VUOSIKERTOMUS 2014 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2014 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1

2 SUOMEN PALKITUIN VUOKRATALOYHTIÖ Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo 2013 Helsingin seudun ilmastopalkinto 2013 Kestävän kehityksen "Järkevä"-palkinto 2011 Vuoden rakennuttaja 2010 Vuoden asuntovaikuttaja 2010 Teknologiasta tuotteeksi säätiön palkinto 2008 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel. (09)

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön ja konsernin toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2014 Kiinteistöjen ylläpito- ja ympäristöasiat 10 Kulutuksen, kunnossapidon ja korjaustoiminnan tietoja Talous 11 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Tulevaisuuden näkymiä 14 Tilinpäätös (Mestariasunnot Oy) 15 Rahoituslaskelma, tuloslaskelma ja tase Tilinpäätös (Mestariasunnot-konserni) 19 Rahoituslaskelma, tuloslaskelma ja tase Torpantielle valmistui vuonna 2014 palkittu Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo. 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,2 miljoonaa euroa. Kokonaislainasaldo vuoden lopussa oli 108 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja vapaaehtoisia varauksia oli 1,1 miljoonaa euroa ja asuintalovarauksia kirjattiin lähes samalla määrällä. Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Järvenpään kaupunki aloitti vuonna 1991 vuokrataloyhtiöidensä hallinnon kehittämisen. Kaupunginhallitus asetti työryhmän laatimaan selvityksen yhden, kaupungin koko vuokrataloyhtiökannan kattavan yhtiön perustamismahdollisuuksista. Selvitys johti Järvenpään kaupunginvaltuuston päätökseen kaupungin 100 %:sti omistamien kiinteistöyhtiöiden sulauttamisesta yhdeksi yhtiöksi. Kaupunginvaltuuston päätökseen oli vaikuttanut mm. kaupungin omistamien eri kiinteistöyhtiöiden hajanainen hallinnointi. Lisäksi osa kaupungin kiinteistöyhtiöistä oli heikossa taloudellisessa asemassa. Uusia järjestelyitä tarvittiin, jotta kaupunki ei olisi joutunut sijoittamaan joihinkin yhtiöihin huomattavasti rahaa. Fuusioimalla asuntoyhtiöt Järvenpään Mestariasunnot Oy:öön voitiin välttää kaupungin tukitoimet. Keskitetyn hallinnon tavoitteena oli tehokkaampi ja pitkäjänteisempi taloussuunnittelu ja kiinteistönpito. Kiinteistö Oy Järvenpään Mestariasunnot merkittiin kaupparekisteriin Nimi muutettiin myöhemmin Järvenpään Mestariasunnot Oy:ksi. Järvenpään Mestariasunnot Oy on 20 vuoden historiansa aikana muuttunut kunnallisen vuokrataloyhtiön leimasta kansallisesti varteenotettavaksi ja menestyneeksi vuokraasuntoyhtiöksi ja rakennuttajaksi. Tätä menestystä osoittaa mm. useat valtakunnallisesti merkittävät yhtiölle myönnetyt tunnustukset vuokra-asumisen, rakentamisen, ympäristömyönteisyyden ja energiatehokkuuden kehittämisessä. Nyt 20 vuoden taipaleen pohjalta voidaan todeta, että kaikki kaupungin asettamat tavoitteet on saavutettu ja jopa ylitetty. Vuosi 2014 oli Järvenpään Mestariasunnot Oy:n yhdeksästoista tilikausi. Vuoden lopulla Mestariasuntojen omistuksessa oli 52 kiinteistöä, joiden asuntomäärä on yhteensä asuntoa, as.m² ja m³. Järvenpään Mestariasunnot Oy toimii omakustannusperiaatteen mukaisesti. Kiinteistöjen rakentamisen, ylläpidon, peruskorjausten ja lainanhoidon kustannukset katetaan kokonaisuudessaan vuokratuotoilla. Taseen loppusumma oli 118,5 miljoonaa euroa, liikevaihto 13,8 miljoonaa euroa ja hoitokate (liikevoitto) 3,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen hoitokulut olivat 6,6 miljoonaa euroa, rahoituskulut 2,5 miljoonaa euroa, ja poistojen määrä oli 3,2 miljoonaa euroa. Tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy toteuttaa kiinteistöjen ylläpitotoiminnan lisäksi Järvenpään Mestariasunnot Oy:n uudishankkeet. Tilikauden aikana valmistui 45 asunnon asuinkerrostalo Mestaritorppa, joka valittiin jaetulla ensimmäisellä sijalla Suomen ilmastoystävällisimmäksi kerrostaloksi. Yhtiön omistukseen valmistui Lepolan alueelle viides päiväkoti Polle kaupungin käyttöön. Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa, liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,4 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 0,3 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 17,5 miljoonaa euroa. Mestaritoiminta Oy:ssä tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden lopulla, kun Järvenpään kaupunki luovutti yhtiölle kiinteistöjen huolto- ja ylläpitoliiketoimintansa, siihen liittyvän henkilöstön ja käyttöomaisuuden niin, että Mestaritoiminta Oy jatkaa Järvenpään kaupungin aiemmin harjoittamaa liiketoimintaa entiseen tapaan aikaisemmassa laajuudessa. Muutoksen yhteydessä Järvenpään kaupunki hankki osake-enemmistön Mestaritoiminta Oy:stä. Mestariasunnot-konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,4 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 1,1 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 135,2 miljoonaa euroa, oma pääoma oli 7,2 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 4 miljoonaa euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,4 miljoonaa euroa. Poistoja kirjattiin 3,9 miljoonaa euroa ja konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,6 miljoonaa euroa. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella toiminta on saavuttanut asetetut tavoitteet ja on 8+ tasolla kouluarvosanoilla mitattuna. Palvelun laatua seurataan jatkuvasti. Niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta voidaan todeta, että Järvenpään Mestariasunnot Oy ja sen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy ovat erittäin hyvin voimissaan. Menestyksen takana on erittäin ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö ja yhteistyökumppanit, joita ilman yhtiö ei olisi voinut saavuttaa nykyistä tilaansa. Jokaisen Mestarin ja yhteistyökumppanin työpanoksella on nyt ja tulevaisuudessa erittäin tärkeä merkitys. Voimme olla tyytyväisiä Järvenpään Mestariasunnot Oy:n 20-vuotisesta taipaleesta ja juhlia sitä hyvillä mielin! 4

5 YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa yhtiön koko osakekannan, yhteensä kpl osakkeita nimellisarvoltaan 186,63. Osakepääoma on ,02. Toimiala Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Järvenpään kaupungissa vuokraasuntotuotantoon osoitettuja kerros- ja pientalotontteja ja niille rakennettuja tai rakennettavia vuokra-asuntotaloja ja ylläpitää niitä, harjoittaa rakennuttamistoimintaa, sekä myös muiden kuin omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia koteja elämän eri vaiheisiin ja sujuvaa asumista. Visio Mestariasuntojen visiona on olla asumisen paras kumppani. Arvot Vastuullisuus Asukaslähtöisyys Hyvinvoiva henkilöstö Ympäristömyönteisyys Muuntautumiskyky Toiminta Mestariasuntojen toimintaperiaatteena on hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja lisärakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta ostetaan pääosin Mestaritoiminta Oy:ltä ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta. Mestaritoiminta Oy:ssä tapahtui merkittäviä muutoksia, kun yhtiökokouksen päätöksellä luovutuskirjan mukaisesti Järvenpään kaupunki luovutti apporttiomaisuutena kiinteistöjen huolto- ja ylläpitoliiketoimintansa, siihen liittyvän henkilöstön ja käyttöomaisuuden niin, että Mestaritoiminta Oy jatkaa Järvenpään kaupungin aiemmin harjoittamaa liiketoimintaa entiseen tapaan aikaisemmassa laajuudessa. Sijoittuminen kaupunkikonserniin alkaen Järvenpään kaupunki merkitsi maksullisessa suunnatussa osakeannissa yhteensä 173 kappaletta Mestaritoiminta Oy:n uutta osaketta. Järjestelyn jälkeen alkaen Järvenpään kaupunki omistaa osake-enemmistönä 173 kpl (57 %) osakkeista ja Järvenpään Mestariasunnot Oy 131 kpl (43 %) osakkeista. Järvenpään kaupunki 100% Järvenpään Mestariasunnot Oy 57% 43% 43% Pajalan Parkki Oy Mestaritoiminta Oy 100% 100% Koy Järvenpään Tilat Mannilantien Liiketalo Oy 5

6 YHTIÖN TOIMINNASTA Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 52 kiinteistöstä, joista yksi on ollut rakenteilla toimintavuoden aikana. Suomen ilmastoystävällisimmäksi betonikerrostaloksi valmistuneessa Mestaritorpassa on 45 asuntoa. Kukin kiinteistö muodostaa oman vuokranmääritysyksikön. Valmiita vuokranmääritysyksiköitä oli vuoden 2014 lopulla 52, joiden asuntomäärä on yhteensä asuntoa, as.m² ja m³. Tonttien yhteispinta-ala on m², josta vuokratonttien pinta-ala on m². Viiden kiinteistön tontit on vuokrattu Järvenpään kaupungilta; Lääkärinkuja 3, Mittarikatu 6, Välskärinkatu 25, Ruukkukatu 6 ja Wärtsilänkatu 14. Huoneistotyypit 430 kpl 1h+k 857 kpl 2h+k 388 Kpl 3h+k 99 kpl >4h+k Mestariasuntojen rakennuttama Suomen ensimmäinen nollaenergiakerrostalo saavutti todistetusti Motivan määrittelyjen mukaiset nollaenergiakriteerit. Seurantajakso kattoi koko vuoden

7 YHTIÖN TOIMINNASTA Yhtiökokoukset - Järvenpään Mestariasunnot Oy Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ylimääräiset yhtiökokoukset pidettiin sekä Yhtiökokousedustajana on toiminut kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 8 kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Erkki Kukkoselle. Hallituksen kokouksiin on kutsuttu myös kaupungin asuntoasioista vastaava suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto. Yhtiön hallitus Jäsen ( saakka) Eino Lehtinen (puheenjohtaja) Taru Tiusanen (varapuheenjohtaja) Kaija Tuuri Paavo Peltosaari Marsa Björkman Mikko Pöllä Jaana Suopellonmäki Sven-Erik Thodén Jäsen ( alkaen) Eino Lehtinen (pj.) Taru Tiusanen (vara pj.) Kaija Tuuri Paavo Peltosaari Marsa Björkman Mikko Pöllä Jaana Suopellonmäki Sven-Erik Thodén Varajäsenet ( saakka) Lasse Puttonen Katri Kakko Pirjo Tirronen Petri Oikkonen Tea Hämäläinen Simo Tolkki Anja Virtanen Maria-Leena Valkonen Varajäsenet ( alkaen) Lasse Puttonen Katri Kakko Pirjo Tirronen Petri Oikkonen Tea Hämäläinen Simo Tolkki Anja Virtanen Maria-Leena Valkonen Taru Tiusanen erosi paikkakunnalta muuton takia. Marsa Björkman erosi paikkakunnalta muuton takia. Tea Hämäläinen erosi paikkakunnalta muuton takia. Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, Rkm, AIT, KIJO on toiminut toimitusjohtajana ( alkaen). 7

8 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallinto Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan ja sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Mestariasukashallinto toimii lakivelvoitetta laajemman yhtiössä kehitetyn asukashallintomallin mukaisesti. Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukaskehitystyö Asukashallitukseen kuuluu 32 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Jaana Suopellonmäki. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Asukastyytyväisyys (isännöinti, asiakaspalvelu, talkkari, siivous, remppa - yhteenveto) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 8, , , , Mestariasuntojen pihakilpailu on esimerkki aktiivisesta asukastoiminnasta. Kuva pihakilpailun palkintojenjakotilaisuudesta

9 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallituksen jäsenet 2014 Suopellonmäki Jaana (puheenjohtaja) Aalto Inga Ahola Raili Alasimonen Pia Beshar Rahile Ekholm Taru Gustavsson Markku Halonen Satu-Maarit Halonen Heinsola Pirjo Huttunen Sonja Jumppanen Mirva Karjalainen Aki Karjalainen Seija Kauppala Airi Kettunen Aija Kukkonen Liisa Kulmala Toivo Lassinniemi Hilma Lehtinen Päivi Leskinen Ritva Nyqvist Toni Nyström Björn Orfi nskij Oleg Pellinen Ari Saikkonen Aarne Salminen Pauli Salo Matti Taipale Pauli Thodén Sven-Erik Valkonen Maria-Leena Vieri Martti Tilintarkastajat ja asukasdemokratian mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Pekka Klementti BDO Oy, KHT-yhteisö Vesa-Pekka Toivonen BDO-yhtiötarkastus Oy Varatilintarkastaja Ulla Maija Tuomela KHT, JHTT Erkki Yli-Rantala HTM Henkilöstö 2014 Mestariasunnot-konsernin johtoryhmä 2014 Järvenpään Mestariasunnot Oy:n palveluksessa oli 11 henkilöä vuonna Konsernin palveluksessa oli 40 henkilöä vuonna Konsernin henkilöstö muodostuu pääasiassa Mestaritoiminta Oy:n henkilöstöstä. Ansa Strandberg, talouspäällikkö Antti Räty, kiinteistöpäällikkö, Mestaritoiminta Oy Tero Passi, palvelupäällikkö, Mestaritoiminta Oy Kristiina Viertola, palvelupäällikkö Jarkko Piiparinen, rakennuttajapäällikkö, Mestaritoiminta Oy Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja 9

10 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- JA YMPÄRISTÖASIAT Kulutustiedot Lämmitysindeksi Kw/Rm 3 Sähköindeksi Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi l/rm 3 /v KUNNOSSAPITO JA KORJAUS Kunnossapito-ohjelma Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma on ohjaavana suunnitelmana kiinteistöjen ylläpitokorjaustoiminnassa. Perusparannukset Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty aktiivisesti perusparannuksia, jotka ovat kohottaneet huoneistojen laatutasoa. Putkivuotojen aiheuttamista putkistokorjauksista on siirrytty enenevässä määrin vesijohtojen täydelliseen uusimiseen huoneistokohtaisesti. Lisäksi on tehty joihinkin kiinteistöihin piha-alueen asfaltointeja ja asfaltointien paikkauksia. Tilikauden aikana suoritettiin perusparannuksia mm: Seutulantie 9-11 piha-alueen perusparannus Jampankaari 11 käyttövesiputkien uusiminen Järvipuistonkatu 7 ulkovaipan parvekkeiden perusparannus Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti, josta käy ilmi tulevat kunnostustarpeet niin huoneistojen, yhteistilojen kuin rakennuksen vaipan osalta. Vuosikorjaukset Kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä ja muuttoremontteja. Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Uudisrakentaminen Kinnarin alueelle valmistui 45 asunnon kerrostalo Mestaritorppa, joka valittiin Suomen ilmastoystävällisimmäksi betonikerrostaloksi. Louttiin sijoittuva Tupalantie 15 on 12 asunnon neljäkerroksinen matalaenergiakerrostalohanke, jonka suunnittelu on käynnissä. Perhetukikeskus Auerkulman suunnittelu valmistui vuoden 2015 aikana toteutettavaksi. Hanke suunniteltiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin sosiaalitoimen ja kaupunkikehityksen kanssa. Jamppaan suunniteltiin vuoden 2015 aikana toteutettavaksi noin 70 asunnon senioriasuintalo yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. 10

11 TALOUS Vuokrat 2014 Vuokrat tarkistettiin alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,45 /m²/kk. Keskimääräiseksi vuokraksi muodostui 11,80 /m²/kk. Autopaikan vuokra oli lämpöpaikasta 11 /kk, kylmästä paikaista 6 /kk ja saunamaksu oli 11 /kk. Asukkaiden vaihtuvuus % Saatavat snt/m 2 /kk 40% 20% 17,0% 18,0% 15,4% 18,7% 12,57snt 15,44snt 11,70snt 12,27snt 0% Mestariasunnoille syntyy uusia senioriasuntoja Vaahterakotiin, jonka rakentaminen alkaa keväällä

12 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA - Järvenpään Mestariasunnot Oy Talousarvion toteutuminen Lainat Liikevaihto T Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti ,77 (edellinen vuosi ,46 ) Liikevaihto kasvoi ,26 (6,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Perusparannuslainoja nostettiin ja uudistuotantoon ,20, eli yhteensä ,20 (edellinen vuosi ). Seuraavan tilikauden velkakirjaehtojen mukaiset lainanlyhennykset ovat noin ,62. Yhtiön kokonaislainasaldo oli ,14. Hoitokate T Lyhennykset T Hoitokatteeksi muodostui ,11. Tilikauden tulos Aktivoidut hankinnat Aktivoidut hankinnat T Tietoja konsernilainoista Konsernin lainajakauma 57,3 milj. 37,6 milj. 13,1 milj. Vanha asuntokanta Uudisrakennukset Senioriasunnot T Konsernin lainamäärät /as.m Aktivoituja hankintoja tehtiin ,00 :lla Vanha asuntokanta Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,77. Asuintalovarauksia kirjattiin ,62. Tulokseksi muodostui siten + 15,01. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat jätetään taseeseen. Uudisrakennukset Senioriasunnot 12

13 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA - Mestaritoiminta Oy Liikevaihto Liikevoitto Liikevaihto T Liikevoitto T Tilikauden voitto Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio T Oma pääoma T Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli (edellinen vuosi ,39 ), josta tuloverojen määräksi muodostui (edellinen vuosi ,96 ). Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen (edellinen vuosi ,43 ). Liikevaihdon määrään vaikuttaa oleellisesti rakennusurakointitoiminta. Mestariasuntojen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy rakensi Järvenpään kaupungin toimeksiannosta Lepolaan päiväkoti Pollen. Päiväkoti otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. 13

14 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille Järvenpään osalta on rakentaa uudistuotantoa 430 asuntoa/vuosi. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (ARA ja ASO) eli 86 asuntoa vuodessa. Mestariasunnot tavoittelee tästä määrästä noin puolta eli 43 asuntoa vuodessa. Uusia Mestarihankkeita suunnitellaan Jamppaan, Auerkulmaan ja Pajalaan. Mestariasuntojen energiatehokkaat ja uusiutuvia energioita käyttävät rakennukset ovat pitkällä aikavälillä edullisempia normitaloihin verrattuna. Valtio on linjannut, että vuoden 2020 lähtien uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiatasoisia. Käyttöaste oli tilikauden lopussa 99,9 % ja tulevaisuus näyttää tältä osin valoisalta. Lainojen peruskorkotaso on pysynyt alhaisella tasolla, mutta samaan aikaan rahoituslaitokset ovat korottaneet lainojen marginaaleja. Talouden taantuma voi tuoda uusia haasteita myös vuokraasumiseen mm. vuokranmaksukyvyn heikentymisellä. Asuntohakemusten määrä pysynee korkealla tasolla vaikka uusia asuntoja rakennetaan. Jampankiven Palvelupihakokonaisuutta ollaan nyt laajentamassa viereiselle tontille noin 70 asunnon uudishankkeella, jonka suunnittelu on valmis ja rakennustyöt käynnistetään vuoden 2015 aikana. Pajalan alueen kehittäminen tulee jatkumaan Sauvakatu 8 purkamisella, jonka tilalle tullaan rakentamaan kaksi kerrosta korkeampi, kuusikerroksinen energiatehokas asuinkerrostalo. Järvenpään kaupunkikehityksen ja ARA:n kanssa on käyty myös neuvotteluja Pajalan alueen kehittämiseksi siten, että kaupunki osoittaisi uudisvuokratalotontin Välskärinkadun varrelta ja Sauvakatu 8:n ja Välskärinkatu 25:n tontit myytäisiin kovanrahan asuntotuotantoon. Hallintokatu 7 osalta kaavamuutos on vireillä 1-2 lisäkerroksen rakentamiseksi. Laajoja perusparannuksia pyritään välttämään jatkuvalla kunnossapidolla ja peruskorjauksilla. Suuremmat perusparannukset kustannetaan valtion tukemilla korkotukilainoilla. Korkotuen erityisavustuksen käyttämistä tullaan tarkastelemaan tapauskohtaisesti erityishankkeiden rahoittamisessa. Asumista kehitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa osana Mestariasuntojen strategiaa. Vuosittain toteutettavan kyselyn perusteella asukastyytyväisyys oli ennätystasolla vuonna Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö myönsi Mestariasunnoille vuoden 2008 palkinnon. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI valitsi Mestariasunnot vuoden 2010 rakennuttajaksi. Asuntotietokeskus, Nordea Pankki ja Rakennuslehti valitsivat toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen vuoden 2010 asuntovaikuttajaksi. Järvenpään kaupungin rakennuslautakunta myönsi vuonna 2011 Mestariasunnoille kestävän kehityksen Järkevä-palkinnon. Mestariasunnot voitti HSY:n jakaman Helsingin seudun ilmastopalkinnon Mestaritorppa valittiin suomen ilmastoystävällisimmäksi kerrostaloksi vuonna Nämä merkittävät tunnustukset kuvaavat Mestariasuntojen innovatiivista, energiatehokasta ja ympäristömyönteistä toimintaa, jonka vaikutukset kantavat tulevaisuuteen.

15 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto , ,10 Oikaisut liikevoittoon , ,46 Käyttöpääoman muutos , ,34 Maksetut korot ja maksut , ,82 Saadut osingot Saadut korot , ,49 Maksetut verot Satunnaiset tuoto ja kulut ,86 Liiketoiminnan rahavirta , ,89 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,07 Investointi avustukset/alv-palautukset/vähennys , ,30 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin , ,25 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta , ,52 Rahoituksen rahavirta Osakeanti Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,46 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , ,54 Rahavarojen muutos , ,91 Rahavarat , ,85 Rahavarat , ,76 Rahavarojen muutos , ,91 Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh , ,64 Lyhyaikaisten velkojen lisäys +/väh , , , ,34 15

16 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,97 Käyttökorvaukset , ,76 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista , ,10 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,63 Muut kiinteistön tuotot , ,61 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,41 Muut henkilösivukulut , ,41 Henkilösivukulut yhteensä , ,82 Henkilöstökulut yhteensä , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,46 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,49 Käyttö ja huolto , ,61 Ulkoalueiden huolto , ,31 Siivous , ,79 Lämmitys , ,84 Vesi ja jätevesi , ,60 Sähkö ja kaasu , ,30 Jätehuolto , ,16 Vahinkovakuutukset , ,03 Vuokrat , ,33 Kiinteistövero , ,33 Korjaukset , ,01 Muut hoitokulut Muut hoitokulut , ,11 Vähennettävät arvonlisäverot , ,29 Muut hoitokulut yhteensä , ,18 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,62 Luottotappiot , ,63 Muut kulut yhteensä , ,25 Rahoitustuotot ja - kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,49 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,33 Voitto ( -tappio) ennen satunnaisia eriä , ,77 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,43 Satunnaiset kulut ,57 Satunnaiset erät yhteensä ,86 VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,75 Tilinpäätössiirrot yhteensä , ,75 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 15,01 13,02 16

17 TASE (Mestariasunnot Oy) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,40 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,40 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,02 Liittymismaksut , ,94 Rakennukset ja rakennelmat , ,95 Koneet ja kalusto , ,49 Muut aineelliset hyödykkeet , ,99 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,95 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,34 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,66 Muut saamiset , ,76 Sijoitukset yhteensä , ,42 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaik.) , ,74 Siirtosaamiset , ,31 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,05 Saamiset yhteensä , ,05 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,81 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 17

18 TASE (Mestariasunnot Oy) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,07 Tilikauden voitto (-tappio) 15,01 13,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,85 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset , ,41 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,41 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) , ,51 Eläkelainat (pitkäaikaiset) , ,00 Tertiäärilainat , ,71 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,22 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,49 Saadut ennakot , ,54 Ostovelat , ,47 Velat saman konsernin yrityksille ,57 Muut velat , ,29 Siirtovelat , ,13 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,49 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,71 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 18

19 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liiketoiminnan rahavirta Voitto / tappio ennen oikaisueriä , ,39 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Konsernin liikearvon poistot , ,75 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut , ,46 Muut oikaisut: Aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,97 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/ , ,69 väh + Vaihto-omaisuuden lisäys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/väh , ,64 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,02 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,74 Maksetut välittömät verot , ,96 Liiketoiminnan rahavirta , ,32 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin (ja aineettomiin) , ,64 hyödykkeisiin Myönnetyt lainat ,09 Investoinnit muihin sijoituksiin ,48 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat 0,00 0,00 Saadut korot , ,22 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta: , ,33 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,10 Rahoituksen rahavirta: , ,90 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,11 Rahavarat tilikauden alussa , ,56 Rahavarat tilikauden lopussa , ,45 19

20 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liikevaihto , ,57 Hoitovastikkeet 2 494, ,32 Vuokratuotot , ,39 Käyttökorvaukset , ,72 Suoritettava alv kiinteistön tuotoista , ,21 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,79 Muut tuotot , ,69 Henkilöstökulut yhteensä Palkat ja palkkiot , ,20 Henkilöstökulut yhteensä , ,20 Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Konserniaktiivan poisto , ,75 Lisäpoisto Poistot ja arvon alentumiset yhteensä , ,49 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Valmistus omaan käyttöön , ,15 Liiketoiminnan muut tuotot Hallinto , ,60 Käyttö ja huolto , ,15 Ulkoalueiden huolto , ,82 Siivous , ,94 Lämmitys , ,68 Vesi ja jätevesi , ,72 Sähkö , ,76 Jätehuolto , ,99 Vahinkovakuutukset , ,01 Vuokrat , ,94 Kiinteistöverot , ,99 Korjaukset , ,02 Muut hoitokulut , ,97 Vähennettävä alv , ,07 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,37 Luottotappiot , ,63 Muut kiinteistön kulut , ,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,85 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,27 Korko- ja muut rahoituskulut , ,66 Rahastoidut vastikkeet 0, ,00 Suoritettava alv , ,07 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,46 Satunnaiset erät ,86 VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR- TOJA JA VEROJA , ,39 Tilinpäätössiirrot Tilik. verot , ,96 Laskennallinen verovelka , ,20 Vähemmistö osuus TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , ,23 20

VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2 Pentti Virtanen Yhtiön toiminnasta 3 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2007 Kiinteistöjen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Mestariasunnot haasteiden edessä toiselle vuosikymmenelle 2 Pentti Virtanen Toimitusjohtajan katsaus 3 Veikko Simunaniemi Mestariasunnot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS KUNTA-ASUNNOT OY 20 14 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Kunta-asunnot Oy... 2 Toiminta-ajatus... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kunnan kumppani... 6 Vastuullisuus... 8 Organisaatio... 10 Asukastoiminta...10

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2014

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2014 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. 04 Hallituksen toimintakertomus. 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat. 10 Voitonjakoehdotus. 12 Tuloslaskelmat.

Tilinpäätös 2008. 04 Hallituksen toimintakertomus. 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat. 10 Voitonjakoehdotus. 12 Tuloslaskelmat. Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 04 Hallituksen toimintakertomus 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat 10 Voitonjakoehdotus 12 Tuloslaskelmat 13 Taseet 14 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 32. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 VUOKRAUSTOIMINTA...3 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 3 2.2

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Sato pähkinänkuoressa

Sato pähkinänkuoressa Sisällysluettelo Sato pähkinänkuoressa 4 Toiminta-ajatus, arvot ja strategia 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristön kuvaus 8 Asuntosijoitus 10 Asuntorakennuttaminen 14 Asumista ja huolenpitoa

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot