30% lisää myyntiä heti!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30% lisää myyntiä heti!"

Transkriptio

1 30% lisää myyntiä heti! Opas menestyksekkään myyntikilpailun toteuttamiseksi. Sisältö 1. Myynnin muutos 2. Miksi myyntikilpailu? 3. Kenelle myyntikilpailu? 4. Ennen myyntikilpailua 5. Myyntikilpailun aloittaminen 6. Myyntikilpailun aikana 7. Myyntikilpailun lopettaminen 8. Saavutettuja tuloksia 9. Versioita ja tavoitteita 10. Miten ostan ja mitä maksaa?

2 1. Myynnin muutos Facebook uudisti tavan käyttää internetiä, Google teki ostajista kuninkaita ja keisareita. Applen ipad käveli paperiteollisuuden ja perinteisen median yli. Suurin muutos on asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos. Asiakkaat ottavat tarpeen tunnistettuaan selvää asioista ja toimijoista internetissä. Asiakas shoppaa itsenäisesti 60-90% ostoprosessista ja ilmiantaa itsensä yritykselle kiinnostuneena ostajana ostoprosessin viimeisillä metreillä. B2B -segmentissä 80% ostajista ei halua tavata myyjää ollenkaan. Asiakas odottaa tapaavansa asiantuntijan. Asiakkaiden odotukset, ostoprosessi ja erityisesti ostokäyttäytymisen muutos on syytä ymmärtää. Tästä syystä markkinointi- ja myyntiprosessi tulisi miettiä uusiksi joka organisaatiossa. Nopein ja kustannustehokkain keino on investoida moderneihin toimintoja automatisoiviin työkaluihin - mennään asiakasta vastaan sinne, missä asiakas ostoprosessiaan tekee eli pilveen. Näiden työkalujen sisäänajossa organisaatioiden kaikille tasoille myyntikilpailu on oiva sisäänajon väline. Myynnin kehittäminen myyntikilpailun keinoin Myynnin kehittäminen on tärkeää, kun yritys haluaa saada myynnistään kaiken mahdollisen irti. Myyntikilpailut ovatkin menekinedistämiskeino, joita käyttämällä saadaan helposti motivoitua myyjiä muutoksessa sekä lisättyä myyntiä. Myyntikilpailun avulla luodaan poikkeuksellisia elementtejä, joiden avulla saadaan organisaation top-of-mind -ajattelu hallintaan. Menetelmää on käytetty satoja vuosia menestyksekkäästi ja sen arvo kasvaa juuri silloin, kun pitäisi tehdä jotain ja äkkiä.

3 Kikkoja, käytäntöjä ja malleja myyntikilpailun toteuttamiseen. 2. Miksi myyntikilpailu? Myyntikilpailun ensisijainen tehtävä on kasvattaa myyntiä - selkeästi. Nykyaikaisilla menetelmillä toteutetuilla myyntikilpailumalleilla on kuitenkin jokseenkin outoa olla kytkemättä kilpailuun mukaan muitakin laadullisia tavoitteita. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos luo tällaisia esimerkiksi asiakaskyselyyn (inbound liidi) vastaamisen nopeus. Myyntikilpailun avulla näitä voidaan mitata. Myyntijohdon on aivan turha yrittää johtaa joukkoa, jos taustalla ei ole koneistoa, joka mittaa toimintoja. Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa. Motivaatio on se, mikä saa meidät saavuttamaan tavoitteemme. Motivoitunut myyjä yltää parempaan tulokseen ja parempaan myyntisuoritukseen. Motivaatiotekijät voidaan jakaa kahteen, vahvasti toisiinsa vaikuttavaan kategoriaan; sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, jolloin itse toiminta on tekijälle palkitsevaa. Eli sisäisestä motivaatiosta voidaan puhua silloin, kun myyjä kokee itse myyntitapahtuman olevan motivoivaa. Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat muun muassa vapauden tunne ja edistyksen ja henkilökohtaisen kasvun tunne. Ulkoiset motivaatiotekijät ovat usein näkyvämpi osa motivointia. Ulkoisilla motivaatiotekijöillä tarkoitetaan niitä, jotka vaikuttavat ihmiseen toimintaan ulkoapäin. Ulkoisiin motivaatiotekijöihin kuuluvat muun muassa raha, erilaiset edut sekä asema. Haluatko 30% lisää myyntiä? Jos kyllä, pystytä myyntikilpailu ja tee se!

4 3. Kenelle myyntikilpailu? 3.1. Tuotepäällikkö Tuotepäällikön arki on ajan ja resurssien kanssa taiteilua, oman tuotteen huomioarvon tavoitteellista kasvattamiseta myyjien sielunelämässä, unohtamatta myynnin kasvattamista. Tuotepäällikölle myyntikilpailu antaa metodin, jonka avulla myyjien top-of-mind saadaan ohjattua oikeaan uomaan. Käytäntöjä: Kauppiasomisteiselle myyntiketjulle on vuonna 2014 meneillään seitsemäs kilpailu. Ketjun eri tuoteryhmistä vastaavat tuotepäälliköt ovat ottaneet palvelun omakseen ja tätä on kehtitetty tuotepäälliköiden tarpeesta edelleen. Mukaan on tullut verkon yli kouluttaminen, pop-up kisat, yhteisöllisyys ja kilpailun linkittäminen tuotepäällikön arkeen. Tuotepäällikön ja myyntikilpailun yhteiseen kulttuuriin on syntynyt prosessi, joka alkaa koulutuksella (ns. lämmittely), jonka aikana myyjät keräävät kysymyksiin oikein vastaamalla pisteitä. Kysymyspatteristoja on pääsääntöisesti neljä, jotka vaihtuvat 1-2 viikon välein. Pisteet, jotka myyjät saavat osaamisesta eli oikein vastaamisesta, ovat lähtöpisteet tulevalle tuotemyyntikilpailulle. Johdannaisena tästä, jokainen myyjä hakee ja tutustuu tuotemateriaaleihin mahdollisimman hyvin, jotta saavat oikeat vastaukset kysymyksiin. Sivutuotteena myyjien osaamistaso asiakaskohtaamisissa tuotteiden kohdalla kasvaa olennaisesti. Varsinaisen myyntikilpailun alkaessa, kilpailevat samanaikaisesti sekä myyntiliikkeet että yksittäiset myyjät. Tämä luo liikkeisiin paineita saada mahdollisimman moni myyjä mukaan ja joka samanaikaisesti kasvattaa tiimihenkeä. Yksilötasolla käydään sitten oman myyntitaidon siivittämänä reilua myyntikilpailua koko ketjun kaikkien myyjien kesken. Tuotepäälliköllä tästä koko ruljanssista on pelkkää iloa. Positiivinen pöhinä kentällä on kuin 10 kättä enemmän tuotepäällikön arjessa. Jokainen käynti eri liikkeissä alkaa luontevasti myyntikilpailujuoruilla ja jatkuu täydentävänä tuotekoulutusräppinä ja henkilökohtaisena opastuksena tuotteen saloihin.

5 3.2. Myyntijohtaja, aluejohtaja, maajohtaja Johdon johdettava joukko saattaa olla hyvinkin kirjava - jälleenmyyjiä ja näiden esimiehiä - reppureita - omia myyjiä - yhteistyökumppaneita Esimerkki toimintamallista: Myyntijohtajan ohjatessa myyjille asiakastietokannasta (CRM tai muu) myyjille ns. soittolistoja, jäävät soittolistat hoitamatta tai niiden hallinnointi mihin on soitettu ja koska on työlästä. Myyjillä ei ole motivaatiota, eikä johdolla välineitä asian saattamiseksi kuntoon. CRM -järjestelmää vihaavat kaikki. Markkinointitoimenpiteiden tuottamat asiakasliidit jäävät hoitamatta samasta syystä. Rahaa palaa, tulosta ei synny, mitä teet? Kikka ja Ratkaisu: Ihan kaikki CRM -järjestelmät sisältävät paljon kuraa. Miten ja millä metodeilla se saadaan puhdistettua kuonasta. Jos ehdotat myynnille, että soitetaan tietokanta läpi, menee kiville aivan varmasti. Etkä pysty mittaamaan, onko asiakas kontaktoitu vai ei - kohtaat tuhat ja yksi valkoista valetta. Luodaan myyntikilpailu, jonka aluemyyntipäälliköt lanseeraavat jälleenmyyntiketjujen johdolle ja sitä kautta myyntiliikkeiden myyjille. Jokaisen myyntiliikkeen myyntijohtaja kirjaa jokaiselle myyjälle viikon ensimmäisenä päivänä 3 kpl asiakasliidiä CRM -kannasta jokaiselle myyjälle. Myyntijohtaja seuraa jokaisen myyjän toimenpiteitä asiakaskontaktoinnista ja tarjouksen tekemisestä aina kaupantekoon asti. Myyjä näkee oman suoritustasonsa suhteessa muihin alueensa myyjiin ja myyntijohtajat seuraavat oman liikkeensä suoritustasoa oman alueensa muihin liikkeisiin. Aluejohtajat näkevät oman alueensa suoritukset verrattuna muihin alueisiin. Älä lanseeraa CRM -järjestelmän läpikäyntiä, lanseeraa myyntikilpailu lisämyynnistä olemassaolevaan asiakaskantaan. Toteutetun myyntikilpailun tulokset: Yli asiakasliidiä käytiin läpi CRM tietokannasta 8 kuukauden aikana. Lisämyyntiä syntyi yli 500 uutta tuotetta ja yritys saavutti markkinajohtajuuden ensimmäistä kertaa historiansa aikana.

6 3.4. Myyjä, asiantuntija, asiakaspalvelija, asentaja, huoltaja, projektiohjaaja, toimittaja... Myyntikilpailun moottorit ja tuloksen tekijät. On savutettu tuloksia, jotka ylittävät sadoilla prosenteilla aikaisemmat suoritukset. Vaikka myyntikilpailu on päättynyt, myyjät kirjaavat suoritteita kilpailusivustolle ihan vain ollakseen parempia kuin muut. Koska seuraava kisa alkaa kysymys tuotepäällikölle ensimmäisen kisan jälkeen. Syntyy perinteitä ja ilmiöitä: kesäkisa, syksyn irroitus, tähtimyyjäkerho, pilottiklubi, jne. Huoltomiehestä myyntimies - käytännön esimerkki: Huoltoteknikon kiertäessä kenttää huoltokohteissa, tämä kohtaa lähes päivittäin tilanteen, jossa asiakkaalle pitäisi myydä uusi tuote huoltotoimenpiteen sijaan. Huoltoteknikoille oli toteutettu A4 lomake, johon teknikko kirjasi asiakkaan ja korvattavan tuotteen tiedot. Tarkoitus oli, että huoltoteknikko toimittaa A4 lomakkeen mahdollisimman nopeasti myynnille, jotta nämä pääsisivät tekemään kauppaa. Käytännössä lomaketta ei täytetty, eikä asiaa muistettu myyjää tavattaessa. Maajohtaja tunnisti ongelman ja haki tähän ratkaisua. Kikka: Toteutettiin myyntivinkkikilpailu. Huoltoteknikoille toteutettiin edealer -sovellus, jonne rakennettiin A4 lomakkeessa olleet kentät tietokannaksi. Kun huoltoteknikko kävi asiakkaan tiloissa ja totesi laitteen tarvitsevan uudistamista tai kokonaan uuden laitteen, tämä kirjasi tiedot ylös huoltoteknikolle hankittuun tablettiin, jossa edealer -sovellus toimi. Huoltoteknikko pystyi kuvaamaan huollettavan kohteen tabletilla, liittämään tämän asiakastietoon ja lähettämään kaiken datan myyntiin, jossa myyjillä oli vastaanottava edealer -sovellus käytössä. Huoltoteknikot järjestettiin tiimeihin ja jokaisella tiimillä oli oma myyntivinkkejä vastaanottava myyjä. Näin saatiin jännitettä arkiseen toimintaan ja reipasta kilpailuhenkeä tiimien kesken. Tulokset: Myynti sai päivittäin huoltoteknikoilta asiakasvinkkejä, joihin myyjä oli välittömästi yhteydessä. Huoltoteknikoiden toimittamista asiakasvinkeistä keskimäärin joka kolmas johti kauppaan.

7 3.5. Kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja Sisäiset myyntikilpailut versus kansainväliset myyntikilpailut edealer myyntikilpailu -alusta on skaalautuva. Samalla moottorilla on toteutettu sekä yrityksen organisaation sisäisiä ja yrityksen jälleenmyyntiverkostolle tarkoitettuja myyntikilpailuja. Menestyksekkäimpiä myyjiä innostavia myyntikilpailuja ovat olleet kansaninväliset myyntikilpailut. Se jotenkin kutkuttaa myyjää kansallisella tasolla kilpailla ulkomaisia kolleegoita vastaan. Uusasiakashankinnan aktivointi kansainvälisesti: Myyjien aktiivisuuden kasvattaminen uusien asiakkuuksien löytämiseen perinteisin excel/sähköposti/tavoiteasetanta -menetelmin ei tuottanut toivottuja tuloksia. Myyntikokouksissa asetetut tavoitteet ja puheet vesittyivät ja hautautuivat nopeasti arkirutiinien sekaan ja myynti kohdistui pitkälti helpoimpaan kohderyhmään eli olemassaoleviin asiakkuuksiin. Yrityksellä ei ollut myyjille tarkoitettua materiaalipankkia, vaan koko organisaatiolle toteutettu intranet hoiti materiaalipankin virkaa. Järjestelmä on jäykkä, sisältää paljon turhaa kaikille kaikkea kansainvälistä tietoa, myyjille olennaista materiaalia on vaikea löytää, eikä järjestelmä toiminut nykyaikaisissa kosketusnäytöllisissä älylaitteissa. Malli: Luotiin edealer -sovelluksen avulla myyntikilpailu, johon integroitiin Salesforce CRM -järjestelmän myynnit. Myyjä kirjasi myynnit Salesforce -järjestelmään siten, että edealer -sovellus integraatio tuotti oikein kirjatulle tuotemyynnille pisteitä automaattisesti. Myyjän tietoisuus siitä, että väärin kirjattu myynti CRM-järjestelmään ei tuottanut pisteitä, teki nopeasti myyjistä äärimmäisen huolellisia myynnin kirjaajia. Myyjät käyttävät asiakaskohtaamisissa pääasiallisesti kosketusnäytöllistä tablettia, josta myyjä pystyy nopeasti esittelemään asiakkaalle tuotetarjoamaa. Tulos: Salesforce CRM -järjestelmän käyttöaste- ja hyöty kasvoi merkittävästi ja tuotti tehdylle CRM -investoinnille lisäarvoa. Uusia asiakaskontakteja luotiin myyntikilpailun aikana lähes kaksinkertaisesti enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Uusia tuotteita myytiin lähes 600 kpl. Myyjät olivat selkeästi innostuneita uudesta toimintamallista, jossa merkittävää roolia esittää yhteisöllisyys ja läpinäkyvyys. Myyjillä on edealer -sovelluksessa yhteinen viestintäfoorumi ja myyjät näkevät kaikkien suoritukset reaaliaikaisesti. Syntyi ystävällishenkinen maaottelu, jossa jokaisen maan kaksi parasta palkittiin yhteismatkalla.

8 4. Ennen myyntikilpailua Jokainen myyntikilpailu lähtee liikkeelle tekemällä päätös. Päätöksen jälkeen lähdetään toteuttamaan projektia valitsemalla tähän työryhmä, jonka vastuulle myyntikilpailun järjestäminen annetaan. Yleensä päätöksen tekee yrityksen kehitysjohtaja, myyntijohtaja tai jopa hallituksen puheenjohtaja. Useimmiten nämä eivät kuitenkaan ole varsinaisen myyntikilpailun vetäjät, vaan tähän virkaan asettuu tuotepäällikkö, aluepäällikkö, myyntijohtaja tai myyntipäällikkö. On olennaisen tärkeää, että myyntikilpailulle saadaan äiti/isä, joka näkyvänä persoonana esiintyy ja viestii myyntikilpailun aikana pelaajille. To-do -lista ennen myyntikilpailua Osallistujista käytetään termejä: Ylin admin = kilpailun omistaja, ei välttämättä esiinny kilpailun aikana mitenkään Myynti/Tuotepäällikkö = isä/äiti, joka on näkyvänä esiintyjänä myyjille Pelaaja = myyjä, huolto, asennus tai muu kilpailuun osallistuva ja suorittava taso Nämä asiat pitäisi ensin käydä läpi: 1. Kenen on tarkoitus osallistua myyntikilpailuun - onko Pelaajilla tähän lupa - onko Pelaajilla mahdollisuus raportoida myyntejä työaikana - saadaanko myynnit siirrettyä automaattisesti jostakin järjestelmästä 2. Mitkä tuotteet ovat myyntikilpailussa mukana - keep-it-simple, liian paljon tuotteita tekee asioista vaikeita 3. Mikä on tuotteiden myyntikate ja mikä on myyntikilpailun tavoite, mallilaskelma - Asiakasohjauksia 1200 kpl 1 asiakasohjaus = kate 200 Lisämyynnin tavoite uutta asiakastoimenpidettä, 4 kk Kate Osallistumismäärä 20% Asentajissa (120 kpl), 10 asiakasohjausta / Projektipäällikkö Lanseeraustavoite 1200 asiakasohjausta / kampanja X 200 = Investointi , sisältää palkinnot Tuotto Ylläolevia asioita on hyvä pyöritellä talon sisällä ennen varsinaisen myyntikilpailu -projektin aloittamista. Ja kannattaa olla realisti laskelmien suhteen - ei ole kenenkään etu, jos tavoitellaan pilvilinnoja. Isolla pensselillä saadaan aikaiseksi investoinnin suuruusluokka. 4. Koska ja mille ajanjaksolle myyntikilpailu ajoitetaan - 3 kuukautta on optimaalisin pituus myyntikilpailulle - pidetäänkö myyntikilpailun tuotteet samana koko kisan ajan - onko tulossa uusia tuotteita, jotka vaativat oppimista - onko tulossa muita merkittäviä seikkoja, jotka vaikuttavat myyntiin (kampanjat)

9 4.2. Myyntikilpailu, excell ja sähköposti Huonosti suunnitelluista myyntikilpailuista on enemmän haittaa kuin hyötyä ja ne myös useimmiten epäonnistuvat ennen kuin ovat edes alkaneet. Monet yritykset uskovat myyntikilpailujen olevan ratkaisu myynnin lisäämiseen ja henkilöstön motivointiin, joten kilpailu suunnitellaan hätiköiden ja aloitetaan liian nopeasti. Tällaisissa tapauksissa tuloksiin ollaan usein tyytymättömiä ja johtajille jää huono maku myyntikilpailuista. Sähköposti-excell -yhdistelmä on varma tapa pilata myyntikilpailu. Myyntikilpailut tulee suunnitella huolellisesti, jotta ne saadaan mahdollisimman hyvin osaksi yrityksen myynninedistämis- ja markkinointistrategiaa. Myyntikilpailua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös se, sopivatko myyntikilpailut näihin strategioihin, ja jos sopivat niin missä vaiheessa niitä voi järjestää. Kilpailuja ei tule pitää sen takia, että kilpailijatkin järjestävät niitä. Kilpailun tavoitteet ja kohteet tulee kirjoittaa muistiin hyvissä ajoin ennen kilpailun aloittamista. Myyntikilpailujen suunnittelussa on hyvä muistaa muutama asia. Ensiksi kilpailusta voitettavan palkinnon on oltava tavoittelemisen arvoinen. Myyntikilpailut aiheuttavat ylimääräistä vaivaa myyjille, joten palkinnon tulee olla vaivan arvoinen. Toiseksi täytyy muistaa kilpailun aikaraja: koko vuoden kestävä kilpailu ei motivoi enää muutaman kuukauden jälkeen ja kilpaileminen unohtuu. Kaikkein tehokkaimpia myyntikilpailut ovat noin kolmen kuukauden pituisina. Kolmanneksi on muistettava tasapuolisuus. Kilpailulle tulee luoda realistiset ja yksinkertaiset säännöt, joita noudatetaan kilpailun alusta loppuun saakka. Liian monimutkaiset ja vaikeat kilpailut eivät motivoi myyjiä. Varmista myös, että tuotteita on saatavilla. On äärimmäisen noloa, mikäli tuotteet loppuvat kesken.

10 Kikkoja, käytäntöjä ja malleja myyntikilpailun toteuttamiseen Lanseeraus Myyntikilpailu ei ole myyntikilpailu, ellei siinä ole mukana Pelaajia. Myyntikilpailun lanseeraus on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin ennen kilpailun aloituspäivää. Kaikki mahdolliset tapaamiset, kokoukset, intrat, henkilöstölehdet jne. kannattaa täyttää hehkutuksella tulevasta myyntikilpailusta. Samalla Pelaajille on annettava mahdollisuus rekisteröityä Myyntikilpailualustalle, jonne luodaan valmiiksi kilpailua tukevia viestejä. Ken on Rooms laminaattitaitaja 2013? Myyntikilpailu alkaa osoitteessa varisilma.myyntikilpailu.fi Kilpailuaika Kaikki kunnia voittajalle! Kössi Ken kruunataan? Kuka lähtee ansaitulle palkintomatkalle? Berliini odottaa!

11 5. Myyntikilpailun aloittaminen 5.1. Myyntikilpailuun ilmoittautuminen Myyntikilpailu alkaa kilpailuun ilmoittautumisella. Ilmoittautumismenettely ratkaisee myös kilpailun aikana käytettävät viestintäkeinot. Kilpailu voidaan aloittaa seuraavilla menetelmillä: 1. Kilpailun operaattori saa listan kaikista Pelaajista ja Admin -tasoista - Myyntikilpailu -alustaan viedään tiedot ja asianomaisille toimitetaan käyttäjätunnukset 2. Kilpailun operaattori saa listan Pelaajien myyntiliikkeistä - Myyntikilpailu -alustaan viedään myyntiliikkeet - Pelaajat rekisteröityvät Myyntikilpailu -alustaan, valitsevat listasta oman myyntiliikkeen ja kirjautuvat sisään - Pelaajat saavat käyttäjätunnukset joko omaan sähköpostiosoitteeseen tai sms-viestinä matkapuhelimeen 3. Kilpailuun osallistujat saavat Myyntikilpailu -alustan verkko-osoitteen - Pelaajat rekisteröityvät Myyntikilpailu -alustaan ja saavat käyttäjätunnukset omaan sähköpostiin tai sms -viestinä matkapuhelimeen

12 5.2. Myyntikilpailun aloitusportaat Myyntikilpaluun voidaan luoda kynnykset tai portaat, jotka on saavutettava, jotta saa oikeuden osallistua varsinaiseen myyntikilpailuun. Tässä kohtaa myyntikilpailussa saavutettava palkinto on merkittävässä roolissa suhteessa osallistuvien tahtoon ylittää kynnys. Malleja kynnyksille: 1. Pelaajalle esitetään sarja kysymyksiä, joihin tämän on vastattava oikein. Vastaamalla oikein, myyntikilpailu -alusta avaa näkymän varsinaiseen myyntiraportointi -osioon. 2. Tiimikilpailun ollessa kyseessä, jokaisen tiimin jäsenen tulee olla rekisteröitynyt ja suorittanut esikoe ennen pääsyä varsinaiseen myyntikilpailuun. 3. Pelaajille voidaan järjestää usean viikon kestävä elearning -sessio, jonka aikana Pelaajat keräävät pisteitä osaamisesta. Pelaajan keräämät pisteet ovat aloituspisteet varsinaiselle myyntikilpailulle.

13 6. Myyntikilpailun aikana Myyntikilpailun kestäessä 3 kuukautta (optimi), nähdään jo 4 viikon session jälkeen selkeät Johtopelaajat. Saman näkevät myös kaikki muutkin Pelaajat ja se vaikuttaa Pelaajien motivaatioon. Tässä kohtaa pitää jo myyntikilpailun suunnitteluvaiheessa olla huomioituna seuraavia toimenpiteitä, joiden avulla Pelaajien motivaatiota ylläpidetään: 1. Toteuta viimeisen kuukauden aikana ns. käänteinen myyntikilpailu - saavutetut pisteet lyödään lukkoon - Pelaajille ilmoitetaan, että viimeisen kuukauden aikana saa suhteellisesti eniten myyntiään parantavar tuplapisteet - Pelaajat, jotka ovat suorituksissa häntäpäässä, saavat uuden mahdollisuuden nousta kärkeen 2. Toteuta viimeisen kuukauden aikana Kovin nousija -kilpailu - viimeisen kuukauden aikana suhteellisesti eniten myyntiään parantanut Pelaaja saa saman palkinnon kuin Myyntikilpailun kokonaiskilapilun voittaja 3. Toteuta ensimmäisen kuukauden jälkeen ns. indexi -kisoja - Pelaaja, joka suhteellisesti eniten parantaa kahdessa viikossa myyntiään edelliseen kahteen viikkoon verrattuna, saa palkinnon - Indeksi -kisa alkaa joka toinen viikko ja voittaja saa aina palkinnon 4. Palkitse kuukausittain Pelaaja jollakin huomiolla ja tee se julkisesti Myyntikilpailu -alustan kautta - Kuukauden myyjä - Paras Best Practise - Paras tiimi 5. Pyri tuottamaan Pelaajille kilpailun aikana asiakaspotentiaalia - Liidejä myynnille - Ovipumppukampanjoita liikkeisiin

14 7. Myyntikilpailun lopettaminen Hyvä myyntikilpailu kannattaa lopettaa hyvin. Kilpailun voittajat nostetaan myyntikilpailu -alustalla näkyvästi esiin ja annetaan näille mahdollisuus kertoa omin sanoin, miten ja millä tavalla saivat voiton aikaiseksi. Myyntikilpailun lopetus antaa oivan mahdollisuuden julkaista tulevan uuden myyntikilpailun aloitusajankohta ja tuotteet/palvelut, jotka siihen liittyvät. Samoin tavoiteltava palkinto on hyvä kertoa, jos tähän on mahdollisuus. 8. Tuloksia Myyntikilpailu tarjotaan ja toteutetaan kokonaisuutena, joka tuottaa siihen sijoitetun panoksen takaisin vähintään kertoimella 1,5. Alla listana muutama saavutettu tulos: Uudet henkilöautot myyjiä 150 kpl. Tulos:550 kpl lisää myytyjä uusia autoja Nostolaitteet myyjiä 28 kpl. Tulos: 600 kpl lisää nostolaitteiden myyntiä Kotien julkisivujen viimeistely ja huolto liikkeissä myyjiä 336 kpl. Tulos:10 % myynnin kasvua Vahinkovakuutukset jälleenmyyjiä 22 kpl. Tulos: 400 % myynnin kasvua Urheiluelektroniikka myyntipisteissä myyjiä 163 kpl. Tulos: 36 % myynnin kasvua Ohjelmistotuotteet myyntipisteissä myyjiä 300 kpl. Tulos: 15 % myynnin kasvua 9. Erilaiset tavoitteet vaativat erilaisen myyntikilpailun Myymisen muutos ja out-of-the-box -ajattelu. Myyntiorganisaatioista on tullut monille yrityksille kallis ja raskas taakka. Uusasiakashankinta perinteisin keinoin ei tuota tulosta. Myyntiarmeijan ylläpito syö katteet ja parhaat myyjät hakevat uusia haasteita - yrityksen ydinosaamista on katoamassa, mitä tehdä? Tavoitteena olisi säilyttää myyjien osaamispääoma ja samalla ulkoistaa myynti. Modernein menetelmin toteutettu myyntikilpailu mahdollistaa myynnin ulkoistamisen. Tämäntyyppiseen toimintaan on jo syntynyt osuuskuntia, jotka ottavat yrityksen myynnin ja myyjät vastuulleen, kouluttavat ja varustavat myyjät uusilla metodeilla ja älyvälineillä. Myyjät saavat tai ottavat reppuunsa yleensä myös samaa alaa lähellä olevia tuotteita tai palveluita. Myyntikilpailun avulla yritys kykenee seuraamaan ja ohjaamaan ulkoistetun myynnin suoritteita ja ruokkimaan ulkoistettua myyntiä esim. sisääntulleilla inbound liidien ohjauksella. Win-Win. Myyntikilpailun avulla sisäänajettu uusi-tapa-toimia vakiintuu yrityksen ydinprosessiksi. Muutosvalmennus. On paljon yrityksiä, jotka ostavat koulutus- ja valmennusalan yrityksiltä palveluita. Ostettu konsultti tulee, pitää oman sessionsa ja lähtee. Miten mitataan konsultaation tuoma hyöty? Miksi konsultointiin tehtyä investointia ei jalosteta eteenpäin eli seurataan, mitä tapahtuu, kun kädet ovat savessa - muuttuiko mikään? Koulutuksesta ja valmennuksesta saa irti paljon enemmän, kun siihen kytkee toimintoja mittaavan myyntikilpailun ja samalla konsultointiinvestoinnin kestoa koulutettavien top-of-mind -ajattelussa voidaan venyttää kuukausikaupalla. Samalla mitataan konsultin arvo ja osaamistaso.

15 Erityyppisiä kilpailumuotoja: - Liikkeiden kesken tiimikilpailuna, esimerkiksi maahantuojan promotiona. - Tiimien välisenä kilpailuna, soveltuu käytettäväksi myyntiketjuissa. - Henkilösarjassa, osallistutaan henkilökohtaisesti, toteutus liikkeittäin. - Kilpailuversioita voi olla käytössä yhtä aikaa useita, se nostaa mielenkiintoa ja haastetta sekä kannustaa osallistujia tekemään parhaansa. Erilaisia tavoitteita: - Lisämyyntimäärät: tuotekohtainen lukumäärä, keskihinta, myyntikate - Euromääräinen myynnin kasvu % tai/ja lukumäärän kasvu % - Osallistujien tuotetuntemuksen lisääminen - Myynti- ja neuvottelutaitojen lisääminen - Myönteinen vaikutus työilmapiiriin ja yhteishenkeen - Asiakaskontaktien vasteajan lyhentäminen 10. Miten ostan ja mitä maksaa Osoitteessa löytyy Ota yhteyttä -lomake, jolla kaikkein yksinkertaisimmin pääsee eteenpäin. Sivustolla on asiakaskohtaisia kuvauksia erityyppisistä myyntikilpailuista. Niistä saattaa löytyä sopiva malli, joka voisi toimia omalla kohdalla. Sivustolla on myös mahdollista kokeilla teknistä edealer -alustaa, klikkaa Kokeile tästä ja testaa. Kahta samanlaista myyntikilpailua ei ole, jokainen on räätälöity kokonaisuus, joka palvelee kutakin tavoitetta yksilöllisesti. Mitä yksinkertaisempi ja dynaamisempi myyntikilpailu on, sitä paremmin se toimii. edealer paketti 3 kuukauden myyntikilpailu alk , alv. 0%. Hinta ei sisällä palkitsemiskustannuksia ja muita palvelun tuottamiseen liittyviä kuluja kuten painotuotteita, kuvankäsittelyä, postituskuluja jne. edealer on myyntikilpailu palveluna -tuote. Maksat vain käytetyistä kuukausista! Tekninen edealer alusta on väline, jonka avulla toteutamme palvelun, jolla myyntikilpailu pystytetään. Palvelu kattaa mm. seuraavat osa-alueet: - ulkoasu - säännöt - toimintojen pisteytys - ranking -osiot - viestintämoduulit - elearning -alusta

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2011 Emmi-Maria Hellstén MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Myyntityön

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Joensuu, Inka 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Riihimäki Inka Joensuu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES IDEANIKKARIN HUNAJAPURKKI Johdanto Viime keväänä, kun olin myymässä asuntoani, sain päähäni hullun ajatuksen. Ajattelin testata ihan käytännössä ideaani uudesta markkinointitavasta.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ronja Hautamäki. Sosiaalisen median hyödyntäminen B2B-myyntiä tekevän yrityksen myynnin lisäämisessä

Ronja Hautamäki. Sosiaalisen median hyödyntäminen B2B-myyntiä tekevän yrityksen myynnin lisäämisessä Ronja Hautamäki Sosiaalisen median hyödyntäminen B2B-myyntiä tekevän yrityksen myynnin lisäämisessä Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden yksikkö PK-yrittäjyyden koulutusohjelma 1(91) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN

TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN TOISET TEKEVÄT MAINOKSIA. ME TEEMME TULOKSIA. HYÖDYNNÄ B2B-MARKKINOINNIN UUSI MAHDOLLISUUKSIEN AIKAKAUSI. Tero Rantaruikka ID BBN IDBBN Läntinen Rantakatu 3, FI-20100 Turku, Finland Tel. +358 2 8145 0600

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot