Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin"

Transkriptio

1 Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin

2 Toimialat ja projektikokonaisuudet palvelusetelihankkeessa Palvelusetelihankkeessa on tällä hetkellä neljä toimialaa Hammashoito Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Päivähoitopalvelut Näitä toimialoja tarkastellaan sisällöllisten projektikokonaisuuksien kautta ICT -projektit Hinta asiakasmaksulaskuun projekti Sähköinen palveluseteliprojekti Palveluseteliportaaliprojekti Substanssiprojektit Markkinoiden kehittämisprojektit 2

3 PALVELUSETELIHANKE Sisällölliset projektikokonaisuudet Toimialat ICT -projektit Substanssiprojektit Markkinoiden kehittäminen Palveluhinta asiakkaalle Sähköinen palveluseteli a) potilastiedot WEBportaali b) laskutus a) b) c) d) e) Yrittäjyys Markkinaosaaminen HAMMASHOITO TERVEYSPALVELUT VANHUSPALVELUT PÄIVÄHOITO 3

4 Tavoitteet Projektikokonaisuuksien yksittäiset projektit läpäisevät kaikki toimialaprojektit Yksittäisten projektien on tarkoitus ratkaista kaikkia toimialoja koskevia yhteisiä ongelmia Esimerkiksi yrittäjyys tai palveluseteliportaali Saatua tietoa ja kokemuksia voidaan soveltaa toisille toimialoille. Näin on erityisesti teknisten projektien ja markkinoiden kehittämisen osalta. 4

5 Ketkä pääsevät mukaan? (ensimmäinen vaihe) Suuret ja keskisuuret kunnat Sitran rahoitus kohdistuu näihin kuntiin Kokoavat oman alueensa kunnat mukaan Yhteiset seudulliset hyväksymiskriteerit palveluntuottajille Yhteiset soveltamisalat kunnille 5

6 Sisällölliset projektikokonaisuudet 6

7 Hinta asiakasmaksulaskuun -projekti Projektissa kunta ilmoittaa asiakasmaksulaskussa kunnalle aiheutuvan kustannuksen palvelun tuottamisesta. Hinta voi olla kunnalle aiheutunut keskimääräinen kustannus palvelun tuottamisesta. Sitra maksaa ohjelmoinnista tai muusta teknisestä työstä aiheutuneet kertakulut Kunta vastaa hinnan määrittelystä ja siitä aiheutuvista kustannuksista Kunta päättää niistä palveluista, joiden asiakasmaksulaskuihin hinta laitetaan. Tämä projekti on edellytys sille, että Sitra rahoittaa muita palvelusetelihankkeen projekteja kunnassa. 7

8 Sähköinen palveluseteliprojekti Projektissa palveluseteliasiakkaiden hoitosuunnitelman (maksusitoumuksen), potilastietojen (asiakastietojen) siirtäminen ja laskutustietojen toimittaminen tapahtuu sähköisesti palveluntuottajalle ja kuntaan. Projektista toteutetaan jo pilottia Helsingin hammashuollossa. Helsingin hammashuollossa saatuja kokemuksia ja sovellutuksia otetaan käyttöön muissa kunnissa, kun ne valmistuvat. Tunnistautumisessa käytetään Valviran varmennekorttia, jotka Sitra maksaa projektin ensivaiheeseen osallistuvien kuntien palveluntuottajille. Projektissa selvitetään myös muiden sähköisten maksukanavien ja - välineiden käyttöä palvelusetelin toteuttamisessa. Sitra rahoittaa hanketta ja kunta tuo oman henkilöstöpanoksensa projektin kehittämiseen. 8

9 Palveluseteliportaaliprojekti Tuottajarekisteri pohjautuu Valviran keräämiin tietoihin. YSTERI Projekti on valtakunnallinen ja se toteutetaan yhdessä Sitran, Suomen kuntaliiton, projektikuntien ja Valviran kanssa. Tämä projekti liittyy kiinteästi palveluntuottajien hyväksymiskriteereihin. Tuottajarekisterin sisältömäärittelyt tehdään kevään 2009 aikana. 9

10 Substanssiprojekti Palvelusetelin sovellettavuus toimialanpalveluissa Palvelutuottajien hyväksymiskriteerien määrittely Valtakunnalliset kriteerit Seudulliset hyväksymiskriteerit Palvelusetelin arvon määritteleminen Seudullisen arvon määrittely Palvelusetelin integroiminen osaksi talousarviota Ostopalvelusopimusrahojen käyttö palveluseteleihin? Palveluiden tuotteistaminen ja prosessien tehostaminen palvelusetelien myöntämisessä ja käsittelyssä 10

11 Projektipäällikkö substanssiprojektissa Projektipäällikkö on kuntapalvelujen osaaja Toimii kunnassa ja verkostoituu toimialansa muihin kuntatoimijoihin Projektipäällikkö toimii muutosagenttina jalkauttamalla palvelusetelihankeen omalla toimialallaan Integroida ja soveltaa teknisten projektien ja markkinoiden kehittämisprojektit osaksi substanssia Omaksua muiden toimialojen substanssiprojektien kokemuksista ja siirtää ne omalle toimialalle Projektipäällikön tehtäviä voidaan jakaa myös lyhyt kestoisempiin jaksoihin, joita Sitra tukee ulkopuolisella muutosjohtamisen konsultilla 11

12 Markkinoiden kehittämisprojekti Kuntien markkinaosaamisen kehittäminen Kuntien palvelutoiminnan lainsäädännöllinen viitekehys Yksityisen tarjonnan monipuolistaminen 12

13 Missä mennään? 13

14 Sähköinen palveluseteli Tällä hetkellä Sitralla ja Helsingin kaupungilla on yhteinen projekti, jossa selvitetään mahdollisuudet asiakastietojen sähköistämiseen ja laskutuksen sähköisiin sovellutuksiin. Projektin määrittelyvaihe loppuu toukokuussa. Nyt arvioidaan projektin jatkoa Helsingin kaupungin kanssa Palveluseteliportaaliprojekti Palveluseteliportaalin määrittelyvaihe aloitettu. Tavoitteena toiminnallinen vaatimusmäärittely ja liiketoiminnallisten mahdollisuuksien selvitys. Tavoitteena on tuottaa myös linjauksia palvelusetelin kansallisille ratkaisuille. Valmistuu syyskuussa

15 Substanssiprojekti Palvelusetelihankeen jalkauttamisen suunnittelu ja esivalmistelu aloitettu syksylle 2009 ja keväälle Valmistuu elokuu 2009 Palvelusetelihankkeen Roadshow toteutetaan yhdessä kuntaliiton kanssa elo- ja syyskuussa Kunnan talousarvioprosessi ja palvelusetelin käyttöönotto loppuraportti valmistuu kesäkuussa 2009 Päivähoidossa tehdään Palveluseteli päivähoidossa selvitystä Tavoitteena on selvittää Mitä palveluseteli voisi tarkoittaa päivähoidossa? Valmistuu elokuussa

16 Markkinoiden kehittämisprojektit Valmistellaan Kuntaliiton kanssa hankkeita. 16

17 ICT -projektit hammashoidossa Hinta asiakasmaksulaskuun Hammashoito Helsinki Päivähoito Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa Perustetaan tiedotusprojekti, jossa valmistellaan kunnille materiaalia ja toimintamalli hinnan ilmoittamisesta asiakasmaksulaskussa hammashoidon asiakkaille 17

18 Alustava ehdotuskunnille yhteistyöstä Esimerkki vanhuspalveluista 18

19 Vanhuspalveluprojektin sisältö Selvitetään palvelusetelin sovellettavuus kuntien rahoittamissa vanhuspalveluissa Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto vanhuspalveluissa Kehitetään ja otetaan käyttöön yleistettävissä olevia toimintamalleja ja -tapoja Kehitetään vanhuspalvelujen markkinoiden tarjontaa ja laatua 19

20 Mihin osapuolet sitoutuvat? Kuntaohjelma sitoutuu rahoittamaan ja tukemaan kuntia vanhuspalvelujen palveluseteliprojektissa Sovitaan yhdessä projektipäällikön palkkaamisesta tai/ja muutosjohtamisen tuesta (sovitaan yhdessä) Sovitaan yhdessä projektin jalkauttamisesta ja etenemisestä Sovitaan yhdessä erikseen rahoitettavista projekteista Kunnilta edellytetään omaa työpanosta ja sitoutumista projektin keston ajaksi Vanhuspalvelujen palveluseteliprojektin kestoksi on (alustavaksi) 20

21 Mihin osapuolet sitoutuvat? Sitran kuntaohjelma ja osallistuvat kunnat tekevät sopimuksen, missä yleisellä tasolla ilmoitetaan sitoutuneisuus vanhuspalveluprojektin sisältöön ja toteuttamiseen Tällä sopimuksella kunnan sitoutuu yleisellä tasolla osallistumaan projektiin ja varaamaan nimeämilleen henkilöille aikaa osallistua projektin kokouksiin ja tapaamisiin Yksityiskohtaisemmista ja konkreettisista projekteista, joihin sitoutuu kunnan rahaa ja resursseja tehdään erilliset sopimukset 21

22 Miten projekti etenee? Mukaan lähteviltä kunnilta edellytetään ensimmäisessä vaiheessa, että hyväksyvät hinnan asiakasmaksulaskuihin. Sitra maksaa tästä aiheutuvat kustannukset Toisessa vaiheessa selvitetään palvelusetelin sovellettavuus vanhuspalvelupalveluihin Sitra ja kunnat päättävät asiasta yhdessä Kolmannessa vaiheessa tehdään suunnitelma, miten palveluseteliä sovelletaan vanhuspalveluissa? Päätetään projektipäälliköstä ja muutosjohtamisen tarpeesta Neljännessä vaiheessa lähdetään toteuttamaan projektisuunnitelmaa Tässä vaiheessa integroidaan myös muita kuntia ja alueita työstämään muutosta 22

23 Projektiin liittyvistä asioista sopiminen Projektiin liittyvistä asioista keskustellaan yhdessä Sitran kuntaohjelmien ja projektiin osallistuvien kuntien kanssa 23

24 Kiitos!

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Inka Piippo 20.12.2012 2 Tiivistelmä Laki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluseteleistä

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta 11.12.2008 2 1. Yleistä...3 2. Työryhmän toimeksianto...4 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa 2008...4 3.1. Omaishoidon palveluseteli...4

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 2 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys HUOMIOITHAN, ETTÄ KYSEESSÄ ON LUONNOS. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe)

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Palvelukortti maksamisen välineenä

Palvelukortti maksamisen välineenä Sitran selvityksiä 31 Palvelukortti maksamisen välineenä Esa Tolonen Maaliskuu 2010 2 Sitran selvityksiä 31 2 Sisällysluettelo Hankkeen lähtötilanne ja tavoitteet... 3 Palvelukortti konseptina... 4 Laajuus

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ Projektin nimi (lyhenne): Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö Suunnitelman laatimispäivä: 16.3.2015 Suunnitelman laatijat: Leena Karppinen, Saija Pöntinen Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot