VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

2 SISÄLLYSLUETTELO Mestariasunnot haasteiden edessä toiselle vuosikymmenelle 2 Pentti Virtanen Toimitusjohtajan katsaus 3 Veikko Simunaniemi Mestariasunnot yrityksenä Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2005 Kiinteistöjen ylläpito 0 Kulutus, kunnossapito- ja korjaustoiminnan tietoja Talous Keskeiset taloudelliset tiedot ja tunnusluvut Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma

3 MESTARIASUNNOT HAASTEIDEN EDESSÄ TOISELLE VUOSIKYMMENELLE Järvenpään Mestariasunnot Oy on Järvenpään kaupunkikonsernin suurin yhtiö. Tarkasteluvuosi oli yhtiön itsenäisen toiminnan kymmenes toimintavuosi. Yhtiön koko toiminta-aika on ollut jatkuvaa voimakasta kehittämistä, joka jatkuu edelleenkin. Kuntatalouden parantamiseksi joudutaan myös koko kuntakonsernin tehokkuutta tarkastelemaan entistä tarkemmin ja kaupunki on joutunut nostamaan vuokra-asuntoihin sijoittamansa pääoman tuottotavoitteita. Yhtiön tulee tehostaa toimintaansa voidakseen vastata tähänkin haasteeseen pitämällä asumiskustannukset mahdollisimman vakaina. Pentti Virtanen Hallituksen puheenjohtaja Kiinteistönhoidon ja siivouksen laatutaso on haastavana tekijänä yhtiön kiinteistöissä. Näiden osa-alueiden kehittämiseksi teemme työtä jatkuvasti. Mestariasunnot on mukana useissa valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Viimeisimpänä mainittakoon Valtion Asuntorahaston pyyntö nimetä edustaja työryhmään joka selvittää yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisessa toiminnassa käytettäviä hyviä ja toimivia malleja. Pyrkimyksenä on lisätä vuokratalojen asukkaiden kiinnostusta ja omistajien motivaatiota asukastoimintaan. Yhtiötämme tulee työryhmässä edustamaan toim.joht. Veikko Simunaniemi. Yhtiön suunnitelmat Haarajoelle rakennettavien paritalojen osalta ovat valmistuneet, mutta varsinaiselle rakentamiselle on haettu kahdenvuoden lisäaika. Rakentaminen aloitettaneen kaupungin toteutettua Haarajoen koulun ja päiväkodin laajennus- ja rakennustyöt, edellyttäen kustannusten pysymistä kohtuutasolla. Pääkaupunkiseudun asumispaineiden siirtyessä yhä enenevässä määrin päärataa pitkin pohjoisemmaksi, tulee myös Järvenpään osalle kasvupaineita. Myös vuokra-asuntojen tarve lisääntyy. Linjataan vastuu vuokra-asuntojen tuottamisen osalta mille taholle tahansa, tulee ne rakentaa kaupunginosiin joissa myös vuokra-asunnoilla on kysyntää. Tähän tarvittavat kaupungin omistamat maavarat on käytetty loppuun. Kaupunginhallituksen asettamalla maanhankintatyöryhmällä riittää työsarkaa. 2 Henkilöstön koulutus- ja tyky-toimintaa tullaan kehittämään edelleen sekä saatetaan valmiiksi tulospalkkausjärjestelmä yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Tulospalkkausjärjestelmän tukena tullaan käyttämään jo valmistunutta TunNet tunnuslukujärjestelmää sekä AsukasNet asukastyytyväisyysjärjestelmää. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yhtiön voimavara, josta voimme olla ylpeitä ja johon tulee myös panostaa.

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Järvenpään Mestariasunnot Oy on Järvenpään kaupunkikonsernin Asuntojen kysyntätilanne on muuttunut vuokra-asuntomarkkinoilla. Pääkaupunkiseudun vuokranantajat jo kilpailevat asukkaista ja asukkaiden palkitsemisjärjestelmiä on kehitetty. Asukasvalinnan rooli on muuttunut markkinointipainotteiseksi myyntityöksi. Mestariasuntojen markkinointiin panostettiin erityisesti vuoden 2005 aikana, jonka ansiosta asuntohakemusten määrä kaksinkertaistui. Tästä huolimatta käyttöaste laski edellisestä vuodesta. Perusparannuksia toteutettiin asukkaat evakossa periaatteella, mikä kasvatti tyhjien asuntojen määrää vuodenvaiheessa. Tällä hetkellä tilanne on toinen, käyttöasteelle asetettu 99 % tavoite tullaan saavuttamaan. Suuri osa Mestariasukkaista on muuttanut myös omistusasuntoon alhaisen korkotason ansiosta. Korkotason viimeaikainen ja ennustettu nousu taas vaikuttaa omistusasunnon ostohaluihin, mikä luo kysyntää vuokra-asuntomarkkinoille. Yksinäisten määrä on edelleen kasvussa ja pienasunnoista on pula, mutta väljimpien kerrostaloasuntojen kysyntä ei ole yhtä vilkasta kuin aikaisemmin. Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Aktiivinen asukas- ja talkootoiminta on lisääntynyt. Asukkaiden osallistumista kiinteistöjen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi tullaan edistämään edelleen mm. Paras Piha-kilpailujen avulla. Mestariasukastoiminta on saanut myös huomiota laajalti, sillä useat vuokrataloyhtiöt ympäri suomen ovat tästä syystä käyneet tutustumiskäynnillä Mestariasunnoissa. Mestariasuntojen ja kiinteistöjen arvon säilymisen ja vuokrattavuuden kannalta on tehty ja tullaan tekemään suunnitelmallista kunnostus ja perusparannustoimintaa. Laajoja perusparannuksia pyritään kuitenkin välttämään jatkuvalla kunnossapidolla ja peruskorjauksilla. Kokonaisvaltaiset perusparannustai muutostyöt rahoitetaan pääosin valtion tukemilla korkotukilainoilla. Vuoden 2005 alusta oli mahdollista saada korkotukilainaan avustusta. Mestariasuntoihin fuusioituneeseen Jampankaari 4:ään on myönnetty tätä avustusta 35 % vanhusten palvelutalon muutostöihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Kuluvan vuoden alusta alkaen solmittiin yhteistyösopimus Järvenpään kaupungin kanssa, jonka johdosta Mestariasunnot hoitaa myös kaupungin ns. erillisasuntojen kunnossapidon, sopimusasiat ja vuokravalvonnan sekä kaupungin asuinkiinteistöjen sekä liiketilojen sopimusasiat ja vuokravalvonnan. Kiitokset kuluneen vuoden tuloksellisesta toiminnasta ansaitsee niin Mestariasuntojen innostunut henkilökunta, kuin yhteistyökumppanit, mutta suurimmat kiitokset osoitettakoon kaikille Mestariasukkaille. 3

5 MESTARIASUNNOT YRITYKSENÄ 2005 Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki. Osakepääoma on ,02. Toimiala Järvenpään Mestariasunnot Oy hallitsee ja ylläpitää Järvenpäässä vuokraasuntotuotantoon tarkoitettuja kerros- ja pientaloja. Harjoittaa rakennuttamistoimintaa. Harjoittaa muiden kuin omistamiensa kiinteistöjen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on mahdollistaa asukkaillemme turvalliset, toimivat, viihtyisät, vuokratasoltaan kilpailukykyiset asunnot ja niiden ympäristö, edistää asukastoimintaa ja järjestää tarvittavat asumispalvelut. Kehittää asuinalueita yhteistyössä asukkaiden, Järvenpään kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Rakentaa uutta asuntotuotantoa omistajan tavoitteiden mukaisesti. Kaikki kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut ostetaan ulkoa hankintalain ohjeistuksen mukaisesti. Fuusiot Yhtiöön sulautui toimintavuoden aikana Järvenpään kaupungin täysin omistama Kiinteistö Oy Jampankivi. Rakennuksista Jampankaari 2 on vuokrattu Adultalle ja Jampankaari 4 jalostetaan vanhustenpalvelutaloksi ja vuokrataan Järvenpään kaupungille. Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 46:sta vuokranmääritysyksikösta. Asuntomäärä on yhteensä 479 asuntoa, m² ja m³. 4

6 Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 46:sta vuokranmääritysyksikösta. Asuntomäärä on yhteensä 479 asuntoa, m² ja m³. Huoneistotyypit 730 kpl 32 kpl 356 kpl 60 kpl 4 kpl h+k 2h+k 3h+k 4h+k 5h+k Asukasmäärä ja vuokraustoiminta Asuntoja vapautui 297 kpl 307 kpl 306 kpl 42 kpl Asuntohakemukset 23 kpl 845 kpl 00 kpl 99 kpl Markkinoinnin tehostamisella asuntohakemusten määrä tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna. Aktiivisia hakemuksia oli vuoden 2005 lopussa 558 kpl. Alle 25 vuotiaille vuokrattiin 34 % ja vanhuksille vuokrattiin 6 % vapautuneista asunnoista. 5

7 Yhtiökokoukset Yhtiökokouksia pidettiin toimintavuoden aikana kolme. Varsinainen yhtiökokous pidettiin , jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi suurennettiin osakepääomarajoja ja muutettiin osakepääoma euromääräiseksi, lisäksi omistajan tahdosta laajennettiin hallituksen kokoonpanoa. Ylimääräisiä yhtiökokouksia pidettiin 23.6 ja 5.0. Kokouksissa käsiteltiin Kiinteistö Oy Jampankiven sulautuminen ja yhtiöjärjestyksen 6 :n muutosta, koskien tilintarkastajien lukumäärää. Yhtiökokousedustajana on toiminut hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto. Hallitus saakka Jäsen: Pentti Virtanen, puheenjohtaja Reino Kettunen Osmo Ojanen Leena Peltosaari Eija Parkman, asukasjäsen Henkilökohtainen varajäsen: Leena Hyttinen Hannele Olli Terttu Sihvola Pekka Kärkkäinen Paul Lindholm alkaen Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Antti Saurama Leena Peltosaari Maija-Liisa Pyykkönen Stig Reinikainen Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Leena Hyttinen Reino Kettunen Timo A. Järvinen Tarja Vuokkovaara Tomi Passi Jani Pyörre Jari Järvinen Anne Autere Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Kirsti Ruislehdolle. 6

8 Asukashallinto Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukashallitukseen kuuluu 34 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Eija Parkman asti, hänen jälkeen Jaana Suopellonmäki. Varapuheenjohtajana on toiminut Jari Järvinen. Asukashallituksen eri ryhmät ovat kokoontuneet lisäksi omissa kokouksissaan. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Asukashallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Syksyllä järjestettiin seminaarimatka Roihuvuoren Kiinteistöihin jota jatkettiin laivaseminaarina Silja Operalla ja edelleen tutustumalla Tallinnan asuinalueisiin oppaan johdolla. 7

9 Yhtiökokoukset Yhtiökokouksia pidettiin toimintavuoden aikana kolme. Varsinainen yhtiökokous pidettiin , jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi suurennettiin osakepääomarajoja ja muutettiin osakepääoma euromääräiseksi, lisäksi omistajan tahdosta laajennettiin hallituksen kokoonpanoa. Ylimääräisiä yhtiökokouksia pidettiin ja 5.0. Kokouksissa käsiteltiin Kiinteistö Oy Jampankiven sulautuminen ja yhtiöjärjestyksen 6 :n muutosta, koskien tilintarkastajien lukumäärää. Yhtiökokousedustajana on toiminut hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto. Asukashallituksen jäsenet 2005 Jaana Suopellonmäki (pj) Elise Tirri Reino Pennanen Reino Vauhkonen Hilma Lassinniemi Liisa Tiuraniemi Anne Autere Martti Vieri Paul Lindholm Leena Kervinen Hilkka Metsälä Tanja Holopainen Tuula Talja Harri Eronen Marialeena Valkonen Pauli Taipale Tuija Hytti Kirsi-Marja Juurinen Saara Manninen Kari Pohjonen Leena Kervinen Sven-Erik Lehtonen Airi Kauppala Toivo Kulmala Jari Järvinen Vesa Helenius Sirpa Veijonen Marko Niskanen Marko Willström Sven-Erik Lehtonen Juha Ikonen Esko Marttinen Hanna Puura Arto Olmala Hannes Kainsalo Kristiina Åkerlund Tilintarkastajat ja asukasdemokratialain mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Leena Flinck JHTT Audiator Oy Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja Audiator Oy Tilintarkastusrengas Oy 8

10 Henkilöstö Veikko Simunaniemi toimitusjohtajana Antti Räty kiinteistöpäällikkö Airi Salonen talouspäällikkö Kristiina Viertola markkinointipäällikkö Eija Kantola asiakaspalvelusihteeri Katja Saarenoja asiakaspalvelusihteeri ( alkaen) Leena Huhtamaa isännöitsijä isännöitsijä/vuokravalvoja Leena Mäkinen vuokravalvoja ( alkaen) Minna Heinonen kiinteistösihteeri Merja Peltola kiinteistösihteeri (osapäiväinen) 9

11 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Kulutustiedot Lämmitysindeksi 5,90 49,20 49,60 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 4,70 4,40 4,98 Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi 477,00 425,00 39,7 l/rm 3 /v Kunnossapito- ja korjaustoiminta - Haltianpolku 2 ja4:n perusparannus ja lisärakentaminen - Sauvakatu 6:n hissin ja esteettömän liikkumisen perusparannus (jatkuu 2006) - Jampankaari 2:n (fuusio 2/2005) julkisivujen ja vesikaton perusparannus - Jampankaari 4:n (fuusio 2 / 2005) muutostyön suunnittelu vanhusten palvelutaloiksi - Jampankaari 5 ja 7 vesikattojen perusparannus - Maljakatu 22 julkisivujen perusparannus - Suksitehtaankatu 3:n pihan perusparannus - Yksittäisten huoneistojen perusparannuksia 0

12 Korjausavustukset Sauvakatu 6:n hissien perusparantamiselle ja liikkumisen esteellisyyden poistamiselle myönnettiin hissiavustus. Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti. Vuosikorjaukset Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Asuinympäristön tasoa on pyritty parantamaan rakentamalla piha-aitoja ja istutuksia. Asukkaiden omatoiminen remontointi on myös lisääntynyt. Vuosikorjauksiin käytettiin yhteensä (edellinen vuosi ). Asukaskehitystyö Paras piha 2005 kilpailu Piha-alueiden parantamiseksi jatkettiin pihakilpailua Paras piha kilpailulla, jossa asukkaiden suunnittelemia ja kunnostamia pihoja arvioitiin ja parhaat pihat palkittiin.

13 TALOUS Vuokrat 2005 Vuokrat tarkistettiin alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,24 /m²/kk, mikä johti 8,53 /m²/kk keskivuokraan. Autopaikan vuokra on 8 lämpötolppapaikka/kk, 4 kylmäpaikka/kk ja saunamaksu on 8 /kk. Vuokrien määritys vuodelle 2006 Keskimääräinen vuokrantarkistus alkaen on 0,22 /m2/kk. Keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostuu 8,75 /m2/kk. Vuokrien perintä ja asuntojen tyhjäkäyttö Vuokrasaatavat snt/m 2 /kk 8,46snt 8,49snt 0,28snt 7,33snt 7,98snt Vuokrasaatavia kertyi tilikaudella 77.93,7 euroa. Käyttöaste Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty perusparannuksia sekä huoneistokorjauksia, mikä näkyy myös asuntojen tyhjäkäytössä. Perusparannus toteutettiin asukkaat evakossa periaatteella. Tämä vaikutti osaltaan tyhjäkäytön määrän nousuun. Käyttöaste% 99,79% 99,64% 99,57% 98,73% 96,72% Vuoden 2006 käyttöastetavoite on 99 %.

14 Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti ,56 (edellinen vuosi ,09 ). Perusparannuslainoja nostettiin ,00. Yhtiöön fuusioituneeseen Jampankaari 2 ja 4:n nostettiin perusparannuslainaa ,00. Lainojen kokonaisnostoksi muodostuu siten ,00. Vieraspääoma 49,0 56,4 56,0 56,2 6,5 Milj /m Lyhennykset T ,4 4,5 6,0 9, 22,3 /m

15 Talousarvion toteutuminen Tuotot jäivät n ,00 talousarviosta. Tähän vaikutti pääasiassa asuntojen tyhjäkäytön lisääntynyt määrä ja perusparannusten tekeminen tyhjennetyissä asunnoissa. Hoitokuluissa säästettiin n ,00 talousarvioon nähden. Hoitokulusäästöt tulivat pääasiassa käyttö-, ja huolto-, lämmitys-, vesi- ja vuosikorjauskustannuksista. Korkosäästöt talousarvioon nähden olivat noin ,00 johtuen osittain korkotason laskusta ja osittain aravalainojen vuosimaksun lyhennys- ja korkobalanssimuutoksesta. Lainoja lyhennettiin n ,00 talousarviota enemmän. Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti siten, että kokonaispoistojen määrä vastaa lainojen lyhennyksiä. Kokonaispoistojen määrä oli ,56 (edellinen vuosi ,9 ). Liikevoitto T , Liikevoitoksi ennen rahoitustuottoja ja kuluja muodostui ,43 (ed. vuosi ,93 ), joka on 29,8 % liikevaihdosta. Voitto/tappio ennen tilipäätössiirtoja ja veroja /m 2 /kk -0,38 0,8 0,5 0,77 0, Tulos ennen vapaaehtoisia varauksia ja veroja oli ,4 positiivinen (edellinen vuosi ,44 ). 4

16 Asuintalovaraukset Asuintalovaraukset /m 2 /kk kum. 2,0,9 0,08 0,26 0, Asuintalovarausta aikaisemmilta vuosilta on ,45, jota kartutettiin vuoden 2005 aikana ,4. Lisäksi asuintalovarausta kartutettiin Jampankiven fuusion kautta ,54. Asuintalovarauksen kokonaismääräksi muodostui ,3. Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste % (00x Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä)/(taseen loppusumma - saadut ennakot) 4,67% 4,33% 5,4% 6,26% 6,94% Omavaraisuusaste oli 6,94 %. Aktivoidut hankinnat Aktivoidut hankinnat /m 2 87,5 5, 2,7 6,6 36, Aktivoituja hankintoja tehtiin n ,00 :n arvosta. Jampankiven fuusioituneessa yhtiössä aktivoituja hankintoja tehtiin n ,00 :n arvosta, yhteissummaksi muodostuu n ,00. 5

17 Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,4 voittoa, josta tehtiin saman suuruinen asuintalovarauskirjaus. Rahoituksellinen asema ja tase Rahoituslaskelma on tehty uusien kirjanpito-ohjeiden mukaan. Rahavarat oli ,00 ja ,00. Rahoitusaseman muutos on ,00 positiivinen. Aktivoidut hankinnat ,00 Tilikauden aikana nostetut lainat ,00 Rahoitettu tulorahoituksella 70.5,00 Tässä laskelmassa ei ole huomioitu Jampankiven fuusiosta aiheutuvien omaisuus ja velkaerien vaikutusta. Taseen loppusumma oli ,29. 6

18 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,93 Käyttökorvaukset , ,4 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,34 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT 79 87, ,82 Henkilöstökulut , ,36 Poistot ja arvonalentumiset , ,50 Kiinteistön hoitokulut Hallinto , ,2 Käyttö ja huolto , ,36 Ulkoalueiden huolto , ,28 Siivous , ,49 Lämmitys , ,86 Vesi ja jätevesi , ,40 Sähkö , ,56 Jätehuolto , ,8 Vakuutukset , ,73 Vuokrat , ,56 Kiinteistövero , ,52 Korjaukset , ,24 Muut hoitokulut , ,3 Luottotappiot , ,05 Muut kiinteistön kulut , ,62 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT , ,37 LIIKEVOITTO , ,93 Rahoitustuotot ja-kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,30 Korko- ja muut rahoituskulut , ,79 RAHOITUSTUOT. JA KULUT YHT , ,49 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,44 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos , ,44 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,00 0,00 7

19 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 30 27, ,67 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 30 27, ,67 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,8 Liittymismaksut , ,58 Rakennukset ja rakennelmat , ,7 Koneet ja kalusto 90 78, ,22 Muut aineelliset hyödykkeet , ,7 Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat , ,53 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,85 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3 59, ,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Myyntisaamiset 7793, ,34 Lainasaamiset , ,87 Siirtosaamiset , ,7 Lyhytaikainen yhteensä , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,32 8

20 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Vararahasto , ,74 Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,30 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset , ,45 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,8 Muut velat , ,72 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,53 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Saadut ennakot , ,05 Ostovelat, lyhytaikaiset , ,68 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,89 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,04 VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,32 9

21 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , Oikaisut liikevoittoon , Käyttöpääoman muutos , Maksetut korot ja maksut , Saadut osingot Saadut korot , Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio ,00 Liiketoiminnan rahavirta , Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investintien rahavirta , Rahoituksen rahavirta Fuusion liityvä osakeanti ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot , Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Rahavarat , Rahavarat , Rahavarojen muutos , Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh , Lyhyaikaisten velkojen lisäys , ,

VUOSIKERTOMUS 2007 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2 Pentti Virtanen Yhtiön toiminnasta 3 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2007 Kiinteistöjen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. VUOSIKERTOMUS 2014

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. VUOSIKERTOMUS 2014 Tehokkuutta täydennysrakentamisella Vallilan uusi Heka-talo sijoitettiin pysäköintipaikan tilalle. s. 6 Turvallista asumista Hekalla Asunnon vaihtaminen onnistuu elämäntilanteen muuttuessa. s. 8 Palveluverkostoa

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Asukaspalvelu, -demokratia ja -toiminta 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 5 Rakennuttaminen 5 Hallinto-osaston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen

Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen vuosikertomus 2012 Asumista omassa kodissa Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää ja tarjoaa vuokra-asuntoja Lahdessa.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu

Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu 2 MESTARIASUKAS Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu jo 1500-luvun puolivälissä sekä suomen- että ruotsinkielisellä nimellä. Silloin Järvenpäässä oli luultavasti kahdeksan taloa. Isojako ja

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

KOAS 40 VUOTTA AITOA. keski-suomen opiskelija-asuntosäätiön toimintakertomus 2014

KOAS 40 VUOTTA AITOA. keski-suomen opiskelija-asuntosäätiön toimintakertomus 2014 KOAS 40 VUOTTA AITOA OpiskelijaELÄMÄÄ keski-suomen opiskelija-asuntosäätiön toimintakertomus 2014 1 KOAS 40 VUOTTA AITOA OpiskelijaELÄMÄÄ Merkittävin syy Koasin perustamiselle oli kuitenkin opiskelijamäärän

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy, Harjannetie 44 (Kuva: Pertti Nisonen) Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot