TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo Seppo Kari Kirsti Knuts Lars-Runar Lauren Mikko vara von Schöneman Arja Seppänen Teija Winter Leena Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Ahlamo Pekka Siren Petri Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Jaatinen Hannu kv:n pj kv:n vpj vt vt vt Fager Mia lakimies, sihteeri Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja Kosola Seppo kiinteistöjohtaja, saapui Laukkanen Osku tiedotuspäällikkö Poissa Lahti Uolevi Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Viitanen Kauko 230 KOKOUKSEN AVAUS

2 Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 232 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 233 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Jari Hlavatý. 234 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Rauno Vestin Turun Katariinanseurakunnan vt. kappalaiseksi lukien toistaiseksi ja enintään siihen saakka kunnes kappalaisen (IV) virka vakinaisesti täytetään, virkaan kuuluvin palkkaeduin (H37) S tuomiokapituli on myöntänyt rovasti Anneli Rantalaiholle kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla anomuksesta eron Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (III) virasta lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi S tuomiokapituli on myöntänyt pastori Lassi Rajamäelle kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla jatkettua virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle [...] S tuomiokapituli on todennut, että notaarin päätöksellä n:o 4/2006 Antero Aaltoselle annettu virkamääräys Maarian seurakunnan

3 seurakuntapastorin (I) virkaan jatkuu saakka hoidettavaan virkaan kuuluvien palkkaeduin (H35) S tuomiokapituli on kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 26 :n kohdalla päättämä virkavapautta koskevan puollon perusteella myöntää pastori Jorma Pesoselle palkatonta virkavapautta Kaarinan seurakunnan kappalaisen (II) virasta ajalle henkilökohtaisista syistä S tuomiokapituli on päättänyt 1. keskeyttää edelleen kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla pastori Mika Ostelan virkamääräyksen Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan hänen suostumuksensa mukaisesti ajaksi toisen viran hoitamista varten ja 2. määrätä pastori Mika Ostelan kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla sekä Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 26 :n kohdalla tekemän virkamääräysesityksen perusteella seurakunnan vs. kappalaiseksi (II) pastori Pesosen virkavapauden ajaksi hoidettavaan virkaan kuuluvin palkkaeduin (H38) S tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 26 :n kohdalla tekemän virkamääräystä koskevan esityksen perusteella määrätä pastori Eero Heinon edelleen Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan suostumuksen mukaisesti ajaksi virkaa seuraavin palkkaeduin (H35). 2. Kirkon keskusrahaston päätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt Hanna Metsämäelle osa-aikaeläkkeen alkaen. Hänen työaikansa on 18 h/vko. Kirjelmän mukaan Kirkon keskusrahastolle on viipymättä ilmoitettava, jos yllä mainitun henkilön asioissa tai työajassa tapahtuu muita muutoksia kuin normaaleja virka- tai työehtosopimusten mukaisia yleiskorotuksia tai jos hän on poissa työstä yhdenjaksoisesti yli kuuden viikon ajan, mihin ei lueta vuosilomaa tai muuta siihen verrattavaa aikaa. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirja S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/

4 Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. 4. Yhteisen kirkkoneuvoston matka Balttiaan Matkalle osallistujille jaettiin matkan ohjelma sekä pyydettiin kiinnittämään huomiota siihen, että lähtöaika on siirretty tuntia aikaisemmaksi eli lähtö tapahtuu keskiviikkona klo 5.30 Eerikinkatu 3:n virastotalon edestä. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 235 TURUN MIKAELINSEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN MATKA KÖÖPENHAMINAAN Turun Mikaelinseurakunan työntekijät tekevät yhteisökoulutusmatkan Tanskaan, Kööpenhaminaan Kouluttajana toimii Antero Aaltonen. Seurakunnan toiminnasta matkan aikana vastaavat rovasti Pentti Kokko, diakoni Jan Hirvilahti, diakonissa Pirkko Mäkinen ja nuorisotyönohjaajat Sirpa Hiltunen sekä Heidi Luusua. Suuren seurakunnan työyhteisöllisten asioiden kehittäminen edellyttää yhteisesti toteutettavaa koulutusta. Matkan muodossa toteutettu koulutus tarjoaa mahdollisuuden häiriintymättömään keskittymiseen. Kustannuksiltaan Kööpenhaminaan suuntautuva matka pysyy saman tapaisissa matkoissa toteutuneella tasolla. Johtoryhmä puoltaa koulutuksen järjestämistä esitetyllä tavalla. Kn päättää hyväksyä Turun Mikaelinseurakunnan työntekijöiden koulutusmatkan Kööpenhaminaan Esityksen mukaan. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan työntekijöille. 236

5 VERKKOVIESTINNÄN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO Kirkkoneuvosto on :n 453 kohdalla asettanut verkkoviestinnän ohjausryhmän. Siihen on nimetty seuraavat henkilöt: Jarkko Elo, Tuula Forbes, Timo Pöyhönen, Timo Koskinen, Minna Lindström, Mikko Jokinen ja Minna Vesanto. Sen jälkeen tapahtunut henkilövaihdoksia, Minna Lindström on muuttanut pois paikkakunnalta ja hänen tilalleen on valittu Eero Sepponen. Niin ikään eronneen Timo Pöyhösen tilalle on tullut Hannu Hurme ja nyt verkkoviestinnän ohjausryhmä esittää päiväämällään pöytäkirjan 2/2006 pöytäkirjan lyhennysotteella seuraavaa: OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO : Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että verkkoviestinnän ohjausryhmää täydennetään tiedotuspäällikkö Osku Laukkasella ja tiedottaja Rita Suhosella, joka toiminee vastaisuudessa verkkoviestinnän ohjausryhmän sihteerinä. Mikko Jokisen tilalle verkkoviestinnän ohjausryhmä päätti esittää Henrikinseurakunnan nettivastaavaa Anna-Kaisa Kalliota ja Tuula Kyrölän tilalle projektikoordinaattori Maarit Dietrichiä, joka on ollut mukana muun muassa Turun ja Kaarinan kaupunkien verkkoviestintäuudistuksissa. Kumpikin on suostuvainen tehtävään. Hyväksytään verkkoviestinnän ohjausryhmään esitetyt muutokset, eli verkkoviestinnän ohjausryhmää täydennetään tiedotuspäällikkö Osku Laukkasella ja tiedottaja Rita Suhosella, joka toimii vastaisuudessa verkkoviestinnän ohjausryhmän sihteerinä. Niin ikään nimetään Henrikinseurakunnan nettivastaava Anna-Kaisa Kallio ja projektikoordinaattori Maarit Dietrich verkkoviestinnän ohjausryhmään. Ilmoitus verkkoviestinnän ohjausryhmälle ja taloustoimistolle. Käsittely Verkkoviestinnän ohjausryhmä koostuu esitetyn lisäysten ja muutosten jälkeen seuraavista henkilöistä: Jarkko Elo, Anna-Kaisa Kallio, Hannu Hurme, Timo Koskinen, Eero Sepponen, Maarit Dietrich, Osku Laukkanen ja Rita Suhonen. Ohjausryhmän tehtävänä on verkkoviestinnän tukeminen. Samalla todettiin, että verkkoviestinnän ohjausryhmän toimikausi vastaa kirkkoneuvoston toimikautta. Esityksen mukaan. Verkkoviestinnän ohjausryhmän tehtävänä on verkkoviestinnän tukeminen ja sen toimikausi vastaa kirkkoneuvoston toimikautta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

6 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12/2006 Yleiskirje sisältää seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet Liite Kn merkinnee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12/2006 saaduksi. Kirkkoneuvosto merkitsi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12/2006 saaduksi. Kasvatusasiain keskus järjestää asiaan liittyvää koulutusta samalla huomioidaan leirityön muuttunut ea-koulutuksen tarve. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. 238 TASA-ARVOTYÖRYHMÄN JATKOAIKA-ANOMUS perusti tasa-arvotyöryhmän laatimaan seurakuntayhtymään uuden tasa-arvosuunnitelman, joka sisältää tasa-arvolain mukaiset selvitykset. Työryhmälle annettiin työskentelyaikaa asti. Ministeriötasolla asetettiin syksyllä 2005 työryhmä laatimaan ohjeistusta tasaarvosuunnitelmien ja selvitysten tekemiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjemateriaali tasa-arvosuunnitelman tekemiseksi saatiin vasta alkuvuodesta, jonka vuoksi tasa-arvotyöryhmä anoo kirkkoneuvostolta lisää työskentelyaikaa saakka. myöntää tasa-arvotyöryhmän työskentelylle lisäaikaa saakka. Tiedoksi tasa-arvotyöryhmä. myönsi tasa-arvotyöryhmän työskentelylle lisäaikaa saakka. Talous- ja suunnittelujohtajan esittelemät asiat 239 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN

7 Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 19 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 240 N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Taloustoimistossa on laadittu seurakuntayhtymän tilinpäätös viime vuodelta. Tilinpäätöksestä on laadittu tasekirja, joka on 150-sivuinen. Se on seuraava: Liite Tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, mikä näkyy myös tilinpäätöksen ulkoasussa ja sisällössä. Tilinpäätös sisältää toimintayksiköiden arviointilomakkeet, joista kirkkoneuvosto on antanut ohjeistuksen. Tilinpäätös on taseen osalta tehty koko konsernia koskien säännösten mukaisesti. Tilinpäätöstä laadittaessa on sovellettu myös kirkkoneuvoston hyväksymää kustannusten vyörytyskäsikirjaa. Tilinpäätökseen sisältyvä yleiskatsaus, joka jakaantuu toiminnan kehittymiseen, talouden kehittymiseen ja olennaisiin tapahtumiin tilikaudella, antaa hyvän kuvan seurakuntayhtymän talouden kehittymisestä viime vuonna. Sivulla 109 on seurakuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma, sivulla 110 rahoituslaskelma ja sivuilla 111 ja 112 seurakuntayhtymän tase. Näihin tutustumalla saa nopeasti kuvan taloudesta. Kirkollisveron toteutuma jäi euroa budjetoitua pienemmäksi. Ansio- ja pääomatuloveroon perustuva verokertymä oli lähes edellisen vuoden tasolla, mutta osuus yhteisöveron tuotosta jäi noin euroa edellisvuotta pienemmäksi. Kokonaisuutena verotulojen määrä jäi noin euroa edellisvuotta pienemmäksi. Seurakuntayhtymän konsernitaseen loppusumma oli euroa. Taloudellisesti viime vuosi oli hyvä. Keskuskirjanpidon osoittama ylijäämä on euroa. Tästä satunnaisten tuottojen osuus on euroa lähinnä suuruisesta kertaluonteisesta aiheettomasti maksettujen arvolisäverojen palautuksesta.

8 Tasekirjaa on tällä kertaa kehitetty siten, että se sisältää kaiken sen informaation, mitä on säännösten mukaan vuosikertomuksessa informoitava. Viimevuodesta poiketen erillisen yleiseen jakoon tarkoitetun vuosikertomuksen sisältöä tullaan keventämään numero- ja tilastotiedoista ja kehittämään sitä toiminnan sisältöä kuvaavaksi. Lisäksi tullaan laatimaan erillinen henkilöstökertomus. Tilinpäätöksen sisältöä tullaan tarvittaessa selostamaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn päättää allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen tilintarkastajien tarkastettavaksi. hyväksyttiin. 241 PAIKALLISSEURAKUNTIEN SEURAKUNTATYÖN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 Vuoden 2005 tilinpäätös konsernin osalta on niin sanotusti loppusuoralla. Tilinpäätöksestä voidaan yhdellä sanalla sanoa, että se tulee olemaan hyvä. Tässä yhteydessä on selvitetty myös paikallisseurakuntien seurakuntatyön määrärahojen käyttöä. Kirjanpitäjä Marita Vikman on laatinut asiasta yhteenvedon, joka on seuraava: Liite Kolme seurakuntaa eli Mikael, Katariina ja Ruotsalaisen seurakunta ovat ylittäneet määrärahansa, kun taas muut seurakunnat ovat saaneet aikaan säästöjä. Nettomääräisesti nämä merkitsevät euron muutoksia talousarvioon. Jakojärjestelmän mukaan määrärahoja voi ylittää, mutta ne otetaan huomioon lisätalousarviota tehtäessä. Kuluvan vuoden määrärahaa pienennetään tilinylitystä vastaavasti. Toisaalta säästöjä aikaan saaneet seurakunnat saavat vastaavan hyvityksen määrärahoihinsa. Kun luvut ovat nyt käytettävissä, on ne haluttu heti kertoa asianomaisille. Kn merkitsee tiedokseen paikallisseurakuntien seurakuntatyön määrärahojen käytön vuonna Ilmoitus kaikille kirkkoherroille.

9 Käsittely Liitteen otsikko muutetaan Paikallisseurakuntien määrärahojen käyttö 2005 ja poistetaan Mikaelinseurakunnan lokerosta Käyttövarojen kohdalla muutokset -rivillä oleva luku. Esityksen mukaan. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 242 VASTINEEN ANTAMINEN LIITTYEN VIREILLÄ OLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN Turun kaupungin ympäristösuojelutoimisto on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa kerrotaan, että Turun kaupungin ympäristösuojelutoimisto on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristölupakäsittelyyn (kompostointi, Kärsämäki ) liittyen pyytänyt lausunnot Turun kaupungin asemakaavatoimistosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Asemakaavatoimisto katsoo, että hanke on kaavan mukainen, joten se ei tuota haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomautettavaa kompostikentän toiminnan suhteen, mikäli toiminta pysyy samanlaisena. Ympäristösuojelutoimistoon toimitettiin lisäksi yksi muistutus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta. Kirje ja muistutus kuuluvat seuraavasti: Liite Vastine on pyydetty toimittamaan mennessä, mutta kiinteistöjohtaja on sopinut, että vastine voidaan toimittaa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Vastine kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Turun kaupungin ympäristösuojelutoimiston kirjeen, joka liittyy vireillä olevaan Kärsämäen hautausmaan kompostointia koskevaan ympäristölupahakemukseen, sekä Kari ja Tuula Koskisen jättämään muistutukseen ja päättää antaa siihen liitteen nro 2 mukaisen vastineen. Edelleen kirkkoneuvosto päättää tarkistaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asiakohdan välittömästi. hyväksyttiin.

10 MUUTOKSENHAKU Tiedoksi Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle, hautaustoimen päällikölle ja kiinteistöjohtajalle. Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Esityksen mukaan. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Tuukka Alhonen Jari Hlavatý Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu nviraston ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.6.2006 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 301-318 Aika torstai 1.6.2006 klo 16.00-16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.9.2005 438 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 440 462 Aika torstai 29.9.2005 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 17.9.2009 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 467-492 Aika torstai 17.9.2009 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.3.2004 128 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 156 Aika torstai 18.3.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot