Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi. Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi. Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2008"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 1 3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2008 Kiinteistöjen ylläpito- ja ympäristöasiat 10 Kulutus-, kunnossapito ja korjaustoiminnan tietoja Talous 11 Keskeiset taloudelliset tiedot ja tunnusluvut Tilinpäätös 15 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Sibeliuksenkatu 15 B, 3.krs JÄRVENPÄÄ Tel. (09)

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Mestariasukkaiden viides Paras Piha -kilpailu järjestettiin tilikauden aikana ja sen tuloksena saimme nähdä upeita pihoja ja parvekkeita. Vuosi 2008 oli monella tapaa Mestariasuntojen yksi merkittävimmistä virstanpylväistä, vaikka talouden taantuma vaivaa Suomea ja koko maailmaa. Mestariasuntojen kannalta taantumassa on hyviäkin puolia, sillä mm. rakennuskustannukset ovat taittumassa. Mestariasuntojen kannalta tällaisessa tilanteessa on siis hyvä rakentaa tulevaisuutta. Tavoitteenamme on rakentaa noin 500 asuntoa vuoteen 2015 mennessä. Tämä asuntojen lisärakentaminen kasvattaa liikevaihtoa lähes 40 % ja tasetta noin 60 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä työn alla 70 asuntoa, joista 38 Haarajoen omakotitalohankkeessa sekä 32 asuntoa Wärttinäasunto-hankkeessa. Suunnitteilla on useita erityyppisiä uudisrakennus- ja perusparannushankkeita. Tällä toiminnalla Mestariasunnot omalta osaltaan laittaa kortensa kekoon talouden taantumaa vastaan. Mestariasuntojen täysin omistama tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy aloitti toimintansa vuoden 2008 aikana. Yritys tuottaa palveluita yksinomaan Mestariasunnoille. Nyt saadut kokemukset ovat rohkaisseet laajentamaan toimintaa entisestään ja tavoitteena on, että kaikki Mestariasuntojen kiinteistöt olisivat vuoden 2009 lopulla Mestaritoiminnan palvelujen piirissä talkkari- ja siivoustoiminnan osalta. Mestaritoiminta urakoi tällä hetkellä myös uudishankkeitamme ja tarjoaa täten palveluita myös rakennuttamisen alueella. Asukastoiminta on ollut rakentavaa ja yhteistoiminta henkilökuntamme kanssa on vakiintunut. Asukastoimintaan tullaan panostamaan edelleen. Yhteistoiminnan myötä voimme tarjota hyviä asumisoloja yhä useammalle. 1 4 Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Mestariasunnot aloitti yhteistyössä Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa Nollaenergiakehitysprojektin, jolla tavoitellaan Suomen ensimmäisiä nollaenergiataloja. Nollaenergiatalolla tarkoitetaan taloa, jonka ostetun energian tarve on vuositasolla 0 kwh, eli rakennus tuottaa yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa ulkopuolista energiaa vuodessa. Hankkeen tavoitteena on löytää teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti optimaalinen konsepti toteuttaa nollaenergiarakennuksia ARA-asuinkiinteistöihin. Kehityshankkeen rahoittajina toimivat ARA, TEKES ja SITRA. Hanke toteutetaan Mestariasuntojen osalta Jampankaari 6:ssa, jonka olemassa oleva asuinkerrostalo puretaan uuden nollaenergiatalon tieltä. Energiatehokkuus kokonaisuutena on tärkein keino hidastaa ja pysäyttää ilmastonmuutos. Rakennusten ja rakennetun ympäristön rooli on siinä keskeinen, sillä rakennuksissa käytetään noin 40% kaikesta energiasta. Vuoden 2008 Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön palkinto luovutettiin juhlallisesti Mestariasunnoille Aulangolla pidetyssä kiinteistöalan huippuseminaarissa. Säätiö nosti vuoden 2008 teemaksi vuokra-asumisen kehittämisen. Säätiö tukee suomalaista teknologiaa, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Se palkitsee tunnustuspalkinnoin ja apurahoin yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka innovaatioillaan toimivat paremman ympäristön puolesta. Toimialueena säätiöllä on erityisesti hyvän, terveellisen, kestävän ja tuottavan sisäympäristön edistäminen tukemalla alan innovaatioiden tehokasta tuotteistamista. Mestariasunnot on siis monella tapaa mukana kehittämässä tulevaisuutta asumisen saralla. Yhtiön edustus on kutsuttu myös TEKES:n Rakennettu ympäristö - ohjelman johtoryhmään sekä ARA:n Asumisneuvontafoorumiin jäseneksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Mestariasuntojen toimintaa arvostetaan myös muualla kuin Järvenpäässä.

4 1 YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa yhtiön koko osakekannan, yhteensä kpl osakkeita nimellisarvoltaan 186,63 euroa. Osakepääoma on ,02 euroa. Toimiala Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Järvenpään kaupungissa vuokraasuntotuotantoon osoitettuja kerros- ja pientalotontteja sekä niille rakennettuja tai rakennettavia vuokra-asuntotaloja ja ylläpitää niitä, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä myös muiden kuin omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia koteja elämän eri vaiheisiin Järvenpäässä sujuvaa asumista. Toiminta Mestariasuntojen toimintaperiaatteena on hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja lisärakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta ostetaan joko ulkoa hankintalain ohjeistuksen mukaisesti tai hoidetaan tytäryhtiön Mestaritoiminta Oy:n toimesta. Mestariasuntojen Haarajaoen omakotitalohanke sai laajalti myönteistä huomiota mediassa. 5

5 YHTIÖN TOIMINNASTA Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 47:stä fuusioituneesta kiinteistöstä, jotka kukin muodostavat oman vuokranmääritysyksikön. Vuokranmääritysyksiköiden asuntomäärä on yhteensä 1499 asuntoa, m² ja m³. Omien tonttien yhteispinta-ala on m². Neljän kiinteistön tontit on vuokrattu Järvenpään kaupungilta; Polvipolku 3, Mittarikatu 6, Välskärinkatu 25 ja Ruukkukatu 6. Tilivuoden aikana aloitettiin kahden kiinteistön uudisrakennustyöt; Pesäkuusenkatu 1 Haarajoella 38 asuntoa (kytkettyjä omakotitaloja) sekä Wärttinäasunnot 32 asuntoa (pienkerrostalo). Jampankaari 6:n purkamisen ja edelleen samalle paikalle rakennettavan Suomen ensimmäisen nollaenergiatalon suunnittelu aloitettiin. Huoneistotyypit 734kpl 352 kpl 341 kpl 72 kpl 1h+k 2h+k 3h+k 4h+k Asukasmäärä ja vuokraustoiminta Aktiiviset asuntohakemukset 558 kpl 628 kpl 758 kpl 777 kpl Mestariasunnot aloitti yhteistyössä Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa Nollaenergiakehitysprojektin, jolla tavoitellaan Suomen ensimmäisiä nollaenergiataloja.

6 YHTIÖN TOIMINNASTA Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana on toiminut hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto. Yhtiön hallitus Jäsen ( saakka) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Antti Saurama Leena Peltosaari Maija-Liisa Pyykkönen Stig Reinikainen Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Varajäsenet ( saakka) Leena Hyttinen Reino Kettunen Timo A. Järvinen Tarja Vuokkovaara Tomi Passi Jani Pyörre Jari Järvinen Anne Autere alkaen hallituksessa jatkoivat samat henkilöt. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kymmenen kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Kirsti Ruislehdolle. Jampakaaren nollaenergiatalon julkisivusuunnitelma. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy. 7 1

7 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallinto Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan ja sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Mestariasunnoissa tämän lain velvoite on täytetty pitämällä lakisääteiset kokoukset kiinteistöissä, joissa on valittu asukastoimikunnat. Mestariasukashallinto toimii lakivelvoitetta laajemman yhtiössä kehitetyn asukashallintomallin mukaisesti. Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukashallitukseen kuuluu 30 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Jaana Suopellonmäki. Asukashallituksen eri ryhmät ovat kokoontuneet lisäksi omissa kokouksissaan. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Mestariasuntojen perinteisen pihakilpailun palkintotilaisuudessa palkittiin asukkaiden upeita pihoja. 1 8

8 1 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallituksen jäsenet 2008 Suopellonmäki Jaana (puheenjohtaja) Aalto Inga Autere Anne Eronen Jari Gustafsson Ville Helmi Petri Holopainen Tanja Hölttä Antero Jokela Teija Kainsalo Hannes Kaljunen Jouko Kallioniemi Risto Kananen Katri Lassinniemi Hilma Lehtinen Päivi Lehtonen Sven-Erik Manninen Saara Marttinen Esko Niskanen Marko Oinasmaa Merja Parjanen Jani Pellinen Ari Saari-Piironen Taina Salminen Jukka Salo Matti Taipale Pauli Talja Tuula Toivanen Kaarina Valkonen Maria-Leena Varpula Jaana Vieri Martti Virtanen Anja Tilintarkastajat ja asukasdemokratian mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Leena Flinck JHTT Audiator Oy Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja Audiator Oy Tilintarkastusrengas Oy Henkilöstö 2008 Katja Saarenoja (äitiyslomalla) Asiakaspalvelusihteeri Leena Mäkinen Vuokravalvoja Jaana Kettunen Asiakaspalvelusihteeri Minna Heinonen Kiinteistösihteeri Tiina Veijanen Kiinteistösihteeri Merja Peltola Toimistosihteeri (osapäiväinen 2008 loppuun) Ansa Strandberg Kirjanpitäjä (alkaen 12/2008) Kristiina Viertola Markkinointipäällikkö, isännöitsijä Antti Räty Kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä Airi Salonen Talouspäällikkö Veikko Simunaniemi Toimitusjohtajana 9

9 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- JA YMPÄRISTÖASIAT Kulutustiedot Lämmitysindeksi 51,70 47,90 45,59 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 5,40 5,00 5,22 Kw/Rm3 Vesi/jätevesi-indeksi 399,00 383,47 383,47 l/rm 3 /v KUNNOSSAPITO JA KORJAUS Kunnossapito-ohjelma Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma on ohjaavana suunnitelmana kiinteistöjen ylläpitokorjaustoiminnassa. Perusparannukset Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty aktiivisesti perusparannuksia, jotka ovat kohottaneet huoneistojen laatutasoa. Putkivuotojen aiheuttamista putkistokorjauksista on siirrytty enenevässä määrin vesijohtojen täydelliseen uusimiseen huoneistokohtaisesti. Tilikauden aikana suoritettiin perusparannuksia mm. Rakennusautomaatiojärjestelmien uusiminen valmistui Pellonkulmantie 6 vesijohtojen uusiminen asuttuna Pellonkulmantie 27 vesijohtojen uusiminen asuttuna Vöyrinkatu 12 vesijohtojen uusiminen valmistui Maljakatu 22 vesijohtojen uusiminen Wärtsilänkatu 18 viemärien pinnoitus Auertie 9 vesikattopinnoitteen uusiminen Seutulantie 9-11 parvekkeiden puuosien kunnostus Haltianpolku pysäköintialueiden perusparannus Maljakatu 17 ulkovaipan perusparannus saatiin valmiiksi Yksittäisiä kiinteistöjen piha-alueiden, vesijohtojen ja asuntojen perusparannuksia Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Vuosikorjaukset Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Asuinympäristön tasoa on parannettu rakentamalla piha-aitoja ja istutuksia. Asukkaiden omatoiminen remontointi on lisääntynyt. Uudisrakentaminen Wärttinäasuntojen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2008 Wärtsilänkatu 14:ään. Hanke sisältää neljä pienkerrostaloa, joissa on yhteensä 32 asuntoa ja toimintakeskus. Hanke valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Haarajoen omakotitaloprojekti aloitettiin syksyllä Hanke sisältää 38 asuntoa, jotka toteutetaan kytkettyinä omakotitaloina. Hanke valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Jampankaari 6:n nollaenergiatalon suunnittelu senioriasunnoiksi aloitettiin. Kehityshankkeen rahoittajina toimivat TEKES, SITRA ja ARA. Paras piha 2008" -kilpailu Piha-alueiden parantamiseksi jatkettiin pihakilpailua Paras piha 2008" -kilpailulla, jossa asukkaiden suunnittelemia ja kunnostamia pihoja arvioitiin ja parhaat pihat palkittiin. 1 10

10 1 TALOUS Vuokrat 2008 Vuokrat tarkistettiin alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,39 /m²/kk. Keskimääräiseksi vuokraksi muodostui 9,34 /m²/kk. Autopaikan vuokra oli lämpöpaikan osalta 9 /kk, kylmäpaikan 5 /kk ja saunamaksu oli 9 /kk. Vuokrien määritys vuodelle 2009 Keskimääräinen vuokrantarkistus alkaen on 0,45 /m²/kk. Keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostuu 9,80 /m²/kk. Vuokrasaatavat Vuokrasaatavat snt/m 2 /kk 13,40snt 10,28snt 11,70snt 7,33snt 7,98snt 9,81snt Vuokrasaatavia kertyi tilikaudella ,80. Haarajoen omakotitaloprojektissa vuokrataso saatiin pidettyä erittäin kohtuullisena. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2010 loppuun mennessä. 11

11 TALOUS Käyttöaste Asuntojen käyttöaste on hyvä ja pysynyt edellisen vuoden tasolla ollen koko maan vertailussa hyvä. Käytännössä kaikki asunnot on vuokrattu ellei asuntoihin ole kohdistunut sellaisia korjaustoimia, joiden vuoksi asunnossa ei ole voinut asua. Käyttöaste% 99,57% 98,73% 96,72% 99,40% 99,97%99,80% Talousarvion toteutuminen Liikevaihto kasvoi n ,00 edelliseen vuoteen ja n ,00 talousarvioon nähden. Vuokratuottojen ylitys oli n ,00 ja käyttökorvausten ylitys oli n ,00. Tulosta voidaan pitää hyvänä. Liikevoittoa vähensi suunniteltua suuremmat poistot (n ,00 ) talousarvioon nähden. Liikevoitoksi muodostui siten ,01 (ed. vuosi ,15 ) Liikevoitto T Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti ,42 (edellinen vuosi ,92 ). Lainoja lyhennettiin n ,00 suunniteltua enemmän. Perusparannuslainoja nostettiin ,00 sekä vuoden 2009 alussa nostettu Jampankaari 4:n lisäkorkotukilaina ,00. Olemassa olevaan asuntokantaan kohdistuneita lainoja nostettiin siten yhteensä ,00. Uustuotannon rakennuslainoja nostettiin ,00. Vieraspääoma/m Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,40 (edellinen vuosi ,65 ). Tulokseen vaikutti n ,00 suuremmat poistot talousarvioon nähden. Asuintalovarauksia purettiin korjauksia vastaan ( ,42 ). Tulokseksi muodostui siten ,02, josta tehtiin ,15 suuruinen asuintalovarauskirjaus. Tilikauden tulokseksi muodostui 3,13. /m Voitto/tappio ennen tilipäätössiirtoja ja veroja t 489,5 738,8 331,3 217,9 304,2-377,9 Lyhennykset T

12 1 TALOUS Asuintalovaraukset Aktivoidut hankinnat Asuintalovarausta purettiin ylimääräisten lainojen lyhennysten verran ( ,42 ) ja uutta asuintalovarausta kirjattiin ,15, joten asuintalovarausten kokonaismääräksi muodostui ,94. Aktivoidut hankinnat/m 2 /m 2 36,2 16,6 87,5 38,4 49,4 69,0 Asuintalovaraukset t kum Aktivoituja hankintoja tehtiin ,01 :n arvosta Wärttinäasuntojen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2008 Wärtsilänkatu 14:ään. Hanke sisältää neljä pienkerrostaloa, joissa on yhteensä 32 asuntoa ja toimintakeskus. 13

13 TALOUS Rahoituksellinen asema ja tase Tulevaisuuden näkymiä Rahoituslaskelma on tehty uusien kirjanpito-ohjeiden mukaan. Rahavarat olivat ,00 ja ,00. Rahoitusaseman muutos oli 1.470,056,00 negatiivinen. Rahavarojen muutokseen vaikutti oleellisesti rakennushankkeiden (Pesäkuusenkatu 1:n, Wärttinäasuntojen sekä Jampankiven palveluasuntojen) takapainotteinen lainojen ja avustusten nostoajankohta. Pesäkuusenkatu 1:n lainapäätöstä haettiin vuoden 2009 puolella, koska valtion käynnistysavustus nousi ,00 :sta ,00 :oon vuonna Aktivoidut hankinnat ,01 Tilikauden aikana nostetut lainat ,00 Rahoitettu tulorahoituksella ,01 Taseen loppusumma oli ,68 Mestariasuntojen tavoitteena on tasapainottaa Järvenpään asuntotuotantoa ja rakentaa noin 500 uutta vuokra-asuntoa vuoteen 2015 mennessä. Mestariasunnoissa on linjattu tulevaa asuntojen tarvetta ja laadittu alustava asunto-ohjelma vuoteen 2015 saakka. Asunto-ohjelma sisältää palveluasuntojen ja vuokra-asuntojen rakentamisen. Osa vanhoista vuokra-asunnoista jalostetaan palveluasuntokäyttöön. Mestariasuntojen käyttöaste oli tilikauden lopussa 99,98 % ja tulevaisuus näyttää tältä osin valoisalta. Lainojen peruskorkotaso on laskenut, mutta samaan aikaan pankit kohottavat lainojen marginaaleja. Talousmarkkinat ovat sekavat ja talouden taantuma tuo uusia haasteita myös vuokra-asumiseen. Asuntohakemusten määrä tulee kasvamaan ja asukkaiden maksukyky tulee heikentymään työttömyyden myötä. Suuremmat perusparannukset kustannetaan valtion tukemilla korkotukilainoilla. Korkotuen erityisavustusta tullaan käyttämään myös erityishankkeiden rahoittamisessa. Yhtiön talous ja maksuvalmius on hyvä. 1 14

14 1 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,68 Käyttökorvaukset , ,21 Suoritettava arvonlisävero , ,35 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,54 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT , ,36 Henkilöstökulut , ,81 Poistot ja arvonalentumiset , ,92 Kiinteistön hoitokulut Hallinto , ,36 Käyttö ja huolto , ,49 Ulkoalueiden huolto , ,70 Siivous , ,36 Lämmitys , ,22 Vesi ja jätevesi , ,47 Sähkö , ,26 Jätehuolto , ,72 Vakuutukset , ,83 Vuokrat , ,02 Kiinteistövero , ,10 Korjaukset , ,21 Muut hoitokulut , ,99 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT , ,73 Luottotappiot , ,07 Muut kiinteistön kulut , ,22 LIIKEVOITTO , ,15 Rahoitustuotot ja-kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,54 Korko- ja muut rahoituskulut , ,04 RAHOITUSTUOT. JA KULUT YHT , ,50 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,65 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos , ,65 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -3,13 0,00 15

15 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,53 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,53 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,14 Rakennukset ja rakennelmat , ,30 Koneet ja kalusto , ,62 Muut aineelliset hyödykkeet , ,05 Enn.maksut ja muut keskener.hankinnat , ,88 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,99 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut saamiset , ,83 Sijoitukset yhteensä , ,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Saamiset kiinteistön tuotoista , ,79 Lainasaamiset ,03 Siirtosaamiset , ,48 Muut saamiset 5 017,95 Lyhytaikainen yhteensä , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,

16 1 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Tilikauden voitto/tappio -3,13 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,76 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset , ,21 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,66 Muut velat , ,16 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,82 Tetriäärilainat 2 522,82 Lainat julkis.yht ,68 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat, lyhytaikaiset , ,53 Muut velat , ,83 Siirtovelat , ,52 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,73 VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ , ,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,52 17

17 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,15 Oikaisut liikevoittoon , ,92 Käyttöpääoman muutos , ,02 Maksetut korot ja maksut , ,04 Saadut osingot Saadut korot , ,21 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio Liiketoiminnan rahavirta , ,26 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,07 Investointiavustukset , ,00 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat ,76-634,40 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista ,78 Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta , ,69 Rahoituksen rahavirta Osakeanti ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,92 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta ,08 Rahavarojen muutos , ,65 Rahavarat , ,22 Rahavarat , ,87 Rahavarojen muutos , , Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh , ,21 Lyhyaikaisten velkojen lisäys , , , ,02

18 20

VUOSIKERTOMUS 2007 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2 Pentti Virtanen Yhtiön toiminnasta 3 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2007 Kiinteistöjen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Mestariasunnot haasteiden edessä toiselle vuosikymmenelle 2 Pentti Virtanen Toimitusjohtajan katsaus 3 Veikko Simunaniemi Mestariasunnot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2013 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2013 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 SUOMEN PALKITUIN VUOKRATALOYHTIÖ Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo 2013 Helsingin seudun ilmastopalkinto 2013 Kestävän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2014 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 SUOMEN PALKITUIN VUOKRATALOYHTIÖ Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo 2013 Helsingin seudun ilmastopalkinto 2013 Kestävän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 1/2009

MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 1/2009 KESÄ 2009 MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 1/2009 NOLLAENERGIATALO JAMPPAAN SIVU 3 MESTARITALKKARI HOITAA HUOLTOTYÖT SIVU 6 MESTARIASUNTOJEN PIHAKILPAILU KÄYNNISSÄ SIVU 12 JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

vuosikertomus 2003 www.voas.fi

vuosikertomus 2003 www.voas.fi vuosikertomus 2003 EHDOTON KATTO Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2003 3-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

yhtiöt www.a-yhtiot.fi vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

yhtiöt www.a-yhtiot.fi vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja yhtiöt vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi TALOJEN JA ASUNTOJEN viihtyisyyden ohella A-yhtiöt panostaa pihojen hoitoon. Syyskesäistä näkymää

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2014

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2014 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 32. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 VUOKRAUSTOIMINTA...3 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 3 2.2

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2009

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2009 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2009 Hämeenlinnan Vanhankaupungin puurakenteisten talojen perusparannus valmistui kesän 2007 asuntomessuille. Kuvan talo numero 12 toimi osana messujen oheiskohdetta. Alueen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS KUNTA-ASUNNOT OY 20 14 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Kunta-asunnot Oy... 2 Toiminta-ajatus... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kunnan kumppani... 6 Vastuullisuus... 8 Organisaatio... 10 Asukastoiminta...10

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 1

Vuosikertomus 2004 1 1 Vuosikertomus 2004 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2004 sujui yhtiön toiminnan kannalta hyvin. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Yhtiön taloudessa tunnusomaista viime vuodelle olivat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot