HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia"

Transkriptio

1 HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 Haaste HoivaRekry -hankkeessa Työn tuottavuuden parantaminen uudella toimintamallilla Henkilöstöresurssien uusi kohdentaminen ja profilointi Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

3 Innovaatioprosessi ja välittäjäorganisaatiot (makrotaso) (Koskenlinna ym. 2005) Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

4 Hankekohtaisista verkostoista organisaatio- ja toimialarajat ylittävään innovaatioympäristöön A. Substanssitekijät; omaan alaan liittyvä ammattitaito, tietämys alan vaikutuskanavista ja verkostoista sekä liiketoimintaosaaminen B. Rakenteelliset tekijät; tuotannontekijät, kysyntä, lähija tukialat, kilpailukenttä sekä lainsäädäntö, normit ja instituutiot C. Dynaamiset tekijät keskittyvät tieto- ja vuorovaikutusprosesseihin, joiden avulla substanssiosaaminen muutetaan rakenteiden avulla arvoksi tarvitaan pysyviä foorumeita, jotka mahdollistavat vuoropuhelun Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

5 Innovaatioympäristön ehdoton edellytys on että alueelta löytyy riittävästi tuotanto-, kehitys- ja innovaatioverkostoja ja että niillä olisi toimivia kytköksiä keskenään ja että ne pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ei reagoimaan menneeseen Palmenian pääosaamisalueet: Hyvinvointi Henkilöstön ja organisaatioiden kehittäminen Opetustoimen kehittäminen Verkko- ja viestintä Tutkimus ja kehittäminen Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

6 KO KOHDERYHMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tuotekehitys ja tuotteistaminen Palvelun tuotanto pidän itseni ajan tasalla, mitä tapahtuu keiden kanssa haluan reagoida, mitä tulee tapahtumaan Markkinointi keiden kanssa teen itseni tunnetuksi Tuotannon ja markkinoinnin tuki tiedän mahdollisuuteni ja pystyn vaikuttamaan Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

7 Ensimmäinen askel Kehittämishankkeen/muutoksen kiireellisyyden ja välttämättömyyden perusteleminen omassa organisaatiossa Testaaminen verkostossa; onko potentiaalinen partneri vastannut kehittämisestä ollut osallisena kehittämisryhmässä ollut uuden toimintamallin testaajana ollut mukana rekrytoinnin juurruttamisessa Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

8 Toinen askel Vision ja strategian laatiminen verkostossa. Partnerit mukana kaikissa vaiheissa alusta saakka. Visualisoi visio, mikä on ankkuri, mitkä strategiset kärjet Ensimmäinen kärki on työn tuottavuudessa Toinen työn ja osaamisen kohtaamisessa Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

9 Kolmas askel Ohjaavan tiimin perustaminen asiakasyrityksistä Veturi (ankkuri)yritykset mallintajina ja uuden tiedon välittäjinä Kokonsa ja käytettävissä olevien resurssiensa puolesta niillä pitäisi olla kykyä käyttää alueen/alan tutkimustietoa hyväksi Omalla osallistumisellaan veturiyritykset luovat paremmat mahdollisuudet myös pienemmille menestyä Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

10 Neljäs askel Foorumin luominen jatkuvalle vuoropuhelulle visioon johtavasta keinovalikoimasta on johdon tehtävä Niin myös valtuuksien antaminen henkilöstölle osallistua keinovalikoimasta päättämiseen ja vision mukaiseen toimintaan HoivaRekryssä systemaattisen vuoropuhelun päättäjien ja toimijoiden välillä mahdollistaa 2 kertaa vuodessa pidettävät kehittämistyöpajat Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

11 Vastaukset HoivaRekryssä 1. Parempi kannattavuus uudella toimintamallilla Profilointityökalun avulla 2. Johtamisvalmennus (Jet) opintopiirityöskentelynä 3. Kehittämistyöpajat 2 x vuodessa kumppanuusfoorumeina 4. Hoiva-assistenttien pilottikoulutus ja testaaminen Jet-työyhteisöissä Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

12 Viides askel Lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen Toimintatutkimuksen kytkeminen mukaan osana kehittämisprosessia Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

13 Kuudes askel Uuden tuotteen kaupallistaminen Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

14 Testaa yhteysverkon toimivuus seuraavilla ulottuvuuksilla Kaupallistaminen voin vaikuttaa, miten alalla tapahtuu voin reagoida, kun alalla tapahtuu voin seurata, mitä alalla tapahtuu Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi

15 Seitsemäs askel Uusien toimenpiteiden juurruttaminen osaksi yrityksen normaalia toimintaa. Koulutuksen/tuotekehitysprosessin kesto riittävän pitkäksi, jotta juurruttaminen saadaan liikkeelle Viranomaisten ja päättäjien kytkeminen riittävän varhaisessa vaiheessa mukaan ideointiprosessiin vrt. kehittämistyöpajat Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi