Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Markku Kiiski Kela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2007. 19.11.2007 Markku Kiiski Kela"

Transkriptio

1 Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Markku Kiiski Kela 1

2 Esityksen sisältö Taustoja Projektin tilanne: missä mennään? Aikataulu ereseptin toiminnallisuudet Erityiskysymyksiä Kansalaisen katseluyhteys Käyttöönotosta Haasteita 2

3 Lähtökohtia Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (L 61/2007), voimaan Asetus valmisteltavana Laki velvoittaa terveydenhuollon toimijat ja apteekit liittymään valtakunnalliseen järjestelmään Neljän vuoden siirtymäaika Valtio maksaa kustannukset siirtymäaikana Käyttömaksut siirtymäkauden jälkeen 3

4 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä Tavoitteena parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta Helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista Valtakunnallinen ereseptikeskus Kansallinen lääketietokanta Sähköinen lääkemääräys laaditaan samalla tavalla kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä Sähköiset lääkemääräykset voidaan toimittaa jokaisesta apteekista; asiakkaan valinnanvapaus Koskee julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa 4

5 Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut Erikois-sh Perus-th Yksit. th Diagnostiset palvelut Labra Sähköinen asiointi ja itsepalvelu Päätöksentuki Johdon työkalut ja raportointi Kansalaisen katseluyhteys Ajanvaraus ja vastaava Resurssien hallinta ja vastaavat Uudet sovellukset toteutetaan paikallisesti Kansalliset palvelut Apteekit Kertomus- ja asiakasjärjestelmät Arkisto Kela Loki- ja valvonta Kela Viestinvälitys Kela Koodistot Stakes Kuvantaminen Biosignaalit Viranomaiset Vakuutusyhtiöt Hakemistoja rekisteröinti Kela Suostumusten hallinta Kela eresepti Varmentaminen Tilastot -palvelu Stakes Kela TEO Lähde: WM-data ym. 5

6 eresepti-aikataulu Tuotantoon syksyllä 2008 Ensimmäisenä Turku ja Kotka Laajempi levittäminen alkaa 2009 Tavoite: 50 % lääkemääräyksistä sähköisiä 2010 mennessä, käyttöönotot siirtymäajan loppuun mennessä kaikissa apteekeissa ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Vuonna 2015 lääkemääräyksistä 100% sähköisiä (n. 43 miljoonaa). 6

7 KANTO-hankkeen kokonaisaikataulu 2. Toimituserä suostumusten hallinta ja Kanto hanke toimituserät: 1= eresepti 2=eArkisto 3=KuvaArkisto optiona Kuva-arkisto Määrittely Suunnittelu/Toteutus Testaus Integraatiotestaus Vastaanottokoe Tuotantovalmistelut Kalenteri

8 ereseptin toiminnallisuudet Terveydenhuollon palveluntuottajille Lääkemääräyksen kirjoitus ja potilasohjeen tulostus Lääkemääräyksen uusiminen tai uusimispyynnön hylkääminen Lääkemääräyksien, toimitustietojen ja uusimispyyntöjen tarkasteleminen Lääkemääräyksen mitätöinti Lääkemääräyksen korjaus Uusimispyynnön toimittaminen Yhteenvedon tulostaminen 8

9 ereseptin toiminnallisuudet Apteekeille Lääkemääräyksen toimittaminen Uusimispyynnön toimittaminen Yhteenvedon tulostaminen Lääketoimituksen tai määräyksen mitätöinti tai korjaus Kansalaisille Kansalaisen katseluyhteys omiin lääkemääräyksiinsä Tulevaisuudessa uusimispyynnön toimittaminen 9

10 eresepti eresepti i Reseptikeskuksen Asiakkaille Lääkkeen Potilaan TEO omien informoiminen varmentaa toimittaminen määrääminen tietojen reseptitietojen katselu kysely Toc Kyllä Saanko katsoa Rx? Rx ohje ohje 10 KANTA-palvelut Rx Toc Lääketietokanta Reseptikeskus, 30kk Reseptiarkisto, 10v Potilaskertomusarkisto

11 Reseptitiedon säilyttäminen Reseptikeskuksessa 30 kk tallentamisesta lukien Reseptiarkistossa 10 vuotta siitä, kun tiedot siirretty arkistoon Tiedot hävitettävä luotettavasti säilytysajan umpeuduttua Sähköisen arkistoinnin yleiset velvoitteet 11

12 Tietotekninen toteutus Käsittelijän yksilöivä vahva tunnistautuminen Käyttöoikeuksien hallinta Lääketiedot lääketietokannasta Tietojen siirto salattava Tietojen käsittelystä lokitiedot Lääkemääräyksiä voi laatia ja toimittaa kaikilla lain vaatimukset täyttävillä ohjelmistoilla ja laitteistoilla 12

13 Tietotekninen toteutus Sähköinen allekirjoitus ja TEO:n varmennepalvelu Ympärivuorokautinen toiminta ja varajärjestelmät Potilaan katseluyhteys 13

14 Sähköisen lääkemääräyksen laatiminen Ei edellytä suostumusta, mutta potilas voi kieltää sähköisen lääkemääräyksen laatimisen Vähimmäistietosisältö määritelty laissa Kehittynyt sähköinen allekirjoitus, moniallekirjoitus sallittu Potilaalle annettava potilasohje sähköisesti määrätyistä lääkkeistä 14

15 Lääkemääräys- ja toimitusohjelmistot Ohjelmistojen ohjattava lääkkeen valintaa rationaalisen lääkehoidon toteuttamiseksi Lääkkeen määrääjän kirjoitettava tai lisättävä itse merkinnät ja lausumat, jotka säädöksissä määrätty henkilökohtaisesti kirjoitettaviksi Ohjelmistot päivitettävä säännöllisesti Lääketietokantapäivitykset kahden viikon välein 15

16 Lääkkeen toimittaminen Potilas voi valita apteekin Lääkkeen voi noutaa potilas itse tai joku muu hänen puolestaan Esim. omainen tai kotipalvelun työntekijä, jonka osoitettava luotettavasti, että hänellä on oikeus noutaa lääke Lääkkeen ostajan suullisen pyynnön perusteella apteekki voi katsoa reseptikeskuksesta lääkkeen toimittamisessa tarvittavat lääkemääräystiedot 16

17 Lääkkeen toimittaminen Potilaalle annettava Kirjallinen selvitys toimitetusta lääkkeestä ja toimittamatta olevasta lääkemäärästä Yhteenveto kaikista resepteistä, jos potilaan suullinen suostumus tai muulla henkilöllä mukana potilaan allekirjoitettu suostumus Toimitustiedot ja niiden korjaukset allekirjoitetaan sähköisesti, moniallekirjoitus sallittu 17

18 Kela rekisterinpitäjänä Reseptikeskuksen ja reseptiarkiston rekisterinpitäjänä Kela vastaa Tietojen Saatavuudesta ja käytettävyydestä Eheydestä ja muuttumattomuudesta Luovutuksista Säilyttämisestä ja hävittämisestä Potilaiden informoinnista ja tiedonsaantioikeudesta Omien tietojen tarkastuspyyntö Lokitiedot nähtäväksi 18

19 Kelan ja muiden toimijoiden vastuunjako Lääkkeen määrääjät ja toimittajat vastaavat tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta Kela vastaa, että tallennetut tiedot säilyvät oikeina ja yhtäpitävinä alkuperäisen lähettäjän tietojen kanssa Kela vastaa tietojen luovutusten lainmukaisuudesta 19

20 ereseptin erityiskysymyksiä Moniallekirjoitus Useampi lääkemääräys allekirjoitetaan yhdellä PIN-koodilla Uusimispyynnöt Uusimispyynnöt toimitetaan reseptikeskuksesta terveydenhuollon palveluntuottajille 20

21 ereseptin erityiskysymyksiä Yhtenäinen potilasohje ja yhteenveto sähköisistä lääkemääräyksistä Kansallisesti määritellyn mallin mukaisia Tuotetaan reseptikeskuksen tiedoista Potilasohje annetaan lääkemääräyksen kirjoittamisen yhteydessä ellei potilas kiellä Yhteenvedon antaa apteekki tai lääkäri potilaan pyynnöstä 21

22 Tietojen luovuttaminen Luovuttaminen voi liittyä Lääkkeen toimittamiseen Potilaan hoitoon Lääkemääräyksen korjaamiseen, mitätöimiseen tai uudistamiseen Potilaan tarkastusoikeuteen tai katseluyhteyteen Viranomaisvalvontaan Lääkkeiden korvaamiseen Tutkimukseen tai muuhun seurantaan 22

23 Tietojen luovuttaminen Luovutuksen perusteena voi olla Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suullinen tai allekirjoitettu suostumus Lääkkeen ostajan suullinen pyyntö Lain säännös Kela määrittelee luovutusten edellytykset, antaa ohjeet ja laatii suostumusmallit 23

24 Kansalaisen katseluyhteys Täysi-ikäiselle kansalaiselle sähköisesti määrätyistä resepteistä Kooste keskeisistä tiedoista: 1) Varsinaiset reseptitiedot 2) Korjaus- ja toimitustiedot 3) Tieto terveydenhuollon yksiköstä tai apteekista, joka on käsitellyt tietoja Vain reseptikeskuksesta, ei reseptiarkistosta

25 Kansalaisen katseluyhteys Katseluyhteydestä säädetty eresepti -laissa Kela toteuttaa katseluyhteyden Edellytyksenä "luotettava" tunnistautuminen Tunnistautumistapa asetukseen Ensi vaiheessa katseluyhteys Kelan sivujen kautta Tunnistautuminen palvelua käyttäen

26 tunnistus.fi palvelun etusivu

27 Ohjeet Kirjaudu ulos Aloitussivu Reseptit Lääkärintodistukset Röntgenkuvat Potilastiedot: Reseptit KIRVINEN, KERTTU Määräyspäivä Valmiste Määrätty määrä Jäljellä Voimassa Lääkäri saakka SONATA 10MG KAPS 3 x 14FOL 1 x 14FOL Tohtori, Lasse Elmeri VENTOLINE EVOHALER 0,1MG/DOS 2 x 200DOS 2 x 200DOS Tohtori, Liisa Annikki HUMALOG 100U/ML INJ 16 x 5x3ML 5x3ML Tohtori, Lasse Elmeri SONATA 10MG KAPS 3 x 14FOL Tohtori, Lasse Elmeri LEVOLAC 670MG/ML ORAALILIUOS 2 x 1000ML Tohtori, Lasse Elmeri Tulostettava sivu i Reseptit ovat kyseltävissä 30 kuukautta reseptin määräyspäivästä lukien. Resepti on voimassa yhden vuoden ajan sen määräämispäivästä lukien, ellei reseptin voimassaoloaikaa ole rajoitettu

28 Ohjeet Kirjaudu ulos Aloitussivu Reseptit Lääkärintodistukset Röntgenkuvat Potilastiedot: Reseptit KIRVINEN, KERTTU Lääkäri Tohtori, Lasse Elmeri SV Lääketieteen opiskelija (Näytetään, jos kyseessä on opiskelija) Määräyspäivä Määräyspaikka HUS Töölön sairaala Valmiste Määrätty määrä Hoidon laatu Annostusohje Erillisselvitys SONATA 5 mg 14FOL KAPS WYETH Lääkäri kieltänyt lääkkeen vaihdon. (Näytetään, jos kieltomerkintä) Tilapäinen lääkehoito (Näytetään, jos tämä merkintä) 3 x 14FOL Sairauden hoito (Muu kuin sairauden hoito, Työtapaturma) Työnantaja/Vakuutusyhtiö (näytetään, jos työtapaturma) 1 tabletti iltaisin tarvittaessa. Unilääke. (näytetään, jos lääkäri kirjoittanut) Lisäohje (näytetään, jos lääkäri kirjoittanut lisätietoa) Toimitukset Tietojen kyselyt Tulostettava sivu

29 Ohjeet Kirjaudu ulos Aloitussivu Reseptit Lääkärintodistukset Potilastiedot: Reseptit , tietojen kyselyt KIRVINEN, KERTTU Tietojen kyselyt Ilves apteekki Korjaus Laakson sairaala (Näytetään, jos luovutustietoja on) Röntgenkuvat Alkuun Paluu Tulostettava sivu i Tähän tulee infoa Korjaus- yms. lisätietomerkinnöistä

30 Ohjeet Kirjaudu ulos Paluu Aloitussivu Reseptit Lääkärintodistukset Röntgenkuvat Potilastiedot: Reseptin toimitustiedot KIRVINEN, KERTTU Valmiste SONATA 5 mg 14FOL KAPS WYETH Lääkäri Tohtori, Lasse Elmeri Lääketieteen opiskelija (Näytetään, jos kyseessä on opiskelija) Määräyspäivä Määrätty määrä 3 x 14 FOL Jäljellä oleva määrä 1 x 14 FOL Toimitukset ILVES APTEEKKI KARHU APTEEKKI Toimituspäivä ILVES APTEEKKI Valmiste SONATA 5 mg 14FOL KAPS WYETH Toimitettu määrä 1 x 14 FOL Hinta 8,67 Annostusohje ½ - 1 tablettia iltaisin tarvittaessa. Unilääke. Korjausmerkinnät Lääkemääräystä korjattu apteekissa: ILVES APTEEKKI Annostus muuttunut. Tarkistettu Lassi Lääkäriltä /HVQ. (jatkuu seuraavassa mallissa)

31 Ohjeet Kirjaudu ulos (jatkoa edellisestä mallista) Aloitussivu Reseptit Lääkärintodistukset Röntgenkuvat Alkuun Toimituspäivä KARHU APTEEKKI Valmiste SONATA 5 mg 14FOL KAPS WYETH Toimitettu määrä 1 x 14 FOL Hinta 7,98 Annostusohje 1 tabletti iltaisin tarvittaessa. Unilääke. Alkuun Paluu Tulostettava sivu i Valmisteen hinta on apteekin myyntihinta valmisteelle ennen mahdollisen sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vähentämistä

32 Käyttöönotosta (1) Sertifiointi Osa-alueet mm. tietoturva, toiminnallinen yhteensopivuus, tekninen yhteensopivuus Stakes suunnittelee Tietoturva Määritysten, suositusten, lakien ja asetusten mukainen tietoturvallinen toiminta Tietojen ja tietojärjestelmien luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys, kiistämättömyys, autentikointi ja auktorisointi Toimintatavat, varmennehallinto, 32

33 Käyttöönotosta (2) Toiminnallinen yhteensopivuus Määritysten, lakien ja asetusten mukainen toiminnallisuus Tuki kuvatuille käyttötapauksille ja yhtenäiset käytännöt, kuten koodistot Tekninen yhteensopivuus Määrittelyiden, sovellettujen standardien ja sanomamääritysten mukainen teknisesti yhteensopiva kansallinen arkkitehtuuri Tarkennetut tekniset rajapinta- ym. kuvaukset KanTo-toimitusprojektin tuloksena, yhteistyössä mm. HL7- yhdistyksen kanssa 33

34 Käyttöönotosta (3) Tekeillä suositukset erilaisille organisaatioille, vakioidut palvelupaketit Sopimukset, palvelutasosopimukset Varmenteiden hankinta ja käyttöönotto Tietoliikenneyhteydet Käyttöönottotestaus Tarvittavien käyttäjäryhmien perustaminen; tietosuojavastaava 34

35 Kelan tekninen ohje Kelassa on tekeillä tekninen ohjeistus palveluun liittyjille, perustuen mm. Lakiin Tulevaan asetustekstiin Asetuksen taustalla olevaan oppaaseen eresepti-järjestelmän määrittelyihin Sanomaliikennemäärityksiin ym. standardeihin Stakesin sertifiointimäärittelyn tuotoksiin Kelan omiin ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyihin linjauksiin 35

36 Seuranta ja valvonta Kelan, terveydenhuollon toimintayksikön ja apteekin Huolehdittava omalta osaltaan tietosuojan toteutumisesta Puututtava lainvastaiseen tietojen käsittelyyn Huolehdittava henkilökunnan ohjeistuksesta ja koulutuksesta Nimettävä tietosuojavastaava 36

37 Haasteet Käsitteellisesti ja toiminnallisesti haasteellinen kokonaisuus Tietojärjestelmät eri tasoisia Laitteistovalikoimat eri tasoisia Aiemmat kokeilut eivät täysin onnistuneita Hankkeen laajuus ja aikataulu Uudet teknologiaratkaisut Uniikki ratkaisu maailmanlaajuisestikin Syytä ottaa pragmaattinen lähestymistapa paras on hyvän vihollinen! 37

38 Kiitos mielenkiinnosta! Markku Kiiski Kela elämässä mukana - muutoksissa tukena! 38

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS 26.11.2001 KELA Kansaneläkelaitokselle Projektin organisointi Sosiaali- ja terveysministeriö esitti 15.6.2001 päivätyssä kirjeessään, että Kela asettaisi yhteistyössä

Lisätiedot

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Määräys 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Lääkkeiden toimittaminen Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 57 :n 3 momentti, 57 a, 61 :n 6 momentti ja 65 :n 3 momentti sellaisena kuin 57

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma Antti Ailio, Pauli Kilpikivi ja Teemu Kilpivuori 04/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille S T A K E S I N R A P O R T T E J A 4 / 2 0 0 6 pekka ruotsalainen Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille Usean toimintayksikön yhteinen käyttäjän ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta STEDI 5.5.2015 Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen THL/OPER 20m Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta kansalliseen koodistopalveluun 2 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-249-8

Lisätiedot

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I Loppuraportti Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2005 ISBN 951-33-1183-X Stakesin monistamo, Helsinki 2 Tiivistelmä Hannele

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

TEOPKI P1 Varmennepolitiikka palvelujen antajien henkilötoimijavarmennetta

TEOPKI P1 Varmennepolitiikka palvelujen antajien henkilötoimijavarmennetta TEOPKI P1 Varmennepolitiikka palvelujen antajien henkilötoimijavarmennetta varten Versio 1.01 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) Varmennepalvelut PL 265 00531 Helsinki Suomi http://www.valtteri.fi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua

Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere 12. 13.5.2015 Helena Eronen kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava PSSHP/Tietohallinto Esityksen sisältö Miksi pikkuveli

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Arkistotyöryhmä 10.3.2014 Johtoryhmä 18.3.2014 Yhtymähallitus 26.3.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toimintaohjeen

Lisätiedot