunnia voittajalle! Kössi Ken kruunataan? Kuka lähtee ansaitulle palkintomatkalle? Berliini odottaa!

11 5. Myyntikilpailun aloittaminen 5.1. Myyntikilpailuun ilmoittautuminen Myyntikilpailu alkaa kilpailuun ilmoittautumisella. Ilmoittautumismenettely ratkaisee myös kilpailun aikana käytettävät viestintäkeinot. Kilpailu voidaan aloittaa seuraavilla menetelmillä: 1. Kilpailun operaattori saa listan kaikista Pelaajista ja Admin -tasoista - Myyntikilpailu -alustaan viedään tiedot ja asianomaisille toimitetaan käyttäjätunnukset 2. Kilpailun operaattori saa listan Pelaajien myyntiliikkeistä - Myyntikilpailu -alustaan viedään myyntiliikkeet - Pelaajat rekisteröityvät Myyntikilpailu -alustaan, valitsevat listasta oman myyntiliikkeen ja kirjautuvat sisään - Pelaajat saavat käyttäjätunnukset joko omaan sähköpostiosoitteeseen tai sms-viestinä matkapuhelimeen 3. Kilpailuun osallistujat saavat Myyntikilpailu -alustan verkko-osoitteen - Pelaajat rekisteröityvät Myyntikilpailu -alustaan ja saavat käyttäjätunnukset omaan sähköpostiin tai sms -viestinä matkapuhelimeen

12 5.2. Myyntikilpailun aloitusportaat Myyntikilpaluun voidaan luoda kynnykset tai portaat, jotka on saavutettava, jotta saa oikeuden osallistua varsinaiseen myyntikilpailuun. Tässä kohtaa myyntikilpailussa saavutettava palkinto on merkittävässä roolissa suhteessa osallistuvien tahtoon ylittää kynnys. Malleja kynnyksille: 1. Pelaajalle esitetään sarja kysymyksiä, joihin tämän on vastattava oikein. Vastaamalla oikein, myyntikilpailu -alusta avaa näkymän varsinaiseen myyntiraportointi -osioon. 2. Tiimikilpailun ollessa kyseessä, jokaisen tiimin jäsenen tulee olla rekisteröitynyt ja suorittanut esikoe ennen pääsyä varsinaiseen myyntikilpailuun. 3. Pelaajille voidaan järjestää usean viikon kestävä elearning -sessio, jonka aikana Pelaajat keräävät pisteitä osaamisesta. Pelaajan keräämät pisteet ovat aloituspisteet varsinaiselle myyntikilpailulle.

13 6. Myyntikilpailun aikana Myyntikilpailun kestäessä 3 kuukautta (optimi), nähdään jo 4 viikon session jälkeen selkeät Johtopelaajat. Saman näkevät myös kaikki muutkin Pelaajat ja se vaikuttaa Pelaajien motivaatioon. Tässä kohtaa pitää jo myyntikilpailun suunnitteluvaiheessa olla huomioituna seuraavia toimenpiteitä, joiden avulla Pelaajien motivaatiota ylläpidetään: 1. Toteuta viimeisen kuukauden aikana ns. käänteinen myyntikilpailu - saavutetut pisteet lyödään lukkoon - Pelaajille ilmoitetaan, että viimeisen kuukauden aikana saa suhteellisesti eniten myyntiään parantavar tuplapisteet - Pelaajat, jotka ovat suorituksissa häntäpäässä, saavat uuden mahdollisuuden nousta kärkeen 2. Toteuta viimeisen kuukauden aikana Kovin nousija -kilpailu - viimeisen kuukauden aikana suhteellisesti eniten myyntiään parantanut Pelaaja saa saman palkinnon kuin Myyntikilpailun kokonaiskilapilun voittaja 3. Toteuta ensimmäisen kuukauden jälkeen ns. indexi -kisoja - Pelaaja, joka suhteellisesti eniten parantaa kahdessa viikossa myyntiään edelliseen kahteen viikkoon verrattuna, saa palkinnon - Indeksi -kisa alkaa joka toinen viikko ja voittaja saa aina palkinnon 4. Palkitse kuukausittain Pelaaja jollakin huomiolla ja tee se julkisesti Myyntikilpailu -alustan kautta - Kuukauden myyjä - Paras Best Practise - Paras tiimi 5. Pyri tuottamaan Pelaajille kilpailun aikana asiakaspotentiaalia - Liidejä myynnille - Ovipumppukampanjoita liikkeisiin

14 7. Myyntikilpailun lopettaminen Hyvä myyntikilpailu kannattaa lopettaa hyvin. Kilpailun voittajat nostetaan myyntikilpailu -alustalla näkyvästi esiin ja annetaan näille mahdollisuus kertoa omin sanoin, miten ja millä tavalla saivat voiton aikaiseksi. Myyntikilpailun lopetus antaa oivan mahdollisuuden julkaista tulevan uuden myyntikilpailun aloitusajankohta ja tuotteet/palvelut, jotka siihen liittyvät. Samoin tavoiteltava palkinto on hyvä kertoa, jos tähän on mahdollisuus. 8. Tuloksia Myyntikilpailu tarjotaan ja toteutetaan kokonaisuutena, joka tuottaa siihen sijoitetun panoksen takaisin vähintään kertoimella 1,5. Alla listana muutama saavutettu tulos: Uudet henkilöautot myyjiä 150 kpl. Tulos:550 kpl lisää myytyjä uusia autoja Nostolaitteet myyjiä 28 kpl. Tulos: 600 kpl lisää nostolaitteiden myyntiä Kotien julkisivujen viimeistely ja huolto liikkeissä myyjiä 336 kpl. Tulos:10 % myynnin kasvua Vahinkovakuutukset jälleenmyyjiä 22 kpl. Tulos: 400 % myynnin kasvua Urheiluelektroniikka myyntipisteissä myyjiä 163 kpl. Tulos: 36 % myynnin kasvua Ohjelmistotuotteet myyntipisteissä myyjiä 300 kpl. Tulos: 15 % myynnin kasvua 9. Erilaiset tavoitteet vaativat erilaisen myyntikilpailun Myymisen muutos ja out-of-the-box -ajattelu. Myyntiorganisaatioista on tullut monille yrityksille kallis ja raskas taakka. Uusasiakashankinta perinteisin keinoin ei tuota tulosta. Myyntiarmeijan ylläpito syö katteet ja parhaat myyjät hakevat uusia haasteita - yrityksen ydinosaamista on katoamassa, mitä tehdä? Tavoitteena olisi säilyttää myyjien osaamispääoma ja samalla ulkoistaa myynti. Modernein menetelmin toteutettu myyntikilpailu mahdollistaa myynnin ulkoistamisen. Tämäntyyppiseen toimintaan on jo syntynyt osuuskuntia, jotka ottavat yrityksen myynnin ja myyjät vastuulleen, kouluttavat ja varustavat myyjät uusilla metodeilla ja älyvälineillä. Myyjät saavat tai ottavat reppuunsa yleensä myös samaa alaa lähellä olevia tuotteita tai palveluita. Myyntikilpailun avulla yritys kykenee seuraamaan ja ohjaamaan ulkoistetun myynnin suoritteita ja ruokkimaan ulkoistettua myyntiä esim. sisääntulleilla inbound liidien ohjauksella. Win-Win. Myyntikilpailun avulla sisäänajettu uusi-tapa-toimia vakiintuu yrityksen ydinprosessiksi. Muutosvalmennus. On paljon yrityksiä, jotka ostavat koulutus- ja valmennusalan yrityksiltä palveluita. Ostettu konsultti tulee, pitää oman sessionsa ja lähtee. Miten mitataan konsultaation tuoma hyöty? Miksi konsultointiin tehtyä investointia ei jalosteta eteenpäin eli seurataan, mitä tapahtuu, kun kädet ovat savessa - muuttuiko mikään? Koulutuksesta ja valmennuksesta saa irti paljon enemmän, kun siihen kytkee toimintoja mittaavan myyntikilpailun ja samalla konsultointiinvestoinnin kestoa koulutettavien top-of-mind -ajattelussa voidaan venyttää kuukausikaupalla. Samalla mitataan konsultin arvo ja osaamistaso.

15 Erityyppisiä kilpailumuotoja: - Liikkeiden kesken tiimikilpailuna, esimerkiksi maahantuojan promotiona. - Tiimien välisenä kilpailuna, soveltuu käytettäväksi myyntiketjuissa. - Henkilösarjassa, osallistutaan henkilökohtaisesti, toteutus liikkeittäin. - Kilpailuversioita voi olla käytössä yhtä aikaa useita, se nostaa mielenkiintoa ja haastetta sekä kannustaa osallistujia tekemään parhaansa. Erilaisia tavoitteita: - Lisämyyntimäärät: tuotekohtainen lukumäärä, keskihinta, myyntikate - Euromääräinen myynnin kasvu % tai/ja lukumäärän kasvu % - Osallistujien tuotetuntemuksen lisääminen - Myynti- ja neuvottelutaitojen lisääminen - Myönteinen vaikutus työilmapiiriin ja yhteishenkeen - Asiakaskontaktien vasteajan lyhentäminen 10. Miten ostan ja mitä maksaa Osoitteessa löytyy Ota yhteyttä -lomake, jolla kaikkein yksinkertaisimmin pääsee eteenpäin. Sivustolla on asiakaskohtaisia kuvauksia erityyppisistä myyntikilpailuista. Niistä saattaa löytyä sopiva malli, joka voisi toimia omalla kohdalla. Sivustolla on myös mahdollista kokeilla teknistä edealer -alustaa, klikkaa Kokeile tästä ja testaa. Kahta samanlaista myyntikilpailua ei ole, jokainen on räätälöity kokonaisuus, joka palvelee kutakin tavoitetta yksilöllisesti. Mitä yksinkertaisempi ja dynaamisempi myyntikilpailu on, sitä paremmin se toimii. edealer paketti 3 kuukauden myyntikilpailu alk , alv. 0%. Hinta ei sisällä palkitsemiskustannuksia ja muita palvelun tuottamiseen liittyviä kuluja kuten painotuotteita, kuvankäsittelyä, postituskuluja jne. edealer on myyntikilpailu palveluna -tuote. Maksat vain käytetyistä kuukausista! Tekninen edealer alusta on väline, jonka avulla toteutamme palvelun, jolla myyntikilpailu pystytetään. Palvelu kattaa mm. seuraavat osa-alueet: - ulkoasu - säännöt - toimintojen pisteytys - ranking -osiot - viestintämoduulit - elearning -alusta

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa CRM yksi tärkeimpiä työvälineitäsi Asiakkuudenhallinnan järjestelmä on yksi tärkeimmistä kasvavan yrityksen työvälineistä. Lyhenne CRM tulee sanoista Customer

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Palvelukriteeristö. Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui

Palvelukriteeristö. Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui Palvelukriteeristö Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui 1. Palveluhalukkuus arvioi: (0-50- 100) (Avoimet kommentit palveluhalukkuudesta ja siitä miten palvelutilanne alkoi) Myyjä

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Elämäsi. mahdollisuus!

Elämäsi. mahdollisuus! Elämäsi mahdollisuus! MIKSI partylite PartyLite auttaa sinua aloittamaan sinun elämäntyylisi sopivan liiketoiminnan, jolla voit saavuttaa unelmasi. Miksi PartyLite? Kodin tuoksut ovat kasvava liiketoiminnan

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Kuvaus Hinta (alv 0 %)

Kuvaus Hinta (alv 0 %) Hinnasto Showell tuote ja palveluhinnasto 1.6.2016 alkaen Suomessa. Lisenssit ja käyttöpalvelu Normaali käyttö Käyttäjälisenssi Käyttöpalvelu (perusmaksu) Oikeuttaa käyttämään Showell sovellusta ja/tai

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen Otetta opintoihin -ryhmämalli 19.5.2011 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun yliopistoon olin mukana vetämässä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Elisa Kassa kanta-asiakkuus

Elisa Kassa kanta-asiakkuus Elisa Kassa kanta-asiakkuus Elisa Kassa palvelun avulla asiakkaan tunnistaminen ja ostokäyttäytymisen seuranta sekä asiakkuuden raportointi on helppoa. Asiakkuuteen on mahdollista liittää kassalla koneellisesti

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Reseptejä asiakassuhteisiin

Reseptejä asiakassuhteisiin Reseptejä asiakassuhteisiin Asiakasta ei jätetä! Mikko Ojanen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1936-2 ISBN 978-952-14-1937-9 (sähkökirja) Kansi ja kuvat:

Lisätiedot

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu 13.9.2o16 Joonatan Voltti Myyntijohtaja, perustaja joonatan.voltti@tapin.fi +358 40 7455534 FEEDBACKLY LUKUINA 2012 250k perustamisvuosi palautetta kuukaudessa

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

myclub-ohje joukkueenjohtajalle

myclub-ohje joukkueenjohtajalle myclub-ohje joukkueenjohtajalle Mikä on myclub? Leppävaaran Pallo (LePa) on ottanut vuoden 2016 lopussa käyttöön myclub-jäsenpalvelun, jonka avulla hoidetaan seuran: jäsenrekisteri laskutus eri ryhmille

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Niina Turumäki, Valtiokonttori Marjaana Laine, valtiovarainministeriö Valtiokonttori Työnantajakuvateoriaa Matkan varrella opittua Tavoitteet ja todellisuus

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot