Hoiva-alan palveluverkon esiselvitys. Petri Sipilä Virpi Pyykkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoiva-alan palveluverkon esiselvitys. Petri Sipilä Virpi Pyykkö 26.4.2010"

Transkriptio

1 Hoiva-alan palveluverkon esiselvitys Länsi-Uudellemaalle Petri Sipilä Virpi Pyykkö Vahvuutena Verkosto

2 ESITYS: 1. Toimeksianto, taustat ja jo aiemmin tehty työ 2. Haastattelut ja niiden yhteenveto 3. Palveluverkkomallit ja niiden sovellettavuus Länsi-Uudellamaalla 4. Miten jatketaan CASE Tampere/Kotitori - Palveluintegraattori

3 TOIMEKSIANTO Toimeksiantaja: Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy/AKO Länsi-Uusimaa Toteuttaja Service Park Provider Oy/SPP Palveluverkkojen kehitys: Selvittää alueen hyvinvointitoimijoiden tahtotila ja pääkriteerit verkostoitua Koota verkostojen ydintoimijat ja vetäjät sekä toimintamalli Laatia toimintasuunnitelma palveluverkon käynnistämiseksi Työsuunnitelma: 15 htp ajalla seuraavasti: Tutustuminen jo tehtyyn työhön ja työn tarkennus Asiakkaan kanssa Kuntien edustajien haastattelut (7-8 kpl) Palveluntuottajien (veturitaso) haastattelut (8-10 kpl) Osapuolten yhteistapaaminen, seminaari Raportointi Suunnittelu, valmistautuminen haastatteluihin ja näiden dokumentointi Toteutustapa: avoin haastattelu, tapaustutkimus

4 TAUSTAKSI Tehdyt selvitykset aiemmin: - Länsi-Uudenmaan hyvinvointiklusterin tulevaisuus ja strategiat (Merilä ) - Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä/ Lost -alue (Nordic Healthcare Group 2009) -Yhdessä! Tillsammans! (Damico ) Valtakunnallinen kehitys: - PARAS- hanke ja tuottavuusohjelma (VM) - KASTE-hanke (STM) - HYVÄ-hanke (TEM) - KOKO-ohjelman Hyvinvointiverkosto - Sitra: palvelusetelit, Kuntaohjelma MITEN?

5

6

7

8

9

10

11 Toimialaraportti 11/ Riitta Kettunen toimialapäällikkö, TEM Toimialaraportti 11/2008 Riitta Kettunen toimialapäällikkö, TEM

12 Big Picture Kotona Terveenä Kunnan velvoitteet ja väestön ikääntyminen Kunta Kunta Sairaalat, terveyskeskukset, sosiaalitoimi Sairaalat, terveyskeskukset, sosiaalitoimi Kehitys Pienyrittäjät Pienyrittäjät Apua tarvitsevat Tehostettu apu Terveet Kotona asuvat Sairaat Terveet Kotona asuvat Sairaat (Ikä) Hoitokodit Hoitokodit Omatoimiset Omatoimiset Apua tarvitsevat (Ikä) Tehostettu apu Taustalla olevat muutokset: Rakennemuutos: - ikärakenteen ja terveyden yleinen kehitys - uhka vai mahdollisuus? - pääkaupunkialueen kasvu - arvomaailman muutokset yhteiskunnassa ja yksilötasolla - kuntatalouden rajoitteet - työvoiman saatavuus

13 Haastattelut Kari Kaján toimitusjohtaja Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Merja Salmi toimitusjohtaja Sosiaalitaito Oy Pekka Puistosalo kehittämispäällikkö Lohjan kaupunki Heikki Saxéll Hoitokoti Apilaniitty Oy Tuija Vasander toimitusjohtaja Hoivakoti Tuija Oy Ella Kainulainen Hoivakoti Tuija Oy Ralf Backman sairaanhoitoalueen johtaja Lohjan sairaala Tero Eskola Kylpylähotelli Päiväkumpu Maarit Källman toimitusjohtaja Hopeaniemi Oy Anu Harttunen-Rytkönen toimitusjohtaja Villa Sipriina Oy Gun Eklund toimitusjohtaja Folkhälsan Syd Ab Pirjo Ivanoff johtava sairaanhoitaja Hoivakoti Karoliina Oy Torbjörn Ahlblad toimitusjohtaja Mentline oy Aija Takala hallituksen pj. Mentline oy Raija Tiainen toiminnanjohtaja Betesda-säätiö Marja Koski johtava hoitaja Betesda-säätiö Leena Joki-Korpela asiakaspäällikkö Innofocus Riitta-Liisa Reiterä perusturvakuntayhtymän johtaja Karviainen Paula Kinnunen johtaja Siuntion Hyvinvointikeskus Paula Ihamäki myyntipäällikkö Siuntion Hyvinvointikeskus Arja Yliluoma perusturvajohtaja Lohjan kaupunki Päivi Vakkuri palvelujohtaja Palvelukeskus Syysviiru Raija Aalto toimitusjohtaja Palvelukeskus Syysviiru Arne Nummenmaa perusturvajohtaja Raaseporin kaupunki Jyrki Hakkarainen kehitysjohtaja Raaseporin kaupunki Terttu Louhikoski-Alasuutari kehitysjohtaja TTS

14 Toimijoiden keskeiset syyt olla mukana puolipäiväseminaareissa: Vastaus kysymykseen: Mitä olette olleet hakemassa? Selkeästi tärkein: 1.Olla mukana foorumeissa, joissa kunta on mukana ja hakee yhteistyötä! Seuraavaksi tärkeimmät järjestyksessä: 2. Tavata vertaisia kollegoja/yrityksiä ja oppia tai saada uusia ideoita heiltä. 3. Oppiminen mielenkiintoisista alustuksista ja puheenvuoroista 4. Olla mukana kehityksessä. Ei suoranaisesti tullut esiin mutta ilmeisimmin oli piilevänä taustalla: 5. Luoda/hakeutua yhteistyöhön muiden kanssa

15 Kuntien kommentit haastatteluissa 1: Vastaus kysymykseen: Mitä mieltä olette palveluverkon synnyttämisestä? Kaikki kolme haastateltua perusturvajohtajaa ja muut taustahaastatellut totesivat: 1. Periaatteessa kaikki laadukas tarjonta lähtökohtaisesti on tervetullutta. 2. Kunnan intressissä on tukea kehitystä, jossa yksilöt halutessaan, voivat turvallisesti ja elämäänsä halliten asua mahdollisimman pitkään kodeissaan tai kodinomaisissa palvelukodeissa. 3. Kunnan intressissä on tukea kaikkea kehitystä, joka tukee ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. 4. Palvelusetelit tuonevat lisäapua asiaan. Soveltamisalueita ilmeisimmin ollaan laajentamassa

16 Kuntien kommentit haastatteluissa 2: Vastaus kysymykseen: Mitä ongelmia näette kunnan palveluja täydentävien toimijoiden toiminnassa? Yhteenvetona käydyistä keskusteluista: 1. Pienet toimijat eivät halua/pysty/osaa vastata kunnan hankintaprosessiin riittävällä tasolla. Onko toimijoita ja palveluja riittävästi saatavissa? 2. Suurilla toimijoilla on luonnollisesti mittakaavaetu puolellaan: - Suurempia hankintakokonaisuuksia kerralla - Uskottavampia pitkällä tähtäimellä (liiketoimintaosaaminen kaikilla alueilla on hanskassa, talousresurssit turvalliset, tarvittaessa selvä vastapuoli pitkälläkin tähtäimellä) - Helpompi ohjata ja kontrolloida kokonaisuuksia - Jatkossa on panostettava tieto- ja hyvinvointitekniikkaan 3. Mitään periaatteellista estettä pienemmille toimijoille ei tullut esiin. Vain toivomus, että esim. verkottumalla rakentavat selkeämpiä kokonaisuuksia.

17 Kuntien kommentit haastatteluissa 3: Vastaus kysymykseen: Miksi pienten toimijoiden verkottaminen on kunnan kannalta hankalaa? Seuraava vapaa yhteenveto käydyistä erillisistä haastatteluista: 1. Ensin on pohdittava, mikä kunnan vastuu ja velvollisuus tällaisessa rakenteellisessa kehityksessä on. Periaatteessa markkinoiden pitäisi toimia itsenäisesti. 2. Kunnan resurssit, ennen kaikkea aika- ja johtamisresurssit ovat poikkeuksellisen kuormitetut kuntien ja niiden omien palvelujen rakenteiden muuttuessa. 3. Kunnat kyllä panostavat vuorovaikutukseen ulkopuolisten toimijoiden kanssa erityisesti yritysjärjestöjen ja kehitysyhtiöitten kautta. Tämä ei ilmeisesti ole kuitenkaan riittävää. Pitäisikö olla suorempia vuorovaikutuskanavia?

18 Kuntien kommentit haastatteluissa 4: Vastaus kysymykseen: Miten tällaiseen hyvinvointipalvelujen verkkohankkeeseen olisi kunnan mahdollista panostaa? Pohdittavaksi esiselvityksen purkuseminaarissa: 1. Voiko kunta ylipäätään olla vetovastuussa? Riittääkö aktiivinen osallistuminen? 2. Rahoituksellisesti kuntaosuudet lienevät niukat? Rahoitusinstrumentteja toki tähän tarkoitukseen on ilmeisesti riittävästi? Erilliskysymys: 3. Miten järjestää riittävä ja kattava vuorovaikutus kunnan ja muiden osapuolien välillä operatiivisella palvelutasolla (tilaus-toimitus-raportointi) ja palvelujen kehittämistasolla?

19 Työikäisten hyvinvointia tukevat toimijatahot: Näillä tilaaja ei ole pääsääntöisesti kunta eikä markkinointia kohdisteta yksilötasolle koteihin. Palvelut tuotetaan keskitetysti. Ikäkohdistus ei ole seniortasolle. Selvityksen painotusta oudoksuttiin: 1. Ilmeisimmin ko. selvitys ei koske meitä, toimintamme kohdistus on erilainen. 2. Eikö kunnan järjestämisvastuun taakkaa pienennä hyvä yleiskunto ja terveys? Tuntuisi järkevältä tavalla tai toisella ottaa tämä hankkeissa huomioon. Toisaalta: 3. Näiden toimijoiden palvelut toki ovat mieluusti käytettävissä normaaleina ostopalveluina hankkeissa ja hankkeen toimijoille. Pohdittavaksi esiselvityksen purkuseminaarissa: 4. Miten tämä ennaltaehkäisevä toiminta otetaan hankkeessa huomioon?

20 HUS/Lohjan sairaala/ralf Backman: Voimakkaasti esiin tullut asia: 1. Suuri tarve hallita kokonaisohjatusti kotiuttamisprosessi. Kun ei ole prosessia, yksityiskohtien (oireiden) hoitamiseen ei pidä panostaa. Nyt kustannukset kokonaisuudessaan lienevät tarpeettomat suuret: - Oikea paikka ja hoito potilaalle - Kerralla valmis, systemaattinen askellus kotiin sahaaminen on kallista kaikille osapuolille, ei vähiten potilaalle Tästä on hanke valmisteilla/käynnissä!

21 Haastateltujen suurehkojen toimijoiden kommentteja: Lähtökohta: 1.Useimmilla on liiketoiminnalliset perusasiat kunnossa koskien keskitettyä palvelutuotantoa 24/7 -periaatteella (johtamis-, laatu- ja tietojärjestelmät) 2.Useimmat kuuluvat myös laajempaan, valtakunnalliseenkin toimijaketjuun Silti verkottumista selkeästi kannatettiin ja siihen oltiin halukkaita sekä osallistumaan että rajallisesti panostamaan: 3.Kumppanuutta kuntien kanssa halutaan kasvattaa. 4.Yhteistä alueen hyvinvointihenkistä brändiä ja markkinointia voitaisiin tehostaa 5.Yhteistoiminta-alueita ja mahdollisuuksia löytyy mm.: - yhteishankinnat - yhteinen resurssipooli (sijaistukset, rekrytoinnit, yöpartio yms.) - erikoisosaamisen parempi ristiin käyttö - yhteinen koulutus ja kehityshankkeet nähtiin mahdollisuutena - vertaistoiminta Koteihin suunnatut palvelut jakoivat mielipiteitä: osalla on strategiassa, osalla ei.

22

23 Haastateltujen pienempien toimijoiden kommentteja: Lähtökohta: 1. Useimmilla oli liiketoiminta kunnossa. 2. Selkeätä yhdentymistarvetta oli olemassa (vrt. Hoitokoti Apilaniitty ja Hoivakoti Karoliina -> Päiväkumpu) Verkottumista kannatettiin selkeästi ja sitä odotettiin. Siihen oltiin halukkaita sekä osallistumaan että rajallisesti panostamaan: 3. Kumppanuutta kuntien kanssa halutaan kasvattaa. 4. Yhteistä markkinointia halutaan kehittää 5. Yhteistoiminta-alueita ja mahdollisuuksia löytyy mm.: - yhteisesiintyminen tarjouksissa, laajempi tarjooma - yhteishankinnat - yhteinen resurssipooli - yhteiset pientoimijat alueella (hieronta, jalkahoito jne.) - yhteiset vakiotoimittajat alueella (ATK, juristipalvelut, talousosaaminen, kuljetuspalvelut, virkistyspalvelut jne.) - yhteinen koulutus (ensiapu, haavahoito, hapetus jne.) - vertaistoiminta, ongelmanratkaisut, ei yksin huolineen Koteihin suunnatut palvelut oli usealla strategiassa, myös päivätoiminta.

24 Mikroyrittäjiä tässä yhteydessä ei haastateltu: Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Kari Kajánin ja Innofocuksen Leena Joki-Korpelan kautta korostui välillisesti : 1. Perustettavat mikroyritykset ja yrittäjäksi ryhtyvät henkilöt kaipaavat voimakkaasti toimialaan erikoistunutta kasvupohjaa, eräänlaista yritysalustaa. Tämän toimintaan voisi kuulua: - taloushallinnon palvelut - ATK-palvelut - juridiikan ja yritysneuvonnan palvelut - markkinoinnin ja myynnin palvelut, myös tarjoukset hankintalain mukaan - ajanvarauspalvelut - laskutus ja rahaliikennepalvelut - erilaiset tukipalvelut (logistiikka, hankinta, rekrytointi, koulutus jne.) Malli olisi kiinteä ja pysyvä, ei siis vain hautomovaihetta koskeva. 2. Pientoimijat ovat erittäin arvopohjaisia palvelun tuottajia ja haluavat keskittyä hoivaan, ei liiketoiminnan muihin alueisiin (jossa onkin suuri osaamisvaje). Uskomuksena on, että hoivapalveluverkkoon liittyy runsaasti mikroyrittäjiä, heti kun konsepti on selvä. Kehittäjiksi näistä yrittäjistä monikaan ei lähtisi. Uskomus on luonnollisesti selvitettävä laajemmalla mikroyrityskyselyllä myöhemmin.

25 Ratkaisumalleja: Neljä (4) erilaista hyvinvointipalveluverkon ratkaisumallia hahmottui: 1. Päivänkakkaramalli pientoimijoille, jossa yhteiseen keskukseen organisoidaan halutut palvelut. Keskus voisi olla yhteisomisteinen ja/tai siihen voi ryhtyä joku erillinen toimija kumppanuussuhteessa muihin. 2. Rengasmalli keskisuurille, tyypillisesti 24/7-toimijoille, jossa painopiste on pidemmän tähtäimen toimintaedellytyksissä (markkinointi, brändi, kunta sekä yhteistyö hankinnassa, resursoinnissa jne.) 3. Veturivetoinen palveluverkkomalli jonkin/joidenkin suurempien toimijoiden ympärille ja niiden liiketoimintaosaamista hyödyntäen. Malli on ainakin osin kumppanuusperusteinen, ei voimakkaan alisteinen (ostopalvelut). Malli soveltuu sellaisen suuremman toimijan ympärille, joka strategiassaan haluaa olla koteihin suunnattujen palvelujen tuottamisessa mukana intervalli-, päivätoiminta- ja omien erikoisosaamispalvelujen lisäksi sekä näkee asiakaskeskeisesti kehittyvän markkinan elinkaaret. 4. Tehostetun kotiuttamisprosessin malli yliorganisatorisesti kohdennettuna. Malleja voidaan tarkastella erillisinä tai rakentaa niistä yhdistelmiä.

26 Päivänkakkaramalli on perusmalli pientoimijoille, jossa yhteiseen keskukseen organisoidaan halutut palvelut. Keskus voi olla yhteisomisteinen ja/tai siihen voi ryhtyä joku erillinen toimija kumppanuussuhteessa muihin. Mykerö on tyypillisesti oma yritys, joka suorittaa yhdessä sovitut tehtävät terälehtien lukuun. Tällaisia voisivat olla erilaiset taloushallinnon palvelut, atk- ja mobiilit palvelut, juridiikan ja yritysneuvonnan palvelut, markkinoinnin ja myynnin palvelut, tarjoukset hankintalain mukaan, ajanvarauspalvelut, laskutus ja rahaliikennepalvelut, erilaiset muut tukipalvelut (logistiikka, hankinta, rekrytointi, koulutus) Terälehdet ovat pienyrittäjiä, jotka keskittyvät itse hoivapalveluihin. Mallin perusvoima on ammattimaisessa, laadukkaassa markkinoinnissa ja myynnissä, tuotannonohjauksessa sekä laskutuksessa ja raportoinnissa eritoten suhteessa suurasiakkaisiin. Tarjoamat monipuolistuvat, lait ja asetukset hallitaan. Jatkuva kehitys (atk, mobiilisuus, teknologia, laatu) mahdollistuu. Ongelmallista saattaa olla yhteisen ymmärryksen ja tahdon synnyttäminen. Yrittäjät eivät helposti luovu itsenäisyydestään. Kunkin yrittäjän omat ratkaisut hidastavat.

27 Veturivetoinen palveluverkkomalli syntyy jonkin/joidenkin suurempien toimijoiden ympärille ja niiden liiketoimintaosaamista hyödyntäen. Malli mieluusti ainakin osin on kumppanuusperusteinen, ei voimakkaan alisteinen (ostopalvelut). Malli soveltuu sellaisen suuremman toimijan ympärille, joka strategiassaan haluaa olla koteihin suunnattujen palvelujen tuottamisessa mukana intervalli-, päivätoiminta- ja omien erikoisosaamispalvelujen lisäksi. Ja näkee asiakaskeskeisesti kehittyvän markkinan elinkaaret. Veturi on tyypillisesti 24/7-yritys, joka toimii ympärillään olevien pienyritysten vetäjänä. Veturi toimii suurasiakkaisiin systeemitoimittajana, so. vastaa koko palveluverkkonsa toiminnasta ja ohjaa sitä. Veturin toimintaan usein liitetään pienyritysten hallintopalvelut. Veturi pääsääntöisesti vastaa kehityksestä. Mallin perusvoima veturin kannalta on joustavassa kapasiteetissa, erityisesti asiakaskeskeiseen toimintaan siirryttäessä. Pienet yrittäjät saavat ammattimaisesti hoidetut perusprosessit ja tukipalvelut (vrt. Päivänkakkaramallin mykerö). Ongelmana nähdään ansaintalogiikka ja vaiva veturin kannalta. Pienyrittäjät pelkäävät itsenäisyytensä menettämistä. Kokoero mahdollistaa perusteettoman vallan käytön.

28 Rengasmalli syntyy tasavertaisten toimijoiden välille. Rengasmalli varovaisesti, itsenäisyyksistä tinkimättä tuo suuruuden voimaa yhteismarkkinointiin, -hankintoihin, yhteisresursseihin ja sijaisuuksiin, kehitykseen ja vertaistukeen. Rengasmalli saattaa olla välivaihe yhteistyön tiivistämisessä. Se on helppo synnyttää ja tiivistää yhteis- toimintaa jatkossa. Ongelmana usein on se, että toimintamalli jää kevyeksi yhteistyöksi eikä tuo verkottumisen potentiaalisia hyötyjä. Johtajuus jää usein ratkomatta.

29 Muita toimintamalleja, joita tässä esityksessä ei korosteta: Franchising on konseptina toimiva. Hoiva-alalla siitä tosin ei ole paljon toimivia esimerkkejä. Joitakin toki on. Franchising on alisteinen, sopimuksiin perustuva, valmiiksi mietitty kokonaisuus. Helppo ottaa käyttöön. Ongelmina koetaan usein liian tiukat säännöt sekä toimijoiden mielestä liian suuret korvaukset tukipalveluista ja kehityksestä. - Suurin ongelma lienee yhteisen oppimisen ja kehittämisen vaikea toteuttaminen alisteisessa toiminta- mallissa. Malliin hyvinvointipuolella on vaikea sisältää joustava, monipuolinen palvelutarjonta ja asiakaslähtöinen toiminta. Suurten toimijoiden alisteinen alihankinta on luonnollisesti yksi toimiva malli sekin. Erilaiset www-sivut ja sähköiset katalogit välittävät sirpaleisesti tarjontaa sitä tarvitseville. Näissä asiakaskohtainen palveluohjaus jää usein toteutumatta. Samoin eri palvelujen asiakaskohtainen koonti (synerginen integrointi).

30 Pohdintaa eri palveluverkkomallien sovellettavuudesta Länsi-Uudenmaan hoiva-alan palveluverkkoa ajatellen: Keskeisimmät tarpeet: 1. Riittävän ja joustavan kapasiteetin varmistaminen (kodit, palveluasuminen) 2. Palvelujen ohjaus keskitetysti (operatiivinen toimivuus, sopimusten hallinta) 3. Laaduntuottokyky (laatujärjestelmä ja -käytännöt) 4. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen (hankintalaki) Jatkossa myös 5. Jatkuvan kehityksen toteutuminen (teknologia, raportoinnin tarpeet, ICT) Tärkeätä on asiakaskohtainen palvelunohjaus ja tarvittavien palvelujen hallittu koonti. Tulevaisuuden tarpeet toteuttaa parhaiten päivänkakkaramalli sekä veturimalli. Kummassakin on selkeä roolitus ja johtaminen. Rengasmalli on tavallaan kevein, joskin hyvä liikkeelle lähdettäessä.

31 Miten jatkaa palveluverkon/verkkojen synnyttämistä alueelle: Esiselvityksessä on selkeästi tullut esiin: 1. Kaikilla yhteinen näkemys palveluverkkojen tarpeellisuudesta, orastava tahtotila on 2. Nykyistä parempi vuorovaikutus on tarpeen eri osapuolten välillä hankintalaki huomioon ottaen. Rajapintarakenteita kehittämällä saadaan kokonaisuuteen sekä operatiivista että strategista tehokkuutta. Selvittämättä olevia, jatkossa tarkennettavia asioita 3. Miten pienyritykset ovat valmiit kehitykseen yrityskysely ja erilaisia tupailtoja 4. Esiselvityksessä ei myöskään selvitetty valtakunnallisten, usein kansainvälisellä rahoitustaustalla toimivien yritysten suhtautumista palveluverkkoihin selvitettävä Seuraava askel on rakentaa liiketoimintamalli palveluverkolle: 5. Ketkä ovat mukana ja missä rooleissa? Onko reunaehtoja? 6. Miten palveluverkko konkreettisesti toimii? Palveluverkon liiketoimintasuunnitelma 7. Hyötyjen ja haittojen konkretisointi muka olevien osapuolten kannalta. Miten win-win toteutuu hankkeessa? 8. Tuleeko kysymykseen yksi iso palveluverkko ohjauksineen, perusturva-alueittaiset palveluverkot vai vielä pienemmät, osin funktionaaliset verkot? 9. Hankesuunnitelma palveluverkon/-verkkojen rakentamiseksi

32 Valmiudet ja tahtotila ESISELVITYS LTS-vaihe CAP:n perustaminen CAREPARKIN (CAP) rakentamisprosessi Käynnistäminen Perusvalmius toimeksiantoihin Rakenteiden luominen Toimiva palveluverkko Toiminnan vakiinnuttaminen Vakiintunut palveluverkko Jatkuva parantaminen 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 15 kk 18 kk

33

34

35

36 YHTEENVETO Esiselvitys LTS 1 Päätös CAP:sta Käynnistäminen 2 Rakenteiden luominen 3 Toiminnan vakiinnuttaminen Jatkuva parantaminen Kokonaiskesto 1 2,5 v. toimijakentän valmiusasteesta riippuen

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntauudistus ja hyvinvointi Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Kukoistava kotihoito Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Hakukonsortio Jyväskylän kaupunki, hallinnoija Hankasalmen kunta Joutsan kunta Jämsän kaupunki Keuruun kaupunki Kinnulan kunta

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa 1 20.03.2017 Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Lisäämme mahdollisimman

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille 22.9. 2016 TEM Ohjelma 12:30 12:40 Tilaisuuden avaus Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12:40 13:00

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS. Keski-Suomen SOTE Anu Pihl. ohjausryhmälle

PALVELUOHJAUS. Keski-Suomen SOTE Anu Pihl. ohjausryhmälle PALVELUOHJAUS Keski-Suomen SOTE 2020 ohjausryhmälle 4.6.2015 Anu Pihl Anu Pihl 3.6.2015 Anu Pihl 3.6.2015 TILANNEKUVA Palveluohjauksen näkökulmasta PALVELUN TARVE Tiedon hankinta itsepalveluna Palveluohjaus

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Service Park Provider Oy

Service Park Provider Oy Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys SPP Verkostokonsultit www.spp finland.fi ja www.verkostokonsultit.fi Verkostomanageripalvelun pilotointi Piiru hanke Service Park Provider Oy (SPP)

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl Toiminnan muutostarpeet Kustannuspaineet (kuntatalous, kestävyysvaje) Kysynnän kasvu (ikääntyminen) Tarjonnan

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

YRTES-HANKE sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa

YRTES-HANKE sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa YRTES-HANKE 2008-2010- sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa Hankkeen taustaa Hankkeen tavoite Hyödynsaajat Toimenpiteet Tulokset 1 Hankkeen taustaa Miten

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi malli maailmalla ja Suomessa. Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija Sitra

Henkilökohtainen budjetointi malli maailmalla ja Suomessa. Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija Sitra Henkilökohtainen budjetointi malli maailmalla ja Suomessa Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija Sitra Hebun tavoitteista meillä ja muualla Tarjota asiakkaalle vapaus valita omiin tarpeisiinsa haluamansa

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus 2015 KEHA keskuksen k k perustamisen taustalla Pohjautuu selvitysmies Rauno Saaren esitykseen. Taustalla ovat myös ALKU hanketta koskevan selonteon

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot